Uheldsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uheldsrapport"

Transkript

1 Thisted Kommune Uheldsrapport Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213

2 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

3 Indholdsfortegnelse OVERSIGT 4 SAMMENHÆNG I THISTED KOMMUNES INDSATS FOR BEDRE TRAFIKSIKKERHED 5 GRUNDLAGET FOR ANALYSEN AF TRAFIKULYKKER I THISTED KOMMUNE 6 UDVIKLINGEN I TRAFIKULYKKER OG PERSONSKADER 7 Trafikulykker 9 Personskader 9 SAMMENLIGNELIGE KOMMUNER OG LANDSPLAN 1 Sammenlignelige kommuner 1 Landsplan 13 HVOR ER TRAFIKULYKKERNE SKET? 15 Bymæssig bebyggelse / åbent land 15 Vejudformning 16 HVEM ER INVOLVERET I TRAFIKULYKKERNE? 19 Alder og køn 19 Ulykker fordelt på transportmiddel 2 HVORNÅR ER TRAFIKULYKKERNE SKET? 21 Måned 21 Ugedag 21 Time 22 HVORDAN ER ULYKKERNE SKET? 23 Hovedsituation 23 Uheldssituation 24 Spiritus 24 HVILKE TRAFIKANTER OG UHELDSTYPER SKILLER SIG UD? 25 Hovedsituation 25 MÅLSÆTNINGER FOR TRAFIKSIKKERHEDEN 26 Uheldsbarometer 27 UHELDSBELASTEDE LOKALITETER 31 Uheldsbelastede lokaliteter 31 Grå pletter / strækninger 33 3

4 OVERSIGT Trafikpolitiske Målsætninger Generelt Trafikhandlingsplan Samarbejdet m. interessenter Kampagner Vejnettet Skolevejene Miljø Trafiksikkerhedsplan Uheldsrapport 212 Projektkatalog Uheldsbelastede lokaliteter Bilag til Trafiksikkerhedsplan Projektkatalog Borgerundersøgelse Projektkatalog skoleveje Aktivitetskalender Trafikpolitik skoler Skolevejsanalyse Baggrundsmateriale Uheldsrapport Borgerundersøgelse Trafikhandlingsplanen for Thisted Kommune består af de ovenfor viste dele og i hierarkisk orden som vist. Alle handlinger er bundet op på de Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommunes politiske målsætninger ligger sig tæt op ad Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan for , hvorfor den nationale handlingsplan ligger parallelt med arbejdet i Thisted Kommune. Med de politiske målsætninger følger en handleplan, Trafikhandlingsplan , der mere konkret forholder sig til hvordan og hvornår de skrevne mål kan forventes omsat til handlinger. Handlingsplanen er det daglige værktøj, som er bygget op over områderne Generelt, Vejnettet, Skolevejene, Kampagner, Samarbejdet med interessenter og Miljø. Under handlingsplanen ligger Thisted Kommunes trafiksikkerhedsplan, Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplanen udpeger en række indsatsområder og konkrete fysiske tiltag, som Thisted Kommune vil arbejde med i den kommende 3 årige periode frem til og med 215. Trafiksikkerhedsplanen skal sikre en dynamisk proces omkring arbejdet, således at opsamlede erfaringer og det voksende datagrundlag løbende omsættes til praksis, samtidigt med at det sikres at overordnede planer og linjer fastholdes. Med de Trafikpolitiske målsætninger, Trafikhandlings- og Trafiksikkerhedsplan ligger der et forudgående arbejde med stor inddragelse af kommunens skoler og friskoler samt trafikkens interessenter. 27 skoler har sammen med 3.63 skoleelever bidraget med viden og oplysning. 677 borgere har bidraget med værdifuld viden omkring vej- og stinettet i kommunen gennem en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Alt dette materiale er samlet som Baggrundsmateriale. Den del som er fremhævet, er den del af trafikhandlingsplanen, som du læser i nu. 4

5 SAMMENHÆNG I THISTED KOMMUNES INDSATS FOR BEDRE TRAFIKSIKKERHED Mere viden Den årlige uheldsrapport skal ses i sammenhæng med følgende andre planlægningsdokumenter og værktøjer: Uheldsanalyse - Baggrundsrapport og regneark Trafiksikkerhedsplan 213 Projektkatalog - Trafiksikkerhed 212 Aktivitetskalender Nærværende uheldsrapport behandler trafikulykker registreret i perioden 1. januar december 211 og omfatter kun de ulykker, der er sket på veje, som Thisted Kommune er vejmyndighed for. Uheldsrapporten giver foruden en opgørelse af, hvor ulykkerne er sket og hvilke trafikantgrupper der har været involveret i ulykkerne, også en oversigt over kommunens målsætninger på trafiksikkerhedsområdet. Hensigten er at vurdere om trafiksikkerhedsindsatserne medvirker til samlet at styrke trafiksikkerheden i Thisted Kommune. Denne uheldsrapport behandler registrerede trafikulykker over en 5 årig periode. Fremover vil Thisted Kommune udarbejde en årlig uheldsrapport, der angiver, hvordan uheldsudviklingen har set ud i det pågældende år. Den årlige uheldsrapport skal bl.a. være med til at danne basis for det lokale kampagnearbejde indenfor trafiksikkerhed. Uheldsrapporten udgives hvert år i maj. Ansvarlig Drift og Anlæg Lone Løth Bloch tlf.:

6 GRUNDLAGET FOR ANALYSEN AF TRAFIKULYKKER I THISTED KOMMUNE Skadestueregistrerede trafikulykker Det er almindeligt kendt, at politiet ikke får kendskab til alle trafikulykker. Sammenligninger mellem politiets og skadestuernes registrering af trafikulykker med personskade viser, at politiet kun får kendskab til 15-2 % af de ulykker, der er registreret på skadestuerne. Grundlaget for uheldsrapporten er de politiregistrerede trafikulykker i Thisted Kommune, dvs. trafikulykker, hvor politiet har optaget rapport. Grundlaget for uheldsrapporten er ulykkesoplysninger fra VIS (den fælles ulykkesdatabase). Uheldsrapporten 212 behandler trafikulykker i Thisted Kommune i perioden 1. januar december 211. Det er primært ulykker med lette trafikanter og ulykker med lettere personskader, der er underrepræsenteret i den officielle ulykkesstatistik. Skadestuernes registrering indgår i dag ikke i den officielle ulykkesstatistik, men der arbejdes på at ændre dette. Af samme årsag indgår skadestueregistrerede trafikulykker heller ikke i denne analyse. 6

7 UDVIKLINGEN I TRAFIKULYKKER OG PERSONSKADER Der er i perioden registreret følgende trafikulykker og personskader: Trafikulykker (excl. ekstrauheld) 418 Personskadeuheld 218 Materielskadeuheld 57 Anden materielskadeuheld (f.eks. påkørt materiel) 143 Ekstrauheld 71 Personskader 274 Dræbte 17 Alvorligt tilskadekomne 94 Lettere tilskadekomne 163 Ekstrauheld er uheld, der er kommet til politiets kendskab, men som kun omfatter mindre materielskadeuheld med ubetydelige skader og ingen grove overtrædelser af færdselsloven. Ekstrauheld er ikke rapportpligtige. Ekstrauheldene er undladt i denne analyse, da der er forskellig praksis for registrering af ekstrauheld i de enkelte politikredse. Endvidere kan der ved betragtning af en længere årrække være stor variation i registreringsgraden af ekstrauheld. Trafikulykker fordelt på person- og materielskadeuheld/anden materielskadeuheld er vist på kortet på modsatte side, se figur 1. Ekstrauheld er ikke vist på kortet. 7

8 Figur 1 Trafikulykker fordelt på personskadeuheld / materielskadeuheld / anden materielskadeuheld 8

9 Trafikulykker Udviklingen i antallet af trafikulykker i perioden 1. januar december 211 er vist på følgende diagram. Diagrammet viser desuden en tendenslinje samt mål for udviklingen i antallet af trafikulykker på landsplan. Uheld Antallet af uheld Mål for fald i trafiksikkerheden på landsplan Tendenslinje for Thisted Personskader Udviklingen i antallet og alvorlighedsgraden af personskader i perioden 1. jan dec. 211 er vist på følgende diagram. Diagrammet viser desuden en tendenslinje samt mål for udviklingen i antallet af personskader på landsplan. Personskader Lettere tilskade Alvorligt tilskade Dræbt Målsætning Tendenslinje 9

10 SAMMENLIGNELIGE KOMMUNER OG LANDSPLAN Sammenlignelige kommuner Trafikulykker i en periode fra på kommuneveje for sammenlignelige kommuner på Vestkysten og i Nordjylland er vist på figur 2. Generelt ligger antallet af trafikulykker i Thisted Kommune en smule over gennemsnittet. Udviklingen i antallet af trafikulykker viser heller ikke samme faldende tendens i Thisted Kommune som i de øvrige sammenlignelige kommuner Uheld i alt Figur 2 Antal af trafikulykker for en periode fra i sammenlignelige kommuner i Nordjylland og på Vestkysten. 1

11 Personskader i en periode fra for samme sammenlignelige kommune er vist på figur Personskader i alt Figur 3 Personskader for en periode fra i sammenlignelige kommuner i Nordjylland og på Vestkysten. Generelt ligger antallet af personskader i Thisted Kommune en smule over gennemsnittet. Udviklingen i antallet af personskader viser heller ikke samme faldende tendens i Thisted Kommune som i de øvrige sammenlignelige kommuner. Antallet af trafikulykker pr. 1. indbyggere i en periode fra er vist på figur 4. Uheld pr. 1. indbyggere Figur 4 Antal trafikulykker pr. 1. indbyggere i sammenlignelige kommuner i Nordjylland og på Vestkysten. 11

12 Statistikken viser, at antallet af trafikulykker pr. 1. indbyggere i Thisted Kommune generelt ligger over gennemsnittet og i 21 og 211 sågar som det højeste i blandt de fem kommuner. Antallet af personskader pr. 1. indbyggere er vist på figur 5. Personskader pr. 1. indbyggere Figur 5 Antal personskader pr. 1. indbyggere i sammenlignelige kommuner i Nordjylland og på Vestkysten. Statistikken viser, at antallet af personskader pr. 1. indbyggere i Thisted Kommune generelt ligger over gennemsnittet, og i 21 og 211 sågar som det højeste iblandt de fem kommuner sammen med Vesthimmerlands Kommune. Antallet af personskader pr. 1. indbyggere er stigende i Thisted Kommune i perioden

13 Landsplan Antallet af trafikulykker pr. 1. indbyggere i en periode fra for Thisted Kommune og på landsplan er vist på figur Uheld pr. 1. indbyggere Thisted Kommune Landsplan Figur 6 Antal trafikulykker pr. 1. indbyggere i Thisted Kommune og på landsplan. Statistikken viser, at antallet af trafikulykker pr. 1. indbyggere i Thisted Kommune generelt ligger under antallet af trafikulykker pr. 1. indbyggere på landsplan, på når i 211. I 27 lå Thisted Kommune præcis på landsgennemsnittet. Antallet af personskader pr. 1. indbyggere for Thisted Kommune og på landsplan er vist på figur 7. Personskader pr. 1. indbyggere Thisted Kommune Landsplan Figur 7 Antal personskader pr. 1. indbyggere i Thisted Kommune og på landsplan. 13

14 Statistikken viser, at antallet af personskader pr. 1. indbyggere i Thisted Kommune generelt ligger over antallet af personskader på landsplan. Dette er til trods for, at antallet af trafikulykker på landsplan ligger højere end i Thisted. 14

15 HVOR ER TRAFIKULYKKERNE SKET? Bymæssig bebyggelse / åbent land Udviklingen i antallet af trafikulykker fordelt på by og land er vist i figur 8. Figuren viser desuden tendenslinjer. På landsplan er der i perioden sket et fald i trafikulykker på 23 % i byzone og 33 % i landzone By Land Tendenslinje (By) Tendenslinje (Land) Figur 8 Antal trafikulykker fordelt på by- og landzone. 15

16 Fordelingen af personskader i forhold til bymæssig bebyggelse / åbent land er vist i figur 9. På landsplan er der i perioden sket et fald i antallet af dræbte, alvorligt- og lettere tilskadekomne i by- og landzone på henholdsvis: 4 % og 36 %, 34 % og 34 % & 39 % og 43 %. Uheld By Land Dræbt Alvorligt tilskade Lettere tilskade Figur 9 Alvorlighedsgraden af trafikulykker fordelt på by- og landzone. Statistikken viser, at antallet af personskader næsten er ligeligt fordelt mellem by- og landzone. Antallet af dræbte er den kategori, der skiller sig mest ud, hvor antallet i landzone er 7 % større end i byzone. Vejudformning Udviklingen i antallet af trafikulykker fordelt på vejudformning er vist i figur 1. 16

17 Uheld Figur 1 Trafikulykker fordelt på vejudformning Statistikken viser, at vejudformningerne; ligevej, kurver og 3- og 4- benet kryds tegner sig for langt de fleste trafikulykker i kommunen. Alvorlighedsgraden af personskader fordelt på vejudformning er vist på figur 11. Personskader Kryds Lige vej Kurve Andet Dræbt Alvorligt tilskade Lettere tilskade Figur 11 Alvorlighedsgraden af personskader fordelt på vejudformning 17

18 Statistikken viser, at vejudformningen Lige vej er forbundet med de alvorligste trafikulykker. Denne vejudformning er ligeledes den, der er forbundet med flest trafikulykker. 18

19 HVEM ER INVOLVERET I TRAFIKULYKKERNE? Alder og køn Fordelingen af trafikulykkernes fører på køn og alder ses af figur 12. Førere >7 Kvinde Mand Figur 12 Trafikulykkernes fører fordelt på køn og alder Statistikken viser, at det for mændene primært er unge mænd mellem 18 år og 4 år, der er impliceret i uheld, mens det for kvinderne er aldersgruppen 25-4 år, der er impliceret i flest trafikulykker. Antallet af personskader fordelt på køn og alder kan ses af figur Personskader >7 Kvinde Mand Figur 13 Antal personskader fordelt på køn og alder Statistikken viser, at det primært er mænd i alderen 18 år til 4 år, der kommer til skade i trafikken. Det er ligeledes denne gruppe, hvor der er registreret flest trafikulykker. For kvinderne er det primært aldersgruppen 25-5 år, der kommer til skade i trafikken. 19

20 Ulykker fordelt på transportmiddel Fordelingen af trafikulykker på transportmiddel fremgår af figur 14. Uheld Uheld Figur 14 Trafikulykker fordelt på transportmiddel Det fremgår af figuren, at personbiler er impliceret i langt størstedelen af alle uheldene. Herefter følger køretøjstyper som knallert 3 og varebil. 2

21 HVORNÅR ER TRAFIKULYKKERNE SKET? Måned Uheldenes fordeling over året ses af figur 15. Uheld Figur 15 Uheldenes fordeling over året Ugedag Uheldenes fordeling pr. uge ses af figur Uheld 4 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Figur 16 Uheldenes fordeling pr. uge 21

22 Time Uheldenes fordeling over dagen ses af figur Uheld Figur 17 Uheldenes fordeling pr. uge 22

23 HVORDAN ER ULYKKERNE SKET? Hovedsituation Trafikulykkernes fordeling på hovedsituation kan ses af figur Uheld Figur 18 Ulykkernes fordeling på hovedsituationer Hovedsituationerne er fordelt på følgende kategorier: Hovedsituation : Eneuheld Hovedsituation 1: Bagendekollisioner Hovedsituation 2: Frontalkollisioner Hovedsituation 3: Uheld ml. svingende og ligeudkørende i samme retning Hovedsituation 4: Uheld ml. svingende og ligeudkørende med modsat kørselsretning Hovedsituation 5: Uheld ml. krydsende køretøjer uden svingning Hovedsituation 6: Uheld ml. krydsende køretøjer med svingning Hovedsituation 7: Uheld med parkerede køretøjer Hovedsituation 8: Uheld med fodgængere Hovedsituation 9: Uheld med dyr, genstande mv. på eller over kørebanen Det ses af figuren, at hovedsituation er den hovedsituation med betydelig flest trafikulykker. 23

24 Uheldssituation Trafikulykkernes fordeling på de 1 hyppigst forekomne uheldssituationer fremgår af figur Uheld By Land Figur 19 Trafikulykkernes fordeling på uheldssituationer Uheldssituationerne 11 og 12 tegner sig for flest trafikulykker i Thisted Kommune. Uheldssituation 312 er den hyppigste i byzone, mens uheldssituationerne 11 og 12 er de hyppigste i landzone. Spiritus Der er i alt registreret 192 trafikulykker, hvor der er udtaget spiritusprøver. Af de 192 var spiritus indblandet i de 88. Den målte promille fremgår af figur 2. Førere Ædru,1-,49,5-,8,81-1,2 >1,2 Figur 2 Målte promiller i forbindelse med trafikulykker Af statistikken ses det, at i omkring halvdelen af de trafikulykker, hvor der er udtaget spiritusprøve er den skyldige part ædru. I lidt over en tredjedel af uheldene har den skyldige part en promille større end 1,2. 24

25 HVILKE TRAFIKANTER OG UHELDSTYPER SKILLER SIG UD? Hovedsituation I uheldsstatistikken for Thisted Kommune skiller unge mænd i aldersgrupperne år og 25-4 år sig ud. Disse aldersgrupper er impliceret i halvdelen af alle trafikulykker, der er registreret i Thisted Kommune i den femårige analyseperiode. Ses der på trafikulykker, der har medført personskade er det ligeledes disse aldersgrupper, der er mest fremtrædende. Antallet af trafikulykker med en kvindelig fører er betydelig lavere end for de mandlige fører. Antallet af uheld for aldersgruppen med flest registreret trafikulykker med en kvindelig fører, er mindre end den fjerde største aldersgruppe hos mændene. Køretøjstypen, der er registreret i flest trafikulykker i Thisted Kommune er personbiler. Trafikulykker med personbiler tegner sig for 65 % af alle trafikulykker i Thisted kommune. For Thisted kommune er eneuheld den hovedsituation, der skiller sig mest ud. Denne hovedsituation er registreret i 1/3- del af alle trafikulykker i Thisted Kommune. For Thisted kommune skiller uheldssituation 312 i byzone sig ud. Uheldssituationen er den 4. hyppigste i Thisted Kommune, men alle uheldene er registreret i byzone. I ca. halvdelen af de uheld, hvor der er udtaget spiritusprøve er der hos den skyldige part registreret en alkoholpromille større end de tilladte,5. Totalt set udgør andelen af spiritusuheld 21 % af alle registrerede trafikulykker i Thisted Kommune, hvilket ligger på niveau med tallene på landsplan. 25

26 MÅLSÆTNINGER FOR TRAFIKSIKKERHEDEN Målsætning for Thisted Kommunes trafiksikkerhedsarbejde er at opnå følgende inden 22: 5 % reduktion af alle personskadeuheld 5 % reduktion i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne Reduktion i antallet af spiritusuheld, så dette bringes ned på landsgennemsnittet og gerne lavere Reduktion i antallet af uheld med unge Thisted Kommune vil derfor modrette det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde mod følgende fire uheldstyper: Uheld med unge mænd Eneuheld 312 uheld Spiritusuheld Som det er beskrevet i foregående kapitel er netop disse fire uheldstyper blandt de hyppigste i Thisted Kommune. Kommunen vil derfor målrette sit fremtidige trafiksikkerhedsarbejde mod disse, og vurdere på hvilke dele af vejnettet tiltagene skal sættes ind. Eksempler på tiltag til de fire uheldstyper: Uheld med unge mænd: Kampagner mod høj fart, politikontrol på farlige strækninger, vejtekniske forbedringer mv. Eneuheld: Rumleriller i vejkant og vejmidte i landzone, sanering af faste genstande i landzone, opsætning af autoværn ved dybe grøfter og stejle skråninger mv. 312-uheld: Afbrudt cykelsti ved kryds, fremskudt stopstreg for cyklister, cykelsymboler mv. Spiritus uheld: Kampagner mod spirituskørsel, politikontrol mv. 26

27 Uheldsbarometer Uheldsbarometeret er en sammenligning mellem uheldsudviklingen i Thisted Kommune og på landsplan. Barometrene viser, om der samlet er sket et større procentvist fald i uheld i Thisted Kommune end i resten af landet (x i grøn), om faldet i Thisted Kommune er lig med landsplan (x i gul) eller om faldet i Thisted Kommune er mindre end faldet på landsplan (x i rød). Det ses af grafen, at faldet i uheld i Thisted Kommune ikke lever op til den landsdækkende målsætning for fald i antallet af uheld. Det ses ligeledes, at faldet i uheld i Thisted Kommune er 13 procentpoint lavere end faldet i uheld på landsplan i analyseperioden. 27

28 Som det fremgår af grafen er faldet i både person- og materielskadeuheld større på landsplan end i Thisted Kommune. Det skal betragtes som en positiv udvikling, at faldet i personskadeuheld er betydeligt større i Thisted Kommune end faldet i materielskadeuheld. Dette skyldes, at det på landsplan er blevet besluttet, at der skal arbejdes mod en loss reduction - strategi frem for en crash prevention - strategi. Denne strategi ændring er opstået ved, at det er erkendt, at det ikke er muligt at forhindre trafikulykker og det derfor ønskes at minimere skaderne, der sker ved disse ulykker. 28

29 Det ses af grafen, at der er sket et fald i dræbte i Thisted Kommune på 6 %, hvilket er et større fald end på landsplan. Det fremgår desuden, at udviklingen i alvorligt- og lettere tilskadekomne i Thisted Kommune er lavere end på landsplan. Udviklingen i antallet af alvorligt tilskadekomne i Thisted Kommune er desuden været af negativ karakter. Det ses af grafen, at der er sket en reduktion i antallet af ulykker i både by- og landzone i Thisted Kommune. Faldene er ligeledes større end de tilsvarende fald på landsplan. 29

30 Det ses, at andelen af alvorlige ulykker i byzone på landsplan er større end i Thisted Kommune. Samtidig er antallet af lettere tilskadekomne 14 procentpoint større for Thisted Kommune end landsplan. Det samme billede er gældende for ulykker i landzone. 3

31 UHELDSBELASTEDE LOKALITETER Kriterier for uheldsbelastede lokaliteter I Thisted Kommune anvendes en tæthedsmetode til at udpege koncentrationer af trafikulykker på vejnettet. En uheldsbelastet lokalitet defineres som: Kryds: mindst 5 trafikulykker på 5 år. Strækning: mindst 5 trafikulykker på 5 år på en strækning på 4 meter Der indgår ikke ekstrauheld i udpegningsgrundlaget. Ekstrauheld er efterregistrerede trafikulykker, hvor Politiet har optaget rapport pga. indberetning til forsikring eller lignende. Der udpeges kun uheldsbelastede lokaliteter på det vejnet, hvor Thisted Kommune er vejmyndighed. Dvs. hverken rute 11 eller rute 29 indgår i udpegningen. Uheldsbelastede lokaliteter Der er udpeget 17 uheldsbelastede lokaliteter i Thisted Kommune, henholdsvis 9 kryds og 8 strækninger. De uheldsbelastede lokaliteter udpeget i kryds er alle beliggende i Thisted by. De udpegede kryds er som følger: Simons Bakke Tilstedvej (5 uheld) (p1) Hanstholmvej Vadestedvej (4 uheld) (p2) Hanstholmvej/Nørrealle Ringvej/Over Engen (5 uheld) (p3) Ringvej Kronborgvej (4 uheld) (p4) Østerbakken Ringvej / Sennelsvej (5 uheld) (p5) Østerbakken Thylandsvej (5 uheld) (p6) Thylandsvej Højtoftevej (5 uheld) (p7) Østerbakken Korsgade (8 uheld) (p8) Thisted Kystvej Toldbodgade (7 uheld) (p9) Strækningerne, der er udpeget som uheldsbelastede, er alle beliggende i Thisted by på nær en enkelt i Bedsted. De udpegede strækninger er som følger: Simons Bakke (6 uheld, 48 m) (s1) Hundborgvej (5 uheld, 67 m) (s2) Tingstrupvej (6 uheld, 53 m) (s3) Rosenkrantzgade (5 uheld, 19 m) (s4) Østerbakken (6 uheld, 47 m) (s5) Østerbakken (6 uheld, 569 m) (s6) Leopardvej (4 uheld, 24 m) (s7) 31

32 Thylandsgade (Bedsted) (4 uheld, 33 m) (s8) Placeringen af de sorte pletter for både kryds og strækninger ses af figur 21. Figur 21 Uheldsbelastede lokaliteter trafikulykker for perioden

33 Grå pletter / strækninger Grå strækning definition I Thisted Kommune anvendes en tæthedsmetode til at udpege koncentrationer af trafikulykker på vejnettet. En grå strækning og plet defineres som: Strækning: en længere homogen strækning (1-1 km), hvor der er forholdsvist mange uheld og et forholdsvist ens uheldsbillede. Plet: strækning under 1 km, med forholdsvist mange uheld og et forholdsvist ens uheldsbillede. Der er i Thisted Kommune udpeget 11 grå pletter og strækninger. De grå pletter og strækninger er primært udpeget i landzone. De udpegede grå strækninger er følgende: Gl. Aalborgvej (6 uheld på 4,3 km) Kystvejen (5 uheld på 1,4 km) Vorupørvej (18 uheld på 13,3 km) Åsvej / Skyrumvej (22 uheld på 13,1 km) Vestervigvej (6 uheld på 5,3 km) Vestervigvej (6 uheld på 6 km) Gl. Refsvej (4 uheld på 2 km) Ashøjvej (8 uheld på 6,9 km) Ny Refsvej (4 uheld på 4,1 km) De udpegede grå pletter er følgende: Ballerumvej (3 uheld) Kystvejen (4 uheld) Der indgår ikke ekstrauheld i udpegningsgrundlaget. Ekstrauheld er efterregistrerede trafikulykker, hvor Politiet har optaget rapport pga. indberetning til forsikring eller lignende. 33

34 34

35

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektkatalog Uheldsbelastede lokaliteter

Projektkatalog Uheldsbelastede lokaliteter Thisted Kommune Projektkatalog Uheldsbelastede lokaliteter Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

Projektkatalog Borgerundersøgelse

Projektkatalog Borgerundersøgelse Thisted Kommune Projektkatalog Borgerundersøgelse Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Projektkatalog Skoleveje

Projektkatalog Skoleveje Thisted Kommune Projektkatalog Skoleveje Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik Ole

Læs mere

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Trafikpolitiske målsætninger

Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommune Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-04-23 Til Fra Peter Sandell Brian Jeppesen og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET TEKNISK NOTAT - UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Udvikling

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Bornholms Regionskommune Udarbejdet af: Kontrolleret af: Magnus Duus Hedengran Elena Perez-Rebollo Godkendt af: Lene Hansen Dato: 14.8.217 Version: 2 Projekt nr.: 1633-1 MOE A/S Buddingevej

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 FAXE KOMMUNE STATUS FOR TRAFIKULYKKER 2010-2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Antal personskade-

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport Trafiksikkerhedsplan 2013 Statusrapport INDHOLD 1 INTRO.....................5 1.1 Indledning..................... 6 2 UHELDSANALYSE.................9 2.1 Uheldsgrundlag................... 10 2.2 Uheldsudvikling...................

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Baggrundsrapport idèhøring Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved AAU Trafiksikkerhedsseminar Århus Kommune Århus Rådhus, værelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Uheldsudvikling... 3 2.1 Generel udvikling... 3 2.2 Status på målsætning... 5 3 Uheldsbelastede lokaliteter... 6 3.1 Analyse... 10

Læs mere

UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE

UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE Til Skanderborg Kommune Dokumenttype Analyse Dato Oktober, 2013 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE 2005-2012 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE 2005-2012 Revision 2 Dato 2013-10-24 Udarbejdet af

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Sønderborg Kommune. Statusrapport. april Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Statusrapport. april Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Statusrapport Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 29 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 TRAFIKMÅLINGER

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus...

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus... Uheldsanalyse 2010-2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Indledning... 6 Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7 Fokusområde 1: For høj hastighed... 14 Fokusområde 2: Spiritus... 15 Fokusområde 3: Uopmærksomhed...

Læs mere

Trafiksikkerhed i Thisted Kommunej 1

Trafiksikkerhed i Thisted Kommunej 1 Trafiksikkerhed i Thisted Kommunej 1 Borgermøde Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 19.00 21.00]l. 19.00 Fornyelse af Eiffeltårnets første etage Dagsorden Velkommen 2 Trafiksikkerhedsmålsætningen Hvad er

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Statusrapport 216 1 Frederikshavn Kommune Statusrapport Marts 216 Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Kontaktoplysninger: Rikke Løgtved Bruus Frederikshavn Kommune Center for

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport

Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan 2018-2022 Baggrundsrapport 1 2 Trafiksikkerhedsplan 2018-2022 Baggrundsrapport er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd xxxxxxxxx 2017 For henvendelse

Læs mere

Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH).

Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH). TRAFIKSIKKERHED I ODENSE STATUS 217 Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH). I modsætning til de

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Strategi og indsatsområder for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Juni 2013 Udviklingsforvaltningen

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 DATO: Juni 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607766 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2012... 3 FORUDSÆTNINGER OG

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2018 Sags nr. EMN-2018-00019_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning, der er lavet i handlingsplanen

Læs mere

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Vordingborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Trafikstruktur... 6 2.1 Vejnet... 6 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Dybdeanalyse af uheld med cyklister

Dybdeanalyse af uheld med cyklister Uheld 2010-2014 Dybdeanalyse af uheld med cyklister 2010-2014 Indledning I Rudersdal Kommunes uheldsanalyse for 2011-2013 og for 2014 dominerer cyklisterne som den trafikantgruppe med flest personskader.

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere

Statusrapport

Statusrapport 214-22 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING 6 2.1 Uheldsanalyse 6 2.2 Sortpletudpegning 7 2.3 Borgerinddragelse 7 2.4 Skolevejsundersøgelse 8 3 UHELDSANALYSE 9 3.1 Uheldsgrundlag 9

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN

HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN Til Hillerød Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN UHELDSANALYSE OG EFFEKTVURDERING UHELDSANALYSE OG EFFEKTVURDERING Revision 04 Dato 2013-03-08 Udarbejdet af JPL

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - Året 214 Tabeller og udvikling Dato: September 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-78-7 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Lastbilulykker

Lastbilulykker 24. februar 2017 Lastbilulykker 2005-2015 Generel statistik om lastbilulykker udarbejdet til brug for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Side 1 af 2727 Sammenfatning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2015

Trafikuheld på Frederiksberg 2015 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

Trafi ksikkerhed 2009

Trafi ksikkerhed 2009 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet

Læs mere

TRAFIKHANDLINGSPLAN 2019

TRAFIKHANDLINGSPLAN 2019 Mariagerfjord Kommune Dokumenttype Baggrundsnotat Dato Maj 2019 BAGGRUNDSNOTAT TRAFIKHANDLINGSPLAN 2019 Indhold Bilag 1: Borgerhenvendelser for 2018 1 1.1 Indledning 1 Bilag 2: Opdatering af Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Analyse af grå strækninger og temaanalyse. Ny håndbog på vej

Analyse af grå strækninger og temaanalyse. Ny håndbog på vej Analyse af grå strækninger og temaanalyse Ny håndbog på vej Håndbog om analyse af grå strækninger og temaanalyse Grå strækningsanalyser og temaanalyser kan begge medvirke til at nedbringe ulykker, der

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED BILAG 5 VEJPLAN 24 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED STATUSREDGØRELSE 24 VEJKONTORET - FEBRUAR 24 BAGGRUND I 1994 tilsluttede hus Kommune sig Færdselssikkerhedskommissionens mål om at mindske antallet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE.DK SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 4 2 INDLEDNING 5 2.1 Processen

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Næstved Kommune. NOTAT 11. oktober 2018 NHW/JKD/TVO. Uheldsanalyse. Bilag til Trafiksikkerhedsplan

Næstved Kommune. NOTAT 11. oktober 2018 NHW/JKD/TVO. Uheldsanalyse. Bilag til Trafiksikkerhedsplan Næstved Kommune NOTAT 11. oktober 18 NHW/JKD/TVO Bilag til Trafiksikkerhedsplan Indhold 1 Indledning... 3... 3 Datagrundlag... 3 Uheldsudvikling i kommunen... 4..1 Generel udvikling... 4.. Mål for trafiksikkerheden...

Læs mere