Sønderborg Kommune. Statusrapport. april Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderborg Kommune. Statusrapport. april Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen"

Transkript

1

2 Sønderborg Kommune Statusrapport Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 29 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 TRAFIKMÅLINGER Trafiktællinger Hastighedsmålinger 1 3 GENNEMFØRTE VEJOMBYGNINGER 16 4 UHELDSANALYSE Uheldsgrundlag Sammenligning med andre kommuner Uheldsudvikling på kommunevejene Uheldsudvikling på statsvejene Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Hvor er uheldene sket? Hvem har været involveret i uheldene? Hvornår er uheldene sket? Uheldstyper Temaanalyse Sortpletudpegning Ekstrauheld 86 BILAG - PERSONSKADEUHELD 89 BILAG - MATERIELSKADEUHELD 95 BILAG - SORTE PLETTER 11 Sønderborg Kommune 29 3

4 4 Sønderborg Kommune 29

5 1 INDLEDNING Sønderborg Kommune har besluttet at udarbejde en trafiksikkerhedsplan for hele kommunen. Planen skal danne grundlag for de kommende års trafiksikkerhedsarbejde i den nye Sønderborg Kommune, som er dannet efter kommunesammenlægning af Augustenborg, Broager, Gråsten, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommuner. Idéen med en trafiksikkerhedsplan er at få udpeget og prioriteret de trafiksikkerhedsproblemer, der er på kommunens eget vejnet. Endelig skal handlingsplanen fungere som kommunens information til borgerne omkring de initiativer, som kommunen vil igangsætte i det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde. Denne statusrapport beskriver den nuværende situation vedrørende trafiksikkerheden i Sønderborg Kommune. Rapporten indeholder: en kortlægning af trafiktællinger og hastighedsmålinger rundt i kommunen en liste over gennemførte vejombygninger en uheldsanalyse, indeholdende en sortpletudpegning På baggrund af ovenstående punkter udpeges de trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger, som kommunen ønsker at tage hånd om i de kommende års trafiksikkerhedsarbejde. Det endelige forslag til trafiksikkerhedsplanen for Sønderborg Kommune forventes politisk behandlet juli 29. Sønderborg Kommune 29 5

6 2 TRAFIKMÅLINGER De gamle Augustenborg, Broager, Gråsten, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommuner samt Sønderjyllands Amt har gennem årene gennemført en række trafikmålinger på det vejnet som i dag udgør det kommunale vejnet i den nye Sønderborg Kommune. Der foreligger i alt 285 trafikmålinger i kommunen for perioden af målingerne er gennemført i perioden 2-22, 138 af målingerne er gennemført i perioden 23-27, og de resterende 29 målinger er gennemført i 28. Nogle af målingerne er sammenfaldende, da der på udvalgte lokaliteter er foretaget målinger med jævne mellemrum. Særligt for de målinger som er mere end 5 år gamle gælder, at de kun bør betragtes som vejledende, da trafikmængderne i dag kan være væsentligt forskellig fra det der tidligere er registreret. Placeringen af de gennemførte trafiktællinger og hastighedsmålinger fordelt på år fremgår af figur 1. Figur 1 Placering af trafiktællinger og hastighedsmålinger i Sønderborg Kommune fra år I figur 2 og figur 3 er udsnit af henholdsvis Sønderborg og Gråsten / Rinkenæs vist, for en nærmere lokalisering af trafiktællingernes og hastighedsmålingernes placering. 6 Sønderborg Kommune 29

7 Figur 2 Placering af trafiktællinger og hastighedsmålinger i Sønderborg fra år Figur 3 Placering af trafiktællinger og hastighedsmålinger i Gråsten / Rinkenæs fra år Sønderborg Kommune 29 7

8 2.1 Trafiktællinger Placeringen af de gennemførte trafiktællinger fordelt på trafikmængde (ÅDT) fremgår af figur 4. Figur 4 Placering af trafiktællinger fordelt på trafikmængde i Sønderborg Kommune fra år De store trafikmængder i kommunen er på gennemfartvejene i Sønderborg, på Årsbjerg (Hovedvej 8) syd for Gråsten samt på Nordborgvej. Det er altså på det overordnede vejnet, hvor der specielt er mange pendlere, at de store trafikmængder er registreret. I figur 5 og figur 6 er udsnit af henholdsvis Sønderborg og Gråsten / Rinkenæs vist, for en nærmere lokalisering af trafiktællingernes placering. 8 Sønderborg Kommune 29

9 Figur 5 Placering af trafiktællinger fordelt på trafikmængde i Sønderborg fra år Figur 6 Placering af trafiktællinger fordelt på trafikmængde i Gråsten / Rinkenæs fra år Sønderborg Kommune 29 9

10 2.2 Hastighedsmålinger 85 %-fraktilhastigheden anvendes ofte til at vurdere hastighedsniveauet på en given strækning. Fakta 85 %-fraktilhastigheden svarer til den hastighed, der overskrides af 15 % af trafikanterne. På figur 7 ses den målte 85 %-fraktilhastighed på de lokaliteter, hvor der er foretaget målinger. Figur 7 Målinger af 85%-fraktilhastigheden i Sønderborg Kommune fra år I figur 8 og figur 9 er udsnit af henholdsvis Sønderborg og Gråsten / Rinkenæs vist, for en nærmere lokalisering af de målte 85%- fraktilhastigheder. 1 Sønderborg Kommune 29

11 Figur 8 Målinger af 85%-fraktilhastigheden i Sønderborg år Figur 9 Målinger af 85%-fraktilhastigheden i Gråsten / Rinkenæs fra år Sønderborg Kommune 29 11

12 Størstedelen af målingerne i byzonen viser, at 85%-fraktilhastigheden ligger under 5 km/t. På de overordnede veje i byzonen ligger den dog højere. I landzonen er der flere lokaliteter, hvor 85%-fraktilhastigheden ligger over 8 km/t. Tommelfingerregel En tommelfingerregel er, at i byområder bør strækningen overvåges nærmere med henblik på eventuel hastighedsdæmpning, hvis 85 %-fraktilhastigheden ligger 1-2 % over hastighedsgrænsen. Såfremt 85 %-fraktilhastigheden ligger mere end 2 % over hastighedsgrænsen bør der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger. I landområder bør strækningen ligeledes overvåges nærmere, hvis overskridelsen er på 1-2 %, og hvis overskridelsen er på mere end 2 % bør det overvejes at gennemføre en eller anden form for regulering af hastighedsniveauet. Hvis det antages, at hastighedsgrænser er 5 km/t overalt i byzonen, fremgår det af nedenstående kort ( figur 1 til figur 14), hvor 85 %- fraktilhastigheden ligger 1-2 % over hastighedsgrænsen (5 km/t), samt hvor den ligger mere end 2 % over hastighedsgrænsen (5 km/t). Figur 1 Målinger hvor 85%-fraktilhastigheden henholdsvis er 1-2 % over 5 km/t og > 2 % over 5 km/t i Augustenborg. 12 Sønderborg Kommune 29

13 Figur 11 Målinger hvor 85%-fraktilhastigheden henholdsvis er 1-2 % over 5 km/t og > 2 % over 5 km/t i Dybbøl og Nybøl. Figur 12 Målinger hvor 85%-fraktilhastigheden henholdsvis er 1-2 % over 5 km/t og > 2 % over 5 km/t i Gråsten, Egernsund og Rinkenæs. Sønderborg Kommune 29 13

14 Figur 13 Målinger hvor 85%-fraktilhastigheden henholdsvis er 1-2 % over 5 km/t og > 2 % over 5 km/t i Nordborg. Figur 14 Målinger hvor 85%-fraktilhastigheden henholdsvis er 1-2 % over 5 km/t og > 2 % over 5 km/t i Sønderborg. 14 Sønderborg Kommune 29

15 Der er målt en 85%-fraktilhastighed over 6 km/t (> 2 %) i Gråsten og Nordborg. Ligeledes er der flere lokaliteter i Sønderborg, hvor 85%- fraktilhastigheden ligger over 6 km/t (> 2 %). Ligeledes er der registreret lokaliteter, hvor 85%-fraktilhastigheden ligger mellem 55-6 km/t (1-2 %). Antages det tilsvarende, at hastighedsgrænser er 8 km/t overalt i landområdet, fremgår det af figur 15, hvor 85 %-fraktilhastigheden ligger 1-2 % over hastighedsgrænsen (8 km/t), samt hvor den ligger mere end 2 % over hastighedsgrænsen (8 km/t). Figur 15 Målinger hvor 85%-fraktilhastigheden henholdsvis er 1-2 % over 8 km/t og > 2 % over 8 km/t i landzonen i Sønderborg Kommune. Der er målt en 85%-fraktilhastighed over 96 km/t (> 2 %) ved to indfaldsveje til kommune. Dette er henholdsvis Sønderborgvej (Hovedvej 8) og Avntoftvej (Landevej 481). Desuden er der fire lokaliteter, hvor 85%-fraktilhastigheden ligger mellem 88 og 96 km/t (1-2 %). Sønderborg Kommune 29 15

16 3 GENNEMFØRTE VEJOMBYGNINGER Nedenfor er listet de anlægsprojekter med trafiksikkerhedsmæssig betydning, som er udført på kommunevejene i Sønderborg Kommune i perioden fra 22 til 28. ID Lokalitet Projekt / tiltag Årstal 1 Sundgade, Egernsund Skiltning med P-forbud 23 2 Broagerhallen, Broager Der opsættes yderligere belysning 23 3 Dyntvej, Dynt 4 Skodsbølvej, Skodsbøl 5 Dyntvej / Vemmingbundvej, Broager 6 Vemmingbund, Broager 7 Kirkegade, Broager 8 Storegade, Broager 9 Østergade, Broager 1 Parkvej, Broager Der udføres "paddehatte bump" der ikke giver væsentlige gener for busser og lastbiler (Opsætning af permanente hastighedsdisplays) Skiltning med 4 km/t. Opfordring til at benytte andre veje til deponiet Fjerne/beskære vejtræer Fjerne jordvold på sydøstlige hjørne Skiltning med 4 km/t strammes op og der opsættes P-skilte Beplantning på nordøstlige og sydvestlige hjørne ændres Der etableres fodgængerfelter og evt. helleanlæg på Kirkegade Beplantning på nordøstlige og sydvestlige hjørner ændres Beplantning på nordøstlige og sydvestlige hjørner ændres Beplantning på nordøstlige og sydvestlige hjørner ændres 11 Vestergade, Broager Svinget ændres, evt. flyttes steler mm Storegade / Ramsherred / Dyntvej / Nejsvej, Broager 13 Nejsvej, Broager Spærreflade hæves med kantsten Ændring af fodgængerfelter Hævede flader ved skolen Buslomme 14 Gammelmark / Dyntvej, Dynt T-krydset laves om til en lige udmunding Vemmingbund Strandvej, Broager 16 Smøl / Smøl, Smøl 17 Dyntvej, Broager Lundgårdsvej / Stationsgade / Gl. Landevej / Basunvej, Vester Sottrup Gammel Landevej / Solvangen, Vester Sottrup Der ønskes chikaner (eller forlægning af vejen, sving) T-krydset ændres således, at der ikke kan køres med høj hastighed Hævet flade ved stien fra Farveløkke og Jernbanestien (Kleinbahn) (Har tidligere været med under forslag med forandringerne ved skolen, Nejsvej) Ny rundkørsel - Hævet flader Sønderborg Kommune 29

17 ID Lokalitet Projekt / tiltag Årstal 2 Legbjergvej / Ridderløkke, Vester Sottrup Hævet flader - 21 Avnbølvej / Krikepold, Ullerup Fortov - 22 Aabenraavej / Langbro, Ullerup Cykelsti, tunnel - 23 Bjerggade, Sønderborg 3 stk. sinusbump Aabenraavej, Sønderborg Busstop Aabenraavej, Sønderborg Fartviser Grundtvigs Allé / Ellegårdsvej / Ulkebøldam, Sønderborg Signalregulering Bjørnemosen, Sønderborg 2 stk. pukkelbump (Mushroom) Grundtvigs Allé, Sønderborg Signalregulering Vølundsgade, Sønderborg Torontoanlæg 23 3 Søndre Landevej, Sønderborg Fartviser Borgmester Andersens Vej, Sønderborg Borgmester Andersens Vej / Grundtvigs Allé, Sønderborg B.S.Ingemanns Vej, Sønderborg Alsgade / Alsgade, Sønderborg Fartviser 25 Synliggørelse af kryds med helle og træer 24 Fartviser 25 Signalregulering Brovej / Solskrænten, Broager Helleanlæg + kanalisering af krydset 26 Tabel 1 Gennemførte trafiksikkerhedsprojekter fra 22 til 28. Lokaliseringen af projekterne fremgår på kortene i figur 16, figur 17, figur 18 og figur 19, hvor numrene på kortene refererer til de i tabel 1 angivne ID-numre. På figur 16 ses projekternes lokalisering fordelt i hele kommunen, mens figur 17, figur 18 og figur 19 viser en mere præcis lokalisering af projekterne i de byer, hvor der er fortaget trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Sønderborg Kommune 29 17

18 Figur 16 Lokaliseringen af gennemførte trafiksikkerhedsprojekter i Sønderborg Kommune. Figur 17 Lokaliseringen af gennemførte trafiksikkerhedsprojekter i Sønderborg. 18 Sønderborg Kommune 29

19 Figur 18 Lokaliseringen af gennemførte trafiksikkerhedsprojekter i Broager. Figur 19 Lokaliseringen af gennemførte trafiksikkerhedsprojekter i Vester Sottrup og Ullerup. Sønderborg Kommune 29 19

20 Som det fremgår af forrige kort, er det kun projekter i de gamle Sønderborg, Broager og Sundeved kommuner, der er registreret. Dette er ikke ensbetydende med, at der ikke er foretaget trafiksikkerhedsmæssige tiltag i de andre gamle kommuner, men det har ikke været muligt at fremskaffe oplysningerne fra de øvrige gamle kommuner. 2 Sønderborg Kommune 29

21 4 UHELDSANALYSE Uheldsanalysen skal anvendes til at få kendskab til, hvilke trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger Sønderborg Kommune står overfor, når det kommer til trafikuheld, og få kortlagt, hvor i kommunen uheldene finder sted. Uheldsanalysen er struktureret således: Uheldsgrundlag Sammenligning med andre kommuner Uheldsudvikling Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Hvor er uheldene sket? Hvem har været involveret i uheldene? Hvornår er uheldene sket? Uheldstyper Temaanalyser Sortpletudpegning Ekstrauheld 4.1 Uheldsgrundlag Uheldsoplysningerne er trukket ud fra Vejdirektoratets VIS-database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Uheldsanalysen behandler uheld registreret i perioden fra 1. januar 23 til 31. december 27 og omfatter kun uheld, som er sket på veje, hvor Sønderborg Kommune er vejmyndighed pr. 1. januar 27. Det vil sige, at uheld, der er sket på amtsveje i analyseperioden, som i forbindelse med kommunalreformen er overgået til kommuneveje, ligeledes er indeholdt i uheldsgrundlaget. Der er registreret i alt 1.53 uheld i perioden, fordelt på 468 personskadeuheld med 574 tilskadekomne (heraf 15 dræbte, 225 alvorligt og 334 lettere tilskadekomne) og 1.62 materielskadeuheld. Analysegrundlaget indeholder kun uheld, hvor politiet har optaget rapport. Hertil kommer 379 ekstrauheld, som ikke indgår i den efterfølgende uheldsanalyse. Ekstrauheld er uheld, der er kommet til politiets kendskab, men som kun omfatter mindre materielskadeuheld med ubetydelige skader. Ekstrauheld er ikke rapportpligtige. Ekstrauheldene er undladt i denne analyse, da der er forskellig praksis for registrering af ekstrauheld i de enkelte politikredse. Endvidere kan der ved betragtning af en længere årrække være stor variation i registreringsgraden af ekstrauheld. Sønderborg Kommune 29 21

22 Da der for enkelte uheld mangler nogle af uheldsoplysningerne, kan der være tilfælde, hvor der er forskelle i summen for de enkelte tabeller, der bliver præsenteret gennem den efterfølgende uheldanalyse. Skadestueregistrerede færdselsuheld Det er almindeligt kendt, at politiet ikke får kendskab til alle færdselsuheld. Sammenligninger mellem politiets og skadestuernes registrering af færdselsuheld med personskade viser, at politiet kun får kendskab til 15-2 % af de uheld, der er registreret på skadestuerne. Det kan i denne forbindelse nævnes, at det primært er uheld med lette trafikanter og uheld med lettere personskader, der er underrepræsenteret i den officielle uheldsstatistik. Skadestuernes registrering indgår i dag ikke i den officielle uheldsstatistik, men der arbejdes på at ændre dette. Det forventes dog tidligst at ske fra 29. Af samme årsag indgår skadestueregistrerede færdselsuheld heller ikke i denne analyse. 4.2 Sammenligning med andre kommuner For at få en idé om, hvorvidt uheldstallet er højt i Sønderborg Kommune, er der foretaget en sammenligning af de tidligere kommuner i det gamle Sønderjyllands Amt. Sammenligningen er foretaget på baggrund af antallet af uheld på de daværende kommuneveje pr. 1. indbyggere for år 25, og resultatet fremgår af figur 2. De kommuner, der er angivet med mørkegrønt, er der kommuner, der efter kommunesammenlægningen er blevet til den nye Sønderborg Kommune. Uheld pr. 1. indbyggere Gram Nørre-Rangstrup Løgumkloster Rødding Tinglev Bredebro Skærbæk Lundtoft Vojens Sydals Christiansfeld Uheld Højer Gråsten Haderslev Broager Bov Rødekro Gennemsnit Nordborg Sundeved Aabenraa Tønder Augustenborg Sønderborg Figur 2 Antal uheld pr. 1. indbyggere sket på kommuneveje i 25 for de gamle kommuner i Sønderjyllands Amt. Kilde: Vejdirektoratets interaktive uheldsstatistik. Antallet af uheld pr. 1. indbyggere i Sydals Kommune, er den eneste af kommunerne i den nye Sønderborg Kommune, hvor antallet af uheld ligger under gennemsnittet. 22 Sønderborg Kommune 29

23 Antallet af uheld i Gråsten kommune ligger lige på grænsen af gennemsnittet for samtlige kommuner i det gamle amt. I Broager kommuner ligger antallet af uheld en femtedel over gennemsnittet, i Nordborg og Sundeved kommuner ligger antallet af uheld omkring en tredjedel over gennemsnittet. Augustenborg og Sønderborg kommuner er der kommuner, hvor der er registreret flest uheld pr. 1. indbyggere. I Augustenborg ligger antallet af uheld 42 % over gennemsnittet, mens den i Sønderborg Kommune ligger hele 173 % over gennemsnittet. Trods der er taget udgangspunkt i antallet af uheld pr. 1. indbyggere, og på den måde er kommunerne gjort sammenlignelige, er Sønderborg Kommune stadig den kommune, hvor langt størstedelen af uheldene er sket. Dette kan sandsynligvis forklares ved, at Sønderborg by er noget større end de fleste øvrige byer i Sønderjyllands Amt og dermed er der en større trafikintensitet i dette område, hvilket ofte er med til at øge antallet af uheldene. 4.3 Uheldsudvikling på kommunevejene Uheld I analyseperioden har antallet af uheld pr. år varieret mellem 271 og 347 uheld, figur Uheld Personskadeuheld Materielskadeuheld Figur 21 Uheldenes fordeling på person- og materielskadeuheld. Der kan ses en faldende tendens fra 24 med 347 uheld til 271 uheld i 27, hvilket svarer til et fald på 22 % på de sidste 4 år af analyseperioden. Antallet af personskadeuheld pr. år har varieret mellem 74 og 111 uheld. Også her ses en faldende tendens fra 24 til 27, hvor antallet af personskadeuheld er faldet med 33 %. Sønderborg Kommune 29 23

24 Antallet af materielskadeuheld pr. år har i analyseperioden ligget mellem 191 og 236 uheld, hvilket svarer til et fald på 17 % fra 24 til 27. Antallet af uheld er størst i 24, både når der ses samlet på uheldene, og når der ses separat på henholdsvis personskadeuheld og materielskadeuheld. Tendensen typer på, at antallet af uheld er faldende i kommunen. En kortlægning af samtlige personskadeuheld og materielskadeuheld er vist på henholdsvis figur 22 og figur 23. Figur 22 Personskadeuheld i Sønderborg Kommune for perioden Sønderborg Kommune 29

25 Figur 23 Materielskadeuheld i Sønderborg Kommune for perioden Det ses, at koncentrationen af uheldene er størst i byerne både for personskadeuheldene og materielskadeuheldene. I Bilag - Personskadeuheld og Bilag - Materielskadeuheld ses kort, hvor der er zoomet ind på de enkelte byer / områder, således det er nemmere at se uheldene beliggenhed og koncentration rundt i kommunen. Sønderborg Kommune 29 25

26 Personskader I analyseperioden har personskaderne varieret mellem 91 og 145 pr. år, figur 24. Antallet af personskader har en faldende tendens fra 24 frem til 27, hvor antallet af personskader er faldet 37 % Personskader Dræbt Alvorligt tilskade Lettere tilskade Figur 24 Personskadernes fordeling på skadegrad. 15 personer er blevet dræbt i trafikken i kommunen indenfor analyseperioden, svarende til 3 dræbte pr. år. Antallet af dræbte har dog varieret mellem 1 og 5 pr. år. Der er tale om små tal, så om tendensen er faldende eller stigende, kan ikke vurderes, og et enkelt alvorligt uheld med flere dræbte kan præge uheldsbilledet. 225 personer er kommet alvorligt til skade i trafikken indenfor analyseperioden, hvilket svarer til 45 alvorligt tilskadekomne pr. år. Tallet varierer mellem 29 og 62 alvorligt tilskadekomne pr. år. Tendensen peger i retning af, at antallet af alvorligt tilskadekomne falder, da den fra 24 til 27 er faldet 53 %. 334 personer er kommet lettere til skade i trafikken i analyseperioden, svarende til 67 lettere tilskadekomne pr. år. I 23 kom 48 personer lettere til skade, hvilket er det laveste antal over analyseperioden, mens der i 24 kom 8 personer lettere til skade, hvilket er det største antal i samme periode. Fra 24 til 27 er antallet af lettere personskader faldet, hvor faldet svarer til 26 %. På figur 25, figur 26 og figur 27 er personskaderne fra angivet fordelt på henholdsvis dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne. 26 Sønderborg Kommune 29

27 Figur 25 Dræbte personer ved uheld i perioden De 15 dræbte i trafikken fordeler sig på 14 uheld. Uheldet i krydset lige nord for Dybbøl, nærmere bestemt Omfartsvejen / Hørtoftvej, forårsagede 2 dræbte i personer er dræbt i Sønderborg, hvilket udgår en tredjedel af de dræbte. De uheld, hvor der har været dræbte personer, er beliggende i det åbne land. Sønderborg Kommune 29 27

28 Figur 26 Alvorligt tilskadekomne personer ved uheld i perioden Uheld, hvor der har været alvorligt tilskadekomne personer, er hovedsageligt beliggende i Sønderborg samt langs de større veje koncentreret omkring byerne. 28 Sønderborg Kommune 29

29 Figur 27 Lettere tilskadekomne personer ved uheld i perioden Uheld, hvor der har været lettere tilskadekomne personer, er hovedsageligt beliggende i Sønderborg samt langs de større veje koncentreret omkring byerne. 4.4 Uheldsudvikling på statsvejene I analyseperioden har antallet af uheld pr. år på statsveje inden for Sønderborg Kommune varieret mellem 28 og 49 uheld. Fra 23 til 24 er der sket en stigning i antallet af person- og materielskadeuheld fra henholdsvis 13 til 14 og 32 til 35 uheld. Antallet af uheld er faldet fra 49 i 24 til 28 uheld i 27, hvilket svarer til et fald på 44 %. Antallet af personskadeuheld pr. år har varieret mellem 8 og 14 uheld. Her er der ligeledes sket et fald i antallet af uheld pr. år fra 14 i 24 til 1 i 27, hvilket vil sige et fald på 29 %. Antallet af materielskadeuheld har ligget mellem 18 og 35. Der er sket et fald i antallet af uheld fra 35 i 24 til 18 i 27, hvilket svarer til 49 %. Sønderborg Kommune 29 29

30 Personskadeuheld Meterielskadeuheld Figur 28 Uheldenes fordeling på person- og materielskadeuheld på statsvejnettet. Uheldenes fordeling på statsvejene i kommunen fremgår af figur 29. Figur 29 Uheld på statsvejnettet fordelt på personskadeuheld og materielskadeuheld. 3 Sønderborg Kommune 29

31 4.5 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Færdselssikkerhedskommissionen har i handlingsplanen fra 27 som målsætning, at antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne skal reduceres med 4 % inden udgangen af 212 set i forhold til 25. Projekteres denne målsætning over på Sønderborg Kommune og antages det, at personskadereduktionen sker lineært fra 25 til 212, betyder det, at antallet af personskader i Sønderborg Kommune skal reduceres med 48 personskader fra 25 til 212 fordelt med 6,9 personskader pr. år. I 25 er der registreret 121 personskader, og i henhold til målsætningen skal Sønderborg Kommune således ned på 73 personskader i 212. I figur 3 er det faktiske antal af personskader i Sønderborg Kommune for angivet, ligeledes er målsætningen i henhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning illustreret Personskader Personskader Målsætning Figur 3 Målsætning for reduktion i antallet af personskader fra i Sønderborg Kommune med udgangspunkt i Færdselssikkerheds Kommissionens målsætning. Som det fremgår af ovenstående figur ses det, at antallet at personskader har været faldende fra I 26 følger det faktiske antal af personskader målsætningen, mens antallet af personskader i 27 er 15 % lavere end målsætningen. Fortsætter udviklingen i antallet af personskader i Sønderborg Kommune, som det har været tilfældet fra 25-27, er Sønderborg Kommune godt på vej mod at opfylde målsætningen om en reduktion på 48 personskader fra Sønderborg Kommune 29 31

32 4.6 Hvor er uheldene sket? By- / landzone 69 % af uheldene er sket i byerne (i tættere bebygget område), mens 31 % af uheldene er sket i åbent land. På figur 31 er uheldene fordelt på by- / landzone og uheldsart. Figuren viser, at der sker både flere person- og materielskadeuheld i byerne end i det åbne land Uheld By Land Personskadeuheld Materielskadeuheld Figur 31 Uheldenes fordeling på by- / landzone og uheldsart. Fordelingen mellem personskadeuheld og materielskadeuheld er forskellige i by og land. I byerne er antallet af materielskadeuheld 3 gange større end personskadeuheldene, mens der i det åbne land er en mere ligelig fordeling mellem materielskadeuheld og personskadeuheld; dog med en lille overvægt af materielskadeuheld. Det kan af ovenstående konstateres, at når uheldene sker landområderne, er de ofte mere alvorlige. Dette kan formentlig primært forklares med et højere hastighedsniveau i landområderne. 32 Sønderborg Kommune 29

33 Vejudformning Figur 32 viser uheldenes fordeling på vejudformning Uheld Kryds Lige strækning Kurve Andet Figur 32 Uheldenes fordeling på vejudformning. Andet omfatter uheld på selvstændig cykelsti, på bro, anden vejudformning, baneoverskæring og uoplyst. Næsten halvdelen af samtlige uheld sker i kryds, omkring en tredjedel af uheldene sker på en lige strækning, mens de resterende uheld sker på andre lokaliteter. Figur 33 viser, om uheldene ved den pågældende vejudformning er sket i by- eller landzone Uheld Kryds Lige strækning Kurve Andet By Land Figur 33 Uheldenes fordeling på vejudformning og by- / landzone. Idet 7 ud af 1 uheld sker i byerne, er det ligeledes de uheld, der dominerer på figuren, idet det er angivet i absolutte tal. Ses der isoleret på uheldene i byerne er fordelingen af uheldene beliggenhed stort set sammenfaldende med det generelle billede i kommunen. I landzonerne sker der lidt flere uheld i kurver end det generelle billede viser, og kun få uheld sker i landzonen under kategorien andet. Sønderborg Kommune 29 33

34 Figur 34 viser personskadernes alvorlighedsgrad ved den pågældende vejudformning Personskader Kryds Lige strækning Kurve Andet Dræbt Alvorligt tilskade Lettere tilskade Figur 34 Personskadernes fordeling på vejudformning og skadegrad. Ligesom der samlet er flest uheld i kryds, er det også på disse lokaliteter, langt flest personer kommer til skade. Af de dræbte i trafikken, bliver godt halvdelen dræbt i kryds og 2 ud af 5 bliver dræbt på lige strækninger. Der er registreret 1 dræbt i kurve over den 5 årige periode, og der er ikke registreret nogle dræbte på lokaliteten Andet. 46 % af de personer, der kommer alvorligt til skade, kommer til skade i kryds, 42 % af personerne kommer alvorligt til skade på lige strækninger, 9 % af personerne kommer alvorligt til skade i kurver, og 3 % kommer alvorligt til skade ved anden vejudformning. 53 % af de personer, der kommer lettere til skade, kommer til skade i kryds, 37 % af personerne kommer lettere til skade på lige strækninger, 7 % af personerne kommer lettere til skade i kurver, og 3 % kommer lettere til skade ved anden vejudformning. 34 Sønderborg Kommune 29

35 4.7 Hvem har været involveret i uheldene? Førernes køn og alder Førernes fordeling på alder og køn fremgår af figur Førere >7 Kvinde Mand Figur 35 Førernes fordeling på alder og køn. I alle aldersgrupper er det primært mænd der som førere er indblandet i uheld, og det er primært mænd i alderen 25-4 år der som førere er indblandet i uheld, men også mænd i alderen år er kraftigt repræsenteret. I uheld med kvinder som førere er det hovedsageligt kvinder i alderen 25-4 år, der er involveret i uheld. Figur 36 viser antallet af uheld i forhold til antallet af år i de enkelte aldersgrupper Førere pr. årgang >7 Figur 36 Uheldenes fordeling på antal uheld pr. årgang i de enkelte aldersgrupper. Sønderborg Kommune 29 35

36 Der sker flest uheld for førere pr. årgang i aldersgruppen år. Der er sket 67,4 uheld pr. årgang i aldersgruppen år, mens de tilsvarende tal for aldersgrupperne år, 25-4 år og 41-5 år er henholdsvis 37,5; 4,1 og 35,6. Personskaderne fordelt på køn og alder Personskadernes fordeling på køn og alder fremgår af figur Personskader >7 Kvinde Mand Figur 37 Personskader fordelt på alder og køn. I de fleste aldersgrupperne er det primært mænd, der kommer til skade i uheldene. I aldersgrupperne -5 år og 61-7 år er kvinderne hyppigst repræsenteret. Hos både mændene og kvinderne er det i aldersgruppen 25-4 år, at flest kommer til skade. Figur 38 viser antallet af personskader i forhold til antallet af år i de enkelte aldersgrupper. 25 Personskader pr. årgang >7 Figur 38 Personskadernes fordeling på antal personskader pr. årgang i de enkelte aldersgrupper. 36 Sønderborg Kommune 29

37 Der sker flest personskade pr. årgang for personer i aldersgruppen år, hvor der er registreret 19,5 personskader pr. årgang. De tilsvarende tal for aldersgrupperne år, 25-4 år og 41-5 år er henholdsvis 16,7; 8,8 og 7,9. Elementart Figur 39 viser, hvordan førerne er fordelt på elementart, når der er sket uheld. Førere Pbil Vbil Lbil Bus MC Knal45 Knal3 Cyk Fodg Andre Figur 39 Førernes fordeling på elementart. Det er i langt overvejende grad personbiler, der har været involveret i uheldene. Derefter er det knallert3førere og cyklister, der har været involveret i uheld. Figur 4 viser personskadernes fordeling på elementart Personskader Pbil Vbil Lbil Bus MC Knal45 Knal3 Cyk Fodg Andre Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade Figur 4 Personskadernes fordeling på elementart. Foruden personskader i personbiluheld er det fortrinsvist i knallert- og cyklistuheld, at flest kommer til skade. Sønderborg Kommune 29 37

38 4.8 Hvornår er uheldene sket? Måned Uheldenes fordeling over året fordelt på måneder ses af figur Uheld Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Figur 41 Uheldenes fordeling over året. Uheldene sker hyppigst i juni, mens der i marts er registreret det laveste antal uheld pr. måned. Overordnet fordeler uheldene sig jævnt over året. Ugedag Uheldenes fordeling på ugedag ses af figur Uheld Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Figur 42 Uheldenes fordeling på ugedag. Der sker flest uheld om tirsdagen, mens det færreste antal uheld er registreret om søndagen. 38 Sønderborg Kommune 29

39 Time Uheldenes fordeling på time ses af figur Uheld Alle ugedage Hverdage Figur 43 Uheldenes fordeling på time. Uheldene sker primært i eftermiddagstimerne fra kl. 14 til 17 både på hverdage, og når der ses på samtlige dage i ugen. Sønderborg Kommune 29 39

40 4.9 Uheldstyper Hovedsituation Figur 44 viser uheldenes fordeling på hovedsituation og by- / landzone Uheld By Land : Eneuheld 1: Bagendekollisioner 2: Frontalkollisioner 3: Uheld mellem svingende og ligeudkørende med samme kørselsretning 4: Uheld mellem svingende og ligeudkørende med modsat kørselsretning 5: Uheld mellem krydsende køretøjer uden svingning 6: Uheld mellem krydsende køretøjer med svingning 7: Uheld med parkerede køretøjer 8: Uheld med fodgængere 9: Uheld med dyr, genstande mv. på eller over kørebanen Figur 44 Uheldenes fordeling på hovedsituation og by- / landzone. 4 % af uheldene er eneuheld (hovedsituation, 7 og 9). Næsten hver tredje uheld er et svinguheld (hovedsituation 3, 4 og 6). Mens der er registreret færrest fodgængeruheld (hovedsituation 8). 4 Sønderborg Kommune 29

41 Figur 45 viser personskadernes fordeling på hovedsituation og skadegrad Personskader Dræbt Alvorligt tilskade Lettere tilskade : Eneuheld 1: Bagendekollisioner 2: Frontalkollisioner 3: Uheld mellem svingende og ligeudkørende med samme kørselsretning 4: Uheld mellem svingende og ligeudkørende med modsat kørselsretning 5: Uheld mellem krydsende køretøjer uden svingning 6: Uheld mellem krydsende køretøjer med svingning 7: Uheld med parkerede køretøjer 8: Uheld med fodgængere 9: Uheld med dyr, genstande mv. på eller over kørebanen Figur 45 Personskader fordelt på hovedsituation og skadegrad. Der er flest tilskadekomne personer i svinguheldene (hovedsituation 3, 4 og 6). Her er hver tredje af de tilskadekomne kommet til skade. Ligeledes er omkring hver tredje person kommet til skade i eneuheld (hovedsituation, 7 og 9). Der er færreste personer kommet til skade ved bagendekollisioner og trængselsuheld (hovedsituation 1) samt i fodgængeruheld (hovedsituation 8). Dette hænger godt sammen med, at det ligeledes er de hovedsituationer, hvor er registreret færrest uheld. Sønderborg Kommune 29 41

42 Figur 46 viser antallet af personskader pr. uheld fordelt på hovedsituation. Personskader pr. uheld,8,7,6,5,4,3,2,1, Figur 46 Personskader pr. uheld fordelt på hovedsituation. Svinguheld (hovedsituation 3, 4 og 6) er den type uheld, hvor antallet af personskader pr. uheld er størst. Derudover er eneuheld (hovedsituation, 7 og 9) og fodgængeruheld (hovedsituation 8) de typer af uheld, hvor antallet af personskader pr. uheld er næststørst. Uheldssituation De 1 hyppigst forekommende uheldssituationer fordelt på by- / landzone ses på figur Uheld By Land Figur 47 De 1 hyppigst forekommende uheldssituationers fordeling på by- / landzone. 42 Sønderborg Kommune 29

43 Der er ikke en direkte sammenhæng mellem den hyppigst forekommende hovedsituation og de hyppigst forekommende uheldssituationer. Dette kan forklares ved, at der er nogle uheldssituationer, der er mere dominerende i den enkelte hovedgruppe. Eksempelvis er eneuheld den typiske uheldssituation, og af disse er uheldssituation 11 den mest hyppige. For svinguheld gælder, at det er 41 uheld, der hyppigst forekommer. 4.1 Temaanalyse På baggrund af ovenstående afsnit med en generel kortlægning af uheldene i Sønderborg Kommune, er der valgt en række temaer til videre analyse. Disse temaer er valgt ud fra hyppige uheldsforekomster. De udvalgte temaer er: Cyklistuheld Knallert3uheld Unge bilister (18-24 år) Krydsuheld i byzonen Eneuheld Spiritusuheld Desuden er det valgt at se nærmere på uheld med landbrugskøretøjer, for at få et overblik over landbrugskøretøjers uheldsbillede i kommunen. Cyklistuheld Cyklistuheld udgør 13 % af samtlige uheld, mens antallet af tilskadekomne ved cyklistuheld udgør 22 % af samtlige tilskadekomne. Der er sket 21 uheld, hvor en cyklist har været involveret og med 124 tilskadekomne som følge af disse uheld. I figur 48 ses uheldenes fordeling på person- og materielskadeuheld Uheld Personskadeuheld Materielskadeuheld Figur 48 Cyklistuheldenes fordeling på uheldsart og år. Sønderborg Kommune 29 43

44 3 ud af 5 cyklistuheld er personskadeuheld, mens de resterende uheld er materielskadeuheld. Figur 49 viser personskadernes fordeling på år og skadegrad for cyklistuheldene Personskader Dræbt Alvorligt tilskade Lettere tilskade Figur 49 Cyklistuheldenes fordeling på skadesgrad og år. Der har været flest personskader i 24. Der er 3 dræbte i perioden; 1 dræbt i 25 samt 2 dræbte i 27. For både de alvorligt og lettere tilskadekomne er der en faldende tendens fra 24. Figur 5 viser aldersfordelingen og kønnet for de cyklister, der har været involveret i uheldene Førere >7 Kvinde Mand Figur 5 Cyklistuheldenes fordeling på alder og køn. Det er primært de helt unge cyklister mellem 6 og 15 år, der kommer ud for uheld. Det er ligeledes fortrinsvis mænd, der kommer ud for uheld. En undtagelse er aldersgruppen år, hvor det fortrinsvist er kvindelige cyklister, der er involveret i uheldene. 44 Sønderborg Kommune 29

45 Figur 51 viser antallet af cyklister i forhold til antallet af år i de enkelte aldersgrupper. 6, 5, Cyklister pr. årgang 4, 3, 2, 1,, >7 Figur 51 Cyklistuheldenes fordeling på antal cyklistuheld pr. årgang i de enkelte aldersgrupper. Her ses det, at der er flest cyklister pr. årgang involveret i uheld i aldersgruppen år. Det er således hovedsageligt cyklister under 18 år, der er involveret i uheldene. Figur 52 viser hvordan modparterne ved cyklistuheldene fordeler sig på elementart Element Pbil Vbil Lbil Knal45 Knal3 Fodg Andet Figur 52 Modpart i cyklistuheldene fordelt på elementart. Størstedelen af modparterne ved cyklistuheldene er personbiler. Desuden udgør knallert3 og varebiler store andele af modparterne. Sønderborg Kommune 29 45

46 Figur 53 viser cyklistuheldenes fordeling på hovedsituation Uheld Figur 53 Cyklistuheld fordelt på hovedsituation. Halvdelen af cyklistuheldene sker som svinguheld (hovedsituation 3, 4 og 6). Der er 98 uheld, der er registreret som dette. Hvert syvende uheld er en tværkollision (hovedsituation 5) mellem cyklisten og det andet element. 24 uheld er registreret som bagendekollisioner / trængningsuheld (hovedsituation 1), 22 uheld er registreret som eneuheld (hovedsituation, 7 og 9), og 22 uheld er registreret som frontaluheld (hovedsituation 2). Slutteligt er 5 uheld registreret som fodgængeruheld (hovedsituation 8). Figur 54 viser de 1 hyppigste uheldssituationer for cyklistuheld Uheld Figur 54 Hyppigst forekommende uheldssituationer i cyklistuheld. Uheldssituation 312 er den hyppigst forekommende uheldssituation for cyklistuheldene i Sønderborg Kommune. 46 Sønderborg Kommune 29

47 På figur 55 ses den geografiske beliggenhed af cyklistuheldene. Figur 55 Cyklistuheldenes geografiske placering. Den geografiske beliggenhed af cyklistuheldene er centreret omkring byerne, og det er specielt i Sønderborg, der er registreret mange uheld med cyklister involveret. Cyklistuheldene i Sønderborg Kommune er faldet fra 24 og frem til 27 med 45 %. Tilsvarende er antallet af personskader ved cyklistuheldene faldet 57 % i samme periode. Der har været 3 dræbte ved cyklistuheldene over den 5årige analyseperiode. Det er hovedsageligt cyklister i alderen 6-17 år, der er involveret i uheldene. I langt størstedelen af alle uheld er modparten en personbil, men også knallert3 og varebiler er modpart ved en større del af cyklistuheldene. Halvdelen af uheldene er svinguheld mellem en cyklist og modparten, og det såkaldte 312 uheld er den uheldssituation, der oftest forekommer. Sønderborg Kommune 29 47

48 Knallert3uheld Knallertuheldene udgør 17 % af samtlige uheld, mens antallet af tilskadekomne ved knallertuheld udgør 28 % af samtlige tilskadekomne. Der er sket 258 uheld, hvor en knallert har været involveret og med 159 tilskadekomne som følge af disse uheld. I figur 56 ses uheldenes fordeling på person- og materielskadeuheld Uheld Personskadeuheld Materielskadeuheld Figur 56 Knallertuheldenes fordeling på uheldsart og år. Godt halvdelen af knallertuheldene er personskadeuheld, mens de resterende uheld er materielskadeuheld. Figur 57 viser personskadernes fordeling på år og skadegrad for knallertuheldene Persomskader Dræbt Alvorligt tilskade Lettere tilskade Figur 57 Knallertuheldenes fordeling på skadesgrad og år. Der har været flest personskader i 25. i analyseperioden er der 3 dræbte; 1 i 24 og 2 i 27. Antallet af alvorligt tilskadekomne er faldet fra Sønderborg Kommune 29

49 Figur 58 viser aldersfordelingen og kønnet for de knallertkørere, der har været involveret i uheldene. Førere >7 Kvinde Mand Figur 58 Knallertuheldenes fordeling på alder og køn. Det er primært mandlige knallertkørere, der har været involveret i uheld, og det er aldersgrupperne fra 16-4 år, der er hyppigst repræsenteret. Figur 59 viser antallet af knallertkørere i forhold til antallet af år i de enkelte aldersgrupper Knallertkørere pr. årgang >7 Figur 59 Knallertuheldenes fordeling på antal knallertuheld pr. årgang i de enkelte aldersgrupper. Her ses det, at der er klart flest knallertkørere pr. årgang involveret i uheld i aldersgruppen år. Sønderborg Kommune 29 49

50 Figur 6 viser hvordan modparterne ved knallertuheldene fordeler sig på elementart Element Pbil Vbil Lbil Knal45 Cyklist Fodg Andet Figur 6 Modpart i knallertuheld fordelt på elementart. Størstedelen af modparterne ved knallertuheldene er personbiler, men også cyklister er højt repræsenteret ved modparterne. Figur 61 viser knallertuheldenes fordeling på hovedsituation Uheld Figur 61 Knallertuheld fordelt på hovedsituation. 43 % af knallertuheldene sker som svinguheld (hovedsituation 3, 4 og 6). Der er 112 uheld, der er registreret som dette. Hver fjerde knallertuheld er eneuheld (hovedsituation, 7 og 9); 65 uheld er registreret sådan. De øvrige uheld fordeler sig omtrent ligeligt på de resterende hovedsituationer. 5 Sønderborg Kommune 29

51 Figur 62 viser de uheldssituationer for knallertuheld, der er hyppigst forekommende Uheld Figur 62 Hyppigst forekommende uheldssituationer i knallertuheld. Uheldssituation 312 er den hyppigst forekommende uheldssituation for knallertuheldene i Sønderborg Kommune. På figur 63 ses den geografiske beliggenhed af knallertuheldene. Figur 63 Knallertuheldenes geografiske placering. Sønderborg Kommune 29 51

52 Den geografiske beliggenhed af kanllert3uheldene er centreret omkring byerne, og det er specielt i Sønderborg, der er registreret mange uheld med knallertkører involveret. Godt halvdelen af knallertuheldene i Sønderborg Kommune er personskadeuheld. Der har været 3 dræbte ved knallertuheldene over den 5årige analyseperiode. Det er hovedsageligt mandlige knallertkørere i alderen 16-4 år, der er involveret i uheldene. Og specielt de årige drenge dominerer på uheldsstatistikken for knallertkørere. I langt størstedelen af alle uheld er modparten en personbil, men også cyklisterne udgør en større del af modparterne ved knallertuheldene. Knap halvdelen af uheldene er svinguheld mellem en knallert og modparten. Desuden er hver fjerde uheld et eneuheld. Den hyppigst forekommende uheldssituation er det såkaldte 312 uheld. Unge bilister (18-24 år) Uheld med unge bilister udgør 23 % af samtlige uheld, mens antallet af tilskadekomne ved uheld med unge bilister udgør 22 % af samtlige tilskadekomne. Der er sket 357 uheld, hvor en ung bilist har været involveret og med 127 tilskadekomne som følge af disse uheld. I figur 64 ses uheldenes fordeling på person- og materielskadeuheld Uheld Personskadeuheld Materielskadeuheld Figur 64 Uheld med unge bilister fordelt på uheldsart og år. 3 ud af 4 af uheldene med unge bilister er materielskadeuheld. Så selvom der sker mange uheld, hvor de unge bilister er involveret, er de fleste uheld dog uden personskader. 52 Sønderborg Kommune 29

53 Figur 65 viser personskadernes fordeling på år og skadegrad for uheld med unge bilister. Personskader Dræbt Alvorligt tilskade Lettere tilskade Figur 65 Uheld med unge bilister fordelt på skadesgrad og år. Antallet af personskader er steget fra 23 til 27 med 81 %. Desuden bør det bemærkes, at antallet af personskader er markant større i 24 end i de øvrige år i analyseperioden. Dette kan forklares ved, at der det pågældende år har været et eller flere uheld, hvor mange personer har været involveret i uheld. Jævnfør figur 64 skiller antallet af uheld i 24 sig ikke ud fra de øvrige år i analyseperioden, men det ses, at der er sket flere personskadeuheld det pågældende år, hvilket kan være med til at forklare det høje antal af personskader i 24. Figur 66 viser aldersfordelingen og kønnet for de unge bilister, der har været involveret i uheld Førere Kvinde Mand Figur 66 Uheld med unge bilister fordelt på alder og køn. Sønderborg Kommune 29 53

54 Det er primært de unge mandlige bilister, der har været involveret i uheld. Specielt de 18-2 årige mænd er hyppigt repræsenteret i uheldene. Figur 67 viser fordelingen på elementart for de unge bilister, der har været involveret i trafikuheld Elementer Pbil Vbil Lbil Figur 67 Uheld med unge bilister fordelt på elementart. I langt hovedparten af de uheld, der sker med unge bilister, befinder de sig i en personbil. Figur 68 viser hvordan modparterne ved uheld med unge bilister fordeler sig på elementart Førere Pbil Vbil Lbil MC Knal45 Knal3 Cykel Fodgænger Andet Figur 68 Modpart i uheld med unge bilister fordelt på elementart. Størstedelen af modparterne ved uheld med unge bilister er personbiler, men også cykel og knallerter er højt repræsenteret ved modparterne. 54 Sønderborg Kommune 29

55 Figur 69 viser uheld med unge bilister fordelt på hovedsituation Uheld Figur 69 Uheld med unge bilister fordelt på hovedsituation. 37 % af uheldene med unge bilister er eneuheld (hovedsituation, 7 og 9), og 132 uheld er registreret sådan. 29 % af uheldene med unge bilister er sket som svinguheld (hovedsituation 3, 4 og 6). Der er 13 uheld, der er registreret som dette. De øvrige uheld fordeler sig omtrent ligeligt på de resterende hovedsituationer. Figur 7 viser de uheldssituationer for uheld med unge bilister, der er hyppigst forekommende. Uheld Figur 7 Hyppigst forekommende uheldssituationer for uheld med unge bilister. Sønderborg Kommune 29 55

56 Uheldssituation 14 er den hyppigst forekommende uheldssituation for uheld med unge bilister. Selvom bagende-/trængselsuheld (hovedsituation 1) er den tredje hyppigste uheldsituation, er det alligevel i denne hovedsituation, at den hyppigste forekommende uheldssituation er. At påkørsel bagfra mellem ligeudkørende køretøjer i samme retning er den typisk forekommende uheldssituation kan sandsynligvis forklares ved, at de unge bilister har manglende erfaring i at afstandsbedømme til forankørende køretøjer, ligesom de unge mænd ofte kører vovet i trafikken efter nyerhvervelse af kørekortet. Figur 71 viser fordelingen af uheld med unge bilister fordelt på ugedag og time Uheld Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Figur 71 Uheld med unge bilister fordelt på ugedag og time. Uheldene med unge bilister i morgentimerne har ikke den store variation over ugen. Det sammen gør sig gældende for eftermiddagstrafikken. Derimod er der en større variation af uheldene i aftentimerne, og her sker der flest uheld om torsdagen og færrest om lørdagen. På de øvrige dage ligger antallet af uheld mere lige. I nattetimerne sker der få uheld i hverdagene, hvor antallet i weekenden er markant større. 56 Sønderborg Kommune 29

57 Figur 72 viser antallet af uheld med unge bilister fordelt på by- / landzone og uheldsart. Uheld By Land Personskadeuheld Materielskadeuheld Figur 72 Uheld med unge bilister fordelt på by- / landzone og uheldsart. 2 ud af 3 uheld med unge bilister sker i byerne, og langt størstedelen af disse uheld er materielskadeuheld. Fordelingen mellem personskadeuheld og materielskadeuheld er mere ligelig i landzonen, men der er dog stadig en overvægt af materielskadeuheld. Fordelingen af uheld med unge bilister i by- / landszone fordelt på uheldsart svarer til det generelle billede af uheld i Sønderborg Kommune. Figur 73 viser uheld med unge bilister fordelt på by- / landzone og vejudformning Uheld Kryds Lige strækning Kurve Andet By Land Figur 73 Uheld med unge bilister fordelt på by- / landzone og vejudformning. 47 % af samtlige uheld med unge bilister sker i kryds, og 71 % af krydsuheldene sker i byzonen. 42 % af uheldene sker på lige strækninger, hvor 59 % af disse uheld sker i byzonen. Der sker flest kurveuheld i landzonen. Sønderborg Kommune 29 57

58 Figur 74 viser uheld med unge bilister fordelt på by- / landzone og føre Uheld Tørt Vådt Glat By Land Figur 74 Uheld med unge bilister fordelt på by- / landzone og føre. Størstedelen af uheldene med unge bilister sker i tørt føre i byzonen. Der sker færrest uheld i glat føre. På figur 75 ses den geografiske beliggenhed af uheld med unge bilister. Figur 75 Geografisk placering af uheld med unge bilister. 58 Sønderborg Kommune 29

59 Den geografiske beliggenhed af uheldene med unge bilister er centreret omkring byerne, og det er specielt i Sønderborg, der er registreret mange uheld med unge bilister. Desuden ligger der uheld med unge bilister spredt ud på de større veje i kommunen. 3 ud af 4 uheld med unge bilister er materielskadeuheld. Det er hovedsageligt mænd i alderen 18-2 år, der er involveret i uheldene. Størstedelen af de tilskadekomne ved uheldene er lettere tilskadekomne. I langt størstedelen af alle uheld er modparten en personbil, men også cykler og knallerter udgør en større del af modparterne ved uheldene. 37 % af uheldene er eneuheld, 29 % er svinguheld, mens de øvrige uheld fordeler sig ud på de øvrige hovedsituationer. Det såkaldte 14 uheld, er den uheldssituation, der oftest forekommer. Fordelt over døgnet og ugen er det specielt nattetimerne lørdag og søndag, der skiller sig negativt ud med mange uheld. Størstedelen af uheld med unge bilister sker i byzonen, og det er hovedsageligt i kryds. Desuden sker der flest uheld i tørt føre. Krydsuheld i byzonen Krydsuheld i byzonen udgør 13 % af samtlige uheld, mens antallet af tilskadekomne ved krydsuheld i byzonen udgør 3 % af samtlige tilskadekomne. Der er sket 48 uheld i kryds i byzonen med 171 tilskadekomne som følge af disse uheld. I figur 76 ses uheldenes fordeling på person- og materielskadeuheld Uheld Personskadeuheld Materielskadeuheld Figur 76 Fordeling på uheldsart og år for krydsuheld i byzonen. 7 ud af 1 krydsuheld i byzonen er materielskadeuheld, mens de resterende uheld er personskadeuheld. Sønderborg Kommune 29 59

60 Figur 77 viser personskadernes fordeling på år og skadegrad for krydsuheld i byzonen. Personskader Dræbt Alvorligt tilskade Lettere tilskade Figur 77 Krydsuhelds (byzone) fordeling på skadesgrad og år. Der har været flest personskader i 24, hvorefter antallet er faldet. Fra 24 til 27 er antallet af personskader faldet med 49 %. Der er 4 dræbte i perioden; 2 dræbte i 24 samt 1 dræbt i henholdsvis 25 og 27. Størstedelen af personskaderne er lette. Figur 78 viser aldersfordelingen og kønnet for de førere, der har været involveret i uheldene Førere >7 Kvinde Mand Figur 78 Krydsuheldenes (byzone) fordeling på alder og køn. Det er primært mænd i alderen 18-4 år, der er involveret i uheld i kryds i byzonen. Der er ingen aldersgrupper, hvor det ikke er mændene der har den største repræsentation. 6 Sønderborg Kommune 29

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport Trafiksikkerhedsplan 2013 Statusrapport INDHOLD 1 INTRO.....................5 1.1 Indledning..................... 6 2 UHELDSANALYSE.................9 2.1 Uheldsgrundlag................... 10 2.2 Uheldsudvikling...................

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Statusrapport 216 1 Frederikshavn Kommune Statusrapport Marts 216 Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Kontaktoplysninger: Rikke Løgtved Bruus Frederikshavn Kommune Center for

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE

UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE Til Skanderborg Kommune Dokumenttype Analyse Dato Oktober, 2013 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE 2005-2012 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE 2005-2012 Revision 2 Dato 2013-10-24 Udarbejdet af

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Statusrapport

Statusrapport 214-22 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING 6 2.1 Uheldsanalyse 6 2.2 Sortpletudpegning 7 2.3 Borgerinddragelse 7 2.4 Skolevejsundersøgelse 8 3 UHELDSANALYSE 9 3.1 Uheldsgrundlag 9

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Baggrundsrapport idèhøring Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Indledning Både i by- og i landområde reducerer anlæg af venstresvingskanalisering især antallet

Læs mere

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved AAU Trafiksikkerhedsseminar Århus Kommune Århus Rådhus, værelse

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2015

Trafikuheld på Frederiksberg 2015 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Dybdeanalyse af uheld med cyklister

Dybdeanalyse af uheld med cyklister Uheld 2010-2014 Dybdeanalyse af uheld med cyklister 2010-2014 Indledning I Rudersdal Kommunes uheldsanalyse for 2011-2013 og for 2014 dominerer cyklisterne som den trafikantgruppe med flest personskader.

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Svendborg Kommune. Kortlægning. Trafiksikkerhedsplan. September Baggrundsrapport nr. 1

Svendborg Kommune. Kortlægning. Trafiksikkerhedsplan. September Baggrundsrapport nr. 1 Svendborg Kommune Kortlægning Trafiksikkerhedsplan September 2009 Baggrundsrapport nr 1 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Svendborg Kommune Kortlægning

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Vordingborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Trafikstruktur... 6 2.1 Vejnet... 6 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus...

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus... Uheldsanalyse 2010-2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Indledning... 6 Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7 Fokusområde 1: For høj hastighed... 14 Fokusområde 2: Spiritus... 15 Fokusområde 3: Uopmærksomhed...

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt E-mail: hej@ag.aaa.dk Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg

Trafikuheld på Frederiksberg Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan Udkast December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan December 2009 Ref. 8649045 Version 6 Udarbejdet af JKD Kontrolleret af TBN Godkendt af JPD Rambøll Danmark

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Sikker til fods - Analyse og anbefalinger baseret på danske fodgængeruheld i byzonen

Sikker til fods - Analyse og anbefalinger baseret på danske fodgængeruheld i byzonen Sikker til fods - Analyse og anbefalinger baseret på danske fodgængeruheld i byzonen Hvorfor netop fodgængere? Begrænset fokus på fodgængeres trafiksikkerhed fra nationalt og kommunalt niveau Ingen nyere

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

/Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360

/Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360 Udgivet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Frederiksberg Rådhus 000 Frederiksberg Redaktion: Vej- og Parkafdelingen Grafisk design/tryk: FB Communication /Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 5560 Trafikuheld

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN

HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN Til Hillerød Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN UHELDSANALYSE OG EFFEKTVURDERING UHELDSANALYSE OG EFFEKTVURDERING Revision 04 Dato 2013-03-08 Udarbejdet af JPL

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse og handlingsplan

Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse og handlingsplan 9. januar 2017 Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 Uheldsanalyse og handlingsplan 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 4 1.1 Uheldssituationen før kommunesammenlægningen... 4 1.2 Indhold i trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORORD 5 2 INDLEDNING 7 2.1 Tønder Kommune har et ansvar 7 2.2 Trafikuheld på kommunevejene 8 2.3 Trafikuheld på statsvejene 10 3 VISION, MÅLSÆTNING OG SUCCESKRITERIER

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Sortpletanalyse

Sortpletanalyse Sortpletanalyse 2008-2012 Dato: 23. januar 2014 Sagsnr.: 13/25723 Indhold Indhold... 1 Uheldsanalyse... 2 Kryds... 3 Ladegaardsbakken / Thomas Helstedsvej (9 uheld)... 4 Skanderborgvej / Låsbyvej (7 uheld)...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Strategi og indsatsområder for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Juni 2013 Udviklingsforvaltningen

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Sønder Omme. Filskov. Grindsted. Billund. Stenderup / Krogager. Hejnsvig. Trafiksikkerhedsplan. Vorbasse

Sønder Omme. Filskov. Grindsted. Billund. Stenderup / Krogager. Hejnsvig. Trafiksikkerhedsplan. Vorbasse Sønder Omme Filskov Grindsted Billund Stenderup / Krogager Hejnsvig Trafiksikkerhedsplan Vorbasse Billund Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt af Billund Byråd den 27. oktober 2009 Udarbejdet af Billlund

Læs mere

Inddeling af vejmyndighedens vejnet Vejmyndighedens vejnet skal opdeles i passende strækninger, så det er muligt at udpege de farlige strækninger.

Inddeling af vejmyndighedens vejnet Vejmyndighedens vejnet skal opdeles i passende strækninger, så det er muligt at udpege de farlige strækninger. Metode til forbedring af trafiksikkerheden i åbent land Af Peter Sønderlund, Nordjyllands Amt, amt.pets@nja.dk og Peter Søndergaard, Via Trafik, ps@viatrafik.dk Sortpletudpegning har hidtil været et vigtigt

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere