TRYGHEDSMÅLING Tryghedsmåling Af Anders Hede, Jørgen Goul Andersen og Jacob Andersen. En analyse af danskernes tryghed og utryghed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRYGHEDSMÅLING 2009. Tryghedsmåling 2009. Af Anders Hede, Jørgen Goul Andersen og Jacob Andersen. En analyse af danskernes tryghed og utryghed"

Transkript

1 Tryghedsmåling 2009 TRYGHEDSMÅLING Danskernes tryghed 2009 på verdenskrisens En og analyse bandekrigenes af danskernes tryghed og tid utryghed anders hede og Jacob andersen Af Anders Hede, Jørgen Goul Andersen og Jacob Andersen TRYGHEDSMÅLING 2009 En analyse af danskernes tryghed og utryghed anders hede og Jacob andersen

2 For mig handler tryghed om glæden ved at høre til, om at være sund og rask og om at turde stå ved sig selv. Hvis ikke du har trygheden, kan du hverken tro på dig selv eller hvile i dig selv. Men når du er tryg, har du også overskuddet til at være noget for andre. Til at lukke nogen ind i din verden og se ud over egne grænser. Gurli Martinussen

3 Forord Tryghed er et af de vigtige værdiord i samfundsdebatten. Alligevel står begrebet ikke særlig centralt i samfundsforskningen. Vi har hele institutioner, der løbende måler udviklingen i samfundets rigdom, sikkerhed, miljø og sundhed. Der er også en stærk forskningsinteresse for at afdække social ulighed og diskrimination. Menneskers tryghed i den moderne, omskiftelige verden har ikke samme systematiske interesse. Tryghedsmålingen skal bl.a. ses som et forsøg på at få interessen til at vokse. Den skal ikke alene hjælpe TrygFonden til at lokalisere indsatsområder for fondens egen virksomhed. Det er også et mål at inspirere forskningsmiljøerne til at beskæftige sig mere med temaet og dermed at give det politiske system et bedre faktuelt grundlag for beslutninger, der påvirker befolkningens tryghed. Det er vigtigt, fordi trygheden er et mål i sig selv, men også fordi borgernes tryghed er en del af grundlaget for samfundets dynamik. Man skal turde for at tage chancer. Forudsætningen er ikke bare en oplevelse af personlig tryghed. Trygge rammer betyder også noget for, hvor meget vi tør investere i ordets bredeste betydning. Samtidig har vi brug for at blive stadig bedre til at skelne mellem de virkelige udfordringer til samfundets tryghed og den tilfældige, forbigående utryghedsbølge på den ene side og den falske tryghed på den anden. Tryghedsmåling 2009 bidrager med fakta og proportioner. Forhåbentlig kan den også hjælpe med at fastholde helt afgørende debatter på samfundets dagsorden. Nogle af de vigtigste er socialpolitiske: Overraskende mange mennesker, især på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet, lever et utilfredsstillende og stresset liv som følge af økonomisk utryghed. Andre store spørgsmål drejer sig om den fundamentale, sociale tillid, der ofte gøres til en hovedforklaring på danskernes høje tryghed. På den ene side er mange usikre på, om velfærden rækker deres tid ud. På den anden side er tilliden til de folkevalgte, myndighederne mv. for nedadgående. Ikke mindst tilliden til politiet er på retur. Her ligger en vældig udfordring til trygheden i et lidt længere perspektiv. Tryghedsmåling 2009, som er den fjerde siden 2004, er udarbejdet af professor Jørgen Goul Andersen, Århus Universitet, partner Jacob Andersen, Dansk Kommunikation, og forskningschef Anders Hede, TrygFonden. Læseren er med andre ord i trygge hænder. Gurli Martinussen Direktør i TrygFonden TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) Lyngby Hovedgade 4, 2. sal 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr Tryghedsmåling

4 Indhold Kapitel 1 De knap så trygge danskere 8 Tryghedsmåling 2009 indledning til kapitlet 10 Det store billede Det store flertal af danskere er fortsat meget trygge, men trygheden er knap så rodfæstet 12 Hvem er trygge - hvem er utrygge? Trygheden følger kun delvis de traditionelle skel i befolkningen efter køn, alder, uddannelse og bopæl 16 Når mørket falder på Der er stigende utryghed ved at færdes i lokalområdet i mørke, især blandt kvinder og unge 18 Utrygge teens og deres forældre De årige drenge er blevet markant mere utrygge, men ikke så meget som pigerne. En del forældre frygter det værste 20 Vold, indbrud og lommesmerter 21 Mere end dobbelt så mange som i 2004 er utrygge for indbrud og overfald Kvinder og kortuddannede er blevet mindre trygge Selvom den ledigheden navnlig rammer mænd, er det især kvinderne, der er blevet mindre trygge. Det mærkes især blandt kortuddannede 23 Hvad fik trygheden til at falde? Mindsket tryghed skyldes især økonomisk bekymring og frygt for kriminalitet 24 De store trusler Kriminalitet, miljøødelæggelse, velfærd og klima topper på listen over de trusler, befolkningen er mest bekymret for 25 Samfundsbekymringerne svinger Samfundsbekymringer er mindre konstante end den personlige utryghed 32 Overdriver medierne? Ifølge befolkningen pustede medierne krisen i Danmark kunstigt op. De overdriver også risikoen for vold på gaden 34 Noter til kapitlet 39 4

5 Kapitel 2 Den økonomiske krise og trygheden 40 Krise i Danmark indledning til kapitlet 42 De lidt for trygge danskere Den kollektive tro på dansk økonomis usårlighed byggede på falsk tryghed 44 En snert af krisen Gennemsnitsdanskeren har kun lige oplevet en snert af krisen. Frygten for arbejdsløshed og økonomisk ruin har ikke fået rigtig fat 45 Svært at få job Kun hver tredje regner med at kunne få et tilsvarende job, hvis de mister det, de har 47 Utrygge kvinder Kvinderne har større risici for alt andet end ledighed 49 Boliger i jordskælvszonen? Navnlig unge boligejere ved de større byer frygter at miste penge på boligen 49 Den ulige tryghed Utrygheden følger på de fleste områder sociale skel. Det gælder utryghed for privatøkonomien på kort og langt sigt, men også f.eks. helbred Grupperne uden for arbejdsmarkedet Omfattende utryghed blandt kontanthjælpsmodtagere og sygemeldte Velfærdsutryghed Arbejdsløse har særlig mistro til lægebehandling i fremtiden 56 De mest utrygge Tre ud af ti har oplevet skam, søvnbesvær eller konflikter i familien på grund af økonomiske problemer i det sidste halve år 57 Noter til kapitlet 62 Tryghedsmåling

6 Indhold Kapitel 3 Forbrydere, politi og utrygge danskere 64 Kriminaliteten i Danmark indledning til kapitlet 66 Den stigende utryghed for kriminalitet Selvom frygten for kriminalitet er størst i storbyerne er der både nuancer og overarskelser under overfladen 70 Tillid til politi og retsvæsen Tilliden til politiet er ikke, hvad den har været. Mere end hver fjerde regner slet ikke med hjælp i tilfælde af indbrud 74 Politiets prioritering af opgaver Dagligdagens politiopgaver er blevet nedprioriteret for meget, mener borgerne 77 Generel tillid til ordensmagten Det er ikke kun politiet, der nyder mindre tillid end før. Der er i almindelighed mindre tillid til det officielle Danmark 79 Tilliden til politiets, retsvæsenets og myndigheders behandling af borgerne Tre aspekter af politiets praktiske forhold til borgerne 80 Bliver borgerne behandlet lige? Tilliden til myndighedernes upartiskhed kunne være bedre 81 Er politiet grundigt og kvalificeret? Gennemgående ros til politiet for at gøre arbejdet godt 82 Hurtig og effektiv behandling Der er for langt mellem de hurtige udrykninger, mener borgerne 83 Tryghed og tillid til politiet Konkret kritik af politiets arbejde er gået ud over den almindelige tillid til politiet 85 Tillid til politiet og utryghed ved kriminalitet Faldende tillid til politiet er kun lille del af forklaringen på voksende utryghed ved kriminalitet og faldende tryghed generelt 87 En åben konklusion 88 Noter til kapitlet 90 6

7 Sidehistorier Hvorfor er de unge så utrygge? 18 Terror i Danmark 32 Farlige hunde i Danmark 36 Om Tryghedsmåling Naboovervågning øger trygheden 84 Formel og uformel nabohjælp 86 Bilag Bilag 1 Danske vælgeres dagsorden Bilag 2 Bilag 3 Enkelte aspekter af institutionstillid og generel tryghed Fire aspekter af trygheden Informationsfigurer Familien Danmarks tryghed Trygheden i bestemte befolkningsgrupper 14 Det som ryster os Ikke alle risici gør os lige bange 26 Utryghedens top 9 De ni punkter, som flere end hver femte dansker er utrygge ved 30 Tryghed og trykkethed Andelen af utrygge er ca. to til fire gange så høj hos ufaglærte som blandt danskere med en husstandsindkomst på en million eller mere 52 Utryghed i mørket 2009 Andel utrygge ved at gå alene efter mørkets frembrud i det område, de bor i 68 Tryghedens danmarkskort Utrygheden i Danmarks regioner 72 Stor- og småby-ghetto Andelen af utrygge ved at gå ud alene efter mørkets frembrud, hvis man bor i lejlighed 74 Tryghedsmåling

8 Kapitel navn Kapitel 1 De knap så trygge danskere 8

9 Tryghedsmåling

10 Tryghedsmåling 2009 I løbet af de to år siden Tryghedsmåling 2007 har en række nye trusler og flere ældre trusler fået ny aktualitet. F.eks. drøftes en fremtidig klimakatastrofe nu som en reel mulighed. Internationale terrornetværk taler om Danmark som et nærliggende mål, og lokale sympatisører har som et par spektakulære retssager har vist ikke ladet det blive ved snakken. Den såkaldte bandekrig har raset i hovedstadens gader og har krævet sine første civile ofre. Endelig står vi midt i en økonomisk krise, som en overgang så ud til at true hele verdens finansielle systemer, og som har fået aktier og huspriser til at falde, og ledigheden til at stige. Hvordan har danskerne taget alt det? Har det kunnet undgå at underminere danskernes grundmurede tiltro til, at det skal nok gå alt sammen, som vi fandt i de foregående tre tryghedsmålinger? Det ser vi på i kapitel 1 af Tryghedsmåling Vi har allerede antydet svaret i overskriften, men undersøgelsen gør det naturligvis muligt at tegne et langt mere nuanceret billede af, hvem der er ramt af de nye utrygheder, og hvor meget de er det. Svaret kan f.eks. afhænge af, om du er 25 eller 50 år, om du er embedsmand i hovedstaden eller ufaglært i Nordjylland, om du er sund og rask og om du har handlet hus for nylig. Tryghedsmåling 2009 bekræfter konklusionen fra de tidligere tryghedsmålinger om, at tryghed især har med nære forhold at gøre. Den skabes og vedligeholdes i forholdet til familie og venner, i jobbet og i lokalområdet. De store trusler fra terror og klimaforandringer kan give utryghed på klodens og landets vegne, men sjældent på egne. Opfattelsen af truslernes størrelse er i øvrigt ret foranderlig og følger kun delvis eksponeringen i medierne befolkningen sluger langt fra mediernes trusselsbilleder råt. Det viser en række spørgsmål om, hvor meget medierne under- henholdsvis overdriver en række meget omtalte samfundsproblemer. Der er findes naturligvis også eksempler på, at ydre forandringer rokker ved dagliglivets trygge rammer. Det sker bl.a. når en verdenskrise fører til ledighed og ledigheden skubber førhen velfungerende familier ud i økonomiske problemer, som det kan være svært at se en ende på. Det er et vigtigt tema for kapitel 2, der forsøger at belyse, hvordan den økonomiske utryghed opleves i de værst stillede grupper. Kapitlet indledes med en analyse af, hvorfor det danske samfund valgte at 10

11 lukke øjnene til årtiers værste økonomiske krise. Vi ser også på, hvordan krisen har ramt bestemte samfundsgrupper som f.eks. ufaglærte mænd og nybagte boligejere. Også visse former for kriminalitet kan bryde ind i den intime sfære, og gøre mennesker utrygge for alvor. Det belyser vi grundigere i kapitel 3, der både ser på baggrunden for utrygheden, og på hvordan den rammer forskelligt rundt om i landet og i forskellige dele af befolkningen. Samtidig analyserer vi, hvad tilliden til politiet betyder for borgernes tryghed. Om rapporten Tryghedsmåling 2009 bygger på data fra en spørgeskemaundersøgelse af et repræsentativt udsnit af befolkningen på personer i aldersgruppen år. Data er indsamlet af YouGov Zapera mellem 24. juni og 15. juli 2009 i form af en webpanelundersøgelse. Tallene er vejet på kriterierne køn, alder, geografi og uddannelsesbaggrund. Det samlede datasæt for denne og tidligere tryghedsmålinger findes som en SPSS-filer, der kan rekvireres hos TrygFonden. Spørgeskemaet er udarbejdet af forskningschef Anders Hede, TrygFonden, og professor Jørgen Goul Andersen, Aarhus Universitet, med udgangspunkt i skemaerne fra tidligere år. Disse er udarbejdet af Anders Hede og Jacob Andersen, Dansk Kommunikation. Spørgeskema kan rekvireres ved at maile til Anders Hede på trygfonden.dk. Efterfølgende analyse er foretaget i et samarbejde mellem Jørgen Goul Andersen, Anders Hede og Jacob Andersen. Tryghedsmåling

12 De knap så trygge danskere Det store billede Danskerne er trygge. I hvert fald når man betragtere dem samlet og oppefra. Det store flertal svarer, at de er uhyre trygge i hverdagen selvom vi efter nogle samfundsforskeres mening lever i et risikosamfund, og selvom alle som bekendt har deres at slås med. Den store tryghed har været det gennemgående billede i de målinger, som Tryg- Fonden har foretaget siden Men der er forholdsvis klare tegn på, at trygheden i hverdagen er blevet lidt mindre i løbet af de fem år. Danskerne er blevet lige knapt så rodfæstede i deres grundlæggende tryghed, som de var tidligere. Det er en anseelig ændring på kort tid. Vi ved ikke, om det går an at forlænge kurven fremover. Der er en teoretisk mulighed for, at der kan være tale om et mindre, kortsigtet udsving på vejen mod en Figur Trygheden falder Tal i pct Kilde: Tryg hedsmåling Danskerne blev alt i alt lidt mindre trygge mellem 2004 og Her er hele befolkningens tryghed gjort op som et indextal, hvor værdien 100 svarer til, at alle svarpersoner har givet deres tryghed i hverdagen topkarakter, mens værdien 0 svarer til, at alle er maksimalt utrygge. Spørgsmålsformulering mm. se figur

13 tryggere fremtid. Det kan også være, at vi bare har set en lille del af et større dyr, der gradvist vil komme til syne i de kommende år. I alle tilfælde må det være vigtigt at finde ud af, hvem der er blevet mindre trygge og hvorfor. Det er også vigtigt at finde ud af, hvilke af tilværelsens mange risici og usikkerheder, der er med til at mindske den helt grundlæggende tryghed for befolkningen i Danmark eller dele af den. Vi betegner den grundlæggende tryghed som den generelle tryghed. Vi beregner den som beskrevet i teksten til figuren ovenover som en tryghedsscore for de grupper, der vil blive omtalt i teksten. I de følgende afsnit fortæller vi om resultatet af undersøgelsen. I slutningen af kapitlet ser vi desuden på de store utrygheder i samfundet og verden, som vi navnlig møder via den offentlige debat i medierne. Figur men fra et meget højt niveau Kun årige Jeg føler mig grundlæggende tryg i min hverdag Jeg føler mig grundlæggende utryg i min hverdag Ved ikke Total Antal svarpersoner Kilde: Tryg hedsmåling Spørgsmål: Her kommer først nogle spørgsmål, der handler om, hvor tryg eller utryg du føler dig. På en skala fra 1 til 7, hvor 1 er Jeg føler mig grundlæggende tryg i min hverdag, og hvor 7 er Jeg føler mig grundlæggende utryg i min hverdag, hvor tryg føler du dig så? Note: Denne og de følgende figurer omfatter de årige, med mindre andet er angivet. Godt halvdelen af danskerne erklærede sig fuldkommen trygge for fem år siden. I dag gør kun en tredjedel det samme. Mere end otte ud ad ti er dog fortsat mere trygge end utrygge, og andelen af meget utrygge er faldet en smule. Tryghedsmåling

14 De knap så trygge danskere MÆND 82 Utrygge: 6 KVINDER 78 Utrygge: 8 Figur 1.3 Familien Danmarks tryghed INDKOMST under Utrygge: 9 Så stor er trygheden i bestemte befolknings grupper: De blå tal viser den gennemsnitlige tryghed i gruppen. (Tryghedsscoren). Lige nedenunder ses andelen af direkte utrygge i procent. Trygheden hverken vokser eller falder med alderen hvis man ser på det store gennemsnit. Derimod er der en svag sammenhæng med uddannelse, hvor man finder lidt mindre tryghed hos dem, der kun har skoleuddannelse på folkeskoleniveau. Tilsvarende er der en svag tendens til, at ufaglærte arbejdere er en anelse mindre trygge end funktionærerne. Men alle disse forskelle er minimale, og det gælder også forskellen mellem beboere i byen og på landet, eller mellem beboere i forskellige regioner og byområder. Derimod er der, som det fremgår nedenfor, forskelle mellem disse grupper, når det gælder spørgsmålet om, hvad man føler sig utryg over for. SYGEMELDT 76 Utrygge: 14 TEENAGERE 79 Utrygge: 7 14

15 HØJERE FUNKTIONÆR 83 Utrygge: 5 INDKOMST over 1 mio. 86 Utrygge: 4 VIRKELIG GODT HELBRED 90 Utrygge: 3 UFAGLÆRT 78 Utrygge: 6 VIRKELIG DÅRLIGT HELBRED 64 Utrygge: 23 KONTANTHJÆLPS MODTAGER 67 Utrygge: 26 Tryghedsmåling

16 De knap så trygge danskere Hvem er trygge hvem er utrygge? Det er ikke sådan, at bestemte, veldefinerede befolkningsgrupper er trygge eller utrygge som folkepensionisterne, kvinderne, eller tilhængere af bestemte politiske partier. Uanset, hvordan vi opdeler befolkningen, er det store flertal generelt trygt, mens utrygheden omvendt findes på tværs af køn, alder, rang og stand. Man skal ned i nogle meget mindre grupper for at finde nogle, hvor det store flertal er utrygge f.eks. folk, der lever med alvorlige sygdomme. Også i nogle af grupperne uden for arbejdsmarkedet findes dog en meget stor utryghed, som det trygge flertal måske ikke helt ænser. Se figur 1.3 på forudgående side. Men den generelle tryghed og utryghed er heller ikke jævnt fordelt i samfundets hovedgrupper. Mænd føler sig f.eks. en anelse mere trygge end kvinder der har en tryghedsscore på hhv og 77.9 i 2009 (figur 1.2). Andelen af utrygge varierer tilsvarende, med 5.8 pct. blandt mænd og 8.4 pct. blandt kvinder. Forskellen er ikke stor, men den er lidt interessant, fordi man ikke finder en tilsvarende kønsforskel i 2005 eller Er årsagerne til den nye utryghed nogle, der i særlig grad berører kvinderne? Vi skal vende tilbage til svaret senere. Markante forskelle i den generelle tryghed kommer først frem, når vi sammenligner danskere inden for og uden for arbejdsmarkedet. Nogle grupper uden for arbejdsmarkedet har en høj tryghed og ligger i de fleste henseender helt på linje med de beskæftigede: Det gælder de uddannelsessøgende, efterlønsmodtagerne og pensionisterne. Men blandt førtidspensionister og sygemeldte er trygheden markant lavere, og her er der hhv. 13 og 14 pct., der føler sig decideret utrygge. Blandt de ledige står det heller ikke godt til. Set under ét ligger de ledige nogenlunde på linje med førtidspensionisterne. Men kontanthjælpsmodtagerne skiller sig ud. De har en gennemsnitlig tryghedsscore på bare 67. Hele 26 pct. føler sig utrygge. Vi finder også store forskelle i tryghed, når vi kommer til helbred. 1 Folk med et virkelig godt helbred føler sig særdeles trygge. Men de personer, der beskriver helbredet som nogenlunde, ligger på linje med dagpengemodtagere. Og trygheden er meget lille blandt personer med dårligt eller meget dårligt helbred. Her er andelen af utrygge er helt oppe på pct. Gruppen af udstødte fra arbejdsmarkedet og gruppen med dårligt helbred overlapper i øvrigt langt mere end tidligere. Det gælder specielt kontanthjælpsmodtagere, der i dag er mere forskellige fra dagpengemodtagerne, end de var tidligere. 2 16

17 Figur Alene i mørket årige Kvinder Mænd I alt Forskel M/K årige årige årige årige årige årige Alle Kilde: Tryg hedsmåling Spørgsmål: Hvor tryg føler du dig ved at gå alene i det område, du bor i, efter mørkets frembrud? Meget tryg Ret tryg Ret utryg Meget utryg Ved ikke. Køn, alder og udvikling i procentandele. Betragteligt flere end i 2007 er utrygge ved at gå ud i deres lokalområde, når det er blevet mørkt. Navnlig mange kvinder er utrygge, men teenagedrengene tegner sig for den største stigning. Forskellene mellem de øvrige aldersgrupper er mere beskedne dog med lidt større utryghed blandt de årige og de årige end i midtergruppen mellem 30 og 59. Tryghedsmåling

18 De knap så trygge danskere Når mørket falder på 13.6 pct. af den danske befolkning mellem 15 og 65, føler sig noget utrygge ved gå alene om aftenen efter mørkets frembrud. 3.4 pct. føler sig meget utrygge. På dette punkt kan det konstateres, at der er sket en væsentlig ændring over de sidste fem år. Utrygheden er vokset år for år, fra 7.8 pct. utrygge i 2004 til 13.6 pct. utrygge i Tilsvarende er andelen, der føler sig meget tryg, faldet fra 47.7 pct. i 2004 til 35.8 pct. i Det er en ret betydelig ændring, i betragtning af, at den er sket over kun fem år. Hvem er det så, der er utrygge ved at gå alene ude i kvarteret efter mørkets frembrud? Her spiller køn og alder en nøglerolle. Se figur 1.4 på forudgående side. Blandt mændene er forskellene mellem de forskellige aldersgrupper små med én undtagelse: En pæn andel af de årige drenge føler sig ikke trygge, nemlig 18 pct. I de øvrige aldersgrupper svinger andelen mellem 4 pct. for de årige og 8 pct. for de årige. Blandt kvinderne er utrygheden overalt temmelig stor. Iflg. en klassisk vending er det de ældre damer, der er bange for vold og de er samtidig den gruppe, der er mindst i farezonen. Denne undersøgelse viser dog det ikke er helt så enkelt, i hvert fald ikke inden for de aldersgrupper, den dækker. Utrygheden blandt kvinder er mindst hos de årige, men der er dog kun små forskelle inden for den brede midtergruppe år. Hvorfor er de unge så utrygge? De unges utryghed ved at bevæge sig i deres eget boligområde kan have flere forklaringer, der ikke udelukker hinanden. En af dem er, at der er og altid har været mere vold blandt de yngre. En anden forklaring handler om den følelse af usikkerhed, der også hører alderen til: Hvad skal man stille op, hvis man er uheldig at havne i en presset eller truende situation? Kan jeg regne med, at nogen vil hjælpe mig? Utrygheden behøver ikke at hænge sammen med åben vold, men kan også skyldes tilråb eller anden aggressiv signaladfærd, der typisk befinder sig under voksenverdens radar. Navnlig for pigernes vedkommende kan utryghedenogså delvis forklares med en følelse af sårbarhed, som også typisk bliver mindre med alderen. Man kan også tænke sig, at de unges utryghed delvis er afledt af den almindelige stigning i utrygheden ved kriminalitet. Generelt er angsten for kriminalitet steget gennem de sidste 10 år: Fra 11 pct. i perioden , til 17 pct. i 2006 og til 21 pct. i Forældre, lærere og medier fortæller de unge, at de har noget at være bange for og det bliver de så. Utrygheden ved kriminalitet eller mediernes dækning af samme følger ikke altid udviklingen i kriminaliteten selv. 18

19 Her er også en klar forskel mellem beskæftigede og arbejdsløse, hvor de ledige er klart mere utrygge. Igen er det kontanthjælpsmodtagerne, der trækker tallet i vejret, mens ledige på dagpenge ikke skiller sig ud. Blandt kontanthjælpsmodtagerne er der næsten 30 pct., der føler sig utrygge ved at færdes ude efter mørkets frembrud. Også helbredsfaktoren slår markant igennem. Blandt personer med virkelig godt helbred er kun 8 pct. utrygge, mens andelen stiger til hele 28 pct. i gruppen med virkelig dårligt helbred. Nogle er sikkert utrygge, fordi de føler sig skrøbelige og forsvarsløse. Andre fordi de faktisk bor i utrygge nærmiljøer. Hvad det skyldes, kan vi ikke afgøre ud fra disse tal, men alle ved, at de to problemkomplekser har det med at klumpe sig sammen: De steder, hvor de syge og marginaliserede familier bor, er ofte også områder med uro, hærværk mm. Forskellene mellem by og land er forholdsvis tydelige: Utrygheden er størst i byerne og mindst på landet. Hovedstadsområdet, Århus og Aalborg skiller sig ud med størst utryghed. Alligevel er utrygheden ved at gå ud i mørket langt fra noget storbyfænomen. Det viser sig, når man zoomer ind på byernes forskellige kvarterer. Der er tydeligvis ikke tale om, at vi bare ser en afspejling af de storbyghettohistorier, vi kender fra medierne. Utrygheden er sværere at lokalisere end som så. Vi vender tilbage til sagen i kapitel 3. Hvad angår vold er der dog tale om en faktisk stigning. Ifølge den Offerrapport, som Justitsministeriet udarbejdede sidste år i samarbejde med Københavns Universitet blev flere unge udsat for vold i end i Procentuelt er stigningerne ganske kraftige: For de åriges vedkommende er det nu 6,1 pct. af svarpersonerne, der oplyser, at de blev udsat for vold i året forud, mens andelen i var 4,5 pct.. For de årige var de tilsvarende tal 1,8 til 3,1 pct. altså tæt på en fordobling. Stigningen, der kan ses hos de årige i Tryghedsmålingen, genfindes derimod ikke i offerundersøgelsen. Her er voldsniveauet konstant, nemlig 5 pct og 5,2 pct. i Stigning blandt de lidt ældre unge afspejler i øvrigt ikke en generel tendens. Offerundersøgelsen konkluderer, at der for befolkningen som helhed ikke er sket en stigning i voldsudsatheden over perioden. For pigernes vedkommende kan utrygheden tænkes at hænge sammen frygten for seksuelt betonet chikane og det, der er langt værre. Det bekræftes af en surveyundersøgelse, der er gennemført for det Kriminal- Tryghedsmåling

20 De knap så trygge danskere Utrygge teens og deres forældre De årige er udpræget de mest utrygge. Mere end hver fjerde 26 pct. angiver, at de føler sig utrygge ved at gå alene i kvarteret, hvor de bor. Flest utrygge er der blandt teenagepigerne, hvor det næsten er hver tredje. Blandt de unge mænd er tallet til gengæld vokset kraftigst og ligger på 18 pct. næsten hver femte. Vi ved ikke, hvor sikre ændringen for de årige drenge/mænd er målinger blandt teenagere kan undertiden være noget usikre. Men man kunne godt forestille sig, at oplevelsen af trusler er i vækst blandt de store drenge og yngste mænd eller nogle af dem jf. medieomtaler af bandekrig, knivstikkerier og gaderøverier. Man kunne i så fald også forestille sig, at den afspejles i forældrenes utryghed på teenagebørnenes vegne. Det er et spørgsmål, som vi også har forsøgt at indkredse i tidligere Tryghedsmålinger. Det er blandt andet sket ved at spørge forældrene, om de er utrygge ved, at familiens unge gør noget, som de senere vil fortryde. Faktisk er andelen af positive svar her forøget lidt siden sidste måling i 2007, og andelen af utrygge ligger her på 21 pct. af dem, der har børn mellem 13 og 17 år. 3 Om det er meget eller lidt, må læseren selv afgøre. Spørgsmålet refererer også mere til, hvad de unge kan komme ind i, end hvad de kan komme ud for. Havde vi spurgt direkte til, om de frygter, at deres børn kan blive udsat for vold eller seksuelle krænkelser i nattelivet, var svarene måske blevet anderledes. præventive Råd, hvor 49 pct. af de unge kvinder (14-26 år) oplyser, at de er bange for seksuelle overgreb. 11 Den mindre håndgribelige sexchikane har vi ikke statistik for. Med hensyn til voldtægt, så viser tal fra Danmarks Statistik at antallet af anmeldte voldtægter faldt fra 2007 til 2009: Fra 281 i 1. halvår 2007, til 218 i 1. halvår 2008 til 200 i 1. halvår i I samme periode har de unge kvinders utryghed været ret konstant. Der er ikke tvivl om, at denne statistik kun oplyser en lille del af en langt bredere gråzone med mange mørketal. Det er også en ret kort periode at sammenligne over. I Offerundersøgelsen har man i stedet valgt at gøre såkaldte tvangssamlejer op på fem års basis. Resultatet er, at i gennemsnit ca. otte kvinder dagligt i perioden blev udsat for voldtægtsforsøg eller fuldbyrdet voldtægt. 59 pct. af dem var under 25 år. I halvdelen af tilfældene kender kvinden ikke gerningsmanden, og tre ud af de otte sexovergreb sker et offentligt sted. 12 Selvom denne kriminalitetsform ikke stiger og muligvis endda går ned, så repræsenterer den en risiko, 20

21 At seksuelt motiveret utryghed kan være en faktor, ses af, at utrygheden ved at færdes i mørke i kvarteret er så betydelig blandt navnlig de unge og yngre kvinder. Som nævnt er en tredjedel af teenage-pigerne bange. Utrygheden er også markant blandt de årige kvinder, hvor knap hver fjerde føler sig utryg. Det er flere end blandt de årige kvinder i undersøgelsen. Det kan godt afspejle en generel følelse af sårbarhed, snarere end en stor ydre trussel. Men det afspejler formentlig også, at truslerne nogle steder er til at tage og føle på i udtrykkets mest ubehagelige betydning. Vold, indbrud og lommesmerter Ret få føler sig utrygge ved de familiemæssige forhold. Det drejer sig om 8-13 pct. på hvert af de enkelte områder. Der synes dog at være en svagt stigende bekymring over tid. Det gælder utrygheden over for konflikt og misbrug samt over for at blive skyld i andres ulykke, genstand for sladder eller at få en uoverskuelig opgave på arbejdet. Frygten for vold er tiltaget kraftigt. At blive overfaldet eller slået er 15.2 pct. utrygge over for i 2009, hvor andelen kun var 6.6 pct. i En påfaldende ændring er den markant stigende utryghed over for indbrud som ganske mange yngre kvinder afhængig af deres situation i øvrigt formentlig er nødt til at tage i betragtning. Hvordan og i hvilket omfang, det sker, ved vi ganske lidt om. De frivillige, der færdes blandt de unge piger i nattelivet eller lægger øre til deres bekymringer, genkender ikke denne bekymring. Det oplyser sekretariatsleder Erik Thorsted i Natteravnene en organisation af 7000 frivillige, der færdes blandt de unge i nattebilledet. Han oplever slet ikke, at unge i større grad er bange i nattelivet i dag i forhold til tidligere. De frivillige natteravne hører sjældent historier om vold eller voldtægt eller frygt herfor. Og hvis de er utrygge skyldes det i høj grad mediernes omtale, vurderer han. Tryghedsmåling

22 De knap så trygge danskere Figur Ændring i utryghed på forskellige områder årige. Andel meget eller noget utrygge For at der vil opstå alvorlige problemer i familien For at nogen i familien har eller er på vej ud i et misbrugsproblem For at familiens unge gør noget, som de senere vil fortryde For at jeg bliver skyld i andres ulykke For at jeg bliver udsat for sladder For at få en uoverskuelig opgave på mit arbejde For at jeg bliver overfaldet eller slået For at blive offer for et terrorangreb For at blive udsat for et indbrud For at miste mit arbejde For at mangle penge, hvis der kommer en uventet udgift Kilde: Tryg hedsmåling Spørgsmål: Nedenfor er anført en række problemer. Angiv hvor utryg du for tiden er over for disse problemer... For tiden ikke relevant for mig er IKKE sat som missing. På en række spørgsmål er vi i stand til at følge udviklingen siden Det gælder bl.a. en række familieproblemer, hvor andelen af utrygge ligger på 8-13 pct. og synes at være tiltaget en smule. Problemerne gælder utrygheden over for konflikt og misbrug samt over for at blive skyld i andres ulykke, genstand for sladder eller sågar at få en uoverskuelig opgave på arbejdet. Frygten for terrorangreb topper også i 2009 efter et dyk i 2007, men stigningen i forhold til de første målinger er beskeden. 22

Fakta om Tryghedsmåling 2011. Hovedkonklusioner I det følgende er samlet nogle af rapportens væsentligste konklusioner.

Fakta om Tryghedsmåling 2011. Hovedkonklusioner I det følgende er samlet nogle af rapportens væsentligste konklusioner. Fakta om Tryghedsmåling 2011 Tryghedsmåling 2011 er en videnskabelig undersøgelse og den femte i rækken af målinger, der siden 2004 har fulgt danskernes tryghedstilstand. Seneste måling var i 2009. Målingen

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Hvorfor tabte S-SF valgkampen stort? Og hvorfor vandt de (formentlig) ikke de traditionelle vælgere tilbage?

Hvorfor tabte S-SF valgkampen stort? Og hvorfor vandt de (formentlig) ikke de traditionelle vælgere tilbage? Hvorfor tabte S-SF valgkampen stort? Og hvorfor vandt de (formentlig) ikke de traditionelle vælgere tilbage? Jørgen Goul Andersen Aalborg Universitet 23.11.2011 Tese: S+SF tabte valgkampen stort De fik

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

ULIGHEDEN I DANSKERNES LEVEALDER FALDER

ULIGHEDEN I DANSKERNES LEVEALDER FALDER Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 September 2015 ULIGHEDEN I DANSKERNES LEVEALDER FALDER Det er velkendt, at danskernes middellevealder er støt stigende. Beregningerne i dette

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm

Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm 18. maj 2016 PET Privatøkonomi og Velfærd Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm I september 2016 offentliggør Danmarks Statistik en lang række indikatorer, som måler livskvaliteten i de danske

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 01 Tryghed og holdning til politi og retssystem En sammenligning mellem Danmark og andre europæiske lande 1. UNDERSØGELSENS MATERIALE I 001 etableredes European

Læs mere

Indkomst og livskvalitet

Indkomst og livskvalitet 14. oktober 2016 Indkomst og livskvalitet Støttet af Af Preben Etwil, Danmarks Statistik Sammenhæng mellem indkomst og livskvalitet er både nationalt og internationalt et af de mest diskuterede og analyserede

Læs mere

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Tage Søndergård Kristensen og Jan H. Pejtersen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Tal fra Undervisningsministeriet viser, at udsigterne for indvandrernes uddannelsesniveau er knap så positive, som de har været tidligere. Markant

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 12. marts 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 275. beskæftigede står til hverken at kunne få kontanthjælp

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere.

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Resumé YouGov har på vegne af A kassernes brancheorganisation AK samvirke spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Børn i familier med lave indkomster hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor?

Børn i familier med lave indkomster hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor? NOVEMBER 2017 NYT FRA RFF Børn i familier med lave indkomster hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor? 25.000 eller flere børn lever i familier med lav indkomst 7.200 i tre år i træk I 2015 det seneste

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016 Markedsanalyse 5. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer Bæredygtighed

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene Notat Sundhed på arbejdspladsen Sundhed er et tema, der har stor betydning både for den enkelte selv, fra et arbejdsgiversynspunkt virksomhed, og samfundet som helhed. Set fra erhvervslivets synspunkt

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen.

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen. Forord Børne- Fritids- og Kulturudvalget har onsdag den 13. august 2014 bedt om en undersøgelse af målgruppen 18-24 år. Udvalget ønskede en todelt undersøgelse: 1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Vurdering af ratingtabel og fordelingen af spillere på klasser i

Vurdering af ratingtabel og fordelingen af spillere på klasser i maj 2013 Gert Jørgensen Vurdering af ratingtabel og fordelingen af spillere på klasser i 2012-13 Stævne- og ratinggruppen har 2 typer af opgaver i forhold til ratinglisten. 1. Vi overvåger o Listens evne

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Unges overvejelser om og forsøg på at tage deres eget liv

Unges overvejelser om og forsøg på at tage deres eget liv 6 Unges overvejelser om og forsøg på at tage deres eget liv Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 87 1. Indledning Dette kapitel belyser udbredelsen af selvmordstanker og selvmordsforsøg

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Unge og mobning. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og mobning. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 4 Unge og mobning Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 49 1. Indledning I dette kapitel fortsætter vi analysen af rapportens andet trivselsspor, hvor vi ser nærmere på de mange

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

En undersøgelse af livsvilkår og social eksklusion i Danmark

En undersøgelse af livsvilkår og social eksklusion i Danmark Fællesskabsmålingen En undersøgelse af livsvilkår og social eksklusion i Danmark Indhold 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Alle har brug for et fællesskab På kanten af fællesskabet? Tre grupper Tilfreds med

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere