FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE"

Transkript

1

2 C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI..

3

4 Rigets Folkemængde ved Udgangen er beregnet til,,, mod,, til samme Tid, saa at den i Lobet skulde være forøget med, Individer. Til Sammenligning hidsættes folgende Opgave over Tilvæxten i de foregaaende og efterfølgende Aar: (Années.) Hjemmehørende Folkemængde i Midten de anforte (Population de domicile au milieu des années correspondantes.) Folkemængden.s Tilvæxt i Aaret. (Accroissement de la population.) Samme udtrykt i Procenter Folkemængden. (Idem on pourcent de la population.),0 00 0, + 0. pct., 00 +, + 0., 00 +, F 0., 00 +, , 00 I,00 0., , i 0., , + 0.,0,000 +,0 0.,,00 +, +.0,0,00 d,0 I.,,00 +,0 +.,,00 +, I.,,000 +ca., I. Opgaverne over Tilvæxten i Aarene ere i nogen Grad. blevne paavirkede Resultaterne den i Begyndelsen holdte Folketælling (se Indledningen til forrige Aargang). Dersom man uden at tage Hensyn til disse havde beregnet Tilvæxten for de nævnte Aar paa samme Maade som for de foregaaende, vilde man for have fun. det en Forøgelse, eller 0.0 pct., for :,0 eller.0 pct. og for : 0, eller. pet. Det vil her sees, at Folkemængdens Tilvæxt ligefra og indtil har gaaet for sig efter en ubrudt sti

5 Iv C. No. gende Maalestok, og at den ogsaa i har været forholdsvis betydelig. Medens den hele Tilvæxt i Tiaaret udgjorde,0, har Forøgelsen i de Aar naaet op til henved,000 eller en Befolkning, der kan sættes ved Siden et vore mindre Amters. Den Tilvæxt, der har fundet Sted i Aarene, nemlig. pct. aarlig, svarer nogenlunde til den aarlige Gjennemsnitstilvaext siden. Den største Tilvæxt, der for noget Aar har været optegnet her i Landet, var i, da Folkemængden øgedes med, eller med. pet. ; i andre Aar siden har Tilvæxten været over. pet. og i Aar mellem. og. pet. I de Aar, der ere henrundne efter, har Norges Folkemængde steget fra 0,000 til,,000, altsaa med henved Million Menneske r. I samme Tidsrum er Sveriges Folkemængde voxet fra,,000 til omtr.,0,000 (saremt Tilvæxten i dette Land for kan regnes til pct.) eller med noget over Milli one r, og de Forenede Rigers samlede Folketal altsaa fra,0,000 til,0,000 eller med Mil lioner og 0 Tusinde Mennesker. Til nærmere Oplysning om Folkemængdens Bevægelse i Norge i de senere Aar meddeles nedenstaaende tabellariske Oversigt. (Anndes.) Gifte Par. (Mariages.) Levendefødte. (Nes vivants.) Levendefødte ægte. (Nésvivants légitimes.) Levendefødte uægte. (Nésvivants illégitimes.) Dødfødte. (Morts nés.) Døde. (Décès.) Overskud Fødte. (Excédant des naissances.) Udvandring til Amerika og andre Lande udenfor Europa. (Emigration A, des pays hors de l'europe.),,0 0,0,0,,,0,,,,,0 0,0,,,0,, 0,,,,,, 0, 0,,,,,0,0,00,0,0,00,,0,,,,0,,,,,,0,,,,00,0,0, ),,,,0,0, ),0,,,0,,0 *),0,,,,0, *),,0,0,,0, +, +,0 +, +, +, +, +,0 +, +, +, +,, +,,,,,00,,, 0,,0,,, ca.,000,c) Foreløbige Opgaver. Det Statistiske eentralbureau, Ste Marts. A. N. Kiær.

6 C. No.. No., Summariske Opgaver over Folkemængdens Bevægelse i Aaret. (Résumé.) Beregnet Folkemængde. (Population calculée.) Antallet de i Aaret Decbr..J Decbr.. gifte Par (mariages). levende Fedte (naissances). Dade (décès). Dedfedte (mortsnés). usagte levende Fedte (naissances illégitimes). udvandrede til Lande udenfor Europa (emigration tt des pays hors de l'europe). Overskud Fedte eller Døde.. Oversigt. Riget (le royaume) Rigets Bygder (camp.) Rigets Byer (villes),,,,.,,,,0,, 0.,000,, 0,,,,,0,,0,,,0,,,, II. Bygderne stiftsvis. Christiania Stift, 0,,,,0, Hamars Stift,,,0,0, 00,,0 Christianssands Stift,0,,0,, 0,0 Bergens Stift,,,,0,0, Throndhjems Stift,,,,0,0,0 Tromso Stift,0,0,,, 00, Summa,,,0 0,,,,,,, Ill. Byerne stiftsvis Christiania Stift Hamars Stift Christianssands Stift Bergens Stift Throndhjems Stift,0,,,,0,0,,,0,,., Tromso Stift,0 Summa,,000 0,,,, IV. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Hedemarken Christians Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg Nedenws Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus, 0,,0,,,.,0,,, 0,0 0,,,,0,,,, ', 0, 0 0 0,,0.t,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,0,, ,,,,0, Nordre Do.,,0,,0,0 Romsdal. 0, 0,,, 0, a) i Bergens Stift,,,0 0 b) i Throndhjems Stift,, 0, Søndre Throndhj em,0,,0, 0 Nordre Throndhjem,0,,0, 0 Nordland,0,0,,, Tromsø,,0,0 0,0 0 0 Finmarken,, Summa ),,,0 0,,,,,, v. Byerne amtsvis. Christiania,,0,, 00,0 Smaalenene,,0 0 Akershus,0, Hedemarken, Christians, Buskerud, Jarlsberg og Laurvik., Bratsberg, Nedences,0 Lister og Mandal. Stavanger, Sondre. Bergenhus,0 Nordre Bergenhus Romsdal, a) i Bergens Stift, b) i Throndhjems Stift, Sondre Throndhjem,0 Nordre Throndhjem, Nordland,0 Tromso,0 Finm arken,0, iiifarrimmums,0.0,0,0,0,,00 0,,,,,0,0,0,,, 0 0,,,, , 0.0, Summa,,000 0,,, 0 0 0, 0

7 C. No.. No.. Summariske Opgaver over Folkemængdens Bevægelse i Aaret. (Résumé.) Beregnet Folkemængde. (Population calculde) Antallet de i Aaret Decbr.. Decbr.. gifte Par (mariages). levende Fedte (naissances). Dade (décès). Dødfedte (mortsns). unto levende Fedte (naissances udvandrede til Overskud Lands udenfor Fødte eller Europa Dade. (émigration tt des pays hors de l'europe). VI. Bygderne fogdeiivis., Ide og Marker, 0, Moss, Rakkestad,0,, Aker og Follo, Nedre Romerike Ovre Romerike,0,,, Vinger og Odalen Solør Sondre Østerdalen Nordre Østerdalen Hedemarken Toten Søndre Gudbrandsdalen Nordre Gudbrandsdalen Hadeland og Land Valders Hallingdal Numedal og Sandsvær Ringerike Buskerud Jarlsberg Laurvik Bamble Nedre Thelemarken Øvre Thelernarken Nedentes Seetersdalen Mandal Lister Rederen og Dalerne. Ryfylke Søndhordland Hardanger og Voss Nordhordland Sogn Sønd og Nordfjord. Søndmøre,0,,,0,00,,,,,,0,,,,, 0,,,0i_t,.,,,,,,, 0,,0,0,,,,,,,,, 0,,,0,,,,,0, 0,0, 0,0 0,0,,,0,,0,0,, 0, 0, Romsdal,,00, Nordmøre,0 Orkedal,, Guldal,, 0 Strinden og Selbo,0, Fosen,0, Stør og Vrerdal,, 0 Inderoen,, Namdal 0, 0, 0 Søndre Helgeland,, Nordre Helgeland,, 0 0 Salten,, Lofoten og Vesteraalen,, 0 0 Tromso,0,0 0,0 0 0 Alten,, 0 Hammerfest,, 0 Tanen,,0 0 Vardo 0 Varanger,0,0 0,,00,, Summa,,,,,,,,0, 0,0,,,0 0, 0,0,00,,0,0 0, ( $ 0 ' $ 0 $ $

8 C. No.. No. Summariske Opgaver over Folkemængdens Bevægelse i Aaret. V. Herre der. (Communes rurales.) Overskud Fødte. Gifte Par. Levende Fødte. Bode. Dødfødte. Uægte levende Fødte. VII. Herreder. (Communes rurales). Overskud Fødte. Gifte Par. Levende Fate. Døde. Den oversøiske Udvandring. Dødfødte. Uægte levende Fate. Den oversøiske Udvandring. Smaalenenes Amt. 0. Id Rendalen 0. Aremark. Berg. Skjeberg, Hvaløerne. Borge. Glemminge Lille Elvedalen Tonsæt. Tolgen : a)tolgens Prestegjeld b) Endel Reiraas do Kvikne. Tune 0 Romedal. Varteig Løiten. Onso. R aade. Rygge. Mos Landsogn Stange Vang Næs Ringsaker Vaaler 0 Summa,,,. Haabol 0 Christians Amt. Rakkestad 0. Østre Toten. Rodenæs. Vestre Toten. Trygstad 0. Vardal.. Eidsberg 0. Bind. Askim 0. Øier. Skibtvedt. Ringebu '. Spydeberg 0 0. Soliden, Summa 0,. Sondre Fron 0 0, Akershus Amt.. Faaberg 0 Gausdal Nordre Fron Dovre. Lesje 0 Vaage. Lom. Skeaker. Vestby. Kraakstad. Aas. Fron. Neesodden. Aker: a) Østre Akers Pr.gjeld b) Vestre Akers do.. Bærum. Asker. Holand. Urskog. Enebak. Fet. Setrum. Skedsmo. Nittedal. Nan. Eidsvold. Ullensaker. Gjerdrum. Nannestad. Hurdalen ' 0 0. Feiring, Summa,,0 0 0 He demarkens Amt. ;. Eidskog. Vinger. Sondre Odalen. Nordre Odalen Brandvold. Grue. Hof. Aasnæs. Vaaler. Elverum. Trysil. Aamot. Store Elvedalen a Jævnaker Gran Sondre Land 0 Nordre Land. Sondre Aurdal Nordre Aurdal Østre Slidre. Vestre Slidre, Vang Summa Busk eruds Amt.. Næs. Gol. Aal a) Aals Pr.gjeld 0 b) Rois do.. Sandsvær a) Kongsbergs Landd. b) Sandsvær Pr.gjeld. Flesberg Rollag Nore Hole 0. Norderhov Aadalen Sigdal Modum 0, Eker. Lier : a) Liers Pr.gjeld b) Bragernws Landd Roken Hurum Summa, bo 0 0 ) ,, 0 ii

9 C. No.. No.. Summariske Opgaver. over Folkemængdens Bevægelse i Aaret. Herreder. Overskud Fødte. Gifte Par. Levende Födte. Dods. Død Uægte levende Födte. Overskud Fate. Den oversoiske Udvandring. Levende Fødte fødte. Herreder. Gifte Par. Me, Död fodte. Uægte levende Fate. Den overseiske Ildvandring, Jarlsberg og Lauxvigs Amt.. Strømmen. Skouger. Sande. Hof. Botne. Vaale, Borre. Swill. Ramnæs 0. Andebo. Stokke. Tjomø. Nøttero t. Sandeherred. Tjølling. Hedrum Laurdal. Brunlagnæs. Fredriksværn Summa Bratsbergs Amt.. Eidanger. Gjerpen. Slemdal A. Bamble. Sandøkedal. Drangedal. Solum. Holden. Sofde. Hitterdal. Lunde. Bø. Gransherred a) Gransherreds Pstgj. b) Granshrd. Jondalen Tin. Hjertðal. Siljord. Hvideseid. Laurdal. Mo. Vinje. Raudland 0. Nissedal Il l. Moland Summa NedenEes Amt.. Sendeled. Dybvaag. Holt. Vegaarcisheien. Gj erres tad. Østre Moland. Øiestad : a) Øiestad b) Hisøen. Froland. Omlid 0. Fjære. Eide. Landvik. Heirefos. Vestre Moland. Iløivaag. Birkenæs , , , ,0 0 I Si. Evje og Veigusdal. Hordnæs og Iveland. By gland. Valle. Aaseral Lister og Mandais Amt.. Tveit (Sogn). OddernEes. Vennesland. Øvrebø og }Inland. Segne. Halsaa og Hartmark. Holme Summa 0 0., a 0 0. Øslebo og Lovdal. Finsland 0. Bjelland og Grindem 0 0. Søndre Undal. Nordre Undal. Lyngdal. Hægebostad Herod Vanse. Kvinesdal Fjotland Næs og Hitterø Bakke Siredalen 0 0 S Summa 0,,0 Stavanger Amt.. Soggendal Landd Lunde 0. Heskestad A. Helleland. Birkrem. Ekersunds Landdistr 0 0. Augne 0. Haa. Time Gjaesdal. Klep. Heiland 0. Haaland. Hetland 0. Höle. Fossan 0. Strand 0. Aardal. Hjelmeland og Fister Relse Sand &ode Suledal 0 0 Rennese 0. Finne Hinderaa 0 Sjeernerø Vikedal Bukken Tysvær 0 a Skjold. Skudesnaes 0 AyaldsnEes 0 Torvestad Summa,. S 0

10 C. No.. No.. Summariske Opgaver over Folkemængdens Bevægelse i Aaret. o Herreder. Overskud Födte. Gifte Par. Levende Födte. Döde. Uægte Den overlevende &disk Ud Födte. vandring. Herreder. Ovedskud Fodte. Gifte Par. Levende Fedte, Döde. Dödfodte. Død Fodte, Uægte levende Födte. Den oversöiske Udvandring. Sondre Bergenhus Amt.. Sven. Fjeldberg.... Etne. Skonevik. Kvindlierred. Stordoen. Valestrand. Finnaas. Fitje 0. Tysnees. StrandebarmogVaraldso. Roldal. Ullensvang. Ulvik. Vikar. Jondalen. Vossestranden. Vangen. Os. Fuse. Fane. Sund. Fjeld. Askoen. Dom og Korskirkens Landdistrikt a)domkirkens Landd. b) Korskirkens do.. A arstad. Haus 0. Brudvik. Hammer. Hosanger. Manger. Herlo. Lindaas Summa. Nordre Bergenhus Amt.. Eivindvik. TJtveer. Hyllestad i Sogn... Ladvik og Brække.. Kltevold. Vik. Balestrand. Lekanger. Aurland 0. Sogndal. Lærdal. Borgund. Aardal. Lyster. Hslo. Justedal. Askevold i Sogn.... Hyllestad i Send og Nordfj.. Askevold do. do.. Yttre Holmedal. Indre Holmedal. Vefring. Førde. Jolster *) Af dette Antal 0 0, SO , * 0 0, Kin. Bremanger 0. Daviken. Gloppen. Indviken Stryn Eid. Horningdalen. Selo Summa Romsdals Amt.. Vanelven. Volden. Hj orrendfjord. Stranden. Norddalen. Sunelven. Sande. Hero. Ulfsten 0. Borgund. Ørskog. Skodje. Harham. Vestnæs. Eid. Vold. Gryten. Veo. Næsset. Boise;. Akero. Sandø 0. Fitenen. Bud i Romsdals Fgdr.. Bud i Nordmores do.. Kværnees. Freede (og Grip). Ore. Tingvold. Stromsnæsset. Øksendalen. Sundalen Stangvik 0. Halse. Surendalen Rindalen 0. Ado Tustern. Aure Summa 0 0 Sondre Trondbjems Amt.. Ørkedal Meldal. Rennebu. Opdal. Melhus. Hailandet. Horg A. Staren. Soknedalen. Singsaas 0 Holtaalen 0 Aalen. Roraas i Guldalen falder paa Pleiestiftelsen No. og paa Lungegaardshospitalet Si , E,,0 Si , Si

11 . G C. No.. N Summariske Opgaver over Folkemaangdens Bevægelse AaTet. Herreder. Overskud Uægte Den oversoiske Ud Herreder. Levende Död Gifte Par. Döde. Ml le. Fedte Wile., levende. Fate. vandring. r Fødte. Overskud Gifte P Par a. Levende Födte. Döde Dödfödte. Uægte levende Födte. Den over söiske Ud vandring. i. Borgsen. Budviken. Bynæsset. Leinstranden, Kleebu O. Selbu. Strinden I. Hevne, Stadsbygden. Rissen, Hittereen. Ørlandet. Bjugn '. Ajorden, Bj ørnør Nordre Trondhjems Amt.. Nedre Stordalen..... Hegré. Merager. Frosten.. Aasen...,. Skogn. Levanger Landdistrikt. Værdalen. Leksviken. Ytterøen. Mosviken og Værran. Inderøen. Sparbu. Stod. Egge. Snaasen a) Snaasens Prestegjeld b) Lidernes do. S. Beitstaden,. Namsos Landdistrikt. Overhalden 0 It ' Summa , ,0, Bodo Landdistrikt. Skjerstad Saltdalen Folden Ste gen Hammere Lødingen 0 Tysfj orden Ofoten Være) Flakstad Buksnws Borge Gimso. Vaagen. Hadsel. Sortland. Bø 0. Øksn ees. Dverberg Karlso.. Grong Lyngen. C Fosnæs. Fladanger G. Kolvereid og Foldereid. Nære) a Vigten. ',eke). 0 0 Skjerve Kvænangen Nordlands Amt.. Bindalen.. &one. Vego, Tj etc). Asltahoug G. Hero. Vefsen. Hatfjelddalen. :.,.. Næsne. Hemmes!. Mo... Lure). Trænen. Rode. Gildeskaal,. Beieren Summa, t '' i,0, Tromso Amt.. Kvedfj ord Trondenæs. Sand Astjord. Salangen. Trane. Berg Lenvik Hillesø 0 Maalselven. Bardodalen. Tromsøsundet. Balsfjorden. Malangen ' 0 ( 0 0 E' 0 0 o a Summa,, IO Summa Finmarkens Amt.. Loppen og Øksfjord. Talvik, Alten. Kautokeino Hasvik. Hammerfest Landd. Kvalsund. Maasö. Kjelvik, Kistrand Lebesby ' Tanen. Karasjok. Næsseby. Vardø Landdistrikt., Vadsø Landdistrikt. Sydvaranger , s Summa.

12 C. No.. No.. Summariske Opgaver over Folkemængdens Bevægelse i Aaret. (Résumé.) Beregnet Folkemængde. (Population calcifiée.) Antallet de Aaret Decbr. Decbr.. gifte Par (mariages). levende Fedte (naissances). Dade (décès). Dedfedte (mortsnés). uægte levende Fedte (naissances illégitimes). udvandrede til Lande udenfor Europa (émigration A. des pays hors de l'europe). Overskud Fedte eller Dade. VIII. Byerne (vines). Christiania Frederikshald Frederiksstad Sarpsborg Moss Drøbak Soon Hølen Hvidsten Kongsvinger Hamar Gjøvik Lillehammer Ileinefos Kongsberg Drammen Holmsbo Svelvik Holmestrand Borten Aasgaardstrand Tønsberg Sandefjord Laurvik Skien Porsgrund Brevik Stathelle Langesund Kragerø Østerrisor Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Christianssand Kendal Farsund Flekkefjord Sogndal Ekersund Sandnæs Stavanger Kopervik Skudesneashavn Haugesund Bergen Florø Aalesund Molde Christianssund Throndhjem Stenkjær Levanger Namsos Bodo Tromso Hammerfest Vardø Vadsø Summa,,,0,,, 0,0,,0,,0,,,,,,,0,,,,0,,,,0,,,,,0,0,,,,0,0,,,0,,,0,0,,,,,0,0,0,,,,,0.,,,,,,,,0,,,,,0,,,,0,0,,,00,,,,,,,,,,,,0, 0, 0 0 0, ' 0 0,, ,,,,, 0 ',,000 0,,,, ,0 0

13 f I Gifte Ch il Par C. No.. l No.. Ægteskaber indgaaede i Aaret A. Antallet Ægteskaber indgaaede mellem Ungkarle og Piger, Ungkarle og Enker, Enkemænd og Piger, Enkemand, k, Ungkarle og Enkemænd og ( gargons et) (veufs et) I. Oversigt. Riget (le royaume).... Rigets Bygder (camp.). Rigets Byer (villes).... (mari ages)., 0,,000 Piger Enker (filles). (veuves),,, Piger (filles).,0 Enker (veuves) 0 g senere. 0 *) 0 0 0,0, Ungkarlene fordelte efter FodselsaarT (Les garçons par années de naissance.) 0,,0, 0 0,, tidligere over 0 Samma.,,0, Enkennendene fordelte (Les yeufs par og senere _ Il. Bygderne stiftsvis. Christiania Stitt,Hamars Stift I Christianssands Stift. Bergens Stift Throndhjems Stilt... Tromso Stift Summa,,0,0,,,,,,0,0,, ,,,,,0, 0,, ;,,0,,0 0, 0, 0 Bygderne Ill. fogderivis Ide og Marker Moss Rakkestad Aker og Folio: a) Østre og Vestre Aker b) Resten Nedre Romerike Ovre Romerike Vinger og Odalen... Solør Sondre Østerdalen... Nordre Østerdalen... Hedemarken Toten Sondre Gudbrandsdalen Nord re Gudbrandsdalen Hadeland og Land... Valders Hallingdal Numedal og Sandsveer Ringerike Buskerud Jarlsberg Laurvik Bamble Nedre Thelemarken... Øvre Thelemarken Nedenees Seetersdalen Mandal Lister Jæderen og Dalerne. Ryfylke Sondbordland 'Hardanger og Voss.. inordhordland Sogn Sond og Nordfjord... Sondmore I s, d a ' 0 0 *) De i Rubrikernes Overskrifter med Nonpareille anførte Tal betegne de Aldersklasser, der nærmest svare til hosstaaende FØdselsaar. ommolm _ i ;. S 0

14 C. NO.. (mariages contractés dans l'année), og Enker samt de Ægteviedes Fodselsaar femaarsvis. (Mariages par état civil et par groupes d'années de naissance.),egamomimmmigml_ inimw efter Fodselsaar. années de naissance., :. 00u og tidligere over 0 Somme. Pigerne fordelte efter Fodselsaar. (Les filles par années de naissance.) og og seem.0 II 0, 0 tidligere Summa '0 0 0 over 0 og senere. 0 Enkerne fordelte efter Fodselsaar. (Les veuves par années de naissance.) og tidligere over Distrikter. ( Districts.) I. 0versigt. royaume)., 0,,, 0, 0 0 Riget (le 0,,0,, 0 0, Rigets Bygder (camp.),0,. Rigets Byer (villes). I. Bygdei ne sttiftsvis. a 0 Stift.. 0, 0 Christiani lift. 00, Hamars F.,,0 0 Christianssands Stift. tift. 0, 0 0 Bergens :.; 0, 0 0 Trondhjer s Stift. tift , 0 0 Tromso S 0,,0,, 0 0, Summa. I. II. Bygdome fogthis. rker. de] 0 Ide og MI 0 Moss. _. Rakkestad Aker og I a) Ostre og 0 I i b) Resten. 0 0 Nedre Ro: erike Øvre R0 enke. Summa. ollo : Vestre Aker. 0 Vinger og Odalen. 0 Sohn. Sondre a terdalen. Nordre 0. terdalen. 00 Hedemark n. 0 0 Toten. dbrandsdplon II M I _ Sondre Gu 0 0 I Nordre Gudbrandsdalen 0 Hadeland og Land, 0 Valders. Hallingdal 0 Numedal I g Sandsvær. 0 Ringerike Buskerucl. 0 Jarlsberg. 0. Laurvik. 0 Bamble. 0 0 Nedre Tell 0 0 _ Ovre Telei 0. Nedenms. Sætersdale n. marken. arken. 0 Mandal. 0 Lister. 0 0 Jæderen ol Dalerne. 00 Ryfylke. 0 Sondhordli nd.. 0 Hardanger og Voss.. NordhordlE ud. ' Sogn. 0. Sond og ordfjord. 0 Sond more.

15 0 C. No.. Gifte Par (mariages). No.. Ægteskaber indgaaede Aaret A. Antallet Ægteskaber indgaaede mellem Ungkarle og Piger, Ungkarle og Enker, Enkemænd Enkemændene fordelte (Les veufs Par Ungkarle og Enkemænd og (garçons et) (veufs et) Piger Enker Piger Enker (filles). (veuves) (filles). (veuves) og senere. 0 Ungkarlene fordelte efter Fodselsaar. (Les garçons par années de naissance.) og tidligere over 0 og Samma. senere Z * 0 0 Romsdal Nordmøre Orkedal 0 0 Guldal 0 0 Strinden og Sello 0 Fosen. 0 0 Stem og Værdalen.' 0 0 Inderoen Namdalen Salten 0 Lofoten og Vesteraalen 0 Sondre Helgeland Nordre Helgeland Senjen og Tromso Alten Hammerlest Tanen Vardes Varanger V. Byerne amtsvis. 0 Summa0, I, 0 0 0,,0,.,0 0 Christiania Smaalenene 0 0 Akershus 0 Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Laurvik 0 0 Bratsberg Nedenees Lister og Mandal 0 0 Stavanger 0 0 Bergen 0 Nordre Bergenhus 0 Romsdal Sondre Throndhjem Nordre Throndhjem 0 0 Nordland Tromso 0 Finmarken 0, Summa,000, 0, T. De storre Byer*) Stavanger Drammen Christianssand Frederikshald Frederiksstad Horten Christianssund Aalesund 0 I *) Christiania, Bergen og Throndhjem (c: SOndre Throndhjems Amts Bydistrikt) se under IV.

16 C. No.. (mariages contractés dans l'année). og, Enker samt de Ægteviedes Fodselsaar femaarsvis. (Mariages par état civil et par groupes d'années de naissance.) efter Fodselsaar. amides de naissance 0 og tidligere over 0 og Summa. senere. 0. Pigerne fordelte efter Fodselsaar. (Les filles par annes de naissance.) og tidligere over 0 Summa. og senere. 0 Enkerne fordelte efter Fodselsaar. (Les veuves par années de naissance.) 0' 0 0 og love', 0 Summa. Distrikter. 0 0 ' o Romsdal. Nordmore. Orkedal. Guidai. Strinden og Selbo., en. Værdalen. Inderøen. i Namdalen. g li,,0, 0 0, 0 0 0, I Summa. Sondre Helgeland. Nordre Helgeland. 0 Salten. Lofoten og Vesteraalen. 0 Senjen og Tromsø. Alten. Hammerfest. Tanen. Vardø. Varanger. IV. Byerne amtsvis. 0 Christiania., maalenene. Akershus. Hedemarken. Kristians. 0 o Buskerud.. Jarlsberg og Laurvik. 0 Bratsberg. 0 Nedenæs Lister og Mandal. Stavanger. 0 0 Bergen. Nordre Bergenhus. 0 0 Romsdal. Sondre Throndhjem. 0 0,0 0 0, Nordre Throndhjem. Nordland. Tromsø. Finmarken. Summa. o V. De storre Byer*). 0 Stavanger. Drammen. Christi anssand. Frederikshald. Frederiksstad. Horten. Christianssund. Aalesund. *

17 C. No, No. Ægteskaber indgmede Aaret B. De Ægteviede, fordelte paa de enkelte Fodsesaar. Riget 0 0 0,. Ungkarle. (Garçons.) Rigets Bygder Rigets Byer 0 0, , Bygderne stiftsvis. Christiania Stift Hamars Stift Christianssands Stift Bergens Stift Throndhjems Stift Tromso Stift Summa Byerne stiftsvis. Hovedstaden Andre Byer i Chr.a Stift Hamars Stift Christianssands Stift. Bergens Stift Throndhjems Stift Tromso Stift Summa , , 0. Piger. (Filles.) Riget Rigets Bygder Rigets Byer Bygderne stiftsvis. Christiania Stift Hamars Stift Christianssands Stift Bergens Stift TI.'hrondhjems Stift Tromso Stift Summa I T 0 0, Byerne stiftsvis. Hovedstaden 0 Andre Byer i Chr.a Stift Hamars Stift. Christianssands Stift 0 Betgens Stift Throndhjems Stift 0 Tromso Stift 0 0. Summa

18 (mariages contractés dans l'année). (Les mariés par chaque année de naissance.) C. No Ungkarle. (Garçons.) 00 Riget. 0 0 Rigets Bygder. Rigets Byer _ Bygderne stiftsvis. Christiania Stift. Hamars Sttft. Christianssands Stift. Bergens Stift. Throndhjems Stift. Tromsø Stift. Summa. Byerne stiftsvis. Hovedstaden. Andre Byer i Chr.a Stift. Hamars Stift. Christianssands Stift. Bergens Stift. Throndhjems Stift. Tromsø Stift. Summa.. Piger. (Filles.) 0' 0 Riget. Rigets Bygder. Rigets Byer. Bygderne stiftsvis Christiania Stift. Hamars Stift. Christianssands Stift. Bergens Stift. Throndhjerns Stift. Tromsø Stift. Summa li Byerne stiftsvis. Hovedstaden. Andre Byer i Chr.a Stift. Hamars Stift. Christianssands Stift. Bergens Stift. Throndhjems Tromsø Stift. Summa.

19 fl C. No.. No.. Ægteskaber indgaaede i Aaret B. De Ægteviede, fordelte paa de enkelte Fodselsaar., i 0 0.Enkemænd. (Veufs.) Riget _._ i 0 Rigets Bygder _ Rigets Byer. 0 Bygderne stiftsvis. Christiania Stift Hamars Stift Christianssands Stift Bergens Stift Throndhjems Stift 0 Tromso Stift A Summa 0 0 0, 0 ' _, Byerne stiftsvis. Hovedstaden.. i Andre Byer i Chr.a Stift. '.. Hamars Stift Christianssands Stift _ ' Bergens Stift.. ii Throndhjems Stift.. Tromso S ift t Summa. _ H o TF 0, Enker. (Veuves.). Riget I ) : Rigets Bygder _ 0. ' ' Rigets Byer 0 Bygderne stiftsvis. n Christiania Stift Hamars Stitt Christianssands Stift I. Bergens Stift Throndhjems Stift Tromso Stift Summa 0 Byerne stiftsvis. Hovedstaden Andre Byer i Chr,a Stift..... I Hamars Stift Christianssands Stift. Bergens Stift... Throndhjems Stift _, _ Tromso Stift Summa. i 0

20 (mariages contractés dans Panne). (Les mariés par chaque année de naissance.) mom C. N o Enkemænd, (Vents). Riget. Rigets Bygder. Rigets Byer Bygderne stiftsvis. Christiania Stift. Hamars Stift, Christianssands Stift. Bergens Stift. Throndhjems Stift. Tromso Stift. Summa. _, Li 0 0 Byerne stiftsvis. Hovedstaden. Andre Byer i Chr.a Hamar Stift. Christianssands Stift. Bergens Stift. Throndhjems Stift. Tromso Stift. Summa Enker. (Veuves). Riget. Rigets Bygder. Rigets Byer Bygderne stiftsvis. Christiania Stift. Hamars Stift. Christianssands Stift. Ïergens Stift. Throndhjems Stift. Tromso Siift. Summa. I Byerne stiftsvis. Hovedstaden. Andre Byer i Chr.a Stift. Hamars Stift, Christianssands Stift, Bergens Stift. Throndhjems Stift. Tromso Stift. Summa. *) Desuden fødte i 0, i 0, i 00, i, i, i, i og i, samtlige med Undtagelse, der var fodt i, vedkommende Landdistrikterne. **) D esuden født i 0, i 00 og i 0, samtlige hjemmehørende i Landdistrikterne.

21 C. No.. No.. Ægteskaber indgaaede i Aaret C. De gifte Mænds Stand og Iæ Summariske Opgaver' Samlet Antal incl. gaaede Ægteskaber (total des mariages). Gaardbrugere (proprio. taires paysans). Leilændinge og Forpagtere (fermiers et métayers). Husmænd (ouvriers fermiers). Gaardbrugersonner (fils de brugere bere). Leilændings & Forpagtersonner (fils de fermiers et métayers). Husmandssonner (fils de "husmen d"). Fiskeri (pèches). Andre vedkommende Jordbrug og dets Bi næringer rinr (autres prof. agricol.). Grubedrift og Stenbrydnig (mines et carrières). Forædling Mineralier og VIeta ller (industrie céramique et métallurgique). Tilvirkfling Fortæringsdenstande (industrie d'alimentstion). Forædling Spindestoffe (industrie textile). Forfærdigelse Beklæd fl ings stande (industrie de l'habillenient). i 0 I. Oversigt. Riget (le roýaume),, Rigets Bygder (camp.) 0,, 0 0 Rigets Byer (villes),000 0 II. Bygderne stiftsvis. Christiania Stift, 0 Hamar Stift,0 0 0 Christianssands Stift,0 0 Bergens Stift, 0 Thrond.hjems Stift, 0 Tromso Stift, 0 0 Summa 0,, 0 0 III. Bygderne fogderivis Ide og Marker Moss Rakkestad 0 Aker og Follo : a) Østre og Vestre Aker 0 b) Resten Nedre Romerike 0 Øvre Romerike Vinger og Odalen Solo'. 0 Sondre Østerdalen 0 Nordre Østerdalen Hedemarken 0 Totten Sondre Gudbrandsdalen. 0 Nordre Gudbrandsdalen. 0 0 Hadeland og Land 0 Valders Hallingdal Numedal og Sandsveer 0. Ringerike Buskerud 0 i Jarlsberg 0 Lanrvik Bamble Nedre Thelemarken 0 0 Øvre Thelemarken.. 0 Nedenees Seetersdalen i Mandal 0 Lister Jwderen og Dalerne 0 Ryfylke 0 Sondhordland Hardanger og Voss 0 In Nordhordland 0 i 0 Sogn 0 Sond og Nordfjord 0 0 Sondmore

22 (mariages contractés dans l'année). ringsvei. (Professions des hommes.) ( Données sommaires.) C. No.. Forædling Træ og Plantestoffe (industrie du bois, du papier etc.). Bygning, Vedligeholdelse, Udstyr og Bortleie Huse (bitiment). Tommermænd (sharpentiers). Skibs og Baadbyggeri samt Seil Q mageri (construetion de navires). Andre Industrigrene (industries autres). Haandværks og Fabrikdrift uopgivet Slags (industries non spécifiées). Handel og Land transport (commerce et transport sur terre). Skibsfart (navigatie). Arbeide ubestemt Slags (travail spécifié). non Embeds og Bestillingsmænd samt Personlag Tje. andre ved terielt neste ydende imma (domestiques). Arbeide beskjæftigede (hommes exerçant ou attachés aux profession libérales). I kke produktivt sans prolession). Uopgivne (profession non indiquée). 0. Oversigt ,, , 0 Riget (le royaume) Rigets Bygder (camp.). 0 Rigets Byer (villes) II. Bygderne stiftsvis. 0 Christiania Stift Hamars Stift 0 Christianssands Stift 0 Bergens Stift 00 _ Throndhjems Stift 0 Tromso Stift o _ lilt 0 0 0, 0,. Summa, III. Bygderne fogderivis. 0 Ide og Marker 0 0 Moss Rakkestad Aker og Follo : a) Ostre og Vestre Aker b) Resten Nedre Romerike Øvre Romerike Vinger og Odalen 0 Sohn. Sondre Østerdalen Nordre Østerdalen 0 0 Hedemarken Toten Sondre Gudbrandsdalen 0 Nordre Gudbi.andsdalen Hadeland og Land Valders Hallingdal Numedal og Sandsvær Ringerike 0 Buskerud 0 0 Jarlsberg Laurvik l o Bamble 0 0 Nedre Thelemarken Øvre Thelemarken Nedenees Sætersdalen Mandal Lister I * 0 JEederen og Dalerne.. I i Ryfylke 0 Sondhordland, Hardanger og Voss 0 i 0 Nordhordland Sogn Si:nd og Nordfjord. i Sondniore

23 C. No.. No.. Ægteskaber indgaaede i Aaret C. De gifte Mænds Stand og lim Summariske Opgaver. Samlet Antal indgaaede Ægteskaber (Tota/ des Imariages). Gaardbragere (propriétaires paysans). Leilændinge og Forpagtere (fermiers et métayers). Forfærdigelse Beklæd. ningsgjenstande (industrie de l'habillement). Husmænd (ouvriers fermiers). Andre Leihen beskjæf Gaard dings & Hus tigede bruger or mands ved Jordsinner pagter sonner brug og (file de sonner (fils de dets Br "gaard (fils de "hus næringer brugere"). fermiers et mænd"). (autres métayers). prof. agricol.). Fiskeri (pêches). Grubedrift og Stenbrydfling (mines et carrières). Forædling Mineralier og Metaller (industrie céramique et métallurgique). Tilvirkning Fortæringsgjenstande (industrie d'alimention). Forædling Spindestoffe (industrie textile). 0 Romsdal Nordmøre Orkedal Guldal Strinden og Selbo Fosen Stør og Værdalen Inderøen Namdalen '0 0 Sondre Helgeland 0 0 Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen Tromso 0 0 Alten Hammerfest Tanen Vardo Varanger 0, Summa, 0 0 IV. Byerne amtsvis. Christiania Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud 0 Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg N.edeneas Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal 0 Søndre Throndhjem Nordre Throndhjem Nordland Tromso Finmarken..,000 Summa V. De sterre Byer*). 0 Stavanger Drammen Christian ssand Frederikshald Frederiksstad Borten Christianssund Aalesund At) Christiania, Bergen og Throndhjem (0 Sondre Throndhjems Amts Bydistrikt) se under IV.

24 (mariages contraotés dans l'année). ringivei. (Professions des hommes.) (Données sommaires.) C. No.. Forædung Tree og Plantestoffe (industrie du bois, du papier etc.) Bygning, Vedligeholdelse, Udstyr og Bortleie Huse (bâtiment). Skibs og Baadbyggeri samt Seilmagert (construe (. de navires). Andre Industrigrene (industries autres). Haandværks og Fabrikdrift uopgivet Slags (industries non spécifiées). Handel og Landtransport (commerce et transport sur terre). Skibsfart (navig a tion). Arbeide ubestemt Slags (travail non spécifié). Person. lig Tjenesteydende (domestiques). Embeds og Bestillingsmænd samt andre ved immaterielt Arbeide beskj oeftigede (hommes exerçant ou attachés aux professions libérales). Ikke produktivt Arbeidende (individus sans profession). Tømmermænd (charpentiers). hopgivne (profession non indiquée). 0 I 0 0 i a Pi _ i i I 0 i 0 le 0 i 0 i i i 0.0, 0,! T i i li i ii i 0 i i Romsdal. Nordmøre. Orkedal. Guldal. Strinðen og Selbo. Fosen. Stør og Veardalen. Inderoen. Namdalen. Sondre Helgeland. Nordre Helgeland. Salten. Lofoten og Vesteraalen. Tromso. Alten. Hammerfest. Tanen. Vardø. Varanger. Summa. IV. Byerne amtsvis. Christiania. Smaalenene. Akershus. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg. Nedentes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Sondre Thronçlhjem. Nordre Throndhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Summa. V. De stare Byer. Stavanger. Drammen. Christianssand. Frederiksheld. Frederiksstad. Horten. Christianssund, Aalesund. *

25 0 C. No.. No.. Ægteskaber indgaaede i Aaret (mariages contractés dans année). D. Ægteskaber indgaaede i hver Maaned. (Mariages par mois.) Januar. Februar. Marts. April. Mai. Juni. Juli. August. Septbr. Oktbr. Novbr. Deebr. Summa. (Total.) 0 I. Oversigt. Riget (le royaume) Rigets Bygder (camp.).. Rigets Byer (villes) 0 0 0, 0,0,0,,, 0 0,,00,, 0,,.0,,000 II. Bygderne stiftsvis. Christiania Stift , Hamars Stift Christi anssands Stift... Bergens Stift Throndhjems Stift ,0 00,0 0, 0, Tromso Stift 0 0,,00 Sum ma 0 0,, 0, 0, IOW.00 III. Bygderne fogderivis. Ide og Marker IVro s s Rakkestad Aker og Follo a) Østre og Vestre Aker b) Resten Ned re Romerike Øvre Romerike Vinger og Odalen S olør Sondre Østerdalen Nord re Østerdalen Hedemarken Toten Sondre Gudbrandsdalen Nordre Gudbrandsdalen Hadeland og Land V alders ' T 0 Hallingdal Numedal og Sandsvær. Ringerike Buskerud Jarlsberg Laurvik Bamble Nedre Thelemarken Ø vre Thelemarken Nedenæs Sætersdalen Mandal Lister Jæderen og Dalerne... Ryfylke Sondhordland Hardanger og VOSS Nordhordland Sogn Sond og Nordfjord.... Sondmore

26 C. No.. No.. Ægteskaber indgaaede i Aaret (mariages contractés dans l'année). D. Ægteskaber indgaaede i hver Maaned (mariages par mots). Januar. Februar. Marts. April. Mai. Juni. Juli. August. Septbr. Oktbr. Novbr. Decbr. Summa. (Total.) 0 Romsdal 0 Nordmøre 0 0 Orkedal 0 Guldal 0 0 Strinden og Selbo 0 Fosen Stor og Værdalen Inderoen 0 0 Namdalen 0 Søndre Helgeland 0 Nordre Helgeland 0 Salten Lofoten og Vesteraalen 0 0 Senjen og Tromso 0 Alten Hammertest Tanen Vardo Varanger 0 Summa 0,, 0,00, 0, IV. Byerne amtsvis Christiania 0 Smaalenene 0 Akershus Hedemarken. Kristians Buskerud 0 0 Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg 0 Nedenæs 0 Lister og Mandal. Stavanger 0 0 Bergen 0 0 Nordre Bergenhus Romsdal 0 0 Sondre Throndhjem Nordre Throndhjem Nordland Tromso Finmarken 0 Summa 0 0 0,000 AT. De storre Bye re) Stavanger Drammen Christianssand Frederikshald Frederiksstad Horten Christianssu.nd Aalesund s 0 0) Christiania, Bergen og Throndhjem (0: Søndre Throndhjems Amts Bydistrikt) se under IV.

27 C. No.. No.. Fødsler i Aaret (les naissandes pendant l'année). A. Levendefodte og Dødfødte, ægte og uægtefødte Mandkjon og Kvindekjon, Tvilling og Trillingfødsler. (Nésvivants et mortsnés, naissances légitimes & illégitimes, masc. & fém., doubles & triples.) Af de Levendefødte vare : Af de Dødfødte vare: Af det samle (nésvivants). (mortsnés). Antal Fødsler Levende Dødfødte vare: Fødte Ægte (nésvivants)nés). (légitimes). (total). (morts.fflgte Uægte Ialt UægteTvilling Trilling (illégitimes). Mandkj. Kvindekj. Mandkj. Eindekj. Mandkj. Kvindekj. (masc.) (fém.) (masc.) (Min.) (masc.) (fém.) ladder fedslikr (nais (nai0 Mandkj. Hvindkj. Mandkj..Ivindk). canoes sane," (masc.) (fdm.) (mase.) döttbles). triples). i s 0 I. Oversigt. Riget (le royaume),,0,,,,,,,0 Rigets Bygder (camp.),, 0,,,00,,, Rigets, Byer (villes) 0,,00,,,0 II. Bygderne stiftsvis. Christiania Stift,,,,0, 0 Hamars Stift,0 00,0,,, Christianssands Stift.,,0,,0, 0 Bergens Stift,0,0, 0,, 0 Throndhjems Stift,0,, 0,0,0 Tromso Stift,,, 0,,0 Summa,, 0,,,00,,, III. Bygderne fogderivis Ide og Marker Moss,0 0 Rakkestad 0 Aker og Folio: a) Ostre og Vestre Aker 0 b) Resten 0 Nedre Romerike 00 0 Øvre Romerike 0 0 Vinger og Odalen 0 Solo'. 0 Sondre Østerdalen 0 Nordre Østerdalen 0 Hedemarken,0 Toten 0 Sondre Gudbrandsdalen Nordre Gudbrandsdalen 0 0 Hadeland og Land Valders 0 0 Hallingdal Numedal og Sandsvaer 0 Ringerike 0 Buskerud, 0 0 Jarlsberg, Latirvik Bamble 0 Nedre Thelemarken Øvre Thelemarken 0 Nedenaes,0 0 Saetersdalen 0 Mandal 0 g Lister Jfederen og Dalerne 0 Ryfylke, Sondhordland 0 00 Hardanger og Voss Nordhordland,0,0,0 0 Sogn, Sond og Nordfjord, 0 Sondmore,0 o i i 0.iIj 0

28 C. No.. No.. }Weer i Aaret (les naissances pendant l'année) I. A. Levendefodte og Dødfødte, tegte og utegtefodte Mandkjon og Kvindekjon, Tvilling og Trillingfødsler. (Nésvivants et mortsnés, naissances légitimes illégitimes, mase. et fém., doubles it triples.) Dødfødte (mortis. nés.) Ægte (légitimes). Mandkj. Kvindekj. Mandkj. (masc.) ( fém.) (masc.) Af de Levendefødte vare: Af de Dødfødte vare: (nésvivants). (mortsnés). Uægte ( illégitimes). Kvindekj. Mandkj. (fém.) (masc.) Ialt (total). Kvindekj. Mandkj. (fém.) (masc.) ÆgteMegte (légitimes). (illégitimes). Kvindkj. Mandkj. (fém.) (masc.) (fém.) Levende Fødte (néevivants). Af det samlede Antal Fødsler vare Tvillingri!edgierfessier (nais (naissances fiances doubles). triples). a 0 Romsdal,0 Nordmøre 0 Orkedal Guided Strinden og Selbo Fosen Stør og Værdalen Inderoen Namdalen 0, Sondre Helgeland 0 0 Nordre Helgeland Salten 0 Lofoten og Vesteraalen 0 0,0 Senjen og Tromso 0 Alten 0 00 Hammerfest 00 Tanen Vardo 0 0 Varanger 0 Summa,l, '0,,,00,,, 0 0 IV. Byerne amtsvis. Christiania,,, 0 0,, Smaalenene 0 Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Laurvik, Bratsberg Nedenæs 0 Lister og Mandal 0 0 Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Throndhjem Nordre Throndhjem. Nordland Tromso Finmarken, , Summa J00,, V. De større Byer*). Stavanger Drammen Christianssand Frederikshald I Frederiksstad Horten 0 0 ehristianssund 0 0 Aalesund ') Christiania, Bergen og Throndhjem (0: Sondre Throndhjems Amts Bydistrikt) se under IV

29 C. No.. No.. Fodder indregistrerede i Aaret (les naissances enregistrées pendant l'année). B. Forældrenes Fodselsaar (Age des parents)*).. Ved ægte Fodsler (enfants légitimes). Kvindernes Fodselsaar (années de naissance des femmes). Mændenes Fodselsaar. (Années de naissance des hommes.) eller senere eller tidligere. Summa. Ialt. I. Riget. (Le royaume.) M.) El) M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. 0. eller senere 0 0,, 0 0 0,0 0,0,,00 0,,0,,0,, 0,,0 0 0,, , ;,,,0,0,, 0,,,,, 0,, 0, 0 Q Summa,,0,0,,,0,, 0 0, 0,,0 ) II. Rigets Bygder. (Campagnes.) eller senere ,0, 0,,0 00,,0,,0 0, 0 0,0. 0,0,,,,,,, ,, ,0,,,, Summa 0,. 0,,,,,,,.,,,,0, 0, ILL Rigets Byer. (Villes.) eller senere , ,,0,,0, Summa 0,,,,,,, ".=) Blandt de i Aaret indregistrerede Fodsier er der endel, som har fundet Sted i Aaret (Born fødte i men døbte i ); for disses Vedkommende er deres Forældres Fødselsaar i nærværende Tabel rykket Aar frem, medens saadan Korrektion ikke er bleven gjort i de tidligere Aargange, hvilket medfører nogen, skjønt ikke vmsentlig Forskjel i Henseende til Fordelingen paa de enkelte Klasser Fodselsaar. ) M. 0 : sexe masculin. K. 0: sexe féminin. ) Opgave over Forældrenes Fodselsaar mangler for tilsammen,, hvor, vedkomme Bygderne og,0 Byerne ; her Mandkjøn,,, Kvindekjøn,,, 0

30 , I C. No.. No.. Podsler indregistrerede i Aaret (les naissances enregistrées pendant l'année). B. Forældrenes Fodselsaar (Age,. des parents)*).. Ved unte Fodsler (enfants illégithnes). WhEndenes Fodselsaar. (ARnées de naissance des I hommes.) I. Riget. (Le royaume.) eller senere 0 _ eller senere. M. ) K. ) M. i 0 0 I Kvindernes Fødselsaar (années de naissance des femmes). K. M. K. eller tidligere. Summa. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K ' , 0 0., i i 0 0!,0,0, Summa Moderens Alder desuden opgivet for Tilsammen f,0,0, ) II. Rigets Bygder. (Campagnes.) eller senere $ I _. _. I Summa ,,, Moderens Alder desuden opgivet for 0 Tilsammen ,,, i III. Rigets Byer. (Vines.) eller senere i _ Summa 0 i Moderens Alder desuden opgivet for I Tilsammen 0 0 i 0 000, ") Se Anmærkning paa foregaaende Side. I) M. o: sexe masculin. K. 0: sexe féminin. ) Opgave over Alder mangler for tilsammen, hvor 0 vedk. Bygderne og Byerne; her Mandkjon, 0 I I Kvindekjon,. Ialt.

31 C. No.. No. Fødsler i Aaret C. Levendefødte ægte Born, fordelte efter Barnefædrenes Næringsvei. Summariske Opgaver. Samlet Leilændinge og Antal Gaard Forpagtere Husmænd Fodte.., ( Districts.) (Total des proprio (fermiers (ouvriers ( airest. niéfermiers) naissances paysans). légitimes.) ' "'i. tayers). ægte brugere Gaardbrugersonner (fils de g aard Leilændings & Forpagtersonner (fils de brugere"). fermiers et métayers). (autres prof. agricol.). Fisker i (piches). (mines et carrières). Andre beskjæftigede Husmandssonnebrug og ved Jord (fils de dets Bi hus gnæringer wind"). Grubedrift og Stenbrydning Forcedling Mineralier og Metaller (industrie céramique et métallurgique). Tilvirkniug Fortæ ringsgjenstande (industrie d'alimentation). Forcedi n.,. pindes t off e. (industrie textile) ' Forfeerdigelse Beklædningsgj en staude gi an (industrie de rhabillenient). 0. Oversigt. Riget (le royaume)....,00,, Rigets Bygder (camp.) 0,0,, Rigets Byer (villes), II. Bygdene stiftsvis Christiania Stift Hamars Stift Christianssands Stift Bergens Stift Throndhjems Stift. Tromso Stift Summa,,,0,0,, 0,0,,,0,0,,, 0,0,,0,0, ,,0 0, 0,, , Bygdernefogderivis. Ide og Marker... Moss Rakkestad Asker og Follo a) Østreog Vestre Aker b) Resten Nedre Romerike Øvre Romerike Vinger og Odalen Soler Sondre Østerdalen Nordre Østerdalen Hedemarken Toten Sondre Gudbrandsdalen Nordre Gudbrandsdalen Hadeland og Land... V alders Hallingdal Numedal og Sandsvær Ringerike Buskerud Jarlsberg Laurvik Bamble Nedre Thelemarken Øvre Thelemarken Nedences SEetersdalen Mand al Lister Rederen og Dalerne. Ryfylke Sondhordland Hardanger og Voss. Nordhordland..... Sogn Sond og Nordfjord.. Sondrnore 0 0 0,0, 00, 0, 0,,0, , il i

32 (les naissances pendant l'année). (Naissances légitimes classées suivant les professions des pères.) (Données sommaires.) C. No.. Foræd Bygning, ling Vedlige Trm og holdelse, Plante Udstyr stoffe og Bort (industrie leie du bois, du Ruse papier etc.) bâtiment). Tømmermænd (charpentiers). Skibs og Baadbyggeri saint Seilmageri (construction de navires). Andre Industrigrene (industries autres). Haandværks og Fabrikdrift uopgivet Slags (industries non spécifiées). Handel og Landtransport (commerce et transport sur terre). Skibsfart (navigatien). Arbeide ubestemt Slags (travail non spécifié). Embeds og B estillingsmænd samt andre ved immaterielt Arbeide beskj ceftigede (hommes exerçant ou attachés aux professions libérales). Ikke produktivt Arbeidende (individus sans profession). Personlig Tj e nesteydende (domestiques). topgivne (profession non indiquée). 0, 0 0, 0,,,,0,0,,0 I. Oversigt. Bigot (le royaume). Rigets Bygder (camp.). Rigets Byer (villes). II. Bygderne stiftsvis ,,, Christiania Stift. Hamar Stift. Christianssands Stift. Bergens Stift. Trondhjems Stift. Tromsø Stift. 0 0,, 0 Summa., III. Bygderne fogderivis. Ide og Marker. Moss. Rakkestad. Aker og Folio: a) Østre og Vestre Aker. b) Resten. Nedre Romerike. Øvre Romerike. Vinger og Odalen. Solon Sondre Østerdalen. Nordre Østerdalen. Hedemarken. Toten. Søndre Gudbrandsdalen. Nordre Gudbrandsdalen Hadeland og Land, Valders, Hallingdal. Namedal og Ringerike. Buskerud. Jarlsberg. Laurvik. Sandsvær. Bamble. Nedre Thelemarken. Øvre Thelemarken. Neden ces. Sratersdalen Mandal. Lister. Rederen og Dalerne. Ryfylke. Sondhordland Hardanger og Voss. Nordhordland. Sogn. Sond og Nordfjord. Sondmore. *

33 C. No.. No.. Podgier I, Aaret C. Levendefødte wee Bern, fordelte efter Barnefædrenes Næringsiel. summariske Opgattir. Samlet Antal ægte Fødte. (Total des naissances légitimes.) Gaardbrugere (propriétaires paysans). Leikendinge og Forpagtere (fermiers et métayers). Forfcerdigelse Beklædningsgj enstande (industrie de l'habillement). Husmænd (ouvriers fermiers). Andre Leilæn beskjæf Gaard dings & Hus tigede bruger For mands ved Jordsønner pagter sønner brug og (fils de miner (fils de dets Bi "gaard (fils de "hus næringer brugere"). fermiers et mud"). (autres métayers). prof. agricol.). Fiskeri (Odes). Grabedrift og Stepbrydfling (mines et carrières). Formdling Mineralier og Metaller (industrie céramique et métallurgique). Tilvirkning Fortaringsgj enstande (industrie d'alimentation). Forædling Spindestoffe (industrie textile). 0 Romsdal Nordmøre 0 Orkedal Guldal 0. Strinden og Selbo 0 0 Fosen 0 0 SW og Værdalen 0 Inderøen Namdalen 0 0 Søndre Helgeland Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen Tromso 0, Alten Hammerfest _ Tanen 0.Vardo _ Varanger, Summa 0,0, 00,0 Iv. Byerne amtsvis. 0 Christiania, Smaalenene 0 Akershus Hedemarken Kristians Buskerud 0 Jarlsberg og Laurvik 0 0 Bratsberg Nedences Lister og Mandal i 0 Stavanger 0 0 Bergen,0 I Nordre Bergenhus i Romsdal Søndre Throndhjem ' Nordre Throndhjem i Nordland Tromso Finmarken Summa, 00 0 V. De storre Byer*). Stavanger Drammen Christianssand 0 Frederikshald 0 Frederiksstad 0 Horten Christianssund Aalesund *) Christiania, Bergen og Throndhjem (0: Søndre Throndhjems Amts Bydistrikt) se under IV.

34 (les naissances pendant Vannée). (Naissances légitimes classées suivant les professions des pères.) (Données sommaires.) C. No.. Foræd Bygning, ling Vedlige Træ og holdelse, Plante Udstyr stoffe og Bort (industrie leie du bois, du Huse papier etc.). (bâtiment). Ikke produktivt Arbeidende (individus sans profession). Tommermænd (charpentiers). Skibs og Baadbyggeri samt Seilmageri (construction de navires). Andre Industrigrene (industries autres). Haandværks og Fabrikdrift uopgivet Slags (industries non spécifiées). Handel og Landtransport (commerce et transport sur terre). Arbeide ubestemt Slags (travail non spécifié). Personlig Tjenesteydende (domestiques). Embeds og Bestillingsmænd samt andre ved immaterielt Arbeide beskjæftigede (hommes exerçant ou attachés aux professions libérales). Skibsfart (navigation). Uopgivne (profession non indiquée) Romsdal. Nordmøre. Orkedal. Guldal. Strinden og Selbo. Fosen. Stem og Værdalen. Inderoen. Namdalen o 0 0, 0, 0 Søndre Helgeland. Nordre Helgeland. Salten. Lofoten og Vesteraalen. Tromsø. Alten. Hammerfest. Tanen. Vardø. Varanger. Summa. Manum. V. Byerne amtsvis , Ii 0, 0 0 0, Christiania, Smaalenene. Akershus. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg. Neden OBS. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Søndre Throndhjern. Nordre Throndhjem. Nordland. Tromsø. Finmarken. Summa Si V. De storre Byer. Stavanger. Drammen. Christianssand, Frederikshald. Frederiksstad. Horten. Christianssund. Aalesund.

35 SO C. No.. No.. Fødsler i Aaret (les naissances pendant l'année). D. Maanedsvis. (Les naissances par mois.). Levendefødte ægte Bern. (Nésvivants légitimes.) Januar. Februar. Marts. April. Mai. Juni. August. Septbr. Oktbr. Novbr. Dear. M.').Q.) M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. Summa. (Total.)') I. Oversigt. Riget (le royaume) Rigets Bygder(camp.) Rigets Byer (villes) II. Bygderne stiftsvis. Christiania Stift Hamars Stift Christianssands Stift 0 Bergens Stift Throndhjems Stift Tromso Stift Summa III. Bygderne fogderivis. Ide og Marker Moss Rakkestad Aker og Folio: a) Østre og Vestre Aker b) Resten Nedre Romerike Øvre Romerike Vinger og Odalen Solør Sondre Østerdalen Nordre Østerdalen Hedemarken Toten Sondre Gudbrandsdalen. :Nordre Gudbrandsdalen. Hadeland og Land Valders Hallingdal Numedal og Sandsvær Ringerike Buskerud Jarlsberg Laurvik Bamble Nedre Thelemarken Øvre Thelemarken 0 Nedentts Stetersdalen 0 Mandal Lister 'Jcederen og Dalerne 0 Ryfylke 0 Sondhordland Hardanger og Voss Nordhordland 0 Sogn Sond og Nordfjord Sondmore ) ( , E i , ) M. o : sexe masculin; K. 0 sexe fdminin. ) Det samlede Antal Fodte hvert Kjøn er opgivet i Tabel No. A (pour les totaux de chacun des deux sexes voir le tableau No. A)

36 I C. NO.. No.. Podsler i Aaret (les naissances pendant l'année). D. Maanedsvis. (Les naissances par mois.). Levendefødte ægte Born. (Nésvivants légitimes.) Romsdal Nordmøre Orkedal Guldal Strinden og Selbo Fosen SW og Værdalen Inderøen Namdalen Sondre Helgeland Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromso Alten Hammerfest Tanen Vardø Varanger Januar. Februar. Marts. April. Mai. Juni. Juli. August. Septbr. Oktbr. Novbr. K. Decbr. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. M. K. I 0 I I ' Summa. (Total.) Si Summa 0, I I IV. Byerne amtsvis. Christiania 0 00 Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg NedenEes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Throndhjem Nordre Throndjem Nordland Tromso 0 0 Finmarken 0 Summa i V. De store Byer*). Stavanger Drammen Christianssand Frederikshald Frederiksstad Horten Christi anssund Aalesund e 0 0 Christiania, Bergen og Throndhjem (c: Sandre Throndhjems Amts Bydistrikt) se under IV. 0 I I I

37 C. No.. No.. Fødsler i Aaret (les naissances pendant l'année). D. Maanedsvis. (Les naissances par mois.). Levendefødte unte Born. (Nésvivants illégitimes.) Januar. Februar. Marts. April. Mai. Juni. Judi. August. Septbr. Oktbr. Novbr. M.') K.') M. K. M. K. M. K. M K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. _. Decbr. Summa. (Total.) 0 0 I. Oversigt.. Riget (e roaume) Rigets Bygder (camp.) Rigets Byer (villes) 0 0 II. Bygderne stiftsvis. Christiania Stift Hamars Stift Christianssands Stift Bergens Stift Throndhjems Stift Tromso Stift III. Bygderne fogderivis Ide og Marker Moss Rakkestad Aker og Follo : a) Ostre og V estre Aker b) Resten Nedre Romerike Øvre Romerike Vinger og Odalen Sohn. Søndre Østerdalen Nordre Østerdalen Hedemarken Toten Sondre Gudbrandsdalen Nordre Gudbrandsdalen Hadeland og Land Valdes's Hallingdal Numedal og Sandsvær Ringerike Buskerud Jarlsberg Laurvik Bamble Nedre Thelemarken Øvre Thelemarken Nedenees Sætersdalen Mandal Lister Rederen og Dalerne. Ryfylke Sondhordland Hardanger og Voss Nordhordland Sogn &aid og Nordfjord. Sondmore , e 0 Summa 0 loi*i 0 ' s,... ) M. sexe maseulin, K. o: sexe féminin. ) Se Side 0, Note. I I ' I, 0 I. I Š I *

38 C. No.. Nos, edsler Aaret (les naissances pendant Pannée). Maanedsvis. (Les naissances par mois.). Levendefodte uægte Born. (Nésvivants illégitimes.) Romsdal Nordmøre Orkedal Guldal Strinden og Selbo Fosen Stør og Værdalen inderoen.... Namdalen Sondre Helgeland Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromso Alten Hammerfest Tanen Vardø Varanger IV. Byerne amtsvis. Samar. Februar. Marts. Apvil. Mai. Juni. Juli. August. M. j K. M. K. M. K. K. M. K. M. K. M. K. M. 0 I I I 0 o 0 II gumma 0 0 Aar Christiania Smaalenene Akershus Hedemarken Christians Buskerud Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg Nedenæs Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Berg Romsdal.. Søndre Throndhjem Nordre Throndhjem Nordland Tromso Finmarken Summa I Septbr. Oktbr. Novbr. Decbr. K. M. K. M. I K. M. K. M. K. Summa. (Total.) 0. " i i i 0 I 0 00 ' 0 _. I 0 0 $ 0 ' 0 i 0 Ï J I V. De storre Byer*). Stay anger Drammen Christianssand Frederikshald. Frederiksstad II Horten Ohristianssund. Aalesund Christiania, Bergen og Throndkiem (0: Standre Throndkjems Amts Bydistrikt) se under IV. 0

39 C. No. L No. Fadsier i Aaret (les naissanoes pendant l'année), D. Maanedsvis. (Les naissances par mois,). Dodfedte vegte og uægte Born. (Mortsnés légitiffies illégitimes.) Iauuar. Februar. Marts. April. Mai. Juni. Juli. Aup.st. qeptbr.,. Oiobx. ovbr. Deobr.., pumma. (Total.).E.*) U. /E. U. E. U. E. U. E. U..Æ. U. /E. U. /E. U. E. U. E. U. JE. U. /E. U. 0 0 I. Oversigt. Riget (le royaume) , 0 0 Rigets By gder (camp.) *. Rigets Byer (villes) ' II. Bygderne stiftsvis. Christiania Stilt 0 0 Ham ars Stift J 0 ' ' 00 Christianssands Stift.. Bergens Stift 0 " 0 Throndhjems Stilt ' Tromso Stift 0 0 Summa 0 0 IN 0. Tš III. Bygdernefogderivis. Ide og Marker Moss I _ Rakkestad Asker og Follo: a) Østre og Vestre Aker b) Resten Nedre Romerike 0 Øvre Romerike Vinger og Odalen.... Solo'. I Sondre Østerdalen.... Nordre Østerdalen.... I Hedemarken Toten _. Sondre Gudbrandsdalen. Nordre Gudbrandsdalen Hadeland og Land.... Valders i 0 Hallingdal Numedal og Sandsvær Ringerike Buskerud. l. Jarlsberg Laurvik l'. Bamble Nedre Thelemarken.. Øvre Thelemarken ' Nedenes Sætersdalen Mandal Lister Jæderen og Dalerne.. Ryfylke '. Sondhordland Hardanger og Voss.. Nordhordland 0 Sogn 0 ) Sond og Nordfjord. Sondmore ` E. 0 : ægte (gitimes); U. 0: uægte (igitimes)., _ {

40 I C No.. Fadsier i Aaret (les naissances pendant l'année). D. Maanedsvis. (Les naissances par mois.). Dodfodte ægte og uægte Born. (Mortsnés légitimes illégitimes.) Januar. Februar. Marts. April. Mai. J'uni. Juli. August. Septbr. Oktbr. Novbr. Deob r. E. U. A. U. E. U. E. U. YE. U. A. U. E. U. E. U. E.! U. A. IrJ'. IL U. E. U. 0 0 s umma (Total., Romsdal Nordmøre Orkedal Guldal Strinden og Selbo Fosen Stør og VEerdalen Inderoen Namdalen Søndre Helgeland Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vestera,alen Senjen og Tromso Alten Hammerfest Tanen Vardo Varanger i I l. I i i, i i. Summa _ I IV. Byerne amtsvis. Christiania Smaalenene Akershus Hedemarken Christians Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg NedenEes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Throndhjem Nordre Throndjem Nordland Tromso, Finmarken, I '.... _....._.. _... Summa i V. De store Byern. Stavanger Drammen Christianssand Freðerikshald Frederiksstad Horten Christianssund Aalesund I I I. I "' i... ''. I 0 *) Christiania, Bergen og Throndhjem (o : Sondre Throndhjems Amts Bydistrikt) se under IV. *

41 C. No.. No.. Dødsfald indregistrerede i Aaree) De iodes Alder og Kin. Summariske Opgaver. Samlet Antal Wide (Nombre total des décès.) Her (dont) Mandkjøn Kvindeltjen (sexe (sexe masculin). féminin).. 0 / Mandkjon fodte i Aarene SUMma I I. Oversigt. Riget (le royaume),,,,,0 (Rigets Bygder (camp.),,,, 0 Rigets Byer (vines)..,,0,, 'IL Bygderne stiftsvis. hristiania Stift,0,0, 0 Hamars Stift,,, 0 0 'Christia,fiesands Stift,,0, 00 :Bergens Stift,0,0, 0 Throndhjems Stift,0,,0 0 rtroms0 Stift.:,,0,0. uini Š _j,,, 0 III. Bygderne fogderivis Ide og Marker 0,Moss 0 Rakkestad. 0.Aker og Folio: SS a) Ostre og Vestre Akei b) Rester' Nedre Romerike 0 Øvre Romerike' Vinger og Odalen Solor. 't 0 Son dre Østerdalen Vordre `` Østerdalen Hedemarken 0 Toten 0 0,Sondre Gudbrandsdalen 'Nordre Gudbrandsdalen 0 0 Hadeland og Land 0 Valders 0 0 Hallingdal 0 Numedal og Sandsiger 0 0 Ringerike Buskerud Jarlsberg.... Laarvik 0 Bamble 0 Nedre Thelemarken 0 Øvre Thelemarken Neden Etas 0 SS SEetersdalen 0 Mandal 0 Lister, Jtederen og Dalerne. Ryfylke. ; Sondhordland. 0 Hardanger og VOss 0 Nordhordland 0 0 Sogn.. 'Sind og NordfjOrd 0 Sondmore , 0, 0, 0 " , ' 0 0) De, der em døde i, men først begravede i, ere her medtagne, medens omvendt de i endnu ubegravede ikke ere medregnede. For bines Vedkommende er deres Fociselsaar i Opgaverne bleven rykket Aar længere frem. Den samme Regel er bleven befulgt i Tabellerne for de foregaaende

42 (lea déicès penclaut Pannée). gies décès par Age et par sexe):,(ponn SQttiireS.) C. No. <sexe masculin né pendant les années): 000 J p I. Oversigt. 0 0,,,0,0 *) Riget (le royaume).,,0 #) 0 Rigets Bygder (camp.) Rigets Byer (villet)) Bygderne stiftsvis Christiania Stift. 0 Hamars Stift, 0 Christianssands Stift. 0 0 Bergens Stift. 0 0 ) Trondhjems Stift. 00 Tromsø Stift.,,0 0 Summa III. Bygderne fogderivis. Ide og Marker. Moss Rakkestad. Aker og Folio: a) Østre og Vestre Aker. b) Resten, Nedre Romerike. Øvre Romerike. Vinger og dalen. Solør. Sondre Østerdalen. Nordre Østerdalen. Bedemarken. Toten. Søndre Gudbrandsdalen. Nordre Gudbrandsdalen. Hadeland og Land. Valders. Hallingdal. Numedal og Sandsvær. Ringerike. Buskerud. Jarlsberg. Laurvik. 0 0 o 0 Bamble. Nedre Thelemarken. Øvre Thelemarken. Nedenzes. Stetersdalen Mandal. Lister. Jwderen og Dalerne. Ryfylke Sondhordland. Hardanger og Voss. Nordhordland. Sogn. Bond og Nordfjord. Son dmore. e,) Den ene disse er født, død (Vestnæs PrEestegjeld), men begraven.

43 C. No.. No.. Dedsfild indregistrelede i Aaret A. De»odes Alder og Summariske Opptrer. Samlet Antal Døde. (Nombre total des décès.) MandkjØn (sexe masculin). Her (dont) Kvind.elcjOn (sexe fminin). 0 0 Atittidkjan fiat*.arate. Simms Romsdal Nordmøre Orkedal Guldal Strinden og Selbo Fosen Stør og Værdalen Inderøen Namdalen Søndre Helgeland Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraal en. Tromso Alten Hammerfest Tanen Vardø Varanger Summa , 0 0 0, ,, IV. Byerne amtsvis. Christiania Smaalenene Akershus Hedemarken Christians Buskerud Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg Nedenees Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Throndhjem Nordre Throndhjem Nordland Tromso Finmarken Sum ma, , 0 Si ,0, 0 0 V. De storre Byer*). Stavanger Drammen Christian ssand Frederikshald Frederiksstad Horten Christianssund Aalesund Christiania, Bergen og Throndhjem (0: Søndre Throndhjems Amts Bydistrikt) se under IV.

44 C. No.. (les décs penda$ Pannée) l. (Les décès par âge et par sexe.) (Données sommaires.) (sexe masculin né pendant les années :) (Districts). 0 *) Romsdal. Nordmøre Orkedal. 0 0 Guldal. 0 Strinden og Selbo Fosen. 0 0 Stør og 'Værdalen. I Inderøen. 0 Namdalen , 0 Søndre Helgeland. Nordre Helgeland. Salten. Lofoten og Vesteraalen. Tromso. A lten. Hammerfest. Tauten. Vardo. Varanger. 0 Summa Den ene disse er fodt, clod, men begraven. IV. Byerne amtsvis. Christiania. Smaalenene. Akershus. Hedemarken. Christians. Buskerud. Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg. Neden vas. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Sondre Thronðhjem. Nordre Throndhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Summ a. V. De stare Byer. Stavanger. Drammen. Christianssand. Frederikshold. Frederiksstad. Horten. Christianssund. A alesunð.

45 do C. No. No.. Dedsfald indregistrerede i. Aaret A. De Notes Alder og Him. Summariske Opgaver. litviudekjon &cite i Aarene Samlet Antal Røde at Kvindekj. (Total des r.déeès fémin.) Summa i I. Oversigt. Riget (le royaumej Rigets Bygder (camp.) Rigets Byer (villts) II. Bygderne stiftsvis. Chrisganis, SAM Hamars Stift. Christianssamds Stift. Bergens Stift.... Throndhjems Stift. Tromso Stift Summa III. Bygderne fogderivis. Ik Og Marker Moss Rakkestad Aker og Follo: a) Ostre og VeStre Aker b) Resten Nedre Romerike Øvre Romerike Vinger Qdalen,. olor Sondre Østerdalen Nordre 0Sterdtilen Hedemarken Toten Sondre Gudbrandsdalen Nordre Gudbiaiittsdalep Ftadltitid dg.`. Valders Hallingdal Numedal og Sandær Ringerike Buskerud. Jarlsberg..;.. Larvik.... Babble ; Nedre TheleMorken Øvre Thelemarken Nedentes Seatersdalen Mandal aer Jæderen og Dalenie Ryfylke,,0,,, 00 0, 0 0, 0 0, 0 0,,0 0,0 0 ; 0, : ' 0. SondhorIAp,d Hardanger tog Voss Nordhord land Sogn sond og * Ngr,(0." Sondmore 0 0 t a 0 0,,,

46 (d.0 pen:dallt.vaxinée). glo; gés pp,r Age et par sexe.) 0e$ sollimajos.) C. No..,, o fpningw,ipe0 les années) : [ ,00,,,00 0,, 0 0. I. Oversigt. Riget (le royaume). 0 Rigets Bygder (camp.). Rigets Byer (villes).. Bygderne stiftsvis Christiania Stift. Hamars Stift. 0 Christianssands Stift Bergens Stift. 0 0 Trondhjems Stift. 0 Tromsø Stift. 0, 0 Summa ' Ill. Bygderne fogderivis. Ide og Marker. Moss. Rakkestad. Aker og Folio; a) Østre og Vestre Aker. b) Resten. Nedre Romerike. Øvre Romerike. Vinger og dalen. Solør. Sondre Østerdalen. Nordre Østerdalen. Hedemarken. Toten. Sondre Gudbrandsdalen. Nordre Gudbrandsdalen. Hadeland og Land. Valders. I Hallingdal. Numedal og Sandsvær. Ringerike. Buskerud. Jarlsberg. Laurvik. Bamble. Nedre Thelemarken. Øvre Thelemarken. Nedenees. Seetersdalen. Mandal. Lister. Jwderen og Dalerne. Ryfylke. Sondhordland. Hardanger og Voss. Nordhordland. Sogn. Sond og Nordfjord. Sondmore.

47 C. No.. No.. Dedsfltid indregistrerede I Altret A. De &ides Alder tog Kjen. Summariske Opgaver. Samlet Antal Note Kvindekj. (Total des décès fémin.). 0 0 levindekjon fadte ilattila Summa Romsdal 0 Nordmøre I 0 Orkedal 0 I 0 Guldal Strinden og Selbo Fosen 0 0 Stør og Værdalen 0 Inderøen Namdalen Søndre Helgeland Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen Tromso Alten 0 Hammerfest 0 Tanen Vardo Varanger. Summa J,, , IV. Byerne amtsvis. Christiania 0 0 Smaalenene 0 0 Akershus Hedemarken Christians Buskerud 0 Jarlsberg og Laurvik Bratsberg 0 NedenEes 00 0 Lister og Mandal Stavanger 0 Bergen 0 0 Nordre Bergenhus, Romsdal Søndre Thronðhjem 0 Nordre Throndhjem Nordland Tromso Finmarken Summaj, 00 0, 0 0. V. De stare Byer*). Stavanger 0 0 Drammen Christianssand Frederikshald. Frederiksstad Horten 0 Christianssund Aalesund 0 Christiania, Bergen og Throndhjem (0: Sondre Throndhems Amts Bydistrikt) se under IV.

48 C. No.. (les décès pendant l'année) l. (Les décès par âge et par sexe.) (Données sommaires.) (les femmes nées pendant les années) : o o 0 0,, 0 0 Romsdal. Nordmøre. Orkedal. Guidai. Strinden og Selbo. Fosen. Stør og Vierdalen. Inderøen. Namdalen. Søndre Helgeland. Nordre Helgeland. Salten. Lofoten og Vesteraalen. Tromsø. Alten. Hammerfest. Tatien. Vardø. V aranger. Summa. o o o 0 IO lb lb o 0 o IV. Byerne amtsvis. Christiania, Smaalenene. Akershus Hedemarken. Christiane. Buskerud. Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg. Neden tes. Lister og Mandai. Stavanger. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Søndre Throndhjera. Nordre Throndhjem, Nordland. Tromso. Finmarken. Summa. o 0 0 V. De storre Byer. Stavanger. Drammen, Christianssand. Frederikshald. Frederiksstad. Horten. Christianssund, Aalesund. *

49 C. No.. No.. Dødsfald i Aaret (les décès pendant l'année). A. De Dodes Alder og lijon. (Les décès par âge et par sexe.) De enkelte Fodselsaar. (Les années de naissance.) Fodse saar. (Ann 'de naisswiqe.); Tilsvarende Aldcksaar. (&ge.) Riget. (Le royaume.) Bygder. (camp.) Mandkjon. Byer. (Villes.) D e d e. Her Christiania. Riget. (Le royaume.) Bygder. (Camp.) livindekjon. Byer. (Villes.) Her Christiania endel *,0, ' I , ,.0 0,0, S ' ,, ,, ,

50 C. NO.. No,. Dødsfald i Aaret (les décès pendant l'année). A. De Bodes Alder og lijon. (Les décès par âge et par sexe.) De enkelte Fodselsaar. (Les années de naissance.) Fodselsaar. (Anndes de naissance.) Tilsvarende Aldersaar. (Age.) Riget. (Le royaume.) B:Inpda. (Camp.) Mandkj on. Byer. (Villes.) Her Christiania,. D o d e. Riget. (Le.royaume.) Bygder. (Camp.) livindekj on. Byer. (Villes.) her Christiania i a a 0 J J OJ 00,,

51 C. No.. No.. Dødsfald i Aaret B. De Afdødes Næringsvei. Summariske Opgaver. Samlet Antal Andre Døde Leilændinge og Leihen beskjæf Mand Gaard dings & Hus tigede kjøn over Gaardbrugere Forpagtere Husmænd Bonner pagter sønner brug og bruger For mands ved Jord (Total des (propriétai res (fermiers (ouvriers (fila de sønner (fils de dets Bi gaarddeis masculins paysans). et métayers). ifermiers). (Lis de hus næringer brugere"). fermiers etmænd"). (autres métayers). au dessus prof. de ans.) Fiskeri (Piskes). 0 I. Oversigt. Riget (le royaume), Rigets Bygder (camp.),,0,,0, 0 Rigets Byer (villes), 0 II. Bygderne stiftsvis. Christiania Stift Hamars Stift Christianssands Stift Bergens Stift Throndhjems Stift Tromsø Stift,0,,,0, 0 0 Summa.,, Foræd Grube ling drift og Minera Sten lier og bryd Metaller fling (industrie (mines et céramique unika). et métallurgique). Tilvirkning Fortæringa gjen stande (industris d'alimentatien). Forædling Spindestoffe (industris (siffle). is Forfterdigelse a Bekbedflingsglenstande (industris de 'labillanent). 0 III. Bygderne fogderivis Ide og Marker Moss Rakkestad Aker og Folio: a) Østre og Vestre Aker b) Resten Nedre Romerike Øvre Romerike Vinger og Odalen Solør Søndre Østerdalen Nordre Østerdalen Hedemarken Toten Søndre Gudbrandsdalen Nordre Gudbrandsdalen Hadeland og Land Valders Hallingdal Numedal og Sandsvær Ringerike Buskerud Jarlsberg Laurvik Bamble Nedre Thelemarken Øvre Thelemarken Nedentes SEetersdalen Mandal Lister 'hederen og Dalerne Ryfylke Sondhordland Hardanger og Voss Nordhordland Sogn Si:nd og Nordfjord Stand møre a a 0 a J ii

52 (les décès pendant l'année). (Professions des individus décédés.) (Données sommaires.) C. No.. Foræd Bygning, ling Vedlige Træ og holdelse, Plante Udstyr stoffe og Bort (industrie leie du bois, du Huse papier etc.). (bâtiment). Tømmermænd (charpentiers). Skibs og Haand Baad værks og Handel byggeri Andre Fabrik og Landsamt Industri drift transport Seil grene uopgivet (commerce mageri (industries Slags et trans (construe autres). (industries port sur tion de non terre). navires). spécifiées). Skibsfart (navigalion). Arbeide ubestemt Slags (travail non spécifié). Personlig Tjenesteydende (domestiques). Embeds og Bestillingsmend samt andre ved immaterielt Arbeide beskjatigede (hommes exerçant ou attachés aux professions libérales). Ikke produktivt Arbeidende (individus sans profession). Uopgivne (profession non indiquée) ,, 0 I. Oversigt. Riget (le royaume). Rigets Bygder (camp). Rigets Byer (villes). 0 i , 0 0 II. Bygderne stiftsvis. Christiania Stift. Hamars Stift. Christianssands Stift. Bergens Stift. Trondhjems Stift. Tromso Stift. Summa. 0 ' io o III. Bygderne fogderivi s. Ide og Marker. Moss. Rakkestad Aker og Folio: a) Ostre og Vestre Aker. b) Resten. Nedre Romerike. Øvre Romerike. Vinger og Odalen. Solør. Søndre Østerdalen. i. ordre Østerdalen. Hedemarken. Toten. Søndre Gudbrandsdalen. Nordre Gudbrandsdalen. Hadeland og Land. Valders. Hallingdal. Numedal og Sandsvær. Ringerike. Buskerud. Jarlsberg. Laurvik, Bamble. Nedre Thelemarken. Øvre Thelettarken. Nedenms. Stetersdalen. Mandal. Lister. Rederen og Dalerne. Ryfylke. Sondhordland. Hardanger og Voss. Nordhordland. Sogn. Sond og Nordfjord. Sondmore.

53 C. No.. No. Dodsfald i Aaret B. De Afdødes læringsvei. Summariske Opgarver. LaOtodelre. Samlet Antal Døde Maudkjen over, (Total dei delta *ascüliñš au dessus de ans.) Leilæn Gaard dinge oḡ brugere Forpag (proprié tere tidies i (fermiers paysans). et mé, ' tayers). Rusmænd (ouvriers fermiers). Andre Leilæn beskjæf Guard dings & Hus tigede bruger For mands ved Jordsonner pagter sonner brug og (fils de sønner (ills de dets Bi gaard (fits de "hus næ/inger brugere). fermiers et meenv). (autres métayers). prof. agricol.). Fiskeri (pêches). Grubedrift og Stenbrydning (mines et carriéres). Forædling Mineralier og Metaller (industrie céramique et métallurgique). Tilvirkning Fortæringsgj en stande (industrie d'alimentation). Forædling Spindestoffe (industrie textile). Forfærdigels Béklæciningsgjenstande (industrie de l'habillement). 0 Orkedal Guldal Stitt/den og Fosen Stem Og Værdalen Inderoeu Namdalen Sondre Nordre lelgeland. Salten Lofoten og Vesteraalen lienjen og.tromeo.,. Allen.. Hammerlest Tanen Vardes Varanger e.r Sunma $ Si 0 0 0,, IV. Byerne amtsvis Chrlttiania 0 0 Smaalenene AkArellus, i. Hedemarken. Kristians. 0 Buskerud. 0 arlisberg og Laurvik xfiberg.0,.0 0 Neciews Lister og Mandal Stavanger 0 0 Bergen 0 gordie Bergenhus. Romsdal 0 Sondre Throndhjem Nordre Throndhjeni.' Nordland Tromso 0,,,, Finmarken..,. 0 Summa 0 0 v. De stare Byer* ) Stavanger Drammen 0 Ofiristianssand Frederikshald Frederiksstad Horten.. Christianssund Aalesund

54 (les clôcbs pendant l'année). (Professions des individus décédés.) (Données sommaires.) Forced Bygning, ling Vedlige Træ og holdelse, Plante Udstyr stofte og Bort (industrie leie da bois, du Huse papier eta.) (bâtiment). Skibsfart (navigation). Tommermænd (sharpentiers). Skibs og Baadbyggeri samt Seilmageri (construction de navires). Andre Industrigrene (industries autres). Haandværksog Fabrikdrift uopgivet Slags (industries non spécifiées). Handel og Landtransport (commerce et transport sir terre). C. NO.. Arbeide ubestemt Slags (travail non spécifié). Personlig Tjenesteydende (domestiques). Embeds og Bestillingsmænd samt andre ved immaterielt Arbeide beskjæftigede (hommes exerçant ou attachés aux professions libérales). Ikke produktivt Arbeidende (individus sans profession). Uopgivne (profession non indiquée) , 0 Romsdal. Nordmøre. Orkedal. Guldal. Strinden og Selbo. Fosen. Stør og Værdalen. Inderoen. Namdalen. Søndre Helgeland. Nordre Helgeland. Salten. Lofoten og Vesteraalen. Tromso. Alten. Hammerfest. Tanen. Vardø. Varanger. Summa IV. Byerne amtsvis. Christiania, Smaalenene. Akershus. Hedemarken. Christians. Buskerud. Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg. Nedenæs. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Sondre Throndhjem. Nordre Throndhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Summa. 0 0 V. De storre Byer. Stavanger. Drammen, Christianssand. Frederikshold. Frederiksstad. Horten. Christianssund. Aalesund. Simmairmamosomma

55 I 0 C. No.. No.. Dødsfald i Aaret (les décès pendant l'année), C. Antal Dødsfald maanedsvis. (Les décès par mois.) _ I I Januar. Februar. Marts. April. Mai. Juni. Juli. August. Septbr. Oktbr. Novbr. Dec br. summa. (Total.) I 0 I. Oversigt. Riget (le royaume),,,0,0,,,,,,0,0,, Rigets Bygder (camp.),,0,00,0,,,0,0,,,0, Rigets Byer (villes), II. Bygderne stiftsvis. Christiania Stift 0 0,0 Hamars Stift 0 0, Christianssands Stift. 0, Bergens Stift 0 ' O Throndhjems Stift 0 0 O Tromso Stift 0, Summa, _,,,,0,0,,,0,, III. Bygdern.e fogderivis Ide og Marker 0 0 Moss 0 Rakkestad 0 Aker og Follo : a) Ostre óg Vestre Aker 0 b) Resten 0 0 Nedre Romerike... 0 Øvre Romerike i. Vinger og Odalen 0 Solør 0 ' 0 Sondre Østerdalen Nordre Østerdalen Hedemarken Toten 0 0 Sondre Gudbrandsdalen. 0 Nordre Gudbrandsdalen Hadeland og Land Valders Hallingdal. 0 0 Numedal og SandsvEer 0 0 Ringerike 0 Buskerud Jarlsberg Laarvik ' ' I Bamble 0 Nedre Thelemarken 0 Øvre Thelemarken Nedeneas 0 SEetersdalen 0 0 Mandal Lister 0 Jæderen og Dalerne 0 0 Ryfylke 0 Sondhordland Hardanger og Voss ' 0 Nordhordland 0,0 Sogn I Sond og Nordfjord 0 0 Sondmore

56 C. No.. No.. Dødsfald i Aaret (les décès pendant l'année), C. Antal Dødsfald nanedsvis. (Les décès par mois.) Januar. Februar. Marts. April. Mai. Juli. August. Septbr. Oktbr. Novbr. Decbr. Summa. (Total.) 0 Romsdal Nordmøre 0 0 Orkedal Strinden og Selbo Fosen 0 0 Stor og Værdalen 0 0 Inderøen 0 Namdalen 0 Sondre Helgeland ' Nordre Helgeland Salten 0 Lofoten og Vesteraalen 0 Senjen og Tromso Alten Hammerfest 0 Tanen Vardo Varanger 0,0 Summa,00,0,,,,0,0,,,0,, IV. Byerne amtsvis. Christiania 0 0, Smaalenene Akershus 0 Hedemarken 0 Christians Buskerud 0 Jarlsberg og Laurvik 0 v 0 Bratsberg 0 0 Nedenæs 0 0 Lister og Mandal 0 Stavanger Bergen 0 0 P Nordre Bergenhus Romsdal 0 Sondre Throndhjem 0 Nordre Throndjem Nordland Tromso 0 Finmarken 0 Summa, V. De storre Byer*). Stavanger Drammen Cliristianssand Frederikshald Frederiksstad Horten Christianssund Aalesund , _ 0 Christiania, Bergen og Throndhjem (0: Sondre Throndhjems Amts Bydistrikt) se under IV. *

57 C. No.. No.. Dødsfald i Aaret (les décès pendant, l'année). D. Summariske Opgaver over de voldsomme Dodsfald ). (Les morts violentes. Données sommaires.) III. Bygderne fogderivis. Drukning (submersion). Mandki.)Kvindkj.) Ide og Marker Moss Rakkestad Aker og Folio: a) Østre og Vestre Aker b) Resten Nedre Romerike (Ore Romerike Vinger og Odalen Solar Sondre Østerdalen Nordre Østerdalen Hedemarken Toten Sondre Gudbrandsdalen Nordre Gudbrandsdalen Hadeland og Land Valders Hallingdal. Numedal og Sandsvær Ringerike Buskerud Jarlsberg Laurvik Bamble Nedre Thelemarken Øvre Thelemarken NedenEes Eetersdalen Mandal Lister Rederen og Dalerne Ryfylke Sondhordland Hardanger og Voss Nordhordland Sogn Bond og Nordfjord Sondmore Andre Ulykkestilfmlde (autres accidents). M. K. I. Oversigt. 0 Riget (le royaume) Rigets Bygder(eamp.) Rigets Byer (villes) II. Bygderne stiftsvis. Christiania Stift 0 Hamars Stift 0 Christianssands Stift 0 Bergens Stift Throndhjems Stift 0 Tromso Stift 0 Summa 0 0 ' Born under Timer (infanticides). M. Dræbte og Myrdede. K. Andre (autres). M. K. Selvmordere (suicides). M. K. 0 Ialt voldsomme Dødsfald (morts violentes). M. K. Tilsammen. (Total.),,, i ) I disse Opgaver ere indbefattede saavel de i Udlandet omkomne Norske som Udlændinge døde i Norge. Antallet de forste er betydeligt, men kan paa Grund Opgavernes Beskfenhed ikke nærmere angives. Antallet de sidste er ganske ringe, ea.. (Les personnes domicilides en Norvége et décéddes l'étra nger sont comprises dans ces données. Il en est de même en ce qui concerne les Etrangers décédés en Norvége, individus.) ) M. 0: sexe masculin; K. o: sexe féminin.

58 C. No.. No.. Dødsfald i Aaret (les décès pendant l'année). D. Summariske Opgaver over de voldsomme Dødsfald. (Les morts violentes. Données sommaires.) Drukning (submersion). Mandkj.i) Kvindkj.i) Andre Ulykkestilftelde (autres accidents). Born under Timer (infanticides). Dilate og Myrdede. Andre (autres). Selvmordere (suicides). M. K. M. K. M. K. M. K. M. K.. 0 Ialt voldsomme Dødsfald (morts violentes). Tilsammen. (Total.) Romsdal Nordmøre Orkedal Guidai Strinden og Selbo Fosen 0 Stør og Værdalen 0 Inderøen Namdalen Sondre Helgeland Nordre Helgeland 0 Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromso Alten Hammerfest Tanen Vardø i Varanger 0 Summa,0 IV. Byerne amtsvis. Christiania Smaalenene Akershus Hedemarken Christians Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg Nedenws Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Throndhjem Nordre Throndhjem Nordland Tromso Finmarken Summa V. De storre Byer ). Stavanger Drammen Christianssand Frederikshald Frederiksstad Horten Christianssund Aalesund 0 0 st 0 SI..=. = annumiminiimiiimmiiin ) M. 0: sexe masculin; K. o: sexe fdminin. ) Christiania, Bergen og Throndhjern (0: Søndre Throndhjems Amts Bydistrikt) se under IV, 0 i. 0. o I

59 C. No.. No.. Dødsfald i Aaret (les décès pendant Panne) E. Detaillerede Opgaver over de voldsomme Dødsfald. (Les morts violentes, donnée.; détaillées.) I. De forskjellige Slags ulykkelige Hændelser. Les divers accidents.) Druknede (noyés) : a. under Fiskeri (sous Oche).. b. Skibsfart (navi g all on) (ogsaa i Havn).. C. Baadfart (Seilads og Roning (en voyant ou ramant par bateau). d. ved at falde gjennem Is (noyés cause du brisement de la glace) e. ellers (autrement) Forbrændte og Skoldede (brûlures) Ihjelslagne Lyn (feu de ciel) Ihjelfrosne (congélation) Omkomne ved Sneskred (avalan ches) ved Jordskred (éboulement de terre) nedfaldende Træer (arbres tombants) andre nedf. Gjenstande (éboulement d'autres objets) Fald (chute) Kjørsel (voitures). Stenskred (éboulement de pierres, roches etc.) Kvalte : a. Ihjelliggede Born (enfants suffoqueés par l'imprudence):. ægte (légitimes). uægte (illégitimes) b. ved Kuldamp (asphyxiés) c. ellers (suffocation autre) Omkomne ved Vaadeskud (Gevaarskud) (armets à feu) Sprængning Miner og andre Grubeulykker (accidents des mines). Sagbrug, Maskiner etc. (accidents des scieries, des machines etc.)... Saar skarpe Vaaben og Redskaber (instruments tranchants) Drukket sig ihjel (abus de spirituaux) Omkomne ved Gift (poison).. Feiltagelse givet Medicin Dræbte Husdyr (tués par des animaux domestiques) Fundne døde paa Marken eller i Baad uden bekiendt Aarsag (trouvés morts) Ubekjendte Aarsager (causes inconnus) Rigets Rigets Bygder Byer (camp.). (villes). Christiania. Bygderne stiftsvis (les campagnes par diocses). Hamar. Bergen. Byerne stiftsvis (les villes par diocèses). M.) K.) M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M..K. M. K. M. K. M. K. M. K id Tromso SI ' 0 0 Riget (le royaume). Christianssand. Christianssand. Threadhjem. Christiania. Hamar. Bergen '. ' SI ii 0 _ Summa (total) I i 0 ) M. ø : sexe masculin ; K. o : sexe féminin 0 0,,

60 ' ' C. No.. No.. Dedsfald i Aaret (les décès pendant l'année) J. E. De taillerede Opgave r over de voldsomme Dødsfald. (Les morts violentes, données détaillées.) I. De forskjellige Slags ulykkelige Ilmu delser. (Les divers accidents.) Rekapitulation (Recapitulation par Age). Børn fødte i Aarene (0 Aar) Voxne fødte i Aarene (0 Aar) Voxne fødte i Aarene (0 0 Aar) Gamle fødte i Aarene og tidligere (over 0 Aar) 0 Riget Rigets 0. Bygderne stiftsvis Rigets (les campagnes pas diocéses). Byerne stiftsvis (les villes par diocèses) _ 0 Summa (total) j li I Herat Druknede (age des noyés.) Born fødte i Aarene (0 Aar) Voxne fødte i Aarene (0 Aar) 0 Voxne fødte i Aarene (0 0 Aar) 0 Gamle fødte i Aarene og tidligere (over 0 Aar) 0 Sumrna (total) Ï 0 0 A.) I D. ) D. A. A. D. D. II. Antal Druknede og andre ved Ulykkestilfælde omkonme i hver Maaned. (Submersion et autres accidents par mois ), A. Januar 0 :0 e) Februar Marts April 0 Mai 0 Juni Juli :, A ugust 0 September ' Oktober 0 November December Summa 0 0 laii 0 0.a. MOM& D. i A. D. A. D. 0MIMENNIIIIIINIMMI/MINIONIffilr K.) M.) M. K. M. M. M. K. M. K. M. M. K. M. K. M. KM KM K. M. K. M. M. (le roy Bygder Byer Christanssandhjem. ania. sand. i Mond Chrst ii Chrstans Christians Trondhjem. aue)* ra (camp.). (villes).christiania. Hamar. Bergen. Tromso. Hamar. Bergen. Tromso. M.H K.i) IVI. K. M. K. M. K. M. K. M. [K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. 'M. K. M. K. M. K. M. K III. Antal Selvmord i hver Maaned. (Suicides par mois.) Januar Februar Marts April 0. Mai Juni Juli August 0 September 0 Oktober.. November December Summa J IV. Selvmordernes Dodsmaade. (Instruments etc. des suicides.) Ved Hængning (suspension) Skydning (armes b, feu) Drukning (submersion) Kvælning (suffocation) skjærende eller stikkende Instrumenter (instruments tranchants) Gift (poison) Uopgivne (non indiqué) Summa I I 0, I f. ) m. o : sexe masculin. K. 0: sexe féminin. ) Druknede o : submersion. ) Andre o: autres. Aimirer m A. i D. A. D. 0' 0 AID. A. D. A. D. A. D. _ A. 0 D. A. D. A. K.

61 .., M C. No.. No.. Gifte, Fedte og Dade i A aret blandt dem, der ikke vare Medlemmer Statskirken. (Mariages, naissances et décès des dissidents.) Dissenter (ikke neer mere beteg. (Districts). net). Me tho dister.,.q wommiwipmem Apostolisk Frikirkelige. Baptister. Kvmkere. ' Epis k o pale. Romer sk Grtesk Mornionere. Katholske. Katholske. Jeder. Intet R e e r f t o e r. sv,ni m fund. G.0.0.) G. I F.D. G.IFID.G.IFID. G.IF.ID. G. F.). G. KID. G. F.ID. G. F.ID. G.IF. D. G.IF. D. G.IF.ID. G. F. D , I. Oversigt. 0 Riget (le royaume) Rigets Bygder(camp,) 0 0 Rigets Byer (villes) 0,. II. Bygder.., Borge. '., V arteig Onso. Eidsteig Østre Aker. Vestre Aker '..... _. Bærum i, }Wand., Eidsvold Flesberg Norderhov Lier i. Roken i, Botne Boire I. Stem Ramntes Andebo, Hedrum. Nordre Odalen..,. Vestre Toten Jævnaker... Gjerpen I Bamble Sandøked al Solum. Holden.. Bo (Telemarken) Tinn, _. Søndeled Kvinesdal. Klep : Høiland....,.. Strand Søvde Rennesø Skjold. _. Avaldsnms Sveen Askoen t Aárstad.t Haus. Ytre Hol medal.. i Bod Børsen.. Skogn Opdal'. Mosviken o gverran.. Nedre Størdal.... Hadsel I ) Gifte 0: mariages. ) Fødte 0: naissances. ) Døde 0: ddcbs. Summa., I. ilamusummas

62 C. No.. No. Gifte, Fedte og Døde. I Aaret blandt dem, der ikke vare Medlemmer Statskirken. (Mariages, naissances et décès des dissidents.) Dissentere (ikke 'mere betegnet). G.)I F0.) G, F. ID. G.I Apostolisk Frikikkelige. Methodister. Baptister. Kvækere. Episkopale. Romersk Katholske Mor. monere. G. F.D. G. F.ID. G.IF.D. G. F.D. D. Jøder. Græsk Katholske. Reformerte. Intet Samfund. G. F:ID. G. Summa. F. D. ( e k o 0 0 $ $ Dverberg Tron denæs Sand Lenvik Tromsosundet Balsfjorden Lyngen Tanen Summa,. ` I 0 Ill. Byer. Christiania Frederikshald. Frederiksstad. Moss Hønefos Kongsberg Drammen Hol mestrand... Laurvik Skien Porsgrund Langesund Kragerø Risør Tvedestrand Arendal Christianssand Ekersund Stavanger Bergen Throndhjem Lev anger Tromso Vardo Vadsø 0 Sum ma 0.. _.,..... _, _ a.... _.,.. i _T 0 0 ) Gifte D: mariages. ) Fodte 0: naissances. ) Døde 0: dhès.

63 C. No.. Fodselsaar. (Années de naissance.) No.. Udvandringen til Lande udenfor Europa i Aaret (émigration á des pays hors de l'europe pendant l'année). A. De Udvandredes Non og Fodselsaar (les émigrés par sexe et par âge). Riget (le royaume). Rigets Rigets Bygder Byer (camp.). (villes). M.) I K) M. K.M. I K. lo Bygderne stiftsvis (les campagnes par diocèses). Christians Christiania.' Hamar. Bergen. i ThrondTromso. sand. hjem. M. I K. M I K. M. K. M. I K., / K. M. I K. 0 0, 0, 0 =_ Hamar. Ohristianssand. Bergen. M. I M K.. I K. M. I K. Christiania. M. I K. 0 Byerne stiftsvis (les villes par diocèses). Thrond: hjem. M. I K. gg 0 ' Tromso. Oh.ristia 'ma By. M. I lif. K , i! ii I ' MINNIIMMININIM Ii ! I 0 I ' ) M. a : sex masculin ; K. a : sexe fe'minin. Sf 0, 0!. j.!,, 0. ; i. i i.. i is. i i. i

64 Fordselsur. (Anndes de naissance.) C. ÌÇo. L No.. Udvandringen til Lande udenfor Europa i Aaret (émigration des pays hors de l'europe pendant l'année). A. De Udvandredes Kin og Fodselsaar (les émigrés par sexe et par Age). Riget (le royaume). M.) K.) Bygderne stiftsvis Rigets Rigets (les campagnes par dioceses). Bygder Bygder (camp.). (villes). Christiania. Hamar Christians Bergen. ' Trond ' sand. hjem. Tromso. M. K. M. K._ M. K. N. K. M. K. M. K. M. K. M. K. 0 0 ' 0 0 0, lii Christianssand. Bergen. M. K. M. i K. Christiania. M. K. 0 Hamar. M. K. Byerne stiftsvis (les villes par dioceses). 0 I Thrond Tromso. Ohristiahjem. I nia By. M. K. M. K.M. \K soi i 0, 0 J 0,,! lit it 0 I I F, 0 H 0 0 F ', , ] / F ). IlI I I 0 0 ) M. o : sexe masculin; K. ;): sexe fminin. ) For Personer mangler Opgave over Fodselsaar. *

65 0 C. No.. No., Udvandringen til Lando udenfor, Europa i Aaret B. De udvandrede Mends Summariske Opgaver. I. Oversigt. Riget (le royaume), 0 0 Rigets Bygder (camp.)., 0 Rigets Byer (villes) Il. Bygderne stiftsvis. Samlel Antal. Mandspersoner med opgivetfodselsaar eller tidligere. (Hommes pour lesquels l'année de naissance š été indiqué ou à. une des années précédentes.) a b de llabil, lernet). Gaardbrugere (propriétaires paysans). Leihendinge og Forpagtere (fermiers et mélayers,. Husmænd (ouvriers fermiers). Leilæn Gaard dings & Husbruger For mandssonner pagter miner (fils de. sonner (fils de gaard (fits de husbrugere") fermiers et mænd"). métayers). Andre beskjoeftigede ved Jordbrug og dets Binæringer (autres prof. agricol.). Fiskeri (pêches). Grubedrift og Stenbrydfling (mines et carriéres), ForEedling Spindestoffe (industrie textile). 0 0 Forædling Mineralier og Metaller (industrie céramique et métallurgique). Tilvirkning FortEeringsgj enstande (industrie d'alimentation). Forfmrdigelte Beklmdniligsgj enstande (induotrie. 0 Christiania Stift Hamars Stift (hristianssands Stift.. Bergens Stift Throndhjems Stift Tromso Stift Summa 0 III. Bygderne fogderivis Ide og Marker Moss Rakkestad Aker og Follo a) Ostre og Vestre Aker 0 b) Resten Nedre Romerike Ovre Romerike Vinger og Odalen Solør Sondre Østerdalen Nordre Østerdalen Hedemarken Toten Sondre Gudbrandsdalen Nordre Gudbrandsdalen Hadeland og Land V alders Hallingdal Numedal og Sandsvær Ringerike Buskerud Jarlsberg Laurvik Bamble Nedre Thelemarken Øvre Thelemarken Nedenws SEetersdalen Mand al Lister Jiederen og Dalerne Ryfylke s. Sondhordland Hardanger og Voss Nordhordland Sogn Sond og Nordfjord... Sondmore ' 0 lo

66 C. No.. (migration à, des pays hors de l'europe pendant l'année), Næringsvei. (Professions des hommes émigrés.) (Données sommaires.) Foræd Bygning, ling Vedlige Træ og holdelse, Plante Udstyr stoffe og. Bort (industrie leie du bois, du Huse papier etc.). (bitiment). Ikke produktivt Arbeidende (individus sans profession). Tømmermænd (charpentiers). Skibs og Baadbyggeri Andre samt Industri Seil grene mageri (industries (construe autres). tien de navires). Haandværks og Handel Fabrik og Landdrift transport uopgivet (commerce Slags et trans (industries port sur non terre), spécifiées). Arbeide ubestemt Slags (travail non spécifié). Skibsfart (navigation). Personlig Tjenesteydende (domestiques). Embeds og. Bestillingsmænd samt andre ved immaterielt Arbeide beskjæftigede (hommes exerçant ou attachés aux professions libérales). Uopgivne (profession non indiquée) I. Oversigt. Riget (le royaume). Rigets Bygder (camp.). Rigets Byer (villes) _ II. Bygderne stiftsvis. Christiania Stift. Hamars Stift. Christianssands Stift. Bergens Stift. Trondhjems Stift. Tromsø Stift. Summa. III. Bygderne fogderivis. Ide og Marker. Moss. Rakkestad Aker og Follo : a) Østre og Vestre Aker. b) Resten. Nedre Romerike. Øvre Romerike. Vinger og Odalen. Solør. Sondre Østerdalen. N ordre Østerdalen. Hedemarken. Tat n. Oftdbrandsdalen. Nordre Gudbrandsd alen. Hadpiland og Land. Valders. Hallingdal. Numedal og Sandsvær. Ringerike. Buskerud. Jarlsberg. Laurvik. Bamble. Nedre Thelemarken. Øvre Thelemarken. Nedenees. Seetersdalen. Mandal., I Lister. Jwderen og Dalerne. Ryfylke. Sondhordland. Hardanger og Voss. Nordhordland. Sogn. Sond og Nordfjord. Sondmore.

67 C. No.. No.. Udvandringen til Lande udenfor Europa i Aaret B. De udvandrede Summariske Opgaver. a Samlet Antal Mandspersoner med opgivetfodselsaar eller tidligere. (Hommespour lesquels l'année de naissance i été indiqué on a une des années précédentes.) b Leilænbrugere dre F dinge og (proprio tere takes (fermiers paysans). et métayers). Husmænd (ouvriers fermiers). Andre Leiken beskjeddings & Hus tigede Gaardbrugersønnepagter sonner brug og For mands ved Jord (fils de sønner (fils de dets Bi "ga ardbrugere"). fermiers et mnd"). (autres (fils de "hus næringer métayers).prof. agricol.). Grubedrift og Stenbrydning (mines et carrières). 0 Forædling Mineralier og Met aller (industrie céramique et métallurgique). Tilvirkning Fortæring gjenstande (industrie d'alimentation). Forædling Spindestoffe (industrie textile). Forfmrdigels,f Beklædflingsgjen stande (industrie de l'habillement). Romsdal Nordmøre Orkedal Guidai &rinden og Selbo Fosen Stor og Værdalen. deroen Namdalen 0 0 Sondre Helgeland Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromsø. Alten Hammerfest 'fanen II Vardø Varanger, Summa e 0i 000, L IV. Byerne amtsvis. qhristiania Sto aalenene Akershus..... Hedemark en Christians Buskerud.. Jarlsberg og Laurvik Bratsberg Neden æs Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Iergenhus Romsdal Sindre Throndhjem Nordre Throndhjem.. Nordland Tromsø.. Finmarken Summa 0 n. 0 v. De større Byer*) Stavanger Drammen..... Christianssand Frederikshald Frederiksstad Horten Christianssund A alesund ) Christiania, Bergen og Throndhjem (a: Søndre Throndhjems Amts Bydistrikt) se under IV. amourg n. MEINE

68 C. No.. (émigration á des pays hors de l'europe pendant l'année). Næringsvei. (Professions des hommes émigrés.) (Données sommaires.) Foræd Bygning, ling Vedlige Træ og holdelse, Plante Udstyr stoffe og Bort (industrie leie du bois, du Huse papier etc.) (bâtiment). Ikke produktivt Arbeidende (individus sans profession). Tømmermænd (charpentiers). Skibs og Baadbyggeri samt Seilmageri (construction de navires). Andre Industrigrene (industries autres). Haandværksog Fabrik: drift uopgivet Slags (industries non spécifiées). Handel og Landtransport (commerce et transport sur terre). Arbeide ubestemt Slags (travail non spécifié). Personlig Tjenesteydende (domestiques). Embeds og; Bestillingsmænd samt andre ved immaterielt Arbeide beskjæftigede (hommes exerçant ou attachés aux professions libérales). Skibsfart (navigation). Uopgivne (profession non indiquée). 0 0 Romsdal. Nordmøre. Orkedal. Guidai. Strinden og Selbo. Fosen. Stør og Værdalen. Inderøen. Namdalen. SI Søndre Helgeland. Nordre Helgeland. Salten. Lofoten og Vesteraalen. Senj en og Tromsø. Alten. Hammerfest. Tanen. Vardø. Varanger. Summa. i L IV. Byerne amtsvis. Christiania, Smaalenene. Akershus. Hedemarken. Christians. Buskerud. Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg. Nedenees. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Søndre Throndhjem. Nordre Throndhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Sum ma. V. De storre Byer. Stavanger. Drammen, Christianssand. Frederikshald. Frederiksstad. Horten. Christianssund. Aalesund. ilommi wasammili samrsam is

69 Indhoid. Table des matières. Indledning Side. Introduction Pages. No. Summariske Opgav.ir over Folkemængdens Bevægelse Aaret. Ægteskaber indgaaede i Aaret. A. Antallet Ægteskaber indgaaede mellem Ungkarle og Piger, Ungkarle og Enker, Enkemænd og Piger, Enkemænd og Enker samt de Ægteviedes Fødselsaar femaarsvis B. De Ægteviede fordelte paa de enkelte Fodselsaar C. De gifte Mænds Stand og Næringsvei D. Ægteskaber indgaaede i hver Maaned 0. Fødsler i Aaret. A. Levendefødte og Dødfødte, ægte og uægtefødte, Mandkjøn og Kvindekjøn, Tvilling og Trillingfødsler B. Forældrenes Fødselsaar C. Levende ægte Born, fordelte efter Barnefædrenes Næringsvei D. Maanedsvis 0. Dødsfald i Aaret. A. De Dødes Alder og Kjøn B. De Afdødes Næringsvei C. Antal Dødsfald maanedsvis 0 D. Summariske Opgaver over de voldsomme Dødsfald E. Detaillerede Opgaver over de voldsomme Dodsfald. Gifte, Fødte og Døde i Aaret blandt dem, der ikke vare Medlemmer Statskirken. Udvandringen til Lande udenfor Europa i Aaret. A. De Udvandredes Kjøn og Fødselsaar. B. De udvandrede Mænds Næringsvei 0 No.. Résumé. Mariages contractés dans l'année. A. Mariages par état civil et par groupes d'années de naissance B. Les mariés par chaque année de naissance C. Professions des hommes D. Mariages par mois 0. Naissances pendant l'année. A. Nésvivants et mortsnés, naissances légitimes & illégitimes, masc. & fém., doubles & triples B. Age des parents C. Naissances légitimes classées suivant les professions des pères D. Les naissances par mois 0. Décès pendant l'année. A Les décès par âge et par sexe B. Professions des individus décédés (. Les décès par mois 0 D. Les morts violentes, données sommaires E Les morts violentes, données détaillées. Mariages, naissances et décès des dissidents. Émigration à des pays hors de l'europe pendant l'année. A. Émigration par âge et par sexe. B. Professions des hommes émigres 0

70 ,soyk.), fa),, kgio,>k,;)t,

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. OVERSIGT OVER FORDAFGIFTSFONDETS INDLEGTER 00 UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1886.

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS Nr.. OVER SIGT OVER OPLYSNINGSVIESENETS FONDS INDIVEG-T PIR OG U-DG-IFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG 1I1UDERVISNINGSV/ESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI, 1877.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

STATISTISKE OPGAVER. F. No 2. FOR A_ALRET 10677. POST-DEPARTEMENTET. MARINE - II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger.

STATISTISKE OPGAVER. F. No 2. FOR A_ALRET 10677. POST-DEPARTEMENTET. MARINE - II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger. F. No 2. STATISTISKE OPGAVER vedkommende,bet NoBIKE p osiullsen. II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger. FOR A_ALRET 10677. UDGIVNE AF MARINE - OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA.

Læs mere

Folkem ongclens Bevwgelse I Aaret 1869.

Folkem ongclens Bevwgelse I Aaret 1869. Summarisk_e Opgaver over Folkem ongclens Bevwgelse Aaret , Distrikter C No, No,, Summariske Opgaver over Folkemængdens Bevægelse i Aaret, Overskud Hite Gifts Par Levende Eddie Dlide (Lod R dte, Uægte levende

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 78. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. Ægteskaber

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

SEA FISHERIES OF NORWAY

SEA FISHERIES OF NORWAY C. No. 9. STATISTICS OF THE SEA FISHERIES OF NORWAY DURING THE YEAR issi WITH RETROSPECTIVE STATISTICAL TABLES RELATING TO THE SEA FISHERIES IN THE YEARS 18661881 PUBLISHED BY THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE.

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I karene 87875. ØØao UDGIVNE AF BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania. TRYST I RINGVOLDS BOC}TRYgKERI. 880. Ved Udgangen af 875 var let af særskilt

Læs mere

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA OVERSIGT OVER lonitninsfonfillips INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni 1888. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1889. Register.

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88 (Rapports consulaires) Den norske

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

FOIN Boylgolso

FOIN Boylgolso C No TABELLER VEDKOMMENDE FOIN0 Boylgolso AARET Udgivn e af Det statistiske Centralbureau KRIS TIANI A TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI C No I () Indhold Tabel Summask Oversigt Ægtevielser fordelte efter

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

Kommune Befolkning 1 jan 2009 Arbeidsplasser 4 kv 2008 5861 2908 11838 8795 2757 1059 5673 2723 2283 1129 4327 2102 2950 980 2655 618 E39-regionen 38344 20314 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

FOLKETIELLING FOR. Ra-r KONGERIGET. den 31te December (Forelobige Resultater.)

FOLKETIELLING FOR. Ra-r KONGERIGET. den 31te December (Forelobige Resultater.) 4 FOLKETELLNG FOR KONGERGET Rar den 3te December 875. (Forelobige Resultater.) 3 Folkemængden i igets Stifter, Provstier, Froastegjeld og Sogne. Distrikter, Folkemæugde i de enkelte Sogne Folkelllælogde

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1 STE HALVAAR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I IL TØNSBERGS BOGTRYKKERI,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD E.. TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD VEI) ARMEENS REKRUTERING 878 R À GENERAL CHIRURGEN. RrT C H RISTIAN IA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 879 Ind hold. Table des matéres. Sde. A. Det samlede Resultat af

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere