Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B. Driftsvejledning. Udgave 05/ / DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B. Driftsvejledning. Udgave 05/ / DA"

Transkript

1 Drvtekk \ Automatserg \ Systemtegrato \ Servce MOVITRAC B Udgave 05/ / DA Drtsvejledg

2 SEW-EURODRIVE Drvg the world

3 Idholdsortegelse 1 Vgtge avsger Avedelse a drtsvejledge Skkerhedsavsgeres opbygg Garatkrav Asvarsraskrvelse Skkerhedsavsger Forudgåede bemærkger Geerelt Målgruppe Korrekt avedelse Ade gældede dokumetato Trasport Lagtdsopbevarg Istallato/moterg Elektrsk tlslutg Skker adskllelse Idrttagg/drt Omormeropbygg Typestørrelse 0XS / 0S / 0L Typestørrelse 1 / 2S / Typestørrelse Typestørrelse 4 / Typebetegelse / typesklt Istallato Abealet værktøj Istallatosavsger Istallato a eektkompoeter (ekstraudstyr) UL-korrekt stallato Istallato a medølgede tlbehør Forudsætger or stallato a cold plate (ku typestørrelse 0) Deaktverg a EMC-kodesatorer (ku typestørrelse 0) Eldagram Termoøler TF og bmetalkotakt TH Tlslutg a bremsemodstad BW..- / BW..-T / BW.. tl X3 / X Tlslutg a bremseesrettere Istallato a FSC11B / FIO11B / FIO21B Istallato a setpuktdstllg MBG11A

4 Idholdsortegelse 5 Idrttagg Kort beskrvelse a drttagg Geerelle avsger tl drttagg Forarbejde og hjælpemdler Betjegsehed FBG11B som ekstraudstyr rcpel betjeg a betjegsehede FBG11B Mauel drt med FBG11B setpuktdstllg Ekster setpuktdstllg Idrttagg med FBG11B betjegsehede Idrttagg med pc og MOVITOOLS MotoStudo Idrttagg a eksplososskrede asykroe treasemotorer kategor 2 (94/9/EF) Start a motore arameterlste Drt Dataskrg Retur-koder (r-19 tl r-38) Statusvsger Omormertlstadskoder Servce / ejllste Omormerormatoer Fejllste (F-00 F-113) SEW-elektrokservce Lagtdsopbevarg Tekske data CE-mærkg, UL-godkedelse og C-Tck Geerelle tekske data MOVITRAC B elektrokdata Tekske data or MOVITRAC B Frotmoteret ekstraudstyr betjegsehed FBG11B Kommukatosmodul FSC11B Aalogmodul FIO11B Dgtalmodul FIO21B Ideks

5 Vgtge avsger Avedelse a drtsvejledge 1 1 Vgtge avsger 1.1 Avedelse a drtsvejledge Drtsvejledge er e del a produktet og deholder vgtge avsger vedrørede drt og servce. Drtsvejledge er bereget tl alle persoer, der arbejder med moterg, stallato, drttagg og servce a produktet. Drtsvejledge skal være tlgægelg e læsbar tlstad. Sørg or, at persoer der har asvaret or alægget og drte, samt persoer der på eget asvar arbejder på alægget har læst og orstået hele drtsvejledge. Ved uklarheder og yderlgere behov or ormato kotaktes SEW-EURODRIVE Avedte vsgskovetoer tekste Sotwaretekster (meupukter, kapper osv.) katede pareteser,.eks.: "Klk på kappe [Start].". arameterave skrves med kursv,.eks.; "Noter værde a varablere H509 ACT.OS.ABS.". Dee FBG11B-betjegseheds vsg skrves med e ot med ast tegbredde,.eks.; "Vsg Stop". 5

6 1 Vgtge avsger Skkerhedsavsgeres opbygg 1.2 Skkerhedsavsgeres opbygg Skkerhedsavsgere dee drtsvejledg er opbygget på ølgede måde: ktogram SIGNALORD! Faretype og -klde. Mulge ølger ved maglede overholdelse a avsgere. Forholdsregler tl aværgelse a are. ktogram Sgalord Betydg Følger ved maglede overholdelse a avsgere: Eksempel: FARE! Umddelbar are Død eller alvorlge kvæstelser ADVARSEL! Mulg arlg stuato Død eller alvorlge kvæstelser Fare geerelt FORSIGTIG! Mulg arlg stuato Mdre kvæstelser FORSIGTIG! Mulge materelle skader Beskadgelse a systemet eller dets omgvelser Speck are,.eks. elektrsk stød BEMÆRK Nyttge bemærkger og tp. Gør det lettere at betjee systemet. 1.3 Garatkrav Det er e orudsætg or ejlr drt og ukto, at oplysgere dee drtsvejledg ølges, lgesom dette også er e orudsætg or, at evetuelle garatkrav ka gøres gældede. Læs deror drtsvejledge geem, de produktet tages brug! 1.4 Asvarsraskrvelse Det er e grudlæggede orudsætg or skker drt a MOVITRAC B- rekvesomormere og or at opå de agve produktegeskaber og ydelser, at drtsvejledge overholdes. SEW-EURODRIVE påtager sg tet asvar or perso og tgsskader samt økoomske tab, som måtte opstå som ølge a maglede overholdelse a drtsvejledge. Magelsasvar er udelukket sådae tlælde. 6

7 Skkerhedsavsger Forudgåede bemærkger 2 2 Skkerhedsavsger Nedeståede grudlæggede skkerhedsavsger skal skre, at persoskader og materelle skader udgås. De drtsasvarlge skal skre, at de grudlæggede skkerhedsavsger overholdes. Sørg or, at persoer, der har asvaret or alægget og drte, samt persoer, der på eget asvar arbejder på alægget, har læst og orstået hele drtsvejledge. Kotakt SEW-EURODRIVE, hvs der opstår tvvlstlælde eller behov or yderlgere oplysger. 2.1 Forudgåede bemærkger De ølgede skkerhedsavsger drejer sg prmært om bruge a rekvesomormere. Ved avedelse a drev med motorer eller gearmotorer skal skkerhedsavsgere drtsvejledgere tl motorer og gear også overholdes. Overhold også de supplerede skkerhedsavsger de ekelte kaptler drtsvejledge. 2.2 Geerelt FARE! Ahægg a kapslgsklasse ka rekvesomormere uder drte have spædgsørede, usolerede dele. Død eller alvorlge kvæstelser. Alt arbejde med trasport, opbevarg, opstllg/moterg, tlslutg, drttagg, vedlgeholdelse og servce må ku oretages a aguddaet persoale uder overholdelse a edeståede: de/de tlhørede udørlge drtsvejledg/-er advarsels- og skkerhedsavsger på motor/gearmotor alle adre tlhørede projektergsdokumeter, drttaggsvejledger og eldagrammer alægsspeckke bestemmelser og krav atoale/regoale bestemmelser om skkerhed og orebyggelse a arbejdsulykker Beskadgede produkter må aldrg stalleres I tlælde a beskadgelser skal der omgåede dsedes reklamato tl trasportøre. Der er are or alvorlge persoskader eller materelle skader ved kke tlladt amoterg a ødvedg askærmg, ved uhesgtsmæssg brug, ved orkert stallato eller betjeg. Yderlgere oplysger des dokumetatoe. 7

8 2 Skkerhedsavsger Målgruppe 2.3 Målgruppe Alt mekask arbejde skal udøres a uddaede agolk. Fagolk er dee drtsvejledg persoer, der er ortrolge med produktets opbygg, mekask stallato a produktet, ahjælpg a ejl og vedlgeholdelse a produktet, og som har ølgede kvalkatoer: e uddaelse de or mekak (.eks. mekaker eller mekatroker) med bestået eksame. Kedskab tl dee drtsvejledg. Alt elektroteksk arbejde skal udøres a uddaede agolk. Fagolk er dee drtsvejledg persoer, der er ortrolge med elektrsk stallato og drttagg a produktet, ahjælpg a ejl og vedlgeholdelse a produktet, og som har ølgede kvalkatoer: e uddaelse de or elektrotekk (.eks. elektrotekker eller mekatroker) med bestået eksame. Kedskab tl dee drtsvejledg. Alt arbejde på de øvrge områder trasport, opbevarg, drt og bortskaelse skal oretages a persoer, der har ået e passede udervsg. 2.4 Korrekt avedelse Frekvesomormere er kompoeter tl styrg a asykroe treasemotorer. Frekvesomormere er kompoeter, der er bereget tl moterg elektrske alæg og masker. Slut aldrg kapactve belastger tl rekvesomormere. Drt med kapactve belastger medører overspædg og ka ødelægge apparatet. Når rekvesomormere orhadles de or EU/EFTA, gælder ølgede stadarder: Ved moterg masker er drttagg a rekvesomormere (altså start a korrekt drt) kke tlladt, ør det er kostateret, at maskere er overesstemmelse med bestemmelsere EF-drektv 98/37/EF (Maskdrektvet); Overhold EN Idrttagg (altså start a korrekt drt) er ku tlladt ved overholdelse a EMCdrektvet (2004/108/EF). Frekvesomormere opylder kravee lavspædgsdrektvet 2006/95/EF. De harmoserede stadarder sere EN /DIN VDE T105 samme med EN /VDE 0660 del 500 og EN 60146/VDE 0558 avedes tl rekvesomormere. Tekske data og tlslutgskrav remgår a typeskltet og drtsvejledge og skal altd overholdes Skkerhedsuktoer Frekvesomormere ra SEW-EURODRIVE må kke avedes tl skkerhedsuktoer ude at være tlsluttet et overordet skkerhedssystem. Aved overordede skkerhedssystemer or at garatere mask- og persoskkerhed. 8

9 Skkerhedsavsger Ade gældede dokumetato Ade gældede dokumetato Ved avedelse a uktoe "Skkert stop" skal ølgede materale overholdes: MOVITRAC B / Skker rakoblg Dsse dokumeter ka dowloades ra SEW-EURODRIVE's hjemmesde uder "Dokumetato \ Sotware \ CAD". 2.6 Trasport Straks eter modtagelse skal leverace kotrolleres or evt. trasportskader. Trasportrmaet skal omgåede uderrettes om evetuelle skader. I tlælde a skader må ehede kke tages drt. Klmatske betgelser skal overholdes ht. kaptlet "Geerelle tekske data". 2.7 Lagtdsopbevarg Overhold avsgere kaptlet "Lagtdsopbevarg". 2.8 Istallato/moterg Opstllg og akølg a omormere skal ske overesstemmelse med orskrtere dee drtsvejledg. Frekvesomormere skal beskyttes mod kke tlladt brug. Kompoetere må kke bøjes ved trasport og hådterg, og/eller solatosastadee må kke ædres. Rør aldrg elektroske kompoeter og kotakter. Frekvesomormere deholder elektrostatsk påvrkelge elemeter, der let ka blve ødelagt ved orkert hådterg. Elektrske kompoeter må kke beskadges mekask eller ødelægges. Følgede avedelser er orbudt, med mdre rekvesomormere udtrykkelgt er bereget hertl: avedelse eksplososarlge mljøer. avedelse mljøer med skadelg ole, syre, gas, damp, støv, strålg osv. (ht. EN må rekvesomormere ku avedes klmaklasse 3K3) Avedelse kke-statoære applkatoer, hvor der optræder svggs- og stødbelastger, der overskrder græseværdere ht. EN

10 2 Skkerhedsavsger Elektrsk tlslutg 2.9 Elektrsk tlslutg Når der arbejdes på rekvesomormere, der står uder spædg, skal de gældede atoale ulykkesorebyggede orskrter overholdes,.eks. BGV A3 Tysklad. Overhold de oreskreve ledgstværst, skrger og beskyttelseslederorbdelse ved stallato. Yderlgere avsger des dee drtsvejledg. Avsger or EMC-korrekt stallato såsom askærmg, jordorbdelse, placerg a ltre og moterg a ledger des dee drtsvejledg. roducete a alægget eller maske er asvarlg or, at de græseværder, der kræves ølge EMC-lovgvge, overholdes. Skkerhedsorastaltger og skkerhedsudstyr skal overholde de gældede atoale orskrter (.eks. stærkstrømsregulatv EN eller EN ). Sørg or, at apparatet jordorbdes Skker adskllelse Omormere opylder alle krav med hesy tl skker adskllelse a eekt- og elektroktlslutger ht. EN For at garatere skker adskllelse skal alle tlsluttede strømkredse lgeledes opylde kravee om skker adskllelse Idrttagg/drt Alæg, hvor der er moteret rekvesomormere, skal evt. være udstyret med ekstra overvåggs- og beskyttelsesaordger ht. de gældede skkerhedsbestemmelser,.eks. love om tekske arbejdsmdler, ulykkesorebyggede orskrter osv. Når orsygsspædge tl rekvesomormere er blevet abrudt, må ma kke røre ved spædgsørede dele og eekttlslutger 10 mutter, da kodesatorere mulgvs ka være opladet. Bemærk deror de gældede sklte på rekvesomormere. Uder drte skal alle askærmger og låger holdes lukkede. At drts-led'e og adre doder og lgede er slukket, er kke esbetydede med, at strømtlørsle tl omormere er abrudt, og at de er spædgsløs. Mekask blokerg eller omormertere skkerhedsuktoer ka orårsage motorstlstad. Ved ahjælpg a ejlårsage eller reset ka motore starte ge a sg selv. Hvs dette a skkerhedsmæssge årsager kke er tlladt or de dreve maske, skal strømtlørsle tl omormere abrydes, ør ejlahjælpge påbegydes. 10

11 Omormeropbygg Typestørrelse 0XS / 0S / 0L 3 3 Omormeropbygg 3.1 Typestørrelse 0XS / 0S / 0L [1] [2] [3] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [1] X1: Nettlslutg: 3-aset: L1 / L2 / L3 1-aset: L / N [2] Holder [3] E-tlslutg [4] Skærmplade tl motorkabler, heruder holder [5] X2: Motortlslutg U / V / W / bremsetlslutg +R / R [6] X17: Skkerhedskotakt tl skkert stop (ku MC07B...-S0: typestørrelse 0S / 0L, 400 / 500 V) [7] X13: Bære udgage [8] X12: Bære dgage [9] X10: Aalogdgag [10] Kotakt S11 tl V-mA-omsktg, aalogdgag (ved BG 0XS og 0S bag det atrækkelge stk) [11] lads tl optoskort (ka kke etermoteres / kke tl BG0XS) [12] Tlslutg tl kommukato/aalogmodul (ekstraudstyr) [13] Ekstra betjegsehed, sat [14] Status-LED (også sylg ude betjegsehed som ekstraudstyr) 11

12 3 Omormeropbygg Typestørrelse 1 / 2S / Typestørrelse 1 / 2S / 2 [1] [2] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [1] X1: 3-aset ettlslutg: L1 / L2 / L3 / E-skrue [2] X4: Mellemkredstlslutg U Z / +U Z [3] X3: Tlslutg, bremsemodstad R+ / R / E [4] Elektrokskærmklemme [5] X2: Motortlslutg U / V / W / E-skrue [6] X17: Skkerhedskotakt tl skkert stop (ku 400 / 500 V) [7] X13: Bære udgage [8] X12: Bære dgage [9] X10: Aalogdgag [10] Kotakt S11 tl V-mA-omsktg, aalogdgag [11] lads tl optoskort [12] Tlslutg tl kommukato/aalogmodul (ekstraudstyr) [13] Ekstra betjegsehed, sat [14] Status-LED (også sylg ude betjegsehed som ekstraudstyr) 12

13 Omormeropbygg Typestørrelse Typestørrelse 3 [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [1] X2: E-tlslutg [2] X1: 3-aset ettlslutg: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3 [3] X4: Mellemkredstlslutg U Z / +U Z [4] X3: Tlslutg, bremsemodstad R+ (8) / R (9) og E-tlslutg [5] X2: Motortlslutg U (4) / V (5) / W (6) [6] X2: E-tlslutg [7] Elektrokskærmklemme [8] X17: Skkerhedskotakt tl skkert stop (ku 400 / 500 V) [9] X13: Bære udgage [10] X12: Bære dgage [11] X10: Aalogdgag [12] Kotakt S11 tl V-mA-omsktg, aalogdgag [13] lads tl optoskort [14] Tlslutg tl kommukato/aalogmodul (ekstraudstyr) [15] Ekstra betjegsehed, sat [16] Status-LED (også sylg ude betjegsehed som ekstraudstyr) 13

14 3 Omormeropbygg Typestørrelse 4 / Typestørrelse 4 / 5 [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [1] X2: E-tlslutg [2] X1: 3-aset ettlslutg: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3 [3] X4: Mellemkredstlslutg U Z / +U Z og E-tlslutg [4] X3: Tlslutg, bremsemodstad R+ (8) / R (9) og E-tlslutg [5] X2: Motortlslutg U (4) / V (5) / W (6) [6] X2: E-tlslutg [7] Elektrokskærmklemme [8] X17: Skkerhedskotakt tl skkert stop (ku 400 / 500 V) [9] X13: Bære udgage [10] X12: Bære dgage [11] X10: Aalogdgag [12] Kotakt S11 tl V-mA-omsktg, aalogdgag [13] lads tl optoskort [14] Tlslutg tl kommukato/aalogmodul (ekstraudstyr) [15] Ekstra betjegsehed, sat [16] Status-LED (også sylg ude betjegsehed som ekstraudstyr) 14

15 Omormeropbygg Typebetegelse / typesklt Typebetegelse / typesklt MC 07 B B Udørelse Kvadrater Tlslutgstype Radostøjdæmpg Tlslutgsspædg Abealet motoreekt 00 = stadard S0 = skkert stop 4 = 4Q (med bremsechopper) 3 = 3-aset / 1 = 1-aset 0 = ge støjdæmpg A = radostøjdæmpg C2 B = radostøjdæmpg C1 2 = AC V 5 = AC V 0022 = 2,2 kw Verso B Typesere og geerato Type MOVITRAC Idgag U Nomel etspædg I Nomel etstrøm 100 % drt F Nomel etrekves Udgag U Udgagsspædg 100 % drt I Nomel udgagsstrøm 100 % drt F Udgagsrekves T Omgvelsestemperatur motor Abealet motoreekt 100 % drt Apparatstatus tl kommukato med SEW-EURODRIVE står over de ederste stregkode. Apparatstatus dokumeterer apparatets hardware- og sotwareverso. 15

16 4 Istallato Abealet værktøj 4 Istallato 4.1 Abealet værktøj Brug e skruetrækker med klgebredde på 2,5 mm tl tlslutg a elektrokklemrække X10 / X12 / X Istallatosavsger Moterg a rotmoteret ekstraudstyr [A1] [A] [A2] [B1] [B] [B3] [B4] [B2] [C1] [C] [C2] Frotmoteret ekstraudstyr moteres på ølgede måde: Moterg a betjegsehed FBG11A [A]: 1. Hæg betjegsehed FBG11B [A] op øverst på kabettet [A1]. 2. Tryk betjegsehedes stkdåse ast på stkket apparatet [A2]. Moterg a kommukatosmodul FSC11B eller aalogmodul FIO11B [B]: 1. Moter astadsbolt [B1] tl kommukatosmodul FSC11B og aalogmodul FIO11B [B] på typestørrelse Hæg kommukatosmodul FSC11B og aalogmodul FIO11B [B] op ederst på kabettet [B2]. 3. Tryk det rotmoterede ekstraudstyrs stkdåse ast på stkket apparatet [B3]. 4. Skr det rotmoterede ekstraudstyr med skrue på apparatet [B4]. Moterg a askærmg [C]: 1. Sæt askærmge [C] op ca. 5 mm ora de edelge posto på apparatet [C1]. 2. Skub askærmge opad [C2]. 16

17 Istallato Istallatosavsger Mdste vetlatosastad og motergsposto For at opå ejlr kølg skal der være e astad på mdst 100 mm over og uder kabettet. Det er kke ødvedgt at have vetlatosastad lags sdere, så omormere må gere moteres ved sde a hade. Det er vgtgt, at ledger og adet stallatosmaterale kke hdrer lutcrkulatoe. Det skal orhdres, at omormere påvrkes a de varme agagslut ra adre apparater. Omormere skal moteres lodret. Lggede moterg, eller moterg på tværs eller på hovedet er kke tlladt. God varmealedg ra bagsde a kølelegemet orbedrer de termske udyttelse a omormere. 100 mm (3.94 ) 100 mm (3.94 ) Separate kabelkaaler Elkabler og elektrokledger skal øres separate kabelkaaler EMC-korrekt stallato Alle ledger med udtagelse a strømorsyges skal være askærmede. For at opå de øskede støjemssosgræseværder på motorkablet ka ma stedet or askærmge avede ekstraudstyret HD.. (udgagsdrossel). Hvs der avedes askærmede motorkabler,.eks. koektoerede motorkabler ra SEW-EURODRIVE, skal korer ude askærmg mellem omormeres skærmstøtte og tlslutgsklemme være så korte som mulgt. lacer skærme på kortest mulg vej på begge sder a stellet med kotakt over hele lade. Ved dobbelt askærmet ledg skal de udvedge askærmg på omormersde og de dvedge askærmg på de ade ede jordorbdes. 17

18 4 Istallato Istallatosavsger Tl askærmg a ledgere ka der også avedes jordorbude metalkaaler eller metalrør. Træk eektledger og maøvrestrømkredse separat. Jordorbd omormere og alt ekstraudstyr højrekvesmæssgt korrekt ved hjælp a god metallsk ladekotakt mellem omormerkabet og stel,.eks. ulakeret motergsplade kotaktskabet Drt t-etværker SEW-EURODRIVE abealer, at der etsystemer med kke-jordet stjerepukt (ITet) avedes såkaldte solatosvagter, som arbejder eter pulskode-målemetode. Derved udgås ejludløsg a solatosdetektore som ølge a omormeres jordkapactet. Ved typestørrelse 0 abealer SEW-EURODRIVE at deaktvere støjltree med de medølgede solergsskver (se Deaktverg a EMC-kodesatorer (ku typestørrelse 0) (Æ sde 33) Kotaktoreres brugskategor Brug ku kotaktorer brugskategor AC-3 (EN ) Nødvedge tværst Strømorsyg: Tværst hehold tl omel dgagsstrøm I et ved omel belastg Motorkabel: Tværst ht. omel udgagsstrøm I Elektrokledger: Maks. 1,5 mm 2 (AWG16) ude termalrør 1) Maks. 1,0 mm 2 (AWG17) med termalrør Ledgslægder or ekelte motorer Ledgslægdere er uahægge a WM-rekvese. De tlladte motorledgslægder er aørt kaptlet "rojekterg" systemhådboge MOVITRAC B Omormerudgag Der må ku tlsluttes ohmsk/duktv belastg (motor), ge kapactv belastg! Tlslutg a bremsemodstad Akort ledgere tl de krævede lægde. Brug to stramt soede ledger eller et askærmet ledgskabel med to ledere. Tværst hehold tl omormeres omelle udgagsstrøm. Beskyt bremsemodstade med et bmetalrelæ udløsgsklasse 10 eller 10 A (eldagram). Idstl brydestrømme ht. bremsemodstades tekske data. 1) Ftrådede ledger må kke moteres ude termalrør. 18

19 Istallato Istallatosavsger 4 Ved bremsemodstade sere BW..-T ka der stedet or et bmetalrelæ tlsluttes e tegreret termokotakt med et askærmet kabel med to ledere. Flade bremsemodstade har e ter, termsk overbelastgsbeskyttelse (smelteskrg, der kke ka udsktes). Moter de lade bremsemodstade med e passede berørgsbeskyttelse Istallato a bremsemodstad Bremsemodstadees elledger kører med høj jævspædg (ca. 900 V DC) ved omel drt. Bremsemodstadees overlader opår ved belastg med N høje temperaturer. Vælg et dertl eget motergssted. Normalt moteres bremsemodstade ovepå kotaktskabet Bærudgage Bærudgagee er kortslutgsskre og remmedspædgsskre op tl 30 V. Højere remmedspædg ka ødelægge bærudgagee! Støjemsso Ved EMC-korrekt stallato avedes askærmede motorledger eller udgagsdrossel HD Koblede duktvteter FORSIGTIG! Koblede duktvteter Fare: Fuktosejl/materelle skader. Forastaltg: Astade ra koblede duktvteter tl omormere skal være mdst 150 mm. Brug ølgede støjdæmpede udstyr: kotaktorer relæer magetvetler Det støjdæmpede udstyr ka være.eks. doder, varstorer eller RC-led: Der må kke sluttes støjdæmpede udstyr drekte tl MOVITRAC B. Slut det støjdæmpede udstyr tl så tæt som mulgt på duktvtete. 19

20 4 Istallato Istallatosavsger Netlter Frekvesomormere MOVITRAC B har som stadard moteret et etlter. å etsde overholder de ude yderlgere orastaltger ølgede græseværdklasse ht. EN 55011: 1-aset tlslutg: C1 ledgsorbudet 3-aset tlslutg: C2 EMC-græseværdere orbdelse med støjemsso er kke specceret or spædgset ude jordet stjerepukt (IT-et). Eektvtete a etltre er stærkt begræset Skrger og ejlstrømsrelæer Istaller skrgere starte a strømorsygsledge eter samleskeorgrege (se tlslutgsdagram or grudapparat). SEW-EURODRIVE abealer, at der kke bruges ejlstrømsrelæer. Når der er krav om avedelse a et ejlstrømsrelæ (FI) tl drekte eller drekte berørgsbeskyttelse, er det vgtgt at være opmærksom på ølgede: BEMÆRK Aved ku et ejlstrømsrelæ a type B. MOVITRAC ka orårsage e jævstrøm beskyttelsesledere. Når der avedes et ejlstrømsrelæ tl beskyttelse mod drekte eller drekte berørg, er det ku tlladt at bruge et ejlstrømsrelæ a type B på strømorsygssde a MOVITRAC E-strømorsyg Uder ormal drt ka der optræde aledgsstrøm à 3,5 ma. Vær opmærksom på ølgede or at etablere e skker E-tlslutg: Strømorsyg < 10 mm 2 (AWG7): E ekstra E-led med samme tværst som strømorsyge parallelt med beskyttelsesledere va separate klemmer eller e kobberbeskyttelsesleder med et tværst på 10 mm 2 (AWG7). Strømorsyg 10 mm 2 16 mm 2 (AWG7 AWG5): Kobberbeskyttelsesleder med samme tværst som strømorsyge. Strømorsyg 16 mm 2 35 mm 2 (AWG5 AWG2): e kobberbeskyttelsesleder med et tværst på 16 mm 2 (AWG5). Strømorsyg > 35 mm 2 (AWG2): Kobberbeskyttelsesleder med et halvt så stort tværst som strømorsyge. 20

21 Istallato Istallato a eektkompoeter (ekstraudstyr) Istallato a eektkompoeter (ekstraudstyr) Netrelæ tl lere apparater Idsæt e etdrossel or at begræse startstrømme. Tl 5 eller lere 3-asede apparater Tl 2 eller lere 1-asede apparater Netdrossel ND Tlslutg a etdrossel type ND B Netlter NF Med etlter NF ka græseværdklasse C1/B overholdes med MOVITRAC B typestørrelse 0 4. FORSIGTIG! Mulge materelle skader Der må kke kobles mellem etlter og MOVITRAC. Følger ved maglede overholdelse a avsgere: Idgagstret ødelægges. Moter etltret ærhede a omormere, og ude or de oreskreve mdste vetlatosastad. Begræs ledges lægde mellem etltret og omormere tl de absolut ødvedge, maks. 400 mm. Uaskærmede, soede ledger er tlstrækkelge. Aved lgeledes uaskærmede ledger tl strømorsyge. Tlslutg a etlter NF B Ferrtkerer ULF11A Læg ledge (L og N) errtkerere, og tryk errtkerere samme, dtl de lukker. Overholdelse a EMC-græseværdklasse C1 er dokumeteret på e speck testopbygg. Overholdelse a klasse C1 or støjemsso opås ved e korrekt stallato a errtkerere ULF11A. 21

22 4 Istallato Istallato a eektkompoeter (ekstraudstyr) Udgagslter HF BEMÆRK Moter udgagsltret ved sde a de tlhørede omormer. Der skal være e vetlatosastad på mdst 100 mm både uder og over udgagsltret, me det er kke ødvedgt med astad tl sdere. Begræs ledge mellem omormer og udgagslter tl de kortest mulge lægde. Maks. 1 m or uaskærmet ledg og 10 m or askærmet ledg. E gruppe a motorer der er tlsluttet samme omormer ka have ælles udgagslter. Summe a motoreres dmesoergsstrøm må kke overstge udgagsltrets omelle overgagsstrøm. arallelorbdelse a to es udgagsltre ved e omormerudgag tl ordoblg a de omelle overgagsstrøm er tlladt. Tl dette ormål orbdes alle tlslutger med samme av parallelt ved udgagsltree. Hvs omormere drves med WM = 4 eller 8 k, må udgagsltrets tlslutg V5 (ved HF ) eller 7 (ved HF ) kke tlsluttes. Der må kke oretages U Z -tlslutg på typestørrelse 0XS. Tlslutg a udgagslter HF ude U Z -tlslutg (WM-rekves ku 4 eller 8 k) X1 B X2/3 +R Tlslutg a udgagslter HF med U Z -tlslutg (WM-rekves ku 12 eller 16 k) B X1 X2/3 +R 22

23 Istallato Istallato a eektkompoeter (ekstraudstyr) Udgagsdrossel HD Moter udgagsdrosle ærhede a MOVITRAC B ude or de mdste oreskreve astad. Før altd alle 3 aser (kke E!) samlet geem udgagsdrosle. Ved et askærmet kabel må skærme kke øres med geem udgagsdrosle. Ved udgagsdrosle HD skal kablet 5 x øres geem drosle U V W E = 5 Ved store kabeldametre ka mdre ed 5 vdger øres geem og stedet ka 2 eller 3 udgagsdrosler sættes sere. SEW abealer, at der ved 4 vdger sættes 2 udgagsdrosler sere og ved 3 vdger 3 udgagsdrosler. Istallato udgagsdrossel HD012: Idbyg udgagsdrosle uder de tlhørede rekvesomormer. Der skal være e vetlatosastad på mdst 100 mm uder og over udgagsdrosle. Ved sdere skal der være e astad på 10 mm tl hver sde. Tl tlslutg a beskyttelsesledere er der tre kedetegede, alteratve tlslutgsmulgheder. Motorkablets E-ledg ka sluttes drekte tl rekvesomormere. 23

24 4 Istallato Istallato a eektkompoeter (ekstraudstyr) Istallato a udgagsdrossel HD100 / HD101 Moter udgagsdrossel HD100 / HD101 med de medølgede skruer samme med rekvesomormer MOVITRAC B på de ledede motergslade kotaktskabet. Tlslutgere U / V / W er mærket med U / V / W og skal tlsluttes de rækkeølge. E L1 L2 L3 E HD100 / HD101 U V W E MOVITRAC B U V W E M 3 ~ EMC-modul FKE12B / FKE13B Moter EMC-modulet med de medølgede skruer samme med rekvesomormer MOVITRAC B på de ledede motergslade kotaktskabet. Tlslutgere U / V / W er mærket med U / V / W og skal tlsluttes de rækkeølge. Tlslutgere L1 / L2 / L3 (bru/orage/hvd) ka sluttes tl e vlkårlg rækkeølge. L1 L2 L3 E L1 L2 L3 E FKE MOVITRAC B U V W E U V W E M 3 ~ 24

25 Istallato Istallato a eektkompoeter (ekstraudstyr) TC-bremsemodstad BW1 / BW3 med FKB10B TC-bremsemodstadee BW1 og BW3 [1] ka moteres med e ekstra motergsvkel FKB10B [2], varer , på skærmplade uder omormere. [1] [2] Flade modstade med FKB11B / FKB12B / FKB13B og FHS11B / FHS12B / FHS13B Flade bremsemodstade ka moteres på ølgede måder: Moterg på bagsde a kotaktskabet: FKB11B / FKB12B / FKB13B Moterg med motergsske: FHS11B / FHS12B / FHS13B FKB11B FKB12B FKB13B FHS11B FHS12B FHS13B 25

26 4 Istallato UL-korrekt stallato 4.4 UL-korrekt stallato Overhold edeståede avsger or UL-korrekt stallato: Som tlslutgskabel må ku avedes kobberledger med ølgede temperaturområder: MOVITRAC B : Temperaturområde 60/75 C MOVITRAC B 0370 og 0450: Temperaturområde 75 C Nødvedge tlspædgsmometer or MOVITRAC B-eektklemmere: Se de tekske data. Omormere må ku tlsluttes ved orsygset med e maks. ase-jord-spædg på AC 300 V. Omormere må ku avedes på IT-et, hvs ase-jord-spædge både uder drte og ejltlælde kke ka overskrde AC 300 V. Frekvesomormere MOVITRAC B må ku sluttes tl orsygset, der ka levere maks. værder ht. edeståede skema. Aved ku smelteskrger. Skrgeres eektdata må kke overskrde værdere edeståede tabel. 26

27 Istallato UL-korrekt stallato Maksmalværder/skrger Følgede maksmumværder/skrger skal ølges or at opå e stallato, der er overesstemmelse med UL: 230 V-apparater/1-aset Maks. etstrøm Maks. etspædg Skrger 0003 / 0004 / 0005 / 0008 AC A AC 240 V 15 A / 250 V 0011 / 0015 / 0022 AC A AC 240 V 30 A / 250 V 230 V-apparater/3-aset Maks. etstrøm Maks. etspædg Skrger 0003 / 0004 / 0005 / 0008 AC A AC 240 V 15 A / 250 V 0011 / 0015 / 0022 AC A AC 240 V 20 A / 250 V 0037 AC A AC 240 V 30 A / 250 V 0055 / 0075 AC A AC 240 V 110 A / 250 V 0110 AC A AC 240 V 175 A / 250 V 0150 AC A AC 240 V 225 A / 250 V 0220 / 0300 AC A AC 240 V 350 A / 250 V 400/500 V-apparater Maks. etstrøm Maks. etspædg Skrger 0003 / 0004 / 0005 / 0008 / AC A AC 500 V 15 A / 600 V 0011 / / 0030 / 0040 AC A AC 500 V 20 A / 600 V 0055 / 0075 AC A AC 500 V 60 A / 600 V 0110 AC A AC 500 V 110 A / 600 V 0150 / 0220 AC A AC 500 V 175 A / 600 V 0300 AC A AC 500 V 225 A / 600 V 0370 / 0450 AC A AC 500 V 350 A / 600 V 0550 / 0750 AC A AC 500 V 500 A / 600 V ANVISNINGER Som ekster DC 24 V-spædgsklde må der ku avedes kotrollerede apparater med begræset udgagsspædg (U maks. = DC 30 V) og begræset udgagsstrøm (I Â 8 A). UL-godkedelse gælder kke or drt ved spædgset med kke jordet stjerepukt (IT-et). 27

28 4 Istallato Istallato a medølgede tlbehør 4.5 Istallato a medølgede tlbehør Levergsomag, medølgede tlbehør Levergsomaget omatter e pose med medølgede tlbehør, der ahægg a omormeres typestørrelse har orskellgt omag. Levergsomag, medølgede tlbehør tl typestørrelse 0XS / 0S / 0L 1 2S / 5 Skærmplade tl styreelektrok med klemme og skrue [1] 3 stk elektrokklemmer [2] Jordklemmer med skruer [4] Skærmplade tl eektdel med klemmer og skruer [3] Stk tl et (2- eller 3-polet) og motor [5] lastsolerger med mærkat [6] Skærmplade tl eektdel ude skruer Medølgede tlbehør tl typestørrelse 0: Berørgsbeskyttelse Skærmplade tl eektdel med skruer Holdere Berørgsbe skyttelse 28

29 Istallato Istallato a medølgede tlbehør Istallato skærmplade tl styreelektrok (alle typestørrelser) Med MOVITRAC B leveres som stadard e skærmplade tl styreelektrok med e motergsbolt. Moter skærmplade or styreelektrok på ølgede måde: 1. Løs ørst skrue [1] 2. Skub skærmklemme d sldse plastkabettet 3. Skru skærmklemme ast [1] Istallato skærmplade tl eektdel Typestørrelse 0 Ved MOVITRAC B typestørrelse 0 medleveres som stadard e skærmplade tl eektdel med 2 motergsbolte. Moter skærmplade tl eektdele med de 2 motergsbolte. [1] [2] [1] E-tlslutg [2] Skærmplade 29

30 4 Istallato Istallato a medølgede tlbehør Typestørrelse 1 SEW-EURODRIVE medleverer ved MOVITRAC B typestørrelse 1 som stadard e skærmplade tl eektdele. Moter skærmplade tl eektdele med apparatets 2 motergsbolte. [1] [2] [1] Skærmklemme [2] E-tlslutg Typestørrelse 2S / 2 SEW-EURODRIVE medleverer ved MOVITRAC B typestørrelse 2S / 2 som stadard e skærmplade tl eektdele med 2 motergsbolte. Moter skærmplade tl eektdele med de 2 motergsbolte. Fgure vser typestørrelse 2. [1] Skærmklemme [2] E-tlslutg Med skærmplade tl eektdele er det meget let at motere motor- og bremsekablets askærmg. lacer skærm og E-leder som vst på blledere. Typestørrelse 3 5 Ved MOVITRAC B typestørrelse 3 tl 5 medleveres der ge skærmplader tl eektdele. Aved almdelge skærmklemmer tl moterg a motor- og bremsekablets askærmg. lacer askærmge så tæt på omormere som mulgt. 30

31 Istallato Istallato a medølgede tlbehør Istallato a berørgsbeskyttelse FARE! Ikke beskyttede eekttlslutger. Død eller alvorlge kvæstelser som ølge a elektrsk stød. Istaller berørgsbeskyttelse ht. orskrtere. Tag aldrg apparatet drt ude moteret berørgsbeskyttelse. Typestørrelse 2S SEW-EURODRIVE medleverer ved MOVITRAC B typestørrelse 2S som stadard 2 stk. berørgsbeskyttelse tl mellemkreds- og bremsemodstadsklemmer. Ude berørgsbeskyttelse har MOVITRAC B typestørrelse 2S kapslgsklasse I10, med berørgsbeskyttelse kapslgsklasse I20. Istaller berørgsbeskyttelse som vst llustratoe: I10 X4 -U Z +U Z E I20 X4 -U Z +U Z E I10 8/+R 9/-R E X3 I20 X3 8/+R 9/-R E 31

32 4 Istallato Istallato a medølgede tlbehør Typestørrelse 4 / 5 Ved MOVITRAC B typestørrelse 4 / 5 medleveres som stadard 2 stk. berørgsbeskyttelse med 8 motergsbolte. Moter berørgsbeskyttelse ved begge kapper or eektdelees klemmere. Berørgsbeskyttelse or MOVITRAC B typestørrelse 4 / 5: [2] [1] Berørgsbeskyttelse består a ølgede kompoeter: [3] [1] Adækgsplade [2] Tlslutgsadækg [3] Blæde (ku ved typestørrelse 4) Apparatere MOVITRAC B, typestørrelse 4 / 5 opår ku kapslgsklasse I10 uder ølgede betgelser: Berørgsbeskyttelse er moteret komplet Krympeslage er moteret på samtlge eektklemmer (X1, X2, X3, X4) BEMÆRK Hvs oveævte betgelser kke opyldes, har MOVITRAC typestørrelse 4 og 5 kke kapslgsklasse I00. 32

33 Istallato Forudsætger or stallato a cold plate (ku typestørrelse 0) Forudsætger or stallato a cold plate (ku typestørrelse 0) Aledge a tabseekte or rekvesomormere ka ske va kølere, der arbejder med orskellge kølemeder (lut, vad, ole osv.). Dette ka. eks. være orutgt ved trage motergsorhold. Cold late-tekk er kke ødvedg, så læge de almdelgt gældede stallatosavsger (40 C / 100 mm plads over og uder) overholdes. For e skker drt a rekvesomormere er e god termsk orbdelse tl kølere vgtgt: Kotaktlade mellem køler og rekvesomormer skal være lge så stor som rekvesomormeres køleplade. Jæv kotaktlade, avgelse maks. 0,05 mm. Forbd køler og køleplade med alle oreskreve skrueorbdelser. Motergsplade må maksmalt blve 70 C varm uder drte. Dette skal kølemdlet skre. Istallato Cold late er kke mulg med FHS eller FKB. 4.7 Deaktverg a EMC-kodesatorer (ku typestørrelse 0) Ombygge må ku oretages a e elektrotekker. Eter ombygge skal apparatet markeres med det klstermærke, der lgger tlbehørspose. FARE! Død eller alvorlge kvæstelser som ølge a elektrsk stød. Sørg or, at omormere er spædgsr. Sluk or DC 24 V-strømme og etspædge. Vet 10 mutter. Test, om systemet er spædgsrt. Alad med egede orastaltger (aledgsbåd, sko med ledgseve osv.), ør kappe amoteres. Tag ku at apparatet ved ramme og kølelegemet. Rør kke ved de elektroske kompoeter. Hvs EMC-kodesatorere skal deaktveres ved rekvesomormere MOVITRAC B, gøres ølgede: 1. Åb apparatet: Træk alle stk ud Fjer elektrokskærmklemme Fjer motergsbolte mdte a kabettets orsde Tag kabettet a 33

34 4 Istallato Deaktverg a EMC-kodesatorer (ku typestørrelse 0) 2. Fjer begge skruer [A] tl astgørelse a prtplade. 3. Sæt skruere d de medleverede plastsolerger [B]. 4. Skru skruere på ehede [C] ge. 5. Luk apparatet. 6. Mærk apparatet med de vedlagte mærkat. [A] [A] [B] [C] [C] Ved deaktverg a EMC-kodesatorere strømmer der kke lægere aledgsstrøm va EMC-kodesatorere. Vær opmærksom på, at aledgsstrømmee ørst og remmest bestemmes a mellemkredsspædges størrelse, WM-rekvese, de avedte motorledg og des lægde samt de avedte motor. Med deaktverede støjdæmpgskodesatorer er EMC-ltret kke lægere aktvt. BEMÆRK IT-et EMC-græseværdere orbdelse med støjemsso er kke specceret or spædgset ude jordet stjerepukt (IT-et). 34

35 Istallato Eldagram Eldagram 1 x AC 230 V / N / E 3 x AC 400/500 V / E 3 x AC 230 V / E [1] E U Z +U Z 7 8 E X4 Omkoblg I-sgal U-sgal* MOVITRAC B S1 S2 X44 ON ON OFF OFF FSC11B V* ma; ma Reerecepotetale aalogsgaler Fejl-reset* Højre/stop Vestre/stopt* Frkoblg/stop* REF1 Overordet styrg Bærdgag Bærudgage X45 X46 HL = Forsygsspædg or TF/TH +24 V-d-/udgag (ka deaktveres) Reerecepotetale bærsgaler } 24VIO Reerece bærudgage X17 "Skkert stop" ku med 400 V kw og kw MC07B...-S0 X17: DGND VO24 SOV24 SVI Reerecepotetale Bremse deaktveret* Drtsklar* Reerecepotetale Relækotakt/ejl* Relæ-bryder Relæ-åber E E X2 X3 [1] [1] Asttet "Tlslutg bremsemodstad BW.. / BW..-T / BW..-" Asttet "Tlslutg a bremseesrettere" M 3-aset = Fabrksdstllg [1] Ved typestørrelse 1, 2S og 2 er der ud over ettlslutgs- og motortlslutgsklemmer [X1] / [X2] kke oge E-tlslutg. I det tlælde avedes Eklemme ved sde a mellemkredstlslutge [X4]. X4 es ku på typestørrelse 1 5. Fra typestørrelse 3 er der 2 ekstra E-klemmer. DC 24 V ekstert på X12:8 / X12:9 er ekstraudstyr, bortset ra med "skkert stop" MC07B..-S0. 35

36 4 Istallato Termoøler TF og bmetalkotakt TH 4.9 Termoøler TF og bmetalkotakt TH Vklgstemperature overvåges med termoølere TF eller bmetalkotakter TH. Slut TF eller TH tl TF-udgage VOTF og TF-dgage DI05TF på MOVITRAC. Idstl bærdgag DI05TF tl TF-meddelelse. De termske overvågg sker så ge yderlgere overvågg er ødvedg geem MOVITRAC. Bmetalkotakt TH ka også sluttes tl 24VIO og e bærdgag. arametrer bærdgage tl /ekster ejl Tlslutg a bremsemodstad BW..- / BW..-T / BW.. tl X3 / X2 X2/X3: +R -R E X2/X3: +R -R E 8 9 X2/X3: +R -R E 8 9 F16 K11 BW F16 K RB1 RB2 BW T T2 K11 T 1 BW... rogrammer e klemme tl "/regulatorspærre". K11 skal åbes og "/regulatorspærre" skal modtage et "0"-sgal, år: BW..-: Hjælpekotakte udløses BW..-T: Der tere termokotakt udløses BW..: Det ekstere bmetalrelæ F16 udløses Modstadskredse må kke abrydes! Overbelastgsbeskyttelse or bremsemodstade BW: Overbelastgsbeskyttelse Bremsemodstad type agves kostruktvt ter termokotakt (..T) ekstert bmetalrelæ (F16) BW.. Nødvedg BW..-T 1) E a de to løsger (ter termokotakt/ekstert bmetalrelæ) er ødvedg. BW / BW Tlstrækkelg Tlladt 1) Tlladt moterg: å vadrette lader eller ved lodrette lader med klemmer ede og hulplade oppe og ede. Ikke tlladt moterg: Ved lodrette lader med klemmer oppe, højre eller vestre. 36

37 Istallato Tlslutg a bremseesrettere Tlslutg a bremseesrettere BEMÆRK Der kræves e separat strømorsyg or tlslutg a bremseesrettere. Forsyg va motorspædge er kke tlladt! Tl K11 og K12 må der ku avedes kotaktorer brugskategor AC-3. Aved jæv- og vekselstrømssdet rakoblg a bremse ved: Alle hejseværksapplkatoer. Motorer, som kræver kort bremsereaktostd. Ved moterg a bremseesrettere styreskabet: Moter tlslutgsledgere mellem bremseesretter og bremse adsklt ra adre eektkabler. Fælles moterg med adre kabler er ku tlladt, hvs de adre kabler er askærmet. Eldagrammer DOØ2 GND rakoblg jævstrøms- og vekselstrømssde rakoblg jævstrøms- og vekselstrømssde rakoblg vekselstrømssde Ved bremser ude BG/BGE eller BME skal de pågældede tlslutgsorskrter ølges. Udørlge oplysger om SEW-bremsere står materalet "Drve egeerg. SEWskvebremser". 37

38 4 Istallato Istallato a FSC11B / FIO11B / FIO21B 4.12 Istallato a FSC11B / FIO11B / FIO21B Bassapparatere ka udvdes med modulere FSC11B, FIO11B og FIO21B. S1 S2 ON OFF X44 X44 X44 FSC11B X45 X46 HL FIO11B X45 X40 HL FIO21B X46 X Tlslutg/apparat FSC11B FIO11B FIO21B RS-485 servce-terace X44 ja ja ja RS-485 klemmetlslutg X45 ja ja ej SBus-tlkytg X46 ja ej ja Aalogdgag/-udgag X40 ej ja ej Bærdgage X42 ej ej ja Moterg og stallato på FSC11B / FIO11B / FIO21B Skru altd ekstraudstyret ast på omormere med de medølgede skrue. Moter ørst astadsbolte på typestørrelse 0. Fra typestørrelse 1 er bolte ormoteret. Ved astskrug skres de højrekvete EMC-orbdelse mellem bassapparatet og ekstraudstyret. Fukto Klemme Beskrvelse Data FSC11B FIO11B FIO21B Servceterace RS-485- terace X45:H ST11: RS ja ja ej X45:L ST12: RS-485 X45:Ø GND: Reerecepotetale Systembus X44 Va RJ10-koektor Ku tl servceormål Maksmal kabellægde 3 m ja ja ja X46:1 SC11: SBus Hgh CAN-bus ht. ja 1) ej ja 2) X46:2 SC12: SBus Low CAN-speckato 2.0, del A og B X46:3 GND: Reerecepotetale Maks. 64 eheder X46:4 SC21: SBus Hgh ej X46:5 SC22: SBus Low X46:6 GND: Reerecepotetale 38

39 Istallato Istallato a FSC11B / FIO11B / FIO21B 4 Fukto Klemme Beskrvelse Data FSC11B FIO11B FIO21B DC 24 V X46:7 24VIO: Hjælpespædg/ekster spædgsorsyg ja ej ej Aalogdgag Aalogudgag Bærdgage X40:1 AI2: Spædgsdgag X40:2 GND: Reerecepotetale X40:3 GND: Reerecepotetale X40:4 AOV1: Spædgsudgag X40:5 AOI1: Strømudgag V R > 40 kê Opløsg 10 bt Scagscyklus 5 ms V I maks = 2 ma 0 (4) 20 ma Opløsg 10 bt Scagscyklus 5 ms Kortslutgs- og tlørselsskker op tl 30 V X42:1 X42:2 X42:3 X42:4 DI10 DI11 DI12 DI13 R = 3 kê, I E = 10 ma, atastgscyklus 5 ms, LCkompatbel X42:5 DI14 X42:6 DI15 X42:7 DI16 ej ja ja ej ja ja ej ej ja 1) Aslutgsmodstad 120 Ê ka tlkobles va DI-swtches 2) Busaslutg mulg med de medølgede 120 Ê-modstad mellem SC11 og SC12. Fuktoe DC 24 V X46:7 er detsk med X12:8 grudapparatet. Alle apparatets GND-klemmer er orbdet med hade og med E. Kabelspeckato Aved et 4-koret, soet og askærmet kobberkabel (dataoverørselskabel med skærm a kobberet). Kablet skal opylde ølgede speckatoer: Kabeltværst 0,25 0,75 mm 2 (AWG 23 AWG 18) Ledgsmodstad 120 Ê ved 1 M Kapactetsbelægg  40 pf/m ved 1 k F.eks. CAN-bus- eller DevceNet-kabel er egede. Moterg a skærm Askærmge moteres på begge sder med god ladekotakt tl elektrokskærmklemme på omormere og de overordede styrg. Når der avedes e askærmet ledg, behøves der kke oprettes stelorbdelse på orbdelser mellem MOVITRAC B og gateways eller MOVITRAC B og MOVITRAC B. Et dobbeltkoret kabel ka avedes dette tlælde. Ved e orbdelse mellem MOVIDRIVE B og MOVITRAC B er det altd vgtgt, at potetaladskllelse mellem reerecepotetalet DGND og jord ophæves or MOVIDRIVE B. FORSIGTIG! otetalorskydg. Dette ka medøre lge ra ejluktoer tl ødelæggelse a apparatet. Der må kke orekomme potetalorskydger mellem de orbude apparater. Udgå potetalorskydg ved hjælp a egede orastaltger,.eks. ved at orbde apparatstellee med e separat ledg. 39

40 4 Istallato Istallato a FSC11B / FIO11B / FIO21B Istallato a systembus (SBus) på FSC11B Der ka maks. adresseres 64 CAN-buseheder va systembusse (SBus). SBus uderstøtter overørselstekkke ht. ISO S1 S2 SC11/SC12 SC21/SC22 OFF OFF CAN1 CAN1 ON OFF CAN1 asluttet X ON reserveret Systembusorbdelse MOVITRAC B MOVITRAC B S1 S2 MOVITRAC B S1 S2 MOVIDRIVE B ON OFF S12 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL X12: DGND 1 SC11 2 SC12 3 Systembusorbdelse MOVITRAC B med UFx MOVITRAC B UFx S1 S2 ON X44 OFF FSC11B X45 X46 HL

41 Istallato Istallato a FSC11B / FIO11B / FIO21B 4 Systembusorbdelse MOVITRAC B dbygget MOVITRAC B med DFx/UOH11B gateways eller DFx UOH11B DF21B RUN BUS FAULT X AS ADDRESS H1 H2 X24 X MOVITRAC B S1 S2 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL V GND Ledgslægde De tlladte samlede ledgslægde ahæger a de dstllede SBus-baudrate (884): 125 kbaud: 320 m 250 kbaud: 160 m 500 kbaud: 80 m kbaud: 40 m Der skal bruges e askærmet ledg. BEMÆRK Aslutgsmodstad: I starte og slutge a systembusorbdelse tlsluttes systembus-aslutgsmodstade (S1 = ON). Ved de mellemlggede eheder skal der slukkes or aslutgsmodstad (S1 = OFF). Nogle apparater er udstyret med asttegreret aslutgsmodstad, der kke ka slukkes. Dette er tlældet ved gateway UFx og DFx/UOH, det dsse gateways daer e aslutg a de ysske streg. Der må kke tlkobles ekstere aslutgsmodstade! 41

42 4 Istallato Istallato a FSC11B / FIO11B / FIO21B Istallato, RS-485-terace på FSC11B Med RS-485-teracet ka maksmalt 32 MOVITRAC -apparater eller 31 MOVITRAC -apparater og e overordet styrg (plc) orbdes med hade. RS-485-orbdelse MOVITRAC B MOVITRAC B MOVITRAC B MOVIDRIVE B X44 FSC11B / FIO11B X45 X46 HL X44 FSC11B / FIO11B X45 X46 HL X13 DGND 9 ST11 10 ST12 11 Ledgslægde De tlladte samlede ledgslægde er 200 m. Der skal bruges e askærmet ledg. BEMÆRK Aslutgsmodstad: Dyamske aslutgsmodstade er ast moteret. Der må kke tlkobles ekstere aslutgsmodstade! Bestykg a aalogmodul FIO11B Bpolær aalogdgag AI2 Upolær aalogdgag AI2 Strømaalogudgag AOC1 Spædgsaalog udgag AOV1 X45 X40 X45 X40 X45 X40 X45 X40 RS-485+ RS-485 GND AI2 GND GND AOV1 AOC1 RS-485+ RS-485 GND AI2 GND GND AOV1 AOC1 RS-485+ RS-485 GND AI2 GND GND AOV1 AOC1 RS-485+ RS-485 GND AI2 GND GND AOV1 AOC1 HL HL HL HL GND A RL V 10 V exter +10 V exter +10 V exter oder X10:1 GND R L Â 750 Ê 42

43 Istallato Istallato a setpuktdstllg MBG11A Istallato a setpuktdstllg MBG11A A Moterg bagra geem 4 gevdborger B Moterg orra geem 2 motergshuller A B A A B 28 (1.1) A M4 A B 60 (2.4) 88 (3.5) 56 (2.2) 68 (2.7) Tlslutg MOVITRAC B S1 S2 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL MBG11A

44 5 Idrttagg Kort beskrvelse a drttagg 5 Idrttagg 5.1 Kort beskrvelse a drttagg Frekvesomormere MOVITRAC B ka sluttes drekte tl e motor med samme eekt. Eksempel: E motor med e eekt på 1,5 kw (2,0 hk) ka sluttes drekte tl e MC07B Fremgagsmåde 1. Slut motore tl MOVITRAC B (klemme X2). 2. Ma ka også tlslutte e bremsemodstad (klemme X2/X3). 3. Følgede sgalklemmer skal aktveres va styrge: Frkoblg a DIá3 Valgr højre/stop DIá1 eller vestre/ stop DIá2 Setpukt: Aalogdgag (X10) eller/og DIá4 = 11 = 150 o/m eller / og DIá5 = 12 = 750 o/m eller / og DIá4 + DI5 = 13 = o/m Med bremsemotor: DOá2 = bremsestyrg va bremseesretter 4. Slut evetuelt ølgede sgalklemmer tl: DIáá = ejl-reset DOá1 = /ejl (udørt som relækotakt) DOá3 = drtsklar 5. Kotrollér, at styrge ugerer som øsket. 6. Slut rekvesomormere tl ettet (X1). 3-aset Omkoblg I-sgal U-sgal* E 13 = X2 X3 Fejl-reset* Højre/stop Vestre/stopt* Frkoblg/stop* } Reerecepotetale Bremse deaktveret* Drtsklar* Reerecepotetale Relækotakt/ejl* Relæ-bryder Relæ-åber E 1-aset Reerecepotetale aalogsgaler Forsygsspædg or TF/TH +24 V-d-/udgag Reerecepotetale bærsgaler M M 3-aset REF1 GND 24VIO = Skærmklemme = Fabrksdstllg Avsger Ædrger a sgalklemmeres uktoer og setpuktdstllger ka oretages va betjegsehede FBG11B eller va e pc. Tl pc-tlslutg kræves det rotmoterede ekstraudstyr FSC11B samt e a ølgede teracekovertere: UWS21B / UWS11A / USB11A. 44

45 Idrttagg Geerelle avsger tl drttagg Geerelle avsger tl drttagg FARE! Ikke beskyttede eekttlslutger. Død eller alvorlge kvæstelser som ølge a elektrsk stød. Istaller berørgsbeskyttelse ht. orskrtere. Tag aldrg apparatet drt ude moteret berørgsbeskyttelse Forudsætg Forudsætge or e vellykket drttagg er korrekt projekterg a motore. Frekvesomormere MOVITRAC B er ra abrkke stllet tl drt samme med de ydelsesmæssgt tlpassede SEW-motor (4-polet, 50 ) styreprocesse U/. å de måde ka de tlpassede motor ra SEW-EURODRIVE tages drt og startes ude projekterg Hejseværksapplkatoer FARE! Lvsare på grud a edstyrtede hejseværk. Død eller alvorlge kvæstelser. MOVITRAC B ka avedes hejseværksapplkatoer. MOVITRAC B må kke avedes som skkerhedsudstyr. Aved overvåggssystemer eller mekaske beskyttelsesaordger som skkerhedsaordg. 45

46 5 Idrttagg Forarbejde og hjælpemdler 5.3 Forarbejde og hjælpemdler Kotrollér stallatoe. FARE! Fare or at blve klemt ved utlsgtet start a motore. Død eller alvorlge kvæstelser. Utlsgtet start a motore orhdres,.eks. ved at rakoble elektrokklemmeblok X13. Ahægg a applkatoe skal der være ekstra skkerhedsorastaltger or at udgå arer or meesker og maske,.eks. overvåggssystemer eller mekask beskyttelsesudstyr Forarbejde og hjælpemdler på MOVITRAC B-bassapparatet Tlslut et og motor. Tlslut sgalklemmere. Tæd or ettet Forarbejde og hjælpemdler på MOVITRAC B med betjegsehed Tlslut et og motor. Slut kke sgalklemmer tl, så rekvesomormere kke ka rkobles! Tæd or ettet. Dsplayet vser Stop. rogrammer sgalklemmere. Idstl parametree (. eks. ramper). Kotrollér de dstllede klemmekogurato (601 tl 622). Sluk or ettet. Tlslut sgalklemmere. Tæd or ettet. BEMÆRK Ved drttagg ædrer omormere automatsk parameterværdere. 46

47 Idrttagg Betjegsehed FBG11B som ekstraudstyr Betjegsehed FBG11B som ekstraudstyr lacerg a taster og pktogrammer på betjegsehede: Betjegsehedes uktoer Tastere U / DOWN / ENTER / OUT avedes tl meustyrg. Tastere RUN og STO/RESET avedes tl styrg a motore. Setpuktdstllge avedes tl dstllg a setpuktere. U / DOWN tl valg a symboler og ædrg a værder. out RUN STO RESET Eter ENTER / OUT tl aktverg og deaktverg a symboler eller parametermeuer "RUN" tl start a motore. "STO/RESET" avedes tl at ulstlle ejl og tl at stadse motore. STO RESET Taste STO/RESET har prortet orhold tl e klemmerkoblg eller e rkoblg va terace. Hvs e motor stadses ved at trykke på taste STO/RESET, skal de rkobles ge ved at trykke på RUN-taste. BEMÆRK Eter et-off er låsge ophævet ved at trykke på taste STO! RUN Eter e ejl og eter e programmeret ejlreakto ka der udøres e reset ved at trykke på taste STO/RESET. Motore er hereter spærret og skal rkobles ved at trykke på RUN-taste. Va parameter 760 ka STO-uktoe deaktveres va FBG11B. Hvs motore stadses ved at trykke på taste STO/RESET, blker Stop-dkatore. Dette er et sgal om, at motore skal rkobles ved at trykke på RUN-taste. Eter koperg a et parametersæt MOVITRAC B er apparatet lgeledes stoppet. 47

48 5 Idrttagg rcpel betjeg a betjegsehede FBG11B 5.5 rcpel betjeg a betjegsehede FBG11B Nveau 1 Nveau 2 Vsg omormerstatus omdrejgstal Vsg rampe op out Eter Ædrg a rampe op [sek.] Eter Redger/ overtag værd Vsg rampe ed out Eter Ædrg a rampe ed [sek.] Eter Redger/ overtag værd Meue ast setpukt Ædrgsmodus xx Valg a meue ast setpukt out Eter out Eter Eter Redger/ overtag værd max Vsg maks. setpukt out Eter Ædrg a maks. omdrejgstal Eter [o/m] Redger/ overtag værd ar Valg parametermeu out Eter arametermeu out Eter Ædrgsmodus Eter Redger/ overtag værd Valg motordrttagg out Eter Motordrttaggsmeu Valg dataskrg out Eter Dataskrgsmeu Valg a FBGsetpuktdstllg out Eter FBG-setpuktdstllg Vsg a startrekves Vsg a udgagsstrøm 48

49 Idrttagg rcpel betjeg a betjegsehede FBG11B Meustyrg Når et symbol vælges, lyser de tegrerede LED. Ved symboler, som ku præseterer vsgsværder, vses de aktuelle værd straks på dsplayet Ædrg a parametre Eter at have valgt et symbol og bekrætet valget ved at trykke på taste ENTER ka de øskede parameter vælges. For at ædre parameterværde skal der trykkes é gag tl på taste ENTER. De blkede værd og LED det tlhørede symbol dkerer, at værde u ka ædres. Værde blver aktv og blker kke lægere, hvs der trykkes é gag tl på taste ENTER Statusvsger Hvs status er "Motor rkoblet", vses her det beregede aktuelle omdrejgstal Fejlvsg Hvs der opstår e ejl, skter vsge og vser ejlkode blkede,. eks. F-11 (ejllste kaptlet "Servce/ejllste"). Dette er dog kke tlældet, hvs drttagge er aktv Advarsler Nogle parametre må kke ædres alle drtsstuatoer. Forsøger ma det allgevel, vses r-19 tl r-32 dsplayet. Samtdg vses e kode, der svarer tl de aktuelle hadlg,.eks. r-28 (regulatorspærre ødvedg). Lste over advarsler des kaptlet "Drt" Skt parametermeu Kort È Lag Va parameter 800 ka der sktes rem og tlbage mellem meue Kort og Lag. I parameterbeskrvelse og parameterlste er markeret, hvlke parametre der er tlgægelg va meuere Kort og Lag. 49

50 5 Idrttagg Mauel drt med FBG11B setpuktdstllg 5.6 Mauel drt med FBG11B setpuktdstllg FBG11B setpuktdstllg or betjegsehede (lokal mauel drt): LED blker De eeste relevate størrelser drtstlstade "FBG setpuktdstllg" er: 122 Omdrejgsretg FBG mauel drt Tastere "RUN" og "STO/RESET" Setpuktdstllg (potetometer) Når FBG setpuktdstllge er aktveret, blker symbolet. Det mdste omdrejgstal ka begræses med 301 M. omdrejgstal og det største omdrejgstal med symbolet maks. Eter e ejl ka der va klemme eller terace udøres e reset ved at trykke på taste STO/RESET. Eter reset er drtstlstade "Mauel setpuktdstllg" aktv ge. Motore orblver stoppet. Stop-dkatore blker som teg på, at motor skal rkobles ge ved at trykke på RUNtaste. arametere 760 Låsg a tastere RUN/STO vrker kke drtstlstade "Mauel setpuktdstllg". Ved rakoblg a betjegsehede FBG11B udløses e stopreakto. 50

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. Fremstilling af specialkabler Kabler til synkrone servomotorer

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. Fremstilling af specialkabler Kabler til synkrone servomotorer Trasmssostekk \ Automatserg \ Systemtegrato \ Servce Hådbog Fremstllg a specalkabler Kabler tl sykroe servomotorer Udgave 12/2011 19301693 / DA SEW-EURODRIVE Drvg the world Idholdsortegelse 1 Crmpværktøj...

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B. Driftsvejledning. Udgave 02/2008 16602099 / DA

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B. Driftsvejledning. Udgave 02/2008 16602099 / DA Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B Udgave 02/2008 16602099 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige anvisninger... 5 1.1 Sikkerhedsanvisningernes

Læs mere

Induktionsbevis og sum af række side 1/7

Induktionsbevis og sum af række side 1/7 Iduktosbevs og sum af række sde /7 Skrver ma,,,...,,..., =, 2, 3,... 2 3 taler ma om e talfølge, eller blot e følge. Adre eksempler på følger er, -,, -,, -,..., (-) +,..., =, 2, 3,..., 2, 3, 4,...,,...,

Læs mere

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse...5.3

Læs mere

Kvalitet af indsendte måledata

Kvalitet af indsendte måledata Notat ELT2004-112 Aktørafregg Dato: 23. aprl 2004 Sagsr.: 5584 Dok.r.: 185972 v1 Referece: NIF/AFJ Kvaltet af dsedte måledata I Damark er det etvrksomhederes opgave at måle slutforbrug, produkto og udvekslg

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HÅNDBOG Fedtlagsføler FAU-104

HÅNDBOG Fedtlagsføler FAU-104 PROCESAUTOMATION HÅNDBOG Fedtlagsføler FAU-104 ISO9001 De almee leverigsbetigelser for produkter og ydelser fra elektroikidustrie, der er udgivet af Zetralverbad Elektroidustrie (ZVEI) e.v. i de seeste

Læs mere

Indeks over udviklingen i biltrafikken i Danmark

Indeks over udviklingen i biltrafikken i Danmark Ideks over udvklge bltrafkke Damark Afdelgsgeør Alla Crstese, Vejdrektoratet, og cvlgeør, p.d. Crsta Overgård ase, TetraPla A/S. Baggrud og formål. Baggrud Vejdrektoratet ar sde 978 regelmæssgt udgvet

Læs mere

BEVISER TIL KAPITEL 7

BEVISER TIL KAPITEL 7 BEVISER TIL KAPITEL 7 A. Komplemetærhædelse Det er klart, at e hædelse A og de komplemetære hædelse A udgør hele udfaldsrummet U, dvs. A A = Da fås P(U = U P(A A = P (A + P(A = da de to hædelser er dsjukte

Læs mere

Videregående Algoritmik. David Pisinger, DIKU. Reeksamen, April 2005

Videregående Algoritmik. David Pisinger, DIKU. Reeksamen, April 2005 Vderegåede Algortmk Davd Psger, DIKU Reeksame, Aprl 5 Bsecto problemet Gvet e uvægtet graf G = (V, E) samt et heltal k. E bsecto af grafe G er e opdelg af kudere V to lge store mægder S og T. MAX-BISECTION

Læs mere

IKKE-KONTINUERTE (DISKRETE) STOKASTISKE VARIABLE MIDDELVÆRDI, VARIANS, SPREDNING FORDELINGER: HYPERGEOMETRISK, BINOMIAL, POISSON

IKKE-KONTINUERTE (DISKRETE) STOKASTISKE VARIABLE MIDDELVÆRDI, VARIANS, SPREDNING FORDELINGER: HYPERGEOMETRISK, BINOMIAL, POISSON IE-ONTINUERTE (DISRETE) STOASTISE VARIABLE MIDDELVÆRDI, VARIANS, SPREDNING FORDELINGER: HYPERGEOMETRIS, BINOMIAL, POISSON Edelgt sadsylghedsfelt V reeterer: Et sadsylghedsfelt ( P ) U, kaldes edelgt, hvs

Læs mere

Økonometri 1. For mange variable i modellen. For få variable. Dagens program. Den multiple regressionsmodel 21. september 2004

Økonometri 1. For mange variable i modellen. For få variable. Dagens program. Den multiple regressionsmodel 21. september 2004 Dages program Økoometr De multple regressosmodel. september 004 Emet for dee forelæsg er stadg de multple regressosmodel (Wooldrdge kap. 3.4-3.5) Praktske bemærkg Opsamlg fra sdst Irrelevate varable og

Læs mere

Betænkning om kommunernes udgiftsbehov. Bilag (med metodediskussion af professor Anders Milhøj)

Betænkning om kommunernes udgiftsbehov. Bilag (med metodediskussion af professor Anders Milhøj) Betækg om kommueres udgftsbehov Blag (med metodedskusso af professor Aders Mlhøj) Betækg r. 36 Oktober 998 Kommueres Udgftsbehov Betækg om kommueres udgftsbehov - Redegørelse fra arbejdsgruppe uder Idergsmsterets

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Scorer FCK "for mange" mål i det sidste kvarter?

Scorer FCK for mange mål i det sidste kvarter? Uge 7 I Teoretsk Statstk, 9. aprl 2004. Hvor er v? Hvor var v: opstllg af statstske modeller Hvor skal v he: tro om estmato og test 2. Eksempel: FCK Estmato (tutvt) Test Maksmum lkelhood estmato Scorer

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram Jauar 2011 Garatibevis DS Trapezprofiler DS Siusprofiler DS Padeplader DS Tagstesprofiler DS Lysplader DS Tagredeprogram GARANTIBEVIS 2 Betigelser for opfyldelse af garativilkår at produktet ikke avedes

Læs mere

Men tilbage til regression og Chi-i-anden. test. Begge begreber refererer til normalfordelingen med middelværdi μ og spredning σ.

Men tilbage til regression og Chi-i-anden. test. Begge begreber refererer til normalfordelingen med middelværdi μ og spredning σ. χ test matematkudervsge χ - test gymasets matematkudervsg I jauar ummeret 8 af LMFK bladet havde jeg e artkel, hvor jeg harcelerede ldt over, at regresso og sær χ fordelg havde fudet dpas matematkudervsge

Læs mere

Eksempel: PEFR. Epidemiologi og biostatistik. Uge 1, tirsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik.

Eksempel: PEFR. Epidemiologi og biostatistik. Uge 1, tirsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Epdemolog og bostatstk. Uge, trsdag. Erk Parer, Isttut for Bostatstk. Geerelt om statstk Dataaalyse - Deskrptv statstk - Statstsk feres Sammelgg af to grupper med kotuerte data - Geemst og spredg - Parametre

Læs mere

1.0 FORSIKRINGSFORMER

1.0 FORSIKRINGSFORMER eam Lv forskrgsakteselskab Bereggsgrudlaget sgrp217 tl præmeberegg for gruppeforskrg e-am Lv forskrgsakteselskab 1. FORIKRINGFORMER 1.1 Oblgatorske ordger Alle gruppeforskrgsordger teget på dette grudlag

Læs mere

x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium

x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium SANDSYNLIGHEDSREGNING OG KOMBINATORIK x-klassere Gammel Hellerup Gymasum Idholdsfortegelse SANDSYNLIGHEDSREGNING... 3 Sadsylghedsfelt... 3 Edelge sadsylghedsfelter (sadsylghedsfordelger):... 3 Uedelge

Læs mere

Undersøgelse af numeriske modeller

Undersøgelse af numeriske modeller Udersøgelse af umeriske modeller Formål E del af målsætige med dette delprojekt er at give kedskab til de begræsiger, fejl og usikkerheder, som optræder ved modellerig. I de forbidelse er følgede udersøgelse

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Naturgenopretning af Endrup Mølle Dambrug i Sneum Å - projektering B ILAG 1. LER information. ALECTIA A/S Side 1

Naturgenopretning af Endrup Mølle Dambrug i Sneum Å - projektering B ILAG 1. LER information. ALECTIA A/S Side 1 Naturgeopretig af Edrup Mølle Dambrug i Seum Å - projekterig B ILAG 1 LER iformatio ALECTIA A/S Side 1 Til Graveaktør DONG Gas Distributio A/S Sødergade 50 6600 Veje Tlf 70 33 10 22 Fax 99 55 40 71 www.dogeergy.dk

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Systemhåndbog MOVITRAC B

Systemhåndbog MOVITRAC B Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Systemhåndbog MOVITRAC B Udgave 09/2011 16964896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Systembeskrivelse MOVITRAC B... 6 1.1

Læs mere

Økonometri 1. Definition og motivation. Definition og motivation. Dagens program. Den multiple regressionsmodel 21. september 2005

Økonometri 1. Definition og motivation. Definition og motivation. Dagens program. Den multiple regressionsmodel 21. september 2005 Dages program Økoometr De multple regressosmodel. september 005 Emet for dee forelæsg er de multple regressosmodel (Wooldrdge kap 3.-3.3+appedx E.-E.) Defto og motvato Fortolkg af parametree de multple

Læs mere

Økonometri 1. Funktionel form. Funktionel form (fortsat) Dagens program. Den simple regressionsmodel 14. september 2005

Økonometri 1. Funktionel form. Funktionel form (fortsat) Dagens program. Den simple regressionsmodel 14. september 2005 Dages program Økoometr De smple regressosmodel 4. september 5 Dee forelæsg drejer sg stadg om de smple regressosmodel (Wooldrdge kap.4-.6) Fuktoel form Hvorår er OLS mddelret? Varase på OLS estmatore Regressosmodelle

Læs mere

Udlevering af LER-oplysninger vedr. EnergiMidt Energi A/S og eksterne kunders vejbelysningskabler

Udlevering af LER-oplysninger vedr. EnergiMidt Energi A/S og eksterne kunders vejbelysningskabler Udleverig af LER-oplysiger vedr. EergiMidt Eergi A/S og ekstere kuders vejbelysigskabler Kableres beliggehed og målsætig er ku vejledede. Plaere viser udelukkede kabeltracé. Hvis der øskes yderligere oplysiger

Læs mere

Statistisk analyse. Vurdering af usikkerhed i forbindelse med statistiske opgørelser forudsætter:

Statistisk analyse. Vurdering af usikkerhed i forbindelse med statistiske opgørelser forudsætter: Statstsk aalyse Vurderg af uskkerhed forbdelse med statstske opgørelser forudsætter: Kvattatve mål for varato og spredg forbdelse med statstske opgørelser varas og stadardafvgelse Kvattatve mål for tlfældgheder

Læs mere

Kombinatorik. 1 Kombinationer. Indhold

Kombinatorik. 1 Kombinationer. Indhold Kombator, marts 04, Krste Roselde Georg Mohr-Kourrece Kombator Kombator går ud på at tælle atallet af ombatoer af et eller adet, og for at ue tælle atallet af ombatoer smart har ma brug for forsellge tællestrateger

Læs mere

Elementær Matematik. Sandsynlighedsregning

Elementær Matematik. Sandsynlighedsregning lemetær Matematk Sadsylghedsregg Ole Wtt-Hase Køge Gymasum 008 INDHOLD KAP. KOMBINATORIK.... MULTIPLIKATIONS- OG ADDTIONSPRINCIPPT.... PRMUTATIONR... 3. KOMBINATIONR...3 KAP. NDLIGT SANDSYNLIGHDSFLT...7.

Læs mere

Simpel Lineær Regression - repetition

Simpel Lineær Regression - repetition Smpel Leær Regresso - repetto Spørgsmål: Afhæger leært af?. Model: β + β + ε ε d N(0, σ 0 ) Sstematsk kompoet + Stokastsk kompoet Estmato - repetto Vha. Mdste Kvadraters Metode fder v regressosle hvor

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet) Oversigt (idholdsfortegelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 De fulde tekst Bekedtgørelse om takstædriger i offetlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jerbaevirksomheder m.v. (takststigigsloftet) I medfør

Læs mere

FORDELINGER: HYPERGEOMETRISK FORDELING, BINOMIALFORDELING MIDDELVÆRDI DEFINITION. X er en stokastisk variabel på et endeligt sandsynlighedsfelt ( )

FORDELINGER: HYPERGEOMETRISK FORDELING, BINOMIALFORDELING MIDDELVÆRDI DEFINITION. X er en stokastisk variabel på et endeligt sandsynlighedsfelt ( ) FORDELINGER: HYERGEOMETRIS FORDELING, BINOMIALFORDELING MIDDELVÆRDI Mddelværd MIDDELVÆRDI (TYS: ERWARTUNGSWERT ) DEFINITION X er e stokastsk varabel på et edelgt sadsylghedsfelt U, ( ) Mddelværde af X

Læs mere

Vi ønsker også at teste hypoteser om parametrene. F.eks: Kan µ tænkes at være 0 (eller anden fast, kendt værdi)? Eksempel: dollarkurser

Vi ønsker også at teste hypoteser om parametrene. F.eks: Kan µ tænkes at være 0 (eller anden fast, kendt værdi)? Eksempel: dollarkurser Uge 37 I Teoretsk Statstk, 9.sept. 003. Fordelger kyttet tl N-ford. Gvet: uafhægge observatoer af samme N(µ,σ )-fordelte stokastske varabel. Formelt: X,X,,X uafhægge, alle N(µ,σ )-fordelt. Mddelværd µ

Læs mere

Den stokastiske variabel X angiver levetiden i timer for en elektrisk komponent. Tæthedsfunktionen for den stokastiske variabel er givet ved

Den stokastiske variabel X angiver levetiden i timer for en elektrisk komponent. Tæthedsfunktionen for den stokastiske variabel er givet ved STATISTIK Skrtlg evaluerg, 3. emeter, madag de 3. jauar 5 kl. 9.-3.. Alle hjælpemdler er tlladt. Opgaveløge orye med av og CPR-r. OPGAVE De tokatke varabel agver levetde tmer or e elektrk kompoet. Tætheduktoe

Læs mere

Længde [cm] Der er frit vandspejle i sandkassen. Herudover er sandkassen åben i højden cm i venstresiden og 0-20 cm i højresiden.

Længde [cm] Der er frit vandspejle i sandkassen. Herudover er sandkassen åben i højden cm i venstresiden og 0-20 cm i højresiden. Vadtrasportmodel Formål For beregig af vadtrasporte i sadkasse er der lavet e boksmodel. Formålet med boksmodelle er at beskrive vadtrasporte i sadkasse. Herover er formålet at bestemme de hydrauliske

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Repetition. Forårets højdepunkter

Repetition. Forårets højdepunkter Repetto Forårets højdepukter Forårets højdepukter Smpel Leær Regresso Smpel leær regresso: Mdste kvadraters metode Kovaras og Korrelato Scatterplot Scatterplot kf Advertsg Epedtures (X ad Sales (Y Et scatterplot

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC-, ntegreret tagflade for osch solvarmeanlæg 6 70 64 98 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Elementær Matematik. Polynomier

Elementær Matematik. Polynomier Elemetær Matematik Polyomier Ole Witt-Hase 2008 Køge Gymasium Idhold 1. Geerelle polyomier...1 2. Divisio med hele tal....1 3. Polyomiers divisio...2 4. Polyomiers rødder....4 5. Bestemmelse af røddere

Læs mere

FACITLISTE TIL KOMPLEKSE TAL

FACITLISTE TIL KOMPLEKSE TAL FACITLISTE TIL KOMPLEKSE TAL Kaptel Opgave Opgave Opgave Det emmeste check af lgge er at opløfte begge sder tl. potes. Bombells metode gver følgede lgger: a a b = 5 ( ) b a b = 09 = 7. Løs dem med et CAS

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6.

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6. enote 5 enote 5 Determiater I dee enote ser vi på kvadratiske matricer. Deres type er altså for 2, se enote 4. Det er e fordel, me ikke absolut ødvedigt, at kede determiatbegrebet for (2 2)-matricer på

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Leica Lino. Præcise, selvnivellerende punkt- og linje-lasere

Leica Lino. Præcise, selvnivellerende punkt- og linje-lasere Leica Lio Præcise, selvivellerede pukt- og lije-lasere Opsæt, tæd, klar! Med Leica Lio er alt i lod og perfekt lige Leica Lios projekterer lijer eller pukter med milimeterøjagtighed, så du har hædere fri

Læs mere

optipoint 500 Oplysninger og vigtige betjeningsprocedurer

optipoint 500 Oplysninger og vigtige betjeningsprocedurer optipoit 500 Oplysiger og vigtige betjeigsprocedurer PC (USB) Kommuikatiosplatform Hovedsæt Hådsæt optipoit sidemodul (f. eks. optipoit key module) optipoit adapter D Forklariger af tilslutigsmulighedere

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Basisenhed Udgave 07/2006 11469498 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Sandsynlighedsregning i biologi

Sandsynlighedsregning i biologi Om begrebet sadsylighed Sadsylighedsregig i biologi Hvis vi kaster e almidelig, symmetrisk terig, er det klart for de fleste af os, hvad vi meer, år vi siger, at sadsylighede for at få e femmer er 1/6.

Læs mere

Motivation. En tegning

Motivation. En tegning Motivatio Scatter-plot at det mådelige salg mod det måedlige reklamebudget. R: plot(salg ~ budget, data = salg) Økoometri Lektio Simpel Lieær Regressio salg 400 450 500 550 20 25 30 35 40 45 50 budget

Læs mere

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3 WS101651W omska 18 12 2012 10 17 SEPBARCOE 0U121 Syddjurs Kommue Hovedgade 77 8410 Røde Telefo 87 5 50 00 Kommues av og adresse Syddjurs Kommue Borgerservice Hovedgade 77 8410 Røde ' 8 K. 2012 Udfyldes

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Statistik Lektion 14 Simpel Lineær Regression. Simpel lineær regression Mindste kvadraters metode Kovarians og Korrelation

Statistik Lektion 14 Simpel Lineær Regression. Simpel lineær regression Mindste kvadraters metode Kovarians og Korrelation Statstk Lekto 4 Smpel Leær Regresso Smpel leær regresso Mdste kvadraters metode Kovaras og Korrelato Scatterplot Scatterplot kf Advertsg Epedtures ( ad Sales ( Et scatterplot vser par (, af observatoer.

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Statistik 9. gang 1 REGRESSIONSANALYSE. Korrelation (kontrol af model) Regression (tilpasning af model)

Statistik 9. gang 1 REGRESSIONSANALYSE. Korrelation (kontrol af model) Regression (tilpasning af model) Statstk 9. gag REGRESSIONSANALYSE Korrelato kotrol af model Regresso tlpasg af model Statstk 9. gag KORRELATIONS ANALYSE. Grad af fælles varato mellem X og Y. Område og fordelg af sample data 3. Optræde

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

1 Indeksberegninger. 1.1 Indeksberegningers formål og brug. 1.2 Typer af indeks

1 Indeksberegninger. 1.1 Indeksberegningers formål og brug. 1.2 Typer af indeks 7 Ideksberegger. Ideksbereggers formål og brug Damarks Sasks deks bruges l a gve e ekel og brugbar mål for udvklge værder, rser eller mægder over d. Hvs ma har e alrække over aal fødsler sde 9 ka ma dae

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

950 Kondens KONDEN. Installation & vedligeholdelse. CTC 950 Kondens_Installation&vedligeholdelse_12_122_V1.0.0_01

950 Kondens KONDEN. Installation & vedligeholdelse. CTC 950 Kondens_Installation&vedligeholdelse_12_122_V1.0.0_01 90 Kodes KODE Istallatio & vedligeholdelse CTC 90 Kodes_Istallatio&vedligeholdelse_1_1_V1.0.0_01 Idholdsfortegelse Side Tekiske data... Røggasveksler... 6 Istallatio... 7 Aftræk... 9 Elektrisk istallatio...

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

SØREN K. HANSEN A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Tlf

SØREN K. HANSEN A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Tlf Etrepreør / kloakmester www.sorekhase.dk Etrepreør / kloakmester www.sorekhase.dk Søre K. Hase A/S er e modere etrepreør virksomhed, der faver tre ekspertiseområder: kloakarbejde, kabelfejlsøgig og madskabsudlejig.

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

68 kg 17,6% 90 kg 15,8% 135 kg 12,3% 113 kg 14,1% Figur 1. Anbefalet Maks. Hældningsgrad

68 kg 17,6% 90 kg 15,8% 135 kg 12,3% 113 kg 14,1% Figur 1. Anbefalet Maks. Hældningsgrad Brugervejledig Flot Desig & Ultimativ Præstatio... til e favorabel pris Uit 106, Heyford Park Camp Road Upper Heyford Oxfordshire OX6-3HD www.pridemobility.com Iholdsfortegelse I. Itroduktio... 4 II. Sikkerhed...

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Program for dag: Kvattatve metoder Iferes de leære regressosmodel 9. marts 007 Opsamlg vedr. feres e leær regressosmodel uder Gauss-Markov atagelser (W.4-5) Eksempel med flere restrktoer (F-test) Lagrage

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere