Resultatrevision. Jobcenter Skive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision. Jobcenter Skive"

Transkript

1 Resultatrevision Jobcenter Skive

2 Indhold 1.0 Indledning Resumé Scorecard Resultatoversigt Ministerens mål Arbejdskraftreserven Permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Forsørgelsesgrupper Jobklare Indsatsklare Midlertidigt passive Øvrige grupper Indsats Aktiveringsgrad Opfyldelse af minimumskrav Besparelsespotentiale Opfølgning på tillæg 3 til Beskæftigelsesplan

3 1.0 Indledning Resultatrevisionen opgøres én gang om året og har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret i det forløbne år. I resultatrevisionen sammenlignes udviklingen i Skive Kommune med udviklingen i klyngen af 9 andre kommuner med samme rammevilkår som Skive. Resultaterne sammenholdes også med målene i kommunens beskæftigelsesplan. Alle data stammer fra jobindsats.dk og er trukket den med undtagelse af tallen for besparelsespotentiale, der er trukket Resumé Resultatrevision 2012 viser overordnet, at Jobcenter Skive har opnået tilfredsstillende resultater med beskæftigelsesindsatsen i Ministermål m.m. En opsummering af resultaterne i forhold til de fire ministermål og tillægsmålet om virksomhedsrettet aktivering viser, at udviklingen har været tilfredsstillende for så vidt angår antallet af unge og antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. For arbejdskraftreserven har udviklingen været tilfredsstillende på på a- dagpengeområdet men mindre tilfredsstillende på kontanthjælpsområdet. Udviklingen i antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse har ikke været tilfredsstillende. Det samme gælder udviklingen i antallet af personer i aktivering i virksomheder. De opnåede resultater placerer Skive Kommune på en samlet fjerdeplads, når der sammenlignes med resultaterne i de andre kommuner i klyngen. Forsørgelsesgrupper Den samlede udvikling for alle forsørgelsesgrupper har været tilfredsstillende med et fald på 3 %. Indsats På indsatsområdet viser Resultatrevision 2012, at Jobcenter Skive har en meget tilfredsstillende indsats med - En meget høj aktiveringsgrad - En meget høj opfyldelse af minimumskrav til aktivering og samtaler Besparelsespotentiale Det største besparelsespotentiale for Skive Kommune (25 mio. kr.) findes på førtidspensionsområdet, idet der er en større andel af befolkningen i Skive Kommune, som modtager førtidspension, end i de andre klyngekommuner i gennemsnit. Derudover kunne Skive Kommune spare 5,5 mio. kr. på sygedagpengeområdet og 3,6 mio. kr. på 3

4 ledighedsydelse, hvis andelen af personer på disse ydelser var på samme niveau som i klyngekommunerne i gennemsnit. På kontanthjælpsområdet har Skive Kommune derimod lavere udgifter (5,3 mio. kr.), end kommunen ville have, hvis der var samme andel af personer på kontanthjælp i Skive som i klyngekommunerne i gennemsnit. Det samme gælder på revalideringsområdet (2,3 mio. kr.) og a-dagpenge (1 mio. kr.). 2.0 Scorecard Scorecard Skive Ministerens mål Arbejdskraftreserven Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Dec 2012 Dec 2012 Dec 2012 Dec 2012 Jobcenter pers. Udvikling ift samme måned året pers. Udvikling ift samme måned året fuldtidspers. Udvikling ift. samme måned året fuldtids - pers. Udvikling ift. samme måned året Placering Mariagerfjor 800 1, , , ,7 1 Rebild , , , ,7 2 Ikast-Brande , , , ,4 3 Skive , , , ,8 4 Silkeborg , , , ,2 5 Sønderborg , , , ,9 5 Struer 477-0, , , ,2 6 Syddjurs , , , ,5 7 Hjørring , , , ,8 8 Odsherred 755 4, , , ,4 9 Hele klyngen , , , ,6. Skive Kommune ligger nummer 4 i sin klynge i den samlede opgørelse over resultaterne for ministermålene i I 2011 var Skive Kommune placeret som nummer 1 i klyngen. Den dårligere placering i forhold til de andre kommuner i klyngen skyldes især udviklingen i antallet af borgere på permanent offentlig forsørgelse, hvor Skive Kommune har haft den største tilgang. Dette skyldes især en betydelig stigning i antallet af tilkendelser af førtidspension. Udviklingen er ikke tilfredsstillende. 4

5 3.0 Resultatoversigt 3.1 Ministerens mål Arbejdskraftreserven Ministerens mål 1 Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Konkretisering af mål: let af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 897 personer (fuldtidspersoner) (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 17 % fra december 2010 (1.074). 1 Ministermål 1 Dec-10 % Dec-12 Ændring Arbejdskraftreserven % Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. måneden Ift. samme måned året Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året Arbejdskraftreserven Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec På dette område har Jobcenter Skive den næstbedste udvikling i klyngen. Der har været et fald i arbejdskraftreserven på 15 % i december 2012 sammenlignet med december måned året før. Den bedste udvikling i klyngen har været et fald på 19 %, mens den gennemsnitlige udvikling i klyngen er et fald på 5 %.1 Målet i Beskæftigelsesplan 2012 var, at arbejdskraftreserven skulle begrænses til 897 fuldtidspersoner. I december 2012 var der 800 fuldtidspersoner i arbejdskraftreserven målet er således nået. A-dagpenge På A-dagpenge har der været et fald på 23 % i Skive. Der har været et gennemsnitligt fald i klyngen på 8 %, og den bedste kommune har haft et fald på 21 %. 1 I beregningen af Bedste udvikling i klyngen i forhold til året før i procent og Gennemsnitlig udvikling i klyngen i forhold til året før i procent er Skive ikke medtaget. Det er kun de andre kommuner i klyngen der indgår. 5

6 Kontanthjælp På kontanthjælp har der været en stigning i arbejdskraftreserven på 34 %, hvor den gennemsnitlige udvikling i klyngen er en stigning på 11 %. Den bedste kommune i klyngen havde et fald på 34 %. Udviklingen har ikke været tilfredsstillende Permanente forsørgelsesordninger Ministerens mål 2 Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Konkretisering af mål: Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 161 personer (fuldtidspersoner) i december 2012 svarende til et samlet fald på 16 % i forhold til december 2010 (192). Delmål: Ministermål 2 1) dec-10 % dec-12 Ændring Permanent forsørgelse (Tilgang) % Førtidspension (Tilgang) % Fleksjob og ledighedsydelse (Tilgang) % ) Ovennævnte måltal kommer fra Jobindsats.dk Der er usikkerhed om opgørelsesmetoden. Måltallene er ikke helt i overensstemmelse med den faktiske tilgang af personer på permanente forsørgelsesydelser, som kommunen selv har registreret. Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. måneden Ift. samme måned året Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året Permanente forsørgelsesordninger Dec Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec På dette område har Jobcenter Skive haft den dårligste udvikling i klyngen. Der har fra december 2011 til december 2012 været en tilgang af fuldtidspersoner på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension). Skive Kommune har således haft en stigning på 25 % fra december 2011 til december Den bedste kommune i klyngen har haft et fald på 57 %, og gennemsnittet er et fald på 13 %. 6

7 I forhold til måneden før (november 2012) var der en stigning på 11 % i Skive. Målet i Beskæftigelsesplan 2012 var, at tilgangen til permanent offentlig forsørgelse skulle reduceres til 161 fuldtidspersoner. Målet blev ikke nået, idet 194 fuldtidspersoner var blevet tildelt en permanent offentlig forsørgelse i december Udviklingen har ikke været tilfredsstillende Unge under 30 år Ministerens mål 3 Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Konkretisering af mål: let af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til 938 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 12 % fra december 2010 (1.068) til december Ministermål 3 dec-10 % dec-12 Ændring Unge under 30 år % Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. måneden Ift. samme måned året Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året Unge under 30 år Dec På dette område har Jobcenter Skive haft den fjerdebedste udvikling i klyngen. Der har været et fald på 5 % i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse fra december 2011 til december Til sammenligning har jobcentrene i klyngen som gennemsnit haft et fald på 1 %, mens den bedste kommune i klyngen har oplevet et fald på 7 % i den samme periode. Målet i Beskæftigelsesplan 2012 var, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skulle reduceres til 938 fuldtidspersoner i december Det faktiske resultat blev kun en reduktion af antallet til 979 fuldtidspersoner. 7

8 3.1.4 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Ministerens mål 4 Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Konkretisering af mål: let af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 333 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 10 % fra december 2010 (369) til december Ministermål 4 dec-10 % dec-12 Ændring Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere % Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. måneden Ift. samme måned året Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec På dette område har Jobcenter Skive oplevet den bedste udvikling i klyngen. Der har været et fald på 3 % i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i perioden fra december 2011 til december I modsætning hertil har jobcentrene i klyngen i gennemsnit oplevet en stigning på 4 % i samme periode, og det bedste af de øvrige jobcentre har oplevet et fald på 1 %. Målet i Beskæftigelsesplan 2012 var, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skulle reduceres til 333 fuldtidspersoner i december Det faktiske resultat blev kun en reduktion af antallet til 357 fuldtidspersoner. 3.2 Forsørgelsesgrupper Jobklare Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. året året Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar fuldtidspersoner

9 A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Forsørgede i alt Samlet for alle forsørgelsesgrupper (5.986 fuldtidspersoner) har der i Skive været et fald på 3 % fra december 2011 til december Den bedste i klyngen har samlet set haft et fald på 7 %. Gennemsnittet er et fald på 2 % i perioden. Jobklare i alt For alle jobklare har der i Skive været et fald på 14 % i perioden december 2011 til december Den bedste kommune i klyngen ligger på niveau med Skive og gennemsnittet er et fald på 9 %. Dagpenge let af dagpengemodtagere er faldet med 15 % i december 2012 sammenlignet med året før. Klyngen har oplevet et gennemsnitligt fald på 8 %, mens den bedste klyngen har haft et fald på 21 %. Kontanthjælp let af kontanthjælpsmodtagere er steget med 24 % i 2012, mens resten af klyngen har oplevet en stigning på 5 %. Stigningen skyldes et ændret fagligt fokus på matchningen af job-og indsatsklare borgere på kontanthjælp. Sygedagpenge Der har i Skive været et fald på 21 % i december 2012 i forhold til sammen måned året før. Gennemsnittet i klyngen er et fald på 20 %, og den bedste kommune har haft et fald på 27 %. 9

10 Revalidering Der har i Skive været et fald på 50 % i antallet af fuldtidspersoner på revalidering gennemsnittet for klyngen er en stigning på 44 % og den bedste kommune har et fald på 74 %. Ledighedsydelse Der har været et fald på 36 % på fuldtidspersoner på ledighedsydelse gennemsnittet for klyngen er et fald på 12 % og den bedste kommune har et fald på 25 % Indsatsklare Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. året året Indsatsklar fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklare i alt Det samlede antal indsatsklare fuldtidspersoner i Skive er steget med 12 % fra december 2011 til december Den bedste kommune i klyngen har haft et fald på 11, % og gennemsnittet er en stigning på 11 %. Kontanthjælp For indsatsklare ledige på kontanthjælp var der i december 2012 en stigning på 7 % sammenlignet med måneden året før. Klyngen oplevede som helhed stigning på 25 %, mens den bedste i klyngen havde en stigning på 5 %. Sygedagpenge Der har i Skive været en stigning på 19 % i december 2012 i forhold til samme måned året før. Den bedste kommune i klyngen har haft et fald på 29 %, og gennemsnittet er et fald på 4 %. 10

11 Udviklingen har ikke været tilfredsstillende. Revalidering Skive er bedste kommune i klyngen med et fald på 33 %. Den bedste af de øvrige kommuner har haft et fald på 30 %, og gennemsnittet er et fald på 7 %. Ledighedsydelse Skive har haft en stigning på 141 % i forhold til samme måned sidste år. Det samlede antal var således i december 2012 på 92 fuldtidspersoner. Den bedste kommune i klyngen har haft et fald på 73 %, og gennemsnittet er et fald på 10 %. Udviklingen har ikke været tilfredsstillende. Det skal dog bemærkes, at der kun er tale om få personer Midlertidigt passive Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. året året Midlertidigt passive fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive i alt I Skive har der været et fald på 23 % i antallet af midlertidigt passive fuldtidspersoner fra december 2011 til december Den bedste udvikling i klyngen er et fald på 36 %, og gennemsnittet er et fald på 11 %. Kontanthjælp På kontanthjælp har der for målgruppen af midlertidigt passive været et fald på 22 % i perioden fra december 2011 til december 2012, mens den gennemsnitlige udvikling i klyngen har været et fald på 8 %. Den bedste klyngen har haft et fald på 52 %. Sygedagpenge Der har i Skive været et fald på 32 % i forhold til samme måned året før. Den bedste kommune i klyngen har haft et fald på 41 %, og gennemsnittet er et fald på 16 %. 11

12 Ledighedsydelse Der har i Skive været en stigning på 25 % i forhold til samme måned året før. Den bedste i klyngen har oplevet et fald på 69 %, og gennemsnittet er et fald på 6 %. Udviklingen har ikke været tilfredsstillende Øvrige grupper Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. året året Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Jan Ukendt match fuldtidspersoner Forrevalidering Der har i Skive været et fald på 37 % i antallet af fuldtidspersoner på forrevalidering. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen har været et fald på 57 %. Det skal bemærkes, at det drejer sig om 12 fuldtidspersoner i Skive, hvilke vil sige at få personer kan påvirke resultatet i høj grad. Fleksjob Der har i Skive været en stigning på 1 % i antallet af fuldtidspersoner i fleksjob. Den bedste i klyngen har oplevet et fald på 3 %, og gennemsnittet er en stigning på 3 %. Førtidspension Både for gennemsnittet af klyngekommuner og for Skive gælder det, at der har været et lille fald (under 1 %) i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension. Den bedste kommune har haft et fald på 4 % fra december 2011 til december

13 3.3 Indsats Aktiveringsgrad Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden point Ift. samme måned året point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Aktiveringsgrad i alt Den samlede aktiveringsgrad var 42 % i december 2012, svarende til et samlet fald på 8 % i løbet af det seneste år. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen udviste en stigning på 24 %, mens den bedste i klyngen havde en stigning på 33 %. Udvikling har ikke været tilfredsstillende. A-Dagpenge Hvad angår aktiveringsgraden for ledige på dagpenge var den 43 % i december 2012, hvilket svarer til et fald på 9 % i forhold til året før. Den gennemsnitlig udvikling i klyngen var en stigning på 22 %, mens den bedste udvikling var en stigning på 31 %. Jobcenter Skive havde i 2012 landets højeste aktiveringsgrad for ledige dagpengemodtagere for året som heldhed. Udviklingen har været nogenlunde tilfredsstillende. Kontanthjælp jobklare For jobklare ledige på kontanthjælp var der en aktiveringsgrad på 48 % i december 2012, hvilket svarer til et fald på 10 % sammenlignet med året før. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen var en stigning på 42 %, mens den bedste udvikling i klyngen var en stigning på 52 %. Udviklingen har ikke været tilfredsstillende. Kontanthjælp indsatsklare For indsatsklare ledige på kontanthjælp var der en aktiveringsgrad på 34 % i december 2012, svarende til en stigning på 4 % i løbet af året. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen viste en 13

14 stigning på 28 % Opfyldelse af minimumskrav Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Opfyldelse af minimumskrav Procent Ift. måneden point Ift. samme måned året point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun Manglende aktive tilbud kontanthjælp Dec Manglende jobsamtaler dagpenge Den manglende opfyldelse af minimumskravene til jobsamtaler på dagpenge var på 2 % i december 2012 med en uændret udvikling i løbet af året. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen var en stigning på 2 %. Manglende jobsamtaler kontanthjælp Den manglende opfyldelse af minimumskravene til jobsamtaler på kontanthjælp var på 1 % i december 2012 med en uændret udvikling i løbet af året. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen var en stigning på 3 %. Manglende aktive tilbud dagpenge Den manglende opfyldelse af minimumskravene til aktivering på dagpenge var på 3 % i december 2012 med et fald på 4 % i løbet af året. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen var en stigning på 6 %. Manglende aktive tilbud kontanthjælp Den manglende opfyldelse af minimumskravene til aktivering på kontanthjælp var på 2 % i december 2012 med et fald på 5 % i løbet af året. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen var en stigning på 8 %. 14

15 4.0 Besparelsespotentiale Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2012 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,48 3, ,0 Kontanthjælp 3,05 3, ,3 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,33 0, ,3 Sygedagpenge 2,58 2, ,5 Ledighedsydelse 0,66 0, ,6 Fleksjob 1,83 1, ,0 Førtidspension 7,98 7, ,0 I alt 19,90 19, ,2 A-dagpenge I Skive var 3,48 % af befolkningen på a-dagpenge i løbet af 1. kvartal kvartal 2012, mens det tilsvarende tal for klyngen var på 3,51 %. Skive ville få en merudgift på 1 mio. kr., hvis samme andel af befolkningen var på a-dagpenge som i resten af klyngen. Niveauet for udgifterne har været tilfredsstillende. Kontanthjælp I Skive var 3,05 % af befolkningen på kontanthjælp i løbet af 1. kvartal kvartal 2012, mens det tilsvarende tal for klyngen var på 3,27 %. Skive ville få 5,3 mio. kr. i merudgifter til kontanthjælp, hvis ledigheden på kontanthjælp var på niveau med klyngen. Niveauet for udgifterne har været tilfredsstillende. Revalidering inkl. forrevalidering Skive har lidt færre fuldtidspersoner på revalidering og forrevalidering end de øvrige kommuner i klyngen. I Skive er 0,33 % af befolkningen på ydelsen, hvor gennemsnittet for de øvrige kommuner er 0,42 %. 15

16 Hvis Skive lå på niveau med de øvrige kommuner, ville udgifterne være 2,3 mio. kr. højere. Dette svarer til 27 fuldtidspersoner på revalidering eller forrevalidering. Niveauet for udgifterne har været tilfredsstillende. Sygedagpenge I Skive var 2,58 % af befolkningen på sygedagpenge i løbet af 1. kvartal kvartal 2012, mens det tilsvarende tal for klyngen var på 2,40 %. Forskellen svarer til 54 fuldtidspersoner. Skive vil kunne spare 5,5 mio. kr., hvis antallet af sygedagpengemodtagere var på samme niveau som i de øvrige kommuner i klyngen. Niveauet for udgifterne har været tilfredsstillende. Ledighedsydelse Der er i Skive 0,66 % på ledighedsydelse imod 0,57 % i klyngen. Hvis antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse blev nedbragt til samme niveau som i gennemsnittet af klyngen, ville Skive Kommune kunne spare 3,6 mio. kr. Niveauet for udgifterne har været nogenlunde tilfredsstillende. Fleksjob Der er gennemsnitligt 1,83 % af befolkningen i fleksjob både i klyngen og i Skive (der er 1 fuldtidsperson mindre i Skive end i klyngen i gennemsnit.) Skive Kommune har således samme udgiftsniveau til borgere i fleksjob som klyngekommunerne i gennemsnit. Niveauet for udgifterne har været tilfredsstillende. Førtidspension Skive Kommune har et stort besparelsespotentiale på 25 mio. kr. på førtidspensionsområdet. Gennemsnittet for de øvrige klyngekommuner er, at 7,02 % af befolkningen er på førtidspension. I Skive er det 7,98 % (fuldtidspersoner). Besparelsespotentialet skyldes, at Jobcenter Skive historisk (før 2000) har tildelt flere personer førtidspension end de øvrige jobcentre i klyngen. En meget stor del af førtidspensionisterne i Skive har således været på førtidspension i 20 år eller mere. Da førtidspension er en varig ydelse, er tilgangen det eneste kommunen kan påvirke. Der er en forventning om, at reformen af førtidspensionsområdet vil have stor indflydelse på netop tilgangen. Det forventes derfor, at andelen af befolkningen på førtidspension på sigt vil falde. 16

17 5.0 Opfølgning på tillæg 3 til Beskæftigelsesplan 2012 Udviklingen i antal fuldtidsaktiverede dec Ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik i alt Kontanthjælp A-dagpenge I alt Kilde: Jobindsats.dk I henhold til aftalen Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed fra maj 2010 skal kommunen udarbejde et tillæg til beskæftigelsesplan 2011, 2012 og Tillægget indeholder overordnede mål for indsatsen og konkrete resultatkrav for hvert år. Der skal evalueres på tillægget i resultatrevisionen. I Beskæftigelsesplan 2012 står der, at Skive Kommune skal øge antallet af fuldtidsaktiverede i virksomhedsrettede tilbud med 80. Målet omfatter kontanthjælpsmodtagere og personer på a- dagpenge. Fra december 2011 til december 2012 blev 63 færre fuldtidsaktiverede i virksomhedsrettede tilbud (virksomhedspraktik og løntilskud). Udviklingen har ikke været tilfredsstillende. 17

18 Jobcenter Skive Att. Jobcenterchef Lars Harder Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs Vej 38K, st Åbyhøj Tlf Fax Vedr. resultatrevision for 2012 Beskæftigelsesregion Midtjylland skal kommentere jobcentrets resultatrevision, så bemærkningerne kan indgå i kommunalbestyrelsens behandling af resultatrevisionen. Regionen er løbende i dialog med jobcentret om resultater og indsats, senest ved dialogmøde i februar og konkret er resultatrevisionen blevet drøftet med jobcentret i april Dato: 3. maj 2013 Journalnr.: Regionen vurderer resultaterne i jobcentret med udgangspunkt i beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2012, udviklingen i bestanden af personer på offentlige ydelser og niveauet opgjort ved besparelsespotentialet. Når regionen vurderer resultaterne i jobcentret, sammenligner vi med udviklingen i jobcentre med samme rammevilkår. Overordnet vurdering Det er regionens vurdering, at kommunens resultatrevision fuldt ud forholder sig til de indholdsmæssige krav, der stilles til resultatrevisionen. Vurdering af de opnåede resultater Resultatrevisionen viser, at der er opnået gode resultater, men jobcentret har også udfordringer. Beskæftigelsesrådet i Midtjylland har netop lavet en analyserapport for resultaterne i 2012 og har konkluderet, at udviklingen i Midtjylland for 3 af de 4 ministermål har været mere negativ end forventet, da kontrakten for 2012 blev udarbejdet: let af ledige i arbejdskraftreserven nåede et højere niveau end forventet. Det gælder for Midtjylland som helhed, at der har været et fald i forhold til 2011 for dagpengemodtagere, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er øget væsentligt. Langtidsledigheden er i samme periode faldet for dagpengemodtagere, mens den er på samme niveau for kontanthjælpsmodtagere. For Jobcenter Skive gælder, at resultatet ligger under det opstillede mål i beskæftigelsesplanen for Arbejdskraftreserven er blevet noget mindre, og faldet i Skive er større end faldet i de sammenlig-

19 nelige jobcentre. Faldet i arbejdskraftreserven ses alene for dagpengemodtagere. Arbejdskraftreserven udgør en mindre andel af de ledige end i klyngen i øvrigt. Den samlede langtidsledighed er faldet i Skive. Faldet er væsentligt større end i klyngen i øvrigt. Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse i Midtjylland nåede et lavere niveau end forventet, og der har været et fald i forhold til let af fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse er samlet set steget i løbet af det seneste år. For Jobcenter Skive gælder, at resultatet ligger over det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Der har været en stigning i løbet af det seneste år, og kommunen har en større andel af befolkningen på permanent offentlig forsørgelse end klyngen i øvrigt. let af personer under 30 år på offentlig forsørgelse i Midtjylland er steget mere end forventet. Stigningen ses alene for kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere, mens der har været et fald for de øvrige ydelsesgrupper. For Jobcenter Skive gælder, at resultatet ligger lidt over det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Der har været et mindre fald i Skive, mens gruppen stort set er uændret i den øvrige klynge. For Skive gælder, at faldet primært ligger for gruppen af midlertidige passive kontanthjælpsmodtagere. Kommunen ligger på niveau med klyngen for så vidt angår andelen af unge på offentlig forsørgelse. Dette gælder både de årige og de årige. let af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Midtjylland er steget mere end forventet. I gruppen er der en relativ stor andel på førtidspension. For Jobcenter Skive gælder, at resultatet ligger over det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Stigningen har dog været lidt mindre end i den samlede klynge i øvrigt. Regionen vurderer, at der i 2012 er gjort en stor indsats for at sikre, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for og for at mindske antallet af offentlig forsørgede mest muligt. Beskæftigelsesregion Midtjylland vil gerne kvittere for indsatsen i 2012, hvor der i særlig grad har været fokus på en tidlig og aktiv indsats samt den virksomhedsrettede indsats, herunder Virksomhedstaskforce og jobrotation. På området for førtidspension har jobcentret tidligt benyttet sig af rådgivende ressourcepersoner, hvilket falder i god tråd med reformen på området og indførelsen af ressourceforløb. I forhold til de unge samarbejdes der bredt på tværs af forvaltninger, uddannelsesinstitutioner og organisationer under overskriften Alle unge i uddan- 2

20 nelse altid med henblik på, at flest muligt gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed nedbringelse af antallet af unge på offentlig forsørgelse. Regionen har i øvrigt udarbejdet en analyse af udviklingen i kommunen, hvor vi har peget på en række udfordringer i den fremadrettede beskæftigelsesindsats med henblik på beskæftigelsesplanen for Med venlig hilsen Palle Christiansen regionsdirektør 3

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision for 2012

Resultatrevision for 2012 Resultatrevision for 2012 Resultatrevisionen for 2012 Resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning Jobcentrene skal hvert forår udarbejde en resultatrevision, hvor

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 13. marts 2013 Resultatrevision 2012 1. Indledning... 2 Resultatoversigt... 2 Besparelsespotentiale... 2 Scorecard Ministermål... 3 Opfølgning og resultatkrav på Projekt Flere virksomhedskonsulenter i

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 1 Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Resultatrevision 2012...4 Resume...5 1 Resultatoversigt...6 1.1 Jobcentrets resultater ift. ministerens mål...6 1.2 Jobcentrets forsørgelsesgrupper...9

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal Udkast Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup 1. Generel status Resultatrevision har til formål, at belyse den overordnede beskæftigelsesindsats, statussen på indfrielsen af ministerens mål, samt øvrige udfordringer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Aarhus BILAG 1 Notat Resultatrevision 2011 for Jobcenter Indhold 1. Indledning/resumé 1.1. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 1.2. Resultatrevisionen for 2011 1.3. Resumé 2. Resultater 2.1.

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2012 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere