Komplekse tal og Kaos

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komplekse tal og Kaos"

Transkript

1 Komplekse tal og Kaos Jon Sporring Datalogisk Institut ved Københavns Universitet Universitetsparken 1, 2100 København Ø August, Forord Denne opgave er tiltænkt gymnasiestuderende med matematik på højt niveau. Opgaven omhandler komplekse tal og Mandelbrots mængde. Yderligere litteratur kan findes bla. i [1]. Opgaven indeholder først en introducerende beskrivelse, en algoritme og derefter en implementation i programmeringssproget C. Den afsluttende opgave kan løses på 2 niveauer. Ifald der er en computer med en C-oversætter (C-compiler) tilgængelig vil man kunne eksperimentere med programmet, og den samlede opgave forventes at kunne løses på 3 timer. I den forbindelse kan gratis pakken Cygwin anbefales (http://cygwin.com), men man vil skulle erstatte kaldet til cc med gcc. Hvis programmeringsopgaven vælges fra forventes det, at opgaven kan løses på 1 time. 1

2 2 Andengradsligninger og kvadratroden af negative tal En andengradsfunktion kan skrives som, f(x) = ax 2 + bx + c, hvor x er variablen og a, b og c er koefficienter. Ofte ønsker støder man på problemer, hvor man kender koefficienterne og skal finde de eller de værdier af x, som løser ligningen, 0 = f(x) = ax 2 + bx + c. En lukket forms løsning (efter Eng. Closed Form er givet ved, x ± = b ± d, hvor d = b 2 4ac. Løsningerne kan klassificeres efter fortegnet på d: > 0 2 reelle løsninger d = 0 1 reel løsning < 0 0 reelle løsninger At dette er en løsning kan afprøves ved at indsætte en løsning i ligningen, her plus løsningen, ( b + ) d f(x + ) = f ( b + ) 2 ( d b + ) d = a + b + c = a(b2 + d 2b d) 4a 2 + b2 + b d + c = b2 + d 2b d 2b 2 + 2b d + 4ac 4a = b2 + d + 4ac 4a = b2 + b 2 4ac + 4ac 4a = 0 Bemærk, at det ikke her er nødvendigt at antage, at d 0, hvilket inspirerer til en indførelsen af en ny slags tal, komplekse tal, der består af en reel og en imaginær del. Komplekse tal kan skrives på flere måder, men den hyppigste er, z = x + iy, hvor x og y er reelle tal og i kaldes den komplekse konstant og er defineret som, i 2 = 1, eller skrevet på en anden måde, i = 1. 2

3 Imaginære akse y x+iy x Reele akse Operation Regneregel Figur 1: Et komplekst tal tegnet som en vektor. Addition z 1 + z 2 = (x 1 + iy 1 ) + (x 2 + iy 2 ) = (x 1 + x 2 ) + i(y 1 + y 2 ) Multiplikation z 1 z 2 = (x 1 + iy 1 )(x 2 + iy 2 ) = (x 1 x 2 y 1 y 2 ) + i(x 1 y 2 + y 1 x 2 ) Division z 1 z 2 = x 1 + iy 1 x 2 + iy 2 = (x 1x 2 + y 1 y 2 ) + i(y 1 x 2 x 1 y 2 ) x y2 2 Længde z = x + iy = x 2 + y 2 Vinkel z = (x + iy) = tan 1 y x Tabel 1: Almindelige regneregler for komplekse tal. Med de komplekse tal vil man derfor kunne regne med negative kvadratrødder, således at 2 = i i, og klassifikation af løsningerne for andengradsligninger kan udvides til, > 0 2 reelle løsninger d = 0 1 reel løsning < 0 2 komplekse løsninger Komplekse tal håndterer problemet med kvadratroden af negative tal på en elegant måde håndterer alle frihedsgrader i et andengradspolynomium. Komplekse tal kan med fordel visualiseres som en vektor, hvis komponenter er den reelle og den imaginære del. Dette ses i Figur 1. Denne analogi er til tider misvisinde, da nogle regneregler er forskellige for komplekse tal. De mest almindelige regneregler er givet i Tabel 1. 3 Iterative funktioner og Mandelbrots mængde At løse ligninger er helt fundamentalt for vores dagligdag; f.eks. hvis vi vil købe vingummier for 10 Kr. og stykprisen er 25 øre per vingummi, er det let at beregne det maksimale antal vingummier vi kan købe. Men mange funktioner lader sig ikke løse på lukket form. En rig klasse af funktioner er de iterative funktioner, og renteberegning er et eksempel på en funktion som både har iterativ foreskrift og en lukket forms løsning: Hvis man f.eks. har 10 Kr stående på en konto i banken, og der hvert år bliver tilskrevet 1% i renter af indestående beløb vil man er den iterative foreskrift givet ved, b i+1 = 1,01b i 3

4 under antagelse at b i er indestående beløb efter i år. Efter 5 år vil man så have, b 5 = 1,01b 4 = 1,01 2 b 3 = = 1,01 5 b 0, hvor sidstnævnte er en løsning på lukket form, og hvis b 0 = 10Kr vil b 5 = 10,51Kr. Mandelbrots mængde tager udgangspunkt i en meget simpel iterativ foreskrift: z j+1 = z 2 j + c, z 0 = 0 (1a) (1b) hvor z og c er komplekse tal. Mandelbrots mængde er afbildet på forsiden med hvid, og udover at Mandelbrots mængde har en smuk form, så er den fraktal, dvs. at det sjove billede på stor skala gentager sig i det uendelige som små versioner flere steder i mængden, og endelig ved man, at mængden er sammenhængende, dvs. at man kan bevæge sig rundt fra et vilkårligt punkt i mængden til et vilkårligt andet uden at forlade den. Mandelbrots mængde er defineret som de komplekse værdier af konstanten c, hvor z j+1 ikke divergerer, dvs. hvor z j+1 < når j. Altså, man vælger et c, udregner z 1 = 0 2 +c, z 2 = z 2 1 +c = c 2 +c, osv. indtil man kan afgøre, om z divergerer. Dette gentager man så for en anden værdi af c indtil man har fundet alle medlemmer, eller som i tilfældet af billedet på forsiden, indtil man har udfyldt alle pixels i billedet. Det lyder som meget arbejde, men heldigvis ved man, at ligesåsnart z k > 2 så er den tilhørende kompleks konstant c er ikke medlem af Mandelbrots mængde. For visuel nydelse afbilleder man derfor oftest det k, hvor z k bliver for lang, og hvis man har itereret tilpas mange gange uden divergens, antager man at c er medlem. Som program ser denne proces ud som vist i Figur 2. Programmet er et C-program, som oversættes med, cc -o mandelbrot mandelbrot.c -lm under antagelse af at programmet er gemt i en tekstfil ved navn mandelbrot.c. 4 Opgave 1. Eftervis, at x = b d er en løsning for en andengradsligning. 2. Kvadratlængen af et komplekst tal, z 2, kan skrives som produktet af z med dens konjugerede, z 2 = z z. Hvordan må den konjugerede så se ud? 3. Den konjugerede benyttes til at definere division af 2 komplekse tal, z 1 z 2 = z 1 z 2 z 2 z 2. Eftervis, at ovennævnte måde at beregne divisionen resulterer i Divisions operationen som givet i Tabel Udregn z 1... z 3 vha. ligningerne i (1) og for to forskellige komplekse konstanter, c = 1 + i1 og c = i Indtast programmet i Figur 2 og betragt det producerede billede men en billedfremviser som kan læse pgm-billeder. Hvis det ikke ligner billedet på forsiden, har du lavet en indtastningsfejl. 6. Prøv at zoome ind på dele af mængden ved at ændre cmin og cmax erne og se, om du kan finde en lille kopi af den store mængde. 4

5 /* Program: mandelbrot.c, beregner Mandelbrots mængde */ /* Banekurver for z = z^2 + c undersøges for konvergens for den */ /* komplekse variabel z og konstant c, startende i z = 0. */ /* Jon Sporring, DIKU, 2006 */ #include <stdio.h> #include <math.h> int main() { /* Interval af c-konstanten, som der undersøges: */ double CxMin = -1.9, CxMax = 0.6; /* Alt: CxMin = -1.5, CxMax = -1.3; */ double CyMin = -1.25, CyMax = 1.25; /* CyMin = -0.1, CyMax = 0.1; */ int N = 1024; /* Resultatbilledets størrelse (NxN) */ char *filename = "mandelbrot.pgm"; /* Filnavn til resultatbilledet */ /* Hjælpe variable */ int m, n, I, iter, itermax = 512; /* itermax < */ double Cx, Cy, Zx, Zy, Tx, Ty; FILE *fp; if ((fp = fopen(filename, "w")) == NULL) { fprintf(stderr, "Filen %s kan ikke skrives til\n",filename); return 1; fprintf(fp, "P2 %d %d %d\n", N, N, 255); /* Billed header for pgm */ for(m = 0; m < N; m++) { Cx = CxMin + (CxMax-CxMin)*m/(N-1); /* Fra 0..N-1 til CxMin..CxMax */ for(n = 0; n < N; n++) { Cy = CyMin + (CyMax-CyMin)*n/(N-1); /* Fra 0..N-1 til CyMin..CyMax */ I = itermax; Zx = 0; Zy = 0; for(iter = 0; iter < itermax; iter++) { /* Z^2 = (Zx+i*Zy)*(Zx+i*Zy) = (Zx^2-Zy^2)+i*(2*Zx*Zy) */ Tx = Zx*Zx-Zy*Zy + Cx; Ty = 2*Zx*Zy + Cy; Zx = Tx; Zy = Ty; if(zx*zx+zy*zy >= 4.0) { /* Når længden > 2 er divergensen sikker. */ I = iter; break; fprintf(fp," %d", (int)(255*log(i+1)/log(itermax+1))); /* Logaritmisk skala */ fprintf(fp,"\n"); fclose(fp); return 0; Figur 2: Et C-program, der udregner Mandelbrots mængde. 5

6 Litteratur [1] Robert L. Devaney. A First Course in Chaotic Dynamical Systems, Theory and Experiment. Addison- Wesley Publishing Company,

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

Løsning af tredjegradsligningen Jens Siegstad, Kasper Fabæch Brandt og Jingyu She

Løsning af tredjegradsligningen Jens Siegstad, Kasper Fabæch Brandt og Jingyu She Substitutionernes fest 53 Løsning af tredjegradsligningen Jens Siegstad, Kasper Fabæch Brandt og Jingyu She Substitution en masse Vi vil i denne artikel vise, hvorledes man kan løse den generelle tredjegradsligning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Brugervejledning til Graph (1g, del 1)

Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph (brugervejledning 1g, del 1) side 1/8 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12 7.,. og 9. klasse Regler for brøker Ægte og uægte brøker En ægte brøk er en brøk mellem 0 og. Ægte brøk Ægte brøk til mindste forkortelse (reduktion) 9 En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode)

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Adept Scientific 2008 I Document mode har du en helt blank side at skrive på, og altså ingen røde >. Når du åbner en ny side, ser øverste venstre hjørne således

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Førstehjælp til Rapportskrivning

Førstehjælp til Rapportskrivning Førstehjælp til Rapportskrivning Rune Andresen og Jon Sporring 4. januar 2005 1 Forord Dette dokument er skrevet for at hjælpe studerende med at skrive rapporter på Datalogisk Institut og specielt med

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. FORMLER... 4 2. FIGURFORKLARING... 5 3. FIGURFREMSTILLING... 7 4. ORDFORKLARING... 8 5. REGRESSION... 9 6. SAMMENHÆNGE I

Læs mere