Differentiation af potensfunktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Differentiation af potensfunktioner"

Transkript

1 Hvd er mtemti? B, i-bog ISBN Hjemmesideevisig: Differetitio f potesfutioer, Kpitel 4, side 76 Differetitio f potesfutioer. Pscls tret og biomilformle Vi strter med t mide om t poteser f toleddede størrelser, de såldte biomer, udreges ved jælp f Pscls tret, idet oefficietere, år m r gget pretesere ud, etop stmmer fr de tilsvrede ræe i Pscls tret: ( b) ( ) b b ( b) b b ( b) 3 b 3b b ( b) 4 b6 b 4b b Begrudelse er meget simpel: Når m udreger ( b), vor espoete er et turligt tl, dvs.,, 3, 4,, sl m gge preteser ud: ( b) ( b) ( b) ( b)... ( b) Det gøres ved på lle mulige måder t vælge et led fr ver f pretesere, dvs. ete et eller et b, og gge dem smme. Vælger vi f ver gg fås bidrget, vælges et b de første gg og derefter et de øvrige gge fås bidrget b osv. D vi ver gg r etop vlg fås i lt bidrg, der til sidst smles som vist i semet ovefor. Du læse mere om Pscls tret i C-boge side 4, pitel 7 fsit : Regig med tl og preteser, smt B-boge side 5, pitel 3, fsit 4.3: Polyomiere i Pscls tret, side 348, pitel 8, fsit.: Pscls tret smt side 39, pitel 9, fsit.4: Tællemetoder og biomiloefficieter. Her oterer vi os blot t bidrget u fremommer é gg. Bidrget b ( ) leddet b vælges fr forsellige preteser. Bidrget b fremommer gge fordi det første b vælges på måder, det det b på måder og d ræefølge er ligegyldig r vi tlt lle 3 3 ( ) ( ) prree med gge, vorfor vi dividerer med. Bidrget b fremommer gge 3 fordi det første b vælges på måder, det det b på måder og det tredje b på - måder, me d ræefølge er ligegyldig r vi tlt lle triplere med 3 gge, vorfor vi dividerer med 3. Der gælder ltså biomilformle: ( ) ( ) ( ) 3 3 ( b) b b b... b 3 Øvelse : ) Udpeg de tilsvrede oefficieter i Pscls tret. fremommer gge fordi L&R Uddelse A/S Vogmgergde DK-48 Købev K Tlf: Emil:

2 Hvd er mtemti? B, i-bog ISBN Hjemmesideevisig: Differetitio f potesfutioer, Kpitel 4, side 76. Differetitio f potesfutioe, vor er et turligt tl. gge Når vi sl differetiere potesfutioe p( )... sl vi som sædvligt vede tretrisregle, som vi veder i de.versio. Vi strter ltså med t opsrive setældige. tri: p( ) p( ) ( ) Dee sl u omsrives pssede, me er vi jo vede biomilformle:. tri: p( ) p( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Til sidst sl vi lde tilvæste gå mod og rgumetere for vd der ser uder græseovergge: 3. tri: p( ) p( ) ( ) ( ) ( ) Det første led fæger ie f, dvs. det er ostt uder græseovergge, mes de øvrige led ideolder stigede poteser f, dvs. de går mod. Der gælder derfor: p( ) p( ) år Kolusio: Altså er potesfutioe p( )... differetibel i og der gælder gge p'( ). Dermed r vi som lovet givet et bevis for sætig 4 i det tilfælde vor espoete er et turligt tl. L&R Uddelse A/S Vogmgergde DK-48 Købev K Tlf: Emil:

3 Hvd er mtemti? B, i-bog ISBN Hjemmesideevisig: Differetitio f potesfutioer, Kpitel 4, side Differetitio f potesfutioe, vor er et vilårligt tl. Vi vil ie føre et geerelt bevis for sætig 4 er i B-boge, me vi vil sdsyliggøre t sætig 4 også gælder for espoeter, der ie er turlige tl. Først bemærer vi t grfe for potesfutioe er sruet smme på e speciel måde som vi besrev i C-boge sætig 4, pitel 5, fsit 4. om slerig (side 94): Sætig 4: Slerig f potesfutioer Ld y = b være e potesfutio. Så gælder følgede: Hvis de ufægige vribel sleres op med ftore, så bliver de fægige vribel y sleret op med ftore. Hvis de ufægige vribel r værdie og sleres op med tllet får de værdie. De fægige vribel y vil d sleres y op med ftore. Dermed vil de lole ældig sleres op med ftore, idet de lodrette tilvæst y bliver gge så stor, mes de vdrette tilvæst bliver gge så stor. De lole ældig i er derfor gge så stor som de lole ældig i. Der gælder derfor de følgede simple smmeæg mellem tgetældigere p '() og p'( ) : Sætig: Hvis potesfutioe p( ) er differetibel i = vil de også være differetibel i og der gælder: p'( ) p'() Vi mgler ltså u t vise t potesfutioe er differetibel i = og t de lole ældig i etop er. Slerigsrgumeter er så cetrle for potesfutioer t vi lige getger det med brug f tretrisregle og udyttelse f potesregereglere: Når vi sl differetiere potesfutioe p( ) strter vi med t opsrive setældige L&R Uddelse A/S Vogmgergde DK-48 Købev K Tlf: Emil: 3

4 Hvd er mtemti? B, i-bog ISBN Hjemmesideevisig: Differetitio f potesfutioer, Kpitel 4, side 76. tri: p( ) p( ) ( ) Dee sl u omsrives pssede, me er vi jo vede potesregereglere. VI stiler u mod t omsrive setældige i så de yttes til setældige i :. tri: p( ) p( ) ( ), med gget med se-. Det er etop som forudsgt f slerigsrgumetet. Me det viser etop t setældige i med tilvæste er de smme som tældige i med tilvæste, vor Til sidst sl vi lde tilvæste gå mod og rgumetere for vd der ser uder græseovergge. Me d tilvæstere og er proportiole er det etop det smme som t lde gå mod : 3. tri: p( ) p( ) ( ) De første ftor fæger ie f, dvs. de er ostt uder græseovergge, mes de de ftor etop er setældige i, som forudst potesfutioe er differetibel i, etop går mod tgetældige. Der gælder derfor: p( ) p( ) p'() år Kolusio: Altså er potesfutioe p( ) differetibel i og der gælder p'( ) p'(). L&R Uddelse A/S Vogmgergde DK-48 Købev K Tlf: Emil: 4

5 Hvd er mtemti? B, i-bog ISBN Hjemmesideevisig: Differetitio f potesfutioer, Kpitel 4, side Newtos rgumet - de uedelige biomilræe Vi mgler så t rgumetere for t potesfutioe ret ftis er differetibel i med differetilvotiete. Det første stære rgumet for dee påstd stmmer fr Newto og selv om det ie er striget o til t fugere som et bevis i modere forstd er det et uyre cetrlt rgumet. Newtos udggsput vr biomilformle ( ) ( ) ( ) ( b) b b b... b Newto gættede på t formle i vireligede gjldt for lle espoeter med de vigtige forsel t der i så fld bliver tle om e uedelig ræe idet oefficietere ( ) ( ) ( ),,,... 3 Nu ie lægere utomtis bliver ul, år vi fortsætter læge o, d ie lægere beøver være et turligt tl. Newto idførte ltså de uedelige biomilræe: ( ) ( ) ( ) 3 3 ( )... H vidste t formle vr orret år espoete vr et turligt tl og ræe dermed e edelig sum, me vr også i std til t otrollere ræe for specielle værdier såsom = - og = ½, Øvelse : ) Opsriv biomilræe for = - og gør rede for t der etop fremommer e uedelig votietræe på forme b bq bq bq..., vis sum du måse eder f fr C-boge, pi- 3 b q tel, fsit. b) Beyt dette til t rgumetere for t Newtos uedelige biomilræe giver det orrete resultt for = -, år blot ligger mellem - og. Me Newto ue jo ie vide om s formel vr gyldig i lle mulige dre tilfælde. H gjorde d e dyd f ødvedigede og vedte problemstillige om: H brugte i stedet formle for de uedelige biomilræe til t defiere vilårlige poteser. Så læge ligger mellem - og vil de uedelige ræe emlig ue bruges til t udrege potese ( ) med lige så mge decimler m måtte øse det ved blot t tge tilstræeligt mge led med. For dre værdier f må m beytte sedige sleriger til t fide værdie. Det vr Newtos olleg Wllis, der vde idført bruge f de geerelle poteser og det vr Newto, der i prsis viste vord de ue udreges og dermed gv dem substs. Tror vi på Newtos biomilformel vi u vede tretrisregle for t fide ud f om potesfutioe p( ) er differetibel i (Newto selv vedte fluiosmetode i stedet for tretrisregle, me rgumetet er det smme): L&R Uddelse A/S Vogmgergde DK-48 Købev K Tlf: Emil: 5

6 Hvd er mtemti? B, i-bog ISBN Hjemmesideevisig: Differetitio f potesfutioer, Kpitel 4, side 76 Vi strter ltså med t opsrive setældige. tri: p( ) p() ( ) Dee sl u omsrives pssede, me er vi jo vede biomilræe:. tri: p( ) p() ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )... 3 Til sidst sl vi lde tilvæste gå mod og rgumetere for vd der ser uder græseovergge: 3. tri: p( ) p() ( ) ( ) ( )... 3 Det første led fæger ie f, dvs. det er ostt uder græseovergge, mes de øvrige led ideolder stigede poteser f, dvs. de går mod. Newto sluttede derfor t lle de uedeligt mge øvrige led forsvdt: p( ) p() år I dg er vi lidt mere forsigtige med de slgs slutiger! E uedelig sum beøver ie gå mod ul bre fordi lle leddee går mod ul. Det er f ere i itegrlregige, vor relet fides som græseværdie for e uedelig sum f små reler, der ver for sig går mod ul. Me der sulle gå et pr årudreder før m for lvor fi styr på såde rgumeter! Kolusio: Altså er potesfutioe p( ) differetibel i og der gælder p'(). Dermed gælder der lt i lt: Potesfutioe p( ) er differetibel i og der gælder p'( ). Dermed r vi også givet et rgumet for sætig 4 i det tilfælde vor espoete er et vilårligt tl. I A- boge veder vi tilbge til sætige og giver et modere simpelt bevis. L&R Uddelse A/S Vogmgergde DK-48 Købev K Tlf: Emil: 6

Kap 1. Procent og Rentesregning

Kap 1. Procent og Rentesregning Idhold Kp. Procet og Retesregig.... Regig med proceter.... Reteformle.... Geemsitlig retefod (vækstrte)... Kp Opsprigs- og gældsuiteter...5. Auiteter...5. Sumformel for e kvotietrække...5. Opsprigsuitet...6.

Læs mere

Komplekse tal Matematik og naturfag i verdensklasse, 2004. Komplekse tal

Komplekse tal Matematik og naturfag i verdensklasse, 2004. Komplekse tal Komplekse tl Mtemtik og turfg i verdesklsse, 004 Komplekse tl Dette mterile er ereget til udervisig i mtemtik i gymsiet. Der forudsættes kedsk til løsig f degrdsligiger, trigoometri og e lille smule vektorregig.

Læs mere

Projekt 2.1 Det gyldne snit og Fibonaccitallene

Projekt 2.1 Det gyldne snit og Fibonaccitallene ISN 978-87-7066-498- Projekter: Kpitel. Projekt. Det glde sit og Fiboccitllee Projekt. Det glde sit og Fiboccitllee Fordsætiger: Kedskb til ligedethed. Grdlæggede geometrisk vide. Kedskb til degrdsligige.

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog Projekt 0.3 Galois-legemere GF é ëp û - et værktøj til fejlrettede QR-koder Idhold De karakteristiske egeskaber ved de tre mest almidelige talsystemer, og... De kommutative, associative og distributive

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

Hvordan Leibniz opfandt integralregningen

Hvordan Leibniz opfandt integralregningen Hvord Leiiz opdt itegrlregige 0 Krste Juul EglÄdere Isc Newto (6-) opdt i 66 itegrlregige. Tskere Gottried Wilhelm Leiiz (66-6) opdt i 6 itegrlregige. Ige dem oetliggjorde deres opidelse med det smme.

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Differentialregning. integralregning

Differentialregning. integralregning Differentilregning og integrlregning Ib Micelsen Ikst 013 Indoldsfortegnelse Tegneøvelser...3 Introduktion... Definition f differentilkvotient og tngent...6 Tngentældninger...7 Den fledte funktion...7

Læs mere

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014 Kompendium Mtemtik HF C niveu π Frederiksberg HF Kursus Lrs Bronée 04 Mil: post@lrsbronee.dk Web: www.lrsbronee.dk Indholdsfortegnelse: Forord Det grundlæggende Ligningsløsning 8 Procentregning Rentesregning

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Komplekse tal a b. udgave 004 FORORD Dette otat giver e kort idførig i teorie for komplekse tal, regeregler, røddere i polyomier bl.a. med heblik på avedelser ved løsig af lieære

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner Elementær Mtemtik Alger Anlytisk geometri Trigonometri Funktioner Ole Witt-Hnsen Køge Gymnsium 0 Indhold Indhold... Kp. Tl og regning med tl.... De nturlige tl.... Regneregler for nturlige tl.... Kvdrtsætningerne.....

Læs mere

Ledighedsstatistik, juli 2013

Ledighedsstatistik, juli 2013 Ledighedssttistik, li Stigig i kdemikerledighede i li str stigig i dimittedledighede Akdemikerledighede er steget med fr i til li g er u å.9 svrede til e ledighedsrcet å 4, ct. Stærk stigede dimittedledighed

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere