Bygge- og anlægsvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygge- og anlægsvirksomhed"

Transkript

1 Bygge- og anlægsvirksomhed Kapitel 13 Bygge- og anlægssektoren Små og større bygge-opgaver lige fra broer til reparation af vægge. Vægt i økonomien tidligere: 12% af BFI og 10% beskæftigelse nu 4-5% af BFI og 5% af beskæftigelsen 4/3/02 N.W-N 2 1

2 Sammensætning af medarbejdere, 2000 Arbejdere og medarb mestre % Entreprenører Murermestre Tømmermestre Malermestre Glarmestre VVS-installatører El-installatører Off virksomheder I alt indehavere funktionærer andre STO 4/3/02 N.W-N 3 Hvad laver de? Nybyggeri og tilbygning Reparation og vedligeholdelse Anlægsarbejde Anden virksomhed Ikke på arbejde, ferie, sygdom, dårligt vejr og lign Ialt /3/02 N.W-N 4 2

3 Store svingninger i vækst Årlig vækst i BFI i faste priser (%) B&A I alt /3/02 N.W-N 5 Svingninger i vækst Årsager til svingninger produktionen i sektoren har lang levetid, derfor ikke megen erstatningsproduktion byggeriet omfatter i betydelig grad behov for kapacitetsudvidelse, dy og dn. rente- og inflationsforventninger får stor betydning for timingen af produktionen særlig politisk bevågenhed 4/3/02 N.W-N 6 3

4 Input- output for b&a Inp ut: Output: Leverancer fra andre indenlandske erhverv Sten-, ler- og glasproduktion 7.2 Jern- og metalproduktion 8.4 Forre tningsservice 12.4 Øvrige indenlandske erhverv 24.9 Fra andre indenlandske erhve Import 9.2 Indirekte skatter -0.1 Lønninger 28.6 Bruttorestindkomst 9.4 Lønninger + bruttorestindk Produktionsvæ rdi i basispriser (input i alt)1 100 Reparation og vedligeholdelse: Privat 27.5 Offentlig 5.5 Reparation og vedligeholdels Investeringer i bygninger og anlæ g 67 Produktionsvæ rdi i basispriser (output i alt) 100 4/3/02 N.W-N 7 Særlige punkter Forholdsvis høje bruttorestindkomst skyldes mange selvstændige reparation og vedligeholdelse udgør 33% større relativ andel af reparation i dårlige tider 4/3/02 N.W-N 8 4

5 Tendenser i byggeriet 1980= Anlæ g i faste priser 100 Byggeri ekskl. boliger i faste priser Boligbyggeriet i faste priser 50 A nta l fuld fø rte bo lig er m ed privat bygherre /3/02 N.W-N 9 Prisen på gamle bygninger Prisen er en funktion af fremtidige lejebeløb eller afkast omkostninger, leje nu og i fremtiden reale forrentning i samfundet udbudet af nye ejendomme så længe prisen på gl ejendomme > prisen på nye korr for forskelle, så? efterspørgselen efter specielle huse, grunde beliggenheder 4/3/02 N.W-N 10 5

6 Salgsprisen og kontantpris på fast ejendom 1980= Byggeomkostningsindeks: faste vægte Byggeom kostningsindeks for enfam iliehus Kontantpris for enfam iliehus K onta ntp ris p r. m ² fo r ubebyggede grunde under 2000 m ² 4/3/02 N.W-N 11 Kontantpris i forhold til byggeomkostn 1980= /3/02 N.W-N 12 6

7 Finansiering af fast ejendom I hovedsagen lån fra realkreditinstitutter reguleret af økonomiministeriet gradvis liberalisering: fra 1993 har friværdi kunnet belånes med <80% af kontantværdi obligations- eller kontantlån 6% obligationer for fx 1 mill sælges for kurs?? Låntager får provenuet, men skal afdrage og forrente 1 mill kontantlån: kreditforeningen sælger obligationer, så lånprovenuet svarer til 1 mill, som også skal afdrages 4/3/02 N.W-N 13 Låneformer Rente Fastforrentede lån variabelt forrentede lån - flexlån Ydelse serielån annuitetslån særlige restriktioner: som mixlån, til andre tider andre restriktioner udbetaling, sælgerpantebrev, banklån 4/3/02 N.W-N 14 7

8 Boligudgift Boligudgift excl varme og el første års ydelse på lån incl lån af udbet. ejdskatter vedligeholdelsesudgifter det første år forsikringer, skorstensfejer etc -skatteværdi af rentefradrag + ejendomsværdiskat (1% af de første 2.5mill i ejendomsværdi, dernæst 3%) 4/3/02 N.W-N 15 Årlig ydelse Nettohusleje realt inkl. lejevæ rdi, ekskl. banklån Inflations virkninger på boligudgiften pct m ed Banklån pct pct pct Å r e fte r kø b 4/3/02 N.W-N 16 8

9 Værdien af boligen Opsparing i boligen Inflation = værdien af huset stiger gevinst afhænger af hvornår man har købt konvertering virkning af ændrede beskatningsforhold på ejd.prisen 4/3/02 N.W-N 17 Private udlejningsboliger 1.1mill udlejningsboliger, heraf priv nyt privat udlejningsbyggeri har trange vilkår 100 m2 nybyggeri til 1mill koster pr måned 6100 (excl afdrag) + drift+vedligehold etc institutionelle investorer slipper for realrenteafgift Lejeregulering siden 1939 og egentlig tidligere omkostningsbestemt leje siden 1975 rimelige driftsudgifter, +7% af ejd værdien ved vurdering I 1973! 4/3/02 N.W-N 18 9

10 Almennyttige byggeri enheder Finansiering: 84% af byggesum optages som særligt subsidieret lån som 2.5% indekslån + 1.4% i afdrag ydelsesstøtte: lejeren betaler max pr halvår 2.143% af den indeksregulerede hovedstol (ved indekslån reguleres afdrag, hovedstol og rente med prisudviklingen) hvis lønstigninger mindre end prisstign, benyttes lønstign afdragene reguleres med 75% af prisstigninger 14% kommunal grundkapital 2% beboerindskud 4/3/02 N.W-N 19 Lejeniveau Almene byggeri er støttet 1 mill krs bolig koster pr år ejerbolig meget dyrere men forskellig effekt af inflation prisstigning tvangsydelser i almennyttigt boligbyggeri, men boligstøtte ejendomsskatter 4/3/02 N.W-N 20 10

11 Andelsboliger 80% støttede indekslån med maks ydelse på 2.5% af indekserede hovedstol 20% indskud Opsparet indskud kan sælges ved flytning Igen tilskud 4/3/02 N.W-N 21 Boligerhvervet (afkast af boliger) Boligbestanden i 2000: 2.5 mill boliger vækst på 1.3% pr år, men aftagende men vækst i huslejen (faste priser) på 3% p.a. den store byggeperiode for parcelhuse var efter 1960 og rækkehuse efter /3/02 N.W-N 22 11

12 Boligsammensætningen Væ kst Husstande i alt % I S tuehuse % I P arcelhuse % I Ræ kke-, kæ de- og dobbelthuse % I Etageboliger % I Kollegier % I Andre boliger % Personer i alt % I S tuehuse % I Parcelhuse % I Ræ kke-, kæ de- og dobbelthuse % I Etageboliger % I Kollegier % I Andre boliger % 4/3/02 N.W-N 23 Boligpolitik Generel støtte til boliger, højere boligforbrug end ellers omfordeling til de med laveste indkomster off udgifter: 15 mia (1997) heraf individuel boligstøtte, boligydelse +boligsikring 8 støttet boligbyggeri 5 sanering og byfornyelse 1 4/3/02 N.W-N 24 12

13 Boligpolitik: Ejerboliger Tidligere lejeværdi af egen bolig endnu tidligere rentefradrag i toppen af skatten og fradrag for vedligehold og fradrag for ejendomsskatter gevinsten har bestået i ubeskattet kapitalgevinst ved salg 4/3/02 N.W-N 25 Boligpolitik i det private udlejningsbyggeri Lavere lejeindtægt end markedsleje - incitamentet til vedligehold ringe Lov om privat byfornyelse er ment som en opretning af dette - nu også renovering af bygninger 7.1 mia kr i støttemidler husleje herefter som i nyt almennyttigt byggeri. Fri husleje? 4/3/02 N.W-N 26 13

14 Boligpolitik - almennyttige byggeri Med støtten er man nødt til at have en max begrænsning 1997: almennyttige og andelsboliger, heraf 4000 almene boliger, ældreboliger samt 1000 ungdomsboliger og 1000 andelsboliger opsparing i de almene boligselskaber 4/3/02 N.W-N 27 Den individuelle boligstøtte Andre er generelle tilskud Boligsikring (til ikke-pensionister) Boligydelse (til pensionister) 1997: hustande modtog i gns kr i støtte: Gns boligsikring for familier med børn Gns boligydelse for pensionister: /3/02 N.W-N 28 14

15 Kritik af boligpolitik, oecd Uheldig huslejeregulering mindsker vedligehold - off poltik for genopretning for dyr for det off. Lavt udbud af privat udlejningsbyggeri misforhold mellem husleje og boligens kvalitet fører til mindre mobilitet store prisudsving, som har skabt store svingninger i kapitalgevinster, som ikke beskattes! ukoordineret boligpolitik, hvor stor del af boligstøtten modtages af pensionister 4/3/02 N.W-N 29 15

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Dansk boligbeskatningset i ejendoms- og boligøkonomisk perspektiv

Dansk boligbeskatningset i ejendoms- og boligøkonomisk perspektiv Seminarer Stocholm 1999 økonomisk nasjonalrapport - dansk Dansk boligbeskatningset i ejendoms- og boligøkonomisk perspektiv af Jens Lunde lektor, cand. polit. Institut for Finansiering Handelshøjskolen

Læs mere

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne stiger på landsplan, men boligmarkedet halter

Læs mere

Af Bent Madsen 3. januar 2000

Af Bent Madsen 3. januar 2000 p:\gs\december 99\boform-bm.doc Af Bent Madsen 3. januar 2000 RESUMÈ TILSKUD TIL FORSKELLIGE BOLIGFORMER I den offentlige debat bliver det ofte fremstillet som om, at de almene boliger modtager rigelige

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Privat boligudlejning

Privat boligudlejning SBi 2008:01 Privat boligudlejning Motiver, strategier og økonomi Privat boligudlejning Motiver, strategi og økonomi Hans Skifter Andersen Morten Skak SBi 2008:01 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Af Bent Madsen 25. februar 2000 RESUMÈ

Af Bent Madsen 25. februar 2000 RESUMÈ i:\jan-feb-2000\boligom-bm.doc Af Bent Madsen 25. februar 2000 RESUMÈ BOLIGOMKOSTNINGER I EJERBOLIGER OG ALMENE BOLIGER Af visse dele af den offentlige debat har man næsten kunne få indtryk af, at Pinsepakken

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning Dansk Økonomi forår 2001 KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT III.1 Indledning Høj velstand og store subsidier betyder høj boligstandard Går subsidierne til de rigtige personer? Boligmarkedet

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Boligsubsidier i Grønland

Skatte- og Velfærdskommissionen. Boligsubsidier i Grønland Skatte- og Velfærdskommissionen Boligsubsidier i Grønland Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning...4 1.1. Sammenfatning af resultater...4 2. Samfundsmæssige perspektiver

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

Boliger subsidier og tilskud. Torben M Andersen Økonomisk Råd Marts 2014

Boliger subsidier og tilskud. Torben M Andersen Økonomisk Råd Marts 2014 Boliger subsidier og tilskud Torben M Andersen Økonomisk Råd Marts 2014 Boligpolitik er vanskelig! Grundlæggende krav til en rimelig bolig for alle Varigt forbrugsgode: Stor up-front investering løbende

Læs mere

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit HD (FR) studiet Afgangsprojekt forår 2013 Afleveringsdato 13. maj 2013 Forfatter: Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Afgangsprojekt, HD Finansiel Rådgivning Forår 2013 Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse

Læs mere

I dette kapitel fremlægges en række forslag på boligområdet ud fra følgende overordnede principper og mål

I dette kapitel fremlægges en række forslag på boligområdet ud fra følgende overordnede principper og mål Kapitel 4: Boliger 4.1 Indledning Boligforhold er en afgørende velfærdsparameter. Det er vigtigt, at alle har mulighed for at bo i en ordentlig og tidssvarende bolig. Kravene til boliger ændres i takt

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Bachelorafhandling. Udviklingen på det danske boligmarked

Bachelorafhandling. Udviklingen på det danske boligmarked Nationaløkonomisk Institut HA. Int. 6 Semester Opgaveskrivere: Dennis Bækgaard Christensen Filip Høgh Poulsen Vejleder: Valdemar Smith Bachelorafhandling Udviklingen på det danske boligmarked Handelshøjskolen

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Beskatning af boliger - hvorfor og hvordan

Beskatning af boliger - hvorfor og hvordan Beskatning af boliger - hvorfor og hvordan Af John Smidt, Kontorchef i Det Økonomiske Råds Sekretariat 1 Artiklen påviser, at ejendomsværdiskatten med den aktuelle skattemæssige værdi af rentefradragsretten

Læs mere

Analyser af indkomstfordeling

Analyser af indkomstfordeling N N N '(7.2120,6.( 5c' 6 (. 5 ( 7 $ 5, $ 7 ( 7 Analyser af indkomstfordeling Steen Jørgensen Arbejdspapir 2001:6 Sekretariatet udgiver arbejdspapirer, hvori der redegøres for tekniske, metodemæssige og/eller

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark H.D. studiet i Finansiering Hovedopgave Forår 2010 --------------- Opgaveløser: Jacob Saltoft Kristiansen Vejleder: Mikkel Høegh Opgaveemne 49 Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser

Læs mere