Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive"

Transkript

1 Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive

2 Indhold 1.0 Resume Beskæftigelsespolitiske mål Ministermål Lokale beskæftigelsespolitiske mål Scorecard Resultatoversigt Resultatmål Arbejdskraftreserven Permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Langtidsledighed (Tillæg 3 til Beskæftigelsesplan 2011) Sygedagpenge Ikke-arbejdsmarkedsparate (Kontant- og starthjælp) Unge uden en ungdomsuddannelse Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne Forsørgelsesgrupper Arbejdsmarkedsparate ledige Ikke-arbejdsmarkedsparate (Kontant- og starthjælp) Sygedagpenge Revalidering og forrevalidering Permanent forsørgelse Niveau Ledighedsniveau Indsats Aktiveringsgrad Rettighed Besparelsespotentiale

3 1.0 Resume Resultatrevisionen opgøres én gang om året og har til formål at give et årligt overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene for både ministermål og lokale beskæftigelsesmål. Resultatrevisionen beskriver bl.a. resultaterne i forhold til de mål, der er sat i Skive Kommunes Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplanen indeholder fire ministermål, tillæg 3 om virksomhedsrettet aktivering samt fire lokale beskæftigelsespolitiske mål. Resultatrevisionen viser, at Jobcenter Skive har tilfredsstillende resultater med den aktive og tidlige beskæftigelsesindsats i 2011 for ministermålene og mindre tilfredsstillende resultater for de lokale beskæftigelsesmål. Ministermål mm. Set i forhold til de fire ministermål og tillægsmål om virksomhedsrettet aktivering viser resultatrevisionen positive resultater med en samlet reduktion i antallet af: - personer i arbejdskraftreserven (dagpenge og kontanthjælp) - personer på permanent forsørgelse - unge under 30 år på offentlig forsørgelse - ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse - langtidsledige på dagpenge og kontanthjælp Jobcenter Skive ligger for ministermålene nr. 1 i en samlet score i en sammenligning med klyngen af 9 kommuner med samme rammevilkår som Skive. Lokale beskæftigelsesmål For de lokale beskæftigelsesmål viser resultatrevision mindre tilfredsstillende resultater for 2 af målene og tilfredsstillende resultater for de resterende mål: - en stigning i antallet af borgere på sygedagpenge, herunder øget tilgang - en stigning i antallet ikke-arbejdsmarkedsparate på kontant- og starthjælp - delvis opfyldelse af målet om reduktion i antallet af unge uden uddannelse - tilfredshed i jobcenterets samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner Ledighedsniveau Resultatrevisionen fokuser primært på udviklingen det seneste år, men der skal samtidigt tages højde for ledighedsniveauet på de enkelte forsørgelsesgrupper sammenlignet med klyngen og hele landet. I forhold til de mindre tilfredsstillende resultater for udviklingen i sygedagpenge og ikkearbejdsmarkedsparate på kontanthjælp viser denne sammenligning, at Jobcenter Skive - ligger under niveauet for klyngen og landsgennemsnittet i forhold til kontanthjælp - ligger under niveauet for sygedagpenge sammenlignet med klyngen, men over landsgennemsnittet. Indsats På indsatsområdet viser resultaterne, at Skive har en meget tilfredsstillende indsats i forhold til - en meget høj aktiveringsgrad for arbejdsmarkedsparate ledige på dagpenge og kontant- 3

4 hjælp, herunder en høj grad af virksomhedsrettet aktiveringsindsats - en høj grad af målopfyldelse på rettidighed til jobsamtaler og aktive tilbud for både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Besparelsespotentiale Skive har primært et besparelsespotentiale på a-dagpenge, ledighedsydelse og førtidspensionsområdet, når vi bliver sammenlignet med klyngen af 9 øvrige kommuner. For a-dagpenge kan Skive kan spare 6,5 mio. kr. For ledighedsydelse er besparelsespotentialet 2,1 mio. kr. Det største besparelsespotentiale på 25,1 mio. kr. omfatter udgifter til personer på førtidspension. Fokusområder 2012 Resultatrevisionen viser, at de beskæftigelsesmæssige initiativer, Arbejdsmarkedsudvalget allerede har truffet beslutning om ultimo 2011 og primo 2012, omfatter fire vigtige fokusområder: - en fortsat fokuseret indsats for unge under 30 år, både for målgruppen af unge uden uddannelse og unge på offentlig forsørgelse - en aktiv indsats for nedbringelse af antallet af borgere på sygedagpenge, herunder en reduktion i antallet af langvarige sager over 52 uger - fokus på den nye indsats for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere på kontanthjælp, som forventes at reducere det seneste års stigning på kontanthjælpsområdet - fortsat behov for fokus på nedbringelse af tilgangen til permanent forsørgelse i forhold til førtidspension, herunder antallet af personer på fleksjob og ledighedsydelse. 4

5 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål 2.1 Ministermål Ministerens mål 1 Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Måltal: let af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til et fald på 6,6 % fra november 2009 (1.070 pers.) til december Resultat: 933 fuldtidspersoner (Nr. 3 i klyngen) Ministerens mål 2 Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Måltal: let af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 3030 personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svarende til et fald på 5 % fra december 2009 (3200) til december Resultat: fuldtidspersoner (Nr. 2 i klyngen) Ministerens mål 3 Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Måltal: let af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til personer(fuldtidspersoner) i december 2011, svarende til et fald på 6 % fra december 2009 (1059) til december Resultat:1.011 fuldtidspersoner (Nr. 3 i klyngen) Ministerens mål 4 Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Måltal: let af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 350 personer (fuldtidspersoner) i december 2011 svarende til et uændret niveau fra december 2009 til december Resultat:362 fuldtidspersoner (Nr. 1 i klyngen) 5

6 Tillæg 3 til Beskæftigelsesplan 2011: Langtidsledighed Jobcentrene skal sikre etablering af virksomhedsrettede aktiveringsforløb for personer med risiko for langtidsledighed. Måltal: let af langtidsledige (over 12 måneder), målt som bruttoledighed på dagpenge og kontanthjælp, nedbringes med 10 % svarende til et fald fra 595 fuldtidspersoner i december 2009 til 535 fuldtidspersoner ved udgangen af let af virksomhedsrettede tilbud til langtidsledige skal øges med 80 personer i 2011 for både løntilskud og virksomhedspraktik. Resultat: - let af langtidsledige på dagpenge og kontanthjælp lå i december 2011 på 354 personer, svarende til et fald på 25% i forhold til december 2010 (Nr. 2 i klyngen) - let af virksomhedsrettede aktiveringsforløb lå i december 2011 på 362 fultidstidspersoner, svarende til en stigning på 82% i forhold til december 2010 (Nr. 1 i klyngen). 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål Beskæftigelsesmål 5 Jobcenter Skive skal sikre, at antallet af sygedagpengesager og antallet af langvarige sager over 52 uger begrænses mest muligt. Måltal: let af personer på sygedagpenge skal begrænses til 650 personer (fuldtidspersoner)i december 2011, svarende til et fald på 26 % fra december 2009 (879) til december Herudover skal antallet af sygedagpengeforløb med varighed på over 52 uger begrænses til 80 i december 2011 svarende til et fald på 35 % fra december 2009 (123). Resultat: fuldtidspersoner på sygedagpenge (Nr. 9 i klyngen) sygedagpengeforløb over 52 uger (nr. 9 i klyngen) Beskæftigelsesmål 6 Jobcenter Skive skal sikre, at antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige begrænses mest muligt. Måltal: let af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige skal begrænses til 500 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011 svarende til et fald på 6 % fra december 2009 (534) til december Resultat: 706 ikke-arbejdsmarkedsparate ledige (nr. 5 i klyngen) 6

7 Beskæftigelsesmål 7 Jobcenter Skive skal sikre, at antallet af unge årige uden en ungdomsuddannelse begrænses mest muligt. Måltal: let af unge, som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, er ved udgangen af 2011 reduceret til: 18-årige: 9 % (mod 12 % i december 2009) 19-årige: 12 % (mod 14 % i december 2009) Resultat: 18-årige uden ungdomsuddannelse: 11% Resultat: 19-årige uden ungdomsuddannelse: 16% Beskæftigelsesmål 8 Mål: Jobcenter Skive skal sikre, at alle de uddannelsesinstitutioner, der ligger i Skive kommune og som har en afgørende indflydelse på målsætningen skal opleve, at samarbejdet med Jobcenter Skive er en succes. Resultat: Der er generelt stor tilfredshed med samarbejdet. De problemer, der er i samarbejdet, bliver løbende drøftet og behandlet. 7

8 2.3 Scorecard I den samlede placering for resultatrevision 2011 ligger Jobcenter Skive på en 1. plads i sammenligning med sin klynge og er således rykket op fra en 2. plads i Tabel 2.1 Ministermål - Scorecard Scorecard Skive Ministerens mål Arbejdskraftreserven Dec 2011 Personer på permanente forsørgelsesordninger Dec 2011 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Dec 2011 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Dec 2011 Jobcenter personer Udvikling ift. samme måned året før, fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, Placering Skive , , , ,0 1 Odsherred , , , ,5 2 Rebild , , , ,4 3 Syddjurs , , , ,2 3 Ikast- Brande 908-5, , , ,9 4 Sønderborg , , , ,0 5 Mariagerfjord , , , ,0 6 Struer 463-6, , , ,3 7 Hjørring , , , ,2 8 Silkeborg , , , ,1 8 Hele klyngen , , , ,4. Kilde: Resultatoversigt jobindsats.dk 8

9 3.0 Resultatoversigt Resultatoversigten viser både resultaterne for de fire ministermål, mål i tillæg 3 og de fire lokale beskæftigelsespolitiske mål (Afsnit 3.1) Endvidere er der lavet en kommentering på udviklingen i de enkelte forsørgelsesgrupper i afsnit 3.2, samt en resultatrevision på aktiveringsindsats og rettidighed i afsnit 3.3. Jobcenter Skive har i resultatrevisionen anvendt både resultatoversigten og øvrige supplerende data fra jobindsats.dk. Der er kildeangivelse under hver tabel. 3.1 Resultatmål Arbejdskraftreserven Jobcenter Skive ligger nr. 3 i ministermålet for en reduktion af arbejdskraftreserven i en sammenligning med klyngen. Tabel 3.1 viser, at Skive har haft det tredjestørste fald i arbejdskraftreserven på 14% i 2011 mod et gennemsnitligt fald i klyngen på 6%. Faldet i arbejdskraftreserven omfatter både personer på dagpenge med et fald på 15% og et fald i antallet af modtagere af kontant- og starthjælp på 11%. Tabel 3.1 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserve i alt Ift. måneden før, Ift. samme måned året før, Bedste udvikling i klyngen ift. året før, Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, Dec % -14% -17% -6% A-dagpenge Dec % -15% -18% -9% Kontant- og starthjælp Dec % -11% -19% 8% Kilde: Resultatoversigt Måltallet var fuldtidspersoner i arbejdskraftreserven i december Resultatet i udviklingen må anses for at være meget tilfredsstillende. 9

10 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger Jobcenter Skive ligger nr. 2 i sin klynge i ministermålet for en reduktion antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) i forhold til samme måned året før. Tabel 3.2 viser, at Skive har haft et fald i antallet af personer på permanent forsørgelse med 1%, hvor klyngen har haft en gennemsnitlig stigning på 1%. Hvis fokus rettes mod tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger ligger Jobcenter Skive nr. 3 sammenlignet med de 9 andre kommuner i klyngen. Jobcenter Skive har haft et fald på 19% fra december 2010 til december 2011, mens klyngen gennemsnitligt har haft et fald på 10% - de 2 bedste kommuner i klyngen har haft et fald på henholdsvis 26% og 20%. Tabel 3.2 Permanente forsørgelsesordninger Ift. måneden før, Ift. samme måned året før, Bedste udvikling i klyngen ift. året før, Gnsn. Udvikling i klyngen ift. året før, Permanente forsørgelsesordninger Dec % -1% -1% 1% Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Dec % -19% -26% -10% Kilde: Resultatoversigt Mål for antal fuldtidspersoner i Beskæftigelsesplan 2011 var på permanente forsørgelsesordninger i december Resultatet blev personer. Alligevel må udviklingen anses for at være tilfredsstillende, da kommunen alene har mulighed for at påvirke tilgangen til permanent forsørgelse, hvor der var et fald på 19% i samme periode Unge under 30 år Jobcenter Skive ligger nr. 3 i klyngen i forhold til en reduktion af antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Samlet set har Jobcenter Skive oplevet et fald på 6% i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse fra december 2010 til december Til sammenligning har jobcentrene i klyngen som gennemsnit hverken haft et fald eller en stigning, mens den bedste kommune i klyngen har oplevet et fald på 7% i den samme periode. 10

11 Det samlede fald i på 6% dækker over store forskelle i udviklingen for de forskellige ydelsesgrupper. Da ydelsesgrupperne er meget forskellige af størrelse, dækker tallene for procentvis udvikling også over meget forskellige antal personer. Således har det største procentvise fald på 56 % svarende til 21 personer været i antallet af unge på revalidering, mens det næststørste fald på 12 % svarende til 33 personer har været blandt unge dagpengemodtagere. Den største stigning i antal er sket blandt kontanthjælpsmodtagere, hvor antallet er steget med 5% svarende til 33 personer. Den største procentvise stigning er sket i antallet af ledighedsydelsesmodtagere, idet dette er steget med 25%, hvilket dog kun dækker over 3 personer. Tabel 3.3 Unge under 30 år Ift. Ift. samme Bedste udvikling Gnsn. udvik- måneden før, måned året i klyngen ling i klyngen før, ift. året før, ift. året før, Unge under 30 år i alt Dec % -6% -7% 0% Kilde: Resultatoversigt Samlet set anses udviklingen for at være tæt på det forventede, idet resultatet med personer er meget tæt på målet i Beskæftigelsesplan 2011, som var på personer. En begrænsning i antallet af unge på offentlig forsørgelse har dog fortsat høj prioritet i Skive Kommune. På indsatssiden afspejler denne prioritering sig bl.a. i et tæt og intensiveret samarbejde imellem jobcentret og UU med fokus på at få unge i gang med ordinær uddannelse eller job og en opprioritering af indsatsen for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Jobcenter Skive ligger nr. 1 i klyngen i forhold til en reduktion af antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Der har således været et fald på 2 % i antallet af indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse fra december 2010 til december Klyngen som helhed har oplevet en gennemsnitlig stigning på 5 % i den samme periode. Tabel 3.4 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Kilde: Resultatoversigt Ift. Ift. samme Bedste udvikling Gnsn. udvik- måneden før, måned året i klyngen ling i klyngen før, ift. året før, ift. året før, Dec % -2% 2% 5% 11

12 Måltallet i Beskæftigelsesplan 2011 var 350 personer på offentlig forsørgelse. Resultat blev 362 personer i december Når udviklingen i klyngekommunerne tages i betragtning, må udviklingen anses for at være tilfredsstillende Langtidsledighed (Tillæg 3 til Beskæftigelsesplan 2011) Jobcenter Skive har fået en bevilling af puljen til ansættelse af virksomhedskonsulenter til at afhjælpe langtidsledigheden og hjælpe personer i risiko for langtidsledighed gennem job og virksomhedsrettet aktivering. Resultatrevisionen for 2011 skal indeholde en opfølgning på mål og resultatkrav opstillet for denne indsats. Der er for en sammenligning med klyngen opstillet resultatoversigt vedr. antal langtidsledige på dagpenge eller kontanthjælp over 52 uger og vedr. antallet af virksomhedsrettet aktivering. Virksomhedsrettet aktivering Jobcenter Skive ligger nr. 1 i klyngen i forhold til etablering af virksomhedsrettet aktiveringsforløb for personer med risiko for langtidsledighed. Skive kommune har fra december 2010 til december 2011 haft en stigning i virksomhedsaktiveringen på 82% til i alt 362 helårspersoner, mens klyngen som helhed har haft et fald på 1% i samme periode. Langtidsledighed Jobcenter Skive ligger nr. 2 i klyngen i forhold til målet om en reduktion af langtidsledigheden. Skive Kommune har haft et fald i langtidsledigheden på 25% i perioden december 2010 til december 2011, hvor klyngen som helhed har haft et gennemsnitligt fald på 15% Langtidsledighed mm. Virksomhedsrettet aktivering (Fuldtidspersoner) Langtidsledige (Dagpenge og kontanthjælp) Kilde: Jobindsats.dk Ift. samme måned året før, Bedste udvikling i klyngen ift. året før, Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, Dec % 82% -1% Dec % -38% -15% Udviklingen i forhold til målene om en reduktion i langtidsledigheden og målene om flere i virksomhedsrettet aktivering må anses for at være meget tilfredsstillende Sygedagpenge Jobcenter Skive ligger nr. 9 i forhold til klyngen i forhold til det lokale beskæftigelsesmål om en reduktion af antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge og antallet af sygedagpengeforløb 12

13 over 52 uger. Der har således været en stigning på 6% i antallet af personer på sygedagpenge fra december 2010 til december Klyngen har derimod oplevet et gennemsnitligt fald på 8% i samme periode, mens den bedste i klyngen har haft et fald på 14%. Tabel 3.6 Sygedagpenge Sygedagpenge (Fuldtidspersoner) sygedagpengeforløb over 52 uger Kilde: Jobindsats.dk Ift. samme måned året før, Bedste udvikling i klyngen i klyngen ift. Gnsn. udvikling ift. året før, året før, Dec % -14% -8% Dec % -48% -24% Målet i Beskæftigelsesplan 2011 var et fald i antallet af fuldtidspersoner til 650 i december 2011 og desuden et fald i antal af sygedagpengeforløb med en varighed på over 52 uger til 80 i december Resultat blev i alt 844 fuldtidspersoner og 107 forløb med en varighed over 52 uger. Udviklingen på sygedagpengeområdet er ikke tilfredsstillende, hverken det samlede antal eller forløb med en varighed over 52 uger. Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i februar 2012 en revision af den aktive og tidlige indsats i Sygedagpengeafdelingen, som må forventes at kunne rette op på udviklingen Ikke-arbejdsmarkedsparate (Kontant- og starthjælp) Jobcenter Skive ligger nr. 5 i klyngen i forhold til det lokale beskæftigelsesmål om en reduktion af antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige på kontant- og starthjælp. Der har således været en stigning på 9% i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige fra december 2010 til december Skive ligger på det gennemsnitlige niveau i klyngen, som også viser en stigning på 9% for perioden. Den bedste kommune i klyngen har haft et fald på 2%. Tabel 3.7 Ikke-arbejdsmarkedsparate Ikkearbejdsmarkedsparate (Kontanthjælp) Kilde: Jobindsats.dk Ift. samme Bedste udvikling Gnsn. udvikling måned året før, i klyngen ift. året før, i klyngen ift. året før, Dec % -2% 9% 13

14 Målet var sat til 500 ikke-arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner på kontanthjælp, resultatet blev 706 personer i december Udviklingen må anses for at være utilfredsstillende, selvom Skive ligger på niveau med udviklingen i klyngen. Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i oktober 2011 en ny og tidlig indsats for ikkearbejdsmarkedsparate ledige på kontanthjælp med virkning fra 1. januar Det er forventningen, at den nye indsats vil kunne bidrage til en reduktion i antallet af ikkearbejdsmarkedsparate ledige på kontanthjælp Unge uden en ungdomsuddannelse Jobcenter Skive skal som lokalt beskæftigelsesmål sikre, at antallet af unge årige uden en ungdomsuddannelse begrænses mest muligt. Målet ligger i forlængelse af regeringens mål om, at 95% af alle unge i 2015 skal have en ungdomsuddannelse. Måltallene er defineret i forhold til en beregning af, hvor mange unge i aldersgruppen, der på måletidspunkt ikke har gennemført/er i gang med en ungdomsuddannelse. 1 For de 18-årige var målet, at antallet af unge uden en ungdomsuddannelse var begrænset til 9%. Resultat blev 10% pr. 1. januar Måltallet må anses for at være tilfredsstillende. For de 19-årige var måltallet sat til 12%, hvor resultatet blev, at 16% af de 19-årige ikke havde eller var i gang med en ungdomsuddannelse (opgjort pr. 1. januar 2012). Hovedårsagen til de mange unge uden ungdomsuddannelses skyldes et stigende frafald for de årige og det forhold, at der fortsat er stor mangel på praktikpladser. Det bidrager til, at der fortsat er mange unge uden uddannelse og på offentlig forsørgelse. Udviklingen er med andre ord ikke tilfredsstillende Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne Jobcenter Skive havde i Beskæftigelsesplan 2011 et mål om, at de lokale uddannelsesinstitutioner skal opleve samarbejdet med Jobcenter Skive som en succes. Målet har været drøftet på et møde med deltagelse af de lokale uddannelsesinstitutioner. Der er generelt stor tilfredshed med samarbejdet. De problemer, der er i samarbejdet, bliver løbende drøftet og behandlet. 1 Tallet opgøres med udgangspunkt i egne målinger/optællinger og kan ikke umiddelbart sammenlignes med Undervisningsministeriets officielle opgørelse. 14

15 3.2 Forsørgelsesgrupper Resultatoversigten indeholder måltal for en række forsørgelsesgrupper. Jobcenter Skive har valgt at kommentere udviklingen med udgangspunkt i de grupper, der svarer til Jobcenter Skives organisering og indsats. Det betyder, at måltallene baserer sig på egne bearbejdede data hentet direkte fra Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsparate ledige Jobcenter Skive ligger nr. 1 i udviklingen for arbejdsmarkedsparate dagspenge- og kontanthjælpsmodtagere med et samlet fald på 15% i perioden december 2010 december Dagpenge Faldet har været størst for personer på dagpenge, hvor ledigheden er faldet fra personer i december 2010 til personer i december 2011, svarende til et fald på 16%. Den gennemsnitlige udvikling har været et generelt fald i klyngen på 9%. Kontant- og starthjælp For arbejdsmarkedsparate ledige på kontant- og starthjælp ligger Jobcenter Skive nr. 4 i klyngen med et fald på 8% i perioden (fra 211 personer i dec til 195 i dec. 2011), mens den bedste kommune har haft et fald på 14%. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen for arbejdsmarkedsparate på kontant- og starthjælp har ellers udvist en stigning på 2% i perioden. Tabel 3.8 Arbejdsmarkedsparate ledige Arbejdsmarkedsparate ledige A-dagpenge Fuldtidspersoner Start- og kontanthjælp Jobklare (Match 1) Kilde: Jobindsats.dk Ift. samme måned året før, Bedste udvikling i klyngen i klyngen ift. Gnsn. udvikling ift. året før, året før, Dec % -15% -6% Dec % -16% -9% Dec % -14% 2% Jobcenter Skive har trods større virksomhedslukninger, strukturtilpasning og forventeligt fald i industribeskæftigelsen i 2011 haft en positiv udvikling i ledigheden. Udviklingen i ledigheden har været tilfredsstillende og afspejler, at den tidlige og virksomhedsrettede aktiveringsindsats har bidraget til den positive ledighedsudvikling for arbejdsmarkedsparate. 15

16 3.2.2 Ikke-arbejdsmarkedsparate (Kontant- og starthjælp) Jobcenter Skive ligger nr. 5 i udviklingen for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere med en samlet stigning på 9% i perioden december 2010 december 2011, der svarer til den gennemsnitlig stigning for klyngen som helhed. For indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) ligger Jobcenter Skive nr. 3 i klyngen med et fald på 6% fra 611 i december 2010 til 573 fuldtidspersoner i december For midlertidigt passive (match 3) ligger Jobcenter Skive nr. 9 i klyngen og har haft næsten en firedobling i antallet af borgere på passiv kontanthjælp fra 34 i december 2010 til 132 borgere i december 2011, svarende til en stigning på 288%. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen har været en stigning på 19%. Tabel 3.9 Ikke-arbejdsmarkedsparate ledige (Kontant- og starthjælp) Ift. samme måned året før, Bedste udvikling i klyngen i klyngen ift. Gnsn. udvikling ift. året før, året før, Ikkearbejdsmarkedsparate Dec % -2% 9% Indsatsklare (Match 2) Dec % -17% 3% Midlertidigt passive (Match 3) Dec % -7% 19% Kilde: Jobindsats.dk Set i forhold til målene i beskæftigelsesplanen om 500 ikke-arbejdsmarkedsparate i december 2011 har udviklingen ikke været tilfredsstillende. En alt for stor en gruppe af kontanthjælpsmodtagere er kommet på passiv forsørgelse i Set i forhold til klyngen har der været en generel stigning i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate, hvor Skives udvikling svarer til gennemsnittet for klyngen. Som det tidligere er redegjort for under de lokale beskæftigelsesmål har Arbejdsmarkedsudvalget af samme grund besluttet at iværksætte en forstærket og tidlig aktiveringsindsats med virkning fra 1. januar Sygedagpenge For forsørgelsesgruppen af sygedagpengemodtagere er der kommenteret på udviklingen i relation til afsnit Revalidering og forrevalidering Revalidering Jobcenter Skive er næstbedst i klyngen, når vi ser på antal revalidender der har således været et fald på 23 % fra december 2010 til december Klyngens gennemsnit er en stigning 16

17 i antal fuldtidspersoner på 2 % og den bedste i klyngen har haft et fald på 33 %. Udviklingen må anses for tilfredsstillinde. Forrevalidering Nedenstående tabel 3.10 viser, at Skive Kommune ikke er status quo i udvikling på forrevalidering og ligger på en samlet 5. plads i forhold til de øvrige kommuner i klyngen. Den bedste kommune i klyngen har haft et fald på 75 % og gennemsnittet er en stigning på 32 %. Tabel 3.10 Revalidering og forrevalidering Ift. samme måned året før, Bedste udvikling i klyngen i klyngen ift. Gnsn. udvikling ift. året før, året før, Revalidering i alt Dec % -33% 2% Heraf: Jobklare (Match 1) Dec % -79% 41% Indsatsklare (Match 2) Dec % -25% 7% Forrevalidering Dec % -75% 32% Kilde: Jobindsats.dk og Resultatrevision Permanent forsørgelse Jobcenter Skive ligger nr. 2 i klyngen i forhold til en reduktion af antal personer på permanent forsørgelse, hvor der har været et egentligt fald på 1% fra personer i 2010 til personer i december Permanent forsørgelse omfatter henholdsvis førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse. Førtidspension Skive Kommune har sammen med Odsherred været de eneste kommuner, der fra december 2010 til december 2011 har haft et fald i antal fuldtidspersoner på førtidspension og ligger dermed på 1. pladsen. De øvrige kommuner i klyngen har enten status quo eller en svag stigning (max 3 %). Tabel 3.11 Permanent forsørgelse Ift. samme måned året før, Bedste udvikling i klyngen i klyngen ift. Gnsn. udvikling ift. året før, året før, Permanent forsørgelse Dec % -1% 1% (Fuldtidspersoner Førtidspension Dec % -1% 1% Fleksjob Dec % -3% 1% Ledighedsydelse Dec % -1% 8% Kilde: Jobindsats.dk 17

18 Fleksjob Jobcenter Skive ligger på en 5. plads i udviklingen i antal fuldtidspersoner i fleksjob. Udsvinget her er ikke ret stort på tværs af klyngen. Det svinger mellem et fald på 3% til en stigning på 4%, og der er en gennemsnitlig udvikling på 1% stigning. Ledighedsydelse Jobcenter Skive ligger på en 6. plads i klyngen i forhold til fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Gennemsnittet for klyngen er en stigning på 8% og den bedste kommune har haft et fald på 1% i perioden. Der er fortsat stort fokus på ledighedsydelsesområdet og Jobcenter Skive har som en del af den reviderede indsats på sygedagpengeområdet også revideret indsatsen overfor personer på ledighedsydelse. 3.3 Niveau Ledighedsniveau Resultatrevisionen indeholder først og fremmest en vurdering af mål og indsats i forhold til udviklingen i det foregående år, men det siger nødvendigvis ikke noget om niveauet for ledigheden indenfor de enkelte forsørgelsesgrupper. Selvom der kan have været en tilgang af en gruppe ledige på f.eks. kontanthjælp, kan ledigheds niveauet stadigvæk være under gennemsnittet for klyngen eller landet som helhed. Nedenstående tabel 3.12 viser ledighedsniveauet i henholdsvis dec og dec for udvalgte forsørgelsesgrupper beregnet som fuldtidspersoner i procent af befolkningen (16-66 årige) sammenlignet med klyngen og hele landet. Tabel 3.12 Ledige fuldtidspersoner i procent af befolkningen (16-66 årige) Dec Dec Forsørgelsesydelse Skive Klyngen Hele landet Skive Klyngen Hele landet A-dagpenge 4,2 3,9 3,6 3,5 3,6 3,5 Kontanthjælp 2,8 2,9 3,3 2,9 3,0 3,5 - Arbejdsmarkedsparate 0,7 0,8 1,0 0,6 0,8 1,0 - Ikke-arbejdsmarkedsparate 2,1 2,0 2,3 2,3 2,2 2,5 Revalidering 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 Sygedagpenge 2,6 2,9 2,6 2,7 2,8 2,4 Ledighedsydelse 0,6 0,6 0,4 0,6 0,6 0,5 Fleksjob 1,8 1,8 1,4 1,8 1,8 1,4 Førtidspension 8,0 7,1 6,7 7,9 7,2 6,6 Kilde: Jobindsats. 18

19 A-dagpenge Skive lå med 4,2% ledige dagpengemodtagere over landsgennemsnittet og klyngen i dec I december 2011 var ledigheden for a-dagpengemodtagere på 3,5% svarende til landsgennemsnittet og under gennemsnittet i klyngen på 3,6%. Kontanthjælp Jobcenter Skive havde i dec en ledighed for kontanthjælpsmodtagere på 2,9%, som lå under landsgennemsnittet og klyngen. Forskellen i Skive kommunes favør er blevet indsnævret over det seneste år med en stigning i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate på kontanthjælp. Revalidering Jobcenter Skive ligger med 0,3% i personer på revalidering på landsgennemsnittet og lidt under det gennemsnitlige niveau i klyngen. Sygedagpenge 2,6% af befolkningen var i dec på sygedagpenge og 2,7% i dec Jobcenter Skive ligger fortsat under gennemsnittet for klyngen (2,8%), men over landsgennemsnittet 2,4% (dec. 2011) Ledighedsydelse Jobcenter Skive ligger med 0,6% i både dec og dec på niveau med klyngen, men over landsgennemsnittet på 0,5%. Fleksjob Jobcenter Skive ligger med 1,8% i både dec og dec på niveau med klyngen, men under landsgennemsnittet på 1,4%. Førtidspension På førtidspensionsområdet lå Skive kommune med 8% af befolkningen på førtidspension i dec meget højt, selv det er faldet til 7,9% i dec Kommunen ligger fortsat over klyngen i 2011 med 7,2% og landsgennemsnittet på 6,6% i Indsats Aktiveringsgrad A-Dagpenge Jobcenter Skive ligger nr. 1 i klyngen i forhold til den gennemsnitlige aktiveringsgrad for personer på dagpenge. For ledige på dagpenge ligger aktiveringsgraden på 51, hvor den gennemsnitlige aktiveringsgrad i klyngen ligger på 34. Aktiveringsgraden er således steget med 16% i december 2011 mål i forhold til december Kontant- og starthjælp For jobklare ledige på kontant- og starthjælp (match 1) ligger jobcenter Skive 1 i klyngen med en meget høj aktiveringsgrad på

20 For indsatsklare ledige på kontant- og starthjælp (match 2) ligger Jobcenter Skive nr. 3 i klyngen i forhold til den gennemsnitlige aktiveringsgrad for kontanthjælpsmodtagere.for ikkearbejdsmarkedsparate unge har der med en aktiveringsgrad på 28% været et fald i aktiveringsgraden på 9% over det seneste år Aktiveringsgrad Aktiveringsgrad Ift. samme Bedste aktiveringsgraringsgrad Gnsn. aktive- Aktiveringsgrad Ift. Måneden før, point måned året før, i klyngen. point Aktiveringsgrad i alt Dec % 13% A-dagpenge Dec % 16% Kontant- og starthjælp, Jobklar Kontant- og starthjælp, Indsatsklar Kilde: Resultatrevision Dec % 1% Dec % -9% Tallene afspejler generelt, at Jobcenter Skive fortsat har en meget høj grad af målopfyldelse på den tidlige og aktive beskæftigelsesindsats, men også at der er behov for en indsats for de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige på kontant- og starthjælp (match 2 og 3) Rettighed Dagpenge For rettidighed til jobsamtaler på dagpengemodtagere ligger jobcenter Skive ligger nr. 4 i klyngen. Det er det kun 2% af samtalerne, der i december 2011 ikke har været rettidige, hvor gennemsnittet i klyngen ligger på 9%. For rettidighed til aktive tilbud for dagpengemodtagere har 6% af dagpengemodtagerne ikke fået et tilbud til tiden, hvor gennemsnittet for klyngen ligger på 7%. Kontant- og starthjælp Jobcenter Skive ligger nr. 1 i klyngen for rettidighed til jobsamtaler på kontant- og starthjælp. Det er kun 1%, der ikke har fået rettidige jobsamtaler, mens det tilsvarende gennemsnit i klyngen ligger på 4%. Jobcenter Skive ligger også nr. 1 i klyngen i forhold til rettighed til aktive tilbud på kontant- og starthjælp, hvor 8% ikke har fået et tilbud til tiden, mens det i klyngen ligger på 15% i gennemsnit. 20

21 3.14 Rettidighed Rettidighed Manglende jobsamtaler - a- dagpenge Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Manglende aktive tilbud - a- dagpenge Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Kilde: Jobindsats.dk Procent Ift. Måneden før, point Ift. samme Høj./laveste måned året niveau i klyngen før, i samme måned, point Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, Dec % -3% 1% 9% Dec % -3% 2% 4% Dec % -0% 4% 7% Dec % 7% 8% 15% Udviklingen og niveauet for rettidighed til samtaler og aktive tilbud må anses for at være tilfredsstillende. 21

22 4.0 Besparelsespotentiale Tabel 4.1 Besparelsespotentiale Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2011 Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner på på ydelsen i ydelsen i af befolkningen iaf befolkningen i klyngen jobcentret Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,91 3, ,5 Kontanthjælp 2,84 2, ,2 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,44 0, ,1 Sygedagpenge 2,52 2, ,2 Ledighedsydelse 0,63 0, ,1 Fleksjob 1,83 1,80 9 0,6 Førtidspension 7,99 6, ,1 I alt 20,15 19, ,2 Kilde: Besparelsespotentiale jobindsats.dk Dagpenge Selvom Jobcenter Skive det seneste år har oplevet det største fald i antallet af ledige på dagpenge, er der i en sammenligning med klyngen et besparelsespotentiale på 6,5 mio.kr., såfremt ledigheden reduceres med yderligere 80 personer. Det er vurderingen, at det igangværende 2-årige jobrotationsprojektet med EU-støtte fra Vækstforum i vil kunne bidrage til en betydelig indsnævring af besparelsespotentialet, såfremt der skabes de forventede ekstra jobs i forbindelse med øget jobrotation i både offentlige og private virksomheder i Skive. Kontanthjælp Jobcenter Skive har det seneste år oplevet en mindre stigning i det samlede antal borgere på kontanthjælp, men der er fortsat et negativt besparelsespotentiale på 3,2 mio.kr. Skive ligger fortsat under det gennemsnitlige niveau for kontanthjælp i forhold til klyngen og landsgennemsnittet. Det betyder, at såfremt Skive skulle være på niveau med sin klynge kan der være 41 flere fuldtidspersoner på kontanthjælp. Den nye indsats for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige forventes at bidrage til forbedring på kontanthjælpsområdet. Revalidering inkl. forrevalidering Der er intet besparelsespotentiale på revaliderings- og forrevalideringsområdet. Skive har et negativt besparelsespotentiale på 0,1 mio. svarende til 1 fuldtidsperson i forhold til de øvrige kommuner i klyngen. Sygedagpenge På trods af at udviklingen i antallet af sygedagpengesager ikke har været positiv i 2011, er der ingen besparelse at hent. 22

23 Jobcenter Skive ligger fortsat under det gennemsnitlige niveau for sygedagpengesager målt i forhold klyngen. Tabellen viser således, at Jobcenter Skive vil miste 2,2 mio. kr., hvis indsatsen blev tilrettelagt på samme måde som i de øvrige jobcentre i klyngen. Ledighedsydelse Såfremt antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse sænkes med 16 kan der opnås en besparelse på 2,1 mio. kr. Jobcentret har på trods, af at mange er kommet ud af ydelsen, oplevet en stor tilgang, hvorfor bruttogruppen fortsat er relativt stor. Fleksjob Skive kommune har et besparelsespotentiale på 0,6 mio. kr. på fleksjob. Det vil sige at hvis der i Skive var 9 færre fuldtidspersoner i fleksjob, ville kommunen ligge på niveau med gennemsnittet for klyngen. Omregnet til fuldtidspersoner på ydelsen i procent af befolkningen svarer det til, at Skive har 1,83 mod 1,80 i klyngen. For de målgrupper der ligger indenfor sygedagpengeområdet (sygedagpenge, Ledighedsydelse, fleksjob og revalidering) viser resultatrevisionen, at den intensiverede indsats der tidligere er blevet iværksat både har været berettiget og har haft en effekt. Førtidspension Skive kommune kan spare 25,1 mio. kr., hvis andelen af fuldtidspersoner på førtidspension nedbringes til samme niveau som den gennemsnitlige andel for klyngen - det vil sige fra 7,99 til 6,99 fuldtidspersoner i procent af befolkningen. Resultatoversigten viste, at Skive sammen med Struer var de eneste kommuner i klyngen i 2011, der ikke har haft en stigning i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension. Udviklingen viser, at Jobcenter Skive går i den rigtige retning, selvom førtidspension er et af de indsatsområder, hvor det tager lang tid at vende udviklingen. Besparelsespotentialet skyldes, at Jobcenter Skive historisk (før 2000) har tildelt flere personer førtidspension end jobcentre i klyngen. Dette understøttes af, at 57,9% af førtidspensionisterne i Skive har 58% været på førtidspension i 20 år eller mere.2 Jobcenter Skive har de seneste år haft et særligt fokus på førtidspensionsområdet for at ændre udviklingen og har i den forbindelse fået analyseret indstillingerne til førtidspension. På baggrund af analysen er der iværksat en række tiltag som f.eks. kompetenceudvikling af medarbejdere. Resultaterne af tiltagene kan ses i den lave tilgang til førtidspension. 2 Oplysning fra KMD - Opus LIS 23

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 13. marts 2013 Resultatrevision 2012 1. Indledning... 2 Resultatoversigt... 2 Besparelsespotentiale... 2 Scorecard Ministermål... 3 Opfølgning og resultatkrav på Projekt Flere virksomhedskonsulenter i

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 1 Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Resultatrevision 2012...4 Resume...5 1 Resultatoversigt...6 1.1 Jobcentrets resultater ift. ministerens mål...6 1.2 Jobcentrets forsørgelsesgrupper...9

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup 1. Generel status Resultatrevision har til formål, at belyse den overordnede beskæftigelsesindsats, statussen på indfrielsen af ministerens mål, samt øvrige udfordringer

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere