Ældres boligforhold. - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældres boligforhold. - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år."

Transkript

1 Ældres boligforhold - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år.

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Tabeloversigt Figuroversigt Indledning Læsevejledning Temaer omkring ældres boligforhold Demografi Boligbeholdningen Paradigmeskifte Undersøgelsen Periode Respondentgruppen Besvarelsesprocent Delkonklusion Fakta om respondenterne Uddannelse Indkomst Delkonklusion Sundhed Delkonklusion Have og vedligehold Delkonklusion Avis og nyheder Tilfredsheden med boligen og området Delkonklusion Afstanden til indkøb og venner Delkonklusion Rum og fald i boligen Delkonklusion Tryghed... 18

3 15.1 Delkonklusion Valg af bolig og flytning Delkonklusion Flytteovervejelser og barrierer Delkonklusion Vigtigheden af boligen relativt til andre forhold Delkonklusion Konklusion Litteratur og forskning om ældres boligforhold Appendiks A: Appendiks B Tabeloversigt Tabel 6.1 Bestanden af ældreboliger og plejeboliger i Danmark Tabel 7.1 Besvarelsesprocent fordelt på aldersgrupper... 6 Tabel 7.2 Besvarelsesprocent fordelt på boligsituation... 7 Tabel 8.1 Højeste gennemførte uddannelse... 7 Tabel 8.2 Årlig husstandsindkomst før skat... 8 Tabel 9.1 Antal sygedage i løbet af den sidste måned... 9 Tabel 9.2 Andel af sygedage i løbet af den sidste måned fordelt på aldersgrupper... 9 Tabel 9.3 Kan du gå på stiger uden svimmelhed eller problemer med ben/ryg?... 9 Tabel 9.4 Kan du gå på stiger uden svimmelhed eller problemer med ben/ryg fordelt på aldersgrupper Tabel 9.5 Kan du klare almindelig rengøringsopgaver uden at blive forpustet? Tabel 9.6 Kan du klare almindelig rengøringsopgaver uden at blive forpustet fordelt på aldersgrupper Tabel 9.7 Kan du gå 100 meter uden at blive forpustet? Tabel 9.8 Kan du gå 100 meter uden at blive forpustet fordelt på aldersgrupper Tabel 10.1 Finder du dit havearbejde let eller anstrengende? Tabel 10.2 Finder du vedligehold af dit hus let eller anstrengende? Tabel 10.3 I hvilken grad finder du vedligehold af huset som en hobby og interesse? Tabel 10.4 Overlader du helst alm. vedligehold til håndværkere, familie eller venner? Tabel 11.1 Hvor tit læser du avis eller ser nyheder på TV? Tabel 12.1 Hvor tilfreds er du med værelsesfordeling og størrelsen af rummene i din bolig? Tabel 12.2 Hvor tilfreds er du med værelsesfordeling og størrelsen af rummene i din bolig fordelt på boligsituation? Tabel 12.3 Hvor tilfreds er du med den vej din bolig ligger på?... 14

4 Tabel 12.4 Hvor tilfreds er du med den ejendom din bolig ligger i? Tabel 12.5 Hvor tilfreds er du med området som du bor i? Tabel 12.6 Hvor tilfreds er du med området som du bor i fordelt på boligsituation Tabel 13.1 Hvor tilfreds er du med nærheden til butikker, til apotek og til kulturtilbud? Tabel 13.2 Hvor tilfreds er du med nærheden til butikker, til apotek og til kulturtilbud fordelt på boligsutiation Tabel 13.3 Hvor tilfreds er du med afstanden til naboer, venner og bekendte og familie? Tabel 13.4 Hvor tilfreds er du med afstanden til naboer, venner og bekendte og familie fordelt på boligsituation Tabel 13.5 Hvor tilfreds var du med dine tidligere boliger, set i forhold til din nuværende bolig? Tabel 14.1 Er der rum i din bolig, du ikke længere bruger? Tabel 14.2 Har du trapper i din bolig, som du har svært ved at komme op eller ned af? Tabel 14.3 Er du faldet i din bolig inden for de seneste tre måneder? Tabel 14.4 Hvor i boligen sker disse fald oftest? Tabel 15.1 Er du utryg ved at gå ud om aftenen, der hvor du bor? Tabel 15.2 Frygter du overfald og/eller indbrud i dit hjem? Tabel 15.3 Synes du at der er for langt til hospital, læge eller politi? Tabel 15.4 Føler du dig utryg fordi der er for langt til hospital, læge eller politi? Tabel 16.1 Ville du hellere have en anden bolig som var mindre? Tabel 16.2 Er din bolig i et eller i flere plan? Tabel 16.3 Ville du hellere have en bolig som kun var i et plan? Tabel 16.4 Ville du hellere have en bolig som havde en mindre have? Tabel 17.1 Overvejer du at flytte indenfor de næste fem år? Tabel 17.2 Min friværdi i boligen er ikke stor nok til at jeg kan flytte til en anden bolig Tabel 17.3 Jeg kan ikke overskue økonomien i at flytte til en anden bolig Tabel 17.4 Jeg kan ikke overskue besværet i at flytte til en anden bolig Tabel 17.5 Der er ikke gode alternativer i nærområdet Tabel 17.6 De alternative boliger er for dyre i husleje Tabel 17.7 Jeg ønsker ikke at flytte fra mine nuværende omgivelser Tabel 17.8 Hvorfor overvejer du at flytte? Tabel 18.1 Hvis du selv kunne vælge, ville du så gerne se din familie mere end du gør nu? Tabel 18.2 Hvor stor betydning ville det have for dig, hvis du fik kroner mere om måneden mellem hænderne, i forhold til det du har nu? Tabel 18.3 Hvor vigtigt er det for dig at have et godt helbred? Tabel 18.4 Hvor vigtigt er det for dig at få en bedre bolig, hvis denne bolig kostede flere penge hver måned?... 25

5 3 Figuroversigt Figur 6.1 Befolkningspyramide for Danmark... 2 Figur 6.2 Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 3 Figur 7.1 Besvarelsesprocent fordelt på aldersgrupper... 6

6 4 Indledning Denne rapport er en del af afrapporteringen fra et projekt om de ældres boligsituation, som Boligøkonomisk Videncenter har udført for Realdania. Nærværende rapport koncentrerer sig om at gengive besvarelserne på de enkelte spørgsmål, der har indgået i undersøgelsen. Hovedresultaterne fra undersøgelsen er beskrevet populært i Boligøkonomisk Videncenters nyhedsbrev nr. 6 fra oktober En mere omfattende fortolkning af resultaterne samt en diskussion om undersøgelsens begrænsninger vil senere blive lagt på videncentrets hjemmeside. Undersøgelsen er en screening af boligsituationen for udvalgte grupper af ældre. Undersøgelsen, der blev gennemført i perioden juni til august 2011, baserer sig på en stikprøve på ældre over 70 år. Der er opnået svar fra personer, hvilket er en svarprocent på 64,3%. Stikprøven har været inddelt i 3 strata: en gruppe bestående af ældre bosat i parcelhus i forstæderne til større byer, en gruppe bosat i såkaldte udkantsområder og endelig en gruppe bosat i almene boliger opført i perioden Der er stort set lige mange ældre i hver af disse strata. Undersøgelsen er en komparativ analyse af, hvordan disse tre grupper af ældre oplever deres bolig samt nabolaget. Den præcise opgørelse af de nævnte strata er omtalt i appendiks A og B bagerst i rapporten. 5 Læsevejledning Rapporten indledes med et afsnit om den demografiske udvikling i antallet af personer fordelt på alder, samt en præsentation af de botilbud der er rettet specifikt mod ældre. Derefter beskrives forskellige problemstillinger omkring ældres boligforhold. I næste afsnit præsenteres undersøgelsens metode og respondentgruppe. De efterfølgende afsnit præsenterer resultaterne fra undersøgelsen hovedsageligt i form af kommenterede tabeller og delkonklusioner. Rapportens næstsidste afsnit konkluderer, og rapporten sluttes af med en litteraturoversigt over forskning om ældres boligforhold samt appendiks. Hvor ingen anden kilde er angivet stammer data fra undersøgelsen af ældres bolighold, gennemført i juli og august måned 2011 af Damarks Statistik for Boligøkonomisk Videncenter, Realdania. 1/29

7 0 år 4 år 8 år 12 år 16 år 20 år 24 år 28 år 32 år 36 år 40 år 44 år 48 år 52 år 56 år 60 år 64 år 68 år 72 år 76 år 80 år 84 år 88 år 92 år 96 år 100- år 6 Temaer omkring ældres boligforhold 6.1 Demografi Den demografiske udvikling tyder på, at der i de kommende år vil være relativt flere ældre. Det kan blandt andet ses ved formen på befolkningspyramiden nedenfor, hvor der er en relativt stor gruppe af personer mellem 50 og 70 år sammenlignet med de yngre generationer. Figur 6.1 Befolkningspyramide for Danmark Mænd Kvinder Kilde: Danmarks Statistik, tabel FRDK111 2/29

8 Figur 6.2 Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper år år år år 100+ år Kilde: Danmarks Statistik, tabel FRDK111 En anden måde at beskrive udviklingen på er gennem befolkningsfremskrivningerne fra Danmarks Statistik. I ovenstående figur er udviklingen i antallet af personer over 60 år vist. Det er især for grupperne mellem 70 og 79 år samt mellem 80 og 89 år at antallet af personer vil stige kraftigt frem mod år For gruppen mellem 70 og 79 år vil den kraftigste udvikling foregå i løbet af de næste ti år. 6.2 Boligbeholdningen Danmark har relativt få deciderede ældre-egnede boliger, forstået som boliger der er opført med henblik på specifikt at huse ældre. 3/29

9 Tabel 6.1 Bestanden af ældreboliger og plejeboliger i Danmark Boligtype Plejehjem Beskyttede boliger Plejeboliger fortrinsvis til ældre (2006-) Almene ældreboliger fortrinsvis til ældre (2006-) Andre boliger for ældre (-2009) Friplejeboliger (2009-) I alt Kilde: Statistikbanken.dk, Tabel RESP01 og RESP3EX Til sammenligning var der i år 2009 indskrevet personer i ældreboliger, mens der i alt var personer over 70 år i Danmark. Det vil sige at omkring 13 procent af de ældre over 70 år bor i en bolig specifikt opført for at huse ældre. De resterende i aldersgruppen over 70 år bor altså i en bolig der ikke er opført til specifikt at huse ældre, det man kunne kalde en almindelig bolig. Med mindre nybyggeriet af ældreegnede boliger stiger kraftigt i de kommende år vil fremtidens generationer af ældre i endnu høje grad end nu komme til at bo i almindelige boliger, altså boliger der ikke er opført til specifikt at huse ældre. En markant del af den samlede danske boligbestand (26 %) består af parcelhuse, målrettet børnefamilier, og opført gennem 1960 erneo g 1970 erne, eller består af industrialiseret etageboligbyggeri opført i samme tidsrum for at dække et efterslæb i boligforsyningen. Disse boliger er i deres oprindelige form ikke længere tidssvarende, men en betydelig andel af denne boligmasse er blevet istandsat og forbedret løbende. En væsentlig del af de ældre formodes fortsat at bo i de ejendomme, de dengang flyttede ind i, hvoraf udtrykket sølvbryllupskvarterer i forstæderne. Ingen af disse boligtyper blev udviklet med henblik på ældre. Det betyder imidlertid ikke, at boligtyperne er ældreuegnede, og fakta er, at disse boligtyper i stor udstrækning bebos af ældre i dag. Det er kendetegnende for boligerne, både enfamilieshuse som lejligheder i alment byggeri opført i denne periode, at de er ganske store og har en planløsning, der giver en vis fleksibilitet. 9% af boligmassen er opført før år Disse boliger kan byde på særlige problemer for de ældre, men vi kender ikke til boligernes reelle ældrekvaliteter. I de næste år vil Danmark stå med et boligbyggeri, der fratrukket de årlige bortfald af boliger vil ligge på 4 5 promille af den samlede boligforsyning. Reelt kan man således se bort fra nybyggeri som en faktor, der på nogen måde kan gøre en forskel indenfor den samlede boligforsyning, og dette gælder både set over et par år, men også set over 10 til 15 år. I de senere år har det årlige antal af påbegyndte støttede ældreboliger varierer mellem godt og knap boliger om året. 4/29

10 6.3 Paradigmeskifte I diskussionen om de ældre på boligmarkedet er der behov for et paradigmeskifte, hvor fokus må rettes væk fra decideret ældrebolig byggeri og eksperimenterende byggeri målrettet ældre og over mod, hvordan de ældres boligsituation fungerer i de bebyggelser, der er til rådighed i dag, og hvordan denne situation eventuelt, om påkrævet, kan forbedres. 7 Undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Statistik som en spørgeskemaundersøgelse med i alt 43 spørgsmål. Respondenterne modtog indledende et brev med en introduktion til undersøgelsen og dens formål, samt muligheden for at logge ind på nettet og udfylde undersøgelsen der. Det er der i alt 187 respondenter som har gjort, det svarer til 13,7 procent af besvarelserne. Efterfølgende blev de respondenter som ikke svarede via nettet ringet op, og der blev udført et telefoninterview. 7.1 Periode Undersøgelsen er gennemført mellem den 23. juni og den 14. august Respondentgruppen Hvem er respondentgruppen? Strata: - Aldersgrupperne o år o år o 80 år eller derover - Boligsituation o Stikprøve 1: Personer boende i ejerbolig i større parcelhuskvarterer i større bykommuner (omkring København, Aarhus, Odense, Aalborg og trekantsområdet). Afgrænsning på kommunekoder kan ses i appendiks A. o Stikprøve 2: Personer boende i udkantskommuner, afgrænsning på kommunekoder kan ses i appendiks B. o Stikprøve 3: Beboere i Almennyttigt boligbyggeri opført i årene omkring /29

11 7.3 Besvarelsesprocent Overordnet set er besvarelsesprocenten 64,3 procent. Danmarks Statistik har vurderet, at det er en tilfredsstillende besvarelsesprocent til at gøre undersøgelsen repræsentativ. Besvarelsesprocenten er dog forskellig alt efter respondenternes aldersgruppe og boligsituation. Tabel 7.1 Besvarelsesprocent fordelt på aldersgrupper Aldersgruppe Antal i stikprøven Antal svar Besvarelsesprocent år , år ,8 80 år eller derover ,7 I alt ,3 Som det ses af ovenstående tabel er det for aldersgruppen år at besvarelsesprocenten er højest. Den laveste besvarelsesprocent er for aldersgruppen over 80 år. Figur 7.1 Besvarelsesprocent fordelt på aldersgrupper 90% 80% 70% 60% 50% 40% Mand Kvinde 30% 20% 10% 0% I ovenstående figur kan besvarelsesprocenten ses for aldersgrupperne fordelt på køn. Overordnet er besvarelsesprocenten for mænd 64,7 procent, mens den for kvinder er 64,0 procent. Der er derfor ikke nogen stor variation i besvarelsesprocenten for de to køn. 6/29

12 Tabel 7.2 Besvarelsesprocent fordelt på boligsituation Boligsituation Antal i stikprøve Antal svar Besvarelsesprocent Parcelhus i større bykommuner ,8 Udkantskommuner ,0 Almennyttigt boligbyggeri ,1 I alt ,3 Fordelt efter boligsituation er der en ganske stor forskel i besvarelsesprocenten for respondenter som bor i et parcelhus i en større bykommune, og de respondenter som bor i almennyttigt boligbyggeri, som det fremgår af ovenstående tabel. 7.4 Delkonklusion Respondenterne i undersøgelsen er i alt opdelt på seks forskellige strata som er tre forskellige aldersgrupper, og tre forskellige boligsituationer. Målet hermed er at undersøgelsen skal blive så dækkende som muligt for danske ældres boligforhold. 8 Fakta om respondenterne 8.1 Uddannelse Tabel 8.1 Højeste gennemførte uddannelse Uddannelse Antal Andel Folkeskolen % Erhvervsfaglig uddannelse % Mellemlang videregående uddannelse % Lang videregående uddannelse 88 6% Kortere videregående uddannelse 62 5% Anden uddannelse 30 2% Gymnasialuddannelse 27 2% Nægter at svare 3 0% Ved ikke 1 0% I undersøgelsen er der også spurgt ind til respondenternes højeste gennemførte uddannelse. For en stor gruppe af respondenterne (85 procent) er den højeste gennemførte uddannelse enten folkeskolen eller en erhvervsfaglig uddannelse. En mindre gruppe på 11 procent har en mellemlang videregående uddannelse, mens 6 procent har en lang videregående uddannelse. 7/29

13 8.2 Indkomst Tabel 8.2 Årlig husstandsindkomst før skat Årlig husstandsindkomst før skat Antal Andel kr. 91 7% kr % kr % kr % kr. 57 4% kr. 33 2% kr. 9 1% kr. 10 1% kr. 2 0% kr. 2 0% Nægter at svare 36 3% Over en million kr. 8 1% Ved ikke 110 8% Den årlige husstandsindkomst før skat for respondenterne ligger i altovervejende grad under kr. For en stor dels vedkommende, 44 procent, ligger husstandsindkomsten mellem kr. og kr. før skat. 8.3 Delkonklusion Respondenterne er relativt forskellige, både hvad angår uddannelsesbaggrund og årlig husstandsindkomst. 9 Sundhed For at vurdere den generelle sundhedstilstand blandt respondenterne er der i undersøgelsen spørgsmål om antallet af sygedage, samt om respondenterne kan udføre forskellige opgaver i og omkring hjemmet. 8/29

14 Tabel 9.1 Antal sygedage i løbet af den sidste måned Antal sygedage i løbet af den sidste måned Antal Andel Ingen dage % 1-2 dage 44 3% 4-6 dage 27 2% 6-10 dage 22 2% Flere end 10 dage % Nægter at svare 1 0% Ved ikke 4 0% En stor gruppe af respondenterne, 80 procent, har ikke haft sygedage i løbet af den sidste måned. 7 procent af respondenterne har haft mellem 1 og 10 sygedage, mens den næststørste gruppe på 13 procent har haft flere end 10 sygedage i løbet af den sidste måned. Fordelt på aldersgrupper ses det, at en større gruppe af de årige ikke har haft nogen sygedage i løbet af den sidste måned end det er tilfældet for de årige. Omvendt har 17 procent af de årige haft flere end 10 sygedage, det tilsvarende tal for de årige er 7 procent, som det ses af nedenstående tabel. Tabel 9.2 Andel af sygedage i løbet af den sidste måned fordelt på aldersgrupper Andel af sygedage i løbet af den sidste måned år år år Ingen dage 86% 80% 74% 1-2 dage 4% 2% 4% 4-6 dage 1% 2% 3% 6-10 dage 1% 2% 2% Flere end 10 dage 7% 13% 17% Nægter at svare 0% 0% 0% Ved ikke 0% 0% 1% I alt 100% 100% 100% Tabel 9.3 Kan du gå på stiger uden svimmelhed eller problemer med ben/ryg? Gå på stiger Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 7 1% Lidt over halvdelen af respondenterne kan gå på stiger uden svimmelhed eller problemer med ben og ryg. 9/29

15 Tabel 9.4 Kan du gå på stiger uden svimmelhed eller problemer med ben/ryg fordelt på aldersgrupper Gå på stiger år år år Ja 65% 58% 47% Nej 35% 42% 52% Ved ikke 0% 0% 1% I alt 100% 100% 100% Hvis spørgsmålet fordeles på aldersgrupper ses det at problemerne med at gå på stiger er større for de ældste aldersgrupper. Tabel 9.5 Kan du klare almindelig rengøringsopgaver uden at blive forpustet? Klare rengøringsopgaver Antal Andel Ja % Nej % Nægter at svare 1 0% Ved ikke 10 1% I alt % I gennemsnit kan 72 procent af de ældre klare rengøringsopgaver uden at blive forpustede, men hvis spøgsmålet deles op på aldersgrupper ses det, at problemet er stigende med alderen, som det fremgår af nedenstående figur. Tabel 9.6 Kan du klare almindelig rengøringsopgaver uden at blive forpustet fordelt på aldersgrupper Klare rengøringsopgaver år år år Ja 83% 72% 62% Nej 17% 27% 38% Nægter at svare 0% 0% 0% Ved ikke 0% 1% 1% I alt 100% 100% 100% 85 procent af de ældre kan gå 100 meter uden at blive forpustede, som det fremgår af nedenstående tabel. Tabel 9.7 Kan du gå 100 meter uden at blive forpustet? Gå 100 meter Antal Andel Ja % Nej % Nægter at svare 1 0% Ved ikke 10 1% Fordelt på aldersgrupper ses det dog tydeligt at problemet er største for de ældste. 10/29

16 Tabel 9.8 Kan du gå 100 meter uden at blive forpustet fordelt på aldersgrupper Gå 100 meter år år år Ja 89% 87% 78% Nej 11% 12% 20% Nægter at svare 0% 0% 0% Ved ikke 0% 1% 1% I alt 100% 100% 100% 9.1 Delkonklusion Overordnet set er der en ganske stor gruppe, omkring 80 procent, som føler sig raske og ikke har haft nogen sygedage i løbet af den sidste måned. Men der er også en gruppe som har haft adskillige sygedage i løbet af den sidste måned. 10 Have og vedligehold Tabel 10.1 Finder du dit havearbejde let eller anstrengende? Havearbejde Antal Andel Meget let 61 12% Let % Lidt anstrengende % Meget anstrengende 90 18% Nægter at svare 1 0% Ved ikke 13 3% I alt % Eftersom det kun er de respondenter der har bor i parcelhus som er blevet spurgt er respondentgruppen for dette spørgsmål mindre end for de øvrige. I alt 43 procent af respondenterne synes at deres havearbejde er let, mens 54 procent finder havearbejdet anstrengende. Tabel 10.2 Finder du vedligehold af dit hus let eller anstrengende? Vedligehold af hus Antal Andel Meget let 60 12% Let % Lidt anstrengende % Meget anstrengende 79 16% Nægter at svare 1 0% Ved ikke 18 4% I alt % Omvendt finder 49 procent af respondenterne at vedligeholdelse af deres hus er anstrengende, mens 47 procent finder det anstrengende. 11/29

17 Tabel 10.3 I hvilken grad finder du vedligehold af huset som en hobby og interesse? Vedligehold som hobby Antal Andel I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 95 19% Slet ikke 99 20% Nægter at svare 1 0% Ved ikke 9 2% I alt % 30 procent af respondenterne mener at vedligeholdelse af deres hus i høj grad er en hobby. Omvendt mener 20 procent af respondenterne at vedligeholdelse af deres hus slet ikke er en hobby. Tabel 10.4 Overlader du helst alm. vedligehold til håndværkere, familie eller venner? Overlader vedligehold til håndværkere Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 3 1% I alt % Blandt de respondenter som kun i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke finder vedligehold af huset som en hobby eller en interesse er der spurgt ind til, og de hellere vil overlade vedligehold til andre, f.eks. håndværkere eller familie og venner. Det vil lidt over halvdelen, 55 procent, gerne. Det svarer til at 190 ud af 506 respondenter, 38 procent, helst overlader vedligehold af deres hus til andre Delkonklusion Et lille flertal af de ældre med have opfatter deres havearbejde som anstrengende eller meget anstrengende. Det samme gør sig gældende for vedligeholdelse af huset. Dog er der også en stor gruppe på 30 procent som ser vedligeholdelse af deres hus som en hobby. Men der er også en gruppe på 20 procent som slet ikke ser vedligeholdelse af deres hus som en hobby. 11 Avis og nyheder Tabel 11.1 Hvor tit læser du avis eller ser nyheder på TV? Nyheder Antal Andel Hver dag % Mindst en gang om ugen 31 2% Mindst en gang om måneden 2 0% Sjældnere 17 1% 12/29

18 Der er i undersøgelsen også spurgt ind til hvor tit respondenterne læser avis eller ser nyheder på TV. Det går langt hovedparten, 96 procent, hver dag, mens 2 procent gør det mindst en gang om ugen. Det lader med andre ord til at de ældre i undersøgelsen følger med i nyhederne omkring dem. 12 Tilfredsheden med boligen og området Et vigtigt punkt i undersøgelsen er at kortlægge, om de ældre er tilfredse med den bolig og de område de bor i. Tabel 12.1 Hvor tilfreds er du med værelsesfordeling og størrelsen af rummene i din bolig? Tilfreds med værelsesfordeling og rum Antal Andel Meget tilfreds % Lidt tilfreds % Hverken tilfreds eller utilfreds 28 2% Lidt utilfreds 45 3% Meget utilfreds 11 1% Ved ikke 1 0% Først er der spurgt ind til tilfredsheden med værelsesfordelingen og størrelsen af rummene i boligen. Hele 94 procent af de adspurgte er meget tilfredse eller lidt tilfredse, kun 4 procent er lidt utilfredse eller meget utilfredse. Tabel 12.2 Hvor tilfreds er du med værelsesfordeling og størrelsen af rummene i din bolig fordelt på boligsituation? Tilfreds med værelsesfordeling og rum 1. Boende i parcelhuskvarter i større by 2. Boende i udkantskommune 3. Boende i almennyttigt bolig opført I alt Meget tilfreds 81% 85% 82% 83% Lidt tilfreds 11% 10% 13% 11% Hverken tilfreds eller utilfreds 3% 1% 2% 2% Lidt utilfreds 4% 3% 3% 3% Meget utilfreds 1% 1% 1% 1% Ved ikke 0% 0% 0% 0% I alt 100% 100% 100% 100% Tilfredsheden med værelsesfordelingen og størrelsen af rummene i boligen varierer kun i nogen grad med boligtypen, som det ses på ovenstående figur. 13/29

19 Tabel 12.3 Hvor tilfreds er du med den vej din bolig ligger på? Den vej din bolig ligger på Antal Andel Meget tilfreds % Lidt tilfreds 85 9% Hverken tilfreds eller utilfreds 23 2% Lidt utilfreds 32 3% Meget utilfreds 7 1% Ved ikke 1 0% I alt % Dette spørgsmål er kun stillet til stikprøve 1 og 2, det vil sige personer som bor i parcelhuse i større bykommuner og beboere i udkantskommuner. Blandt de respondenter som bor i hus er 94 procent enten meget tilfreds eller lidt tilfredse med den vej deres bolig ligger på. Kun 4 procent er meget eller lidt utilfredse. Tabel 12.4 Hvor tilfreds er du med den ejendom din bolig ligger i? Den ejendom din bolig ligger i Antal Andel Meget tilfreds % Lidt tilfreds 58 15% Hverken tilfreds eller utilfreds 14 4% Lidt utilfreds 16 4% Meget utilfreds 4 1% I alt % Dette spørgsmål er kun stillet til stikprøve 3, det vil sige beboere i Almennyttigt boligbyggeri opført i årene omkring Her er 92 procent meget eller lidt tilfredse med den ejendom deres bolig ligger i. Tabel 12.5 Hvor tilfreds er du med området som du bor i? Det område du bor i Antal Andel Meget tilfreds % Lidt tilfreds 105 8% Hverken tilfreds eller utilfreds 24 2% Lidt utilfreds 21 2% Meget utilfreds 7 1% Alle respondenter er blevet spurgt om hvor tilfredse de er med det område de bor i. I alt er 96 procent meget eller lidt tilfredse. Hvis svarene fordeles på boligsituationen ses det, at i alt procent af beboerne i parcelhus samt i udkantskommuner er meget tilfredse, mens kun 84 procent af beboerne i almennyttige boliger er tilfredse med det område de bor i. 14/29

20 Tabel 12.6 Hvor tilfreds er du med området som du bor i fordelt på boligsituation 1. Boende i parcelhuskvarter i større by 3. Boende i almennyttigt bolig opført I alt Hvor tilfreds er du med området som du bor i? 2. Boende i udkantskommune Meget tilfreds 91% 90% 84% 88% Lidt tilfreds 6% 7% 10% 8% Hverken tilfreds eller utilfreds 1% 2% 3% 2% Lidt utilfreds 2% 1% 2% 2% Meget utilfreds 0% 0% 1% 1% I alt 100% 100% 100% 100% 12.1 Delkonklusion Overordnet er langt størstedelen af de ældre tilfredse med deres bolig og det lokalområde boligen ligger i. Dog er ældre som bor i almennyttige boliger lidt mindre tilfredse end de ældre som bor i parcelhus eller i udkantskommuner. 13 Afstanden til indkøb og venner Afstanden til de praktiske gøremål kan have stor vigtighed for de ældre. Derfor er der i undersøgelsen spurgt ind til tilfredsheden med afstanden mellem den nuværende bolig og butikker samt venner og bekendte. Tabel 13.1 Hvor tilfreds er du med nærheden til butikker, til apotek og til kulturtilbud? Afstanden til butikker mv. Antal Andel Meget tilfreds % Lidt tilfreds % Hverken tilfreds eller utilfreds 88 6% Lidt utilfreds 108 8% Meget utilfreds 43 3% Ved ikke 3 0% I gennemsnit er 83 procent meget eller lidt tilfredse med afstanden til butikker, apotek og kulturtilbud. 11 procent er lidt utilfredse eller meget utilfredse. Fordelt på boligsituation ses det at blandt beboerne i udkantskommuner er der færre respondenter som er meget tilfredse, og lidt flere respondenter som er utilfredse, som det fremgår af nedenstående tabel. 15/29

21 Tabel 13.2 Hvor tilfreds er du med nærheden til butikker, til apotek og til kulturtilbud fordelt på boligsutiation Afstanden til butikker mv. 1. Boende i parcelhuskvarter i større by 2. Boende i udkantskommune 3. Boende i almennyttigt bolig opført Meget tilfreds 65% 59% 67% Lidt tilfreds 19% 19% 18% Hverken tilfreds eller utilfreds 6% 8% 5% Lidt utilfreds 7% 9% 8% Meget utilfreds 3% 4% 2% Ved ikke 0% 0% 0% I alt 100% 100% 100% Tabel 13.3 Hvor tilfreds er du med afstanden til naboer, venner og bekendte og familie? Afstand til naboer, venner og familie Antal Andel Meget tilfreds % Lidt tilfreds % Hverken tilfreds eller utilfreds 95 7% Lidt utilfreds 67 5% Meget utilfreds 19 1% Ved ikke 1 0% I alt 87 procent af respondenterne er meget eller lidt tilfredse med afstanden til naboer, venner og familie, mens 6 procent er lidt eller meget utilfredse. Fordelt på boligsituationen ses det at beboere i almennyttige boliger er lidt mindre tilfredse end gennemsnittet, som det fremgår af nedenstående tabel. Tabel 13.4 Hvor tilfreds er du med afstanden til naboer, venner og bekendte og familie fordelt på boligsituation Afstand til naboer, venner 1. Boende i parcelhuskvarter 2. Boende i udkants- 3. Boende i almennyttigt og familie i større by kommune bolig opført Meget tilfreds 72% 70% 64% Lidt tilfreds 16% 20% 17% Hverken tilfreds eller utilfreds 6% 6% 9% Lidt utilfreds 5% 3% 7% Meget utilfreds 1% 1% 2% Ved ikke 0% 0% 0% I alt 100% 100% 100% Der er også i undersøgelsen spurgt ind til hvor tilfreds respondenten var med sine tidligere boliger, set i forhold til den nuværende bolig. I alt var 20 procent lidt utilfredse eller meget utilfredse med deres tidligere boliger, som det ses af nedenstående tabel. 16/29

22 Tabel 13.5 Hvor tilfreds var du med dine tidligere boliger, set i forhold til din nuværende bolig? Tilfreds med tidligere boliger Antal Andel Meget tilfreds % Lidt tilfreds % Hverken tilfreds eller utilfreds % Lidt utilfreds % Meget utilfreds 87 6% Nægter at svare 2 0% Ved ikke 66 5% 13.1 Delkonklusion Generelt er de ældre tilfredse med afstanden til både butikker og familie. Dog er de ældre som bor i udkantskommuner lidt mindre tilfredse med afstanden til butikker mv. 14 Rum og fald i boligen Det har også været vigtigt at klarlægge hvordan de ældre bruger deres bolig og hvor godt den opfylder deres boligbehov. Det første spørgsmål for at klarlægge dette handler om hvorvidt der er rum i boligen som ikke længere bruges. Det svarer 22 procent af respondenterne ja til. Tabel 14.1 Er der rum i din bolig, du ikke længere bruger? Rum i boligen der ikke længere bruges Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 1 0% Tabel 14.2 Har du trapper i din bolig, som du har svært ved at komme op eller ned af? Trapper du har svært ved at komme op af Antal Andel Ja % Nej % 10 procent af respondenterne har trapper i boligen, som de har svært ved at komme op eller ned af. 17/29

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 3 3 Figuroversigt... 5 4 Sammenfatning... 6 4.1 Sundhedstilstand... 6 4.2 Vedligehold af hus og have for nogen en hobby for andre en

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

90 % ældre erklærer, at et godt helbred er meget vigtigt for dem.

90 % ældre erklærer, at et godt helbred er meget vigtigt for dem. 4 90 % ældre erklærer, at et godt helbred er meget vigtigt for dem. entreprenøren HVORDAN VIL FREMTIDENS ÆLDRE BO? AF SEKRETARIATSCHEF, CAND. POLIT. CURT LILIEGREEN, BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER I REALDANIA

Læs mere

Fremtidens ældrebolig er allerede bygget

Fremtidens ældrebolig er allerede bygget Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV Oktober 2011 Fremtidens ældrebolig er allerede bygget Ældre over 70 år er godt tilfredse med med deres bolig og det kvarter, de bor i. Det viser en stor undersøgelse,

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

5. april 2002 GG. Mit indlæg bygger på flere forskellige undersøgelser. Nogle af dem, er lavet her i huset og nogle er lavet andre steder.

5. april 2002 GG. Mit indlæg bygger på flere forskellige undersøgelser. Nogle af dem, er lavet her i huset og nogle er lavet andre steder. 5. april 2002 GG Ældres boligforhold - indlæg ved seniorforsker Georg Gottschalk, By og Byg ved årsmødet for rekvirenter og forskere mandag. d. 8.april 2000 Indledning BY-og Byg har i mange år arbejdet

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 16. august 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede børnefamilier i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent Følgende analyse undersøger børnefamiliers

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger November 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

videregående uddannelse

videregående uddannelse Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 7. september 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Version 1 Side 1 af 5 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2014 Befolkningsudvikling - 2014 Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2016 Befolkningsudvikling - 2016 Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 60% 50% 51% 47% 40% 30% 22% 25% 28% 20% 15% 10% 0% 1% 4% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

DANSKERNES FORVENTNINGER

DANSKERNES FORVENTNINGER DANSKERNES FORVENTNINGER TIl BOlIGMARKEDET En undersøgelse af forventningerne og deres baggrund februar 2010 SEPtEmBEr 2012 Boligøkonomisk Videncenter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Tabeloversigt...

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

De ældres boligforhold 2014

De ældres boligforhold 2014 ÆLDRE I TAL 2014 De ældres boligforhold 2014 Ældre Sagen Januar 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Medlemmerne og boligforhold

Medlemmerne og boligforhold Analyse for Ældre Sagen: Medlemmerne og boligforhold Rapport August 2007 Indhold Baggrund, formål og metode side 3-4 Del 1: Konklusion side 5-9 Del 2: Detailresultat side 10-58 Side 2 Baggrund, formål,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Del 6: Spørgeskemabaseret analyse

Del 6: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 6: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Oplandsområder Byggerier på forsiden: Billedet til venstre: Almene boliger Adresse:

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Tilfredse ældre. Raske ældre har højere livskvalitet

Tilfredse ældre. Raske ældre har højere livskvalitet Tilfredse ældre Danskerne på 65 år og derover har en højere oplevet livskvalitet end resten af befolkningen. Særligt ældre med børn og et godt helbred er tilfredse med deres tilværelse. Ældre på 65 år

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre:

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

BOSÆTNING Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 8: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 40-59 årige og de 60-79 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Tendenser på boligmarkedet

Tendenser på boligmarkedet Tendenser på boligmarkedet Erfaringer med billige boliger, skæve boliger og ungdomsboliger Vejle Kommune, 29. marts 2016 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i,

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Fremtidens almene familie- og boformer Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Formål med netværket Gensidig sparring ny viden til kreds og organisation Kvalificere fremtidens almene boligmasse Input

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Stærk social arv i uddannelse

Stærk social arv i uddannelse fordeling og levevilkår kapitel 5 Stærk social arv i uddannelse Næsten halvdelen af alle 25-årige med ufaglærte forældre har ikke en uddannelse eller er påbegyndt en. Til sammenligning gælder det kun 7

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer:

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer: Notat Fremtidens efterspørgsel på ældreboliger 21. juli 2011 Sagsbeh: SINI Sagsnr.: 2011-37872/3 Emnenr.: 9.5.99 Dokumentnr.: 2011-229900 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frederiksberg kommune har i dag

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

FællesBo. Januar 2011. IB&Co. FællesBo Januar 2011 1

FællesBo. Januar 2011. IB&Co. FællesBo Januar 2011 1 FællesBo Januar 2011 IB&Co. FællesBo Januar 2011 1 IB&Co. FællesBo Januar 2011 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen Metode Undersøgelsen er foretaget via telefoninterview. Univers Undersøgelsens univers

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER

FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER Kredskonference 9. kreds Rikke Lønne, udviklingskonsulent BL Den 4. marts 2017, LO-skolen Fremtidsstudiet Beboerdemokrati Effektivisering Fremtidens familie- og boformer

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015 Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse 2015 Danmarks biblioteksforening, juni 2015 1 Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Bibliotekets betydning i landdistrikter og for bosætning 3. Kan biblioteker

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere