Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningens brug af radio, TV og Internet"

Transkript

1 Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet, sommer/ efterår 2005 Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Oktober 2005

2 Indholdsfortegnelse: Ny undersøgelse af befolkningens brug af radio, tv og Internet Sammendrag af Radio og TV nævnets undersøgelse af befolkningens brug af radio, TV og Internet Indledning Metode og repræsentativitet Fungerende apparater Radiolytning generelt Lokalradio KNR radioaviser Programmer i KNR- radio Befolkningens TV-vaner Lokalt producerede TV-programmer Udenlandske TV-programmer Grønlandske programmer i KNR Her følger respondenternes vurdering af de enkelte programmer Danske programmer i KNR Brugen af Internet Layout:

3 Ny undersøgelse af befolkningens brug af radio, tv og Internet Forbruget af de elektroniske medier i Grønland er blevet målt på kryds og tværs. Det nye Radio og TV nævn har nemlig til opgave at undersøge befolkningens brug af radio, TV og Internet. Målet med undersøgelsen er at give Radio og TV nævnet et grundlag for at vurdere om KNR opfylder deres Public Service forpligtelse. Desuden er det vores håb at undersøgelsen kan give KNR og de lokale Radio- og Tv-stationer inspiration til, hvordan de i fremtiden bedst kan opfylde deres lyttere og seernes forventninger. Hvad viste undersøgelsen? 769 borgere har deltaget i undersøgelsen, som er udført af HS Analyse. De adspurgte bruger i gennemsnit 7,2 timer om dagen på at lytte til radio. Den foretrukne radiokanal er KNR, og her lyttes der i gennemsnit 5 timer om dagen. Dernæst følger lokalradioerne med 1,4 timer, DR1 i KNR med 0,6 timer og udenlandsk radio med 0,2 timer i gennemsnit. Det er de ældste og de yngste aldersgrupper, der hører mest radio. Blandt de ældste er der en overvægt, der hører KNR, mens der blandt yngre er forholdsvis mange, som hører lokalradio. De adspurgte ser fjernsyn i 5,4 timer om dagen. Seerne bruger 3,3 timer til at se KNR TV, 1,1 timer via parabol og 1,0 timer på at se lokal Tv. Mænd ser dagligt 0,4 timer mere TV end kvinder, og de rent grønlandsksprogede seere ser i gennemsnit 1,3 timer mere TV om dagen end de rent dansksprogede. Læs dette og meget mere i rapporten, der er på 63 sider og indeholder 72 skemaer. Rapporten kan downloades på eller bestilles hos KIIIP. Har du bemærkninger og forslag til Radio og TV nævnet, er du altid velkommen til at skrive til os på adressen: Radio og TV nævnet KIIIP Postboks 1029, 3900 Nuuk eller på mail: Med venlig hilsen Radio og TV nævnet Ivalo Egede, formand, & Anton M. Christoffersen BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET 3

4 Sammendrag af Radio og TV nævnets undersøgelse af befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio og TV nævnet udarbejdede i foråret 2005 et spørgeskema om befolkningens brug af radio, TV og Internet i samarbejde med HS Analyse. HS Analyse har i perioden fra juni til september 2005 gennemført spørgeskemaundersøgelsen for Radio og TV nævnet. I dette sammendrag kan du læse nogle af resultaterne af undersøgelsen. Hele rapporten kan hentes på Grønlands Hjemmestyres hjemmeside 1. Hvor mange udfyldte spørgeskemaet? Spørgeskemaet blev udsendt til tilfældigt udvalgte personer fra forskellige husstande over hele landet, og der kom i alt 769 udfyldte spørgeskemaer retur. 52 skemaer blev returneret uden at have nået modtageren, hvilket betyder at undersøgelsen har en svarprocent på 53,2. En gennemgang af baggrundsvariablerne køn, alder, bosted og erhverv viser at svarpersonerne på disse variabler fordeler sig omtrent som hele befolkningen trods den forholdsvis lave svarprocent. 2. Hvor mange radioer, fjernsyn, DVD-afspillere, videoer og computere har de enkelte husstande? 99 procent af alle husstande har en radio. Der er i gennemsnit 2,6 apparater pr. husstand. Det er hos funktionærene, der er flest apparater og færrest hos fiskere og fangere. Hver husstand har i gennemsnit 1,9 fjernsyn. Pensionister og husstande i bygder, har færrest apparater. Antallet af DVD-afspillere overgår i dag antallet af video-apparater. Mens 16 procent af husstandene ikke har video, er det kun 12 procent, der ikke har DVDafspiller. I gennemsnit findes der 1,4 DVD-afspillere pr. husstand mod 1,2 video-apparater. Godt 70 procent af alle husstande har i dag mindst én computer. Det er svarpersoner fra 30 til 39 år, der oftest bor i en husstand med computer, idet dette gælder for 83 procent. I den anden ende af skalaen ses svarpersoner over 60 år, hvor kun 40 procent bor i en husstand med computer. Det skal her bemærkes, at selv om en svarperson bor i en husstand, hvor der er adgang til computer, DVD eller lignende, så er det ikke ensbetydende med, at vedkommende er bruger af apparatet. 3. Radio-lytning Befolkningen bruger i gennemsnit 7,2 timer om dagen på at lytte til radio. Den foretrukne radiokanal er KNR, hvorpå der lyttes i gennemsnit 5 timer om dagen. Dernæst følger lokalradioer med 1,4 timer, DR1 i KNR med 0,6 timer og udenlandsk radio med 0,2 timer i gennemsnit. Det er de ældste og de yngste aldersgrupper, der hører mest radio. Blandt de ældste er der en overvægt, der hører KNR, mens der blandt yngre er forholdsvis mange, som hører lokalradio. Radioen er især populær om morgenen, hvor 79 procent af svarpersonerne lytter med. Lidt over halvdelen af husstandene har radioen tændt formiddag, eftermiddag og tidlig aften, mens 31 hører radio sen aften og 24 procent hører radio om natten. Der er forholdsvis mange blandt fiskere og fangere i bygder, der hører radio om natten. Radioavisen er den type programmer, der bliver lyttet mest til. I alt 78 og 79 procent af svarpersonerne tilkendegiver således, at de hver dag eller ofte lytter til 4 BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET

5 radioaviserne kl. 7.00/7.05, 12.15/12.30 og 18.30/ Internettet er også kommet ganske godt med idet 22 procent tilkendegiver at de hver dag eller ofte er inde og høre radioavis på KNR s hjemmeside. Tilfredsheden med radioaviserne forekommer at være ganske høj idet procent tilkendegiver, at de er meget gode, mens andre 47 til 50 procent vurderer, at de er nogenlunde. De radioprogrammer der aflyttes mest i KNR er, udover radioaviserne, programmer fra båndarkivet, som 41 procent af svarpersonerne hører hver gang eller ofte. Dernæst følger musikprogrammer med 40 procent, underholdning med 34 procent og gæster i studiet med 33 procent. Færrest lyttere er der til ungdomsprogrammer, samt børne- og sportsudsendelser. som 14 til 19 procent tilkendegiver at lytte til hver gang de sendes eller ofte. Kvaliteten af radioprogrammerne i KNR vurderes meget forskelligt. De programtyper som flest lyttere synes er meget gode, er programmer fra båndarkivet med 26 procent, gudstjenester med 20 procent, gæster i studiet med 15 procent og underholdning med 14 procent. Tager man også dem med, der svarer at programmet er nogenlunde, er topscoreren nu musikprogrammer med i alt 57 procent efterfulgt af programmer fra båndarkivet med 56 procent. De programtyper der lyttes mest til i lokalradioen, er musikprogrammer og underholdningsprogrammer. Det er også musikprogrammerne der får flest positive tilkendegivelser hvad kvaliteten angår. 4. TV-kiggeri Befolkningen bruger i gennemsnit 5,4 timer om dagen på at se fjernsyn. Seerne bruger 3,3 timer til at se KNR TV, 1,1 timer via parabol og 1,0 timer på at se lokal Tv. Tallene virker noget høje og det er uklart, hvor stor en del af de 5,4 timer der er aktivt TV-kiggeri, og hvor meget der blot henviser til, at fjernsynes er tændt. Mænd ser dagligt 0,4 timer mere TV end kvinder, og de rent grønlandsksprogede seere ser i gennemsnit 1,3 timer mere TV om dagen end de rent dansksprogede. TV er især populært om aftenen, idet 80 procent tilkendegiver at de ser fjernsyn tidlig aften og 76 procent at de ser sen aften. Henholdsvis 11 og 12 procent af svarpersonerne ser fjernsyn om morgenen og om formiddagen, og disse kommer fortrinsvis fra byer, hvor der er lokal Tv. I bygderne kan kun en lille del se fjernsyn på dette tidspunkt, nemlig dem, der har parabol. Det grønlandske TV-program i KNR som har flest seere er Qanorooq, som 86 procent af svarpersonerne ser hver gang det sendes eller ofte. På popularitetsskalaen ses dernæst naturprogrammer med 60 procent, programmer om mennesker med 48 procent og underholdningsudsendelser med 47 procent. De grønlandske programtyper, der ses mindst er børne- og ungdomsprogrammer, som henholdsvis 20 og 27 procent ser hver gang eller ofte. Blandt alle svarpersoner er der 26 procent som synes, at Qanorooq-udsendelserne er meget gode mens andre 50 procent har svaret at de er nogenlunde. Dette giver i alt 76 procent, som er overvejende positive i forhold til kvaliteten af nyhedsudsendelsen. Den udsendelsestype, som flest synes er meget gode, er naturprogrammer, hvilket er svaret af 29 procent. Mindst tilfredshed er der med børneudsendelser, hvilket måske skyldes at de er så sjældne. I målgruppen for ungdomsprogrammer, aldersgruppen år, er der lige mange der synes at programmerne enten er meget gode eller ikke særlig gode, nemlig procent. BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET 5

6 Af danske programmer i KNR ses TV-avisen hver dag af 40 procent af svarpersonerne, mens andre 32 procenter ser den ofte. Det næstmest populære program er Lægens bord som i alt 50 procent ofte ser. Dernæst følger film og serier, sport og programmer om videnskab. De programmer som færrest ser, er børne og ungdomsprogrammer og programmer om dansk politik. En meget stor del af seerne er tilfredse med kvaliteten af Tv-avisen. Således tilkendegiver 50 procent at udsendelserne er meget gode, mens 29 procent svarer nogenlunde. De danske Tv-programmer, der får dårligst skudsmål, handler om dansk og udenlandsk politik eller er ungdomsudsendelser. Generelt er der langt flere der ser udenlandske Tvprogrammer på lokal-tv eller parabol end lokalt producerede TV-programmer. De lokalt producerede programmer ses typisk af mellem 5 og 10 procent af svarpersonerne, mens udenlandske programmer ses af mellem 10 og 30 procent. De lokalt producerede udsendelser, som ses af flest, er lokale nyheder, underholdning og Nyt fra kommunen. Af udenlandske programmer er det naturudsendelser, film og serier og nyheder som ses af flest. 5. Brug af Internettet Af undersøgelsen fremgår det, at 61 procent af husstandene i dagens Grønland har adgang til Internettet. Det er især i byerne, at adgangen er udbredt, men bygderne er også ganske godt med. Ser man på adgangen fordelt på erhvervskategorier topper gruppen af funktionærer, mens pensionister og ufaglærte arbejdere er de grupper, hvor færrest har adgang. Blandt de svarpersoner som ikke har adgang til Internettet svarer 12 procent at de helt sikkert skal på, mens 37 procent svarer formentlig. Brugere af Internettet er i gennemsnit på nettet 7,3 timer om ugen. De mest populære sider er vejret, som 46 procent af brugerne har været inde på mange gange inden for den seneste måned, efterfulgt af nyheder og aviser, som 42 procent ofte har besøgt. Generel søgen efter viden hører med 37 procent også til de populære anvendelsesområder. 6 BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET

7 Indledning I denne rapport fremlægges resultater fra den spørgeskemaundersøgelse som HS Analyse har gennemført for Radio- og TV-nævnet i perioden juni september Under udarbejdelsen af spørgeskemaet har Radioog TV-nævnet prioriteret, at så mange spørgsmål som muligt blev stillet ved denne første undersøgelse for at give nævnet et overblik over befolkningens brug af radio, TV og internet. Nærværende rapport er udarbejdet som en tabelsamling, hvor besvarelsen af spørgsmålene er medtaget enten i den simpleste form dvs. som frekvenstabeller eller mere detaljeret, fordelt i forhold til baggrundsvariablerne køn, alder, bosted, erhverv og sprog. De spørgsmål som er grundigst bearbejdet omhandler befolkningens generelle brug af radio og TV- medierne og husstandenes beholdning af diverse modtageapparater. Herudover er der fokuseret på KNR s udsendelser i radio og TV, hvor respondenterne i tabellerne er fordelt i forhold til baggrundsvariablerne. Der ligger således stadig et omfattende materiale vedr. lokal-radio og TV, danske og udenlandske kanaler, danske programmer og Internettet, der på et senere tidspunkt kan gøres til genstand for nærmere analyser. Metode og repræsentativitet Rapporten bygger på et spørgeskema udarbejdet af Radio og TV-nævnet i samarbejde med HS Analyse i foråret Spørgeskemaet blev udsendt til 1508 tilfældigt udvalgte personer fra forskellige husstande i begyndelsen af juni måned og blev fulgt op af påmindelse via skiltereklame i TV i slutningen af måneden. I midten af august blev spørgeskemaet udsendt endnu en gang til de respondenter, der endnu ikke havde returneret skemaet. Trods den omfattende rykkerprocedure lykkedes det kun at få 769 udfyldte spørgeskemaer retur. Herudover kom 52 skemaer retur uden at have nået modtageren, hvilket betyder at undersøgelsen har en svarprocent på 53,2. Svarprocenten er godt 10 procentpoint lavere end normalt ved HS Analyses undersøgelser, hvilket kan skyldes flere forhold. For det første, at tidspunktet for udsendelsen af skemaerne var uheldigt. Om sommeren tænker folk mere på udendørs sysler eller er måske helt bortrejst på ferie. For det andet, at spørgeskemaet var for omfattende. I alt 160 spørgsmål skulle der tages stillig til og skemaet lægges måske derfor til side til man har mere tid. Endelig kan opsætningen af spørgsmålene i matrix èr også have voldt problemer i forhold til mere enkle opsætninger, hvor hvert spørgsmål har sin egen boks med klart defineret spørgsmål og svarkategorier. Det sidste bekræftes af, at en del ældre ikke uddannede respondenter har udfyldt disse matrix er mangelfuldt. I tabel 1 på næste side ses under fordelingen på baggrundsvariablerne, at sammensætningen af respondenterne, trods den forholdsvis lave svarprocent, ligger meget tæt på den reele fordeling af befolkningen. Den eneste afvigelse er vedr. bosted, hvor bygdebefolkningen ses at være overrepræsenteret med 3-4 procentpoint. Under opdelingen i erhverv var der kun tilstrækkeligt med respondenter i de 6 viste kategorier. Det kræver mindst 30 og helst 50 respondenter i hver kategori for at disse med rimelig kan analy- BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET 7

8 seres nærmere. Erhvervsopdelinge skal iøvrigt tages med et vist forbehold, da det er respondenterne selv der har definderet deres erhverv. Således er der flere fisker/fangere som har en alder, hvor de nok burde kalde sig pensionister. I øvrigt er fangerkoner medtaget i denne kategore. I katagorien lav funktionærer findes der både uddannede HK ere og månedslønnede servicemedarbejdere. En del af sidstnævnte hører formentlig bedre til under ufaglærte. Endelig skal det nævnes at svarkategorierne for baggrundsvariablen sprog lød således: Jeg har grønlandsk som modersmål og forstår og taler kun lidt eller intet dansk, Jeg har grønlandsk som modersmål og forstår og taler godt dansk, Jeg er dobbeltsproget Jeg har dansk som modersmål og forstår og taler godt grønlandsk, Jeg har dansk som modersmål og forstår og taler kun lidt eller intet grønlandsk, 8 BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET

9 TABEL 1. Baggrundsvariabler antal procent Mand Kvinde By Bygd Ufaglært Faglært Lav funktionær Øvrig funktionær Fisker/fanger 59 8 Pensionist Grønlandsk Grønlandsk/dansk Begge Dansk/grønlandsk 39 5 Dansk BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET 9

10 Fungerende apparater Spørgsmål: Hvor mange fungerende apparater har I af følgende slags? TABEL 2. Radioer antal fordelt i procent samt gennemsnit for husstandene ingen et to tre fire fire+ I alt genn Mand Kvinde By Bygd Ufaglært Faglært Lav funktionær Øvrig funktionær Fisker/fanger Pensionist Grønlandsk Grønlandsk/dansk Begge Dansk/grønlandsk Dansk Kommentar: Næsten alle husstande har et radioapparat og i gennemsnit er der 2,6 apparater i hvert hjem. Tallet kan være marginalt højere, da kategorien 4+ er sat til BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET

11 TABEL 3. TV apparater antal fordelt i procent samt gennemsnit for husstandene ingen et to tre fire fire+ I alt genn Mand Kvinde By Bygd Ufaglært Faglært Lav funktionær Øvrig funktionær Fisker/fanger Pensionist Grønlandsk Grønlandsk/dansk Begge Dansk/grønlandsk Dansk BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET 11

12 TABEL 4. Video apparater antal fordelt i procent samt gennemsnit for husstandene ingen et to tre fire fire+ I alt genn Mand Kvinde By Bygd Ufaglært Faglært Lav funktionær Øvrig funktionær Fisker/fanger Pensionist Grønlandsk Grønlandsk/dansk Begge Dansk/grønlandsk Dansk BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET

13 TABEL 5. DVD apparater antal fordelt i procent samt gennemsnit for husstandene ingen et to tre fire fire+ I alt genn Mand Kvinde By Bygd Ufaglært Faglært Lav funktionær Øvrig funktionær Fisker/fanger Pensionist Grønlandsk Grønlandsk/dansk Begge Dansk/grønlandsk Dansk BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET 13

14 TABEL 6. Computere antal fordelt i procent samt gennemsnit for husstandene ingen en to tre fire fire+ I alt genn Mand Kvinde By Bygd Ufaglært Faglært Lav funktionær Øvrig funktionær Fisker/fanger Pensionist Grønlandsk Grønlandsk/dansk Begge Dansk/grønlandsk Dansk BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET

15 Radiolytning generelt I de to næste tabeller ses svarene på to generelle spørgsmål om radiolytning: Spørgsmål: På hvilke tidspunkter af dagen hører du normalt radio (udover radioaviser)? TABEL 7. Tidspunkt for radiolytning. Procent. for- efter- tidlig sen morgen middag middag aften aften nat Mand Kvinde By Bygd Ufaglært Faglært Lav funktionær Øvrig funktionær Fisker/fanger Pensionist Grønlandsk Grønlandsk/dansk Begge Dansk/grønlandsk Dansk Kommentar: Bemærk at tallene ikke summerer til 100 procent, da respondenterne havde mulighed for at sætte flere krydser. BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET 15

16 Spørgsmål: Hvor mange timer om dagen plejer du at lytte til følgende radiokanaler? TABEL 8. Timer radio om dagen gennemsnit uden- KNR 1 DR P1 lokal landsk i alt 5,0 0,6 1,4 0,2 7.2 Mand 4,6 0,6 1,6 0,3 7.1 Kvinde 5,4 0,5 1,2 0, ,5 0,6 2,1 0, ,3 0,3 1,7 0, ,4 0,6 1,5 0, ,3 0,7 1,0 0, ,4 0,7 0,8 0,2 8.1 By 4,5 0,6 1,6 0,3 7.0 Bygd 7,1 0,4 0,2 0,1 7.8 Ufaglært 6,5 0,3 1,4 0,1 8.3 Faglært 4,4 0,8 1,9 (0,5) 7.6 Lav funktionær 3,8 0,5 1,5 0,3 6.0 Øvrig funktionær 2,9 0,7 1,5 0,1 5.2 Fisker/fanger 6,3 0,6 0,9 0,2 8.0 Pensionist 7,2 0,5 0,7 0,1 8.5 Grønlandsk 7,1 0,4 1,0 0,1 8.6 Grønlandsk/dansk 6,1 0,4 1,5 0,2 8.2 Begge 3,9 0,8 1,6 0,1 6.4 Dansk/grønlandsk 1,6 0,8 2,2 (0,8) 5.4 Dansk 1,9 0,9 1,2 0,4 4.4 Kommentar: En respondent har svaret, at han lytter til udenlandske kanaler 24 timer i døgnet. Da han er Faglært arbejder og taler Dansk/grønlandsk, begge kategorier med forholdsvis få respondenter, er disse sat i parantes. 16 BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET

17 Lokalradio Her følger to spørgsmål om lokalradioen. De mange der ikke har adgang til lokalradioen er placeret under aldrig og hører ikke. En nærmere analyse af tallene vil kunne afdække, hvor mange respondenter der har adgang til at høre lokalradio, men som ikke benytter sig af muligheden. Spørgsmål: Hvilke slags programmer plejer du at lytte til i lokalradioen? Spørgsmål: Hvor gode synes du generelt, at disse programmer i lokalradioen er? TABEL 9. Hvor ofte lyttes der til følgende programmer i lokalradioen. Procent hver gang ofte en gang imellem sjældent aldrig i alt hyppige lyttere Musik Samfundspolitik Gæster i studiet Kultur Ungdom Børneudsendelser Sport Underholdning Gudstjenester Sociale forhold Fra båndarkivet TABEL 10. Vurdering af de forskellige programmer i lokalradioen. Procent meget gode nogenlunde ikke særlig dårlige hører ikke procent Musik Samfundspolitik Gæster i studiet Kultur Ungdom Børneudsendelser Sport Underholdning Gudstjenester Sociale forhold Fra båndarkivet BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET 17

18 KNR radioaviser De næste to tabeller viser hvor meget lytterne hører radioaviser og deres vurdering af dem. Nogle tilsvarende spørgsmål blev stillet af HS Analyse for KNR i foråret 2004 og tilfredsheden med radioaviserne (og iøvrigt også Qanorooq) er blevet væsentlig forbedret i løbet af perioden. Her kunne det være interessant med en sammenlignende analyse af de to undersøgelser, hvor der kunne fokuseres på såvel eksterne som interne årsager. I tabel 11 ses yderst til højre en kolonne kaldet hyppige lyttere. Kolonnen er en summation af de to første kategorier hver gang og ofte og giver et godt overblik over på, hvilke tidspunkter lytterinteressen er størst. Spørgsmål: Hvor ofte plejer du at høre følgende radioaviser på KNR i løbet af dagen? TABEL 11. Hvor ofte lyttes der til følgende radioaviser. Procent hver en gang sjæl- hyppige gang ofte imellem dent aldrig procent lyttere Kl / Kl / Kl / Kl / Kl / Internettet Spørgsmål: Hvor tilfreds er du generelt med kvaliteten af de forskellige radioaviser i KNR? TABEL 12. Vurdering af radioaviser. Procent meget nogen- ikke slet hører gode lunde særlig ikke ikke procent Om morgenen Om middagen Om aftenen BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET

19 Spørgsmål: Hvis ikke særlig eller slet ikke tilfreds med radioaviser, sæt kryds ved følgende begrundelser. TABEL 13. Vurdering af radioaviser. Procent for for over- valg af mest dårligt kort ukritisk fladisk nyheder Nuuk sprog procent Om morgenen Om middagen Om aftenen Kommentar: Svarmulighederne er både positive (for kort) og negative (de øvrige), hvilket giver et noget sløret billede af begrundelserne. Set i sammenhæng med at det egentlig kun var de respondenter, der er utilfredse med kvaliteten af radioavisen skulle have besvaret spørgsmålet, er tabellen af tvivlsom værdi. BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET 19

20 Programmer i KNR- radio De næste tabeller viser, hvilke programmer der lyttes til på KNR og lytternes vurdering af disse programmers kvalitet. Vedr. programmernes kvalitet skal man være opmærksom på, at lyttere der fravælger et program måske på grund af kvaliteten, ikke deltager i vurderingen af kvaliteten. Spørgsmål: Hvilke af følgende programmer plejer du at lytte til på KNR-radio? TABEL 14. Hvor ofte lyttes der til følgende programmer i KNR-radio i procent hver gang ofte en gang imellem sjældent aldrig procent hyppige lyttere Musik Samfundspolitik Gæster i studiet Kultur Ungdom Børneudsendelser Sport Underholdning Gudstjenester Sociale forhold Fra båndarkivet Spørgsmål: Hvor gode synes du generelt, at disse programmer er? TABEL 15. Vurdering af de forskellige programmer i KNR-radio. Procent meget gode nogen-lunde ikke særlig dårlige hører ikke procent Musik Samfundspolitik Gæster i studiet Kultur Ungdom Børneudsendelser Sport Underholdning Gudstjenester Sociale forhold Fra båndarkivet BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET

21 I tabellerne 16 til 26 ses lyttefrekvensen for de enkelte programmer fordelt på baggrundsvariablerne køn, alder, bosted, erhverv og sprog. TABEL 16. Musik hver gang ofte en gang imellem sjældent aldrig I alt hyppige lyttere Mand Kvinde By Bygd Ufaglært Faglært Lav funktionær Øvrig funktionær Fisker/fanger Pensionist Grønlandsk Grønlandsk/dansk Begge Dansk/grønlandsk Dansk BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET 21

22 TABEL 17. Samfundspolitik hver gang ofte en gang imellem sjældent aldrig I alt hyppige lyttere Mand Kvinde By Bygd Ufaglært Faglært Lav funktionær Øvrig funktionær Fisker/fanger Pensionist Grønlandsk Grønlandsk/dansk Begge Dansk/grønlandsk Dansk BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET

23 TABEL 18. Gæster i studiet hver gang ofte en gang imellem sjældent aldrig I alt hyppige lyttere Mand Kvinde By Bygd Ufaglært Faglært Lav funktionær Øvrig funktionær Fisker/fanger Pensionist Grønlandsk Grønlandsk/dansk Begge Dansk/grønlandsk Dansk BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET 23

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Specialpublikation 2003:2. ESPAD 2003 Rusmiddelundersøgelse blandt unge, årgang 1986, 1987 og 1988, i Grønland

Specialpublikation 2003:2. ESPAD 2003 Rusmiddelundersøgelse blandt unge, årgang 1986, 1987 og 1988, i Grønland Specialpublikation 2003:2 ESPAD 2003 Rusmiddelundersøgelse blandt unge, årgang 1986, 1987 og 1988, i Grønland Side 2 Brug af rusmidler blandt unge i Grønland (ESPAD 2003) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Epinion A/S for DR Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om notatet...3 1.1 Formål med undersøgelsesforløbet...3 2 Hovedresultater...4 3 Hvad viser undersøgelsen...6

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Side 3. Velkommen. Side 4. TV-Meterpanelet. Side 5. Hvordan virker udstyret? Side 7. Hvornår trykker man sig ind?

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Side 3. Velkommen. Side 4. TV-Meterpanelet. Side 5. Hvordan virker udstyret? Side 7. Hvornår trykker man sig ind? Brugerhåndbogen Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen TV-Meterpanelet Hvordan virker udstyret? Hvornår trykker man sig ind? Gæstesening Programvurdering Opsparing af point og webshop Ferie og væk hjemmefra

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere