Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningens brug af radio, TV og Internet"

Transkript

1 Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet, sommer/ efterår 2005 Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Oktober 2005

2 Indholdsfortegnelse: Ny undersøgelse af befolkningens brug af radio, tv og Internet Sammendrag af Radio og TV nævnets undersøgelse af befolkningens brug af radio, TV og Internet Indledning Metode og repræsentativitet Fungerende apparater Radiolytning generelt Lokalradio KNR radioaviser Programmer i KNR- radio Befolkningens TV-vaner Lokalt producerede TV-programmer Udenlandske TV-programmer Grønlandske programmer i KNR Her følger respondenternes vurdering af de enkelte programmer Danske programmer i KNR Brugen af Internet Layout:

3 Ny undersøgelse af befolkningens brug af radio, tv og Internet Forbruget af de elektroniske medier i Grønland er blevet målt på kryds og tværs. Det nye Radio og TV nævn har nemlig til opgave at undersøge befolkningens brug af radio, TV og Internet. Målet med undersøgelsen er at give Radio og TV nævnet et grundlag for at vurdere om KNR opfylder deres Public Service forpligtelse. Desuden er det vores håb at undersøgelsen kan give KNR og de lokale Radio- og Tv-stationer inspiration til, hvordan de i fremtiden bedst kan opfylde deres lyttere og seernes forventninger. Hvad viste undersøgelsen? 769 borgere har deltaget i undersøgelsen, som er udført af HS Analyse. De adspurgte bruger i gennemsnit 7,2 timer om dagen på at lytte til radio. Den foretrukne radiokanal er KNR, og her lyttes der i gennemsnit 5 timer om dagen. Dernæst følger lokalradioerne med 1,4 timer, DR1 i KNR med 0,6 timer og udenlandsk radio med 0,2 timer i gennemsnit. Det er de ældste og de yngste aldersgrupper, der hører mest radio. Blandt de ældste er der en overvægt, der hører KNR, mens der blandt yngre er forholdsvis mange, som hører lokalradio. De adspurgte ser fjernsyn i 5,4 timer om dagen. Seerne bruger 3,3 timer til at se KNR TV, 1,1 timer via parabol og 1,0 timer på at se lokal Tv. Mænd ser dagligt 0,4 timer mere TV end kvinder, og de rent grønlandsksprogede seere ser i gennemsnit 1,3 timer mere TV om dagen end de rent dansksprogede. Læs dette og meget mere i rapporten, der er på 63 sider og indeholder 72 skemaer. Rapporten kan downloades på eller bestilles hos KIIIP. Har du bemærkninger og forslag til Radio og TV nævnet, er du altid velkommen til at skrive til os på adressen: Radio og TV nævnet KIIIP Postboks 1029, 3900 Nuuk eller på mail: Med venlig hilsen Radio og TV nævnet Ivalo Egede, formand, & Anton M. Christoffersen BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET 3

4 Sammendrag af Radio og TV nævnets undersøgelse af befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio og TV nævnet udarbejdede i foråret 2005 et spørgeskema om befolkningens brug af radio, TV og Internet i samarbejde med HS Analyse. HS Analyse har i perioden fra juni til september 2005 gennemført spørgeskemaundersøgelsen for Radio og TV nævnet. I dette sammendrag kan du læse nogle af resultaterne af undersøgelsen. Hele rapporten kan hentes på Grønlands Hjemmestyres hjemmeside 1. Hvor mange udfyldte spørgeskemaet? Spørgeskemaet blev udsendt til tilfældigt udvalgte personer fra forskellige husstande over hele landet, og der kom i alt 769 udfyldte spørgeskemaer retur. 52 skemaer blev returneret uden at have nået modtageren, hvilket betyder at undersøgelsen har en svarprocent på 53,2. En gennemgang af baggrundsvariablerne køn, alder, bosted og erhverv viser at svarpersonerne på disse variabler fordeler sig omtrent som hele befolkningen trods den forholdsvis lave svarprocent. 2. Hvor mange radioer, fjernsyn, DVD-afspillere, videoer og computere har de enkelte husstande? 99 procent af alle husstande har en radio. Der er i gennemsnit 2,6 apparater pr. husstand. Det er hos funktionærene, der er flest apparater og færrest hos fiskere og fangere. Hver husstand har i gennemsnit 1,9 fjernsyn. Pensionister og husstande i bygder, har færrest apparater. Antallet af DVD-afspillere overgår i dag antallet af video-apparater. Mens 16 procent af husstandene ikke har video, er det kun 12 procent, der ikke har DVDafspiller. I gennemsnit findes der 1,4 DVD-afspillere pr. husstand mod 1,2 video-apparater. Godt 70 procent af alle husstande har i dag mindst én computer. Det er svarpersoner fra 30 til 39 år, der oftest bor i en husstand med computer, idet dette gælder for 83 procent. I den anden ende af skalaen ses svarpersoner over 60 år, hvor kun 40 procent bor i en husstand med computer. Det skal her bemærkes, at selv om en svarperson bor i en husstand, hvor der er adgang til computer, DVD eller lignende, så er det ikke ensbetydende med, at vedkommende er bruger af apparatet. 3. Radio-lytning Befolkningen bruger i gennemsnit 7,2 timer om dagen på at lytte til radio. Den foretrukne radiokanal er KNR, hvorpå der lyttes i gennemsnit 5 timer om dagen. Dernæst følger lokalradioer med 1,4 timer, DR1 i KNR med 0,6 timer og udenlandsk radio med 0,2 timer i gennemsnit. Det er de ældste og de yngste aldersgrupper, der hører mest radio. Blandt de ældste er der en overvægt, der hører KNR, mens der blandt yngre er forholdsvis mange, som hører lokalradio. Radioen er især populær om morgenen, hvor 79 procent af svarpersonerne lytter med. Lidt over halvdelen af husstandene har radioen tændt formiddag, eftermiddag og tidlig aften, mens 31 hører radio sen aften og 24 procent hører radio om natten. Der er forholdsvis mange blandt fiskere og fangere i bygder, der hører radio om natten. Radioavisen er den type programmer, der bliver lyttet mest til. I alt 78 og 79 procent af svarpersonerne tilkendegiver således, at de hver dag eller ofte lytter til 4 BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET

5 radioaviserne kl. 7.00/7.05, 12.15/12.30 og 18.30/ Internettet er også kommet ganske godt med idet 22 procent tilkendegiver at de hver dag eller ofte er inde og høre radioavis på KNR s hjemmeside. Tilfredsheden med radioaviserne forekommer at være ganske høj idet procent tilkendegiver, at de er meget gode, mens andre 47 til 50 procent vurderer, at de er nogenlunde. De radioprogrammer der aflyttes mest i KNR er, udover radioaviserne, programmer fra båndarkivet, som 41 procent af svarpersonerne hører hver gang eller ofte. Dernæst følger musikprogrammer med 40 procent, underholdning med 34 procent og gæster i studiet med 33 procent. Færrest lyttere er der til ungdomsprogrammer, samt børne- og sportsudsendelser. som 14 til 19 procent tilkendegiver at lytte til hver gang de sendes eller ofte. Kvaliteten af radioprogrammerne i KNR vurderes meget forskelligt. De programtyper som flest lyttere synes er meget gode, er programmer fra båndarkivet med 26 procent, gudstjenester med 20 procent, gæster i studiet med 15 procent og underholdning med 14 procent. Tager man også dem med, der svarer at programmet er nogenlunde, er topscoreren nu musikprogrammer med i alt 57 procent efterfulgt af programmer fra båndarkivet med 56 procent. De programtyper der lyttes mest til i lokalradioen, er musikprogrammer og underholdningsprogrammer. Det er også musikprogrammerne der får flest positive tilkendegivelser hvad kvaliteten angår. 4. TV-kiggeri Befolkningen bruger i gennemsnit 5,4 timer om dagen på at se fjernsyn. Seerne bruger 3,3 timer til at se KNR TV, 1,1 timer via parabol og 1,0 timer på at se lokal Tv. Tallene virker noget høje og det er uklart, hvor stor en del af de 5,4 timer der er aktivt TV-kiggeri, og hvor meget der blot henviser til, at fjernsynes er tændt. Mænd ser dagligt 0,4 timer mere TV end kvinder, og de rent grønlandsksprogede seere ser i gennemsnit 1,3 timer mere TV om dagen end de rent dansksprogede. TV er især populært om aftenen, idet 80 procent tilkendegiver at de ser fjernsyn tidlig aften og 76 procent at de ser sen aften. Henholdsvis 11 og 12 procent af svarpersonerne ser fjernsyn om morgenen og om formiddagen, og disse kommer fortrinsvis fra byer, hvor der er lokal Tv. I bygderne kan kun en lille del se fjernsyn på dette tidspunkt, nemlig dem, der har parabol. Det grønlandske TV-program i KNR som har flest seere er Qanorooq, som 86 procent af svarpersonerne ser hver gang det sendes eller ofte. På popularitetsskalaen ses dernæst naturprogrammer med 60 procent, programmer om mennesker med 48 procent og underholdningsudsendelser med 47 procent. De grønlandske programtyper, der ses mindst er børne- og ungdomsprogrammer, som henholdsvis 20 og 27 procent ser hver gang eller ofte. Blandt alle svarpersoner er der 26 procent som synes, at Qanorooq-udsendelserne er meget gode mens andre 50 procent har svaret at de er nogenlunde. Dette giver i alt 76 procent, som er overvejende positive i forhold til kvaliteten af nyhedsudsendelsen. Den udsendelsestype, som flest synes er meget gode, er naturprogrammer, hvilket er svaret af 29 procent. Mindst tilfredshed er der med børneudsendelser, hvilket måske skyldes at de er så sjældne. I målgruppen for ungdomsprogrammer, aldersgruppen år, er der lige mange der synes at programmerne enten er meget gode eller ikke særlig gode, nemlig procent. BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET 5

6 Af danske programmer i KNR ses TV-avisen hver dag af 40 procent af svarpersonerne, mens andre 32 procenter ser den ofte. Det næstmest populære program er Lægens bord som i alt 50 procent ofte ser. Dernæst følger film og serier, sport og programmer om videnskab. De programmer som færrest ser, er børne og ungdomsprogrammer og programmer om dansk politik. En meget stor del af seerne er tilfredse med kvaliteten af Tv-avisen. Således tilkendegiver 50 procent at udsendelserne er meget gode, mens 29 procent svarer nogenlunde. De danske Tv-programmer, der får dårligst skudsmål, handler om dansk og udenlandsk politik eller er ungdomsudsendelser. Generelt er der langt flere der ser udenlandske Tvprogrammer på lokal-tv eller parabol end lokalt producerede TV-programmer. De lokalt producerede programmer ses typisk af mellem 5 og 10 procent af svarpersonerne, mens udenlandske programmer ses af mellem 10 og 30 procent. De lokalt producerede udsendelser, som ses af flest, er lokale nyheder, underholdning og Nyt fra kommunen. Af udenlandske programmer er det naturudsendelser, film og serier og nyheder som ses af flest. 5. Brug af Internettet Af undersøgelsen fremgår det, at 61 procent af husstandene i dagens Grønland har adgang til Internettet. Det er især i byerne, at adgangen er udbredt, men bygderne er også ganske godt med. Ser man på adgangen fordelt på erhvervskategorier topper gruppen af funktionærer, mens pensionister og ufaglærte arbejdere er de grupper, hvor færrest har adgang. Blandt de svarpersoner som ikke har adgang til Internettet svarer 12 procent at de helt sikkert skal på, mens 37 procent svarer formentlig. Brugere af Internettet er i gennemsnit på nettet 7,3 timer om ugen. De mest populære sider er vejret, som 46 procent af brugerne har været inde på mange gange inden for den seneste måned, efterfulgt af nyheder og aviser, som 42 procent ofte har besøgt. Generel søgen efter viden hører med 37 procent også til de populære anvendelsesområder. 6 BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET

7 Indledning I denne rapport fremlægges resultater fra den spørgeskemaundersøgelse som HS Analyse har gennemført for Radio- og TV-nævnet i perioden juni september Under udarbejdelsen af spørgeskemaet har Radioog TV-nævnet prioriteret, at så mange spørgsmål som muligt blev stillet ved denne første undersøgelse for at give nævnet et overblik over befolkningens brug af radio, TV og internet. Nærværende rapport er udarbejdet som en tabelsamling, hvor besvarelsen af spørgsmålene er medtaget enten i den simpleste form dvs. som frekvenstabeller eller mere detaljeret, fordelt i forhold til baggrundsvariablerne køn, alder, bosted, erhverv og sprog. De spørgsmål som er grundigst bearbejdet omhandler befolkningens generelle brug af radio og TV- medierne og husstandenes beholdning af diverse modtageapparater. Herudover er der fokuseret på KNR s udsendelser i radio og TV, hvor respondenterne i tabellerne er fordelt i forhold til baggrundsvariablerne. Der ligger således stadig et omfattende materiale vedr. lokal-radio og TV, danske og udenlandske kanaler, danske programmer og Internettet, der på et senere tidspunkt kan gøres til genstand for nærmere analyser. Metode og repræsentativitet Rapporten bygger på et spørgeskema udarbejdet af Radio og TV-nævnet i samarbejde med HS Analyse i foråret Spørgeskemaet blev udsendt til 1508 tilfældigt udvalgte personer fra forskellige husstande i begyndelsen af juni måned og blev fulgt op af påmindelse via skiltereklame i TV i slutningen af måneden. I midten af august blev spørgeskemaet udsendt endnu en gang til de respondenter, der endnu ikke havde returneret skemaet. Trods den omfattende rykkerprocedure lykkedes det kun at få 769 udfyldte spørgeskemaer retur. Herudover kom 52 skemaer retur uden at have nået modtageren, hvilket betyder at undersøgelsen har en svarprocent på 53,2. Svarprocenten er godt 10 procentpoint lavere end normalt ved HS Analyses undersøgelser, hvilket kan skyldes flere forhold. For det første, at tidspunktet for udsendelsen af skemaerne var uheldigt. Om sommeren tænker folk mere på udendørs sysler eller er måske helt bortrejst på ferie. For det andet, at spørgeskemaet var for omfattende. I alt 160 spørgsmål skulle der tages stillig til og skemaet lægges måske derfor til side til man har mere tid. Endelig kan opsætningen af spørgsmålene i matrix èr også have voldt problemer i forhold til mere enkle opsætninger, hvor hvert spørgsmål har sin egen boks med klart defineret spørgsmål og svarkategorier. Det sidste bekræftes af, at en del ældre ikke uddannede respondenter har udfyldt disse matrix er mangelfuldt. I tabel 1 på næste side ses under fordelingen på baggrundsvariablerne, at sammensætningen af respondenterne, trods den forholdsvis lave svarprocent, ligger meget tæt på den reele fordeling af befolkningen. Den eneste afvigelse er vedr. bosted, hvor bygdebefolkningen ses at være overrepræsenteret med 3-4 procentpoint. Under opdelingen i erhverv var der kun tilstrækkeligt med respondenter i de 6 viste kategorier. Det kræver mindst 30 og helst 50 respondenter i hver kategori for at disse med rimelig kan analy- BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET 7

8 seres nærmere. Erhvervsopdelinge skal iøvrigt tages med et vist forbehold, da det er respondenterne selv der har definderet deres erhverv. Således er der flere fisker/fangere som har en alder, hvor de nok burde kalde sig pensionister. I øvrigt er fangerkoner medtaget i denne kategore. I katagorien lav funktionærer findes der både uddannede HK ere og månedslønnede servicemedarbejdere. En del af sidstnævnte hører formentlig bedre til under ufaglærte. Endelig skal det nævnes at svarkategorierne for baggrundsvariablen sprog lød således: Jeg har grønlandsk som modersmål og forstår og taler kun lidt eller intet dansk, Jeg har grønlandsk som modersmål og forstår og taler godt dansk, Jeg er dobbeltsproget Jeg har dansk som modersmål og forstår og taler godt grønlandsk, Jeg har dansk som modersmål og forstår og taler kun lidt eller intet grønlandsk, 8 BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET

9 TABEL 1. Baggrundsvariabler antal procent Mand Kvinde By Bygd Ufaglært Faglært Lav funktionær Øvrig funktionær Fisker/fanger 59 8 Pensionist Grønlandsk Grønlandsk/dansk Begge Dansk/grønlandsk 39 5 Dansk BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET 9

10 Fungerende apparater Spørgsmål: Hvor mange fungerende apparater har I af følgende slags? TABEL 2. Radioer antal fordelt i procent samt gennemsnit for husstandene ingen et to tre fire fire+ I alt genn Mand Kvinde By Bygd Ufaglært Faglært Lav funktionær Øvrig funktionær Fisker/fanger Pensionist Grønlandsk Grønlandsk/dansk Begge Dansk/grønlandsk Dansk Kommentar: Næsten alle husstande har et radioapparat og i gennemsnit er der 2,6 apparater i hvert hjem. Tallet kan være marginalt højere, da kategorien 4+ er sat til BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET

11 TABEL 3. TV apparater antal fordelt i procent samt gennemsnit for husstandene ingen et to tre fire fire+ I alt genn Mand Kvinde By Bygd Ufaglært Faglært Lav funktionær Øvrig funktionær Fisker/fanger Pensionist Grønlandsk Grønlandsk/dansk Begge Dansk/grønlandsk Dansk BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET 11

12 TABEL 4. Video apparater antal fordelt i procent samt gennemsnit for husstandene ingen et to tre fire fire+ I alt genn Mand Kvinde By Bygd Ufaglært Faglært Lav funktionær Øvrig funktionær Fisker/fanger Pensionist Grønlandsk Grønlandsk/dansk Begge Dansk/grønlandsk Dansk BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET

13 TABEL 5. DVD apparater antal fordelt i procent samt gennemsnit for husstandene ingen et to tre fire fire+ I alt genn Mand Kvinde By Bygd Ufaglært Faglært Lav funktionær Øvrig funktionær Fisker/fanger Pensionist Grønlandsk Grønlandsk/dansk Begge Dansk/grønlandsk Dansk BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET 13

14 TABEL 6. Computere antal fordelt i procent samt gennemsnit for husstandene ingen en to tre fire fire+ I alt genn Mand Kvinde By Bygd Ufaglært Faglært Lav funktionær Øvrig funktionær Fisker/fanger Pensionist Grønlandsk Grønlandsk/dansk Begge Dansk/grønlandsk Dansk BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET

15 Radiolytning generelt I de to næste tabeller ses svarene på to generelle spørgsmål om radiolytning: Spørgsmål: På hvilke tidspunkter af dagen hører du normalt radio (udover radioaviser)? TABEL 7. Tidspunkt for radiolytning. Procent. for- efter- tidlig sen morgen middag middag aften aften nat Mand Kvinde By Bygd Ufaglært Faglært Lav funktionær Øvrig funktionær Fisker/fanger Pensionist Grønlandsk Grønlandsk/dansk Begge Dansk/grønlandsk Dansk Kommentar: Bemærk at tallene ikke summerer til 100 procent, da respondenterne havde mulighed for at sætte flere krydser. BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET 15

16 Spørgsmål: Hvor mange timer om dagen plejer du at lytte til følgende radiokanaler? TABEL 8. Timer radio om dagen gennemsnit uden- KNR 1 DR P1 lokal landsk i alt 5,0 0,6 1,4 0,2 7.2 Mand 4,6 0,6 1,6 0,3 7.1 Kvinde 5,4 0,5 1,2 0, ,5 0,6 2,1 0, ,3 0,3 1,7 0, ,4 0,6 1,5 0, ,3 0,7 1,0 0, ,4 0,7 0,8 0,2 8.1 By 4,5 0,6 1,6 0,3 7.0 Bygd 7,1 0,4 0,2 0,1 7.8 Ufaglært 6,5 0,3 1,4 0,1 8.3 Faglært 4,4 0,8 1,9 (0,5) 7.6 Lav funktionær 3,8 0,5 1,5 0,3 6.0 Øvrig funktionær 2,9 0,7 1,5 0,1 5.2 Fisker/fanger 6,3 0,6 0,9 0,2 8.0 Pensionist 7,2 0,5 0,7 0,1 8.5 Grønlandsk 7,1 0,4 1,0 0,1 8.6 Grønlandsk/dansk 6,1 0,4 1,5 0,2 8.2 Begge 3,9 0,8 1,6 0,1 6.4 Dansk/grønlandsk 1,6 0,8 2,2 (0,8) 5.4 Dansk 1,9 0,9 1,2 0,4 4.4 Kommentar: En respondent har svaret, at han lytter til udenlandske kanaler 24 timer i døgnet. Da han er Faglært arbejder og taler Dansk/grønlandsk, begge kategorier med forholdsvis få respondenter, er disse sat i parantes. 16 BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET

17 Lokalradio Her følger to spørgsmål om lokalradioen. De mange der ikke har adgang til lokalradioen er placeret under aldrig og hører ikke. En nærmere analyse af tallene vil kunne afdække, hvor mange respondenter der har adgang til at høre lokalradio, men som ikke benytter sig af muligheden. Spørgsmål: Hvilke slags programmer plejer du at lytte til i lokalradioen? Spørgsmål: Hvor gode synes du generelt, at disse programmer i lokalradioen er? TABEL 9. Hvor ofte lyttes der til følgende programmer i lokalradioen. Procent hver gang ofte en gang imellem sjældent aldrig i alt hyppige lyttere Musik Samfundspolitik Gæster i studiet Kultur Ungdom Børneudsendelser Sport Underholdning Gudstjenester Sociale forhold Fra båndarkivet TABEL 10. Vurdering af de forskellige programmer i lokalradioen. Procent meget gode nogenlunde ikke særlig dårlige hører ikke procent Musik Samfundspolitik Gæster i studiet Kultur Ungdom Børneudsendelser Sport Underholdning Gudstjenester Sociale forhold Fra båndarkivet BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET 17

18 KNR radioaviser De næste to tabeller viser hvor meget lytterne hører radioaviser og deres vurdering af dem. Nogle tilsvarende spørgsmål blev stillet af HS Analyse for KNR i foråret 2004 og tilfredsheden med radioaviserne (og iøvrigt også Qanorooq) er blevet væsentlig forbedret i løbet af perioden. Her kunne det være interessant med en sammenlignende analyse af de to undersøgelser, hvor der kunne fokuseres på såvel eksterne som interne årsager. I tabel 11 ses yderst til højre en kolonne kaldet hyppige lyttere. Kolonnen er en summation af de to første kategorier hver gang og ofte og giver et godt overblik over på, hvilke tidspunkter lytterinteressen er størst. Spørgsmål: Hvor ofte plejer du at høre følgende radioaviser på KNR i løbet af dagen? TABEL 11. Hvor ofte lyttes der til følgende radioaviser. Procent hver en gang sjæl- hyppige gang ofte imellem dent aldrig procent lyttere Kl / Kl / Kl / Kl / Kl / Internettet Spørgsmål: Hvor tilfreds er du generelt med kvaliteten af de forskellige radioaviser i KNR? TABEL 12. Vurdering af radioaviser. Procent meget nogen- ikke slet hører gode lunde særlig ikke ikke procent Om morgenen Om middagen Om aftenen BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET

19 Spørgsmål: Hvis ikke særlig eller slet ikke tilfreds med radioaviser, sæt kryds ved følgende begrundelser. TABEL 13. Vurdering af radioaviser. Procent for for over- valg af mest dårligt kort ukritisk fladisk nyheder Nuuk sprog procent Om morgenen Om middagen Om aftenen Kommentar: Svarmulighederne er både positive (for kort) og negative (de øvrige), hvilket giver et noget sløret billede af begrundelserne. Set i sammenhæng med at det egentlig kun var de respondenter, der er utilfredse med kvaliteten af radioavisen skulle have besvaret spørgsmålet, er tabellen af tvivlsom værdi. BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET 19

20 Programmer i KNR- radio De næste tabeller viser, hvilke programmer der lyttes til på KNR og lytternes vurdering af disse programmers kvalitet. Vedr. programmernes kvalitet skal man være opmærksom på, at lyttere der fravælger et program måske på grund af kvaliteten, ikke deltager i vurderingen af kvaliteten. Spørgsmål: Hvilke af følgende programmer plejer du at lytte til på KNR-radio? TABEL 14. Hvor ofte lyttes der til følgende programmer i KNR-radio i procent hver gang ofte en gang imellem sjældent aldrig procent hyppige lyttere Musik Samfundspolitik Gæster i studiet Kultur Ungdom Børneudsendelser Sport Underholdning Gudstjenester Sociale forhold Fra båndarkivet Spørgsmål: Hvor gode synes du generelt, at disse programmer er? TABEL 15. Vurdering af de forskellige programmer i KNR-radio. Procent meget gode nogen-lunde ikke særlig dårlige hører ikke procent Musik Samfundspolitik Gæster i studiet Kultur Ungdom Børneudsendelser Sport Underholdning Gudstjenester Sociale forhold Fra båndarkivet BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET

21 I tabellerne 16 til 26 ses lyttefrekvensen for de enkelte programmer fordelt på baggrundsvariablerne køn, alder, bosted, erhverv og sprog. TABEL 16. Musik hver gang ofte en gang imellem sjældent aldrig I alt hyppige lyttere Mand Kvinde By Bygd Ufaglært Faglært Lav funktionær Øvrig funktionær Fisker/fanger Pensionist Grønlandsk Grønlandsk/dansk Begge Dansk/grønlandsk Dansk BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET 21

22 TABEL 17. Samfundspolitik hver gang ofte en gang imellem sjældent aldrig I alt hyppige lyttere Mand Kvinde By Bygd Ufaglært Faglært Lav funktionær Øvrig funktionær Fisker/fanger Pensionist Grønlandsk Grønlandsk/dansk Begge Dansk/grønlandsk Dansk BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET

23 TABEL 18. Gæster i studiet hver gang ofte en gang imellem sjældent aldrig I alt hyppige lyttere Mand Kvinde By Bygd Ufaglært Faglært Lav funktionær Øvrig funktionær Fisker/fanger Pensionist Grønlandsk Grønlandsk/dansk Begge Dansk/grønlandsk Dansk BEFOLKNINGENS BRUG AF RADIO, TV OG INTERNET 23

Programmerne i KNR. Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 2

Programmerne i KNR. Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 2 Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 2 Programmerne i KNR - en undersøgelse af befolkningens interesse for og vurdering af de programmer som sendes i KNR radio og TV, på baggrund af interviews

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S December

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

Befolkningen og borgermøder om råstoffer

Befolkningen og borgermøder om råstoffer HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL 1 Befolkningen og borgermøder om råstoffer Telefonbaseret interviewundersøgelse på foranledning af WWF, Verdensnaturfonden HS Analyse,

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. De ti kostråd

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. De ti kostråd HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL De ti kostråd - rapport fra undersøgelsen af befolkningens kendskab til de ti kostråd og i hvilket omfang de efterleves Gennemført på foranledning

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

Seer- og lytterundersøgelse 2016

Seer- og lytterundersøgelse 2016 Seer- og lytterundersøgelse 2016 KNR - Kalaallit Nunaata Radioa Rapport Marts 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 Baggrund og

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Seer- og lytterundersøgelse 2015

Seer- og lytterundersøgelse 2015 Seer- og lytterundersøgelse 2015 KNR - Kalaallit Nunaata Radioa Rapport Februar 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 Baggrund og formål 3 Hovedkonklusioner 3 Læsevejledning 6 2. MEDIEFORBRUG 7 3. TV 8 Dagligt

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

UNGDOM OG LIGESTILLING

UNGDOM OG LIGESTILLING HS ANALYSE POSTBOKS 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL UNGDOM OG LIGESTILLING En undersøgelse af 10. klasse elevers opgaver i hjemmet og deres syn på ligestilling Ligestillingsrådet i Grønland

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

KNR. Public service redegørelse. for år

KNR. Public service redegørelse. for år Side 1 af 9 KNR Public service redegørelse for år 2007 I henhold til resultatkontraktens punkt 15, skal KNR hvert år indsende en redegørelse omkring overholdelse af kontrakten for det foregående år. Redegørelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Biblioteker i Struer Kommune

Biblioteker i Struer Kommune Biblioteker i Struer Kommune Beskrivelse af brugerundersøgelse 2010 Struer Indhold Indhold...2 1. Deskriptiv analyse af biblioteksbrugere i Struer kommune...3 2. Hvor ofte, hvornår på dagen besøges biblioteket

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 1. Opstart Radio og TV Nævnet blev nedsat i henhold til den ny Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed, som trådte i kraft den 1.

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier.

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Øvelse A) Robinson-ekspeditionen på TV. Bemærk: I denne øvelse er vi kun interesserede førstegangsudsendelser. Ofte, når man kaster sig over et program, man gerne

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG SEER-UNDERSØGELSEN

BRUGERHÅNDBOG SEER-UNDERSØGELSEN BRUGERHÅNDBOG SEER-UNDERSØGELSEN Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen Tv-panelet og udstyret Hvornår trykker man sig ind? Gæstesening Programvurdering Opsparing af point og webshop Ferie og væk hjemmefra

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Public service-udvalget. Temamøde om børn og unge. TNS Gallup Media. Public service-udvalget. TNS 1. marts 2016

Public service-udvalget. Temamøde om børn og unge. TNS Gallup Media. Public service-udvalget. TNS 1. marts 2016 Temamøde om børn og unge Indhold 1 Mediebilledet 6-15 3 2 Børn og unges medievaner 6-15 1 2 1 Mediebilledet 6-15 TV rækkevidde % af befolkninger ser tv gennemsnitlig dag 1 9 8,2 68,7 71,5 73,8 75 74,6

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 29. juli 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2.

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm 2016 Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm Døvefilm ønsker med bruger- og seerundersøgelsen at holde sig opdateret omkring sine

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

TV som lærende medie. Anton M. Christoffersen

TV som lærende medie. Anton M. Christoffersen TV som lærende medie Anton M. Christoffersen Projektmål og Idegrundlag Demografiske og tekniske muligheder for TV som lærende medie Erfaringer i Grønland og Danmark Muligheder for anvendelse af TV som

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen April 2016 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere