Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER BORNHOLM Status på de 4 ministermål 1 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Unge på overførselsindkomst Indsats til tiden Fastholde den positive udvikling på sygedagpengeområdet 3 BILAG 4

3 1. SAMMENFATNING Bornholms Kommune har det seneste år haft en række positive resultater på beskæftigelsesområdet. Bornholm har bl.a.: Haft et kraftigere fald i ledigheden blandt dagpengemodtagere end klyngen og Østdanmark. Reduceret arbejdskraftreserven mere end klyngen og Østdanmark. Mindsket antallet af personer på sygedagpenge, samt andelen af forløb over 26 og 52 uger. Forbedret rettidigheden for alle målgrupper. Reduceret antallet af nydanskere på overførselsindkomst med omkring 8 pct. Selvom Bornholms Kommune generelt har leveret flotte resultater det seneste år, har kommunen fortsat udfordringer på enkelte områder. Bornholm har bl.a.: Haft en lille stigning i personer på permanente ydelser. Fortsat en høj andel af sygedagpengeforløb 26 uger. En stigning i kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 blandt de årige. En udfordring ift. rettidige tilbud for kontant- og starthjælpsmodtagere. 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER BORNHOLM - 4. status 2011 Notatet beskriver Jobcenter Bornholms resultater af indsatsen baseret på: Den seneste resultatoversigt Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Bornholm - indgår: Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Slagelse, Vordingborg, Frederikshavn, Haderslev, Norddjurs, Nyborg, Randers og Svendborg. 2.1 Status på de 4 ministermål Det seneste år er arbejdskraftreserven faldet med 16 pct. i Jobcenter Bornholm, hvilket er et markant kraftigere fald end i klyngen (Tabel 2). Faldet i arbejdskraftreserven på Bornholm er sket blandt dagpengemodtagere (-21 pct.), mens reserven for kontant- og starthjælpsmodtagere er uændret. Antallet af personer på permanente ydelser på Bornholm er steget med 1 pct. det seneste år (Tabel 8). Dette er en kraftigere stigning end i Østdanmark. Der er sket en kraftig stigning i antallet af førtidspensionister blandt nydanskere samt i aldersgruppen år. Antallet af unge på overførselsindkomst er faldet med 2,6 pct. det seneste år på Bornholm (Tabel 11), mens der har været en lille stigning i klyngen. Det største fald i ungegruppen er sket blandt de 16-24årige (-3,2 pct.), mens de 25-29årige er faldet med 1,9 pct. 1

4 I september 2011 var der 176 nydanskere på overførselsindkomst på Bornholm. Der er således sket et fald på 7,9 pct. det seneste år på Bornholm, mens både klyngen og Østdanmark har haft en lille stigning (Tabel 14). Oversigt over Bornholms Kommunes resultater for ministermål 2011 sep-11 Udv Jobcenterets mål for dec Arbejdskraftreserven % Borgere på permanente forsørgelse % Unge på offentlig forsørgelse 701-3% 760 Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse 176-8% 212 Bornholms Kommune er godt på vej til at indfri tre ud af fire målsætninger for ministermålsområderne i december Kommunen var i september 2011 lidt over målsætningen om personer på permanente forsørgelse. Jobcenteret er således tæt på at nå målsætningen for mål 2, men det kræver, at den nuværende udvikling vendes. 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Bornholms tværgående udfordringer drejer sig hovedsageligt om, at: Reducere antallet af unge på offentlig forsørgelse, især unge på førtidspension og matchgruppe 2. Sikre at kontant- og starthjælpsmodtagere modtager rettidige tilbud Fastholde den positive udvikling på sygedagpengeområdet i overgangen fra projekt til almindelig drift. 3.2 Unge på overførselsindkomst Siden januar 2009 har Bornholms Kommune haft en lavere stigning i unge på offentlig forsørgelse end klyngen og Østdanmark (Figur 12). Bornholm har dog fortsat en højere andel af unge på offentlig forsørgelse (14,1 pct.) end klyngen (13,4 pct.) og Østdanmark (9,4 pct.) (Figur 10). Det seneste år er antallet af unge på overførselsindkomst faldet med 2,6 pct. Det største fald er sket blandt de 16-24årige (-3,2 pct.), mens de 25-29årige er faldet med 1,9 pct. (Tabel 12 og Tabel 13). På trods af det generelle fald blandt de 16-24årige har der været en stigning i match 2 ere fra 94 i september 2010 til 125 i september Endvidere har der været en stigning i antallet af førtidspensionister både blandt de 16-24årige og 25-29årige (Tabel 12 og Tabel 13). Mens der har været et mindre fald i ledigheden blandt arbejdsmarkedsparate unge, har der været en stigning i relativt svage unge på overførselsindkomst (match 2). Derimod er det lykkedes jobcenteret at nedbringe antallet af unge i matchgruppe 3 markant det seneste år. Det er derfor vigtigt, at jobcenteret fastholder fokus på gruppen af især indsatsklare unge, som har brug for en indsats ud over beskæftigelsesindsatsen. Som drøftet på sidste individuelle dialogmøde er Beskæftigelsesregionen enig med jobcenteret i, at 2

5 tiltagene ifm. UTA-projektet har potentiale til at løfte gruppen af svage unge. Beskæftigelsesregionen opfordrer derfor jobcenteret til at fortsætte den nuværende ungeindsats, men fastholde fokus på, at tiltagene har den ønskede effekt. 3.3 Indsats til tiden Jobcenter Bornholm har forbedret rettidigheden for alle målgrupper det seneste år (Figur 18, Figur 19 og Figur 20). Trods den positive udvikling har jobcenteret fortsat en udfordring ift. tilbud til de indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere og jobsamtaler for match 3. Således mangler i september 2011: 16 pct. af midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere jobsamtaler (29 personer) 12 pct. af jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere førsteaktiveringstilbud (24 personer) 14 pct. af jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere gentagne aktiveringstilbud (14 personer) 15 pct. af indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere første aktiveringstilbud (25 personer) 14 pct. af indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere gentagne tilbud (29 personer) (se Figur 15, Figur 16 og Figur 17) 3.4 Fastholde den positive udvikling på sygedagpengeområdet Bornholms Kommune har haft en høj andel af sygedagpengeforløb over 26 og 52 uger. Det seneste år er både antallet af sygedagpengeforløb og andelen af længerevarende forløb faldet markant - forløb over 26 uger er faldet med 32 pct., og antallet af forløb over 52 uger er faldet med 48 pct. (Tabel 9). Bornholms Kommune er således godt på vej til at indfri de lokale målsætninger vedr. sygedagpengeområdet i Beskæftigelsesplan Dette er resultatet af reorganiseringen af sygedagpengeindsatsen, som markant har forbedret jobcenterets resultater inden for dette område. Selv om Bornholms Kommune har haft et kraftigt fald i antallet af lange sygedagpengeforløb, har kommunen fortsat en højere andel af forløb over 26 og 52 uger end klyngen og Østdanmark (Tabel 9). Derfor er det vigtigt, at jobcenteret fastholder den positive udvikling på sygedagpengeområdet i overgangen fra projekt til almindelig drift. Dette skyldes ikke mindst, at lange sygedagpengeforløb er en fødekæde til permanente forsørgelsesydelser. 3

6 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG RESULTATOVERSIGT 7 MÅLGRUPPEN 8 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Bornholms Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 8 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 9 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, september Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 9 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (jan = 100) 10 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Bornholms Kommune 10 Figur 4. Udviklingen i arbejdskraftreserve, antal ledighedsberørte og antal bruttoledige (fuldtidspersoner), Bornholms Kommune, indekseret (jan = 100) 11 Tabel 3. Personer til- og afgået arbejdskraftreserven i juli 2011, samt ændring i forhold til året før i Jobcenter Bornholm og Østdanmark 11 Tabel 4. Andel af personer til- og afgået arbejdskraftreserven ift. den samlede arbejdskraftreserve i Jobcenter Bornholm og Østdanmark, juli Tabel 5. Afgangen fra arbejdskraftreserven i juli 2011, i Jobcenter Bornholm og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag 12 Tabel 6. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 13 Tabel 7. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før. 14 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 15 Figur 5. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), september Tabel 8. Personer på permanente ydelser i Bornholms Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 15 Figur 6. Udviklingen i borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Bornholms Kommune og Klynge 8, indekseret (jan = 100) 16 Figur 7. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Bornholms Kommune 16 Tabel 9. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, aug Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 17 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 17 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken 18 4

7 UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 19 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, sep Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 20 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 21 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 22 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 22 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 23 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 24 Tabel 14. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, sep 10 - sep Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), sep INDSATS TIL TIDEN 26 Figur 14. Andel af a-dagpengemodtagere, der ikke har modtaget rettidigt tilbud i Jobcenter Bornholm, september Figur 15. Andel af kontant- og starthjælpsmodtagere fordelt på matchkategori, der mangler en jobsamtale i Jobcenter Bornholm, september Figur 16. Andel af jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Bornholm, september Figur 17. Andel af indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Bornholm, september Figur 18. Andel personer, der mangler en rettidig jobsamtale, kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Bornholm 28 Figur 19. Andel personer der mangler et rettidigt første aktiveringstilbud, kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Bornholm 28 Figur 20. Andel personer der mangler et rettidigt gentagent aktiveringstilbud for kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Bornholm 29 Tabel 15. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 30 TIDLIG INDSATS 31 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 31 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 31 VIRKSOMHEDSINDSATS 32 5

8 Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Bornholm, 3. kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 32 Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Bornholm, 3. kvt kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 32 SELVFORSØRGELSESGRAD 33 Tabel 20. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, dagpengemodtagere 4. kvt Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt

9 Resultatoversigt - Bornholm Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserven Sep A-dagpenge Sep Kontant- og starthjælp Sep Permanente forsørgelsesordninger Sep Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Sep Unge under 30 år Sep Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Sep Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Sep Kontant- og starthjælp Sep Sygedagpenge Sep Revalidering Sep Ledighedsydelse Sep Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Sep Sygedagpenge Sep Revalidering Sep Ledighedsydelse Sep Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Sep Sygedagpenge Sep Ledighedsydelse Sep Forrevalidering - fuldtidspersoner Sep Introduktionsydelse - fuldtidspersoner Sep Fleksjob - fuldtidspersoner Sep Førtidspension - fuldtidspersoner Okt Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Sep Kontant- og starthjælp, jobklar Sep Kontant- og starthjælp, indsatsklar Sep Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Sep Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Sep Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Sep Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Sep Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar januar : Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontant- og starthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. 7

10 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Bornholms Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling sep sep 2011 Bornholms Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 september 2011 Bornholm Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere 742 3,0% -18% (-48%) -4% -2% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) 327 1,3% -4% (-25%) -2% -7% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) 372 1,5% 11% (1%) -2% 9% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) 210 0,8% 15% (15%) 32% 7% - Personer på introduktionsydelse 32 0,1% -30% (-38%) 16% 20% - Personer på sygedagpenge 609 2,4% -24% (-35%) -9% -11% - Personer på revalideringsydelse 101 0,4% -6% (-9%) -23% -17% - I alt ,5% -12% (-32%) -2% -2% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Bemærk, at målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 3kvt2011 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

11 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, september % Dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere 7% 6% 5% 4% 3% 4,4% 1,3% 4,4% 1,2% 4,2% 1,1% 6,9% 2,3% 6,0% 1,5% 4,1% 0,8% 4,7% 0,5% 4,2% 0,6% 3,7% 0,4% 4,9% 0,6% 4,1% 0,4% 4,5% 0,7% 4,7% 0,9% 4,4% 1,2% 2% 1% 3,1% 3,2% 3,1% 4,6% 4,5% 3,3% 4,2% 3,6% 3,3% 4,4% 3,7% 3,8% 3,8% 3,2% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Danm arks statistik og egne bere gninge r Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Bornholms Kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis sep-10 sep-11 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (-47%) -3% 3% 2% Kontant- og starthjælpsmodtagere % (-23%) 1% -9% -6% I alt % (-41%) -2% -1% 0% Kommunens mål: 1175 personer i arbejdskraftreserven i december 2011 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Bornholm 2011 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

12 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (jan = 100) 300 Bornholm Klyngen Østdanmark Indeks jan-09 feb- 09 mar-09 Kilde: Jobindsats.dk apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Bornholms Kommune A-dagpenge Kontanthjælp 79 Indeks jan-09 feb-09 mar-09 Kilde: Jobindsats.dk apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug- 10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep

13 Figur 4. Udviklingen i arbejdskraftreserve, antal ledighedsberørte og antal bruttoledige (fuldtidspersoner), Bornholms Kommune, indekseret (jan = 100) 160 Arbejdskraftreserven Ledighedsberørte Bruttoledige (fuldtidspersoner) Indeks jan-09 mar-09 Kilde: Jobindsats.dk maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 Tabel 3. Personer til- og afgået arbejdskraftreserven i juli 2011, samt ændring i forhold til året før i Jobcenter Bornholm og Østdanmark Tilgang Afgang Ydelsesgruppe Bornholm Østdanmark Bornholm Østdanmark Antal Ændring i pct. ift. jul 10 Antal Ændring i pct. ift. jul 10 Dagpengemodtagere 91-4,2% 23,0% ,4% 32,1% Kontanthjælpsmodtagere 38 22,6% -5,1% 91 8,3% -10,0% I alt 129 2,4% 13,9% 269-7,9% 18,5% Kilde: BrHS på b aggrund af DREAM Tabel 4. Andel af personer til- og afgået arbejdskraftreserven ift. den samlede arbejdskraftreserve i Jobcenter Bornholm og Østdanmark, juli 11 Ydelsesgruppe Dagpengemodtagere 18% 17% 34% 36% Kontanthjælpsmodtagere 13% 14% 32% 26% I alt 16% 16% 33% 33% Kilde: BrHS på b aggrund af DREAM Andel (tilgang ift. hele arbejdskraftreserven) Bornholm Østdanmark Bornholm Andel (afgang ift. hele arbejdskraftreserven) Østdanmark 11

14 Tabel 5. Afgangen fra arbejdskraftreserven i juli 2011, i Jobcenter Bornholm og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Bornholm Østdanmark Bornholm Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,6% 87,4% 46 51,1% 50,4% Uddannelse* 0 0,0% 0,5% 6 6,7% 2,4% Ledighed 12 6,7% 4,3% 3 3,3% 4,6% Match 2 / match 3 0 0,0% 0,0% 35 38,9% 40,9% Barselsdagpenge 0 0,0% 0,6% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 7 3,9% 6,1% 0 0,0% 0,2% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 3 1,7% 0,7% 0 0,0% 0,0% Øvrige 0 0,0% 0,4% 0 0,0% 1,4% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: BrHS på b aggrund af DREAM 12

15 Tabel 6. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, september 2011 personer Bornholm Bornholm Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -21,3% (-46,8%) -3% 2% Selvstændige 37 6,7% 5,1% 6,4% -14,0% (-48,6%) -1% 6% Dana, A-Kasse For Selvstændige 10 1,8% 1,1% 1,4% 11,1% (-47,4%) 8% 12% ASE 27 4,9% 4,0% 5,0% -20,6% (-49,1%) -3% 4% Akademikere 6 1,1% 3,0% 15,0% -25,0% (-45,5%) -1% 5% Akademikernes A-Kasse 3 0,5% 0,8% 5,0% -25,0% (-25,0%) 14% 10% CA, A-kasse 0 0,0% 0,3% 1,9% - (-) -12% 2% Ingeniørernes A-Kasse 0 0,0% 0,8% 2,2% - (-100,0%) -13% -9% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 0 0,0% 0,4% 2,1% - (-) -9% 3% Magistrenes A-Kasse 3 0,5% 0,7% 3,8% -25,0% (-25,0%) 13% 10% Funktionærer og 64 11,5% 9,4% 9,3% -16,9% (-8,6%) 48% 26% BUPL, A-kasse 22 4,0% 2,6% 1,8% -4,3% (4,8%) 77% 71% Danske Sundhedsorg. A-kasse 0 0,0% 0,6% 0,8% -100,0% (-) 103% 35% Lærernes A-kasse 11 2,0% 2,1% 1,4% -26,7% (10,0%) 68% 42% FTF- A-kasse 22 4,0% 2,4% 4,4% -4,3% (-15,4%) 7% 5% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 9 1,6% 1,7% 0,9% -30,8% (-30,8%) 57% 60% HK /Danmarks A-kasse 67 12,1% 12,3% 11,7% -22,1% (-46,4%) 6% 2% Tekniske funktionærer 44 7,9% 5,7% 7,9% -15,4% (-47,6%) -4% -4% Business Danmarks A-Kasse 0 0,0% 0,7% 0,9% - (-) 4% -8% Min A-kasse 16 2,9% 1,0% 1,7% 33,3% (-51,5%) -2% 8% Funkt. og Servicef. A-kasse 4 0,7% 0,3% 1,0% 0,0% (0,0%) 37% 8% Ledernes A-kasse 15 2,7% 1,9% 2,4% -25,0% (-44,4%) -5% -9% Teknikernes A-Kasse 9 1,6% 1,7% 1,8% -43,8% (-55,0%) -13% -10% Byggefagene 14 2,5% 2,3% 2,3% -36,4% (-46,2%) -27% -13% Byggefagenes A-Kasse 5 0,9% 1,2% 1,4% -58,3% (-68,8%) -32% -13% El-Fagets A-Kasse 9 1,6% 1,1% 0,9% -10,0% (-10,0%) -21% -14% Metalarbejdernes A-Kasse 20 3,6% 6,7% 3,0% -23,1% (-63,6%) -23% -19% Faglig Fælles (3F) A-kasse* ,0% 30,7% 20,0% -25,0% (-49,0%) -15% -11% Fødevareforbundet NNF s 4 0,7% 1,8% 0,9% -20,0% (-63,6%) -17% -1% FOA - Fag og Arbejdes A- 34 6,1% 7,5% 6,2% -32,0% (-50,0%) 32% 34% Øvrige 75 13,5% 15,1% 17,1% -14,8% (-52,5%) 1% 7% Det Faglige Hus 9 1,6% 3,8% 4,6% -10,0% (-30,8%) 1% 15% Frie Funktionærers A-kasse 8 1,4% 0,8% 1,3% 0,0% (-33,3%) 17% 10% Kristelig A-Kasse 58 10,5% 10,5% 11,2% -17,1% (-56,4%) 0% 4% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Fa glig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Ind ustri-byg (TIB) a-kasse Klynge 8 Østdanmark Østdanmark Bornholm Note : Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogm øde. I det te tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februa r 2011 Udvikling ift. samme måned året før Klynge 8 13

16 Tabel 7. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe september 2011 september 10 - september 11 Bornholm Klyngen Østdanmark Bornholm Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (Andel) 33,7% 33,9% 33,2% 3,2 (13,0) 2,4 3,5 (Antal) ,7% (- 19,8%) 5,7% 14,3% (Andel) 37,2% 31,0% 34,6% 6,7 (9,2) 4,4 5,1 (Antal) ,7% (6,3%) 6,5% 7,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note : Andele ne er udregnet ift. hver af d e fire målgrupp er. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 37,2 % ud af de udelukkend e jobklare kontant- og starthjælpsmodtage re i Jo bcente r Born holm, der har været led ige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden f or de seneste 52 uger fra og med sidste uge i septemb er Note : Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sid ste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig o m udviklin gen fra januar

17 Personer på permanente ydelser Figur 5. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), september % Andel i fleksjob og på ledighedsydelse 16,9% Andel borgere på førtidspension 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 13,0% 10,7% 13,1% 11,0% 12,3% 10,4% 14,4% 9,2% 7,9% 12,8% 10,6% 10,3% 7,8% 10,8% 7,8% 10,5% 7,9% 14,3% 11,5% 11,4% 8,5% 11,9% 9,6% 11,8% 9,5% 7,3% 6,0% 2% 0% 2,3% 2,0% 1,9% 2,5% 1,3% 2,2% 2,5% 3,0% 2,6% 2,8% 2,9% 2,3% 2,3% 1,4% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Had ersle v Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde : Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 8. Personer på permanente ydelser i Bornholms Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal sep sep 2011 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe sep 2011 Bornholm Klyngen Østdanmark Bornholm Klyngen Østdanmark - Førtidspension % (1%) 0% -2% 10,7% 9,5% 6,0% - Fleksjob 434 3% (10%) -2% -2% 1,7% 1,8% 1,0% - Ledighedsydelse 146 1% (-14%) 10% 10% 0,6% 0,6% 0,3% I alt % (1%) 0,3% -1,2% 13,0% 11,8% 7,3% Kommunens mål: 3260 personer på permanente forsørgelsesydelser i december 2011 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik, Beskæftigelsesplan for Bornho lm og egne beregninger * Anvendt befolknin gstal er fra 1/ Aldera fgrænsn ingen år ve drører u delukkende be folkningstallene, og ikke antallet af modtage re af offent lige forsørgelsesydelser Note : Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogm øde. I det te tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februa r

18 Figur 6. Udviklingen i borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Bornholms Kommune og Klynge 8, indekseret (jan = 100) 115 Fleksjob og Ledighedsydelse, Bornholm Førtidspension, Bornholm Fleksjob og Ledighedsydelse, Klynge 8 Førtidspension, Klynge Indeks Kild e: Jobin dsats.dk jan-09 feb- 09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar -11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Figur 7. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Bornholms Kommune 300 Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kild e: Jobin dsats.dk feb 09 - jan 10 mar 09 - feb 10 apr 09 - mar maj 09 - apr 10 jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov jan 10 - dec 10 feb 10 - jan mar 10 - feb 11 apr 10 - mar maj 10 - apr 11 jun 10 - maj jul 10 - jun 11 aug 10 - jul sep 10 - aug 11 okt 10 - sep

19 Tabel 9. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, aug 11 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Bornholms Kommune Klyngen Østdanmark over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger % 16% -32% (-35%) -48% (-56%) % 14% -8% -23% % 15% -11% -15% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note : Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogm øde. I det te tilfælde drejer det sig om udviklingen fra ja nuar 2011 Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe august 2011 august 10 - august 11 Bornholm Klyngen Østdanmark Bornholm Klyngen Østdanmark Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) (Andel) 71,7% 62,1% 61,9% -0,6 (-0,6) 0,9-1,8 (Antal) ,1% (-2,7%) 1,0% 6,1% Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 62,3% 64,8% 69,7% -6,9 (-18,3) 1,3 0,2 (Antal) ,0% (-9,5%) 36,2% 11,2% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Andelene er udregnet ift. hver af d e to matchgrup per. D vs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 71, 7% ud a f de udelukken de indsatsklare kontan t- og start hjælpsm odtagere (match 2) i Jobcenter Bo rnholm, som har modtaget ydelse n (kontant- og starthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 40 uge r. Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 120 Bornholm Klyngen Østdanmark 100 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr -11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 17

20 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 5,5% 5,5% 5,4% 5,3% 4,9% 5,9% 6,0% 5,5% 5,9% 5,9% 6,5% 5,5% 5,7% 4,1% 1,0% 0,0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Danm arks statistik og egne bere gninge r 18

21 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, sep 11 20% A-Dagpenge Kth/sth: Match 1 Kth/sth: Match 2 Kth/sth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 18% 17,2% 16% 14% 12% 14,1% 14,5% 15,0% 12,4% 12,0% 12,2% 12,8% 11,5% 15,0% 13,9% 12,4% 13,4% 10% 9,4% 8% 6% 4% 2% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Kilde: Jo bindsats.dk og egne be regninger Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark 19

22 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Bornholms Kommune Klyngen Ydelsesgruppe Dagpengemodtagere Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) Introduktionsydelsesmodtagere sep-10 sep-11 %-vis udvikling %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling ,6% (-42,9%) -7% -2% ,5% (-26,9%) 4% -7% ,2% (1,7%) 7% 16% ,6% (-36,6%) 31% 5% ,8% (-45,8%) 11% 30% Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,3% (0,0%) -18% -13% ,0% (-12,5%) -23% -9% ,2% (-37,7%) -18% -15% ,3% (-20,0%) 20% 10% ,0% (8,3%) -14% -11% ,8% (12,5%) 7% 4% I alt ,6% (-20,0%) 1% 0% Kommunens mål: 760 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2011 Kilde: Jobindsats.dk, Beskæftigelsesplan for Bornholm 2011 og e gne beregn inger Note : Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogm øde. I det te tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februa r

23 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Bornholms Kommune Klyngen Ydelsesgruppe %-vis sep-10 sep-11 %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Østdanmark %-vis udvikling ,5% (-23,6%) -5% 1% ,1% (-8,8%) -4% -7% ,0% (-13,6%) 8% 17% ,0% (-20,0%) 25% 6% ,3% (-33,3%) 19% 25% ,1% (25,0%) -18% -11% 1 1 0,0% (0,0%) -48% -23% ,3% (-34,0%) -21% -12% ,3% (0,0%) 28% 16% ,3% (-11,1%) -7% -7% ,7% (17,4%) 4% 2% I alt ,9% (-13,4%) -1% 0% Kilde: Jobindsats.dk Note : Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogm øde. I det te tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februa r

24 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Bornholms Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe sep-10 sep-11 %-vis udvikling %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling ,3% (-62,5%) -11% -7% Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,7% (-32,9%) 8% -7% ,0% (10,6%) 7% 16% ,2% (-46,2%) 35% 5% ,5% (-58,3%) 5% 34% ,7% (-66,7%) -19% -17% ,3% (-14,3%) -19% -7% ,4% (-44,4%) -14% -20% ,0% (-100,0% 0% -10% ,0% (66,7%) -33% -24% ,1% (9,1%) 10% 6% I alt ,2% (-24,7%) 3% 0% Kilde: Jobindsats.dk Note : Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogm øde. I det te tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februa r 2011 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 160 Bornholm Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb- 10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep

25 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 1600 A-dagpenge Kontanthjælp mv. (match 1) Kontanthjælp mv. (match 2) Kontanthjælp mv. (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 1400 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 23

26 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 14. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, sep 10 - sep 11 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere* Ydelsesgruppe sep 11 Bornholm Klynge Østdanmark Bornholm Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontantog starthjælpsmodtagere Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister 17-39,3% (-45,2%) -7,9% 2,7% 3,1% 5,0% 5,8% 15-11,8% (-34,8%) 1,8% -9,4% 2,7% 1,9% 2,9% 31 63,2% (72,2%) -14,1% 6,9% 5,6% 4,1% 4,5% 18 80,0% (50,0%) 13,7% 0,5% 3,3% 3,5% 2,4% 32-30,4% (-38,5%) 17,2% 19,9% 5,8% 2,5% 0,8% 2-50,0% (-33,3%) -25,5% -27,7% 0,4% 0,2% 0,2% 1 - (-) -50,0% -19,3% 0,2% 0,0% 0,1% 9-55,0% (-69,0%) 7,1% -6,7% 1,6% 2,8% 2,3% 2 0,0% (-) 10,0% 2,7% 0,4% 0,5% 0,3% 2 0,0% (-33,3%) -4,7% 5,0% 0,4% 1,0% 0,4% 47 14,6% (11,9%) 5,4% 4,2% 8,5% 15,1% 8,8% I alt 176-7,9% (-17,4%) 1,6% 1,4% 31,8% 36,5% 28,2% Kommunens mål: 212 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2011 Kilde: Jobindsats, Danma rks statistik, Beskæft igelsesp lan for Bornh olm 2011 og egne be regninger *Befolkningstal er f ra 1/ og inklud erer alle ikke-vestlige in dvand rere og efterkom mere m l år. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolknin gstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlig e forsørgelsesyd elser Note : Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sid ste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig o m udviklin gen fra feb ruar

27 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), sep % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 17,2% 6% 4% 2% 0% Bornholm 2,2% 3,1% Guldborgsund 3,9% 5,6% Kalundborg 3,8% 6,2% 4,7% 7,2% 7,5% 12,7% Lolland Slagelse Vordingborg 3,1% 5,1% 2,9% 4,4% 4,4% 8,2% Frederikshavn Haderslev 3,6% 5,4% Norddjurs Nyborg 8,5% 8,7% 5,0% 4,8% Randers Svendborg 7,5% 7,5% 10,2% 4,4% 4,5% Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Danm arks statistik og egne bere gninge r 25

28 Indsats til tiden Figur 14. Andel af a-dagpengemodtagere, der ikke har modtaget rettidigt tilbud i Jobcenter Bornholm, september % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: Jobind sats.dk Under 30 år; 8% Over 30 år; 3% I alt 4% Under 30 år; 16% Over 30 år; 3% Jobsamtaler Første aktivering Gentagen aktivering I alt 6% Under 30 år; 3% Over 30 år; 5% I alt 5% Figur 15. Andel af kontant- og starthjælpsmodtagere fordelt på matchkategori, der mangler en jobsamtale i Jobcenter Bornholm, september % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kilde: Jobindsats. dk Under 30 år; 6% Over 30 år; 5% I alt 6% Under 30 år; 11% Over 30 år; 8% Jobklare Indsatsklare Midlertidigt passive I alt 9% Under 30 år; 28% Over 30 år; 14% I alt 16% 26

29 Figur 16. Andel af jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Bornholm, september % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: J obindsats.dk Under 30 år; 14% Over 30 år; 8% Første aktivering I alt 12% Under 30 år; 4% Over 30 år; 18% Gentagen aktivering I alt 14% Figur 17. Andel af indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Bornholm, september % 18% 16% 14% I alt 15% I alt 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Under 30 år; 19% Over 30 år; 8% Under 30 år; 14% Over 30 år; 15% 0% Første aktivering Gentagen aktivering Kilde: Jobindsats.dk 27

30 Figur 18. Andel personer, der mangler en rettidig jobsamtale, kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Bornholm 40,0 Match 1 Match 2 30,0 Procent 20,0 10,0 0,0 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Match 1 35,2 26,6 19,1 16,4 17,1 19,3 16,2 17,9 16,1 17,2 17,3 19,1 18,1 11,5 Match 2 26,4 21,1 20,2 21,1 19,3 20,6 17,5 20,0 17,4 19,2 20,0 19,2 19,6 14,5 Kilde: Jobindsats.dk Figur 19. Andel personer der mangler et rettidigt første aktiveringstilbud, kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Bornholm 30,0 Match 1 Match 2 20,0 Procent 10,0 0,0 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Match 1 21,9 23,3 18,3 14,6 14,3 11,8 11,4 11,6 10,2 11,2 12,8 13,5 15,0 13,9 Match 2 19,2 13,8 14,3 14,6 12,2 13,3 11,6 13,1 10,7 10,9 13,3 14,8 14,9 14,4 Kilde: Jobindsats dk 28

31 Figur 20. Andel personer der mangler et rettidigt gentagent aktiveringstilbud for kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Bornholm 45 Match 1 Match 2 Match Procent aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Match 1 27,7 21,2 14,7 11,0 7,4 9,7 8,0 10,5 9,7 13,3 10,8 8,5 8,2 5,8 Match 2 22,0 13,1 12,2 9,0 10,0 15,8 10,6 8,8 7,7 8,2 9,2 13,4 9,1 9,3 Match 3 39,1 38,8 42,8 38,0 31,7 37,3 26,5 27,0 19,8 24,1 21,0 17,8 14,9 16,1 Kilde: Jobindsats.dk 29

32 Tabel 15. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) Ydelsesgruppe 3. kvt kvt kvt 2011 Bornholm Klyngen Østdanmark Bornholm Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 33,0 33,2 30,7 5,4 1,2 4,0 29,1 43,3 33,7 6,6-13,6-8,6 35,2 27,1 23,6 0,5-5,2-4,1 27,9 32,8 28,3-14,2-11,2-4,2 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, Aktive ringsg raden er udreg net so m antallet af fuld tidsaktiverede (ud en vo ksenelver fra ledighed), divideret med a ntallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 1 Opgørelserne af sygeda gpengemodta gere er fra aug ust Aktiveringsgrad en er her bereg net so m antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpe ngeforløb over 8 uger. 30

33 Tidlig indsats Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 2. kvt 2011 Udvikling i %-point Ydelsesgruppe Bornholm Klyngen Østdanmark Bornholm Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 47% 38% 32% 11,2 (8,7) -0,9 5,1 Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) 51% 79% 78% 14,5 (-2,6) 7,3 6,5 Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 33% 77% 69% 2,9 (-12,9) 11,1 7,9 Kontant- og starthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 38% 68% 65% 27,4 (5,2) 15,2 12,3 I alt (Antal personer) (197) (3.966) (14.552) 28%* 11%* 21%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 3. kvartal 2010 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 2. kvt kvt kvt 2011 Ydelsesgruppe Bornholm Klyngen Østdanmark Bornholm Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 6% 10% 8,7% -4,0 (-2,5) 1,3 2,4 19% 66% 47% 3,8 (5,1) -5,7-2,1 47% 40% 31% 29,3 (4,4) -13,7-2,5 I alt (Antal personer) (44) (1.867) (6.112) -10%* -3%* 9%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 3. kvartal

34 Virksomhedsindsats Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Bornholm, 3. kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Ydelsesgruppe Delvis raskmelding Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Bornholm Klyngen* Bornholm Klyngen* Bornholm Klyngen* Bornholm Klyngen A-dagpengemodtagere 10,1% 14,0% 48,5% 37,4% 11,8% 13,2% Kontant- og starthjælp (match 1) Kontant- og starthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegenn emsnittet. 7,0% 7,6% 25,0% 6,2% 18,0% 36,3% 3,0% 4,0% 3,0% 1,2% 19,7% 31,7% 0,0% 1,0% 9,1% 2,6% 45,5% 44,6% 10,5% 10,0% Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Bornholm, 3. kvt kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 3. kvt kvt 2011 Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontant- og starthjælp (match 1) Kontant- og starthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegenn emsnittet. Bornholm Klyngen* Bornholm Klyngen* Bornholm Klyngen* 14% 6% 12% -9% -20% 24% 133% -6% 67% 59% -5% 7% 100% 47% 100% 136% 30% 35% -100% 167% 50% 567% -44% 47% 32

35 Selvforsørgelsesgrad Tabel 20. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, dagpengemodtagere 4. kvt 2010 Jobcenter Bornholm Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Forløb i alt 86 14,8% 15,1% 17,9% 7 30,0% 41,3% 43,4% 40 22,6% 21,9% 27,1% 2 1,9% 15,1% 14,3% ,7% 19,9% 22,0% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt 2010 Redskabstype Jobcenter Bornholm Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 7 17,0% 18,1% 13,8% Øvrige forløb under 4 uger 0... Øvrige forløb over 4 uger 44 28,4% 22,7% 23,0% Privat ansættelse med løntilskud 9 0,0% 44,2% 44,7% Offentlig ansættelse med løntilskud 7 35,6% 34,0% 27,5% Virksomhedspraktik 22 25,9% 25,4% 22,5% Forløb i alt 82 26,7% 24,4% 24,7% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt 2010 Redskabstype Jobcenter Bornholm Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 7 10,3% 9,2% 6,4% Øvrige forløb under 4 uger 0... Øvrige forløb over 4 uger 80 0,7% 7,0% 6,5% Privat ansættelse med løntilskud 0. 32,5% 38,0% Offentlig ansættelse med løntilskud 1 3,8% 25,4% 31,3% Virksomhedspraktik 21 4,0% 10,2% 7,1% Forløb i alt 109 2,0% 7,7% 7,3% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 33

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere