Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract:... Sådan foretager og modtager du opkald Kontakter Opkaldsliste Hurtigopkald Talemeddelelse Talekontrol...24 Viderestilling af opkald Flere opkald på samme tid Billedbehandling Kamera og videooptager. 38 Brug af kameraet...39 Kameraikoner og -indstillinger.. 39 Indholdsfortegnelse This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 1 Kameraets genveje Overførsel af billeder Udskrivning fra kamera..

3 . 41 Billeder PhotoDJTM og VideoDJTM Temaer Tilslutningsmuligheder Indstillinger Telefonnavn Brug af internettet Webfeeds BluetoothTM, trådløs teknologi.. 55 Ved hjælp af et USB-kabel.. 57 Synkronisering Opdateringstjeneste.. 61 Underholdning Bærbar, håndfri stereo Musikafspiller Videoafspiller

4 Musik- og videoknapper Overførsel af musik fra en computer TrackIDTM Radio PlayNowTM.. 48 Ringesignaler og melodier MusicDJTM.. 49 Lydoptagelse Spil Programmer Flere funktioner.. 62 Flytilstand

5 Positionstjenester. 62 Alarmer.. 63 Kalender Noter Opgaver. 65 Timer, stopur og regnemaskine 66 Husk koder. 66 Profiler Dato og tid.. 68 Låse Indholdsfortegnelse This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Fejlfinding...

6 .. 70 Ofte stillede spørgsmål Fejlmeddelelser 72 Vigtige oplysninger.. 74 Vejledning i sikker og effektiv brug Slutbrugerlicensaftale.80 Begrænset garanti FCC Statement Declaration of Conformity for Z770i Indeks.. 85 Indholdsfortegnelse This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 3 Sony Ericsson Z770i UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Denne Brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller et datterselskab heraf, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne Brugervejledning, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne Brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Publikationsnummer: Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne Brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du tager din mobiltelefon i brug. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringesignaler. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Bluetooth er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. og Sony Ericssons brug af mærket sker under licens. Det flydende id-logo, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID, MusicDJ, PhotoDJ og VideoDJ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. TrackIDTM er fra Gracenote Mobile MusicIDTM. Gracenote og Gracenote Mobile MusicID er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Gracenote, Inc. Sony, Memory Stick MicroTM og M2TM er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. GoogleTM og Google MapsTM er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Google, Inc. SyncML er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Open Mobile Alliance LTD. Ericsson er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

7 Adobe Photoshop Album Starter Edition er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook og Vista er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. T9TM Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9TM Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 463( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB, og yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale gældende for SunTM JavaTM J2METM. Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i underlicens. Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren.

8 Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land/område, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USA's finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations) eller USA's handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U. S. Commerce Department's Table of Denial Orders). Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USA's regering er underlagt de begrænsninger, som findes i "Rights in Technical Data and Computer Software Clauses" i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Alle illustrationer er kun vejledende og gengiver muligvis ikke den faktiske telefon. Vejledende symboler Disse symboler forekommer muligvis i brugervejledningen. Bemærk Tip Advarsel En tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. > Brug en valg- eller navigeringstast til at bladre og vælge med. Se Navigering på side This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Introduktion Samling Før du begynder at bruge telefonen, skal du isætte et SIM-kort og batteriet. Sådan isættes SIM-kortet Sådan isættes batteriet 1 Isæt batteriet, så mærkaten vender opad og stikkene vender mod hinanden. 2 Skub batteridækslet på plads. 1 Fjern batteridækslet ved at trykke på det og lade det glide af som vist på billedet. 2 Sæt SIM-kortet ned i holderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad. 6 Introduktion This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan tændes telefonen Sådan tændes telefonen om dit abonnement. Sluk altid telefonen, og tag opladeren ud, før du isætter eller fjerner SIM-kortet. Du kan gemme kontakter på SIM-kortet, indenarede Udgående opkald Mistede Organizer Filhåndtering** Programmer Kalender Opgaver Noter Synkronisering Timer Stopur Regnemaskine Kodehukommelse Indstillinger** Generelt Profiler Tid og dato Sprog Opdateringstjeneste Stemmestyring Nye hændelser Genveje Flytilstand Sikkerhed Opsætningsguide Hjælp ved handicap* Telefonens status Nulstil alt Lyde og alarmer Ringevolumen Ringesignal Lydløs funktion Stigende ringning Vibrator Meddelelsesalarm Tastelyd Visning Baggrund Temaer Startskærm Pauseskærm Urets størrelse Lysstyrke Rediger linjenavne* Opkald Hurtigkald Smartsøgning Viderestil opkald Skift til Linje 2* Håndter opkald Tid og pris* Vis eller skjul nr. Håndfri Åbn for at svare Forbindelser Bluetooth USB Telefonnavn Netdeling Synkronisering Enhedshåndtering Mobilnet Internetindstillinger Streamingindstill. Medd.indstillinger* Tilbehør * Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. ** Du kan bruge navigeringstasten til at bladre mellem faner i undermenuer. Der er flere oplysninger under Navigering på side Introduktion This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Navigering Hovedmenuerne vises som ikoner. Nogle undermenuer har faner. Sådan navigeres i telefonmenuerne Sådan får du vist indstillinger for et punkt Vælg Indstill., f.eks. for at redigere. Sådan skiftes mellem fanerne Gå til en fane ved at skubbe navigeringstasten mod venstre eller højre. Sådan vendes tilbage til standby Tryk på. Sådan afsluttes en funktion Tryk på. Midterste navigeringstast 1 Vælg Menu fra standby. 2 Brug navigeringstasten til at flytte mellem menuerne. Sådan vælger du handlinger på skærmen Vælg en handling, der vises nederst på skærmen, ved at trykke på den venstre eller højre valgtast eller den midterste navigeringstast. Sådan navigeres i medier 1 Vælg Menu > Medier fra standby. 2 Tryk navigeringstasten til højre for at vælge et punkt. 3 Tryk navigeringstasten til venstre for at gå tilbage. Sådan slettes objekter Tryk på for at slette objekter, f.eks. tal, bogstaver, billeder og lyde. Introduktion 13 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Genveje Du kan bruge tastaturgenveje til at gå direkte til en menu. Menunumrene begynder med ikonet øverst til venstre, fortsætter mod højre og derefter med næste række. Sådan går du direkte til en hovedmenu Vælg Menu fra standby, og tryk på,, eller. Sådan bruges navigeringstastgenveje Tryk på,, eller fra standby for at gå direkte til en funktion. Sådan redigeres en navigeringstastgenvej 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Genveje fra standby. 2 Gå til et punkt, og vælg Rediger. 3 Gå til et menupunkt, og vælg Genvej. Aktivitetsmenu Aktivitetsmenuen giver hurtig adgang til bestemte funktioner. Sådan åbnes aktivitetsmenuen Tryk på. Aktivitetsmenuens faner Nye hændelser mistede opkald og nye meddelelser. Igangv. prog. programmer, der kører i baggrunden. Mine genveje tilføj foretrukne funktioner, så du hurtigt kan bruge dem. Internet hurtig adgang til internettet. Filhåndtering Du kan bruge Filhåndtering til at håndtere filer, der er gemt i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet. Du skal muligvis købe et hukommelseskort særskilt. Hukommelseskort Telefonen understøtter hukommelseskort af typen Memory Stick MicroTM (M2TM), der giver telefonen mere lagerplads. Det kan også bruges som en transportabel hukommelse sammen med andre kompatible enheder. 14 Introduktion This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan isættes et hukommelseskort Sådan får du vist indstillingerne for hukommelseskort 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > fanen På hukommelseskort fra standby.

9 2 Vælg Indstill. Håndtering af filer Du kan flytte og kopiere filer mellem telefonen, en computer og et hukommelseskort. Filer gemmes først på hukommelseskortet og derefter i telefonens hukommelse. Ukendte filer gemmes i mappen Anden. Du kan oprette undermapper, som du kan flytte eller kopiere filer til. I alle mapper undtagen Spil og Programmer kan du vælge flere filer eller alle filer på én gang. Hvis hukommelsen er fuld, kan du skaffe plads ved at slette noget af indholdet. Åbn dækslet, og isæt hukommelseskortet med de guldfarvede kontakter nedad. Sådan fjernes et hukommelseskort Åbn dækslet, tryk på kanten af hukommelseskortet for at frigøre det, og tag det ud. Introduktion 15 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Faner i Filhåndtering Filhåndtering er opdelt i tre faner, og ikoner viser, hvor filerne gemmes. Alle filer alt indhold i telefonens hukommelse og på hukommelseskortet På hukommelseskort alt indhold på hukommelseskortet I telefonen alt indhold i telefonens hukommelse Sådan får du vist oplysninger om filer 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering fra standby. 2 Find en fil, og vælg Indstill. > Oplysninger. Sådan flyttes en fil i filhåndteringen 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering fra standby. 2 Find en fil, og vælg Indstill. > Håndter fil > Flyt. 3 Vælg en indstilling. Sådan markerer du flere filer i en mappe Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering fra standby. Gå til en mappe, og vælg Åbn. Vælg Indstill. > Marker > Marker flere. Gå til hver af de filer, du vil markere, og vælg Marker. Sådan slettes en fil fra filhåndteringen 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering fra standby. 2 Find filen, og tryk på. Telefonens sprog Du kan vælge det sprog, der skal bruges i telefonen. Sådan skiftes sprog på telefonen 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sprog > Telefonens sprog fra standby. 2 Vælg en indstilling. Indtastning af tekst Du kan bruge multitap-tekstinput (indtastning vha. flere tryk) eller T9TMtekstindtastning til at indtaste tekst. Til T9-tekstindtastningsmetoden bruges en indbygget ordbog. Sådan skiftes tekstinputmetode Tryk på og hold nede, mens du indtaster tekst. Sådan skiftes mellem store og små bogstaver Tryk på, mens du indtaster tekst. Sådan indtastes tal Tryk på og hold mens du indtaster tekst. nede, Introduktion This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan indsættes punktum og komma Tryk på, mens du indtaster tekst. Sådan indtastes tekst vha. T9TM-tekstindtastning Vælg f.eks. Menu > Meddelelser > Skriv ny > SMS. fra standby. Hvis ikke vises, skal du trykke på og holde nede for at skifte til T9-tekstindtastning. Tryk én gang på hver tast, selvom det ønskede bogstav ikke er det første bogstav på tasten. Hvis du f. eks. vil skrive ordet "Jane ", skal du trykke på,,,. Skriv hele ordet, før du ser på forslagene. Brug eller til at se forslagene. Tryk på for at godkende et forslag Sådan indtastes tekst vha. flere tryk 1 Vælg f.eks. Menu > Meddelelser > Skriv ny > SMS. fra standby. 2 Hvis vises, skal du trykke på og holde nede for at skifte til indtastning vha. flere tryk. 3 Tryk flere gange på, indtil det ønskede bogstav vises. 4 Tryk på for at tilføje et mellemrum, når du har skrevet et ord. Sådan føjes ord til den indbyggede ordbog 1 Vælg Indstill. > Stav ord, mens du indtaster tekst vha. T9-tekstindtastning. 2 Skriv ordet vha. flere tastetryk, og vælg Indsæt. 4 5 Introduktion 17 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Opkald Sådan foretager og modtager du opkald Telefonen skal være tændt og inden for et nets rækkevidde. Sådan foretager du et opkald 1 Indtast et telefonnummer fra standby (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 Tryk på. Du kan foretage opkald til numre på kontaktlisten og opkaldslisten. Se Kontakter på side 19 og Opkaldsliste på side 23. Du kan også foretage opkald vha. stemmen. Se Talekontrol på side 24. Sådan kalder du et nummer op igen Vælg Ja, når Prøv igen? vises. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, udsendes et højt signal. Sådan besvares et opkald Åbn telefonen. Du kan slå Åbn for at svare til eller fra. Se Åbn for at svare på side 30. Sådan besvares et opkald Tryk på. Sådan afvises et opkald Tryk på. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk lydstyrketasten op eller ned. Sådan slås mikrofonen fra under et opkald 1 Tryk på og hold nede. 2 Tryk på og hold nede igen for at slå den til. Sådan slår du højttaleren til under et opkald Vælg Højt.Til. Hold ikke telefonen ind til øret, mens højttaleren er aktiv. Det kan skade din hørelse. Sådan afslutter du et opkald Tryk på. Sådan foretages internationale opkald 1 Fra standby skal du trykke på og holde den nede, indtil tegnet "+" vises. 2 Angiv landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret. 3 Tryk på. 18 Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan ser du mistede opkald fra standby Tryk på for at åbne opkaldslisten. Net Telefonen skifter automatisk mellem GSM- og 3G-net (UMTS) afhængigt af tilgængeligheden. Visse netoperatører tillader, at du skifter net manuelt. Sådan skiftes net manuelt 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser > Mobilnet > GSM/3G-net fra standby. 2 Vælg en indstilling. Nødopkald Telefonen understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at SIM-kortet er isat, hvis et 3G- (UMTS) eller GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet.

10 Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Specielle numre > Nødopkaldsnumre. Kontakter Du kan gemme navne, telefonnumre og personlige oplysninger under Kontakter. Oplysningerne kan gemmes i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet. Standardkontakter Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger der skal vises som standard. Hvis Kontakter er valgt som standard, får dine kontakter alle oplysninger, der er gemt under Kontakter, vist. Hvis du vælger SIMkontakter som standard, vises navne og numre for kontakter, der er gemt på SIM-kortet. Sådan vælges standardkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Standardkontakter. 3 Vælg en indstilling. Sådan foretages et nødopkald Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer) fra standby, og tryk på. Opkald 19 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Telefonkontakter Telefonkontakter kan indeholde navne, telefonnumre og personlige oplysninger. De gemmes i telefonens hukommelse Sådan tilføjes en telefonkontakt Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj. Indtast navnet, og vælg OK. Indtast nummeret, og vælg OK. Vælg en nummerindstilling. Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. 7 Vælg Gem. Opkald til kontakter Sådan kaldes op til en telefonkontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og tryk på. Du kan gå direkte til en kontakt fra standby ved at trykke på og holde nede. Sådan kaldes op med Smartsøgning 1 Tryk på fra standby for at indtaste et kontaktnavn eller et telefonnummer. Alle de poster, som begynder med de indtastede cifre eller bogstaver, vises på en liste. 2 Gå til en kontakt eller et telefonnummer, og tryk på. Sådan slås Smartsøgning til og fra 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Smartsøgning fra standby. 2 Vælg en indstilling. Redigering af kontakter Sådan føjes oplysninger til en telefonkontakt Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til en kontakt, og vælg Indstill. > Rediger kontakt. Skift mellem fanerne, og vælg Tilføj. Vælg en indstilling og et objekt, der skal tilføjes. Vælg Gem. Hvis dit abonnement understøtter tjenesten Vis nummer, kan du tildele personlige ringesignaler til kontakterne Sådan ringes til en SIM-kontakt fra telefonkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > SIM-kontakter. 3 Gå til en kontakt, og tryk på. 20 Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan kopieres navne og numre til telefonkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Kopier fra SIM. 3 Vælg en indstilling. Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Kopier til SIM-kort. 3 Vælg en indstilling. Alle eksisterende oplysninger på SIM-kortet erstattes, når du kopierer alle kontakter fra telefonen til SIM-kortet. SIM-kontakter SIM-kontakter kan kun indeholde navne og numre. De gemmes på SIM-kortet Sådan tilføjes en SIM-kontakt Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj. Indtast navnet, og vælg OK. Indtast nummeret, og vælg OK. Vælg eventuelt en nummerindstilling, og tilføj flere oplysninger. 6 Vælg Gem. Sådan kaldes op til en SIM-kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og tryk på. Sletning af kontakter Sådan slettes en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og tryk på. Sådan slettes alle telefonens kontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Slet alle kontakter. Sådan gemmer du automatisk navne og telefonnumre på SIM-kortet 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Gem autom. på SIM. 3 Vælg en indstilling. Sådan gemmes kontakter på hukommelseskortet 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Tag backup på kort. Opkald 21 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Afsendelse af kontakter Sådan sendes en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg Indstill. > Send kontakt. 3 Vælg en overførselsmetode. Kontroller, at den modtagende enhed understøtter den overførselsmetode, du vælger. Synkronisering af kontakter Kontakter kan synkroniseres med en Microsoft Exchange Server (Microsoft Outlook ). Der er flere oplysninger under Synkronisering på side 59. Migselv Du kan indtaste oplysninger om dig selv og f.eks. sende dit visitkort. Sådan indtastes oplysninger under Migselv Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til Mig selv, og vælg Åbn. Gå til en indstilling, og rediger oplysningerne. Vælg Gem. Sortering af kontakter Sådan vælges sorteringsrækkefølge for kontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Sort.rækkefølge. 3 Vælg en indstilling. Hukommelsesstatus Antallet af kontakter, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse. Sådan vises hukommelsesstatus 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Hukomm.status Sådan tilføjer du dit eget visitkort 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Mig selv, og vælg Åbn. 3 Gå til Mine kontaktopl., og vælg Tilføj > Opret nyt. 4 Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. 5 Indtast oplysningerne, og vælg Gem. Vælg Indstill. > Tilføj symbol > Indsæt for at indsætte et symbol. 22 Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

11 Sådan sender du dit visitkort Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til Mig selv, og vælg Åbn. Gå til Mine kontaktopl., og vælg Send. Vælg en overførselsmetode. Kontroller, at den modtagende enhed understøtter den overførselsmetode, du vælger. Opkaldsliste Du kan få vist oplysninger om de seneste opkald. Sådan ringes til et nummer på opkaldslisten 1 Tryk på fra standby, og gå til en fane. 2 Gå til et navn eller et nummer, og tryk på. Sådan føjes et nummer fra opkaldslisten til kontakter 1 Tryk på fra standby, og gå til en fane. 2 Gå til nummeret, og vælg Gem. 3 Vælg Ny kontakt for at oprette en ny kontakt, eller vælg en eksisterende kontakt, som nummeret skal føjes til. Sådan slettes opkaldslisten 1 Tryk på fra standby. 2 Gå til fanen Alle, og vælg Indstill. > Slet alle. Grupper Du kan oprette en gruppe med telefonnumre og -adresser fra Kontakter, du vil sende meddelelser til. Se Meddelelser på side 30. Du kan også bruge grupper (med telefonnumre), når du opretter lister over accepterede opkald. Se Accept af opkald på side 28. Sådan oprettes en gruppe numre og -adresser Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Grupper. Gå til Ny gruppe, og vælg Tilføj. Indtast et navn på gruppen, og vælg Fortsæt. Gå til Ny, og vælg Tilføj. Gå til hvert af de kontakttelefonnumre eller -adresser, du vil markere, og vælg Marker. Vælg Fortsæt > Udført Hurtigopkald Hurtigopkald giver mulighed for at vælge ni kontakter, du hurtigt kan ringe op til. Kontakterne kan gemmes i position Opkald 23 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use Sådan føjes kontakter til hurtigopkaldsnumre Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Hurtigkald. Find et positionsnummer, og vælg Tilføj. Vælg en kontakt. Talekontrol Ved at oprette stemmekommandoer kan du: Foretage stemmestyrede opkald kalde op til nogen ved at sige deres navn Aktivere stemmestyrede opkald ved at sige et "magisk ord" Besvare og afvise opkald, når du bruger håndfrit udstyr Sådan optages en stemmekommando vha. stemmestyret opkald Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Stemmestyring > Stemmestyret opkald > Aktiver fra standby. Vælg Ja > Ny talekommando, og vælg en kontakt. Vælg det nummer, stemmekommandoen skal tilføjes, hvis kontakten har flere numre. Optag stemmekommandoen, f.eks. "Johns mobil". Følg vejledningen, der vises. Vent på tonen, og sig kommandoen, der skal optages. Stemmekommandoen afspilles. Vælg Ja, hvis optagelyden er i orden. Hvis ikke, skal du vælge Nej og gentage trin 3 og 4. Sådan foretager du hurtigopkald Indtast positionsnummeret fra standby, og tryk på. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Sådan indtastes nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > Talemeddelelsesnr. fra standby. 2 Indtast nummeret, og vælg OK. Sådan ringes til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede fra standby Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Stemmekommandoer gemmes kun i telefonens hukommelse. De kan ikke bruges i en anden telefon. Sådan optages en stemmekommando igen 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Stemmestyring > Stemmestyret opkald > Rediger navne fra standby. 2 Gå til en kommando, og vælg Indstill. > Erstat tale. 3 Vent på tonen, og sig kommandoen. Stemmestyrede opkald Det indtalte kontaktnavn afspilles, når du modtager et opkald fra den pågældende kontakt. Sådan foretages et stemmestyret opkald 1 Tryk på og hold en lydstyrketast nede fra standby. 2 Vent på tonen, og sig det navn, du optog tidligere, f.eks. "Johns mobil". Navnet afspilles, og du får forbindelse. Det magiske ord Du kan optage og bruge en stemmekommando som et magisk ord til at aktivere stemmestyrede opkald uden at trykke på nogen taster. Når du bruger det magiske ord, skal dit håndfri udstyr være sluttet til telefonen. Du bør vælge et langt, usædvanligt ord eller en sætning, der nemt kan skelnes fra almindelig baggrundstale. Håndfrit Bluetooth udstyr understøtter ikke denne funktion Sådan aktiverer og optager du det magiske ord Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Stemmestyring > Magisk ord > Aktiver fra standby. Følg den vejledning, der vises, og vælg Fortsæt. Vent på tonen, og sig det magiske ord. Vælg Ja for at acceptere eller Nej for at foretage en ny optagelse. Følg den vejledning, der vises, og vælg Fortsæt. Vælg, hvor det magiske ord skal aktiveres. Opkald 25 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan foretages et opkald vha. det magiske ord 1 Sørg for, at vises i standby. 2 Sig det magiske ord. 3 Vent på tonen, og sig en stemmekommando. Talesvar Når du bruger håndfrit udstyr, kan du besvare eller afvise indgående opkald ved hjælp af stemmen. Sådan aktiverer du talesvar og optager talesvarkommandoer Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Stemmestyring > Talesvar > Aktiver fra standby. Følg den vejledning, der vises, og vælg Fortsæt. Vent på tonen, og sig "Svar" eller et andet ord. Vælg Ja for at acceptere eller Nej for at foretage en ny optagelse. Følg den vejledning, der vises, og vælg Fortsæt. Vent på tonen, og sig "Optaget" eller et andet ord. Vælg Ja for at acceptere eller Nej for at foretage en ny optagelse. Følg den vejledning, der vises, og vælg Fortsæt. Vælg, hvor talesvar skal aktiveres. Sådan besvares et opkald vha. stemmekommandoer Sig "Svar". Sådan afvises et opkald vha. stemmekommandoer Sig "Optaget". Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald, f.eks. til en telefonsvarertjeneste. Når Begræns opkald bruges, er visse indstillinger for viderestilling af opkald ikke tilgængelige.

12 Se Begrænsning af opkald på side Sådan viderestilles opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Viderestil opkald fra standby. 2 Vælg en opkaldstype og en indstilling for viderestilling. 3 Vælg Aktiver. 4 Indtast det nummer, opkald skal viderestilles til, og vælg OK Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Flere opkald på samme tid Du kan håndtere flere opkald på samme tid. Du kan f.eks. parkere et igangværende opkald, mens du foretager eller besvarer et andet opkald. Du kan også skifte mellem de to opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to første opkald. Opkald venter Når tjenesten Opkald venter er aktiveret, høres et bip, hvis du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiveres Opkald venter Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Håndter opkald > Opkald venter > Aktiver fra standby. Sådan foretages et nyt opkald 1 Vælg Indstill. > Parker opkald under opkaldet. Derved parkeres det igangværende opkald. 2 Vælg Indstill. > Tilføj opkald. 3 Indtast det nummer, du vil kalde op, og tryk på. Sådan besvares et nyt opkald Tryk på under opkaldet. Derved parkeres det igangværende opkald. Sådan afvises et nyt opkald Tryk på under opkaldet, og fortsæt det igangværende opkald. Sådan afbryder du et igangværende opkald og besvarer et nyt opkald Vælg Erstat aktive opk. under opkaldet. Håndtering af to taleopkald Du kan på samme tid have et igangværende opkald og et parkeret opkald. Sådan skiftes mellem to opkald Tryk på under opkaldet. Sådan forbindes to opkald Vælg Indstill. > Forbind opkald under opkaldet. Sådan forbindes to opkald Vælg Indstill. > Overfør opkald under opkaldet. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. Sådan afbryder du et igangværende opkald og vender tilbage til et parkeret opkald Tryk først på og derefter på. Opkald 27 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Konferenceopkald Når du bruger et konferenceopkald, kan du føre en fælles samtale med op til fem personer. 1 Sådan tilføjes en ny deltager Vælg Indstill. > Parker opkald under opkaldet. Derved parkeres de forbundne opkald. Vælg Indstill. > Tilføj opkald. Indtast det nummer, du vil kalde op, og tryk på. Vælg Indstill. > Forbind opkald for at tilføje den nye deltager. Gentag proceduren for at tilføje flere deltagere. Mine numre Du kan se, tilføje og redigere dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dine telefonnumre 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Specielle numre > Mine numre. 3 Vælg en indstilling Accept af opkald Du kan vælge kun at modtage opkald fra bestemte telefonnumre. Sådan føjer du numre til listen over accepterede opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Håndter opkald > Accepter opkald > Kun fra listen fra standby. 2 Gå til Ny, og vælg Tilføj. 3 Gå til en kontakt eller Grupper. Se Grupper på side 23. Sådan frakobles en deltager 1 Vælg Indstill. > Afbryd deltager. 2 Vælg den deltager, der skal frakobles. Sådan startes en privat samtale 1 Vælg Indstill. > Tal med, og vælg den deltager, du vil tale med. 2 Vælg Indstill. > Forbind opkald for at genoptage konferenceopkaldet. Sådan accepteres alle opkald Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Håndter opkald > Accepter opkald > Alle der kalder op fra standby. 28 Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Begrænsning af opkald Du kan begrænse ud- og indgående opkald. Der kræves et password fra tjenesteudbyderen. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for Begræns opkald, du ikke kan bruge. Opkald til faste numre Med funktionen Faste numre kan der kun foretages opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden. Dele af numre kan gemmes. Hvis du f.eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Når funktionen Faste numre bruges, kan du ikke få vist eller behandle telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet, men du kan stadig ringe til det internationale nødopkaldsnummer, 112. Indstillinger for begrænsning af opkald Der er følgende standardindstillinger: Alle udgående alle udgående opkald Udgående int. alle udgående internationale opkald Udg. int. roaming alle udgående internationale opkald undtagen til eget land Alle indgående alle indgående opkald Indg. ved roaming alle indgående opkald, når du er i udlandet Sådan begrænses opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Håndter opkald > Begræns opkald fra standby. 2 Vælg en indstilling. 3 Vælg Aktiver. 4 Indtast password, og vælg OK. Sådan bruges funktionen Faste numre 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Specielle numre > Faste numre > Aktiver. 3 Indtast PIN2-koden, og vælg OK. 4 Vælg OK igen for at bekræfte. Sådan gemmes et fast nummer 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Specielle numre > Faste numre > Faste numre > Nyt nummer. 3 Indtast oplysningerne, og vælg Gem. Opkald 29 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Opkaldstid og -pris Under et opkald vises opkaldets varighed. Du kan kontrollere varigheden af det seneste opkald, udgående opkald og samlet tid for dine opkald. Sådan kontrolleres opkaldstiden Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Tid og pris > Opkaldstimere fra standby. Meddelelser Modtagelse og lagring af meddelelser Du får besked, når du modtager en meddelelse. Meddelelser gemmes automatisk i telefonens hukommelse. Når telefonens hukommelse er fuld, kan du slette meddelelser eller gemme dem på et hukommelseskort eller på SIM-kortet. Sådan gemmes en meddelelse på et hukommelseskort Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > Generelt > Gem under > Hukommelseskort fra standby.

13 Sådan gemmes en meddelelse på SIM-kortet 1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Gå til en meddelelse, og vælg Indstill. > Gem meddelelse. Sådan får du vist en meddelelse i indbakken 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis. Vise eller skjule eget telefonnummer Du kan vælge at vise eller skjule dit telefonnummer, når du foretager et opkald. Sådan skjuler du dit telefonnummer 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Vis eller skjul nr. fra standby. 2 Vælg Skjul nummer. Åbn for at svare Du kan indstille telefonen til at besvare opkald, når du åbner telefonen. Sådan slår du Åbn for at svare til 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Åbn for at svare fra standby. 2 Vælg Til. 30 Meddelelser This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan sletter du en meddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Gå til meddelelsen, og tryk på. SMS'er SMS'er kan indeholde enkle billeder, lydeffekter, animationer og melodier. Inden brug af meddelelsesfunktionen Du skal have et servicecenternummer. Du modtager nummeret fra din tjenesteudbyder, og det er som regel gemt på SIM-kortet. Hvis nummeret til servicecentret ikke er gemt på SIM-kortet, skal du selv indtaste det. Sådan indtastes et servicecenternummer Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > SMS fra standby, og gå til Servicecenter. Nummeret vises, hvis det er gemt på SIM-kortet. Vælg Rediger, hvis der ikke vises et nummer. Gå til Nyt servicecenter, og vælg Tilføj. Indtast nummeret, inklusive det internationale "+"-tegn og landekoden. Vælg Gem. Sådan skriver og sender du en SMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > SMS fra standby. 2 Skriv meddelelsen, og vælg Fortsæt > Opslag i Kontakter. 3 Vælg en modtager, og vælg Send. Hvis du sender en SMS til en gruppe, betaler du for hvert medlem. Se Grupper på side 23. Sådan kopierer og indsætter du tekst i en meddelelse 1 Vælg Indstill. > Kopier og indsæt, mens du skriver meddelelsen. 2 Vælg Kopier alt eller Marker og kopier. Gå til og vælg tekst din meddelelse. 3 Vælg Indstill. > Kopier og indsæt > Sæt ind. Sådan indsættes et objekt i en SMS 1 Vælg Indstill. > Tilføj objekt, mens du skriver meddelelsen. 2 Vælg en indstilling og derefter et objekt. Sådan konverteres en SMS til en MMS 1 Vælg Indstill. > Til MMS, mens du skriver meddelelsen. 2 Fortsæt med at oprette en MMS. Se MMS'er på side Meddelelser 31 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan ringes til et nummer i en SMS Gå til telefonnummeret, og tryk på, mens du får vist meddelelsen. Sådan slår du lange meddelelser til 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > SMS fra standby. 2 Vælg Maks. medd.længde > Maks. tilgæng Sådan indstilles meddelelsesserverens adresse Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS fra standby. Gå til MMS-profil, og vælg Rediger. Vælg Indstill. > Rediger. Gå til Meddelelsesserver, og vælg Rediger. Indtast adressen, og vælg OK > Gem. Sådan opretter og sender du en MMS Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > MMS fra standby. Indtast tekst. Tryk på, scroll, og vælg et objekt, hvis du vil føje objekter til meddelelsen. Vælg Fortsæt > Opslag i Kontakter. Vælg en modtager, og vælg Send. Modtagelse af MMS'er Du kan vælge, hvordan MMS'er skal overføres. Der er følgende standardindstillinger for overførsel af MMS'er: Altid automatisk overførsel. Spørg v. roaming spørg, om der skal overføres, hvis der ikke er forbindelse til eget net. Aldrig ved roam. overfør ikke, når der ikke er forbindelse til eget net. MMS'er MMS'er kan indeholde tekst, billeder, dias, lydoptagelser, videoklip, signaturer og vedhæftede filer. Du kan sende MMS'er til en mobiltelefon eller en -adresse. Inden brug af MMS-funktionen Du skal definere en MMSprofil og adressen på din meddelelsesserver. Hvis du ikke har en MMS-profil eller en meddelelsesserver, kan du automatisk hente alle indstillingerne fra netoperatøren eller fra Sådan vælges en MMS-profil 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS > MMS-profil fra standby. 2 Vælg en profil Meddelelser This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Spørg altid spørg, om der skal overføres. Fra nye meddelelser vises i Indbakke. Sådan vælger du automatisk overførsel 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS > Overfør automatisk fra standby. 2 Vælg en indstilling. Sådan gemmes et objekt i en MMS Vælg Indstill. > Gem objekter, og vælg et objekt, mens du får vist en MMS. Sådan angiver du indstillinger for en specifik meddelelse 1 Vælg Indstill. > Avanceret, når meddelelsen er klar, og der er valgt en modtager. 2 Gå til et punkt, og vælg Rediger. Skabeloner Hvis du ofte bruger samme vendinger og billeder i en meddelelse, kan du gemme meddelelsen som en skabelon. Sådan tilføjes en SMS-skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner > Ny skabelon > Tekst fra standby. 2 Indsæt tekst, eller vælg Indstill. for at tilføje objekter. Vælg OK. 3 Skriv en titel, og vælg OK. Sådan bruges en MMS-skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner fra standby. 2 Gå til en skabelon, og vælg Anvend. 3 Vælg Fortsæt > Opslag i Kontakter, når meddelelsen er klar. 4 Vælg en modtager, og vælg Send. Meddelelsesindstillinger Du kan angive standardværdier for alle meddelelser eller vælge indstillinger, hver gang du sender en meddelelse. Sådan vælger du indstillinger for en SMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > SMS fra standby. 2 Gå til et punkt, og vælg Rediger. Sådan vælger du indstillinger for en MMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS fra standby. 2 Gå til et punkt, og vælg Rediger.

14 Meddelelser 33 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan tilføjes en MMS-skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner > Ny skabelon > MMS fra standby. 2 Indtast tekst. Tryk på, scroll, og vælg et objekt, hvis du vil føje objekter til meddelelsen. 3 Vælg Gem, skriv en titel, og vælg OK. Sådan gemmes en meddelelse som en skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis > Indstill. > Gem som skabel. Du kan bruge -standardfunktioner og din -adresse fra computeren i telefonen. Inden brug af -funktionen Du kan bruge opsætningsguiden til at kontrollere, om der findes indstillinger til din -konto, eller du kan indtaste dem manuelt. Du kan også modtage indstillinger fra Sådan opretter du en -konto 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Konti fra standby. 2 Gå til Ny konto, og vælg Tilføj. Hvis du vil indtaste indstillingerne manuelt, kan du kontakte din -udbyder for at få flere oplysninger. -udbyderen kan være det firma, der har leveret din -adresse. Talemeddelelser Du kan sende og modtage en lydoptagelse som en talemeddelelse. Afsenderen og modtageren skal have et abonnement, der understøtter MMS'er. Sådan optager og sender du en talemeddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > Talemeddelelse fra standby. 2 Optag meddelelsen, og vælg Stop > Send > Opslag i Kontakter. 3 Vælg en modtager, og vælg Send. Sådan skriver og sender du en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Skriv ny fra standby. 2 Vælg Tilføj > Tast -adressen. Indtast -adressen, og vælg OK. 3 Gå til Til: og vælg Rediger for at tilføje flere modtagere. 34 Meddelelser This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 4 Gå til et punkt, og vælg Tilføj > Tast -adressen. Indtast adressen, og vælg OK. Vælg Udført, når du er klar. 5 Vælg Rediger, og indtast et emne. Vælg OK. 6 Vælg Rediger, og indtast teksten. Vælg OK. 7 Gå til Vedhæftede filer:, og vælg en fil, der skal vedhæftes. 8 Vælg Fortsæt > Send. Sådan modtager og læser du en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke > Indstill. > Tjek ny fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis. Sådan gemmes en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis > Indstill. > Gem meddelelse. Sådan besvares en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Indstill. > Svar. 3 Skriv svaret, og vælg OK. 4 Vælg Fortsæt > Send. Sådan vises en vedhæftet fil i en Vælg Indstill. > Vedhæftede filer > Anvend > Vis, mens du får vist meddelelsen. Sådan gemmes en fil vedhæftet en e- mail Vælg Indstill. > Vedhæftede filer > Anvend > Gem, mens du får vist meddelelsen. Synkronisering af s kan synkroniseres med en Microsoft Exchange Server (Microsoft Outlook ). Der er flere oplysninger under Synkronisering på side 59. Valg af aktiv -konto Hvis du har flere -konti, kan du vælge, hvilken der skal være aktiv. Sådan skifter du aktiv -konto 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Konti fra standby. 2 Vælg en konto. Sådan slettes en (POP3) 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og tryk på. Meddelelser 35 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan slettes en (IMAP4) 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Indstill. > Marker til sletning. 3 Vælg Indstill. > Ryd indbakke. Markerede s vil blive slettet i telefonen og på serveren. Inden brug af Mine venner-funktionen Du skal indtaste serverindstillinger, hvis de ikke allerede findes i telefonen. Du kan få oplysninger om standardindstillinger fra din tjenesteudbyder, f.eks.: Brugernavn Password Serveradresse Internetprofil Push Du kan modtage besked i telefonen fra -serveren om, at du har modtaget nye s. Sådan aktiverer du push- -besked Vælg Menu > Meddelelser > E- mail > -indstillinger > Push fra standby. Sådan angiver du serverindstillinger for Mine venner 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > Konfig. fra standby. 2 Gå til en indstilling, og vælg Tilføj. Sådan logger du på Mine venner-serveren Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > Log på fra standby. Sådan logger du af Mine venner-serveren Vælg Indstill. > Log af. Sådan tilføjer du en chatkontakt 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Kontakter fra standby. 2 Vælg Indstill. > Tilføj kontakt. Mine venner Du kan oprette forbindelsen til og logge på Mine venner-serveren for at kommunikere online med chatmeddelelser. 36 Meddelelser This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan sendes en chatmeddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg Chat. 3 Skriv meddelelsen, og vælg Send. Status Du kan vælge kun vise din status, f. eks. Glad eller Optaget, til dine kontakter. Du kan også vise din status til alle brugere på Mine venner-serveren. Sådan viser du din status 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > Indstill. > Indstillinger > Vis min status fra standby. 2 Vælg en indstilling. Sådan opdaterer du din egen status 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Min status fra standby. 2 Rediger oplysningerne. 3 Vælg Indstill. > Gem. Chatgruppe En chatgruppe kan startes af tjenesteudbyderen, af en enkelt bruger af Mine venner eller af dig selv. Du kan gemme chatgrupper ved at gemme en invitation til chat eller ved at søge efter en bestemt chatgruppe. Sådan opretter du en chatgruppe 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Chatgrupper fra standby. 2 Vælg Indstill. > Tilføj chatgruppe > Ny chatgruppe.

15 Powered by TCPDF ( 3 Vælg på kontaktlisten, hvem der skal inviteres, og vælg Fortsæt. 4 Indtast en kort invitation, og vælg Fortsæt > Send. Sådan tilføjes en chatgruppe 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Chatgrupper > Indstill. > Tilføj chatgruppe fra standby. 2 Vælg en indstilling. Fra du logger af, og til du logger på igen, gemmes samtaleforløbet, så du kan vende tilbage til chatmeddelelser fra tidligere samtaler. Sådan gemmer du en samtale 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Samtaler fra standby. 2 Start en samtale. 3 Vælg Indstill. > Avanceret > Gem samtale. Sådan får du vist en gemt samtale 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Samtaler fra standby. 2 Vælg Indstill. > Gemt samtale. Meddelelser 37 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Område- og celleinformation Område- og celleinformation er SMS'er, f.eks. lokale trafikmeldinger, der sendes til abonnenter i et bestemt netområde. Sådan slår du områdeinformation til 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > Områdeinfo fra standby. 2 Gå til Modtagelse, og vælg Rediger > Til. Billedbehandling Kamera og videooptager Du kan tage billeder og optage videoklip, som du kan vise, gemme eller sende. Søger og kamerataster 1 2 Juster lysstyrke Tag billeder/optag video Billedbehandling This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brug af kameraet Sådan aktiveres kameraet Vælg Menu > Kamera fra standby. Sådan tages et billede 1 Aktiver kameraet, og tryk på eller for at gå til. 2 Tryk på den midterste navigeringstast for at tage billede i samlingen. 3 Billedet gemmes automatisk. Optag ikke med en kraftig lyskilde i baggrunden. Undgå slørede billeder ved at bruge selvudløseren eller støtte telefonen mod noget. Sådan vises billeder og videoklip 1 Aktiver kameraet, og vælg Indstill. > Vis alle billeder. 2 Gå til objektet. 3 Tryk på den midterste navigeringstast for at se et videoklip. Sådan forbedres et billede med Ret foto Aktiver kameraet, og tryk på eller for at gå til. Vælg Indstill. Kontroller, at Gennemgang er indstillet til Til. Tag et billede. Vælg Indstill. > Ret foto under gennemsynet Sådan optages et videoklip 1 Aktiver kameraet, og tryk på eller for at gå til. 2 Tryk på den midterste navigeringstast for at starte optagelsen. Sådan stoppes optagelsen 1 Tryk på den midterste navigeringstast. 2 Videoklippet gemmes automatisk. Sådan bruges zoom Tryk på eller. Sådan justeres lysstyrken Tryk lydstyrketasten op eller ned. Kameraikoner og -indstillinger Ikoner på skærmen viser den aktuelle indstilling. Der findes flere kameraindstillinger i Indstill. Sådan skiftes indstillinger Aktiver kameraet, og vælg Indstill. Sådan får du vist oplysninger om indstillinger Gå til en indstilling, og vælg Info. Billedbehandling 39 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kameraets genveje Tast Genvej Kamera: Optagetilstand Video: Videostørrelse Nat-tilstand Selvudløser Vejledning til kamerataster Billed- og videoblog En blog er en personlig webside. Du kan sende billeder eller videoklip til en blog, hvis dit abonnement understøtter tjenesten. Webtjenester kan kræve en særskilt licensaftale mellem dig og tjenesteudbyderen. Desuden kan yderligere bestemmelser og gebyrer være gældende. Kontakt din tjenesteudbyder. Overførsel af billeder Overførsel til og fra en computer Du kan bruge trådløs BluetoothTM teknologi og et USB-kabel til at overføre billeder og videoklip mellem en computer og telefonen. Der findes flere oplysninger under BluetoothTM, trådløs teknologi på side 55 og Ved hjælp af et USB-kabel på side 57. Du kan få vist, forbedre og organisere billeder og videoklip på computeren ved at installere AdobeTM PhotoshopTM Album Starter Edition eller Sony Ericsson Media Manager. Du kan hentes på Sådan sender du kamerabilleder til en blog Vælg Menu > Medier fra standby, og gå til Foto > Kameralbum. Gå til en måned og et billede. Vælg Vis. Vælg Indstill. > Send > Til blog. Tilføj titel og tekst. Vælg OK > Public. Sådan sender du videoklip til en blog 1 Vælg Menu > Medier fra standby, og gå til Video. 2 Gå til et videoklip. 3 Vælg Indstill. > Send > Til blog. 4 Tilføj titel og tekst. 5 Vælg OK > Public. 40 Billedbehandling This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan går du til en blogadresse fra kontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Rul til en kontakt, og vælg en webadresse. 3 Vælg Gå til. Sådan sender du et billede eller et videoklip 1 Vælg Menu > Medier fra standby. 2 Gå til et punkt, og vælg Indstill. > Send. 3 Vælg en overførselsmetode. Kontroller, at den modtagende enhed understøtter den overførselsmetode, du vælger Vælg Indstill. > Udskriv. Vælg en indstilling. Sæt et USB-kabel i telefonen. Sæt et USB-kabel i printeren. Vent på feedback i telefonen, og vælg OK. 8 Vælg eventuelt printerindstillinger, og vælg Udskriv. Hvis der opstår en printerfejl, skal du tage et USB-kabel ud og sætte det i igen. Billeder Du kan se, tilføje, redigere eller slette billeder i Medier. Brug af billeder Du kan føje et billede til en kontakt, bruge det, når telefonen startes, som baggrund i standby eller som pauseskærm. Sådan bruges billeder 1 Vælg Menu > Medier fra standby, og gå til Foto > Kameralbum. 2 Gå til en måned og et billede. Vælg Vis. 3 Vælg Indstill. > Anvend som. 4 Vælg en indstilling. Sådan modtager du et billede eller et videoklip Følg vejledningen, der vises. Udskrivning fra kamera Du kan udskrive kamerabilleder via et USB-kabel, når det er sluttet til en kompatibel printer. Du kan også udskrive på en Bluetooth kompatibel printer. Sådan udskrives kamerabilleder via et USB-kabel 1 Vælg Menu > Medier fra standby, og gå til Foto > Kameralbum. 2 Gå til en måned og et billede. Billedbehandling 41 This is the Internet version of the User's guide.

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K770

Din brugermanual SONY ERICSSON K770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W880

Din brugermanual SONY ERICSSON W880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W580I

Din brugermanual SONY ERICSSON W580I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W350I

Din brugermanual SONY ERICSSON W350I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T700

Din brugermanual SONY ERICSSON T700 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W580

Din brugermanual SONY ERICSSON W580 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON NAITE

Din brugermanual SONY ERICSSON NAITE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning W205 Tak, fordi du valgte Sony Ericsson W205 Walkman. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 5 Hjælp i telefonen... 6 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T630

Din brugermanual SONY ERICSSON T630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W395 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W395. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

Brugervejledning S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S302 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380I http://da.yourpdfguides.com/dref/2738541

Din brugermanual SONY ERICSSON W380I http://da.yourpdfguides.com/dref/2738541 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning F305 Tillykke med dit køb af en Sony Ericsson F305. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON TXT PRO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Vivaz pro Udvidet brugervejledning

Vivaz pro Udvidet brugervejledning Vivaz pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...9 Telefonoversigt...10 Menuoversigt*...11 Navigering...12 Brug af andre net...16

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere