MEDARBEJDER- OG KOMPETENCESTYRELSENS FORLØB FOR STATSLIGE LEDERE PÅ DIREKTIONSNIVEAU FORLØBSBESKRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDARBEJDER- OG KOMPETENCESTYRELSENS FORLØB FOR STATSLIGE LEDERE PÅ DIREKTIONSNIVEAU FORLØBSBESKRIVELSE"

Transkript

1 MEDARBEJDER- OG KOMPETENCESTYRELSENS FORLØB FOR STATSLIGE LEDERE PÅ DIREKTIONSNIVEAU FORLØBSBESKRIVELSE 01-0

2 Intrduktin til frløbet Frløbets ambitin Dette nye frløb er skræddersyet til dig, der er ny eller erfaren leder på direktinsniveau f.eks. afdelingschef, vicedirektør eller tilsvarende. Frløbet styrker dig i at varetage din ledelsesfunktin sm en del af tpledelsen g sm leder af ledere. Samtidig styrker det gså din rganisatins arbejde med effektiv g værdiskabende pgaveløsning. Frløbet er pbygget i 4 fkuserede læringssprint På hvert af de 4 læringssprint arbejdes med en bestemt tematik i en afgrænset peride på 3-4 uger. Det giver de bedste vilkår fr at verføre det, du lærer til din praksis. På sprint ene er der bl.a. inspiratinsplæg fra frskere g ledere, intense c-learning-sessiner med andre deltagere, aktiviteter hvr du persnligt sættes på prøve g i samspil med deltagere g knsulenter udvikler nye syn på din g jeres ledelsespraksis. Mellem hvert sprint kan det lærte bundfælde sig, du kan arbejde med det i din rganisatin g de handlinger g frandringer, der er resultatet af et sprint, kan nå at få effekt. Det er altså en pinte i sig selv, at der går lidt tid frem md næste sprint, sm bygger videre g skaber en samlet prgressin. Læringstilgang tilpasset statslige tpledere Målgruppen har ledelseserfaring g kendskab til frskellige ledelsesdiscipliner. Derfr arbejder vi direkte ind i den statslige kntekst. Vi taler ikke m strategisk ledelse sm en særlig ledelsesdisciplin. Vi arbejder på det strategiske niveau med temaer sm f.eks. a) krav til strategisk udvikling g tilpasning af din rganisatin, b) behv fr at statslige rganisatiner udvikler nye tilgange til mverdenen g eksterne aktører, c) evne til at være aligned i tpledergruppen g på tværs af kncernen fr at kunne manøvrere. Rllen sm tpleder i staten Der er fkus på rllen sm statslig tpleder, sm medlem af tpledergruppen g sm leder af ledere. Der arbejdes bl.a. med persnlige præferencer g biases, hvrdan du tager medansvar fr tpledergruppens dynamik g perfrmance samt hvrdan du skaber værdi g resultater gennem andre ledere g rganisatinen sm helhed. Krav til deltagelse Frløbet er udviklet, så det tager hensyn til dine arbejdsbetingelser, men der er en frventning m, at du pririterer frløbet g er indstillet på at arbejde med dig selv, din ledelsespraksis g bidrage til andre deltageres læring g udvikling. 1

3 Frløbet har aktiviteter på fem niveauer Individuelt Din individuelle læringsrejse tager afsæt i HOGAN test g feedback samt en mtiveret ansøgning evt. drøftet med din chef. Persnlige indsigter frankres løbende g suppleres af caching sessiner henhldsvis midtvejs g afslutningsvist ved fast tilknyttet knsulent. Netværksgrupper Netværksgruppen er en central del af læringsprcessen, hvr tætte drøftelser g persnlige udfrdringer bringes i spil. Der arbejdes i netværksgrupper på fælles aktiviteter g på 3 særskilte faciliterede netværkssessiner. Fælles aktiviteter På Kick-ff, på 3 mduler (mdul 4 er i netværksgrupper g gennemføres i en deltagerrganisatin) g en afslutningsdag er hele hldet samlet. Her får du/i input g inspiratinsplæg, arbejder på tværs af hldet g i netværksgrupper med knkrete udfrdringer, egen praksis, cases, drøftelser, sparring samt giver g mdtager feedback. Inspiratin g indsigt Læring har størst effekt, når man arbejder før g efter mduler med det givne tema. Derfr vil du mdtage relevant læringsmateriale i frm af vide, pdcast, litteratur g deltage på et webinar. Frankringsarbejde g pgaver Reel læring frudsætter, at du arbejder med de tilegnede input g indsigter i din hverdag. Derfr kmmer du til at gennemføre aktiviteter i tæt kbling til din rganisatin g din ledelsespraksis. Ngle aktiviteter er bligatriske, mens andre er valgfrie. Inddragelse af tplederkllegaer g egen chef i ngle sammenhænge vil være en styrke, men er ikke et krav.

4 Fter 3

5 KICK-OFF, NETVÆRKSSPARRING OG HOGAN TEST På Kick-ff møder du de øvrige deltagere g knsulentteamet fr første gang. En repræsentant fr PLUS-styregruppen vil sætte frløbet ind i den samlede ramme g ambitin m at styrke ledelse i staten. Du får lejlighed til at præsentere dig fr hldet, drøfte rammer g frventninger g få en gd pstart i din netværksgruppe. Kick-ff rummer gså den første netværkssparring. Her arbejder netværksgruppen g knsulenten med intrduktin til rganisatinal review g rganisatrisk kapabilitet. Yderligere intrduceres til aktiviteter, sm følger i kølvandet på Kick-ff såsm HOGAN test g feedback, samt at du bliver bedt m at frmulere en mtiveret ansøgning til frløbet, gerne efter samtale med din egen chef. Ansøgningen er primært et dkument til eget brug, men du vil gså blive bedt m at dele den med din netværksgruppe undervejs. 4

6 SPRINT 1: DIN ROLLE I STATSLIG VÆRDISKABELSE Frmål g indhld: På sprint 1 arbejdes med de styringsmæssige, strategiske g rganisatriske udfrdringer, der er frbundet med at styrke værdiskabelse fr brgere g samfund. Yderligere ligger fkus på adaptiv ledelse g missinsledelse. Sprintet består af: Organisatinal review af din rganisatinens strategiske kapabiliteter med henblik på at fremme rganisatrisk handlekraft (pgave) Mdul 1 ( dage) med bl.a. et ude-fra g ind perspektiv, analyse af din rganisatins frudsætninger fr at arbejde værdiskabende støttet af missinsledelse g adaptiv ledelse Udbytte: Du vil igennem dette sprint få: Arbejdet med rganisatinens strategiske kapabilitet herunder styringsparadigmer g rganisatinsudvikling Indsigt i samfundsmæssige g rganisatriske drivere fr udvikling af ny balance imellem de daglige driftspgaver g en mere værdiskabende tilgang til pgaverne Indsigt i adaptiv ledelsestilgang g missinsledelse dvs. evnen til at arbejde værdiskabende på tværs af rganisatriske strukturer fr at fremme nye g mere effektive løsninger 5

7 SPRINT : EFFEKTFULD BRUG AF DIN PERSON I LEDELSE Frmål g indhld: Sprint fkuserer på den persnlige side af ledelse på direktinsniveau g arbejder med ptentialet i at frstå g justere din adfærd fr at styrke effekten af dit persnlige lederskab. Sprintet består af: Map din uge - du dkumenterer dit tidsfrbrug (pgave) Netværkssparring m g gennemførelse af kvalitativ 360 graders feedback i frm af interview med chef, siderdnede g et par underrdnede ledere fretaget af en med-deltager, sm frmidler feedback til dig i regi af netværksgruppen (pgave) Udbytte: Du vil igennem dette sprint få: Nye perspektiver på dig selv sm leder, på hvrdan du agerer i bestemte situatiner g hvilke rller du typisk tager i samspillet med andre Arbejdet målrettet med dine tankemønstre, persnlig energi (fysisk, følelsesmæssig, mental g spirituel), mindset, perspektivskifte, biases g præferencer sm en del af udviklingen af dig selv sm leder g i frhld til dine væsentligste ledelsespgaver Indblik i ptentialet ved at frstå g justere din egen adfærd fr at styrke effekten af dit persnlige lederskab Mdul (3 dage) hvr der arbejdes med dig i rllen sm tpleder. Fkus er på at udfrske dit persnlige lederskab gennem en række aktiviteter, der gennemføres i et tæt samspil med knsulent g netværksgruppe. Du får inspiratin, indtager frskellige psitiner i et simulatins-set up, giver g mdtager feedback g følges tæt af den tilknyttede knsulent 6

8 SPRINT 3: DIT FOKUS I PROAKTIV POLITIKUDVIKLING OG SAMARBEJDE Frmål g indhld: Udbytte: Du vil under dette sprint få: Sprint 3 tager afsæt i, at kmplekse udfrdringer stiller andre krav til statslig tpledelse g statslige rganisatiners evne til at agere praktivt g invlvere viden, ressurcer g synsvinkler udefra i bl.a. lvgivning g regulering. Sprintet består af: Webinar med en af verdens førende frskere g tænkere inden fr rganisatrisk resiliens. Fkus ligger på evnen til at fasthlde en verrdnet strategisk retning g samtidig indbygge tilstrækkelig fleksibilitet g agilitet i strukturer g prcesser, der gør det muligt at tilpasse sig nye agendaer g muligheder Nye veje til praktiv plitikudvikling i praksis g nytænkning af samspillet imellem staten g det øvrige samfund Indsigt i ptentialer ved at udnytte viden g ressurcer fra erhvervslivet, interessenter, interesserganisatiner m.v. i plitikudvikling g implementering Praktiske tilgange til at arbejde i mellemrum i den ffentlige sektr Interview med 1 af dine/jeres nøgleinteressent(er) med fkus på samarbejdsmuligheder g ressurcer (pgave) Evt. skygning g sparring i egen rganisatin (pgave aftales) Mdul 3 ( dage) hvr der arbejdes med ledelse af g rganisatinens evne til at indptage g msætte viden fra mverdenen; casearbejde m udvikling af en stærkere digital øknmi; nye samskabelses- g samarbejdsknstellatiner, øksystemer g emergens; ledelse af g i mellemrum samt strategisk styring g ændrede krav til retlige rammer fr statslig tpledelse 7

9 SPRINT 4: DIN OPGAVE I LEDELSESGRUPPEN OG PÅ TVÆRS AF KONCERNEN Frmål g indhld: Sprint 4 vil give dig redskaber til at styrke samarbejdet i din egen tpledergruppe g på tværs i den samlede kncernledelse. Sprintet består af: Netværkssparring m teamudvikling g teamtest sm redskab Mdul 4 ( dage) gennemføres på en af jeres arbejdspladser, hvr I på skift tager ledelsesrllen g leder såvel en strategisk udfrdring g netværksgruppen sm tplederteam. Erfaringer med ledelse af tplederteamet bruges sm afsæt fr at drøfte ptentialerne i at arbejde med eget ledelsesteam Udbytte: Du vil med sprint 4 få: Knkrete redskaber til analyse af samarbejdsfrmer, samarbejdskultur g teamudvikling i en (tp)ledergruppe Arbejdet med en knkret strategisk udfrdring i et tplederteam, hvr den samlede viden fra frløbet kan bringes i spil Tilgange til analyse- g udvikling af samarbejde på tværs af kncernen, herunder frstå de dynamikker, der udspiller sig, når kncernen udsættes fr kritik Evt. teamtest af egen direktin/ledelsesgruppe. Du får testen stillet til rådighed g kan anvende den efter eget valg (pgave) På afslutningsdag fr hele hldet er temaet samarbejde på tværs af kncernen g kncernledelse Afsluttende caching g samtale med egen chef

10 Tidsplan Aktivitet Tidspunkt Lkatin Kick ff g 1. netværkssparring (1 dag) 4. ktber Bella Sky, Center Blvd. 5, 300 Kbh. Hgan udsendelse g deadline 6. ktber g 1. ktber Hgan feedback 1. eller. nvember Tilgår Mdul 1 ( dage) nvember Vilcn, Lrupvej 44, 400 Slagelse Mdul (3 dage) januar Snnerupgård Gds, Tølløsevej 53, 4330 Hvalsø. Netværkssparring (½ dag) 7. januar Tilgår Caching (1,5 time). februar eller 1. marts Tilgår Mdul 3 ( dage) 1.. marts Sørup Herregård, Sørupvej 6, 4100 Ringsted 3. Netværkssparring (½ dag) 17. maj Tilgår Mdul 4 ( dage) maj Tilgår Afslutningsdag (1 dag) 16. juni Bella Sky, Center Blvd. 5, 300 Kbh Caching (1 time) 1. eller. juni Tilgår Knsulenter: Anders Bildsøe Lassen, Implement Cnsulting Grup Anne Krgh Nielsen, Implement Cnsulting Grup Christian Tangkjær, Mbilize 9

11 AKTIVITETSOVERSIGT OKTOBER Uge 40 Kick-ff (1/ dag) + Netværkssparring 1 (1/ dag) 4 kt. Uge 41 Hgan test udsendelse: 6 kt. g gennemførsel senest: 1 kt. Uge 4 EFTERÅRSFERIE Uge 43 Mtiveret ansøgning Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 4 (man, tirs) NOVEMBER SPRINT 1 Vide: Værdiskabelse g styringsparadigmer i staten Vide: Adaptiv ledelse Organisatrisk review udarbejdelse (inf kmmer på vide) Mdul 1: Din rlle i statslig værdiskabelse ( dages seminar) nv. Hgan feedback 1- nv. DECEMBER Uge 4 (ns - fre) Uge 49 Map min uge Uge 50 Uge 51 JUL Uge 5 JUL JANUAR Uge 1 SPRINT 360 graders feedback udførelse Uge Mdul : Effektfuldt persnligt lederskab: jan. Uge 3 Uge 4 Netværkssparring 7. jan. Uge 5 (man) FEBRUAR Uge 5 (tirs-fre) Uge 6 Uge 7 VINTERFERIE Uge Uge 9 (man) MARTS Uge 9 (tirs-fre) Caching feb. + 1 mar. Uge 10 SPRINT 3 Webinar Uge 11 Interview med nøgleinteressenter Uge 1 Mdul 3: Praktiv plitikudvikling 1-. mar. Uge 13 Evt. Skyggesparring hs kllega APRIL Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 1 Uge 19 Uge 0 Uge 1 Uge MAJ SPRINT 4 Netværkssparring 3 17 maj Mdul 4: Din pgave i ledelsesgruppen g på tværs af kncernen 4-5 maj JUNI Uge 3 Uge 4 Afslutning 16 juni Uge 5 Caching 1- juni Uge 6 Opfølgningssamtale med egen chef Uge 7 Smmerferie

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Frivillighed, fællesskaber og facilitering

Frivillighed, fællesskaber og facilitering Frivillighed, fællesskaber g facilitering En facilitatr-uddannelse fr frivilligkrdinatrer g andre, sm arbejder med facilitering af fællesskaber g samskabelse Styrk din rlle sm facilitatr af frivillighed

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

Coachuddannelse At se med andres øjne Personlig læring via coaching med test

Coachuddannelse At se med andres øjne Personlig læring via coaching med test Cachuddannelse At se med andres øjne Persnlig læring via caching med test Kmpetencegivende Uddannelse i Caching i rganisatiner under Akademiuddannelse i ledelse - samt certificering i Human Develpers persnanalyse

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: Oktber 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Drejebog for kontraktholdermøde den 29. maj

Drejebog for kontraktholdermøde den 29. maj Drejebg fr kntrakthldermøde den 29. maj Hvrdan kan vi understøtte Fremtidens Flkestyre? g hvrdan kan vi arbejde med effektiviseringer ud fra et Fælles Vi? Dette er blt ngle af de spørgsmål, sm kntrakthlderdagen

Læs mere

Frivilligcenter Herning et lokalt videns- og kompetencecenter

Frivilligcenter Herning et lokalt videns- og kompetencecenter Frivilligcenter Herning et lkalt videns- g kmpetencecenter Strategi 2018 2020 Gdkendt på bestyrelsesmøde den 22. marts 2018 Ajurført den 21. juni 2018 FRIVILLIGCENTER HERNING side 1 STRATEGI 2018-2020

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg om Innovation

Referat af møde i Opgaveudvalg om Innovation GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg m Innvatin Mødetidspunkt 31-01-2018 17:00 Mødeafhldelse Udvalgsværelse G Prtkllen blev læst g mødet hævet kl.: 19:00 Tilstede: Kristine Kryger, Michael Fenger,

Læs mere

Handleplan. Målstyringsaftale: A-dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Kerneopgaverne. Mål og resultatkrav. Evaluering:

Handleplan. Målstyringsaftale: A-dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Kerneopgaverne. Mål og resultatkrav. Evaluering: Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Der er fkus på: Udvikling i g niveauet fr ledigheden skal være mere psitiv end i resten af landsdel Vestjylland. Udviklingen i g niveauet fr langtidsledigheden

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Udviklingen af et nyt ungetilbud

Udviklingen af et nyt ungetilbud Udviklingen af et nyt ungetilbud Indhld Hvrfr udvikling af ungetilbuddet? Hvad har vi gjrt? - indsatser Hvrdan har vi gjrt? - Organisering af udviklingsfrløbet Metder til status g erfaringspsamling Scialpædaggiske

Læs mere

Borgerrådgiverfunktionen i Hvidovre Kommune

Borgerrådgiverfunktionen i Hvidovre Kommune Brgerrådgiverfunktinen i Hvidvre Kmmune Evaluering af brgerrådgiverfunktinen i Hvidvre Kmmune et år efter pstart Brgmesterkntret nvember 2015 Side 1 Indhld 1. Opsummering af hvedresultater... 3 2. Intrduktin...

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen Styringsmdel fr prgrammer g prjekter i Digitaliseringsfreningen Versin af 1. december 2015 Versin Dat Status Kmmentar 0.1 7/10-15 Udkast Struktur g eksisterende data lagt ind 0.2 22/10-22 Synpsis 0.3 29/10-22

Læs mere

Handleplan. Målstyringsaftale: A-dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Kerneopgaverne. Mål og resultatkrav. Evaluering:

Handleplan. Målstyringsaftale: A-dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Kerneopgaverne. Mål og resultatkrav. Evaluering: Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Der er fkus på: Udvikling i g niveauet fr ledigheden skal være mere psitiv end i resten af landsdel Vestjylland. Udviklingen i g niveauet fr langtidsledigheden

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Orientering vedr. projekt Ledelse for øget læring

Orientering vedr. projekt Ledelse for øget læring Skleudvalget Punkt 9. Orientering vedr. prjekt Ledelse fr øget læring 2018-025660 Sklefrvaltningen fremsender til Skleudvalgets rientering, status på prjekt "Ledelse fr øget læring. Beslutning: Til rientering.

Læs mere

Anette Ravnholt, Benthe Hansen, Bente Kristoffersen, Bo Jacobsen, Kirsten Boelt, Lone Skov, Susanne Hjort Hansen, Ilse Klink Jacobsen

Anette Ravnholt, Benthe Hansen, Bente Kristoffersen, Bo Jacobsen, Kirsten Boelt, Lone Skov, Susanne Hjort Hansen, Ilse Klink Jacobsen Referat Møde Chefmøde i Regin Nrdjylland. Tid 31-10-2017, kl. 9.00-14.00. Sted Aalbrg Biblitekerne, lkale 5. Biblitekschef Sundheds- g Kulturfrvaltningen Rendsburggade 2 9000 Aalbrg Init.: BS Deltagere

Læs mere

GODT FRA START. til dit næste job og karriereskridt. Kursus til akademikere med fokus på at få en god, sund og effektiv søgestrategi fra start.

GODT FRA START. til dit næste job og karriereskridt. Kursus til akademikere med fokus på at få en god, sund og effektiv søgestrategi fra start. GODT FRA START til dit næste jb g karriereskridt Kursus til akademikere med fkus på at få en gd, sund g effektiv søgestrategi fra start. Og hvr de fleste tidligere jbsøgende, siger: Hvis bare jeg havde

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Tjekliste Visualiseringsmodellen

Tjekliste Visualiseringsmodellen Tjekliste Visualiseringsmdellen Dette er en liste ver hvedpunkterne i hvert af mdellens trin. Du vil her kunne finde retningslinjer, regler g knklusiner fra mdellen i punktfrm, så de er hurtigt tilgængelige.

Læs mere

Titel: Instruks for: - Afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer - Hvordan viden om de enkeltes

Titel: Instruks for: - Afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer - Hvordan viden om de enkeltes Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.1 Kmmunikatin Lkal instruks Dkumenttype: Lkal instruks Titel: Instruks fr: - Afdækning af de enkeltes kmmunikative ressurcer - Hvrdan viden m de enkeltes kmmunikative

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri g Scial Januar 2016 Fælles reginal retningslinje fr ledelse Resume ver arbejdsgange vedrørende ledelse Arbejdet med ledelse Generelt Indhldet i de lkale virksmhedsgrundlag Evaluering af resultater

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Nye veje til aktiviteter g ledsagelse fr persner med handicap Prjektets frmål: Prjekt Visinsseminar/Musikfestival har et dbbelt sigte: Visinsseminar med wrkshp sigter på at generere ideer til udvikling

Læs mere

EN FÆLLES MODEL FOR LEDELSESUDVIKLING I ODENSE KOMMUNE

EN FÆLLES MODEL FOR LEDELSESUDVIKLING I ODENSE KOMMUNE EN FÆLLES MODEL FOR LEDELSESUDVIKLING I ODENSE KOMMUNE Vi ved, at det er nødvendigt at gøre nget nyt g anderledes, frdi vi frtsat skal kunne levere fagligt slide g helhedsrienterede muligheder fr brgerne

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Ballerup Kommunes strategi for den sammenhængende ungeindsats år

Ballerup Kommunes strategi for den sammenhængende ungeindsats år BALLERUP KOMMUNE Dat: 9. august 2018 Tlf. dir.: 2516 9407 E-mail: mrh@balk.dk Kntakt: Mette-Luise Rhde Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Ballerup Kmmunes strategi fr den sammenhængende ungeindsats 13-30 år INDLEDNING

Læs mere

Strategi for Inkluderende læringsfællesskaber. På Skolen på Nyelandsvej

Strategi for Inkluderende læringsfællesskaber. På Skolen på Nyelandsvej Strategi fr Inkluderende læringsfællesskaber På Sklen på Nyelandsvej 1 Inkluderende læringsfællesskaber På sklen på Nyelandsvej vil vi gerne lykkes med at skabe en inkluderende skle, frdi vellykket inklusin

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016 Vidensrejse Ontari, Canada 28. maj 1. juni 2016 Indhld Indledning... 3 Prgram... 4 Inspiratin g refleksin ver besøget... 5 Side 2 af 6 Indledning Børn & Familieudvalget, direktøren fr Børn & Kultur, chef

Læs mere

Belbin Teamrolle Profil for

Belbin Teamrolle Profil for Belbin Teamrlle Prfil fr J Pink Clurful Cmpany PLC Rainbw HR Belbins 9 Teamrller Teamrlle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer g løser vanskelige prblemer.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION CIVILSAMFUNDET Den del af samfundet, der ligger uden fr den frmelle øknmi g det plitiske system, g hvr der indgår enkeltpersner g frskellige frmer

Læs mere

Uddannelsesplan Mad:Iværk

Uddannelsesplan Mad:Iværk Uddannelsesplan Mad:Iværk Spinderigade 11 E 7100 Vejle Telefn: +45 3131 0081 E-mail: per@kkkenhavn.cm Web: kkkenhavn.cm Efteråret 2013 En ny uddannelse i frretningsudvikling fr mikr-fødevareprducenter

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Plitik fr mødet med brgeren Plitik fr mødet med brgeren Visin Rebild Kmmune vægter nærdemkrati g brgertrivsel højt. Brgerinddragelse g en service verfr brgerne, der er kendetegnet ved kvalitet g rettidighed

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

De Bornholmske forebyggelsestilbud

De Bornholmske forebyggelsestilbud j De Brnhlmske frebyggelsestilbud 0 Indhld De brnhlmske frebyggelsestilbud... 2 Frrd... 2 Indledning... 2 Baggrund... 2 De brnhlmske frebyggelsestilbud fr brgere med KOL g type 2 diabetes... 3 Sundhedspædaggik

Læs mere

Boligmuligheder for kontanthjælpsmodtagere på laveste ydelse

Boligmuligheder for kontanthjælpsmodtagere på laveste ydelse Bligmuligheder fr kntanthjælpsmdtagere på laveste ydelse I frbindelse med kntanthjælpsrefrmen er de tidligere matchgrupper blevet afskaffet. Fremver skal unge uden en erhvervskmpetencegivende uddannelse,

Læs mere

UDKAST: NORDISK VENSKABSSAMARBEJDE

UDKAST: NORDISK VENSKABSSAMARBEJDE INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2019 SAMARBEJDSAFTALE UDKAST: NORDISK VENSKABSSAMARBEJDE Rammene af venskabssamarbejdet mellem kmmunerne: Laukaa (Finland), Mdum (Nrge), Östra Göinge (Sverige) g Stevns Danmark)

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Aftale mellem HANSENBERG og Jobcenter Kolding. om varetagelse af trainee forløb inden for landbrug Landbruget som levevej

Aftale mellem HANSENBERG og Jobcenter Kolding. om varetagelse af trainee forløb inden for landbrug Landbruget som levevej Aftale mellem HANSENBERG g Jbcenter Klding m varetagelse af trainee frløb inden fr landbrug Landbruget sm levevej Landbrugsprjekt på Organia, HANSENBERG. Udgangspunktet er et kursusfrløb bestående af 8

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Samarbejdsmodellen. Erfaringer fra Ballerup Kommune.

Samarbejdsmodellen. Erfaringer fra Ballerup Kommune. Samarbejdsmdellen Erfaringer fra Ballerup Kmmune www.ballerup.dk VISION 2 ORGANISATION - BALLERUP KOMMUNE 3 UNGESTRATEGIEN I BALLERUP 0-30 år 4 UNGESTRATEGI Strategien fr den sammenhængende ungeindsats

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Forløbsbeskrivelse. Fag: Kompetenceområder for historie: Kompetenceområder for innovation og entreprenørskab:

Forløbsbeskrivelse. Fag: Kompetenceområder for historie: Kompetenceområder for innovation og entreprenørskab: Frløbsbeskrivelse Beskrivelsen er henvendt til dig sm lærer, der genre vil lave tilsvarende frløb, men ikke har mulighed fr at indgå i et samarbejde med et museum. Du kan tage frløbet g bruge det, sm det

Læs mere

Udviklingsaftale 2019 for Byråds- og Direktionssekretariatet

Udviklingsaftale 2019 for Byråds- og Direktionssekretariatet Udviklingsaftale 2019 fr Byråds- g Direktinssekretariatet Byrådets nye visin; Mennesker møder mennesker afspejler en stærk tiltr til fællesskabet g den styrke det giver, når fællesskaber bringes i spil

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Medieret læring, undervisning, MEDIERET LÆRING i klasseværelset er mere en GOD UNDERVISNING.

Medieret læring, undervisning, MEDIERET LÆRING i klasseværelset er mere en GOD UNDERVISNING. Medieret læring, undervisning, Denne artikel mhandler differentiering g læring g giver en række vejledninger til hvrdan man kan skabe støttende strategier til elevernes læring g udvikling Læs mere www.munkhlm.cc

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

UDVALGSSTRATEGI KFB-UDVALGET

UDVALGSSTRATEGI KFB-UDVALGET UDVALGSSTRATEGI 2019-22 KFB-UDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsfrmand Martin Lhse Udvalget arbejder fr at Kultur- g Fritidsliv, Turisme g Bsætning bliver styrket, g at vi gennem fællesskaber g dannelse kan

Læs mere

Handleplan. Målstyringsaftale: Sygedagpenge og Jobafklaring. Kerneopgaverne. Mål og resultatkrav. Evaluering: Der er fokus på:

Handleplan. Målstyringsaftale: Sygedagpenge og Jobafklaring. Kerneopgaverne. Mål og resultatkrav. Evaluering: Der er fokus på: Handleplan Mål g resultatkrav Målstyringsaftale: Sygedagpenge g Jbafklaring Kernepgaverne Evaluering: Der er fkus på: Den gennemsnitlige varighed af hhv. sygedagpengeg jbafklaringsfrløb. Udviklingen i

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Fælles arkitekturregler Sådan anvender du hvidbogen og arkitekturreglerne. Fællesoffentlig Digital Arkitektur, 7. september 2017

Fælles arkitekturregler Sådan anvender du hvidbogen og arkitekturreglerne. Fællesoffentlig Digital Arkitektur, 7. september 2017 1 Fælles arkitekturregler Sådan anvender du hvidbgen g arkitekturreglerne Fællesffentlig Digital Arkitektur, 7. september 2017 SAMMENHÆNGENDE DIGITALISERING Vi er nået langt Obligatrisk pst g selvbetjening

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge Prjektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang fr de unge maj 2014 Intrduktin. Faxe Kmmune vil etablere et ungecenter, hvr unge kan søge råd g vejledning m uddannelse g få adgang til en helhedsrienteret indsats

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Herning-Ikast Landboforening og Ikast-Brande Kommune

Partnerskabsaftale mellem Herning-Ikast Landboforening og Ikast-Brande Kommune Partnerskabsaftale mellem Herning-Ikast Landbfrening g Ikast-Brande Kmmune ENDELIG AFTALE Den 17-5-2018. Nedenstående aftale er udarbejdet på baggrund af møder mellem SAGRO, repræsentanter fra Herning-Ikast

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

TEKNOLOGIFORSTÅELSE MELLEMTRIN 5. KLASSE. 2.forløb: App-design

TEKNOLOGIFORSTÅELSE MELLEMTRIN 5. KLASSE. 2.forløb: App-design TEKNOLOGIFORSTÅELSE MELLEMTRIN 5. KLASSE 2.frløb: App-design Opdateret den 12. august 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frløbsbeskrivelse... 3 1.1 Beskrivelse... 4 1.2 Rammer g praktiske frhld... 4 2. Mål g

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Referat for møde i implementeringsgruppen for sårbare gravide/ gravide og børn tilknyttet familieambulatoriet Plus

Referat for møde i implementeringsgruppen for sårbare gravide/ gravide og børn tilknyttet familieambulatoriet Plus Referat fr møde i implementeringsgruppen fr sårbare gravide/ gravide g børn tilknyttet familieambulatriet Plus Tidspunkt: 20. august 2018 kl. 13.30 15.30 Sted: Klding Sygehus, Sygehusvej 24, 6000 Klding,

Læs mere

Internationalisering på Strib Skole

Internationalisering på Strib Skole Internatinalisering på Strib Skle Plitik fr den internatinale dimensin 2017-2020 Internatinalisering på Strib Skle Plitik fr den internatinale dimensin 2017-2020 Frmål med internatinalisering Internatinalt

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere