DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007 Markedskommentar Centralbankerne fik genskabt roen for en tid Briefings på august måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle tre modelporteføljer kom positivt ud af august måneds finansielle turbulens Analyser: Auriga Harboes Bryggeri BankTrelleborg Højgaard Holding Dicentia Keops DSV Møns Bank Euroinvestor.com Per Aarsleff Expedit Ringkjøbing Bank FLSmidth & Co Schaumann Properties Glunz & Jensen Thrane & Thrane Gudme Raaschou Vision Tivoli G4S Topdanmark

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit Peter Falk-Sørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar centralbankerne fik genskabt roen på de finansielle markeder for en tid Uroen på den internationale finansielle markeder fortsatte ind i august med at lægge pres på aktiemarkederne. Den faldende tendens, som begyndte den 19. juli tog til med yderligere styrke frem til den 17. august, hvor den amerikanske centralbank, FED, valgte at sænke renten. Den risikoaversion, som stort set var forsvundet fra markedet, kom over en måneds heftige fald kontant tilbage, udløst af problemer for de amerikanske subpime -lån og en frygt for, at problemerne ville brede sig til andre dele af det finansielle system og endnu værre til realøkonomien... side 3 Briefings på august måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra FLSmidth, Auriga, Vestas, ØK og SimCorp... side 5 Alle tre modelporteføljer kom positivt ud af august måneds finansielle turbulens Med et afkast på 1,61% kom den indeksbaserede modelportefølje stærkest ud af august måned, men både den risikovillige portefølje og den konservative modelportefølje leverede positive afkast på hhv. 0,60% og 0,50%, mens markadet samlet faldt 1,04%.... side 8 ANALYSER Auriga Industries 1510B.AURI Harboes Bryggeri 3020C.HARB banktrelleborg 4010D.TREL Højgaard Holding 2010C.HØJG Dicentia 2540D.DICE Keops 4040D.KEOP DSV 2030A.DSVB Møns Bank 4010D.MØNS Euroinvestor.com 4510D.EURO Per Aarsleff 2010C.ÅRSL expedit 2010D.EXPE Ringkjøbing Bank 4010C.RING FLSmidth & Co. 2010A.FLSB Schaumann Properties 4040D.SCHA G4S 2020B.GRSE Thrane & Thrane 4520C.THRA Glunz & Jensen 2010C.GLUN Tivoli 2530D.TIVO Gudme Raaschou Vision 4020D.GUDM Topdanmark 4030A.TOPD

4 CENTRALBANKERNE FIK GENSKABT ROEN FOR EN TID Uroen på den internationale finansielle markeder fortsatte ind i august med at lægge pres på aktiemarkederne. Den faldende tendens, som begyndte den 19. juli tog til med yderligere styrke frem til den 17. august, hvor den amerikanske centralbank, FED, valgte at sænke renten. Den risikoaversion, som stort set var forsvundet fra markedet, kom over en måneds heftige fald kontant tilbage, udløst af problemer for de amerikanske subpime -lån og en frygt for, at problemerne ville brede sig til andre dele af det finansielle system og endnu værre til realøkonomien Både FED og især de europæiske centralbanker måtte sende likviditet til markederne, idet den øgede risikoaversion resulterede i en kraftig tilbageholdenhed i bankernes udlånsvillighed. Samtidig gjorde den amerikanske centralbankchef Ben Bernanke det klart, at centralbankerne ikke har til opgave at redde de spekulanter, som ikke tager tilstrækkelig højde for risikoen, men at FED først vil gå ind, når der er fare for, at uroen på de finansielle markeder breder sig til realøkonomien. Det var åbenbart vurderingen den 17. august, hvor rækken af renteforhøjelser for at forhindre en for høj inflation i den amerikanske økonomi blev brudt til fordel for en rentenedsættelse, som altså er et meget klart signal fra om, hvor alvorlig centralbankdirektøren ser situationen. Og indgrebet havde sin effekt. Mens det amerikanske teknologi-indeks Nasdaq i perioden fra 19/7 til 17/8 faldt hele 9,9% og det brede Standard & Poors 500-indeks faldt 9,1%, genvandt særligt Nasdaq hurtigt en god del af det tabte og steg fra den amerikanske rentesænkning den 17/8 frem til den 4/9 hele 7,3%, mens S&P 500 steg noget mindre, nemlig 5,5%. Samlet over august måned udviklede Nasdaq sig positivt med 2,0% og ligger pr. 4/9 8,9% oppe siden årsskiftet, mens S&P 500 kun steg 1,3% og ligger dermed 5,0% højere siden Nyt år. Frygten for, at problemerne med de amerikanske subprime -lån skulle brede sig til andre dele af det finansielle system og på sigt også til realøkonomien overdøvede det generelt stærke billede, som tegnede sig fra selskabernes rapporteringer fra 2. kvartal. Der er stadig en meget stærk udvikling i den underliggende indtjening, og selv om der er almindelig forventning om, at den amerikanske økonomi vil opleve en afmatning, er udmeldingerne om fremtiden fortsat positive. Problemet med de amerikanske subprime -lån er imidlertid vanskelig af vurdere, da de direkte involverede realkreditinstitutter har solgt en del af risikoen videre til såvel normale amerikanske banker som finansielle virksomheder i Europa. En del er overtaget af hedgefonde, som er højt gearede, hvilket betyder, at de typisk må sælge ud af andre aktiver, når de får tab på nogle. Det medfører en betydelig afsmittende effekt på stort set alle typer af aktiver. Vi så eksempelvis pludselig den i øvrigt veltrimmede danske forsikringskoncerne Topdanmark konstatere betydelige tab på visse typer obligationer, og det er langt fra sikkert, at vi ikke kommer til at se andre afledte tab i den danske finansielle sektor. 3

5 Der er derfor en ikke fuldstændig ubegrundet frygt for finanssektoren set under ét, som lægger en dæmper på kursudviklingen i dette segment. Det er også vores vurdering, at den aktuelle uro på finansmarkederne vil rydde op i de mere useriøse og højspekulative dele af det finansielle miljø, hvor man dels på hedgefond-området har oplevet og vil opleve flere sammenbrud. Dels er der det seneste år blevet ført selskaber på børsen af tvivlsom kvalitet, hvor investorerne helt har sat kikkerten for det blinde øje, når risikoen skulle vurderes. Det samlede globale aktiemarket målt ved MSCI World Index endte august med et ganske beskedent fald på blot 0,24% (i lokal valuta), hvor Fjenøsten skilte sig ud i den tunge ende med et fald på 5,08%. Også det europæiske marked endte måneden svagt negativt, hvor det særligt var positivt, at Tyskland kom ud med en stigning på 0,58%. Blandt vore nærmeste naboer var både Norge og Sverige relativt hårdt ramt med fald på hhv. 4,60% og 2,44%, mens Finland ikke mindst pga. Nokia lagde sig i front med en stigning på hele 6,29%. Det danske marked kom samlet set ud af august med et mindre fald på ca. 1 pct., idet Smallog Midcap-indeksene faldt mest, nemlig med hhv. 3,81% og 4,24%. Når man skal se på, hvordan det danske marked er påvirket af de aktuelle forhold, kan der opdeles i flere kategorier. Der er de selskaber, som oplever en historisk høj efterspørgsel som følge af de overordnet positive tendenser i den globale realøkonomi. Bedste eksponenter herfor er nok FLSmidth & Co. og Rockwool. A.P. Møller Mærsk er i en kategori for sig, idet der grundlæggende er positive markedsbetingelser, men overskyggende for dette er de interne udfordringer, som gruppen kæmper med mht. integrationen af P&O Nedlloyd i Maersk Line. Med fremskyndelsen af Nils Smedegaard Andersens tiltrædelse og vores vurdering af, at den underliggende drift i Maersk Line er ved at passere nulpunktsomsætningen er det vores forventning, at tilliden til aktien vil blive genskabt, og potentialet dermed bedre kan blive udmøntet i værdiansættelsen. Så er der kategorien af selskaber hovedsageligt finansselskaberne som risikere at få tab af udløberne af subprime -problemerne, og som man derfor bør holde et godt øje med. Endelig er der en række selskaber, som pga. en meget høj risikoprofil, vil risikere at få svære vanskeligheder, når kreditvilligheden strammer til. Vi er grundlæggende positive over for den store gruppe af selskaber, som oplever historisk gode betingelser, og som er veltrimmede til at udnytte dette. Så selv om markedet vil være uroligt i perioder, er vi ud fra en langsigtet betragtning fortsat optimistiske, hvis man blot er selektiv mht. finansselskaberne og i særdeleshed mht. flere af de nyintroducerede selskaber. 4

6 BRIEFING PÅ AUGUST MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra FLSmidth, Auriga, Vestas, ØK og SimCorp FLS-ledelsen ser ingen skyer kun fremgang på alle markeder FLS Industries overrasker endnu en gang markedet med at levere et halvårsresultat markant over konsensus-estimaterne. Samtidig opjusterer ledelsen såvel sine forventninger til det globale marked for cementovnskapacitet fra ca. 100 mio. årstons til mio. tons som til koncernens egen omsætning og indtjening, da FLS ventes at opretholde sin markedsandel Koncernomsætningen ventes nu på 19,5-20 mia. kr., og EBIT ventes på 1,45-1,6 mia. kr. mod tidligere hhv mia. kr. og 1,2-1,35 mia. kr. GL&V ventes at bidrage med 1,2 mia. kr. i omsætning, bidrage neutralt på EBIT i 2007 og med -100 mio. kr. i EBT. Synergierne ventes i størrelsesorden 200 mio. kr. årligt Selv om nøgletallene med en P/E på forventet 2007-indtjening på 23,5 og en K/IV på 8,5 er krævende - især i en periode med frygt for konjukturafmatning - er vi konfortable med vores vurdering af aktiens kurspotentiale på 2 (Overperform). Vores DCF-valuation indikerer en fair værdi på 510 kr. pr. aktie Særligt Minerals-området vurderes at stå over for et langsigtet opsving betinget af de globale strukturelle ændringer og foregående års underinvestering, og med akkvisitionen af Groupe Lapierre &Verreault står FLS Minerals i en stærk position som eneste udbyder på verdensmarkedet, som kan tilbyde mineralindustrien et fuldstændig "product-range". Men også Cement-området ser kun fremgang selv på markeder som f.eks. Mellemøsten, hvor en afmatning var ventet EBIT udgjorde for 1. halvår hele 742 mio. kr. over for vores estimat på 648 mio. kr. og det næsten enslydende konsensus-estimat. Den positive afvigelse, som var endnu større i periodens resultat før skat, blev opnået under en lidt lavere omsætning end forventet Selv om ordresammensætningen kan tvinge EBIT-margin lidt lavere i 2. halvår, finder vi endnu en opjustering mulig, hvilket vil være en oplagt kurstrigger Auriga nedjusterer - problemerne i Brasilien endnu ikke ovre Halvårsmeddelelsen levede ikke op til vores forventninger vedrørende koncernens nuværende turn-around efter skrækåret Vendingen i aktiviteternes udvikling er kun delvis, og det får os til at ændre vores vurdering af aktiens kurspotentiale fra 3 til 4 (Underperform). Omsætningen i 1. halvår faldt fra mio. kr. til mio. kr., hvor vi havde ventet en stigning på 8,3% til mio. kr. endda lidt under konsensus. Udviklingen er sket på trods af, at Auriga stort set har sikret hele sin USD-eksponering. Halvårets EBIT blev med 121 mio. kr. realiseret markant under såvel vores som konsensus-estimatet på hhv. 257 og 268 mio. kr. Efter frasalget af Skamol og en ventet afhændelse af Hardi i 2. halvår, er det Cheminova, der står tilbage som den afgørende faktor for koncernen. Cheminova lider dog stadig under vanskelige markedsvilkår og en 12 dages lang strejke har gjort ondt værre. Der er stadig 5

7 usikkerhedsmomenter vedrørende Cheminovas fremtid, som ser noget sort ud, selvom der i Brasilien mærkes tegn på bedring. Ledelsen har taget konsekvensen af udviklingen og nedjusteret indtjeningsforventningerne for datterselskabet fra 165 mio. kr. før skat til ca. 80 mio. kr. efter engangsomkostninger på 20 mio. kr. til restrukturering. Samlet ventes Aurigas koncernomsætning nu på 5,29 mia. kr. og resultat før skat på 180 mio. kr. efter avancen på Skamol Ledelsen nedtoner også ambitionerne i Business planens finansielle mål for Omsætningen ventes nu på 5,5 mia. kr. og EBIT-margin på 10% mod tidligere udmeldt 6 mia. kr. og 14% Aktien handles til en P/E på 2007E på over 35 for dyrt i forhold til den usikkerhed, som fortsat findes ifm. særligt det brasilianske marked, og vores reviderede DCF-valuation indikerer en fair pris på 170 kr. pr. aktie forudsat, at de aktuelle problemer i Brasilien bliver løst i løbet af 2. halvår. Der er fortsat et interessant langsigtet potentiale, men det bliver i øjeblikket overskygget af den store usikkerhed omkring koncernen. Vestas fastholder udmeldingerne med en positiv undertone efter pænt 1. halvår Under en koncernomsætning på EUR 1.827m nåede Vestas i 1. halvår lige knap vores estimat på EUR 1.845m og konsensus-estimatet på EUR 1.833m. Til gengæld endte periodens nettoresultat på EUR 68m tæt på vores estimat på EUR 69m, men lå pænt over konsensusestimatet fra Reuters på EUR 60m. Sammen med Vestas-ledelsens fastholdelse af forventningerne til 2007 med den positive nuance, at stigende forudbetalinger forbedrer arbejdskapitalen til maksimalt at udgøre ca. 15% af omsætningen, kan halvårsrapporteringen sammenfattes som en let positiv overraskelse. Vi fastholder derfor vores vurdering af aktiens kurspotentiale på 3 (Neutral relativt til markeder), da markedet for vindenergi overordnet må karakteriseres som overordentligt spændende, mens ledelses udfordringer mht. USD- og råvareprisudvikling samt med de fortsatte kapacitets- og kvalitetsproblemer hos komponentleverandørerne ikke er blevet mindre EBIT-margin for Q2 isoleret var hele 8,4%, hvilket er en markant forbedring, men samtidig understreger ledelsen, at der vil være store udsving i de enkelte kvartaler. Ledelsen fastholder tillige sine tidligere udmeldinger om at nå 7-9% i 2007, idet komponentsituationen angives som årsag til, at der ikke kan ske en indsnævring i den øvre ende af spændet. Trods en stigning i afskibning er overleveret kapacitet til kunderne faldet 9% i Q2, men omvendt bemærkes det, at forudbetalinger fra kunder ved halvåret er øget til EUR 1.189m mod EUR 926m ved årsskiftet og EUR 457m for 1 år siden. Vestas-aktien handles på forventet 2007-indtjening til en P/E på ca. 34, hvilket må betegnes som relativt krævende, og vores DCF-valuation indikerer en fair værdi på 287 kr. pr. aktie. Aktiens risiko er høj, hvilket først under den seneste uro på finansmarkederne er blevet taget hensyn til på aktiemarkedet. En afklaring af komponentsituationen og de tekniske problemer på opstillede møller er vigtige positive kurstriggere. 6

8 ØK's ledelse opjusterer efter overraskende stærk udvikling i 1. halvår Koncernen leverede i 1. halvår en fremgang i omsætningen på 21% til 2,0 mia. kr., hvilket var en tand højere end vores og konsensus-estimatet, men resultatet af den primære drift voksede hele 115% til 215 mio. kr. mod vores estimat på 154 mio. kr. og konsensus-estimatet fra Reuters på 159 mio. kr. EAC Foods præsterede isoleret set en fremgang i det primære driftsresultat på 135%, mens EAC Industrial Ingredients og EAC Moving & Relocation forbedredes hhv. 28% og 22%. Den negative valutaeffekt fra den svækkede USD blev delvist opvejet af en stærkere thailandsk bath (THB) Der iværksættes som følge af den stærke indtjening samt en forbedring af pengestrømme fra driftsaktivitet fra 48 mio. kr. til 223 mio. kr. et nyt share-buy-back program på op til 500 mio. kr. frem til april Den overraskende stærke udvikling får ledelsen til at hæve sine udmeldinger for hele året med 100 mio. kr. til et EBIT-niveau på 475 mio. kr. Ledelsen gør dermed al tvivl om, at de tilbageværende 3 forretninger ikke kan udvikles optimalt under den nuværende konglomeratstruktur, til skamme Vi vurderer, at frygten for negative effekter af en nationalisering EAC Foods i Venezuela er overdreven, og vi fastholder vores virdering af aktiens kurspotentiale på 2 (Køb). Vores DCF-valuation indikerer en fair værdi på 360 kr. pr. aktie, men indtjeningsmultiplerne er krævende, hvilket kan være et midlertidigt problem med den aktuelt stigende risikoaversion blandt investorerne. Vi anser dog uændret den langsigtede case som interessant ud fra en absolut værdi-betragtning, således at den aktuelle uro på aktiemarkedet og de deraf følgende faldende kurser derfor er en fordel mht. timing af en investering i ØK-aktien. SimCorp overrasker markedet positivt og ledelsen opjusterer for 2007 SimCorp realiserede for 1. halvår 2007 en koncernomsætning på EUR 73,5m og leverede derved næsten op til vores estimat på EUR 74m, men overgik konsensus-estimatet på EUR 71m. Men endnu mere overraskende var fremgangen i indtjeningen, som på den primære drift var på 70% til EUR 16,5m, mens halvårets nettoresultat steg hele 74% til EUR 12,9m. Konsensus-estimaterne fra Reuters (svarende til vore estimater) var på hhv. EUR 13m og EUR 10m SimCorps ledelse opjusterer udmeldingerne for hele årets omsætning til EUR 150m-160m, mens forventningerne til overskudsgraden (EBIT-margin) hæves fra 20% til imponerende 24%. Vores estimat for omsætning lå forinden på EUR 155m, men vi hæver EBIT iht. den nye udmelding både for indeværende og for efterfølgende estimatår. Det bemærkes, at ordrebeholdningen er faldet med 28%, men at dette dog især forklares af ændrede kontraktvikår mht. fakturerings- og indregningstidspunkt. Desuden er endnu en Dimensionkontrakt indgået efter halvårsskiftet. IT/2-forretningen er frasolgt med et provenu på EUR 11 Den stærke udvikling for SimCorp reflekterer en stærk fremgang hos de internationale investeringsbanker, som stimulerer efterspørgslen efter SimCorp Dimension-systemer, hvilket er baggrunden for ledelsens opjustering. Selv om selskabet har en cyklisk følsomhed, finder vi den seneste tids kursfald ubegrundede, og vi fastholder vores vurdering af aktiens kurspotentiale på 2 (Overperform). SimCorp-aktien handles krævende med en P/E på over 30, men de senest påviste vækstrater retfærdiggør så rigeligt dette niveau, og vores DCF-valuation indikerer en fair pris på kr. pr. aktie. Fortsat er det nyhedsstrømmen af nye kunder til Dimension, som udgør væsentligste kurstrigger, men også en overtagelse kan på sigt udkrystallisere merværdier. 7

9 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år +47,00 %, 3 år +186,46 % (frem til den 31. august) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling A. P. Møller Mærsk ,2-0,7% -10,2% 11/2005 Bang & Olufsen ,3-7,7% 0,7% 10/2005 Danske Bank ,6-3,0% 80,8% 09/2001 DSV ,2 3,9% -62,9% 09/2004 Novo Nordisk ,4 4,8% 168,9% 07/2003 Per Aarsleff ,9 5,5% 193,7% 07/2004 Rockwool International ,4 5,2% 326,8% 07/2005 Trygvesta ,6-0,8% -7,3% 04/2007 UP ,9-11,1% 79,7% 10/2005 Ændringer: Vi har ikke foretaget ændringer i den seneste måned Seneste 12 mdr. 4 ændringer (Køb 2, Salg 2) Vores konservative portefølje har med et positivt afkast på 0,50% klaret sig noget bedre end markedet i august, og ligger samlet siden årsskiftet pænt foran med et afkast på 31,29% mod OMXC s stigning på 14,74% Over det seneste år har porteføljen leveret 47,00% mod markedets 32,03%. Det er fire aktier, som har leveret hovedparten af det positive bidrag i august, nemlig Per Aarsleff med 5,52%, Rockwool 5,19%, Novo Nordisk 4,81% og DSV 3,91%. Mest imponerende er måske Rockwool, som oplever en historisk medvind, og siden årsskiftet er steget 113%. United Plantations skuffede trods et stærkt marked og en positiv underliggende tendens noget med sin halvårsrapport som følge af nogle særlige forhold, herunder en afgift i Malaysia på palmeolie, og aktien faldt hele 11,06%, men ligger dog fortsat oppe med 34,84% siden årsskiftet. Også B&O trak med et afkast på -7,72% ned i det samlede afkast, og aktien har også over en længere horisont skuffet DAA Konservativ vs. OMXC (01/ /8-2007) Portefølje +186,46% OM XC +95,64%

10 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år +46,76 % 3 år +233,22 % (frem til den 31. august) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling ALK-Albello ,8-8,04% -14,4% 11/2006 FLSmidth & Co ,7 5,41% 482,5% 12/2004 Flügger ,7-2,31% 12,8% 11/2005 Lastas ,0-5,53% 181,4% 10/2005 Migatronic ,2 3,17% 5,9% 03/2007 Novozymes ,2-1,81% 144,4% 02/2005 SimCorp ,4-4,43% 105,8% 07/2005 Thrane & Thrane ,2-4,21% 3,0% 06/2007 Østasiatiske Kompagni ,6 17,23% 313,9% 11/2004 Ændringer: Vi har ikke foretaget ændringer i den seneste måned Seneste 12 mdr. 6 ændringer (Køb 3, Salg 3) Vores modelportefølje for den risikovillige investor kom samlet ud af august med en stigning på 0,60% mod et fald på 1,04% for OMXC-indekset. Over det seneste år har porteføljen derved leveret et afkast på 47,76% mod markedets 32,03%, og porteføljen har hentet ind på sit efterslæb siden årsskiftet, hvor den er steget 13,17% mod markedets 14,74%. Det er især ØK, som i august har skilt sig ud i den positive ende med et afkast på hele 17,23%, efter først at være faldet frem til halvårsrapporteringen pga. markedets generelle nervøsitet over for alt med eksponering mod emerging markets. Den venezuelanske fødevarevirksomhed EAC Foods var dog præcist den allerstærkeste vækstdriver for ØK, som samlet overraskede positivt. Også vores betydelige vægt i FLSmidth & Co. gav igen i august et mærkbart merafkast. Desuden var det positivt, at vores investering i svejserobotvirksomheden Migatronic er begyndt at vise resultater. På den negative side var det ALK-Abello, som trak mest ned med et negativt afkast på 8,04%, idet markedet endnu afventer et gennembrud for Grazax-tabletten, og usikkerhed generelt koster mere i et uroligt aktiemarked. Vi fastholder dog positionen, og skifter ikke ud i porteføljen DAA Risikovillig vs. OMXC (01/ / ) Portefølje +233,22% OM XC +95,64%

11 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år +36,79 %, Afkast 3 år +117,48 % (frem til den 31. august) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling A.P. Møller Mærsk ,2-0,7% 61,0% 07/2004 Bang & Olufsen ,3-7,7% -13,8% 03/2007 Danske Bank ,6-3,0% 59,8% 07/2004 FLSmidth & Co ,7 5,4% 432,0% 12/2004 Flügger ,7-2,3% 12,6% 11/2005 Novo Nordisk ,4 4,8% 95,6% 07/2004 Novozymes ,2-1,8% 116,3% 07/2004 Per Aarsleff ,9 5,5% 140,7% 12/2004 Rockwool International ,4 5,2% 77,9% 03/2007 Simcorp ,4-4,4% 89,6% 07/2005 Trygvesta ,6-0,8% -2,4% 03/2007 Vestas Wind Systems ,4-0,3% 34,2% 03/2007 Østasiatiske Kompagni ,6 17,2% 241,9% 12/2004 Ændringer: Vi har ikke foretaget ændringer i den seneste måned Samlet afkast Siden porteføljens start 30/ har afkastet været 117,48 % Vores indeksbaserede modelportefølje kom særdeles pænt gennem uroen på de finansielle markeder i august med et positivt afkast på 1,61% over for markedets samlede fald på 1,04%. Siden årsskiftet har porteføljen med et afkast på 18,20% tillige klaret sig bedre end markedets 14,74%. Per Arsleff (+5,52%), FLSmidth & Co. (5,26%), Rockwool (5,19%) og Novo Nordisk (4,81%) har bidraget stærkest til merafkastet i august, mens B&O, SimCorp og Danske Bank har trukket afkastet ned. SimCorp leverede et fantastisk flot halvårsresultat og modtager fortsat nye ordrer, men ligesom for Dansk Bank er markedet generelt tilbageholden over for aktier eksponeret mod finansmarkederne. B&O er følsom over for det private forbrug og ikke mindst den del, som finansieres af boligejernes friværdier, hvilket kan være et usikkerhedsmoment med udsigt til faldende ejendomspriser. Vi ændrer dog ikke i porteføljens sammensætning. 258 DAA-Indeksbaseret vs. OMXC (31/ / ) Indeks-portefølje +121,18% OM XC +100,36%

12 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato Danionics 16,0-6,3% -21,5% 07/2004 Dicentia 19,8-19,0% -59,4% 07/2007 Europeinvestment 1,3-43,8% -66,7% 08/2007 Holdingselskabet af 25. 2,7-37,6% -81,6% 07/2007 Land & Leisure 2,4-7,0% 19,0% 08/2001 Olicom 3,3-8,6% -28,5% 12/2006 Århus Elite 15,6 6,7% 212,8% 08/2001 Ændringer: High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten - Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) Brøndby IF 7,68 7,8% FirstFarms 3,98 21,9% Fionia Bank 3,69 4,1% Monberg & Thorsen 2,41 2,9% Dantherm 2,35 12,5% Totalbanken 2,27-1,0% cbrain 2,11-3,9% Nørresundby Bank 2,07-0,1% AaB 1,99 10,0% SmallCap Danmark 1,89 0,6% Brøndby IF er handlet 7,68 gange mere end normalt i den forgangne uge, som har været yderst begivendhedsrig. Fredag den 31. august solgte fodboldklubben løntunge Markus Lantz. Samtidig afslørede Codan, at de ikke forlænger hovedsponsoraftalen. Vigtigere var det imidlertid, at Per Bjerregaard opsagde sin stilling som direktør for at være bestyrelsesformand og, at Peter Schmeichel sammen med en investorgruppe gav et tilbud om at tilføre kapital på 250 mio. kr. til klubben under den forudsætning, at A-aktierne fik ændret stemmerettighederne fra 10 stemmer pr. aktie til kun 1 stemme pr. aktie. Tilbuddet blev afvist af Brøndby-ledelsen. 11

13 Væsentlige kapitalændringer den seneste måned 7. august Glunz & Jensen har på en ekstraordinær generalforsamling besluttet, at stoppe klassifikationen af A- og B-aktier. A-aktierne har tidligere været unoteret, men noteres således i B-aktiens ISIN-kode, så de samlede antal B-aktier nu udgør aktier 17. august Alm. Brand Pantebreve har med virkning fra 17. augustforhøjet aktiekapitalen med stk. nye aktier á 100 kr. således, at den samlede aktiekapital nu udgør aktier á 100 kr. Tegningskursen var 157,33 kr. pr. aktie. Ændringer af noteringer den seneste måned Der er ikke sket væsentlige ændringer i den seneste måned 12

14 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S KØBENHAVNS INDAVNS FONDSBØRS'S FONDSBØRS'S INDEKS INDEKS OMXC20 OMX OMXCB KFMX MIDCAP + SMALLCAP CARNEGIE SMALL CAP MATERIALER

15 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S KØBENHAVNS INDAVNS FONDSBØRS'S FONDSBØRS'S INDEKS INDEKS INDUSTRI FORBRUGSGODER KONSUMENTVARER SUNDHEDSPLEJE FINANS IT TELEKOMMUNIKATION FORSYNING

16 DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING September 2007 De 4 første karakterer angiver, hvilken af Københavns Fondsbørs' sektorer aktien hører under Energi 2530 Hotel & Underholdning 4010 Banker 1510 Materialer 2540 Medier 4020 Finansiering 2010 Industrivarer 2550 Detailsalg 4040 Ejendom 2020 Kommercielle servicelev Fødevarer & Med Software/service 2030 Transport 3020 Føde- drikkevarer & tobak 4520 Hardware 2510 Biler og udstyr 3510 Sundhedsartikler 5010 Telekom 2520 Forbrugsgoder 3520 Medicin & Bioteknologi 5510 Forsyning 2520 Beklædning mv. 5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20- aktier (A), MidCap+ - aktier (B), SmallCap+ - aktier (C) eller Øvrige Aktier (D). De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden. måned for udgivelse ALK-ABELLÓ 6/ B.ALKB ALM. BRAND 7/ B.ALMB ALM. BRAND FORMUE 10/ D.ALMF ALM. BRAND PANTEBREVE 3/ D.ALMP AMAGERBANKEN 4/ B.AMAR AMBU 8/ B.AMBU ANDERSEN & MARTINI B 11/ D.ANDE A.P. MØLLER MÆRSK 7/ A.APMØ ARKIL HOLDING 12/ D.ARKI ASGAARD DEVELOPMENT 8/ D.ASGÅ ATLANTIC PETROLEUM 12/ D.ATLA AURIGA INDUSTRIES B 9/ B.AURI BANG & OLUFSEN B 7/ B.BANG BANKTRELLEBORG 9/ C.TREL BAVARIAN NORDIC 8/ B.BAVA BIOMAR 4/ C.BIOM BIOPORTO 5/ D.BIOP BOCONCEPT HOLDING 1/ D.BOCO BONUSBANKEN 11/ D.BONU F.E. BORDING B 2/ D.BORD BRØNDBY I.F. B 3/ D.BRØN CAPINORDIC 12/ C.CAPI CARLSBERG B 5/ A.CARL CBRAIN 3/ D.CBRA CHEMOMETEC 1/ D.CHEM COLOPLAST B 5/ A.COLO COLUMBUS IT PARTNER 5/ C.COLU COMENDO 2/ D.COME CURALOGIC 4/ C.CURA DAN-EJENDOMME HOLDING 10/ D.DABA DANIONICS 11/ D.DACA DANISCO 8/ A.DACO DANSKE BANK 8/ A.DANB DANTAX 10/ D.DANG DANTHERM 4/ C.DANM DANTRUCK HEDEN 3/ D.DANT DANWARE 4/ C.DANW DFDS 1/ D.DFDS DIBA BANK 7/ D.DISK DICENTIA 9/ D.DICE DJURSLANDS BANK 11/ D.DJUR DK TRENDS INVEST 4020D.DKTR DLH B 12/ C.DLHB DSV 9/ A.DSVB EBH BANK 12/ D.EBHB EDB GRUPPEN 11/ C.EDBG EGETÆPPER B 8/ D.EGET EIK BANKI 4020C.EIKB EUROPEINVESTMENT 6/ D.LIVE EUROINVESTOR.COM 9/ D.EURO EXIQON 7/ D.EXIQ EXPEDIT B 9/ D.EXPE FIONIA BANK 6/ B.FION FIRSTFARMS 2/ D.FIFA FLSMIDTH & CO. 9/ B.FLSB FLÜGGER B 8/ C.FLUG FORMUEPLEJE EPIKUR 7/ D.FPEP FORMUEPLEJE LIMITTELLUS 11/ D.FPLI FORMUEPLEJE MERKUR 12/ D.FPME FORMUEPLEJE OPTIMUM 7/ D.FPOP FORMUEPLEJE PARETO 8/ D.FPPA FORMUEPLEJE PENTA 8/ D.FPPE FORMUEPLEJE SAFE 5/ D.FPSA FORSTÆDERNES BANK 4/ B.FORS FØROYA BANKI 4020C.FØRO SPAREKASSEN FAABORG 3/ D.FÅBO GABRIEL HOLDING 12/ D.GABR GENMAB 7/ B.GENB GLUNZ & JENSEN INT. B 9/ C.GLUN GN STORE NORD 6/ A.GNST GPV INDUSTRI B 6/ C.GPVI GREENTECH ENERGY SYSTEMS 10/ C.GREE GRIFFIN III BERLIN 2/ D.GRIF GRIFFIN IV BERLIN 4040D.GRIV

17 G4S 9/ A.GRSE GRØNLANDSBANKEN 8/ C.GRØN GUDME RAASCHOU VISION 9/ D.GUDM GYLDENDAL B 7/ D.GYLD HARBOES BRYGGERI B 9/ C.HARB BRDR. HARTMANN B 8/ C.HART HEDEGAARD 11/ C.HEDE HOLDINGSELSKABET AF 25. NOV 7/ D.BODI H+H INTERNATIONAL 8/ B.HENB HØJGAARD HOLDING B 9/ C.HØJG HVIDBJERG BANK 10/ D.HVID IC COMPANYS 7/ B.ICCO INTERMAIL 1/ D.INTE ITH INDUSTRI INVEST 10/ D.ITHB JENSEN & MØLLER INVEST 10/ D.JENS JEUDAN 3/ C.JEUD BRDR. A & O JOHANSEN PR. 11/ D.JOHA JYSKE BANK 8/ D.JYBA KAPITALPLEJE 3/ D.KAPI KEOPS 9/ D.KEOP BRD. KLEE 1/ D.KLEE KREDITBANKEN 4/ D.KRED KØBENHAVNS LUFTHAVNE 2/ D.KØLU LAND & LEISURE B 7/ D.LALE LASTAS 4/ D.LAST LIFECYCLE PHARMA 2/ B LIPH H. LUNDBECK 3/ A.LUND LUXOR B 8/ D.LUXO LOKALBANKEN I NORDSJÆL. 4/ D.LOKA LOLLANDS BANK 8/ D.LOLL LÅN & SPAR BANK 4/ C.LÅNS MACONOMY 3/ C.MAMY MAX BANK 1/ C.MAXB MIGATRONIC B 4/ D.MIGA MOLS-LINIEN 12/ D.MOLS MONBERG & THORSEN 5/ C.MONB MONDO 12/ D.MOND MORSØ BANK 8/ D.MORS MØNS BANK 9/ D.MØNS NEUROSEARCH 7/ B.NEUR NKT HOLDING 6/ B.NKTH SPAR NORD BANK 4/ B.NOHO SPAR NORD FORMUEINVEST 11/ D.NOHV D/S NORDEN 6/ B.NORD NORDIC TANKERS 2030D.NOTA NORDJYSKE BANK 2/ D.NOJY NORDEA BANK 5/ A.NORE NORDFYNS BANK 3/ D.NORF NORDICOM 1/ C.NORI NOVO-NORDISK B 5/ A.NOVO NOVOZYMES 3/ A.NOVZ NTR HOLDING B 12/ D.NTRH NØRRESUNDBY BANK 4/ D.NØRR OLICOM 5/ C.OLIC OMX 11/ D.OMXA ORION B 2/ D.ORIO PARKEN SPORT & ENT. 5/ C.PARK PHARMEXA 6/ C.PHAR RELLA HOLDING 8/ D.RELL RIAS B 10/ D.RIAS RINGKJØBING BANK 9/ C.RING RINGKJØBING LANDBOBANK 7/ B.RINL ROBLON B 6/ D.ROBL ROCKWOOL INTERNATIONAL 6/ B.ROCK ROVSING 2/ D.ROVS ROSKILDE BANK 4/ B.ROSK ROYAL UNIBREW 4/ B.ROYA RTX TELECOM 7/ D.RTXT SALLING BANK 6/ D.SALL SANISTÅL B 4/ C.SANI SAS 5/ D.SASA SATAIR 12/ C.SATA SCANDINAVIAN BRAKE SYS. 7/ D.SCAN SCANDINAVIAN PRIVATE EQ. 5/ D.SPEA SCHAUMANN PROPERTIES 9/ D.SCHA SCHOUW & CO. 6/ B.SCHO SIF FODBOLD SUPPORT 11/ D.SIFB SIMCORP 8/ B.SIMC SJÆLSØ GRUPPEN 6/ D.SJÆL SKJERN BANK 3/ C.SKJE SKAKO INDUSTRIES 5/ D.SKAK SKÆLSKØR BANK 6/ D.SKÆL SMALLCAP DANMARK 8/ C.SMAL SOLAR 6/ D.SOLA SP GROUP 4/ D.SPGR SPARBANK VEST 4/ C.VESB SPAREKASSEN HIMMERLAND 1/ C.HIMM SPÆNCOM B 7/ D.SPÆN SVENDBORG SPAREKASSE 11/ D.SVSP SYDBANK 6/ B.SYDS SØNDAGSAVISEN 8/ D.SØNA TDC 3/ A.TELE THRANE & THRANE 9/ C.THRA TIVOLI 9/ D.TIVO TK DEVELOPMENT 5/ D.TKDE TOPDANMARK 9/ A.TOPD TOPOTARGET 7/ C.TOPO TOPSIL B 12/ D.TOPS D/S TORM 3/ A.TORM TOTALBANKEN 5/ D.TOTA TOWER GROUP 1/ D.TOWE TRYGVESTA 6/ A.TRYG TØNDER BANK 5/ D.TØND U.I.E. 5/ C.UNIE UNITED PLANTATIONS BERH. 11/ D.UPBE UNITED PLANTATIONS AFRICA 1/ D.UPSA VESTAS 4/ A.VESS VESTFYNS BANK 3/ D.VESF VESTJYSK BANK 6/ B.VEST VIBORG HÅNDBOLD KLUB 6/ D.VIBO VICTOR INTERNATIONAL 2/ D.VIIN VICTORIA PROPERTIES 11/ D.VIPR VINDERUP BANK 7/ D.VIND VORDINGBORG BANK 2/ D.VORD WALLS 7/ D.WALL WILLIAM DEMANT HOLDING 5/ A.WILD ØK 6/ A.ØKOM ØSTJYSK BANK 4/ D.ØSTJ ÅRHUS ELITE 11/ D.ÅREL AALBORG BOLDSPILKLUB 5/ D.ÅBKL AARHUS LOKALBANK 5/ D.HADS PER AARSLEFF B 9/ C.ÅRSL

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 Markedskommentar Ben Bernanke fik atter gydet olie på vandene Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2008. Markedskommentar Danske aktier trodser den fortsat negative tendens fra USA

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2008. Markedskommentar Danske aktier trodser den fortsat negative tendens fra USA DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2008 Markedskommentar Danske aktier trodser den fortsat negative tendens fra USA Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Kursfaldene

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2007 Markedskommentar Aktieuro synes overstået for denne gang Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Pæne afkast i marts for

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

DAA RANKING KURSPOTENTIALE & SIKKERHED

DAA RANKING KURSPOTENTIALE & SIKKERHED DAA RANKING KURSPOTENTIALE & SIKKERHED DAAnr. Fondskode Kurs Navn Marketcap P/E P/CE K/IV Yield Potentiale Sikkerhed 2010D.ARKI DK 00 10 02 51 1 900,0 Arkil Holding 442.190.700 13,4 4,8 1,1 1,3 2 3 2010D.KLEE

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser:

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser: DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2006 Markedskommentar OMXC20 hægtet af de internationale aktiers fremgang i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger A.P.

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato TDC 50,35 4,48 11,2 8,9% 4,6 9,1% 103% 0,9 1,8% 10,9% 07-03-2013 Kbnh.Lufth. 2749 205,8 13,4 7,5% 205,8 7,5% 100% 0 0,0% 7,5% 09-04-2013 GN 127 1,66 76,5 1,3% 0,49 0,4% 30% 8 6,3%

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2009. Markedskommentar Regnskabssæsonen sætter et udskilningsløb i gang

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2009. Markedskommentar Regnskabssæsonen sætter et udskilningsløb i gang DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2009 Markedskommentar Regnskabssæsonen sætter et udskilningsløb i gang Briefings på januar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stærk start

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2008. Markedskommentar August drevet op af midlertidig lettelse som bunder i svagere vækst

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2008. Markedskommentar August drevet op af midlertidig lettelse som bunder i svagere vækst DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2008 Markedskommentar August drevet op af midlertidig lettelse som bunder i svagere vækst Briefings på august måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2006 Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Fremgang for

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2008. Markedskommentar Kreditkrisens

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2008. Markedskommentar Kreditkrisens DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2008 Markedskommentar Kreditkrisens anden runde køler aktiemarkederne af i sommervarmen Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2008. Markedskommentar Inflationsfrygt får investorerne til at flygte fra obligationer mod aktier

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2008. Markedskommentar Inflationsfrygt får investorerne til at flygte fra obligationer mod aktier DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2008 Markedskommentar Inflationsfrygt får investorerne til at flygte fra obligationer mod aktier Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2007 Markedskommentar Nerverne uden på tøjet hos investorerne Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Knubs til modelporteføljerne

Læs mere

Bilag 1 Bestyrelsen og omverdenen

Bilag 1 Bestyrelsen og omverdenen Bilag Bilag 1: Bestyrelsen og omverdenen Bilag 2: Bestyrelsen og virksomheden Bilag 3: Oversigt over informationer hentet via Format i Orbis Bilag 4: Oversigt over virksomheder anvendt i analysen Bilag

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2007 Markedskommentar Seriøs frygt for amerikansk afmatning sender globale aktier ned Briefings på november måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2009. Markedskommentar Halvårssæsonnen. holdbarheden af opturen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2009. Markedskommentar Halvårssæsonnen. holdbarheden af opturen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2009 Markedskommentar Halvårssæsonnen skal eftervise holdbarheden af opturen Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2008. Markedskommentar Risiko for langvarig nedtur men muligheder for den langsigtede investor

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2008. Markedskommentar Risiko for langvarig nedtur men muligheder for den langsigtede investor DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2008 Markedskommentar Risiko for langvarig nedtur men muligheder for den langsigtede investor Briefings på november måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2009. Markedskommentar Sommerens højtryk fortsatte i august

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2009. Markedskommentar Sommerens højtryk fortsatte i august DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2009 Markedskommentar Sommerens højtryk fortsatte i august Briefings på august måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stigende risikovillighed

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2009. Markedskommentar Svage udmeldinger for 2009 sænker stemningen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2009. Markedskommentar Svage udmeldinger for 2009 sænker stemningen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2009 Markedskommentar Svage udmeldinger for 2009 sænker stemningen Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005. Markedskommentar Sommeroptimismen. terrorbomber. Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005. Markedskommentar Sommeroptimismen. terrorbomber. Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005 Markedskommentar Sommeroptimismen afbrudt af terrorbomber Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2008

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2008 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2008 Markedskommentar Centralbankerne giver markederne en porøs stabilisering Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Omlægninger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2009. Markedskommentar 2008 det værste år på de finansielle markeder i nyere tid

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2009. Markedskommentar 2008 det værste år på de finansielle markeder i nyere tid DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2009 Markedskommentar 2008 det værste år på de finansielle markeder i nyere tid Briefings på december måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Krisekommunikation og issues management

Krisekommunikation og issues management Krisekommunikation og issues management Undersøgelse blandt 54 af Danmarks førende børsnoterede selskaber 2. november 2007 Copyright Reliance A/S Indhold 1. Undersøgelsens formål 2. Definitioner 3. Baggrund

Læs mere

Regnskab. for. Året 1. juli 2007-30. juni 2008

Regnskab. for. Året 1. juli 2007-30. juni 2008 Regnskab for Året 1. juli 2007-30. juni 2008 20. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 Indtægter: Note 2007/08 2006/07 Medlemskontingenter 1 577.330,00 497.500,00 Sponsorater

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2011 Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2007. Markedskommentar Større usikkerhed pga kreditkrise krydret med blandede kvartalsmeldinger

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2007. Markedskommentar Større usikkerhed pga kreditkrise krydret med blandede kvartalsmeldinger DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2007 Markedskommentar Større usikkerhed pga kreditkrise krydret med blandede kvartalsmeldinger Briefings på oktober måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Regnskab. for. Året 1. juli 2008-30. juni 2009

Regnskab. for. Året 1. juli 2008-30. juni 2009 Regnskab for Året 1. juli 2008-30. juni 2009 21. foreningsår CVR 29022801 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2008-30. juni 2009 Indtægter: Note 2008/09 2007/08 Medlemskontingenter 1 592.500,00 577.330,00

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2011. Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i service-sektoren

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2011. Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i service-sektoren DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2011 Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i servicesektoren Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle tre modelporteføljer

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 FEBRUAR 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 FEBRUAR 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 FEBRUAR 2007 Markedskommentar Global opvarmning har styrket sin position som førende investeringstema Briefings på januar måneds væsentligste meddelelser og

Læs mere

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår DIRF DANSK INVESTOR RELATIONS FORENING Regnskab for Aret 1. juli 2006-30. juni 2007 19. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1.juli 2006-30.juni 2007 Indtægter: Note 2006/07 2005/06 Medlemskontingenter

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2009. Markedskommentar Sommeren stod på højtryk på aktiebarometeret

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2009. Markedskommentar Sommeren stod på højtryk på aktiebarometeret DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2009 Markedskommentar Sommeren stod på højtryk på aktiebarometeret Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stærkest afkast i

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2004

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2004 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2004 Markedskommentar Flad udvikling i maj med fokus på forventede rentestigninger Bred fokus giver ensartet afkast i investeringsforeningerne Briefings

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2008

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2008 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2008 Markedskommentar Danske aktier hårdere ramt end globale aktier generelt Briefings på december måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2008. Markedskommentar Børskrakket i 2008

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2008. Markedskommentar Børskrakket i 2008 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2008 Markedskommentar Børskrakket i 2008 Briefings på oktober måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne ramt men alle klarede

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2007 Markedskommentar Stærk afslutning på 2006 og flot start på 2007 Briefings på december måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Bullmarkedet

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2011. Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2011. Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2011 Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2008. Markedskommentar Fortsat uro og global afkøling påvirker nu råvarepriserne negativt

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2008. Markedskommentar Fortsat uro og global afkøling påvirker nu råvarepriserne negativt DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2008 Markedskommentar Fortsat uro og global afkøling påvirker nu råvarepriserne negativt Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2010

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2010 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2010 Markedskommentar Turbulens pga. frygt for doubledip men effekten af stimulipakker og lav rente trækker op Briefings på august måneds væsentligste

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 20 Offentligt LDs fremtid og udfordringer Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Agenda LDs historie Medlemmer LDs omdannelse og fremtid

Læs mere

21613 BLVIS A OMX CPH Equities Blue Vision A Stock DK BNORDIK CSE OMX CPH Equities BankNordik Stock FO BO OMX CPH

21613 BLVIS A OMX CPH Equities Blue Vision A Stock DK BNORDIK CSE OMX CPH Equities BankNordik Stock FO BO OMX CPH This is an attachment to IT Notice on tick size changes published 24 September 2014. Below the order books that will be moved from tick size table XCSE Equities, DKK to a new tick size table XCSE Other

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2011. Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2011. Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2011 Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i incitamentsprogrammer (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,884 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komité arbejde

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2007 Markedskommentar Aktiemarkederne mod nye rekordniveauer Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Både den risikovillige og

Læs mere

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K København, d. 21.04.2004 Børsmeddelelse nr. 11.2004 Delårsrapport 1. kvartal 2004 Bestyrelsen for SmallCap Danmark har d.d. behandlet

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2013. Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise?

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2013. Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise? DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2013 Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise? Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ og

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 03-03-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det ser ualmindelig godt ud for alle analyserede indeks, hvor oplæggene entydigt peger mod videre opgang. DAX er brudt over 12.000

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2009. Markedskommentar Fremgangen fortsatte i september

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2009. Markedskommentar Fremgangen fortsatte i september DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2009 Markedskommentar Fremgangen fortsatte i september Revanche for modelporteføljen for den risikovillige investor Stigende risikovillighed reflekterer

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2005. Markedskommentar Købstilbud driver aktierne mens olien trækker ned

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2005. Markedskommentar Købstilbud driver aktierne mens olien trækker ned DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2005 Markedskommentar Købstilbud driver aktierne mens olien trækker ned Kapitalfondene har fået afgørende betydning for kursdannelsen på aktier Briefings

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2004

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2004 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2004 Markedskommentar Beta- og Smallcap-rally ventes afløst af fokus på kvalitet Investeringsforeningernes porteføljer præget af lavere vægt i A.P.

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2003. Markedskommentar Rentenedsættelse. overskygger latente risici

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2003. Markedskommentar Rentenedsættelse. overskygger latente risici DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2003 Markedskommentar Rentenedsættelse og optimisme overskygger latente risici God performance for inspirationsporteføljerne det seneste år Kvartalsrating

Læs mere

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk 0040 Nordea 0043 Nordea 0044 Nordea 0047 Nordea 0056 Nordea 0059 Nordea 0106 Nordea 0111 Nordea 0114 Nordea 0123 Nordea 0124 Nordea 0131 Nordea 0135 Nordea

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2010. Markedskommentar Stærkt afsæt for aktierne ved årets start

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2010. Markedskommentar Stærkt afsæt for aktierne ved årets start DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2010 Markedskommentar Stærkt afsæt for aktierne ved årets start Briefings på december måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden)

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden) Opdateret den 16-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: I denne uge har vi set en koordineret nedadrettet korrektion på alle indeks. De tre amerikanske indeks ligger dog fortsat i stærkt

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2011. Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2011. Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2011 Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten Briefings på januar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2013. Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2013. Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2013 Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle vore

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2010. Markedskommentar Et år efter bunden er niveauet næsten som før Lehmans kollaps

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2010. Markedskommentar Et år efter bunden er niveauet næsten som før Lehmans kollaps DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2010 Markedskommentar Et år efter bunden er niveauet næsten som før Lehmans kollaps Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2010. Markedskommentar Danske aktier stærkest ind i 2010

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2010. Markedskommentar Danske aktier stærkest ind i 2010 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2010 Markedskommentar Danske aktier stærkest ind i 2010 Briefings på januar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne overhalet

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2011

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2011 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2011 Markedskommentar De positive takter fortsætter i 2011 stimuleret af centralbankernes seddelpresse Briefings på december måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Nedenfor oplistes de institutter, der pr. den 7. september 2009 har henholdsvis tiltrådt (markeret som x) eller ikke tiltrådt følgende aftaler i relation

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2009. Markedskommentar COP15- topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2009. Markedskommentar COP15- topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2009 Markedskommentar COP15 topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag Briefings på november måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stærk

Læs mere

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 2 Analyse

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere