Mere om. trekantsberegning. D s u Karsten Juul

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere om. trekantsberegning. D s u. 2012 Karsten Juul"

Transkript

1 Mere om rekansberegning D s A C v B 01 Karsen Jl

2 Dee häfe indeholder ilfåjelser il fålgende häfer: Korfae rekansberegning for gymnasie og hf / hp://ma1.dk/korfae_rekansberegning_for_gymnasie_og_hf.pdf Çvelser il häfe "Korfae rekansberegning for gymnasie og hf" 9/-011 hp://ma1.dk/oevelser_il_haefe_korfae_rekansberegning_for_gymnasie_og_hf.pdf Alle häferne kan downloades fra hp://ma1.dk/noer.hm Indhold Eksempel med ensvinklede rekaner... 1 Eksempel pé dregning af vinkel ved hjälp af sinsrelaionen... Eksempel hvor vi brger cosinsrelaionen og sinsrelaionen il a dregne en afsand... De 11 opgaveyper med sider og vinkler i revinkle rekan... De formler il dregning af sider og vinkler i revinkle rekan... 7 De opgaveyper der låses ved hjälp af cosinsrelaionen eller sinsrelaionen De opgaveyper med sinsformlen for rekans areal... 9 Mere om rekansberegning Ñ 01 Karsen Jl Dee häfe kan downloades fra HÄfe mé benyes i ndervisningen hvis läreren med de samme sender en il som dels oplyser a dee häfe benyes, dels oplyser om hold, lärer og skole.

3 Eksempel med ensvinklede rekaner E 0 C 10 1 Hvad ved vi? PÉ figren er siderne BC og DE parallelle. Trekanerne ABC og ADE er alsé ensvinklede. Hvad vil vi dregne? Vi vil dregne CE. A B D Plan for dregninger: Ved hjälp af reglerne for ensvinklede rekaner kan vi dregne längder af sider i rekanerne, men CE er ikke side i en af rekanerne. Vi dregner derfor fårs AC. SÉ kan vi derefer dregne CE ved a räkke AC fra 0. Skalafakoren k: Da rekanerne er ensvinklede, skal alle sider i rekan ABC ganges med samme al k for a fé den ilsvarende side i rekan ADE. Tilsvarende sider er sider der ligger over for lige sore vinkler. Vi dregner k: Da siderne med längder 10 og 1 ligger over for samme vinkel, mé gälde 10 k 1 Vi dividerer begge sider med 10 og fér k 1, Vi dregner AC : Da AC og siden med längde 0 ligger over for vinklerne B og D der er lige sore, gälder AC 1, 0 Vi dividerer begge sider med 1, og fér AC 1, Vi dregner CE : Vi fér n a CE 0 1, dvs. CE 7, Mere om rekansberegning Side 1 01 Karsen Jl

4 Mere om rekansberegning Side 01 Karsen Jl

5 Eksempel pé dregning af vinkel ved hjälp af sinsrelaionen Opgaven I rekan ABC er (* ) A, a og c 8. Vi vil dregne vinkel C. Skisen Vi egner en skise: Udregningen Vi säer ind i sinsrelaionen: 8 sin() sin( C) Nspire låser denne ligning mh. C for C, eller C 11, 0 C 180 og fér: De o rekaner De viser sig a der er o rekaner der opfylder (*). I den ene af disse rekaner er C,, og i den anden er C 11,. Vi vil egne de o rekaner. FÅrs egner vi AB og vinkel A: l Pnke C ligger pé l, og afsanden fra B il C er. A 8 B Derfor egner vi en cirkel med cenrm B og radis : N har vi de o rekaner ABC. C l C A 8 B Mere om rekansberegning Side 01 Karsen Jl

6 Eksempel hvor vi brger cosinsrelaionen og sinsrelaionen il a dregne en afsand Smmen af vinklerne i en rekan NÉr vi kender o vinkler i en rekan, sé kan vi dregne den redje. De er fordi man alid fér 180 nér man lägger alle re vinkler sammen. Finde side i rekan med sinsrelaionen Hvis vi i en rekan kender vinklerne og en af siderne sé kan vi dregne enhver af de andre sider. Dee kan vi gåre med sinsrelaionen. Finde side i en rekan med cosinsrelaionen Hvis vi i en rekan kender o sider og vinklen mellem dem sé kan vi dregne den redje side. Dee kan vi gåre med cosinsrelaionen. Eksempel hvor vi brger cosinsrelaionen og sinsrelaionen il a dregne en afsand Figren viser e landomréde se ovenfra. Vi vil finde afsanden mellem og A og B, men vi kan ikke méle denne afsand (pé grnd af forhold i landskabe). D s A Vores mälinger C v B Vi finder o seder C og D hvor der gälder: Fra C kan vi se béde A, B og D. Fra D kan vi se béde A, B og C. Vi kan méle afsanden mellem C og D. Vi méler vinkler mellem sigelinjer. Afsande er i meer. Vi fér CD 18, 81, 7, v 7, 0, s, 9, 108, 8. Mere om rekansberegning Side 01 Karsen Jl

7 Plan for dregninger Siden AC Hvis vi i rekan ABC kender siderne AC og BC og vinklen imellem dem, sé kan vi dregne längden af AB med cosinsrelaionen. Vinklen kan vi nem dregne da vi kender og v. AC er en side i rekan ACD. I denne kender vi vinklerne og v, sé vi kan nem dregne vinklen A. Da vi kender vinklerne og en side kan vi dregne längden af de andre sider med sinsrelaionen. Vi nåjes med a dregne längden af AC. PÉ ilsvarende méde dregner vi siden BC i rekan BCD. Vinkelsmmen i en rekan er 180, sé i rekan ACD er A 180 v, Sinsrelaionen siger a for alle sider i en rekan fér vi de samme al nér vi dividerer siden med sins il sidens modséende vinkel. Derfor gälder a CD AC 18 d dvs. 1 sin( A) sin( ) sin(,) sin(81,7) Nspire låser denne ligning mh. d1 og fér d 1 7, 80 hvor d 1 AC Siden BC I rekan BCD laver vi dregninger af samme ype som i rekan ACD: B 180 s 1, 18 d hvor d sin(1,) sin(,9) d,9 BC Siden AB I rekan ABC er C v, 8 Da C er vinklen mellemsiderne d1 og d, og cosinsrelaionen a c d 1 d d1 d Vi låser denne ligning mh. c og fér c 97,110 cos( C) c AB er siden over for vinklen, fålger af Konklsion Afsanden mellem A og B er 97 meer. Mere om rekansberegning Side 01 Karsen Jl

8 De 11 opgaveyper med sider og vinkler i revinkle rekan I rekanen il håjre er siderne med längde og kaeer, fordi vinklen mellem dem er re. Siden med längde er hypoense, fordi den ikke er en af kaeerne. Foresil dig a d sidder i den spidse vinkel og holder i de o vinkelben. Den kaee d holder i, er vinklens hosliggende kaee. Den anden kaee er vinklens modsäende kaee. Type 1 Type Type Hypoensen og en. Vinklens hosliggende kaee. cos(7) Nspire dregner vensre side En og dens hosliggende kaee. Hypoensen. cos( 7) Hypoensen og en kaee. Vinklen mellem disse. cos( ) vinklens hosliggende kaee hypoensen Nspire låser mh. vinklens hosliggende kaee hypoensen Nspire låser mh. for vinklens hosliggende kaee hypoensen Type Hypoensen og en. Vinklens modséende kaee. sin (7) vinklens hypoensen Nspire dregner vensre side modséende kaee 7 Type En og dens modséende kaee. Hypoensen. sin ( 7) vinklens hypoensen Nspire låser mh. modséende kaee 7 Type Hypoensen og en kaee. Kaeens modséende vinkel. sin ( ) Nspire låser mh. for vinklens modséende kaee hypoensen 0 90 Mere om rekansberegning Side 01 Karsen Jl

9 Type 7 Type 8 En og dens hosliggende kaee. Vinklens modséende kaee. an(7) Nspire dregner vensre side En og dens modséende kaee. Vinklens hosliggende kaee. an( 7) vinklens modséende kaee vinklens hosliggende kaee Nspire låser mh. vinklens modséende kaee vinklens hosliggende kaee 7 7 Type 9 De o kaeer. En. an( ) Nspire låser mh. for vinklens modséende kaee vinklens hosliggende kaee 0 90 Type 10 Type 11 De o kaeer. Hypoensen. hypoense kaeer Nspire låser mh. for Hypoensen og en kaee. Den anden kaee. Nspire låser mh. for hypoense kaeer 0 0 De formler il dregning af sider og vinkler i revinkle rekan Hver af de 11 meoder ovenfor brger en af fålgende fire formler: I en revinkle rekan gälder (1) den_ene_kaee + den_anden_kaee = hypoensen For en i en revinkle rekan gälder: () hypoensen cos( vinkel ) = vinklens_hosliggende_kaee () hypoensen sin( vinkel ) = vinklens_modsäende_kaee () vinklens_hosliggende_kaee an( vinkel ) = vinklens_modsäende_kaee Mere om rekansberegning Side 7 01 Karsen Jl

10 De opgaveyper der låses ved hjçlp af cosinsrelaionen eller sinsrelaionen. Type 1: p Udregn side med cosinsrelaionen Trekanen er ikke revinkle. En vinkel mellem o sider og disse o sider. Siden over for vinklen. vinklensben siden over for vinklen alid cos(1,) Nspire låser ligningen mh. p for p 0 p 1, Type 1: Udregn vinkel med cosinsrelaionen Trekanen er ikke revinkle. De re sider. Vinklen. vinklensben siden over for vinklen Nspire låser ligningen mh. v for alid cos( v) 0 v 180 v Type 1: siden der er Udregn side med sinsrelaionen Trekanen er ikke revinkle. En side og o vinkler. En af de andre sider. p sin( 1.) sin( 8.8 ) siden der er enheder, ligger over for vinklen der er 8,8 p enheder, ligger over for vinklen der er 1, Nspire låser ligningen mh. p for p 0 1, Hvis de var siden over for den kende vinkel vi sklle finde, sé mée vi fårs dregne denne vinkel ved a dnye a smmen af de re vinkler er 180. p 8,8 Type 1: Udregn vinkel med sinsrelaion Trekanen er ikke revinkle. To sider og vinklen over for en af dem. Vinklen over for den anden af de o sider. 8,8 sin( v) sin( 8,8 ) siden der er enheder, ligger over for vinklen der er 8,8 siden der er enheder, ligger over for vinklen af sårrelse v v Nspire låser ligningen mh. v for 0 v 180 Lommeregneren giver béde en låsning nder 90 og en låsning over 90. Hsk a begrnde hvilken af låsningerne der skal brges. I dee ilfälde kan begrndelsen väre: "Vinklen er nder 90 da siden over for vinklen ikke er den sårse i rekanen." I nogle opgaver er de oplys om vinklen er smp (dvs. over 90 ) eller spids (dvs. nder 90 ). Mere om rekansberegning Side 8 01 Karsen Jl

11 De opgaveyper med sinsformlen for rekans areal Type 1 Areale er alid 1 To sider og vinklen mellem dem. Areale. T 1 sin(1, ) vinklen skal väre mellem disse sider T 1, Nspire dregner ligningens håjre side. Type 17 alid 9,9 1 Areale, vinklen mellem o sider og en af de o sider. Den anden af de o sider. 1 p sin(1, ) vinklen skal väre mellem disse sider Nspire låser ligningen mh. p. 9,9 p 1, Type 18 alid 9,9 1 Areale og o sider. Vinklen mellem de o sider. 1 sin( v ) vinklen skal väre mellem disse sider Nspire låser ligningen mh. v for 0 v 180. Ligningen har béde en låsning nder 90 og en låsning over 90. Hvis opgaven er i en pråve, sé vil der väre flere oplysninger sé de fremgér hvilken af de o rekaner opgaven drejer sig om. 9,9 v Mere om rekansberegning Side 9 01 Karsen Jl

Differentialligninger

Differentialligninger Differentialligninger for A-niveau i st, udgave SkÄrmbillede fra TI-Nspire 015 Karsten Juul Differentialligninger for A-niveau i st, udgave 1 Hvad er en differentialligning? 1a OplÄg til differentialligninger1

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Matematik Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Ole Witt-Hansen, Køge Gymnasium Ovaler og det gyldne snit har fundet anvendelse i arkitektur og udsmykning siden oldtiden. Men hvordan konstruerer

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 1 ISBN: 978-87-92488-17-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Lektion 10 Reaktionshastigheder Epidemimodeller

Lektion 10 Reaktionshastigheder Epidemimodeller Lekion 1 Reakionshasigheder Epidemimodeller Simpel epidemimodel Kermack-McKendric epidemimodel Kemiske reakionshasigheder 1 Simpel epidemimodel I en populaion af N individer er I() inficerede og resen

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger.

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger. Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen At bestemme kvartilsæt Indhold - At finde kvartilsæt i ikke-grupperet datamateriale (link til dokumentet her) - At bestemme kvartilsæt ved hjælp af Excel (link til

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

At gemme en opgave eller graf på TI-89 / Voyage 200 til senere brug eller til dokumentation på Pc.

At gemme en opgave eller graf på TI-89 / Voyage 200 til senere brug eller til dokumentation på Pc. At gemme en opgave eller graf på TI-89 / Voyage 200 til senere brug eller til dokumentation på Pc. af Behrndt Andersen Heri gennemgås hvordan, man på Voyage 200og TI-89 kan gemme en opgave og dens grafer

Læs mere

Vektorregning. Vektorer som lister

Vektorregning. Vektorer som lister 10 Vektorregning Vektorer som lister En vektor laves nemmest som en liste på TI-89 Titanium / Voyage 200. I nedenstående skærmbillede ser du, hvordan man definerer vektorer og laver en simpel udregning

Læs mere

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke:

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: 30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: er nu klar til at chatte med dig. 30-01-2014, 10:15:37

Læs mere

Gode råd til den motiverede ansøgning

Gode råd til den motiverede ansøgning Gode råd til den motiverede ansøgning Mange uddannelsessteder vil gerne have, at kvote 2 ansøgere vedlægger en motiveret ansøgning (nogle steder også kaldet en levnedsbeskrivelse). Den motiverede ansøgning

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Hvordan Kepler fandt sine love

Hvordan Kepler fandt sine love Hvordan Kepler fandt sine love stronomerne forstod ikke at overmande denne krigsgud (Mars). Men den fortræffelige hærfører Tycho har under 0 års nattevågen udforsket al hans krigslist; og jeg omgik ved

Læs mere

Den harmoniske svingning

Den harmoniske svingning Den harmoniske svingning Teori og en anvendelse Preben Møller Henriksen Version. Noterne forudsætter kendskab til sinus og cosinus som funktioner af alle reelle tal, dvs. radiantal. I figuren nedenunder

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere