CAWI. Computer Assisteret Web Interview. Kaj Haupt Juni Kompetencecenter for e-læring Sønderhøj Viby J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAWI. Computer Assisteret Web Interview. Kaj Haupt Juni Kompetencecenter for e-læring Sønderhøj Viby J"

Transkript

1 CAWI Computer Assisteret Web Kompetencecenter for e-læring Sønderhøj Viby J Kaj Haupt Juni 2004 Tlf: Web: 1

2 Forfatter: Kaj Haupt Faglig og sproglig korrektur: Rikke Riis Nielsen Grafik: Sune Bjerre Indhold i idéhæftet kan med kildeangivelse frit benyttes, dog ikke til kommerciel brug. Kompetencecenter for e-læring 2

3 CAWI - Computer Assisteret Web Interview... 4 CAWI-analysen... 5 Generelt om spørgeskemaer og analyser... 5 Kommunikationsprocessen... 5 Fordele og ulemper ved CAWI interviews... 7 Udarbejdelse af spørgeskemaet... 9 Typiske fejlkilder... 9 Ord Formuleringer Forudindtagethed Spørgsmålstyper Måling Måleskalaer Statistik og holdninger Svarskalaer Svarkategorier Antal svarmuligheder Neutralkategori Balance Ubalance Tvang eller frihed Fasthold respondentens motivation Motivation Spørgsmålenes indbyrdes påvirkning Tidsmæssig vurdering Logisk enhed Rækkefølgen Pilottest Kilder og litteratur

4 CAWI - Computer Assisteret Web Interview Formål Formålet med dette idehæfte er at øge fokus på de overvejelser, spørgeskemaforfatteren skal gøre sig i forbindelse med konstruktionen af et Computer Assisteret Web Interview forkortet CAWI. Denne introduktion sikrer, at du kan: beskrive kommunikationsprocessen i en cawi-analyse designe et naturligt flow i spørgeskemaet beskrive typiske fejlkilder i et spørgeskema anvende forskellige spørgsmålstyper anvende forskellige svarkategorier beskrive forskellige pilottest Motivation De tekniske muligheder for at gennemføre CAWI-analyser er udbredte. Mange har adgang til at bruge spørgeskemaprogrammer og de er nemme at arbejde med. Udfordringen er derfor at flytte fokus fra programmernes funktionalitet til udarbejdelsen af det gode spørgeskema. Målgruppe Målgruppen for dette idéhæfte er alle, der skal i gang med at udarbejde deres første CAWI-analyse. 4

5 CAWI-analysen Et Computer Assisteret Web Interview er en internetbaseret udgave af det klassiske postale interview, hvor spørgeskemaet bliver udsendt pr. post, og hvor respondenten returnerer det besvarede skema i en vedlagt svarkuvert inden et bestemt tidspunkt. I CAWI-interviewet besvarer respondenten en række spørgsmål på en hjemmeside på Internettet. Når spørgeskemaet er udfyldt, sendes det via Internettet og svarene opsamles i en database. Efterfølgende kan data analyseres og konklusioner kan udarbejdes. Se flash: Generelt om spørgeskemaer og analyser Spørgeskemaet benyttes til at indhente svar på de spørgsmål, som er relevante for analysens problemstillinger og hypoteser. Det er derfor vigtigt, at analysens formål står klart, inden du går i gang med udarbejdelsen af spørgeskemaet. Kommunikationsprocessen Analysen indgår i en kommunikationsproces, hvor intervieweren (den, der stiller spørgsmålene) kommunikerer med respondenten (den, der skal besvare spørgsmålene). Ved CAWI-analyser skal respondenten besvare en række spørgsmål i et spørgeskema. Der er ingen fysisk kontakt mellem intervieweren og respondenten. Derfor skal spørgeskemaet og dets indhold kunne fungere uden, at respondenten har brug for at stille uddybende eller afklarende spørgsmål til intervieweren. Kommunikationsflow Interviewer Respondent Interviewer formulerer spørgsmål Respondent fortolker spørgsmål Interviewer fortolker svar Respondent formulerer svar 5

6 Først når faserne i kommunikationsflowet er gennemløbet uden misforståelser, har intervieweren mulighed for at fortolke svarene korrekt og herudfra drage de rette konklusioner. Det er således ikke (kun) respondenten, der har et problem med et dårligt formuleret spørgeskema det er i sidste ende intervieweren, der ikke opnår et sikkert datagrundlag for at kunne foretage de korrekte konklusioner. 6

7 Fordele og ulemper ved CAWI interviews Fordele Mange er fortrolige med kommunikation via internettet og vil gerne svare online på spørgsmål. Derfor kan CAWI-skemaet også indeholde åbne spørgsmål - og ikke kun forprogrammerede svarmuligheder. Respondenternes besvarelser lagres automatisk i en databasestruktur, der gør det let at sortere, filtrere og krydstabulere svarene og konkludere på data. Andre fordele ved CAWI-interviews billigt hurtigt geografisk fleksibilitet nøjagtigt ingen påvirkninger fra intervieweren respondenten kan tage sig god tid til at tænke over sine svar responsen kan følges løbende 7

8 Ulemper ved CAWI interviews Der er umiddelbart følgende problemstillinger ved CAWI-analyser: repræsentativiteten via internettet men efterhånden som alle husstande er på nettet og flere dermed bliver fortrolige med brugen - formindskes dette problem man er ikke 100% sikker på, at den reelle respondent er den tilsigtede respondent (det kan være, at manden svarer for konen) Hertil kommer de generelle problemstillinger ved spørgeskemaer: dårligt udarbejdede spørgeskemaer dårlig udførelse af analysen skemaet kan ikke korrigeres undervejs det er nemmere at omgå sandheden og gå hurtigere hen over spørgsmålene end ved et egentlig mundtligt interview 8

9 Udarbejdelse af spørgeskemaet Spørgeskemaet skal levere relevante svar på de problemstillinger og hypoteser, som er opstillet forud for analysen. Derfor må spørgeskemaet kun stille de spørgsmål, som er relevante i forhold til analysens problemstillinger og hypoteser. For at sikre, at respondenterne besvarer spørgeskemaet, skal det konstrueres, så det appellerer til, at respondenterne vil bruge tid og energi på at besvare spørgsmålene. Overordnet er det gode spørgeskema udformet, så det: er overskueligt indeholder et naturligt flow er let at forstå giver troværdige og dækkende svarmuligheder på de stillede spørgsmål (respondenten skal altid have mulighed for at vælge en tilfredsstillende svarmulighed) stiller spørgsmål, som kan besvares (respondenten skal have en viden om de forhold, de bliver bedt om at besvare) tager hensyn til målgruppen (alder, køn, uddannelse og andre faktorer, der præger respondentens baggrund for at besvare spørgsmålene) gør det muligt at registrere svarene på en nem og overskuelig måde Det er endvidere vigtigt, at du er bevidst om en række grundlæggende forhold, når du går i gang med at forberede dit spørgeskema: fejlkilder både i formuleringen af spørgsmålene samt i opbygningen af spørgeskemaet valg af spørgsmålstyper valg af måleskalaer valg af svarkategorier layout pilottest Typiske fejlkilder En fejlkilde er en forstyrrelse, der forhindrer respondenten i at forstå meningen med spørgsmålet. Fejlkilder opstår typisk i forbindelse med: ord formuleringer og forudindtagethed 9

10 Ord Når du arbejder med ord, skal du undgå: svære og ukendte ord upræcise ord (ord som ofte, hyppigt og som regel) fagspecifikke ord (ikke-specialister må ikke udsættes for specialist-ord) flertydige ord (har ordet en anden betydning vælg altid det mest præcise ord) adjektiver (gradbøjninger må som regel ikke findes i spørgsmålet, men skal anvendes i svarmuligheden) slang forkortelser Formuleringer Det er vigtigt, at dine sætninger afspejler en balance mellem simpelhed og præcision. Undgå: to eller flere spørgsmål i ét ( Er du offentlig eller privat ansat? ). Så snart du bruger ord som og samt eller, bør du formulere flere spørgsmål for lange sætninger vage spørgsmål ( Er du tilfreds med at gå på gymnasiet? ) dobbeltnegationer ( Bør man som kørelærer undlade at fortælle unge mænd, at de ikke må tale i mobiltelefon, mens de kører bil?. ) unøjagtighed på tiden ( Hvor tit har du været til eksamen? ) sætninger, der møder modstand ( Hvornår har du sidst kørt spritkørsel? ) sætninger, der forudsætter, at respondenten skal huske urimeligt ( Hvor mange timers TV har du set i sidste måned ) Forudindtagethed Når man stiller spørgsmål, er man tilbøjelig til at afspejle sine holdninger i spørgsmålene. Dette skal naturligvis undgås. I teorien om analyser og databehandling taler man om begrebet BIAS, der er engelsk og betyder noget i retning af partiskhed eller fordom altså at være forudindtaget. For at sikre at spørgsmålene er fri for BIAS, skal du i udformningen undgå: Ledende spørgsmål (I stedet for at stille spørgsmålet Drikker du også HOF bør spørgsmålet lyde Hvilke øl drikker du? ) Forudindtaget spørgsmål ( Har du også et anstrengt forhold til hash? ) Negativformuleringer ( Mener du ikke at ) Spørgsmål hvor intervieweren ikke har forståelse for respondentgruppen 10

11 ( Hvilken aldersgruppe tilhører du: under 11 år, år, år, år, år ) Værdiladede ord (ord kan give positive eller negative associationer f.eks. skattetryk, miljø, globalisering) Spørgsmålenes indbyrdes påvirkning. Man bør undgå at stille en række spørgsmål om f.eks. vejret i Danmark lige før, man bliver bedt om at rangordne fem faktorer efter vigtighed for den samlede tilfredshed, hvis en af disse faktorer er vejret. 11

12 Spørgsmålstyper Spørgsmål kan deles op i fire grupper: 1. Åbne spørgsmål Denne spørgsmålstype lader det være op til respondenten selv at formulere sit svar. Respondenten vælger altså selv fokus og kan nuancere sit svar. Problemet med åbne spørgsmål er dels, at besvarelserne kan være svære at bearbejde statistisk, samt at de kræver en meget aktiv deltagelse fra respondenterne. Endvidere stiller denne spørgsmålstype krav til respondentens formuleringsevne. 2. Halvåbne spørgsmål Denne spørgsmålstype har nogle prædefinerede svarmuligheder, men også mulighed for at indtaste i et åbent felt, typisk kaldt Andet, notér.. 3. Lukkede spørgsmål Her besvares spørgsmålet typisk med ja, nej eller et andet svaralternativ f.eks. ved ikke 4. Skalaspørgsmål Lukkede spørgsmål med prædefinerede svarmuligheder Måling Det gode spørgeskema leverer gode svar på analyseprojektets problemstillinger og hypoteser. De gode svar forudsætter, at intervieweren er i stand til stille spørgsmålene, således at de fremstår entydige. Alle forstår spørgsmålet: Hvor høj er du? Og de fleste er i stand til at give et objektivt og nøjagtigt svar fordi der findes målesystemer og måleskalaer, der sikrer det korrekte svar. Derimod er det straks vanskeligere at måle, hvor god en film er, eller hvilken grad af oplevelse man havde, da man sidst besøgte Den gamle by i Århus. Men uanset om undersøgelsen handler om at afdække objektive data eller holdninger og oplevelser, så er det at kunne måle en forudsætning for at kunne lave konklusioner på de besvarelser, som respondenterne har afgivet i deres besvarelser. I måleprocessen forsøger man at skabe en entydig sammenhæng i et formelt system ved hjælp af måleskalaer. Man ønsker så at sige at omsætte respondenternes verden til data, som kan analyseres og behandles. 12

13 Måleskalaer Ved hjælp af måleskalaer forsøger man at indsamle objektive data eller opstille data, der kan give viden om et bestemt område. Da CAWI-analysens data typisk lagres i en database, er det vigtigt at operere med klare og entydige måleskalaer samt en afklaring af, hvordan respondenternes svar skal databehandles. Der skelnes mellem fire typer af måleskalaer: 1. Nominalskala 2. Ordinalskala 3. Intervalskala 4. Ratioskala Den væsentligste grund til at skelne mellem forskellige måleskalaer er, at der til de enkelte måleniveauer kan udarbejdes forskellige typer af analyser. I folkeskolen lærer vi at måle med en lineal. Den hjælper os til at angive højde, længde, bredde og dybde i en bestemt målestok - metersystemet. Vi anvender også målinger, når vi vejer mel af til brød (kilosystem), tanker benzin (litersystem) og tager tid på, hvor hurtige vi er til at løbe 200 meter. Denne type målinger er alle baseret på systemer med lige stort interval mellem hver enhed. Når vi anvender disse, ved vi eksempelvis, at 100 km/t er dobbelt så meget fart som 50 km/t. Grundlæggende er måling med vægt, lineal eller ur altså kendetegnet ved at være objektiv og uafhængig af personen, som måler eller genstanden, som bliver målt. Statistik og holdninger Når vi vil måle holdninger og oplevelser, bevæger vi os på det subjektive område. Når en person angiver tilfredsheden med kantinens udbud til 6 på tilfredshedsskalaen, er det ikke sikkert, at en anden respondents 3 tal på skalaen udtrykker nøjagtig en halv så stor tilfredshed. Vi kan ikke vide, om personerne har den samme oplevelse af smag, farver og betjening, eller om den ene faktisk har præcis dobbelt så positiv en oplevelse end den anden. Forskerne diskuterer, om man rent faktisk kan beregne gennemsnit, lægge sammen, m.v. når det gælder holdninger. Der er dog en udpræget opfattelse, at forudsat det virker plausibelt, at afstanden mellem de enkelte trin på skalaen er omtrentlig lige lang så kan man også måle afstande på holdninger. Udfordringen ligger derfor i at kombinere spørgsmålet med gennemtænkte svarmuligheder. 13

14 1. Nominalskala På en nominalskala har man identificeret kategorier og givet dem navne. (Nominal kommer af begrebet nomen = navn). Kategorierne kan ikke rangordnes meningsfyldt. (At være mand er ikke større eller mindre end at være kvinde). Spørgsmål på nominalt niveau anvendes i forbindelse med faktuelle baggrundsspørgsmål. (Køn, ægtestand, beskæftigelse, bopæl og lignende). Med nominalskalaen kan man afgøre, om noget er lig med eller forskellig fra (= ). 2. Ordinalskala En ordinalskala benyttes typisk til brugerundersøgelser, hvor man ønsker at rangordne udsagn om tilfredshed og andre typer holdningsspørgsmål. Markeringerne repræsenterer et større-mindre forhold. Men man kan ikke umiddelbart måle afstanden mellem de enkelte kategorier. Ved ordinalskalaer ved vi således, at meget god er bedre end god og mindre god er mere end dårlig. Vi ved bare ikke, hvor megen forskel, der er imellem de enkelte kategorier. Ordinalskalaer tages typisk i brug, når man vil måle oplevelser, attituder, holdninger, forventet køb, positionering o.l. altså hvor udgangspunktet er af subjektiv karakter. Med ordinalskalaen kan man rangordne, det vil sige afgøre, om noget er større end, lig med eller mindre end (> = <). 3. Intervalskala En intervalskala måler den objektive og nøjagtige afstand mellem svaralternativerne. Det vil sige, at på intervalskalaen har afstande en mening i og med, at de kan måles. På Intervalskalaen kan man således beregne svarene og konkludere matematisk på tallene. Intervalskalaen opererer med intervaller på begge sider af nulpunktet. Der kan være tale om historiske tidslinier, formueopgørelse o.l. Med intervalskalaen kan man beregne afstande og forskelle på begge sider af 0-værdien. 14

15 4. Ratioskala En ratioskala benyttes til alt, som kan måles og vejes og hvor der et absolut nulpunkt. Det kunne f.eks. være alder, antal km., vægt, hastighed, indtægt o.l. Med ratioskalaen kan man beregne forholdet mellem de afgivne svar. 15

16 Svarskalaer Når du har valgt din måleskala, skal du afklare, hvordan spørgsmålets svarskala helt præcist skal konstrueres. Der findes mange måder at konstruere sine svarskalaer på, f.eks.: holdningsmåling likertskala kategoriskala profilskala konstantsumsskala rangordningsskala Simpel holdningsmåling Det simple holdningsspørgsmål giver en række entydige svarmuligheder på holdninger. Likertskala Respondenten præsenteres for en række udsagn eller påstande og skal angive sin mening på en skala. Kategoriskala Respondenten præsenteres for en række hændelser og skal placere hændelserne på en kategoriskala. Profil skala Intervieweren formulerer en række kontrastord. Respondenten markerer sin holdning på en skala. Summen af markeringerne kan bearbejdes til en profil. Denne type kendes f.eks. fra vinetiketterne. 16

17 Konstantsumsskala Respondenten skal fordele en række værdier på svarkategorierne Parvis sammenligning Respondenten skal rangordne data parvis eller rækkevis Rangordning Respondenten skal gruppere en række genstande i forhold til hvilken præference han har for dem. 17

18 Svarkategorier Svarkategorierne på ordinalskalaen må ikke virke ledende eller ønskværdige, og de skal være så balancerede som mulig. Svarkategorierne skal være udtømmende for de svarmuligheder, som spørgsmålet lægger op til. Undgå derfor begrebet andet eller ved ikke før svarmulighederne er udtømte. Anvendes Ja / Nej skal du tænke på risikoen for, at respondenterne oplever en grov kategorisering. Vær endvidere opmærksom på, at svarmulighederne skal udgøre en håndterlig enhed. Generelt kan man ikke opnå yderligere informationer ved at have mere end syv svarmuligheder. Endelig skal intervieweren sikre sig, at svarkategorierne virker loyale og logiske på respondentgruppen. Svarkategorierne må således hverken tale ned til eller ved siden af respondenten. Antal svarmuligheder De fleste interviews anvender en håndterlig enhed på: 5 eller 7 svarmuligheder, hvis man ønsker et naturligt (neutralt) midtpunkt på skalaen og 4 eller 6 svarmuligheder, hvis man vil tvinge respondenten til at tage stilling Respondenten skal altid kunne afkrydse en mulighed. Derfor bør du overveje en ved ikke eller ønsker ikke at svare kategori, således at respondenten ikke tvinges til at afkrydse svar, der ikke tilfredsstiller respondenten. Neutralkategori Der bør være mulighed for, at respondenten kan komme af med sit svar. Derfor benyttes neutralkategorier ofte ved skalaspørgsmål. Argumenter for Neutralkategorien: respondenten får et mere nuanceret billede af fordelingen samtidig med, at man ikke presses til svarkategorier, man ikke kan identificere sig med. Argumenter imod Neutralkategorien: respondenten får mulighed for at bruge den lette løsning. 18

19 Balance Ubalance Skal der være balance eller ubalance i svarkategorierne? Eksempel på balanceret skala: 4-udfald med 2 positive og 2 negative udfald Eksempel på skala med ubalance 5 udfald med 3 positive og 2 negative udfald Tvang eller frihed Skal respondenten besvare eller er det frivilligt at besvare spørgsmålet. Fasthold respondentens motivation Spørgeskemaet skal konstrueres således, at det fastholder respondentens motivation for at besvare spørgsmålene i skemaet. Den typiske faldgrube ved udarbejdelsen af spørgeskemaer er, at den, der spørger, ved meget mere om emnet end respondenten gør. Sørg derfor altid for, at du bruger det talte sprog og pas på med faglige udtryk og fremmedord. Du skal være opmærksom på følgende forhold: motivation af respondenten spørgsmålenes indbyrdes påvirkning tidsmæssig vurdering (timing) logisk og meningsfuld helhed strukturering af spørgsmålene i temaer spørgsmålenes rækkefølge inden for et enkelt tema Motivation Motivationen kan skabes gennem et introduktionsbrev eller en indledning i spørgeskemaet, hvor undersøgelsens formål, baggrund og ophavsmand beskrives, anonymitet loves, fortrolighed skabes, vigtighed af respondenters svar pointeres o.s.v. Motivationen skabes i informationen og fastholdes ved en fornuftig struktur i spørgeskemaet. 19

20 Spørgsmålenes indbyrdes påvirkning Ved alle analyser er flowet i spørgsmålene vigtig. Svarene på de først stillede spørgsmål kan præge de afgivne svar på efterfølgende spørgsmål: dels fordi man eksempelvis er bragt ind på den pågældende tankebane dels fordi respondenterne gerne vil optræde som fornuftige mennesker - der skal være fornuftig sammenhæng og fornuft i de svar, man giver. Tidsmæssig vurdering Timingen er vigtig for motivationen. Såfremt det er muligt, er det en god ide, at skabe opmærksomhed om undersøgelsen ved at gøre reklame for den f.eks. via nyhedsartikel, via produktblad, via nøglepersoner, via hjemmesiden e.l. Logisk enhed Indeholder spørgeskemaet mange spørgsmål, er det en god ide at gruppere spørgsmålene i temaer. Rækkefølgen Fang respondentens opmærksomhed ved at begynde med de mest interessante og vigtige spørgsmål. De første spørgsmål bør ligge tæt op ad formålet med undersøgelsen. Svære, følsomme eller ubehagelige spørgsmål bør grupperes sammen med spørgsmål, som har virket positivt på respondenten. Afslut spørgeskemaet med de såkaldte: socio-demografiske spørgsmål for kunsumentmarked (alder, bopæl, stilling, uddannelse, indkomst o.l.) og virksomhedsrelaterede spørgsmål for producentmarked (antal ansatte branche o.l.) Overvej, om der skal benyttes indtastningsfelter efter det enkelte spørgsmål og/eller det enkelte tema, hvor respondenten får mulighed for at komme med (uddybende) kommentarer til sine svar. 20

21 Pilottest Inden spørgeskemaet frigives på Internettet skal det testes. Når analysen først er igangsat og respondenterne er begyndt at besvare spørgsmålene må der ikke ændres spørgsmålene. Ændringer vil ødelægge datagrundlaget! Testen skal sikre, at spørgsmålene er udformet så entydige, at de nogenlunde forstås ens af respondenterne. Der skal være fokus på følgende områder: Hvordan er forståelsen af de enkelte spørgsmål? Spørgeskemaets flow virker rækkefølgen efter hensigten? Udnyttes de valgte svarkategorier? Er svarkategorierne dækkende? Er der emner, som burde have været inddraget? Den generelle oplevelse af spørgeskemaet (for langt / for kort) Der findes forskellige former for pilottest: Tænke højt test Skemaet testes live af en række testpersoner, der får skemaet udleveret og som tænker højt og kommenterer de problemstillinger, de ser i processen. Testlederen tager notater. Det dobbelte interview Her gennemføres det tiltænkte interview eller spørgeskemabesvarelse fuldt ud. Dagen efter opsøges respondenten og gennemgår et intensivt interview, hvor respondenten skal fortælle, hvordan vedkommende kom fra spørgsmålet til svaret. lade en udenforstående / kollega teste skemaet og melde tilbage Pointen er: Uden test ingen analyse! 21

22 Kilder og litteratur Om spørgeskemaundersøgelser I sagens natur findes der en mængde informationer på internettet om spørgeskemaundersøgelser samt CAWI-analyser f.eks. Jesper Aastrup: Surveymetodernes vidensmæssige indhold og fejlkilder, 1997 Finansministeriet: Vejledning om Brugerundersøgelser. (2002) Rådgivende Sociologer: Se f.eks. bogen: Mål de menneskelige ressourcer The American Statistical Associations serie om surveys: Litteratur om Markedsundersøgelser Finn Rolighed Andersen m.fl.: International markedsføring (Trojka, 2003) Thomas Trojel m.fl.: Afsætning, niveau B (Trojka, 2003) Om test På nettet findes mange informationer om brugertest. Artiklerne handler ofte om test af programmers brugergrænseflader. Se. f.eks. følgende nedenstående sites eller søg efter tænke højt. Gode råd om netsteder: Testledelse - tip til styring af "tænke-højt"-forsøg: 22

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

Intet spørgeskema uden en spørgeramme

Intet spørgeskema uden en spørgeramme Intet spørgeskema uden en spørgeramme Udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser Susanne Fjeldsted @ventures Kompetencecenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf.: 89 36 33 33 Fax: 89 36 35 36 E-mail:

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Surveys. processer, muligheder og faldgruber

Surveys. processer, muligheder og faldgruber Surveys processer, muligheder og faldgruber >> >> Indhold 1. Undersøgelsestyper og metoder for dataindsamling 2. Kontakten med respondenten 3. Konsekvenser af valg af dataindsamlingstype og kontaktstrategi

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet en reminder Udformning af spørgeskema

Læs mere

Behandling af kvantitative data 19.11.2012

Behandling af kvantitative data 19.11.2012 Behandling af kvantitative data 19.11.2012 I dag skal vi snakke om Kvantitativ metode i kort form Hvordan man kan kode og indtaste data Data på forskellig måleniveau Hvilke muligheder, der er for at analysere

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research.

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research. Markedsundersøgelse Metode Der skal foretages desk research såvel som field research. o Hovedvægten vil blive lagt på desk research til at skaffe alle nødvendige oplysninger. o Det vil blive suppleret

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Kapitel 1 Statistiske grundbegreber

Kapitel 1 Statistiske grundbegreber Kapitel 1 Statistiske grundbegreber Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltze.dk Elementær statistik F2011 1 Indledning 2 Population versus stikprøve 3 Variabeltyper og måleskalaer 4 Parametrisk versus ikke-parametrisk

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE

SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE MÅLING AF EFFEKTER - METODE Nogle oplysninger findes i statistikker og registre, men ikke alt. Spørgeskemaer: adgang til personlig (og subjektiv) information

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Kvantitative metoder 09.03.2010

Kvantitative metoder 09.03.2010 Kvantitative metoder 09.03.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling og kvalitetssikring af data Opsamling fra sidste

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet 9. Kursusgang Validitet og reliabilitet 20.04.09 1 På programmet Validitet og reliabilitet - i teori og praksis Midtvejsevaluering 17-18: Oplæg 18-19: El-biler Lectio 19-20: Amnesty Cykelgruppen 1 20-21:

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Workshop om udvikling af spørgeskemaer

Workshop om udvikling af spørgeskemaer www.eva.dk Workshop om udvikling af spørgeskemaer ESB-netværket, 20. juni 2017 Cecilie Juul Jørgensen, cjj@eva.dk og Mia Uth Madsen, mim@eva.dk www.eva.dk Hvad kan en spørgeskemaundersøgelse give svar

Læs mere

HVAD er metodelære? HVAD er metode? HVAD er metode? HVORFOR metodelære? Strukturering. Strukturering og måleskalaer.

HVAD er metodelære? HVAD er metode? HVAD er metode? HVORFOR metodelære? Strukturering. Strukturering og måleskalaer. Strukturering Dagens program:! Introduktion til metodelære! Strukturering og måleskalaer HVAD er metodelære? Metodelære er læren om og anvendelsen af (arbejds)metoder, som sætter jer i stand til at arbejde

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009

Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009 Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009 Denne rapport er udarbejdet på baggrund af det spørgeskema, som har været tilgængeligt blandt medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) i april

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Statistiske data. Datamatricen. Variable j. ... X ij = x ij... Anonymiserede og ækvivalente dataindivider. Datamodellen

Statistiske data. Datamatricen. Variable j. ... X ij = x ij... Anonymiserede og ækvivalente dataindivider. Datamodellen Statistiske data Datamatricen Variable j Individer i X ij = x ij Anonymiserede og ækvivalente dataindivider Datamodellen Hvis dataindividerne er udvalgte repræsentanter fra en population, så er datamatrice

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

HVAD er metodelære? Strukturering. Dagens program:

HVAD er metodelære? Strukturering. Dagens program: Strukturering Dagens program:! Introduktion til metodelære! Strukturering og måleskalaer Tek-Nat BÅ - ST + ED - E05 1 HVAD er metodelære? Metodelære er læren om og anvendelsen af (arbejds)metoder, som

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Af gruppe 7: Mohammed Kayed, Patrick Kisbye, Maria Vinther og Kathrine Kristiansen 6. OKTOBER 2016 MAK, CPH BUSINESS Modul 2 Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Rapport. Evaluering af Kompetencepakken OK 02

Rapport. Evaluering af Kompetencepakken OK 02 Rapport Evaluering af Kompetencepakken OK 02 Personalestyrelsen & CFU, juli 2004 Indhold 1. INDLEDNING...3 Sådan læses rapporten...3 Figurerne...4 2. HOVEDRESULTATER...5 3. KENDSKAB TIL KOMPETENCEPAKKEN

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Brugerundersøgelse på handicapområdet, januar-februar 2010 Pilotprojekt for sammenlignelige brugerundersøgelser Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser LO har bedt om at få målt befolkningens holdning til reel produktion i det offentlige i form af praktikpladscentre som alternativ

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2013 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 ROBUST IT I FOLKESKOLEN ANALYSE ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 Tema Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Tilfredshed med det trådløse netværk på skolerne...5 3 Tilfredsheden

Læs mere

survey, december 1999

survey, december 1999 www.folketinget.dk survey, december 1999 Indhold Indledning...3 Demografisk profil...5 Brug af www.folketinget.dk...7 Generel internetbrug...10 Hvad søger brugerne af www.folketinget.dk efter?...12 Folketinget.dk's

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala De nationale test gav i 2010 for første gang danske lærere mulighed for at foretage en egentlig måling på en skala af deres elevers præstationer på grundlag

Læs mere

Spørgsmålsformulering og måling af svar

Spørgsmålsformulering og måling af svar Spørgsmålsformulering og måling af svar Design af spørgeskema NFBi Kristina Risom Jespersen 1 Spørgsmålsformulering Det allersværeste!! Det mest kritiske!! Det undervurderede!! NFBi Kristina Risom Jespersen

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere