På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej."

Transkript

1 Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011

2 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at få et indtryk af holdningen til, at man som ansat i Region Midtjylland kan få tilbudt bruttolønsordninger, samt for at få viden om eventuelle ønsker til fremadrettede områder. Et elektronisk spørgeskema blev sendt til medarbejdernes private mailadresser hvis kendt ellers medarbejdernes regionsmailadresse. Der blev ikke sendt påmindelse. Alle medarbejdere, som har en bruttolønsaftale (ca. 2100) og et udpluk af medarbejdere i administrationen og på tre hospitaler (ca. 1800) fik tilsendt en mail. Knap 1700 har besvaret spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 44, hvilket er tilfredsstillende og sikrer et tilstrækkeligt datagrundlag. Svarprocenten for medarbejdere med en bruttolønsordning er lidt højere en svarprocenten for medarbejdere uden bruttolønsordning 54 % hhv. 31 %. Flere end 8 ud af 10 af de spurgte er tilfredse med, at medarbejderne i Region Midtjylland har mulighed for at vælge bruttolønsordninger. Kun 3 % af de spurgte giver udtryk for, at de ikke er tilfredse med, at medarbejderne har denne mulighed. 10 % af de adspurgte giver udtryk for, at tilbuddet ikke har nogen betydning for deres tilfredshed. På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Af de spurgte, som allerede har en bruttolønsordning, svarer 9 ud af 10, at de vil genvælge de produkter, de har i forvejen. 4 % har allerede besluttet, at de ikke vil genvælge, mens 7 % endnu ikke har taget stilling. Af de adspurgte, som ikke har en bruttolønsordning, svarer 34 %, at de ikke valgte noget, fordi produkterne ikke var relevante og 44 %, at priserne ikke var attraktive. 13 % havde ikke fået tilbuddet, hvilket blandt andet afspejler, at f.eks. timelønnede ikke bliver tilbudt bruttolønsordninger. 40 % af de adspurgte, som ikke har en bruttolønsordning, giver dog udtryk for, at de vil overveje at vælge en sådan i den kommende valgrunde, mens 31 % allerede nu giver udtryk for, at de ikke vil. 24 % giver udtryk for, at de endnu ikke har taget stilling til dette. I øvrigt angiver mange, som ikke har en bruttolønsordning, at deres ægtefælle har en ordning, og at det er årsagen til, at de ikke selv har valgt. Konklusionen på spørgeskemaundersøgelsen er derfor, at langt hovedparten af de medarbejdere, som i forvejen har en bruttolønsaftale, er tilfredse med, at de har mulighed for at få det tilbudt, og at stort set alle vil vælge deres goder igen i den kommende valgrunde. Af de spurgte, som ikke har en bruttolønsaftale, vil ca. 40 % overveje at vælge et eller flere goder i næste valgrunde. Kommentarer til bruttolønsordningen De spurgte medarbejdere have mulighed for at tilføje kommentarer både ved enkelte spørgsmål og generelt. Kommentarerne kan generelt kategoriseres i følgende hovedområder: Manglende eller forkert information om bruttolønsordninger Multimedieskat Løntillæg Priser på bruttolønsgoder Forslag til udstyr og nye ordninger Forslag, som ikke kan gennemføres En række kommentarer viser, at en del har manglende viden om bruttolønsordninger eller har fået forkert information. Det understreget behovet for, at informationen forbedres for

3 eksempel forklaring om hvorfor man ikke kan træde ud af ordningen og hvorfor løntrækket ikke må tilpasses hvis priserne falder i bindingsperioden på hhv. 12 og 36 måneder. Der er tilsyneladende fortsat behov for mere information om konsekvensen af multimedieskat og forklaring af, hvordan man beregner fordele ved bruttolønsordninger selv om man skal betale multimedieskat. Endelig er der behov for uddybende information om, at det nu er muligt at deltage, selv om man ikke har decentrale tillæg. Det er ikke overraskende, at der fortsat eksisterer usikkerhed om dette. Aftalen blev ændret lige op til valgperioden i efteråret 2010, og den generelle information op til valgrunden byggede på de daværende regler. Undersøgelsen viser, at ca. 40 % af de, der ikke har valgt bruttolønsgoder, svarer, at årsagen til det manglende valg skyldes, at priserne ikke var attraktive nok. Det er også en kommentar, der går igen i mange af besvarelserne. Det er forventeligt, at nogle medarbejdere ikke finder priserne attraktive. Det private multimediemarkedet er præget af pågående markedsføring og mange slagtilbud, som kan være svære umiddelbart at sammenligne med priserne i bruttolønsordningerne det gælder ikke mindst på pc-ordninger. Det understreger behovet for kommunikation om hvordan priserne dannes, så det bliver tydeligere, hvad der betales for, og hvad der er med i pakkerne sammenlignet med slagtilbud i dagligvarekæderne og lignende. Generelt er prisniveauet for de pc ere, der tilbydes som bruttolønsordning, ca. 10% lavere end priserne på det generelle marked. Men det er for eksempel nødvendigt for Region Midtjylland altid at tilbyde pc-ordninger inkl. en all-risk forsikring for at garder sig mod fremtidige tab, hvilket naturligvis påvirker den samlede pris. Mange har forslag til ekstraudstyr til pc ere og mobiltelefoner, som vil blive overvejet. En del forslag er allerede med i ordningen, og det peger på, at der kan informeres endnu bedre om mulighederne for at bestille tilbehør til sin pc. En række forslag til udvidelse af bruttolønsordningen kan på forhånd ikke imødekommes, fordi det ville være i modstrid med de gældende skatteregler. Af eksempler kan nævnes ønsker om mere end én pc ad gangen og hyppigere valg end hvert 3. år. Ønsker om større fladskærme og TV-pakker kan heller ikke indgå, og heller ikke ønsker om cykler, rengøringshjælp, leasing og flåderabat på biler, benzinkort, sportsudstyr og tilsvarende, som blot er almindeligt privatforbrug, og derfor ikke omfattet af skattereglerne om bruttolønsordninger. Det giver anledning til, at der informeres lidt mere om de formelle grænser for bruttolønsordninger. En del nævner ønske om rabatordninger til fitness-centre. Men da regionen allerede har etableret sådanne peger det på, at der mangler generel information om denne mulighed. Undersøgelsen indgår som beslutningsgrundlag for ordningens fremtid og inspiration forbedring af information og produktsammensætning. Regions-MEDudvalget er orienteret om undersøgelsesresultaterne. Medarbejdersiden har her tilkendegivet, at der ikke ønskes nye produktkategorier. Der vil derfor ikke blive arbejdet videre på at udvikle tilbud om sundhedsfremmetiltag og lign. som bruttolønsordninger.

4 Spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger Nedenfor er opsummeret resultaterne af en elektronisk spørgeskemaundersøgelse gennemført i maj 2011 blandt ansatte på udvalgte hospitalsafdelinger og i administrationen i Region Midtjylland. Undersøgelsen er gennemført for at få et indtryk af holdningen til, at man som ansat får tilbudt bruttolønsordninger, samt for at få viden om eventuelle ønsker til fremadrettede tiltag på området. Spørgsmål besvaret af alle respondenter Har du i øjeblikket en bruttolønsordning (bredbånd, mobiltelefon, PC'er, avis eller bus-/togkort)? Ja ,7% Nej ,3% I alt ,0% Er du tilfreds med, at der er mulighed for at vælge bruttolønsordninger? Ja ,9% Nej 50 3,0% Ingen betydning 163 9,8% Ved ikke 72 4,3% I alt ,0% Har det positiv betydning for din vurdering af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads, at medarbejderne tilbydes bruttolønsordninger? Ja ,6% Nej ,0% Ved ikke ,4% I alt ,0% Spørgsmål besvaret af medarbejdere med bruttolønsgoder Hvilke bruttolønsordninger har du? Bredbånd/mobilt bredbånd ,3% Telefoni ,3% Mobiltelefoni og bredbåndstelefoni ,9% PC'er inkl. udstyr ,4% Avis (landsdækkende og lokale) ,5% Bus- og togkort (erhvervskort) 61 5,4% I alt ,0% Vil du sandsynligvis genvælge de produkter, du har i bruttolønsordningen og/eller vælge andre produkter, hvis ordningen udbydes igen til efteråret? Ja ,7% Nej 41 3,7% Ved ikke 74 6,6% I alt ,0%

5 Spørgsmål besvaret af medarbejdere, uden bruttolønsgoder Hvad er årsagen til, at du ikke har valgt et produkt i bruttolønsordningen? Produkterne var ikke relevante for mig ,7% Priserne var ikke attraktive ,5% Jeg har ikke fået det tilbudt 68 12,5% Andet ,0% I alt ,0% Hvis du i næste valgrunde til efteråret bliver tilbudt at vælge et af de nuværende produkter i bruttolønsordningen (bredbånd, telefoni, mobiltelefon, pc-ordning, avis eller bus- og togkort), vil du så overveje at tilmelde dig? Ja ,2% Nej ,9% Ved ikke ,2% Uddybende bemærkning 71 12,9% I alt ,0% Spørgsmål besvaret af alle respondenter Hvis du fik mulighed for at vælge andre produkter eller leverandører i bruttolønsordningen end de nuværende, hvad ville du så overveje at vælge? Vær opmærksom på at eksemplerne herunder kun er eksempler, og ikke et udtryk for hvilke goder der eventuelt kan blive tilbudt fremover. Klippekort til massage ,7% klippekort til zoneterapi ,6% Klippekort til fysioterapi ,2% Hæve/sænkebord (til privat bopæl) ,4% Ergonomisk kontorstol (til privat bopæl) ,6% Ekstraudstyr pc (skriv forslag) ,3% Andre forslag ,8% I alt ,0%

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Bruttolønsordninger 2015

Bruttolønsordninger 2015 Bruttolønsordninger 2015 - ny valgrunde fra 19. september til 20. oktober 2014 Tilbud om bruttolønsordninger Aviser Bus- og togkort (Erhvervskort) Bredbånd/fiberbredbånd og bredbåndstelefoni Parkering

Læs mere

Bruttolønsordning i DLG koncernen 2013

Bruttolønsordning i DLG koncernen 2013 Bruttolønsordning i DLG koncernen 2013 Personalegoder DLG kan nu tilbyde en række personalegoder som bruttolønsordning. Dermed har du mulighed for at spare op til 56% på en række produkter. Personalegoderne

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET Notat om svømmeundervisningens vilkår i den danske folkeskole Casper Due Nielsen og Tobias Marling 08-04-2011 Indhold Indledning... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 14 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for Kost & Ernæringsforbundet August 14 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf. 70 26 03 19

Læs mere

Januar 2011. Spørgeskemaundersøgelse om brugen af Jobindsats.dk

Januar 2011. Spørgeskemaundersøgelse om brugen af Jobindsats.dk Januar 2011 Spørgeskemaundersøgelse om brugen af Jobindsats.dk Indholdsfortegnelse I. UNDERSØGELSEN... 3 METODE... 3 II. SAMLET BESVARELSE... 4 BRUGERNES ANSÆTTELSESSTED... 4 BESØGSSTATISTIK... 6 HVAD

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere