Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version 1.0"

Transkript

1 Ord g begreber KMD Opus Øknmi Versin 1.0 <Indsæt vejledningens titel her> <Indsæt evt. undertitel her>

2 1.1 SAP mdulbetegnelser FI: Finansregnskab Finansregnskabet indehlder anlægskarttek, debitrer, kreditrer, mv. Her registreres kun faktiske udgifter g indtægter. CO: Cntrlling Kaldes gså mkstningsregnskabet. Her findes mkstningssteder g prfitcentre, g det er i CO at der laves mkstningsfrdelinger. PS: Prjektstyring PS er et undermdul til CO. Er således en del af mkstningsregnskabet, g det er i PS PSP-elementerne findes. BS: Bevillingsstyring Bruges hvedsageligt ifb. med budget- g bevillingsstyringen. I BS psættes bevillingsniveauet, prisreguleringen, kapitalmidlerne (en kde, sm svarer til pl.rg.) g dispnibilitetskntrl. I BS findes bevillingsansvarssteder (100% magen til prfitcenterregnskabet) samt bevillingsprgrammer. SD: Salg g distributin I dette mdul fretages faktureringen. MM: Materiel management Her behandles e-fakturaerne samt indkøbsrdrerne fra EBP. ORG: Organisatinsstyring Her vedligehldes kmmunens rganisatin (LOS) PERS: Persnalestyring Her findes kmmunens medarbejdere g vedligehldes med lønplysninger, autrisatiner ifb. e-faktura mv. BPS: Business Planning & Simulatin Her fretages indberetninger af budgetter, tillægsbevillinger g mplaceringer. BW: Business Warehuse Rapprtmdul, sm giver mulighed fr kmpleks rapprtering. EBP: Enterprise Buyer Prfessinal En brwserbaseret indkøbsprtal. Rllebaseret indgang En brwserbaseret prtaltilgang, hvr frskellige rllers kerne-funktinalitet, på tværs af mduler, er tilgængelig i en brugervenlig g intuitiv brugergrænseflade. 1.2 Hvedbgsknti FI I finansregnskabet (FI) fretages psteringer på hvedbgsknti. Hvedbgsknten har 1:1 frhld til den primære mkstningsart i CO. I daglig tale kaldes hvedbgsknti g mkstningsarter fr Artsknti g kan være møder, bøger, revisrbistand sv KMD A/S Side 2 af 6

3 1.3 Autriseret hvedart g art ISM Hvedart g art er en dimensin, der er autriseret af Indenrigs- g Sundhedsministeriet. Hvedart g art består af 2 cifre g afspejler laveste registreringsniveau i strukturkntnummeret. Første ciffer er hvedarten. Et eventuelt andet ciffer (arten) er en yderligere specifikatin af hvedarten. Eksempel på en autriseret art er 2.9 Fødevarer g 4.0 Tjenesteydelser uden mms. Hvedart g art udledes af bevillingspsitinen (stamdata i mdulet BS). 1.4 Autriseret mkstningssted ISM På visse funktiner har Indenrigs- g Sundhedsministeriet autriseret brug af mkstningssted. Pt. mfattes skler, sf g børneinstitutiner. Det autriserede ISM mkstningssted udledes af bevillingsansvarsstedet, sm er stamdata i mdulet BS. 1.5 Bevillingsstyring BS I KMD OPUS er bevillingsstyring (BS) det mdul hvri bevillingsstyringen fregår. Det betyder at kmmunens ttale budget ligger her. Det er endvidere på BS-dimensiner at prisreguleringen samt dispnibilitetskntrllen defineres. 1.6 Bevillingsansvarssted BS Bevillingsansvarssted identificerer steder med budgetansvar. Der er en 1:1 relatin mellem bevillingsansvarssted g prfitcenter. Bevillingsansvarssteder er stamdata i mdulet BS. Et bevillingsansvarssted kan være Øknmisk Frvaltning, et stadin, et plejehjem sv. 1.7 Bevillingspsitin BS På samme måde sm der findes en artsknt i FI g CO, er der i BS en bevillingspsitin. Opdelingen behøver ikke være så detaljeret sm artskntplanen, g kan eksempelvis være infrmatinsudgifter (eks. aggregeret af annncer, plakater, PR-udgifter), rådgivning (eks. aggregeret af revisr, advkat, arkitekt) sv. Bevillingspsitiner er stamdata i mdulet BS. Bevillingspsitinen bliver anvendt til at udlede de autriserede hvedarter/arter i rapprteringen til ISM. 1.8 Bevillingsprgram BS Bevillingsprgram benyttes til alle anlægsprjekter (dranst 3), g der er altid et 1:1 frhld mellem bevillingsprgrammet g anlægsbevillingen. Bevillingsprgrammet er stamdata i BS g bruges blandt andet til at styre start- g slutdat på anlægsbevillingen. 1.9 Cntrlling CO CO er cntrlling-mdulet hvr kstbærerne mkstningssteder g PSP-elementer findes. I CO fretages den detaljerede øknmistyring g det er i CO man blandt andet fretager frdelinger. En frdeling kan være mkstninger der frdeles efter definerede kriterier sm antal m 2, antal børn mv. Det er i CO at mkstningsregnskabet vises KMD A/S Side 3 af 6

4 1.10 Dranst ISM Dranst er en del af ISMs autriserede strukturkntplan. Dranst udtrykker m en knt er drift, anlæg mv Ejerfrhld ISM ISMs ejerfrhld i strukturkntplanen udtrykker m knten tilhører kmmunen, en selvejende/privat institutin eller en anden ffentlig myndighed Funktin ISM Funktin består af tre niveauer: Hvedknt, hvedfunktin g funktin. Funktin indehlder en specifikatin af de frskellige kmmunale aktiviteter inden fr samme frmål. Alle funktiner er autriserede af ISM Funktinsmråde BS Funktinsmråde er et felt i KMD OPUS, der indehlder ISMs autriserede hvedknt, hvedfunktin, funktin, dranst, gruppering g år. Funktinsmrådet afledes fr hvedknt direkte fra stamdata på mkstningssteder g PSP-elementer. Funktinsmråder er stamdata i BS (prettes her), g kan eksempelvis være _05 (børnehaver, dranst 1, gruppering 000, år 05). Års-angivelsen bruges til at styre teksten på funktinsmrådet, idet ISM løbende ændrer teksterne. Idet KMD OPUS grundlæggende er pbygget anderledes end en traditinel strukturkntplan findes kun funktinsmråder med autriserede grupperinger samt gruppering 000. Psteringer, der ikke skal på en autriseret gruppering, psteres på gruppering Gruppering ISM De autriserede grupperinger er en yderligere nedbrydning af ISMs autriserede hvedknt, hvedfunktin, funktin g dranst Hvedknt ISM Hvedkntiene pdeler den kmmunale virksmhed. Hvedknt er driftsknti. Hvedknt 07 g 08 mfatter de finansielle pster samt frskydningerne på balancen g hvedknt 09 er balancen Kapitalmidler BS Benyttes til den plitiske styring g er en fri kde, sm kan bruges til identifikatin af budgetter g bevillinger. Kapitalmidler er stamdata i mdulet BS, g kan eksempelvis bruges til en pdeling i plitiske udvalg. De enkelte udvalg kan yderligere underpdeles i eksempelvis styrbare/ikke-styrbare udgifter KMD A/S Side 4 af 6

5 1.17 Kstbærer CO En fællesbetegnelse fr de CO-elementer i mkstningsregnskabet, hvrtil der kan registreres mkstninger. I CO benævnes kstbærerne mkstningssted g PSP-element Nøgletal, statistiske CO Statistiske nøgletal anvendes til at frdele mkstninger eller verheads. De definerede nøgletal kan fr eksempel anvendes til at frdele IT-funktinens udgifter til øvrige afdelinger, baseret på antallet af PC er i afdelingerne. Eller persnaleafdelingens udgifter efter antallet af medarbejdere Omkstningsart CO Alle psteringer i mkstningsregnskabet fretages på mkstningsarter. Fr hver artsknt der prettes i mdulet FI, prettes der typisk en tilsvarende mkstningsart i CO. Psteringer der er skabt i FI, registreres autmatisk i CO på primære mkstningsarter. Sekundære mkstningsarter anvendes til psteringer der fretages direkte i CO (ISM hvedart 9), g dermed ikke fremgår af finansregnskabet Omkstningssted CO Et mkstningssted afspejler en rganisatrisk enhed, sm er ansvarlig fr de anvendte mkstninger g anvendes først g fremmest til psamling af mkstninger (kstbærer). Omkstningssteder er stamdata i mdulet CO. Omkstningssteder kan ikke bgføre indtægter på ISMs hvedart 7 (Indtægter). På mkstningssteder indgår lønfrbrug- g budget fra HR samt afskrivninger på fysiske aktiver. Omkstningssteder pbygges i et rganisatrisk standardhierarki. Til rapprtering af mkstningssteder på tværs af det rganisatriske standardhierarki kan der prettes alternative hierarkier. Vær pmærksm på at ISM mkstningssted er en plysning til ISM, hvrimd et OPUS mkstningssted er et SAP begreb (kstbærer) g dækker ver venstående funktinalitet Prfitcenter CO Prfitcenter anvendes til psamling af registreringer fra mkstningssteder g PSP-elementer. Der er en 1:1-sammenhæng mellem prfitcentre g bevillingsansvarssteder. Dette betyder at prfitcentret typisk afspejler en administrativ enhed med budgetansvar; eksempelvis Øknmisk Frvaltning, et stadin, et plejehjem sv. Prfitcenter udledes autmatisk ved indtastning af data på kstbærerne (mkstningssted eller PSPelement) Prjektdefinitin CO-PS PS er et undermdul i CO, g det er her prjektstyringen (sagsstyring) fretages. Prjektdefinitinen samler de PSP-elementer, der er prettet under den pågældende prjektdefinitin. Der findes flere frskellige prjektdefinitiner, alt efter de kendetegn de underliggende PSP-elementer har til fælles (anlæg, maskiner mv.) KMD A/S Side 5 af 6

6 1.23 PSP-element CO-PS PSP-elementer anvendes sm en underpdeling af prjektdefinitinen. PSP-elementer anvendes typisk hvr der ikke er et mkstningssted/mkstningsart. Eksempelvis psamling af mkstninger i frbindelse med implementering af nyt øknmisystem. Det er til PSP-elementer muligt at registrere indtægter på ISMs hvedart 7 (Indtægter) samt udgifter. PSP-elementer kan yderligere underpdeles i netværk g peratiner. Disse bruges i frbindelse med tidsregistrering, sm kun kan fretages på PSP-elementer Speciel Ledger SL Speciel Ledger er en samling af tabeller, hvri alle psteringer g plantal psamles på ISMs struktur. Det er fra Speciel Ledger tabellerne alt autriseret uddata til ISM dannes Statistisk Intern Ordre CO Statistisk intern rdre anvendes alene til brug sm ekstra dimensin på faktiske psteringer g plantal (budget) i CO. Statistiske interne rdrer giver det enkelte mkstningssted eller PSP-element mulighed fr at nedbryde faktiske psteringer g plantal i fx skleklasser, fag eller stuer/afdelinger i daginstitutiner KMD A/S Side 6 af 6

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse Fra Versin 2.11 til Versin 3.20 Udarbejdet den 7. juni 2011 Opdateret den 27. februar 2012-1 - Indhldsfrtegnelse 1 Frrd... 8 2 Generelt... 8 2.1 Kalenderskift... 8 2.2 Nye muligheder

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget 13 Øknmiudvalget 149 150 13. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 13.1 Plitisk rganisatin U 13.561.800 I - 12.700 13.2 Administrativ rganisatin U 236.819.500 I - 9.562.000

Læs mere

Hjelp til Speedadmin. Fakturering

Hjelp til Speedadmin. Fakturering Hjelp til Speedadmin Fakturering Indhld Indhld... 2 Faktureringsdelen... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til Visma/Agress/ERV... 4 Test af første fil... 4

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17 Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter versin 3.17 Indhldsfrtegnelse Lg ind i HR Manager Talent Recruiter... 5 - Link (URL) til HR Manager Talent Recruiter... 5 - "White list" - bed IT-afdelingen

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

2012 Klimaregnskab Bilag III til DMI s årsrapport 2012

2012 Klimaregnskab Bilag III til DMI s årsrapport 2012 2012 Klimaregnskab Bilag III til DMI s årsrapprt 2012 Indhldsfrtegnelse 1. Beretning 1.1 Året der gik 3 1.2 DMI s klimastrategi 4 1.3 Fremtidens fkusmråder 5 2. Analyser g rapprtering 2.1 Klimapåvirkning

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv.

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv. Ntat: IT-sprets pririteringer g leverancer fra et frretningsstrategisk perspektiv. Indstilling til beslutning Frfatter: Flemming Bøge Dat: 18. marts 2009 Baggrund: Styregruppen fr den administrative frandringsprces

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 1 INDLEDNING 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt Det kommunale budget- og regnskabssystem

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere