Kravspecifikation for SAPA-løsningen. Bilag 2 til udbudsmaterialet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation for SAPA-løsningen. Bilag 2 til udbudsmaterialet"

Transkript

1 Krvpecifiktio for P-løige Bilg 2 til ubumterilet KMJ Mrt 2013

2 P Krvpecifiktio bilg 2 Dokumetet mett P 1066 Projektfe 3 - Krv & Kotrkter KMJ Dokumetverio 0.3 Dto for okumet Bemærk iehoveet optere utomtik u fr ovetåee oplyiger! log Forftter Dto Ditribueret til 0.1 KMJ 08. februr 2013 Itert KOMBIT Kommueprojektgruppe Kommuetyregruppe 0.2 KMJ 18. mrt 2013 Itert KOMBIT Kommueprojektgruppe Kommuetyregruppe 0.3 KMJ 22. mrt 2013 Kommuere P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 2 f 166

3 P Krvpecifiktio bilg 2 Ihol 1 Ileig Krvpecifiktioe ihol Bilg til krvpecifiktioe Klifiktio f krv Ue ce Leverøre bevrele f Krvpecifiktioe Dellevercer Krvkemer Løigbekrivele Formål, målgruppe og uccekriterier Forretigmæig bggru og formål Målgruppe: It-løige brugere uccekriterier Løigkite rbejgge, begreber og iformtio rbejgge Begreb- og iformtiomoel Krv til begreb- og iformtiomoelle ktører og kotekt Kotektigrm Brugerktører ytemktører Fuktioelle krv Overoree behov Om Ue Ce i ee Krvpecifiktio Ktegorierig f Forretig ue ce Ue ce igrmmer Ue ce bekriveler og tilhøree krv P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 3 f 166

4 P Krvpecifiktio bilg 2 6 Ikke-fuktioelle krv rkitekturtrtegier og -pricipper Overoree rkitekturkrv De fællekommule Rmmerkitektur P Referecerkitektur Målrkitektur for P-løige P rkitekturfumet P vi-løig pecifikke rkitekturkrv for Løige Dt itfler Brugervelighe og Look & Feel Krv til uvikligforløb Lovmæige krv P ikkerhemoel Ekter græefle Uele i P P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 4 f 166

5 P Krvpecifiktio bilg 2 1 Ileig Dette okumet er bilg 2.1, Kue krvpecifiktio til Løige og relteree yeler me tilhøree uerbilg, og ugør i mmehæg me bilg 2.2, Leverøre Løigbekrivele, e mlee bekrivele f Løige og relteree yeler. Leverøre kl ikke ufyle ette bilg, me bevre bilget geem ufylele f bilg 2.2, Leverøre løigbekrivele, og uerbilg 2.1., Krvkem. mmehæg mellem relevte bilg til trkotrkte og uerbilg til bilgee 2.1 og 2.2 er: Bilg 2.1 Krvpecifiktio me tilhøree uerbilg o Uerbilg 2.1., Krvkem [UDETÅR] o Uerbilg 2.1.B, Græeflebekriveler [UDETÅR] Bilg 2.2, Løigbekrivele me tilhøree uerbilg o Uerbilg 2.2. romertl (Leverøre velgte okumeter). I bilg 2.1, Kue krvpecifiktio til Løige og relteree yeler, vee betegele Leverøre i teet for Tilbugiver, uet om er er tle om oplyiger eller krv, er kl opfyle ve fgivele f tilbuet og ålee f lle Tilbugivere. Betegele Kue ækker over e krvtillee prt, og vee koekvet i teet for Betiller. 1.1 Krvpecifiktioe ihol Bilg 2.1, Kue krvpecifiktio til Løige og relteree yeler, ieholer e etljeret bekrivele f, hvor Krvpecifiktioe kl læe i forhol til truktur og opelig i Dellevercer mt hvor e ietificeree Krv til Løige kl fortå og bevre. fit 1 er e kort bekrivele f iholet f bilg 2.1 og uerbilgee til ette mt hvor, Leverøre ufyler ie. fit 2 er et bggrufit, er kort itroucerer Kue og Kue behov for e fremtiig ifrtruktur. fittet er lee bggruvie og bekriver ikke Løige, er kl levere uer Kotrkte. fit 3 bekriver på et overoret iveu, hv Løige betår f, hvilke kotekt e kl igå i og hvilke forvetiger, Kue hr til fuktiolitet og rkitektur. fit 4 bekriver løige ktører og kotekt. fit 5 giver Kue fuktioelle krv til Løige. fit 6 giver Kue ikke-fuktioelle krv til Løige. fit 7 giver Kue krv til uele Krvpecifiktioe er uformet me e relevte behov og krv i ker, og år øveigt, e tektuel bekrivele f ie for t fremme fortåele f behovet og krvet. 1.2 Bilg til krvpecifiktioe Dette okumet ugør bilg 2.1 til KOMBIT trkotrkt. Neefor er givet e lite over forretigmæige bilg, er er velgt ee Krvpecifiktio for t uybe uvlgte emer i flere etljer. Bilg 1: Begreb- og iformtiomoel Bilg 2: P Ububilg P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 5 f 166

6 P Krvpecifiktio bilg 2 Bilg 3: Geerelt om e fællekommule tøtteytemer Bilg 4: P vi Bilg 5: P Fuktiolitet for Tritio 1.3 Klifiktio f krv lle krv er i Krvpecifiktioe givet ve et uikt fortløbee ummer, og vil være givet i tbeller om e følgee: Krv [#] [Nv] Ktegori: Delleverce: Type: Krvtbelle er opbygget om følger: I øverte række er givet et fortløbee uikt ummer mt et v for krvet. Ktegori er e givele f, om krvet er: Miimumkrv. Krv. Optio. Type er e ielig f Krvet i følgee områer: Fuktioelt krv (forretigkrv). Ikke-fuktioelle krv (løigorieteree krv). Implemeterig (krv til implemeterig). Lov og politik (lovmæige og politike krv til Løige). Drift (krv til rift, imeioerig, veligehol). Projektfviklig (krv til fviklige f projektet). Delleverce er e givele f, hvorår krvet kl opfyle Bekrivele er e tektuel bekrivele f Krvet. Optioer k iehole båe miimumkrv og krv. Det vil f ububetigelere fremgå, hvor optioer evluere. Der hevie i øvrigt til ububetigelere. 1.4 Ue ce Kue uyber på uvlgte områer krvee me ue ce me referece til krv. E ue ce vil lti, ue utgele, være koblet til mit et krv og k ikke i ig elv være et krv. Ue ce vil være moelleret om tr UML og givet i e ue ce ocumet kbelo (e fit 5.2). P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 6 f 166

7 P Krvpecifiktio bilg Leverøre bevrele f Krvpecifiktioe Leverøre bevrele f Krvpecifiktioe kl ke heholvi geem ufylele f Uerbilg 2.1., Krvkem og bilg 2.2, Løigbekrivele. Uerbilg 2.1., Krvkem, ufyle i e uleveree elektroike kbelo, me bilg 2.2, Løigbekrivele, kl urbeje i it fule omfg f Leverøre. I Uerbilg 2.1., Krvkem, kl Leverøre give, i hvilket omfg ee Løig opfyler Kue krv om vit i kemet eefor. I bilg 2.2 kl Leverøre vie, hvor ee løig lever op til Kue krv. E vejleig om urbejele fie i uerbilget. Dokumetere kl ufyle i e uleveree elektroike kbelo. 1.6 Dellevercer [UDETÅR] 1.7 Krvkemer Leverøre kl, om e el f tilbuet, ufyle e i uerbilg 2.1. velgte krvkemer me givele f, hvor Krv vil kue opfyle mt evetuelle præcieriger. 1.8 Løigbekrivele Leverøre kl, om el f it tilbu, urbeje e Løigbekrivele, om velægge ærværee bilg om bilg 2.2. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 7 f 166

8 P Krvpecifiktio bilg 2 2 Formål, målgruppe og uccekriterier I ette kpitel bekrive ført e forretigmæige bggru for projektet mt løige formål. eræt give kort målgruppe v. it-løige brugere. å bekrive projektet forretigmæige uccekriterier mt e uccekriterier for løige, om leverøre vil blive målt på. it itroucere e overoree behov og løigkite. 2.1 Forretigmæig bggru og formål Det kommule it-ytemlkb er mgfoligt og komplekt. Dt om borgere (og virkomhee) er pret i mge forkellige it-ytemer. Der er e rige gr f trierig f tmoeller og itfler, og e rige mmehæg og itegrtio på tvær f it-ytemer. Det er ofte vært for kommue gbehlere t e ig et overblik over borgere (og virkomhee) ger og t. Reulttet k være ieffektive rbejgge og ummehægee gbehlig. For t ikre effektiv og helheorieteret gbehlig hr kommuere behov for e it-løig, er uertøtter kommuebrugere 1 kokrete øgig f e borger (eller e virkomhe) i kommue it-ytemer, mmetillig f ekiteree t om borgere (eller virkomhee) og utillig f et helheorieteret og tværgåee overblik over øveige iformtioer om tmoplyiger, ger, okumeter, bevilligeryeler, jourlotter, i-ugåee kommuiktio, hæeler og vier (ogå klet P-MetDt). Kommuere behov for mmetillig f borgere t på tvær f kommuere it-ytemer ække i g elvit f e ekiteree it-løig mrkeført f leverøre KMD og implemeteret i lle kommuer uer vet KMD g. Når behovet ku ække elvit, er et fori KMD g pg. mglee itfler til re leverører og myigheer gbæree it-løiger ikke k vie lle øveige iformtioer om tmoplyiger, ger, okumeter, bevilligeryeler, jourlotter, i-ugåee kommuiktio, hæeler og vier. KMD g overblik er me re or ikke fyletgøree og erme utiltrækkeligt til t ikre effektiv og helheorieteret gbehlig. Kommuebrugere hr i workhop og til ilogmøer givet, t et overblik på tvær f itytemere over borgere (og virkomhee) iformtioer mmetillet og utillet i é itløig vil muliggøre øget effektivitet og kvlitet i gbehlige pg. pret ti og øget overblik. Kommuebrugere oplever et behov for overblik på et øjeblik. Dette giver e ekiteree løig ikke. P-projektet hr it trtegike ophæg i e fællekommule ubupl for moopolområere og hr erfor e oli trtegik forkrig i åvel kommuere om KL og KOMBIT forretigtrtegier. P-projektet it-løig er é f flere, er etblere i regi f e fællekommule ubupl for moopolområet. f hey til bl.. P-løige ieholer ubuple ogå e række fællekommule tøtteytemer, er er eetielle for t kbe et reelt ltertiv til KMD g og erme et økee moopolbru. P-projektet forretigmæige formål er formuleret ålee: 1 Kommuebruger er e ft term i P-projektet for e kommule merbejere, er veer P it-løige. De kommule forretig er keeteget ve tor iveritet i orgitio, kultur og termiologi. P-projektet hr vlgt t vee terme Kommuebruger, er ækker fx gbehlere, fgkouleter, viittorer, borgerervicekouleter, temleere, o.lig. jobtitler. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 8 f 166

9 P Krvpecifiktio bilg 2 Tilvejebrig e y fællekommul it-løig ikl. itfler, urulig, goverce, rift m.v. Løige kl (i kombitio me kommuere ekiteree gbæree itløiger og fællekommule tøtteytemer) ugøre et reelt ltertiv til ituertøttele f e rbejgge, er i g håtere i KMD g. 2.2 Målgruppe: It-løige brugere P-løige er e tværgåee løig me mge brugere på tvær f hver ekelt kommue orgitio. P-projektet hr begået e bggrulye, er på et overoret iveu bekriver e mge forkellige områer f kommue, mt behovet for mrbeje og overblik på tvær. [INDÆT REFERENCE TIL BILG X.X] Primært fie P-løige kommuebruger i e ele f e kommule orgitio, er rbejer me borgere ger, v. bekæftigeleområet, ocilområet, ælre-, omorg- og hicpområet, bør- og uge-områet og uheområet mt turligvi et tværgåee borgerervice-områe. Me på igt er et ogå e forvetig, t it-løige vil fie veele på tekik- og miljø-områet. (D lle kommuer hr hver i orgierig er e ævte områer ikke utryk for orgitorike eheer me for overoree fglige områer.) P-løige vil primært blive vet f tre grupper f kommuebrugere: Frot office merbejere Bck office merbejere upport office merbejere I ie fuktioer motger m borgere og viiterer viere om øveigt. M kl kue vre borgere på mge tig forholvi hurtigt. er er er brug for helheorieteret og tværgåee overblik for t kue iformere borgere (og virkomhee). gbehlere og kouleter, er håterer færre me mere kompleke heveeler og ger. er er er brug for helheorieteret og tværgåee overblik for t kue træffe gfgøreler. Brugere, er ikke fler i e f e to oveævte grupper. er er er tle om opgver, om ikke øveigvi er irekte relteree til borgere gbehlig. Der er tle om e tøtte- tbfuktioer om øvrige fuktioer k trække på til e primære opgver, fx fglige kouleter, juriik bit, økoomi- og lye, miitrtio og orgitio. Figur 1: Overblik over tre primære brugergrupper i kommue M k lee betrgte e ovetåee tre brugergrupperiger om ieltyper, kommuere orgierig er forkellig. veele f termere frot-, bck- og upport-office er ikke gæge i lle kommuer. For yerligere iblik i forkellige kommuebrugere rbeje og behov for helheorieteret og tværgåee overblik hevie til e ærkilt kortlægig, er bekriver e række forkellige kommuebrugere, fx e borgerervice-merbejer, e kotthjælpgbehler, m.fl. [INDÆT REFERENCE TIL BILG X.X] P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 9 f 166

10 P Krvpecifiktio bilg 2 LØNINGEN BRUGERNE ØKONOMIEN 2.3 uccekriterier Forretigmæige uccekriterier For t P-projektet k betege om vellykket, kl reulttet leve op til e forretigmæige forvetiger til projektet. Dette kræver, t forvetigere er blevet bekrevet ve projektet begyele og t projektet forvetee ubytte er opertiolieret i uccekriterier, om er MRT e 2. Figure eefor ieholer ålee kokrete uccekriterier me tilhøree målepukter for hvert f projektet målætiger. Målområe uccekriterium I. Omkotiger: Kommuere årlige omkotiger til e y it-løig er mit 25% lvere e for KMD g (Bi) Målepukt (hvor og hvorår) Belie ugør liteprie for KMD g (Bi) pr. 1. pril Kommuere årlige omkotiger til P omftter uviklig, urulig, rift, veligehol, viereuviklig. II. Kokurrece: Kommuere ubupligt er fløftet og er er kokurrece om t tilvejebrige it-uertøttele f goverblik Kommuer k opige ere ftler om KMD g (Bi) me vihe for, t rbejggee er ituertøttet på e vi eller helt k bortfle, og t er ikke er forretigkritike it-ytemer, er er fhægige f KMD g (Bi). Flerleverørtrtegi goket 1. pril Ubutrtegi goket 1. mj Mit 3 forkellige leverører hr eet i 2013 fgivet (koitioelle) bu på t uvikle e y itløig. III. Tillutig: lle kommuer hr tilluttet ig e fællekommule krv og fælle ubu. KL hr truffet politik belutig om fælle obligtorik tillutig og P projektet igår i økoomiftle mellem Fimiiteriet og KL for IV. Effektivierig: Mire ti brugt på ihetig f oplyiger til brug for borgerervice og gbehlig 1 år efter urulig giver 80 % f e kommule brugere i e tikprøveuerøgele, t e hr oplevet forberiger i XYZ V. Kvlitet: Bere helheorieteret gbehlig og mrbeje på tvær f kommue VI. VII. rkitektur: De y it-løig uertøtter og veer e fællekommule rmmerkitektur og trer i viet mulige omfg elvbetjeig: Løige er forberet til t give borgere bere gg til t e ege ger Figur 2: Overblik over projektet forretigmæige mål 1 år efter urulig giver 80 % f e kommule brugere i e tikprøveuerøgele, t e hr oplevet forberiger i XYZ 1. pril 2012 lukke cope og ftlægge målbilleer for løige veele ogeller uviklig f fællekompoeter. De y it-løig er eiget til t uertøtte flere leverører. Flere leverører kl være i t til t bye på ubukompoeter ufhægigt f hie. It-løige rkitektur er pecificeret (før trt f ubu) og eiget (før trt f uviklig) til t muliggøre e miig itegrtio til borger.k, å borgere k e ege ger i kommue it-ytemer 2 Bekriver t uccekriterier bør være pecifikke, Målbre, ccepteree, Relitike og Tifttte. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 10 f 166

11 P Krvpecifiktio bilg 2 ZZZ YYY XXX uccekriterier for it-løige [UDETÅR] For t P-løige k betege om vellykket, kl reulttet leve op til e forretigmæige forvetiger til it-løige. Dette kræver, t forvetigere til it-løige er opertiolieret i uccekriterier, om er MRT e 3. Figur 3: Overblik over forretigmæige mål for it-løige ieholer e kokrete uccekriterier me tilhøree målepukter for hvert f it-løige målætiger. Målområe uccekriterium Målepukt (hvor og hvorår) I. II. III. IV. V. VI. VII. Figur 3: Overblik over forretigmæige mål for it-løige 3 Bekriver t uccekriterier bør være pecifikke, Målbre, ccepteree, Relitike og Tifttte. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 11 f 166

12 P Krvpecifiktio bilg Løigkite Der er eefor urbejet e løigkite, er kort kiterer et overoree forretigmæige behov, øker til fuktiolitet og forlg til it-løige opertiolierig. Det fællekommule P-projekt hr e række levercer, er til mme kl ikre kommuere mulighee for t frigøre ig fr e ekiteree moopolløig KMD g. P-løige er é f flere levercer i P-projektet. I ette okumet omtle P-løige om e kokret fællekommul it-løig, er brige i ubu, uvikle og urulle til kommuere om et reelt og relitik ltertiv til kommuere veele f KMD g. P-løige er e kommul goverblikløig, er hjælper kommuebrugere me t kbe ig ét mlet overblik over borgere (eller virkomhee) eggemeter me kommue, ue t e kommule merbejer behøver t bevæge ig i og u f e forkellige itløiger, er ieholer e relevte iformtioer. P-løige eige og implemetere på e måe, å e i mpil me gbæree itløiger og fællekommule tøtteytemer ugør et reelt ltertiv til e ekiteree legcyløig. Dette er og ikke ebetyee me, t løige kl være ietik me KMD g, me blot t P-projektet kl ikre brugere et mlet ltertiv til ette ytem. Der ekiterer kokurrece på et kommule it-mrke for gbæree it-løiger. Derfor er P i it hovepricip ikke e gbæree it-løig til egetlig gele, gbehlig eller gtyrig, elvom e ekiteree legcy-løig KMD g uertøtter ette i g. P-løige er logik og forretigmæigt opelt i e række el-løiger. Delløig 1: P-glple P-løige betår ført og fremmet f e glpleløig, er mmetiller og utiller iformtioer på e brugergræefle. Glpleløige kl ålee ikke hole eller veligehole t, me blot utille t, er hole og veligehole i ektere kileytemer, fx CPR, CVR og kommuere gbæree it-løiger. Dee mmetillig- og utilligfuktiolitet ugør e forretigmæige kere i P-løige. Det er lee mett, om P-løige mmetiller og utiller. Dt hole og veligehole i ektere regitre og gbæree it-løiger, og lle itfler til ie kileytemer etblere vi fællekommule tøtteytemer og ervicepltforme. P itegrerer ltå ikke irekte me kileytemere. Løige kl ikluere tyrig f brugerrettigheer, å e ekelte kommue k tyre gg til perofølomme oplyiger. P-løige kræver ltå e ikkerhe- og brugerrettighetyrigmoel, er gør et muligt t tyre og logge ekeltbrugere gg til gt beret på brugerprofiler, er oprette og veligehole loklt i hver ekelt kommue. ikkerhemoelle kl pille mme me e fællekommule tøtteytemer. Viioe for P-løige om e glple er kiteret på eetåee figur. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 12 f 166

13 P Krvpecifiktio bilg 2 Figur 4: Viio for P-glple Dee forretigmæige kere upplere f e række øvrige el-løiger, er logik og forretigmæigt killer ig fr mmetillig og utillig f mett i et forhol, t e holer ogeller veligeholer t. Det rejer ig om el-løiger for Kotktt, Jourlt og vit. Der er forkellige forretigmæige årger til behovet for t upplere kereløige me forkellige el-løiger, er holer og veligeholer t. Der er kort reegjort for ie eefor. Delløig 2: P Kotktt-opterig ( Kotktt ) Det forretigmæige behov for ee el-løig er t etblere e mulighe for t veligehole kotktt om prter fr P brugergræefle. De fælleoffetlige grut hole og veligehole i CPR og CVR. For t lette e kommule merbejere rbejgge (ve t elimiere obbeltregitreriger på tvær f fgytemer) er er behov for t upplere ie grut me yerligere kotktt. Derfor er et uer lye, om er bør uvikle et yt elvtæigt tøtteytem "Kotktt", er holer kotktt for prter, v. regitrerig et mlet te i kommue f fx foretrukke kommuiktiokl pr. gtype, e-mil-ree, mobiltelefoummer, igitl pot, foretrukket prog, behov for tolkebit, foretrukket kommuiktiomeie, o.lig. Kotktt hole f og veligehole f tøtteytemet Kotktt (om er uer fklrig om og om ikke er i cope for ee krvpecifiktio), me et kl være muligt t veligehole ie kotktt fr P-løige brugergræefle. Delløig 3: P Jourlt-opterig ( gfuktiolitet ) Det forretigmæige behov for ee el-løig er t etblere e mulighe for t veligehole jourlt om prter fr P brugergræefle. ver ekelt kommue jourlt hole og veligehole i hver ekelt kommue gbæree it-løig. For t lette e kommule merbejere rbejgge er er behov for t upplere P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 13 f 166

14 P Krvpecifiktio bilg 2 ie ekiteree løiger me mulighe for i P-løige brugergræefle t gøre muelle jourlotter, er lgre i e ekiteree gbæree it-løiger. Dv. t jourlt hole f gbæree it-løiger, me et kl være muligt t veligehole ie jourlt fr P-løige. vi e kommue gbæree it-løig mo forvetig ikke er i t til t motge ie jourlt fr P-løige, k P-løige utgelevi hole ie t på vege f e lokle gbæree it-løig itil ee er viereuviklet me e øveige itfler. Dee mulighe tille til råighe for kommuere om e milertiig overggløig, er mtiig tjeer om et reelt ltertiv til legcy-løige KMD g Jourl. Delløig 4: P vit-løig ( vifuktiolitet ) (OPTION) Det forretigmæige behov for ee el-løig er t ikre, t rbejgge verøree kommule merbejere veele f vi og vierig er it-uertøttet i e overggperioe itil kommuere ekiteree it-løiger er tilpet. De ekiteree løiger for vi og vierig kl, for t kue ugøre et relitik ltertiv til KMD g vi, itegrere me e fællekommule ifrtruktur, å e bliver i t til elvtæigt t håtere t geerere brugervete vieriger på bggru f boemet på forretighæeler i e fællekommule Bekeforeler. I e overggperioe kl P-projektet tilvejebrige et reelt ltertiv til legcy-løige KMD g vi. P-projektet kl tille til råighe for kommuere e ærkilt vi-løig, er muliggør t e kommule merbejer k boere på og herme kbe ig et overblik over forretighæeler verøree borgere (eller virkomhee). Derfor kl Leverøre om e el f ee ubuforretig for P-løige give et tilbu på e Løig for brugervet vi og vierig. Leverøre kl i it tilbu give om Løigrkitekture for brugervet vi og vierig tilbye om e elvtæig fkoblet it-løig, eller om brugervet vi og vierig forelå ituertøttet om e løt koblet el f elve kereløige for P. Leverøre k give tilbu på begge løigmoeller. Uet kl begge e to vriter bere ig på itfler ver. forretighæeler fr Bekeforelere og ervicepltforme. Der er urbejet ærkilt copebekrivele og målrkitektur for vi-løige, e bilg x.x. Delløig 5: gg til ege t vi itegrtio til offetlige portler (OPTION) Borgere (og virkomheer) k i g (bl.. vi borger.k, virk.k og øvrige elvbetjeigløiger) tilgå e række oplyiger om ig elv. For t uertøtte ette yerligere, er P-løige forberet til elvbetjeig fortået om uertøttele f borgere (eller virkomhee) gg til t e ege t v.hj.. P itegrtio til e fælleoffetlige elvbetjeigportler. P-løige er primært målrettet merbejere i kommue. Imilerti kl P-løige eige og uvikle me e rkitektur, er er forberet til t give borgere gg til ege gt vi e brugergræefle på e fælleoffetlige portl borger.k. Delløig 6: Itegrtio vi ltertive brugergræefler (OPTION) På figure fremgår ogå, t m k tilgå P mmetillig fr re brugergræefler, fx Ubetlig Dmrk (UDK), fr kommuere gbæree it-løiger (fx ED- eller fgytemer) mt fr e kommueportl. Dette er muligt i P-løige, P forretigervice, P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 14 f 166

15 P Krvpecifiktio bilg 2 er mmetiller og utiller mett er åbe og trieree. Det er i cope for ee krvpecifiktio t utille ie itfler for re ytemer. Delløig 7: P PP hop (OPTION) P-løige kl uvikle å m områet for områet i e ekelte kommue (eller på tvær f kommuer) flekibelt k mmeætte i pecifikke P-brugergræefle. De lokle kofigurtio f forretigpecifikke brugergræefler foretge fr et P-ervicektlog, er opliter e forkellige værktøjer, viuer eller view, er er tilgægelige ( l roi MrketGoogle Ply eller itue pp-tore). P-ervicektloget ieholer el e fællekommule trværktøjer, -viuer eller -view, er følger me P-løige, eller er k være tle om ye, om kommue hr fået uviklet i mrbeje me e leverør, og om er goket til fællekommul implemeterig i P-løige. 4 Overoret rkitektur På figure it eefor er forøgt kiteret e overoret rkitektur for P-løige. De illutrerer ikke lle e oveforævte elemeter, me er eget til t give e mlet referecermme for fortåele f P-løige og e ytemmæige omgiveler. eruer er ogå forøgt illutreret, hv er i cope for ee ubuforretig og bekrevet yerligere i ee krvpecifiktio. Figur 5: cope for P it-løige 4 P-løige kl flekibelt kue mmeætte f og ubygge me mire (el)ppliktioer og mouler. De k betege om portlet, pplet, pp mv. I ette okumet vee begrebet P PP (PP) om betegele for e ppliktioer (værktøjer, viuer, view), om treje prt leverører k utille vi P PP hop. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 15 f 166

16 P Krvpecifiktio bilg 2 Relee: P 1.0 og P PLU Der ore mellem to verioer: P 1.0 og P PLU. P 1.0 frigive til Kommuere ibrugtgig før P PLU. P 1.0 kl mpil me re it-løiger være fult eget til t tilvejebrige kommule brugere et reelt ltertiv til KMD g, å kommue k frigøre ig fr ee løig. Det er Kue og ikke Leverøre vr t ikre, t kommuere mlet et hr et reelt ltertiv til KMD g. P 1.0 og P PLU er begge i cope for ee krvpecifiktio. P PLU vil blive relieret grvi i et tl itertioer, er ftlægge efter kotrkte igåele. I kemet eefor er mmefttet el-løigere, mt hvorvit e øke om e optio, og om e er pllgt til frigivele i 1.0 eller k vete. Nr. Bekrivele Optio P-glple Nej J 2 P Kotktt-løig ( Kotktt ) Nej Nej 3 P Jourlt-løig ( gfuktiolitet ) Nej J 4 P vit-løig ( vifuktiolitet ) J J 5 gg til ege t vi itegrtio til offetlige portler 6 Itegrtio fr ltertive brugergræefler J Nej 7 P PP hop J Nej Figur 6: Overigt over el-løiger Tritio u f KMD g Brugere f P-løige kl give mulighe for t forle e ekiteree løig KMD g til forel for e y P-løig. For t miiggøre ee overgg er er ftlgt e tritiorkitektur. De væetligte uforrig betår i, t P-løige å vit muligt øke friholt for egetlig gfuktiolitet, grbeje øke it-uertøttet f re ekiteree eller kommee gbæree løiger (fx ED-løiger og fgytemer). Brugere er i g veer e gfuktiolitet, er fie i KMD g, og om ikke k tge e e gbæree løig i veele, vil riikere t opleve et fuktiolitethul, år e tritioerer i i P-løige. elvom et er i moætig til målbilleet for P, er er erfor et behov for t uvikle e række KMD g-ligee fuktioliteter, er i e overggperioe itil kommue hr tilvejebrgt e ltertiv gbæree løig, k uertøtte brugere rbeje. J Nej Die fuktioliteter er bekrevet ærkilt i e række ytem ue ce, er fremgår f bilg x.x. mme fuktiolitet vee til tekik t uertøtte e relierig f tritiorkitekture, er ikterer et cerie me Mterlve-prllelrift. er er gælee, t P vil fugere om Mter og KMD g om lve. Dv. t P-løige i e overggperioe veligeholer t i KMD g. Dette for t uertøtte e flekibel ibrugtgig, hvor hver ekelt bruger k kifte til e ye løig, år et er heigtmæigt. Tritiorkitekture og e ytem ue ce, er kl uertøtte ee er ikke i cope for ee krvpecifiktio, me bekrevet om e elvtæig it-løig P-tritioløig i bilg x.x. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 16 f 166

17 P Krvpecifiktio bilg 2 3 rbejgge, begreber og iformtio I ette fit præetere e geerik geleproce mt P-løige begreb- og iformtiomoel. De geerike geleproce kl vee til t vie hvor i gforløbet P primært vil blive vet, me P-løige begreb- og iformtiomoel kl vee til t fortå forretigområet og eige e løig, er er beret på termer og objekter, om vee f forretige. 3.1 rbejgge Neefor er it e figur, er bekriver e geerike e-to-e forretigproce for e gele i kommue. Dee fugerer om overoret referecemoel for ette kpitel. Figur 7: De geerike geleproce i kommue rbejgge og it-uertøttele: -i lle kommuer hr i g e it-løig ( KMD g ), er birger til t uertøtte følgee tre rbejgge: () elheorieteret og tværgåee overblik over borgere (og virkomhee) (B) Dokumetér oplyiger på ge ve oprettele f jourlott. (C) Motg og behl vierig om relevt forretighæele. De ekiteree legcy-løig KMD g Pero- og goverblik tilvejebriger for kommuebrugere e mmetillig og utillig f t fr regitre og e række fgytemer. Dette overblik vee i grbejet. eruover k kommuebrugere i KMD g Jourl muelt oprette jourlotter og e utomtik templee jourlotter fr KMD fgytemer. Eelig k kommuebrugere i KMD g vi boere på vierig om forretighæeler og behle ie vier. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 17 f 166

18 P Krvpecifiktio bilg 2 Ikke lle oplyiger, jourlotter og forretighæeler regitreret i re fgytemer k e i KMD g i g. For t få et fyletgøree overblik kl kommuebrugere prllelt me rbejet i KMD g elv lå op i re ytemer eller kotkte kolleger me gg til e rette ytemer for t ihete oplyiger for t kbe ig et fyletgøree helhebillee over borgere (eller virkomhee) rbejgge og it-uertøttele: To-be P-løige hr et primært og ekuært cope ift. t uertøtte e tre ovefor ævte rbejgge. Primært cope er. ekuært cope er B og C. eruover hr P-løige et tertiært cope, er ikke relterer ig til e oveævte rbejgge, emlig veligeholele f kotktiformtioer om prter (borger og virkomheer, ikl. foreiger). () elheorieteret og tværgåee overblik over borgere (og virkomhee) (B) Dokumetér oplyiger på ge ve oprettele f jourlott (C) Motg og behl vierig om relevt forretighæele (D) Veligehol kotktiformtioer om prter Primære to-be rbejgge P-løige primære foku er t ikre uertøttele f rbejgge ver. helheorieteret og tværgåee overblik over borgere (og virkomhee). Kommuebrugere får me P-løige e emmere gg til t e øveige tmoplyiger, ger, okumeter, bevilligeryeler, jourlotter, i-ugåee kommuiktio, hæeler og vier om borgere (og virkomhee) på tvær f kommue områer og itytemer. P-løige k i mpil me e fællekommule tøtteytemer kbe e miigere gg til e øveige iformtioer, om e kommuebruger i forveje er utorieret til t få gg til, eller om e k rekvirere muelt ho kolleger i kommue. Behovet for muel rekvirerig kyle om oftet tekike begræiger, om k elimiere me moere fællekommule tøtteytemer. Kommuebrugere i Frot-, Bck- og upport-office-fuktioer veer P-løige i forkellige gelefer. Dette er mmefttet i figure eefor. Fuktio rbejgge for tværgåee og helheorieteret overblik gelefe Frot office I ie fuktioer motger m borgere og viiterer viere om øveigt. M kl kue vre borgere på mge tig forholvi hurtigt. er er er brug for helheorieteret og tværgåee overblik for t kue iformere borgere (og virkomhee). Motg heveele Bck office gbehlere og kouleter, er håterer færre me mere kompleke heveeler og ger. er er er brug for helheorieteret og tværgåee overblik for t kue træffe gfgøreler. Oply g P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 18 f 166

19 P Krvpecifiktio bilg 2 upport office Brugere, er ikke fler i e f e to oveævte grupper. er er er tle om opgver, om ikke øveigvi er irekte relteree til borgere gbehlig. Der er tle om e tøtte-tbfuktioer om øvrige fuktioer k trække på til e primære opgver, fx fglige kouleter, juriik bit, økoomi- og lye, miitrtio og orgitio. Oply g Figur 8: Overblik over fuktioer, rbejgge og gelefer Det er i ålee i elfere motg heveele og oply g, t P-løige ikrer e ituertøttele til t fcilitere et helheorieteret og tværgåee overblik for kommuebrugere. I figure eefor er illutreret me blå boke, hvilke fer f geleprocee, Pløige primært kl ikre it-uertøttele. Figur 9: De geerike geleproce i kommue, primære rbejgge ekuære to-be rbejgge Uover t it-uertøtte rbejgge ver. helheorieteret og tværgåee overblik, uertøtter P-løige i e overggperioe ogå to yerligere rbejgge: (B) Dokumetér oplyiger på ge ve oprettele f jourlott.(-i: KMD g Jourl) (C) Motg og behl vierig om relevt forretighæele. (-i: KMD g vi) Fælle for ie rbejgge er, t e fuktioelt k uertøtte i ekiteree it-løiger. Derfor bør e ikke it-uertøtte ogå i P-løige. For t e ekiteree it-løiger, er ieholer relevt fuktiolitet til t uertøtte e to rbejgge, kl kue ugøre reelle ltertiver til legcy-løigere KMD g Jourl og KMD g vi, kl e førtævte og tilpe til t itegrere me e fællekommule tøtteytemer. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 19 f 166

20 P Krvpecifiktio bilg 2 I e overggperioe itil ie tilpiger og itegrtioer er geemført, k kommuebrugere få uertøttet rbejgge ve t vee P-løige fuktiolitet om et ltertiv til legcy-løigere. Derfor er uertøttele f ie to rbejgge i regi f Pløige t betrgte om e overggløig, er kl ikre e miig tritio u f e ekiteree legcy-løig KMD g. Ifm. rbejgge (B) Dokumetér oplyiger på ge ve oprettele f jourlott kl et bemærke, t e kommuebruger lee k geemføre ee rbejgg på e lleree ekiteree g. vi ikke er fie e lleree ekiteree g, kl er oprette e y g. Dette ituertøtte f P-løige. vi er tilme ikke fie e gbæree it-løig, er k hole og veligehole jourlotter, vil P-løige i e overggperioe ogå tille ee fuktiolitet til råighe og vil qu ejerkb til forretigobjektet g erme ogå uertøtte gfere flut, rkivér og let g. Figure eefor mmeftter rbejggee, gfere og -i it-uertøttele. ekuær rbejgg gelefe -i ituertøttele grbeje: Dokumetér oplyiger på ge ve oprettele f jourlott vierig: Motg og behl vierig om relevt forretighæele Opret g fgør g flut g rkivér g let g Motg heveele Oply g Opfølg g KMD g Jourl KMD g vi Figur 10: Overblik over ekuære rbejgge, gelefer og -i it-uertøttele mmefttee for e ekuære rbejgge, er et illutreret me røe og grøe boke på eetåee figur, hvor i e geerike geleproce P-løige ikrer ituertøttele i e overggperioe. vierig grbeje vierig grbeje vierig grbeje Figur 11: De geerike geleproce i kommue, ekuære rbejgge P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 20 f 166

21 P Krvpecifiktio bilg Tertiære to-be rbejgge eruover hr P-løige et tertiært cope, er ikke relterer ig irekte til geleprocee, emlig veligeholele f kotktiformtioer om prter (borger og virkomheer, ikl. foreiger). (D) Veligehol kotktiformtioer om prter Dee rbejgg betår i opmlig og utillig f e ele f prter kotktoplyiger, er ikke er regitrérbre i fælleoffetlige regitre om CPR, CVR, o.lig. rbejgge k bet krkteriere om e tøtteproce for geleprocee, iet rbejgge ikrer veligeholele f e kotktoplyiger, er er øveige for t kommue k kotkte og kommuikere me prte. Det rejer ig primært om regitrerig f foretrukke kommuiktiokl pr. gtype, e-mil-ree, mobiltelefoummer, foretrukket prog, behov for tolkebit, foretrukket kommuiktiomeie (fx lyfil i fl borgere er bli eller orbli), o.lig. rbejggee kl uertøtte f P-løige i P PLU og uertøtte f et fællekommule tøtteytem Prtkotkt, er ikke er i cope for ee krvpecifiktio Out-of-cope rbejgge Det bemærke her, t et lee er mett fr kileytemere, er mmetille og utille i P-løige. De fktike t hole og veligehole i kileytemere. Det betyer, t fx okumeter fie i e ekelte gbæree it-løiger, og k tilgå ve t hoppe fr P, åfremt e ekelte kommuebruger i øvrigt hr tiltrækkelige rettigheer hertil. rbejgge Åb og e okumet er ålee ikke it-uertøttet irekte i P-løige brugergræefle, me ku iirekte vi hop. P-projektet hr i ilog me kommuebrugere kotteret, t er tilyelee ikke er behov for t it-uertøtte mulighee for t gøre et kort uformelt ott på e borger (eller virkomhe). I g er ette it-uertøttet f e fuktio klet Gul lp. rbejgge Uformelt ott er ålee ikke it-uertøttet i P-løige. 3.2 Begreb- og iformtiomoel Begreb- og iformtiomoelle fokuerer på t fgræe og itroucere kotekte på et forretigmæigt iveu. De ikrer Kue et etyigt forretigmæigt ejerkb til e forretigmæige begreber (objekter) og iformtioer (ttributter). I eigpecifiktiofe vee begreb- og iformtiomoelle til tmoellerig, brugergræefler og koitete itfler til ytemktørere. P-løige begreb- og iformtiomoel er omfttee og komplek. Defiitioer f e cetrle forretigbegreber (objekter) og reltioere mellem em, mt iformtioer (ttributtere) for hvert forretigbegreb (objekt) er pecificeret og uybet i bilg x.x. Neefor er vit e implificeret overigt over P-løige forretigbegreber for 1.0, v. e iformtioer, er mmetille og utille i førte frigivele til kommuere f Pløige. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 21 f 166

22 P Krvpecifiktio bilg 2 Figur 12: implificeret moel f P forretigbegreber I kemet eefor er givet hvilke iformtioer, er utille i P verio 1.0 og hvilke, er utille i efterfølgee frigiveler (P PLU). Begreb- og iformtiomoelle omftter i ee ugve f krvpecifiktioe lee P 1.0. Moelle uvie me bekrivele f P PLU-iformtioere efter kotrktigåele. P 1.0 Pero Fmilie Bolig uhe Yeler 1.0 Virkomhe tmoplyiger omkrig pero me forretigmæig øgle (CPR-ummer), v, ree, reebekyttele, kotktiformtioer, kø, ler, civilttu, livttu, ttborgerkb, føelføete, itrikttilkytig m.m. Peroe fmilieforhol ift. ægtefæle, prterkb, bør, forælremyighe, værge, brøreøtre, etc. Boligforhol ejer, el, leje mt tørrele, tl væreler etc. Boættele Overigt over hvem er bor på e ree, uet om ie er i fmilie me peroe eller ej. uheoplyiger me ygeikriggruppe, læge, uheplejeke m.m. Økoomike yeler i form f peio, kotthjælp, gpege, boligtøtte etc. tmoplyiger ift. virkomheer heruer foreiger. gt 1.0 ger, jourlotter og okumeter fr gbæree it-løiger er utiller ie mett til e ekiteree legcy-løig P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 22 f 166

23 P Krvpecifiktio bilg 2 P PLU rbeje Ititutio Økoomi Yeler PLU rbejttu (i rbeje, leig), rbejte, -ke oplyiger (ygom, ferie etc.), CV fr Jobet etc. Ititutiooplyiger me peroebret gititutio, kole, uelete etc. Peroe ikomt-, ktte- og formueforhol heruer ejeombeieler og gælforpligtigeler ift. et offetlige. Fyike yeler i form f ekempelvi hjælpemiler, bolig. Reource yeler i form f ekempelvi hjemmehjælp, uerviig. gt PLU ger, jourlotter og okumeter fr øvrige gbæree it-løiger Figur 13: Overigt over hvilke iformtioer, er utille i P verio 1.0 hhv. P PLU 3.3 Krv til begreb- og iformtiomoelle Kue urbejer, veligeholer og gokeer Begreb- og Iformtiomoelle For t ikre Leverøre mulighe for t tilbye Kue e trløig, lægger Kue i i vurerig f tilbuet mire vægt på gr f overetemmele mellem Kue Logike Begrebog Iformtiomoel (KLBIM) og Løige Fyike Dtmoel (LFDM). Kue vil i højere gr lægge vægt på Leverøre eve og villighe til løbee t hole Kue fult iformeret om LFDM mt uoveretemmeler (gp) ift. KLBIM. Kue lægger vægt på ful iformtio om LFDM for t kue ikre, t løige (ve kotrktuløb eller kotrktopigele) k overrge å miigt om muligt til e e leverør. Krv #1 Begreb- og iformtiomoel Ktegori: K Type: No-fuktioelt Løige kl på forretiglget og præettiolget uertøtte øgig på forretigbegreber og e pecificeree iformtioer i begreb- og iformtiomoelle. Krv #2 Begreb- og iformtiomoel Ktegori: K Type: No-fuktioelt Leverøre kl i i løigbekrivele give et kokret ekempel på e evetuel uoveretemmeler mellem KLBIM og LFDM. Kue lægger i i vurerig f bevrele f et vlgte ekempel vægt på høj kvlitet i e utømmee, fyletgøree og etyig bekrivele f uoveretemmele mellem KLBIM og LFDM; heruer e ful bekrivele f e vlgte objekter, reltioer og iformtioer (ttributter) i LFDM mt t bekrivele er læevelig og let tilgægelig for Kue. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 23 f 166

24 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #3 Begreb- og iformtiomoel Ktegori: K Type: No-fuktioelt Leverøre kl i i løigbekrivele bekrive muligheere for t LFDM fremrettet k tilpe Kue æriger i KLBIM; heruer tilføjele f ye begreber, reltioer og iformtioer (ttributter). Kue lægger i i vurerig f bevrele vægt på høj gr f flekibilitet i løige, gebrug f lleree ekiteree kompoeter i løige mt e miig, ræt og veltruktureret proce for implemeterig f æriger Krv relteret til uvikligfe Krv #4 Begreb- og iformtiomoel Ktegori: K Type: No-fuktioelt Leverøre kl (på et ftlt og meigfult tipukt i eig-fe e bilg x.x) urbeje e utømmee, fyletgøree og etyig okumettio for Løige Fyike Dtmoel (LFDM); heruer e ful UML 2.0-bekrivele f lle objekter, reltioer og iformtioer (ttributter) i LFDM. Krv #5 Begreb- og iformtiomoel Ktegori: K Type: No-fuktioelt Leverøre kl løbee veligehole ee okumettio uer uvikligforløbet. Kue gokeer løbee ee okumettio [krv til friter for kue gokeele f okumettio tge t være fyletgøree bekrevet i ærkilt bilg]. Krv #6 Begreb- og iformtiomoel Ktegori: K Type: No-fuktioelt Leverøre kl (uover elve eig-okumetet ævt i krvet ovefor) (på et ftlt og meigfult tipukt i eig-fe e bilg x.x) levere e ærkilt okumettio (gp-lye), er utømmee, fyletgøree og etyigt bekriver mpig (ikl. gp) mellem KLBIM og LFDM; heruer e ful UML 2.0-bekrivele f lle objekter, reltioer og iformtioer (ttributter) i LFDM. Leverøre kl løbee veligehole ee okumettio (gp-lye) uer uvikligforløbet. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 24 f 166

25 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #7 Begreb- og iformtiomoel Ktegori: K Type: No-fuktioelt Leverøre kl løbee veligehole ee okumettio (gp-lye) uer uvikligforløbet. Kue gokeer løbee ee okumettio [krv til friter for kue gokeele f okumettio tge t være fyletgøree bekrevet i ærkilt bilg] Krv relteret til fortt veligehol Krv #8 Begreb- og iformtiomoel Ktegori: K Type: No-fuktioelt Når løige er i rift, kl Leverøre løbee og på eget iititiv veligehole og kue gokee æriger til e utømmee, fyletgøree og etyig okumettio for Løige Fyike Dtmoel (LFDM); heruer e ful UML 2.0- bekrivele f lle objekter, reltioer og iformtioer (ttributter) i LFDM. Krv #9 Begreb- og iformtiomoel Ktegori: K Type: No-fuktioelt Når løige er i rift, kl Leverøre løbee og på eget iititiv veligehole og kue gokee æriger til e ærkilt okumettio, er utømmee, fyletgøree og etyigt bekriver mpig (ikl. gp) mellem KLBIM og LFDM; heruer e ful UML 2.0-bekrivele f lle objekter, reltioer og iformtioer (ttributter) i LFDM. Krv #10 Begreb- og iformtiomoel Ktegori: K Type: No-fuktioelt Det er et geerelt krv, t et er Leverøre vr, t Kue til tighe hr opteree verioer f e ovefor ævte okumettio. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 25 f 166

26 P Krvpecifiktio bilg 2 4 ktører og kotekt Løige igår i et mpil me e række forkellige brugerktører og ytemktører. De forkellige ktører geemgå i et følgee kpitel. 4.1 Kotektigrm De cetrle ktører i P-løige k opele i to hovegrupper: Brugerktører, v. brugere om vi e brugergræefle rbejer på P-løige. ytemktører, v. re it-ytemer, om kl itegrere me P-løige. Kommuebruger miitrtor P Tritioløig Prtkotkt Iformtio DY-Ieker ikkerhe vi P Klifiktio Fgytem (gbæree) Orgitio ED (gbæree) ervicepltform Bekeforeler Kotektigrm for P. Brugerktørere er givet me røt og ytemktørere me blåt. ktør Iek ækker over ktørere: Yele Iek, &D Iek ktør ikkerhe ækker over ktørere: Cotext Provier, ecurity Toke. Pilee iikerer hvilke vej t k løbe mellem P og ktørere. Figur 14: Kotektigrm 4.2 Brugerktører Brugerktører i 1.0 f P-løige I P-løige 1.0 vil er være foku på t uertøtte kommuebrugere. Dette er illutreret på figure eefor. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 26 f 166

27 P Krvpecifiktio bilg 2 Brugerktører P-løige, 1.0 Kommue bruger Overblik (grbeje ) (vierig) miitrtor miitrér løige Figur 15: Brugerktører i verio 1 f P-løige UDK-merbejere vil kue vee P-løige om Kommuebrugere. grbeje og vierig er i prete, er er tle om rbejgge, er lee uertøtte i e overggperioe om e el f tritioe u f e ekiteree legcy-løig. Brugerktører i P 1.0 er bekrevet i kemere eefor. Nv Rolle vr Orgitorik plcerig Kommuebruger tlkpcitet E kommuebruger er e bruger f P, er hr e rolle om merbejer i kommue. Kommuebrugere kl hve e merbejerkoto (brugerv og pwor) i kommue. Kommuebrugere veer P til t få overblik over e borger (eller e virkomhe) eggemet me kommue. E kommuebruger hr vret for t følge gælee regler for perot og behlig f ie. E kommuebruger er orgitorik plceret i e kommue Nv miitrtor Rolle E miitrtor k fx: Opætte brugergræefler, e ue ce 901 Tilele brugerrettigheer P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 27 f 166

28 P Krvpecifiktio bilg 2 vr Orgitorik plcerig tlkpcitet Opætte rmmere for P hop, e ue ce X Opætte viboemeter og tilele ie E kommue k hve flere miitrtorer plceret forkellige teer i orgitioe og me hver ere rbejområer i forbiele me miitrtio. E kommue kl erfor kue vælge t opele miitrtor rolle i cetrle- og lokle miitrtorer jf. kommuere orgitiohierrki. miitrtor rolle omkrig miitrtio f ikkerhee for utetifiktio og ggkotrol f ytemere i Rmmerkitekture håtere geem moulet miitrtiomoul for ggtyrig. Det er e ekelte kommue vr t efiere vrforelige mellem miitrtor og kommuebrugere. Det er ogå kommuere elv, er belutter vrforellige mellem e cetrl og evt. e lokl miitrtor. E miitrtor er orgitorik plceret i e kommue, og et er kommue elv om upeger miitrtoreere Der er miimum e miitrtor i hver kommue. Der er yligvi flere Brugerktører i P PLU P-løige ieholer potetilet til t uertøtte e række forkellige brugerktører behov, heruer merbejere i re myigheer (tt, regioer). Det er ikke fgjort, t ie brugerktører kl vee løige. I e fult ubyggee verio (P PLU) er et ogå muligt for borgere eller virkomheer (ikl. foreiger) geem P-løige mmetillig og utillig t få iigt i ege ger5. Borgere og virkomheer ikl. foreiger tilbye gg vi e fælleoffetlige portler borger.k og virk.k. elvom ikke lle ktører veer P 1.0, kl it-løige rkitektur være forberet til e ubygig, om forvete t komme efterfølgee. I e fult ubyggee verio (P PLU) er et ogå muligt for ektere uvikligleverører, t uvikle fuktiolitet, er k implemetere i P-løige om PP. 5 Iigte her er begræet til viig på et overoret iveu vree til et P i øvrigt vier i brugerfle. Viige omftter ikke e etljeree iformtioer, om fie i fgytemet. kl borgere m.fl. hve e iigt på ette etiliveu, kl et ke vi et relevte fgytem. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 28 f 166

29 P Krvpecifiktio bilg 2 Brugerktører P PLU Kommue bruger Borger ttlig bruger ve fuktiolitet Virkomhe merbejer Regiol bruger miitrtor miitrér løige PP Leverør Figur 16: Brugerktører i P PLU Nv Rolle vr Orgitorik plcerig tlkpcitet Borger Tilgår P-ervice vi fælleoffetlige borgerportl (borger.k) for t få gg til t e ege t. utetificere ig v.hj.. fælleoffetlig ikkerheløig (fx em-logi) +2 millioer Nv Rolle vr Orgitorik plcerig tlkpcitet Merbejer i virkomhe Tilgår P-ervice vi fælleoffetlige borgerportl (borger.k) for t få gg til t e ege t. utetificere ig v.hj.. fælleoffetlig ikkerheløig (fx em-logi) t i privte virkomheer Nv Rolle vr Orgitorik plcerig PP-leverør tlkpcitet C Uvikler PP til P-løige. elvtæigt eller i mrbeje me e kommue. gere i hehol til goverce-et-up for PP-uviklig til P-løige elvtæige virkomheer P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 29 f 166

30 P Krvpecifiktio bilg 2 Nv Rolle vr Orgitorik plcerig Regiol bruger om Kommuebruger om Kommuebruger Regiole myigheer tlkpcitet C. 200 Nv Rolle vr Orgitorik plcerig ttlig bruger om Kommuebruger om Kommuebruger ttlige myigheer, fx e tyrele tlkpcitet C Krv for Brugerktører Krv #11 Brugerktører om kl uertøtte f Løige Ktegori: (K) Type: Fuktioelt Løige kl uertøtte følgee ytemktører. Kommuebruger miitrtor Krv #12 Brugerktører om kl uertøtte f Løige Ktegori: (O) Type: Fuktioelt Løige kl uertøtte følgee ytemktører. Borger Merbejer i virkomhe PP-leverør Regiol bruger ttlig bruger Krv #13 Brugerktører om uertøtte f Løige bekrive Ktegori: (K) Type: Fuktioelt Leverøre kl bekrive, hvor e ekelte brugerktører reliere i Løige. Kue lægger i i vurerig f bekrivele vægt på XYZ P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 30 f 166

31 P Krvpecifiktio bilg ytemktører Et overblik over e forkellige ytemktører, er itergerer me P-løige er vit heruer. ytemktør veerytem veerytem Fællekommult Utiller Motger ger og tøtteytem P Mett jourlotter Klifiktio x Orgitio x g- og Dokumetiek x Yeleiek x Bekeforeler x ervicepltforme x Prtkotkt-iformtio x ggtyrig miitrtiomoul for ggtyrig Fælle offetlige borgerportler Kommule borgerportler Kommule borgerportler Kommule itretportler ED-ytem (gbæree) x x Fgytem (gbæree) x x P-tritioløig (gbæree) x Figur 17: ytemktører De ekelte ytemktører er yerligere bekrevet eefor i ærkilte kemer. x x x x x x Fællekommule tøtteytemer Nv Rolle vr Orgitorik plcerig og ytemejer tlkpcitet 1 Klifiktio t levere fuktiolitet til t opbevre og reigere Klifiktioytemer i e ertet grutruktur t være utorittiv kile for klifiktioytemer t implemetere KL-E, FORM og Kotople t levere opteret og retviee t t blive vet i KOMBIT fgytemer KOMBIT P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 31 f 166

32 P Krvpecifiktio bilg 2 Nv Rolle vr Orgitio t levere fuktiolitet til t opbevre og reigere orgitiooplyiger t kue håtere æriger til orgitioer til fremtiig brug Orgitorik plcerig og ytemejer tlkpcitet 1 t kue bruge om utorittiv kile t kue bruge lee om reigerigværktøj t kue håtere forkellige verioer f mme orgitio t ikre t t er retviee og vlieret KOMBIT Nv Rolle vr Orgitorik plcerig og ytemejer tlkpcitet 1 g- og okumetiek t hole mett om ger og okumeter t motge mett fr kileytemere t utille mett til motgerytemer (P) KOMBIT Nv Rolle vr Orgitorik plcerig og ytemejer tlkpcitet 1 Yeleiek t hole mett om yeler, bevilliger, effektuerigpler og effektueriger t motge mett fr kileytemere t utille mett til motgerytemer (P) KOMBIT P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 32 f 166

33 P Krvpecifiktio bilg 2 Nv Rolle vr Orgitorik plcerig og ytemejer tlkpcitet Bekeforeler t levere fuktilitet til t itribuere hæelebekeer mellem ytemktørere ikre t hæelebekeer mellem e forkellige ytemktører bliver forelt efter e optte boemeter. KOMBIT E Nv Rolle vr Orgitorik plcerig og ytemejer tlkpcitet ervicepltform ervicepltforme itegrerer t og fuktiolitet fr forkellige kileytemer om ervice ktøre hr vret for t utetificere kommuebrugere. KOMBIT E Nv Kotktt 6 Rolle vr Orgitorik plcerig og ytemejer tlkpcitet Kotktt muliggør lokl veligeholele f tmiformtioer om prte. Prtiformtio er et loklt upplemet til e tmiformtioer, er veligehole i e fælleoffetlig regitre og om utille vi e fælle kommul ervicepltform. Prtiformtio utiller tmiformtioer til re it-løiger Kotkttt hole og veligehole tmiformtioer om prte KOMBIT E 6 Det er uer fklrig, om er kl etblere ette om et fællekommult tøtteytem P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 33 f 166

34 P Krvpecifiktio bilg 2 Nv Rolle vr Orgitorik plcerig og ytemejer tlkpcitet ggtyrig utetificerig f perobruger Fcilitere utetificerig f brugere vi e kommul ML Ietity Provier, NemI eller merbejercertifikt. KOMBIT E Nv Rolle vr Orgitorik plcerig og ytemejer tlkpcitet miitrtiomoul for ggtyrig åhæve kotektfhægig brugergg Ietificere brugere eller fgytemer er øker t beytte ervice fr række f tøtteytemer. KOMBIT E veerytemer (Utiller P Mett) Nv Fælleoffetlige borger- og virkomheportler Rolle vr Orgitorik plcerig og ytemejer tlkpcitet 2 veer P forretigervice til t utille P Mett. ytemktøre hr vret for t utetificere brugere. Fælleoffetligt ejerkb Nv Rolle vr Orgitorik plcerig og ytemejer tlkpcitet 5-10 Lokle kommule borgerportler veer P forretigervice til t utille P Mett. ytemktøre hr vret for t utetificere brugere. K være egeuviklet f e kommue, me vil typik være leveret til e kommue om e P-ervice f e leverør. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 34 f 166

35 P Krvpecifiktio bilg 2 Nv Rolle vr Orgitorik plcerig og ytemejer tlkpcitet Lokle kommule itretportler veer P forretigervice til t utille P Mett. ytemktøre hr vret for t utetificere brugere. K være egeuviklet f e kommue, me vil typik være leveret til e kommue om e P-ervice f e leverør. Nv Rolle vr Orgitorik plcerig og ytemejer tlkpcitet ED-ytem (gbæree) veer P forretigervice til t utille P Mett. ytemktøre hr vret for t utetificere kommuebrugere. Eje f ED leverørere Der forvete itegrtio til c. 10 ED-ytemer Nv Rolle vr Orgitorik plcerig og ytemejer tlkpcitet Fgytemer (gbæree) veer P forretigervice til t utille P Mett. ytemktøre hr vret for t utetificere kommuebrugere. Eje f fgytem leverørere Der forvete itegrtio til c. 20 fgytemer veerytem Motger ger og jourlotter ED-ytem (gbæree) Rolle vr Orgitorik plcerig og ytemejer tlkpcitet Motger gt (gopretteler og jourlotter) oprettet vi P brugergræefle ytemktøre hr vret for t utetificere kommuebrugere. Eje f leverørere Der forvete itegrtio til c. 10 ED-ytemer P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 35 f 166

36 P Krvpecifiktio bilg 2 Nv Rolle vr Orgitorik plcerig og ytemejer tlkpcitet Fgytemer (gbæree) Motger gt (gopretteler og jourlotter) oprettet vi P brugergræefle ytemktøre hr vret for t utetificere kommuebrugere. Eje f leverørere Der forvete itegrtio til c. 20 fgytemer Nv Rolle vr Orgitorik plcerig og ytemejer tlkpcitet 1 P-tritioløig (gbæree) Mter for gt (gopretteler og jourlotter) oprettet vi P og KMD g brugergræefle ytemktøre hr vret for t utetificere kommuebrugere. KOMBIT Krv for ytemktører Krv #14 Fællekommule tøtteytemer om kl uertøtte f Løige Ktegori: (K) Type: Fuktioelt Løige kl uertøtte følgee ytemktører. Klifiktio Orgitio g- og Dokumetiek Yeleiek Bekeforeler ervicepltforme Prtkotkt-iformtio ggtyrig miitrtiomoul for ggtyrig P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 36 f 166

37 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #15 Fællekommule tøtteytemer om uertøtte f Løige bekrive Ktegori: (K) Type: Fuktioelt Leverøre kl bekrive, hvor e ekelte ytemktører reliere i Løige. Kue lægger i i vurerig f bekrivele vægt på XYZ Krv #16 veerytemer, er utiller P Mett, om kl uertøtte f Løige Ktegori: (K) Type: Fuktioelt Løige kl uertøtte følgee ytemktører. Fælle offetlige borgerportler Kommule borgerportler Kommule itretportler ED-ytem (gbæree) Fgytem (gbæree) Krv #17 veerytemer, er utiller P Mett, om uertøtte f Løige bekrive Ktegori: (K) Type: Fuktioelt Leverøre kl bekrive, hvor e ekelte ytemktører reliere i Løige. Kue lægger i i vurerig f bekrivele vægt på XYZ Krv #18 veerytemer, er motger ger og jourlotter, om kl uertøtte f Løige Ktegori: (K) Type: Fuktioelt Løige kl uertøtte følgee ytemktører. ED-ytem (gbæree) Fgytem (gbæree) P-tritioløig (gbæree) Krv #19 veerytemer,, er motger ger og jourlotter, om uertøtte f Løige bekrive Ktegori: (K) Type: Fuktioelt Leverøre kl bekrive, hvor e ekelte ytemktører reliere i Løige. Kue lægger i i vurerig f bekrivele vægt på XYZ P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 37 f 166

38 P Krvpecifiktio bilg 2 5 Fuktioelle krv I ette kpitel bekriver Kue ie overoree behov og krv til Løige fuktiolitet. De fuktioelle krv til Løige er overvejee bekrevet vi Forretig ue ce, er lle tger uggpukt i kortlgte forretigbehov. ver ue ce er kyttet til ét eller flere krv. fittet ilee me Kue bekrivele f et overoree behov, er præeterer e forretigmæige kotekt for leverøre fortåele f ue cee. eræt følger e bekrivele f, hvor Forretig ue ce er vet og i lutige f ette fit er it e kbelo for ytem ue ce, om Leverøre kl vee i i løigbekrivele til hver ekelt Forretig ue ce. Ue cee er opelt i e række ærkilte fit, er følger målbilleet for P. E uybig f e forkellige ktegorier fie i fit x.x. Kue vil evluere Leverøre Løigbekrivele el på e ekelte krv, el på eve til t fortå og bekrive e geemgribee fortåele f Kue forretigbehov om kiteret i i helhe i ette fit og ltå ikke lee om trmt fgræet ve e bekreve Forretig ue ce. 5.1 Overoree behov I ette fit i krvpecifiktioe ftlægger Kue et overoree behov ift. P-løige. OB! Der hevie til fit 2.4. fittet eefor bekriver på overkriftiveu et forretigmæige behov for fuktiolitet. Formålet me ee bekrivele er ikke t tille krv, me t give Leverøre mulighee for t opå e hurtig og grulæggee fortåele f forretige forvetiger til P-løige fuktiolitet. lle orgitorike eheer på tvær f kommue tge t kulle bruge e mme grufuktioer i P. De er på overkriftiveu bekrevet om eefor. NR. FUNKTIONBEKRIVELE PRÆCIERING 1 øgefuktiolitet til fremfiig f gruoplyiger om borger eller e virkomhe Kommule brugere mulighe for t øge tmoplyiger om borger eller virkomhe me uggpukt i fx CPR, CVR. 2 mmetillig og utillig f grut fr e offetlige biregitre Viig f grut fr e offetlige grutmliger (fx CPR, CVR, E, BBR, ER og Mtrikle). Icl tyrig f utoritio, heruer givele f kileytemet. Bemærk, t e offetlige Grut fr c. ultimo 2014 lle itribuere vi e offetlige Dtforeler. 3 mmetillig og util- Viig f ger i et overblik mt viig f kokrete P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 38 f 166

39 P Krvpecifiktio bilg 2 lig f gt fr gbæree it-løiger 4 op til uerliggee gbæree it-løiger 5 boemet på vierig om forretighæeler 6 Olie kommuiktio me kolleger gt, heruer ger, okumeter, bevilligeryeler, jourlotter, i-ugåee kommuiktio, fhægigt f utoritio. eruer givele f kileytemet. Mulighe for t prige irekte fr fx e g til et relevte ytem mebrigee øgle (fx CPR) mt utoritio. Fuktiolitet (evt. i form f et ærkilt moul), er muliggør viig og hlig på bggru f forretighæeler i form f motgele f vieriger. eruer kofigurerig f regler for vierig om relevte forretighæeler. Mulighe for fx vieocht, olie megig, kype mv. eller ee forepørgler til kolleger formelt og uformelt. 7 krive jourlotter Mulighe for t krive jourlotter (til brug for ottpligt ve motgele f mutlige oplyiger) på e g mt beke om ee hæele til et relevte gbæree it-ytem 8 Oprette ger Mulighe for t oprette e g fr P-løige me givele f gtype mt beke om ee hæele til et relevte gbæree it-ytem 9 Kotktt Mulighe for t optere imple kotktoplyiger om borgere. Det rejer ig primært om regitrerig f foretrukke kommuiktiokl pr. gtype, e-milree, mobiltelefoummer, foretrukket prog, behov for tolkebit, foretrukket kommuiktiomeie 10 Flekibel brugergræefle Figur 18: Overigt over overoret fuktiolitet Mulighe for flekibelt t kofigurere i brugergræefle, å m får vit e iformtioer, er hr tørt relev for e rbeje. 5.2 Om Ue Ce i ee Krvpecifiktio I ette fit bekriver Kue, hvor Forretig ue ce er vet og i lutige f ette fit er it e kbelo for ytem ue ce, om Leverøre kl vee i i løigbekrivele til hver ekelt Forretig ue ce. For t ikre eighe mellem kue og leverøre om hvorlee e pecificeree ue ce kl fortå, og hvilke rolle e piller i forbiele me ubuet f P, tilbye e kort læevejleig til Forretig ue ce. Det er kue forhåbig, t leverøre efter t hve læt ette hr et klrt og tyeligt billee f kue itetioer gåee fortåele og veele f Forretig ue ce i ubum- P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 39 f 166

40 P Krvpecifiktio bilg 2 terilet. I e to følgee fit bekrive heholvi hv kue fortår ve e Forretig ue ce efterfulgt f e geemgg f Forretig ue ce-kbeloe v er e Forretig ue ce (og hv er et ikke)? E Forretig ue ce kl fortå om e pecificerig f hv løige kl uertøtte på et fuktioelt iveu, me ikke e pecificerig f hvor ette ret fktik implemetere i løige. Det betyer me re or, t Forretig ue cee er formuleret på e måe, om ikke tger tillig til hvorlee løige ret fktik kl reliere. Forretig ue cee bekriver erimo uvlgte væetlige ele f kue behov og forvetiger til løige, og kl ålee ikke fortå om e utømmee lite over pecifikke fuktioer i elve løige. Forretig ue cee tger it uggpukt i kue forretig. Det vil ige, t ue cee bekriver uværee behov om til el uertøtte f legcy-løige KMD g i g, me ogå ye behov om e kommee løig kl imøekomme. Der er i Forretig ue ce-formulerigere lgt op til e ilog mellem kue og leverør: Det er væetligt for kue, t leverøre giver ie ege bu på hvorlee P-løige k reliere me repekt for e pricipper og værier kue hr lgt til gru for løige. Itetioe me Forretig ue cee er ålee t utikke e retig for uviklige f løige, me et rum for fortolkig om e f kue for væree øveig for t tilvejebrige e utiig og fremtiikker løig. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 40 f 166

41 P Krvpecifiktio bilg Forretig ue ce kbelo På igrmmet eefor er forklret, hvor e forkellige felter i ue ce-kbeloe er vet i ee krvpecifiktio. Figur 19: Forretig Ue Ce kbelo P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 41 f 166

42 P Krvpecifiktio bilg ytem ue ce Dette fit bekriver krv til, hvor Leverøre om miimum kl bekrive, hvor Løige k uertøtte Kue Forretig ue ce. Krv #20 Ue ce okumeter Ktegori: MK Type: Fuktioelt Krv #21 Leverøre kl i eigfe okumetere, hvor lle ue ce er vet i Løige, og kue kl gokee okumettioe. Ue ce kbelo Ktegori: MK Type: Fuktioelt kbelo til ytem ue ce Ue Ce r.[x] Nv [opfyl orre] eviig til krv [r.] Ufylt f [iitiler] Beret på følgee lovgivig [X] Iggættee ktører[lgvrlig] Mål Iitierig trtbetigeler t opfyle e orre Kue betiller vrer Kue, proukt, ælger, felig kl fie i ytemet Ekempel: Normltforløb 1. ytemet vier kuelite 2. ælger vælger kue 3. ytemet vier prouktlite 4. ælger vælger proukt 5. ytem vier pri, tl på lger og leverigti [utgele 1: Ikke tiltrækkeligt tl på lger] 6. ælger giver tl for hvert proukt, er kl på orre 7. ytemet ekriver lgerbeholige for e pågælee proukter [utgele 1: Ikke tiltrækkeligt tl på lger] 8. ytemet ukriver orrebekræftele Leverøre kl tge uggpukt i eetåee kbelo til i okumettio. lutreultt Ekempel: ucce: orre er oprettet me ocitio til kue og et eller flere proukter. Orre k hve ttu ret, ulleret eller opfylt Fejl ige regitreriger Ekempel: Utgeler Utgele 1:Ikke tiltrækkeligt tl på lger 1.1. ytemet beer ælger om t vælge mellem t 1)betille e vrer, er mgler 2)ullere orre 3)ære orre [utgele 2: ælger vælger t ullere orre] [utgele 3: ælger vælger t ære orre] 1.2. ytemet mrkerer orre for retorre 1.3. Ufør og D leverørorre 1.4. forætter ve tri X utgele 2: ælger vælger t ullere orre Bemærkiger: P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 42 f 166

43 P Krvpecifiktio bilg Ktegorierig f Forretig ue ce Ue cee er opelt i e række ærkilte fit, er følger målbilleet for P. I e førte hlvel f fittet er bekrevet e række cetrle ue ce, er ugør kere i P-løige, og om er øveige for t reliere Kue buie ce for å vit går P verio 1.0: () Uøgig f prt (UC 100, 105, 111) (B) Prtoverblikket (UC 110, 150, 160, 180, 203, 402, 403, 501) (C) Yerligere iblik vi P (UC 502, 503, 504, 505) (D) Viere iformtio ue for P (UC 130, 131, 120, 401) (E) grbeje Light (UC 204, 205, 506) (F) miitrtor (UC ) I e hlvel f fittet er bekrevet e række ue ce, er forvete t kue tilføre yerligere væri for e række brugere. For ærmere t kue vurere løomhee f ee ektr fuktiolitet ift. et forvetee ubytte, kl relierige f ie ue ce tilbye Kue om optioer til e forelåee løig. Leverøre kl heruer bekrive, hvorlee et forhol, t kue øker mulighe for t uvie løige me ie implemeteriger, påvirker e mlee løigrkitektur og erme e mlee omkotig for løige (TCO). eruer øker Kue, t Leverøre lægger ærligt vægt på om m vil forelå Kue væeforkellige løigeig fhægigt f, om m øker t implemetere e optioelle ue ce. Eller om er vil være tle om et mme løigeig uet implemeterig f optioere. Uer () bekrive ue ce og krv til P PP hop (G) P PP hop: Lokle værktøjer, viiger og view (UC701, ) Uer (I) bekrive to ue ce omkrig ektr grbeje, om ekempler på PP () grbeje Extr (UC ) I ærkilt bilg er bekrevet e række ue ce, om Kue øker tilbut om optioer. Die ue ce bekriver fuktiolitet, om kl tille til råighe for brugere i e overggperioe, me Kue tritioerer u f e ekiteree legcy-løig. om for e optioelle ue ce, øker Kue, t Leverøre forholer ig til, om ie optioelle ue ce ærer ve et forelåee løigeig eller om ette ikke er tilfælet. (I) Fuktiolitet for tritio (UC ) e ærkilt bilg for overggløig I ærkilt bilg er bekrevet ue ce for fuktiolitet til vi og vierig. Leverøre kl i it tilbu give om Løigrkitekture for brugervet vi og vierig tilbye om e elvtæig fkoblet it-løig, eller om brugervet vi og vierig forelå it-uertøttet om e løt koblet el f elve kereløige for P. Der er urbejet ærkilt cope-bekrivele og målrkitektur for vi-løige, e bilg x.x. (J) vi-fuktiolitet (UC ) e ærkilt bilg for overggløig P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 43 f 166

44 P Krvpecifiktio bilg Ue ce igrmmer For overkuelighee kyl er eefor it e række igrmmer me overigt over Forretig ue cee. Der er pr. ue ce givet et forretigmæige lutreultt. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 44 f 166

45 P Krvpecifiktio bilg 2 P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 45 f 166

46 P Krvpecifiktio bilg 2 P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 46 f 166

47 P Krvpecifiktio bilg 2 P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 47 f 166

48 P Krvpecifiktio bilg Ue ce bekriveler og tilhøree krv Uøgig f prt ue ce Uece r.: 100 Nv: øg og vi overblik over primær prt eviig til krv [r.] Ufylt f: LIJB Formål, bekrivele og fgræig æele trtbetigeler Beret på følgee lovgivig Iggættee ktører: Kommuebruger Ue ce bekriver hvor e kommuebruger øger og fier e primær prt (fx e pero eller e virkomhe), og får vit et overblik. Kommuebrugere øger e primær prt me heblik på t få et overblik over e relevte iformtioer om prte fx til brug for oplyig f e kokret g Kommuebrugere keer e eller flere oplyiger (mett) på e primære prt liger Kommuebrugere øger me e eller flere kete oplyiger på e primære prt Reulttet f øgige bliver vit og hvi er er mere e é primær prt k kommuebrugere evt. fgræe reulttet for t fie e rette primære prt Kommuebrugere vælger e rette primære prt og får vit et overblik over iformtio om e primære prt lutreultt ltertivt: Kommuebrugere hr u fået et overblik over e primære prt og orieterer ig i iformtioe. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 48 f 166

49 P Krvpecifiktio bilg 2 luttilt Bemærkiger: Krv #22 Ue ce 100: øg og vi overblik over primær prt Ktegori: K Type: Fuktioelt Ue ce 100 kl være opfylt Krv #23 Ue ce 100: Reegør for løige Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce. Ue ce r.:105 Ufylt f: GLI Formål, bekrivele og fgræig æele trtbetigeler Nv: e primære prter for e orgitorik ehe Beret på følgee lovgivig eviig til krv [r.] Iggættee ktører: Kommuebrugere Ue ce bekriver hvor kommuebrugere er hvilke primære prter er relterer ig til e orgitorik ehe eller kommuebrugere elv Kommuebrugere øker t fie lle primære prter me reltio til e kokret orgitorik ehe eller kommuebruger Kommuebrugere keer e eller flere oplyiger (mett) på e orgitorike ehe eller kommuebruger liger Kommuebrugere øger vh. e eller flere kete oplyiger om e orgitorike ehe eller kommuebruger Reulttet f øgige bliver vit og kommuebrugere fgræer evt. reulttet for t fie rette orgitorik ehe eller kommuebruger P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 49 f 166

50 P Krvpecifiktio bilg 2 Kommuebrugere vælger e rette orgitorik ehe eller kommuebruger og får vit et overblik over primære prter, er hr e reltio til e orgitorike ehe eller kommuebruger Kommuebrugere k mrkere e kokret primær prt og få vit yerligere oplyiger lutreultt Kommuebrugere hr et overblik over primære prter relteret til e orgitorike ehe eller kommuebruger og orieterer ig i iformtioe ltertivt: Kommuebrugere k vælge e primær prt og få et overblik over iformtio om ee (ue ce 100) luttilt Bemærkiger: Krv #24 Ue ce 105: e primære prter for e orgitorik ehe Ktegori: K Type: Fuktioelt Ue ce 105 kl være opfylt Krv #25 Ue ce 105: Reegør for løige Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce. Ue ce r.:111 Nv: e primære prter for e ekuær prt eviig til krv [r.] Ufylt f: MIB Beret på følgee lovgivig Iggættee ktører: Kommuebrugere Formål, bekrivele og fgræig Ue ce bekriver hvor kommuebrugere er hvilke primære prter er relterer ig til e ekuær prt (fx læge, kotktpero i kommue) æele Kommuebrugere øker t fie lle relevte primære prter me relti- P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 50 f 166

51 P Krvpecifiktio bilg 2 o til e kokret ekuær prt trtbetigeler Kommuebrugere keer e eller flere oplyiger (mett) på e ekuære prt liger Kommuebrugere øger vh. e eller flere kete oplyiger om e ekuære prt Reulttet f øgige bliver vit og kommuebrugere fgræer evt. reulttet for t fie rette ekuære prt Kommuebrugere vælger e rette ekuære prt og får vit et overblik over primære prter, er hr e reltio til e ekuære prt Kommuebrugere k mrkere e kokret primær prt og få vit yerligere oplyiger lutreultt Kommuebrugere hr et overblik over primære prter relteret til e ekuære prt og orieterer ig i iformtioe ltertivt: Kommuebrugere k vælge e primær prt og få et overblik over iformtio om ee (ue ce 100) luttilt Bemærkiger: Krv #26 Ue ce 111: e primære prter for e ekuær prt Ktegori: K Type: Fuktioelt Ue ce 111 kl være opfylt Krv #27 Ue ce 111: Reegør for løige Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 51 f 166

52 P Krvpecifiktio bilg Ue ce for Prtoverblikket Ue ce r.:110 Nv: øg og vi overblik over ekuære prter for e primær prt eviig til krv [r.] Ufylt f: MIB Beret på følgee lovgivig Iggættee ktører: Kommuebrugere Formål, bekrivele og fgræig Formålet me ee ue ce er t bekrive hvor kommuebrugere får overblik over ekuære prter (fx læge, kotktpero i kommue), er relterer ig til e primær prt eller e orgitorik ehe. æele Kommuebrugere kl fx oplye e g på e prt trtbetigeler liger Kommuebrugere øger og får vit et overblik (mett) over ekuære prter for e P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 52 f 166

53 P Krvpecifiktio bilg 2 lutreultt primær pr Kommuebrugere fgræer evt. overblikket yerligere Kommuebrugere hr overblik over ekuære prter er relterer ig til e primære prt eller orgitorike ehe. Kommuebrugere orieterer ig i iformtioe. ltertivt: Kommuebrugere k mrkere e kokret ekuær prt og få vit yerligere oplyiger om ee luttilt Bemærkiger: Krv #28 Ue ce 110: øg og vi overblik over ekuære prter Ktegori: K Type: Fuktioelt Ue ce 110 kl være opfylt Krv #29 Ue ce 110: Reegør for løige Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce. Ue ce r:.150 Nv: øg og vi goverblik eviig til krv [r.] Ufylt f: P projektgruppe Beret på følgee lovgivig Iggættee ktører: Kommuebruger Formål, bekrivele og fgræig æele Formålet me ee ue ce er t bekrive, hvor kommuebrugere får overblik over, hvilke ger er fie på e prt (fx e borger eller e virkomhe) eller iefor e orgitorik ehe. Kommuebrugere kl fx oplye e g på e prt eller give e ttu på e eller flere ger til e prt, er hr hevet ig. trtbetigeler liger Kommuebrugere øger og får vit et goverblik (mett) P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 53 f 166

54 P Krvpecifiktio bilg 2 lutreultt ltertivt: Kommuebrugere fgræer evt. overblikket yerligere Kommuebrugere hr overblik over e ger, er fie på prte eller iefor e orgitorike ehe på tvær f forkellige kileytemer i kommue. Kommuebrugere orieterer ig i iformtioe. luttilt Bemærkiger: Krv #30 Ue ce 150: øg og vi goverblik Ktegori: K Type: Fuktioelt Ue ce 150 kl være opfylt Krv #31 Ue ce 150: Reegør for løige Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce. Ue ce r.:160 Nv: øg og vi okumetoverblik eviig til krv [r.] Ufylt f: P projektgruppe Beret på følgee lovgivig Iggættee ktører: Kommuebrugere Formål, bekrivele og fgræig æele Formålet me ee ue ce er, t bekrive, hvor kommuebrugere får overblik over e okumeter, er fie på e prt (fx e borger eller e virkomhe) eller iefor e orgitorik ehe. Kommuebrugere kl fx oplye e g på e prt eller give e ttu på e eller flere ger til e prt, er hr hevet ig. trtbetigeler liger Kommuebrugere øger og får vit et okumetoverblik (mett) og fgræer evt. overblikket yerligere Kommuebrugere orieterer ig i okumetoverblikket og k vælge t få vit iholet f et eller flere f okumetere vi et hop til et gbæree ytem, er holer o- P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 54 f 166

55 P Krvpecifiktio bilg 2 lutreultt ltertivt: kumetet (fx ED eller fgytem). Kommuebrugere hr fået et overblik over e okumeter, er er på prte eller på e orgitorike ehe på tvær f forkellige kileytemer. Kommuebrugere orieterer ig i iformtioe. luttilt Bemærkiger: Krv #32 Ue ce 160: øg og vi okumetoverblik Ktegori: K Type: Fuktioelt Ue ce 160 kl være opfylt Krv #33 Ue ce 160: Reegør for løige Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce. Ue ce r.:180 Nv: øg og vi bevilligoverblik eviig til krv [r.] Ufylt f: P projektgruppe Beret på følgee lovgivig Iggættee ktører: Kommuebrugere Formål, bekrivele og fgræig æele Formålet me ee ue ce er t bekrive, hvor kommuebrugere får et bevilligoverblik ift e prt (fx borger eller virkomhe) eller ie for e orgitorik ehe Kommuebrugere kl bruge et overblik over bevilgee yeler trtbetigeler liger Kommuebrugere øger og får vit et bevilligoverblik (mett) og fgræer evt. overblikket yerligere lutreultt Kommuebrugere hr fået et overblik over e bevilliger, bevilgee yeler og P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 55 f 166

56 P Krvpecifiktio bilg 2 ltertivt: effektuerigpler, er fie på prte eller på e orgitorike ehe på tvær f forkellige kileytemer i kommue. Kommuebrugere orieterer ig i iformtioe luttilt Bemærkiger: Krv #34 Ue ce 180: øg og vi bevilligoverblik Ktegori: K Type: Fuktioelt Ue ce 180 kl være opfylt Krv #35 Ue ce 180: Reegør for løige Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce Ue ce r.:203 øg og vi jourlottoverblik eviig til krv [r.] Ufylt f: P projektgruppe Formål, bekrivele og fgræig Beret på følgee lovgivig: Offetlighelove 6, tk. 1. Iggættee ktører: Kommuebrugere Formålet me ee ue ce er t bekrive, hvor kommuebrugere får overblik over hv er er f jourlotter på e prt eller iefor e orgitorik ehe. Et jourlott er e tekt om e ktør (merbejer, it-ytem) formulerer i forbiele me e hæelektivitetkommuiktio på e g. Det k f.ek.være e telefomtle, e mtle me e borger eller kolleg, eller til t okumetere e hlig, er er foretget i et ytem. ktøre hr pligt til t krive jourlotter på e ger e rbejer me i P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 56 f 166

57 P Krvpecifiktio bilg 2 hehol til offetlighelove 6, tk. 1. æele Kommuebrugere kl fx oplye e g på e prt eller give e ttu på e eller flere ger til e prt, er hr hevet ig. trtbetigeler lutreultt ltertivt: liger Kommuebrugere øger og får vit et jourlottoverblik og fgræer evt. overblikket yerligere. Kommuebrugere k vælge t ufole et eller flere f e vite jourlotter å kommuebrugere k orietere ig (re oly) irekte i jourlottere. Kommuebrugere hr fået et overblik over e jourlotter, er fie på prte eller på e orgitorike ehe på tvær f forkellige ger fr forkellige kileytemer. Kommuebrugere orieterer ig i iformtioe. luttilt Krv #36 Ue ce 203: øg og vi jourlottoverblik Ktegori: K Type: Fuktioelt Ue ce 203 kl være opfylt Krv #37 Ue ce 203: Reegør for løige Ktegori: K Type: Fuktioelt Krv #38 Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce. Ue ce 204: Viuel fremtillig Ktegori: K Type: Fuktioelt Løige bør uertøtte e viuel forkel på jourlottere fhægig f hvilke forvltig, er hr krevet em, fx frveforkel. Ue ce r.: 402 Nv: øg og vi kommuiktiooverblik me og om prt eviig til krv [r.] P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 57 f 166

58 P Krvpecifiktio bilg 2 Ufylt f: P projektgruppe Formål, bekrivele og fgræig æele trtbetigeler Beret på følgee lovgivig: Iggættee ktører: Kommuebrugere Formålet me ee ue ce er t bekrive, hvor kommuebrugere får overblik over hv er hr været f kommuiktio mellem e prt og kommue (fx i- og ugåee pot og relevte jourlotter) Kommuebrugere kl oplye e g på e prt eller give e ttu på e eller flere ger til e prt, er hr hevet ig. Ue ce 100 er opfylt liger Kommuebrugere øger og får vit et kommuiktiooverblik og fgræer evt. overblikket yerligere lutreultt ltertivt: Kommuebrugere k vælge t ufole et eller flere f e vite jourlotter å kommuebrugere k orietere ig (re oly) irekte i jourlottere. Kommuebrugere og k vælge t få vit iholet f et eller flere f okumetere vi et hop til fgytemet Kommuebrugere hr fået et overblik over e kommuiktio, er fie me og om prte på tvær f forkellige kileytemer i kommue og orietere ig i iformtioe luttilt Krv #39 Ue ce 402: øg og vi kommuiktiooverblik me og om prt Ktegori: K Type: Fuktioelt Ue ce 402 kl være opfylt Krv #40 Ue ce 402: Reegør for løige Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 58 f 166

59 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #41 Viig f kommuiktio Ktegori: K Type: Fuktioelt Løige kl ikre t e øgte kommuiktioformer (fx jourlotter og okumeter) vie i kroologik rækkefølge. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 59 f 166

60 P Krvpecifiktio bilg 2 Ue ce r.:501 Nv: Vierebehlig f overblik eviig til krv [r.] Ufylt f: P projektgruppe Beret på følgee lovgivig Iggættee ktører: Kommuebrugere Formål, bekrivele og fgræig æele trtbetigeler Formålet me ee ue ce er t bekrive, hvor kommuebrugere vierebehler et overblik. Vierebehlig k være t prite, vehæfte til e mil, ekportere til gæge filformter. Kommuebrugere kl hole møe me ie kolleger og vil prite, vehæfte overblik til mil etc. liger Kommuebrugere vælger hvilke ele (fx mett ellerog ihol) f et vite overblik, er kl vierebehle lutreultt ltertivt: Kommuebrugere vælger type f vierebehlig Kommuebrugere hr fået vierebehlet e vlgte ele fr overblikket luttilt Bemærkiger: Krv #42 Ue ce 501: Vierebehlig f overblik Ktegori: K Type: Fuktioelt Ue ce 501 kl være opfylt Krv #43 Ue ce 501: Reegør for løige Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce. Krv #44 Prit Ktegori: K Type: ikke fuktioelt UDETÅR: Krv til prit kl efiere P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 60 f 166

61 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #45 Filformter Ktegori: K Type: Fuktioelt Løige kl uertøtte filformtere: - Docx o.l. - Pf - Xlx o.l. - Xml - Pptx o.l. - Kommepreret Geerelle krv på tvær f løige I ette fit bekrive e række krv til øgiger og viiger, om gæler på tvær f ue ce Geerelle krv: øgiger D P kl kue give brugere et hurtigt prtoverblik, er e velubygget, hurtig og flekibel øgefuktiolitet f fgøree betyig. Neefor er erfor kiteret e række geerelle krv til fuktiolitet til t uertøtte e bruger øgig. Krv #46 øgig på oplyigermett Ktegori: K Type: Fuktioelt Det kl være muligt t øge på mtlige oplyigermett (for et objekt) jf. begreb- og iformtiomoelle. Krv #47 vceret øgig Ktegori: K Type: Fuktioelt Det kl være muligt t øge på flere prmetre mtiigt (vceret øgig). Krv #48 Tektberet og viuel øgig Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre bee bekrive, hvor løige k uertøtte tektberee og viuelle øgemuligheer. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 61 f 166

62 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #49 Fritektøgig Ktegori: K Type: Fuktioelt Løige kl uertøtte fritektøgig på båe mett og ihol i jourlotter (g- og okumetieket) Krv #50 Fritektøgig Ktegori: K Type: Fuktioelt Løige kl uertøtte øgig på ger og okumeter på mett (g- og okumetieket) Krv #51 Wilcr øgig - boolk Ktegori: K Type: Fuktioelt Løige kl uertøtte øgiger me boolke opertorer om fx ND, OR, NOT Krv #52 Wilcr øgig - trukerig Ktegori: K Type: Fuktioelt Løige kl uertøtte øgiger me trukeriger ( * og? ) Krv #53 Wilcr øgig - mkerig Ktegori: K Type: Fuktioelt Løige kl uertøtte øgiger me mkerig ( * og? ) Krv #54 Itelliget øgig Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre bee bekrive, hvor løige k uertøtte itelliget øgig, er forelår forufylig. Krv #55 Kotektberet øgig Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre bee bekrive, hvor løige k uertøtte kotektberet øgiger (beret på oplyiger om bruger eller orgitio), ålee t brugere ku er relevte oplyiger i ie overblik. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 62 f 166

63 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #56 Filtrerig og orterig f øgereultter Ktegori: K Type: Fuktioelt Når e bruger hr foretget e øgig, kl et være muligt t filtrere og ortere øgereulttet, fx få vit reulttet i kroologik rækkefølge eller torelteret. Krv #57 Fte øgiger Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre bee bekrive, hvor løige k uertøtte, t kommuebrugere k opætte, vgive, gemme og gebruge fte øgiger, mt ele fte øgiger me re kommuebrugere. Krv #58 Opætig f fte øgiger Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre bee bekrive, hvor løige k uertøtte opætig f fte øgiger. Fte øgiger kl kue gøre f åvel miitrtor om bruger Geerelle krv: Viiger Krv #59 Viig f oplyigermett Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre bee bekrive, hvor løige k uertøtte viig f mtlige oplyigermett for et objekt jf. begreb- og iformtiomoelle. Krv #60 Kileytemer Ktegori: K Type: Fuktioelt Løige kl ikre t et tyeligt fremgår i e forkellige overblik og iblik hvilket IT-ytem (kile-, tøtte- eller et) et objekt (fx g, jourlott, okumet) kommer fr. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 63 f 166

64 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #61 Tyeliggørele f rettigheer Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre bee bekrive, hvor løige k viuelt tyeliggøre, hvilke objekter, fx ger eller okumeter, om kommuebrugere hr rettighe til t tilgå. Krv #62 Deig f viiger Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre bee bekrive, hvor løige k uertøtte viiger, er: tilgoeer kommuebrugere behov for et hurtigt overblik på tvær f flere objekter, tilgoeer mere fgræee, præcie, etljeree viiger på ekelte uvlgte objekter for ig. Der lægge ærligt vægt på miig vigtio (fx kift, hop, zoom iu) mellem overoree viiger og fgræee viiger. Die viiger kl kue opætte flekibelt f e miitrtor. Krv #63 Kileytemer Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre bee bekrive, hvor løige k uertøtte viig f overigt over e kileytemer, er utiller t, om e pågælee kommuebrugere hr gg til. Krv #64 Prtiformtioer Ktegori: K Type: Fuktioelt Løige kl ikre t følgee prtiformtioer lti er ylige år e prt er øgt frem, og kommuebrugere vigerer rut i e forkellige overblik og iblik: - tmt: o CPR, CVR, BBR, eller ER o Nv o ree o P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 64 f 166

65 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #65 Prtiformtioer Ktegori: K Type: Fuktioelt Løige kl ikre t følgee prtiformtioer lti er emt tilgægelige år e prt er øgt frem, og kommuebrugere vigerer rut i e forkellige overblik og iblik: Forælremyigheiehver Værge Kotktperooplyiger Fmilie reehitorik Telefo r. E-mil Læge. Krv #66 Cveoplyiger Ktegori: K Type: Fuktioelt Cveoplyiger 7, er oplyiger om kommuebrugere kl være ærlig opmærkom på i forhol til prte. Løige kl uertøtte t cveoplyiger fr kileytemer mt muelt optte cver (fx prt optræer volelig) tyeligt fremgår for brugere (ogå gere viulieret) Krv #67 Cve og prtkotktoplyiger kile Ktegori: K Type: Fuktioelt Løige kl ikre t et tyeligt fremgår hvilke prtkotktoplyiger og cveoplyiger er kommer fr kileytemer og hvilke er er muelt ittet f e kommuebruger 7 CVE betyer vogt ig eller ugå og er i ee betyig oplyiger m kl være ærlig opmærkom på i forhol til prte. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 65 f 166

66 P Krvpecifiktio bilg Ue ce for yerligere iblik Ue ce r.:502 Nv: Vi g eviig til krv [r.] Ufylt f: P projektgruppe Beret på følgee lovgivig Iggættee ktører: Kommuebrugere Formål, bekrivele og fgræig æele trtbetigeler Formålet me ee ue ce er t bekrive, hvor kommuebrugere får vit iholet i e betemt g Kommuebrugere kl oplye e g Kommuebrugere hr øgt ge frem liger Kommuebrugere vælger t få vit ge lutreultt ltertivt: Kommuebrugere k e oplyiger (mett) om ge Kommuebrugere k e ge kokrete ihol v. jourlotter og okumeter Kommuebrugere fgræer evt. overblikket Kommuebrugere hr fået vit ge og e ihol. luttilt Bemærkiger: P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 66 f 166

67 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #68 Ue ce 502: Vi g Ktegori: K Type: Fuktioelt Ue ce 100 kl være opfylt Krv #69 Ue ce 502: Reegør for løige Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce. Ue ce r.:503 Nv: Vi okumet eviig til krv [r.] Ufylt f: P projektgruppe Beret på følgee lovgivig Iggættee ktører: Kommuebrugere Formål, bekrivele og fgræig æele trtbetigeler Formålet me ee ue ce er t bekrive, hvor kommuebrugere får vit et betemt okumet. Kommuebrugere kl oplye g. Kommuebrugere hr øgt okumetet frem liger Kommuebrugere k e oplyiger (mett) om okumetet lutreultt ltertivt: Kommuebrugere vælger t e okumetet kokrete ihol vi et hop til fgytemet Kommuebrugere fgræer evt. overblikket. Kommuebrugere hr fået vit okumetet oplyiger og ihol luttilt Bemærkiger: Krv #70 Ue ce 503: Vi okumet Ktegori: K Type: Fuktioelt Ue ce 503 kl være opfylt P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 67 f 166

68 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #71 Ue ce 503: Reegør for løige Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce. Ue ce r.:504 Nv: Vi jourlott eviig til krv [r.] Ufylt f: P projektgruppe Beret på følgee lovgivig Iggættee ktører: Kommuebrugere Formål, bekrivele og fgræig æele trtbetigeler Formålet me ee ue ce er t bekrive, hvor kommuebrugere får vit et betemt jourlott. Kommuebrugere kl oplye g Kommuebrugere hr øgt jourlott frem liger Kommuebrugere vælger t få vit jourlottet lutreultt ltertivt: Kommuebrugere k e oplyiger (mett) om jourlottet Kommuebrugere k e jourlottet kokrete ihol Kommuebrugere fgræer evt. overblikket Kommuebrugere hr fået vit jourlottet oplyiger og ihol luttilt Bemærkiger: Krv #72 Ue ce 504 :Vi jourlott Ktegori: K Type: Fuktioelt Ue ce 504 kl være opfylt Krv #73 Ue ce 504: Reegør for løige Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 68 f 166

69 P Krvpecifiktio bilg 2 Ue ce r.:505 Nv: Vi bevilget yele eviig til krv [r.] Ufylt f: P projektgruppe Beret på følgee lovgivig Iggættee ktører: Kommuebrugere Formål, bekrivele og fgræig æele trtbetigeler Formålet me ee ue ce er t bekrive, hvor kommuebrugere får vit oplyiger om e bevilget yele Kommuebrugere kl oplye e g Kommuebrugere hr øgt bevillige frem liger Kommuebrugere vælger t få vit e bevilgee yele lutreultt ltertivt: Kommuebrugere k e oplyiger (mett) om bevillige Kommuebrugere fgræer evt. overblikket Kommuebrugere hr fået vit bevillige og e oplyiger luttilt Bemærkiger: Krv #74 Ue ce 505 :Vi bevilget yele Ktegori: K Type: Fuktioelt Ue ce 505 kl være opfylt Krv #75 Ue ce 505: Reegør for løige Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 69 f 166

70 P Krvpecifiktio bilg Ue ce for viere iformtio ue for P Ue ce r.: 130 Nv: op til kileytem eviig til krv [r.] Ufylt f: P projektgruppe Formål, bekrivele og fgræig æele trtbetigeler Beret på følgee lovgivig Iggættee ktører: Kommuebrugere Dee ue ce bekriver hvor kommuebrugere k hoppe fr P til et kileytem ve t klikke på et objekt (fx g, okumet, jourlott, bevillig, mv.) Kommuebrugere kl hoppe til kileytem for t orietere ig eller for t rbeje i ytemet Der kl være et objekt m k hoppe fr liger Kommuebrugere hopper til et relevte objekt i kileytemet lutreultt Kommuebrugere befier ig på et relevte objekt i kileytemet og k gbehle herfr ltertivt: luttilt Bemærkiger: P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 70 f 166

71 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #76 Ue ce 130: op til kileytem Ktegori: K Type: Fuktioelt Ue ce 130 kl være opfylt Krv #77 Ue ce 130: Reegør for løige Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce. Krv #78 Ue ce 130 og 131: op til og fr et IT-ytem Ktegori: K Type: Fuktioelt Løige kl uertøtte hop til og fr P og til og fr re relevte kileytemer ve brug f følgee mett: - CPR-ummer - CVR-ummer - P-ummer - BBR-ummer - ER-ummer - ree - gummer - KLE-ummer - Dokumetummer Krv #79 Ue ce 130 Ktegori: K Type: Fuktioelt Løige kl tyeligt vie hvilket IT-ytem er hoppe til, år e hop fuktio vælge Krv #80 Ue ce 130 Ktegori: K Type: Fuktioelt Løige kl gøre et muligt t hoppe fr objekter i P til et relevte kileytemer Ue ce r. 131 Nv: op fr kileytem eviig til krv [r.] P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 71 f 166

72 P Krvpecifiktio bilg 2 Ufylt f: P projektgruppe Formål, bekrivele og fgræig æele trtbetigeler Beret på følgee lovgivig [X] Iggættee ktører: Kommuebrugere Dee ue ce bekriver hvor kommuebrugere, fr et kileytem, k hoppe til et relevt overblikbillee i P. Kommuebrugere tår i et kileytem og øker t hoppe til.. i P. Der kl være et objekt m k hoppe fr fx g, okumet, jourlott. liger Kommuebrugere hopper til et relevte objekt i P lutreultt P er åbet kommuebrugere befier ig på et relevte objekt og k foretge ivere hliger herfr ltertivt: luttilt Bemærkiger: Krv #81 Ue ce 131: op fr kileytem Ktegori: K Type: Fuktioelt Ue ce 131 kl være opfylt Krv #82 Ue ce 131: Reegør for løige Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce. Ue ce r: 120 Ufylt f: P projektgruppe Formål, bekrivele og f- Nv: Kommuiktio me e kommuebruger Beret på følgee lovgivig [X] eviig til krv [r.] Iggættee ktører: Kommuebrugere Ue ce bekriver hvor kommuebrugere k kommuikere (chtte, vieokoferere mv.) me e e kommuebruger om e eller flere ger P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 72 f 166

73 P Krvpecifiktio bilg 2 græig æele trtbetigeler og okumetere på ge Kommuebrugere kl oplye e g, me hr brug for e kort ilog me e e kommuebruger (fx i form f e cht) Kommuebrugere hr pørgmål til e g liger Kommuebrugere er om e kommuebruger er tilgægelig for kommuiktio Kommuebrugere trter kommuiktio fx me e betemt g kommuebruger Kommuebrugere flutter kommuiktioe Kommuebrugere vælger om l eller ele f kommuiktioe mv. kl jourliere på ge lutreultt Kommuebrugere hr været i ilog me e kommuebruger fx for t få oplyt g yerligere. ltertivt: luttilt Evt. kommuiktio jourlieret på e g Bemærkiger: Krv #83 Ue ce 120: Kommuiktio me e kommuebruger Ktegori: K Type: Fuktioelt Ue ce 120 kl være opfylt Krv #84 Ue ce 120: Reegør for løige Ktegori: K Type: Fuktioelt Krv #85 Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce.. Ktegori: K Type: Fuktioelt [Uerøg juriike krv ift. cht, vieokoferecer, o.lig.] P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 73 f 166

74 P Krvpecifiktio bilg 2 Ue ce r.: 401 Ufylt f: P projektgruppe Formål, bekrivele og fgræig æele trtbetigeler Nv: Regitrer og opter prtkotktoplyiger Beret på følgee lovgivig eviig til krv [r.] Iggættee ktører: Kommuebrugere Formålet me ee ue ce er t bekrive, hvor kommuebrugere regiterer og opterer prtkotktoplyiger tilhøree e prt (fx e borger eller e virkomhe). Kommuebrugere får ogle prtkotktoplyiger, er kl regitrere Ue ce 100 er opfylt lutreultt ltertivt: liger Kommuebrugere regitrerer og opterer prtkotktoplyigere for prte me e ye iformtioer. Kommuebrugere hr regitreret eller opteret prtkotktoplyiger om prte luttilt De uvlgte prtkotktoplyiger er opteret Bemærkiger: CPR- og CVR-regiteroplyiger utille vi ervicepltforme i P i forveje og k ikke optere vi ee ue ce eller i P. De fælleoffetlige grut hole og veligehole i CPR og CVR. Kotktt for prter, er fx foretrukke kommuiktiokl pr. gtype, e-mil-ree, mobiltelefoummer, igitl pot, foretrukket prog, behov for tolkebit, foretrukket kommuiktiomeie, o.lig. NB! Kotktt hole f og veligehole tøtteytemet Kotktt (er er uer fklrig om fællekommult tøtteytem og ikke er i cope for ee krvpecifiktio), me et kl være muligt t veligehole ie kotktt fr P-løige brugergræefle. Krv #86 Ue ce 401: Regitrer og opter prtkotktoplyiger Ktegori: K Type: Fuktioelt Ue ce 401 kl være opfylt P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 74 f 166

75 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #87 Ue ce 401: Reegør for løige Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce Ue ce for grbeje Light Ue ce r.: 204 Nv: Opret jourlott eviig til krv [r.] Ufylt f: P projektgruppe Formål, bekrivele og fgræig æele trtbetigeler liger lutreultt Beret på følgee lovgivig: Iggættee ktører: Kommuebrugere Formålet me ee ue ce er t bekrive, hvor kommuebrugere opretter og jourlierer et jourlott vi P og e i e g i et relevte gbæree it-ytem. Kommuebrugere får ogle oplyiger eller gør ig ogle overvejeler, er kl okumetere i et jourlott på ge. Der er e g. Kommuebrugere opretter et yt jourlott Kommuebrugere jourlierer jourlottet på e g. Et jourlott er oprettet og jourlieret på e g i et relevte gbæree it-ytem. ltertivt: Kommuebruger øker t oprette et jourlott, me er fie ikke e g. D kl kommuebruger geemføre Ue ce 205. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 75 f 166

76 P Krvpecifiktio bilg 2 luttilt Jourlott er optået og tilkyttet ge. Bemærkiger: P-løige foruætter t hver kommue pr. gtype giver og veligeholer ktuelle oplyiger om, hvilke gtyper, er uertøtte f hvilke kokrete gbæree it-ytemer. vi e foruætig ikke k opfyle, fori et pågælee gbæree it-ytem ikke uertøtter ee itfle, vil P-løige om e utgele og i e overggperioe tille fuktiolitet til råighe, er ikrer t jourlotter k lgre i P-løige. e ærkilt fit om t i P-løige. Krv #88 Ue ce 204: Opret jourlott Ktegori: K Type: Fuktioelt Ue ce 204 kl være opfylt Krv #89 Ue ce 204: Reegøre for løige Ktegori: K Type: Fuktioelt Krv #90 Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce. Uece 204: Lette muelle ittiger Ktegori: K Type: Fuktioelt For t lette brugere muelle ittiger kl løige uertøtte, t lle tilgægelige mett utomtik tilkytte i forbiele me jourlottele,. Krv #91 Ue ce 204: Opret jourlott Ktegori: K Type: Fuktioelt Løige kl ikre, t år et jourlott oprette i egbæree itløig vi P, å overføre e øveige mett utomtik. Krv #92 Ue ce 204: Opret jourlott Ktegori: K Type: Fuktioelt Løige kl uertøtte mulighee for e t e miitrtor k opætte præefieret tekt til brug ve oprettele f jourlotter P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 76 f 166

77 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #93 Ue ce 204: Kyt jourlott til g Ktegori: K Type: Fuktioelt Løige kl ikre t et jourlott lti er kyttet til e g. Krv #94 Ue ce 204: Jourlott - ttu Ktegori: K Type: Fuktioelt Kommuebrugere k ætte ttu på jourlottet i form f kle eller goket. Et jourlott me ttu om kle, kl efter 24 timer utomtik kifte ttu til goket. Ue ce r.: 205 Nv: Opret g eviig til krv [r.] Ufylt f: P projektgruppe Beret på følgee lovgivig Iggættee ktører: Kommuebruger Formål, bekrivele og fgræig æele trtbetigeler Formålet me ee ue ce er t bekrive, hvor kommuebrugere opretter e g vi P og e i kileytemet. Kommuebrugere får e heveele fr e prt (fx borger eller virkomhe), er kl okumetere i e g. Oplyiger om prt kl være ket f kommuebrugere liger Kommuebrugere opretter e y g på bggru f e tilgægelige oplyiger (mett) om ge lutreultt ltertivt: E g er oprettet og gemt i kileytemet. luttilt g er optået. Bemærkiger: Krv #95 Ue ce 205: Opret g Ktegori: K Type: Fuktioelt Ue ce 205 kl være opfylt P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 77 f 166

78 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #96 Ue ce 205: Reegør for løige Ktegori: K Type: Fuktioelt Krv #97 Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce. Ue ce 205: Opret g Ktegori: K Type: Fuktioelt Krv #98 Løige kl ikre, t år e g oprette i et kileytem vi P, å ufyle e øveige mettt. Ue ce 205: Opret g Ktegori: K Type: Fuktioelt lle tilgægelige mett kl utomtik bruge i forbiele me gele, for t lette brugere muelle ittiger Ue ce r.: 506 Nv: Reiger jourlott eviig til krv [r.] Ufylt f: P projektgruppe Formål, bekrivele og fgræig æele Beret på følgee lovgivig: Iggættee ktører: Kommuebrugere Formålet me ee ue ce er t bekrive, hvor kommuebrugere reigerer et jourlott Kommuebrugere hr motget ye oplyiger. trtbetigeler Der er et jourlott (ue ce 204) liger lutreultt ltertivt: Kommuebrugere k vælge t reigere i it eget jourlottet, åfremt jourlottet ku er goket om kle. Kommuebrugere gokeer it jourlott. Det reigeree jourlott er jourlieret på ge. luttilt Bemærkiger: P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 78 f 166

79 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #99 Ue ce 506: Reiger jourlott Ktegori: K Type: Fuktioelt Krv #100 Ue ce 506 kl være opfylt Ue ce 506: Reegør for løige Ktegori: (K Type: Fuktioelt Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce Ue ce for miitrtor Ue ce r.: 901 Ufylt f: P projektgruppe Formål, bekrivele og fgræig æele trtbetigeler Nv: m. Opætig f brugergræefler Beret på følgee lovgivig [Nej] eviig til krv [r.] Iggættee ktører[lokl miitrtor] Dee Ue ce formål er t bekrive hvor e lokle miitrtor øker t oprette rolle-beret P brugergræefler (overblik) efter e lokle behov. Forkellige roller hr behov for forkellige tilpee brugergræefler. Ekempel på e rolle er Jobcetermerbejer felig Øt. Det tge, t er er to P pecifikke ytem profiler: miitrtor og kommuebruger, f hey til brugergræefle opætig Der er optået et behov for e kræeryet P brugergræefle Der er givet iput til miitrtor om et øket overblik (brugergræefle) liger P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 79 f 166

80 P Krvpecifiktio bilg 2 På bggru f et utrykte behov, opbygger og tilper miitrtore brugergræefle ve brug f ogle foruefieree mouler. lle brugergræefler er bygget op på fx e kommue pecifik bggru ieholee logo, frve og tekt ee vil ogå være opbygget f miitrtor. miitrtor hægter brugergræefle op på fx e kommul orgitioehe miitrtor vgiver, gemmer og ætter brugergræefle op til kommule merbejere, å år ie åber P for førte gg er e e optte brugergræefle. miitrtor gemmer e optte brugergræefle i fx et ktlog lutreultt miitrtor reigerer og letter brugergræefle efter behov E brugergræefle er klr til brug og evt. tilelt fx e kommul orgitioehe ltertivt: miitrtor vælger foruefieree brugergræefler (t op f leverør) og retter em evt. til efter behov luttilt Brugergræefle er gemt i fx et ktlog over brugergræefler Bemærkiger: Krv #101 Ue ce 901: m. Opætig f brugergræefler Ktegori: K Type: Fuktioelt Ue ce 901 kl være opfylt Krv #102 Ue ce 901: Reegør for løige Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce Ue ce r: 902 Ufylt f: P projektgruppe Nv: Tilpig f perolig brugergræefle Beret på følgee lovgivig [Nej] eviig til krv [r.] Iggættee ktører Kommuebruger P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 80 f 166

81 P Krvpecifiktio bilg 2 Formål, bekrivele og fgræig æele Dee Ue ce formål er t bekrive hvor e bruger k tilpe e, f P miitrtor optte, brugergræefle. (e ue ce 901). E kommul merbejer hr behov for t tilpe e tilelte brugergræefle trtbetigeler E, f miitrtor, opt brugergræefle er tilelt e ue ce 901 liger De kommule merbejer tilper brugergræefle opætig ve t tilføje eller fjere mouler Kommuebrugere vgiver og gemmer brugergræefle Kommuebrugere tilper brugergræefle frvemmeætig o.l. me k ikke ære på e kommue-templte-pecifikke bggru lutreultt E tilpet brugergræefle fremgår f kommuebrugere lite over (ege) brugergræefler ltertivt: luttilt Opætige for e reigeree brugergræefle er gemt Bemærkiger: Krv #103 Ue ce 902: Tilpig f perolig brugergræefle Ktegori: K Type: Fuktioelt Ue ce 901 kl være opfylt Krv #104 Ue ce 902: Reegør for løige Ktegori: K Type: Fuktioelt Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for, hvor løige opfyler ue ce P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 81 f 166

82 P Krvpecifiktio bilg Ue ce for P PP og P PP hop Ue ce r.: 701 Nv: øg efter PP eviig til krv [r.] Ufylt f: P projektgruppe Formål, bekrivele og fgræig æele trtbetigeler Iggættee ktører: Kommuebrugere Dee ue ce bekriver hvor kommuebrugere øger efter pecifikke PP i P PP hop. Kommuebrugere k vælge t øge efter: fgområepecifikke, kommuepecifikke eller tekologi pecifikke PP (f.ek. PP til tblet, mrtphoe, pc). (rollepecifikke?) Kommuebrugere hr behov for yerligere ihol i P f.ek. iefor it fgområe, i kommue (myighe) eller til e betemt tekologik pltform. Kommuebrugere hr gg til P PP hop liger Kommuebrugere åber P PP hop Kommuebrugere øger efter pecifik PP (fgområe, kommue eller tekologipecifikke (rollepecifik?)) Kommuebrugere fgræer evetuelt øgereulttet lutreultt ltertivt: Kommuebrugere hr fået overblik over relevt fgområe-, kommue- eller tekologipecifikke (rollepecifikke) PP i P PP hop, fhægig f vlgt øgig. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 82 f 166

83 P Krvpecifiktio bilg 2 luttilt Bemærkiger: Krv #105 Ue ce 601: øg efter PP Ktegori: O Type: Fuktioelt Ue ce 601 kl være opfylt Krv #106 Ue ce 601: Reegør for løige Ktegori: O Type: Fuktioelle Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for hvor ette k uertøtte i P løige. Kue lægger vægt på, t øgige f PP k målrette e ekelte bruger. Ue ce r.:705 Nv: et PP eviig til krv [r.] Ufylt f: P projektgruppe Formål, bekrivele og fgræig æele trtbetigeler Iggættee ktører: Kommuebrugere Dee ue ce bekriver hvor kommuebrugere heter e PP fr P PP hop. Kommuebrugere hr behov for yerligere ihol i P. Brugere hr fuet e betemt PP i P PP hop liger Kommuebrugere vælger e PP De pågælee PP itllere i kommuebrugere P-løig lutreultt Kommuebrugere hr fået tilføjet e y PP til i P-løig ltertivt: luttilt Bemærkiger: Kommuebrugere hr til ehver ti ku gg til PP om vekommee rettighemæigt P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 83 f 166

84 P Krvpecifiktio bilg 2 (f.ek. i forhol til pri, områe, myighe) hr lov til t hete. Krv # Ue ce 605: et PP Ktegori: O Type: Fuktioelt Ue ce 604 kl være opfylt Krv Ue ce 605: Reegør for løige Ktegori: O Type: Fuktioelle Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for hvor ette k uertøtte i P løige. Kue lægger vægt på, t hetig f PP k foregå på e ekelt måe for brugere. Ue ce r.:706 Nv: et PP til rolle eviig til krv [r.] Ufylt f: P projektgruppe Formål, bekrivele og fgræig æele trtbetigeler Iggættee ktører: miitrtor Dee ue ce bekriver hvor miitrtore heter e PP fr P PP hop til e betemt rolle. E betemt gruppe f kommuebrugere (rolle) hr behov for yerligere ihol i P. miitrtore hr fuet e betemt PP i P PP hop. liger miitrtore vælger e PP. miitrtore vælger hvilke rolleroller om kl hve tilelt PPe. Kommuebrugere cceptere e ye PP (?) De pågælee PP itllere i kommuebrugere P-løig. lutreultt Kommuebrugere (om hr e pågælee rolle) hr fået tilføjet e y PP til i P-løig ltertivt: luttilt Bemærkiger: P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 84 f 166

85 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #107 Ue ce 606: et PP til rolle Ktegori: O Type: Fuktioelt Ue ce 603 kl være opfylt Krv #108 Ue ce 606: Reegør for løige Ktegori: O Type: Fuktioelle Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for hvor ette k uertøtte i P løige. Kue lægger vægt på, t hetig og tilelig f PP k foregå på e ekelt måe for brugere. Ue ce r.:707 Nv: PP melele eviig til krv [r.] Ufylt f: P projektgruppe Formål, bekrivele og fgræig æele trtbetigeler Iggættee ktører: Kommuebruger Dee ue ce bekriver hvor kommuebrugere meler e PP fr P PP hop. Kommuebrugere øker t ele i vurerig f e betemt PP. Kommuebrugere kl hve hetet e betemt PP i P PP hop. liger Kommuebrugere bekriver ie erfriger me e betemt PP Kommuebrugere meler (rtig) PPe lutreultt Kommuebrugere melele f PPe er tilgægelig i P PP hop. ltertivt: luttilt Bemærkiger: P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 85 f 166

86 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #109 Ue ce 607: PP melele Ktegori: O Type: Fuktioelt Ue ce 607 kl være opfylt Krv #110 Ue ce 607: Reegør for løige Ktegori: O Type: Fuktioelle Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for hvor ette k uertøtte i P løige. Kue lægger vægt på, t et kl være meget ekelt for brugere t mele PP. Ue ce r.:708 Nv: Uplo f PP til P PP hop eviig til krv [r.] Ufylt f: P projektgruppe Formål, bekrivele og fgræig æele trtbetigeler Iggættee ktører: PP leverør Dee ue ce bekriver hvor PP leverøre uploer e PP til P PP hop. PP leverøre hr uviklet e y PP og øker t gøre e tilgægelig vi P PP hop. PP leverøre kl være certificeret jf. hv?. liger PP leverøre eer PP til vlierig ho PPe gokee f vem gør? PPe gøre tilgægelig i P PP hop lutreultt Kommuebrugere melele f PPe er tilgægelig i P PP hop. ltertivt: PPe gokee ikke PP leverøre motger e begruele for hvorfor PPe ikke k gokee luttilt Bemærkiger: P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 86 f 166

87 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #111 Ue ce 608: Uplo f PP til P PP hop Ktegori: O Type: Fuktioelt Ue ce 608 kl være opfylt Krv #112 Ue ce 608: Reegør for løige Ktegori: OI Type: Fuktioelle Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for hvor ette k uertøtte i P løige. Kue lægger vægt på, t uplo f PP k foregå på e ekelt måe for brugere, og t vlierig f PP foregår utomtik Geerelle krv til P PP hop Neefor er bekrevet e række krv ver. P PP hop, er kl ikre e heigtmæig goverce og forvltig. Krv #113 Viio Ktegori: O Type: Ikke-Fuktioelle Leverøre kl i it løigmterile bekrive e mlet viio om uertøtter kue overoree pricipper og værier (jf. fit 6.1) til P PP hop. Der lægge fr kue ie vægt på t viioe er kokret og relierbr. Deruover vægte et poitivt t viioe ieholer et eller flere iovtive elemeter. Krv #114 P hop Ktegori: O Type: Ikke-Fuktioelle Leverøre kl i mrbeje me kue uvikle e P PP hop løig ( l Google Ply eller itue pp tore), hvor et er muligt for ektere leverører t utille PP, om k itegrere i P brugergræefle Krv #115 Ktegori: O Type: Ikke-Fuktioelle P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 87 f 166

88 P Krvpecifiktio bilg 2 Leverøre kl tille åbe iterfce til råighe for ektere leverører, er øker t utille PP i P PP hop. Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for hvor ette k uertøtte i P løige. Kue lægger vægt på, t e utillee åbe iterfce muliggør tværgåee mpil mellem PP f.ek. ymik titributio mellem flere PP. Krv #116 Brugervelighe Ktegori: O Type: Ikke-Fuktioelle Kue øker e ituitiv brugergræefle til P PP hop, om gør et let for brugere t beytte løige. Leverøre kl i i løigbekrivele komme me flere forkellige koceptuelle ekempler på hvorlee ette k reliere. Kue vil i i vurerig f Leverøre løigbekrivele lægge vægt på, t et er let for brugere t e ig overblik over e tilgægelige PP i løige Krv #117 Commuity evet Ktegori: O Type: Ikke-Fuktioelle Kue påtæker t fhole e eller flere årlige evet for treje prt leverører. Leverøre forvete i e forbiele, t eltge i pllægige og fholele f åe evet. Krv #118 Goverce Ktegori: O Type: Ikke-Fuktioelle Leverøre kl i mrbeje me kue urbeje e goverce-moel for P PP hop. Dee moel kl ikre t PP fr treje prt leverører k tge i rift ue t kompromittere rifttbilitet og ikkerhe i P-løige. Kue kl gokee PP fr treje prt leverører før ie iriftætte mt hve mulighe for t tge PP u f rift. Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for hvor ette k uertøtte i P løige. Der lægge fr kue ie vægt på, t reegørele ieholer uybee forlg til e mlet moel for goverce. Krv #119 Tet og gokeele Ktegori: O Type: Ikke-Fuktioelle P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 88 f 166

89 P Krvpecifiktio bilg 2 PP uviklet f treje prt leverører kl verificere og vliere før e tge i rift. Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for hvor ette k le ig gøre, heruer: tet f robuthe, ikkerhe og performce. Kue lægger vægt på, t procee k utomtiere. Krv #120 Chge viory Bor Ktegori: O Type: Ikke-Fuktioelle Kue øker t er bliver et et chge viory bor (CB) me eltgele f repræetter fr kue og leverør. Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for hvorlee ette rbeje k orgiere. Krv #121 Guielie Ktegori: O Type: Ikke-Fuktioelle Leverøre kl i mrbeje me kue urbeje retiglijer mt regler for hvorlee treje prt leverører k utille PP til P-løige. Leverøre hr løbee iititivpligt til t veligehole ie. Æriger kl gokee f kue før ikrfttræele. Leverøre kl reegøre for hvorlee ette k forløbe. Krv #122 Certificerig Ktegori: O Type: Ikke-Fuktioelle Treje prt leverører kl certificere før e k uvikle PP til P PP hop. Leverøre kl i mrbeje me kue urbeje e certificerigmoel. Dee kl gokee f kue. Leverøre kl reegøre for hvorlee ette k reliere. Krv #123 Betligmoel Ktegori: O Type: Ikke-Fuktioelle Leverøre kl i mrbeje me kue urbeje e betligmoel for P PP hop. Leverøre kl i i løigbekrivele give et eller flere forlg til hvor ee k e u. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 89 f 166

90 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #124 Tekik itce til treje prt leverør Ktegori: O Type: Ikke-Fuktioelle Leverøre kl tilbye tekik itce til treje prt leverører mo betlig. Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for priætige for ee type yele. Der lægge fr kue ie vægt på e flekibel pritruktur. Krv #125 ikkerhemoel Ktegori: O Type: Ikke-Fuktioelle Leverøre kl urbeje e ikkerhemoel for P PP hop. Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for hvor ee fugerer i P PP hop. Kue lægger vægt på t ikkerhemoelle hæger mme me ikkerhemoelle i P og e fællekommule ikkerhemoel. Krv #126 Uvikligprog Ktegori: O Type: Ikke-Fuktioelle P PP hop kl uertøtte mrkeleee uvikligprog. Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for hvilke uvikligprog løige uertøtter. Der lægge fr kue ie vægt på, t løige k iterfce me løiger uviklet i mme eller re mrkeleee uvikligprog. Krv #127 Ktegori: O Type: Ikke-Fuktioelle For t ikre e trieret utillig f PP i P-løige, øker kue t er vee tivree tekologier og brugergræefler. Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for hvilke trer er uertøtte i P PP hop. Der lægge fr kue ie vægt på, t trere er åbe og erkete. Krv #128 Ktegori: O Type: Ikke-Fuktioelle P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 90 f 166

91 P Krvpecifiktio bilg 2 Leverøre kl utille et tetmiljø, om ektere leverører k fprøve ere PP i. Miljøet kl utille mme græeflerpi er om P-løige, og kl kue køre i ærkilt tetmiljø ( boxig). Leverøre kl reegøre for et et-up f et tetmiljø. Krv #129 Tettubbe Ktegori: O Type: Ikke-Fuktioelle Leverøre kl tille tettubbe til råighe for re leverører, er øker uviklig op i mo P-løige. Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for hvilke tettubbe er utille for - P løige. Kue kl gokee ee lite Ue ce for grbeje Extr Neefor er bekrevet to ue ce, er øke tilbut om e optio. Ue cee tjeer om illutrtio f vceree PP, er k tilføje loklt. Ue ce r.: 910 Nv: gkrkteritik eviig til krv [r.] Ufylt f: P projektgruppe Formål, bekrivele og fgræig Beret på følgee lovgivig Iggættee ktører: Kommuebrugere gkrkteritik er e el f procee opret g. Uer oprettele f e g k brugere mrkere pecifikke krkteritik om ge er oprette, fx Prthørig, Ihetig f lægettet, Freme påmiele. gkrkteritik uertøtter kommuebrugere i t ihete pecifikke oplyiger omkrig goprettele. æele Der oprette e y g trtbetigeler For e oprettee gtype er er tilkyttet gkrkteritik. liger P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 91 f 166

92 P Krvpecifiktio bilg 2 Kommuebruger opretter e y g Kommuebruger mrkerer relevte gkrkteritik for e oprettee g. lutreultt ge er oprettet og relevte gkrkteritik er mrkeret på ge. ltertivt: gtype for e oprettee g hr ige gkrkteritik tilkyttet og kommuebruger opretter erfor ge ue mrkeriger f ie. luttilt Bemærkiger: Krv #130 gkrkteritik bruger Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Løige kl uertøtte mulighee for, t er efter goprettele tig k reigere i e oprettee gkrkteritik. Die æriger kl logge. Krv #131 gkrkteritik bruger Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Løige kl uertøtte mulighee for t tilkytte vier til gkrktieritik ve mrkeriger omkrig toer. Fx 1. møeto xx.xx.xxxx, hvor er mtiigt k er mrkere om er øke e vierig. Krv #132 gkrkteritik miitrtor. Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Løige kl uertøtte mulighee for, t opætte betigee vrmuligheer ift. til e økee gkrkteritik. Ue ce r.: 911 Nv: ktivitetkbeloer eviig til krv [r.] Ufylt f: P Beret på følgee lovgivig Iggættee ktører: Kommuebrugere P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 92 f 166

93 P Krvpecifiktio bilg 2 projektgruppe Formål, bekrivele og fgræig I forbiele me oprettele f e y g er et muligt t oprette regler for vieriger. Typik vil vierige blive oprettet me e tekt og e kleerto for påmiele. Perioierige for vierige ker iht. regler og prki (loklt) for e give gtype. vierige beer kommuebrugere tge tillig til ogle vrmuligheer ift. hlige på vierige. æele trtbetigeler liger lutreultt ltertivt: Der oprette e y g Der opt e regel på relevte gtype er uløer et vi jvf forvltigreglere på gtype. Kommuebruger oprette e y g fhægigt f hvilke type g er oprette vil er utomtik være kyttet e vierig til ge. Kommuebruger vil kue mrkere hlig ift. vi, på elve viet. g er oprettet og vierig møter er opt jf. oprettee gtype. luttilt Bemærkiger: Primært beyttet for fgområer ue fgytem fx ocil. Me et er muligt t oprette ktivitetkbeloer for lle gtyper. Krv #133 ktivitet kbelo miitrtor Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Løige kl uertøtte flekibel opætig f ye ktivitetkbeloer hv går krkteritik på ie om fx titel og perioierig for vierig. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 93 f 166

94 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #134 ktivitetkbelo Bruger Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Løige kl uertøtte utomtik ttukifte på vierigere. Mrkerer kommuebrugere e vrmulighe er iikerer t viet (implicit) ku k være fluttet, å kl viet utomtik flutte. Bruger kl ikke gå over og mrkere ttu fluttet ve ie fluttee vrmuligheer. Krv #135 ktivitetkbelo Bruger Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Løige kl uertøtte ertet præettio f vier i overblikbilleet ogå e er er uløt pbg f ktivitetkbeloer. Krv #136 ktivitetkbelo Bruger Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Løige kl uertøtte mulighee for, t fremrykke et vi er er t til t kulle uløe om x gemåeer mhb på trk-behlig f viet. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 94 f 166

95 P Krvpecifiktio bilg 2 6 Ikke-fuktioelle krv 6.1 rkitekturtrtegier og -pricipper om cetrl piller på et kommule områe, tger Kue til ehver ti uggpukt i e fælleoffetlige iititiver, pricipper og trtegier. Die vil være retiggivee og bekriver kotekt og rmmebetigeler for e kokrete Løig, og i ee mmehæg er følgee trtegier og pricipper cetrle: - Fælleoffetlig igitlierigtrtegi 8 - Fællekommul igitlierigtrtegi 9 - IT- og Teletyrele befliger ver. OIO-E 10, pecifikt o viboge 11 o 10 overoree pricipper for it-rkitektur 12 o 15 krpe bet prctie befliger for it-rkitektur 13 - trieree og åbe itfler, pecifikt o OIO-XML 14 o B De fælle kommule Rmmerkitektur 16 Kommuere iveterer mivt i igitlierig i e kommee år. Der er forvetiger og krv om, t igitlierige kl tyrke e kommule opgvevretgele for t ikre båe mere effektive kommuer og e ttrktiv kommul ervice. mtiig er et politik beluttet, t er kl ikre øget kokurrece på et kommule it-mrke for t kbe e optimle rmmer for båe iovtio og kokurreceygtige prier. For t ikre kommuere et lgkrftigt værktøj til t kbe mmehægee, fremtiikret og effektiv it, uviklet på et flerleverørmrke, er et et le i hligple for e fællekommule igitlierigtrtegi t etblere e ktiv, tværgåee rkitekturtyrig. Der er ftt fem overoree rkitekturmål: 1. mmehægee it Kommue borgere (og merbejere) møe ikke me behovet for geittig f t, om lleree er kete f re ytemer. ytemere hr e tmmehæg og e tuvekligrkitektur, om kber mmehæg mellem it-løigere e.oio.k igitlier.kktloger P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 95 f 166

96 P Krvpecifiktio bilg 2 2. Gebrug E kommue kl ikke betle ful pri for e mme fuktiolitet to gge, et kl være let for it-løiger t beytte og gebruge fuktioer eller t i re (kommuer) it-løiger. E tørre el f e fremtiige kommule ytemportefølje bør erfor moulopbygge f fællekompoeter eller trkompoeter om er komptible. mtiig kl er ikre e icitmettruktur, er gør et ttrktivt for leverørere t uvikle gebrugelig fuktiolitet. 3. Byg til forrig Kommue it-løiger kl være lette t tilpe, år er fx kommer y lovgivig, er ærer procee eller, år kommuere vil forre opgveløige, å it-omkotigere ikke bliver e breme på forrig. 4. Flere leverører Når kommue berer ie løiger på åbe trer og ukiftelige kompoeter, k e kifte leverører ue tekike brrierer. eruover er er et øke om et reelt flerleverørmrke, om ikrer kokurrece og iovtio. 5. Drifttbilitet Kommue it-løiger kl være rifttbile, pålielige, ttrktive og ikre, å borgere og merbejere k hve tilli til og vil tillutte ig e igitle opgveløig. Målee kl ifri geem uviklig f e form for virtuel bypl e fællekommul rmmerkitektur 17 hvor kommuere ikrer e tværgåee mmehæge på tvær f fglige ektorer og leverører og kber et fælle grulæg for e effektiv igitlierig. De fællekommule rmmerkitektur kl geem overoree rmmer og klre itfler muliggøre e øveige tværgåee mmehæge i et igitle lkb, og mtiig give rum for lokl flekibilitet og iovtio. Et cetrlt elemet i rmmerkitekture er et æt fællekommule rkitekturpricipper rkitekturpricipper rkitekturpricippere hr om formål t uertøtte og kommuikere e vlgte retig i e fællekommule rkitekturtyrig. Pricipper vee til t ikre koite og mmehæg i belutiger på tvær f projekter om e vejleig, er vee til t træffe e kokrete belutiger. Pricippere er erimo ikke e fktike belutiger. Det ekelte pricip kl lti vurere ift. et ekelte projekt m.v., hvor e kokrete fgøreler træffe. Pricippere vee til t vurere overetemmele mellem e kokrete belutiger i kommule it-projekter, ro-mp og trtegier og e overoree retig og viio for kommul it-uviklig. Der k være goe grue til t vælge t fvige i kokrete til- 17 e mere på P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 96 f 166

97 P Krvpecifiktio bilg 2 fæle, me fvigele bør lti forklre. erve ikre, t rkitekture overoret bevæger ig i e økee retig, og t fvigeler vælge f vigtige trtegike og opertioelle hey De fællekommule rkitekturpricipper De fællekommule rkitekturpricipper er urbejet me uggpukt i e fem rkitekturmål. Det vil ige, t rbejgruppe hr efieret og prioriteret e rkitekturpricipper, om e vurerer om vigtigt for t å e fem fællekommule rkitekturmål, er ige upriger f e overoree målætiger i e fællekommule og fælleoffetlige igitle trtegier B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 Der rbeje mo e fælle rmmerkitektur rkitekture kl ikre mo leverør- lock-i It-ikkerhe tæke i i løiger fr trte Forretigervice gebruge på tvær f it-løiger rbejgge er okumeteree på tvær f forretig-omæer Brugere irge ktivt i behovfklrig og uvikligforløb It-løiger uforrer og effektivierer ekiteree rbejgge og regler Der vee lti et trieret begrebpprt Der er efieret etyigt ejerkb f t og proceer Ehver betyelig forretighæele meele omveree Fælle utorittive referece- og grut vee kil et forerlige fr et uforerlige Dt utille vi åbe itfler og k gebruge lle objekter er ufhægige f ytemet, hvor e er kbt Dt ietificere etyigt It-løiger er klerbre efter formål It-løiger er robute overfor ege og re ytemer ebru I urbejele og prioriterig f pricippere hr et været vigtigt, t pricippere reelt kulle mevirke til t flytte gælee prki å pricippere ikke utrykker elvfølgeligheer. mtiig kl pricippere være umielbrt veelige og kbe væri i e ktuelle projekter pecifikke forretig- og it-pricipper for P-løige De eetåee fit bekriver forretig- og it-pricipper for P-løige. eruer bekrive et forretigmæige rtiole bg og e forvetee koekveer f t bere løige på hvert f e forkellige pricipper. I P regi er er efieret e række forretigmål og tilhøree målbre uccekriterier: M1 M2 Omkotiger: Kommuere årlige omkotiger til e y it-løig er mit 25% lvere e for KMD g. (Bi) Kokurrece: Kommuere ubupligt er fløftet og er er kokurrece om t tilvejebrige it-uertøttele f goverblik P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 97 f 166

98 P Krvpecifiktio bilg 2 M3 M4 M5 M6 M7 Tillutig: lle kommuer hr tilluttet ig e fællekommule krv og fælle ubu. Effektivierig: Mire ti brugt på ihetig f oplyiger til brug for borgerervice og gbehlig Kvlitet: Bere helheorieteret gbehlig og mrbeje på tvær f kommue rkitektur: De y it-løig uertøtter og veer e fællekommule rmmerkitektur og trer i viet mulige omfg. elvbetjeig: Løige er forberet til t give borgere bere gg til t e ege ger For t ikre e grulæggee fortåele f hv P-løige kl iehole og hvor e kl uforme, optille er e række pricipper, om hr til formål t utikke e overoree retig for P. Pricippere tger uggpukt i e forretigmæige behov, e optillee forretigmål for P-projektet mt e fællekommule rmmerkitektur. Pricippere fugerer ålee om et overoret tyrigrekb, er kl mevirke til t ikre t forretigmålee for P-løige reliere. Der ore mellem () pricipper for forretigrkitektur, om ætter rmmer for e forretigmæige veele f it-løige, v. pricipper i forhol til brugeriloger, rbejgge og iformtiohåterig og (b) pricipper for tekik it-rkitektur, om ætter rmmer for eig og uviklig f elve it-løige Pricipper for forretigrkitektur F1 Rtiole: Koekve: Forretigmål: Overblikket i P kræery loklt For t ikre helheorieteret og tværgåee overblik kl P-løige mmetille og utille mett for kommule merbejere. D er er tore iiviuelle forkelle på, hvor e ekelte kommuer hr orgieret ere rbejgg, og hvor e forvlter opætig f ere ytemer, kl et være muligt for e ekelte kommue (mt pr. orgitioehe i kommue) t kræery brugergræefle i overetemmele me e lokle forretigmæige behov. P vil ikre miitrtive letteler og e mere effektiv gbehlig. Merbejere får e tørre geemigtighe ift. e iformtio, er kl lege e gbehlig. P er ikke e oe-ize fit ll -løig, og et vil erfor være øveigt for åvel leverør og kommue t fætte ti og reourcer til e lokle kofigurerig. P kl iehole e flekibilitet, ålee t iholet k tilpe båe kommule forkelligheer og forkelle ift. forkellige gområer. Brugere kl kue kbe it overblik ift. e kokrete forretigmæige kotekt. M3, M4, M5 F2 P er ufhægig f pecifikke rbejproceer Der er mge forkellige måer t orgiere og uføre gbehlig på i e ekelte kommuerfgområer, hvilket om oftet er begruet i e række loklt betemte P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 98 f 166

99 P Krvpecifiktio bilg 2 Rtiole: Koekve: Forretigmål: forhol. D P ikke er tækt om e gbæree it-løig, er uggpuktet, t pecifikke ggge i e ekelte kommuerfgområer ikke kl lægge til gru for P uformig. Ve ikke t lægge kommuepecifikke rbejgge til gru for elve eiget f græefle er et muligt for kommue t ære rbejggee løbee bl.. om følge f ye muligheer for igitl kommuiktio me borgere og virkomheer mt me re offetlige myigheer. De ekelte kommue og ee merbejere må tge vret for t et kokrete P-overblik uertøtter rbejproceer i kommue. P kl bygge me e it-rkitektur, å kommuere iiviuelt k ftlægge ere ege rbejgge hhv. ære i ie år behov optår. P kl være flekibel ift. båe omlægiger f rbejgge i e ekelte kommue og æriger i e tværgåee rbejgge. M3 F3 Rtiole: Koekve: Forretigmål: rbejproceer optimere ifb. P P uforme å løige bet muligt uertøtter e effektiv rbejproce, ålee t uheigtmæige rbejgge pg. e uværee ytemuertøttele optimere eller helt elimiere. Værie øge geem bere ervice, bere mmehæg på tvær f orgitorike kel, effektivierig ve hurtigere gbehlig eller brug f færre reourcer på t å mme reultt. Foreklig og utomtierig er e vigtig øgle hertil. Kommuere lipper for uøveige muelle rutier. Kommue kl geemføre e forretiglye, er kl hve foku på t få kortlgt uøveige rbejrutier om følge f e uheigtmæige eller meget frgmeteret ytemuertøttele. Potetiler ift. erviceforberiger, miitrtive letteler, effektivierig og økoomike bepreler irge i lye. På bggru f forretiglye k kommue implemetere P-løige mere optimlt. M4, M5 F4 Rtiole: Koekve: P uforme i et gekeeligt prog for merbejere på e ekelte gområer For t lette ibrugtgige f P, og for t ikre opbkig til løige loklt, er et vigtigt t P uforme i et gekeeligt (fg)prog for merbejere. er tæke er båe på elve progbruge i løige om kl være let gekeelig ift. e gområer P ækker, me ogå på formgivige f P. Ve t vee et formprog og e emtik om i forveje vee på e ekelte gområer æke brriere for ibrugtgig f løige. erve ikre e lettere implemeterig f P i e ekelte kommuer og herme e hurtigere relierig f e forvetee forretiggeviter. På bggru f e ilog me løige brugere etblere e begrebmoel over e iformtioer, om P utiller. Der ftlægge e goverce truktur ift. ikrig f veele mt viereuviklig f begrebmoelle. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 99 f 166

100 P Krvpecifiktio bilg 2 Forretigmål: M3, M5, M6 F5 Rtiole: Koekve: Forretigmål: P mmetiller og ggregerer oplyiger på tvær f tkiler For t kue give et tilfretillee overblik er et øveigt, t t fr mge forkellige tkiler k mmetille og ggregere på et forretigmæigt iveu i et overblik, om P tilbyer. D formålet me P etop hler om t effektiviere helheorieteret og tværgåee overblik for kommule merbejere er et øveigt t ihete iformtioer fr e kiler, er kytter ig til e ekelte ger. vi relevte oplyiger ikke k gefie i P-løige vil et uermiere brugere tilli til P-løige. Derfor er et helt eetielt t t fr lle relevte kiler tille til råighe for merbejere vi P. Der kl etblere gg til e t, er lgre i eller berege f e kommule ytemer. Peroheførbre oplyiger kl kue mmetille på tvær f tkiler, hvilket kræver t fælleoffetlige t- og uvekligtrer håhæve krpt. M4, M5. M7 F6 Rtiole: Koekve: Forretigmål: Merbejere hr lrig gg til iformtio e ikke hr tillele til t e Der kl kbe tryghe og ikkerhe for, t iformtioer om borgere og virkomheer opbevre og behle på betrykkee vi båe ift. kommuiktio me kommue og år et offetlige behler iformtioe itert. Det er erfor væetligt, t er i elve eiget f P er e ikkerhetruktur, om ikrer t t ikke er tilgægeligt for re e e relevte prter. Overholele f tlovgivige. ikrig f t fortrolige t ku vie til peroer, om hr rettigheer til t e ie t. ikkerhe verøree iformtioer fortrolighe, itegritet og tilgægelighe kl tæke i i P fr trte og følge iformtioere i lle former for præettio. Kræver e ikkerheløig, om k håtere e kommule forkelligheer og om giver mulighe for e kommul tyrig f rettigheer ift. kommue merbejere. M3, M5, M7 F7 Rtiole: Koekve: Forretigmål: P veer i viet muligt omfg fælleoffetlige trer for t og tuveklig P veer ikke proprietære ttyper og uveklig f ie om ikke er i overetemmele me e ekiteree fælleoffetlige trer. Ve t iitere på veele f åbe fælleoffetlige trer ikre et, t uveklige f t til P er ufhægig f proprietære itegrtioer til fgytmer mv. veele f fælleoffetlige trer gør et emmere for ye leverører t komme i på mrkeet. Klrt efieree retiglijer for t og uveklig f ie, om mevirker til t bere mmetillig f iformtioer mt ufhægighe ift. pecifikke leverører. M1, M2, M6 P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 100 f 166

101 P Krvpecifiktio bilg 2 F8 Rtiole: Koekve: Forretigmål: P veer i viet muligt fællekommule tøtteytemer fr e fællekommule rmmerkitektur P kl e i mmehæg me e mlee it for e fællekommule rmmerkitektur. For t uytte e muligheer om ligger heri, er et vigtigt t iitere på t bruge e tøtteytemer om tille til råighe i rkitekture i viet mulige omfg Borgere, virkomheer og gbehlere kl ku iberette oplyiger é gg, fori iformtioer tilvejebrgt f é feligit-løig tille til råighe og k gebruge f re feligerit-løiger. Kræver e miig uveklig f t på tvær f it-løiger. vret for imlig, veligehol og utillig f t kl være tyeligt efieret. M1, M2, M4, M5, M6 F9 Rtiole: Koekve: Forretigmål: P veer uelukkee t fr utorittive kiler P hr e etyig kile til e ekelte iformtioer. Ift. e ekelte kommue, er er lrig tvivl om hvor kile til e give iformtio bor hee. Ve t beytte utorittive kiler ikre titegritete f e oplyiger om hete i i P. Ve t beytte utorittive kiler kl t ikke veligehole flere forkellige teer, hvilket vil mevirke til t ikre e bere kvlitet f e oplyiger, er er i gbehlige. M5, M6 F10 Rtiole: Koekve: Forretigmål: Overblikiformtioer er hole og veligehole i gbæree it-ytemer k tilgå i P vi itegrtio til e fællekommule tøtteytemer Et fylet gøree overblik kræver, t relevte iformtioer gåee e kokrete g, om kommuebrugere rbejer på, tille til råighe for P itegrtio til e fællekommule tøtteytemer. D et ikke på forhå k fgøre hvilke præcie iformtioer om kl bruge i overblikele må er tille et geerelt krv om t iformtioer fr gbæree it-løiger mv. tille til råighe for P vi e fællekommule tøtteytemer. For t ikre et bete overblik for kommuebrugere - og erme ikre e effektiv og fyletgøree gbehlig - må e relevte overblikiformtioer tille til råighe for P. For t ikre t ie oplyiger ret fktik tille til råighe, er et øveigt me e treg håhævele f e fælleoffetlige trer for uveklig f ie t. M4, M5, M6, M7 F11 Rtiole: gt hole og veligehole i gbæree it-løiger og ikke i P P er tækt om e mmetillig og utillig f iformtioer verøree ger i e kommule forvltig. Derfor vil er ikke i elve P ligge iformtioer verøree ekelte ger, ie lti hete fr ere utorittive kile. Ve t gøre P fri f ejerkb til t, ikre e mere flekibel og løt koblet løig. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 101 f 166

102 P Krvpecifiktio bilg 2 Koekve: Forretigmål: Ve t hete gt ve kile ikre ktulitet i e vite t. l t kl lti hete i fr ere repektive kiler, og k lrig lee lgre loklt i P. M1, M6 F12 Rtiole: Koekve: Forretigmål: P rkitekture kl vi åbehe tyrke kokurrece og iovtio P kl i viet muligt omfg vee åbe trer og e åbe rkitekturer, om tiller uvieler og itegrtio me ye it-løiger. kber et fgøree fumet for øget kokurrece og iovtio i et mrke, hvor kommuer gør ig ufhægige f ekeltleverører. Åbe trer kl vee, hvi er k påvie e buie ce, eller hvi et ikke mefører uøige meromkotiger for P. P kl tge uggpukt i fælleoffetlige og kommule referecerkitekturer, er peger på relevte trer og itfler. M1, M2, M Pricipper for tekik it-rkitektur P1 Rtiole: Koekve: Forretigpricip: P bygge f løt koblee kompoeter P bygge f løt koblee kompoeter, om mmeætte i e kokrete itløiger efter et legoklo pricip. rkitekture bliver veligeholelevelig, å et er muligt t rette ele f løige ue t et hr væetlig iflyele på re it-løiger. Giver e flekibel rkitektur me øgee muligheer for gebrug og erme ogå e øget mulighe for t levere time to mrket løiger. rkitekture bliver mere overkuelig og emmere t tete. Giver e miig it-rkitektur me åbehe over for kommuere lokle vlg og tilpiger. rkitekture kl være lgelt me klr killele f brugerilog og rbejgge fr e uerliggee ervice og tekike lg. Brugeriloger og rbejgge bygge i viet muligt omfg på fælle uerliggee ervice, er ku implemetere i é fælle verio for lle. ervice kl løe et velfgræet problem og være løt koblee, å e k vee me å få foruætiger, om muligt. Krvpecifiktioer m.m. kl uforme på e å måe t ele f it-løige k gebruge i re mmehæge. F1, F2, F3, F7 P2 P bygge på fælleoffetlige og fællekommule trer P vil kulle vee bret ift. e kommule løiger, hvorfor et er vigtigt båe t vee lleree ekiteree trer og t få etbleret ye trer på områer, hvor ette køe øveigt ift. P. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 102 f 166

103 P Krvpecifiktio bilg 2 Rtiole: Koekve: Forretigpricip: I P er er itegrtio til mge it-løiger og er må forvete t være mge forkellige leverører f ie. Når mge prter kl tle mme elektroik, er et vigtigt ette ker efter et fælle regelæt og efter fælle trer. Mge f e kommule løiger vil blive bygget ove på kompoeter fr rmmerkitekture. yergie opå ve t e løig om P bygge på mme måe. Kræver opøgig ift. om er fie fælleoffetlige eller fællekommule trer i forveje. Fie åe på et givet områe kl tre vee. Er tre ikke tiltrækkelig - eller fie er ikke e tr på områet - øge tre geem KLKOMBIT æret eller etbleret. F4, F5, F6, F7, F8 P3 Rtiole: Koekve: Forretigpricip: Itegrtio følger vetge pricipper Itegrtio til rmmerkitekturkompoeter, e forkellige gbæree ytemer m.m. opbygge efter e i KOMBIT vetge retigliier herfor heruer itegrtiomøtre og retigliier om t mmehæge etblere uer veele f uikke og uforerlige øgler. E killele f e brugervete ietifiktio og e tekike øgle i it-løige vil give mere veligeholelevelige it-løiger og erme effektivierig på e lge be. Ofte vee e brugervet ietifiktio f forretigobjekter ogå om e tekike øgle i it-løige, hvilket giver mge uforriger, år ee ietifiktio kifter væri. Itegrtioer etblere i hehol til retigliiere bekrevet for KOMBIT itegrtiomøtre. Itere t og t hetet ho tkiler tilele e uik og uforerlig ietifiktio (f.ek. f type UUID), og ikke ku e brugervet øgle, om måke ære over ti. Der kl lti være e uik øgle til et forretigobjekt. F7, F10 P4 Rtiole: Koekve: veele f reute t følger vetge regler om uggpukt kl t tilgå ve kile, ålee t vi ugår reute t. Me et k f tekike eller økoomike årger være øveigt t vee kopit (ekempelvi ifb. ogle f rmmerkitektur kompoetere). pg. mglee tilgægelighe i forhol til e økee oppeti eller for t opå e tilfretillee performce. Vi ikrer e tørre rifttbilitet (oppetigrti og performce) i vore it-løiger ve t hve t tæt på it-løige. Det fælle regelæt kl ikre høj tkvlitet. vi er oprette e lokl kopi f t, er et vigtigt t ette ker efter e i KOMBIT vetge pricipper, ålee t tkvlitet, ktulitet m.m. ikre bet muligt. Ekempelvi t et forretigobjekt uikke øgle metge og opbevre i kopiregitret. veele f kopit kræver e øje vurerig i hvert ekelt tilfæle. om uggpukt er et ielet, t m tilgår t ve kile. Ve veele f kopit kl et ikre, t ie lti er tiltrækkelig ktuelle ift. e kokrete veele, ålee t er ikke træffe fgøreler på et fejlgtigt og forælet grulg. Kræver t behovet for ktulitet vurere kokret i forhol til e P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 103 f 166

104 P Krvpecifiktio bilg 2 Forretigpricip: ekelte t. F8, F9, F11 P5 Rtiole: Koekve: Forretigpricip: Kvlitete f e utillee iformtioer kl være ket. Uveklig og veele f t og igitle ervice på tvær f ktører kræver, t cetrle egekber om ejerkb, kvlitet, præciio mv. verøree e pågælee t igitle ervice er kete, bekreve og utillet. For t veere k hve tilli til e igitle ervice og e utillee t, kl et fremgå, hvilke kvlitet t befier ig i, mt hvem er hr vret for e pågælee t. Mett åber mulighe for t veere k vurere om t er i tiltrækkelig kvlitet til e give opgve. Der kl være mett tilgægelige for lle t, om utille geem P ervicegræefle. F1, F4, F5, F8, F9 P6 Rtiole: Koekve: Forretigpricip: Iformtioikkerhe kl bevre ikkerhee verøree oplyigere fortrolighe og tilgægelighe kl følge iformtioere uet hvor og hvor ie præetere for brugere. Borgere m.fl. kl hve tilli til igitl forvltig og e tilhøree offetlige behlig f iformtioer om em og ere fmilie. Fortrolige oplyiger må ikke kue e f re e em, om hr fået tilelt rettigheer hertil. Der kl ikre et ertet højt ikkerheiveu i P og e vete rmmerkitektur kompoeter, å iformtioer på betryggee vi opbevre, behle og uvekle. F6, F10 P7 Rtiole: Koekve: ervice implemetere om e btrktio over forretigfuktiolitet og iformtio ervice er e btrktio over forretigfuktiolitet og iformtio, er tille til råighe for erviceveere vi e offetliggjort ervicepecifiktio. ervice fuktiolitet er ku ket og tilgægelig vi et iterfce, e tilbyer. ervice ugør et btrktiolg, er kjuler e uerliggee implemeterigetljer. pecifiktioe f e ervice bliver herme kilt fr implemeterige, hvilket gør et muligt t ære i implemeterige, ue t et påvirker veere f ervice. killele f pecifiktio og implemeterig giver P væetlig tørre frihe til t veligehole erviceimplemeterige ue t kulle irge og påvirke veere f ervice. E ervice kl kue vee u fr e iformtio er er tilgægelig i pecifiktioe. Det tiller krv til ihol og præciio i okumettioe f pecifiktioe. erviceimplemeterige kl overhole pecifiktioe, me k eru over frit vælge hvor implemeterige geemføre. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 104 f 166

105 P Krvpecifiktio bilg 2 Forretigpricip: ervice etblere om ervice er giver e forretigmæig væri og erme ikke om imple CRUD ervice. F4, F5, F7, F8, F10, F mmehæge mellem pricipper Forretigmål og forretigpricipper Neetåee tbel mmekobler P forretigmål (v. hv øker vi t opå) og P forretigpricipper (v. e måe vi vil gøre et på). vert ekelt forretigmål er uertøttet f mit ét pricip, og hvert forretigpricip uertøtter mit ét forretigmål. Forretigpricipper Forretigmåluccekriterier M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 F1 Overblikket i P kræery loklt X X X F2 P er ufhægig f pecifikke rbejproceer X F3 rbejproceer optimere ifb. P X X F4 P uforme i et gekeeligt prog for merbejere på e ekelte gområer X X X F5 P mmetiller oplyiger på tvær f tkiler X X X F6 F7 F8 Merbejere hr lrig gg til iformtio e ikke hr tillele til t e P veer i viet muligt omfg fælleoffetlige trer for t og tuveklig P veer i viet muligt omfg kompoeter og ervice fr e fællekommule rmmerkitektur X X X X X X X X X X X F9 P veer uelukkee t fr utorittive kiler X X F10 F11 F12 mtlige grelevte overblikiformtioer, om bor i ED og fgytemer mv., k tilgå vi P gt hole og veligehole i gbæree itløiger og ikke i P P rkitekture kl vi åbehe tyrke kokurrece og iovtio Figur 20: Forretigmål og forretigpricipper X X X X X X X X X Forretigpricipper og pricipper for tekik rkitektur Neetåee tbel mmekobler P forretigpricipper og P pricipper for tekik rkitektur (v. e måe vi tekik vil ikre e uertøttele f forretigpricippere på). vert ekelt forretigpricip er uertøttet f mit ét tekik pricip, og hvert tekik pricip uertøtter mit ét forretigpricip. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 105 f 166

106 P Krvpecifiktio bilg 2 Forretigpricipper F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Overblikket i P kræery loklt P er ufhægig f pecifikke rbejproceer rbejproceer optimere ifb. P P uforme i et gekeeligt prog for merbejere på e ekelte gområer P mmetiller oplyiger på tvær f tkiler Merbejere hr lrig gg til iformtio e ikke hr tillele til t e P veer i viet muligt omfg fælleoffetlige trer for t og tuveklig P veer i viet muligt omfg kompoeter og ervice fr e fællekommule rmmerkitektur P veer uelukkee t fr utorittive kiler mtlige grelevte overblikiformtioer, om bor i ED og fgytemer mv., k tilgå vi P gt hole og veligehole i gbæree it-løiger og ikke i P P rkitekture kl vi åbehe tyrke kokurrece og iovtio It-pricipper Figur 21: Forretigpricipper og pricipper for tekik rkitektur P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 106 f 166

107 P Krvpecifiktio bilg Overoree rkitekturkrv Krv #137 Overholele f fælleoffetlige trtegier, pricipper og iititiver Ktegori: K Type: Ikke fuktioel Krv #138 rkitekture kl være i overetemmele me e Fælleoffetlig igitlierigtrtegi, Fællekommul igitlierigtrtegi, viboge fr ITT, mt Overoree pricipper og bet prctice fr ITT. Tilbugivere kl i it tilbu reegøre for hvor [tr] er overholt veele f reute t kl følge vetge regler Ktegori: K Type: Ikke fuktioel Krv #139 Ve etblerig f reute t kl etblerige og efterfølgee veligeholele, følge et æt regler og pricipper, jf. pukt Fejl! eviigkile ikke fuet.. Etblerig og veligeholele f reute t kl ke på koitet vi og ue tb f t ervice kl være ikplet Ktegori: K Type: Ikke fuktioel ervice kl være ikplet ålee, t et veerytem f e ervice ikke kl være beket me, hvor ervice er implemeteret for t vee e, jf. pukt Fejl! eviigkile ikke fuet.. Krv #140 Beke om æret regitrerig Ktegori: K Type: Ikke fuktioel Løige kl tilbye mekimer hvorme forretighæeler k publicere til veerytemer, jf. pukt Fejl! eviigkile ikke fuet.. Krv #141 Gebrug Ktegori: K Type: Ikke fuktioel Krv #142 Løige kl gebruge ekiteree fuktiolitet i et omfg e ekiterer bortet fr, hvi et er uheigtmæigt jf. pukt Fejl! eviigkile ikke uet.. Brug f ope ource Ktegori: K Type: Ikke fuktioel Leverøre kl bekrive, i hvilket omfg ope ource tæke vet i Løige. om e el f bekrivele, kl Leverøre ogå bekrive, hvor er ikke vee ope ource. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 107 f 166

108 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #143 veele f moe tekologier Ktegori: K Type: Ikke fuktioel Krv #144 Løige kl vee mrkeubrete og moe tekologier, jf. pukt Fejl! eviigkile ikke fuet.. Der vil ve evluerige f ette krv blive lgt vægt på Leverøre okumettio f mrkeubreele og moehe f tekologie. Løige flekibilitet Ktegori: K Type: Ikke fuktioel Krv #145 Løige er flekibelt opbygget, og vil kue moificere me hey til eig og fuktiolitet i tkt me, t efterpørgel og behov ære i Løige livcyklu. Løt koblee ytemkompoeter Ktegori: K Type: Ikke fuktioel Krv #146 Løige kl være opbygget f løt koblee ytemkompoeter, jf. pukt Fejl! eviigkile ikke fuet.. Robuthe Ktegori: K Type: Ikke fuktioel Krv #147 Opbygig f Løige kl ikre e høj robuthe mo tb f t og ebru i øvrigt. Løige klerbrhe Ktegori: K Type: Ikke fuktioel Leverøre kl pllægge og uvikle Løige ålee, t Løige i e efterfølgee rift k klere, åvel horiotlt om vertiklt til t håtere et tigee tl brugere og tmæger mtiig me, t e ftlte ervicemål for rifte, jf. Bilg [XXX] til ehver ti k efterkomme. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 108 f 166

109 P Krvpecifiktio bilg De fællekommule Rmmerkitektur E rmmerkitektur er, om vet iger, e fælle rmmer, vi ætter op for lle, er kl rbeje me kommule proceer og kommul it. Det er populært gt e pillebe og e pilleregler, er vil gæle for t være me til t levere it til kommuere fremover. Rmmerkitekture er e måe t lyere og trukturere e forretig, om e kommule forvltig ugør. Rmmerkitekture k ele op i et koceptuelt (logik) iveu, og et fyik iveu, om ppliktioer og ytemer relterer ig til. Rmmerkitekture er erfor e måe: Koceptuelt t o tæke i forretig o trukturere i forretig mht. iformtiovr, regler og proceer o opætte pilleregler og pricipper for em, er vil levere til et kommule mrke o lyere forretigbehov metoik for t ikre ligmet i e mlee forretig o kommuikere me omveree i et ertet, fortåeligt prog o kue fokuere på e mire el f helhee, ue t mite helhee Fyik t o trukturere e it, om kl uertøtte forretige o trukturere e byggetegig, om leverørere kl bygge ytemer efter o ikre t e uviklee it-ytemer k kommuikere på tvær f leverører o ikre e tyret migrtio fr gmmelt til yt Rmmerkitekture er kort gt et hjælpemiel til t opå bere, billigere, mmehægee og forrigrobute it-ytemer, leveret f et bret uit f leverører Løige veele f Rmmerkitekture For t ikre iveritet, flekibilitet og gebrug i i løigportefølje, øker Kue t løige kl bere ig på e række ekiteree (og kommee) fælleoffetlige og fællekommule ittøtteytemer. Die fremgår f lite eefor. Keetegee for ie it-ytemer er, t e er etbleret (eller etblere) om et le i e fælleoffetlige eller fællekommule it-ifrtruktur, og t e om å kl fugere om tøtteytemer for kue forretigløiger. Kue er i fær me t uvikle e række fællekommule tøtteytemer, er kl tille fuktiolitet og t til råighe for fællekommule forretigløiger. Kue vurerer p.t. t e følgee kommee tøtteytemer er relevte for P-løige: g- og Dokumet-iek, Yeleeiek, Prtiformtio, Klifiktio, Orgitio, Bekeforeler. For yerligere bekrivele f hvor P forveter t løige kl vee tøtteytemere hevie til fit eefor om P Målrkitektur mt til bilg x.x. I overetemmele me kiftee forretigbehov vil portefølje f fællekommule ittøtteytemer uvikle ig over ti, hvorfor et ikke k tge t e ovetåee opremig f relevte fællekommule it-tøtteytemer er eelig. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 109 f 166

110 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #148 tøtteytemer 1 Ktegori: K Type: Ikke fuktioel Forretigrtiole: Krv #149 tøtteytemer 2 Løige kl bere ig på lle relevte fællekommule it-tøtteytemer, hvor e fie, og hvor e f Kue (på bggru f Leverøre kokrete vurerig) ftlægge om tiltrækkeligt tbile og robute til t uertøtte P-løige. BRUG DEM, NÅR VI ER ENIGE OM, T DE ER KLR! Ktegori: K Type: Ikke fuktioel Forretigrtiole: Krv #150 tøtteytemer 3 Leverøre kl bekrive P-løige veele f e relevte fællekommule it-tøtteytemer. eruer kl leverøre bekrive, hvor P-løige eige, uvikle og implemetere, å Kue flekibelt k ukifte fællekommule it-tøtteytemer. [Evluerigkriterium: Kue lægger i i vurerig f bevrele vægt på i hvor høj gr løige fktik uertøtte f e fællekommule ittøtteytemer] BEKRIV VORDN DE NVENDE Ktegori: K Type: Ikke fuktioel Leverøre kl bekrive i hvilke utrækig e forelåee P-løig k vee e lleree pecificeree relevte fællekommule it-tøtteytemer på e forretigmæigt heigtmæig måe. eruer kl leverøre bekrive evetuelle forlg til æriger i, hvor e fællekommule it-tøtteytemer kl eige, uvikle og implemetere på e måe, å et i højere gr ikre e overetemmele me Kue pricipper og målrkitektur for P-løige. [Evluerigkriterium: Kue lægger i i vurerig f bevrele vægt på i hvor høj gr leverøre emotrerer eve til t fortå og vee e lleree pecificeree fællekommule ittøtteytemer og på e bggru eige e forretigrelevt P-løig] Forretigrtiole: BEKRIV OM DE LLEREDE PECIFICEREDE R-T ER MN- GELFULDE! P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 110 f 166

111 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #151 tøtteytemer 4 Ktegori: K Type: Ikke fuktioel Forretigrtiole: Krv #152 tøtteytemer 5 Leverøre kl bekrive, hvor P-løige eige, uvikle og implemetere, å Kue flekibelt k ukifte fællekommule it-tøtteytemer. [Evluerigkriterium: Kue lægger i i vurerig f bevrele vægt på el e løt koblet rkitektur mt på leverøre eve og vilje til t uertøtte Kue kokrete ukiftig f fællekommule it-tøtteytemer, heruer fx bekrivele f procee herfor og priætige herf] UDKIFT DEM NÅR KUNDEN FORLNGER DET Ktegori: K Type: Ikke fuktioel Leverøre kl me uggpukt i e forelåee uvikligpl for P-løige bekrive, hvor m vil håtere fhægighee til levercer f e kommee fællekommule it-tøtteytemer. Bekrivele kl foretge ærkilt pr. it-tøtteytem og iehole e robut projektpl me kokrete forlg til, hvor m i et prllelt uvikligforløb vil håtere tværgåee fhægigheer. Leverøre k i i bevrele tge, t Kue for hvert ervice iterfce til e fællekommule ittøtteytemer tiller relevte tettubbe til råighe. [Evluerigkriterium: Kue lægger i i vurerig f bevrele vægt på e robut pl, er bekriver og tger høje for e kokrete projekt- og levercefhægigheer mellem P-løige og e fællekommule it-tøtteytemer, heruer behov for evetuelle el-levercer om fx eigpecifiktioer, tet-tubbe, koorieree tetrejebøger, froze zoe, itegrtiotet, releetyrig, o.lig. fr itævte, å m ugår forikeler i P uvikligpl] Forretigrtiole: BEKRIV VORNÅR DE ENET KL VÆRE KLR (Å VI UNDGÅR PLN B!) P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 111 f 166

112 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #153 tøtteytemer 6 Ktegori: K Type: Ikke fuktioel Forretigrtiole: Krv #154 tøtteytemer 7 I fl et eller flere f e ævte tøtteytemer ikke er til råighe for P-løige på et pllgte tipukt, kl leverøre me uggpukt i uvikligple for - P og fhægigheere bekrevet heri (e foregåee krv) bekrive, hvor m vil iværkætte kompeeree hliger og evetuelt implemetere iterim-løiger for t ugå forikeler og ikre fremrift i uviklig og ibrugtgig f P-løige. Bekrivele kl foretge ærkilt pr. it-tøtteytem og iehole et robut ltertiv me kokrete forlg til, hvorår og uer hvilke betigeler, ltertivet kl etblere. [Evluerigkriterium: Kue lægger i i vurerig f bevrele vægt på t e forelåee ltertiver er relitike og t er er klre kriterier for, hvorår Kue kl træffe belutig om evetuel ibrugtgig herf for t ugå forikeler] V EN PLN B PRT Ktegori: MK Type: Ikke fuktioel Forretigrtiole: Krv #155 tøtteytemer 8 Leverøre kl tge iititiv til rettiig iformtio f behov for belutig om iværkættele f kompeeree hliger og implemeterig f iterim-løiger (e krvet ovefor). TG NVR FOR PLNEN Ktegori: MK Type: Ikke fuktioel Forretigrtiole: Krv #156 tøtteytemer 9 Belutige om iværkættele f kompeeree hlig foretge f kue (e krvet ovefor). OVERLD BELUTNINGEN TIL KUNDEN Ktegori: O Type: Ikke fuktioel Leverøre kl iværkætte kompeeree hlig for mglee rettiig leverce f et fællekommule ittøtteytem [XXX]. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 112 f 166

113 P Krvpecifiktio bilg 2 Forretigrtiole: VI VIL BE OM PRIER PÅ LLE KOMPENERENDE NDLIN- GER OG VI VIL FØRT BETLE FOR PLN B, NÅR DEN IVÆRKÆTTE. DERFOR OPTION PR. KOMPENERENDE NDLING PR. TØTTEYTEM 6.4 P Referecerkitektur E referecerkitektur er e yre rmmer for e løig, heruer fortt uviklig og e elemeter er igår i løige. P hr optillet e referecemoel for P-løige målrkitektur. Referecemoelle er e ielmoel, er bekriver hvor P -løiger kl opbygge, å e k implemetere, miitrere og veligehole flekibelt. For hvert løigelemet i referecemoelle fie pricipper og retiglijer for målrkitekture. Retiglijere efierer ogå i hvilke gr e forkellige løigelemeter kl være ikplet og fgræet i forhol til re løigelemeter. Referecemoelle vil mme me målrkitekture være uggpukt for t efiere, hvilke forkellige ifrtrukturkompoeter, er kl til, for t Leverøre k uvikle og fvikle e forkellige løigelemeter i moelle. Figur 22: Referecemoel for P målrkitektur Referecemoelle er e rmme, er k bruge til t bekrive og fortå løigrkitektureytemer på logik iveu og e bygger igeem ie lg bro til re ele f rkitekture. Referecemoelle er utryk for projektet billee f e geerel rkitektur for e it-løig, om ieholer elemeter vree til e behov, er er i P projektet. Referecemoelle kl ltå betrgte om bggru for målrkitekture for P. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 113 f 166

114 P Krvpecifiktio bilg Referecemoelle rkitekturelemeter 18 Græefle Græeflelget betår f e ele f e løig, er vretger opgve me t præetere iformtio til eller fge iformtio fr e ktør. ktøre er ete e bruger eller et ektert ytem. Procelg Procelget vretger procerelierig, v. procelget vier hvor ervice bliver mmet og orketreret f re ervice i workflow. I procelget håtere båe meekemkie proceere, v. e proceer om kræver meekelig iblig og ytemproceer, og e proceer er k uføre ue meekelig iblig. Procelget kl båe kue uertøtte ykroe og ykroe proceer. Implemeterig f forretiglogik i procelget kl hole på et miimum. Forretiglogikke kl i teet implemetere i erviceimplemeteriglget eller å tæt på ette om muligt. Derme ugår m, t e mme logik kl implemetereoptere flere teer og erme miker riikoe for t ekempelvi regler ikke er fult opteret. Procelget vretger eviere hæelerelierige, v. ikrer t hæelerbekeer k fee og motge mellem e forkellige ktører. ervicelg ervicelget hr vret for t utille ervice på eig og rutime tipukt. Die ervice kl e om øveige ble byggekloer i forretigprocerelierige. Flekibilitet i forhol til procerelierig k ku opå, hvi fuktiolitete i Kommuere ytemportefølje er til råighe i form f ervice. lle ervice kl utille på forretigmæigiveu og forkre i kommuere begrebmoel. erviceimplemeterig I bue f et logike perpektiv f referecemoelle fie erviceimplemeterige. ervice k implemetere om Egeuviklee ytemer eller kompoeter. Rmmerkitektur tøtteytemer Fælle offetlige grut trytemer. Ipkig f ekiteree løiger. Ektert kffee ytemer eller ektere ytemer. Pricipielt er er ige rkitekturmæige biiger til vlg f implemeterigtekologi, blot erviceimplemettioere overholer reglere for utillig og okumettio f erviceiterfce. 18 Dette fit er kuriveret for t fthole læere foku på, t er er tle om e referecerkitektur. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 114 f 166

115 P Krvpecifiktio bilg 2 ERVICEINFRTRUKTUR ikkerhemoul ikkerhemoulet hr vret for ikkerhe og håterig f forepørgler, og kl ikre følgee: utorieret gg til ervice. utetifiktio f e brugereytemerløiger er øker t vee e give ervice. t overholele f perotlove uertøtte. ervicektlog ervicektloget kl birge til t ikre opfylele f behovet for miitrtio f erviceftler. ervicektloget kl eviere birge til opfylele f behovet for yliggørele f ttu for e forkellige ervice, og hvorvit e overholer e ftlgte ervicemål. Logigmoul Logigmoulet er vrlig for t ikre e ertet logig f t i forbiele me ggmoulet. Itegrtiofrmework Itegrtiofrmeworket kl birge til t ikre opfylele f behovet for klerig i tllet f Itegrtioer til ytemet. Itegrtiofrmeworket kl vi geveelig fuktiolitet uertøtte, t omkotigere ve uviklig f Itegrtioer reucere. fregigmoul fregigmoulet kl ikre opfylele f behovet for utomtierig f fregig f forbrug. Drift Drift hr vret for t ikre, t ee båe k ke ve e cetrl og ecetrl riftmoel. Dv. t P båe kl kue rifte me e cetrl riftleverør for ogle kommuer, me re kommuer kl kue vælge e ecetrl riftmoel. Det kl erfor være op til e ekelte kommue t vælge, hvilke riftmoel e øker. TØTTEØJLE miitrtiomoel miitrtiomoulet kl ikre opfylele f behovet for miitrtio f erviceftler. miitrtiomoulet kl uertøtte procee for etblerig f erviceftler mellem kommuer og Kue, mt moiger om tillutig til ytemet fr veerytemere. Chge mgemet Chge mgemet hr vret for t ikre, t er mlet og for e ekelte ele f referecemoelle er opt e ærigproce. Dee ærigproce kl birge til t er er klre retigliier til hvor e ekelte ele f referecemoelle k ukifte. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 115 f 166

116 P Krvpecifiktio bilg 2 Tet og kvlitetikrig Tet og kvlitetikrig hr vret for t ikre t er er opt e tet og kvlitetikrig proceure, om ikrer t lle ele f referecemoelle hr e økee kvlitet. Dokumettio Dokumettio hr vret for t ikre, t l okumettio omkrig e ekelte kompoeter i pltforme er opteret og frit tilgægelig for lle ivolveree prter. Goverce Goverce hr vret for t opætte og uertøtte e belutigtruktur for lle ele f referecemoelle, mt heruer hvilke trer er kl beytte i referecemoelle. 6.5 Målrkitektur for P-løige E målrkitektur efierer e mål løige pejler imo. Målrkitekture er ipireret f og kl hole ig ie for referecerkitektureog bekriver overoret implemeterig. De overoree rkitektur omkrig P og et omgiveler er illutreret i eetåee figur. mrt phoe Tblet P Borger.k xxx xxx P m. Ekter leverør P PP tore P mmetilligervice - Fi primær prt ifo (øg) P grbejeervice (overggløig) - Jourlott (Opret, læ, øg) - g (Opret, læ, øg) m. ervice Cetrl miitrtio Lokl miitrtio Lokl pltform ervicepltform Geerelle ervice ikkerhe gbæree it.-yt. tøtteytemer Fælle grut Figur 23 P målrkitektur cope for P-løige er grøe elemeter. For å vit går mmetillig og utillig f P-mett 19 er P-løige fhægig f itfler fr e fællekommule tøtteytemer. 19 P-mett er et forretigutryk, er beteger e iformtioer, er hole og veligehole i re kileytemer, og om mmetille og utille i P. Terme ækker følgee t: tmoplyiger, ger, okumeter, bevilligeryeler, jourlotter, i-ugåee kommuiktio, hæeler og vier. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 116 f 166

117 P Krvpecifiktio bilg 2 P ikkerhemoel er ligelee beret på fællekommul ggtyrig og miitrtiomoul for ggtyrig De ekelte rkitekturlg Målrkitekture betår f eetåee rkitekturlg. Die er e rkitekturmæige retiglijer, er ugør grulget for evluerige f Leverøre løigbekrivele: Kommuebruger f P heruer e brugerfle om P elv utiller Kommuebrugere bygger ere brugerfle ve t vee e eller flere f e PP, om P utiller geem e P PP hop ogeller ve t vee e ervice, om P bygger og utiller geem ervicepltforme. P ieholer elv e P brugerfle, om er opbygget efter ie pricipper me heblik på veele fr e PC og brower, e Tblet eller fr e mrt phoe. rkitekture omkrig ette er bekrevet eefor. P PP hop P utiller fuktiolitet i form f PP klr til veele i P brugerfle og re brugerfler. PP hop vil iehole ppliktioer til veele i forkellige mmehæge (P, kommule hjemmeier, fgytemer m.m.) og tekologier (mrtphoe, Tblet og Web brower m.m.). PP vil være uviklet f P i 1.0, me efterfølgee vil et (i P PLU) ogå være muligt for fgytemer, leverører m.fl. t utille ppliktioer i P PP hop, åfremt ie overholer e hertil kyttee trer. Et ekempel herpå kue være et fgytem, om hr vlgt t utille e light ugve f Opret g eller kriv jourlott til utillig i P brugerfle. P uviklee og utillee forretigervice P utiller fuktiolitet og tilhøree t geem e række forretigervice me tilhøree metoer. E kommuebruger k vælge t bruge ppliktioe i P PP hop eller elv bygge e ppliktio ve t vee e utillee t geem ie forretigervice. P motor til mmetillig og utillig f grelteree t P hovefuktiolitet betår i t mmetille og utille forkellige grelteree t. Dette gøre i e P Motor, om ieholer: Fi primær prt ifo: Et 360 grer overblik ift. e pågælee prt (borger eller virkomhe, ikl. foreig). Overblikket omftter P-Mett, v. tmoplyiger, ger, okumeter, bevilligeryeler, jourlotter, i-ugåee kommuiktio og hæeler. ervice orketrerer kl til fællekommule tøtteytemer, fx g- Dokumetieker, Klifiktio, Orgitio, etc. for t fie e økee iformtioer om e borger (eller e virkomhe). Et filter i import tyrer, hvilke elemeter, er øke fremfuet. ervice fier it f tøtteytem og kler grut vi ervicepltforme. tøtteytemer (ekempelvi giek ) ieholer tiltrækkelige mett ift. P. Die mett veligehole ue for P regi. øg: U fr opt filter fie mett om borger (og virkomhe) i et relevte fællekommule tøtteytem. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 117 f 166

118 P Krvpecifiktio bilg 2 grbeje: Uertøttele f grbeje me oprettele f jourlotter (overggløig) Jourlott: ervice håterer jourloter i P regi, heruer oprettele f jourloter vi P brugergræefle. lle eefor ævte opertioer veer jourl_ix om kile. Læ: Fyik læ f et ekelt jourlott Opret: Opret jourlott i P øg: U fr opt filter i P uøge relevte jourlotter g: ervice håterer g i P regi, heruer oprettele f g vi P brugergræefle.. Læ: Fyik læ f e ekelt g Opret: Opret g i P Ret: Ret g i P øg: U fr opt filter i P uøge relevte ger miitrtio f P Omftter e miitrtiv brugerfle me tilhøree itere ervice til opætig og tyrig f P heruer regler for gforelig og vier. Ieholer båe e cetrl miitrtio og e lokl (kommul) miitrtio. gbæree it-ytemer P læer lee t i e fællekommule tøtteytemer. Det vil ige, t P ikke læer t i e ekelte kommule gbæree løiger.i P k oprette ger og jourlotter i e vrlige gbehlee løiger ho kommue. For t kue gemme t i e vrlige gbehlee løiger i kommue kræve et, t ie tiller ervice, PI er eller tilvree til råighe for P, ålee t P lee hr tfgt opgve. ikkerhe P ikkerheløig kl give gg til e roller, om e give bruger er tilelt, mt vliere rollere ift. gg til e forkellige t og fuktioer i løige. P ikkerheløig kl - i mrbeje me e forkellige tbæree ytemer og tøtteytemer ikre t er ku utille e t, om e pågælee roller giver gg til. e mere om ikkerhe i ærkilt fit. ree iptcher Telefo bog fuktiolitet. I ree iptcher kl er være e overigt over hvilke ytemer er uertøtter fuktiolitet i e ekelte kommue (ek. Brilletillæg), hvor ytemet k fie fyik (URL, rev, etc.) mt hvor ytemet k trte op (URL me prmetre,.exe fil, pecifikt kærmbillee) Profilerigiiviulierig f P brugerfle P brugerfle opbygge å e på bet mulige måe uertøtter et ekelte fgområe e ekelte kommue kokrete behov. Dette gøre ve u fr e kommule orgierig og veele f gtyper t opbygge ogle brugerfleprofiler, om vee ift. e ekelte merbejer, år ee logger på ytemet. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 118 f 166

119 P Krvpecifiktio bilg 2 Brugerfle opbygge f 3 typer f kompoeter ( PP ): P bi PP Fgpecifik PP Die er tr for lle og kl lti være me i brugerfle. Dv. e k ikke frvælge f hverke et fgområe, e kommue eller e ekelte bruger. Die er fgpecifikke for et ekelte fgområe eller e ekelte kommue og k tilvælge. Nogle f ie k være uviklet f P-projektet, me re vil være uviklet kommult eller i tilkytig til et et it-ytem. 3. Prt PP Die er uviklet f e 3. prtleverør og tillet til råighe geem P. Die kl overhole P PP trer. Et ekempel på opbygig f 2 forkellige brugerprofiler u fr ie pricipper er illutreret eefor. Figur 24 To ekempler på profil opbyggee P brugerfler Opætig f e ekelte brugerprofiler vil kulle ke i et mrbeje me e cetrl og e lokl miitrtor. 6.6 P rkitekturfumet rkitekturfumet forholer ig til løige omgiveler og e muligheer. Efter Målrkitekture bliver rkitekturfumetet å uggpukt for et ærmere krit imo implemeterig, heruer tritiorkitekturer ovetruktur Grulæggee bygger P på 4 grupiller: Fællekommule tøtteytemer Fælleoffetlige grut vi ervicepltforme Ege t Itegrtio ( op ) til gbæree it-løiger Uover e fire grupiller veer P i tørt muligt omfg e fælleoffetlige trer. P er et ytem, om itegrerer me e række båe kommule og fælleoffetlige ytemer og regitre, hvorfor et er vigtigt for P t bere itegrtio m.m. på e fælleoffetlige og fællekommule trer. I e mmehæg er pecielt ter omkrig g & Dokumet mt ikkerhe væetlige Fællekommule tøtteytemer og ervicepltforme P forbruger forkellige tøtteytemer for t ihete e iformtio er kl vie. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 119 f 166

120 P Krvpecifiktio bilg 2 De fællekommule tøtteytemer ieholer e mett er kl vie i P og vi ervicepltforme er er gg til fælle grut, om givet på figure foree. P heter ikke uppleree t i gbæree it-løiger og hr erfor ige itegrtiobehov til ie it-løiger. e ærkilt bilg om tøtteytemer i e fællekommule rmmerkitektur. ikkerhe Rolleberet brug. rettighe tyrig Cotext Provier ecurity Toke ervice Prtkotkt I-ugåee kommuiktio Prtiformtio Prthæeler ree iptcher Klifiktio Orgitio URL Kpbiliteter Bekeforeler boemet på forretighæeler Klifiktio gtyper (KLE) Yelektlog Profilerig Yeleiek Mett Økoomike Reourcer Fyike giek Mett Kileytemref Dokumet ref. Jourlotter Orgitio Kommul orgitio Fcetter ift. orgitioehe Dokumetiek Mett Kileytemref P ervicepltform (itegrtio til fælleoffetlige grut) Pero Perot Fmilie ut Boættele Bolig Boligtype Boligejer Boligt (BBR) Økoomi Pero ikomt Formue Gæl uhe uhektører uhe oply. rbeje rbejte rbejttu -ke oplyi. ree Dk ree Uel ree Ditrikt ocilitrikter koleitrikter Ititutio Ititutio kole Uele Virkomhe Virkomhet Figur 25: P brug f tøtteytemer. P veer e ekelte tøtteytemer på følgee vi: Fællekommule tøtteytemer Klifiktio gklifiktio foregår vi KL-E ikl. Kommuere ege, pecifikke emer. Klifiktio holer KL-E og re klifiktioer kommuere veer, ek. FORM, kotopl m.v. Orgitio Orgitio fie e ekelte kommue biorgitio og tilkytig til klifiktio til uertøttele for gforelig. ikkerhe (ikl. ggtyrigog miitrtiomoul for ggtyrig) ikkerhe håterer gg til brugervete og ikke-brugervete ytemer. I ikkerhe håtere ogå roller og gge for e roller for e ekelte ytemer og ikrer t ige brugere eller ytemer får gg til et e hv e må. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 120 f 166

121 P Krvpecifiktio bilg 2 Kotktt Kotktt hole f og veligehole tøtteytemet Kotktt (er er uer fklrig om fællekommult tøtteytem og ikke er i cope for ee krvpecifiktio),. giek giek ieholer mett for e g me ikke ge elv, plu e mulighe for t hoppe til ge i et it-ytem er ejer ge. e ogå fit om op. Dokumetiek Dokumetiek ieholer mett for et okumet me ikke okumetet elv, plu e mulighe for t hoppe til okumetet i et it-ytem er ejer okumetet. e ogå fit om op. Yeleiek Yeleiek ieholer mett for e yele ikl. Effektuerigpl me ikke yele elv, plu e mulighe for t hoppe til yele i et it-ytem er ejer yele e ogå fit om op. Bekeforeler vee til t orietere gbæree it-løiger om oprettele f objekter (ger, jourlotter) og æriger på ie i P. Fælleoffetlige grut P veer grut (pllgt relieret vi ervicepltforme) på følgee vi forelt på P 1.0 og P PLU: P 1.0 Pero. erfr hete peroe tmoplyiger og fmilieforhol mt hutoplyiger ift. bopælree. Bolig. erfr hete bolige ejerforhol (ejer, el, leje), bolige ejer mt bolige veele, tørrele, tl væreler etc. ree. erfr hete reeoplyiger ift. båe ke og uelke reer. Dke reer er foryet me et reepukt (geokoig f ree). Ditrikter (Geogrfik ielig). erfr hete e forkellige itrikter koleitrikt, ocilitrikt etc. om geogrfike områer. uhe. Omftter peroe uheoplyiger mt uhektører (læge m.fl.) tilkyttet peroe. P PLU P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 121 f 166

122 P Krvpecifiktio bilg 2 Økoomi. Omftter peroe itægt-, ktte- og formueforhol, ejeombeieler, gælforpligtigeler ift. et offetlige m.m. Ititutio. erfr hete peroe ititutiooplyiger (gititutio, kole, uelete etc.) Virkomhe. erfr hete tmoplyiger om virkomheer ikl. foreiger heruer ejer oplyiger. rbeje. erfr hete oplyiger om peroe rbejforhol åom rbejte, ttu (leigi rbeje), -ke iformtioer m.m P holer og veligeholer ege t P-løige må øveigvi hole og veligehole miitrtive t (opætig, rettigheer, etc.) for t kue fugere. Dertil kommer krv om t kue oprette, gebruge og ele øgefiltre (målrettet brugeroplevele, effektivierig f getge rutier, etc.). eruover må P-løige hole og veligehole gt, elvom P-løige om hovepricip ikke lgrer gt, ie hole og veligehole i kommue relevte gbæree it-løig. Der er reegjort herfor i ærkilt fit eefor. Figur 26: Overigt over ege t i P-løige Jourlott til gbæree it-løiger ovepricippet er, t e gt, om kommuebruger i e overggperioe k regitrere vi P, ikke lgre i P, me i e rette lokle gbæree it-løig. Me i fl e lokle gbæree it-løig eu ikke er i t til t motge ie t fr P-løige, k Pløige utgelevi hole og veligehole ie t på vege f e lokle gbæree itløig itil ee er tilpet me e øveige itfler. For t kue opfyle el krv om hurtigt t kue ekpeere e borger eller få e miig rbejgg, vil P iehole t om g og jourlott. E prioriteret rækkefølge kl følge år e get jourlott oprette. vi ikke møter 1 er muligt pg. begræiger i et relevte motgee gbæree it-ytem, vee møter 2 og å fremele. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 122 f 166

123 P Krvpecifiktio bilg 2 Prioritet Møter Overggløig? 1 ge oprette vi P uer iterfce. Vi ervice flevere e me et mme i relevt ytem (Dette giver Kommuebruger mme opleveler f uer iterfce uet gtype (klifiktio)) Nej 2 Kommuebruger hopper til et relevte ytem (forut t et tekik k le ig gøre og t kommuebruger er utorieret). Det foruætte t er k hoppe til ytemet og t ytemet er ket i ree iptcher. 3 I e tritioperioe er et muligt t oprette åvel e g om et jourlott i P. Die gemme i P itil t k flytte re teer he. D P ikke er tækt om e gbæree itløig (og i øvrigt ikke ieholer okumeter) må kommuere ikke pllægge me t ee mulighe er permet, me t e lee er tilgægelig i tritioperioe. Figur 27: Prioritet for t uertøtte rbejgg for jourlott op-itegrtio til gbæree it-løiger P-løige ieholer mulighe for itegrtio til e kommule gbæree it-ytemer i form f, t et fr P-løige brugergræefl er muligt for Kommuebruger t hoppe til et pågælee it-ytem mebrigee relevt øgle fr P (PeroID, gid, DokumetID etc.). Nej J Figur 28:. P hop-itegrtio til gbæree it-løiger Me uggpukt i e g, et okumet eller e pero, pørge i ree iptcher hvor ee gokumetpero eje. erefter ete hoppe er til pågælee ytem me øveig øgle eller er læe vi e ervice e BLOB (Biry Lrge OBject) om herefter vie i e tr viewer (cotie i P ppliktioe). Det foruætte t ree Diptcher er tilgægelig (e bekrivele tiligere i okumetet), å iformtioer om ytemere k fie. Der er urbejet et elvtæigt bilg, er bekriver itegrtiomøtre for OP, e bilg x.x. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 123 f 166

124 P Krvpecifiktio bilg Krv for P-løige it-rkitektur Krv #157 Lgelt, løt koblet og åbe Ktegori: (K) Type: No-fuktioelt Løige it-rkitektur kl bere på Kue pricipper og målrkitektur (e fit x.x). Krv #158 Lgelt, løt koblet og åbe Ktegori: (K) Type: No-fuktioelt Løige It-rkitektur kl muliggøre relierig f e løig, er er lgelt, løt koblet og me åbe (okumeteree) itfler til ektere ytemer. Krv #159 Løige it-rkitektur Ktegori: (K) Type: No-fuktioelt Leverøre kl bekrive løige it-rkitektur mt reegøre for overetemmele (eller et motte) ift. Kue pricipper og målrkitektur me ærlig vægt på lgelig, lø koblig og åbe (okumeteree) itfler til ektere ytemer. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 124 f 166

125 P Krvpecifiktio bilg P vi-løig Bekrevet ærkilt i bilg x.x P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 125 f 166

126 P Krvpecifiktio bilg pecifikke rkitekturkrv for Løige Itegrtiomøtre Krv #160 Itegrtiomøtre Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Krv #161 Itegrtioer kl koble å løt om muligt mellem e it-løiger, er itegrere. eruover kl er vee fælle trer i et omfg, e fie. Itegrtiomøtre Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for hvilke itegrtiomøtre er vee. Der lægge vægt på, t løige er rutet til t uertøtte e bre vifte f itegrtiomøtre og ikke blot ogle få ree iptcher Krv #162 ve ree iptcher Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Løige kl vee ree iptcher. Krv #163 ree iptcher Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Leverøre bee reegøre for, hvor løige veer ree iptcher opdilogberet itegrtio. Krv #164 ve ree iptcher Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Løige kl uertøtte brugere hop til re it-løiger vi ilogberet itegrtio. e ærkilt bilg for itegrtiomøtre. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 126 f 166

127 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #165 ree iptcher Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Orgitio Krv #166 Leverøre bee reegøre for, hvor løige uertøtter forkellige ilogmøtre til t uertøtte brugere hop til re itløiger. Orgitio Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Krv #167 Løige kl vee ekiteree utorittiv kile til Orgitio. Orgitio Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Krv #168 Løige kl vee OIO itfle for Orgitio. Orgitio Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Krv #169 Løige kl vee tøtteytemet Orgitio. Orgitio Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Leverøre kl reegøre for hvor it-løige veer tøtteytemet Orgitio Klifiktio Krv #170 Klifiktio Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Krv #171 Løige kl vee ekiteree utorittiv kile til Klifiktio. Klifiktio Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Løige kl vee OIO itfle for Klifiktio. Krv #172 Klifiktio Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Løige kl vee tøtteytemet Klifiktio. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 127 f 166

128 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #173 Klifiktio Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Leverøre kl reegøre for hvor it-løige veer tøtteytemet Klifiktio giek Krv #174 giek Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Løige kl vee ekiteree utorittiv kile til g. Krv #175 giek Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Krv #176 Løige kl vee OIO itfle for g. giek Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Krv #177 Løige kl vee tøtteytemet giek. giek Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Leverøre kl reegøre for hvor it-løige veer tøtteytemet giek Dokumetiek Krv #178 Dokumetiek Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Løige kl vee ekiteree utorittiv kile til Dokumet. Krv #179 Dokumetiek Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Løige kl vee OIO itfle for Dokumet. Krv #180 Dokumetiek Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Løige kl vee tøtteytemet Dokumetiek. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 128 f 166

129 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #181 Dokumetiek Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Leverøre kl reegøre for hvor it-løige veer tøtteytemet Dokumetiek Yeleiek Krv #182 Yeleiek Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Krv #183 Løige kl vee ekiteree utorittiv kile til Yele. Yeleiek Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Krv #184 Løige kl vee xxx itfle for Yele. Yeleiek Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Krv #185 Løige kl vee tøtteytemet Yeleiek. Yeleiek Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Leverøre kl reegøre for hvor it-løige veer tøtteytemet Yeleiek Kotktt Krv #186 Kotktt Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Løige kl vee ekiteree utorittiv kile til Kotktt. Krv #187 Kotktt Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Løige kl uertøtte opterig f tøtteytemet Kotktt.. Krv #188 Kotktt Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Løige kl vee xxx itfle for Kotktt. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 129 f 166

130 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #189 Kotktt Ktegori: (O) Type: Ikke fuktioel Leverøre kl reegøre for hvor it-løige veer tøtteytemet Kotktt Bekeforeler Krv #190 Bekeforeler Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Krv #191 Løige kl kue uertøtte uveklige f hæelebekeer, om efieret i bilg x.x. Bekeforeler Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Krv #192 Løige kl vee tøtteytemet Bekeforeler. Bekeforeler Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Leverøre kl reegøre for hvor it-løige veer tøtteytemet Bekeforeler P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 130 f 166

131 P Krvpecifiktio bilg Dt Bekrivele f itegrtioer Krv #193 veele f kue løiger Ktegori: (MK) Type: Ikke fuktioel Krv #194 Løige kl kue itegrere til kue ytemer (itflepecifiktioer fremgår f bilg x.x). Kue ytemer k opele i følgee grupper: Fællekommule tøtteytemer: Klifiktio, Orgitio, Prtkotkt, g-okumet-yeleieker, Bekeforeler, ikkerhe Fællekommul ervicepltform gbæree it-løiger i kommuere P Tritioløig veele f kue løiger Ktegori: (MK) Type: Ikke fuktioel Leverøre kl i i løigbekrivele regøre for hvor løige uertøtter itegrtio til kue ytemer, heruer hvilke itegrtiomøtre, er uertøtte OIOXML Krv #195 Brug OIOXML til uveklig f t Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioel Det er et krv, t Løige kl kue kommuikere me ektere ytemer ve brug f XML, uformet efter OIO-Dttrierigkomitee viiger (klet OIOXML), og er kl erfor bekrive iveu for bruge f XML kemer til uveklig f iformtioer g og okumet Krv #196 Beyttele f OIO g og Dokumet trere Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Løige uveklig f ger og Dokumeter kl bere på e OIO gokete trer for g og Dokumet. E bekrivele f trere fie på P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 131 f 166

132 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #197 Lokl uviele f OIO g og Dokumet tre Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Krv #198 åfremt e fgpecifikke gokumet, for meigfylt t kue bekrive, kræver yerligere ttributter eller reltioer e er ekiterer i tre, kl leverøre foretge e lokl uviele f tre. Lokle uvieler kl ftle me mt gokee f Kue. Leverøre kl i i løigbekrivele bekrive hvor ette k opfyle. Dokumettio f implemeterige f OIO g og Dokumet trere Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Leverøre kl bekrive hvilke ttributter, reltioer og opertioer fr OIO g og Dokumet tre er beytte, mt e evetuelle lokle uvieler. vi er er områer hvor tre ikke følge kl Leverøre bekrive hvilke mt give e begruele herfor. Krv #199 Fremøgig f met-t på ger og Dokumeter i ektere ytemer vi OIO trere Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Løige kl kue fremøge met-t i ektere ytemer verøree ger mt Dokumeter vi OIO Dokumet og g tre. Leverøre kl i i løigbekrivele bekrive hvor ette k opfyle Ueele f hæelebekeer Krv #200 Ueele f hæelebekeer Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Løige kl kue uee hæelebekeer til Bekeforelere om oprettele mt æree tilte for ger og Dokumeter i løige (fgpecifikke hæeler). Leverøre kl i i løigbekrivele bekrive hvor ette k opfyle. Krv #201 Motgele mt rektio på bekeer Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Løige kl kue motge hæelebekeer fr Bekeforelere mt regere på ie (heruer tiltkift fr OIO og bekeer fr Grut). Leverøre kl i i løigbekrivele bekrive hvor ette k opfyle. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 132 f 166

133 P Krvpecifiktio bilg Dterviceiterfce Krv #202 Implemeterig f erviceiterfcet [Nv] Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Løige kl implemetere erviceiterfcet [Nv] ålee om et er bekrevet i tre pecifiktio f erviceiterfce for [Nv] me tilhøree XML og Geerelle egekber for erviceiterfce på g- og okumetområet og geem brug f Vejleig om ikke-fuktioelle krv verøree erviceiterfce på g- og okumetområet. Krv #203 Kl f opertioer i terviceiterfcet [Nv] Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Løige kl kue kle følgee opertioer me e rette prmetre i terviceiterfce [Nv] ålee, om et er bekrevet i tre pecifiktio f erviceiterfce for [Nv] me tilhøree XML og Geerelle egekber for erviceiterfce på g- og okumetområet og geem brug f Vejleig om ikke-fuktioelle krv verøree erviceiterfce på g- og okumetområet. Løige kl kue motge og fortolke e XML, om tervice returerer P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 133 f 166

134 P Krvpecifiktio bilg itfler Der hevie til okumet P itfler, bilg XX. P itfle okumetet bekriver hvor t og fuktiolitet tilgå vi ervice. Lite over ervice er vejleee og metget for t vie omfget. De eelige ervice vil være tilgægelige i eig fe. Krv #204 Løige kl vee implemeteree ervice fr tøtteytemere Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Krv #205 Løige kl vee implemeteree ervice fr øvrige itfler Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Krv #206 Løige kl vee e på ervice pltforme implemeteree ervice fr grut Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Krv #207 Løige kl vee e på gbæree it-ytemer implemeteree ervice til t veligehole jourlt Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Krv #208 Løige kl vee e på gbæree it-ytemer implemeteree ervice til t hoppe til ie it-ytemer Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Itegrtio til borger.k Det kl på igt være muligt for borgere t få gg til oplyiger om ege ger på Mi ie på borger.k, og løigrkitekture kl erfor uertøtte e miig itegrtio til borger.k. Digitlierigtyrele hr urbejet vejleige Itegrtio f portlervice på borger.k, er bekriver itegrtiomuligheere i forhol til portlervice på borger.k P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 134 f 166

135 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #209 Itegrtio til Mi ie på borger.k Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Løige kl itegrere til Mi ie på borger.k, å borgere hr gg til oplyiger om ege ger. Vejleige Itegrtio f portlervice på borger.k k fie på XXXXom bilg Krv #210 Itegrtio til Mi ie på borger.k Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Leverøre kl bekrive hvor løige k uertøtte itegrtio til borger.k. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 135 f 166

136 P Krvpecifiktio bilg Brugervelighe og Look & Feel Det er vigtigt for P ucce, t brugervelighee f ytemet er i top. Brugervelighe betyer båe lyout f e kærmbilleer, brugere kl rbeje i, hvor brugere vigerer i og mellem kærmbilleere og hvilke hjælpetekter brugere får i it rbeje i ytemet. Uover brugervelighee er er e række tekike krv til brugergræefle. For t ikre ytemet veelighe på lgt igt, er et kue forvetig t Leverøre ler ig ipirere f ye fremkrit iefor webuviklig, om bl.. hr til formål t miimere tllet f klik og ieopteriger. Brugergræefle kl uvikle i et mrbeje mellem kue og leverøre. Tkere omkrig uvikligproce og mrbeje er ærmere bekrevet i bilg xx. Krvee til præettiolget kl tete igåee i e brugervelighetet. Dee er ærmere bekrevet i bilg xx. Det kl bemærke, t brugere ikke øveigvi er grvee it-brugere. Derfor lægger Kue ikke ku tor vægt på eig og vigtio, me ogå på e iformtiv og tøttee Olie-hjælp, om er tilpet it-kompetecere ho brugergruppe. De ærlige krv til brugervejleig er bekrevet i fit x.x Ituitiv og overkuelig brugergræefle Krv #211 Grfik eig Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Løige grfike eig (v. et grfike utryk og ietitet) kl fremtå ibyee, ekel, ituitiv og tivree overfor lutbrugere. Krv #212 Leverøre kl give it bu på et grfik eig til løige om miimum ieholer: typogrfi, frvekbelo og forlg til lmee grfike elemeter til løige åom boke, kter og kpper. Grfik eig f brugergræefle Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Leverøre kl levere forlg til, hvor Løige brugergræefleeig vil e u. Forlget kl iehole e viuel præettio (fx creehot, eller mock-up) f cetrl fuktiolitet. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 136 f 166

137 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #213 Got overblik Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Krv #214 Løige kl ikre, t brugere hr et got overblik over t i P, fx øgereultter eller viboemeter. Overkuelighe Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Krv #215 Overblik kl være lette t overkue og ikke tekttuge Korrekt oprettele f ger og jourlotter Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Løige kl uertøtte, t brugere emt og ekelt k oprette ger og jourlottet korrekt Tekike krv til brugergræefle Krv #216 Lyout mv. Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Krv #217 Løige kærmbilleer kl bere på XTML 1.0 eller yere. kærmbilleere lyout kl implemetere me C 2.0 kærmbilleere kl kue geemgå W3C TMLXTML og C 2.0 vlierig. Tilgægelighe ve opfylele f WCG 2.0 Level Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Krv #218 Fr 1. jur 2008 er miimumkrvet til lle offetlige løiger, t e opfyler WCG tilgægelighekrvee på iveu. Løige vil erfor kulle opfyle WCG 2.0 Level. Det kl bemærke, t ige værktøjer k tjekke komplet uertøttele f WCG 2.0 Level. Dog tilbyer Digitlierigtyrele e række værktøjer og guielie, om k vee: Uertøttele f forkellige browertekologier Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Løige kærmbilleer kl om miimum være optimeret til viig me M Iteret Explorer 7.0+, Mozill Firefox verio 3+, Google Chrome verio 14+ og pple fri 4+. Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for hvilke brower tekologier er uertøtte f løige. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 137 f 166

138 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #219 kjule, miimere og lukke kærmbilleer Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt lle kærmbilleer kl kue kjule, miimere og lukke. Krv #220 Præettio 2 Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Brugergræefle kl være moulopbygget. Moulere kl levere om elvtæige, flytbre eheer er k optere ufhægigt f hie. Krv #221 kærmopløig Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Krv #222 MK Krv 1: Løige kærmbilleer kl optimere til kærmopløig 1280*800. kærmopløig Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Løige kl være uviklet iht Repoive Web Deig(RWD) for øje, ogå ift trportble eheer om tblet og mrtphoe. Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for hvor ette er uertøttet f løige Nvigerig i Løige Krv #223 ytembetjeig Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Krv #224 Løige kl uertøtte t betjeig f ytemet ker heigtmæigt for brugere ve: - t Løige kl kue betjee me og ue mu og me færret mulige tryk, - t er kl fie gevejtter til e met brugte fuktioer, - t et kl være muligt t vigere mellem ittigfelter ve brug f tbtte. Kofigurérbrhe f tbulerigrækkefølge og ttturgeveje Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Løige kl uertøtte t tbulerigrækkefølge og ttturgeveje er kofigurérbre. Leverøre kl i mrbeje me kue ftlægge tbulerigrækkefølge og ttturgeveje i eigpecifiktiofe. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 138 f 166

139 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #225 lig ve Eter Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Krv #226 Løige kl hve e koitet rektio på brug f Eter-tte. t bruge Eter-tte på ttturet kl oftet vre til t vælge OK eller Gem-fuktioe på brugergræefle highligthee hliger. I tektfeltere kl Eter være liiekift. lig ve Tilbge Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Brugere kl kue vigere til e foregåee ie vi browere Tilbgefuktio. Krv #227 Nvigtio 1 Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Løige kl uertøtte e let og ituitiv vigerig mellem kærmbilleer Krv #228 Curor-plcerig Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Ve vlg f yt kærmbillee kl curor plcere i ittigfelter pecificeret f Kue og Leverør (oftet feltet lægt oppe til vetre) og være ktiv. Kpper, om ikke k vælge, kl løre. Krv #229 Ittigfelter Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Krv #230 Løige kl ikre t et er tyeligt for brugere hvilke ittigfelter er er obligtorike. Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for hvor ette er uertøttet f løige. Drop-ow meuer Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle vi er igår rop-ow meuer eller liter me præefieree værier i løige kl: et være muligt for brugere t tilgå e rigtige pot ve tryk på 1. og 2. bogtv i e pågælee pot. meuer og liter være kofigurerbre for e ekelte kommue. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 139 f 166

140 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #231 Ittig i tofelter Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Iberetig f toer i løige tofelter kl kue foregå på to forkellige måer: Brugere kl kue vælge e to u fr e kleer, er fremgår f Løige tofelter. Brugere kl kue tte e to ve brug f ttturet, ue t kleere ukker op. Formtet f tofeltet kl fremgå. Krv #232 Reegøre for miig vigtio Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Leverøre kl reegøre for, hvor løige uertøtter ovetåee 7 krv til miig vigtio Tekter i Løige Krv #233 Fejl- og re meeleler Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Løige kl iehole klrt fortåelige meeleler, om hjælper brugere til t uføre ie rbejgge, korrigere fejl og om ikke fortyrrer brugere mere e højt øveigt. I et omfg behlige i Løige fører til e fejlitutio, e e fejlmeelele, er i klrt og fortåeligt prog reegør for Fejle. Fejltektere urbeje f Leverøre, reviewe f kue og okumetere i ytembekrivele mt i bruger- og ytemokumettioe. Fejlmeelelere tilkytte e koe (Returkoe, Årgkoe), er returere til et klee progrm. Til ifo: re meeleler er fx ervicemeeleler, om ikke er Fejl eller kyle fejlgtig brugerveele, me meeleler me orieterig f brugere. De ævte meeleler kl igå i brugervelighetete. Krv #234 Reigerig f fejl- og re meeleler Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Iholet f meeleler kl kue reigere på e ekel måe f løige riftleverør. Krv #235 Gem kle ve tekik fejl i kommuiktioe Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Løige kl uertøtte uto-ve f brugergerereret iput i brugergræefle. vi browere lukke eller er kommer e timeout uer et ittigiberetigforløb kl t å vit muligt gemme i e kle. De præcie regler for timeout ftlægge i mrbeje mellem Leverør og Kue. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 140 f 166

141 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #236 Olie-hjælp Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Krv #237 Der kl urbeje Olie-hjælp, om ækker lle brugerrettee fuktioer, og om bekriver vigtio, brugerfler og veele f Løige. jælpefuktioerer kl tge høje for brugkotekt og være hligorieteret om fx lik til hjælpetekter på relevte teer, heruer tooltip. jælpe kl bl.. kue præetere om et to-elt viue, hvor et førte viue kl iehole Ihol, Iek, øg og FQ (om feble). Olie-hjælpe kl igå i brugervelighetete. l tekt i jælp-ektioe kl kue veligehole ekelt og impelt f rift leverøre mt f Kue. Leverøre kl i i løigbekrivele reegøre for hvorlee ette uertøtte f løige (Det vægte poitivt t mtlige fuktioer i løige er uertøttet. vr for tekter Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Krv #238 Leverøre er vrlig for t forftte og veligehole tekt til Løige, heruer tekt til kærmbilleer, fejl- og re meeleler, vejleiger mm. Kue kl gokee lle tekter. Uylig ree ve reebekyttele Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Krv #239 Er borgere omfttet f reebekyttele i CPR, må ree ikke være ylig for brugere. Løige kl vie e igee meelele, for ekempel Uelt på gru f reebekyttele. Timegl ve lge vrtier Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Bruger må ikke være i tvivl om hvorvit ytemet rbejer eller fveter ktio fr brugere. Til ette formål k vie timegl, fremriftttubr eller ligee. Krv #240 Brugertilpee meuer Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Det er et krv t løige ku vier e meuer, vlgmuligheer, fuktioer,o.l om e ekelte bruger hr gg til. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 141 f 166

142 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #241 ytembekeer prog Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Krv #242 Det er et krv, t åvel meeleler fr ytemet om lutbrugerokumettio (kriftlig okumettio og olie okumettio) kl være på k, me et cceptere, t tekik okumettio k være på egelk. Reegøre for uertøttele f krv Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelle Leverøre kl reegøre for, hvor løige uertøtter ovetåee 9 krv til tekter i Løige. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 142 f 166

143 P Krvpecifiktio bilg Krv til uvikligforløb For t ikre, t P-løige uvikle til e reelle behov om ekiterer i kommuere, er et væetligt, t løige lægge i i et itertivt uvikligforløb i tæt ilog me kue og lutbrugere f ytemet. Løige kl være ituitiv og overkuelig for Løige brugere. Dette kl ikre ve, løbee i uvikligfe, t irge e kommee brugere f Løige. Brugere bør ekempelvi irge ve: - Kvlitetikrig f eig f brugergræefle - Tet f brugergræefle, overblik og vigtio - Tet f cetrl fuktiolitet. Brugere kl repræetere e forkellige typer f brugere, er ekiterer i Løige. Kue er gere behjælpelig me t tille brugere til råighe. Brugere kl vælge bret u fr ler, erfrig på områet, erfrig me tilvree ytemer, kommue og ligee. De eelige brugerirgele i uvikligfe ftle mellem Leverør og Kue i fklrigfe. Kue kl hve mulighe for t eltge i e ecer, hvor brugere eltger. Kue er poitivt på, hvi ee bæree brugergræefleuviklere ligelee eltger i ie brugerecer. Krv #243 Brugercetreree værktøjer Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Der øke fr Kue ie uviklig i mire itertioer geem hele uvikligforløbet. Leverøre kl i mrbeje me kue løbee ftlægge cope for hver ekelt itertio. Leverøre kl i pllægige og uviklige f P-løige beytte ig f e velokumeteret itertiv uvikligmetoe om f.ek. CRUM, XP el.lig. Leverøre kl bekrive, hvor uviklige f P-løige geemføre. Der lægge ærlig vægt på e bekrivele f hvor og hvorår brugere tæke irget i uvikligfe. Krv #244 Brugercetreree værktøjer Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt om le i e brugerivolveree proce kl er geemføre e række workhop, hvor lle brugertyper er repræeteret mt forkellige kommule gområer. Leverøre kl i it tilbu bekrive, hvor og hvorår brugere tæke irget i uvikligfe. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 143 f 166

144 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #245 Brugercetreree værktøjer Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Leverøre kl bekrive hvilke værktøjer, er beytte i uvikligprocee. Værktøjer kue ekempelvi være: Culturl probe Deig gme Deig by metphor Co-cretio workhop Rpi prototypig Krv #246 Brugerivolverig - Kommuiktio Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Leverøre kl reegøre for hvor forkellige itereeter k orietere ig løbee om projektet fx måeelige yhebreve, poct og how ce. Krv #247 Løbee ubilitytetig Ktegori: (K) Type: Ikke fuktioelt Leverøre kl reegøre for hvor e ekelte itertioer opfyler kue uccekriterier ift. ubilitytetig (fx tl klik til løig f pecifik opgve, vigtiofejl) P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 144 f 166

145 P Krvpecifiktio bilg Lovmæige krv B103 Fr e 1. jur 2008 kl lle ye offetlige it-løiger vee e obligtorike, åbe trer (B 103) - me mire er er væetlige grue til ikke t overhole ie trer. vi er er væetlige grue til ikke t overhole e relevte obligtorike, åbe trer, kl er ve kotrktuerkrivele urbeje rpporterig me begruele for veele f utgelebetemmelere. For it-løiger, hvor e tekike kffele ligger over EU ubugræe, kl begruelere iberette til Digitlierigtyrele me heblik på offetliggørele. Krv #248 Overholele f B103 Ktegori: (K) Type: Lov og politik Løige kl efterleve betemmelere i B 103. Evetuelle utgeler og frvigeler kl øje okumetere og rgumetere f Leverøre i tilbuet IO Det offetlige Dmrk kifter tr for iformtioikkerhe. tte hr beluttet t overgå til IO ie 2012, og KL befler kommuere t gøre et mme. IO er e el f IOIEC 2700 erie og betår f e række trer me ibyre reltioer 20. Krv #249 Overholele f IO Ktegori: (K) Type: Lov og politik Kue forvete t overhole IO ikkerhetre ie Leverøre kl uertøtte Kue i opfylele f ee tr Perotlove - Lov 429 f 31 mj 2000 Båe i e offetlige og privte ektor gæler love ført og fremmet for behlig f perooplyiger, om ker ve hjælp f elektroik tbehlig. Dv. t love gæler, år perooplyiger behle ve hjælp f computertekik. Love gæler ogå, år perooplyiger ee over Iterettet. Love ieholer e række regler om, hvorår m må imle, regitrere og vieregive perooplyiger ov. vilke regler er kl følge i e ekelte itutio, fhæger f oplyigere krkter og formålet me tbehlige. Ogå re love e perotlove k iehole regler om, t e behlig f perooplyiger k eller kl fie te. Perotlove opeler perooplyiger i tre typer: Følomme oplyiger, oplyiger om re ret privte forhol og lmielige ikke-følomme oplyiger. Opelige fie, fori er gæler forkellige betigeler og proceurer for behlig f perooplyiger fhægig f oplyigere følomhe. Geerelt må peroummeret bruge me heblik på e etyig ietifiktio eller om jourlummer i e offetlige ektor. om uggpukt kl ehver behlig f perooplyiger, er foretge for e offetlig myighe, mele til Dttilyet. Der gøre opmærkom på, t Kue foretger melele til Dttilyet på vege f kommuere, og t Leverøre kl mevirke til ee melele. På tilvree vi kl betemmelere i ikkerhebeketgørele overhole jf. BEK 528 f 15. jui P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 145 f 166

146 P Krvpecifiktio bilg 2 Krv #250 Overholele f perotlove Ktegori: (K) Type: Lov og politik Løige kl uertøtte, t e kommule gbehlere k behle perooplyiger i overetemmele me perotlove 21 og ikkerhebeketgørele. Dttilyet prki omkrig behlig f perooplyiger kl følge, og t kl behle i overetemmele me go tbehligkik. Det betyer bl.., t Leverøre kl mevirke til, t oplyiger ikke kommer til uvekommee kekb, mibruge eller i øvrigt behle i tri me perotlove Forvltiglove - LBK 1365 f 7. ecember 2007 Forvltiglove ieholer regler om krv til gbehlige og regulerer forholet mellem borgere (prter) og offetlige myigheer, heruer kommue. Love gæler om uggpukt ku for fgøreleger 22. Love ieholer regler om forvltigmyigheere vejleigpligt over for borgere, om prter gg til ktiigt, prthørig, begruele, ottpligt og klgevejleig. eruover ieholer love ogle lmielige regler om ihbilitet og om tvhepligt mv. for e, er virker ie for e offetlige forvltig 23. Krv #251 Overholele f forvltiglove Ktegori: (K) Type: Lov og politik Løige kl ikre, t e gbehlig, er uføre i Løige, lever op til og uertøtter Forvltiglove krv Retikkerhelove - LBK 656 f 15. jui 2011 Love ieholer regler og krv, er verører borgere rettigheer og iflyele, år e ocile myigheer behler ger mt ftlægger truktur og grulæggee pricipper for miitrtio f ocile ger. Love ieholer bl.. regler om borgere ret til mevirke, mellemkommul refuio, borgere og myighee oplyigpligt, mmeætige f børe- og ugeuvlget, De ocile Næv, ketyrele mt e lmielige klgeregler 24. Krv #252 Overholele f Retikkerhelove Ktegori: (K) Type: Lov og politik Løige kl ikre, t e gbehlig er uføre i Løige, lever op til - og uertøtter - Retikkerhelove krv rkivlove - LBK 1035 f 21. ugut 2007 I hehol til rkivlove hr tte rkiver bl.. til formål, t ikre opbevrig f rkivlier, og t tille rkivlier til råighe for borgere og myigheer, heruer til forkigformål. E tor el f ie rkivlier forefie lee om elektroike rkivytemer. Elektroike rkivytemer er tte rkiver betegele for e it-ytemer, om myigheere veer ve for jf. uerbilg 3.1M jf. uerbilg 3.1M. 24 Retikkerhelove, LBK r f , jf. uerbilg 3.1M. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 146 f 166

147 P Krvpecifiktio bilg 2 vltig f ere reortområe og ækker bl.. over regitre, tber mt elektroike jourler og elektroike g- og okumethåterigytemer. Kommuere kl vretge rkivmæige hey i bruge f it-ytemer, å fleverig f e rkiverigverio (kopi) f t fr ytemere ikke giver leig til problemer. Løige kl kue ulæe e økee rkivlier i e formter, om kræve f Rigrkivet, tte rkiver. Krv #253 Overholele f rkivlove Ktegori: (K) Type: Lov og politik Løige, ikluive lle kompoeter og rkiver kl om e el f iterimfuktiolitet, kue ulæe t i ete formter og på et ggregerigiveu, om er forut f tte rkiver 25. Ulæige f t kl være å elektroik uertøttet, t et ikke bibriger kommuere tore uforriger og muelt rbeje t kue flevere (utrække) mterilet. Uover uviklige f ee elektroike utrækmulighe kl Leverøre bitå kommuere me uforriger i forbiele me ele og fleverige f utrækket mt i forbiele me fleverig f mterile, vretge kommuiktioe mellem kommuere og tte rkiver Regkbbeketgørele - BEK jur 2011 Det ttlige regkbvæe er reguleret vi heholvi regkblove og regkbbeketgørele. eruover fie e række ærkilte vejleiger mv., er ærmere uyber e ekelte betemmeler på regkbområet. I Fimiiteriet Økoomik miitrtive Vejleig 26 fie e geemgg f betemmelere i heholvi ttregkblove og regkbbeketgørele, heruer Økoomityrele vejleig om urbejele f regkbitruker. I e tilfæle hvor brugere k foretge ipoitioer i Løige, om k uløe e betlig, kl Løige leve op til e krv, om tille i regkbbeketgørele. Ubetligforretiger kl tilrettelægge ålee, t er etblere e peromæig killele mellem e regkbmæige regitrerig og betlige. t er kl være peromæig killele mellem e regkbmæige regitrerig og elve betlige betyer, t er kl være miimum to peroer ivolveret i bogførig- og betligprocee. Nemlig e er tilrettelægger og bogfører betlige (e brugerktør), og e er frigiver betlige (e økoomivrlige). Krv #254 Overholele f Regkbbeketgørele Ktegori: (K) Type: Lov og politik Leverøre kl ikre, t Løige overholer regkbbeketgørele. Ekempler på e relevte ele er bekrevet ovefor jf. uerbilg 3.1M jf. uerbilg 3.1M. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 147 f 166

148 P Krvpecifiktio bilg P ikkerhemoel Dette fit bekriver e overoree moel for ikkerhe og brugertyrig. ikkerhemoelle er vlgt me uggpukt i P kokrete forretigbehov og me uggpukt i e ikkerhemoel, er er pecificeret i e fællekommule rmmerkitektur. Forretigbehovet k bekrive ålee: Når e ekelte kommuebruger øger et goverblik for e give boerger (eller virkomhe), vie mett ift. e forkellige ger. Ku ger m hr gg til t få vit i et åt goverblik metge jf. eetåee figur. Figur 29: Ekempler på goverblik ift. fgytemger. Ekemplet illutrerer e kommuebruger i felig B, om fremøger et goverblik ift. peroe e. e hr p.t. 5 ger me kommue 1 i felig, 2 i felig B og 2 i felig C. De ee g i felig C er ikkerhebelgt (ekempelvi e børeg) på e å måe, t e ikke vie i et goverblik for ee kommuebruger i felig B. I P vie ku mett på ge (fx hetet fr tøtteytemet giek ). r m brug for t e etljer på ge, kl ette ke vi et tilhøree gbæree it-ytem, hvor ge er regitreret og veligeholt. Dv. t gg til yerligere iformtio kræver, t kommuebruger hr e øveige rettigheer ift. irekte gg til ette ytem. I ekemplet her hr kommuebruger i felig B gg til t e etljer på e to ger i ege felig mt på ge i felig, vorimo merbejere ku hr gg til t e mett på e ee f gere i felig C. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 148 f 166

149 P Krvpecifiktio bilg Forretigbehov og tgeler P ikkerhemoel tger uggpukt i flg. forretigbehov og tgeler: 1. P løige utiller perofølomme oplyiger bl.. verøree e ger, om borgere hr i kommue. elvom er pricipielt ku er tle om mett og grut, k e gte være perofølomme og kl erfor behle i overetemmele me perotlove regler. 2. P løige vil blive fviklet på et riftmiljø, er er eprt fr kommuere ifrtruktur, og erfor vil gg til løige foregå på tvær f ikkerheomæer. 3. Brugergræefler er web-beree og tilgå f kommule gbehlere vi iterettet. Deruover utiller og koumerer P ogå web ervice, er ligelee tilgå vi iterettet. De web-beree brugergræefler k tilgå f browere i mobile eheer, me P ikkerhemoel rummer ige fuktiolitet til t uertøtte for tive ppliktioer på mobile eheer (TML5 pp vurere om væree tiltrækkeligt). 4. Der er behov for e moel, hvor kommuer k veligehole ere merbejere ecetrlt, heruer ve oprettele og elæggele f brugere. Dette kl kue ke vi e forkelligrtee brugermiitrtioytemer, om kommuere i forveje veer (heruer ctive Directory, IM løiger etc.) 5. Løige kl uertøtte, t kommuere orgierer rbejet me ger forkelligt. Forkellige kommuer kl ålee kue vælge forkellige gge til forkellige profiler fhægig f e kokrete kommue orgitio. 6. Moelle kl på igt kue rumme web-gg for borgere til t kue e ege ger. 7. ikkerhemoelle bør fuere på fælleoffetlige trer og være uertøttet f gæge ikkerheproukter og værktøjer. 8. gbehlere i kommuere bør opå igle ig-o til P, ålee t e ikke behøver t logge på ige for t tilgå P brugergræefle Overblik Neetåee figur illutrerer e kotekt, om P ikkerhemæigt kl igå i: Figur 30: ikkerhemæig kotekt for P-løige. De ekelte kommue (myighe) vretger elv brugermiitrtio for ege merbejere vi et loklt brugerktlog (f.ek. ctive Directory), hvor brugere tilele jobfuktioroller. Eviere P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 149 f 166

150 P Krvpecifiktio bilg 2 er hver myighe vrlig for t etblere e ML Ietity Provier (IP), om k utetificere ege merbejere og herefter utee et ML toke ieholee merbejere jobfuktioroller. De fællekommule ifrtruktur tiller kompoeter til råighe, om e ekelte forretigervice (heruer P) itegrere imo. Dette rejer ig primært om flg. kompoeter: E Cotext ler om vekler ML toke me jobfuktioroller fr e kommul Ietity Provier til et yt (cetrlt utet) ML toke, om ieholer ytemroller (mere herom eere). Cotext lere holer eviere tyr på brugere kotekt ltå hvilke kommue, h gerer på vege f. E ecurity Toke ervice om k vee til t få utet ML toke, er vee i web ervice kl mo tøtteytemer. E Rollemiitrtiokompoet hvor jobfuktioroller og ytemroller k veligehole. E Tillutigkompoet om vee ve tillutig f et ytem til ifrtrukture (lokl IP, forretigervice, tøtteytem etc.) Der hevie til ikkerhemoelle og krvpecifiktioe for ggtyrig i rmmerkitekture for uybig f ikkerhemoelle og ovetåee kompoeter fuktiolitet og græefler Forløb ve log-i f bruger om ævt opå gg til P brugergræefler ve præettio f et ML ecurity toke. Neetåee figur illutrerer forløbet ve log-i til e brugergræefle i P: Figur 31: Forløbet ve log-i til e brugergræefle i P. 1. Merbejere logger på etværket fr i PC i kommue (ekempelvi ctive Directory). erve kbe e lokl ikkerhekotekt (ekempelvi beret på Kerbero). 2. Vi browere tilgår brugere P brugergræefle (ekempelvi vi et lik). 3. P hr brug for t få utet e ML ertio for brugere, og re-irigerer browere til Cotext lere i rmmerkitekture for log-i (3). Cotext lere ietificerer hvilke orgitio, brugere kommer fr, og beer e relevte kommule Ietity Provier (3b) om et ML toke, om omvekle (evt. berige) og ee til P. Bemærk t e kommule Ietity Provier kompoet k gekee brugere vi e lokle ikkerhekotekt (f.ek. Kerbero) - og erme utee e ML ertio på bggru f P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 150 f 166

151 P Krvpecifiktio bilg 2 igle ig-o. Efter vlierig f e motge ML ertio k P oprette i ege eio me brugere og give gg på bggru f brugere ietitet og utoritioer. Ie ette forløb k geemføre, kl Cotext lere og Kommue hve uveklet mett me iformtioer om certifikter og e-poit, ålee ovetåee kommuiktio k grtere t komme fr e betroet prter. Ligelee kl P og Cotext lere uvekle ML mett (igå i trut-forhol). De uveklee bekeer igere me e igitl igtur, å utetifiktio og itegritet grtere, og kommuiktioe foregår over tærkt krypteree forbieler (LTL), hvilket ikrer kofietilitet. Det kl eviere bemærke, t kommuiktioe i ovetåee forløb er beret på tr TTP opertioer, er ormlt ikke giver uforriger i forhol til komptibilitet me mobile eheer (tblet og mrt phoe). Der fie ålee e række mobile løiger, er veer ML Revokerig f gge og rettigheer Når e bruger bliver pærret i kommue lokle brugerktlog, vil vekommee ikke lægere kue få utet et yt ML toke, er giver gg til P. Dette betyer, t er ikke er behov for yerligere pærrig f brugere, e hv er må forvete t ekitere i forveje. Tilvree gæler for brugere, om får gg vi e igitl merbejerigtur frem for et lokle D: her vil pærrig f certifiktet blokere for yerligere gg. Der bør eere i procee efiere e kokret timeoutpolitik, om efierer hvor læge ML toke kl være gylige, før e kl fory. I fælleoffetlig brugertyrig (NemLog-i føertioe) er gylighee ormlt 30 miutter, me et i uheektore er ubret prki me e gylighe på 8 timer. Værie kl uer lle omtæigheer være kofigurérbr. Æriger f rettigheer lår igeem, år brugere kl fory it ML toke. Derfor gæler helt e mme overvejeler omkrig timeoutpolitik etc yergier me fælleoffetlig brugertyrig Ve veele f e føereret ikkerhemoel beret på OIOML opå om ævt e rkitekturmæig e-koblig f rmmerkitekture P fr brugerutetifiktioe. Dette vil gøre et let t kifte utetifiktiomekimer til ekempelvi merbejerigturer, mobiloptimeree logimekimer etc. ue påvirkig f P. Eviere utiller e fælleoffetlige brugertyrigløig (NemLog-i) e ML-beret Ietity Provier kompoet, er let ville kue koble til P, hvilket k give flg. forele: Borgere vil kue logge på Cotext lere P vi NemLog-i og opå igle ig-o til og me re borgerrettee løiger. Dette er ekempelvi relevt, hvi P i fremtie kl utille borgervete ervice på borger.k (f.ek. iblik i ege ger). Merbejere vil kue logge på Cotext lere P vi NemLog-i me ere merbejerigtur. Dette k bruge båe til P miitrtorer, hvor m øker et ektr ikkert log-i, mt i kommuer, hvor m ikke hr mulighe for t etblere e Ietity Provier kompoet. Dog vil et log-i vi NemLog-i ku give e ML billet me merbejere ietitet og ikke øveigvi iformtio om ytemroller, jobfuktioroller etc. (e eefor) ikkerhe for brugere ietitet (urcelevel) D utetifiktioe f gbehlere ker loklt og iefor kommue eget ikkerheomæe, og et utete ecurity toke (ML ertio) er igeret me e igitl igtur, opår P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 151 f 166

152 P Krvpecifiktio bilg 2 løige umielbrt et højt iveu f uteticitetikrig (v. gre f ikkerhe for brugere ietitet). De tekike tyrke vurere t være på iveu urcelevel 3 27 tilvree brug f OCE certifikter, hvilket ormlt er et iveu, er kræve for t få gg til perofølomme oplyiger vi iterettet. Til mmeligig ville m ku opå iveu urcelevel 2, hvi brugere loggee irekte på P me brugerv og koeor (evt. proviioeret fr kommue), og ette iveu er ormlt ikke tiltrækkeligt i forbiele me gg til perofølomme oplyiger. Det kl i e heeee bemærke, t e ekiteree log-i me brugerv og koeor til KMD ytemer ikke ker vi et åbe iteret, me ku k ke itert fr kommuere eget ikkerheomæe Web ervice Græefler P utiller ie web ervice vi e fællekommule ervicepltform (pecifikt EB e). er er gge til t kle ervice tyret på bggru f igitle certifikter, er på forhå er regitreret i løige. Der hevie til okumettio for ervicepltforme for e uybee bekrivele. Når P hr behov for t kle web ervice utillet f tøtteytemer i e fællekommule ifrtruktur, kl P ført moe om et ML ecurity toke ho ecurity Toke ervice i rmmerkitekture. Klet utetificere me et OCE fuktio- eller virkomhecertifikt, er er regitreret i forbiele me e iitielle ytemopætig, og et motge ML toke vee herefter ve web ervice kl mo tøtteytemet. Det motge toke k cche for efterfølgee kl til tøtteytemet (å læge et er gyligt) Moel for utoritio f merbejere Rmmerkitekture efierer e rolleberet utoritiomoel, hvor kommuere k efiere (og tilele) ogle overoree jobfuktioroller til ere merbejere, og hvor hver jobfuktiorolle koble til et tl ytempecifikke roller (ytemroller), er giver gg til et ekelte ytem. P veer rmmerkitekture moel og utiller et tl (P-pecifikke) ytemroller, er bekrive eefor. Merbejere vil ålee kue tilele forkellige rettigheer lt efter ere rbejområer og får erfor ifferetieret gg til P. ver kommue får mulighe for t efiere ie ege ytemroller i P (me uggpukt i e kbelo), hvortil er er tilelt pecifikke rettigheer til gtyper efieret i KLE. Tbelle eefor illutrerer iholet f e Pytemrolle for e give kommue: Korbæk Kommue tr gtype 1 tr gtype 2 tr gtype 3 tr gtype 4 Lokl profil 1 X Lokl profil 2 X X X Lokl profil 3 X Lokl profil Lokl profil Figur 32: Forkellige profiler gg til forkellige gtyper. tr gtype tr gtype Per gtype er et muligt t tilele ytemrolle ogle fte rettigheer om illutreret eefor: 27 Det åklte urcelevel e for etljer. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 152 f 166

153 P Krvpecifiktio bilg 2 ytemrolle 3 tr gtype 1 tr gtype 2 tr gtype 3 e t ge fie X X X e gbehler X X X e ge ttu X X e ge fgørele X X e okumeter på ge X e lle iformtioer X Figur 33: E ytemrolle fte rettigheer pr. gtype. ytemrollere kofigurere f e ikkerhemiitrtor i e ekelte kommue, ålee t e movrer kommue orgierig og ikkerhepolitik. Ift. gg til offetlige grut (CPR, CVR, BBR, ER) vil ytemrollere gg være reguleret f e lokl opætig f, hvilke helt kokrete iformtioer (fx fmilie, læge, bopæl) e kokret ytemrolle hr gg til. er vil et være muligt t efiere per ttribut, om ytemrolle hr gg. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 153 f 166

154 P Krvpecifiktio bilg 2 Moelle er illutreret på eetåee figur: Figur 34: Lokl opætig f gg til kokrete iformtioer De ekelte merbejer er tilkyttet et tl jobfuktioroller, om vrer til opgver, vekommee kl uføre for e orgitio. Jobfuktiorollere er ige koblet til e eller flere ytemroller i P, om hver hr tilkyttet et tl rettigheer til kokrete gtyper. åfremt e kommue måtte øke t give e e kommue gg til t tilgå e ger, k ette håtere vi elegeriger om bekrevet i rmmerkitekture (vi elegerig f jobfuktiorolle) gge til miitrtive itfler P kl utille web-beree græefler til e række forkellige miitrtorer: Cetrle P miitrtorer k miitrere ytemet opætig, trække rpporter etc. og upege ytemejere i kommuere. ytemejere i kommuer k logge i og upege fjere ikkerhemiitrtorer i kommue. (Dette k evt. ke vi tillutigkompoet i ervicepltforme). ikkerhemiitrtorer i kommuer k efiere kommue ytemroller, tilkytte rettigheer til ie i forhol til gtyper og grut. elve mpige mellem kommue jobfuktioroller og ytemroller ker i Rollemiitrtiokompoet i ervicepltforme. elve miitrtioe f e lmielige myighebrugere (gbehlere) i form f oprettele og elæggele f brugere mt tilelig f roller til e bruger ker om ævt ecetrlt i kommue lokle ytemer (ekempelvi i kommue D). Det bør overveje, om et kl være et krv, t miitrtorer ku k logge i vi merbejercertifikter (f.ek. me NemLog-i om Ietity Provier), gruet et ektr høje ikkerheiveu, om ette k give. Dette foruætter og, t kommuere er i t til t utee merbejercertifikter til e pågælee merbejere P utoritiokompoet Ifølge rmmerkitekture foregår elve håhævele f gge loklt i e ekelte ppliktioer. Det er ålee utoritiokompoete i P, om fgør hv e bruger får gg til. Kompoete vil være e cetrl el f P, om er k være brug for t ære eller uvie over ti. P Krvpecifiktio 0_3 (22-mr-2013) 154 f 166

Modellering og simulering af dynamiske systemer Opgave nr. 2 Valgfri modelleringsopgave DC motor. se v s = 0,001 H = 0,026 H

Modellering og simulering af dynamiske systemer Opgave nr. 2 Valgfri modelleringsopgave DC motor. se v s = 0,001 H = 0,026 H geiørhøjskole Oese Tekiku Díel Sigurbjörsso 394 Sektor or ortios- og Elektrotekologi 6. seester - 4. Mrs 004 Pi Møller ese Moellerig og siulerig yiske systeer Opgve r. Vlgri oellerigsopgve DC otor leig:

Læs mere

BEVISER TIL SÆTNINGER I BOGEN

BEVISER TIL SÆTNINGER I BOGEN MTEMK Mtemtik o hh C-iveu BEVISER TIL SÆTNINGER I BOGEN Dette e e smlig ove lle e sætige og evise e e i oge. Det e met som suppleee mteile isæ til e eleve, e skl hve mtemtik på B- elle -iveu. ee i ku metget

Læs mere

J 5aaa-Tfahhabhanfabna : aa-tfahhabhaø+ab+a. øt4bb4nøbfa. i 5 5abf7øTøh.4.7j9a. a a a

J 5aaa-Tfahhabhanfabna : aa-tfahhabhaø+ab+a. øt4bb4nøbfa. i 5 5abf7øTøh.4.7j9a. a a a M ic4btf+c S C J 5-Tfhhbhfb : -Tfhhbhø+b+ 5 S 5 S 5 j xbø4bt J x y 54 5F4b.1 5F4bf C : P ( C S S 35 øbf5p S 1 2 S D S S 5, C : P b+5 S øbf S S 5 g C : P S S 4 S 5, b+1 5b1 : 8 4 S 1 5 S 5hTF 5 øbh1 5 j

Læs mere

KULTURARVEN det skal der ske. vegne

KULTURARVEN det skal der ske. vegne KULTURARVEN det skl der ske R E M G DO være et kulturrve e. f g i r v skl be g kommu Kommue borgere o e d å b r fo I Roskilde de g ligt æri idetitet o fælles, sy ber lokl k s e d e rdifuld eskytte d rrv

Læs mere

Branding. stærkt og levende brand kan man opnå øget kundeloyalitet og tiltrække nye kunder.

Branding. stærkt og levende brand kan man opnå øget kundeloyalitet og tiltrække nye kunder. r r ækker over e ktvteter, som søer t påvrke, hv re meer om e vrksomhe, hvorfor et hler om meet mere e blot mrkesfør o reklme. Ve t skbe et stærkt o levee br k m opå øet kueloyltet o tltrække ye kuer.

Læs mere

Kvalitetsmål til On-line algoritmer

Kvalitetsmål til On-line algoritmer Istitut for Matematik og Datalogi Bachelorprojekt Kvalitetsmål til O-lie algoritmer Forfatter: Christia Kuahl Vejleer: Joa Boyar Jauary 1, 2011 Cotets 1 Ileig 3 2 Problemet 3 3 Algoritmer og variater 4

Læs mere

Roskilde Universitet, CBIT. Poul Dines. Branding. Fælles brandingstrategi for fødevareerhvervet i Region Sjælland. GRO Grønne regionale madoplevelser

Roskilde Universitet, CBIT. Poul Dines. Branding. Fælles brandingstrategi for fødevareerhvervet i Region Sjælland. GRO Grønne regionale madoplevelser Rokile Uiveitet, CBIT Pol Die Big Fælle igttegi fo føeveehvevet i Regio Sjæll Big 3 Væktøje og ipitio til pki Et mitiøt føevepojekt GRO gøe egiole moplevele h i peioe 2012-2014 ejet fo t ke vækt i Regio

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål,

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Estimation og test i normalfordelingen

Estimation og test i normalfordelingen af Birger Stjerholm Made Samfudlitteratur 07 Etimatio og tet i ormalfordelige Dee tekt ideholder et overblik over ogle grudlæggede pricipper for etimatio og tet i ormalfordelige i hyppigt forekommede ituatioer:

Læs mere

Opgave 1. a) f : [a, b] R er en begrænset funktion for hvilken. A ε = {x [a + ε, b] f(x) 0}

Opgave 1. a) f : [a, b] R er en begrænset funktion for hvilken. A ε = {x [a + ε, b] f(x) 0} Opgve ) f : [, b] R er e begræset fuktio for hvilke er edelig for ethvert < ε < b. Vi skl vise t f er itegrbel og t A ε = { [ + ε, b] } d =. Vi bemærker først t f er itegrbel på [, b] hvis og ku hvis de

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Bogstavregning - supplerende eksempler. Reduktion... 54 b Ligninger... 54 d

Bogstavregning - supplerende eksempler. Reduktion... 54 b Ligninger... 54 d Mtetik på AVU Eksepler til iveu F, E og D Bogstvregig - supplerede eksepler Reduktio... Ligiger... d Bogstvregig Side Mtetik på AVU Eksepler til iveu F, E og D Reduktio M gger to preteser ed hide ved -

Læs mere

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom Kommunale patientuannelseskurser Kræftens Bekæmpelse Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Fori mange kræftpatienter

Læs mere

2. Hverdagen på danske arbejdspladser

2. Hverdagen på danske arbejdspladser 2. Hverage på aske arbejsplaser 2.1 Sammefatig 69 2.2 Daske mearbejere veres mest tilfrese 71 2.3 Daske virksomheer ivesterer i mearbejere 77 2.4 De ekeltes valg og rammere for arbejet 8 2.1 Sammefatig

Læs mere

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse Hjemmeopgave Makroøkonomi,. årprøve, foråret 2005 Vejledende bevarele Opgave. Korrekt. Arbejdtyrken er en beholdning- (tock) variabel, idet man på et givet tidpunkt (fx. jan) kan tælle, hvor mange der

Læs mere

Lidt Om Fibonacci tal

Lidt Om Fibonacci tal Lidt om Fioi tl Lidt Om Fioi tl Idhold. Defiitio f Fioi tllee.... Kivl... 3. Telefokæder....3 4. E formel for Fioi tllee...4 Ole Witt-Hse 008 Lidt om Fioi tl. Defiitio f Fioi tllee Fioi tllee er opkldt

Læs mere

Beregningsgrundlag. Forsikringsselskab Alm. Brand Liv og Pension A/S. Beregningsgrundlag Side 1 af 53

Beregningsgrundlag. Forsikringsselskab Alm. Brand Liv og Pension A/S. Beregningsgrundlag Side 1 af 53 Beegigsgulg Fosikigsselskb Alm. B Liv og Pesio A/S Beegigsgulg Sie f 53 Ihol.0.0. Risikoelemete... 3.0.0. Rete... 6 3.0.0. Nettogulg... 7 4.0.0. Buttogulg... 8 5.0.0. Nettopssive fo etlivsfosikige... 0

Læs mere

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer Hele vejen rundt om eleven prog og reourcer afdækning af nyankomne og øvrige toprogede elever kompetencer til brug i underviningen Afdækning af prog og erfaringer TRIN Afdækning af nyankomne elever prog

Læs mere

Bilag 16 Licensbetingelser mv.

Bilag 16 Licensbetingelser mv. Bilag 16 Licenbetingeler mv. Vejledning: Som led i Leverancen kal Leverandøren løbende bitå Kunden med licentyring. I nærværende bilag kal Leverandøren løbende indætte licenerne til det Programmel med

Læs mere

Taylors Formel og Rækkeudviklinger

Taylors Formel og Rækkeudviklinger Tylors Formel og Ræeuviliger Køge Gymsium Ole Wi-Hse Iol. Tylors ormel... Ræeuviliger or e.. Ræeuviliger or si og cos.. Ræeuviliger or l... Ræeuviliger or + α 6. Ræeuviliger or si - og -..6 Tylors Formel.

Læs mere

Analyse 1, Prøve maj Lemma 2. Enhver konstant funktion f : R R, hvor f(x) = a, a R, er kontinuert.

Analyse 1, Prøve maj Lemma 2. Enhver konstant funktion f : R R, hvor f(x) = a, a R, er kontinuert. Alyse, Prøve. mj 9 Alle hevisiger til TL er hevisiger til Klkulus 6, Tom Lidstrøm. Direkte opgvehevisiger til Klkulus er givet med TLO, ellers er lle hevisiger til steder i de overordede fsit. Hevises

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Matematik MATEMATIK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Forbud mod Handicapdiskrimination på Arbejdsmarkedet Tilpasningspligten

Forbud mod Handicapdiskrimination på Arbejdsmarkedet Tilpasningspligten Ca. Merc. (Jur.) Kaiatafhalig 23. Dec. 2010 Forbu mo Haicapiskrimiatio på Arbejsmarkeet Tilpasigspligte Af Mia Seirup Vejleere: Ly Roseberry og Herik Lao Atal aslag: 181.997 Copehage Busiess School 2010

Læs mere

Faldmaskine. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 23. november 2008

Faldmaskine. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 23. november 2008 Faldmakine Eben Bork Hanen Amanda Laren Martin Sven Qvitgaard Chritenen 23. november 2008 Indhold Formål 3 2 Optilling 3 2. Materialer............................... 3 2.2 Optilling...............................

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Grafisk Design give-aways 2

Grafisk Design give-aways 2 Grfk Degn k f r G Degn y w e v g 2 Grfk Degn ntore 3 Grfk Degn outdoor 4 k f r G Degn onlne 5 Grfk Degn Redegørele Opgven Jeg kulle mmen med en f vore AD'ere - Rmu, lve et oplæg tl Skorngen hvor v vlgte

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Dmk ekke Uetet Sde f 6 de Skftlg pøe, de 4. deceme, Kuu yk Kuu. //4 Vghed: 4 tme lle hjælpemdle: Ige hjælpemdle "Vægtg": eele edømme om e helhed. Alle kl egude med mde det e get. Alle mellemegge kl mege.

Læs mere

MATEMATISK FORMELSAMLING

MATEMATISK FORMELSAMLING MATEMATISK FORMELSAMLING GUX Grøld Mtemtisk formelsmlig til C-iveu, GUX Grøld Deprtemetet for uddelse 05 Redktio: Rsmus Aderse, Jes Thostrup MtemtiskformelsmligtilC-iveu GUX Grøld FORORD Dee formelsmlig

Læs mere

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi Dato 23. juni 2009 Deres Ref. Sytrik Mittrik X bus Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Tlf. 87 40 82 64-87 40 82 65 Fax 87 40 82 01 E-mail xbus@mittrik.k Lufthavnsruten Århus Billun i trikselskabs regi På

Læs mere

Differentiation af potensfunktioner

Differentiation af potensfunktioner Hvd er mtemti? B, i-bog ISBN 978 87 766 494 3 Hjemmesideevisig: Differetitio f potesfutioer, Kpitel 4, side 76 Differetitio f potesfutioer. Pscls tret og biomilformle Vi strter med t mide om t poteser

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 1. Integralregning

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 1. Integralregning Mtemtikkes mysterier - på et højt iveu f Keeth Hse. Itegrlregig Hvd er relet f de skrverede puktmægde? . Itegrlregig Idhold. Stmfuktioer og det uestemte itegrl. Regeregler for det uestemte itegrl 7 Prtiel

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Formelsamling til statistik-del af metodekursus, 4. semester, lægevidenskab Version 3 (26/9-2011)

Formelsamling til statistik-del af metodekursus, 4. semester, lægevidenskab Version 3 (26/9-2011) Formelsamlig til statistik-el af metoekursus, 4. semester, lægevieskab Versio 3 (6/9-011) Kære læser Dee formelsamlig er lavet me ugagspukt i Meical Statistics, seco eitio af Betty R. Kirkwoo og A. C.

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk Små og store varmepumper Bjarke Paaske Tekologisk Istitut Telefo: +45 7220 2037 E-mail: bjarke.paaske@tekologisk.dk Ree stoffers tre tilstadsformer (faser) Fast stof (solid) Eksempel: is ved H 2 0 Væske

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder

Matematisk modellering og numeriske metoder Matematik modellering og numerike metoder Morten Grud Ramuen 4. oktober 26 Laplace-tranformationer. Definitionen af Laplace-tranformationen Definition. (Laplace-tranformation). Lad f være en funktion defineret

Læs mere

ACO Afvandingsløsninger

ACO Afvandingsløsninger ACO Afvningsløsninger B o l i g g u l v f l ø Rustfrit stål AISI 304-316 Ti ACO EG150 Boliggulvflø www.o.k ACO STAINLESS EG 150 Boliggulvflø til eton og flisegulve Forkortelser til typeetegnelser: V =

Læs mere

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71.

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71. Beslutig FÆLLES GÅRDHAVE Gothesgade kaée Nasesgade 94-96, Gothesgade 155-159, Nøe Faimagsgade 65-71. Bogeepæsetatioe ha XX. XX 20XX tuffet byfoyelsesbeslutig om idetig af e fælles gådhave. De fælles gådhave

Læs mere

Kommuneplantillæg 16. til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 16. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev

Kommuneplantillæg 16. til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 16. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev asu ssu su su Sy Sy Ou Oue O ue rup alsår a als alsår s år år til Kommuepla 2013 Kie Kielstrup Ki K i l p Stie Sti S ii e esmi e e ørby ø ørrrby byy b Skole Skoleby Sk S kole kko ole eby eby eb by Asses

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Intelligent planlægning, styring og gennemførelse af din produktion. Reducér virksomhedens omkostninger skab øget konkurrencekraft!

Intelligent planlægning, styring og gennemførelse af din produktion. Reducér virksomhedens omkostninger skab øget konkurrencekraft! Itelliget plalægig, styrig og geemførelse af di produktio Reducér virksomhedes omkostiger skab øget kokurrecekraft! Add-o moduler til alle produktiosvirksomheder med MS Dyamics NAV Maufacturig Målet er

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast Det krå kat Data Forøg 1: = 38 V 0 = 4, 94 K vidde = 2, 058 H = 0, 406 t = 0, 53 Forøg 2 (60 ): = 60 V 0 = 4, 48 K vidde = 1, 724 H = 0, 788 t = 0, 77 Fyik del Udførel af forøg Kat på 38 : Forøgoptilling:

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA FRIAPHON 2015 Katalog - 1 Januar 2015-1. Ugave SCANDINAVIA 1 SCANDINAVIA FRIAPHON - Støjæmpene afløb i bygninger FRIAPHON er et lyæmpene afløbssystem i ualteknik. Og er et af e få afløbssystemer er er

Læs mere

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016 Ygre Læger, 23. maj 216 Ygre Lægers medlemsudersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 216 - svarfordeliger på ladspla Idholdsfortegelse 1. Idledig... 2 2. Baggrudsvariable... 2 3. Vide om arbejdspladse

Læs mere

Sammensætning af regnearterne - supplerende eksempler

Sammensætning af regnearterne - supplerende eksempler Mtetik på AVU Ekseplet til iveu F, E og D Sesætig f regertere - supplerede eksepler Poteser... Rødder... d 0-tls-poteser... e Sesætig f regertere Side Mtetik på AVU Ekseplet til iveu F, E og D Sesætig

Læs mere

Kap 1. Procent og Rentesregning

Kap 1. Procent og Rentesregning Idhold Kp. Procet og Retesregig.... Regig med proceter.... Reteformle.... Geemsitlig retefod (vækstrte)... Kp Opsprigs- og gældsuiteter...5. Auiteter...5. Sumformel for e kvotietrække...5. Opsprigsuitet...6.

Læs mere

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012 Aftale om overførsel af ferie i henhol til ferieaftalen af 21. juni 2012 Arbejsgiver CVR-nummer 54 P-nummer 4 Navn 54 Vejnavn 54 Husnummer Etage 4 Sie/Dør Postnummer By Mearbejer Uenlansk aresse Fornavn(e)

Læs mere

Mat. B (Sådan huskes fomlerne) Formler, som skal kunnes til prøven uden hjælpemidler

Mat. B (Sådan huskes fomlerne) Formler, som skal kunnes til prøven uden hjælpemidler Mt. B (Sån huskes fomlerne) Formler, som skl kunnes til prøven uen hjælpemiler Inhol Her er tilføjet emærkninger til nogle f formlerne BRØKER... PARENTESER... EKSPONENTER... LOGARITMER... GEOMETRI... Arel

Læs mere

Hypotesetest. Hypotesetest og kritiske værdier Type 1 og Type 2 fejl Styrken af en test Sammenligning af to populationer

Hypotesetest. Hypotesetest og kritiske værdier Type 1 og Type 2 fejl Styrken af en test Sammenligning af to populationer Hypoteetet Hypoteetet og kritike værdier Type og Type fejl Styrke af e tet Sammeligig af to populatioer Kofideiterval for σ tore tikprøver. Hvi X følger e χ -fordelig med frihedgrader, dv. X~χ (), gælder

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Referat Plan- og Boliguvalget Møe nr.: 13/2012 Dannet en: Torsag en 06-12-2012 Møeato: Tirsag en 04-12-2012 Møetispunkt: 17:00-18:30 Møeste: Harhoff Melemmer Thorkil Mølgaar (TM) (PEN) O Kisser Franciska

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = BILTYPEKODER E = REAR AXLE C4 F = AKSELAFSTAND G = TYPE CODES G1 = VERSION H = MOTORTYPEKODER

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = BILTYPEKODER E = REAR AXLE C4 F = AKSELAFSTAND G = TYPE CODES G1 = VERSION H = MOTORTYPEKODER lik på VI-pladen nedenfor for at gå til det ønskede afsnit. = TYEGOEEEOE FO = IE EIEUE = TIT TOTVÆGT = TOTVÆGT FO I OG ÆGE = TIT FOEETIG C5 = TIT GEETIG = ITYEOE E = E XE F = EFT FOO - TIT 2000 ETTE EEVEETOG

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

Antal Antal STU- Erhverv STU Ungdom I alt

Antal Antal STU- Erhverv STU Ungdom I alt Ungdomuddannelerne (STU) årrapport 2013 STU på CSU-Slagele Unge under 25 år, der af fyike eller pykike grunde ikke, elv med pecialpædagogik tøtte, vil kunne gennemføre en ungdomuddannele på normale vilkår,

Læs mere

Sandsynlighedsregning og statistisk

Sandsynlighedsregning og statistisk Figur : J. C. F. Guss 777 855 Sdsylighedsregig og sttistisk Peter Hremoës Niels Brock 6. pril Idledig Dette hæfte er lvet som supplemet til. udgve f boge Mt B. Der er lgt vægt på t give e bedre forståelse

Læs mere

Dette dokument beskriver principperne for organiseringen af ungdomsfodbolden og børnefodbolden i HG Fodbold med størst fokus på børnefodbolden.

Dette dokument beskriver principperne for organiseringen af ungdomsfodbolden og børnefodbolden i HG Fodbold med størst fokus på børnefodbolden. HG Fodbold Food Dette dokumet bekive picippee fo oieie f udomfodbolde o bøefodbolde i HG Fodbold med tøt foku på bøefodbolde. Idholdfoteele Oveodede picippe...2 Udviklilije i HG Fodbold:...2 Udomfodbold...2

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Hadligspla for FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 Lygby-Taarbæk Kommue Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout: Ole Lud Aderse, Iter Service INDHOLD Rotte - dyret

Læs mere

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy Nuace ecopy ShareSca Dokumetbehadlig i de digitale verde Documet capture & distributio Nuace ecopy Nuace ecopy, documet capture & distributio Itegratio af papirdokumeter i digitale arbejdsgage Med Nuace

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finnstilsynet Arhusge 0 00 K0benhvn 0 Smmenskrivning f et nmelte tekniske grunlg m.v. for livsforsikringsvirksomhe I henhol til, stk. 8, jf., stk. 9, i bekentgorelse om nmelelse f et tekniske grunlg m.v.

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Kommentarer til VARIABLE

Kommentarer til VARIABLE Kommetrer til Fglige mål Kpitlet lægger op til, t elevere lærer vribelbegrebet t kede som et effektivt værktøj til t skbe sig overblik over komplekse problemstilliger. k udpege kostter og vrible med tilhørede

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery ANALYSEOPGAVE Feelgood Bkery Kommuniktion: Helene, Loiuse, Pernille og Ndi Gruppe 14 Hvem er fsenderen? - Glutenfri bgerbrød - Christine og Louise Krogh Hvem er målgruppen? - Gluten llergikere og helsefreks

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

TÆNKETANKEN BYEN 2025 - Fællesskaber i forandring

TÆNKETANKEN BYEN 2025 - Fællesskaber i forandring TÆNKETANKEN BYEN 2025 - Fællesskaber i forandring 2 0. 11. 2 0 1 4 P r o f e s s o r m s o, a r k i t e k t C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, A a l b o r g U n i v e r s i t e t 1 Tænketankens kommissorium

Læs mere

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353 Takegagskompetece Hesigte med de følgede afsit er først og fremmest at skabe klarhed over de mere avacerede regeregler i skole og give resultatet i de almee form, der er karakteristisk for algebra. Vi

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Kap. 1: Integralregning byggende på stamfunktioner.

Kap. 1: Integralregning byggende på stamfunktioner. - - Kp. : Itegrlregig yggede på stmfuktioer... Specielle egesker ved fuktioer. Defiitio... E fuktio f siges t være egræset i et itervl I, hvis f er defieret i itervllet, og hvis der fides to tl k og K,

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Introduktion. Ide, mål og formål

Introduktion. Ide, mål og formål Itroduktio Dette er e itroduktio til forskigs- og udvikligsprojektet Udviklig af e eksemplarisk participatorisk model for implemeterig af redskaber til opsporig og tidlig idsats i relatio til potetielt

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN VELKOMMEN Tilskudsreglere beskriver hvorda Faaborg-Midtfy Kommue støtter det frivillige folkeoplysede foreigsarbejde med økoomisk tilskud og avisig

Læs mere

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6.

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6. enote 5 enote 5 Determiater I dee enote ser vi på kvadratiske matricer. Deres type er altså for 2, se enote 4. Det er e fordel, me ikke absolut ødvedigt, at kede determiatbegrebet for (2 2)-matricer på

Læs mere

Opgave 1: Regressionsanalyse

Opgave 1: Regressionsanalyse Opgave : Regressiosaalyse La u, x,..., u, x være par af reelle al. Vi skal u besemme e ree liie, er passer bes me isse alpar i e forsa a summe x s α βu s miimeres. Ma fier alså e liie, x ˆα + ˆβu, for

Læs mere

KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG

KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG 1 2 KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG 3 Det øtlige Aalborg Et markant væktområde i landet 3. tørte kommune

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. Optryk, kopiering - også uddrag - er ikke tilladt uden forudgående indhentning af skriftlig tilladelse fra RHEINZINK

Alle rettigheder forbeholdes. Optryk, kopiering - også uddrag - er ikke tilladt uden forudgående indhentning af skriftlig tilladelse fra RHEINZINK Prouktprogrm 2013 2013 RHEINZINK Dnmrk A/S Alle rettigheer foreholes. Optryk, kopiering - også urg - er ikke tillt uen forugåene inhentning f skriftlig tillelse fr RHEINZINK Dnmrk A/S Inholsfortegnelse

Læs mere