Symbolsprog og Variabelsammenhænge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Symbolsprog og Variabelsammenhænge"

Transkript

1 Indledning til Symbolsprog og Variabelsammenhænge for Gymnasiet og Hf 1000 kr timer 2005 Karsten Juul

2 Brugsanvisning Du skal se i de fuldt optrukne rammer for at finde: Regler for løsning af opgaver og tilhørende eksempler Der er sat punkteret ramme om oplæg og opgaver Hæftet er selvinstruerende og kan gennemarbejdes i grupper Indhold Rækkefølge af udregninger 1 Modsat tal 2 Flerleddet størrelse 6 Produkt 9 Gange ind i parentes 11 Brøk, division 13 Løsning af ligninger 16 Sammenhænge mellem variable 18 Proportionale størrelser 24 Matematisk model 28 Omvendt proportionale størrelser 30 Indledning til Symbolsprog og Variabelsammenhænge for Gymnasiet og Hf 101 udgave Karsten Juul Dette hæfte kan downloades fra wwwmat1dk Hæftet må benyttes i undervisningen hvis læreren med det samme sender en til som dels oplyser at dette hæfte benyttes, dels oplyser om klasse/hold, lærer og skole/kursus

3 Rækkefølge af udregninger 1 Oplæg (Rækkefølge af udregninger) I et internetspil står: "Dit gevinsttal er tallet 25 b 3 hvor b er antallet af blå kugler" Hvis antallet af blå kugler er 5, er din gevinst så = 20 3 = 60 eller = = 10? Læs reglerne i ramme 2 for at se hvilken af metoderne der er den rigtige 2 Nogle regler for rækkefølge af udregninger 21 Vedtægt: Det der står i parentes, skal regnes ud først Eksempel: ( 8 3) 2 = 5 2 = Vedtægt: Gange skal regnes ud før plus og minus Eksempel: = 8 6 = 2 Der er underforstået en parentes om Vedtægt: Plus og minus udregnes fra venstre mod højre Eksempler: = = 7 og = 5 2 = 3 I begge tilfælde er underforstået en parentes om Opgave (Rækkefølge af udregninger Fortsættelse af Oplæg 1) I denne opgave skal du bruge reglerne fra ramme 2 Nedenfor står fire regler a, b, c og d for at udregne gevinsttal Skriv hver af disse regler som et regneudtryk hvor antallet af blå kugler kaldes b og antallet af hvide kugler kaldes h a) Gevinsttal: Det tal der fås ved fra 15 at trække antallet af blå kugler og derefter gange resultatet med 2,5 b) Gevinsttal: Det tal der fås ved fra 30 at trække det tal der fås ved fra antallet blå kugler at trække antallet af hvide kugler c) Gevinsttal: Det tal der fås ved at gange antallet af hvide kugler med 4 og derefter lægge 10 til resultatet d) Gevinsttal: Det tal der fås ved til 80 at lægge det tal der fås ved at gange antallet af blå kugler med det tal der fås ved til 7 at lægge det dobbelte af antallet af hvide kugler I ramme 1 blev gevinsttallet udregnet ved hjælp af reglen: e Gevinsttal: 25 b 3 Skriv denne regel uden at bruge symboler 1

4 4 Opgave (Rækkefølge af udregninger Fortsættelse af Opgave 3) Søren har fundet ud af at man kan finde antallet af røde kugler ved at udregne b + h og trække resultatet fra 75 På internettet skriver han at antallet af røde kugler er 75 b + h Skriv en til Søren som gør opmærksom på at det er forkert, og fortæller om den relevante regel Modsat tal 5 Oplæg (Fortegn for modsat tal) Kun én af følgende fire påstande er rigtig: a) Når der står t, er t negativ b) Tallet t er altid negativt c) Tallet t kan være positivt d) Tallet t er enten nul eller et negativt tal Læs reglerne i ramme 6 for at se hvad der er rigtigt 6 Modsat tal 61 Definition: Når man skifter fortegn for et tal, så får man dets modsatte tal Eksempler: Det modsatte tal til 3 er 3 Det modsatte tal til 3 er 3 62 Vedtægt: Det matematiske symbol for "skift fortegn" er et minustegn der skrives foran tallet Eksempel: At "det modsatte tal til 3 er 3" kan skrives sådan: ( 3) = 3 63 Sætning: Ligningen ( t ) = t bliver sand uanset hvilket tal der indsættes for t (Dvs når man skifter fortegn for et tal, og derefter skifter fortegn for resultatet, så ender man med det oprindelige tal) 64 Sætning: Udtrykket t bliver et negativt tal, hvis der indsættes et positivt tal for t (Dvs når man skifter fortegn for et positivt tal, så får man et negativt tal) 65 Sætning: Udtrykket t bliver et positivt tal, hvis der indsættes et negativt tal for t (Dvs når man skifter fortegn for et negativt tal, så får man et positivt tal) 2

5 66 Vedtægt (Om rækkefølge af udregninger): Fortegnsskift (dannelse af modsat tal) skal udføres før "trække fra" og "lægge til", og efter "gange" Eksempler I udtrykket 4 er der underforstået en parentes om I udtrykket 2 er der underforstået en parentes om 2 For at skrive "det modstte tal til 4 " med symboler, må bruges parentes: ( 4) 67 Vedtægt: Man skriver ikke to regnetegn lige efter hinanden (At skrive to regnetegn lige efter hinanden er noget uantageligt jask som fører til misforståelser og tvivl om hvad der skulle stå) Eksempler Skriv ikke , skriv i stedet 2 ( 5) + 1 Skriv ikke 3 6, skriv i stedet 3 ( 6) 7 Opgave (Modsat tal) I denne opgave skal du bruge noget af det der står i ramme 6 I et koordinatsystem er afsat nogle punkter For ethvert af de afsatte punkter gælder at dets y- koordinat er det modsatte tal til dets -koordinat a) Hvad er y-koordinaten til det af de afsatte punkter som har -koordinaten 1, 5? b) Hvad er y-koordinaten til det af de afsatte punkter som har -koordinaten 8, 3? c) Hvad er -koordinaten til det af de afsatte punkter som har y-koordinaten 4? d) Hvad er y-koordinaten til det af de afsatte punkter som har -koordinaten 1 + k? 8 Oplæg (Modsat tal) På en skærm står et rødt tal Når det ændres, udregner eleverne Mette og Søren på hver deres måde et tal ud fra det nye røde tal Deres udregninger svarer til følgende regnekommandoer: Mette: 1) Læg 10 til det røde tal, 2) Dan det modsatte tal til resultatet Søren: 1) Dan det modsatte tal til det røde tal, 2) Læg 10 til resultatet a) Hvilke tal kommer de frem til hvis det røde tal er 4? b) Hvilke tal kommer de frem til hvis det røde tal er 4? c) Hvilke tal kommer de frem til hvis det røde tal er? 3

6 9 Opgave (Repetition) a) Opskriv 3 12 med tallet 0, 7 indsat for b) Opskriv 3 12 med tallet d + 2 indsat for c) Opskriv 9 med tallet 1 indsat for d) Opskriv 9 med tallet d + 2 indsat for e) Forestil dig at du på dit job er tvunget til at bruge et gammelt computerprogram hvor du er nødt til at skrive alle underforståede parenteser Hvordan skulle du så skrive nedenstående udtryk? 1) 2 + k 2) 2 k 3) y 1 4) 1+ y (17 ) 10 Opgave (Repetition) I et spil kan et gevinsttal udregnes ved at trække antallet af sorte robotter fra antallet af hvide robotter og gange resultatet med 6 a) Hvis der er 22 hvide robotter og 20 sorte robotter, hvad er så gevinsttallet? b) Hvis der er m hvide robotter og n sorte robotter, hvad er så gevinsttallet? c) Skriv og udregn det udtryk der fås ved at indsætte 22 for m og 20 for n i det udtryk du skrev som svar på foregående spørgsmål 11 Oplæg (Sammenhæng mellem "modsat tal" og "trække fra") På en skærm står et rødt og et blåt tal Når de ændres, udregner eleverne Mette, Peter og Søren på hver deres måde et tal ud fra det nye røde og det nye blå tal Deres udregninger svarer til følgende regnekommandoer: Mette: 1) Dan det modsatte tal til det blå tal, 2) Læg resultatet til det røde tal Peter: 1) Dan det modsatte tal til det røde tal, 2) Læg resultatet til det blå tal Søren: 1) Træk det blå tal fra det røde a) Hvilke tal kommer de frem til hvis det røde tal er 6 og det blå tal er 2? b) Hvilke tal kommer de frem til hvis det røde tal er 17 og det blå tal er 16? c) Hvilke tal kommer de frem til hvis det røde tal er og det blå tal er y? 12 Sammenhæng mellem "modsat tal" og "trække fra" 121 Sætning: b a = b + ( a), uanset hvilke tal der indsættes for a og b Eksempel: t = ( 2 t ) Denne ligning fås af formel 121 ved at indsætte 2 t for a og 100 for b 4

7 13 Opgave (Sammenhæng mellem "modsat tal" og "trække fra") a) Hvilke af følgende tre tal er lig hinanden uanset hvilke tal der indsættes for og y? 1) 12 + y 2) 12 + y ( ) 3) 12 + y + ( ) b) Hvad skal indsættes for a og b i formel 121 for at begrunde at der gælder 1 + ( y) = 1 y? c) Begrund at 3 t 7 + = 3 t + ( 7) + 14 Opgave (Repetition) Hver gang der fremkommer et nyt grønt tal på en skærm, så udregner eleverne Mette, Peter og Søren på hver sin måde et tal ud fra det nye grønne tal Mettes udregning svarer til følgende række af regnekommandoer: 1) Læg 2 til det grønne tal 2) Læg det grønne tal til resultatet Mette udfører altså den følge af udregninger der er angivet i udtrykket hvor er det grønne tal a) Peter udfører den følge af udregninger der svarer til udtrykket 2 ( + 1) Skriv den tilsvarende række af regnekommandoer (Ovenfor er skrevet rækken af regnekommandoer svarende til Mettes udtryk) b) Søren udfører den følge af udregninger der svarer til udtrykket 2 +1 Skriv den tilsvarende række af regnekommandoer c) To af de tre elever får hver gang samme tal som resultat Der gælder altså en regel Skriv denne regel med en formulering af samme type som den der er anvendt i sætning 121 (Der vil ikke være fornuft i at lære reglen udenad) 5

8 Flerleddet størrelse 15 Led 151 Definition Et udtryk på formen et udtryk på formen osv a + b er en flerleddet størrelse med 2 led, a + b + c er en flerleddet størrelse med 3 led, a b + c som er lig a + ( b) + c, er en flerleddet størrelse med de 3 led a, Eksempler b og c har 4 led da det fås af a + b + c + d ved at sætte a = 6, b = 2 4, c = 3 og d = 5 2 (1 3) + 7 har 2 led da det fås af a + b ved at sætte a = 2 (1 3) og b = 7 16 Opgave (Antal led) Angiv antallet af led: a) y 1 b) 1 4 (9 ) + c) y Oplæg (Flerleddet størrelse) På en skærm fremkommer et rødt tal, et blåt tal og et grønt tal Mette og Peter foretager udregninger der svarer til følgende regnekommandoer: Mette: 1) Træk det blå tal fra det røde, 2) Læg det grønne tal til resultatet Peter: 1) Læg det grønne tal til det røde, 2) Træk det blå tal fra resultatet a) Hvilke tal får de, hvis det røde tal er 6, det blå tal er 2, og det grønne tal er 3? b) Hvilke tal får de, hvis det røde tal er 10, det blå tal er 6, og det grønne tal er 4? c) Hvilke udtryk får de, hvis de kalder det røde tal a, det blå tal b, og det grønne tal c? 6

9 18 Oplæg (Flerleddet størrelse) Nedenfor er vist 3 brikker Man kan danne 6 forskellige udtryk ved at lægge brikkerne i forskellige rækkefølger Er alle 6 udtryk lig hinanden uanset hvilket tal der indsættes for? Flerleddet størrelse 191 Sætning Man kan tænke på en flerleddet størrelse som en samling af led Dvs man behøver ikke tænke på en bestemt rækkefølge at lægge leddene sammen i Alle rækkefølger giver samme resultat Eksempler a + b + c + d = ( c + d) + ( a + b) = = = 8 + (5 2 ) 20 Oplæg (Skifte fortegn for flerleddet størrelse) På en skærm fremkommer et rødt tal og et blåt tal Mette og Peter foretager udregninger der svarer til følgende regnekommandoer: Mette: 1) Skift fortegn for det røde tal, 2) Skift fortegn for det blå tal, 3) Læg resultatet fra 2) til resultatet fra 1) Peter: 1) Læg det blå tal til det røde, 2) Skift fortegn for resultatet fra 1) a) Hvilke tal får de, hvis det røde tal er 6, og det blå tal er 2? b) Hvilke tal får de, hvis det røde tal er 8, og det blå tal er -3? c) Hvilke udtryk får de, hvis de kalder det røde tal a og det blå tal b? 21 Oplæg (Skifte fortegn for udtryk med flere led) a) Det oplyses at er 3 og y er 2 For hver af de 6 udtryk skal du finde ud af hvilken af de 6 figurer der er en illustration af udtrykket (1) (2) y (3) + y (4) ( + y) (5) + y (6) y (a) (e) (b) (f) (c) (d) b) Hvilke af de 6 udtryk er lig hinanden? 7

10 22 Skifte fortegn for flerleddet størrelse 221 Sætning: Man kan skifte fortegn for et udtryk ved at skifte fortegn for hvert led F vil ( a + b c) = a b + c Det ses at ( ) er fjernet, og at de tre led a, b og c i parentesen er erstattet af deres modsatte tal a, b og c Eksempler: ( 5 2 ) = og ( h + k 3) = h k Hæve og sætte parenteser 231 Sætning: Man kan hæve eller sætte en plus-parentes uden videre (Det er en plus-parentes hvis der foran står + eller ingenting, og efter står +, eller ingenting) Begrundelse: Når vi f omskriver sådan a + ( b c) = a + b c, så ændrer vi ikke på at det er de tre led a, b og c der skal lægges sammen Vi ændrer kun den rækkefølge leddene lægges sammen i Eksempler 2 + ( + 3) = ( 2) + ( 3 5) + ( + 1) 2 = ( + 1) 2 Bemærk at ( 2) er en plus-parentes, og at ( +1) ikke er en plusparentes 232 Sætning: Når man hæver en minus-parentes, skal man skifte fortegn for leddene i parentesen (Det er en minus-parentes hvis der foran står, og efter står +, eller ingenting) Begrundelse: Lad os f se på udtrykket a ( b c) Her skal a og ( b c) lægges sammen, og ifølge 221 er ( b c) lig b + c, så a ( b c) = a b + c Eksempler 2 ( + 1) = ( 8 + ) = 8 I sidste ligning er 8 fremkommet ved at skifte fortegn for 8 Minusset i 8 er altså ikke det minus der står foran parentesen Når man hæver en minusparentes, så fjerner man både parentesen og minusset foran den 24 Opgave (Hæve parenteser) Hæv parenteserne i følgende udtryk: a) ( 2 ) + (3 y k) b) 14 k ( 9 + t) c) ( m 1) ( 2 n k + h) 8

11 Produkt 25 Faktorer 251 Definition Et udtryk på formen a b er et produkt med 2 faktorer, et udtryk på formen a b c er et produkt med 3 faktorer, osv Eksempler 2 (1 3) er et produkt med 2 faktorer da det kan fås af a b ved at sætte a = 2 og b = ( ) er et produkt med 3 faktorer da det kan fås af a b c ved at sætte a = 2, b = 5 og c = Opgave (Antal faktorer) Angiv antallet af faktorer: a) 3 (2 + 7) b) 8 5 y c) 3 (6 2 ) 27 Produkt 271 Sætning Man kan tænke på et produkt som en samling af faktorer Dvs man behøver ikke tænke på en bestemt rækkefølge at gange dem sammen i Alle rækkefølger giver samme resultat Eksempler a b c d = b ( d ( a c)) = ( 5 ) 8 = 8 (5 ) 272 Sætning: I et produkt, kan man uden videre sætte parentes om nogle af faktorerne Begrundelse: At sætte sådan en parentes ændrer ikke ved hvad det er for tal der skal ganges Det ændrer kun den rækkefølge hvori de ganges Eksempler a b c = a ( b c) 2 (3 ) = 2 3 9

12 273 Sætning: a = ( 1) a, dvs man kan skifte fortegn for et udtryk ved at gange det med Sætning: Man kan skifte fortegn for et produkt ved at skifte fortegn for én af faktorerne, og produktets værdi ændres ikke når man skifter fortegn et lige antal gange Eksempler a b ( c) d = a b c d 3 ( ) = 3 ( 4) 2 ( 3) ( ) = ( ) 3 ( ) = 3 ( 3) = 3 ( k) 2 4 ( ) = 2 k + 4 Bemærk at ( k) 2 4 ( ) ikke er et produkt Udtrykket er en toleddet størrelse hvor hvert af de to led er et produkt der kan omskrives ved at benytte Sætning: 0 = 0 og 1 = for ethvert tal 28 Opgave (Produkt) Begrund gyldigheden af hvert af de nummererede lighedstegn ved at angive nummeret på en af reglerne i ramme 27 (1) (2) a) 5 ( 4) = 5 4 = 5 4 = 20 ( 3) ( 4) b) 2 ( ) 6 = 2 6 = 2 6 = 12 (5) c) 4 3 ( ) = Reducér: d) ( 3 2) + (3 3) y e) 2 ( ) 3 3 f ) ( a ) b ( 1) ( a) ( 3) g) 3 ( ) + 2 ( y) 4 ( k) 29 Opgave (Produkt) a) Brug 273 og 63 til at bevise at ( 1) ( 1) = 1 b) Bevis at ( a) ( b) = a b ved at bruge 273, 271, ( 1) ( 1) = 1 og

13 Gange ind i parentes 30 Oplæg a) Det oplyses at er 4 og y er 3 For hvert af de 8 udtryk skal du finde ud af hvilken af de 8 figurer der er en illustration af udtrykket Figurerne skal opfattes som billeder af brikker der ligger på et bord (1) (2) y (3) 2 (4) 2 y (5) + y (6) 2 + y (7) y (8) 2 ( + y) (a) OOOO (b) OOO (c) OOOO OOO (d) OOOO OOO OOOO OOO (e) OOOO OOOO (f) OOO OOO (g) OOOO OOO OOOO OOO (h) OOOO OOO OOOO b) Hvilke af de 8 udtryk er lig hinanden? Hvilke af følgende ligninger bliver sande uanset hvilket tal der indsættes for z? c) 3 ( z + 4) = 3 z + 4 d) 4 (2 + z) = z e) 2 (3 z) = 6 2 z f) 5 ( z 2) = z Gange ind i parentes Sætte uden for parentes 311 Sætning: Man kan gange en flerleddet størrelse med et tal ved at gange hvert led med tallet F vil a ( b + c d) = a b + a c a d Afhængigt af om a ( b + c d) omskrives til a b + a c a d eller omvendt, taler man om at gange a ind i parentesen eller at sætte a uden for en parentes Eksempler 3 (5 ) = 15 3 ( k + 2) = k (3 7) = (6 14) = , da 2 (3 ) = (2 3) ifølge (3 7) = ( 2) (3 7) = y = 4 ( + y) 2 4 = 2 (1 2 ) 11

14 32 Opgave (Gange ind i parentes Sætte uden for parentes) Gang ind i parentes: a) ( 6 + y ) 2 b) h ( 4 ) c) 8 (2 + ) Sæt uden for parentes: d) 7 h 7 k e) f ) Underforstået gangetegn Ofte skriver man 3 i stedet for 3, 4 ( + 2) i stedet for 4 ( + 2), osv 34 At reducere Man siger at man har reduceret et udtryk, når man har fundet et simplere udtryk der er lig det oprindelige 341 Regel: Når man vil reducere et udtryk som , så kan man tænke: Der er fire plus ét plus to, dvs i alt syv, så = 7 Begrundelse: Eksempler = = ( ) = 7, ifølge 311 2( + 3) = (2 + 6) = 2 6 = 6 35 Opgave (At reducere) Reducér: a) b) 4 (3 2) + 8 c) 4(3k + 2) + 10k ( k 2) d) ( 9 + 4a ) (8a 10) + ( a 2) e) 3(2 4) 2(4 3) 1 f ) 8 5( 3 + k) (7 5k) g) ( 1) + 8(1 )

15 Brøk, division 36 Brøk, division 361 Definition: Tallet hvor n ikke er 0 m m er en n'tedel af m, dvs = m : n, for alle tal m og n n n 37 Produkter og brøker 371 Sætning: m m 1 =, for alle tal m og n hvor n ikke er 0 n n 372 Sætning: Det er ligegyldigt for resultatet om en faktor står over brøkstregen eller ved m k m siden af brøken: k =, for alle tal k, m og n hvor n ikke er 0 n n Eksempel = 3 = = Sætning: Man kan skifte fortegn for en brøk ved at skifte fortegn for tæller eller nævner Eksempler = = og = 3 4 = 3 4 = Sætning: n 1 = 1, n = 1 m n m, n = m og = m n n n n hvor n ikke er 0 for alle tal m og n Eksempler = 3 og = Ganges med 5, fås 5 13

16 38 Opgave (Produkter og brøker) a) Hvilke af følgende udtryk er lig hinanden uanset hvilket tal der indsættes for? 1 1) 5 2 2) 5 2 3) 1 2 4) 5 5 5) b) Hvilke af følgende udtryk er lig hinanden uanset hvilket tal der indsættes for? 1) 6 6 2) 6 3) 4) 6 5) 6 6 6) 1 c) Hvilke af følgende udtryk er lig hinanden uanset hvilket tal der indsættes for? 1) d) Reducér: 2) 2 2 3) ) h + h + h h h h 4) 2 5) ) Oplæg (Dividere flerleddet størrelse) a) Figur (a) svarer til udtryk (1), og figur (b) svarer til udtryk (2) For hver af de andre udtryk skal du finde ud af hvilken figur den svarer til (1) (2) y (3) + y (4) 3 (7) y + (8) + y (5) y 3 (6) + y 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) b) Hvilke af de 8 udtryk er lig hinanden? c) Hvilke af følgende ligninger bliver sande uanset hvilket tal der indsættes for z? 3 z z 5 z 1) = 1 z 2) = 1 3) 2 z 1 z z 7 = 4) = z

17 40 Dividere flerleddet størrelse 401 Sætning: Man kan dividere en flerleddet størrelse med et tal ved at dividere hvert led med tallet F vil a + b c k = a k + b k c k for alle tal a, b, c og k hvor k 0 Eksempler = , da = 3 3 ifølge = Opgave (Dividere flerleddet størrelse) a) Divider med 5 b) Skriv på formen c) Divider y med 3 d) Reducér 2 a + b 42 Opgave (Repetition) a) Reducér: 1) ) 6 (3 4) 3) ) 2 b) Er det der trækkes fra 6 i 2), lig det der trækkes fra 6 i 3)? c) Giver 2) og 3) samme resultat? d) Reducér ) 2) Opgave (Repetition) Brug 371 og 311 til at bevise at a + b c k = a k + b k c k for alle tal a, b, c og k hvor k 0 15

18 Løsning af ligninger 44 Oplæg (Løsning af ligninger) Et bageri er ved at opfinde en ny kage Figur 1 er et spionfotografi som viser at 1 ny kage og 3 standardkager har samme vægt som 5 standardkager Hvis man havde fjernet 3 standardkager fra hver af vægtskålene, måtte der stadig have været ligevægt som vist på figur 2 Figur 1 Figur 2 Vægten af en standardkage er 1 vægtenhed, så oplysningen fra figur 1 er + 3 = 5 hvor er vægten af den nye kage Trækkes 3 fra begge ligningens sider, fås = 2 som er oplysningen på figur 2 Du skal nu lave en ny version af ovenstående seks linjer og to figurer I den nye version skal spionfotografiet svare til ligningen 3 = 6 45 Løsning af ligninger 451 Definition: I nogle ligninger indgår en ubekendt der er eller et andet bogstav De tal der gør ligningen sand når de indsættes for den ubekendte, kaldes ligningens løsninger At løse en ligning vil sige at finde løsningerne Eksempler a) = 4 Løsningerne: 2 og 2 b) 0 = 0 Løsningerne: Alle tal c) = + 1 Løsningerne: Ingen d) 17 = Løsningerne: 11 9 For ligningerne b) og c) kan man direkte se hvilke tal der passer på 's plads Ved at bruge reglerne i 452 nedenfor kan ligningen d) omskrives til ligningen der er så simpel at vi direkte kan se hvilke tal der passer på 's plads =

19 452 Sætning Man får en ny ligning med samme løsninger hvis man 1) Lægger samme tal til begge ligningens sider 2) Trækker samme tal fra begge ligningens sider 3) Ganger begge ligningens sider med samme tal som ikke er 0 4) Dividerer begge ligningens sider med samme tal som ikke er 0 Eksempel Følgende ligning skal løses: = 2 4 Fra begge sider trækkes 2 og 4 : 3 = 8 Begge sider divideres med 3: = 8 3 Løsningen er Opgave (Løsning af ligning) a) Hvilke tal er løsning til ligningen 0 = 1? b) Hvilke tal er løsning til ligningen 0 + =? c) Nedenfor er skrevet tre ligninger Uden at løse dem skal du begrunde at to af dem har samme løsninger 1 2 1) = 4 2) = 2 4 3) = Opgave (Løsning af ligning) a) Gang med 6 b) Reducér 8 12 c) Divider 7 med 7 d) Reducér e) Brug reglerne fra 452 til at løse følgende ligninger: 1 f) Gang 3 1) 3 22 = i) Løs følgende ligninger: 1) 2) 50 = 200 3) = med 3 g) Gang = med 3 h) Reducér 4 (2 ) 1 5 2) 4 = 3) ( ) = 17

20 Sammenhænge mellem variable 48 Oplæg (Variable størrelser) På en computerskærm er vist et kvadrat samt de to tallinjer nedenfor Man kan ændre kvadratets omkreds ved at bruge musen til at flytte prikken på den nederste tallinje Prikken på den øverste tallinje flyttes automatisk så den hele tiden viser kvadratets areal På skærmen har man valgt at bruge bogstaverne og y som navne for følgende to variable størrelser: = kvadratets omkreds y = kvadratets areal y a) Hvis er 12, hvad er så y? b) Hvis er k, hvad er så y? c) Skriv en ligning y = som angiver hvordan y kan beregnes ud fra d) Brug ligningen fra c) til at finde tre par af sammenhørende værdier af de to variable 49 Variable størrelser 491 Definition: Variable talstørrelser er størrelser der kan have forskellige talværdier F er omkreds og areal af et kvadrat to variable størrelser Hvis en variabel kan have et bestemt tal som værdi samtidig med at en anden variabel har et andet bestemt tal som værdi, så kaldes de to tal sammenhørende værdier af de to variable Eksempel Forestil dig at du er på ferie et sted hvor prisen for en taatur er 2,50 kr pr kørt km Vi vælger at bruge de to bogstaver s og p som navne for følgende variable størrelser: s = længden af den kørte strækning, målt i km p = prisen i kr Sammenhængen mellem de to variable størrelser kan angives ved ligningen p = 2, 5 s Indsættes 4 for s, fås p = 10, så 4 og 10 er et par af sammenhørende værdier 18

21 50 Opgave (Variable størrelser) Til Sørens fødselsdag vil gæsterne forære ham en cd-afspiller til 800 kr a) Hvor meget skal hver gæst betale hvis der er 10 gæster? b) Hvor meget skal hver gæst betale hvis der er 4 gæster? c) I problemet i denne opgave indgår to variable størrelser Vælg bogstaver som navne for disse, og skriv en ligning der angiver sammenhængen mellem dem d) Skriv tre par af sammenhørende værdier af de to variable 51 Oplæg (Graf) Peters udgifter til mobilsnak er en fast minutpris På en computerskærm er vist grafen nedenfor som viser sammenhængen mellem taletid og pris Når prikken, der kan trækkes frem og tilbage på grafen, står i et punkt, kan man aflæse punktets koordinater ved hjælp af de punkterede linjer Punktet med førstekoordinat 10 har andenkoordinat 420, dvs til en taletid på 10 timer svarer en pris på 420 kr 1000 kr timer Problemet i dette oplæg indeholder to variable størrelser Vælg to bogstaver som navne for disse, og skriv en ligning der angiver sammenhængen mellem dem Skriv tre par af sammenhørende værdier af de to variable 52 Graf 521 Definition: Antag at der er givet en sammenhæng mellem to variable størrelser, og at der er tegnet et koordinatsystem hvor den ene størrelse er på førsteaksen og den anden er på andenaksen Grafen for den pågældende sammenhæng består af alle punkter hvor de to koordinater er sammenhørende værdier af de to størrelser Eksempel I et koordinatsystem er tegnet grafen for sammenhængen mellem følgende to variable størrelser: mængde der leveres, målt i kg og prisen i kr Mængden er på førsteaksen, og prisen er på andenaksen Hvis et punkt på grafen har koordinatsættet ( 60, 4900), så er 60 og 4900 sammenhørende værdier af mængde og pris, dvs prisen for at få leveret 60 kg er 4900 kr 19

22 Eksempel Sammenhængen mellem to positive størrelser b og h er givet ved ligningen h = 12 b Vi vil tegne grafen for denne sammenhæng sådan at b er på førsteaksen og h er på andenaksen: 12 Når b = 0, 6, er h = 0,6 = 20, så ( 0,6, 20) er koordinatsættet til et punkt på grafen På tilsvarende måde kan vi finde flere punkter på grafen Vi afsætter dem i koordinatsystemet og tegner en blød kurve igennem dem En anden mulighed er at bruge computer til at tegne grafen Så bliver grafen mere nøjagtig da computeren udregner flere punkter på grafen Nedenfor er grafen tegnet ved hjælp af computer 12 h = b h b 53 Opgave (Graf) a) Om to variable størrelser og y gælder: 1) Når = 5, er y = 1 2) Hver gang øges med 1, øges y med 21 Tegn grafen for sammenhængen mellem og y sådan at er på førsteaksen b) Når størrelsen af et bestemt rektangel på en computerskærm ændres ved at trække med musen, vedbliver højden at være 1 større end bredden Tegn grafen for sammenhængen mellem rektanglets areal A og bredde b sådan at b er på førsteaksen Skriv en ligning som viser hvordan A kan beregnes ud fra b 20

23 54 Oplæg (Konstant) På en skærm er et rektangel der kan ændres Bredde, højde og areal kaldes hhv k, og y a) På skærmen skriver vi hvilket tal k skal være Uden at ændre på k lader vi efter tur få forskellige værdier Hver gang får en ny værdi, får y automatisk en ny værdi I tabellen er vist nogle af de sammenhørende værdier af og y 3 3,2 3,5 4 y 4,5 4,8 5,25 6 Hvilket tal startede vi med at skrive som værdien af konstanten k? b) Vi starter forfra og sætter konstanten k til 3,1 Så lader vi igen få forskellige værdier Hvilke værdier får y når får de værdier som står i øverste række i tabellen? 55 Konstant 551 Definition: Når det i forbindelse med nogle variable størrelser angives at en størrelse er konstant, så betyder det at dens talværdi ikke ændres når værdierne af de pågældende variable størrelser ændres Man kan begynde forfra, give konstanten en ny værdi, og derefter ændre på værdierne af de variable størrelser mens konstanten hele tiden har den nye værdi Eksempel En forretning har to priser for hver af deres varer Den ene pris p er for kunder der henter varen, den anden pris q er for kunder der skal have sendt varen Forskellen på de to priser er et fast beløb u som er det samme for alle varer Det ses at sammenhængen mellem de variable størrelser p og q kan udtrykkes ved ligningen q = p + u hvor u er konstant Selv om værdien af u kan ændres en gang imellem, er u stadig en konstant i forbindelse med de variable størrelser p og q da værdien af u er den samme uanset hvilke værdier p og q har Antallet d af dage siden forretningen åbnede, er en variabel størrelse I forbindelse med den variable størrelse d er u ikke en konstant 56 Opgave (Konstant) t Sammenhængen mellem to variable t og N er givet ved N = hvor c er en konstant c Sæt c = 2 og tegn grafen for sammenhængen mellem t og N sådan at t er på førsteaksen og N er på andenaksen (Se 521) Tegn i samme koordinatsystem grafen svarende til c =

24 57 Oplæg (Funktion) Grafen på figur 1 angiver sammenhængen mellem to variable og y Ifølge 521 er to tal sammenhørende værdier af og y hvis de er hhv førstekoordinat og andenkoordinat til et punkt på grafen Figuren er på en computerskærm, og når prikken flyttes hen på et punkt, kan man aflæse dette punkts koordinater ved hjælp af de punkterede linjer 3 y 3 y Figur 1 Figur 2 Det ses at -værdien 3, 2 hører sammen med y-værdien 2, 2 a) Hvilken anden y-værdi hører sammen med -værdien 32? Grafen på figur 2 viser en anden sammenhæng mellem to variable og y b) Nævn to y-værdier der hører til samme -værdi, eller skriv at det ikke kan lade sig gøre c) Nævn to -værdier der hører til samme y-værdi, eller skriv at det ikke kan lade sig gøre 58 Funktion 581 Definition: Hvis der er givet en sammenhæng mellem to variable størrelser a og b, så siges a at være en funktion af b hvis der ikke er to forskellige værdier af a der hører sammen med samme værdi af b Eksempler Figur 1 i ramme 57: y er ikke en funktion af er ikke en funktion af y Figur 2 i ramme 57: y er en funktion af er ikke en funktion af y 22

25 582 Vedtægt Hvis der står at man skal tegne grafen for en variabel a som funktion af en anden variabel, så gælder at variablen på andenaksen skal være a dvs variablen på andenaksen er den variabel hvorom det er sagt at den er en funktion af en anden variabel 583 Vedtægt Hvis der står at man skal skrive en regneforskrift for en variabel a som en funktion af en variabel b, så gælder at man skal skrive en ligning på formen a = hvor der på prikkernes plads står et udtryk der ikke indeholder andet end konstanter og/eller b dvs variablen før lighedstegnet er den variabel hvorom det er sagt at den er en funktion af en anden variabel 59 Opgave (Funktion) Figuren viser et rektangel ABCD med bredde 4 og højde 2 Punktet M er midtpunkt af siden BC, og punktet P kan trækkes frem og tilbage på linjestykket AD A P D B M C a) Er længden af MP en funktion af længden af CP? b) Er længden af CP en funktion af længden af MP? c) Er længden af MC en funktion af længden af AP? d) Er længden af AP en funktion af længden af MC? e) Tegn grafen for længden s af AP som funktion af længden t af PD f) Skriv en regneforskrift for s som funktion af t g) Tegn grafen for længden y af CD som funktion af længden af PD 23

26 Proportionale størrelser 60 Oplæg (Proportionale størrelser) Peter, Søren og Mette har oprettet et internetfirma Figuren viser hvor mange timer de bruger på arbejdet: Peter: første søjle, Søren: anden søjle, Mette: tredje søjle 20 Timer pr uge maj juni juli august a) Hvad skal man gange Sørens maj-timetal med for at få Mettes maj-timetal? b) Angiv for hver af månederne juni, juli og august hvad man skal gange Sørens timetal med for at få Mettes timetal c) Angiv for hver af månederne maj, juni, juli og august hvad man skal gange Peters timetal med for at få Sørens timetal Er det samme tal man skal gange med i alle fire måneder? 61 Proportionale størrelser 611 Definition Når man om to størrelser og y siger at y er proportional med betyder det at der findes en konstant a forskellig fra nul så Tallet a kaldes proportionalitetsfaktoren Eksempel 1 Hvis kiloprisen for tomater er 20 kr er den købte mængde tomater, målt i kg y er prisen i kr for den købte mængde y = a 24

27 så må y = 20 dvs y er proportional med proportionalitetsfaktoren er 20 Eksempel 2 Hvis r er radius i en cirkel O er cirklens omkreds så er O = 2 π r dvs omkredsen er proportional med radius proportionalitetsfaktoren er 2 π 612 Sætning Hvis y er proportional med så gælder er proportional med y Bevis Hvis y er proportional med, findes et tal y = a a 0 så Divideres begge sider af denne ligning med a, fås 1 y a = dvs er proportional med y med proportionalitetsfaktoren a 1 Eksempel 3 Om to proportionale størrelser s og t er oplyst at når t = 3 er s = 2, 4 På grund af proportionaliteten må findes en konstant k som ganget med t giver s Da 3 k = 2,4, må k = 0, 8 Når vi kender værdien af t, kan vi altså gange denne værdi med 0, 8 for at finde s Og når vi kender værdien af s, kan vi dividere denne værdi med 0, 8 for at finde værdien af t 25

28 613 Sætning Der gælder at to størrelser og y er proportionale hvis og kun hvis grafen for y som funktion af er en ret linje gennem O (0, 0) 62 Opgave (Proportionale størrelser) Størrelserne og y er proportionale, og når = 1 er y = 0, 75 a) Når = 3, 6, hvad er så y? b) Når y = 1, hvad er så? c) Tegn grafen for y som funktion af 63 Opgave (Proportionale størrelser) Figuren viser grafen for y som funktion af a) Gør rede for at y er proportional med b) Find den proportionalitetsfaktor som man skal gange med for at få y c) Med hvor meget øges y hver gang øges med 1? d) Med hvor meget øges y når øges med 8? 26

29 64 Opgave (Proportionale størrelser) Mette er inde på en side på internettet hvor alle billederne tager lige lang tid at downloade Da hun downloadede 64 billeder tog det 25,6 minut a) Hvor lang tid vil det tage at downloade 20 billeder? b) Hvor lang tid vil det tage at downloade billeder? Vi sætter = antal billeder y = download-tid i minutter c) Skriv en regneforskrift for y som funktion af (Se 583) Sammenhængen mellem og y er anskueliggjort i et computerprogram der viser de to tallinjer nedenfor Man kan ændre tallet ved at trække punktet med musen Så ændres tallet y automatisk y d) Hvad sker der med y hver gang får en tilvækst på 1, dvs hver gang -prikken rykkes 1 enhed mod højre? e) Hvad sker der med y hver gang fordobles? 65 Opgave (Proportionale størrelser) a) Er arealet af en cirkel proportional med cirklens radius? b) Det oplyses at diagonalen i et kvadrat er proportional med kvadratets side Bestem proportionalitetsfaktoren c) En bestemt mosaik består af forskellige geometriske figurer Der er mange forskellige trekanter, men de har alle grundlinje 3 Gør rede for at disse trekanters arealer er proportionale med deres højder, og angiv proportionalitetsfaktoren 66 Opgave (Repetition) I beviset for 612 står at når man i ligningen y = a dividerer begge sider med a, så fås 1 ligningen y a = Brug reglerne fra ramme 37 til at begrunde dette 27

30 Matematisk model 67 Oplæg (Matematisk model) Der graves en grøft Tabellen viser grøftens længde som funktion af den tid der er anvendt til gravearbejdet Timer Meter 5,0 10,6 16,0 21,6 26,5 30,4 36,8 39,4 43,6 48,2 De grafpunkter der er angivet i tabellen, er indtegnet som krydser i koordinatsystemet nedenfor Vi ser: punkterne ligger ikke nøjagtigt på samme linje gennem O (0, 0), dvs længden er ikke nøjagtigt proportional med den anvendte tid, så der er ikke gravet præcist lige meget hver time men den sammenhæng mellem længde og tid som linjen er graf for, er en matematisk model som med god tilnærmelse beskriver forholdene meter timer a) Hvad er proportionalitetsfaktoren i den matematiske model b) Benyt modellen til at besvare spørgsmålet: Hvor mange meter grøft graves på 1 time? c) Skriv en ligning som angiver den sammenhæng der i modellen er mellem tid og længde d) Grøftegraverne skønner at modellen også vil passe på det fortsatte grøftegraveri Hvis dette er rigtigt, hvor lang tid vil det så tage at grave 100 meter grøft? 28

31 68 Matematisk model På figuren i ramme 67 ses: En graf der viser en matematisk sammenhæng Nogle punkter der viser en målt sammenhæng At den matematiske sammenhæng er en god tilnærmelse til den målte Man siger at den matematiske sammenhæng er en matematisk model af sammenhængen mellem de to størrelser fra virkeligheden Matematiske modeller er uundværlige: Når man har erfaret at en model passer godt i en bestemt type tilfælde, så kan modellen i disse tilfælde bruges til at besvare spørgsmål om virkeligheden 69 Opgave (Matematisk model) I et computerspil har Peter anbragt to robotter i forskellige afstande fra hinanden og derefter taget tid på hvor lang tid der går inden de støder sammen Disse afstande og tider står i tabellen Meter Sekunder a) Tegn et koordinatsystem og afsæt heri de grafpunkter som er angivet i tabellen b) Tegn grafen for en proportionalitet der kan bruges som model for sammenhængen mellem afstand og tid c) Skriv en ligning der angiver den sammenhæng der i modellen er mellem afstand og tid d) Brug modellen til at finde ud af hvor langt der er mellem to robotter 20 sekunder før de støder sammen e) Afstanden mellem to robotter er 30 meter Brug modellen til at finde ud af hvor lang tid der går inden de støder sammen 29

32 Omvendt proportionale størrelser 70 Oplæg (Omvendt proportionale størrelser) To variable størrelser og y er givet ved : kilopris i kr y : Mængde (i kg) der kan fås for 100 kr a) Bestem y når er hhv 1, 2, 10, 50 og 100 b) Bestem y når er p 71 Omvendt proportionale størrelser 711 Definition Når man om to størrelser og y der ikke er nul, siger at y er omvendt proportional med betyder det at der findes en konstant a forskellig fra nul så Eksempel Hvis nogle rektangler har arealet 20 b er bredden af et af disse rektangler h er højden af det samme rektangel så må dvs h = 20 b h er omvendt proportional med b a y = 712 Sætning Hvis a y =, så er a =, y dvs hvis der gælder at y er omvendt proportional med så gælder der også at er omvendt proportional med y 30

33 Bevis Hvis man i ligningen a y = ganger med og dividerer med y på begge sider, så fås a = y Eksempel Om to omvendt proportionale størrelser s og t er oplyst at når t = 3, er s = 2, 4 Da s og t er omvendt proportionale, findes en konstant k som divideret med t giver k s Da 2, 4 3 =, må k = 7, 2 Uanset hvilken af størrelserne s og t vi kender, så kan vi finde den anden ved at dividere 7, 2 med den kendte størrelse 713 Sætning a At y = er ensbetydende med at dvs og y er omvendt proportionale y 1 = a, hvis og kun hvis 1 og y er proportionale Bevis Af 371 fås at a a 1 = Eksempel Mette vil undersøge om to størrelser og y er omvendt proportionale Derfor har hun målt fem par af sammenhørende værdier: 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 y 4,6 2,3 1,5 1,2 0,9 Mette kender sætning 713, så for hver af de målte værdier af udregner hun værdien 1 af størrelsen z = : 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 z 2,0 1,0 0,67 0,50 0,40 y 4,6 2,3 1,5 1,2 0,9 Grafpunkterne svarende til de fem par af sammenhørende værdier af z og y er vist på figur 1 nedenfor 31

34 Figur 1 Figur 2 Nu kan Mette bruge sætning 613, og hun skriver: Punkterne ligger ca på samme linje gennem O (0, 0), så der gælder med god tilnærmelse at y er proportional med z Da punktet ( z, y) = (2,3, 5,3) ligger på linjen, er proportionalitetsfaktoren a bestemt ved at 2,3 a = 5, 3, dvs a = 5,3 2,3 = 2,304L 2, 30 Så er y = 2,30 z = 1 2,30 En god model for sammenhængen mellem og y er altså givet ved ligningen y = 2,30 Grafen for denne sammenhæng er tegnet på figur 2 sammen med de målte punkter 72 Opgave (Omvendt proportionale størrelser) Størrelserne og y er omvendt proportionale, og når = 1 er y = 60 a) Når = 15, hvad er så y? b) Når y = 40, hvad er så? c) Tegn grafen for y som funktion af 32

35 73 Opgave (Omvendt proportionale størrelser) I elevrådet taler de om hvor lang tid det tager at løse opgaver i grupper Nogle påstår at tiden er omvendt proportional med antallet af elever i gruppen For at kontrollere påstanden undersøger de for to forskellige opgaver hvor lang tid grupper af forskellig størrelse gennemsnitligt bruger Resultaterne står i tabellerne nedenfor Første opgave Antal elever Tid i timer 2,9 2,3 2,0 1,9 Anden opgave Antal elever Tid i timer 3,4 1,9 1,3 0,9 Undersøg for hver af opgaverne om man med rimelighed kan bruge en omvendt proportionalitet som model for sammenhængen mellem tiden og antallet af elever Hvis man kan, skal du skrive en ligning der viser sammenhængen mellem tid og antal elever 33

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul Bogstavregning En indledning for stx og hf 2008 Karsten Juul Dette hæfte træner elever i den mest grundlæggende bogstavregning (som omtrent springes over i lærebøger for stx og hf). Når elever har lært

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Start-mat. for stx og hf Karsten Juul

Start-mat. for stx og hf Karsten Juul Start-mat for stx og hf 0,6 5, 9 2017 Karsten Juul Start-mat for stx og hf 2017 Karsten Juul 1/8-2017 (7/8-2017) Nyeste version af dette hæfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm. Hæftet må benyttes

Læs mere

Simple udtryk og ligninger

Simple udtryk og ligninger Simple udtryk og ligninger 009 Karsten Juul Til eleven Brug blyant og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt at slå op i under dit videre arbejde med

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge Udgave 009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Lineære sammenhænge, udgave 009" Indhold 1 Eksponentielle sammenhænge, ligning og graf 1 Procent 7 3 Hvad fortæller

Læs mere

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul Lineære sammenhænge Udgave 2 y = 0,5x 2,5 2009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Variabelsammenhænge, 2. udgave 2009". Indhold 1. Lineære sammenhænge, ligning og graf... 1 2. Lineær

Læs mere

Funktioner generelt. for matematik pä B- og A-niveau i stx og hf. 2014 Karsten Juul

Funktioner generelt. for matematik pä B- og A-niveau i stx og hf. 2014 Karsten Juul Funktioner generelt for matematik pä B- og A-niveau i st og hf f f ( ),8 014 Karsten Juul 1 Funktion og dens graf, forskrift og definitionsmängde 11 Koordinatsystem I koordinatsystemer (se Figur 1): -akse

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del f(5) () f f () f ( ) I 5 () 006 Karsten Juul Indhold 6 Kontinuert funktion 7 Monotoniforhold7 8 Lokale ekstrema44 9 Grænseværdi5 Differentialregning del udgave 006 006 Karsten

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Start pä matematik. for gymnasiet og hf. 2010 (2012) Karsten Juul

Start pä matematik. for gymnasiet og hf. 2010 (2012) Karsten Juul Start pä matematik for gymnasiet og hf 2010 (2012) Karsten Juul Til eleven Brug blyant og viskelåder när du skriver og tegner i håftet, sä du fär et håfte der er egnet til jåvnligt at slä op i under dit

Læs mere

Differential- ligninger

Differential- ligninger Differential- ligninger Et oplæg 2007 Karsten Juul Dette hæfte er tænkt brugt som et oplæg der kan gennemgås før man går i gang med en lærebogs fremstilling af emnet differentialligninger Læreren skal

Læs mere

for matematik på C-niveau i stx og hf

for matematik på C-niveau i stx og hf VariabelsammenhÄnge generelt for matematik på C-niveau i stx og hf NÅr x 2 er y 2,8. 2014 Karsten Juul 1. VariabelsammenhÄng og dens graf og ligning 1.1 Koordinatsystem I koordinatsystemer (se Figur 1):

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Differentialregning. Et oplæg Karsten Juul L P

Differentialregning. Et oplæg Karsten Juul L P Differentialregning Et oplæg L P A 2009 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte kan I bruge inden I starter på differentialregningen i lærebogen Det meste af hæftet er små spørgsmål med korte svar Spørgsmålene

Læs mere

GrundlÄggende variabelsammenhänge

GrundlÄggende variabelsammenhänge GrundlÄggende variabelsammenhänge for C-niveau i hf 2014 Karsten Juul LineÄr sammenhäng 1. OplÄg om lineäre sammenhänge... 1 2. Ligning for lineär sammenhäng... 1 3. Graf for lineär sammenhäng... 2 4.

Læs mere

Lektion 7 Funktioner og koordinatsystemer

Lektion 7 Funktioner og koordinatsystemer Lektion 7 Funktioner og koordinatsystemer Brug af grafer og koordinatsystemer Lineære funktioner Andre funktioner lignnger med ubekendte Lektion 7 Side 1 Pris i kr Matematik på Åbent VUC Brug af grafer

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Isolere en ubekendt... 3 Hvis x står i første brilleglas...

Læs mere

Kom i gang-opgaver til differentialregning

Kom i gang-opgaver til differentialregning Kom i gang-opgaver til differentialregning 00 Karsten Juul Det er kortsigtet at løse en opgave ved blot at udskifte tallene i en besvarelse af en tilsvarende opgave Dette skyldes at man så normalt ikke

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge Udgave 2 2009 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for stx og hf. Hæftet er en introduktion til at kunne behandle to sammenhængende

Læs mere

Variabelsammenhænge og grafer

Variabelsammenhænge og grafer Variabelsammenhænge og grafer Indhold Variable... 1 Funktion... 1 Grafen for en funktion... 2 Proportionalitet... 4 Ligefrem proportional eller blot proportional... 4 Omvendt proportionalitet... 4 Intervaller...

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Eksempler på problemløsning med differentialregning

Eksempler på problemløsning med differentialregning Eksempler på problemløsning med differentialregning 004 Karsten Juul Opgave 1: Monotoniforhold = 1+, x 3 3 x Bestem monotoniforholdene for f Besvarelse af opgave 1 Først differentierer vi f : (3 x) (3

Læs mere

Sammenhæng mellem variable

Sammenhæng mellem variable Sammenhæng mellem variable Indhold Variable... 1 Funktion... 2 Definitionsmængde... 2 Værdimængde... 2 Grafen for en funktion... 2 Koordinatsystem... 3 Koordinatsæt... 4 Intervaller... 5 Løsningsmængde...

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Kort om Eksponentielle Sammenhænge

Kort om Eksponentielle Sammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Eksponentielle Sammenhænge 2011 Karsten Juul Dette hæfte indeholder bl.a. mange småspørgsmål der gør det nemmere for elever at arbejde effektivt på at få kendskab til emnet.

Læs mere

fortsætte høj retning mellem mindre over større

fortsætte høj retning mellem mindre over større cirka (ca) omtrent overslag fortsætte stoppe gentage gentage det samme igen mønster glat ru kantet høj lav bakke lav høj regel formel lov retning højre nedad finde rundt rod orden nøjagtig præcis cirka

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Funktioner generelt. for matematik pä B-niveau i stx. 2013 Karsten Juul

Funktioner generelt. for matematik pä B-niveau i stx. 2013 Karsten Juul Funktioner generelt for matematik pä B-niveau i st f f ( ),8 0 Karsten Juul Funktioner generelt for matematik pä B-niveau i st Funktion, forskrift, definitionsmångde Find forskrift StÇrste og mindste vårdi

Læs mere

De rigtige reelle tal

De rigtige reelle tal De rigtige reelle tal Frank Villa 17. januar 2014 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Integralregning. med Ävelser. for B-niveau i gymnasiet og hf. 2011 Karsten Juul

Integralregning. med Ävelser. for B-niveau i gymnasiet og hf. 2011 Karsten Juul Integralregning med Ävelser or B-niveau i gymnasiet og h 0 Karsten Juul Dette håte gennemgçr integralregningen or B-niveau uden at gäre det mere indviklet end kråvet Évelserne giver eleverne et kendskab

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80)

Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80) Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80) Opgave 1 Vi skal tegne alle de linjestykker, der forbinder vilkårligt valgte punkter blandt de 4 punkter. Gennem forsøg finder

Læs mere

Matematik Grundforløbet

Matematik Grundforløbet Matematik Grundforløbet Mike Auerbach (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Matematik: Grundforløbet 2. udgave, 2015 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Omskrivningsregler. Frank Nasser. 10. december 2011

Omskrivningsregler. Frank Nasser. 10. december 2011 Omskrivningsregler Frank Nasser 10. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Statistik. Deskriptiv statistik, normalfordeling og test. Karsten Juul

Statistik. Deskriptiv statistik, normalfordeling og test. Karsten Juul Statistik Deskriptiv statistik, normalfordeling og test Karsten Juul Intervalhyppigheder En elevgruppe på et gymnasium har spurgt 100 tilfældigt valgte elever på gymnasiet om hvor lang tid det tager dem

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og funktioner Elevmateriale 30-01-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Opgaver GeoGebra Om at genkende

Læs mere

Statistisk beskrivelse og test

Statistisk beskrivelse og test Statistisk beskrivelse og test 005 Karsten Juul Kapitel 1. Intervalhyppigheder Afsnit 1.1: Histogram En elevgruppe på et gymnasium har spurgt 100 tilfældigt valgte elever på gymnasiet om hvor lang tid

Læs mere

Mat C HF basisforløb-intro side 1. Kapitel 1. Fortegnsregler og udregningsrækkefølger

Mat C HF basisforløb-intro side 1. Kapitel 1. Fortegnsregler og udregningsrækkefølger Mat C HF basisforløb-intro side 1 Kapitel 1 Fortegnsregler og udregningsrækkefølger Mat C HF basisforløb-intro side 2 1. Fortegn. 1.Fortegnsregler og udregningsrækkefølger - En introduktion med opgaver

Læs mere

Mat C HF basisforløb-intro side 1. Kapitel 5. Parenteser

Mat C HF basisforløb-intro side 1. Kapitel 5. Parenteser Mat C HF basisforløb-intro side 1 Kapitel 5 Parenteser Mat C HF basisforløb-intro side 1. Fortegn for parenteser 5. Parenteser - En introduktion med opgaver (og facitliste)- Det plus- eller minus- tegn,

Læs mere

GRUND. Mathematicus. Mike Vandal Auerbach FORLØB.

GRUND. Mathematicus. Mike Vandal Auerbach FORLØB. Mathematicus GRUND FORLØB y x Mike Vandal Auerbach www.mathematicus.dk Mathematicus Grundforløb. udgave, 207 Disse noter er skrevet til matematikundervisning på stx og må anvendes til ikke-kommercielle

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Kompendium i faget Matematik Tømrerafdelingen 2. Hovedforløb. Y Y = ax 2 + bx + c (x,y) X Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Indholdsfortegnelse for H2: Undervisningens indhold...

Læs mere

sammenhänge for C-niveau i stx 2013 Karsten Juul

sammenhänge for C-niveau i stx 2013 Karsten Juul LineÄre sammenhänge for C-niveau i stx y 0,5x 2,5 203 Karsten Juul : OplÄg om lineäre sammenhänge 2 Ligning for lineär sammenhäng 2 3 Graf for lineär sammenhäng 2 4 Bestem y når vi kender x 3 5 Bestem

Læs mere

Asymptoter. for standardforsøgene i matematik i gymnasiet. 2003 Karsten Juul

Asymptoter. for standardforsøgene i matematik i gymnasiet. 2003 Karsten Juul Asymptoter for standardforsøgene i matematik i gymnasiet 2003 Karsten Juul Indledning om lodrette asymptoter Lad f være funktionen bestemt ved =, 2. 2 Vi udregner funktionsværdierne i nogle -værdier der

Læs mere

Vektorer i planen. Et oplæg Karsten Juul

Vektorer i planen. Et oplæg Karsten Juul Vektorer i planen Et oplæg 3 4 4 2 2007 Karsten Juul Dette hæfte er tænkt brugt som et oplæg der skal gennemgås før man begynder på en lærebogs fremstilling af emnet vektorer. Formålet med øvelserne er

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

GrundlÄggende. Bogstavregning. for stx og hf Karsten Juul

GrundlÄggende. Bogstavregning. for stx og hf Karsten Juul GrundlÄggende Bogstavregning for st og hf 01 Karsten Juul 1. LigevÄgt bevares når vi träkker fra begge sider... 1. LigevÄgt bevares IKKE når vi träkker fra venstre side... 1. LigevÄgt bevares når vi dividerer

Læs mere

3D-grafik Karsten Juul

3D-grafik Karsten Juul 3D-grafik 2005 Karsten Juul Når der i disse noter står at du skal få tegnet en figur, så er det meningen at du skal få tegnet den ved at taste tildelinger i Mathcad-dokumentet RumFig2 Det er selvfølgelig

Læs mere

formler og ligninger trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 2 ISBN: 978-87-92488-09-1 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Grundlæggende matematik

Grundlæggende matematik Grundlæggende matematik Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium Noterne vil indeholde gennemgang af grundlæggende regneregler og regneoperationer afledt af disse. Dette er (vil mange påstå) det vigtigste

Læs mere

Rettevejledning, FP10, endelig version

Rettevejledning, FP10, endelig version Rettevejledning, FP10, endelig version I forbindelse med FP9, Matematik, Prøven med hjælpemidler, maj 2016, afholdes forsøg med en udvidet rettevejledning. I forbindelse med FP10 fremstiller opgavekommissionen

Læs mere

Variable. 1 a a + 2 3 a 5 2a 3a + 6 a + 5 3a a 2 a 2 a 2 5 7 15 5 21 5 25 0 2 0 6 9 0 9 4 0 1 3 3 3 9 3 1 0 0 2 0 5 6 5 0 0 2,5 1,5 4 7,5 4 0

Variable. 1 a a + 2 3 a 5 2a 3a + 6 a + 5 3a a 2 a 2 a 2 5 7 15 5 21 5 25 0 2 0 6 9 0 9 4 0 1 3 3 3 9 3 1 0 0 2 0 5 6 5 0 0 2,5 1,5 4 7,5 4 0 Variable 1 a a + 2 3 a 5 2a 3a + 6 a + 5 3a a 2 a 2 a 2 5 7 15 5 21 5 25 0 2 0 6 9 0 9 4 0 1 3 3 3 9 3 1 0 0 2 0 5 6 5 0 0 2,5 1,5 4 7,5 4 0 2 a x = 5 b x = 1 c x = 1 d y = 1 e z = 0 f Ingen løsning. 3

Læs mere

Grundlæggende matematiske begreber del 2 Algebraiske udtryk Ligninger Løsning af ligninger med én variabel

Grundlæggende matematiske begreber del 2 Algebraiske udtryk Ligninger Løsning af ligninger med én variabel Grundlæggende matematiske begreber del Algebraiske udtryk Ligninger Løsning af ligninger med én variabel x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium 1 Indholdsfortegnelse ALGEBRAISKE UDTRYK... 3 Regnearternes

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014 Matematik Hayati Balo,AAMS August, 2014 1 Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske symboler.

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011

π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011 π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Ligningsløsning som det at løse gåder

Ligningsløsning som det at løse gåder Ligningsløsning som det at løse gåder Nedenstående er et skærmklip fra en TI-Nspirefil. Vi ser at tre kræmmerhuse og fem bolsjer balancerer med to kræmmerhuse og 10 bolsjer. Spørgsmålet er hvor mange bolsjer,

Læs mere

Lektion 3 Sammensætning af regnearterne

Lektion 3 Sammensætning af regnearterne Lektion Sammensætning af regnearterne Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division... Negative tal... Parenteser og brøkstreger... Potenser og rødder... Lektion Side 1 Plus,

Læs mere

cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty

cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty Matematik Den kinesiske prøve uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui 45 min 01 11

Læs mere

dynamisk geometriprogram regneark Fælles mål På MULTIs hjemmeside er der en oversigt over, hvilke Fælles Mål der er sat op for arbejdet med kapitlet.

dynamisk geometriprogram regneark Fælles mål På MULTIs hjemmeside er der en oversigt over, hvilke Fælles Mål der er sat op for arbejdet med kapitlet. Algebra og ligninger - Facitliste Om kapitlet I dette kapitel om algebra og ligninger skal eleverne lære at regne med variable, få erfaringer med at benytte variable Elevmål for kapitlet Målet er, at eleverne:

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Andengradsligninger. Frank Nasser. 11. juli 2011

Andengradsligninger. Frank Nasser. 11. juli 2011 Andengradsligninger Frank Nasser 11. juli 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2014

Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2014 Brobygningsopgaver Den foreliggende opgavesamling består af opgaver fra folkeskolens afgangsprøver samt opgaver på gymnasieniveau baseret på de samme afgangsprøveopgaver. Det er hensigten med opgavesamlingen,

Læs mere

Funktioner - supplerende eksempler

Funktioner - supplerende eksempler - supplerende eksempler Oversigt over forskellige typer af funktioner... 9b Omvendt proportionalitet og hyperbler... 9c Eksponentialfunktioner... 9e Potensfunktioner... 9g Side 9a Oversigt over forskellige

Læs mere

i tredje brøkstreg efter lukket tiendedele primtal time

i tredje brøkstreg efter lukket tiendedele primtal time ægte 1 i tredje 3 i anden rumfang år 12 måle kalender lagt sammen resultat streg adskille led adskilt udtrk minus (-) overslag afrunde præcis skøn efter bagved foran placering kvart fjerdedel lagkage rationale

Læs mere

TAL OM - '" EKSEMPEL EKSEMPEL. a c. - x =.2 -f.)(

TAL OM - ' EKSEMPEL EKSEMPEL. a c. - x =.2 -f.)( Al gebra og ligning er 7..0-1 Ligninger '? k 'Z "-0'1 Zo '8 x.:: 3-4)("'~g 3~X"'3,.il ''

Læs mere

brikkerne til regning & matematik formler og ligninger F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik formler og ligninger F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, F+E+D ISBN: 978-87-92488-09-1 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

M A T E M A T I K G R U N D F O R L Ø B E T

M A T E M A T I K G R U N D F O R L Ø B E T M A T E M A T I K G R U N D F O R L Ø B E T M I K E A U E R B A C H WWW.MATHEMATICUS.DK (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Matematik: Grundforløbet 3. udgave, 2016 Disse noter er skrevet til matematikundervisning

Læs mere

Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT.

Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT. Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT. Projektet kan bl.a. anvendes til et forløb, hvor en af målsætningerne er at lære om samspillet mellem værktøjsprogrammernes geometriske

Læs mere

formler og ligninger basis brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger basis brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, basis ISBN: 978-87-92488-07-7 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger G ISBN: 978-87-92488-07-7 10. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Vi begynder med at repetere noget af det tidligere gennemgåede som vi skal bruge.

Vi begynder med at repetere noget af det tidligere gennemgåede som vi skal bruge. Cykloider Vi begynder med at repetere noget af det tidligere gennemgåede som vi skal bruge Retningspunkt (repetition) Figur 1 viser enhedscirklen Det viste punkt P er anbragt sådan at den øverste af buerne

Læs mere

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 1 Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil

Læs mere

sammenhänge for gymnasiet og hf 2010 Karsten Juul

sammenhänge for gymnasiet og hf 2010 Karsten Juul LineÄre sammenhänge for gymnasiet og hf y 0,5x 2,5 200 Karsten Juul I dette häfte har jeg gjort meget for at teksten er skrevet sçdan at du nemmere kan fç overblik over reglerne og den sammenhäng der er

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

matx.dk Enkle modeller

matx.dk Enkle modeller matx.dk Enkle modeller Dennis Pipenbring 28. juni 2011 Indhold 1 Indledning 4 2 Funktionsbegrebet 4 3 Lineære funktioner 8 3.1 Bestemmelse af funktionsværdien................. 9 3.2 Grafen for en lineær

Læs mere

Algebra INTRO. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber:

Algebra INTRO. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: INTRO Kapitlet sætter fokus på algebra, som er den del af matematikkens sprog, hvor vi anvender variable. Algebra indgår i flere af bogens kapitler, men hensigten med dette kapitel er, at eleverne udvikler

Læs mere

fx 8 Sandsynligheden for at slå en 4 er med en 6-sidet 1 terning 2

fx 8 Sandsynligheden for at slå en 4 er med en 6-sidet 1 terning 2 Logik Udsagn Reduktion Ligninger Uligheder Regnehistorier I en trekant er den største vinkel 0 større end den næststørste og denne igen 0 større end den mindste. Find vinklernes gradtal. = og Lig med og

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller Matematiske vækstmodeller I matematik undersøger man ofte variables afhængighed af hinanden. Her ser man, at samme type af sammenhænge tit forekommer inden for en lang række forskellige områder. I kapitel

Læs mere

Afstandsformlen og Cirklens Ligning

Afstandsformlen og Cirklens Ligning Afstandsformlen og Cirklens Ligning Frank Villa 19. august 2012 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk.

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd, Slagelse Nr. 1 Institution: Projekt Trigonometri

VUC Vestsjælland Syd, Slagelse Nr. 1 Institution: Projekt Trigonometri VUC Vestsjælland Syd, Slagelse Nr. 1 Institution: 333247 2015 Anders Jørgensen, Mark Kddafi, David Jensen, Kourosh Abady og Nikolaj Eriksen 1. Indledning I dette projekt, vil man kunne se definitioner

Læs mere

Eksamensspørgsmål: Eksponentiel vækst

Eksamensspørgsmål: Eksponentiel vækst Eksamensspørgsmål: Eksponentiel vækst Indhold Definition:... Eksempel :... Begndelsesværdien b... Fremskrivningsfaktoren a... Eksempel :... Formlerne for a og b... 3 Eksempel 3:... 3 Bevis for formlen

Læs mere

sammenhänge 2008 Karsten Juul

sammenhänge 2008 Karsten Juul LineÄre sammenhänge y x 3 3 008 Karsten Juul Dette häfte er en fortsättelse af häftet "VariabelsammenhÄnge, 008". Indhold 8. Hvad er en lineär sammenhäng?... 3 9. Hvordan ser grafen ud for en lineär sammenhäng?...

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU. Kapitel 1

MATEMATIK A-NIVEAU. Kapitel 1 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 01 Kapitel 1 016 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 01

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

i tredje sum overslag rationale tal tiendedele primtal kvotient

i tredje sum overslag rationale tal tiendedele primtal kvotient ægte 1 i tredje 3 i anden rumfang år 12 måle kalender hældnings a hældningskoefficient lineær funktion lagt n resultat streg adskille led adskilt udtrk minus (-) overslag afrunde præcis skøn formel andengradsligning

Læs mere

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0 BAndengradspolynomier Et polynomium er en funktion på formen f ( ) = an + an + a+ a, hvor ai R kaldes polynomiets koefficienter. Graden af et polynomium er lig med den højeste potens af, for hvilket den

Læs mere

Vektorer og lineær regression. Peter Harremoës Niels Brock

Vektorer og lineær regression. Peter Harremoës Niels Brock Vektorer og lineær regression Peter Harremoës Niels Brock April 2013 1 Planproduktet Vi har set, at man kan gange en vektor med et tal. Et oplagt spørgsmål er, om man også kan gange to vektorer med hinanden.

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8 Et af de helt store videnskabelige projekter i 1700-tallets Danmark var kortlægningen af Danmark. Projektet blev varetaget af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og løb over en periode på et halvt

Læs mere

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E H Å N D B O G M A T E M A T I K C 2. U D G A V E ÁÒ ÓÐ Indhold 1 1 Procentregning 3 1.1 Delingsprocent.............................. 3 1.2 Vækstprocent.............................. 4 1.3 Renteformlen..............................

Læs mere

Integralregning. 1. del. 2006 Karsten Juul. M l

Integralregning. 1. del. 2006 Karsten Juul. M l Integralregning del () M l () 6 Karsten Juul Indhold Stamunktion OplÄg om stamunktion Deinition a stamunktion 6 Kontrol a stamunktion 9 SÄtning om stamunktionerne til en unktion Deinition a ubestemt integral

Læs mere