Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, Filhåndtering, Memory Stick Micro (M2 ). Opkald Opkald, kontakter, talekontrol, opkaldsindstillinger. Meddelelser SMS, MMS, talemeddelelser, , Mine venner. Billedbehandling Kamera, billeder, PhotoDJ. Underholdning Håndfrit, Walkman, radio, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ, temaer, spil m.m. Sony Ericsson W710i Fitness-program Skridttæller, armstrop, omgange, hastigheder, avanceret kalibrering, fitness-indstillinger. Tilslutningsmuligheder Indstillinger, brug af internet, RSS, synkronisering, Bluetooth enhed, infrarød, USB-kabel, opdateringstjeneste. Flere funktioner Vækkeur, kalender, opgaver, profiler, dato og klokkeslæt, SIM-kortlås, osv. Fejlfinding Hvorfor virker telefonen ikke, som jeg vil have den skal? Vigtige oplysninger Sony Ericssons websted til forbrugere, service og support, sikker og effektiv brug, slutbrugerlicensaftale, garanti, declaration of conformity. Indeks Indholdsfortegnelse 1

2 Sony Ericsson GSM 850/900/1800/1900 Denne brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i brugervejledningen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 Publikationsnummer: DA/LZT R1A Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM s internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Bluetooth er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, VideoDJ og TrackID er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Memory Stick Micro og M2 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. WALKMAN er et varemærke tilhørende Sony Corporation. Adobe og Photoshop er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Inc. i USA og/eller andre lande. Microsoft, Windows og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mac OS er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. registreret i USA og andre lande. T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9 Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro. Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Smart-Fit Rendering er et varemærke tilhørende ACCESS CO., LTD. i Japan og andre lande. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. 2 Indholdsfortegnelse

3 Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java J2ME. 1 Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke hverken i sin helhed eller som en del udlejes, tildeles eller gives i underlicens. 2 Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land/område, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USA's finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations) eller USA's handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders). 3 Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USA's regering er underlagt de begrænsninger, som findes i Rights in Technical Data and Computer Software Clauses i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). En del af Softwaren i dette produkt er ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende SyncML initiative Ltd. ( ). Alle rettigheder forbeholdes. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Alle illustrationer er kun vejledende og gengiver muligvis ikke den faktiske telefon. Vejledende symboler Følgende vises i brugervejledningen: Bemærk En tjeneste eller funktion er neteller abonnementsafhængig. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. % Se også side... } Brug en valg- eller navigeringstast til at bladre og vælge med, % 12 Navigering. Tryk midt på navigeringstasten. Tryk navigeringstasten op. Tryk navigeringstasten ned. Tryk navigeringstasten til venstre. Tryk navigeringstasten til højre. Indholdsfortegnelse 3

4 Introduktion Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Du kan finde yderligere oplysninger og hente yderligere materiale på Samling Sådan bruger du telefonen 1 Isæt SIM-kortet og batteriet. 2 Oplad batteriet. 3 Tænd telefonen. SIM-kort Du modtager et SIM-kort (Subscriber Identity Module), når du opretter et abonnement hos en netoperatør. SIM-kortet indeholder en computerchip, som holder styr på f.eks. dit telefonnummer, tjenesterne, der følger med abonnementet, samt navn og numre på dine kontakter. Gem kontaktoplysninger på SIM-kortet, inden det tages ud af en anden telefon. PIN-kode Der kræves en PIN-kode (Personal Identity Number) til SIM-kortet for at kunne starte telefonen og aktivere tjenester. Når du indtaster din PINkode, vises hvert ciffer som *, med mindre den starter med det samme ciffer som et nødopkaldsnummer, f.eks. 112 eller 911. Så kan du altid foretage nødopkald uden først at skulle indtaste en PIN-kode. Tryk på for at rette fejl. PIN-kode spærret, vises, hvis du taster en forkert PIN-kode tre gange i træk. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op vha. din PUK-kode (Personal Unblocking Key) % 87 SIM-kortlås. Batteri Visse funktioner bruger mere batteristrøm end andre, så batteriet skal oplades oftere. Hvis tale- eller standbytiden bliver mærkbart kortere, kan det være nødvendigt at udskifte batteriet. Brug kun godkendte batterier fra Sony Ericsson % 98 Batteri. 4 Introduktion

5 SIM-kort og batteri Sådan isætter du SIM-kort og batteri Sådan oplader du batteriet 30 min. 2,5 t. 1 Fjern batteridækslet ved at skubbe låsen ned. 2 Sæt SIM-kortet ned i holderen, så kontakterne vender nedad. 3 Isæt batteriet, så mærkaten vender opad og stikkene vender mod hinanden. 4 Skub batteridækslet på plads. Tilslut ikke opladeren, uden at batteriet er isat. 1 Sæt opladerens stik i telefonen, så symbolet vender opad. 2 Det kan tage op til 30 minutter, før batteriikonet vises. 3 Vent ca. 2,5 timer, eller indtil batteriikonet viser fuld opladning. Tryk på en tast for at aktivere skærmen. 4 Træk opladerens stik ud. Introduktion 5

6 Sådan tænder du telefonen Kontroller, at telefonen er opladet, og at SIM-kortet er isat, inden du tænder. Brug opsætningsguiden til hurtigt og nemt at komme i gang, når du tænder telefonen. Sådan tænder du telefonen 1 Tryk på og hold nede. Første start kan tage et par minutter. 2 Vælg at bruge telefonen med: Normal fuld funktionalitet eller Flight mode begrænset funktionalitet, hvor net, FM-radio og Bluetooth senderen er slået fra % 7 Menuen Flight mode. 3 Indtast PIN-koden til dit SIM-kort, hvis du bliver bedt om det. 4 Vælg sprog til telefonmenuerne ved første start. 5 } Ja for at få hjælp fra opsætningsguiden. 6 Følg vejledningen for at gennemføre opsætningen. Der skal muligvis ikke foretages flere indstillinger, hvis telefonen allerede er indstillet. Hvis du bruger Overfør indst., skal du acceptere at registrere telefonen hos Sony Ericsson. En SMS sendes. Der overføres ingen personlige data til og behandles ingen personlige data af Sony Ericsson. Kontakt netoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger. Hjælp i telefonen Der er altid hjælp og oplysninger at hente i telefonen. Sådan bruger du opsætningsguiden } Indstillinger } fanen Generelt } Opsætningsguide og vælg en indstilling: Overfør indst. Basisopsætning. Tip og tricks. Overfør indst. Opsætter automatisk funktioner i telefonen, der anvender internettet; internet, MMS, , Mine venner, synkronisering, opdateringsservice, blog og streaming. 6 Introduktion

7 Du kan bruge Overfør indst., hvis SIMkortet understøtter tjenesten, telefonen har forbindelse til et net, den er startet i normal tilstand og har ikke i forhåndsdefinerede indstillinger. Overfør indst. starter automatisk, når telefonen tændes første gang, eller vha. Indstillinger } fanen Generelt } Opsætningsguide } Overfør indst.. Kontakt netoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger. Sådan får du vist oplysninger om funktioner Gå til en funktion } Mere } Oplysninger (hvis den findes). Sådan får du telefondemoen vist } Underholdning } Demo. Menuen Flight mode Vælg Normal med fuld funktionalitet eller Flight mode med begrænset funktionalitet, hvis du tænder telefonen, og menuen Flight mode er aktiveret. I Flight mode slukkes net-, radio- og Bluetooth modtagere for at undgå at forstyrre følsomt udstyr. Du kan f.eks. afspille musik eller skrive et SMS, som kan sendes senere, men du kan ikke foretage opkald på et fly. Følg reglerne ombord og besætningens instruktioner vedrørende brug af elektronisk udstyr. Sådan får du vist indstillinger i menuen Flight mode } Indstillinger og gå til fanen Generelt } Flight mode og vælg en indstilling. Sådan foretager og modtager du opkald Telefonen skal være indstillet normalt. Sådan foretager og modtager du opkald Indtast et telefonnummer (eventuelt med det internationale præfiks og områdenummer) } Kald op for at foretage opkaldet. } Afsl opk, eller luk klappen for at afslutte opkaldet. Sådan modtager du et opkald Åbn flippen } Svar eller } Optaget, når telefonen ringer, for at afvise opkaldet. Sådan afslutter du et opkald } Afsl opk eller luk klappen. Introduktion 7

8 Lær din telefon at kende Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, Filhåndtering, Memory Stick Micro (M2 ). Telefonoversigt Der kan være andre symboler på tasterne Lær din telefon at kende

9 1 Kameraets objektiv 2 Skærm 3 Knappen Frem/næste 4 Knappen Hurtigt tilbage/forrige 5 Knappen Afspil/Stop 6 Knappen Menu/skift 7 Stik til oplader, håndfrit udstyr og USB-kabel 8 Valgtaster 9 Tilbagetast 10 Internettast 11 Walkman -tast 12 Navigeringstast 13 Slettetast 14 Aktivitetsmenutast 15 Lydløs-tast 16 Afbryder 17 Tastaturlås 18 Infrarød port 19 Lydstyrketaster, kamerazoom 20 Kameraknap 21 Åbning til Memory Stick Micro (M2 ) Der er flere oplysninger under % 12 Navigering. Lær din telefon at kende 9

10 Menuoversigt PlayNow * Internet* Underholdning Radio Spil Videoafspiller VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjernbetjening Optag lyd Demo Fitness Meddelelser WALKMAN Løb Gang Resultater Indstillinger Skriv ny Indbakke RSS-læser Kladder Udbakke Sendte medd. Gemte meddel. Mine venner* Kald talemedd. Skabeloner Indstillinger Spiller nu Kunstnere Numre Afspilningslister Filhåndtering** Kontakter Kamera Kameraalbum Musik Billeder Videoer Temaer Websider Spil Programmer Fitness Anden Ny kontakt 10 Lær din telefon at kende

11 Opkald** Organizer Alle Besvarede Udgående opkald Mistede Indstillinger** Alarmer Programmer Kalender Opgaver Noter Synkronisering Timer Stopur Regnemaskine Kodehukomm. Generelt Profiler Tid og dato Sprog Opdat.tj. Stemmestyring Nye hændelser Genveje Flight mode Sikkerhed Opsætningsguide Telefonens status Nulstil alt Lyde og alarmer Ringevolumen Ringesignal Lydløs funktion Stigende ringning Vibrator Meddelelsesalarm Tastelyd Visning Baggrund Temaer Startskærm Pauseskærm Urets størrelse Lysstyrke Rediger linjenavne* Opkald Viderestil opkald Håndter opkald Tid og pris* Vis eller skjul nr. Håndfri Åbn for at svare Skift til Linje 2* Forbindelser* Bluetooth Infrarød port USB Synkronisering Enhedshåndtering Mobilnet Datakomm. Internetindst. Streaming-indstill. Tilbehør * Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. ** Brug navigeringstasten til at flytte mellem faner i undermenuer. Der er flere oplysninger under % 12 Navigering. Lær din telefon at kende 11

12 Navigering Hovedmenuerne vises som ikoner. Visse undermenuer har faner. Gå til en fane ved at trykke navigeringstasten mod venstre eller højre, og vælg en indstilling. Navigeringstaster Navigeringstast Tast Gå til hovedmenuerne eller de markerede objekter. Flyt gennem menuerne og fanerne. Vælg indstillinger, der vises på skærmen lige over tasterne. Gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på den, og hold den nede, for at vende tilbage til standby eller afslutte en funktion. Slet objekter, f.eks. billeder, lyde og kontakter. Tryk på den, og hold den nede, under et opkald for at slå mikrofonen fra. Åbn browseren. Åbn aktivitetsmenuen % 17 Aktivitetsmenu. Tryk på denne, og hold den nede, i standby for at ringe til din talemeddelelsestjeneste (hvis du har en). 12 Lær din telefon at kende

13 Tryk på en af disse taster, og hold den nede, for at få vist en kontakt, der begynder med et bestemt bogstav. Tryk på en taltast og på } Kald op for at foretage et hurtigopkald. Slår ringesignalet fra, når der modtages et opkald. Tryk på denne, og hold den nede, for at gøre telefonen lydløs. Alarmsignalet lyder, selvom telefonen er indstillet til lydløs. Tryk på denne for at indtaste et mellemrum, mens du skriver en meddelelse. Tryk på denne, og hold den nede, for at ændre skrivesprog, mens du skriver en meddelelse. Tryk på denne for at skifte mellem store og små bogstaver, mens du skriver en meddelelse. Tryk på denne, og hold den nede, for at slå T9 Text Input til eller fra, mens du skriver en meddelelse. } Info Der er flere oplysninger, forklaringer eller tip om forskellige faciliteter, menuer eller funktioner i telefonen % 6 Hjælp i telefonen. } Mere Åbner en liste med indstillinger. Der er forskellige alternativer på listen med indstillinger afhængigt af, hvor i menuerne du befinder dig. Minimerer Walkman - eller fitness-programmet. Skifter mellem Walkman - og fitness-programmet, hvis de er åbne. Tænder og slukker musikafspilleren, eller holder pause i afspilningen. Genoptager/holder pause i målingen i fitness-programmet. Springer til forrige nummer, når Walkman er aktiveret. Skifter visning i fitness-programmet. Springer til næste nummer, når Walkman er aktiveret. Begynder en ny omgang i fitness-programmet. Lær din telefon at kende 13

14 Åbner Walkman. Tryk på denne, og hold den nede, for at tage et billede. Låser telefonen, eller låser den op. Viser statusoplysninger i standby. Øger lydstyrken under et opkald, eller når Walkman anvendes. Justerer kameraets lysstyrke. Tryk på denne, og hold den nede, for at gå ét spor tilbage. Tryk to gange for at afvise et opkald. Tryk på denne, og hold den nede, for at foretage et taleopkald, eller sig det magiske ord (hvis du har valgt et), % 28 Taleopkald. Øger lydstyrken under et opkald, eller når Walkman anvendes. Justerer kameraets lysstyrke. Tryk på denne, og hold den nede, for at gå ét spor frem. Tryk på denne, og hold den nede, for at foretage et taleopkald, eller sig det magiske ord (hvis du har valgt et), % 28 Taleopkald. 14 Lær din telefon at kende

15 Statuslinje Nogle af ikonerne, som kan vises: Ikon Beskrivelse GSM-nettets signalstyrke. EDGE-er tilgængelig. GPRS er tilgængelig. Batteristatus. Batteriopladning vises sammen med batteristatuskonet. Mistede indgående opkald. SMS modtaget. modtaget. MMS modtaget. Talemeddelelse modtaget. Igangværende opkald. Tastaturlås aktiveret. Håndfrit udstyr tilsluttet. Radioen spiller i baggrunden. Kalenderpåmindelse. Påmindelse om opgave. Genveje Brug tastaturgenveje til hurtigt at komme til en menu, desuden kan du bruge foruddefinerede navigeringstastgenveje til at nå bestemte funktioner. Rediger navigeringstastgenvejene, så de passer til dine behov. Brug af tastaturets genveje I standby, gå til menuer ved at trykke på, og indtast derefter menuens nummer. Menunumrene begynder med øverste venstre ikon og fortsætter rækkevist, tryk f.eks. på for femte menupunkt. Tryk på henholdsvis, og flere gange for at gå til tiende, elvte og tolvte menupunkt. Tryk på, og hold den nede, eller luk klappen for at vende tilbage til standby. Brug af navigeringstastgenveje I standby, gå til en genvejsmenu eller funktion ved at trykke på,, eller. Sådan redigerer du en navigeringstastgenvej } Indstillinger } Generelt fanen } Genveje, og vælg en genvej } Rediger. Lær din telefon at kende 15

16 Telefonens sprog Vælg sproget, der skal bruges i telefonens menuer, eller når der skrives tekst. Sådan ændrer du telefonens sprog } Indstillinger } fanen Generelt } Sprog } Telefonens sprog. Vælg et sprog. I standby kan du også trykke på 8888 for automatisk sprog for engelsk. De fleste SIM-kort indstiller automatisk menusproget til sproget i det land, hvor du købte SIM-kortet. Hvis det ikke er tilfældet, er det forudindstillede sprog engelsk. Sådan vælger du indtastningssproget 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Sprog } Skrivesprog. 2 Gå til det sprog, der skal bruges, og marker det. } Gem for at forlade menuen. Indtastning af bogstaver Indtast bogstaver på en af følgende måder (tekstinputmetoder), f.eks. når du skriver meddelelser: Indtastning af tekst vha. flere tryk. T9 Text Input. Sådan skifter du tekstinputmetode Tryk på, og hold den nede for at vælge en anden indtastningsmetode, inden eller mens du indtaster bogstaver. Muligheder ved indtastning af bogstaver } Mere for indstillinger, når en meddelelse skrives. Sådan indtaster du bogstaver vha. flere tryk Tryk flere gange på, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Tryk på for at slette bogstaver eller tal. Tryk på for at indtaste de mest almindelige tegnsætningstegn. Tryk på for at tilføje et mellemrum. T9 Text Input T9 Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. 16 Lær din telefon at kende

17 Sådan indtaster du bogstaver vha. T9 Text Input 1 Du skal åbne en funktion, hvor tekstindtastning er mulig, f.eks. } Meddelelser } Skriv ny } SMS, for at indtaste tekst. 2 Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 3 Hvis hele det viste ord er det, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke flere gange på eller for at få vist andre muligheder. 4 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Tryk på og derefter på henholdsvis eller flere gange for at indtaste et symbol. Tryk på for at acceptere og tilføje et mellemrum. Sådan føjer du ord til T9 Text Inputordbogen 1 Mens der indtastes bogstaver } Mere } Stav ord. 2 Rediger ordet vha. flere tastetryk. Brug og til at flytte markøren mellem bogstaver. Tryk på for at slette et tegn. Tryk på og hold den nede for at slette hele ordet. Når du har redigeret ordet } Indsæt. Ordet føjes til T9 Text Input-ordbogen. Næste gang, du indtaster dette ord vha. T9 Text Input, vises det som et af forslagene. Forudsigelse af næste ord Når du skrive en meddelelse, kan du bruge T9 Text Input til at forudsige næste ord, hvis du tidligere har brugt det i en sætning. Sådan slår du forudsigelse af næste ord til/fra Mens der indtastes bogstaver } Mere } Skriveindstillinger } Gæt næste ord. Sådan anvender du forudsigelse af næste ord Tryk på for at acceptere eller fortsætte, når du indtaster bogstaver. Aktivitetsmenu Du kan åbne aktivitetsmenuen fra stort set alle funktioner i telefonen, så du kan få vist og håndtere nye hændelser samt få adgang til bogmærker og genveje. Sådan åbner og lukker du aktivitetsmenuen Tryk på. Lær din telefon at kende 17

18 Aktivitetsmenuens faner Nye hænd. f.eks. mistede opkald og meddelelser. Fanen vises, når der indtræffer en ny hændelse. Tryk på for at afvise eller slette en hændelse under hændelsesfanen. Nye hændelser kan i stedet indstilles til også at blive vist som pop-uptekst, } Indstillinger } fanen Generelt } Nye hænd. } Pop-up. Igangv. prog. programmer, der kører i baggrunden. Vælg et program, for at vende tilbage til det, eller tryk på for at afslutte det. Mine genveje tilføje, slette og ændre genvejenes rækkefølge. Når du vælger en genvej og programmet åbnes, lukkes eller minimeres de øvrige programmer. Internet dine internetbogmærker. Når du vælger et bogmærke, og browseren åbnes, lukkes eller minimeres de øvrige programmer. Filhåndtering Brug Filhåndtering til håndtering af objekter som f.eks. billeder, musik, temaer, websider, spil og programmer, der er gemt i telefonens hukommelse eller på et Memory Stick Micro hukommelseskort (M2 ). Telefonen og hukommelseskortet sælges nogle steder hver for sig. Memory Stick Micro (M2 ) Telefonen understøtter Memory Stick Micro -hukommelseskort (M2 ), der giver telefonen mere plads, hvor du kan gemme filer med f.eks. billeder eller musik. Det kan også bruges som en transportabel hukommelse sammen med andre kompatible enheder. Sådan isætter og fjerner du et hukommelseskort 1 Åbn dækslet og isæt som vist (med kontakterne opad). 2 Tryk i kanten for at frigøre og fjerne. Du kan også flytte og kopiere filer mellem telefonen, en computer og et hukommelseskort. Hvis der er isat et hukommelseskort, gemmes filerne automatisk på det først og derefter i telefonens hukommelse. 18 Lær din telefon at kende

19 Hvis der ikke er isat et hukommelseskort, gemmes alle filer i telefonens hukommelse. Du kan ikke gemme filer, før der er fjernet indhold, hvis hele hukommelsen er fyldt. Opret undermapper, som du kan flytte eller kopiere filer til. Spil og programmer kan kun flyttes mellem mapperne Spil og Programmer og fra telefonens hukommelse til en et hukommelseskort. Ukendte filer gemmes i mappen Anden. Du kan vælge flere eller alle filer i en mappe på én gang, når du behandler filer, for alle objekter undtagen Spil og Programmer. Faner i menuen Filhåndtering Filhåndtering er opdelt i tre faner med ikoner, som viser, hvor filerne gemmes. Alle filer alt indhold i telefonens hukommelse og på en Memory Stick Micro (M2 ). På Memory Stick alt indhold på en Memory Stick Micro (M2 ). I telefonen alt indhold i telefonens hukommelse. Filoplysninger Du kan få vist filoplysningerne ved at markere det, } Mere } Oplysninger. Objekter, som er overført, eller modtaget vha. en af de tilgængelige overførselsmetoder, kan være kopibeskyttet. Hvis en fil er beskyttet, kan den ikke kopieres eller sendes. En DRM-beskyttet fil har et nøglesymbol. Sådan bruger du en fil fra Filhåndtering 1 } Filhåndtering og åbn en mappe. 2 Gå til en fil } Mere for at få flere indstillinger. Sådan flytter eller kopierer du filer til hukommelsen 1 } Filhåndtering, og vælg en mappe. 2 Gå til en fil } Mere } Håndter fil } Flyt for at flytte filen eller } Mere } Håndter fil } Kopier for at kopiere filen. 3 Vælg at flytte eller kopiere filen til Telefon eller Memory Stick } Vælg. Sådan flytter eller kopierer du filer til en computer Du kan overføre filer til computeren via Bluetooth trådløs teknologi, en infrarød forbindelse eller USB-kabel % 70 Tilslutningsmuligheder. Lær din telefon at kende 19

20 Sådan opretter du en undermappe 1 } Filhåndtering og åbn en mappe. 2 } Mere } Ny mappe og indtast navnet på mappen. 3 } OK for at gemme mappen. Sådan vælger du flere filer 1 } Filhåndtering og åbn en mappe. 2 } Mere } Marker } Marker flere. 3 Rul for at vælge filer } Marker eller Fjern mrk. Sådan markerer du alle filer i en mappe } Filhåndtering og åbn en mappe } Mere } Marker } Mark alle. Sådan sletter du en fil eller en undermappe fra Filhåndtering 1 } Filhåndtering og åbn en mappe. 2 Gå til en fil } Mere } Slet. Indstillinger for hukommelseskort Kontroller hukommelsesstatus eller formater et hukommelseskort for at slette alle data. Sådan bruger du indstillingerne for hukommelseskort } Filhåndtering og vælg fanen På Memory Stick } Mere for at få indstillingerne vist. Opkald Opkald, kontakter, talekontrol, opkaldsindstillinger. Sådan foretager og modtager du opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et nets rækkevidde, før du kan foretage eller modtage opkald. % 6 Sådan tænder du telefonen. Net Når du tænder telefonen, vælger den automatisk dit net, hvis det er inden for rækkevidde. Hvis det ikke er tilfældet, kan du bruge et andet net, forudsat din netoperatør har en aftale, der tillader dette. Dette kaldes roaming. Vælg det net, der skal anvendes, eller føj et net til listen med foretrukne net. Du kan ændre den rækkefølge, telefonen skal vælge net under en automatisk søgning. Sådan får du de tilgængelige netindstillinger vist } Indstillinger } fanen Forbindelser } Mobilnet. Visse netoperatører tillader, at du skifter net manuelt, da søgning efter net, der ikke er tilgængelige, bruger meget af batteriets strøm. 20 Opkald

21 Sådan skifter du net } Indstillinger } fanen Forbindelser } Mobilnet } Vælg net. Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger. Sådan foretager du et opkald 1 Indtast et telefonnummer (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 } Kald op for at foretage et taleopkald eller } Mere for at få vist indstillinger. 3 } Afsl opk eller luk klappen for at afslutte opkaldet. Du kan foretage opkald til numre på opkaldslisten og under kontakter, % 22 Kontakter og % 25 Opkaldsliste. Du kan også foretage opkald vha. din stemme, % 26 Talekontrol. Sådan foretager du internationale opkald 1 Tryk på, indtil et +-tegn vises. 2 Angiv landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret } Kald op for at foretage et taleopkald. Sådan kalder du et nummer op igen } Ja hvis forbindelsen ikke oprettes, og Prøv igen? vises. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, hører du et tydeligt signal, med mindre lyden er slået fra. Sådan besvarer eller afviser du et opkald } Svar åbn klappen } Optaget eller tryk lydstyrkeknappen op eller ned. Sådan slår du mikrofonen fra 1 Tryk på, og hold den nede. 2 Tryk på igen, og hold den nede, for at genoptage samtalen. Sådan slår du højttaleren til eller fra under et taleopkald } Mere } Slå højttaler til eller Slå højttaler fra. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren. Det kan skade din hørelse. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke Tryk på for at øge eller reducere lydstyrken i højttaleren under et opkald. Opkald 21

22 Mistede opkald Når aktivitetsmenuen er valgt som standard, vises mistede opkald under fanen Nye hændelser i standby. Hvis pop-up er valgt som standard, vises Mistede opkald: i standby % 17 Aktivitetsmenu. Sådan kontrollerer du mistede opkald fra standby Hvis pop-up er valgt som standard: } Opkald og brug eller til at gå til fanen Mistede. Gå til eller for at vælge et nummer } Kald op for at kalde op. Hvis aktivitetsmenuen er valg som standard: Tryk på og brug eller til at gå til fanen Nye hændelser og brug eller til at vælge et nummer } Kald op for at kalde op. Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911 eller 08. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretager du et nødopkald Indtast 112 eller 911 (det internationale nødopkaldsnummer) } Kald op. Sådan får du dine lokale nødopkaldsnumre vist } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Nødopkaldsnumre. Kontakter Du kan gemme dine kontaktoplysninger i telefonens hukommelse eller på et SIM-kort. Følgende er tilgængelige: Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger Kontakter eller SIM-kontakter der som standard skal vises. } Kontakter } Indstillinger for at få nyttige oplysninger og indstillinger. Standardkontakt Hvis Kontakter er valgt som standard, får dine kontakter alle oplysninger, der er gemt under Kontakter, vist. Hvis du vælger SIM-kontakter som standard, får dine kontakter vist oplysninger afhængigt af SIM-kortet. 22 Opkald

23 Sådan vælger du standardkontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Standardkontakter. 2 } Kontakter eller SIM-kontakter. Telefonkontakter Gem kontakter i telefonen med navne, telefonnumre og personlige oplysninger. Du kan også føje billeder og ringesignaler til kontakter. Brug,, og til at rulle mellem fanerne og deres informationsfelter. Sådan tilføjer du en telefonkontakt 1 } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj hvis Kontakter er valgt som standard. 2 Indtast navnet } OK. 3 Indtast nummeret, } OK. 4 Vælg en nummerindstilling. 5 Gennemgå fanerne og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. } Mere } Tilføj symbol og vælg symbolet } Indsæt for at tilføje symboler som 6 } Gem, når alle oplysninger er tilføjet. Sådan sletter du en kontakt. 1 } Kontakter, og gå til en kontakt. 2 Tryk på og vælg Ja. Sådan sletter du alle telefonens kontakter } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Slet alle kontakter } Vælg og } Ja. Navne og numre på SIM-kortet slettes ikke. SIM-kontakter Gem kontakter på SIM-kortet. Sådan tilføjer du en SIM-kontakt 1 } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj hvis SIM-kontakter er valgt som standard. 2 Indtast navnet } OK. 3 Indtast nummeret } OK og vælg et nummer. Tilføj flere oplysninger, hvis de findes } Gem. Sådan gemmer du automatisk navne og telefonnumre på SIM-kortet } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Autogem på SIM og vælg Til. Hukommelsesstatus Antallet af kontakter, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse. Sådan får du vist hukommelsesstatus } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Hukomm.status. Opkald 23

24 Brug af kontakter Kontakter kan bruges på mange måder. Nedenfor kan du se, hvordan du: Kalder op til telefon- og SIMkontakter. Sender telefonens kontakter til en anden enhed. Kopierer kontakter til telefonen og SIM-kortet. Føjer et billede eller et ringesignal til en telefonkontakt. Redigere kontakter. Synkroniserer dine kontakter. Sådan kalder du op til en telefonkontakt 1 } Kontakter. Gå til, eller indtast det eller de første bogstaver i kontakten. 2 Tryk på eller for at vælge et nummer, når kontakten er fremhævet } Kald op. Sådan kalder du op til en SIM-kontakt Tryk på eller for at vælge et nummer } Kald op, hvis SIMkontakter er standard } Kontakter og kontakten er fremhævet. } Kontakter } Indstillinger } SIMkontakter og vælg en kontakt } Kald op, hvis Kontakter er valgt som standard. Sådan sender du en kontakt } Kontakter, og vælg en kontakt } Mere } Send kontakt, og vælg en overførselsmetode. Sådan sender du alle kontakter } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Send alle kontakt. og vælg en overførselsmetode. Sådan kopierer du navne og numre til SIM-kortet 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Kopier til SIM-kort. 2 Vælg et af alternativerne. Alle eksisterende oplysninger på SIMkortet erstattes, når alle kontakter kopieres fra telefonen til SIM-kortet. Sådan kopierer du navne og numre til telefonkontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Kopier fra SIM. 2 Vælg et af alternativerne. For at føje et billede eller et ringesignal til en telefonkontakt. 1 } Kontakter, og vælg kontakten } Mere } Rediger kontakt. 2 Vælg den relevante fane, og vælg derefter Billede eller Ringesignal og } Tilføj. 3 Vælg en indstilling og et objekt } Gem. 24 Opkald

25 Hvis dit abonnement understøtter tjenesten Vis nummer, kan du tildele et personligt ringesignal til kontakter. Sådan redigerer du en telefonkontakt 1 } Kontakter, og vælg en kontakt } Mere } Rediger kontakt. 2 Gå til den relevante fane, vælg feltet, der skal redigeres, og } Rediger. 3 Rediger oplysningerne } Gem. Sådan redigerer du en SIM-kontakt 1 } Kontakter, og vælg navnet og nummeret, du vil redigere, hvis SIMkontakter er standard. } Kontakter } Indstillinger } SIM-kontakter og vælg navnet og nummeret, du vil redigere, hvis telefonkontakter er standard. 2 } Mere } Rediger kontakt og rediger navnet og nummeret. Synkronisering af kontakter Du kan synkronisere dine kontakter med et kontaktprogram på internettet. Der er flere oplysninger under % 74 Synkronisering. Sådan gemmer og gendanner du kontakter med et hukommelseskort } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Backup til M.S. eller Gendan fra M.S. Sådan vælger du sorteringsrækkefølge for kontakter } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Sort.rækkefølge. Opkaldsliste Oplysninger om de seneste opkald. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 Fra standby } Opkald og vælg en fane. 2 Gå til navnet eller nummeret, der skal kaldes op } Kald op. Sådan føjer du et nummer fra opkaldslisten til kontakter 1 Fra standby } Opkald og vælg en fane. 2 Gå til det nummer, du vil tilføje } Mere } Gem nummer. 3 } Ny kontakt for at oprette en ny kontakt, eller vælg en eksisterende kontakt, som nummeret skal føjes til. Sådan sletter du opkaldslisten } Opkald og vælg fanen Alle } Mere } Slet alle. Opkald 25

26 Hurtigopkald med billeder Gem numre på position 1 9 i telefonen, så du hurtigt kan få adgang til dem. Hurtigopkald afhænger af din standardkontakter % 22 Standardkontakt, du kan f.eks. foretage hurtigopkald til numre gemt på SIM-kortet. Hvis du føjer kontakter med billeder til positionerne for hurtigopkald, vises kontaktbillederne % 24 For at føje et billede eller et ringesignal til en telefonkontakt. Sådan redigerer du hurtigopkaldsnumre 1 } Kontakter } Indstillinger } Hurtigkald. 2 Gå til positionen } Tilføj eller } Mere } Erstat. Sådan foretager du hurtigopkald Indtast positionsnummeret fra standby } Kald op. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Kontakt netoperatøren vedrørende dit nummer til talemeddelelsestjenesten eller for at få flere oplysninger. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede. } Ja, og indtast nummeret, hvis du ikke har indtastet et nummer på talemeddelelsestjenesten. Sådan redigerer du nummeret på din talemeddelelsestjeneste } Meddelelser } Indstillinger } Talemedd.nr. Talekontrol Du kan håndtere opkald med stemmen ved at oprette talekommandoer til at: Foretage taleopkald kalde op til nogen ved at sige deres navn. Aktivere talekontrol vha. det magiske ord, et ord eller en sætning, du vælger. Besvare eller afvise opkald med funktionen Talesvar og bærbart, håndfrit udstyr eller håndfrit udstyr til bilen. 26 Opkald

27 Inden et taleopkald Kontroller, at de kontakter, du vil optage, findes blandt telefonens kontakter % 22 Kontakter. Aktiver taleopkaldsfunktionen, og optag dine talekommandoer. Du ser et ikon ud for et telefonnummer, som har en talekommando. Tip i forbindelse med optagelse og brug af talekommandoer Hvis telefonen ikke kan finde din talekommando, kan det skyldes følgende: Du talte for lavt prøv at tale højere. Du holdt telefonen for langt væk hold telefonen som ved en samtale. Den indtalte kommando var for kort den skal vare ca. et sekund og bestå af flere stavelser. Du talte for sent eller for tidligt tal straks efter tonen. Du optog ikke talekommandoen med håndfrit udstyr tilsluttet. Det håndfri udstyr skal være tilsluttet, for at der kan anvendes talestyring med håndfrit udstyr. Du brugte en anden intonation brug den samme intonation, som da du optog talekommandoen. Sådan aktiverer du taleopkald og indtaler navne Optag navne vha. telefonen, bærbart, håndfrit udstyr eller håndfrit Bluetooth udstyr. 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Stemmestyring } Stemmestyret opk } Aktiver } Ja } Ny talekommando og vælg en kontakt. 2 Brug og for at få vist numrene, hvis kontakten har mere end ét nummer. Vælg det nummer, du vil føje talekommandoen til. Optag talekommandoen, f.eks. Johns mobil. 3 Du ser en vejledning. Vent på tonen, og sig kommandoen, der skal optages. Talekommandoen afspilles, hvis optagelsens kvalitet er tilfredsstillende. 4 } Ja hvis du mener, at optagelsens lyd er tilfredsstillende. Hvis ikke } Nej, og gentag trin 3. For at optage yderligere en talekommando for en kontakt } Ny talekommando } Tilføj igen, og gentag trin 2 4 ovenfor. Navn på person, der ringer op Hør det indtalte kontaktnavn, når du modtager et opkald fra den pågældende kontakt. Opkald 27

28 Sådan slår du opkalderens navn til eller fra } Indstillinger } fanen Generelt } Stemmestyring } Afspil opk.navn. Taleopkald Start taleopkaldet fra standby vha. telefonen, en bærbar håndfri, Bluetooth hovedtelefoner eller ved at sige dit magiske ord. Sådan foretager du et taleopkald fra telefonen 1 Tryk på og hold en af volumentasterne nede fra standby. 2 Vent på tonen, og sig det navn, du optog tidligere, f.eks. Johns mobil. Navnet afspilles, og du får forbindelse. Sådan foretager du et taleopkald med håndfrit udstyr 1 Tryk på knappen på den håndfri enhed og hold den nede, eller tryk på knappen på Bluetooth hovedtelefonerne fra standby. 2 Vent på tonen, og sig det navn, du optog tidligere, f.eks. Johns mobil. Navnet afspilles, og du får forbindelse. Det magiske ord Optag og brug en talekommando som magisk ord for at aktivere talekontrol uden at trykke på nogen taster. Det magiske ord kan kun bruges sammen med ledningstilsluttet, bærbart håndfrit udstyr eller håndfrit udstyr i bilen. Det magiske ord understøttes ikke på Bluetooth enheder. Vælg et langt, usædvanligt ord eller en sætning, der nemt kan skelnes fra almindelig baggrundstale. Sådan aktiverer og optager du det magiske ord 1 Tilslut det håndfri udstyr i bilen eller det ledningstilsluttede, bærbare håndfri udstyr. Bluetooth enheder understøtter ikke magiske ord. 2 } Indstillinger } fanen Generelt } Stemmestyring } Magisk ord } Aktiver. 3 Du ser en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen, og sig det magiske ord. 4 } Ja for at acceptere eller } Nej for at optage et nyt magisk ord. 5 Du ser en vejledning. } Fortsæt og vælg det miljø, det magiske ord skal aktiveres i. 28 Opkald

29 Talesvar Besvar eller afvis indgående opkald vha. en kommando, du tidligere har optaget, hvis du bruger håndfrit udstyr i bilen eller ledningstilsluttet, bærbart håndfrit udstyr. Du kan bruge en WAV- (16 khz), EMY- eller IMY-fil som ringesignal i forbindelse med talesvar % 58 Ringesignaler og melodier. Sådan aktiverer du talesvar og optager talesvarkommandoer 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Stemmestyring } Talesvar } Aktiver. 2 Du ser en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen, og sig Svar. 3 } Ja for at acceptere eller } Nej for at foretage en ny optagelse. 4 Der vises instruktioner } Fortsæt. Vent på tonen, og sig Optaget. 5 } Ja for at acceptere eller } Nej for at foretage en ny optagelse. 6 Du ser en vejledning. } Fortsæt og vælg det miljø, talesvaret skal aktiveres i. Sådan besvarer eller afviser du et opkald vha. talekommandoer Når telefonen ringer, skal du sige: Svar for at modtage opkaldet. Optaget for at afvise det. Sådan redigerer du kontaktnavnskommandoer 1 } Kontakter, og gå til en kontakt. 2 } Mere } Rediger kontakt gå til den relevante fane, og følg vejledningen. Sådan redigerer du talekommandoer 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Stemmestyring } Talesvar } Red. kommando. 2 Vælg en kommando } Mere } Erstat. 3 Vent på tonen, og sig kommandoen. Viderestilling af opkald Viderestil opkald, f.eks. til en telefonsvarertjeneste. Når funktionen Begræns opkald er aktiveret, er visse indstillinger for viderestilling af opkald ikke tilgængelige. % 32 Begrænsning af opkald. Telefonen har følgende indstillinger: Viderestil altid Alle opkald. Hvis optaget Hvis der allerede er et opkald i gang. Ingen kontakt Hvis telefonen er slukket, eller den ikke er inden for rækkevidde. Intet svar Hvis der ikke svares inden for et bestemt tidsrum. Opkald 29

30 Sådan aktiverer du en viderestilling af opkald 1 } Indstillinger } fanen Opkald } Viderestil opkald. 2 Vælg en opkaldstype og en indstilling for viderestilling } Aktiver. 3 Indtast telefonnummeret, som dine opkald skal viderestilles til, eller tryk på Slå op for at finde en kontakt } OK. Sådan deaktiverer du en viderestilling af opkald Gå til indstillingen for viderestilling } Deaktiver. Flere opkald på samme tid Du kan håndtere flere opkald samtidigt. Tjenesten Opkald venter Når tjenesten er aktiveret, høres et bip, når du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiverer eller deaktiverer du tjenesten Opkald venter } Indstillinger } fanen Opkald } Håndter opkald } Opkald venter. Sådan foretager du et nyt opkald 1 } Mere } Parker for at parkere det igangværende opkald. 2 Indtast det nummer, du vil kalde op } Mere } Kald op. Modtagelse af taleopkald nr. 2 Når du modtager yderligere et opkald, kan du gøre følgende: } Svar og parkere det igangværende opkald. } Optaget for at afvise og fortsætte det igangværende opkald. } Erstat aktive opk. for at besvare og afslutte det igangværende opkald. Håndtering af to taleopkald Hvis du har et igangværende opkald og et parkeret opkald, kan du gøre følgende: } Mere } Skift for at skifte mellem de to opkald. } Mere } Forbind opkald for at forbinde de to opkald. } Mere } Overfør opkald for at overføre de to opkald. Din forbindelse til de to opkald afbrydes, operatørafhængigt. } Afsl opk og } Ja og hent det parkerede opkald. } Afsl opk og } Nej for at afslutte begge opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to andre eller forbinde dem til en konference. 30 Opkald

31 Konferencer Du kan starte en konference ved at forbinde et igangværende og et parkeret opkald. Derefter kan du parkere konferencen og tilføje op til fem deltagere, eller foretage yderligere et opkald. Der kan være yderligere gebyrer forbundet med opkald til flere personer. Kontakt netoperatøren for at få flere oplysninger. Sådan forbinder du de to samtaler til en konference } Mere } Forbind opkald. Sådan tilføjer du en ny deltager 1 } Mere } Parker for at parkere forbundne opkald. 2 } Mere } Tilføj opkald og ring til den næste person, du vil føje til konferencen. 3 } Mere } Forbind opkald. 4 Gentag trin 1 3 for at tilføje flere deltagere. Sådan kobler du en deltager ud } Mere } Afbryd deltager og vælg den deltager, du vil koble fra konferencen. Sådan starter du en privat samtale 1 } Mere } Tal med og vælg den deltager, du vil tale med. 2 } Mere } Forbind opkald for at genoptage konferencen. To samtalelinjer Du kan foretage særskilte opkald fra forskellige telefonnumre, hvis dit abonnement understøtter flere samtalelinjer. Sådan vælger du en linje til udgående opkald } Indstillinger } fanen Opkald. Vælg linje 1 eller 2. Sådan ændrer du navnet på en linje } Indstillinger og brug eller til at gå til fanen Visning } Rediger linjenavne. Vælg den linje, der skal redigeres. Mine numre Se, tilføj og rediger dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dine telefonnumre } Kontakter } Mere } Indstillinger } Specielle numre } Mine numre og vælg en af indstillingerne. Opkald 31

32 Accept af opkald Du kan vælge kun at modtage opkald fra visse telefonnumre. Hvis en indstilling for viderestilling Hvis optaget er aktiveret, viderestilles opkaldene. Sådan føjer du numre til listen over accepterede opkald } Indstillinger og brug eller til at gå til Opkald fanen } Håndter opkald } Accepter opkald } Kun fra listen } Rediger } Tilføj. Vælg en kontakt eller } Grupper % 34 Grupper. Sådan accepterer du alle opkald } Indstillinger } fanen Opkald } Håndter opkald } Accepter opkald } Alle opkaldere. Begrænsning af opkald Du kan begrænse ud- og indgående opkald. Der kræves et password fra tjenesteudbyderen. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for Begræns opkald, der ikke kan aktiveres. Følgende opkald kan begrænses: Alle udgående Alle udgående opkald. Udgående int. Alle udgående internationale opkald. Udg. int. roaming Alle udgående internationale opkald undtagen til eget land. Alle indgående Alle indgående opkald. Indg. ved roaming Alle indgående opkald, når du er i udlandet. Deaktiver alle Alle opkaldsbegrænsninger annulleres % 20 Net. Sådan aktiverer eller deaktiverer du en opkaldsbegrænsning 1 } Indstillinger } fanen Opkald } Håndter opkald } Begræns opkald. Vælg en indstilling. 2 Vælg Aktiver eller Deaktiver, indtast dit password } OK. Opkald til faste numre Med funktionen Faste numre kan du foretage opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden. Du kan stadig ringe til det internationale nødopkaldsnummer 112 eller 911, selvom funktionen Faste numre er aktiveret. Del af numre kan gemmes. Hvis du f.eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Opkald

33 Når funktionen Faste numre er aktiveret, har du muligvis ikke tilladelse til at få vist eller håndtere telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet. Sådan aktiverer eller deaktiverer du opkald til bestemte numre 1 } Kontakter } Mere } Indstillinger } Specielle numre } Faste numre og vælg Aktiver eller Deaktiver. 2 Indtast din PIN2-kode } OK, og derefter } OK igen for at bekræfte. Sådan gemmer du et fast nummer } Kontakter } Mere } Indstillinger } Specielle numre } Faste numre } Faste numre } Nyt nummer og indtast oplysningerne. Opkaldstid og -pris Under et opkald vises opkaldets varighed. Du kan kontrollere varigheden af det seneste opkald, udgående opkald og samlet tid for dine opkald. Sådan kontrollerer du opkaldstiden } Indstillinger og brug eller til at gå til fanen Opkald } Tid og pris } Opkaldstimere. Yderligere opkaldsfunktioner Tonesignaler Du kan bruge banktjenesterne eller betjene en telefonsvarer ved at sende tonesignaler under et opkald. Sådan bruger du tonesignaler Tryk på, eller for at sende toner. } Mere } Deaktiver toner eller Slå toner til for at slå toner til eller fra under et opkald. Tryk på for rydde skærmen, efter et opkald. Notesblok Brug skærmen som notesblok, hvor du kan indtaste et telefonnummer under et opkald. Når du afslutter opkaldet bliver nummeret stående på skærmen, så du kan kalde det op eller gemme det under kontakter. Deaktiver toner inden brug af notesblokken, så de ikke lyder under et opkald. % 33 Sådan bruger du tonesignaler. Opkald 33

34 Sådan kalder ud op eller gemmer fra notesblokken } Kald op for at kalde nummeret op, eller } Mere } Gem nummer og vælg en kontakt, som nummeret skal gemmes under, eller } Mere } Ny kontakt for at oprette en ny kontakt, som nummeret skal gemmes under. Vise eller skjule eget nummer Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, kan du vælge at skjule dit telefonnummer, når du foretager opkald. Sådan angiver du, at eget nummer skal vises eller skjules 1 } Indstillinger } fanen Opkald } Vis eller skjul nr. 2 Vælg Vis nummer, Skjul nummer eller Netstandard. Grupper Du kan oprette en gruppe numre og -adresser, så du kan sende meddelelser til flere modtagere samtidigt % 35 Meddelelser. Du kan også bruge grupper (med numre), når du opretter lister over accepterede opkald, % 32 Accept af opkald. Sådan opretter du en gruppe numre og -adresser 1 } Kontakter } Indstillinger } Grupper } Ny gruppe } Tilføj. 2 Indtast et navn for gruppen, } Fortsæt. 3 } Ny } Tilføj for at finde og vælge en kontakts nummer eller -adresse. 4 Gentag trin 3 for at tilføje flere numre eller -adresser. } Udført. Visitkort Du kan tilføje dit eget visitkort som en kontakt. Sådan tilføjer du dit eget visitkort } Kontakter } Indstillinger } Mit visitkort, og tilføj oplysningerne for dit visitkort } Gem. Sådan sender du dit visitkort } Kontakter } Indstillinger } Mit visitkort } Send mit visitkort og vælg en overførselsmetode. 34 Opkald

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W880

Din brugermanual SONY ERICSSON W880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W580I

Din brugermanual SONY ERICSSON W580I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning W205 Tak, fordi du valgte Sony Ericsson W205 Walkman. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K770

Din brugermanual SONY ERICSSON K770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W580

Din brugermanual SONY ERICSSON W580 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T630

Din brugermanual SONY ERICSSON T630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W350I

Din brugermanual SONY ERICSSON W350I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning F305 Tillykke med dit køb af en Sony Ericsson F305. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på

Læs mere

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W395 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W395. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K550 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285553

Din brugermanual SONY ERICSSON K550 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285553 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON NAITE

Din brugermanual SONY ERICSSON NAITE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Vivaz pro Udvidet brugervejledning

Vivaz pro Udvidet brugervejledning Vivaz pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...9 Telefonoversigt...10 Menuoversigt*...11 Navigering...12 Brug af andre net...16

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T700

Din brugermanual SONY ERICSSON T700 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere