FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H."

Transkript

1 STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & Co, 188.

2 TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

3 Nærværende Aargang af «Statistisk Aarbog» er, ligesom de foregaaende, bleven redigeret af Sekretær Boye Strøm. Le présent volume de «V Annuaire Statistique de la Norvège» a été rédigé, comme les volumes précédents, par M. Boye Strøm. Kristiania i December 188. A. N. Kiær.

4

5 Indholdsfortegnelse. 1. Fladeindhold, Befolkning. Side. T^bel i. Fladeindhold og tilstedeværende Folkemængde amtsvis i 18 1 '2. Folkemængde i Fogderier, Herreder og Byer den 1te Decbr Hjemmehørende Folkemængde i de forskjellige Amter efter Folketællingerne i 1801, 181, 182, 18, 18, l8 i l8 g l8 8 ~9. Tilstedeværende Folkemængde i 18, fordelt efter Alder, Kjøn og ægteskabelig Stilling 10. Hjemmehørende Folkemængde i 18, fordelt efter Alder, Kjøn og ægteskabelig Stilling 11. Tilstedeværende Folkemængde i 18, fordelt efter Livsstilling 1, Tilstedeværende Folkemængde i 18, fordelt efter Fødested, Nationalitet og Troesbekjendelse. Sindssvage, Døvstumme og Blinde 1 8. Folkemængde i Byerne efter de kommunale Tællinger i Folkemængdens Bevægelse. 9 a. Folkemængdens Bevægelse i Aaret 188 (amtsvis), 1 9 b Ægtevielser i Aarene 18 8 (for Riget) Levendefødte i Aarene 18 8 (for Riget) 18. Dødfødte i Aarene 18 8 (for Riget) Døde i Aarene 18 8 (for Riget) Den oversøiske Udvandring i Aarene (amtsvis) Summarisk Oversigt over Folkemængdens Bevægelse i Voldsomme Dødsfald i Aarene ,,..,..,..,.,,,.,.,,.,, 22 2

6 . Medicinalforholde og Sundhedstilstand. Tabel 1. Medicinalpersonale og Sygehuse i Aarene Sindssygeasylernes Virksomhed i T De vigtigste Dødsaarsager i Aarene Epidemiske Sygdomme i Aarene Retsvæsen. 21. Justits og Politisager samt Antallet af Tiltalte i 1882 (amtsvis) Antal Tiltalte i , fordelt efter Forbrydelsens Art a. Antal Sager, behandlede ved Forligelseskommissionerne i b a. Underretssager, Dødsboer og Konkursboer i b Antal Sager, behandlede ved Stiftsoverretterne og Høiesteret : Side. a) Stiftsoverretterne i Aaret 188 b) Høiesteret i Aarene a. Oversigt over Overtbrmynderiernes Regnskaber for b Fattigvæsen. a. Summariske Opgaver (for Riget) 9. b Detaillerede Opgaver for 1881 (amtsvis). 0 1 F 2. Fattigvæsenet <^ \ ; V c ( d Undervisning. 28. Almueskoler paa Landet i Aaret Almueskoler i Byerne i Aaret Borgerskoler, Middelskoler og høiere Skoler i Kristiania Universitet i Aarene Faste Eiendom me, Jordbrug, Skovvæsen. 2. De faste Eiendommes Antal, Matrikulskyld og Værdi 1. Priserne paa Jordeiendomme i Aarene Skovareal og Udførsel af Trælast '. Agerareal samt Udsæd og Avling af Korn og Poteter i 18 (amtsvis)..... Kreaturhold den 1te December 18 (amtsvis) 8 8. Fiskerier. a. Udbyttet af Skreifiskerierne b. Sildefiskerierne , ;...,,. 9

7 Side. Tabel c. Udbyttet af samtlige Kystfiskerier i 188 (amtsvis) 0 1 d e Handel og Skibsfart. 8. Summarisk Oversigt over Ind og Udførsel samt Toldindtægter i a «Vareomsætningen med de forskjellige Lande i b a. Vareomsætningen og Toldintraderne ved de vigtigste Toldsteder i b Værdien af Ind og Udførsel i 188, fordelt efter Varegrupper 1 2. Indførsel af de vigtigere Varesorter i Udførsel af de vigtigste norske Varer i Udførsel af enkelte Hovedartikler fra de vigtigste Toldsteder i Toldintrader for de vigtigste Toldartikler i Norges Handelsflaade ved Udgangen af '. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet i 188, efter Nationalitet , efter Lande Den udenrigske Skibsfart paa de vigtigste norske Toldsteder i Den udenrigske Skibsfart under norsk Flag i Bruttofragt optjent af norske Fartøier ved den udenrigske Skibsfart i O. Kommunikationsvæsen, Kreditanstalter. 2. Offentlige Veie i Aaret 1880 (amtsvis) 9 ~ Jernbanerne i Driftsaaret Postvæsenet i Aarene Statstelegrafen i Aarene 189 8, Norges Bank i Aarene Hypothekbanken i Aarene ' De private Banker i Aaret 188, Sparebankerne ved Udgangen af Diskontosatser ved Kristiania Bankafdeling: a. Diskontoforandringer 18 8 / 11 b. Gjennemsnitlig Diskonto 18 8) 1. Vexelkurser paa Kristiania Børs Brandforsikringsind retninger : 11. Assurance. a. Den alm. Brandforsikringsindretning og Akershus Brandforsikringsforening i Aarene b. Løsøreforsikringsselskaber i Aaret De gjensidige Skibsassuranceforeninger i Aaret Norske Søforsikringsselskaber i Aaret 188 v.. 0 1

8 . Finantser. Side. Tabel. Sum af kommunale Skatter i Amter og Byer De forskjellige Slags kommunale Skatter i Land og By Formue og Indtægt efter Skatteligningen for Statskassens Indtægter og Udgifter i 189/80 188/ Statsgjælden i Budgetaarene 1880/81 188/8 1

9 Table des matières. 1. Superficie, population. Tableaux. Pages. No. i. Superficie territoriale et population de fait (18) 2. Population de fait des souspréfectures, des communes et des villes (18) 2. Population de droit par préfecture, d'après les recensements de 1S01, 181, 182, 18, 18, 18, 18 et 18 8 ~9. Population de fait par sexe, par âge et par état civil (18) 10. Population de droit par sexe, par âge et par état civil (18). Population de fait, classée par professions (18) 1. Population de fait par pays de naissance et par cultes. Infirmités (18) Population des villes d'après le recensement communal de ll 2. Mouvement de la population. 9 a. Mouvement de la population en 188, par préfecture 1 9 b. en 188, Mariages pendant les années Naissances Mortnés Décès Émigration pour les pays d'outremer, par préfecture (1880 8) Résumé rétrospectif du mouvement de la population (18 8) Morts violentes (18 8.) Service de santé. 1. Personnel médical et Hôpitaux (18 8) Asiles d'aliénés (188) Causes de décès classées par ordre de fréquence (181 8) Principales maladies epidémiques, traitées par les médecins (189 8) 28

10 Tableaux. Pages.. Justice criminelle et civile. No. 21. Accusations et accusés, par préfecture (1882) Nombre des accusés, classé d'après la nature des infractions (181 82) a. Justices de paix (1882) 2 2 b. (188) 2 a. Tribunaux de iière instance, successions et faillites (1882) 2 b. (188) 2. Cours d'appel (188) et Cour suprême (1881 8) 2 a. Administration des biens pupillaires (1882) 2 b. (188) 8. Assistance publique. a. Données sommaires (180 8) 9 b. Données détaillées (1881) Assistance publique < v ^ *c, (1882).. 2 1d. (188). Instruction publique. 28. Écoles primaires des campagnes (1880) 29. Écoles primaires des villes (1880) 8 0. Écoles secondaires, écoles moyennes et écoles supérieures (1880) 9 1. Université de Kristiania (1880 8) 0. Propriétés foncières, agriculture, forêts. 2. Propriétés foncières Valeur moyenne du «Skylddaler» (18 8). 2. Forêts et exportation de bois (181 8). Superficie ensemencée et production de céréales et de pommes de terre (18). Animaux domestiques (18) $ 8. Pêches.. Grandes pêches maritimes: a. Quantités et valeurs des pêches de la morue (18 8)! b. des pêches du hareng (18 8) f c. des grandes pêches, par préfecture (188) 0 1 d. (188) 2 e. ;.,. (188)

11 Tableaux. No a. 9 b. 0 a. 0 b» ~ Commerce* navigation. Aperçu général de l'importation et de l'exportation (180 8) Valeurs de l'importation et de l'exportation, par pays de provenance et de Pages. destination (188), Valeurs de l'importation et de l'exportation, par pays de provenance et de destination (188) 8 Commerce des principales douanes (188). 9 _ ~ (188) * 0 Valeurs de l'importation et de l'exportation, par groupes de marchandises (188) 1 Marchandises principales importées (18 8) indigènes exportées (18 8) Exportation de certaines marchandises indigènes, par principales douanes (1881 8) Droits d'entrée bruts des principales marchandises importées (1881 8) 8 Effectif de la marine marchande au 1 décembre Aperçu de la navigation entre la Norvège et l'étranger par pavillon (188) par pays (188) Mouvement de la navigation entre l'étranger et les principales ports norvégiens (188) :, 92 9 Aperçu du mouvement des navires norvégiens (188) 9 9 Produit brut de la navigation norvégienne à l'etranger (188) 1O. Communications, établissements de crédit. 2. Routes publiques (1880) Chemins de fer dans l'exercice 188/8 Postes (1881 8) Télégraphes (189 8). Banque de Norvège (188.8)..;... Banque hypothécaire (188 8) 8. Banques privées par actions (188) 9 Caisses d'épargne (188) 0. Taux d'escompte à Kristiania: a Changements du taux (18 8 b. Moyenne du taux (18 8) 1. Cours des changes à Kristiania (1881 8) ni Assurances. 2. Assurances contre l'incendie: a. Assurances immobilières mutuelles : Société générale et Société <f Akershus (1881 8) b. Assurances mobilières à prime fixe (188) Associations d'assurances maritimes mutuelles (188) Sociétés d'assurances maritimes à prime fixe (188).. 0 1

12 Tableaux.. Finances. Pages. No.. Impositions communales des préfectures et des villes (18 8) 2. Aperçu des impositions communales par catégories des impôts (18 8).... Fortunes et revenus des contribuables (188) 8. Finances de l'état (189/80 188/8) 1 9. Passif de l'état (1880/81 188/8) 1

13 TABELLER. TABLEAUX.

14

15 Tabel 1. 1 Rigets Fladeindhold og tilstedeværende Folkemængde amtsvis i 18. Superficie territoriale et population de fait 18, par préfecture. Amter. Préfectwes. Fladeindhold i Kilom. Superficie. Tilstedeværende Folkemængde efter Tællingen 1 December 18. Population de fait d'après le recensement du 1 décembre 18. Landbefolkning. Pop. rurale. Bybefolkning. Pop. urbaine. lait. Total. Smaalenene Akershus H Kristiania Hedemarken Kristian. Buskerud. Jarlsberg og Laurvik Bratsberg Nedenæs Lister og Mandal Stavanger, Søndre Bergenhus Bergen... Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem H O O Nordre Trondhjem Nordland II Tromsø OI9 Finmarken Rekapitulation: Bygder. Comm. 1'urales Byer. Villes Riget. Royaume Anm. Opgaven over Fladeindholdet gjælder de nuværende Grændser mellem Land og By og er bygget paa nye Beregninger i den geografiske Opmaaling undtagen for endel Herreder i Søndre Trondhjems Amt, den største Del af Nordre Trondhjems Amt samt Nordlands og Finmarkens Amter. Folkemængden inden de forskjellige Landsdele er angivet efter den civile Jurisdiktionsinddeling ved Udgangen af 18. I

16 Tabel 2. Tilstedeværende Folkemængde i Fogderler, Herreder og Byer den 1te December 18. l ) Population de fait des souspréfectures, des communes et des villes en 18J. I. Fogderier og Herreder. Souspréfectures et communes. Herreder. Communes. Herreder. Communes. Herreder. Communes. Folkemængde, Population. Folkemængde.) Population. Folkemængde. Population. Smaalenene. Id I 9 Aremark 021 Berg I 2 Skjeberg 2 Varteig 1 Hvaløerne,... 2 Borge I Idde og Marker! 280 Glemminge! Tune 0 Onsø ; 0 Raade Rygge 22 Moss Landdistrikt....! 808 Vaaler j 2 Haabøl Moss og Tune I jo 181 Rakkestad I 90 Rødenæs 2 Trygstad Eidsberg Askim 20 Skibtvet 280 Spydeberg 210 Rakkestad 2022 Akershus. Vestby Landdistrikt.. j 08 Kraakstad I 110 Aas i 2 Fron! 189 Næsodden i 1 Aker! 0 Bærum Asker Aker og Follo... Høland Urskog Enebak Fet Sørum Skedsmo Nitedal Nedre Romerike.. Næs Eidsvold Ullensaker Gjerdrum Nannestad Hurdalen Feiringen Øvre Romerike... Hedemarken Eidskog Vinger Søndre Odalen... Nordre Odalen... Vinger og Odalen. Brandvold... Grue Hof Aasnæs Vaaler Solør,. Elverum Tryssil Aamot O 1 2 8Ô O 2 20 O Storelvedalen Søndre Østerdalen... Øvre Rendalen...'.. Ytre Rendalen Lilleelvedalen Tønset Tolgen Kvikne Nordre Østerdalen.. Romedal Løiten Stange Vang Næs Ringsaker. Hedemarken Kristian. Østre Toten.... Vestre Toten Vardal Birid Toten Øier Ringebu Sollien Søndre Fron Faaberg Østre Gausdal... Vestre Gausdal... S. Gudbrandsdalen Nordre Fron... Dovre Lesje '.... Vaage.. Lom 22 18c! 1901.! 188 i J i 8 j 92 I 1081.! S "9 Efter den civile Jurisdiktion sinddeling den iste Januar 18

17 TabeJ 2 (Forts.). Tilstedeværende Folkemængde i Fogderier, Herreder og Byer den 1te December 18. Population de fait des souspréfectures, des communes et des villes en f. I. Fogderier og Herreder (Forts.). Souspréfectures et communes. Herreder. Communes. Herreder. Communes. Herreder. Communes. Folkemængde. Population. Folkemængde. Population. Folkemængde. Population. Skiaker N. Gudbrandsdalen Jævnaker Gran Søndre Land Nordre Land Hadeland og Land. Søndre Aurdal Nordre Aurdal... Østre Slidre Vestre Slidre Vang Valders Buskerud. Næs Gol : Aal Hol Hallingdal Sandsvær Flesberg Rollag Nore Numedal og Sandsvær Hole Norderhov Aadalen. Ringerike Sigdal.. Modum Øvre Eker Nedre Eker Lier. Røken.. * Hurum Landdistrikt. Buskerud ! Ô I22I 080 8O 228 I2l O O O Jarlsberg og Laurvik. Strømmen Skoger Sande. Hof Botne Vaale Borre Sæm Ramnæs Andebu Stokke Tjømø. Nøterø : y ar Isberg Sandeherred Tjølling..._.. Hedrum Laurdal Brunlanæs Fredriksværn Laurvik Bratsberg. Eidanger Gjerpen Slemdal Bamble Sandøkedal... Skaatø Drangedal Bamble. Solum Hollen ÇÇ Saude Hiterdal Lunde Bø Nedre Telemarken. Grandsherred Hovin Tinn Hjertdal Silgjord '... Hviteseid. Laardal... Mo Vinje Rauland Nissedal Fyresdal Øvre Telemarken Nedenæs. Søndeled Dybvaag Holt Vegarsheien Gjerestad Barbo Tromø.... Østre Moland... Froland Øiestad Hisø Aamli Mykland Fjære Eide Landvik., Heirefos O O I

18 Tabel 2 (Forts.). Tilstedeværende Folkemængde i Fogderier, Herreder og Byer den 1te December 18. Population de fait des souspréfectures, des communes et des villes en 18. I. Fogderier og Herreder (Forts.). Sousprêfectures communes. Herreder. Communes. Herreder. Communes. Herreder. Commîmes. Folkemængde, Population. Folkemængde Population. Folkemængde. Population. Vestre Moland Høivaag..... Birkenæs.... Nedenœs Evje Veigusdal... Hordnæs..... Iveland... Bygland Valle Sæter sdalen.. Lister og Mandal Tvet Oddernæs Vennesland Øvrebø og Hægland. Søgne Halsaa og Hartmark. Holme Øslebø og Løvdal.. Finsland Bjelland og Grindem Søndre Undal Nordre Undal Aaseral. Mandal Lyngdal Hægebostad Herod... Vanse Kvinesdal Fjotland Næs og Hiterø Bakke Siredalen Lister IOI 22O O O9 I IO Stavanger. Sogndal Landdistrikt Lunde Heskestad Helleland Birkrem... Ekersunds Landdistrikt Ogne Haa Time, Gjæsdal Klep Høiland Haaland Hetland Jæderen Dalerne. Høle. Fossan Strand Aardal Hjelmeland Fister Jælse : Sand. : Saude... Suledal Rennesø Mosterø Finnø Nerstrand Sjærnerø Vikedal Bukken Tysvær Skjold Skudesnæs Avaldsnæs Torrestad S S Skaare Ryfylke Søndre Bergenhus. Sveen. Fjælberg Etne Skonevik Kvindherred Stordøen... Valestrand Finnaas Fitje Tysnæs... Strandebarm&Varaldsø Søndhordland. Røldal Ullensvang... Ulvik Vikør Jondal Vossestranden Vangen (Voss) Evanger Hardanger og Voss.. Os Fuse ' Fane Sund... Østervold Fjeld Askøen Aarstad Haus Bruvik Hammer Alversund.... îïosanger Manger , o IO O O 1

19 Tabel 2 (Forts.). Tilstedeværende Folkemængde i Fogderier, Herreder og Byer den 1te December 18. Population defaitdessousprêfectures, des communes et des villes en 18. I. Fogderier og Herreder (Forts.). Souspréfectures et communes. Herreder. Communes. Herreder. Communes. Herreder. Communes. Folkemængde Population. Folkemængde, Population. Folkemængde. Population. Herlø Lindaas Masfjorden Nordhordland. Nordre Bergenhus. Evindvik Utvær Vik Aurland Lærdal Borgund Aardal Lyster...;.. Hafslo Sogndal... Jostedal Lekanger.... Balestrand Ladvik og Brekke... Klævold Hyllestad Sogn*) Askevold... Ytre Holmedal... Indre Holmedal... Vefring.... Førde... Jølster... Kinn. Bremanger. Daviken Gloppen Bredeim Indviken Stryn Eid Hornindal SIÇ O Selø... Sønd og Nordfjord* Romsdal. Vanelven Volden Ørsten Hjørendfjord Stranden Norddalen Sunelven Sandø. Herø,... Ulvsten Borgund Ørskog Søkelven Skodje. Harham Søndmøre Vestnæs Eid..... Vold.. Gryten Veø Næsset Bolsø Akerø Sandø. Frænen Bud Romsdal Kvernæs. Fredø (og Grip). Øre... Tingvold... Strømsnæsset... Øksendalen 8O 21 8S Il ** 8 99 O Sundalen... Stangvik Halse... Surendalen.. Rindalen... Edø... Tustern Aure Nordmøre... Søndre Trondhjem. Orkedal Meldalen... Rennebu Opdal Orkedal Melhus Flaa Heilandet Horg. Støren Budal Soknedalen... Singsaas. Holtaalen Aalen Røros. Deraf Bergstaden Guldal Børsen... Budviken Bynæsset.. Leinstranden... Klæbbu... Selbu Strinden... Strinden og Selbu.. 2O II *) Til Sogns Fogderi hører en Del af Askevolds Herred med 18 Indbyggere,

20 Tabel 2 (Forts.). Tilstedeværende Folkemængde i Fogderier, Herreder og Byer den 1te December 18. Population de fait des souspréfectures, des communes et des villes en I. Fogderier og Herreder (Forts.) Souspréfectures et communes. Herreder. Communes. Herreder. Communes. Herreder. Communes. Folkemængde. Population. Folkemængde Population. Folkemængde. Population. Hevne... Stadsbygden Rissen Hiteren... Fillan Frøien Ørlandet.. Bjugn Aafjord... Bjørnør.... Fosen Nordre Trondhjem. Nedre Stjørdalen... Hegre Meråker Frosten Aasen Skogn Levanger Landdistrikt Værdalen Leksviken Stjør og Værdal...(. Ytterøen Mosviken og Verran. Inderøen Sparbu Skei Stod Egge Snaasen Beitstaden Inderøen Namsos Landdistrikt. Overhalden Grong S Lierne Fosnæs... Flatanger Kolvereid Nærø Vikten Lekø Namdal Nordland. Bindalen Brønnø Velfjorden Vegø Tjøttø Alstahaug Herø Vefsen Hatfjelddalen Søndre Helgeland... Næsne. Hemnæs Mo Lurø Trænen Rødø Melø Nordre Helgeland... Gildeskaal Beieren Bodø Landdistrikt... Skjerstad.. Saltdalen Folden Stegen Hammerø Lødingen i O Tysfjorden Evindnæs Ankenæs. Salten Flakstad Værø Buksnæs Borge Gimsø Vaagen... Hadsel Sortland Bø Øksnæs Dverberg Lofoten og Vesteraalen Tromsø. Kvædfjord Trondenæs Sand Ibestad Salangen Tranø Berg Lenvik Hillesø Maalselven Bardodalen Tromsøsundet Balsfjorden Malangen Karlsø. Lyngen Skjervø Nordreisen Kvænangen Senjen og Tromsø I IO i IO 1 810

21 Tabel 2 (Forts,). Tilstedeværende Folkemængde i Fogderier, Herreder og Byer den 1te December 18. Population de fait des souspréfectures, des communes et des villes en 18. I. Fogderier og Herreder (Slutn.). Souspréfectures et communes. Herreder. Communes. Herreder. Communes. Herreder. Communes. Folkemængde. Population. Folkemængde. Population. Folkemængde. Population. Finmarken. Loppen og Øksfjord. Talvik i Alten Kautokeino Alten Hasvik Ôll Hammerfest Landdistr. Kvalsund Maasø Kjelvik Kistrand Hammerfest... Karasjok Lebesby 8 9O2 2O 1 O 2 Tanen Næsseby Tanen Vardø Landdistrikt... Vardø.... Vadsø Landdistrikt.. Sydvaranger... Varanger 20 I29I 1 1 IO2 9 21OI II. Byer. Villes. Byer. Villes. Byer. Villes. Byer. Villes. Folkemængde. Population. Folkemængde. Population. Folkemængde. Population. Fredrikshald Fredriksstad Sarpsborg Moss Son Hølen Hvitsten Drøbak Kristiania.. Kongsvinger... Hamar Gjøvik Lillehammer Hønefos Kongsberg Drammen... Holmsbo Svelvik Holmestrand Horten. Aasgaardstrand " II IV II O2 88 Tønsberg Sandefjord Laurvik Brevik Porsgrund Skien Stathelle Langesund Kragerø... Østerrisør Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Kristianssand Mandal Farsund... Flekkefjord Sogndal Ekersund Sandnæs i Stavanger Kopervik Skudesnæshavn Haugesund Bergen Florø Aalesund Molde... Kristianssund Trondhjem Levanger Stenkjær Namsos Mosjøen Bodø Tromsø Hammerfest. Vardø Vadsø ' 2O2 81 I22 IO2 8 O O

22 8 Tabel. Hjemmehørende Folkemængde i de forskjellige Amter efter Population de droit par préfecture, après les recensements Hjemmehørende Folkemængde 1te December 18. Population de droit att 1 décembre 18. No. Amter. Préfectures. Efter Hjemsted. Par commune de résidence. Landbefolkning. Pop. rurale. Bybefolkning. Pop. urbaine. Mænd. S. mase. Efter Kjøn. Par sexe. Kvinder. S. fém. lait Total 1 Decbr Ï Smaalenene... Akershus Kristiania Hedemarken... Kristian Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg Nedenæs Lister og Mandal... Stavanger Søndre Bergen hus.. Bergen... Nordre Bergenhus.. Romsdal Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem.. Nordland Tromsø Finmarken ^ * O 09 O Rekapitulation: Bygder. Coinm. rurales.... Byer. Villes Hjemsted ikke opgivet. Rési dence inconnue Riget. Royaume O Se Anm. Side 1.

23 9 Folketællingerne i 18O1, 181, 182, 18, 18, 18, 18 og 18. de 1801, 181, 182, 18, i8> i8> ^às et 18. Hjemmehørende Folkemængde < îfter Tællingerne: Population de droit d'après les recensements: 1 Decbr. 1 Decbr. 1 Decbr. 29 Novbr. 2 Novbr. 0 April 1 Februar No O IO O O ' O l 990 2O O O 18 O ' O I QO O I 0I

24 1O Tabel. Tilstedeværende Folkemængde den 1te December 18, fordelt efter Alder, Kjøn og ægteskabelig Stilling. Population de fait en 18, par sexe, par âge et par état civil. Ages. Ugifte. Célibataires. M.kjøn S. mase. Kv.kjøn S. fém. Enkenlænd og Enker. Veufs. Ægteskabelig Stillinjl og Kjøn. État civil et sexe. Gifte. Mariés. M.kjøn S. mase. Kv.kjøn S. fém. Aldersaar. M.kjøn *. mase. Kv.kjøn S. fém. Fraskilte. Divorcés. M.kjøn S. mase. Kv.kjøn S. fém. M.kjøn S. mase. rilsamraer Total. 1. Kv.kjøn lait. S. fém. Tot. gén. OI 2 o io O O O O O O 8O III IÏ 11 1 IO2 2 IOO l 2O 921 I2O O IO9 98I OI l 20 m 99 9O Uopg lait ~222 O O l I IO i " i ? O " I III O8 8O O IO oi m IO O i i

25 11 Tabel. Hjemmehørende Folkemængde den 1te December 18, fordelt efter Alder, Kjøn og ægteskabelig Stilling. Population de droit en 18, par sexe, par âge et par état civil. Ægteskabelig Stilling og Kjøn. État civil et sexe. Aldersaar. Ugifte. Célibataires. M.kjøn. mase. Kv.kjøn S. fém. Gifte. Mariés. M.kjøn Kv.kjøn M.kjøn *. mase. S. fem. S. mase. Enkemænd og Enker. Veufs. Kv.kjøn S. fém. Fraskilte. Divorcés. M.kjøn S. mase. Kv.kjøn S. fém. M.kjøn S. mase.. Tiisammer Total. Kv.kjøn S. fém. 1. lait. Tot. gén. OI 2 o io O O O O 0 O 0 0 O 8O O lait IIO 2I9O III 2 IO2 28 IOO Ï I l I * l IO 22O I O 109 o 1 IO I OI l O S o IH III 2 22 I IO IIO l 21 I0 92 2O 18 l l OO 2I OI IO IO O IOO OI i &

26 Tabel. Tilstedeværende Folkemængde ved Population de fait en 18, Livsstillinger. Hovedpersoner. Individus exerçant directement les professions. Professions. Mænd. Sexe mase. Kvinder. Sexe fim. Hovedoversigt. Aperçu général. Embedsmænd \ Fonctionnaires de l'etat ou des J Bestillingsmænd I communes \ Selvstændige Erhvervsdrivende. Chefs ou patrons Private Betjente. Commis ou employés Arbeidere. Ouvriers Uproduktive. Individus n'exerçant pas de profession... Ufuldstændigt betegnede. Professions inconnues. Af Grupperne fremhæves : Professions spéciales: Tilsammen Total Selvstændige Erhvervsdrivende: Chefs ou patrons : a. Selveiende Gaardbrugere. Individus cultivant euxmêmes leurs terres b* Leilændinge, Bygselmænd. Fermiers et métayers a vie.. c. Andre v. Jordbr. ell. Skovdr. Autres professions agricoles d. Ved Fiskeri og Jagt. Pèche et chasse..... e. Bergværks og Fabrikdr. Mines, usines et manufactures f. Haandværksdrift. Métiers g. Smaaindustri. Petite industrie autre..... h. Handel o. lign. Commerce etc i. Skibsredere. Armateurs... Private Betjente: Commis ou employés; a. Ved Jordbrug og Skovdrift. Professions agricoles.... b. Bergv. og Fabrikdrift. Mines, usines et manufactures c. Handel o. lign. Commerce etc d. Skippere. Capitaines de navires... e. Styrmænd. Seconds Arbeidere: Ouvriers: a. Husmænd. Tenanciers*) b. Andre ved Jordbrug og Skovdrift. Autres ouvriers agricoles c. Bergværks og Grubearbeidere. Mines et usines d. Fabrikarbeidere. Manufactures.. e. Haandværksarbeidere. Métiers f. Arbeidere ved Smaaindustri. Petite industrie autre... g. Ved Handel o. lign. Commerce etc h. Matroser. Matelots ;. i. Dagarbeidere, ikke nærmere betegnede. Journaliers. i *J Ouvriers agricoles qui afferment une petite partie des terres du patron, ï IO II m I *

27 Udgangen af 18, fordelt efter Livsstilling. classée par professions. Familielemmer Membres de la famille. Tjenere. Domestiques Tilsammen. Total général Mænd. Kvinder. Sexe imasc. Sexe fém. Tilsammen. Total. Mænd. Sexe mase. Kvinder. Sexe fém. Tilsammen. Total. Mænd. Sexe mase. Kvinder. Sexe fém. Tilsammen. Total. No m 22 in O O O " l8 1 OI O 8lI l IO I O I O IO O a. b. d. e. f. g. h. i Ï 1 92 i O IO m i «a. b. c. d. e ' H O Q O9 a. b. c. d. e. f. g h. i.

28 Tabel. 1 Tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Fødested, Nationalitet og Troesbekjendelse. Sindssvage, Døvstumme og Blinde. Population de fait par pays de naissance et par cultes. Infirmités. 1 December Decbr. Fødested. Pays de naissance. Mandkjøn. S. mase. Kvindekjøn. S. fém. lait. Total. 18. Norge. Norvège Sverige. Suéde Danmark. Danemark Finland. Finlande Tyskland og Østerrige. Allemagne, Autriche Storbritannien og Irland. Angleterre Rusland. Russie Nordamerika. ÉtatsUnis Andre Lande. Autres pays 8 O I 20 II I H 22 0 to I90 29O 2 2O 209 I 2 SIS lait Total 8 2 9O I 80 9OO 1 01 i Kvæner (Finner). Deraf Dont { Lapper. Lapons Finnois i Troesbekjendelse. Cultes. EvangeliskLutherske. Luthériens. RomerskKatholske. GræskKatholske. Methodister. Catholiquesromains Catholiquesgrecs Méthodistes Baptister. Baptistes., Kvækere. Quakers Andre kristne Dissentere. Autres dissidents chrétiens Mormoner. Jøder. Israélites Mormons Troesbekjendelse uopgivet. Religion inconnue [ n i Sindssvage, Døvstumme og Blinde. Infirmités. Sindssvage (Idioter ikke medregnede). Aliénés.... Døvstumme. Sourdsmuets Blinde. Aveugles

29 IS Tabel 8. Folkemængde i Byerne efter de kommunale Tællinger 1te December 188. Population des villes d'après le 'ecensement communal de 188. Byer. Villes. Population de fait. Population de droit. Byer. Villes. Population de fait. Tilstedeværende Folkemængde. Hjemmehørende Folkemængde. Tilstedeværende Folkemængde. Hjemmehørende Folkemængde. Population de droit. Fredrikshald. Fredriksstad... Sarpsborg Moss II 2 II II 2 II Arendal Grimstad.. Lillesand Kristianssand O Son Hølen Mandal Farsund Hvitsten Drøbak Kristiania Kongsvinger. Hamar Gjøvik Lillehammer.. Hønefos Kongsberg Drammen Holmsbo... Svelvik Holmestrand.. Horten Aasgaardstrand Tønsberg Sandefjord Laurvik Brevik Porsgrund Skien Stathelle Langesund Kragerø Østerrisør I8 2 II I28 O2 I I 11 I II " i I82 2O9I IOO2 I 29 i H O Flekkefjord Sogndal Ekersund Sandnæs Stavanger* Kopervik Skudesnæshavn Haugesund.. Bergen Florø Aalesund Molde Kristianssund Trondhjem Levanger Stenkjær Namsos.. Mosjøen Bodø... Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø. Tilsammen. Total " O ^ Tvedestrand

30 1 Tabel 9 a. Folkemængdens Bevægelse i Aaret 188 (amtsvis). Mouvement de la population en 188, par préfecture. Amter. Préfectures. Antal Ægtevielser. Mariages. Antal Levendefødte. Naissances. Deraf nægte. En/, natur. Antal Dødfødte. Mortnés. " Antal Døde. Décès. Antal Udvandrede Émigrés. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken O IOI I OO Kristian.... Buskerud.. Jarlsberg og Lau r vik, Bratsberg Nedenæs Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus... Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø..... Finmarken I O O ! IOO Rekapitulation: Bygder. Comm. rurales Byer. Villes H% Riget. Royaume. J2 IO De vigtigste Byer: Villes principales : Kristiania Bergen Trondhjem Stavanger Drammen Kristianssand IO O

31 1 Tabel 9 b. Folkemængdens Bevægelse i Aaret 188 (amtsvis). Mouvement de la population en 188, par préfecture. Amter. Préfectures. Antal Antal Ægtevielser. Levendefødte. Mariages. Naissances. Deraf uægte. Enf. natur. Antal Dødfødte. Mortnés. Antal Døde. Décès. Antal Udvandrede Emigrés. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristian Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg Nedenæs Lister og Mandal.. Stavanger Søndre Bergenhus Bergen... Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken i , O O O in IO i O H Rekapitulation: Bygder. Comm. rurales Byer. Villes Riget. Royaume IO 1 De vigtigste Byer: Villes principales: Kristiania Bergen Trondhjem Stavanger Drammen Kristianssand * H O

32 18 Tabel 1O. Ægtevielser i Aarene Mariages pendant les années Antal Ægtevielser. Nombre des mariages. Aar. Années. Ungkarle og Piger. Garçons et filles. Ungkarle og Enker. Garçons et veuves. Enkemænd Piger. Veufs et filles. og Ei inkemænd og Enker. Veufs et veuves. lait. Total aarlig en moyenne. 181 $ " ! ' O 2 Tabel 11. Levendefødte i Aarene Naissances pendant les années Antal Levendefødte. Nombre des néviva?tts. Aar. Années. Civilstand. État civil. Ægtefødte. Uægtefødte. Enf. légit. Enf. natur. Kjøn. Mandkjøn. ". mase. Sexe. Kvindekjøn. S. fim. lait. Total aarlig en moyenne I8I ~ :

33 19 Tabel. Dødfødte i Aarene Mortnés pendant les années Antal Dødfødte. Nombre des mortnés. Aar. Annies. Civilstand. État civil. Ægtefødte. Enf. lêgit. Uægtefødte. Enf. natur. Mandkjøn. S. mase. Kjøn. Sexe. Kvindekjøn. S. fém. lait. Total aarlig en moyenne i I I I 9 I Tabel 1. Døde i Aarene Décès pendant les années Aar. Antal Døde. Décès. Deraf under i Aar gamle : Dont audessous de i an: Années. Mandkjøn. S. mase. Kvindekjøn. S. fém. lait. Total. Mandkjøn. S. mase. Kvindekjøn. S. fém. lait. Total aarlig en moyenne '.: J O OO O O

34 20 Tabel 1. Den oversøiske Udvandring i Aarene Émigration pour les pays a*outremer Hjemsteder (amtsvis). Dernier domicile des émigrés, par préfecture. Antal Udvandrede. Nombre des émigrés Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristian Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg Nedenæs Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken Rekapitulation: Bygder. Comm. rurales. Byer. Villes Riget. Royaume.. Kjøn. Mænd. S. mase.... Sexe. Kvinder. S. fem... o 1 Aar Alder. I O Age. 0 Aar og derover.. Uopg. Age inconnu.. Bestemmelsessted : Pays de destination: Amerika. Amérique Andre Lande. Autres pays O H H "

35 21 Tabel 1. Summarisk Oversigt over Folkemængdens Bevægelse i Aarene Résumé rétrospectif du mouvement de la population de 18 à 188. émigrés. Overskud af Fødte. Excédant des naissances. Folkemængde Antal Nombre des Population de droit Aar. ved Aarets i Midten Levendefødte. Années. Udgang. af Aaret. Ægtevielser. Døde. à la fin ati milieu mariages. décès. naissances. de l'année. de l'année. Udvandrede. Folkemængdens Tilvæxt. Accroissement de la population. 18 I 90 OOO I2OO I OOO OO "99 8II OO I l8l 19 IOO OO I OO OO l8l IOOO I988 18OO I OOO 18 I j " OO " IO IO 8OO 18 I O 9OO 188 I " I MOO I O H ! n O I I OI coo OI I88l l I OO I OOO f o O

36 Tabel 1. Voldsomme Dødsfald i Aarene Morts violentes de 18 à 188. Ulykkelige Hændelser: Morts accidentelles: Druknede. Noyés Forbrændte eller Skoldede. Brûlés. Ihjelfrosne. Morts de froid Sneskred avalanches Omkomne Jordskred o. 1. pierres tombants ved: Kjørsel voitures Tués ou Vaadeskud armes a feu écrasés Grubeulykker o. 1. accidents de mines... par des: Sagbrug, Maskiner o. 1. accid. de machines Fald chutes d'un lieu é.levé Kvalte. Suffoqués Andre Hændelser. Autres accidents il ro (Bygderne. Comm. rurales lait Total \ Byerne. Villes Summa. Total général Deraf Dont Mandkjøn. Sexe masc 1 Kvindekjøn. Sexe fém "

37 Dræbte eller Myrdede: Homicides: Børn under 2 Timer. Andre. Autres Infanticides 11 ( Bygderne. Comm. rurales lait Total { I Byerne. Villes V Summa. Total general ( Mandkiøn. Sexe mase Deraf Dont { [ Kvindekjøn. Sexe fem Selvmord : Suicides : Ved Hængning. Suspension Drukning. Submersion... Skydning. Armes à feu skjær. ell. stikk. Instrumenter. Instr. tranchants.. Gift. Poison.. Anden eller uopgivet Dødsmaade. Moyen inconnu (0 CO ( Bygderne. y& Comm. rurales lait Total \ \ Byerne. Villes Summa. Total general I Mandkiøn. Deraf Dont { {Kvindekjøn. Sexe mase Sexe fém lait voldsomme Dødsfald*). Total des morts violentes.. i IO *) Af den i Riget hjemmehørende Befolkning.

38 Tabel 1. Medicinalpersonale og Sygehuse i Aarene Personnel médical et Hôpitaux de 18 à 188. Medicinalpersonale m. V Personnel médical etc. Civile Embedslægedistrikter. Districts médicaux civils... Autoriserede Læger. Médecins autorisés. Tandlæger. Dentistes Jordemødre. Sagesfemmes diplômées Hjælpevakcinatører. Aidesvaccinateurs Dyrlæger. Vétérinaires Apothekere. Pharmaciens i ' M Sygehuse. Hôpitaux. Antal Sygehuse I faste, permanents... Établissements \ midlertidige, temporaires Belæg af Syge iste Januar. Malades existant au i er janvier Indkomne i Aarets Løb. Entrés pendant l'année Tilsammen. Total des existants et des entrés I helbredede, guéris i Bedring, en convalescence uhelbredede, non guéris Døde. Décédés Antal Forpleiningsdage. y ours de traitement O 8 8 O O * IO 9 2 _ O 19

39 Tabel 18. Sindssygeasylernes Virksomhed i 188. Asiles d'aliénés en 188. Asyler. Asiles. Tilbageliggende Syge ved Aarets Begyndelse. Aliénés existant au 1er janvier. Mandkjøn. S. masc. Kvindekjan. S. fém. lait. Total. Indkomne i Aaret. Entrés pendant l'année. lait Behandlede. helbredede. Total par gétiéral. guérison. Udgaaede i Aaret: i Bedring. Sortis: par amélioration. uhelbredede. non guéris. efter afgiven Erklæring. pour d'autres causes. Døde. Décédés. Antal Liggedage. Jours de traitement. Gaustad Kristiania Oslo Kristianssand Stavanger.. Bergen JRosenbergs Møllendal Trôndhjem Rotvold I IO I2O H I I O 1 9 8O2I OI O28 Ialt Total * ' II

40 2 Tabel 19. De vigtigste af Lægerne opgivne Causes de décès de 181 à 188, Dødsaarsager Svindsot Lungebetændelse Hjernebetændelse, Meningit, Børnekrampe. Skarlagensfeber Alderdomssvaghed Kræft Diarrhoe, Choiera nostras, Tarmbetændelse Akut Bronkit Vatersot, Morbus Brightii Hjerneslag Tyfoidfeber Organisk Hjertesygdom Medfødt Svaghed, Atrofi Kronisk Bronkit. Kighoste Peritonit (Mavebetændelse) Strubehoste Barselfeber Organisk Underlivssygdom... Difterisk Svælgbetændelse Spedalskhed Kronisk Gastrit Mæslinger Forstoppelse, Tarmslyng, Lungehindebetændelse Organisk Hjernesygdom Kirtelsygdom Leddebetændelse Gigtfeber Koldbrand Syfilis Indeklemt Brok Bindevævsbetændelse Rosen Pyæmi O 1 1 i IO o o i IOI lait opgivne Dødsaarsager 29 IO

41 2 Dødsaarsager i Aarene classées par ordre de fréquence Causes de décès Tuberculosis pulmonum. Pneumonia. Meningitis, M. tuber culosa, Convuls. infantum i O Scarlatina.. Débilitas senilis. Cancer, Diarrhoea acuta, Choiera nostras, Enteritis* Bronchitis acuta. Hy drops, Nephritis, Apoplexia cerebri. Febris typhoidea. Vitia organica cordis. Morbus Brightii. Débilitas congenita, Atrophia infantum. Bronchitis chronica. Tussis convulsiva. Peritonæitis. Angina membranacea (Croup). Febris puerperalis. Vitia organica abdominis. Diphteritis faucium. Elephantiasis Græcorum. Gastritis chronica " Morbilli. Obstructio alvi, Ileus. Pleuritis. Vitia organica cerebri. Scrophulosis. Arthrocace. Febris rheumatica. Gangræha. Syphilis. H ernia. Phlegmone, Abscessus. Erysipelas. Pyæmia Total des causes connues.

42 Tabel 2O. Opgave over de vigtigste af Lægerne i behandlede epidemiske Sygdomme. Principales maladies épidémiques, traitées par les médecins de 18/ç à Sygdommens Art, Antal Tilfælde. Nombre, des cas traités. Antal Døde. Nombre des décédés. Antal Tilfælde. Nombre des cas traités. Antal Døde. Nombre des décédés, Antal Tilfælde. Nombre des cas traités. Antal Døde. Nombre des décédés. Antal Tilfælde. Nombre des cas traités. Antal Døde. Nombre des décédés. Antal Tilfælde. Nombre des cas traités. Antal Døde. Nombre des décéda Désignation des maladies. Exantematisk Tyfus. Tyfoidfeber Cerebrospinalmeningit Barselfeber... Børnekopper Skarlagensfeber Mæslinger Rosen Kighoste Difteritisk Svælgbetændelse Strubehoste Kusma Akut Bronkit og lign Lungebetændelse Pleurit Gigtfeber Diarrhoe og Choiera nostras Blodgang O S i i Typhus exanthematicus\ Febris typhdidea. Meningitis cerebrospinalis. Febris puerperalis. Variolæ. Scarlatina. Morbilli. Frysipelas. Tussis convulsiva. Diphteritis faucium. Croup. Parotitis. Bronchitis acuta etc. Pneumonia. Pleuritis. Feåris rheumatica. Diarrhoea acuta, Choiera nostras. Dysenteria. to 00

43 29 Tabel 21. Justits og Politisager anlagte i 1882 samt Antallet af de under samme Tiltalte. Accusations et accusés en 1882, par préfecture. Justitssager. Crimes et délits. Politisager. Contraventions. Amter. Préfectures. Antal Sager. Accusations. Mænd. Tiltalte. Kvinder. Accusés. lait. S. mase. S. fém. Total., Antal Sager. Accusations. Mænd Tiltalte. Accusés. Kvinder, lait. S. mase. S. fém. Total. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristian Buskerud Jarlsberg og Laurvik... Bratsberg Nedenæs Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken 19 IO OO H IO O I I2O 29O 92 2O 2O 8l IO8 IO S Rekapitulation: Bygder*\ Comm. rurales Kjøbstæder. Villes r O Riget Royaume ~ ih *) Inklusive Ladesteder.

44 O Tabel 22. Antal Tiltalte i Aarene 181 Nombre des accusés de i8yi à 1882, i Justitsforbrydelser : Forbrydelse mod den offentlige Myndighed Forfalskning af off. Dokumenter, Renge etc. Mened Mord og Drab Fostermord, Barnefødsel i Dølgsmaal etc. Fornærmelse paa Legeme eller Helbred. Voldtægt Blodskam Hor Leiermaalsforseelser Ulovligt Samlevnet Andre Løsagtighedsforseelser Tyveri og Tyvsdelagtighed Røveri Ulovlig Omgang med Hittegods Bedrageri og anden Svig Falsk Urigtig Forklaring for Retten Mordbrand og anden Ildspaasættelse.... Beskadigelse af Eiendom eller Gods... Mishandling af Dyr Forbr. i Embede, Ombud eller Bestilling Forbrydelse mod Søfartsloven Andre Forbrydelser l o Tilsammen Offentlige Politiforseelser: Ulovligt Salg eller Udskjænkning af Brændevin, Vin eller 01 Overtrædelse af Tyendelovgivningen... Skolelovgivningen Fiskerilovgivningen Betleri Andre Politiforseelser O OI o Tilsammen

STATISTISK AARBO G FO R TIENDE AARGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA.

STATISTISK AARBO G FO R TIENDE AARGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA. STATISTISK AARBO G FO R KONGERIGET NORGE. TIENDE AARGANG. 1890. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA.

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA. STATISTIS K AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. VINGTSIXIÈME ANNÉE. 1906, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMTENDE AARGANG. 1895. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANN U Al RE STATISTIQUE

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in v 12830 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetuinger fra de forenede Rigers Konsuler for A aret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 78. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. Ægteskaber

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 4 orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o 1-85 findes opferte i Fortegnelse over orges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88 (Rapports consulaires) Den norske

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG 12. TREDIE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. FOR BOYE STROM, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & Co.

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG 12. TREDIE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. FOR BOYE STROM, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & Co. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TREDIE AARGANG 12 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STROM, KST DIREKTØR, I KOMMISSION HOS H ASCHEHOUG & Co I 8 8 3 TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) - Norges Officielle Statistik, række V (Statistique Officielle de la Norvège, série V) Nr 1-128 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910 Trykt 1911: Nr

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

(Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique Officielle de la Norvège, série V) Nr 1-18 se tidligere hetter Trykt 1911: Nr 19 Private aktiebanker 199 (Banques pricees par actions) - 1 Skolevæsenets

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

SEA FISHERIES OF NORWAY

SEA FISHERIES OF NORWAY C. No. 9. STATISTICS OF THE SEA FISHERIES OF NORWAY DURING THE YEAR issi WITH RETROSPECTIVE STATISTICAL TABLES RELATING TO THE SEA FISHERIES IN THE YEARS 18661881 PUBLISHED BY THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I karene 87875. ØØao UDGIVNE AF BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania. TRYST I RINGVOLDS BOC}TRYgKERI. 880. Ved Udgangen af 875 var let af særskilt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG ANDEN AARGANG KRISTIANIA. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTR ALBUREAU. BOYE STRØM

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG ANDEN AARGANG KRISTIANIA. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTR ALBUREAU. BOYE STRØM BOYE STRØM 8 KST SEKRETÆR 18 STATISTISK AARBOG FOR KOGERIGET ORGE ADE AARGAG UDGIVET AF DET STATISTISKE CETR ALBUREAU REDIGERET AF KRISTIAIA I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 2 TRYKT DET STEESK E BOGTRYKKERI

Læs mere

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. OVERSIGT OVER FORDAFGIFTSFONDETS INDLEGTER 00 UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1886.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere