Folketællingen i Kongeriget Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketællingen i Kongeriget Norge"

Transkript

1 NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 78. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. Ægteskaber mellem Nærbeslægtede. Navnefortegnelse over Personer, 9 Aar og derover. (Recensement du " Janvier 89: Population classée par nationalité, par lieux de naissance et par culte. Aveugles, sourdsmuets et aliénés. Mariages consanguins. Liste nominative des individus agés de 9 ans et audessus.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. Aschehoug & C o. 897.

2 Tidligere udgivne Hefter vedkommende Folketællingen Januar 89 se Norges officielle Statistik, Tredie Række No. 0, 9, og 9. STEENSKE BODTRYKKERI.

3 Indhold. Forord Rettelser Side. VII VIII Tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Nationalitet og Fedested I Januar 89. Tabel. Antal Personer af finsk (kvænsk) og lappisk Nationalitet med Oplysning angaaende Sprogforhold samt om Antallet af nomadiserende Lapper Januar 89. Personer af blandet Nationalitet Januar 89, fordelt efter Faderens og Moderens Nationalitet {jfr. Tillægstabellen Side 9). Den finske (kvænske) Befolkning Januar 89, fordelt efter gjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. Den lappiske Befolkning Januar 89, fordelt efter gjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. Den finske (kvænske) Befolkning Januar 89 i Tromsø og Finmarkens Amters Landdistrikter, fordelt efter Livsstilling og ægteskabelig Stilling, forsaavidt angaar tilstedeværende Personer over Aar. Den lappiske Befolkning Januar 89 i Tromsø og Finmarkens Amters Landdistrikter, fordelt efter Livsstilling og ægteskabelig Stilling, forsaavidt angaar tilstedeværende Personer over Aar 9 7. Den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Fødesteder. (Summariske Opgaver.) 8. Nærmere Oplysninger angaaende de indenrigske Fødesteder 9. ' Nærmere Oplysninger angaaende de udenrigske Fødesteder 0. Specielle Oplysninger angaaende de Fogderier, Herreder og Byer, hvor de udenrigs fødte Personer opholdt sig Januar 89. Den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Fødesteder med Oplysning om Antallet af Personer over og under Aar af hvert gjøn. Detaillerede Oplysninger angaaende Kjon, Alder og ægteskabelig Stilling for de i Udlandet fødte Personer Hjemmeherende Folkemængde fordelt efter Trosbekjendelse I Januar 89. A. Systematisk Fortegnelse over de forskjellige Bekjendelser 7 B. Alfabetisk Fortegnelse over Dissenteres forskjellige Benævnelser, med Henvisning til foranstaaende systematiske Fortegnelse 7. Det samlede Antal Dissentere.af de forskjellige Bekjendelser Januar 89 7

4 IV Blinde, Davstumme og Sindssyge. Ægteskaber mellem Nærbeslægtede. Navnefortegnelse over Personer, 9 Aar og derover, I Januar 89. (Efter den tilstedeværende Folkemængde.) Tabel. Antallet af Blinde, Døvstumme og Sindssyge Januar De Blinde, Døvstumme og Sindssyge fordelte efter.gjøn, Alder og ægteskabelig Stilling Januar De Blinde, Døvstumme og Sindssyge fordelte efter Fødesteder Januar De Blinde og Døvstumme fordelte efter Livsstilling Januar Opgaver over Ægteskaber mellem Nærbeslægtede Januar Navnefortegnelse over Personer, 9 Aar og derover, Januar 89 0 Side. Tillæg til Tabel vedkommende Personer af blandet Nationalitet 9 a. Personer af blandet Nationalitet, fordelt efter deres Afstamning 9 b. Personer af blandet Nationalitet, fordelt paa de Nationaliteter, til hvilke de i Tabel (hovedsagelig efter deres Sprog) er blevne henførte 0

5 Table des matières. Préface Errata Pages. VII VIII Population de fait classée par nationalité et par lieux de naissance au ler Janvier 89. Tableau no. Nombre des Finnois (Quaines) et des Lapons avec indication du langage et du nombre des Lapons nomades. Individus de nationalité mixte classés par nationalité du père et de la mère. Finnois (Quaines) classés par sexe, par âge et par état civil. Lapons classés par sexe, par âge et par état civil. La population finnoise (quaine) des campagnes de Tromsø et de Finmarken répartie par profession et état civil pour les individus agés de ans et audessus et appartenant à la population de fait «. Lapons des campagnes de Tromsø et Finmarken répartis par profession et état civil pour les individus agés de ans et audessus et appartenant à la population de fait «7. Population de fait par lieu de naissance. (Données sommaires.). «8. Renseignements détaillés des lieux de naissance pour les individus nés en Norvége «9. Renseignements détaillés des lieux de naissance pour les individus nés à l'étranger «0. Spécification détaillée des souspréfectures, des communes rurales et des villes, où les personnes nées à l'étranger séjournaient au ler Janvier 89 «. Population de fait répartie par lieu du nombre des individus audessus divisés par sexe «. Individus nés dans les pays étrangers et par état civil de naissance avec indication de et audessous de ans, répartis par sexe, par âge 9 Population domiciliée classée par culte au ler Janvier 89. A. Nomenclature systématique des diverses confessions. 7 B. Nomenclature alphabétique des diverses dénominations des dissidents avec indication de leur classement par confession 7 «. Nombre des dissidents appartenant aux différentes confessions... 7

6 VI Aveugles, sourdsmuets et aliénés. Mariages consanguins. Liste nominative des individus agés de 9 ans et audessus au ler Janvier 89. (Population de fait.) Tableau no. Nombre des aveugles, des sourdsmuets et des aliénés 90. Les aveugles, les sourdsmuets et les aliénés par sexe, par âge et par état civil 0 e. Les aveugles, les sourdsmuets et les aliénés classés par lieux de naissance «7. Les aveugles et les sourdsmuets classés par professions e 8. Mariages consanguins 9. Liste nominative des individus agés de 9 ans et audessus au ter Janvier 89 0 Page Appendice au tableau no. concernant les individus de nationalité mixte en ler, ième, ième et ième degré

7 Forord. Bnreauet har herved den Ære at fremlægge Resultaterne af den almindelige Folketælling Januar 89, forsaavidt angaar Opgaver over Folkemængden fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse samt over Blinde, Døvstumme og Sindssyge. Der findes derhos meddelt Opgaver over Ægteskaber mellem Nærbeslægtede tilligemed en Navnefortegnelse over Personer, der var 9 A ar gamle eller derover. Hermed er Trykningen af de Tabeller, der indeholder Resultaterne af nævnte Folketælling, afsluttet. Disse vil blive belyst i en særskilt Indledning, der udkommer om kort Tid, hvorfor man her indskrænker sig til at henvise til Tabellernes eget Indhold. Det statistiske Centralbureau, Kristiania de November 897. A. N. Kiær. N. R. Bull.

8 Rettelser. (Corrections) I Folketællingens det Hefte (Norges officielle Statistik No 9) staar der Side 0 anført, at Antallet af «Forhen Gifte» i Alderen 78 Aar udgjorde, medens det skal være 0. Statistique officielle de la Norvège no. 9 page 0, âge de 7 à 8 ans: «Forhen Gifte (o: cidevant mariés):, lisez: 0. I de Hefte (Norges officielle Statistik No. 9) Side 00 staar: Tabel, skal være Tabel. Statistique officielle de la Norvège no. 9 page 00: Tabel (a: tableau n. ), lisez: Tabel.

9 Tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Nationalitet og Fødested Januar 89. Population de fait classée par nationalité et par lieux de naissance au er Janvier 89.

10 Folketælling 89. Tabel. Antal Personer af finsk (kvænsk) og lappisk om Antallet af nomadiserende Nombre des Finnois ((butines) et des Lapons avec indication da langage Landsdele. Samlet Den øvrige væsentlig tilstedeværende Finner (Kvæner). Lapper. norske Befolkning. Befolkning. Mand Kvinde Tilsam Mand Kvinde Tikam Mand Kvinde Tilsamkjøn. kjøn, men. kjøn. kjøn. men. kjøn. kjøn. men xo I. Riget II. Rigets Bygder III. Rigets Byer IV. Bygderne amtsvis. Heilemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Søndre Bergenhu Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken V. Byerne amtsvis. Søndre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken VI. Bygderne fogderivis. Solør Nordre Østerdalen Valdres Hallingdal Øvre Telemarken Sætersdalen Nordhordland Hardanger og Voss Nordmør Fosen Orkedalen Guldalen Strinden og Selbu Stjør og Værdalen Inderøen Namdalen Søndre Helgeland Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromsø Alten Hammerfest Tanen Varanger Vardø ) Antallet af Finner (Kvæner og Lapper, der er anført ved Siden af sit egentlige Sprog tillige at tale Amt henholdsvis ( Mænd og 0 Kvinder) og 7 ( Mænd og Kvinder).

11 Folketœlling 89. Nationalitet med Oplysning angaaende Sprogforhold samt Lapper Januar 89. (colonnes 9) et du nombre des Lapons nomades (colonnes 0). Af Finnerne (Kvænerne) var væsentlig væsentlig eller ude fo lkn in li g taltes norske Prooentforhold. Af Lapperne var Blandt den øvrige vsetg æ n e i FaB Af Lapperne var Den eller udelukkende lukkende norsk milierne saavel Norsk nomadiserende øvrige norsktalendel) talende') som Finsk (Kvænsk) Finne _ væsent eller Lappisk af (Kvæ Lap lig nor Mand Kvinde Tilsam Mand Kvinde Tilsam Mand Kvinde Tilsam Mand Kvinde Tilsam ner). per. ske Bekjøn. kjøn. men. kjøn. kjøn. men. kjøn. kjøn. men. kjøn. kjøn. men ning. II I I ' i Norsk, udgjorde i Tromsø Amt henholdsvis 0 ( Mænd og Kvinder) og 8 ( Mænd og Kvinder), i Finmarkens *

12 Folketælling 89. Tabel (Forts.). Antal Personer af finsk (kvænsk) og lappisk om Antallet af nomadiserende Landsdele. Samlet Den øvrige væsentlig tilstedeværende Finner (Kvæner). Lapper. norske Befolkning. Befolkning. Mand Kvinde Tilsam Mand Kvinde Tilsam Mand Kvinde Tilsamkjøn. kjøn. men. kjøn. kjøn. men. kjøn. kjøn. men. z ro VII. Bygderne herredsvis. Hedemarkens Amt. (+rue Hof Tenset Tolgen a. Tolgen Prgld b. En Del af Røros Prgld Kvikne Kristians Amt.. Vang 08 0 Buskerud Amt. Hol Bratsberg Amt. Tinn 7 87 Nedenes Amt, Valle Søndre Bergenhus Amt. Lindaas 07 0 Ulvik Eidfjord Romsdals Amt. Sundalen Rindalen 8 7 Søndre Trondhjems Amt. Bjørner Aafjorden Hevne 8 9 Orkedalen Meldalen Røros Aalen Budalen Buviken Strinden Selbu

13 Folketælling 89. Nationalitet med Oplysning angaaende Sprogforhold samt Lapper Januar 89. Af Finnerne (Kvienerne) var væsentlig væ sentlig eller ude Af Lapperne var Blandt den øvrige Procentforhold. v æse tlig norske Be folknnin g taltes i Fa Af Lapperne var Den eller udelukkende lukkende norsk milierne saavel Norsk nomadiserende øvrige norsktalende talende som Finsk (Kvænsk) Finne Lap væsenteller Lappisk af (Kvæ lig nor Mand Kvinde Tilsam Mand Kvinde Tilsam Mand Kvinde Tilsam Mand Kvinde Tilsam ner). Per. ske Bekjøn. kjøn. men. kjøn. kjøn. men. kjøn. kjøn. men. kjøn. kjøn. men. ning. li I i i _ E E ] E _ _ E

14 Folketælling 89. Tabel (Forts.). Antal Personer af finsk (kvænsk) og lappisk om Antallet af nomadiserende Landsdele. Finner (Kvæner). Lapper. Den øvrige væsentlig norske Befolkning. Samlet tilstedeværende Befolkning. ;Mnd Kvinde Tilsam Mand Kvinde Tilsam kjøn. men. kjøn. kjøn. men. kjøn. Tilsam men. $ 9 =0 VII. Bygderne = herredsvis. (Forts.) Nordre Trondhjems Amt. Meraker Skogn 7 98 Værdalen 9 0 Mosviken og Verran 9 8 Inderoen Sparbuen 9 7 Skei Egge Beitstaden 8 Stod Snaasen Lierne Grong Overhallen Klingen Vemundvik Fosnes Kolvereid Foldereid Nordlands Amt. Bindalen Brenne Vega Velfjorden Tjøtta Vefsen Hatfjelddalen Alstahaug Hero Dønnes Nesne Remues Mo Lurø Røde Melo Gildeskaal Beieren Bodø Skjerstad Saltdalen Sørfolden

15 Folketælling 89. Nationalitet med Oplysning angaaende Sprogforhold samt Lapper Januar 89. Af Finnerne (Kvænerne) var vsentlig æ vsentlig a eller ude Af Lapperne var Blandt den øvrige væo Be fol sen kning tlig Proeentforhold. rske tanites Al Lapperne var eller udelukkende lukkende norsk Den milierne saavel Norsk nomadiserende øvrige norsktalende talende som Finsk (Kvænsk) Finner La eller Lappisk væsent af p (Kvas lig nor Mand Kvinde Tilsam Mand Kvinde Tilsam Mand Kvinde Tilsam Mand Kvinde Tilsam ner). per. sk e Be fo kjøn. kjøn, men. kjøn. kjøn. mon, kjøn. kjøn. men. kjøn. ning. kjøn, men. ng. II E _ ,0. 9.8

16 F olketælling Tabel (Forts.). Antal Personer af finsk (kvænsk) og lappisk om Antallet af, nomadiserende Samlet Den øvrige væsentlig tilstede finner (Kvæner). Lapper. norske Befolkning. Landsdele. værende Befolkning. Mand Kvinde Tilsam Mand Kvinde Tilsam Mand Kvinde Tilsamkjøn. kjøn. men. kjøn. kjøn. men. kjøn. kjøn. men. : z lo Vil. Bygderne herredsvis. (Forts.).Nordlands Amt. (Forts). NordfoldenKjerringø a. Nordfolden Sogn b. Kjerringø Prgld Steigen 8 7 Hammerø Tysfjorden Ankenes Evenes Lødingen Vaagan Borge Buksnes Flakstad 9 8 Hadsel Bø Øksnes Sortland Dverberg Tromsø Amt. Kvæfjord Trondenes a. Trondenes Prgld b. En Del af OfotenPrgld Bjarkø Ibbestad Salangen Dyre Sørreisen Tranø Berg Ilillese Lenviken Maalselven Bardo 7 0 Malangen Balsfjorden Tromsøsundet Lyngen Karlse Helge Skjervø Nordreisen Kvænangen

17 Folketælling 89. Nationalitet med Oplysning angaaende Sprogforhold samt Lapper Januar 89. Af Finnerne (Kvænerne) var væsentlig Af Lapperne var Blandt. den øvrige Procentforhold. væsen tlig norssk Be væsentlig eller ude folkning talte ie Fa Af Lapperne var eller udelukkende Den lukkende norsk milierne saavel Nors nomadiserende øvrige norsktalende talende som Finsk (Kvænsk) Finner væ sent eller Lappisk af Lap. (Kvæ lig nor Mand Kvinde Tilsam Mand Kvinde Tilsam Mand Kvinde Tilsam Mand Kvinde Tilsam ner). per. siglekjøn, kjøn, men. kjøn. ning. kjøn. men. kjøn. kjøn. men. kjøn. kjøn. men. ning. II I i i L , ,.7, i :

18 Folketælling Tabel l (Forts.). Antal Personer af finsk (kvænsk) og lappisk om Antallet af nomadiserende Landsdele. Samlet Den øvrige væsentlig tilstedeværende Finner (Kvæner). Lapper. norske Befolkning. Befolkning. Mand Kvinde Tilsam Mand Kvinde Tilsam Mand Kvinde Tilsamkjøn. kjøn. men. kjøn. kjøn. men. kjøn. kjøn. men. z 7 s 9 Io VII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Finmarkens Amt. Kautokeino Alten Talvik Loppen og Øksfjord Hasvik Hammerfest Kvalsund Maasø Kjelvik Kistrand Karasjok Lebesby Tanen Næsseby Vadsø (Landdistriktet) Sydvaranger Vardø VIII. De enkelte Byer. Trondhjeni Bodø Tromsø Hammerfest Vadsø Vardø

19 Folketælling 89. Nationalitet med Oplysning angaaende Sprogforhold samt Lapper Januar 89, Af Finnerne (Kvæ Af Lapperne var Blandt den øvrige væseoe verne) var væsentlig ntlig n væsentlig eller ude folkning rske Procentforhold. taitel i N' Ba Af Lapperne var eller udelukkende Den lukkende norsk milierne saavel Norsk nomadiserende øvrige norsktalende talende som Finsk ( vænsk) Finne l aplig norvæsenteller Lappisk af (Kvæ Mandkjøn ) kjøn. men. Kvinde Tilsam Mandkjønkjønmenkjønkjøn. men. kjøn. kjøn. men. Kvinde Tilsam Mand Kvinde Tilsam. Mand Kvinde Tilsam ner). Per. sk e Befing. ving. II 7 8 x )' '

20 Folketælling 89. Tabel. Personer af blandet Nationalitet I Januar Métis classés par nationalité Faderens Nationalitet. Norsk. Finsk (Kvænsk). Lappisk. Moderens Tilsammen. Tilsammen. Tilsammen. I. Riget. I Norsk Finsk (Rvænsk) Lappisk Blandet Uopgivet Tilsammen H. Rigets Bygder. Norsk Finsk (Kvænsk) Lappisk Blandet Uopgivet Tilsammen III. Rigets Byer. 7 Norsk Finsk (Rvænsk) Lappisk Blandet Uopgivet 0 Tilsammen IV. Tromsø Anus Bygder. Norsk Finsk (Svænsk) Lappisk Blandet Uopgivet Tilsammen V. Finmarkens Mats Bygder. Norsk Finsk (Kvænsk) Lappisk Blandet Uopgivet Tilsammen VI. Tromsø Amts Bydistrikt. Norsk 8 Finsk (Svænsk) 8 Lappisk Blandet Uopgivet 7 Tilsammen n H. Finmarkens Amts Norsk Byer Finsk (Kvænsk) Lappisk Blandet Uopgivet 0 ' Tilsammen 0

21 89, fordelt efter Faderens og Moderens Nationalitet. du père et de la mère. Nationalitet. Folketælling 89.. Blandet. Uopgivet. Tilsammen. Faderens Nationalitet. Kvindekj øn. Tilsammen. Tilsam i Mandmen. I kjøn. Tilsammen. I. Riget Norsk Finsk (Kvænsk) Lappisk Blandet Uopgivet Tilsammen. II. Rigets Bygder Norsk Finsk (Kvænsk) Lappisk Blandet Uopgivet Tilsammen. III. Rigets Byer Norsk Finsk (Kvænsk). Lappisk. 7 Blandet Uopgivet Tilsammen. IV. Tromsø Amts Bygder Norsk Finsk (Kvænsk) Lappisk Blandet Uopgivet Tilsammen. xo II x ]y x8 V. Finmarkens Amts Bygder Norsk Finsk (Kvænsk) Lappisk Blandet Uopgivet Tilsammen. VI. Tromsø Amts Bydistrikt. 7 Norsk. 9 Finsk (Kvænsk). Lappisk. Blandet. 9 8 Uopgivet Tilsammen. VII. Finmarkens Amts Byer Norsk Finsk (Kvænsk). Lappisk. 7 Blandet Uopgivet Tilsammen.

22 Folketælling 89. Tabel. Den finske (kvænske) Befolkning Januar 89, fordelt efter Kjøn ), Alder og ægteskabelig Stilling. Finnois (Quaines) classés par sexe, par âge et par état civil. Alder og Fødselsaar. Ugifte. Gifte... Enkemaend og Fraskilte). Egteskabelig Stil Ugifte. Gifte. Tilsammenling uopg. Enker og Fraskilte). Ægteskabelig Stil Tilsammen. ung uopg. Begge Kjøn ialt. '. I femaarige = 7 8 e =o r= Alclersgrupper). 0 født l0 « e « l 0 « « i « « « «80 i « « «8 7 9 ' « i 80 « S e « e « Aar og derover født 790 og tidligere.. flopgiven Alder Tilsammen i De enkelte Aldersaar indtil det de Aar. 0 født « e 888 «887 «88 «88 7 « S « « « « ) « e « « « « « ' 90 e ! 0 e : « e : « ! «8 9 7 : ) Jfr. for de enkelte Herreder Tabel. ) De med Nonpareille anførte Tal angiver Antallet af Fraskilte, der er indbefattet i de med almindelige Typer trykte Tal. ) De h ø i e st e Alder st rin var naaet af følgende Antal Mænd: 0 Aar af, 98 af, 88 af, 8 af, 8 af, 8 af, samt af følgende Antal Kvinder: 00 Aar af, 97 at', 90 af, 89 af, 88 af, 87 af, 8 af.

23 Folketælling 89. Tabel. Den lappiske Befolkning Januar 89, fordelt efter Kjøn ), Alder og ægteskabelig Stilling. Lapons classés par sexe, par âge et par état civil. Alder og Fødselsaar. Ugifte L Enkemænd Gifte. og Fra. skilte). "ale" ' lig Still'ng uopg. Tilsammen.. keren Ugifte. Gifte, og Fraskilte) Øabe. Ti/sam. lig Stilung men. uopg. Begge gjøri ialt.. I femaarige Aldersgrupper ). I SO I= 0 født « « « i « « « « « « « « « « « i « i « Aar og derover født 790 og tidligere Uopgiven Alder Tilsammen De enkelte Aldersaar indtil det de Aar. 0 født «889 _ « «887 8 «88. 9 « « « « « « « « « «87 « « « « « « « « « « ') Se Side, Note. ) Se Side, Note. De hø leste A l d er s tri n var naaet af følgende Antal Mænd : 98 Aar af, 90 af, 88 af, 87 af, 8 af, 8 af 9, samt af følgende Antal Kvinder: 99 Aar af, 99af,9 af, 9 af, 90 af, 89 af, 88 af 7, 87 af, 8 af, 8 af.

24 Folketælling 89. Tabel. Den finske (kvænske) Befolkning Januar 89 i Tromsø og Finmarkens Arrters Landdistrikter, fordelt efter Livsstilling og ægteskabelig Stilling, forsaavidt angaar tilstedeværende Personer over Aar. La population finnoise (quinine) des campagnes de Tromsø et Finmarken répartie par profession et etat civil quant aux individus agés de ans et audessus appartenant à la population de fait. Livsstillinger. Tromsø Amt. Heraf' gifte Mænd. tivinder. Finmarkens Amt. Heraf gifte Mænd. 7 8 Kuinder: [. Offentligt Arbeide samt privat. immaterielt Erhverv. Embedsmænd Bestillingsmænd...., Private selvstændige Erhvervsdrivende Private Betjente Arbeidere og andre i lignende underordnet Stilling Tilsammen i II. Jordbrug, Fædrift, Skovdrift og Fiskeri. Gaardbrugere, Selveiere Leilændinge, Bygselmænd, Forpagtere Andre selvstændige Erhvervsdrivende ved Landbonæring, Skovdrift og Jagt 8 Fiskere, Noteiere Betjente ved Jordbrug, Fædrift, Skovdrift og Fiskeri Husmænd med Jord Hjemmeværende voksne Born og Slægtninge, der hjælpe ved Jordbrug os Fædrift Skovarbeidere, Tømmerhuggere og andre Arbeidere ved Skovdrift og Jagt Andre Arbeidere ved Jordbrug, Fædrift og Fiskeri 7 7 Tilsammen III. Glrubedrift, Bergvierksdrift og Industri. Værkseiere,Grubeeiere, Stenbrudeiere _ Selvstændige Haandværkere 9 0 Heraf: Smede Fabrikeiere o. Snedkere 9 8 Skræddere Skomagere 0 0 Tømmermestere, Tømmermænd Andre 7

25 Folketælling 89. Tabel (Forts.). Den finske (kvænske) Befolkning Januar 89 i Tromsø og Finmarkens Amters Landdistrikter, fordelt efter Livsstilling og ægteskabelig Stilling, forsaavidt angaar tilstedeværende Personer over Aar, Tromsø Amt. Finmarkens Amt.. Livsstillinger. Heraf gifte fierai' gifte Mandkjønkjøn. Kvinde M ænd. Kvinder. Mænd. Kvinder. y 8 III. (Forts.) Selvstændige Smaaindustridrivende 0 0 Heraf: Baadbyggere Bestyrere og Betjente ved industrielle Anlæg in. in Arbeidere ved Grubedrift og Stenbrud in. m. Fabrikarbeidere i Haandværksarbeidere 9 Heraf: Smedarbeidere Snedkerarbeidere Skrædderarbeidere Skomagerarbeidere i Tømmermænd 9 7 Andre i Arbeidere ved Smaaindustri 8 7 Anlæg og Vedligeholdelse af Veie og andre Kom munikationer in. m Tilsammen 8 9 V. Handel, Omsætning og Sanlfaersel. Grosserere, Kjøbmænd, Handelsmeend 7 7 Handelskarle, Kræmmere, Skræppekarle i Andre selvstændige Erhvervsdrivende ved Handel og Pengeomsætning Hoteleiere, Spiseværter ni. m. Skibsredere, Jægteeiere, Fragtemænd Andre selvstændige Erhvervsdrivende ved Omsætning og Samfærsel Handelsfuldmægtige, Handels betjente, Handelskontorister Handelsreisende og andre Betjente ved Handel og Pengeomsætning Skibsførere i Jægteferere Styrmænd Andre Bestyrere og Betjente ved Omsætning og Samfærsel

26 Poketæling 89. â Tabel (Forts.). Den finske (kvænske) Befolkning Januar 89 i Tromsø og Finmarkens Amters Landdistrikter, fordelt efter Livsstilling og ægteskabelig Stilling, forsaavidt angaar tilstedeværende Personer over Aar. Livsstillinger. Tromsø Amt. Heraf gifte Mænd. Kvinder. Finmarkens Amt. Kvindekj øn. Heraf gifte Mænd. Kvinder. IV. (Forts.) 7 8 Bestillingsmænd ved Havnevæsen, Postvæsen m. m.. Sømænd, Matroser, Dampskibsfyrbødere o. Andre Arbeidere ved Søfart og Baadfart Andre Arbeidere ved Handel, Omsætning og Samfærsel Tilsamrnen 7 0 V. Husligt Arbeide saint Erhverv og Arbeide af ubestemt eller ikke nærmere betegnet Art. Gifte Husmødre uden særskilt Erhverv samt andre selvstændige Erhvervsdrivende Bestyrere og Betjente ved husligt eller ikke nærmere betegnet Arbeide 9 Hjemmeværende voksne Born og Slægtninge sysselsatte ved husligt eller ikke nærmere betegnet Arbeide Tjenere sysselsatte ved husligt eller ikke nærmere betegnet Arbeide 8 9 Dagarbeidere, Inderster og andre Arbeidere sysselsatte ved husligt eller ikke nærmere betegnet Arbeide Tilsammen VI. Formnesindtaøgt, Foderaad, Pension o.. Rentenister, Kapitalister Føderaadsfolk 0 Andre Tilsammen 0 8 VII. ljden Erhverv. Privat Forsørgede 9 Offentlig Understøttede 7 7 Diverse Tilsammen VIII. Uopgivet Erhverv

27 9 Folketælling 89. Tabel. Den lappiske Befolkning Januar 89 i Tromsø og Finmarkens Amters Landdistrikter, fordelt efter Livsstilling og ægteskabelig Stilling, forsaavidt angaar tilstedeværende Personer over Aar. Lapons des campagnes de Tromso et Finmarken répartis par profession et état civil quant aux individus agés de ans et audessus appartenant à la population de fait. Livsstillinger. I. Offentligt Arbeide samt privat immaterielt Erhverv. Tromsø Amt. Finmarkens Amt. Heraf gifte Heraf gifte Mandkjønkjøn. Kvinde Mænd. Kvinder. Mænd. Kvinder. Z 7 8 Embedsmænd Bestillingsmænd Private selvstændige Erhvervsdrivende Private Betjente Arbeidere og andre i lignende underordnet Stilling Tilsammen 7 II. Jordbrug, Faedrift, Skovdrift og Fiskeri. Gaardbrugere, Selveiere 8 9 Leilændinge, Bygselmænd, Forpagtere 7 7 Andre selvstændige Erhvervsdrivende ved Landbonæring, Skovdrift og Jagt 9 0 Fiskere, Noteiere Betjente ved Jordbrug, Fædrift, Skovdrift og Fiskeri I. ' Husmænd med Jord 8 8 Hjemmeværende voksne Born og Slægtninge, der hjælpe ved Jordbrug og Fædrift Skovarbeidere, Tømmerhuggere og andre Arbeidere ved Skovdrift og Jagt 7 Andre Arbeidere ved Jordbrug, Fædrift og Fiskeri Tilsammen III. Grabedrift, Bergværksdrift og Industri. Værkseiere, Grubeeiere, Stenbrudeiere Fabrikeiere o. I Selvstændige Haandværkere Heraf: Smede Snedkere Skræddere Skomagere Tømmermestere, Tommermænd. Andre *

28 Folketæliin g 89. Tabel (Forts.). Den lappiske Befolkning Januar 89 i Tromsø og Finmarkens Amters Landdistrikter, fordelt efter Livsstilling og ægteskabelig Stilling, forsaavidt angaar tilstedeværende Personer over Aar. Livsstillinger. Tromsø Amt. Finmarkens Amt. Heraf gifte Heraf gifte kjøn. Kvinde Mænd. Kvinder. Mænd: Kvinder. z z 7 s III. (Forts.) Selvstændige Smaaindustridrivende Heraf: Baadbyggere i Bestyrere og Betjente ved industrielle Anlæg m. m. Arbeidere ved Grubedrift og Stenbrud m. m. i Fabrikarbeidere Haandvserksarbeidere Heraf: Smedarbeidere Snedkerarbeidere Skrædderarbeidere Skomagerarbeidere Tømmermænd Andre i Arbeidere ved Smaaindustri Anlæg og Vedligeholdelse af Veie og andre Kommunikationer m. m. i Tilsammen IV. Handel, Omseetning og Samfærsel. Grosserere, Kjøbmænd, Handelsmænd Handelskarle, Kræmmere, Skræppekarle Andre selvstændige Erhvervsdrivende ved Handel og Pengeomsætning Hoteleiere, Spiseværter m. m. Skibsredere, Jægteeiere, Fragtemænd Andre selvstændige Erhvervsdrivende ved Omsetning og Samfærsel Handelsfuldmægtige, Handelsbetjente, Handelskontorister. Handelsreisende og andre Betjente ved Handel og Pengeomsætning yskibsførere Jægteførere Styrmænd, Andre Bestyrere og Betjente ved Omsætnine oz Samfærsel

29 Folketællin g 89. Tabel (Forts.). Den lappiske Befolkning Januar 89 i Tromsø og Finmarkens Amters Landdistrikter, fordelt efter Livsstilling og ægteskabelig Stilling, forsaavidt angaar tilstedeværende Personer over Aar. Tromsø Amt. Finmarkens Amt. Livsstillinger. Heraf gifte Heraf gifte Mandkjønkjøn. Kvinde Mænd. Kvinder. Øænd. Kuinder. x 7 8 IV. (Forts.) Bestillingsmænd ved Havnevesen, Postvæsen m. m. Sømænd, Matroser, Dampskibsfyrbedere o. Andre Arbeidere ved Søfart og, Baadfart Andre Arbeidere ved Handel, Omsetning og Samfærsel Tilsammen 8 V. Husligt Arbeide samt Erhverv og Arbeide af ubestemt eller ikke nærmere betegnet Art. Gifte Husmødre uden særskilt Erhverv samt andre selvstendige Erhvervsdrivende t Bestyrere og Betjente ved husligt eller ikke nærmere betegnet Arbeide 0 Hjemmeværende voksne Bern og Slægtninge sysselsatte ved husligt eller ikke nærmere betegnet Arbeide Tjenere sysselsatte ved husligt eller ikke nærmere betegnet Arbeide Dagarbeidere, Inderster og andre Arbeidere sysselsatte ved husligt eller ikke nærmere betegnet Arbeide 7 Tilsammen VI. Formnesindttegt, Foderaad, Pension o.. Rentenister, Kapitalister Foderaadsfolk Andre i Tilsammen VII. Uden Erhverv. Privat Forsørgede Offentlig Understøttede Diverse Tilsammen VIII. Uopgivet Erhverv i

30 Folketælling 89. Tabel 7. Den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Fødesteder. Population de fait par lien de naissance. Summariske Opgaver. (Données sommaires.) Opholdsteder. i samme i samme Personer fødte i samme Amt, hvor de Personer fødte opholdt sig Januar 89, og derhos d Personer, v i samme norske fødte i var Fogderis øvrige Bdufuld men. Herred stændig øvrige landet. betegnet, eller By. Herreder. Herreder. Byer. Herreder. Byer. I [II. Rigets Byer [V. Bygderne amtsvis Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem l) Nordre Trondhjem Nordland Tromsø E Finmarken V. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg ( Nedenes Lister og Mandal E Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem l) Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken ) Søndre Trondhjems Amt fra Januar 89: Bygder Byer 0 79,77, 8 79

31 Folketælling 89. Tabel 7 (Forts.) Den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Fødesteder. Summariske Opgaver. O Pholdssteder. Personer fødte i samme Amt, hvor de Personer fødte opholdt sig Januar 89, og derhos udenfor samme Perso Perso. ner, hvis Amt, men i samme i i i andre ner Fødested Tilsamsamme Amts samme norske fødte i var Fogderis øvrige Ud ufuld men. Herred øvrige landet. stttndig eller By. Herreder. betegnet. Herreder. Byer. Herreder. Byer, I 7 $ 9 VI. Bygderise fogderivis. Rakkestad Idde og Marker Moss Aker og Follo Nedre Romerike Øvre Romerike Hedemarken Vinger og Odalen Soler Søndre Østerdalen...: ( Nordre Østerdalen Nordre Gudbr.dalen Søndre Gudbr.dalen Toten Hadeland og Land Valdres Ringerike ) 7: Hallingdal ( Buskerud Numedal og Sandsvær : Jarlsberg ; Larvik ' Bamle Nedre Telemarken Øvre Telemarken Nedenes , Sætersdalen Mandal ' Lister Jæderen og Dalene Ryfylke , Søndhordland Nordhordland Hardanger og Voss 0 90, ' Sogn Send og Nordfjord

32 Folketælling 89. Tabel 7 (Forts.). Den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Fødesteder. Summariske Opgaver. Tilsam Personer fødte i samme Amt, hvor de Personer fødte opholdt sig Januar 89, og derhos udenfor samme Perso Personer, hvi Amt, men i andre ner O PhOldssteder. i samme Amis i samme i samme norske fødte i Fødested var Fogderia øvrige Udlandet. ufuldst ændig Herre øvrige eller By. Herreder. betegnet. Herreder. Byer. Herreder. Byer. men VI. Bygderite fogderivis. (Forts.) I z Søndmør Romsdal Nordmør Fosen Orkedalen Guldalen Strinden og Selbu» Stjør og Værdalen Inderoen Namdalen Søndre Helgeland Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromsø Alten Hammerfest Tanen Varanger Vardø VII. De større Byer Kristiania Bergen Trondhjem ) Stavanger Drammen Kristiansand Fredrikstad Fredrikshald Larvik Kristiansund ) Fra Januar 89: Strinden og Selbu Fogderi 807 Trondhjem By

33 Folketælling 89. Tabel 7 (Forts.) Den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Fødesteder. Summariske Opgaver. Personer fødte Personer fødte udenfor Herredet Personer udenfor Herredet Personer Herreder. Byer. z s eller Byen, men i fødte i eller Byen, men i fødte i Opholdssteder. andre indenrigske Opholdssteder. andre indenrigske >Jdlandet. landet. Herreder. Byer. VIII. Bygderne I Hedemarkens Amt. herredsvis. Ringsaker 07 8 Smaalenenes Amt. Nes 8 Trøgstad Furnes 88 Askim 7 78 Vang 9 87 Spydeberg 99 Løiten 9 8 i Skiptvet 7 00 Romedal 78 Bakkestad ( Eidsberg Rødenes 78 9 Søndre Odalen 9 ( Nordre Odalen 9 0 Aremark 8 7 Vinger Id Berg Eidskogen Skjeberg 9 9 Brandval. 0 Hvaler _ 9 Grue Borge Hof 9 ( Varteig 89 0 Aasnes galer Tune 8 8 Glemminge Elverum Onsø 88 Tryssil 8 9 n Raade 8 Aamot 8 Rygge 8 8, StorElvedalen 99 ( Moss Sollien 9 Vaaler 8 Ytre Rendalen 0 ; Hobøl Øvre Rendalen Akershus Amt. LilleElvedalen 8 Vestby(Landdistriktet) Tønset 7, Kraakstad 08 Tolgen 8 9'. Aas a. Tolgen Prgld. 9 7' Frogn 09 b EnDelafRorosPrgld. Nesodden 7 Kvikne 8 0 Aker a. Østre Aker Prgld b. Vestre Aker Prgld. Kristian Amt. Bærum 70 Dovre 78 ' Asker 9 80 Lesje Urskog 0 87 Skiaaker 7 Høland 77 9 Lom 8 8 Enebak 70 0 Vaage 0 0 Fet 8 9 Nordre Fron Sørum 7 Søndre Fron 77 Skedsmo Ringebu 0 Nittedalen 70 9 Øier 9 9 Gjerdrum 8 8 Østre Gausdal 0 Ullensaker Vestre Gausdal 79 Nes 9 88 Faaberg 80 Eidsvold 0 Biri 780 Nannestad 7 8 Vardal 98 8 Hurdalen 8 Østre Toten 08 Fering 0 Vestre Toten 0 8 s

34 Folketælling 89. Tabel 7 (Forts.). Den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Fødesteder. Summariske Opgaver. Opholdssteder. Opholdssteder. Personer fødte udenfor Herredet Personer eller Byen, men i fødte i andre indenrigske Ud Personer fødte udenfor Herredet Personer eller Byen, men i fødte i andre indenrigske Ulllandet. Herreder. Byer. Herreder. Byer. landet. VIII. Bygderoe Botne 7 80 herredsvis. (Forts.) V gale Kristians Amt. Borre (Forts.) Ramnes Jevnaker Gran Søndre Land Nordre Land Søndre Aurdal Nordre Aurdal Vestre Slidre østre Slidre Vang Buskerud Amt. Hole Norderhov Aadalen Andebu Stokke Sem Nøtten Tjomø Sandeherred Tjølling Fredriksværn Brunlanes Hedrum Lardal 7 Bratsberg Amt. Drangedal Sannikedal Nes 80 8 Skaatø 7 0 Gol 8 Bamle Aal 7 Eidanger 7 8 Hol 7 Slemdal 97 0 Sigdal Gjerpen 9 8 Modum 9 Soluro øvre Elter 7 08 Rollen a. Eker Prgld. 0 8 Lunde b. Fiskum Prgld Bø 97 Nedre Eker Saude 0 Lier 8 Hitterdal 9 7 a. Lier Prgld 8 b. Bragernes Landd. Røken Tinn Hovin Gransherred Hjartdal Hurum (Landdistriktet) Sandsvar 0 8 Seljord a. Sandsvær Prgld Kviteseid 9 b. Kongsberg Landd.. Nissedal Flesberg Fyresdal 8 7 Rollag 7 9 Mo 8 07 Nore 0 Laardal 8 7 Vinje 9 Jarlsberg og Larvik Rauland 77 Amt. Strømmen 88 8 Nedenes Amt. Skoger 9 8 Vegaarsheien 80 8 Sande Gjerstad 7 Hof Søndeled

35 7 Folketælling 89. Tabel 7 (Forts.). Den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Fødesteder. Summariske Opgaver. Personer fødte Personer fødte udenfor Herredet Personer udenfor Herredet Personer eller Byen, men i fødte i eller Byen, men i fødte i Opholdssteder. andre indenrigske Opholdssteder. Udlandetlandet. andre indenrigske Ud Herreder. Byer. Herreder. Byer. I i VIII. Bygderite Kvinesdal 0 7 herredsvis. (Forts.) Nes og Hittero i9 9 7 Bakke 79 9 Nedenes Amt. Siredalen (Forts.) Dybvaag Stavanger Amt Holt 97 8 Y7 Sogndal 7 Aamli Lund Mykland Heskestad 08 Herefoss 97 7 Bjerkreiin Froland Helleland 7 Østre Moland Egersund Opne 0 Barbu 9 90 Tromø Haa Kle Bise Klp Øieatad Time Fjære Gjesdal Landvig Høiland Eide H etland 70 7 Vestre Moland Hetland Høvaag 8 Hale 7 Birkenes 8 g Fossan 9 7 Vegusdal 90 Strand 7 Iveland Finne Hornnes Rennese 7 0 Evje Moltero Bygland Skudenes Valle a. Skudenes Prgld.s Landd. 0 b. Aakre Sogn af Koper Lister og Mandal vik Prgld 7 0 Amt. Avaldsnes 0 7 a. Kopervik Sogna Tveid 00 9 Landd. 8 Oddernes 997 b. Avaldsnes Prgld. 907 Vennesla Øvrebø og g Hægeland g SkaarP Skaare 9 90 Segne Tysvær Halsaa og Hartmark. 08 Bokn 70 Holme 7 Skjold Øislebo og Laudal... 7 Vass 0 7 Finsland 0 * Vikedal 8 9 Bjelland og Grindum. 0 Nerstrand Aaseral Sjernerø 0 Nordre Undal 0 9 Fister 9 0 Sandre Undal 0 9 Aardal 0 7 Vanse Hjelmeland 08 Herred 9 0 Jelse 9 9 Lyngdal Hægebostad 0 Samle 0 8 Fjotland Suldal

36 Folketælling Tabel 7 (Forts.). Den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Fødesteder. Summariske Opgaver. Personer fødte Personer fødte udenfor Herredet Personer udenfor Herredet Personer eller Byen, men i fødte i eller Byen, men i fødte i Opholdssteder. andre indenrigske Opholdssteder. Udlandet. landet. andre indenrigske Ud Herreder. Byer. Herreder. Byer. I I VIII. Bygderne Aardal 8 herredsvis. (Forts.) Lærdal Søndre Bergenhus Amt. Borgund. Strandeb. og Varaldsø 88 Sogndal 9 9 Kvinnherred 0 7 Aurland 78 0 Skaanevik 0 Leikanger 89 0 Etne 78 Balestrand 0 Fjelberg 77 Vik 7 Sveen Kirkebø 8 Valestraiid 8 Lavik og Brekke 8 Finnaas 90 Gulen Stord 7 8 Sulen 0 Fitje 9 i Hyllestad 9 0 Tysnes Askvold 78 0 Fuse 7 0 Ytre Holmedal 9 8 Os 80 8 Indre Holmedal 0 7 Fane 8 Jølster 7 Austevold 9 Førde 70 7 Sund 08 Vevring Fjeld Kinn 88 7 Askøen Brennanger 9 0 Aarstad Selje 0 Haus Daviken 97 Bruvik 7 0 Eid 7 Hosanger 8 Hornindalen Hammer Gloppen 0 Alversund 8 97 Breim Rente 9 Indviken 9 Manger 8 Stryn 7 7 Lindaas 7 Masfjorden 7 8 Roldal 89 Romsdals Amt. Ullensvang 8 Vannelven Ulvik 99 7 Sande 7 a. Ulvik Hero 9 l b. Graven 8 8 Ulstein 9 c. Eidfjord 8 Volden 9 9 Viker 08 7 Ørsten 0 Jondal Hjørundfjord 88 8 Ævanger 0 7 Sannelven 0 Voss 9 0 Norddalen 8 8 li Vossestranden Stranden 7 Søkkelven 7 Ørskog 0 Nordre Ber genhus Amt. Skodje, Jostedalen Borgund 0 Lyster 0 Roald Hafslo 7 Haram...,

37 9 ËolketWIlin g 89. Tabel 7 (Forts.). Den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Fødesteder. Summariske Opgaver. Personer fødte udenfor Herredet Personer eller Byen, men fødte i Opholdssteder. andre indenrigske Ud Opholdssteder. Personer fødte udenfor Herredet. eller Byen, men i andre indenrigske Personer fødte i Ud Herreder. Byer. landet. Herreder. Byer. landet. VIII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Romsdals Amt. (Forts.) Vestnes 08 Vold 9 Eid 99 9 Grytten 0 Veo Eresfjord og Vistdalen 7 Nesset 78 9 Boise 7 Frænen 7 Akero 9 Sande 9 8 Bud 0 Kvernes 7 Frei 8 9 Grip Sogn 9 7 Øre Strømsneset Tingvold 8 8 øksendalen 9 Sundalen 9 0 Stangvik 0 Surendalen Rindalen 7 Aure Halse Tusteren 9 Edo 0 Søndre Trondhjems Amt. Bj orner 8 0 A afjorden 99 7 Bjugn 99 9 Froien 9 Hitteren 0 Fillan Hevne 70 0 Ørlandet 9 Bussen 8 Stadsbygden 7 8 Orkedalen 08 7 Meldalen Rennebu 9 7 Opdal 9 Roros A alen 7 Holtaalen 0 Singsaas Budalen 8 Storen Soknedalen 0 0 Horg 99 Holandet 7 Flaa 8 Melhus 7 8 Børseskognen 7 Børsen Buviken 9 8 Byneset 77 Leinstranden 80 8 Strinden ) 8 7 Malvik 7 87 Klæbu 7 Selbu 8 8 Nordre Trondhjems Amt. Meraker Hegre Nedre Stjørdalen 7 Leksviken 0 0 Frosten Aasen 7 70 Skogn Levanger 7 7 Værdalen Ytterøen Mosviken og Verran Inderøen 9 Sparbuen 8 Skei Egge Beitstaden 79 9 Stod Snaasen 08 7 Lierne 0 9 Grong 0 9 Overhallen 0 7 Klingen 9 ) Fra Januar 89: Strinden Herred

38 Folketælling O 89. Tabel 7 (Forts.). Den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Fødesteder. Summariske Opgaver. Personer fødte Personer fødte udenfor Herredet Personer udenfor Herredet Personer eller Byen, men i fødte i eller Byen, men i fødte i Opholdssteder. Opholdssteder andre indenrigske andre indenrigske Ud Ullandet Herreder. Byer. Herreder. Byer. i landet. VIII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Vaagan 78 8 Gimse 9 Nordre Trondhjems Borge 7 Amt. (Forts.) Boksnes 00 Vemundvik 7 8 Flakstad 9 Fosnes 78 8 Værø 8 Flatanger 9 9 Hadsel 7 0 Nære Bø 89 Vikten 7 7 Øksnes 7 0 Leka 0 9 Sortland Kolvereid 0 Dverberg Foldereid 09 Nordlands Amt. Tromsø Amt. Bindalen 8 Kvæfjord 9 Brønnø 8 9 Tronlenes Vega a. Trondenes Prgld. 97 Velfjorden 9 8 b. En Del af 0fotenPrgld. Tjøtta, 7 7 Bjarkø 7 Vefsen 0 80 Ibbestad 9 7 Hatfjelddalen 8 0 Salangen 0 Alstahaug 90 7 Dyre 7 9 t Herø Surreisen 0 Dennes 7 Trane 0 Nesue Berg 9 9 Hemnes Hillese 8 Mo 0 Lenviken 88 Lurø 00 0 Maalselven 79 7 Træneu 9 8 Bardo 9 Rødø 7 Malangen 7 Mele 0 7 Balsfjorden 0 E Tromsøsundet 8 9 Gildeskaal 7 0 Lyngen Beieren 0 Karlsø 09 0 î Bodø 97 0 Helge 9 Skjerstad 9 Skjervø Saltdalen 89 8 Nordreisen 0 7 ( Sørfolden Kvænangen ( NordfoldenKjerringø. 00 a. Nordfolden Sogn. 77 b. Kjerringø Prgld.... Steigen 8 Finmarkens Amt. Hammere 0 Tysfjorden 7 Kautokeino 8( Ankenes Alten Evenes Talvik Lødingen 70 7 Loppen og Øksfjord.. 8

39 Êoketæling 89. Tabel 7 (Forts.). Den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Fødesteder. Personer fødte Summariske Opgaver. Personer fødte Herreder. Byer. udenfor Herredet Personer udenfor Herredet Personer eller Byen, men i fødte i eller Byen, men i fødte i Opholdssteder. andre indenrigske Ud_ Opholdssteder. andre indenrigske Udlandet. Herreder. Byer. I I landet. Svelviken 00 0 VIII. Bygderne Holmestrand herredsvis. (Forts.) Horten 8 99 Aasgaardstrand Finmarkens Amt. Tønsberg (Forts.) Sandefjord 8 Hasvik 7 8 Kragerø 7 Hammerfest 0 Langesund Kvalsund 8 Stathelle 79 Masse Brevik Kjelvik 9 Porsgrund 7 Kistrand 9 Skien Karasjok 8 Østerrisør 8 77 Lebesby 8 7 Tvedestrand 0 7 Tanen 0 7 Arendal 98 Næsseby 78 0 Grimstad 99 Lillesand 7 8 Vadsø (Landdistriktet) Mandal Sydvaranger Farsund 8 0 Flekkefjord 8 Vardø Sogndal 78 9 Egersund 97 9 Sandnes Skudeneshavn 7 IX. De mindre Byer. Kopervik 0 78 Haugesund Sarpsborg 70 9 Moss 9 07 Florø 8 70 Son 0 90 Aalesund 7 8 Hølen 9 Molde 80 Hvitsten 8 Drøbak Levanger Stenkjær 99 9 Hamar Namsos 89 7 Kongsvinger Mosjeen 8 Bodø 0 9 Lillehammer Gjøvik Tromsø Hønefoss 7 7 Hammerfest Holmsbu 9 Vadsø Kongsberg Vardø 9

40 Folketœl ling 89. Opholdssteder. Tabel 8. Nærmere Oplysninger angaaende Renseignements plus détaillés des lieux de naissance Samlet tilstedeværende Folkemængde. Sniaalenene. Indenrigske Fødesteder: Akershus. M. ) K.') M. K. M. I K. I I. Riget II. Rigets Bygder [II. Rigets Byer IV. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sandre Bergenhus Nordre Bergenhus 7 8 Romsdal 97 7 Søndre Trondhjem r) Nordre Trondhjem Nordland 7 8 Tromsø Finmarken V. Byerne amtsvis. Smaalenene 8 79 Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes 7 8 Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem ) Nordre Trondhjem Nordland 0 Tromsø Finmarken Enkelte sterre Byer ). II Stavanger Drammen Kristiansand Fredrikstad Fredrikshald S 7C Larvik Kristiansund 7 ') M. Mandkjøn, K. = ) Søndre Trondhjems Amt fra Januar 89: Bygder Byer , 9 ) Kristiania, Bergen og Trondhjem se under Amterne.

41 Folketælling 89.. de indenrigske Fødesteder. pour les individus nés en Norvége. I. Bygderne amtsvis. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. bphol'd'sstedér. M.! K. M. K. M. K. M. K II I I. Riget II. Rigets Bygder III. Rigets Byer. IV. Bygderne amtsvis Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes. 0 0 Lister og Mandal Stavanger Sandre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sandre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken. V. Byerne amtsvis Smaalenene. 8 0 Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen. i Nordre Bergenhus Romsdal Sandre Trondhjem. 7 7 Nordre Trondhjem. Nordland. 9 7 Tromsø. 7 7 Finmarken. Enkelte storre Byer Stavanger Drammen Kristiansand Fredrikstad Fredrikshald Larvik Kristiansund Bygder. Byer.

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Kommune Befolkning 1 jan 2009 Arbeidsplasser 4 kv 2008 5861 2908 11838 8795 2757 1059 5673 2723 2283 1129 4327 2102 2950 980 2655 618 E39-regionen 38344 20314 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. N O R G E S O F F I C I E L L E S T A T I S T I K. V., KOMMUNEVALGENE 0. (Élections en 0 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. Kommunevalgene

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00 Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund - 23.01.2010 kl 12.00 Klubber i rødt har ikke vært inne på registreringen Klubber i blått må registrere aktivitetstall Klubber i rosa må sjekke om aktivitetstallene

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S. 2227. 8646

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 284. Oversigt over de vigtigste Resultater af de statistiske Tabeller vedkommende Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar (Aperçu général du recensement

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist mandag 15.01.2018 ENK Oslo Oslo skattekvartalet Schweigaards gate 17 12:30-17:00

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

FOLKETÆLLINGEN I NORGE

FOLKETÆLLINGEN I NORGE NORGES OFFCELLE STATSTK V FOLKETÆLLNGEN NORGE DECEMBER 0 FEMTE HEFTE FOLKEMÆMDE FORDELT EFTER KJØN, ALDER OG EGTESKABELG STLLNG SAMT FØDESTEDER FREMMEDE STATERS UNDERSAATTER (Recensement du décembre 0:

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

Deltagere vs årlig besøk Web Barn

Deltagere vs årlig besøk Web Barn Arrangør Årlig besøk Kategori Deltagere totalt Deltagere vs årlig besøk Web Barn Ungdom 14-18 år 19-25 år 26-67 Over 67 år Ikke oppgitt alder Funk voksne Funk barn AdO arena 330000 C 409 0.12% 273 30 38

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

Aktivitetstall for Norges Svømmeforbund 2013 SK0145 Østfold Svømmekrets

Aktivitetstall for Norges Svømmeforbund 2013 SK0145 Østfold Svømmekrets Aktivitetstall for Norges Svømmeforbund 2013 Sortert pr krets - aktivitetstall kvinner menn sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26-0-5 6-12 13-19 20-25 26- K M TOTAL SK0145 Østfold Svømmekrets 169 704 122 44 131

Læs mere