Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne?"

Transkript

1 Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS I det følgende eskrives: Opsummering og neflinger Projekt og prolemstilling Afprøvning f forskellige strtegier til pleje Påvirkning f lyse-siv ved forskellige strtegier Påvirkning f engens nturlige plnteestnd ved forskellige strtegier Højdemåling og fgræsningsintensitet Vndstnd, visuel effekt f plejen og etydning for fuglelivet Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner - Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS, decemer 212, side 1 f 16

2 Opsummering og neflinger Lyse-siv på våde lvundsreler kunne ikke holdes i ve med græsning lene. Her når mnge plnter til det frøproducerende stdie. For t reducere lyse-siv og fremme øvrig vegettion inkl. græsrter vr det nødvendigt med åde en tidlig (sidst i pril) og en sen slåning (midt i oktoer). Med hensyn til påvirkning f floren i øvrigt, så vr det generelle illede (ntl rter, lomstrende plnter i juni og lomstrende mj-gøgeurt) t tidlig slåning (lev udført som sidst i pril) vr edst. Måling med pldeløfter i juni viste en gennemsnitlig vegettionshøjde på op til 13 cm. Det er meget lvere end området umiddelrt edømmes til, og lvere end målt med en tommestok. Engområder lngs små vndlø uden fld sumper til på grund f hævet vndstnd som følge f tilgroning f vndlø og hævning f undkote pg. flejring f mteriler. For t opretholde en god engvegettion og mulighed for fgræsning ør disse vndlø oprenses i strømrende, der ikke skl være for dy, men gøre flø mulig. Miljømæssigt vurderes t det er edre med hyppige og lette oprensninger end sjældne og mssive oprensninger. Det nefles derfor: At enytte åde tidlig og sen fpudsning på reler, hvor lyse-siv er meget dominerende. At veksle mellem områder med tidlig slåning, når lyse-siv er under edre kontrol og vier og ndre engfugle indfinder sig. At vndlø oprenses tilstrækkeligt til t fgræsning er mulig, men ikke dyere og redere end højest nødvendigt. Hvor der ikke er mssive væld er en sommer vndstnd på 2-4 cm under terræn komineret med høj grundvndsstnd om vinteren en fordel for engvegettionen og for dnnelsen f fst græssål. Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner - Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS, decemer 212, side 2 f 16

3 Projekt og prolemstilling Projektet med pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f dyr og mskiner er udført i perioden Formålet er t pleje økologisk drevne engreler ved t kominere mskinel fpudsning og fgræsning med kvæg. Projektet er udført på reler med en prolemtisk høj dominns f lyse-siv, og der er fokuseret på t finde en pleje til t reducere mængden f lyse-siv. Et ndet ønske med projektet er t få flere ungdyr fr økologiske mlkekvægsesætninger til t pleje engreler. Projektet er finnsieret f Fonden for Økologisk Lndrug, og med Økologisk Lndsforening som nsvrlig for udførelse f projektet. Projektet er gennemført på engreler tilhørende Fussingø Gods og er gennemført i smrejde med den økologiske mlkekvægproducent Steen Hreskov, Hmmershøj, der hr fgræsset området med stude. Afpudsningerne er foretget med ATV og tilhørende fpudser f Nturklip, Horo. Afprøvning f forskellige strtegier til pleje Der er fire ehndlinger med fpudsning i fgræsningsfoldene: Afpudsning sidst i pril og midt i oktoer (tidligt og sent) Afpudsning sidst i pril (tidligt) Afpudsning midt i oktoer (sent) Ingen fpudsning (uden) Ved lle enyttelser ligger hovedprten f foldene på lvund og cirk 1/5 på højund. Afpudsning er foretget på lvundsdelen. Hver fold vr c. 4 h og inddelt i to delfolde, der lev fgræsset på skift. Begge fold hlvdele lev fpudset inden 1. mj og dermed inden fgræsning lev påegyndt midt mj. Vlg f tidspunkt for fpudsning sidst i pril er med henlik på t overholde tilskudsregler for pleje f græsog nturreler, hvor der er krv om ingen slåning mellem 1. mj og 21. juni. Afpudsning i oktoer er med henlik på t forhindre vækst f den vintergrønne lyse-siv og t gøre lyse-siv sårr overfor vndpåvirkning gennem vinteren. Fig. 1. Oversigt over foldene ved Fussingø, der vr på c. 4 h og underinddelt i to delfolde. Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner - Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS, decemer 212, side 3 f 16

4 Påvirkning f lyse-siv ved forskellige strtegier I hver fold lev der udlgt fste felter til otniske registreringer, se ilg 1. Felterne lev udmålt fr mrkeringer i foldknten, og kunne ikke umiddelrt ses i engen. De lev fpudset på smme måde som resten f folden. Der lev udført otniske nlyser ved tre tællepunkter i felterne i 21 og 212. Desuden lev der udført klip i knten f de fire felter á 1 x 1 m2 umiddelrt før fpudsning i pril hvert år, se foto 1. Disse klip lev neddelt og mængden f iomsse i forskellige frktioner lev estemt. Der lev inddelt i levende og dødt iomsse f lyse-siv, græs og ndre urter. Resultterne for udvikling over år er vist i fig. 2 for lyse-siv og smlet for græs og ndre urter. Sttistisk vurdering er over år indenfor de enkelte ehndlinger. Foto 1. Prøver til vurdering f plntesmmensætning er udtget med fingerklipper, der klipper i smme højde som fpudsningsudstyret. Foto pril 211 i ehndling uden fpudsning. Foto 2. Afgræsning f engene ved Fussingø giver plds til lyskrævende plnterter, som mj-gøgeurt. Lndsksmæssigt giver det onus med fint udsyn over ådlen til Læsten Bkker. Foto fr juni 21. Foto 3. En ATVmed tvillingehjul og med rkpudser, er let udstyr, og der vr generelt ikke prolemer med kørespor. Med en klipperedde på 145 cm er det reltivt tidskrævende. Foto pril 21. Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner - Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS, decemer 212, side 4 f 16

5 Lyse-siv i foldene pril før fpudsning Pct. ndel f totle iomsse på ts-sis Tidl. og sent Tidlig Sent Uden Afpudsningsstrtegi Lyse-siv frisk Lyse-siv død Lyse-siv totl Andre rter ud over lysesiv i foldene pril før fpudsning Pct. ndel f totle iomsse på ts-sis Tidl. og sent Tidlig Sent Uden Afpudsningsstrtegi Andre rter frisk Andre rter død Anre rter totl Fig. 2. Udvikling over år f iomssens smmensætning f lyse-siv (øverst) smt f græs og ndre urter (nederst). Sttistisk vurdering er over år indenfor hver ehndling og hver frktion (smme frve). Signifiknt forskel er vist ved forskelligt ogstv, og ogstv udeldt hvor ingen forskel. Foto 4. På engen er der l.. mj-gøgeurt, her foto fr 24. mj 212. Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner - Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS, decemer 212, side 5 f 16

6 Foto 5. Fold med tidlig og sen fpudsning fotogrferet oktoer 212 her er reltivt få lyse-siv med frø. Foto 6. Fold uden fpudsning fotogrferet oktoer 212- her er reltivt mnge lyse-siv lyse med frø. Resultter for udvikling i ndel f lyse-siv lyse siv f plnteiomssen ultimo pril viser således: - t åde ndelen f levende, dødt og den totle ndel f lyse-siv siv er steget signifiknt, hvor der ikke lev foretget fpudsning - t der vr et signifiknt fld i ndelen f dødt lyse-siv lyse og lyse-siv siv totl, hvor der åde vr tidlig og sen fpudsning, men ikke signifiknt ændring i ndelen f den levende lyse-sivs sivs frktion - t fpudsning tidlig og sent reducerede frøsætningen set i forhold til stor frøsætning, hvor der ikke lev fpudset, foto 5 og 6. - t fpudsning sent gv en signifiknt stigning i ndel f dødt lyse-siv, lyse siv, men udsving i levede ndel over år - t fpudsning i pril ikke gv signifiknte ændringer over den givne periode - t udviklingen for gruppen f ndre rter modsvres f resultterne for lyse-siv, lyse også med hensyn til sttistisk signifikns. Gruppen f ndre rter er primært græs, men der indgår indgår også ndre urter, str og mos, som det ses fig. 3. Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner - Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS, ApS decemer 212, side 6 f 16

7 5 Botnisk krkteristik f delområde i foldene 29. pril 21 - før første fpudsning Pct. ndel f totle iomsse på ts-sis LS-frisk LS-død G-frisk G-død Urter-frisk Urter-død Andet-frisk Andet-dødt Mos Tidl. og sent Tidlig Sent Uden Afpudsningsstrtegi 5 Botnisk krkteristik f delområde i foldene 26. pril før fpudsning Pct. ndel f totle iomsse på ts-sis Tidl. og sent Tidlig Sent Uden LS-frisk LS-død G-frisk G-død Urter-frisk Urter-død Andet-frisk Andet-dødt Mos Afpudsningsstrtegi Pct ndel f totle iomsse på ts-sis Botnisk krkteristik f delområde i foldene 24. pril før fpudsning Tidl. og sent Tidlig Sent Uden Afpudsningsstrtegi LS-frisk LS-død G-frisk G-død Urter-frisk Urter-død Andet-frisk Andet-død Mos Fig. 3. Udvikling i iomssens ndele f plntegrupper over år ved forskellige fpudsningsstrtegier i græsningsfoldene. Smmensætningen er nlyseret før den tidlige fpudsning. Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner - Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS, decemer 212, side 7 f 16

8 Påvirkning f engens nturlige plnteestnd ved forskellige strtegier Der lev udført otniske nlyser ved tre tællepunkter i felterne i mj måned i 21 og 212 hhv. 18. mj og 24. mj og inden dyrene kom på græs i foldhlvdel med felterne, se ilg 1. Metoden vr Runkiær cirkler med pointtildeling ud fr forekomst i koncentriske cirkler med rel på,1,,1,,1 eller 1 m 2. De tre cirkler hvde fst plcering i hvert f de fire 1x1 m felter per fold. Der lev generelt oserveret flere rter i 212 end i 21 og måling f disse rters indiktion f nturkvlitet viste, t den gennemsnitlige nturkvlitet i foldene som helhed lev foredret, men der vr ikke signifiknt ehndlingseffekt. Plnterternes nturindiktion lev vurderet ud fr et indeks udrejdet f DMU, Arhus Universitet. Med hensyn til udvikling i otnisk smmensætning er det en kort periode t rejde med, og det vr kun muligt t eregne om der vr en signifiknt udvikling over de to år indenfor hver fpudsningsstrtegi. Det ville være relevnt t følge strtegierne over en længere periode for edre vurdering f disse effekter. Resultterne viste: - Der vr kommet signifiknt flere krplnterter ved fpudsning i oktoer, fig. 4. Ud fr figuren vr der lige så stor stigning ved fpudsning i pril, men ikke signifiknt. Stigningen ved prilfpudsningen hvde udgngspunkt i et højere niveu, hvilket gør det interessnt. - Forekomsten f lomstrende plnterter vr steget signifiknt i lle ehndlinger med fpudsning, men ikke hvor fpudsning vr udeldt (fig. 5). - Antl lomstrende mj-gøgeurt per felt vr steget signifiknt ved tidlig fpudsning, men ikke ved de ndre enyttelser, selv om stigningen også vr høj hvor fpudsning vr udeldt (fig. 6). Det skl dog emærkes t dt er spinkelt med få oservtioner. - Forekomst f lyse-siv ved disse tællinger viste lvere niveu i lle ehndlinger med fpudsning og højere uden fpudsning, men ikke signifiknte forskelle som ved vurdering på tørstofndel. 3 Antl krplnter i lt i felt 25 2 Antl Tidl. og sent Tidlig Sent Uden Afpudsningsstrtegi ntl krplnterter i lt 21 ntl krplnterter i lt 212 Fig. 4. Antl plnterter per felt på 1x1m, kun signifiknt forskel mellem år i én enyttelse. Sttistik mellem år inden for ehndling. Bemærk dog stigningen fr et højere niveu i pril (ikke signifiknt). Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner - Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS, decemer 212, side 8 f 16

9 Pointsum Forekomst f lomstrende plnter Tidl. og sent Tidlig Sent Uden Afpudsningsstrtegi G pointsum 21 G Pointsum 212 Fig. 5. Forekomst f lomstrende rter I 21 og 212. Sttistik mellem år inden for ehndling. Blomstrende mj-gøgeurt i felt Antl plnter Tidl. og sent Tidlig Sent Uden Afpudsningsstrtegi G Mj gøgeurt i felt 21 G Mj gøgeurt i felt 212 Fig. 6. Gennemsnitlige ntl lomstrende mj-gøgeurt per felt på 1x1 m. Sttistik mellem år inden for ehndling. Højdemålinger og fgræsningsintensitet Til t eskrive græsudud er der målt græshøjde med en såkldt pldeløfter, der estår f en lodret stng med en vndret luminiumsplde på 3x3 cm, f mterile med en vægt på 3,8 kg per m 2. Ved måling sænkes plden forsigtigt ned over vegettionen til den netop løftes f ldmssen. Der er målt højder i sommersæsonen to gnge i 21 og tre gnge i 211 med fste intervller lngs en digonl i hver fold. Højdemålinger er udført f Ole Bendixen. Som nævnt er cirk 1/5 f foldene på højund og hovedprten på lvund. Højdemålinger viser på tværs f folde, t højunden fgræsses væsentlig mere, med en gennemsnitshøjde på godt 5 cm, i modsætning til en højde på godt 1 cm på lvund, fig. 7. Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner - Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS, decemer 212, side 9 f 16

10 Højder -gns. midt sommer Højde, cm 1 5 c Fig. 7. Højde på lv- og højund, som gennemsnit fmålinger 2. juni 21, 29. juni 211 og 4. juli 212. Desuden højder inddelt efter dominns f græs, siv, eller en komintion f græs og siv vurderet visuelt på målestedet. I forindelse med måling f højde er det for hvert punkt vurderet, om måleflden primært estod f græs, siv, eller en komintion, og i lle tilfælde med vrierende grd f forskellige urter, hvilket ikke er tget i etrgtning ved højdemålingerne. Den gennemsnitlige højde f målepunkter med primært græs vr lvest, c. 7 cm, og målepunkter med primært lyse-siv vr højest, godt 17 cm, medens de lndede felter hvde en højde på c. 12 cm. I lle ehndlinger vr der en højere vegettion eller tendens til højere vegettion i 211 smmenlignet med 21 ved smmenligninger f målinger sidst i juni måned, fig. 8. Hvilken græsningshøjde skl der stiles efter, når der fgræsses på engreler? Vlg f græsningshøjde er fhængig f målsætning med fgræsning, og hvd relet kn ære. Når målsætningen i første runde er t reducere lyse-siv er det godt t græsse mssivt, men det må ikke være så mssivt t der forekommer væsentlig optrmp og unden derved får større udredelse f re pletter. På re pletter vil der være rig lejlighed for t lyse-siv kn etlerer sig. Lvund på humusjord kn fysisk ikke ære et græsningstryk, der resulterer i lige så lv vegettionshøjde, som på højund, med mindre det er meget lette dyr. Fr tidligere undersøgelser med studegræsning på Fussingø, lev det i fjerde år med fgræsning - f første års stude - målt effekt f høj og lv fgræsningsintensitet. Ved høj intensitet lev der stilet mod en vegettionshøjde på 6 cm og ved lv intensitet vr elægningsgrden det hlve, her vr vegettionshøjden c. 8 cm. Her lev der i en række forudestemte målepunkter lngs en digonl målt fstnd fr målepunkt til nærmeste lyse-siv, og der vr tydeligvis længere til nærmeste lyse-siv ved den høje fgræsningsintensitet end ved den lve. På reler fgræsset f ndet års stude vr der dog prolemer med optrædning, og især ved høj græsningsintensitet. På Fussingø enyttes i nuværende forsøg forskellige størrelser f stude. De vejer 2-4 kg ved udinding, så der er åde tunge og lette dyr i foldene. Andelen f lyse-siv på de reler, der enyttes i nuværende Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner - Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS, decemer 212, side 1 f 16

11 forsøg vr i 1998 c. 2 pct. f tørstofndelen vurderet som levende plnter, dvs. t den som gennemsnit vr levet højere d forsøget her strtede i 21 vurderet ud fr ndel i målefelterne. Informtion om relets forhistorie ses i ilg 2. Det er oplgt t presse dyrene til t tge mere lyse-siv, men relernes fugtighed og græssålens styrke er, som nævnt, vigtige medspillere. Hvis der græsses så hårdt, t græssålen går i stykker, får mn flere prolemer med lyse-siv; og hvis der græsses så let, t dyrene kn nøjes med kun græs områder, får lysesiv også gode forhold så det er med t finde lncen på det givne rel. Højde, cm Tidl. og sent Højder på lvund - gns. midt sommer Tidlig Sent Uden 2-jun-1 29-jun-11 4-jul-12 Fig. 8. Højder fr lvund ved de forskellige ehndlinger målt med pldeløfter 2. juni 21, 29. juni 211 og 4. juli 212. Der er målt i åde foldhlvdel med og uden dyr. Kun for ehndlingen med tidlig og sen fpudsning vr der signifiknt forskel i højde mellem år. Vndstnd, visuel effekt f plejen og etydning for fuglelivet Lokl vndstnd lev målt i perforerede plstrør plceret i indhegnede felter fr tidligere undersøgelser, se ilg 1. Der er kun to målepunkter, og der kn være en etydelig vrition ud over foldene. Målingerne kn primært vise tendenser i forholdene fr år til år. Vndstnden vr lvere i 211 smmenlignet med 21 og 212, fig vr rig på nedør i vækstsæsonen, og minimums vndstnd fldt derfor tidligt på sæsonen og ikke i ugust-septemer, som et normlt hydrologisk år forudsiger. Ved højdemålinger i efterår 211 og 212 lev det noteret, når der vr frit vnd på jordoverflden. Det viste, t der vr mindst ndel ved tidl. og sent (12%) størst ndel f frit vnd ved sent (27%) og med de to ndre ehndlinger på mellemniveu på (16-18%). Derfor skønnes t forskel i vndstnd, fig. 9, kn være repræsenttive for fold 1 (tidligt og sent) og 3 (sent), medens de to ndre ligger på mellem niveuer. I Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner - Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS, decemer 212, side 11 f 16

12 forhold til målt vndstnd i perioden hr vndstnden været lv (2-4 cm under terræn) i en etydelig kortere periode i årene end i årene De høje sommervndstnde skyldes til dels mnglende vedligeholdelse f det lngsomt flydende vndlø mod nord og nedstrøms i systemet. Situtionen er levet værre. Et lngsomt flydende vndlø hr rug for en skåret strømrende, så sommervndstnden på engene kn svinge mellem 2 og 4 cm under terræn, hvor der ikke er væld. De våde forhold gjorde fgræsningen vnskelig, dvs. dyrene lvede nogen optrmp og måtte tilge til højundsområdet for t hvile. Vndstnd 21 Vndstnd i cm fr overflde Fold1 Fold 3 gns Vndstnd 211 Vndstnd i cm fr overflde Fold1 Fold 3 gns Vndstnd 212 Vndstnd i cm fr overflde Fold1 Fold 3 gns Fig. 9. Lokl vndstnd Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner - Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS, decemer 212, side 12 f 16

13 Afpudsning tidligt og sent til venstre og fpudsning tidligt til højre. Foto pril 211, umiddelrt før forårets fpudsning. Afpudsning tidligt til venstre og fpudsning sent til højre. Foto pril 211, umiddelrt før forårets fpudsning. Afpudsning sent til venstre og uden fpudsning til højre. Foto pril 211, umiddelrt før forårets fpudsning. Foto 7. Visuel effekt f relpleje tre forskellige ehndlinger med fpudsning og uehndlet Plejen f relerne med fpudsning hr også en visuel effekt på lndsket, hvor engen fremstår olivengrøn, hvor der er fpudset pril og oktoer, men vissenrun hvor der ikke er fpudset, se foto 7. Desuden holder plejen ådlen åen så mn kn se Læsten Bkker fr stien lngs sydsiden f engen. Ynglende engfugle, som vie, sætter pris på fgræsning og foretrækker en vegettion der ikke er lt for domineret f lyse-siv. Effekten f fpudsning på sigt vurderes derfor overordnet set t være fordelgtigt for vier, men i perioden hvor lyse-siv estnden efter en indledende periode stdig justeres med fpudsning, kn det være prolemtisk for enkelte fugle. Der lev fundet en vierede i foråret 211, og vien hvde d også etleret sig i en fpudset fold, se foto 8. For netop vie er det fint med den meget sene fpudsning om efteråret og t ikke lle reler efter en indledende periode, hvor lyse-siv ringes under kontrol, fortst pudses i pril. Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner - Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS, decemer 212, side 13 f 16

14 Rstende fugle om efteråret sætter pris på lv vegettion og store åne flder. Når f.eks. gæs er på udkig efter et pssende sted t rste vurderes også hvor sikkert det er, og relet er ikke så ttrktivt, hvis det er tæt på høje træer eller skov, hvorfr rovfugle og ndre rovdyr hr mulighed for udkigsposter. Foto 8. Der lev sidst i pril 211 fundet en vierede på reler med tidlig og sen fpudsning ved efterfølgende fpudsning lev der kørt uden om reden. Feltrejde er udført med ssistnce fr Ole Bendixen. Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner - Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS, decemer 212, side 14 f 16

15 Bilg 1. Forsøgsdesign Arelet inddeles i fire hovedehndlinger i komintion med fgræsning med kvæg i foldskifte: Fold 1: Afgræsning, fpudsning sidst i pril og midt i oktoer Fold 2: Afgræsning, fpudsning sidst i pril Fold 3: Afgræsning, fpudsning midt i oktoer Fold 4: Afgræsning, ingen fpudsning Moniteringsfelter fr tidligere undersøgelser: uenyttet eller slæt smt vndstndsrør Fste felter til otnisk registrering deres plcering er ikke synliggjort og de ehndles med fpudsning, som den øvrige del f engen April + Oktoer April Oktoer Uden fpudsning Fold 1 Fold 2 Fold 3 Fold 4 1v 1ø 2v 2ø 3v 3ø 4v 4ø 3 8 L Æ S T E N V E J Overgng mellem tørt og vådt Øverste græsrel mod skoven 4 Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner - Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS, decemer 212, side 15 f 16

16 Bilg 2. Informtioner om relets forhistorie. De enkelte folde på engene ved Fussingø hr ikke været drevet helt ens gennem tiderne, men for engene hvor dette forsøg er udført er der følgende optegnelser: Før 1955 vr der udelukkende græs på relerne. I perioden vr der en 5-årig driftsrottion, hvorf 1-2 slgsfgrøder. Den mest intensive periode vr med slgsfgrøder, hovedsgelig korn. I den intensive periode vr udytteniveuet i korn på 3-4 hkg per h. Der lev åde dyrket yg, hvre, vårrps, græs og enkelte gnge krtofler og kålroer, og gødningsniveuet vr -1 kg N, 1 kg P og 3 kg K per h per år. Efter den intensive periode lev der i sået græs og nvendelsen hr herefter været en komintion f høslæt og fgræsning med kvæg eller får. Græsningen hr i lle tilfælde været kontinuert fgræsning i storfold ved lv græsningsintensitet. Ingen reler er omlgt, gødsket eller ehndlet med pesticider fr og med 199. I vr der forsøg med høj og lv fgræsningsintensitet med 2. års stude, hvor hvert hold dyr hvde to foldhlvdele med slæt i den ene hlvdel, og denne hlvdel skiftede fr år til år. I vr der lv fgræsningsintensitet stude med store folde fgræsset i rottion. I vr der let fgræsning med får komineret med fpudsning i delområder. I vr der mngelfuld pleje, kun delvis fpudsning vr der fgræsning med ungdyr fr mlkekvæg komineret med høslæt. Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner - Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS, decemer 212, side 16 f 16

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter Vitminer, minerler og foderværdi f græsmrksrter Kren Søegrd, Søren K. Jensen og Jko Sehested Det Jordrugsvidenskelige Fkultet, Arhus Universitet Smmendrg Med det formål t undersøge mulighederne for selvforsyning

Læs mere

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie Dødelighed og kræftforekomst i Avnersuq. Et registerstudie Peter Bjerregrd, Anni Brit Sternhgen Nielsen og Knud Juel Indledning Det hr været fremført f loklbefolkningen i Avnersuq og f Lndsstyret, t der

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

International økonomi

International økonomi Interntionl økonomi Indhold Interntionl økonomi... 1 Bilg I1 Oversigt over smmenhæng mellem kompetencer og kernestof i 3 skriftlige eksmensopgver i Interntionl økonomi A.... 2 Bilg I2 Genrer i IØ fr oplæg

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på esvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 9 Funktioner og modeller... Lineær funktion... Procentregning...

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C Mihel Mndix (07) Sinusreltionen Nott Side f 9 Sinusreltionen Indtil videre, er der kun eskrevet, hvordn mn eregner på retvinklede treknter. Men desværre er det lngtfr lle treknter, som er retvinklede.

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger:

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger: Bilg Frfldsnlyse elever Generelle oplysninger: Skole Frekvens AMU Center Århus Dnsk Center Jordrugsuddnnelse Den Jyske Hndværkerskole Djurslnd ES ES Års Esjerg TS EUC Midt EUC SYD Frederici-Middelfrt TS

Læs mere

Analyse 30. januar 2015

Analyse 30. januar 2015 30. jnur 2015 Større dnsk indkomstulighed skyldes i høj grd stigende kpitlindkomster Af Kristin Thor Jkosen Udgivelsen f Thoms Pikettys Kpitlen i det 21. århundrede hr fstedkommet en del diskussion f de

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen,

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen, INTRO Alger er lngt mere end ogstvregning. Alger kn være t omskrive ogstvtrk, men lger er f også t generlisere mønstre og smmenhænge, t eskrive smmenhænge mellem tlstørrelse f i forindelse med funktioner

Læs mere

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Integrationsprincippet og Keplers tønderegel

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Integrationsprincippet og Keplers tønderegel Integrtionsprincippet og Keplers tønderegel. side Institut for Mtemtik, DTU: Gymnsieopgve Integrtionsprincippet og Keplers tønderegel Littertur: H. Elrønd Jensen, Mtemtisk nlyse, Institut for Mtemtik,

Læs mere

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com SAMLEANVISNINGER Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80 Dnish - 68463 we site: www.jemfix.com e-mil: info@jemfix.com VIGTIGT Læs instruktionerne omhyggeligt, inden du egynder t smle dette drivhus.

Læs mere

Fejlforplantning. Landmålingens fejlteori - Lektion 9 - Repetition - Fejlforplantning. Kovariansmatrix. Kovariansmatrix

Fejlforplantning. Landmålingens fejlteori - Lektion 9 - Repetition - Fejlforplantning. Kovariansmatrix. Kovariansmatrix Fejlforplntning Lndmålingens fejlteori Lektion 9 Repetition - Fejlforplntning Ksper K Berthelsen - kk@mthudk http://peoplemthudk/ kk/undervisning/lf11 Institut for Mtemtiske Fg Alorg Universitet Lndmåling

Læs mere

Beplantningsplan for beplantningsbælterne beskrevet i lokalplan 149.

Beplantningsplan for beplantningsbælterne beskrevet i lokalplan 149. HEDENSTED KOMMUNE Plnfdelingen NIELS ESPES VEJ 8 8722 HEDENSTED TELEFON 7974 1111 POSTGIRO 501 5871 E-post: rdhus@hedensted.dk Internet: www.hedensted.dk Dto : 11. november 2004 Sgsbehndler : HK-BV KL-J.nr.

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeorg -0- MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) FACITLISTE Udrejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger

Læs mere

Lofter monteret direkte på underlag

Lofter monteret direkte på underlag Lofter / Direkte montge på underlg Lofter monteret direkte på underlg Underlg for gipsbeklædning Underlget for gipsplderne kn være bjælkelg, trælægter, forsklling, stålprofiler S25/85, S45/85 eller Gyproc

Læs mere

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE HISTORIEJAGTEN Kære lærere Tusind tk, fordi I vil deltge i Historiejgten. Her følger en kort vejledning til, hvordn Historiejgten kn ruges. Denne PDF indeholder ud over introduktionen: - Et rk med spørgsmål

Læs mere

Alternative metoder til køling af løg

Alternative metoder til køling af løg inspire demoprojekt Alterntive metoder til køling f løg Af Merete Edelenbos, Arhus Universitet Anne Drre-Østergrd og Bstin Junker, AgroTech November 2013 1 Energiforbruget ved lngtidslgring f løg er højt,

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Otoer 1, 2 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Introduktion Otoer 1, 2 Introduktion Anvendelse Denne rpport må udelukkende tolkes f kvlifierede rugere under overholdelse

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Siden 1995 hr Jn Jørgensen hft egen virksomhed, hvor nturen i det rske og åne Nordjyllnd hr givet inspirtion til det meste f designet. Smykker i de ædleste

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

15 Købekraftpariteter

15 Købekraftpariteter 39 5 Køekrftpriteter 5. Grundlæggende informtion om indekset 5.. Nvn Køekrftpriteter. 5..2 Formål Køekrftpriteter (Purchsing Power Prities - PPP) nvendes til interntionle smmenligninger f fx BNP (ruttontionlproduktet)

Læs mere

BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE

BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE MEDDELELSE NR. 057 Med % benzoesyre i foder til smågrise er det muligt t nedbringe niveuet f kobber i foderet mrknt og smtidig bevre smme produktivitet

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

MEKANISK UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER

MEKANISK UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER MekniskUkrudt.doc Meknisk ukrudtsekæmpelse i Projektet MEKNISK UKRUDTSEKÆMPELSE I KRTOFLER FINNSIERET F KRTOFFELFGIFTSFONDEN Projektleder Krsten Rsmussen Dnmrks JordrugsForskning, fd. for Plnteeskyttelse

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på besvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 0 Funktioner og modeller... 3 Lineær funktion... 3 Procentregning...

Læs mere

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12 Indhold Dgsorden side 2 Forslg til forretningsorden side 3 Politisk eretning side 4 Orgnistorisk eretning side 12 Vedtægter side 13 1 Dgsorden 1 Vlg f dirigent(er) og referent(er) 2 Godkendelse f forretningsorden

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Det rå mod det løde, det vrme mod det kolde - og den smukke løende forndring når tingene lndes. Det er ofte mest tydeligt, der hvor hvet møder lndet - og

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Demonstrationsforsøg med frahegning af dele af folden i en periode, slåning af lyse-siv og vurdering ved årets afslutning Tekst ved naturkonsulent Anna Bodil Hald,

Læs mere

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, 24-25 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Af

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr Boliger i Skovby Nygaard etape 5

Høringsnotat vedrørende forslag til Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr Boliger i Skovby Nygaard etape 5 Høringsnott vedrørende forslg til Kommuneplntillæg nr. 16 01 og Loklpln nr. 1107 Boliger i Skovy Nygrd etpe 5 Der vr ved indsigelsesfristens udlø indkommet følgende emærkninger/indsigelser til loklplnforslget:

Læs mere

114 Matematiske Horisonter

114 Matematiske Horisonter 114 Mtemtiske Horisonter Mtemtik i medicinudvikling Af Ph.d-studerende Ann Helg Jónsdóttir, Ph.d-studerende Søren Klim, Ph.d-studerende Stig Mortensen og Professor Henrik Mdsen, DTU Informtik Hovedpinen

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k 0x-MA (0.0.08) _ opg (3:07) Integrtion ved substitution ( x + 7) 9 t x + 7 > t 9 t 0 + k 0 0 ( x + 7)0 + k b) x x + 4 t x + 4 > 3 x t t t x 3 t x x + k 3 t t + k ( ) x 4 3 x + 4 + + k c) cos( x)

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Lektion Bogstvregning Formler... Reduktion... Ligninger... Lektion Side 1 Formler En formel er en slgs regne-opskrift, hvor mn med bogstver viser, hvorledes noget skl regnes ud. F.eks. formler til beregning

Læs mere

IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIII IIIIIIII IIIIIII IIIIIIII IIIIIIII. CIRKELVÆRKTØJ Brugsanvisning

IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIII IIIIIIII IIIIIII IIIIIIII IIIIIIII. CIRKELVÆRKTØJ Brugsanvisning IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIII IIIIIIII IIIIIII IIIIIIII IIIIIIII CIRKELVÆRKTØJ Brugsnvisning INDHOLD Om cirkelværktøjet... 2 Medfølgende tilehør... 2 Montering f cirkelværktøjet... 3

Læs mere

Øvelse 2: Risikoen for alle 3 sygdomme som forårsager halthed halveres

Øvelse 2: Risikoen for alle 3 sygdomme som forårsager halthed halveres Svrene Herned vises svrene på de forskellige spørgsmål. Svrene kn godt fvige fr jeres egne resultter som I hr fået ud f modellen. Afvigelserne skyldes vrition i modellen (stokstisk model!) og ændringer

Læs mere

School of the Future : Gennemgribende energirenovering af Hedegårdsskolen i Ballerup

School of the Future : Gennemgribende energirenovering af Hedegårdsskolen i Ballerup School of the Future : Gennemgriende energirenovering f Hedegårdsskolen i Bllerup Forfttere: Ove Mørck, Kirsten Engelund Thomsen, Birgit Elley Jørgensen c Cenergi Rådgivende Ingeniører, Herlev Hovedgde

Læs mere

Montage Brugsanvisning

Montage Brugsanvisning Montge Brugsnvisning Mythos 6'0' - TwinWll Glzing 3108509cm / 122"x72¾"x82¼" Dnish_72394 We site: www.jemogclix.dk E-mil: kundeservice@jemfix.com www.plrmpplictions.com DA VIGTIGT Læs disse instruktioner

Læs mere

Linjer på skift. Figurer. Format 5. Nr. 15. a a Tegn AB, BC, AE, CD og CF, GH, GI. b Tegn de to parallelle linjestykker, der kan tegnes til GH.

Linjer på skift. Figurer. Format 5. Nr. 15. a a Tegn AB, BC, AE, CD og CF, GH, GI. b Tegn de to parallelle linjestykker, der kan tegnes til GH. Linjer på skift Nr. 15 Tegn B, BC, E, CD og CF, GH, GI. Tegn de to prllelle linjestykker, der kn tegnes til GH. c Hvd hedder de to linjestykker? d Tegn det vinkelrette linjestykke til GH, der endnu ikke

Læs mere

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning 1 Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning 1.1 Fremdregning og tilgeregning...2 1.2 Æskeregning...2 1.3 Høseringe-regning, indkodning og fkodning...3 1.4 Vndret tilgeregning, t dnse en ligning...3

Læs mere

Udtalelse om æglæggende høner

Udtalelse om æglæggende høner Det Dyreetiske Råd Udtlelse om æglæggende høner ustitsministeriet Civilkontoret Slotsholmsgde 10 1216 Københvn K uni 2001 Udtlelse om æglæggende høner 2001 Det Dyreetiske Råd Københvn Grfisk tilrettelægning:

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Ftalater i produkter med store overflader. Kathe Tønning, Eva Jacobsen, Eva Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut

Ftalater i produkter med store overflader. Kathe Tønning, Eva Jacobsen, Eva Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut Ftlter i produkter med store overflder Kthe Tønning, Ev Jcosen, Ev Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut Kortlægning f kemiske stoffer i forrugerprodukter Nr. 108 2010 Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 1.

Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 1. Næringsstoffer Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 1. Udrejdet f: Toren Leth Pi Knuthsen Erik Huusfeldt Lrsen Institut for Fødevreundersøgelser og Ernæring Overvågningssystem for levnedsmidler

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Dermatologisk Produktprogram 2010. SCANEX Medical Systems www.scanex.dk

Dermatologisk Produktprogram 2010. SCANEX Medical Systems www.scanex.dk Dermtologisk Produktprogrm 2010 SCANEX Medicl Systems www.scnex.dk Hvorfor er Scnex... Vi kender vores mrked rigtig godt Vi forhndler kun noget vi kn stå inde for En SCAnex serviceftle sikrer dig i fremtiden

Læs mere

Bestyrelsesmøde lørdag d. 10. april 2010 på Hotel Hedegaarden i Vejle Kl. 09:30 16:30. Pkt. Deltagere med stemmeret: (6)

Bestyrelsesmøde lørdag d. 10. april 2010 på Hotel Hedegaarden i Vejle Kl. 09:30 16:30. Pkt. Deltagere med stemmeret: (6) Pkt Bestyrelsesmøde lørdg d. 10. pril 2010 på Hotel Hedegrden i Vejle Kl. 09:30 16:30 Deltgere med stemmeret: (6) Afud: (1) Heinz Dhl (FU), Alln Olesen (FU), Birthe Mikkelsen (FU), Jens Andresen (region

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningseskrivelse Stmoplysninger til rug ved prøver til gymnsile uddnnelser Termin Juni 2016 Institution Uddnnelse Fg og niveu Lærere Hold Fvrskov Gymnsium Stx Mtemtik A Peter Lundøer (Lu) 3k Mtemtik

Læs mere

Projekt puttetæpper til julemærkehjemmet Kildemose. Puttetæppeblokke 1998-2007. 10 års jubilæum

Projekt puttetæpper til julemærkehjemmet Kildemose. Puttetæppeblokke 1998-2007. 10 års jubilæum Projekt puttetæpper til julemærkehjemmet Kildemose Puttetæppelokke 1998-2007 10 års juilæum fter ønske udgives de lokke, som er rugt i projektet. lokkene er lle trditionelle lokke, som kn ruges til personligt

Læs mere

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom Hurtig instlltionsvejledning DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tk, fordi du hr vlgt t køe et Brother-produkt. Inden du ruger din mskine, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning for

Læs mere

RAPPORT NR. 17. GUDENÅUNDERSØGELSEN Regnvandsundersøgelser

RAPPORT NR. 17. GUDENÅUNDERSØGELSEN Regnvandsundersøgelser RAPPORT NR. 17 ^ ^ ^ ^ " " " ^. UDENÅUNDERSØELSEN Regnvndsundersøgelser UDENAUNDERSØELSE 1973-1975 RENVANDSUNDERSØELSER VANDKVALITETSINSTITUTTET. ATV Agern Allé 11, 2970 Hørsholm Sgsbehndlere: Sgsnr,:

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 2. Trigonometri

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 2. Trigonometri Mtemtikkens mysterier - på et oligtorisk niveu f Kenneth Hnsen 2. Trigonometri T D Hvd er fstnden fr flodred til flodred? 2. Trigonometri og geometri Indhold.0 Indledning 2. Vinkler 3.2 Treknter og irkler

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

INTEGRALREGNING. Opgaver til noterne kan findes her. PDF. Facit til opgaverne kan hentes her. PDF. Version: 5.0

INTEGRALREGNING. Opgaver til noterne kan findes her. PDF. Facit til opgaverne kan hentes her. PDF. Version: 5.0 INTEGRALREGNING Version: 5.0 Noterne gennemgår egreerne: integrl og stmfunktion, og nskuer dette som et redsk til estemmelse f l.. reler under funktioner. Opgver til noterne kn findes her. PDF Fcit til

Læs mere

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund Forskønnelsesplnen Det Nye Furesølund Furesølund er trods sine mere end 40 år stdig et ttrktivt område. Men dmen er lidt slidt. Legepldserne flder smmen. Rækværket flmer, og grønne områder står gemt og

Læs mere

Ftalater i produkter, som børn har direkte kontakt med. Kathe Tønning, Eva Jacobsen, Eva Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut

Ftalater i produkter, som børn har direkte kontakt med. Kathe Tønning, Eva Jacobsen, Eva Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut Ftlter i produkter, som ørn hr direkte kontkt med Kthe Tønning, Ev Jcosen, Ev Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut Kortlægning f kemiske stoffer i forrugerprodukter Nr. 109 2010 Miljøstyrelsen

Læs mere

IPA BESLAG TIL SCHÜCO ALU INSIDE NORDIC A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00

IPA BESLAG TIL SCHÜCO ALU INSIDE NORDIC A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 IP BESLG TIL SCHÜCO LU INSIDE NORDIC 2015 /S J. PETERSENS BESLGFBRIK JCOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 3 BESLG TIL SCHÜCO LU INSIDE NORDIC Indholdsfortegnelse SIDE SCHÜCO LU INSIDE

Læs mere

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT I OMRÅDE Sknderborgvej Ny institution på Vestermrken Sommer 2013 136.2013 PROGRAMKATALOG Indhold Byrådsbeslutning...3 Arhus Kommunes Pædgogiske Rmmesætning...4 De 6 tænketnksprincipper...

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning ver. 1.1 5 x 6 meter flytr hytte Stykliste til flytr hytte 5 x 6 m [0500-000] 2 stk sideundrmmer 590 m [0500-110] 2 stk gvlundrmmer 500 m [0500-100] 4 stk hjørnevinkler [0500-150] 4 stk lsker til smling

Læs mere

Lilleådalens græsningsselskab foderværdi, højde og botanisk sammensætning 2008-2009

Lilleådalens græsningsselskab foderværdi, højde og botanisk sammensætning 2008-2009 Lilleådalens græsningsselskab foderværdi, højde og botanisk sammensætning 2008-2009 Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, januar 2010. Lilleådalens græsningsareal er et stort og varieret naturområde med behov

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om dokumenttionen. Om dette dokument... Om kssen.

Læs mere

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Pust og sug Design og konstruktion f et pprt til t måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Ingeniørens udfordring Elevæfte Menneskekroppen, Åndedrætssystemet 1 Pust og sug Ingeniørens udfordring At

Læs mere

Eksamensopgave august 2009

Eksamensopgave august 2009 Ib Michelsen, Viborg C / Skive C Side 1 09-04-011 1 Eksmensopgve ugust 009 Opgve 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 Givet ovenstående ensvinklede treknter. D treknterne er ensvinklede, er

Læs mere

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4 Indhold Dgsorden..side 2 Forslg til forretningsorden...side 3 Politisk eretning...side 4 - Lex Osen og dens konsekvenser...side 4 - De ikke-kommercielle medier konference..side 10 - Forstærket smrejde...side

Læs mere

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c Kompendium i fget Mtemtik Tømrerfdelingen 1. Hovedforlø. Trigonometri nvendes til eregning f snd længde og snd vinkel i profiler. Sinus Cosinus Tngens 2 2 + 2 2 os A os A 2 + 2-2 2 Svendorg Erhvervsskole

Læs mere

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 At være en lngtidsholdbr Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 3 tilgnge til mennesket Psyken bolig for menneskets følelsesmæssige behov Kroppen bolig for menneskets fysiske behov Sjælen bolig for menneskets

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

Næringsstoffer væk fra de vandløbs nære arealer effekt af driftsstrategier

Næringsstoffer væk fra de vandløbs nære arealer effekt af driftsstrategier Næringsstoffer væk fra de vandløbs nære arealer effekt af driftsstrategier Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og Anna Bodil Hald, Danmarks Miljøundersøgelser Opsummering og konklusioner Der er stor forskel

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

K9-K10 projekter i strukturel mekanik

K9-K10 projekter i strukturel mekanik April 2006 K8 Studerende K9-K10 projekter i strukturel meknik K8-studerende med interesse i t lve K9 eller K10 projekter inden for områderne Strukturel dynmik og erodynmik f store konstruktioner Aeroelsticitet,

Læs mere

Tak fordi du valgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder til at levere pålidelig ydelse.

Tak fordi du valgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder til at levere pålidelig ydelse. Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tk fordi du vlgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste stndrder til t

Læs mere

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge Mtemtik B-A Trigonometri og Geometri Niels Junge Indholdsfortegnelse Indledning...3 Trigonometri...3 Sinusreltionen:...6 Cosinusreltionen...7 Dobbeltydighed...7 Smmendrg...8 Retvinklede treknter...8 Ikke

Læs mere

Kom godt i gang med Insemineringsplaner i DMS

Kom godt i gang med Insemineringsplaner i DMS Kom godt i gng med Insemineringsplner i DMS 1 OPRET NY INSEMINERINGSPLAN... 2 2 GRUNDINDSTILLINGER... 3 2.1 SÆDBEHOLDERKODE... 4 2.2 PRIORITEREDE EGENSKABER... 5 2.3 GÅRDINDEKS... 5 3 HUNDYRGRUPPER...

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsmling... side 2 Uddbning f visse formler... side 3 2 Grundlæggende færdigheder... side 5 2 Finde konstnterne og b i en formel...

Læs mere

Brændstoftanke (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Brændstoftanke (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Korrekt pleje og vedligeholdelse er en vigtig etingelse for, t Mercury-produktet fungerer med mksiml ydeevne og på mest effektive og økonomiske vis. Det medfølgende ejerregistreringskort

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 5100

Kortfattet vejledning FB 5100 Kortfttet vejledning FB 00 Vndniveu! Kortfttet vejledning til displymeddelelser Meddelelse Mulig årsg Mulig hndling Hvis fejlen ikke kunne fhjælpes Vndtnken fyldes ikke inden for min. Sluk for utomten,

Læs mere

Lynvejledning. i625ptz indfældet indendørs forsænket montering af hus A0

Lynvejledning. i625ptz indfældet indendørs forsænket montering af hus A0 Lynvejledning i625ptz indfældet indendørs forsænket montering f hus 8200-0999-0313 A0 Bemærk Oplysningerne i denne vejledning vr gældende, d den lev udgivet. Producenten foreholder sig retten til t revidere

Læs mere

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum Mttip om Vinkler 2 Du skl lære om: Polygoner Kn ikke Kn næsten Kn Ligesidede treknter Grdtl og vinkelsum Ligeenede og retvinklede treknter At forlænge en linje i en treknt Tilhørende kopier: Vinkler 2-3

Læs mere