EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING"

Transkript

1 EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING

2 EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING FELTARBEJDE: Fra 21. til 28. oktober 2016 OFFENTLIGGØRELSE: 23. marts 2017 Denne undersøgelse er gennemført af Deloitte for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret 2

3 Indholdsfortegnelse SAMMENFATNING... 4 Europæernes bevidsthed om og holdning til IP... 5 Varemærkeforfalskning... 8 Digitalt indhold

4 SAMMENFATNING Europæiske borgere og intellektuel ejendomsret: I 2013 bestilte Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret undersøgelsen Europæiske borgere og intellektuel ejendomsret: for at undersøge europæernes holdning til IP, i hvor høj grad de overholder disse rettigheder, og begrebet som helhed. Denne undersøgelse, der blev foretaget i 2016, indeholder en ajourført analyse og en sammenligning med resultaterne i undersøgelsen fra 2013 på baggrund af en ny kvantitativ undersøgelse og en litteraturgennemgang. Den omfatter populationen af de forskellige nationaliteter i EU's medlemsstater og indbyggere i hver af de 28 medlemsstater i alderen fra 15 år og derover. Der blev i alt foretaget interviews. 80 procent af indholdet i spørgeskemaet var det samme som i undersøgelsen fra 2013, således at man kunne sammenligne resultaterne fra 2013 og dermed identificere de aktuelle tendenser. Der blev indarbejdet nogle nye spørgsmål, således at man yderligere kunne undersøge de perspektiver, som undersøgelsen fra 2013 havde vist, og følge deres udvikling. 4

5 Europæernes bevidsthed om og holdning til IP Europæiske borgere og intellektuel ejendomsret: DER ER GENERELT SET EN STØRRE SUBJEKTIV FORSTÅELSE FOR IP, MEN FORSTÅELSEN BLIVER MINDRE HOS DE YNGRE GENERATIONER Den samlede subjektive forståelse for IP steg i forhold til 2013, men denne samlede stigning dækker over visse modstridende forhold. Mens andelen af adspurgte europæere, der sagde, at de har en "ret god" forståelse for IP, steg med 10 procentpoint, ser der ud til at være et fald i den samlede forståelse, idet andelen af respondenter med en "meget god" forståelse falder. Note: (+ xx) ( xx) (=) viser, hvordan resultaterne har udviklet sig siden Meget god Ret god 13% 8% 4% 23% (-8) Ret dårlig Meget dårlig 52% (+10) I alt "God" 75% Ved ikke/ikke relevant (+2) Subtotal af positive svar (meget god + ret god) Det skal bemærkes, at den samlede "gode" forståelse er steget siden 2013 blandt deltagere i alderen år (+5 procentpoint) og fortsat er stabil blandt respondenter på 55 år eller derover. Blandt de yngste respondenter ser det imidlertid anderledes ud. Ligesom i 2013 er der den laveste grad af "god" forståelse blandt den yngste generation i forhold til andre aldersgrupper, og denne grad af forståelse er aftagende: 64 % af de adspurgte europæere i alderen år har generelt set en god forståelse for IP mod 68 % i

6 DER ER EN STIGENDE ANERKENDELSE AF IP'S ROLLE I FORBINDELSE MED BESKYTTELSE AF OPFINDERES, OPHAVSMÆNDS OG KUNSTNERES RETTIGHEDER Der er større anerkendelse af, hvor vigtig IP-beskyttelse er, idet næsten alle respondenter mener, det er vigtigt, at opfindere, ophavsmænd og kunstnere kan beskytte deres rettigheder og få betaling for deres arbejde. Denne holdning viser, at man slutter op om principperne og anerkender fordelene ved IPRbeskyttelse. I alt, enig (+1) Det er vigtigt, at opfindere, ophavsmænd og udøvende kunstnere kan beskytte deres rettigheder og få betaling for deres arbejde 97% 82% (+5) 15% Helt enig Delvis enig LANGT DE FLESTE EUROPÆERE ANERKENDER IP SOM ET BÆRENDE ELEMENT FOR ØKONOMISK STABILITET, OMEND MED VISSE BEGRÆNSNINGER Andelen af respondenter, som sætter lighedstegn mellem IP-beskyttelse og opretholdelse af økonomisk stabilitet, ligger stabilt på 67 %. Desuden anerkender to tredjedele af respondenterne den rolle, IPintensive virksomheder har i forbindelse med jobskabelse, selv om tilslutningen falder lidt i forhold til Halvdelen af de adspurgte europæere mener imidlertid, at streng IP-beskyttelse kan hæmme innovationen, og mere end halvdelen synes ikke, at IP-principperne er tilpasset til internettet 1. Enig i, at der ville herske økonomisk kaos, hvis der ikke længere var nogen IP-beskyttelse Enig i, at virksomheder, der skaber megen IP, bidrager markant mere til jobskabelse og vækst end andre virksomheder NY Enig i, at streng IP-beskyttelse kan hæmme innovationen NY Enig i, at IP-principperne ikke er tilpasset til internettet 1 Disse to aspekter blev ikke undersøgt i rapporten fra

7 Ligesom i 2013 er den holdning, at man forbinder manglende IP-regler med økonomisk kaos, mest fremherskende blandt de yngste og ældste aldersgrupper: 73 % af respondenterne i alderen år og 70 % af respondenterne i alderen 55 år eller derover deler denne opfattelse. Interessant nok og konsekvent siden 2013 er de bedst uddannede europæere mindre overbevist om denne virkning (63 %), og graden af forståelse for IP spiller ikke nogen rolle i denne overbevisning. Den holdning, at IP hæmmer innovationen, er tilsyneladende mere udbredt blandt de yngste deltagere i undersøgelsen: 6 ud af 10 respondenter i alderen år er enige i dette udsagn (59 % i forhold til EU-gennemsnittet på 50 %). Det er også en hyppig opfattelse hos dem, der køber forfalskede produkter, og dem, der downloader eller streamer fra ulovlige kilder; 57 % af respondenterne i denne undergruppe er enige i udsagnet. IP ER STADIG I HØJ GRAD ET ABSTRAKT BEGREB FOR BORGERNE. NÆSTEN HALVDELEN MENER, AT "ELITEN" FÅR MEST UD AF IP- BESKYTTELSEN IP er stadig i høj grad et abstrakt begreb for borgerne, og der er fortsat en tendens til, at IP-beskyttelse forbindes med "eliten", f.eks. store virksomheder og berømte kunstnere. Mere end 4 ud af 10 adspurgte europæere mener, at disse grupper får mest ud af IP. Samtidig mener respondenterne, at forbrugere som dem selv får meget mindre ud af det. Dette mønster var det samme i Store virksomheder: 24% (-1) Berømte udøvende kunstnere: 20% (+3) Almindelige forbrugere: 5% (+1) Små og mellemstore virksomheder: 3% (=) Store virksomheder + berømte kunstnere 44% Mens de overordnede resultater er ens i undersøgelsen i hhv og 2016, er der sket en ændring, når man ser på aldersgrupperne. I 2013 var opfattelsen af, at store virksomheder og berømte kunstnere var de, der fik mest ud af IP, mere koncentreret hos de unge i EU. I 2016 gælder denne opfattelse imidlertid for alle aldersgrupper: 40 % i alderen år (- 7 procentpoint), 47 % i alderen år (uændret fra undersøgelsen i 2013), 49 % i alderen år (+ 5 procentpoint) og 40 % af respondenterne i alderen 55 år eller derover (+ 4 procentpoint). 7

8 VAREMÆRKEFORFALSKNING Europæiske borgere og intellektuel ejendomsret: FORTSAT KRAFTIG FORDØMMELSE AF KØB AF FORFALSKEDE VARER, MEN EN ÆNDRING I RETNING AF STØRRE ACCEPT De adspurgte europæere mener fortsat, at IP er en grundlæggende værdi, hvilket er nært forbundet med den kraftige fordømmelse af køb af forfalskede produkter. Syv ud af ti adspurgte europæere mener ikke, at der er noget, som kan retfærdiggøre køb af forfalskede varer. Denne kraftige fordømmelse bekræftes yderligere af, at andelen af dem, der giver udtryk for den stærkeste holdning, "helt uenig", ligger på mellem 49 % og 59 % for alle udsagnene i undersøgelsen som vist nedenfor. Det er acceptabelt at købe forfalskede produkter, når der er tale om luksusvarer 6% 11% 22% 59% 2% (+2) (+1) (+3) (+6) = Det er acceptabelt at købe forfalskede produkter, når produktets kvalitet er underordnet Det er acceptabelt at købe forfalskede produkter, når det originale produkt ikke kan fås eller endnu ikke kan fås dér, hvor du bor 5% 12% 21% 60% 2% (-2) (-2) (-2) (+6) = 8% 16% 22% 52% 2% (+3) (+3) (+1) (-7) = Det er acceptabelt at købe forfalskede produkter, når prisen på det originale og autentiske produkt er for høj 10% 17% 22% 49% 2% (+3) = (+1) (-5) (-1) Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Selv om fordømmelsen af varemærkeforfalskning fortsat er stor, er accepten af denne praksis imidlertid stigende, især når grunden til indkøbet af forfalskede varer er pris og tilgængelighed. DE FLESTE MENER, AT FORFALSKEDE VARER SKADER ØKONOMIEN, MENS INDVIRKNINGEN PÅ INNOVATIONEN OPFATTES SOM SVAGERE Ud af de fire argumenter, der blev brugt i undersøgelsen (negativ indvirkning på økonomien, tilskyndelse til ulovlig handel, trussel mod folkesundheden og manglende tilskyndelse til innovation), er det lige som i 2013 forsat primært den økonomiske faktor, der afskrækker fra at købe forfalskede produkter, idet 78 % (-3 procentpoint) af respondenterne mener, at køb af forfalskede produkter er ødelæggende for virksomheder og arbejdspladser, og da kun 20 % ikke deler denne opfattelse. Andelen af personer, der ikke anerkender den skadelige virkning ved forfalskning, stiger imidlertid. 8

9 Den negative indvirkning af at købe forfalskede produkter på innovationen er det mindst accepterede argument overhovedet, når man ser på alle fire argumenter i undersøgelsen det er endda endnu mindre indlysende for de adspurgte europæere i 2016, end det var tilfældet i Næsten halvdelen af de adspurgte europæere (48 %) mener ikke, at køb af forfalskede produkter hæmmer innovationen. DER ER FORTSAT KUN FÅ, SOM TILKENDEGIVER, AT DE HAR KØBT FORFALSKEDE VARER, MEN ANTALLET ER STIGENDE ISÆR I DEN YNGRE GENERATION Samlet set er andelen af adspurgte europæere, som tilkendegiver, at de bevidst har købt forfalskede produkter, fortsat lav, men den er steget med 3 procentpoint siden 2013 (7 % mod 4 % i 2013). Blandt dem, der indrømmer, at de bevidst har købt forfalskede produkter, er der en mærkbar overrepræsentation af unge, idet 15 % af deltagerne i alderen år indrømmer bevidst at have gjort dette (+ 9 procentpoint). Til sammenligning ligger gennemsnittet i EU på 7 %. For respondenter i alderen 55 år eller derover ligger tallet på beskedne 4. Har bevidst købt forfalskede produkter + i alderen år: 15% (+9) Det vil sige, at % af de årige bevidst har købt et forfalsket produkt mod 7 % i den samlede befolkning i EU + personer med manuelt arbejde: 11% (+6) + i alderen år: 9% (+4) (+3) 9

10 KØB AF FORFALSKEDE VARER SOM FØLGE AF VILDLEDNING ER OGSÅ FORTSAT BEGRÆNSET, MEN STIGER ISÆR FOR PERSONER MED MANUELT ARBEJDE OG SELVSTÆNDIGE Andelen af dem, der blev vildledt til at købe forfalskede varer, steg også med 4 procentpoint (10 % mod 6 % i 2013). 10% har købt forfalskede produkter som følge af vildledning (-4) Mens det i 2013 var den yngste generation, som havde størst tendens til at have købt forfalskede produkter som følge af vildledning, er det i denne undersøgelse respondenter i alderen år, som i højere grad udviser denne adfærd. I alt siger 12 % i alderen år, at de har købt forfalskede produkter på grund af vildledning (+ 6 procentpoint), mens 11 % af respondenterne i alderen år indrømmer samme adfærd (+ 4 procentpoint). Mens flere adspurgte europæere køber forfalskede varer, har en betydelig andel (35 %) også spekuleret over, om et produkt, de har købt, var ægte eller forfalsket. BORGERNE I UNDERSØGELSEN FORKLARER I MINDRE GRAD INDKØB AF FORFALSKEDE PRODUKTER MED, AT DET VAR "ET KLOGT KØB" ELLER "EN PROTESTHANDLING" Selv om graden af anerkendelse af den negative indvirkning af indkøb af forfalskede produkter falder, og indkøbet af forfalskede produkter stiger, er der også færre, som forklarer indkøbet af forfalskede produkter med, at man får større købekraft, eller at det er en protesthandling. Af de adspurgte europæere mener 34 % (- 4 procentpoint), at indkøb af forfalskede varer er en protesthandling, mens 62 % ikke deler denne opfattelse. Desuden ser europæerne også i mindre grad indkøbet af forfalskede varer som en måde, hvorpå man kan råde over flere ressourcer, idet andelen af adspurgte europæere, der anser indkøb af forfalskede varer for at være et smart indkøb, som kan bevare ens købekraft, falder i forhold til 2013 (30 %, - 4 procentpoint). 10

11 Med hensyn til det synspunkt, at indkøb af forfalskede varer både er en måde, hvorpå man kan bevare sin købekraft, og en måde, hvorpå man kan protestere mod markedsøkonomien, er det de unge og personer med manuelt arbejde, som har størst tendens til at støtte disse synspunkter, hvilket ligger i forlængelse af tendensen i undersøgelsen fra Selv om disse grupper har størst tendens til at retfærdiggøre indkøbet af forfalskede produkter med den begrundelse, at de kan råde over flere ressourcer, og det er en protesthandling, fremgår det dog, at tilslutningen til begge synspunkter falder blandt begge grupper i forhold til ØGET ADGANG TIL PRODUKTER, DER ER TIL AT BETALE, VILLE FÅ FOLK TIL AT HOLDE OP MED AT KØBE FORFALSKEDE VARER Blandt respondenter, der indrømmer bevidst at have købt forfalskede varer, synes indvirkningen af denne adfærd på EU's økonomi eller den skade, man påfører producenterne af de originale produkter, ikke at gøre noget væsentligt indtryk. Ligesom stigningen i accepten af forfalskede varer synes at være drevet af prisen, kan man se det samme for dem, der inden for de seneste 12 måneder bevidst har købt et forfalsket produkt. Adgangen til produkter, der er til at betale, er den hovedårsag, der ville få købere af forfalskede produkter til at holde op med at gøre dette også foran årsager som dårlige personlige erfaringer og risikoen for straf. 11

12 Adgang til originale produkter, der er til at betale 63% Personlige dårlige erfaringer med et forfalsket produkt Risiko for straf Andres dårlige erfaringer med et forfalsket produkt En bedre forståelse for den skade, din adfærd påfører arbejdsmarkedet og EU's økonomi En bedre forståelse for den skade, din adfærd påfører producenterne af de originale produkter 41% 33% 33% 28% 28% Skade på dit image: Andre ville fordømme dig, fordi du har eller går med forfalskede produkter Intet kan få dig til at holde op Ved ikke/ikke relevant 13% 8% 7% Med hensyn til hovedårsagen, der kunne få de adspurgte europæere til at holde op med at købe forfalskede produkter, skiller respondenterne i alderen år sig ud, idet 72 % af den yngre generation forklarer adfærden ud fra prisen i forhold til 58 % af respondenterne i alderen 55 år eller derover. Desuden er de bedst uddannede respondenter (65 %), mænd (65 %) og personer med manuelt arbejde (67 %) også mest tilbøjelige til at referere til adgangen til produkter, der er til at betale, som den primære grund, der ville få dem til at holde op med at købe forfalskede produkter. 12

13 Digitalt indhold Europæiske borgere og intellektuel ejendomsret: DEN GENERELLE ACCEPT AF KRÆNKELSER AF OPHAVSRETTEN FALDER, SELV OM ACCEPTEN AF DOWNLOADING/STREAMING FRA ULOVLIGE KILDER, NÅR DER IKKE ER NOGET LOVLIGT ALTERNATIV, STIGER Mens den generelle accept af adfærd, der krænker ophavsretten, falder, idet kun 35 % af respondenterne mener, det er acceptabelt ulovligt at skaffe sig adgang til onlineindhold, hvis det er til personlig brug (- 7 procentpoint), synes de forbrugerstyrede behov i stigende grad at tilsidesætte de juridiske betænkeligheder, idet 31 % (+ 9 procentpoint) af de adspurgte europæere siger, at erhvervelse af onlineindhold via ulovlige kanaler er acceptabel, hvis der ikke er noget lovligt alternativ. I alt, enig Det er acceptabelt ulovligt at skaffe sig adgang til indhold fra internettet, når det er til min personlige brug Det er acceptabelt ulovligt at skaffe sig adgang til indhold fra internettet, når der ikke umiddelbart er noget lovligt alternativ Graden af accept af ulovlig downloading, når der ikke umiddelbart er noget lovligt alternativ, falder med alderen. I forhold til 2013 ses der dog en reduktion i forskellen mellem de yngre og ældre generationer. I 2013 var forskellen mellem de yngste adspurgte europæere og de ældste 31 procentpoint, mens denne forskel i 2016 faldt til kun 19 procentpoint. Det ser ud til, at de ældre borgere i EU, i takt med at de i stigende grad gør brug af digitalt indhold, i større grad også accepterer anvendelsen af ulovlige kilder, når der ikke umiddelbart er noget alternativ. STIGENDE TENDENS TIL AT FORETRÆKKE LOVLIGE FREM FOR ULOVLIGE KILDER Selv om en stigende andel af de adspurgte borgere oplyser, at krænkende adfærd kan retfærdiggøres, når der ikke er noget lovligt alternativ, ville et stort og stigende flertal af de adspurgte europæere vælge en lovlig frem for en ulovlig løsning. Der er en klar tendens til at foretrække lovlige metoder til at få adgang til onlineindhold, når der findes en mulighed, som er til at betale, idet 83 % af de adspurgte europæere siger, at de foretrækker at få adgang til digitalt indhold via lovlige/autoriserede tjenester og ikke benytte sig af ulovlige metoder. 13

14 I alt, enig Når der er en lovlig mulighed, som er til at betale, foretrækker jeg at få adgang til/downloade/streame indhold via autoriserede platforme og ikke at skaffe mig adgang/downloade/streame på ulovlig vis Kun 8 % tilkendegiver, at de ikke nødvendigvis ville vælge den lovlige mulighed, selv om det var en tilgængelig mulighed, som var til at betale. Denne andel er meget større blandt dem, der krænker ophavsretten, idet 15 % af dem, der køber forfalskede produkter, og 20 % af dem, der downloader eller streamer ulovligt, giver udtryk for denne holdning. Den deles også af de yngste adspurgte europæere. Blandt de 15- til 24-årige ville 13 % stadig anvende den ulovlige mulighed. Denne andel er dog faldet med 4 procentpoint fra 2013, mens den samlet set er faldet med 2 procentpoint. Dette fald er i overensstemmelse med faldet i de yngste europæeres anvendelse af lovlige tjenester. STIGNING I ANVENDELSEN AF LOVLIGE TJENESTER Tendensen til at foretrække at få adgang til indhold via lovlige metoder viser sig ved, at et stigende antal af de adspurgte europæere oplyser, at de anvender lovlige tilbud. I alt har 27 % (+ 7 procentpoint) af de adspurgte europæere betalt for adgang til digitalt indhold. Med hensyn til respondenter, som siger, de har betalt for at få adgang til indhold online, ser de unge, byboerne og mændene ud til at drive denne udvikling. 41 % af dem i alderen år (+ 8 procentpoint), 41 % af respondenterne i alderen år (+ 12 procentpoint), 30 % af respondenterne i storbyerne (+ 7 procentpoint) og 32 % af mændene (+ 8 procentpoint) har betalt for at anvende en lovlig tjeneste til at få adgang til digitalt indhold. Har betalt for at få adgang til, downloade eller streame ophavsretligt beskyttet indhold fra en lovlig tjeneste på internettet (musik, video, film eller tv-serier) + i alderen år: 41% (+8) + i alderen år: 41% (+8) (+8) Det vil sige, at % af de årige har betalt for at få adgang til, downloade eller streame ophavsretligt beskyttet indhold fra en lovlig tjeneste mod 27 % af befolkningen i hele EU + bor i storbyer: 30% (+7) + bedst uddannede (afsluttet uddannelse efter 20): 32% (+8) 14

15 Desuden har de bedst uddannede respondenter også påvirket udviklingen siden 2013, idet 32 % af disse respondenter (+ 8 procentpoint) har betalt for at få adgang via en lovlig tjeneste online. DEN STIGENDE TENDENS TIL AT FORETRÆKKE OG ANVENDE LOVLIGE KILDER HAR ENDNU IKKE FØRT TIL ET FALD I ANVENDELSEN AF ULOVLIGE KILDER Et fåtal af de adspurgte europæere, 10 % (+ 1 procentpoint), siger, de bevidst har anvendt ulovlige kanaler online. Mens de yngre generationer har størst tendens til at have betalt for adgang til digitalt indhold, har de også størst tendens til bevidst at have skaffet sig adgang til digitalt indhold via ulovlige kanaler, idet den mest markante stigning blandt respondenterne ses i alderen år: 27 % af deltagerne i alderen år (+ 1 procentpoint) og 18 % af deltagerne i alderen (+ 4 procentpoint). (+1) Har bevidst skaffet sig adgang til eller downloadet eller streamet indhold via ulovlige onlinekanaler + i alderen år: 27% (+1) + i alderen år: 18% (+4) (+1) + bor i storbyer: 13% Det vil sige, at % af de årige har skaffet sig adgang til eller downloadet eller streamet indhold via ulovlige onlinekanaler mod 10 % af befolkningen i hele EU + bedst uddannede (afsluttet uddannelse efter 20): 11% (+1) DE FORBRUGERSTYREDE BEHOV SER UD TIL AT TILSIDESÆTTE JURIDISKE OVERVEJELSER Omtrent en tredjedel (32 %) af de adspurgte europæere har fået adgang til ophavsretligt beskyttet indhold online, lovligt eller ulovligt, idet 22 % kun anvender lovlige tjenester, 5 % kun anvender ulovlige kilder, og 5 % anvender en blanding af betalte lovlige og ulovlige kilder. Dette tyder på, at respondenterne er villige til at skifte mellem lovlige og ulovlige kilder for at få adgang til det digitale indhold. 15

16 af europæerne betalte for lovlige kilder betalte KUN for lovlige tjenester blandede betalte lovlige og ulovlige kilder anvendte KUN ulovlige kilder af europæerne anvendte ulovlige kilder STIGENDE USIKKERHED OM, HVAD DER ER EN LOVLIG ELLER ULOVLIG KILDE Mens anvendelsen af lovlige kilder er steget, så er bevidstheden om lovligheden af onlineindhold det også, men der er tilsyneladende en større uklarhed om, hvad der er et lovligt eller ulovligt tilbud. I alt 24 % af de adspurgte europæere var i tvivl om, hvorvidt en kilde var lovlig eller ej, hvilket er en stigning på 5 procentpoint i forhold til undersøgelsen i 2013, og 4 % af de adspurgte europæere siger, at de har undersøgt, om en kilde var lovlig eller ej, hvilket er en stigning på 2 procentpoint. 24% (+5) Spekulerede på, om en kilde, hvor man kan downloade musik eller videoer, var lovlig eller ej 14% (+2) Undersøgte om en kilde, hvor man kan downloade musik eller videoer, var lovlig eller ej DE FLESTE AF DE ADSPURGTE EUROPÆERE VED GODT, AT KVALITETEN AF DE LOVLIGE TILBUD ER KLART BEDRE, MEN DER ER TILSYNELADENDE BRUG FOR FORBEDRINGER MED HENSYN TIL FORSKELLIGARTETHED De europæiske borgere ser ud til at indtage en mere klar holdning vedrørende kvaliteten af det digitale indhold fra lovlige tjenester, idet næsten 7 ud af 10 respondenter mener, at det indhold, man kan få via lovlige tjenester, er klart bedre end via ulovlige kanaler. Der er stadig plads til forbedring vedrørende opfattelsen af forskelligartetheden af det digitale indhold fra lovlige tjenester, idet 54 % af de adspurgte europæere mener, at lovlige tjenester kan tilbyde et mere forskelligartet indhold end det, man kan finde via ulovlige løsninger, selv om 27 % er uenige. 16

17 I alt, enig % Fik ulovligt adgang til digitalt indhold % Fik ikke ulovligt adgang til digitalt indhold NEW Kvaliteten af det digitale indhold, som lovlige tjenester tilbyder, er bedre end det, man kan finde via ulovlige løsninger 70%* 70% NEW Forskelligartetheden af det digitale indhold, som lovlige tjenester tilbyder, er bedre end det, man kan finde via ulovlige tilbud 45% 56% * Når man lægger tallene for dem, der ulovligt har skaffet sig adgang til digitalt indhold, og dem, der ikke har gjort det, sammen, svarer summen ikke til den samlede stikprøve i EU, idet 3 % af de adspurgte europæere foretrak ikke at besvare spørgsmålet. Der er derfor en forskel mellem andelen af personer, der er enige i udsagnet, og denne kløft, der ses mellem dem, der erklærer, at de krænker ophavsretten, og dem, der ikke gør det. Opfattelsen af, at lovlige tjenester tilbyder et digitalt indhold af højere kvalitet end ulovlige kilder, er mest fremherskende blandt de yngre generationer, idet tre fjerdedele af dem i alderen og år gav udtryk for den holdning. Den yngste generation mener også, at lovlige tjenester har et mere forskelligartet indhold end ulovlige muligheder, idet 6 ud af 10 af respondenterne i alderen år giver udtryk for den holdning, mens lidt over halvdelen af dem i alderen år deler denne opfattelse. Opfattelsen af, at lovlige tilbud giver et indhold af højere kvalitet, deles af både dem, der krænker ophavsretten (70 %), og dem, der ikke gør det (70 %). Med hensyn til indholdets forskelligartethed har de, der krænker ophavsretten, mindst tendens til at anse lovlige tilbud for at være klart bedre end ulovlige kilder. I alt 45 % af de respondenter, som ulovligt har skaffet sig adgang til digitalt indhold, mener, at lovlige platforme har et mere forskelligartet indhold, mens 56 % af dem, der ikke krænker ophavsretten, deler denne opfattelse 2. ADGANG TIL INDHOLD, SOM ER TIL AT BETALE, ER DEN PRIMÆRE GRUND, DER VILLE FÅ DE, DER KRÆNKER OPHAVSRETTEN, TIL AT HOLDE OP MED AT SKAFFE SIG ADGANG TIL DIGITALT INDHOLD VIA ULOVLIGE KANALER Blandt respondenter, der indrømmer, at de har brugt ulovlige kanaler til at skaffe sig adgang online til ophavsretligt beskyttet indhold, er prisen og adgangen stadig de indlysende incitamenter til en sådan adfærd: 71 % af de adspurgte europæere nævner "adgang til indhold, som er til at betale, fra lovlige kilder" som den hovedårsag, der ville få dem til at holde op med at medvirke til ulovligheder. Adgangen til indhold, som det er til at betale via lovlige tilbud, nævnes som den vigtigste grund til at holde op med adfærden hos respondenter i følgende kategorier: respondenter i alderen år (74 %), beskæftigede (76 %), boende i storbyerne (75 %), de bedst uddannede (72 %), hvilket er i tråd med profilen for en typisk onlinebruger. 2 Dette er et nyt udsagn til spørgsmål 7 i undersøgelsen fra S7: For hvert af følgende udsagn angående lovlige tjenester, der tilbyder indhold, som er beskyttet af ophavsretten og dermed beslægtede rettigheder (f.eks. musik, film) på internettet, bedes du angive, om du er helt enig, delvist enig, delvist uenig eller helt uenig. 17

18 Adgang til digitalt indhold, som er til at betale, via lovlige kilder 71% Risiko for straf 43% Andres dårlige erfaringer med ulovlige kilder 37% Personlige dårlige erfaringer med ulovlige kilder 36% En bedre forståelse for den skade, din adfærd påfører musikere, forfattere, kunstnere, ophavsmænd osv. En bedre forståelse for den skade, din adfærd påfører arbejdsmarkedet og EU's økonomi 29% 28% Intet kan få dig til at holde op 5% Ved ikke/ikke relevant 5% 18

19 19

20 Avenida de Europa, 4, E Alicante, Spain EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING 20

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ KØN Dette fokus

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Indhold Konklusioner Side Metode Side Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Forventninger til antal ansatte og grad af sikkerhed i jobbet Side 7-9 Udfordringer som salgsleder Side 10 1 Konklusioner

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

AFLEDT BRUG AF INDHOLD, DER ER OFFENTLIG EJENDOM FOKUS PÅ FILMINDUSTRIEN SAMMENFATNING

AFLEDT BRUG AF INDHOLD, DER ER OFFENTLIG EJENDOM FOKUS PÅ FILMINDUSTRIEN SAMMENFATNING AFLEDT BRUG AF INDHOLD, DER ER OFFENTLIG EJENDOM FOKUS PÅ FILMINDUSTRIEN SAMMENFATNING Maj 2017 AFLEDT BRUG AF INDHOLD, DER ER OFFENTLIG EJENDOM FOKUS PÅ FILMINDUSTRIEN SAMMENFATNING www.euipo.europa.eu

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Af: Juniorkonsulent Christoffer Thygesen og cheføkonom Martin Kyed Notat 6. februar 06 Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Analysens hovedresultater Kun hver

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Streaming: Betaling og brug. UNDERSØGELSE: DANSKERNES MEDIEVANER Brugerne vil selv bestemme

Streaming: Betaling og brug. UNDERSØGELSE: DANSKERNES MEDIEVANER Brugerne vil selv bestemme UNDERSØGELSE: Brugerne vil selv bestemme Et stadig mere individualiseret medieforbrug og en stigende villighed hos forbrugerne til at betale for både musik-, tv- og filmstreaming. Det er blandt konklusionerne

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015 Økonomisk analyse 8. juni 21 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 Danskerne vil have vækst og øget forbrug E info@lf.dk W www.lf.dk I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSE Dette

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Handel med forfalskede og piratkopierede varer:

Handel med forfalskede og piratkopierede varer: Handel med forfalskede og piratkopierede varer: KORTLÆGNING AF DE ØKONOMISKE VIRKNINGER April 2016 SAMMENFATNING Denne undersøgelse giver en opdateret analyse af den virkning, som varemærkeforfalskede

Læs mere

Holdninger til offentlig-privat samarbejde. En analyse blandt beslutningstagere, offentlige indkøbere og private leverandører

Holdninger til offentlig-privat samarbejde. En analyse blandt beslutningstagere, offentlige indkøbere og private leverandører Holdninger til offentlig-privat samarbejde. En analyse blandt beslutningstagere, offentlige indkøbere og private leverandører Januar 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 3 3. Resultater af analysen...

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Notat på baggrund af national repræsentativ survey

Notat på baggrund af national repræsentativ survey 27.05.14 Danskernes syn på medlemsdemokrati Side 1 af 6 Notat på baggrund af national repræsentativ survey En stor del af danskerne er aktive i foreninger og har med jævne mellemrum mulighed for at yde

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Ældres it-anvendelse - 2012

Ældres it-anvendelse - 2012 Ældres it-anvendelse - 2012 Andelen af folkepensionister, der aldrig har været på internettet falder langsomt. Antallet af danskere over 65, der aldrig har været på internettet, er nu under 400.000. Det

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

T

T Børsen 1217 København K www.danskerhverv.dk info@danskerhverv.dk T. + 45 3374 6000 Notat Ny analyse om omnichannel Af: Matthias Lumby Vesterdal, politisk konsulent En stor del af danskernes indkøbsrejser

Læs mere