Ældres boligforhold. - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældres boligforhold. - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år."

Transkript

1 Ældres boligforhold - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år.

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Tabeloversigt Figuroversigt Indledning Læsevejledning Temaer omkring ældres boligforhold Demografi Boligbeholdningen Paradigmeskifte Undersøgelsen Periode Respondentgruppen Besvarelsesprocent Delkonklusion Fakta om respondenterne Uddannelse Indkomst Delkonklusion Sundhed Delkonklusion Have og vedligehold Delkonklusion Avis og nyheder Tilfredsheden med boligen og området Delkonklusion Afstanden til indkøb og venner Delkonklusion Rum og fald i boligen Delkonklusion Tryghed... 18

3 15.1 Delkonklusion Valg af bolig og flytning Delkonklusion Flytteovervejelser og barrierer Delkonklusion Vigtigheden af boligen relativt til andre forhold Delkonklusion Konklusion Litteratur og forskning om ældres boligforhold Appendiks A: Appendiks B Tabeloversigt Tabel 6.1 Bestanden af ældreboliger og plejeboliger i Danmark Tabel 7.1 Besvarelsesprocent fordelt på aldersgrupper... 6 Tabel 7.2 Besvarelsesprocent fordelt på boligsituation... 7 Tabel 8.1 Højeste gennemførte uddannelse... 7 Tabel 8.2 Årlig husstandsindkomst før skat... 8 Tabel 9.1 Antal sygedage i løbet af den sidste måned... 9 Tabel 9.2 Andel af sygedage i løbet af den sidste måned fordelt på aldersgrupper... 9 Tabel 9.3 Kan du gå på stiger uden svimmelhed eller problemer med ben/ryg?... 9 Tabel 9.4 Kan du gå på stiger uden svimmelhed eller problemer med ben/ryg fordelt på aldersgrupper Tabel 9.5 Kan du klare almindelig rengøringsopgaver uden at blive forpustet? Tabel 9.6 Kan du klare almindelig rengøringsopgaver uden at blive forpustet fordelt på aldersgrupper Tabel 9.7 Kan du gå 100 meter uden at blive forpustet? Tabel 9.8 Kan du gå 100 meter uden at blive forpustet fordelt på aldersgrupper Tabel 10.1 Finder du dit havearbejde let eller anstrengende? Tabel 10.2 Finder du vedligehold af dit hus let eller anstrengende? Tabel 10.3 I hvilken grad finder du vedligehold af huset som en hobby og interesse? Tabel 10.4 Overlader du helst alm. vedligehold til håndværkere, familie eller venner? Tabel 11.1 Hvor tit læser du avis eller ser nyheder på TV? Tabel 12.1 Hvor tilfreds er du med værelsesfordeling og størrelsen af rummene i din bolig? Tabel 12.2 Hvor tilfreds er du med værelsesfordeling og størrelsen af rummene i din bolig fordelt på boligsituation? Tabel 12.3 Hvor tilfreds er du med den vej din bolig ligger på?... 14

4 Tabel 12.4 Hvor tilfreds er du med den ejendom din bolig ligger i? Tabel 12.5 Hvor tilfreds er du med området som du bor i? Tabel 12.6 Hvor tilfreds er du med området som du bor i fordelt på boligsituation Tabel 13.1 Hvor tilfreds er du med nærheden til butikker, til apotek og til kulturtilbud? Tabel 13.2 Hvor tilfreds er du med nærheden til butikker, til apotek og til kulturtilbud fordelt på boligsutiation Tabel 13.3 Hvor tilfreds er du med afstanden til naboer, venner og bekendte og familie? Tabel 13.4 Hvor tilfreds er du med afstanden til naboer, venner og bekendte og familie fordelt på boligsituation Tabel 13.5 Hvor tilfreds var du med dine tidligere boliger, set i forhold til din nuværende bolig? Tabel 14.1 Er der rum i din bolig, du ikke længere bruger? Tabel 14.2 Har du trapper i din bolig, som du har svært ved at komme op eller ned af? Tabel 14.3 Er du faldet i din bolig inden for de seneste tre måneder? Tabel 14.4 Hvor i boligen sker disse fald oftest? Tabel 15.1 Er du utryg ved at gå ud om aftenen, der hvor du bor? Tabel 15.2 Frygter du overfald og/eller indbrud i dit hjem? Tabel 15.3 Synes du at der er for langt til hospital, læge eller politi? Tabel 15.4 Føler du dig utryg fordi der er for langt til hospital, læge eller politi? Tabel 16.1 Ville du hellere have en anden bolig som var mindre? Tabel 16.2 Er din bolig i et eller i flere plan? Tabel 16.3 Ville du hellere have en bolig som kun var i et plan? Tabel 16.4 Ville du hellere have en bolig som havde en mindre have? Tabel 17.1 Overvejer du at flytte indenfor de næste fem år? Tabel 17.2 Min friværdi i boligen er ikke stor nok til at jeg kan flytte til en anden bolig Tabel 17.3 Jeg kan ikke overskue økonomien i at flytte til en anden bolig Tabel 17.4 Jeg kan ikke overskue besværet i at flytte til en anden bolig Tabel 17.5 Der er ikke gode alternativer i nærområdet Tabel 17.6 De alternative boliger er for dyre i husleje Tabel 17.7 Jeg ønsker ikke at flytte fra mine nuværende omgivelser Tabel 17.8 Hvorfor overvejer du at flytte? Tabel 18.1 Hvis du selv kunne vælge, ville du så gerne se din familie mere end du gør nu? Tabel 18.2 Hvor stor betydning ville det have for dig, hvis du fik kroner mere om måneden mellem hænderne, i forhold til det du har nu? Tabel 18.3 Hvor vigtigt er det for dig at have et godt helbred? Tabel 18.4 Hvor vigtigt er det for dig at få en bedre bolig, hvis denne bolig kostede flere penge hver måned?... 25

5 3 Figuroversigt Figur 6.1 Befolkningspyramide for Danmark... 2 Figur 6.2 Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 3 Figur 7.1 Besvarelsesprocent fordelt på aldersgrupper... 6

6 4 Indledning Denne rapport er en del af afrapporteringen fra et projekt om de ældres boligsituation, som Boligøkonomisk Videncenter har udført for Realdania. Nærværende rapport koncentrerer sig om at gengive besvarelserne på de enkelte spørgsmål, der har indgået i undersøgelsen. Hovedresultaterne fra undersøgelsen er beskrevet populært i Boligøkonomisk Videncenters nyhedsbrev nr. 6 fra oktober En mere omfattende fortolkning af resultaterne samt en diskussion om undersøgelsens begrænsninger vil senere blive lagt på videncentrets hjemmeside. Undersøgelsen er en screening af boligsituationen for udvalgte grupper af ældre. Undersøgelsen, der blev gennemført i perioden juni til august 2011, baserer sig på en stikprøve på ældre over 70 år. Der er opnået svar fra personer, hvilket er en svarprocent på 64,3%. Stikprøven har været inddelt i 3 strata: en gruppe bestående af ældre bosat i parcelhus i forstæderne til større byer, en gruppe bosat i såkaldte udkantsområder og endelig en gruppe bosat i almene boliger opført i perioden Der er stort set lige mange ældre i hver af disse strata. Undersøgelsen er en komparativ analyse af, hvordan disse tre grupper af ældre oplever deres bolig samt nabolaget. Den præcise opgørelse af de nævnte strata er omtalt i appendiks A og B bagerst i rapporten. 5 Læsevejledning Rapporten indledes med et afsnit om den demografiske udvikling i antallet af personer fordelt på alder, samt en præsentation af de botilbud der er rettet specifikt mod ældre. Derefter beskrives forskellige problemstillinger omkring ældres boligforhold. I næste afsnit præsenteres undersøgelsens metode og respondentgruppe. De efterfølgende afsnit præsenterer resultaterne fra undersøgelsen hovedsageligt i form af kommenterede tabeller og delkonklusioner. Rapportens næstsidste afsnit konkluderer, og rapporten sluttes af med en litteraturoversigt over forskning om ældres boligforhold samt appendiks. Hvor ingen anden kilde er angivet stammer data fra undersøgelsen af ældres bolighold, gennemført i juli og august måned 2011 af Damarks Statistik for Boligøkonomisk Videncenter, Realdania. 1/29

7 0 år 4 år 8 år 12 år 16 år 20 år 24 år 28 år 32 år 36 år 40 år 44 år 48 år 52 år 56 år 60 år 64 år 68 år 72 år 76 år 80 år 84 år 88 år 92 år 96 år 100- år 6 Temaer omkring ældres boligforhold 6.1 Demografi Den demografiske udvikling tyder på, at der i de kommende år vil være relativt flere ældre. Det kan blandt andet ses ved formen på befolkningspyramiden nedenfor, hvor der er en relativt stor gruppe af personer mellem 50 og 70 år sammenlignet med de yngre generationer. Figur 6.1 Befolkningspyramide for Danmark Mænd Kvinder Kilde: Danmarks Statistik, tabel FRDK111 2/29

8 Figur 6.2 Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper år år år år 100+ år Kilde: Danmarks Statistik, tabel FRDK111 En anden måde at beskrive udviklingen på er gennem befolkningsfremskrivningerne fra Danmarks Statistik. I ovenstående figur er udviklingen i antallet af personer over 60 år vist. Det er især for grupperne mellem 70 og 79 år samt mellem 80 og 89 år at antallet af personer vil stige kraftigt frem mod år For gruppen mellem 70 og 79 år vil den kraftigste udvikling foregå i løbet af de næste ti år. 6.2 Boligbeholdningen Danmark har relativt få deciderede ældre-egnede boliger, forstået som boliger der er opført med henblik på specifikt at huse ældre. 3/29

9 Tabel 6.1 Bestanden af ældreboliger og plejeboliger i Danmark Boligtype Plejehjem Beskyttede boliger Plejeboliger fortrinsvis til ældre (2006-) Almene ældreboliger fortrinsvis til ældre (2006-) Andre boliger for ældre (-2009) Friplejeboliger (2009-) I alt Kilde: Statistikbanken.dk, Tabel RESP01 og RESP3EX Til sammenligning var der i år 2009 indskrevet personer i ældreboliger, mens der i alt var personer over 70 år i Danmark. Det vil sige at omkring 13 procent af de ældre over 70 år bor i en bolig specifikt opført for at huse ældre. De resterende i aldersgruppen over 70 år bor altså i en bolig der ikke er opført til specifikt at huse ældre, det man kunne kalde en almindelig bolig. Med mindre nybyggeriet af ældreegnede boliger stiger kraftigt i de kommende år vil fremtidens generationer af ældre i endnu høje grad end nu komme til at bo i almindelige boliger, altså boliger der ikke er opført til specifikt at huse ældre. En markant del af den samlede danske boligbestand (26 %) består af parcelhuse, målrettet børnefamilier, og opført gennem 1960 erneo g 1970 erne, eller består af industrialiseret etageboligbyggeri opført i samme tidsrum for at dække et efterslæb i boligforsyningen. Disse boliger er i deres oprindelige form ikke længere tidssvarende, men en betydelig andel af denne boligmasse er blevet istandsat og forbedret løbende. En væsentlig del af de ældre formodes fortsat at bo i de ejendomme, de dengang flyttede ind i, hvoraf udtrykket sølvbryllupskvarterer i forstæderne. Ingen af disse boligtyper blev udviklet med henblik på ældre. Det betyder imidlertid ikke, at boligtyperne er ældreuegnede, og fakta er, at disse boligtyper i stor udstrækning bebos af ældre i dag. Det er kendetegnende for boligerne, både enfamilieshuse som lejligheder i alment byggeri opført i denne periode, at de er ganske store og har en planløsning, der giver en vis fleksibilitet. 9% af boligmassen er opført før år Disse boliger kan byde på særlige problemer for de ældre, men vi kender ikke til boligernes reelle ældrekvaliteter. I de næste år vil Danmark stå med et boligbyggeri, der fratrukket de årlige bortfald af boliger vil ligge på 4 5 promille af den samlede boligforsyning. Reelt kan man således se bort fra nybyggeri som en faktor, der på nogen måde kan gøre en forskel indenfor den samlede boligforsyning, og dette gælder både set over et par år, men også set over 10 til 15 år. I de senere år har det årlige antal af påbegyndte støttede ældreboliger varierer mellem godt og knap boliger om året. 4/29

10 6.3 Paradigmeskifte I diskussionen om de ældre på boligmarkedet er der behov for et paradigmeskifte, hvor fokus må rettes væk fra decideret ældrebolig byggeri og eksperimenterende byggeri målrettet ældre og over mod, hvordan de ældres boligsituation fungerer i de bebyggelser, der er til rådighed i dag, og hvordan denne situation eventuelt, om påkrævet, kan forbedres. 7 Undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Statistik som en spørgeskemaundersøgelse med i alt 43 spørgsmål. Respondenterne modtog indledende et brev med en introduktion til undersøgelsen og dens formål, samt muligheden for at logge ind på nettet og udfylde undersøgelsen der. Det er der i alt 187 respondenter som har gjort, det svarer til 13,7 procent af besvarelserne. Efterfølgende blev de respondenter som ikke svarede via nettet ringet op, og der blev udført et telefoninterview. 7.1 Periode Undersøgelsen er gennemført mellem den 23. juni og den 14. august Respondentgruppen Hvem er respondentgruppen? Strata: - Aldersgrupperne o år o år o 80 år eller derover - Boligsituation o Stikprøve 1: Personer boende i ejerbolig i større parcelhuskvarterer i større bykommuner (omkring København, Aarhus, Odense, Aalborg og trekantsområdet). Afgrænsning på kommunekoder kan ses i appendiks A. o Stikprøve 2: Personer boende i udkantskommuner, afgrænsning på kommunekoder kan ses i appendiks B. o Stikprøve 3: Beboere i Almennyttigt boligbyggeri opført i årene omkring /29

11 7.3 Besvarelsesprocent Overordnet set er besvarelsesprocenten 64,3 procent. Danmarks Statistik har vurderet, at det er en tilfredsstillende besvarelsesprocent til at gøre undersøgelsen repræsentativ. Besvarelsesprocenten er dog forskellig alt efter respondenternes aldersgruppe og boligsituation. Tabel 7.1 Besvarelsesprocent fordelt på aldersgrupper Aldersgruppe Antal i stikprøven Antal svar Besvarelsesprocent år , år ,8 80 år eller derover ,7 I alt ,3 Som det ses af ovenstående tabel er det for aldersgruppen år at besvarelsesprocenten er højest. Den laveste besvarelsesprocent er for aldersgruppen over 80 år. Figur 7.1 Besvarelsesprocent fordelt på aldersgrupper 90% 80% 70% 60% 50% 40% Mand Kvinde 30% 20% 10% 0% I ovenstående figur kan besvarelsesprocenten ses for aldersgrupperne fordelt på køn. Overordnet er besvarelsesprocenten for mænd 64,7 procent, mens den for kvinder er 64,0 procent. Der er derfor ikke nogen stor variation i besvarelsesprocenten for de to køn. 6/29

12 Tabel 7.2 Besvarelsesprocent fordelt på boligsituation Boligsituation Antal i stikprøve Antal svar Besvarelsesprocent Parcelhus i større bykommuner ,8 Udkantskommuner ,0 Almennyttigt boligbyggeri ,1 I alt ,3 Fordelt efter boligsituation er der en ganske stor forskel i besvarelsesprocenten for respondenter som bor i et parcelhus i en større bykommune, og de respondenter som bor i almennyttigt boligbyggeri, som det fremgår af ovenstående tabel. 7.4 Delkonklusion Respondenterne i undersøgelsen er i alt opdelt på seks forskellige strata som er tre forskellige aldersgrupper, og tre forskellige boligsituationer. Målet hermed er at undersøgelsen skal blive så dækkende som muligt for danske ældres boligforhold. 8 Fakta om respondenterne 8.1 Uddannelse Tabel 8.1 Højeste gennemførte uddannelse Uddannelse Antal Andel Folkeskolen % Erhvervsfaglig uddannelse % Mellemlang videregående uddannelse % Lang videregående uddannelse 88 6% Kortere videregående uddannelse 62 5% Anden uddannelse 30 2% Gymnasialuddannelse 27 2% Nægter at svare 3 0% Ved ikke 1 0% I undersøgelsen er der også spurgt ind til respondenternes højeste gennemførte uddannelse. For en stor gruppe af respondenterne (85 procent) er den højeste gennemførte uddannelse enten folkeskolen eller en erhvervsfaglig uddannelse. En mindre gruppe på 11 procent har en mellemlang videregående uddannelse, mens 6 procent har en lang videregående uddannelse. 7/29

13 8.2 Indkomst Tabel 8.2 Årlig husstandsindkomst før skat Årlig husstandsindkomst før skat Antal Andel kr. 91 7% kr % kr % kr % kr. 57 4% kr. 33 2% kr. 9 1% kr. 10 1% kr. 2 0% kr. 2 0% Nægter at svare 36 3% Over en million kr. 8 1% Ved ikke 110 8% Den årlige husstandsindkomst før skat for respondenterne ligger i altovervejende grad under kr. For en stor dels vedkommende, 44 procent, ligger husstandsindkomsten mellem kr. og kr. før skat. 8.3 Delkonklusion Respondenterne er relativt forskellige, både hvad angår uddannelsesbaggrund og årlig husstandsindkomst. 9 Sundhed For at vurdere den generelle sundhedstilstand blandt respondenterne er der i undersøgelsen spørgsmål om antallet af sygedage, samt om respondenterne kan udføre forskellige opgaver i og omkring hjemmet. 8/29

14 Tabel 9.1 Antal sygedage i løbet af den sidste måned Antal sygedage i løbet af den sidste måned Antal Andel Ingen dage % 1-2 dage 44 3% 4-6 dage 27 2% 6-10 dage 22 2% Flere end 10 dage % Nægter at svare 1 0% Ved ikke 4 0% En stor gruppe af respondenterne, 80 procent, har ikke haft sygedage i løbet af den sidste måned. 7 procent af respondenterne har haft mellem 1 og 10 sygedage, mens den næststørste gruppe på 13 procent har haft flere end 10 sygedage i løbet af den sidste måned. Fordelt på aldersgrupper ses det, at en større gruppe af de årige ikke har haft nogen sygedage i løbet af den sidste måned end det er tilfældet for de årige. Omvendt har 17 procent af de årige haft flere end 10 sygedage, det tilsvarende tal for de årige er 7 procent, som det ses af nedenstående tabel. Tabel 9.2 Andel af sygedage i løbet af den sidste måned fordelt på aldersgrupper Andel af sygedage i løbet af den sidste måned år år år Ingen dage 86% 80% 74% 1-2 dage 4% 2% 4% 4-6 dage 1% 2% 3% 6-10 dage 1% 2% 2% Flere end 10 dage 7% 13% 17% Nægter at svare 0% 0% 0% Ved ikke 0% 0% 1% I alt 100% 100% 100% Tabel 9.3 Kan du gå på stiger uden svimmelhed eller problemer med ben/ryg? Gå på stiger Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 7 1% Lidt over halvdelen af respondenterne kan gå på stiger uden svimmelhed eller problemer med ben og ryg. 9/29

15 Tabel 9.4 Kan du gå på stiger uden svimmelhed eller problemer med ben/ryg fordelt på aldersgrupper Gå på stiger år år år Ja 65% 58% 47% Nej 35% 42% 52% Ved ikke 0% 0% 1% I alt 100% 100% 100% Hvis spørgsmålet fordeles på aldersgrupper ses det at problemerne med at gå på stiger er større for de ældste aldersgrupper. Tabel 9.5 Kan du klare almindelig rengøringsopgaver uden at blive forpustet? Klare rengøringsopgaver Antal Andel Ja % Nej % Nægter at svare 1 0% Ved ikke 10 1% I alt % I gennemsnit kan 72 procent af de ældre klare rengøringsopgaver uden at blive forpustede, men hvis spøgsmålet deles op på aldersgrupper ses det, at problemet er stigende med alderen, som det fremgår af nedenstående figur. Tabel 9.6 Kan du klare almindelig rengøringsopgaver uden at blive forpustet fordelt på aldersgrupper Klare rengøringsopgaver år år år Ja 83% 72% 62% Nej 17% 27% 38% Nægter at svare 0% 0% 0% Ved ikke 0% 1% 1% I alt 100% 100% 100% 85 procent af de ældre kan gå 100 meter uden at blive forpustede, som det fremgår af nedenstående tabel. Tabel 9.7 Kan du gå 100 meter uden at blive forpustet? Gå 100 meter Antal Andel Ja % Nej % Nægter at svare 1 0% Ved ikke 10 1% Fordelt på aldersgrupper ses det dog tydeligt at problemet er største for de ældste. 10/29

16 Tabel 9.8 Kan du gå 100 meter uden at blive forpustet fordelt på aldersgrupper Gå 100 meter år år år Ja 89% 87% 78% Nej 11% 12% 20% Nægter at svare 0% 0% 0% Ved ikke 0% 1% 1% I alt 100% 100% 100% 9.1 Delkonklusion Overordnet set er der en ganske stor gruppe, omkring 80 procent, som føler sig raske og ikke har haft nogen sygedage i løbet af den sidste måned. Men der er også en gruppe som har haft adskillige sygedage i løbet af den sidste måned. 10 Have og vedligehold Tabel 10.1 Finder du dit havearbejde let eller anstrengende? Havearbejde Antal Andel Meget let 61 12% Let % Lidt anstrengende % Meget anstrengende 90 18% Nægter at svare 1 0% Ved ikke 13 3% I alt % Eftersom det kun er de respondenter der har bor i parcelhus som er blevet spurgt er respondentgruppen for dette spørgsmål mindre end for de øvrige. I alt 43 procent af respondenterne synes at deres havearbejde er let, mens 54 procent finder havearbejdet anstrengende. Tabel 10.2 Finder du vedligehold af dit hus let eller anstrengende? Vedligehold af hus Antal Andel Meget let 60 12% Let % Lidt anstrengende % Meget anstrengende 79 16% Nægter at svare 1 0% Ved ikke 18 4% I alt % Omvendt finder 49 procent af respondenterne at vedligeholdelse af deres hus er anstrengende, mens 47 procent finder det anstrengende. 11/29

17 Tabel 10.3 I hvilken grad finder du vedligehold af huset som en hobby og interesse? Vedligehold som hobby Antal Andel I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 95 19% Slet ikke 99 20% Nægter at svare 1 0% Ved ikke 9 2% I alt % 30 procent af respondenterne mener at vedligeholdelse af deres hus i høj grad er en hobby. Omvendt mener 20 procent af respondenterne at vedligeholdelse af deres hus slet ikke er en hobby. Tabel 10.4 Overlader du helst alm. vedligehold til håndværkere, familie eller venner? Overlader vedligehold til håndværkere Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 3 1% I alt % Blandt de respondenter som kun i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke finder vedligehold af huset som en hobby eller en interesse er der spurgt ind til, og de hellere vil overlade vedligehold til andre, f.eks. håndværkere eller familie og venner. Det vil lidt over halvdelen, 55 procent, gerne. Det svarer til at 190 ud af 506 respondenter, 38 procent, helst overlader vedligehold af deres hus til andre Delkonklusion Et lille flertal af de ældre med have opfatter deres havearbejde som anstrengende eller meget anstrengende. Det samme gør sig gældende for vedligeholdelse af huset. Dog er der også en stor gruppe på 30 procent som ser vedligeholdelse af deres hus som en hobby. Men der er også en gruppe på 20 procent som slet ikke ser vedligeholdelse af deres hus som en hobby. 11 Avis og nyheder Tabel 11.1 Hvor tit læser du avis eller ser nyheder på TV? Nyheder Antal Andel Hver dag % Mindst en gang om ugen 31 2% Mindst en gang om måneden 2 0% Sjældnere 17 1% 12/29

18 Der er i undersøgelsen også spurgt ind til hvor tit respondenterne læser avis eller ser nyheder på TV. Det går langt hovedparten, 96 procent, hver dag, mens 2 procent gør det mindst en gang om ugen. Det lader med andre ord til at de ældre i undersøgelsen følger med i nyhederne omkring dem. 12 Tilfredsheden med boligen og området Et vigtigt punkt i undersøgelsen er at kortlægge, om de ældre er tilfredse med den bolig og de område de bor i. Tabel 12.1 Hvor tilfreds er du med værelsesfordeling og størrelsen af rummene i din bolig? Tilfreds med værelsesfordeling og rum Antal Andel Meget tilfreds % Lidt tilfreds % Hverken tilfreds eller utilfreds 28 2% Lidt utilfreds 45 3% Meget utilfreds 11 1% Ved ikke 1 0% Først er der spurgt ind til tilfredsheden med værelsesfordelingen og størrelsen af rummene i boligen. Hele 94 procent af de adspurgte er meget tilfredse eller lidt tilfredse, kun 4 procent er lidt utilfredse eller meget utilfredse. Tabel 12.2 Hvor tilfreds er du med værelsesfordeling og størrelsen af rummene i din bolig fordelt på boligsituation? Tilfreds med værelsesfordeling og rum 1. Boende i parcelhuskvarter i større by 2. Boende i udkantskommune 3. Boende i almennyttigt bolig opført I alt Meget tilfreds 81% 85% 82% 83% Lidt tilfreds 11% 10% 13% 11% Hverken tilfreds eller utilfreds 3% 1% 2% 2% Lidt utilfreds 4% 3% 3% 3% Meget utilfreds 1% 1% 1% 1% Ved ikke 0% 0% 0% 0% I alt 100% 100% 100% 100% Tilfredsheden med værelsesfordelingen og størrelsen af rummene i boligen varierer kun i nogen grad med boligtypen, som det ses på ovenstående figur. 13/29

19 Tabel 12.3 Hvor tilfreds er du med den vej din bolig ligger på? Den vej din bolig ligger på Antal Andel Meget tilfreds % Lidt tilfreds 85 9% Hverken tilfreds eller utilfreds 23 2% Lidt utilfreds 32 3% Meget utilfreds 7 1% Ved ikke 1 0% I alt % Dette spørgsmål er kun stillet til stikprøve 1 og 2, det vil sige personer som bor i parcelhuse i større bykommuner og beboere i udkantskommuner. Blandt de respondenter som bor i hus er 94 procent enten meget tilfreds eller lidt tilfredse med den vej deres bolig ligger på. Kun 4 procent er meget eller lidt utilfredse. Tabel 12.4 Hvor tilfreds er du med den ejendom din bolig ligger i? Den ejendom din bolig ligger i Antal Andel Meget tilfreds % Lidt tilfreds 58 15% Hverken tilfreds eller utilfreds 14 4% Lidt utilfreds 16 4% Meget utilfreds 4 1% I alt % Dette spørgsmål er kun stillet til stikprøve 3, det vil sige beboere i Almennyttigt boligbyggeri opført i årene omkring Her er 92 procent meget eller lidt tilfredse med den ejendom deres bolig ligger i. Tabel 12.5 Hvor tilfreds er du med området som du bor i? Det område du bor i Antal Andel Meget tilfreds % Lidt tilfreds 105 8% Hverken tilfreds eller utilfreds 24 2% Lidt utilfreds 21 2% Meget utilfreds 7 1% Alle respondenter er blevet spurgt om hvor tilfredse de er med det område de bor i. I alt er 96 procent meget eller lidt tilfredse. Hvis svarene fordeles på boligsituationen ses det, at i alt procent af beboerne i parcelhus samt i udkantskommuner er meget tilfredse, mens kun 84 procent af beboerne i almennyttige boliger er tilfredse med det område de bor i. 14/29

20 Tabel 12.6 Hvor tilfreds er du med området som du bor i fordelt på boligsituation 1. Boende i parcelhuskvarter i større by 3. Boende i almennyttigt bolig opført I alt Hvor tilfreds er du med området som du bor i? 2. Boende i udkantskommune Meget tilfreds 91% 90% 84% 88% Lidt tilfreds 6% 7% 10% 8% Hverken tilfreds eller utilfreds 1% 2% 3% 2% Lidt utilfreds 2% 1% 2% 2% Meget utilfreds 0% 0% 1% 1% I alt 100% 100% 100% 100% 12.1 Delkonklusion Overordnet er langt størstedelen af de ældre tilfredse med deres bolig og det lokalområde boligen ligger i. Dog er ældre som bor i almennyttige boliger lidt mindre tilfredse end de ældre som bor i parcelhus eller i udkantskommuner. 13 Afstanden til indkøb og venner Afstanden til de praktiske gøremål kan have stor vigtighed for de ældre. Derfor er der i undersøgelsen spurgt ind til tilfredsheden med afstanden mellem den nuværende bolig og butikker samt venner og bekendte. Tabel 13.1 Hvor tilfreds er du med nærheden til butikker, til apotek og til kulturtilbud? Afstanden til butikker mv. Antal Andel Meget tilfreds % Lidt tilfreds % Hverken tilfreds eller utilfreds 88 6% Lidt utilfreds 108 8% Meget utilfreds 43 3% Ved ikke 3 0% I gennemsnit er 83 procent meget eller lidt tilfredse med afstanden til butikker, apotek og kulturtilbud. 11 procent er lidt utilfredse eller meget utilfredse. Fordelt på boligsituation ses det at blandt beboerne i udkantskommuner er der færre respondenter som er meget tilfredse, og lidt flere respondenter som er utilfredse, som det fremgår af nedenstående tabel. 15/29

21 Tabel 13.2 Hvor tilfreds er du med nærheden til butikker, til apotek og til kulturtilbud fordelt på boligsutiation Afstanden til butikker mv. 1. Boende i parcelhuskvarter i større by 2. Boende i udkantskommune 3. Boende i almennyttigt bolig opført Meget tilfreds 65% 59% 67% Lidt tilfreds 19% 19% 18% Hverken tilfreds eller utilfreds 6% 8% 5% Lidt utilfreds 7% 9% 8% Meget utilfreds 3% 4% 2% Ved ikke 0% 0% 0% I alt 100% 100% 100% Tabel 13.3 Hvor tilfreds er du med afstanden til naboer, venner og bekendte og familie? Afstand til naboer, venner og familie Antal Andel Meget tilfreds % Lidt tilfreds % Hverken tilfreds eller utilfreds 95 7% Lidt utilfreds 67 5% Meget utilfreds 19 1% Ved ikke 1 0% I alt 87 procent af respondenterne er meget eller lidt tilfredse med afstanden til naboer, venner og familie, mens 6 procent er lidt eller meget utilfredse. Fordelt på boligsituationen ses det at beboere i almennyttige boliger er lidt mindre tilfredse end gennemsnittet, som det fremgår af nedenstående tabel. Tabel 13.4 Hvor tilfreds er du med afstanden til naboer, venner og bekendte og familie fordelt på boligsituation Afstand til naboer, venner 1. Boende i parcelhuskvarter 2. Boende i udkants- 3. Boende i almennyttigt og familie i større by kommune bolig opført Meget tilfreds 72% 70% 64% Lidt tilfreds 16% 20% 17% Hverken tilfreds eller utilfreds 6% 6% 9% Lidt utilfreds 5% 3% 7% Meget utilfreds 1% 1% 2% Ved ikke 0% 0% 0% I alt 100% 100% 100% Der er også i undersøgelsen spurgt ind til hvor tilfreds respondenten var med sine tidligere boliger, set i forhold til den nuværende bolig. I alt var 20 procent lidt utilfredse eller meget utilfredse med deres tidligere boliger, som det ses af nedenstående tabel. 16/29

22 Tabel 13.5 Hvor tilfreds var du med dine tidligere boliger, set i forhold til din nuværende bolig? Tilfreds med tidligere boliger Antal Andel Meget tilfreds % Lidt tilfreds % Hverken tilfreds eller utilfreds % Lidt utilfreds % Meget utilfreds 87 6% Nægter at svare 2 0% Ved ikke 66 5% 13.1 Delkonklusion Generelt er de ældre tilfredse med afstanden til både butikker og familie. Dog er de ældre som bor i udkantskommuner lidt mindre tilfredse med afstanden til butikker mv. 14 Rum og fald i boligen Det har også været vigtigt at klarlægge hvordan de ældre bruger deres bolig og hvor godt den opfylder deres boligbehov. Det første spørgsmål for at klarlægge dette handler om hvorvidt der er rum i boligen som ikke længere bruges. Det svarer 22 procent af respondenterne ja til. Tabel 14.1 Er der rum i din bolig, du ikke længere bruger? Rum i boligen der ikke længere bruges Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 1 0% Tabel 14.2 Har du trapper i din bolig, som du har svært ved at komme op eller ned af? Trapper du har svært ved at komme op af Antal Andel Ja % Nej % 10 procent af respondenterne har trapper i boligen, som de har svært ved at komme op eller ned af. 17/29

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 3 3 Figuroversigt... 5 4 Sammenfatning... 6 4.1 Sundhedstilstand... 6 4.2 Vedligehold af hus og have for nogen en hobby for andre en

Læs mere

90 % ældre erklærer, at et godt helbred er meget vigtigt for dem.

90 % ældre erklærer, at et godt helbred er meget vigtigt for dem. 4 90 % ældre erklærer, at et godt helbred er meget vigtigt for dem. entreprenøren HVORDAN VIL FREMTIDENS ÆLDRE BO? AF SEKRETARIATSCHEF, CAND. POLIT. CURT LILIEGREEN, BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER I REALDANIA

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre:

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene.

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene. Elevtallet maj 2010 Klassetrin/køn 9. klasse 10. klasse % andel Drenge 22 18 40/111*100 = 36 % Piger 34 37 71/111*100 = 64 % % andel 56/111*100 = 50,5 % 55/111*100 = 49,5 % Tabel 1: Elevtallet maj 2010.

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport

Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport Udviklingen i cykelandelen i kommunerne Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport Cyklen er med knap 15% af alle ture en vigtig del af det danske

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Duften af kaffe side 29. Fra Safri Duo til musikchef side 62. Tips til apps side 36. Ilse fik bank i 6 år side 55 SØGES: Lille hus nem have.

Duften af kaffe side 29. Fra Safri Duo til musikchef side 62. Tips til apps side 36. Ilse fik bank i 6 år side 55 SØGES: Lille hus nem have. Duften af kaffe side 29 Tips til apps side 36 Ilse fik bank i 6 år side 55 Fra Safri Duo til musikchef side 62 SØGES: Lille hus nem have side 40 AELDRESAGEN.DK/NU FEBRUAR 2013 BOLIG Når vi 60-80-årige

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere