Overførsel af merforbru g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overførsel af merforbru g"

Transkript

1 Center for Økonomi o Ejendomme Bila 3 Udval Korrektion er til overførsler Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l u op til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindrefo rbru der læes i Teknik, Miljø o Klimaudvalet Miljø, Natur o Klima Trik, Vej o Grønne områder Kultur- o Turismeudvalet Kulturen - rammestyret område Sundheds-, Idræts-, o Fritidsudvalet Sundhedsfremme Idræt o fritid Børne- o Uddannelsesudvalet Forebyelse Folke- o Specialskoler UU-Øresund Datilbud o Specialbørnehaver Børne- o unerådivninen Udsatte børn Socialudvalet Særli Social Indsats Sundhed o Omsor Anden social service Sundhed Beskæftielsesudvalet Beskæftielse Økonomiudvalet Lystbådehavne Erhverv Puljer Ejendomme o Byninsforbedriner Administration o Planlænin Redninsberedskab I alt

2 Center for Økonomi o Ejendomme Teknik, Miljø o Klimaudvalet Specifikation driftsoverførsler på Teknik, Miljø o Klimaudvalet Forbru Korriere t budet Her overført fra 2013 Tillæsbevi lliner /mindr eforbr u Korrektioner til overførslen merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser Automatis k l under 3 Forsla til /u ift. korrieret budet i 201 Miljø, Natur o Klima Miljø o Natur , Klima ,6 204 Trik, Vej o Grønne områder Trik o Infrastruktur , Park o Naturområder , Parkerin , Trik o Byrum ,8 I alt mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt

3 Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Kultur- o Turismeudvalet Kultur- o Turismeudvalet Forbru Korriere t budet /mindr eforbr u / u ift. korrieret bruttobudet i Korrektion Merforbru er til dækket overførsler indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l u op til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindrefo rbru der læes i 309 Kulturen - rammestyret område , Biblioteker , Helsinør Kommunale , Musikskole Helsinør Kommunes Museer , Frilandskulturcentret , Aktivitetscentret Bølen , Kulturværftet , Fælles Kulturelle Opaver , Turisme , Helsinør Campin o Vandrehjem , I alt , Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år eksl. overførsler + mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt

4 Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Sundheds-, Idræts- o Fritidsudvalet Sundheds-, Idræts-, o Fritidsudvalet Forbru Korriere t budet /mindr eforbr u / u ift. korrieret budet i Korrektione r til overførsler (realkredit) Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret eksterne midler eller friivelser Automatisk l u op til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindreforbr u der læes i Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år eksl. overførsler 410 Sundhedsfremme , Sundhedsfremme , Idræt o fritid , Helsinør Kommunes , Idrætsanlæ Esperærdehallen , Nordkysthallen , Hornbækhallen , Fritids- o Folkeoplysninen , Fælles idrætsopaver , I alt , mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt

5 Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Børne- o Uddannelsesudvalet Børne- o Uddannelsesudvalet Forbru Korriere t budet /mindref orbru / u ift. korrieret budet i Korrektion Merforbru er til dækket overførsler indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret eksterne midler eller friivelser Automatisk l u op til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindreforbr u der læes i Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år 512 Forebyelse ,3% Den Kommunale Sundhedstjeneste ,7% Den Kommunale Tandpleje ,4% SSPK ,2% Folke- o Specialskoler Fælleskonti skoleområdet Fælles udifter skoleområdet Øvrie aktiviteter skoleområdet Klassesskolen ,1% Esperærdeskolen ,0% Hellebækskolen ,6% Hornbæk Skole inkl. PUK ,9% Helsinør Skole ,8% Tikøb Skole ,5% Snekkersten Skole ,6% Naturcentret Nyruphus ,7% -319 Familiecentret Løvdal o ,4% Brenehøj Sprostimulerin ,4% Helsinør Undomsskole ,4% Uddannelsehus Helsinør ,2% UU-Øresund UU-Øresund ,5% Datilbud o Specialbørnehaver Fælleskonti daområdet Fællesudifter daområdet Forældrebetaliner o fripladser PAU-Uddannelser ,7% 421 0

6 Daplejen for særli sårbare børn ,9% Vuestuen Krinlen ,5% -102 Børnehaven Krible Krable ,9% -146 Børnehaven Ved Vandtårnet ,4% Børnehaven Nyrup ,2% Børnehaven Mariahjemmet ,2% Hornbæk Børnehave ,5% Børnehaven Stokrosen ,5% -318 Helsinør Børneasyl ,1% -1 Børnehuset Møllen ,3% Tikøb Familiehus ,1% Børnehuset Sommerlyst ,2% -335 Børnehuset Tusindfryd ,3% Børnehuset Staunineården ,0% Børnehuset Fyrtårnet ,7% Børnehuset Troldehøj ,1% Børnehuset Montebello ,6% Børnehuset Kasserollen ,0% -531 Børnehuset Mælkebøtten ,6% Børnehuset Blæksprutten ,4% Børnehuset Bøen ,8% Børnehuset Søstjernen ,4% Børnehuset Himmelblå ,4% -797 Børnehuset Mariehønen ,5% Børnehuset Snerlen ,4% Børnehuset Rosenkilde ,8% Børnehuset Nørremarken Børnehuset Abildvænet ,9% 0,9% Børnehuset Hallandsården ,9% -747 Børnehuset Skovparken ,5% Børnehuset Søbæk ,1% Børnehuset Hellebæk ,4% Børnehuset Elverhøjen ,3% -203 Børnehus Globus ,0% 0 0 Børnehuset Snekkersten ,9% Børnehuset Stjernedrys ,9% -638 Fritidsklubben Fiolen ,9% Fritidsklubben Krudtulen ,4% Fritidsklubben Bølen ,4% -26 Villa Fem Klubben ,2% Fritidsklubben Abildtræet ,2% Esperærde Fritidscenter ,1% Fritidsklubben Puk ,3% Specialbørnehaven Himmelhuset ,9%

7 516 Børne- o unerådivninen ,5% BUR ,5% Støttepædaokorpset ,6% Udsatte børn Myndihed - udsatte børn ,0% Helsinør Lokalcenter ,0% I alt mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindre indtæt

8 Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Socialudvalet Socialudvalet Forbru Korriere t budet /mindr eforbr u / u ift. korrieret budet i Korrektion Merforbru er til dækket overførsler indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret eksterne midler eller friivelser Automatisk l u op til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindreforbr u der læes i Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år eksl. overførsler 618 Særli Social Indsats , Foranstaltniner for voksne , Center for Job o Oplevelse 2 - Nyruphus , Center for Job o Oplevelse , SPUC , Kronborhus/Kronborsund , Lindevan , Værkstedet Ellehammersvej , Center for Rusmidler Omsor , o Støtte Pensionatet i Hornbæk , Petersbor , Bostøtteteam/Sprinvandet , Seniorhuset , Sundhed o Omsor , Myndihed , Hjemmepleje , Plejehjemmet Grønnehaven , Plejehjemmet Montebello , Plejehjemmet Strandhøj , Plejehjemmet Falkenber , Plejehjemmet Bøehøjård , Plejehjemmet Kristinehøj , Plejehjemmet Birkebo , Myndiheden - Sundhed ,

9 Helsinør Rehabiliterins- o , Træninscenter Frivillihed , Anden social service , Borerservice , Sundhed , Aktivitetsbestemt medfinansierin , Kommunal enoptrænin , Patientrettet sundhedsfremme , I alt * Merforbruet på kr. på Kronborhus/Kronborsund finansieres indefrysniner fra Center for Job o Oplevelse + mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt

10 Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Beskæftielsesudvalet Beskæftielsesudvalet Forbru Korrieret budet /mindr eforbr u / u ift. korrieret budet i Korrektione r til overførsler Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l uop til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindrefo rbru der læes i Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år 722 Beskæftielse Øvri beskæftielse , Interationsrådet , I alt mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt

11 Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Økonomiudvalet Økonomiudvalet Forbru Korrieret Korrektioner Merforbru Usluttede Automatisk Yderliere Forsla til Mindreforbr Hvor mane budet /mindr / til dækket projekter l friivelser op u der år har der eforbr u u ift. korrieret budet i overførsler indefrysnin merforbru finansieret friivelser eller eksterne midler uop til 3 til 3 u læes i været u i løbet de sidste 3 år 808 Lystbådehavne , Erhverv , Erhverv , Rådet for almene bolier , Puljer Her 3 Øvri Puljer , Indefrossede u , Ejendomme o Byninsforbedriner , Ejendomsadministration o Udviklin , Byniner , Renørin ,

12 826 Administration o Planlænin , Center for Sundhed, Idræt o Medborerskab ,0 Center for Teknik, Miljø o Klima , Center for Kultur, Idræt o Byudviklin , Center for Sundhed o Omsor , Center for Datilbud o Skoler , Center for Social Særli Indsats , Center for Job o Uddannelse , Center for Børn, Une o Familier , Center for Ejendomme , Center for Borerservice, It o , Diitaliserin Center for Økonomi o Styrin , Center for Erhverv, Politik o Oranisation , Redninsberedskab , Brand- o Redninsberedskab , I alt mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan?

Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan? Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan? Foreløbig rapport om naturvejledernes mange arbejdsopgaver i og på tværs af kommunernes forvaltninger Af Lars V. Jensen, Naturfagskonsulent i Helsingør kommune.

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner Herning Kommune Klimaplan del III Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner December 2008 Herning Kommune Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden 2 Indhold KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk KL maj 2015 Produktion: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Det handler om dig. Stort it-løft i skolerne. It-investeringer. Budget 2015. Kulturdag hvert år, sidste lørdag i august

Det handler om dig. Stort it-løft i skolerne. It-investeringer. Budget 2015. Kulturdag hvert år, sidste lørdag i august Tillæg til Ugebladet Weekend uge 50 Det handler om dig Hørsholm Kommunes budget 2015-2018 Stort it-løft i skolerne Hørsholm Kommunes skoler ligger i top, og det skal de fortsat gøre. Derfor satser kommunen

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Størstedelen af unge uden uddannelse har en svag hjemmebaggrund

Størstedelen af unge uden uddannelse har en svag hjemmebaggrund Une uden uddannelse har flere ansiter Størstedelen af une uden uddannelse har en sva hjemmebarund Ny kortlænin af de une uden uddannelse viser, at størstedelen af de une uden uddannelse er vokset op med

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Ringkøbing- områdets internationale landskab

Ringkøbing- områdets internationale landskab Ringkøbing- Skjern områdets internationale landskab 1 www.rksk.dk 2 Ringkøbing- Skjern områdets internationale landskab Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK) har i flere år gennemført en række internationale

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere