MuligHeden. Vær med!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med!"

Transkript

1 Væ med!

2 Vi vil godt væe med I te månede ha bogee i Nøe Snede taget skald og skidt i eg hånd. Det e histoi om by, de også e ved at tage ejeskab fo at tage sig godt ud. Skald på bys offtlige pladse, flaghejsning og vedligeholdelse af fællesaeale. Disse opgave klae boge i Nøe Snede selv. Fø va det kommuns opgave. I juni statede et fosøg, hvo by i et halvt å selv tage kost og skovl i eg hånd. - Alle offtlige um skal vi søge fo, og vi e godt tilfedse indtil videe. Vi vte på evalueing fo at høe, om kommun så e tilfeds med os, sige Hning Beg, medlem af Nøe Snede Lokalåd. Eksta hænde Hning Beg ha fået flee positive oplevelse i fobindelse med at holde by pæn og. En dame kom og fotalte ham, at de va nogle stykke, som va gået samm om at holde et omåde t fo hunde hømhøm. De synes, det va skam, at omådet ikke så odtligt ud, nu nå est af by blev holdt så pænt. Et andet eksempel på, at boge begynde at involvee sig mee e af dagpleje, som nævnte, at de ikke va legeplads i by fo de minde bøn. Efte opfoding fa Lokalådet e hun nu med i guppe, som vil se næmee på mulighede fo legeplads. - Det e tydeligt, at de e kommet mee ejeskab ove tinge. Man tænke sig jo også om eksta gang, nå det e, man kde, de skal ydde op. Det skabe ande elatione, nå man e fælles om tinge, slutte Hning Beg. Kot fotalt gå fosøget ud på, at de pge kommun bugte på de pågældde opgave i Nøe Snede, i stedet tilfalde Lokalådet og de ande foinge, de e med til at udføe opgave. Det gø de selv: 22 offtlige skaldespande i by tømmes (pimæt af fie pesone) Gymnastikfoing stå fo flaghejsning (gø det fo Bogefoing) Tilsyn af Hjetesti og sheltes stå d gamle soldatefoing De Danske Fosvasbøde fo Lokalådet ha selv tilsyn med Tazanban og stå fo koodineing af opgave samt kontakt til kommun Hning Beg, Helge Stkjæ og Hik Østegaad e blandt de gode kæfte, som give et nap med i Nøe Snede. Fo dem handle det meget om, at man gø noget samm i by. He ses de på plads ved d nye busstation. Læs i dne udgave 4 Vi skal flage fo Danmaks bedste bogeklima 4 5 Side 4 Idée skal have plads til at go i hvedag Giv din idé et skub Fa gips til digitale aftyk 5 6 Del ud af dit oveskud stafett Hvad gø kommun fo at få ledige i abejde? 6 Succes med støm på cykl 7 På spoet af skat 7 Tak fodi Du stemme... vlig hils din hvedag 8 Fotokonkuce Sd ind og vind e et magasin med histoie om innovative og nyskabde aktivitete i Ikast-Bande Kommune du kan læse om idée, foandinge og nye tiltag, de udspinge af abejdet med Ikast-Bande som Mtal Fikommune. Målet e at udvikle nye måde at tænke og løse opgave omking femtids velfæd hvde sig både til kommuns bogee og medabejdee udkomme i mats, juni, septembe og decembe uddeles med FOCUS til alle husstande i kommun og på kommuns abejdspladse Udgive: Ikast-Bande Kommune Ansvh. chefedaktø: Kommunaldiektø Hning Hans Redaktion: Kommunikationsmedabejde Mette Ladegaad (ansvalig) Kommunikationsmedabejde Bian Mølle Niels Kommunikationsmedabejde Inge Ramsing Redaktionel bistand: Focus Ikast-Bande 2 Redaktionsguppe: Chefseketæ Tina Knuds Kultu- og udviklingskonsult Maie Louise Bich-Js Lede af Bønetandplej Hanne Pehson Udviklingskonsult Chistina Schaumann Niels Udviklingskonsult Chistina Wûts Udviklingskonsult Ell Bach Fjdsbo Udviklingskonsult Magit Andes Kontakt edaktion: Tlf Tykning: OMT Avistyk Hing-Ikast A/S Oplag: stk. Til samtlige Ikast-Bande Kommunes ansatte og bogee. Foto: Foside: Flemming Staal, Ikast-Bande Kommune Øvige: Redaktion

3 vox pop Hvad e d bedste idé, du nogsinde ha fået? Kaina Bach-Søs Aktivitetskoodinato, Handelsstandsfoing Ikast Byliv Min bedste ide e Hallowe-temaet til Handelsstandsfoing Ikast Bylivs op by night-aangemt sidst i oktobe. Aangemtet blive afviklet fo 4. gang i å og involvee flee af daginstitutione i Ikast. Bl.a. hjælpe SFO bøne med at udskæe mellem 150 og 200 gæskalygte til at pynte Ikast Støgcte op med. Gæskahovede blive eftefølgde solgt, og pge gå til Bønecancefond, så he bidage SFO-bøne på flee niveaue. Deudove bidage Ungdomsgåd i Ikast hvet å med sto guppe af meget fantasifuldt og skæmmde udklædte bøn til Hallowe-optoget. Alle udklædte bøn kan i øvigt deltage i optoget, og butikke bakke op med gatis slik til udklædte bøn, de sige Slik elle ballade. Endelig abejde jeg lige nu på også at involvee Ikast-Bande Ungdomsskole i aangemtet, så konceptet udvikles hele tid. Det e igtig god måde at lave aktivitete på, nå man involvee så mange foskellige mneske, og det give desud sto opmæksomhed omking aangemtet og demed også mange deltagee. Bigit Vinge Pojektlede på Kunst i bevægelse Bigit Vinge fa Bande e kdt som ildsjæl med masse af gode idée. Hun va blandt andet divkaft bag ealiseing af at omdanne Bandes gamle jbaneemise til kultuhuset Remis- Bande. He fik og ealiseede hun idé om at binge billedkunstnee fa hele ved samm i intational wokshop i Bande. Hetil komme lang ække kultuelle pojekte lokalt, egionalt og nationalt. Så det va meget næliggde at spøge hde om hdes bedste idé he og nu. Svaet kom hutigt og klat: Vi skal danne andelsfoing blandt andet med det fomål at få aktivitete i nogle af bys tomme butikslokale. He kunne blandt andet væe plads til kunsthåndvækee og sæsonpægede aktivitete. Det kunne væe med til at puste liv i by, m det kæve natuligvis, at bys bogee e med på idé og tegne sig fo nogle andelsbevise, de kan væe med til at finansiee idé, så d kan ealisees, sige Bigit Vinge, de netop nu ha tavlt med at væe pojektlede på Kunst i bevægelse i Midt- og Vestjylland. det mtale fium Jeg bo i ejdom, hvo halvdel af leje få udleveet gønne pose til soteingsaffald - d and halvdel, som ing gønne pose ha, smide ufotødt det hele i samme pose. Jeg ha ælig talt lidt svæt ved at få øje på alvo i kommuns soteingspolitik. Skal vi, elle skal vi ikke? Fa Bitt Ols, Ikast Hvad vil du ge vide om din kommune? Sd dit spøgsmål til Vi kan ikke gaantee, at dit spøgsmål binges i bladet. udkomme næste gang i decembe I Ikast-Bande Kommune kan boge vælge mellem 2 odninge fo dagovation. Soteing af køkkaffald i gå og gønt, hvo affaldet indsamles i dobbeltbeholdee, elle husstand kan vælge at kompostee det gønne køkkaffald i kompostbeholde hjemme i hav. Ved etagebolige kan det væe udfoding at få alle beboe til at sotee affaldet. Nogle etagebolige ha defo fået dispsation fa soteingskavet. I Ikast og Bande by køe flee boligfoinge fosøg med nye affaldssysteme, hvo de stilles støe kav til soteing af flee type affald - f. eks. emballageaffald mv. Nogle af disse boligfoinge uddele gønne pose til dees beboee. Det kan måske væe foklaing på, hvofo kun halvdel af beboe i din ejdom ha fået pose. Det e Ikast-Bande Kommunes plan, at alle boligfoinge skal have disse affaldssysteme med øget udsoteing, m det tage tid at omstille affaldssystemet. Ikast-Bande Kommunes FDF og spejdefoinge uddele gønne pose, som skal buges til det gønne køkkaffald. Det gø det let fo boge at se hjemme i køkket, hvad de skal kompostees, og hvad de e estaffald. Hvis vi ha glemt husstand, elle hvis du ha bug fo flee pose, kan de htes på gbugsplads, elle du kan kontakte Affald Gbug på tlf Kav om øget ganvdelse i femtid: De stilles stadig støe kav til ganvdelse af affaldet, da vi både kan spae egi og CO2 ved at ganvde affald femfo at bænde det af. De vil defo komme skæpede kav om øget soteing af affald til alle husstande. Regeing og EU ønske, at boge skal udnytte affaldets essouce bede. Disse nye kav skal indabejdes i Ikast-Bande Kommunes kommde Ressouceplan, som affaldshåndteingsplan hedde. Alle e meget velkomm til at komme med gode idee til d kommde Ressouceplan, som e ved at blive udabejdet. D nye plan skal væe fædig i løbet af Du kan gå ind på kommuns affaldsside hvo de ligge side med debatfoum og mulighed fo at komme med gode idee. Inge Svsson Ingiø Hvad e kommuns politik omking holdelse af fotove/cykelstie? Hos os i Bodings vestlige del stå ukudtet metehøjt skal vi selv holde det? Fa Louise Øskov, Boding Politikk fo holdelse e foskellig alt efte, om det deje sig om holdelse af fotov elle cykelsti. Fotove: Hvis det deje sig om holdelse af fotov, e det faktisk d gundeje, de gænse op til fotovet, som skal holde fotovet. Rholdelsespligt e fastlagt i kommuns egulativ fo Vintevedligeholdelse og holdelse af veje, stie og pladse, hvoaf det femgå at holdelse bl.a. omfatte, at fje ukudt feje elle på and måde holde fotovet fje affald, de e foude elle til ulempe fo fædsl holde dest og nedløbsiste fo alt, de kan hinde vandets fie løb Hvo kommun selv e gundeje, e det selvfølgelig kommun, de skal søge fo holdels. Cykelstie: E de tale om cykelstie, e det kommun, de skal søge fo holdels. Nomalt fejes cykelstie 2 gange om ået. Føste gang om foået. Sidste gang om efteået. Deudove gnemføe vi sommefejning af de vigtigste stie i Ikast og Bande. Hetil komme, at de e fastsat et seviciveau ud fa d maksimale tilladte højde på ukudtet, de vaiee fa 5 til 10 cm, alt efte om de e tale om Ikast og Bande Midtby, støe indfaldsveje og lign. Hvis de e nogle konkete stede, hvo du e i tvivl om, hvem de skal holde fotove/cykelstie, elle hvis du me, et omåde e blevet glemt, e du altid velkomm til at ette hvdelse til kommuns Dift- og Anlægsafdeling. Vi vil da se næmee på sag og vudee, om de e behov fo at gøe noget. Le Hoffmann Ingiø 3

4 Vi skal flage fo Danmaks bedste bogeklima Aktive medbogee både med det søde og det sue og Ikast-Bande, de kan flage fo at væe kommun med Danmaks bedste bogeklima ved sid af flaget fo det gode ehvevsklima. Det e blot et pa af de idée, de fyge h ove bodet i Kultubank i Nøe Snede august eftemiddag. He ha bogee med efainge fa pojektet Byfonyelse med hjetet i Nøe Snede og medabejdee fa kommuns tekniske omåde sat sig fo at få idée til, hvodan man skabe et ligevædigt og tæt samabejde mellem bogee og embedsfolk. Som udløbe af Mtal Fikommune skal udgifte til Ikast-Bande Kommunes Omking bodet sidde Ib Andes, Hning Beg, Finn Ips og Hik Østegaad fa Nøe Snede. Fa kommun e Bigitte Mads, Hik Skov og Magit Risbjeg fa Bygge- og Miljøafdeling, Flemming Hvelplund og Jeanette Ishi Lehn fa Planafdeling med. Øvige medlemme i gupp e Katja Gammelgaad og Male Standof. administation og bogebetjing i 2018 væe educeet med 20 poct. Det pege på, at samabejde og fodeling af ansva mellem bogee og embedsfolk skal væe væstlig andeledes d i dag. Det e vigtigt, at oplevels af ligevæd mellem boge og os fa kommun e eel. Nå vi tale om aktivt medbogeskab, fovte vi gagemt og handlekaft fa kommuns bogee. D aktive medboge bø med lige så sto et kunne fovte det samme af kommuns folk, undestege pojektlede Jeanette Ishi Lehn, Planafdeling. Ja, m blandt boge e de samtidig tds til, at vi i dag e blevet fobugee, som bae kæve voes et ud samtidig at gøe voes pligt. De må vi ge komme tilbage til, at boge selv vise ansvalighed, sige Ib Andes, boge i Nøe Snede. Alleede efte et pa møde e begge pate nu hel del klogee på, hvodan de hve isæ opleve mødet med hholdsvis kommun og boge i hvedag. Nå de e plads til at stille de såkaldt dumme spøgsmål, inspiee det til nye tanke og uvtede vinkle. Det ha affødt idée til te konkete pojekte, som gupp fovte, blive sat i sø i efteået: Ildsjæl søge mage taskfoce af kommuns embedsfolk skal væe paate til at spille samm med boge om at give dees idée effektiv og smidig sagsbehandling, ligesom kommun i dag ha det på ehvevssid. Ildsjæl skal spaes med inde kommunal ild. Et boge konflikt åd hvo man udnytte boges essouce til selv at løse konflikte, fem fo at kommuns embedsfolk buge kæfte på at ede tåde ud i sage, de dybest set bunde i pesonlig konflikt boge imellem. Folde med konflikt åd : Poduktion af folde med gode åd til kommunikation, så man undgå, at uighede og misfoståelse optappe til konflikt. Pixi-bog e tænkt som væktøj til både bogee og embedsfolk, nå man indgå et samabejde. Idée skal have plads til at go i hvedag I flee å ha Ikast-Bande Kommune ligget i top 10 i flee undesøgelse af danske kommunes ehvevsklima. Ledee og medabejdee i kommuns tekniske omåde satte i 2012 et abejde i gang med at udvikle idée til, hvodan omådet også i femtid kan opleves som seviceminded offtlig myndighed og samabejdspatne fem fo at hvile på laubæe. Et semina i oktobe 2012 va afsættet, og Teknisk Omådes ledee ha sid udvalgt god håndfuld idée, som guppe af medabejdee nu e i gang med at gøe mee konkete. Idée ha t kaakte af he og nu gevinste elle umme et stot pottiale på længee sigt. Diektø og innovationskonsult Sø Hejne Hans fa fimaet Innohow i Bik ved Hing hjalp med både seminaet og udfoding med at give plads til idéudvikling i hvedag: Vi ha fået metode til at fastholde gejst fa seminaet. I stat skulle vi som ledee sidde på voes hænde fo ikke at fistes til at skyde idée ned med budget, essouce, det ha vi pøvet og lignde automat-modstand. Nu skal vi give spaing til de tvægåde abejdsguppe, nå de ha bug fo os. Samtidig skal vi give konket tid og plads til, at de faktisk kan ske udvikling af idée, fotælle lede Hans Jøn Laus, Kaina Kisum Js, Jespe Hahn-Pedes, Allan Lyng Hans og Niels Chists. Fo at sike femdift og følels af, at de faktisk ske noget, høstede de gevinste af idée, de umiddelbat kunne gnemføes. Ove somme e de fo eksempel sket ny indetning af de fysiske amme. Det skal både invitee til ufomel dialog på tvæs af afdelinge og væe mee tidssvade i fohold til pojekt-oiteet samabejdsfom. Et andet umiddelbat esultat va at kotlægge de mange samabejdsfoa, som ledee og medabejdee deltage i: Det va øjåbne at se, hvo utoligt mange sammhænge vi faktisk deltage i. Med det nye oveblik kan vi tage stilling til, om det e de igtige ting, vi buge voes kæfte på i fohold til udbyttet, elle om vi kan gøe tinge smatee, fotælle Hans Jøn Laus. Giv din idé et skub! Alle kommunale afdelinge og abejdsstede kan få ådgivning af Innohow til at give dees idée kød på. Kommuns innovationspulje finansiee helt elle delvist, alt efte hvilk model man vælge. Læs på kommuns intanet unde Mtal Fikommune > Innovationssevice, hvodan du søge. Foinge, pivatpesone, viksomhede, uddannelsesstede, kommuns afdelinge og abejdsstede osv. kan få op til k. til at give dees idé god stat. Læs mee på hjemmesid > Hvodan kan du deltage. Læs mee om Innohows metode: Teknisk Omåde ha fået hjælp til både idépoces og at foanke udviklingsabejdet i hvedag af Innohow ved Sø Hejne Hans. 4

5 Fa gips til digitale aftyk Det tage time at lave et gipsaftyk af et tandsæt, nå et ban skal have bøjle på. Og det tage højst 10 minutte, hvis man klae det digitalt. Nå man ovi det tilføje, at ca. 25 % af ågang på 550 bøn få bøjle på, skal de ikke meget hovedegning til fo at gnemskue, at de e mange essouce at spae. Tandplej i Ikast-Bande ha taget ty ved hone og digitalisee sidst på ået - som af de føste kommune i Danmak pocess og udskifte gips med digitale aftyk. En metode, de i flee å ha væet bugt i voksbehandling til implantate, kone og boe, m som føst nu e på vej ind i behandling af bøn. Vi få nogle mee ationelle abejdsgange ved at digitalisee bønes tandaftyk. Samtidig blive kvalitet i behandling væstligt fobedet. Vi kan nemlig lege med slutesultatet på skæm og tage højde fo det i behandling. Og så må vi helle ikke glemme, at bøne undgå ubehag ved d nye behandlingsmetode, fotælle lede af tandplej Hanne Pehson. Bønetandplej e fo alle Udvikling ske som led i Tandplejs mål om at få mest sundhed fo de pge, de e til ådighed. Defo blive de bugt mange essouce på de bøn, de ha pobleme med tænde, ms de bøn, de ha god tandhygiejne, ikke behøve næ så meget opmæksomhed. Fo mig e det indlysde, at vi skal ette voes opmæksomhed mod de bøn, de ha de dåligste tænde, og det e heldigvis de fæeste. 85 % af alle 5-åige i kommun ha ing hulle. Det e vikelig flot. Vi ha sto opgave i at fastholde elle måske dda fobede esultatet, og defo abejde vi også hele tid målettet på at samabejde med foælde, så de blive klædt på til at holde bønes tænde sunde, undestege Hanne Pehson. Hun fotsætte: Bønetandpleje e et femagde koncept, fodi vi ha oveblikket og hele tid fokusee på, hvo udfodinge e, og hvo vi kan gøe det bede. Vi abejde evidsbaseet og se stot på taditione fo taditiones skyld. Vi vil sidde foest i buss og skabe de bedste betingelse fo bønes sundhed he i kommun. Til septembe fuldføe Tandplej digitaliseing med at udskifte de taditionelle øntgbillede med digitale billede, som også lette abejdsgange. Tandplej i Ikast-Bande Kommune e ved at ovee lokale, så de e indbydde fo alle besøgde. Alle klinikke kydes med fiske fave og glade budskabe. På billedet ses distikslede, tandlæge Mette Guldbæk Andes (til vste) og lede af Tandplej Hanne Pehson (til høje). Gipsaftyk, som buges nå de skal laves bøjle til bøn, blive til jul estattet af digitale aftyk Del ud af dit oveskud Te sække med gan, et ledigt lokale elle et foedag. Oveskud kan tage mange fome, og man kan dele ud af sit oveskud på mange måde. Ve Mads give gode åd om økonomi til familie med små bøn. Jeg ha høt, at hvis man bae sætte sig ned i lænestol, så dø man snat, og det ha jeg ikke lyst til, svae Ve Mads med et glimt i øjet. Han e netop blevet stillet spøgsmålet om, hvad de få ham til at melde sig som fivillig nu nå han havde udsigt til at kunne tage d lidt med o, da han kan kalde sig folkepsionist om nogle månede. Det e ikke bae fo sjovt, at Ve Mads ha meldt sig som økonomisk ådgive fo familie med små bøn (både pa og lige) i HOME-START ( oganisation hvo fivillige tilbyde støtte, vskab og paktisk hjælp til familie med bøn unde skolealde). Gnem 40 ås socialt abejde ha han set, hvodan mneske af mange åsage kan have svæt ved at oveskue livet og økonomi. Ve Mads e diakon-uddannet pædagog, m ha mange ås efaing som økonomisk ådgive fa Kiks Koshæ. Jeg vil ge give mit til samfundet. Fivillige skal ikke væe kommuns folængede am, så de kan nedægges evtuelt faglige stillinge, m det e godt, hvis de fivillige kan væe et supplemt til kommuns tilbud, me Ve Mads. Chalotte og May opfode folk til at kigge fobi Møllegade 15. De fotælle ge besøgde om de mange måde, man kan bidage på som fivillig, og hvad man kan få hjælp til af fivillige. He kan man også se et katalog, hvo folk og foinge ha meldt ind, hvad de ha bug fo. hutigt ud af, at de havde inteesse og vædie til fælles, og Ve tilbød sin hjælp med økonomisk ådgivning. Vi e igtig glade fo, at Ve kan hjælpe. Flee familie ha sagt, at de vikelig ha bug fo økonomisk ådgivning. Han gå ikke ind og ovetage stying af økonomi, m komme kun med åd, sige Hanne Hebsgaad og fosætte. Det kunne væe fantastisk, hvis vi også kunne få handyman til at melde sig som fivillig. Nog de fo eksempel kan hjælpe lig mo med at hænge hylde op. Det kunne også væe fantastisk, hvis vi kunne få dnu flee til at melde sig som familievne, fo jo flee familievne vi ha, des flee familie kan vi hjælpe, opfode hun. Hanne Hebsgaad sidde i Møllegade 15 i Ikast, hvo Fivilligcte Ikast-Bande netop e ykket ind. He finde man også d daglige lede Chalotte Holleufe og konsult May Elisabeth Holm. De e bindeled mellem dem, de ha lyst til at blive fivillige, og dem de godt kunne buge lidt eksta hjælp. Man kan blive oveasket ove, hvad de e bug fo. Det handle om at give af det oveskud, man ha. Det kan også væe at melde sig til at bage kage gang i mellem fo foing. Foled kom dame ind med te sække gan, som hun havde i oveskud og håbede ande kunne få glæde af, sige Chalotte Holleufe. Hanne og Ve e et godt eksempel på et af de mange fivillige samabejde, som kom på plads unde FivilligBøs 14. maj i RemisBande. He stå de med eklame fo HOME-START, som kan væe sto hjælp fo lige og pa med små bøn, de kunne buge et pa times hjælp hve uge. Besøg Møllegade 15 Han e af de mange, som deltog i Danmaks føste FivlligBøs i maj. FivlligBøs i RemisBande blev sto succes, de også viste, hvad Ikast-Bande kan og tø som Mtal Fikommune. Ve Mads faldt he i snak med koodinato Hanne Hebsgaad fa HOME-START. De fandt HOME-START: læs mee på Mød Hanne Hebsgaad i Møllgade 15 i Ikast elle ing på tlf Mail til: Fivilligcte Ikast-Bande: læs mee på Mød Chalotte Holleufe og May Elisabeth Holm i Møllegade 15 i Ikast elle ing på tlf / / (May). Mail til: 5

6 stafett Hvad gø Ikast-Bande Kommune fo at få ledige i abejde? Sådan lyde spøgsmålet til stafett i dne omgang. He komme abejdsmakeds- og bogesevicechef Bigit Thoups sva: Hvad e d kelte lediges behov fo at stå bedst muligt ustet til at få et job, og hvad eftespøge viksomhede? Det e to ctale pejlemæke i d indsats, de gøes fo at få ledige i abejde, foklae Bigit Thoup, abejdsmakeds- og bogesevicechef i Ikast-Bande Kommune. Jobcteets medabejdee ha tæt kontakt og dialog med de lokale viksomhede fo at få vid om, hvad det e fo nogle behov, de ha, fotælle hun og fosætte: Nå viksomhede ha ledige jobs, tilbyde vi at finde egnede kandidate, og demed få vi mulighed fo at binge de ledige i spil i fohold til de jobs, de e. Foskellige behov Bigit Thoup pege på, at det e meget foskelligt, hvad de ledige ha bug fo. Nogle ha måske bug fo kuse, decideet efteuddannelse elle at tage uddannelse. Ande klae selv at finde et nyt abejde. Vi ha meget fokus på, hvo d kelte stå i abejdslivet. Nogle ledige e jo meget selvkøde. De ha kun kontakt med jobcteet i meget kot tid, og de spille vi ikke sælig sto olle, fo de klae d ledige mee elle minde selv at finde et nyt job, sige Bigit Thoup. M så e de ande ledige, hvo de måske e tale om at skifte banche. Elle måske e man lidt ust på at skive et CV. Vi pøve med et udbud af foskellige tiltag og kuse at klæde de ledige godt på, foklae hun. Jobcteet gå målettet efte, at de lediges CV tage sig godt ud på Jobnet (d offtlige job-potal på intettet). Det handle om at få pæsteet, hvad d ledige ha at byde ind med på sigde og fyldestgøde måde. Jobcteets jobkonsulte ådgive blandt andet også i, hvodan man kan opbygge et godt CV på det sociale netvæk LinkedIn. Vi tage kot fotalt udgangspunkt i d kelte, som samm med jobkonsult finde ud af, hvad de e behov fo. Det kan defo væe meget foskelligt, hvo ofte d ledige ha kontakt med Jobcteet, sige Bigit Thoup. Hun fotælle, at fodi de lediges udfodinge e meget foskellige, kan man ikke bae køe standadpakke af i fohold til alle. I Jobbox i Ikast holdes de infomationsmøde omking geelle ting, så d ledige ved, hvad de e af kav fa Jobcteet og evt. A-kass. Jobkonsulte infomee om de foskellige tilbud, de e mulighed fo at deltage i som ledig. De e også foskellige foedag, som kan væe med til at inspiee. Bigit Thoup sde stafett videe til viksomhed med spøgsmålet: Jeg vil ge vide mee om, hvad ehvevslivet gø fo at fastholde abejdspladse lokalt? Svaet få du i decembe måneds udgave af. l k y c å p m ø t s d e a egi med el-cykle Succesham fået ekst Hjemmeplej g tid, nå vi ha det tage ikke så lan fo lt, nta me t lid Distikt. fysisk, m også dsassistt, Ikast Det ha lettet os, social- og sundhe ad ga ste Ve gh Conny Hø moto på, fotælle e haft glæde af hde og kollega ha tid ås e lvt ha cykle almindeligt ell mmeplej, og i et mme, om man vil ste Hun abejde i hje be lv se n ma d fodel, at el-cykle. Det give t lettee. ge det hele glide noge så, ove oveskud til bo ap kn tykke på sdage, hvo de ud ejd ab på lp hjæ d go Cykls el-moto e slags vej. fte til tanspot i alt kæ e væ al sk så og e. t distikt, vi dækk dag. Det e et sto om ete om kil 20 m 3 og Vi cykle jo melle he, sige hun. mattet med cykl ud så ap kn e Man, dt om i kommun n nu skal spae un ma nå at, så og e nævn Kollega Pia Lass g. tligt god løsnin eg ne kle så e cy samfundshvis man tænke ve knap så tæt. bli an M. lp. ss hjæ La e et kæmp bil, foklae Pia Cykle ha væ kel i stedet få cy få vi at, så bede mæssigt e det og e. blev hutigt populæ to el-cykle, og de til d ku es ov Det statede med budgetsonalet at buge et Defo ønskede pe kle, som de e ift cy fie de e Nu e. me kle cy to at købe til mølle, de afgø, et hsyn til, pincippet om føst ig ml ne e t blive de også tag De. om lp på hjule. Dog hjæ eld me g da om man få længste cykelute. hvem de ha d også klae det, på dag, kan vi ha mange besøg vi is Hv mmune e det le. ko de Fi fo hsyn til Mtal De e helt klat ed M t. po ns ta nde tid på ss. fodi vi nu buge mi lyde det fa Pia La med de he cykle, te sta at d ste et bestemt ideba nk Hjemmeplej ykke ud ået undt i alt slags vej. Conny (foest) og Pia få cyklet mange kilomete hve dag i Ikast og omegn. El-cykle ha givet dem og kollegae mee oveskud. Få k. til at ealisee din idé. Læs mee på nde.dk/idee 6

7 de skjulte helighede På spoet af skat Ge knække unde os, ms vi bevæge os ud i møket s aft i skov ved Natucte Haild Hede. Vi e begge udstyet med gode vandesko og lommelygte i hånd. De e meget stille, lidt køligt og møkt. Undtagels e lyskegl, de søgde køe op og ned ad tæstamme i møket. Føst til vste, så til høje, så til vste ig, ind vi amme ække tæe i midt og efleks pludselig skinne tilbage. Vi e på nat-geocaching i Ikast-Bande, på jagt efte seks af de ca. 300 skatte, de ligge gemt i kommun. Og lad os få det på plads med det samme. Vi ha bevæget os ind i et unives, hvo skat kaldes cache, og hvo de uindviede ikke-geocachee kaldes mugglee. Et unives, hvo koodinate og gåde gå hånd i hånd, og hvo kodekset fo fund skat e tag noget og eftelad noget. En nat på hed Det e Re Bik Laus fa Ikast, de vise vej. Han e af 2500 aktive geocachee i Danmak. Med ove 1500 fundne skatte på CV et fædes Re hjemmevant i skove, på hede og i bye bevæbnet med sin GPS. Han e d ette til at vise vej i skovs møke. Det e geoute Nat på hed 1-5, vi skal tilbagelægge. De fem ute føe til fem caches, som tilsamm udløse koodinate til 6. bonuscach. Fa stat-koodinatet skal vi blot følge efleksspoe på tæe og i buske. Jeg e mindst lige så nysgeig, som Re va 1. gang, han va på geocaching i maj Jeg va meget nysgeig og ville finde ud af, hvad geocaching va, og jeg blev fanget med det samme. Jeg kan godt lide ide om at have noget at komme ud efte. Elles e det fo nemt at blive liggde på sofa. Jeg ha fået et hav af fantastiske natuoplevelse og set koge af min kommune, som jeg ikke vidste eksisteede. Jeg kan kun opfode ande til at tage ud og nyde natu på dne måde, fotælle Re Bik Laus. Både fo bøn og voksne Geocaching e mode fom fo skattejagt, hvo koodinate på GPS lede dig fem til det sted, hvo skatt e gemt. Det kan væe unde st, bag busk, på et vejskilt elle oppe i et tæ. Nogle caches ligge på de angivne koodinate, ms ande figive nye koodinate til d videe tu. Ande ig kæve et gundigt foabejde, ind ut tilbagelægges. Finulighed og humo e vigtige ingedise i geocaching. På hed finde vi da også fem til cache ved at følge efleksspoe, som alle de ved et pa gule lysde efleks-ulve-øjne, de vogte ove skatt. Geocaching e fantastisk familiehobby med udfodinge og oplevelse til både stoe og små. Det e ligesom at væe på skattejagt, og unge synes, skatte med byttetinge e fantastiske. Det e det, de e med til at dive væket i min familie, slutte Re Bik Laus. Udsty i ygsækk Mobil/GPS Blyant Batteie Bytteting Køkkulle Logbog Zip-pose Vand Poviant Hvad bonuscach umme, vil jeg ovelade til fantasi, m blot opfode til oplevelse ud ove det sædvanlige i d møke skov på Haild Hede. Du kan egistee dig, planlægge din føste tu og læse mee om geocaching på god fonøjelse! Re Bik Laus med lille cach, de ligge gemt ved Isvad Kike. I cach ligge lille logbog, hvo man skive navn og dato, nå man ha fundet d. Skatte e gemt i plasticbøtte i alle afskygninge og støelse. Indholdet kan væe alt fa kuglepne til små legetøjsfigue. Regl e, at man ge må tage ting, hvis man eftelade ting af mindst lige så sto vædi, som det man tage. Nat-geocaching e blot lille niche af geocaching. Langt de fleste caches skal findes i dagslys. Bug GPS, som lede dig fem til det sted, hvo skatt ligge gemt. Tak fodi DU stemme Vlig hils din hvedag Unge vælgee e vigtige. Ikast-Bande gø eksta indsats fo at få kommuns unge til at stemme. Unge kan stemme på uddannelsesstede 12. novembe på STX/HF 13. novembe på HHX/HG Sig odet kommunalvalg og unge gaaabe. Det kunne det i hvet fald godt tyde på, hvis man se på talle fa valget i He va det kun omking halvdel af de unge som stemte og det e skidt. Alles hvedag blive påviket af de beslutninge, som politike i byådet tæffe. Det handle om, hvad millione skal buges til i kommun. Det e vigtigt, at alle guppe i samfundet ha stemt på, hvilke politikee og vædie, som skal væe i fokus. Din stemme kan væe afgøde fo, hvem de få plads i byådet, og demed hvad de komme på dagsod og blive besluttet. Byådet vil blandt andet ge have flee unge til at deltage i kommunalvalget På længee sigt kan man sige, at det også handle om at give unge god demokatisk dannelse. Mulighed fo at stemme på ungdomsuddannelse, valgadio, postkot og klistemæke på pizzabakke skal blandt andet væe med til at få flee vælgee til at sætte kyds ved valget. En kampagne skal minde alle vælgee i kommun om, at dees kyds e vigtigt. En stemme på af de lokale politikee e også stemme på, hvodan din hvedag skal se ud Så mind hinand om at sætte kyds 19. novembe! På kommuns hjemmeside ( kan du læse mee om indsats fo at få flee til at stemme i Ikast-Bande Kommun. 7

8 Foto Konkuce Vind ipad Hvodan synes du, at god idé se ud? Tag et billede af god idé, elle noget du godt kan li i Ikast-Bande. Tænk gang, hvis de kunstige søe I Ikast va et tilbagelænet topisk paadis med hvide sandstande, palmetæe og tukisblåt vand En god idé e at tage ud på stand og nyde d danske somme :-) Rasim Suskic De Topiske søe. Caspe Holmlund Min datte Amalie på 5 å og jeg pakkede cykelkuv med madpakke og spiste fokost i det gønne på dejlig solskinsdag og med kig til 9 svane i sø. Billedet e taget ved sø i Ikasts sydlige bydel imellem Uhegåds Allé og Hingmotovej. Motivbeskivelse Indsdt af En god ide e at tage cykl ud i Ikast-Bandes natu. Kamilla Steiniche Bøje Dette øepop-tøestativ skal lige med, som min gode sommeidé. Tove Bydsø Vind gavekot på 250 k. til oplevelse Redaktion vil til hve udgave vælge fotos, som kan ses he på bagsid. De udvalgte fotos vinde gavekot til oplevelse i Ikast-Bande. Vinde få diekte besked. I åets sidste udgave af tække vi lod blandt alle de indsdte fotos om ipad. udgives i mats, juni, septembe og decembe. HUSK: Ikast-Bande Kommune fobeholde sig ett til femove at bytte de indsdte fotos både ekstt og intt. Åets foto pæmiees med 1 ipad Sd dit foto af god idé med lille foklade tekst samt dit navn og telefonnumme til mailadess: sest d 15. novembe 8

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis side 06 fysioteapeuten n. 06 apil 2008 AF: FYSIOTERAPEUT, PH.D.-STUDERENDE JEANETTE PRÆSTEGAARD j.paestegaad@oncable.dk Foto: GITTE SKOV fafo.fysio.dk Etiske dilemmae i fysioteapeutisk paksis Hvis vi ikke

Læs mere

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Thomas Jensen og Moten Ovegåd Nielsen Annuitetslån I bogens del 2 kan du læse om Pocent og ente (s. 41-66). Vi vil i mateialet he gå lidt videe til mee kompliceede entebeegninge i fobindelse med annuitetslån.

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer www.ikast-bande.dk Septembe 2015 Robuste idée Fitid, oplevelse og en håndsækning til kultuen En en mandeguppe ha sat sig på opgaven som scenemeste og lysfolk i Bakkehuset Skulle Ikasts kultuhus, Bakkehuset,

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI)

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI) Psykisk abejdsmiljø (kot) udabejdet af NFA (AMI) Navn, dato, å Hvilken afdeling abejde du i? Afdelingens navn De følgende spøgsmål handle om dit psykiske abejdsmiljø. Sæt et kyds ud fo hvet spøgsmål ved

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017 Pivatøkonomi og kvotientække KLADDE Thomas Heide-Jøgensen, Rosbog Gymnasium & HF, 2017 Indhold 1 Endelige kvotientække 3 1.1 Hvad e en ække?............................ 3 1.2 Kvotientække..............................

Læs mere

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag Baggunden fo den nye G3 De psykologisk-pædagogiske pincippe bag opbygningen af skolehvedagen og det samlede skolefoløb Paathed Me nin g Den konkete hvedag Abejdet med elevenes femtidsplane Social konstuktion

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet magasin om det ummelige abejdsmaked N. 14 decembe 2010 4. ågang lige mulighede fo alle altid Hidsig debat om fleksjobefom Sygemeldte følges tæt i Jammebugt Nå stess ødelægge helbedet Indhold Fleksicuity

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Projekt 1.8 Design en optimal flaske

Projekt 1.8 Design en optimal flaske ISBN 978-87-7066-9- Pojekte: Kapitel Vaiabelsammenænge. Pojekt.8 Design en optimal flaske Pojekt.8 Design en optimal flaske Fimaet PatyKids ønske at elancee dees enegidik Enegize. Den skal ave et nyt navn

Læs mere

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder!

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! DET NYE KICK- START FORÅRETS SALG - mød ove 20.000 købedygtige nodjyde! Eksklusive moms Nodjysk Ivæksætte Netvæk indbyde igen til Se side 4 GRATIS ENTRÉ FOR JERES MESSEGÆSTER Endnu ledige STANDE - SE STANDPLAN

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien Socialådgiveen Medieinfo 2015 socialådgiveen 11/14 Læs mee om voes mange ande medie på Fa udsat til ansat viksomhedspaktik skaffe job til udsatte unge dgmedia.dk ds advae mod at spae i psykiatien Kommunalt

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal Mike Auebach Odense, 2010 1 OPSPARING OG LÅN Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen.

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Tivselsundesøgelse, byggeteknike, kot-og landmålingseknike, psteknolog og bygni (Intenatal) Pinsesse Chalottes Gade 8 København N T: Indhold Indledning... Metode... Tivselsanalyse fo bygni... Styke og

Læs mere

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING - E N M E T O D E, D E R V I R K E R I P R A K S I S HVAD ER PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING? Pædagogisk Kvalitetsevalueing gø det attaktivt fo ledelse og pesonale at gå pædagogikken

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud TC A/S Nøegade 21 0900 København C Afgøelse om fastsættelse af WACC i fobindelse med omkostningsdokumentation af pisene i TC s standadtilbud Sagsfemstilling en 29. juni 2006 modtog TC s notat om den beegningsmæssige

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef Teknik- og Miljøfovaltningens seketaiat Middelfat Kommune Østegade 21 80 Nøe Aaby www.middelfat.dk Stillings- og pesonpofil Tafik- og vejchef Middelfat Kommune Mats 2008 Opdagsgive Adesse Stilling Refeee

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme og pimiske tal BETEGNELSER. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige hele

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N VOLDGADE ALGADE BAISSTRÆDE LOKALPLAN NR. C-16.1 Centeomåde mellem Algade og Voldgade, Vodingbog Vodingbog juni 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets

Læs mere

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71.

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71. Beslutig FÆLLES GÅRDHAVE Gothesgade kaée Nasesgade 94-96, Gothesgade 155-159, Nøe Faimagsgade 65-71. Bogeepæsetatioe ha XX. XX 20XX tuffet byfoyelsesbeslutig om idetig af e fælles gådhave. De fælles gådhave

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00 1 Fomål 1. At bestemme acceleationen fo et legeme med et kendt inetimoment, nå det ulle ned ad et skåplan - i teoi og paksis.. I teoi og paksis at bestemme acceleationen fo et legeme med kendt inetimoment,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE VORDINGBORG KOMMUNE N BØDKERVÆNGET VÆVERGANGEN BRYGGERVANGEN VALDEMARSGADE LOKALPLAN NR. C-15.2 Butiksomåde ved Byggevangen Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

Småskolen ved Nakkebølle Fjord

Småskolen ved Nakkebølle Fjord Småskolen ved Nakkebølle Fjod nelse n a d ænse læing og udvik ud g g u t ling mso stuk o e t g alo ivite i t k d b a kt a a t k s n lles ko æ e f c ou s s e lse e l a t i o n anekende Et hav af mulighede

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder Miljøpojekt N. 812 2003 Fivillige dykningsaftale i indsatsomåde Gundlag og mulighede belyst ud fa kvælstofpoblematikken Egon Noe og Andes Højlund Nielsen Danmaks JodbugsFoskning Helene Simoni Thoup og

Læs mere

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm gib chancen sæt od på din døm DR e på mange måde alleede i vedensklasse. Og vi skal væe det hele vejen undt. DR i vedensklasse handle om samab: Hvodan skal vi samab i femtiden? Og hvilke vædie skal vi

Læs mere

150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg

150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg Help goup human elations and copoate cultue medabejdemagasin Sophus Falck blev født fo 150 å siden, og hele Falcks Goup Management va samlet fo at besøge hans gav. Hvofo? Koncenchefen svae på næste side.

Læs mere

Sabatiers princip (elevvejledning)

Sabatiers princip (elevvejledning) Sabaties pincip (elevvejledning) Væ på toppen af vulkanen Sammenligning af katalysatoe Fomål I skal måle hvo godt foskellige stoffe vike som katalysato fo udvikling af oxygen fa hydogenpeoxid. I skal sammenligne

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Affald og Genbrug på computer, tablet og mobil

Affald og Genbrug på computer, tablet og mobil Affald og Genbug 2016 på copute, tablet og obil Køge affaldshæfte_2016.indd 1 18-11-2015 10:37:05 Kæe boge sninge, og det flee digitale lø od gå nd fu lgt at sende es sa Vi ha defo va Tendensen i vo t.

Læs mere

Geografi 8. klasse 2011/2012

Geografi 8. klasse 2011/2012 Geogafi 8. klasse 2011/2012 Ca. 75 lektione Åsplanen tage udgangspunkt i fælles mål fo faget geogafi. Det femgå af afkydsningslisten på de følgende side, hilke tinmål de il blie behandlet i de enkelte

Læs mere

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014 Roskilde Kommune Teknik og Milø Rådhusbuen 000 Roskilde Jyllinge, den. uli 0 Kommenteing fa de 0 gundefoeninge nod fo v i Jyllinge Nodmak til Gontmiappoten Skitsepoekt fo lokale løsninge til siking af

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde "Falunparken" LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde Falunparken LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ VORDINGBORG KOMMUNE N PRINS JØRGENS ALLÈ FALUNVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-25.2 Boligomåde "Falunpaken" Vodingbog mats 2005 20 k. Rettelsesblad til Lokalplan B-25.2 Lokalplan C.17.24.01 Vaehus ved

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesodning fo uddannelsen til Gastonom Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Udstedt af Det faglige Udvalg fo Gastonomuddannelsen i henhold til bekendtgøelse n. 329 af 28. apil 2009 om uddannelsene i den

Læs mere

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale ...when motos must be contolled Om Gea fa Technoinganaggi Riduttoi Tilføjelse til TR s katalogmateiale ISO 9 cetificeing: Technoinganaggi Riduttoi følge ISO 9 pincippene i dees kvalitetsstying. Alle dele

Læs mere

Gravitationsfeltet. r i

Gravitationsfeltet. r i Gavitationsfeltet Den stoe bitiske fysike Isaac Newton opdagede i 600-tallet massetiltækningsloven, som sige, at to masse m og i den indbydes afstand påvike hinanden med en kaft af følgende støelse, hvo

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v Tigonometi teoi mundtlig femlæggelse 2 v v B v B Indhold 1. Sætning om ensvinklede teknte og målestoksfohold (uden bevis)... 2 2. Vinkelsummen i en teknt... 2 3. Pythgos sætning om ETVINKLEDE TEKNTE...

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evalueing af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læeplane De udfyldes et evalueingsskema p. tema p. aldesguppe. Institutionens navn:_katholt Målguppe:_3-6 å 2010 Antal bøn: 25 Tema:

Læs mere

WWW g SOCIALE MEDIER. IQg NQ. I Ng takt med at vi bruger mere og mere tid på nettet

WWW g SOCIALE MEDIER. IQg NQ. I Ng takt med at vi bruger mere og mere tid på nettet VIRKELIG g VIRTUEL WWW g SOCIALE MEDIER I takt med at vi bge mee og mee tid på nettet smelte det sammen med nævæ og fysisk kontakt. Vi få hologamme d kan øe. De sociale medie blive alt afgøende fo fastholde

Læs mere

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser.

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser. Betonø ha den støste vandføingskapacitet Et afløbssystems opgave e at lede vand samt uenhede til ensningsanlæg elle ecipient. Evnen til at gøe dette afhænge af systemets hydauliske egenskabe næmee betegnet

Læs mere

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord Helikoptepojekt Vejpospekteing mellem Sisimiut og Søndestømfjod 7.-. august 006 Hold Emil Stüup-Toft, s060480 Vivi Pedesen, s06048 János Hethey, s03793 Moten Bille Adeldam, s00334 Rettelsesblad til tykt

Læs mere

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi plantefoskning.dk Cisgene bygplante Nyttige egenskabe kan tilføes til femtidens afgøde ved hjælp af genetisk modifikation uden indsættelse af atsfemmede gene. Den nye stategi anvendes bl.a. til udvikling

Læs mere

Arealet af en sfærisk trekant m.m.

Arealet af en sfærisk trekant m.m. ealet af en sfæisk tekant m.m. Tillæg til side 103 104 i Matematik højniveau 1 fa TRI, af Eik Vestegaad. Sfæisk tokant Givet en kugle. En plan, de passee igennem kuglens centum, skæe kuglen i en såkaldt

Læs mere

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked Notat Fovaltning: Social & Abejdsmaked Dato: J.n.: B.n.: 18. oktobe Udf diget af: mbf Vedłende: Fłtidspension Notatet sendes/sendt til: Abejdsmakedsudvalget Fłtidspension De ha i de seneste v et en tendens

Læs mere

Diskussionsoplæg. Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Ballerup Kommune d.3/3-2015

Diskussionsoplæg. Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Ballerup Kommune d.3/3-2015 Diskussionsoplæg Politisk vision fo omstilling til vedvaende enegi i hovedstadsegionen Balleup Kommune d.3/3-2015 Enegi på Tvæs skal Finde sva på, hvodan egionen bedst muligt kan bane vejen fo en omstilling

Læs mere

Tilfredshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH. 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn. 3.

Tilfredshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH. 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn. 3. Tilfedshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH 1. Ha du væet i paktik i en viksomhed i løbet af den seneste paktikpeiode? 2. Køn 3. Alde 4. Hvo langt e du i uddannelsen? 5. Hvo meget ha du sammenlagt væet i paktik

Læs mere

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber.

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber. - 4 - Kap. : Logaitme-, eksponential- og potensfunktione. Gundlæggende egenskabe... Logaitmefunktione. Definition... Ved en logaitmefunktion fostå vi en funktion f, som opfylde følgende te kav: ) Dm(f)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND 1 LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Langs Kægade i Vop Lokalplanen omfatte et ca. 4,13 ha stot omåde fodelt på 4 pivate ejendomme beliggende fo foden af Tebbestp Bakke

Læs mere

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun. Oplevelse fo alle! Bowl n Fun Hosens Standkævej 87 8700 Hosens Tlf. 75 64 56 55 Vi ha online ooking - læs mee på www.owlnfun.dk 2 Familieuffet & Bowling Søndag fa kl. 17.00 Bøn unde 12 å ½ pis TILBUD Hve

Læs mere

De dynamiske stjerner

De dynamiske stjerner De dynamiske stjene Suppleende note Kuglesymmetiske gasmasse Figu 1 Betelgeuse (Alfa Oionis) e en ød kæmpestjene i stjenebilledet Oion. Den e så sto, at den anbagt i voes solsystem ville nå næsten ud til

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune -egnskab Fo viksomheden Jammebugt Kommune Fosidebilledet vise Ryå, de gå ove sine bedde -egnskab fo Jammebugt Kommune Jammebugt Kommune indgik d. 9. oktobe 2009 en klimakommuneaftale med Danmaks Natufedningsfoening.

Læs mere

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole.

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole. Po amu dvik lin Desin up k c Ba ed Sikkeh S e v el øs nin af Ne t m Poam væ k Da ta e e i n se ba Bu e s e vi ce Se m Poam ve løs nin e Fe e i n n di jl f in Softwae ae Hadw D at aba se Si k he d ERHVERVSUDDANNELSER

Læs mere

Julestjerner af karton Design Beregning Konstruktion

Julestjerner af karton Design Beregning Konstruktion Julestjene af katon Julestjene af katon Design Beegning Konstuktion Et vilkåligt antal takke En vilkålig afstand fa entum ud til spidsene En vilkålig afstand fa entum ud til toppunktene i "indakkene" En

Læs mere

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG SUNDHEDSHUS TOLDODEN, VIORG [Et modene flebugehus med suveæn placeing] OK GROUP OFFIEPRK TOLDODEN SPRRE GDE Inde ingvej Tog busstation Toldbodgade Regionshospital, Vibog E47 Udendøs ophold foan kantinen

Læs mere

Honeywell Hometronic

Honeywell Hometronic Honeywell Hometonic Komfot + Spa enegi Gulvvame Lysstying Lys Sikkehed Sikkehed Andet Andet Radiato Insight Building Automation 1 MANAGER Hometonic Manageen HCM200d e familiens oveodnede buge-inteface.

Læs mere

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægge bestemmelse fo, hvodan aeale, nye bygninge, beplantning,

Læs mere

elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien.

elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien. Toeup Efteskole www.th-te.dk Udgivet af elevfoeningen N. 3 septebe 2013 106. ågang elevblad Hvad buge an en olov til? Læe Mak Badfod ha væet et å i UK saen ed hele failien. NY igen So 2. åselev pøve an

Læs mere

Gråsten Berberie Gourmet And

Gråsten Berberie Gourmet And Gåsten - en bid bede! Gåsten Bebeie Goumet And Kået som Danmaks bedste juleand - skal bestilles nu! yevelfæ ed e d M Filand SLAGTET PÅ GÅRDEN en t o a n s p t I ng Dyevelfæd & kvalitet, fem fo nationalitet

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Møllehøjens Børnegård i 2016

Pædagogisk Handleplan. Møllehøjens Børnegård i 2016 ! Pædagogisk Handleplan Møllehøjens Bønegåd i 2016 Møllehøjens iske mål fo 2016, tage udgangspunkt i de nationale læeplane fo daginstitutione. Vi ha sat os nogle mål fo hvilke aktivitete, vi g vil have

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Kvantemekanik 10 Side 1 af 9 Brintatomet I. Sfærisk harmoniske ( ) ( ) ( ) ( )

Kvantemekanik 10 Side 1 af 9 Brintatomet I. Sfærisk harmoniske ( ) ( ) ( ) ( ) Kvantemekanik 0 Side af 9 Bintatomet I Sfæisk hamoniske Ifølge udtyk (9.7) e Lˆ Lˆ og de eksistee således et fuldstændigt sæt af = 0 samtidige egenfunktione fo ˆL og L ˆ de som antydet i udtyk (9.8) kan

Læs mere

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN Decebe 2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER side 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN side 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL side 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN side 9 NYE tide, NYE idée og NYE åde! Hve dag kan

Læs mere

Delegationsplan for Helsingør Kommune

Delegationsplan for Helsingør Kommune Delegasplan fo Helsingø Kommune Fomålet med at udabejde delegasplanen fo Helsingø Kommune e at skabe klahed ove hvo i oganisaen, de tæffes beslutning i fohold til opgave og sage, de ifølge lovgivningen

Læs mere

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen!

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen! DET RIVATE MENNESKET BYNINER SEMIRIVATE R DET LANDSKABET Heenes s CV www.moveakitektu.dk Mee akitektu i hvedagen! C.V. Heene et m.a.a. FAKTA: RISER, KONKURRENCER: Cand. ak. Akitekt Maa Uddannet på AAA

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer Beeninspocedue fo de eneimæssie fohold fo fosatsvindue Nævæende dokument beskive en pocedue til bestemmelse, af de eneimæssie fohold fo fosatsvindue. Det skal notees, at beeninen e baseet på en foeløbi

Læs mere

TEORETISK OPGAVE 3. Hvorfor er stjerner så store?

TEORETISK OPGAVE 3. Hvorfor er stjerner så store? TEORETISK OPGAVE 3 Hvofo e stjene så stoe? En stjene e en kuglefomet samling vam gas De fleste stjene skinne pga fusion af hydogen til helium i dees entale omåde I denne opgave skal vi anvende klassisk

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeet infomation om cookies Website: http://mbbl.dk/ Kontoldato: 2015-11-07 Kontolleet af: Cookie Repots Limited http://www.cookieepots.com/ Dette dokument e udabejdet så "Ministeiet fo By, Bolig og

Læs mere

K o. Belgien 120 Frankrig 9 000 Østrig 350. Danmark 120 Irland 5 000 Portugal 3 600. Tyskland 2 000 Italien 11 000 Finland 70

K o. Belgien 120 Frankrig 9 000 Østrig 350. Danmark 120 Irland 5 000 Portugal 3 600. Tyskland 2 000 Italien 11 000 Finland 70 61 Få Anal få (udyk i usind) Belgien 120 Fankig 9 000 Øsig 350 Danmak 120 Iland 5 000 Pougal 3 600 Tyskland 2 000 Ialien 11 000 Finland 70 Gækenland 9 000 Luxemboug 7 Sveige 440 Spanien 24 000 Nedelandene

Læs mere

DU KAN TAGE DIG TID ET ØJEBLIK OG LÆSE ALT OM KVALITETERNE VED FIAT PANDA, ELLER DU KAN KLIPPE SIDEN UD I STEDET.

DU KAN TAGE DIG TID ET ØJEBLIK OG LÆSE ALT OM KVALITETERNE VED FIAT PANDA, ELLER DU KAN KLIPPE SIDEN UD I STEDET. CLASSIC DU KAN TAGE DIG TID ET ØJEBLIK OG LÆSE ALT OM KVALITETERNE VED FIAT PANDA, ELLER DU KAN KLIPPE SIDEN UD I STEDET. PANDA Nu, hvo du ha valgt at tage dig tid til at læse dette, fotjene du staks at

Læs mere

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER MASKIN- LØSNINGER FRA He finde du voes sotiment f mskine OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER 94 Omsnøingsmskine og stækfilmsomviklee

Læs mere

Oure Friskole. Utrygheder ved skolen. Utrygge punkter Antal udpegninger. Utrygge strækninger Antal udpegninger 5 til til til 5.

Oure Friskole. Utrygheder ved skolen. Utrygge punkter Antal udpegninger. Utrygge strækninger Antal udpegninger 5 til til til 5. Oue ikole Uyghede ved kolen Piv-/ikole, Oue ikole Uygge punke Anl udpegninge 5 il 5 il 5 3 il il 3 il Uygge ækninge Anl udpegninge 5 il il 5 3 il il 3 il Svfodeling Skolefikken fodeling Svpocen f kolevejlyen

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

11: Det skjulte univers

11: Det skjulte univers : Det skjulte unives Jeg nævnte tilbage i kapitel 2, at de e en foklaing på, at univeset ha den oveodnede stuktu, som det ha. Men dengang manglede vi foudsætningene fo at fostå foklaingene. Siden ha elativitetsteoien

Læs mere