Oversigt over undervisningen i matematik 1y 07/08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over undervisningen i matematik 1y 07/08"

Transkript

1 Oversigt over undervisningen i matematik 1y 07/08 side1 Der undervises efter: MatC Nielsen & Fogh: Vejen til Matematik C ( Forlaget HAX) EKS Knud Nissen : TI-82 stat introduktion og eksempler Ovenstående forkortelser vil fremover blive brugt i noterne. Introduktion til matematik.tal og grundlæggende regneteknik (MatC side 7 15) 1. Tal Oversigt over talmængder: N = { 1,2,3,..} Naturlige tal Z = {.-3,-2,-1,0,1,2,3 } Hele tal Q = mængden af rationale tal - tal der kan skrives som en kvotient mellem to hele tal. R = mængden af reelle tal rationale og irrationale tal C = mængden af komplekse tal En ny teori inden for matematikken fraktalgeometri anvender komplekse tal. Et freewareprogram til fremstilling af fraktaler findes på min hjemmeside under matematiklinks (Fractint homepage ) Intervaller en sammenhængende mængde af tal på de reele tals akse kaldes et interval. Oversigt over intervaller på side 10 i MatC Koordinatsystem Oversigt side 10 i MatC Oversigt over forskellige talsystemer: grundtal: Indisk positionssystem 10 Babylonsk positionssystem 60 Græsk ikke positionssystem Ægyptisk ikke positionssystem Romersk ikke positionssystem Nora Malkeko s positionssystem 8 Binært positionssystem 2 Bemærk at der på dansk er rest af tallet 20 som basis for talordene. Arbejde med "tydning" af babylonske lertavler. 9 - tabel, der viser hvordan man har brugt kileskrift til angivelse af tal et positionssystem med grundtallet 60. Lertave " med 2 ", der tyder på at babylonierne har haft kendskab til Pythagoras sætning ca år før Pythagoras levede. Et moderne bevis for Pythagoras sætning se noter.

2 side2 Det binære talsystem Eksempler og øvelser i det binære talsystem Bemærk at multiplikationsalgoritmen virker fuldstændigt som i 10-talsystemet. Talsystemer med grundtal 8 og 16 anvendes ligesom det binære talsystem i EDB. Enkelte eksempler på regning i 8-talsystemet ( Nora Malkeko) afsluttet med Tom Lehrers parodi på den moderne matematik. 2. De fire regningsarter En anvendelse i spil : Nimspil Man lægger tændstikker op som vist på figuren. Spillerne skiftes til at fjerne et antal tændstikker fra én række. Den spiller der tager den sidste brik har tabt. Oversigt på side 12 Introduktion til TI-82 STAT ( EKS side 4 12 ) Aktivitet : Aritmetiske udtryk. Eksponentiel notation Øvelser med regning med små og store tal Udregning af mængden af korn som "opfinderen" af skakspillet udbad sig som belønning. Hertil udregnes først det samlede antal korn: S = S = (I) (II) I - II giver S = = ( hvis kornet skal fordeles jævnt over Danmarks overflade, vil det komme op i en højde af ca meter!) EKS side 12 Eksponentiel notation på TI-STAT Bemærk, at hvis du ønsker at alle decimaltal noteres eksponentielt skal du vælge Scientific notation på lommeregneren ( se side 19 i MatC )

3 Potenser og rødder side3 Definition af potens n N a n = a a a a n faktorer Definition af rod n a = b b n = a og 0 b Det udvidede potensbegreb Definition af potens med nul og negativ eksponent n = 0 a 0 = 1 n > 0 a n = 1 a n Definition af potens med brøker som eksponent Hvis a > 0 og p/q er en brøk defineres: a p/q = ( q a) p ( = q p a ) Bemærk af potensregnereglerne stadig gælder for det udvidede potensbegreb. Bemærk også, at vi med rødder har eksempler på tal, der ikke kan skrives som en brøk. Tal, der ikke kan skrives som en brøk kaldes irrationale tal. Eksempler på irrationale tal er π og 2 I kan finde et bevis for, at 2 er irrational i noten Tal på under 1y. Oversigt over regneregler for potenser: Regneregler for potenser 1) a 0 = 1 2) a n+m = a n a m 3) a n m = an a m specielt er a m = 1 a m 4) a n m = (a n ) m 5) a m/n m = n a specielt er a 1/n = n a a>0 n, m Z Sådan beregnes rodstørrelser på TI-82 STATS 7 5 : 7 MATH ( 5 ) ENTER eller 5^ 7 x -1 ENTER

4 Kvadratsætningerne: side4 (a+b) 2 = a 2 + b 2 +2ab (a- b) 2 = a 2 + b 2-2ab (a+b)(a-b) = a 2 - b 2 (a + b) 3, (a + b) 4 kan udregnes vha. Pascal s trekant: sum: ( = 2 5 ).... Eks: (a+b) 4 = a 4 + 4a 3 b + 6a 2 b 2 + 4ab 3 + b 4 En oversigt over regneregler for potenser, rødder, parentesregning og brøkregning kan i finde på Regningsarternes hierarki Vigtige regneregler 1) Først udregnes eksponenter i potenser 2) Dernæst udregnes potenser og rødder 3) Så udregnes multiplikation og division. I brøker udregnes tæller og nævner, før brøken udregnes 4) Til sidst udregnes addition og subtraktion. a b = b a Den kommutative regel ( faktorernes orden er ligegyldig ) a (b c) = (a b) c Den associative regel a (b + c) = a b + a c Den distributive regel a p a q = a p+q a p a q = a p q a 0 = 1 a b = a b a b = a b Potensregneregler Regneregler for kvadratrødder der er tilsvarende regneregler for rødder med vilkårlig rodeeksponent

5 a a c c = b b a b c d = a c b d a b :c = a a c a b :c d = a d b c Brøkregneregler side5 Regnereglerne bruges ved reduktion og løsning af ligninger. Reduktion - betyder at gøre et udtryk simplere Formålet med reduktion er bl.a. At udtryk bliver mere nøjagtige ved beregning. At kunne løse ligninger Til dette må man kunne Hæve og sætte parenteser Sætte fælles faktorer uden for en parentes Gange parenteser ud Forkorte og forlænge brøker Sætte på fælles brøkstreg Brøkregning Det er nyttigt at have kendskab til regning med brøker. Vi har arbejdet med interaktive øvelser i brøkregning på Internettet. Øvelserne kan findes på min hjemmeside. Hvis man f.eks. skal lægge to brøker sammen eller trække dem fra hinanden må man først sørge for at brøkerne har samme nævner: 2/3 4/7 = 14/21 12/21 = 2/21 Med TI-82 kan man udregne resultatet ved at bruge faciliteten Frac i Mathbiblioteket: Endelige decimalbrøker Alle rationale tal er de tal, der kan skrives som en brøk. Dvs. at alle hele tal og blandede tal er rationale tal. Alle rationale tal kan omskrives til en endelig eller uendelig decimalbrøk - og omvendt. Eks. 2/5 = 0,4 22/7 = 3, ( er perioden, og man skriver 22/7 = 3, ) Eksempler på irrationale tal er 2 og π Man kan vise at de irrationale tal er det samme som ikke periodiske decimaltal. π = 3,

6 side6 Interaktive øvelser i brøkregning på nettet På min hjemmeside kan I finde nogle java-appletter ( af Preben Møller Henriksen ) i brøkregning. Det drejer sig om følgende øvelser: Brøkregning Reduktion af brøkudtryk Et brøkspil C-niveau - brøkregning og regnetest Løsning af ligninger. Mat C s Løsning af ligninger. Udsagn Et udsagn er en sætning som har præcis en af værdierne sand eller falsk Åbne udsagn er en sætning, der indeholder en variabel størrelse som for enhver værdi af den variable har værdien sand eller falsk. Sandhedsmængden for et åbent udsagn kaldes også for løsningsmængden. Beregning af løsningsmængden til en ligning foretages ved at omforme ligningen, så den ubekendte isoleres på den ene side af lighedstegnet. Om disse omformninger gælder følgende regler: Regneregler for omformning af ligninger 1) Man må trække det samme tal fra eller lægge det samme tal til på begge sider af et lighedstegn 2) Man må gange og dividere med samme tal på begge sider af et lighedstegn, undtagen med nul. Når ovenstående regneregler anvendes, får man en ligning hvor løsningsmængden er den samme som den oprindelige. Man siger at udsagnene er ensbetydende. Man bruger symbolet imellem ensbetydende udsagn. Metode til at beregne løsningsmængden til simple ligninger og uligheder: 1) gang parenteser ud. 2) fjern brøker ved at gange med fællesnævneren for brøkerne i udsagnet. 3) saml alle x ' erne på den ene side af lighedstegnet og alle tallene på den anden. 4) divider på begge sider af lighedstegnet med det tal,der står foran x. 5) opskriv løsningsmængden. Husk! Nulreglen a b = 0 a = 0 b = 0 a/b = 0 a = 0 ( b 0 ) Interaktiv løsning af ligninger på nettet - adresse:

7 side7 3 eksempler: 1) 2(x - 1) + 3 = 5 -(x-1) 2) 3(x+2) = x + 2(1+x) 3) 5x - 2(x+3) = 3x - 6 1) 2(x - 1) + 3 = 5 -(x-1) 2x = 5 x + 1 3x = 5 x = 5/3 L = {5/3} 2) 3(x+2) = x + 2(1+x) 3x + 6 = x x 3x + 6 = 3x = 2 L = Ø Formeleditor 3) 5x - 2(x+3) = 3x 6 5x 2x 6 = 3x 6 3x 6 = 3x 6 0 = 0 L = R Hvis udsagnet er ensbetydende med et udsagn der er falsk ( for alle x ) er der ingen løsninger og vi siger at løsningsmængden er tom og skriver L = Ø Hvis udsagnet er ensbetydende med et udsagn der er sandt ( for alle x ) er alle tal løsninger og vi skriver L = R ( mængden af alle tal ) Løsning af ligninger på grafregneren TI-82 Stats ( eller TI-83) Metoden er beskrevet i 9 i lærebogen. I TI-82Stats - Introduktion og eksempler er metoden beskrevet i 2 og 3 s I forbindelse med udarbejdelse af rapporter skrevet i et tekstbehandlingsprogram(word, Works m.fl.) er det vigtigt at kunne skrive de matematiske tegn rigtigt. I Word er der Equatin Editor. I menubjælken vises den med ikonet α. Hvis det mangler kan man finde det som en kommando i tilpasning af værktøjslinier, som man så trækker op på menubjælken. På min hjemmeside er der et link til et freeware program Amath96, som installerer en formeleditor som en værktøjslinie. En vejledning i installation af Amath96 og eksempler på brugen af den finder I på min hjemmeside under 1y.

8 Sammenhænge side8 I sammenhæng mellem variable størrelser indføres følgende notationer og benævnelser: Uafhængig variabel Afhængig variabel ofte betegnet med x ofte betegnet med y En størrelse der ikke varierer kaldes konstant. Sammenhæng mellem størrelser kan beskrives på forskellige måder. På grundlag af: Proportionalitet En regneudtryk Eksempel : y = 2x y-værdien kaldes også funktionsværdien En tabel En graf En sproglig beskrivelse Ved grafen for en sammenhæng mellem to variabler forstås mængden af sammenhørende værdier afsat i et koordinatsystem med den uafhængige variabel (x) som 1.koordinat og den afhængige variabel (y) som 2.koordinat. Definition af proportionalitet y er proportional med x når x y = k dvs. y = k x k kaldes proportionalitetsfaktoren Definition af omvendt proportionalitet y er omvendt proportional med x når x y = k dvs. y = k x

9 side9 Lineære sammenhænge Lineær sammenhæng Ved en lineær sammenhæng forstås en sammenhæng, hvor grafen er en ret linie eller dele af en ret linie. Alle rette linier, undtagen lodrette, kan være graf for en lineær funktion. Sætning: Enhver lineær sammenhæng har en graf hvis ligning der kan skrives på formen: Forskriften y = ax + b hvor a og b er reelle tal. Eksempler: y = 2x 3 (2 x + ( 3)) a = 2 b = 3 y = x +1 ( 1 x + 1) a = 1 b = 1 y = x ( 1 x + 0 ) a = 1 b = 0 y = 5 ( 0 x + 5 ) a = 0 b = 5 Betydning af konstanterne a og b: a: kaldes hældningskoefficienten eller stigningstallet og er den tilvækst i y-koordinat der svarer til tilvæksten 1 i x-koordinat. b: angiver liniens skæring med 2. aksen. Der er arbejdet med interaktive øvelser i liniens ligning på nettet klasser 1y mac interaktive øvelser på Internettet Linien Beregning af a og b i ligningen y = ax + b Hvis der er givet to punkter A= (x 1, y 1 ) og B = (x 2, y 2 ) er hældningskoefficienten givet ved : a = y 2 y 1 x 2 x 1 b beregnes ved at indsætte et af punkterne A eller B og den beregnede værdi for a i ligning y = ax + b b = y 1 ax 1

10 Skæring mellem linier (løsning af to ligninger med to ubekendte) side10 Eksempel: Find skæringspunktet mellem linierne y = 1 3 x + 2 og y = 5 2 x 1 Skæring mellem linierne er hvor y-værdierne ( og x-værdierne) er ens, så vi sætter y- værdierne i de to ligninger lig med hinanden: 1 3 x + 2 = 5 2 x 1 2x + 12 = 15x 6 17x = 18 x = 18 1,06 y = = 2 6/17 = 28/17 1, Skæringen kan findes vha. TI-82: Linierne indtastes som Y1 og Y2 og graferne tegnes. I Calc vælges Intersect x og y bliver automatisk gemt i lagrene x og y den eksakte løsning med brøker kan findes ved kommandoen MATH Frac

11 At afsløre en lineær sammenhæng side11 Lineær vækst er karakteriseret ved, at der til lige store tilvækster på den uafhængige variabel svarer lige store tilvækster på den afhængige variabel. Man kan undersøge om der er en lineær sammenhæng mellem to størrelser ved at afsætte sammenhørende værdier i et koordinatsystem. Hvis punkterne tilnærmelsesvis ligger på ret linie, kan vi konstatere en lineær sammenhæng. Forskriften for den lineære sammenhæng bestemmes ved at tegne en ret linie, der " bedst muligt " passer til punkterne. METODE til tegning af den " bedste rette linie ": Ved brug af millimeterpapir: 1) Vælg en enhed på akserne, så figuren bliver så stor som muligt. 2) Afsæt punkterne og vurder om der "tilnærmelsesvis er lineær sammenhæng". Husk at respektere de enheder, der er valgt på akserne! 3) Placer linien sådan at punkternes samlede afvigelse fra linien er mindst mulig, og så afvigelsen er ligelig fordelt på begge sider af linien. 4) Bestem forskriften ud fra to punkter på grafen. Punkterne skal vælges langt fra hinanden. Husk at der ofte er valgt forskellig enheder på akserne! Ved hjælp af grafisk lommeregner ( TI-82 Stat, TI-83 eller TI-84 ) : På den grafiske lommeregner kan man beregne forskriften for den bedste rette linie. Metoden kaldes lineær regression. Metoden er gennemgået ( Aktiviteten Dataanalyse med grafregner i Matematik C ) og er beskrevet i detaljer i den udleverede Eksempelsamling til TI-82, 83. Nedenfor er et skærmbillede fra TI-82 fra undersøgelsen af talmaterialet fra Matematik C side 57: Hvis man brugeren grafisk lommeregner til at beregne modellen, skal der foreligge en grafisk dokumentation på, at modellen med rimelighed kan anvendes, evt. en skitse af skærmbilledet. ( dvs. at punkterne skal tilnærmelsesvis ligge på en ret linie ).

12 Ved hjælp af regneark Excel. side12 Også på Excel regneark kan man udregne forskriften for den lineære sammenhæng. Metoden er anvendt i aktiviteten Dataanalyse med regneark i datalokalet. Figuren nedenfor viser diagrammet fra regnearket: Fødevareproduktion i Tanzania y = 0,0967x + 0,4518 R 2 = 0,9882 Mill. Ton 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, = Lineær (=) År efter 1960 Anvendelse af regneark er specielt en fordel, når der skal fremstilles en skriftlig rapport i f.eks. Word. Figuren ovenfor er kopieret fra Excel regneark. Anvendelse af forskriften for den lineære sammenhæng Ved hjælp af forskriften, kan der laves prognose over udviklingen. x er kendt : y udregnes ved y = ax + b y er kendt : x udregnes ved x = y b a Hvordan man bruger den grafiske lommeregner til at udregne ovenstående er beskrevet i Introduktion og eksempler. Bemærk, at man skal være kritisk indstillet ved anvendelse af sådanne prognoser. Den lineære model gælder oftest kun i et begrænset interval. ( jf. Kritik af modellen s. 64 i Matematik C ) Eksperiment med brændetid for et fyrfadslys Eksperimentet resulterede i en påvisning, at vægten i et tændt fyrfadslys afhænger lineært med tiden, og at brændetiden for lysene ligger mellem 6 og 7 timer. Der er skrevet rapport over forsøget

13 Geometri Trekanter Tre grundlæggende sætninger om trekanter: side13 1) Vinkelsummen er 180 Vinkler mellem 0 og 90 kaldes spidse Vinkler over 90 kaldes stumpe En vinkel på 90 kaldes ret. 2) Pythagoras læresætning : c 2 = a 2 + b 2 Summen af kateternes kvadrat er lig med kvadratet på hypotenusen. 3) Trekantens areal : T = ½ h g ( en halv højde gange grundlinie ) Videofilm med Pythagoras læresætning med flere beviser for sætningen samt nogle anvendelser. Ligedannede trekanter Sætning om ensvinklede trekanter : Hvis to trekanter er ensvinklede er de ligedannede, og tilsvarende sider i de to trekanter er forbundet med samme skalafaktor. Øvelser med anvendelse ovenstående sætninger. Trekantsberegninger Definition af sinus, cosinus og tangens Sinus til en vinkel er andenkoordinaten til vinklens retningspunkt på en enhedscirkel Cosinus til en vinkel er førstekoordinaten til vinklens retningspunkt på en enhedscirkel Ved tangens til en vinkel v forstås : tan(v) = sin(v) cos(v) cos(v) 0 Sætning Hvis A er en spids vinkel i en retvinklet trekant gælder: sin(a) = cos(a) = tan(a) = modstående katete hypotenusen hosliggende katete hypotenusen modstående katete hosliggende katete Sætningen bør læres udenad!!

14 Lommeregner: Husk at indstille den til gradtal Øvelser med beregning af sider og vinkler i en retvinklet trekant. side14 Vedrørende opgaver i trekantsberegning: Tegn en figur med benævnelser for sider og vinkler, der indgår i opgaven. Sæt mål på de opgivne sider. På min hjemmeside ligger et lille program ( som kan downloades ) til beregning af ubekendte størrelser i en vilkårlig trekant.

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk matx.dk Algebra Dennis Pipenbring, 10. februar 2012 nøgleord andengradsligning, komplekse tal, ligningsløsning, ligningssystemer, nulreglen, reducering Indhold 1 Forord 4 2 Indledning 5 3 De grundlæggende

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Stikordsregister med abstract til Hvad er matematik? C. Matematiske sætninger, begreber og opdagelser, der indgår i Hvad er matematik?

Stikordsregister med abstract til Hvad er matematik? C. Matematiske sætninger, begreber og opdagelser, der indgår i Hvad er matematik? Stikordsregister med abstract til Hvad er matematik? C Matematiske sætninger, begreber og opdagelser, der indgår i Hvad er matematik? Stikord ca. årstal abstract findes her: Achilleus og skildpadden -400

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5 SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL Henrik S. Hansen, version 1.5 Indhold Tallenes udvikling... 2 De naturlige tal... 2 De hele tal... 2 De rationale tal... 3 De reelle tal... 3 De komplekse tal... 4 Indledning...

Læs mere

MAT B2 htx 200-2009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S. Omslag: Lisbeth Neigaard Layout: Lisbeth Neigaard, Nis Gersbøll og Anne Marie Kaad

MAT B2 htx 200-2009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S. Omslag: Lisbeth Neigaard Layout: Lisbeth Neigaard, Nis Gersbøll og Anne Marie Kaad MAT B htx 00-009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S Kopiering fra denne e-bog må kun finde sted i overensstemmelse med aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet. Omslag: Lisbeth Neigaard

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 013 Opgave 1: y a x b x 6 y 5 9 4. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Metode 1: Man kan bestemme a ved at indsætte de sammenhørende værdier i ligningsudtrykket,

Læs mere

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal?... 5 Indledning... 5 Emner - 1g... 6 Regning - tal og repræsentationer af tal... 6 Litteratur... 6 Potenstal - definitioner og beviste sandheder... 6 Oversigt

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Kogebog til Maple 18

Kogebog til Maple 18 Kogebog til Maple 18 Indledning Udgave 6, Henrik Just, Hjørring Gymnasium og HF, august 2014 Kogebogen er ikke en lærebog i Maple, men en samling af korte opskrifter på brug af de faciliteter, der er relevante

Læs mere

Rapportopgaver. Forord

Rapportopgaver. Forord Rapportopgaver Forord I forbindelse med indførelsen af prøveform c) til mundtlig eksamen i matematik kom der i læreplanerne krav om, at en betydelig del af eksamensspørgsmålene skal være udformet således,

Læs mere

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal T ALKUNNEN 6 Allan C Allan C.. Malmberg Tilnærmede tal og computertal INFA Matematik - 2000 1 INFA - IT i skolens matematik Projektledelse: Allan C. Malmberg Inge B. Larsen INFA-Klubben: Leif Glud Holm

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere