Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse"

Transkript

1 Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse For at undersøge om undervisningsforløbet havde effekt på elevernes holdninger til det lokale demokrati og digital dannelse, blev der lavet en effektmåling. Effektmålingen viser, at undervisningsforløbet har givet eleverne større kendskab til partierne og har betydet, at eleverne har ændret mening om, hvordan man kan få indflydelse. I løbet af undervisningsforløbet har eleverne også fået større tiltro til, at de kan gøre en forskel selv, og at politikerne vil lytte til dem. Elever har i løbet af projektet ikke ændret mening mht. reglerne for, hvad de skriver online på sociale medier. Bibliotekernes bidrag til undervisning mht. kildekritik har forbedret elevernes værktøjer til bedømmelse af kilder. Metode og baggrund Der blev udarbejdet et spørgeskema med 11 spørgsmål, hvortil der var 4 svarmuligheder, og eleverne skulle vælge den svarmulighed, som de var mest enige i. Eleverne fra Gilbjergskolen, Strandgårdskolen og Langmarkskolen skulle besvare skemaet inden den fælles elevdag den 7. marts 216 og igen ved projektets afslutning. De tre skoler har gennemført forskellige undervisningsforløb og på forskellige tidspunkter, hvilket bevirker, at eleverne har haft forskellige udgangspunkter ved besvarelsen af effektmålingen. Eleverne fra Gilbjergskolen og Langmarkskolen havde startet undervisningsforløbet inden besvarelsen første gang, mens Strandgårdskolen først startede undervisningsforløbet efter den fælles elevdag 7. marts 216. Fra Strandgårdskolen besvarede 41 elever skemaet i marts og 38 i maj. Fra Gilbjergskolen besvarede 21 elever skemaet i marts og 43 i maj. Fra Langmarkskolen besvarede 46 elever skemaet i marts, men eleverne fra 9. klasse holdt læseferie, da skemaet skulle besvares i maj, så der er ingen besvarelser. Forskellen i antallet af besvarelser i marts og maj gør, at effektmålingen samlet set ikke er helt valid for Gilbjergskolen og Langmarkskolen, men kun giver en indikation på, om undervisningen har flyttet elevernes holdninger. I det følgende bliver de samlede resultater fra effektmålingerne i marts og maj gennemgået, og derefter for Strandgårdskolen og Gilbjergskolen med vægt på, hvor resultaterne adskiller sig fra gennemsnitsresultatet. 1

2 Resultater fra effektmålingen Fordeling af besvarelser Langmarkskolen 43 Strandgårdskolen Gilbjergskolen Hvem bestemmer i kommunen I kommunen er det borgmesteren, der bestemmer I kommunen er det kommunaldirektøren, der bestemmer I kommunen er det byrådet, der bestemmer I kommunen er det borgerne, der bestemmer 51 af eleverne mener i maj, at det er byrådet, der bestemmer i kommunen, mens 23 mener, at det er borgmesteren (28 i marts). Største ændring i forhold til første måling er, at 22 af eleverne mener, at det er borgerne der bestemmer i kommunen, hvor det kun var 12 i målingen i marts. Der er i maj færre elever der mener, at borgmesteren eller kommunaldirektøren bestemmer. Byrådet Byrådet har aldrig gjort noget for mig Byrådet kan ikke blive enige om at gøre noget Byrådet har truffet beslutninger, som jeg har fået gavn af Byrådet arbejder godt for alle borgere i kommunen 44 mener, at byrådet arbejder godt for alle borgere i kommunen (47 i marts) og 28 af eleverne mener, at byrådet har truffet beslutninger, som de har haft gavn af (23 i marts). I marts 2

3 var der 6 der mente, at byrådet kan ikke blive enige om at gøre noget, og det er steget til 13 i maj, samtidig er holdningen til udsagnet byrådet har aldrig gjort noget for mig faldet til15 mod 24 i marts. Overordnet set er elevernes positive og negative holdninger til byrådet ikke ændret i projektperioden, men der er forskydninger blandt udsagnene. Politiske partier Jeg er medlem af et politisk parti eller ungdomsparti Jeg ved, hvilket parti jeg er mest enig med Jeg ved, hvilke partier Jeg kender ikke rigtigt jeg slet ikke ville partierne stemme på 15 af eleverne mener stadig i maj, at jeg kender ikke rigtig partierne, og det er faldet fra 22 i marts. Hovedparten ved, hvilke partier de er mest enige med (42 mod 39 i marts), og hvilke parti de ikke vil stemme på (43 mod 38 i marts). Undervisningen har givet eleverne større kendskab til partierne. Indflydelse Jeg får mere indflydelse, hvis jeg melder mig ind i et politisk parti Jeg får mere indflydelse, hvis jeg bliver aktiv i lokale foreninger Jeg får mere indflydelse, hvis jeg stemmer til kommunalvalget Jeg får mere indflydelse, hvis jeg kontakter politikerne I marts mente de fleste elever, at jeg får mere indflydelse ved at stemme til kommunalvalget (36), mens 33 mente man får mest indflydelse ved at være aktivt i lokale foreninger eller et politisk parti (21). Kun mente, at jeg får mere indflydelse, hvis jeg kontakter politikere. Det har ændret sig noget i maj, hvor 28 mener man får mere indflydelse ved at stemme, og 41 at 3

4 det giver mere indflydelse at melde sig ind i et politisk parti. 18 mener, at man får mere indflydelse ved at kontakte politikerne og 14 ved at være aktivt i lokale foreninger. Flest elever mener i maj, at jeg får mere indflydelse, hvis jeg melder mig ind i et politisk parti (41), mens det i marts kun var 21. En anden stor ændring er at Jeg får mere indflydelse, hvis jeg bliver aktiv i lokale foreninger falder fra 33 i marts til 14 i maj. Samtidig mener kun 28 af eleverne i maj, at jeg får mere indflydelse, hvis jeg stemmer til kommunalvalget, mens det i marts var 36. Undervisningen har betydet, at eleverne har ændret mening om, hvordan man får indflydelse. Gøre en forskel Jeg har selv mulighed for at gøre en forskel i politik Ved at arbejde sammen med andre ligesindede, kan vi gøre en forskel Politikerne lytter ikke til mig, så jeg kan ikke gøre en forskel Alting bliver bestemt fra folketinget eller EU, så politikerne kan alligevel ikke gøre noget Næste halvdelen af eleverne mente i marts, at ved at arbejde sammen med andre ligesindede, kan vi gøre en forskel (48), og det er stort set det samme i maj med 49. De største ændringer i forhold til eleverne holdning til, hvordan man kan gøre en forskel er, at i maj mener 34, at jeg selv har mulighed for at gøre en forskel i politik, mens det kun var 24 i marts. 21 mente i marts, at politikerne lytter ikke til mig, så jeg kan ikke gøre en forskel, og det er faldet til 6 i maj. I marts mente 7, at alting bliver bestemt i Folketinget og EU, så politikerne kan alligevel ikke gøre noget, og det er der i maj, der mener. I løbet af undervisningsforløbet har eleverne fået større tiltro til, at de kan gøre en forskel selv, og at politikerne lytter til dem. 4

5 Taler om politik i hjemmet I min familie taler vi aldrig om politik I min familie taler vi nogle få gange om politik I min familie taler vi ofte om politik I min familie taler vi altid om politik Med hensyn til hvor meget der bliver snakket politik i hjemmet, så er der ingen ændringer i besvarelserne. I både marts og maj svarede 59 af eleverne aldrig eller få gange, mens 41 svarer ofte eller altid. Ytringsfrihed Ytringsfrihed betyder, at jeg kan sige, hvad jeg har lyst til Ytringsfrihed betyder, at jeg kan sige, hvad jeg vil, så længe det ikke sårer andre Ytringsfrihed betyder, at jeg kan sige, hvad jeg vil, men ikke skrive det offentligt Ytringsfrihed betyder ikke, at jeg kan sige, hvad jeg vil, men at jeg ikke kan straffes for det, jeg siger Eleverne blev spurgt, hvad ytringsfrihed betyder. 32 mente i marts, at ytringsfrihed betyder, at jeg kan sige, hvad jeg har lyst til, og det er i maj steget til mente, at ytringsfrihed betyder, at jeg kan sige, hvad jeg vil, så længe det ikke sårer andre, og det er i maj faldet til mente i marts, at ytringsfrihed betyder, at jeg kan sige, hvad jeg vil, men ikke skrive det offentligt, og det er i maj næsten det samme med 4. I marts mente 16, at ytringsfrihed betyder ikke, at jeg kan sige, hvad jeg vil, men at jeg ikke kan blive straffet for det, jeg siger, og det er der, der mener i maj. Den største ændring med en stigning på 16 i forhold til marts, så mener 48 af eleverne i maj, at ytringsfrihed betyder, at de kan sige, hvad de har lyst til. 5

6 Regler for det man skriver online Det jeg skriver online, er omfattet af de samme regler, som det jeg siger eller skriver offline Det jeg skriver online, er kun omfattet af danske regler, hvis jeg skriver på en dansk side Det jeg skriver online, kan jeg blive straffet for i forhold til amerikansk lov Det jeg skriver online, kan ingen stille mig til ansvar for Elever har i løbet af projektet ikke ændret mening mht. reglerne for hvad de skriver online. Langt de fleste elever mener, at det jeg skriver online er omfattet af de samme regler, som det jeg siger eller skriver offline, det var 59 i marts og 58 i maj. Mens 15 i marts mente, at de ikke kan stilles til ansvar for det de skriver online, så var det i maj 14, der havde den holdning. Ejerskab på sociale medier Min profil og det, jeg skriver på sociale medier, ejer jeg selv fuldstændigt Min profil og det, jeg skriver på sociale medier, ejer jeg selv, men de enkelte medier kan vise det til andre Min profil og det, jeg skriver på sociale medier, ejer jeg ikke, men jeg bestemmer, hvem det må vises til Min profil og det, jeg skriver på sociale medier, ejer jeg overhovedet ikke Når det kommer til sociale medier, så mente 27 af eleverne i maj, at min profil og det jeg skriver på sociale medier, ejer jeg selv fuldstændig, og det er et fald i forhold til marts, hvor 34 mente det. 33 mente i maj, at min profil og det jeg skriver på sociale medier, ejer jeg selv, men de enkelte medier kan vise det til andre, og det var der 3, der mente i marts. 22 mente i marts, at min profil og det jeg skriver på sociale medier, ejer jeg ikke, men jeg bestemmer, hvem det må vises til, og det var steget til 27 i maj. Endelig mente 14 i marts, at de overhovedet ikke ejer det, som de skriver på sociale medier, og det var næsten det samme i maj med 13. Den største ændring er faldet fra 34 i marts til 27 i maj af elever, der mener, at de fuldstændig ejer det, de skriver på sociale medier. 6

7 Fakta på nettet Når jeg skal finde fakta på nettet, så bruger jeg Wikipedia Når jeg skal finde fakta på nettet, så bruger jeg e- ressourcer Når jeg skal finde fakta på nettet, så bruger jeg nyhedssider Når jeg skal finde fakta på nettet, så bruger jeg bibliotekets hjemmeside I marts angav 73 af eleverne, at de bruger e-ressourcer som Faktalink, Historiefaget m.m., når de skal finde fakta på nettet, og det var steget til 8 i maj. Tilsvarende faldt brugen af wikipedia fra 18 i marts til 11 i maj. Kildekritik Jeg kigger på, om det er et kendt firma eller organisation, der har skrevet den Jeg kigger på, hvornår den er skrevet og af hvem Jeg kigger på, om den ligger øverst på min Google-søgning Jeg kigger på, om der er andre, der har brugt den samme kilde Når eleverne skal bedømme deres kilder, så kiggede 31 af eleverne i marts efter, om det er et kendt firma/organisation, 36 undersøgte, hvem der har skrevet kilden og hvornår, 17 kiggede på om kilden ligger øverst i google-søgningen og 16 kiggede på om andre har brugt den samme kilde. I maj så 35 efter, om det er et kendt firma/organisation, 41 undersøgte, hvem der har skrevet kilden og hvornår, kiggede på om kilden ligger øverst i google-søgningen og 14 kiggede på om andre har brugt den samme kilde. Bibliotekerne bidrag til undervisning mht. kildekritik har forbedret elevernes bedømmelse af kilder. Eleverne svarede i marts på, hvad de godt kunne tænke sig at lære mere om. Her svarede mange: politik, terror, demokrati og digital dannelse 7

8 I maj blev det spurgt om, hvad de synes, at de havde lært i undervisningsforløbet. Her svarede mange elever: mere om partierne, digital dannelse, demokrati og byrådet. De blev også spurgt om, hvad der har været det bedste ved undervisningsforløbet. Her svarede flest elever rollespillet i byrådet, men også kendskab til partierne, workshop på Arbejdermuseet (elever fra Strandgårdskolen), fælles elevdag og sociale medier. Resultater fra effektmålingen på Strandgårdskolen Udsagn i Gns. i i Gns. i I kommunen er det borgmesteren, der bestemmer I kommunen er det kommunaldirektøren, der bestemmer I kommunen er det byrådet, der bestemmer I kommunen er det borgerne, der bestemmer Da eleverne i marts blev spurgt om, hvem der bestemmer i kommunen, så adskilte de sig fra gennemsnittet ved, at 62 mente, at byrådet bestemmer, hvor gennemsnittet var 52. I maj svarede eleverne det samme som gennemsnittet. Største forskel mellem målingerne i marts og maj på Strandgårdskolen var, at 12 mindre mente, at byrådet bestemmer i maj, og 15 flere elever mener, at borgerne bestemmer med en stigning fra i marts til 25 i maj. Udsagn i Gns. i i Gns. i Byrådet har aldrig gjort noget for mig Byrådet kan ikke blive enige om at gøre noget Byrådet har truffet beslutninger, som jeg har fået gavn af Byrådet arbejder godt for alle borgere i kommunen I marts mente 64 af eleverne, at byrådet arbejder godt for alle borgere i kommunen, og det var i maj faldet til 58, men er stadig er stykke over gennemsnittet på 47 i marts og 44 i maj. Den største ændring i for eleverne er, at i marts mente 2, at byrådet har truffet beslutninger, som jeg har fået gavn af, og det var i maj steget til 28, hvilket nogenlunde svarer til gennemsnittet. 8

9 Udsagn i Gns. i i Gns. i Jeg er medlem af et politisk parti 1 eller ungdomsparti Jeg ved, hvilket parti jeg er mest enig med Jeg ved, hvilke partier jeg slet ikke ville stemme på Jeg kender ikke rigtigt partierne Eleverne svar vedr. politiske partier var i marts det samme som gennemsnittet, mens de i maj havde rykket sig. 41 vidste i marts hvilket parti, de var mest enige med, og det steg i maj til 56 mod gennemsnittet på vidste i marts hvilke partier, som de slet ikke ville stemme på, og det var i maj faldet til 33 mod gennemsnittet på svarede i marts, at de ikke rigtig kendte partierne, og det var i maj faldet til 11, hvor gennemsnittet var 15. Undervisningsforløbet har medført at flere elever kender de forskellige partier, og eleverne fra Strandgårdskolen er mere afklaret end gennemsnittet af undersøgelsen. Udsagn i Gns. i i Gns. i Jeg får mere indflydelse, hvis jeg melder mig ind i et politisk parti Jeg får mere indflydelse, hvis jeg bliver aktiv i lokale foreninger Jeg får mere indflydelse, hvis jeg stemmer til kommunalvalget Jeg får mere indflydelse, hvis jeg kontakter politikerne Eleverne har ændret holdning til, hvordan man får mere indflydelse. I marts mente 5, at jeg får mere indflydelse, hvis jeg melder mig ind i politisk parti, og det steg i maj til 33. Det er en rigtig stor stigning, men dog stadig lidt lavere end gennemsnittet på 21 i marts og 41 i maj. 44 mente i marts, at jeg får mere indflydelse, hvis jeg bliver aktiv i lokale foreninger, og det var i maj faldet til 17, og selvom det er et stor fald, så er det stadig lidt højere end gennemsnittet på 13 i maj. 46 mente i marts, at jeg får mere indflydelse, hvis jeg stemmer til kommunalvalget, og det faldt til 36 i maj, mens gennemsnittet var på 36 i marts og 28 i maj. Kun 5 mente i marts, at jeg får mere indflydelse, hvis jeg kontakter politikerne, og det steg til 14 i maj, mens gennemsnittet var på i marts og 18 i maj. I forhold til gennemsnittet, så mener 8 flere elever fra Strandgårdskolen, at man får mere indflydelse ved at stemme til kommunalvalget. Eleverne har rykket sig meget i forhold til at få indflydelse via medlemskab af et politisk parti, men de er stadig 8 under gennemsnittet. Udsagn i Gns. i i Gns. i Jeg har selv mulighed for at gøre en forskel i politik Ved at arbejde sammen med andre ligesindede, kan vi gøre en forskel Politikerne lytter ikke til mig, så jeg kan ikke gøre en forskel Alting bliver bestemt fra folketinget eller EU, så politikerne kan alligevel ikke gøre noget

10 Elevernes vurdering af muligheder for at gøre en forskel er forandret under læringsforløbet. I marts, mente 28, at jeg har selv mulighed for at gøre en forskel i politik, og det er i maj steget til 39. Samtidig mente af eleverne i marts, at politikerne ikke lytter til mig, så jeg kan ikke gøre en forskel, mens det i maj er faldet til 3. Det samme er gældende for udsagnet alting bliver bestemt i Folketinget eller EU, så politikerne kan alligevel ikke gøre noget, hvor mente det i marts og kun 5 i maj. I forhold til gennemsnittet, så har eleverne fra Strandgårdskolen større tiltro til at de selv kan gøre en forskel, og at man ved at arbejde sammen med andre ligesindede kan gøre en forskel. Udsagn i Gns. i i Gns. i I min familie taler vi aldrig om politik I min familie taler vi nogle få gange om politik I min familie taler vi ofte om politik I min familie taler vi altid om politik 3 5 Eleverne blev spurgt, hvor ofte de taler om politik hjemme, og der viser målingerne i marts og maj det samme. I forhold til gennemsnittet, så taler man mere om politik i hjemmene i Ishøj. 55 angav i marts, at de ofte eller altid taler om politik mod gennemsnittet på 41 og i maj var tallet 53 mod gennemsnittet på 41. Udsagn i Gns. i i Gns. i Ytringsfrihed betyder, at jeg kan sige, hvad jeg har lyst til Ytringsfrihed betyder, at jeg kan sige, hvad jeg vil, så længe det ikke sårer andre Ytringsfrihed betyder, at jeg kan sige, hvad jeg vil, men ikke skrive det offentligt Ytringsfrihed betyder ikke, at jeg kan sige, hvad jeg vil, men at jeg ikke kan straffes for det, jeg siger Eleverne har i forløbet ændret mening om, hvad ytringsfrihed betyder. I marts mente 23, at ytringsfrihed betyder, at jeg kan sige, hvad jeg har lyst til, og det er i maj steget med 16 til 39. Et tilsvarende fald er der for udsagnet Ytringsfrihed betyder ikke, at jeg kan sige, hvad jeg vil, men at jeg ikke kan straffes for det, jeg siger, hvor der er et fald fra 15 i marts til i maj. I forhold til gennemsnittet ligger eleverne både i marts og maj lavere med hensyn til udsagnet ytringsfrihed betyder, at jeg kan sige, hvad jeg har lyst til, med 23 og 39 mod gennemsnittet på 32 og 48. For udsagnet Ytringsfrihed betyder ikke, at jeg kan sige, hvad jeg vil, men at jeg ikke kan straffes for det, jeg siger gør det samme sig gældende med 15 og mod gennemsnittet på 16 og. Eleverne ligger højere på udsagnet Ytringsfrihed betyder, at jeg kan sige, hvad jeg vil, så længe jeg ikke sårer andre, hvor de i marts havde 59 mod gennemsnittet på 47 og i maj 58 mod 38. Denne markante holdning kan også ses i elevernes digitale retningslinjer, som de har udarbejdet i løbet af projektet.

11 Udsagn i Gns. i i Gns. i Det jeg skriver online, er omfattet af de samme regler, som det jeg siger eller skriver offline Det jeg skriver online, er kun omfattet af danske regler, hvis jeg skriver på en dansk side Det jeg skriver online, kan jeg blive straffet for i forhold til amerikansk lov Det jeg skriver online, kan ingen stille mig til ansvar for Eleverne har stort set ikke ændret holdning mht. regler for det de skriver online. Største ændring er, at 13 mente i marts, at det jeg skriver online, kan ingen stille mig til ansvar for, og det er faldet til 8 i maj. I forhold til gennemsnittet mener 67 i marts og 7 i maj, at det jeg skriver online, er omfattet af de samme regler, som det jeg siger eller skriver offline, hvor gennemsnittet er 59 i marts og 58 i maj. Igen en markant holdning, der afspejles i deres digital retningslinjer. Udsagn i Gns. i i Gns. i Min profil og det, jeg skriver på sociale medier, ejer jeg selv fuldstændigt Min profil og det, jeg skriver på sociale medier, ejer jeg selv, men de enkelte medier kan vise det til andre Min profil og det, jeg skriver på sociale medier, ejer jeg ikke, men jeg bestemmer, hvem det må vises til Min profil og det, jeg skriver på sociale medier, ejer jeg overhovedet ikke Der er sket en del forskydninger mht. til ejerskab af det de skriver på sociale medier. I marts mente 44, at min profil og det jeg skriver på sociale medier, ejer jeg selvfuldstændigt, mens det i maj er faldet til 25. Procentdelen af elever, der mente, at min profil og det jeg skriver på sociale medier, ejer jeg selv, men at de enkelte medier kan vise det til andre, var på 28 i marts og steg til 36 i maj. I marts udgjorde eleverne, der mente, at min profil og det jeg skriver på sociale medier, ejer jeg ikke, men jeg bestemmer, hvem det må vises til, 15 og det steg til 28 i maj. I marts var der 13 og i maj 11, der mente, at min profil og det jeg skriver på sociale medier, ejer jeg overhovedet ikke. I forhold til gennemsnittet, så var der flere elever (44) i marts, der mente, at de fuldstændigt ejede det, de skrev, mod et gennemsnit på 34 og færre elever (15) der mente, at de ikke ejede, det de skrev, men at de bestemmer, hvem der må se det, mod et gennemsnit på 22. I maj svarer eleverne fra Strandgårdskolen som gennemsnittet. 11

12 Udsagn i Gns. i i Gns. i Når jeg skal finde fakta på nettet, så bruger jeg Wikipedia Når jeg skal finde fakta på nettet, så bruger jeg e-ressourcer (f.eks. Faktalink, historiefaget eller andre lignende e-ressourcer) Når jeg skal finde fakta på nettet, så bruger jeg nyhedssider som eb.dk eller cnn.com Når jeg skal finde fakta på nettet, så bruger jeg bibliotekets hjemmeside Både i marts og maj angav 92 af eleverne, at de bruger e-ressourcer som Faktalink, Historiefaget m.m. til at finde fakta på nettet, hvilket er noget højere end gennemsnittet med 73 i marts og 8 i maj. Udsagn i Gns. i i Gns. i Når jeg skal bedømme, hvor god en kilde på nettet er, så kigger jeg på, om det er et kendt firma eller organisation, der har skrevet den Når jeg skal bedømme, hvor god en kilde på nettet er, så kigger jeg på, hvornår den er skrevet og af hvem Når jeg skal bedømme, hvor god en kilde på nettet er, så kigger jeg på, om den ligger øverst på min Googlesøgning Når jeg skal bedømme, hvor god en kilde på nettet er, så kigger jeg på, om der er andre, der har brugt den samme kilde Til bedømmelse af kilder på nettet, så er de største ændringer at 8 i marts angav, at de kiggede på om kilden lå øverst i googlesøgningen, og det var i maj steget til angav i marts, at de kiggede på om andre har brugt samme kilde, og det var i maj faldet til 11. I forhold til gennemsnittet så er der flere elever både i marts og maj, der angiver, at de bedømmer en kilde ved at se på om, det er et kendt firma eller organisation, der står bag, mens der i marts var 5 færre og i maj færre elever i forhold til gennemsnittet, der angav, at de bedømmer kilder ud fra, hvornår og hvem der har skrevet den. I maj blev eleverne spurgt om, hvilken form for undervisning de foretrækker, og har eleverne fra Strandgårdskolen svaret, at 62 foretrækker alm. undervisning med deres egen lærer, 28 foretrækker at undervisningen sker både på skolen og biblioteket, 11 foretrækker undervisning på skolen med egen lærer og en ansat fra biblioteket og foretrækker undervisning udelukkende på biblioteket med egen lærer og en ansat fra biblioteket. 12

13 Resultater fra effektmålingen på Gilbjergskolen 21 elever besvarede skemaet i marts og 42 elever besvarede skemaet i maj, så sammenligningsgrundlaget for effektmålingen er usikkert. Udsagn i Gns. i i Gns. i I kommunen er det borgmesteren, der bestemmer I kommunen er det kommunaldirektøren, der bestemmer I kommunen er det byrådet, der bestemmer I kommunen er det borgerne, der bestemmer Elevernes besvarelse vedr. hvem der bestemmer i kommunen har stort set ikke ændret sig i de to målinger, og besvarelserne ligger tæt op ad gennemsnittet. Udsagn i Gns. i i Gns. i Byrådet har aldrig gjort noget for mig Byrådet kan ikke blive enige om at gøre noget Byrådet har truffet beslutninger, som jeg har fået gavn af Byrådet arbejder godt for alle borgere i kommunen I løbet af undervisningsforløbet er andelen af elever, der mente at byrådet har aldrig gjort noget for mig faldet fra 29 i marts til 19 i maj. Trods faldet på, så er det højere end gennemsnittet. Den største stigning er, at i marts synes kun 5 at byrådet ikke kan blive enig om at gøre noget, og det var i maj steget til 21, hvilket er over gennemsnittet. Eleverne fra Gilbjergskolen ligger under gennemsnittet mht. udsagnet byrådet arbejder godt for alle borgere i kommunen med 33 i marts og 32 i maj, mens gennemsnittet var henholdsvis 47 og 44. Udsagn i Gns. i i Gns. i Jeg er medlem af et politisk parti 1 eller ungdomsparti Jeg ved, hvilket parti jeg er mest enig med Jeg ved, hvilke partier jeg slet ikke ville stemme på Jeg kender ikke rigtigt partierne vidste i marts hvilket parti, de var mest enige med, og det faldt i maj til 3 mod gennemsnittet på 39 i marts og 42 i maj. 52 vidste i marts hvilke partier, som de slet ikke ville stemme på, og det var i maj stort set det samme med 51 mod gennemsnittet på 38 i marts og 43 i maj. I maj angiver 19 af eleverne, at der ikke rigtig kender de forskellige partier, og det er en stigning fra marts (5), hvilket er den modsat tendens i forhold til gennemsnittet. 13

14 Udsagn i Gns. i i Gns. i Jeg får mere indflydelse, hvis jeg melder mig ind i et politisk parti Jeg får mere indflydelse, hvis jeg bliver aktiv i lokale foreninger Jeg får mere indflydelse, hvis jeg stemmer til kommunalvalget Jeg får mere indflydelse, hvis jeg kontakter politikerne Eleverne har ændret holdning til, hvordan man får mere indflydelse. I marts mente 33, at jeg får mere indflydelse, hvis jeg melder mig ind i et politisk parti, og det steg i maj til 47, hvilket er højere end gennemsnittet. 29 mente i marts, at jeg får mere indflydelse, hvis jeg bliver aktiv i lokale foreninger, og der var i maj faldet til 11, hvilket svarer meget godt til gennemsnittet Eleverne fra Gilbjergskolen ligger under gennemsnittet i både marts og maj mht. at jeg får mere indflydelse, hvis jeg stemmer til kommunalvalget. 24 mente i marts, at de vil få mere indflydelse på at stemme ved kommunalvalget, hvilket er 12 mindre end gennemsnittet, og det faldt til 21 i maj, hvor gennemsnittet var på mente i marts, at jeg får mere indflydelse, hvis jeg kontakter politikerne, og det steg til 21 i maj, mens gennemsnittet var på i marts og 18 i maj. Udsagn i Gns. i i Gns. i Jeg har selv mulighed for at gøre en forskel i politik Ved at arbejde sammen med andre ligesindede, kan vi gøre en forskel Politikerne lytter ikke til mig, så jeg kan ikke gøre en forskel Alting bliver bestemt fra folketinget eller EU, så politikerne kan alligevel ikke gøre noget Elevernes vurdering af muligheder for at gøre en forskel er forandret under læringsforløbet. I marts, mente 19, at jeg har selv mulighed for at gøre en forskel i politik, og det er i maj steget til 3. Samtidig mente 19 af eleverne i marts, at politikerne lytter ikke til mig, så jeg kan ikke gøre en forskel, mens det i maj er faldet til 9. Det modsatte er gældende for udsagnet alting bliver bestemt af Folketinget eller EU, så politikerne kan alligevel ikke gøre noget, hvor 5 mente det i marts og 14 i maj, hvilket er modsat tendensen for gennemsnittet. I marts mente 57, at ved at arbejde sammen med andre ligesindede, kan vi gøre en forskel og det fald med i maj til 47. Eleverne fra Gilbjergskolens besvarelser ligger tæt op af gennemsnittet. Udsagn i Gns. i i Gns. i I min familie taler vi aldrig om politik I min familie taler vi nogle få gange om politik I min familie taler vi ofte om politik I min familie taler vi altid om politik 9 5 Der er sket en ændring i forhold til, hvor ofte eleverne taler om politik hjemme. 52 angav i marts, at de ofte eller altid taler om politik mod gennemsnittet på 41 og i maj var tallet faldet til 3 mod gennemsnittet på

15 Udsagn i Gns. i i Gns. i Ytringsfrihed betyder, at jeg kan sige, hvad jeg har lyst til Ytringsfrihed betyder, at jeg kan sige, hvad jeg vil, så længe det ikke sårer andre Ytringsfrihed betyder, at jeg kan sige, hvad jeg vil, men ikke skrive det offentligt Ytringsfrihed betyder ikke, at jeg kan sige, hvad jeg vil, men at jeg ikke kan straffes for det, jeg siger I marts mente 43, at ytringsfrihed betyder, at jeg kan sige, hvad jeg har lyst til, og det er i maj steget med 12 til 55. Eleverne fra Gilbjergskolen er her højere end gennemsnittet. Et tilsvarende fald er der for udsagnet ytringsfrihed betyder, at jeg kan sige, hvad jeg vil, så længe det ikke sårer andre, hvor der er et fald fra 33 i marts til 21 i maj. I både marts og maj ligger eleverne her lavere end gennemsnittet. For udsagnet ytringsfrihed betyder ikke, at jeg kan sige, hvad jeg vil, men at jeg ikke kan straffes for det, jeg siger ligger eleverne højere end gennemsnittet med 19 i både marts og maj, mens gennemsnittet er 16 i marts og i maj. Udsagn i Gns. i i Gns. i Det jeg skriver online, er omfattet af de samme regler, som det jeg siger eller skriver offline Det jeg skriver online, er kun omfattet af danske regler, hvis jeg skriver på en dansk side Det jeg skriver online, kan jeg blive straffet for i forhold til amerikansk lov Det jeg skriver online, kan ingen stille mig til ansvar for Eleverne har stort set ikke ændret holdning mht. regler for det de skriver online. Største ændring er, at 6 flere i maj mener, at det jeg skriver online, er omfattet af de samme regler, som det jeg siger eller skriver offline, og der er et tilsvarende fald for udsagnet det jeg skriver online, er kun omfattet af danske regler, hvis jeg skriver på en dansk side, hvilket trods faldet er højere end gennemsnittet. Både i marts og maj mente 19, at det jeg skriver online, kan ingen stille mig til ansvar for, og 9 mente, at det jeg skriver online, kan jeg blive straffet for i forhold til amerikansk lov. Udsagn i Gns. i i Gns. i Min profil og det, jeg skriver på sociale medier, ejer jeg selv fuldstændigt Min profil og det, jeg skriver på sociale medier, ejer jeg selv, men de enkelte medier kan vise det til andre Min profil og det, jeg skriver på sociale medier, ejer jeg ikke, men jeg bestemmer, hvem det må vises til Min profil og det, jeg skriver på sociale medier, ejer jeg overhovedet ikke

16 I både marts og maj mente 29, at min profil og det, jeg skriver på sociale medier, ejer jeg selv fuldstændigt. Procentdelen af elever, der mente, at min profil og det, jeg skriver på sociale medier, ejer jeg selv, men at de enkelte medier kan vise det til andre, var på 33 i marts og faldt lidt til 31 i maj. Der er ikke den store forskel i forhold til gennemsnittet for de to udsagn. I marts udgjorde eleverne, der mente, at min profil og det, jeg skriver på sociale medier, ejer jeg ikke, men jeg bestemmer, hvem det må vises til, 14, hvilket var lavere end gennemsnittet. Det steg til 26 i maj, som er det samme som gennemsnittet. Omvendt var der i marts mere end gennemsnittet, der mente, at min profil og det, jeg skriver på sociale medier, ejer jeg overhovedet ikke, og det fald til 14 i maj, hvilket svarer til gennemsnittet. I maj svarer eleverne fra Gilbjergskolen som gennemsnittet. Udsagn i Gns. i i Gns. i Når jeg skal finde fakta på nettet, så bruger jeg Wikipedia Når jeg skal finde fakta på nettet, så bruger jeg e-ressourcer (f.eks. Faktalink, historiefaget eller andre lignende e-ressourcer) Når jeg skal finde fakta på nettet, så bruger jeg nyhedssider som eb.dk eller cnn.com Når jeg skal finde fakta på nettet, så bruger jeg bibliotekets hjemmeside Der er sket ændringer i forhold til, hvordan eleverne finder fakta på nettet i forløbet. I marts var der ingen, der brugte wikipedia til at finde fakta, mens det i maj er steget til 19. Hovedparten af eleverne angiver, at de bruger e-ressourcer som Faktalink, Historiefaget m.m. til at finde fakta på nettet. I marts var det gældende for 81 og i maj var det 7. Gennemsnittet viser er den modsatte tendens med en stigning fra 73 i marts til 8 i maj. 5 angiver i marts, at de bruger nyhedssider til at finde fakta, og det stiger til 9 i maj. I marts angav 14, at de brugte bibliotekets hjemmeside til at finde fakta, og det var i maj faldet til 2. Udsagn i Gns. i i Gns. i Når jeg skal bedømme, hvor god en kilde på nettet er, så kigger jeg på, om det er et kendt firma eller organisation, der har skrevet den Når jeg skal bedømme, hvor god en kilde på nettet er, så kigger jeg på, hvornår den er skrevet og af hvem Når jeg skal bedømme, hvor god en kilde på nettet er, så kigger jeg på, om den ligger øverst på min Googlesøgning Når jeg skal bedømme, hvor god en kilde på nettet er, så kigger jeg på, om der er andre, der har brugt den samme kilde Til bedømmelse af kilder på nettet, så er der ikke større ændringer i elevernes besvarelser i marts og maj. 16

17 I forhold til gennemsnittet, så er der flere elever fra Gilbjergskolen, der kigger på hvornår og hvem kilden er skrevet af, og der er færre elever, der kigger på om kilden ligger øverst i googlesøgningen. For begge udsagn er forskellen størst i marts. I maj blev eleverne spurgt om, hvilken form for undervisning de foretrækker, og har eleverne fra Gilbjergskolen svaret, at 81 foretrækker alm. undervisning med deres egen lærer, foretrækker at undervisningen sker både på skolen og biblioteket, 7 foretrækker undervisning på biblioteket med egen lærer og en ansat fra biblioteket og 2 foretrækker undervisning på skolen med egen lærer og en ansat fra biblioteket. 17

Slutrapport fra. projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse

Slutrapport fra. projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Slutrapport fra projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Indholdsfortegnelse Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Målgruppen... 4 Mål og succeskriterier... 4 Effektmåling... 8 Undervisningsforløbet...

Læs mere

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Konklusion: Projektet har styrket det lokale samarbejde, og i alle tre kommuner vil samarbejdet fortsætte efter projektet. Deltagerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT AUGUST 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Notat på baggrund af national repræsentativ survey

Notat på baggrund af national repræsentativ survey 27.05.14 Danskernes syn på medlemsdemokrati Side 1 af 6 Notat på baggrund af national repræsentativ survey En stor del af danskerne er aktive i foreninger og har med jævne mellemrum mulighed for at yde

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET

HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT OKTOBER 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder.

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Christiansborg overskygger kommunalpolitikken

Christiansborg overskygger kommunalpolitikken Christiansborg overskygger kommunalpolitikken Christiansborgpolitikere dominerer. Når 51,9 pct. af danskerne oplever, at alle vigtige politiske beslutninger træffes på Christiansborg, som nye tal fra Cevea

Læs mere

Dansk Folkeparti kræver ny metode for mandatfordeling ved regional- og kommunalvalg

Dansk Folkeparti kræver ny metode for mandatfordeling ved regional- og kommunalvalg Dansk Folkeparti kræver ny metode for mandatfordeling ved regional- og kommunalvalg Christiansborg, den 2. marts 2005/kk Dansk Folkepartis kommunalordfører, Poul Nødgaard, formand for Folketingets Kommunalvalg

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVEM BESTEMMER HVAD?

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVEM BESTEMMER HVAD? Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVEM BESTEMMER HVAD? HVEM BESTEMMER HVAD? INDHOLD INTRO (ARK1) 1. Før du ser filmen 2. Mens du ser filmen 3. Efter du har set filmen TJEK DIN FORSTÅELSE (ARK2) 1. Hvem

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November

Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November Formålet med fokusgruppen i Odense er at få de unge til at tage stilling til en række tiltag, som Odense kommune har taget for netop at få de unge til

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Evalueringen er lavet af den lokale projektgruppe i Horsens i fællesskab. I Ishøj og Gribskov har bibliotekerne og skolerne lavet

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Forløb: Regions- og kommunalvalget 21. november 2017

Forløb: Regions- og kommunalvalget 21. november 2017 Forløb: Regions- og kommunalvalget 21. november 2017 Længde: 8-9 lektioner af 60 min. varighed. Faglige mål: o Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

Refleksionsøvelse Stress og Identitet

Refleksionsøvelse Stress og Identitet Digital Superkarma Refleksionsøvelse Stress og Identitet Formål: At eleverne reflekterer over, hvordan de sociale medier påvirker dem i forhold til stress og identitet. I skal bruge: Et skilt hvor der

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE NR. 8 - RESULTATOVERSIGT SEPTEMBER 2017 Undersøgelsen I Holbæk Kommunes borgerpanel, kan byrådet spørge et bredt udvalg af borgere om holdninger, erfaringer

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Spørgeskemaevaluering af første forløb

Spørgeskemaevaluering af første forløb 1 UCL. Moveprojekt: Webaktiviteter i studieaktivitetsmodellen. Evaluering Spørgeskemaevaluering af første forløb 79 studerende har besvaret spørgeskemaet. Nedenfor ses de samlede resultater for alle deltagende

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

NOTAT. Notatets opbygning:

NOTAT. Notatets opbygning: NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om resultaterne af de nationale trivselsmålinger for folkeskolerne

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 10 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2015 (Ordinær)... 4 28.05.2015 (Ordinær)... 5 22.05.2015 (Netadgang)... 6 28.05.2015

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Hvad siger undersøgelserne?

Hvad siger undersøgelserne? Hvad siger undersøgelserne? I indeværende uge har pressen bl.a. refereret en opfattelse blandt nogle af de bornholmske lokalpolitikere om, at»de borgerundersøgelser, som kommunen har foretaget, viser,

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN Kontakt: Analytiker, Sarah Vormsby +4 21 81 6 sav@thinkeuropa.dk RESUME Danske gymnasieelever ønsker fælles, europæiske løsninger på flygtningesituationen,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

EU et udemokratisk kapitalistisk projekt - elevvejledning

EU et udemokratisk kapitalistisk projekt - elevvejledning EU et udemokratisk kapitalistisk projekt - elevvejledning Under dette delemne EU, et udemokratisk kapitalistisk projekt skal du bruge de kompetencer og færdigheder du har trænet i de andre forløb af På

Læs mere

Miljøpolitik I Odense. Odense Kommune 2008

Miljøpolitik I Odense. Odense Kommune 2008 Miljøpolitik I Odense Odense Kommune 2008 Om undersøgelsen Miljøpolitik I Odense Om undersøgelsen Denne rapport indeholder resultaterne for Odense Kommunes måling af borgernes holdninger til miljøpolitik

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Interesse- og effektmåling

Interesse- og effektmåling Interesse- og effektmåling Energi Horsens Fonden 211 Antal respondenter: 992 Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om målingen af interesse for de naturvidenskabelige fag samt resultatforklaring

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Præsidiet for Reformationsjubilæet Effektmåling før og efter

Præsidiet for Reformationsjubilæet Effektmåling før og efter Præsidiet for Reformationsjubilæet 2017 Effektmåling før og efter Om analysen Metode Undersøgelsen er foretaget som to målinger i et såkaldt Danmarkspanel. Panelet består af mere end 80.000 tilfældigt

Læs mere

Demokrati og folketing

Demokrati og folketing A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel _ Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Workshop Multimodale tekster. Samarbejdsprojekt Thisted Bibliotek og PLC på Thisted Kommunes folkeskoler

Workshop Multimodale tekster. Samarbejdsprojekt Thisted Bibliotek og PLC på Thisted Kommunes folkeskoler Workshop Multimodale tekster Samarbejdsprojekt Thisted Bibliotek og PLC på Thisted Kommunes folkeskoler Dagens program 8.00: Velkommen og introduktion til projektet, multimodalitet og 21th Century Learning

Læs mere

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport)

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) 2015 Uddannelses- og medlemsanalyse RESUMÉ (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) Af projektkonsulent Dorthe Hansen Danmarks Taekwondo Forbund 28-05-2015 Antal udøvere Analysens baggrund Medlemssammensætning:

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere