Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon brhs@ams.dk.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER SORØ Udviklingen i de fire ministermål Høj andel unge på offentlig forsørgelse Lav effekt af indsatsen for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Høj andel af arbejdsstyrken på sygedagpenge 4 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER Målgruppe og rammevilkår Unge på offentlig forsørgelse Personer på førtidspension Langtidsledighed Virksomhedsrettet indsats Aktiveringsomfang og tidlig indsats 25

3 1. SAMMENFATNING Ledigheden i Kommune udgør 4,6 % af kommunens arbejdsstyrke i august 213. I er ledigheden 5,4 % i sammen periode. Ledigheden i har fra august 212 til august 213 haft en udvikling meget lig ledighedsudviklingen generelt i med et fald på 4,2 % (-4,9 % i ), hvor faldet i ledigheden udelukkende er sket for a- dagpengemodtagere, mens ledigheden er steget for (jobklare) kontanthjælpsmodtagere, jf. Aktuelle ledighedstal på BRHS hjemmeside. Faldet i a-dagpengemodtagere i svarer til ca. 1 færre fuldtidspersoner, mens stigningen i (jobklare) kontanthjælpsmodtagere svarer til ca. 7 flere fuldtidspersoner, jf. Statistikbanken.dk. Jobcenter har i de seneste målinger for beskæftigelsesindsatsen haft en positiv udvikling på en række områder, idet: Tilgangen til førtidspension er faldet. Faldet i tilgangen fra august 212 til august 213 er større i Kommune end gennemsnittet af sammenlignelige kommuner. Det procentvis større fald i skyldes, at har haft et betydeligt større fald i tilgangen til førtidspension for borgere under 4 år (-13 %) end sammenlignelige kommuner (-3 %), jf. tabel 12. Antallet af sygedagpengeforløb er faldet. Faldet (fra juni 212 til juni 213) er sket både for sygedagpengeforløb med varighed under og over 26 uger. Dog er antallet af helt lange sygedagpengeforløb (over 52 uger) steget i perioden, jf. tabel 17. Antallet af langtidsledige er faldet. Faldet er kun sket for langtidsledige dagpengemodtagere (ca. 7 fuldtidspersoner fra august 212 til august 213), hvoraf flere kan have mistet dagpengeretten. I samme periode er antallet af langvarige (jobklare) kontanthjælpsmodtagere steget med ca. 5 fuldtidspersoner, jf. tabel 19. Heraf vil nogle være tidligere a-dagpengemodtagere, der efter mistet dagpengeret er på uddannelsesydelse. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet aktivering er steget. Antallet af fuldtidspersoner i virksomhedsrettet aktivering er fra 2. kvartal 212 til 2. kvartal 213 steget for både jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i, jf. tabel 23. benytter endvidere for både a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere i højere grad virksomhedsrettet aktivering (ca. 8 %) end sammenlignelige jobcentre (ca. 6 %), jf. tabel 22. Jobcenter har en udfordring med et stigende antal unge ydelsesmodtagere fra august 212 til august 213. Stigningen er sket for unge indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere samt unge på sygedagpenge, jf. tabel 6. Kommune har i forvejen en højere andel af kommunens årige, der er på offentlig forsørgelse, end sammenlignelige kommuner, jf. figur 2. Under afsnit 2 beskrives jobcentrets udfordringer hvad angår en høj andel unge på offentlig forsørgelse, relativ lav effekt af indsatsen for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og en (fortsat) høj andel af arbejdsstyrken på sygedagpenge. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER SORØ - 2. status 213 Notatet beskriver Jobcenter resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som ) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter - indgår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde og Viborg. 2.1 Udviklingen i de fire ministermål Jobcenter har haft en positiv udvikling i de tre nationale mål, der kan opgøres på nuværende tidspunkt (mål 1 om uddannelsesgraden er ikke opdateret). Således er tilgangen til førtidspension og antallet af langtidsledige i faldet fra august 212 til august 213, og antallet af fuldtidspersoner i virksomhedsrettet aktivering (adagpenge- og kontanthjælpsmodtagere) er steget, dog med en fortsat udfordring i at nå målet for december 213, jf. nedenstående tabel. Status på ministermål i Ministermål 1 Uddannelsesgrad for unge uden kompetencegivende uddannelse¹ Janapr 12 Jan-apr 13 Udvikling Jan-apr 12 - Jan-apr 13 Lokalt mål dec pct pct.-point pct , , Ministermål 2 sep. 212 sep. 213 Udvikling sep sep. 213 Lokalt mål dec personer pct personer (pct.) --- Tilgang til førtidspension² ,7 42 Ministermål 3 aug. 212 aug. 213 Udvikling aug aug. 213 Lokalt mål dec personer pct personer --- Antal langtidsledige personer ,9 24 Virksomhedskontakt Ministermål 4 Udvikling Lokalt mål dec. 213 fuldtidspersoner pct. fuldtidspersoner (I virksomhedsrettet aktivering) ,6 189 Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for Kommune og egne beregninger. 1. Data for seneste årsperiode er ikke fuldstændige, hvorfor disse og udviklingen ikke indgår. 2. Tilgangen til førtidspension viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år 2

5 2.2 Høj andel unge på offentlig forsørgelse I Kommune er 13 % af de årige på offentlig forsørgelse, mens andelen i gennemsnit er 1 % for sammenlignelige kommuner, jf. figur 2. Stigning i og fald i klyngen Antallet af unge på offentlig forsørgelse i er steget 5 % fra august 212 til august 213, mens antallet er faldet 1 % i sammenlignelige kommuner og, jf. tabel 6. Stigningen i er sket for unge indsatsklare (+11 % = 17 fuldtidspersoner) og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (+39 % =15 fuldtidspersoner) samt unge sygedagpengemodtagere (+29 % = 1 fuldtidspersoner). I sammenlignelige kommuner er antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere og antallet af indsatsklare er steget procentvist mindre (+5 %). Det er ligeledes disse tre ungegrupper (match 2, match 3 og sygedagpengemodtagere), som i udgør en større andel af de unge ydelsesmodtagere end gennemsnittet for sammenlignelige kommuner, jf. tabel 9. Flest unge ydelsesmodtagere er på kontanthjælp 6 ud af 1 unge på offentlig forsørgelse i er kontanthjælpsmodtagere (314 ud af 512 fuldtidspersoner i august 213), hvoraf den overvejende del er indsatsklare (17 fuldtidspersoner). De unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere udgør således 1/3 af alle unge på offentlig forsørgelse i Kommune, jf. tabel 6. De indsatsklare unge på kontanthjælp De ca. 17 fuldtidspersoner i, der er under 3 år og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, fordeler sig på 7 kvinder og 12 mænd. For både kvinder og mænd gælder det, at den største gruppe er mellem 2-24 år, men også gruppen af årige er relativ stor. Hovedparten af de unge indsatsklare, der har en ikkevestlig herkomst, er mænd (34 ud af 42). Kilde: Jobindsats.dk. Indsatsen for unge kontanthjælpsmodtagere uden uddannelse Hovedparten af de unge kontanthjælpsmodtagere er formodentlig uden erhvervskompetencegivende, og jobcentrets primære fokus for denne gruppe vil dermed være at iværksætte en indsats, der gør de unge i stand til at påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse. 3

6 I jobcentrets indsats for at få de unge uden uddannelse til at påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil det være en fordel, at: Jobcentret i tilrettelæggelse af indsatsen for de uddannelsesparate unge har fokus på en grundig afklaring og vejledning til relevant uddannelse. Det kan være en fordel at etablere et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) herom. Jobcentret i dialogen med unge, der skal i uddannelse, har fokus på at drøfte eventuelle transportmæssige udfordringer, som den unge står overfor. Jobcentret overvejer, hvordan indsatsen for unge, der skal vejledes og motiveres til uddannelse, kan foregå så tæt på et ordinært uddannelsesmiljø som muligt. Jobcentret i forhold til unge, der aktuelt ikke har forudsætningerne for at påbegynde en ordinær uddannelse, tænker i brobygningsforløb, der kan gøre de unge parate til at påbegynde en kompetencegivende uddannelse. Endvidere særligt for denne gruppe overvejer tilknytning af mentor. Jobcentret samarbejder med uddannelsesinstitutioner og UU om et effektivt meldesystem for unge med uddannelsespålæg. Både i forhold til besked fra jobcenter om hvilke konkrete unge, der har behov for særlige fastholdelsesinitiativer fra skole og UU for at undgå frafald. Men også i forhold til besked fra skole til UU og jobcenter om unge, der frafalder uddannelsen (eller viser tegn herpå), således at jobcenter og UU kan sætte hurtigt ind med ny indsats. 2.3 Lav effekt af indsatsen for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Hovedparten af de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (alle aldre) i Jobcentre aktiveres i vejledning og opkvalificering (89 ud af 118 aktiveringsforløb i 3. kvartal 212), men med en relativ lav effekt, idet selvforsørgelsesgraden for afsluttede kun er 6 % mod 14 % for sammenlignelige kommuner, jf. tabel 36. Den lidt lavere effekt ses endvidere i den lavere afgang fra ydelsen for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i end for sammenlignelige kommuner, hvor 81 % af de indsatsklare i, der kom på ydelsen i 2. kvartal 212, fortsat er på ydelsen efter 26 uger mod 76 % i sammenlignelige kommuner. Efter 52 uger er 77 % fortsat på ydelsen i mod 74 % i sammenlignelige kommuner, jf. tabel 33. Jobcenter kan have ændret aktiveringsstrategi for de indsatsklare kontanthjælpsaf modtagere siden 2. og 3. kvartal 212. Hvis ikke, kan det være en fordel at overveje indsatsen for de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere med henblik på at øge effekten indsatsen for denne gruppe. Det skal bemærkes, at der for de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i pr. 2. kvartal 213 er en lavere andel, hvor 1. jobsamtale og 1. aktiveringstilbud er afholdt inden for første måned end for øvrige grupper af kontanthjælpsmodtagere i. Andelen er ligeledes lavere end for indsatsklare i sammenlignelige kommuner, jf. tabel 31 og Høj andel af arbejdsstyrken på sygedagpenge I Kommune er 3 % af arbejdsstyrken på sygedagpenge. Den tilsvarende andel for gennemsnittet af sammenligelige kommuner er 2 %. har den højeste andel af arbejdsstyrken, der er på sygedagpenge blandt gruppen af sammenlignelige kommuner, jf. figur 8. 4

7 Det er en udfordring, som Jobcenter er meget bevidst om, og jobcentret har iværksat en række tiltag, der skal nedbringe det korte såvel som det lange sygefravær. Effekten af jobcentrets tiltag ses da også i den seneste udvikling (juli 212 til juli 213), hvor antallet af sygedagpengeforløb under 26 uger er faldet 3 % - mod en stigning i sammenlignelige kommuner på 6 %. Samtidig er antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger faldet 11 % i, hvor antallet er faldet 8 % i sammenlignelige kommuner. Dog er antallet af de helt lange sygedagpengeforløb (over 52 uger) fortsat stigende i, jf. tabel 17. De helt lange sygedagpengeforløb over 52 uger udgør endvidere en lidt større andel ( 19 %) af s samlede antal sygedagpengesager end gennemsnittet for sammenlignelige kommuner (15 %). Men jobcentret er med den aktuelle nedbringelse af det samlede antal sygedagpengeforløb godt på vej til at nedbringe kommunens høje andel af arbejdsstyrken på sygedagpenge. Jobcentrets forstærkede sygedagpengeindsats vil ligeledes fremadrettet kunne nedbringe tilgangen til førtidspension, idet 1/3 af den aktuelle tilgang til førtidspension kommer fra sygedagpenge, jf. tabel 14. Det skal bemærkes, at har en lidt lavere andel af sygedagpengemodtagere (forløb over 8 uger), der er i et aktiveringsforløb (32,5 %) end sammenlignelige kommuner (35,5 %), jf. tabel 29. Til gengæld benytter Jobcenter i langt højere grad virksomhedsrettede tilbud (virksomhedspraktik) til sygedagpengemodtagere (68 %) end sammenlignelige kommuner (41 %), jf. tabel 23. 5

8 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER 3.1 Målgruppe og rammevilkår Tabel 1. F uldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse Dagpengemodtagere ,1-22,3-2,9 2,2 2,2 2,5 Kontanthjælpsmodtagere³ , 8,2 4,5 4,1 3,7 4,4 Jobklare (match 1) ,7 2,1 7,9 1,2 1,1 1,4 Indsatsklare (match 2) ,2 1, 4,1 2,2 1,9 2,1 Midlertidigt passive (match 3) 16 17,9-9,4,6,6,6,9 Revalidender og forrevalidender ,3-19,9-12,9,3,2,2 Sygedagpengemodtagere¹ ,4-14,7-14,8 2,2 1,8 1,6 Personer i resourceforløb ,1,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere ,3,2,3 Midlertidige ydelse i alt ,1-5,2-5,2 9,1 8, 9,1 Ledighedsydelsesmodtagere ,3 4,3 6,6,4,4,4 Personer i fleksjob² ,1 4,3 2,5 1,5 1,4 1, Førtidspensionister ,7-2,3-3,2 7,8 6,3 5,7 Permanente ydelser i alt ,5 -,9-1,9 9,7 8,1 7,1 Ydelser i alt ,3-3,1-3,8 18,8 16,1 16,1 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i august 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2.Tallene for personer i fleksjob er fra juni Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 4. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 3kvt213 og gælder alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. Tabel 2. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse Udvikling aug aug. 213, Antal fuldtidspersoner pct. aug. 212 aug. 213 Andel af befolkningen5 aug. 213, pct. Udvikling aug aug. 213, Antal fuldtidspersoner pct. aug. 212 aug. 213 Andel af befolkningen5 aug. 213, pct. Dagpengemodtagere ,7-22,5-22,6 2,6 3,6 3,8 Kontanthjælpsmodtagere³ , 12, 7,6 19,8 1,9 11,8 Jobklare (match 1) ,6 24,5 15,3 2,3 2,8 3,5 Indsatsklare (match 2) ,5 19, 3,8 12,7 5,7 5,5 Midlertidigt passive (match 3) ,6-9,2 7,7 2,7 2,2 2,6 Revalidender og forrevalidender ,3-3,1-9,7,3,2,1 Sygedagpengemodtagere¹ ,1-15,2-14,9 1,6 2,1 1,8 Personer i resourceforløb ,,1, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere ,2,6,7 Midlertidige ydelse i alt ,6 2,4,5 24,5 17,4 18,2 Ledighedsydelsesmodtagere ,3 11,1 28,2,6,5,3 Personer i fleksjob² ,8-29,5 1,,3,7,5 Førtidspensionister ,3 1,2,5 11,1 11,6 8,5 Permanente ydelser i alt ,3 -,8 1,7 12,1 12,7 9,3 Ydelser i alt ,2 1,,9 36,6 3,1 27,5 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i august 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2.Tallene for personer i fleksjob er fra juni Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 4. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 3kvt213 og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen år. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. 6

9 Figur 1. Udvikling i bruttoledighed i Kommune, januar 28 - august 213 Personer Antal ledige (netto) Antal aktiverede 1.2 Personer januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts 213 maj 213 juli Tabel 3. Antal bruttoledige i Kommune opgjort efter ydelse Antal Udvikling aug aug. 213, pct. Ledighedsprocent¹ aug. 213 aug. 212 aug. 213 Dagpengemodtagere ,2-2,7-18,8 3,5 3,5 4,4 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) ,8 52,9 32,7 I alt ,2-4,8-4,9 4,6 4,3 5,4 Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger 1. Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 212. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. Tabel 4. Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter bopæl Antal Udvikling Andel af arbejdsstyrken¹ aug. 212 aug. 213 aug aug. 213, pct. aug. 213, pct ,1 77,9 Klyngen ,5 8, ,3 79, 1. Tal for arbejdsstyrken er fra 212 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende arbejdsstyrken og ikke antallet af beskæftigede. 7

10 Tabel 5. Befolkningens og arbejdsstyrkens uddannelsesniveau (16-64 år), 212 Befolkningen, pct. Arbejdsstyrken, pct. Højest fuldførte uddannelse Grundskole 3,6 27,6 25,5 22,9 21,1 19,4 Gymnasieluddannelse 5,8 8,2 1,5 5,7 8,1 1,4 Erhvervsuddannelse 37,7 33,4 28,5 42, 36,5 31,4 Kort videregående uddannelse 4,4 5, 4,5 5,1 5,8 5,2 Mellemlang videregående uddannelse 1 13,6 15,1 15,7 15,8 17,3 17,9 Lang videregående uddannelse 2 5,7 7,2 1,3 7,1 8,8 12,7 Uoplyst 2,2 3,5 4,9 1,4 2,3 3,1 I alt (antal) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 1. Mellemlang videregående uddannelse indeholder også bachelor 2. Lang videregående uddannelse indeholder også forskeruddannelser 8

11 3.2 Unge på offentlig forsørgelse Figur 2. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, august 213 A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser Procent Procent ,8 11,4 8,2 11,1 9,5 1,3 12,1 11,4 9,8 11,1 1, 1,2 8,8 13,1 12,5 1,4 9, Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Viborg Klyngen Note: Tallene for fleksjob er fra juni 213. Tallene for særlig uddannelsesydelse er fra juni 213. Andel af befolkningen5 aug. 213, pct. Klyngen Tabel 6. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse Udvikling aug aug. 213, Antal fuldtidspersoner pct. aug. 212 aug. 213 Dagpengemodtagere ,5-1, -,7 2,1 2,2 2,5 Kontanthjælpsmodtagere³ ,5 4,5,8 8, 5,6 5,1 Jobklare (match 1) , 9,7-5,9 2,1 1,8 1,8 Indsatsklare (match 2) ,1 5,1 8, 4,3 3,2 2,6 Midlertidigt passive (match 3) ,5-7,7-5,4 1,4,6,7 Revalidender og forrevalidender , -26,5-13,8,2,2,2 Sygedagpengemodtagere¹ ,6-2,3-23, 1,1,7,6 Personer i resourceforløb ,1,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere ,1,1,1 Midlertidige ydelse i alt ,8-1,7-1,1 11,6 8,9 8,5 Ledighedsydelsesmodtagere 1-42,7 24,1,,1, Personer i fleksjob² 5 6 2, -,4 2,1,2,2,1 Førtidspensionister ,9 1,7 -,4 1,3 1,3,9 Permanente ydelser i alt ,8 3,2,7 1,5 1,5 1,1 Ydelser i alt ,9-1, -,9 13,1 1,4 9,6 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i august 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2.Tallene for personer i fleksjob er fra juni Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 4. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 3kvt13 og er alle årige. 9

12 Andel af befolkningen5 aug. 213, pct. Klyngen Dagpengemodtagere ,1-5,3,3 1,1 1,3 1,2 Kontanthjælpsmodtagere³ ,6 1,7-1,9 7,1 4,9 4,7 Jobklare (match 1) ,6 4,5-1,1 2, 1,5 1,6 Indsatsklare (match 2) , 2,2 5,2 3,9 2,8 2,5 Midlertidigt passive (match 3) , -6,1-5,1 1,,5,6 Revalidender og forrevalidender ,3-31,5-13,4,1,2,2 Sygedagpengemodtagere¹ ,8-25,1-25,6,6,4,3 Personer i resourceforløb ,,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere ,,, Midlertidige ydelse i alt ,3-2,1-2,8 8,9 6,8 6,5 Ledighedsydelsesmodtagere 1-5, 22,,,, Personer i fleksjob² 1 -, -13,5,,1, Førtidspensionister ,6,7 -,8,8,8,7 Permanente ydelser i alt ,1 1,7 -,8,9,9,8 Ydelser i alt , -1,7-2,6 9,8 7,8 7,2 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i august 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2.Tallene for personer i fleksjob er fra juni Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 4. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 3kvt13 og er alle årige. Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse Udvikling aug aug. 213, Antal fuldtidspersoner pct. aug. 212 aug. 213 Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse Udvikling aug aug. 213, Antal fuldtidspersoner pct. aug. 212 aug. 213 Andel af befolkningen5 aug. 213, pct. Dagpengemodtagere ,8-13,3-1,2 5, 4,3 4,6 Kontanthjælpsmodtagere³ ,9 9,5 4,8 1,5 7,4 5,9 Jobklare (match 1) ,3 19,1,4 2,3 2,4 2,1 Indsatsklare (match 2) ,4 1,6 12,7 5,6 4, 2,8 Midlertidigt passive (match 3) ,6-9,7-5,8 2,4 1,,9 Revalidender og forrevalidender ,6-2,5-14,2,4,4,3 Sygedagpengemodtagere¹ ,3-17,1-21,4 2,7 1,6 1,1 Personer i resourceforløb ,2,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere ,3,2,2 Midlertidige ydelse i alt ,6-1,3,6 19, 13,9 12,1 Ledighedsydelsesmodtagere - 4,6 24,8,,2,1 Personer i fleksjob² 5 5, -,6 5,9,5,4,2 Førtidspensionister 28 28, 2,7, 2,7 2,4 1,4 Permanente ydelser i alt 33 33, 4,4 2, 3,2 3,1 1,7 Ydelser i alt ,3 -,3,7 22,3 16,9 13,8 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i august 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2.Tallene for personer i fleksjob er fra juni Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 4. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 3kvt13 og er alle årige. 1

13 Tabel 9. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse fordelt på andelen af offentlig forsørgelse, august 213 Klyngen Antal fuldtidspersoner Andel, pct. Andel, pct. Dagpengemodtagere 82 16, 2,9 25,6 Kontanthjælpsmodtagere ,3 54,1 53,5 Jobklare (match 1) 81 15,8 17, 18,7 Indsatsklare (match 2) 17 33,2 3,5 27,1 Midlertidigt passive (match 3) 54 1,5 6,2 7,2 Revalidender og forrevalidender 6 1,2 2,2 2,3 Sygedagpengemodtagere 45 8,8 7, 6,3 Personer i ressourceforløb 2,4,1,1 Særlig uddannelsesydelsesmodtagere 4,8 1, 1, Midlertidige ydelse i alt ,5 85,2 88,7 Ledighedsydelsesmodtagere 1,2,9,5 Personer i fleksjob 6 1,2 1,6,9 Førtidspensionister 52 1,2 12,3 9,9 Permanente ydelser i alt 59 11,5 14,8 11,3 Ydelser i alt 512 1, 1, 1, Note: Tallene for fleksjob er fra juni 213. Tallene for særlig uddannelsesydelse er fra juni 213. Figur 3. Udviklingen i antal ydelsesmodtagere under 3 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 211 = 1) Index Index jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13. Note: De nye ydelser ressourceforløb og særlig uddannelsesydelse er inkluderet fra januar 213. Der er dog kun data for særlig uddannelsesydelse frem til og med juni

14 Tabel 1. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Kommune Antal Udvikling Jan-apr 12 til Jan-apr 13, pct. Jan-apr 12 Jan-apr 13 A-dagpengemodtagere , 25,3 32,7 Kontanthjælpsmodtagere ,5 11,8 6,7 I alt ,1 13,5 1, Kilde: Jobindsats og egne beregninger Tabel 11. Uddannelsesgrad for unge a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Kommune Uddannelsesgrad, pct. Udvikling Jan-apr 12 til Jan-apr 13, Jan-apr 12 Jan-apr 13 pct.-point Østdanmardanmark Øst- A-dagpengemodtagere 13,7 15,7 8,6 9, -5,1-6,7 Kontanthjælpsmodtagere 16,3 15, 14,1 11,3-2,2-3,7 I alt 16, 15,1 13,3 11, -2,7-4,1 Kommunens mål for uddannelsesgraden er 25 pct. i december 213 Kilde: Jobindsats og egne beregninger Note: Uddannelsesgraden opgør andel af perioden, som målgruppen (a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år, som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse) har været i uddannelse siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. Figur 4. Uddannelsesgrad for a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse Procent Jan-apr 12 Jan-apr 13 Procent ,7 1,5 13,3 11,3 19, 1,5 14,4 8,9 15, 12,9 14,3 6,7 13,4 11,3 17,1 11,2 11,7 9,6 11,7 6,9 16,7 8, 13,9 9,3 16,3 9,3 16, 13,3 13,5 1,8 15,1 11, Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Viborg Kilde: Jobindsats.dk Note: Uddannelsesgraden opgør andel af perioden, som målgruppen (a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år, som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse) har været i uddannelse siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. 12

15 3.3 Personer på førtidspension Figur 5. Andel førtidspensionister (fuldtidspersoner) ift. befolkningen (16-64 år), september 213 Procent 9 Procent ,4 7,9 6,1 5,3 5,5 5,5 4,9 7,4 5, 7,6 6,7 6,5 4,9 7,7 7,1 6,3 5, Furesø Ballerup Fr edensborg Fre derikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Befolkningstal er fra 3kvt213. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. Viborg Klyngen Tabel 12. Førtidspensionister i Kommune fordelt på alder Udvikling sep sep. 213, Antal fuldtidspersoner pct. Alder sep. 212 sep. 213 Andel af befolkningen¹ sep. 213, pct. Under 4 år , -3,6-3,5 2,7 2,1 1,6 4 år og derover , -2,4-3,3 11, 9,5 9,4 I alt ,5-2,6-3,3 7,7 6,3 5,6 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 3kvt213. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 4 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år. Aldersgrænsen på 64 år gælder kun befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. 13

16 Tabel 13. Tilgangen til førtidspension¹ i Kommune Udvikling sep sep. 213, Antal personer pct. Alder sep. 212 sep. 213 Andel af befolkningen³ sep. 213, pct. Under 2 år - -16,9-26,9,,2, år ,5-39,2-35,1,24,15,11 4 år og derover ,4-3,6-34,,41,36,34 I alt² ,7-3,5-33,9,34,28,23 Kommunens mål for tilgangen til førtidspension er 42 personer i december 213 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder 2. I alt er ikke nødvendigvis summen af alderskategorierne, da alderen for nogle er ukendt grundet diskretion i Jobindsats.dk 3. Befolkningstal er fra 211. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 2 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år Figur 6. Udvikling i tilgangen til førtidspension i Kommune, jan sep. 213¹ Personer 4 år og derover under 4 år alder ukendt 12 Personer feb 1 - jan 11 mar 1 - feb 11 apr 1 - mar maj 1 - apr 11 jun 1 - maj 11 jul 1 - jun 11 aug 1 - jul 11 sep 1 - aug 11 okt 1 - sep 11 nov 1 - okt 11 dec 1 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr 12 jun 11 - maj 12 jul 11 - jun 12 aug 11 - jul 12 sep 11 - aug 12 okt 11 - sep 12 nov 11 - okt 12 dec 11 - nov 12 jan 12 - dec 12 feb 12 - jan 13 mar 12 - feb 13 apr 12 - mar 13 maj 12 - apr 13 jun 12 - maj 13 jul 12 - jun 13 aug 12 - jul 13 sep 12 - aug 13 okt 12 - sep Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder. Tabel 14. Tilgangen til førtidspension¹ i juli 213 i kommune fordelt på alder og den primære forsørgelsesstatus året inden tilgangen Klyngen Under 2 år 2-39 år 4 år og derover I alt I alt Ressourceforløb,,,,,, Sygedagpenge, 41,2 32,6 33,8 34,9 29,3 Kontanthjælp match 3, 35,3 28,3 29,2 26,1 37,9 Kontanthjælp match 2, 5,9 1,9 9,2 1,3 5,9 Ledighedsydelse, 5,9 6,5 6,2 11,5 1,2 Fleksjob, 11,8 1,9 1,8 4,1 4, Anden offentlig forsørgelse,, 4,3 3,1 2,4 2,4 Selvforsørgelse og SU 1,, 6,5 7,7 1,7 1,3 Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og egne beregninger 1. Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder

17 Figur 7. Udviklingen i antal førtidspensionister (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 211 = 1) Index Index ,6 95, , jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 Tabel 15. Fuldtidspersoner og antal personer i ressourceforløb Kommune Antal personer Antal fuldtidspersoner Reformforudsætning for 213¹ Jan-aug 13 Antal personer Egne beregninger pba. reformens budgetforudsætninger for tilgangen til førtidspension samt jobcentrenes indberetning vedr. forventet antal borgere i rehabiliteringsteam okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep Tabel 16. Fuldtidspersoner i ledighedsydelse og fleksjob i Kommune Ydelseskategori An tal Andel af befolkningen¹ Udvikling aug aug. 213, pct. fuldtidspersoner aug. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- aug. 12 aug. 13 Fleksjob² ,1 4,3 2,5 1,5 1,4 1, Ledighedsydelse ,3 4,3 6,6,4,4,4 I alt ,7 4,3 3,5 1,9 1,8 1,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 3kvt213 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. 2. Tallene for fleksjob er fra juni

18 Tabel 17. Tilgangen¹ til ledighedsydelse og fleksjob i Kommune Antal personer Udvikling jul jul. 213, pct. Ydelseskategori jul. 12 jul. 13 Fleksjob ,3-22,7-31,6 Ledighedsydelse , 3,6 29,4 I alt ,8 4,3 1,4 Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og egne beregninger 1. Tilgangen til ydelserne i den valgte måned viser tilgangen til ydelserne indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder Figur 8. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, juni 213 Procent 3,5 Procent 3,5 3, 2,5 2, 1,6 2,2 1,9 2,3 1,9 2,3 2,2 2,5 2, 2,7 2,6 2,5 1,8 2,9 2,6 2,3 2,1 3, 2,5 2, 1,5 1,5 1, 1,,5,5,, Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Viborg Klyngen Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Tabel 18. Sygedagpengeforløb fordelt på varighed, juli 213 Antal forløb Andel forløb, pct. Udvikling i antal forløb, pct. Varighed af forløb Under 26 uger ,5 6,4 61,6-3,2 6,2-12,6 Over 26 uger ,5 39,6 38,4-11,2-7,5-8,7 heraf over 52 uger ,3 14,6 15,5 22, -1,7-3,5 I alt , 1, 1, -6,7,3-11,1 16

19 Tabel 19. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, der har været på ydelsen i mindst 4 uger Andel (pct.) og antal personer Andel (pct.) og antal personer Udvikling i andel (pct.-point) og antal (pct.) jul. 212 jul. 213 jul jul. 213 Klyngen Klyngen Klyngen Kontanthjælps- (Andel) 6,1 59,5 63, 63,8 64,3 64,6 3,7 4,8 1,6 modtagere (match 2) (Antal) ,9 2,2 7,4 Kontanthjælps- (Andel) 69,1 72,9 74,4 74, 77,8 77,9 4,9 5, 3,5 modtagere (match 3) (Antal) ,4-2,8 6,8 Note: Andelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 63,8 pct. ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter, som har modtaget kontanthjælp i mere end 4 sammenhængende uger. 17

20 3.4 Langtidsledighed Figur 9. Andel langtidsledige ift. arbejdsstyrken (16-64 år), august 213 Procent 2,5 A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklar) Procent 2,5 2,1 2, 1,7 1,8 1,9 2, 1,5 1, 1,4,8,9 1,4,6 1,5,9 1, 1,3,6 1,2 1,1 1,4 1,4,7,7 1, 1,5,7 1,2,5 1,5,8 1,2,5 1,4,7,5 1, 1,5 1,,4,5,6,8,7,6,8,7,9,5,7,7,6,8,6,7,7,7,8,5, Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Viborg Klyngen Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse, Langtidsledighedsprocent¹, Tabel 2. Langtidsledighed i Kommune opgjort efter ydelse Udvikling aug aug. 213, Antal pct. aug. 213 aug. 212 aug. 213 Dagpengemodtagere ,1-45,4-44,,8,9 1,1 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) ,7 129,1 8,5,8,7 1, I alt ,9-11,5-9,6 1,5 1,4 1,9 Kommunens mål for langtidsledighed er 24 personer i december 213 Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for Kommune og egne beregninger 1. Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 212. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse 18

21 Figur 1. Udvikling i antal langtidsledige (brutto) i Kommune, januar 28 - august 213 Personer Langtidsledige dagpengemodtagere 3 Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Personer januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts 213 maj 213 juli 213 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse Figur 11. Udviklingen i antal langtidsledige og øvrige bruttoledige i Kommune, januar 28 - august 213 Personer 1.2 Langtidsledige¹ Øvrige bruttoledige² Andel langtidsledige³ Procent januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts 213 maj 213 juli Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 2. Antal bruttoledige personer (ledige + aktiverede) 3. Langtidsledige ift. alle bruttoledige

22 Figur 12. Udviklingen i langtidsledighed og bruttoledighed, indekseret (jan. 211 = 1) 12 Index (bruttoledighed) Index jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 m jul-13 a ar-13 apr-13 maj-13 jun-13 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. ug

23 Tabel 21. Forsikrede langtidsledige (brutto) i Kommune fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Langtidsledighedsprocent 1 Antal personer Udvikling aug aug. 213, pct. aug. 213 aug. 212 aug. 213 Øst-danmark Forsikrede i alt ,1-45,4-44,,8,9 1,1 Selvstændige ,5-46,8-41,5,7,7 1, DANA 3-1, -47,6-39,1,,9 1,4 ASE 1 8-2, -46,5-42,2,9,7,9 Akademikere , -42,1-32,1,5,7 1,2 Akademikere (AAK) ,1-33,8,9,6 1, Økonomer (CA) - -37, -21,5,,9 1,3 Journalistik, Kommunikation og Sprog - -69,2-47,6,,7 1,6 Magistre (MA) 4-1, -42,7-25,9,,8 1,7 Funktionærer og tjenestemænd ,3-51,3-37,6,3,3,6 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 8-1, -62,7-46,1,,4,6 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) - -83,3-55,7,,,1 Lærere (DLF-A) ,7-74,5-43,3 1,4,2,6 Socialpædagoger (SLA) - -78,6-5,4,,1,5 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 3-1, -17,1-27,3,,6,9 Fag og Arbejde (FOA+PMF) ,4-32, -4,,7,8,9 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) ,2-44,8-39,8 1,1 1,1 1,3 Ledere og tekniske funktionærer ,3-37,8-37,5,7,7 1, Business ,4-46,2 3,2,5,9 Min akasse - -42,1-38,3,,5,9 Funktionærer og Servicefag - -61,4-4,4,,6 1,4 Ledere ,3-23,5,8,6,8 Teknikere 6-1, -41, -49,1, 1,4 1,7 Industri og byggefagene ,7-57,9-58,6,5 1,1 1,4 Byggefagenes a-kasse - -84,2-58,6,,2,9 El-faget - -1, -81,5,,,3 Metalarbejdere 6-1, -55, -55,8,,6,9 Faglig Fælles a-kasse (3F) ,5-55,5-58,1,8 1,4 1,6 Nærings- og Nydelsesmiddelarb. (NNF) 3-1, -75,8-61,8,,7 1,4 Øvrige ,4-44,3-46,4 1,2 1,1 1,4 det Faglige Hus ,5-31,6-43,6 1,2 1,2 1,4 Frie Funktionærer (FFA) 3-1, -51,6-33,9,,7 1,3 Kristelig a-kasse ,3-47,7-49,1 1,3 1,1 1,4 Kilde:Jobindats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 1. Langtidsledighedsprocent for dagpengemodtagere er beregnet i forhold til forsikringsaktive 21

24 Tabel 22. Andel langtidsledige ift. alle ledige aug. 213, pct. Udvikling aug aug. 213, pct.-point Dagpengemodtagere 2,8 2,7 21,9-6,1-8,4-8,5 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 43,5 44,1 48,7 1,3 14,9 12,9 I alt 29, 28,3 31,4,7 -,9 -,3 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse. Andelene er udregnet ift. den pågældende ydelsesgruppe. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksempelvis er 2,8 af dagpengemodtagerene i, der er langtidsledige. 22

25 3.5 Virksomhedsrettet indsats Tabel 23. Andel (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud af alle aktiverede, 2. kvt 213 Klyngen Antal aktiverede fuldtidspersoner i alt¹ Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Delvis raskmelding An tal aktiverede fuldtidspersoner i alt¹ Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik --- procent procent --- A-dagpengemodtagere 86 17,4 31,4 27, ,8 25,3 2,1 Heraf over 12 mdr. 3 16,7 46,7 2, ,2 31,9 14,2 Kontanthjælp (match 1) 64 14,1 31,3 34, ,8 18,8 3,7 Kontanthjælp (match 2) 11 8,2 1,8 21, ,8 3,5 29, Sygedagpengemodtagere 22,, 68,2 1, ,4,7 4,7 14,6 Tabel 24. Udvikling i antal a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud, 2. kvt kvt 213 Udvikling i antal¹ Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik --- fuldtidspersoner procent --- A-dagpengemodtagere ,5-37,9-35,7-46,1 9,1-13,2 Heraf over 12 mdr ,6-45,2-56,3-54,1-25, -32,3 Kontanthjælp (match 1) , 11,7 66,7 23,4-4,3 4,6 Kontanthjælp (match 2) ,6-15,7 1, -7,5-4, -11,1 Sygedagpengemodtagere ,7-1, -53,8 15,4,8 Delvis raskmelding Tabel 25. Arbejdssteder i Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering Andel¹ Udviklingen i antal An tal 1. kvt kvt kvt 213, pct. Østdanmardanmark Øst- 1. kvt kvt 213 A-dagpengemodtagere ,5 8,6 8,3-35,9-34,6-33,9 Kontanthjælp (match 1) ,3 4,8 5,5-1,7-12, -8,1 Kontanthjælp (match 2) ,9 5,2 4,3-1, -8,8-8,7 I alt ,4 14,6 14,2-23,3-23,1-22,9 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. Note: Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. 23

26 Tabel 26. Arbejdssteder i Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering fordelt på branche Branche Andel¹ Udviklingen i antal Antal 1. kvt 213, pct. 1. kvt kvt 213, pct. Østdanmardanmark Øst- 1. kvt kvt 213 Landbrug, skovbrug, fiskeri og råstofudvinding 11, 2,9 4,7-1, -46, -36,2 Industri og forsyning² ,7 14,6 13,5 4, -26,1-22,2 Bygge og anlæg ,3 8,5 9,7-33,3-3,5-31,4 Handel og transport ,4 15,3 13,1-16,7-18,9-23,4 Service erhverv³ ,9 9,1 9,4-25,9-28,3-27,6 Offentlige erhverv ,3 29,8 29, -27,6-22,9-17, I alt ,4 14,6 14,2-23,3-23,1-22,9 Note: Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. 2. Industri, energiforsyning, vandforsyning og renovation 3. Hoteller, restauranter, iinformation, kommunikation, finansiering, forsikring, ejendomshandel, udlejning, videnservice, rejsebureau, rengøring o.a. operationel service, andre serviceydelser mv 4. Offentlig administration, forsvar, politi, undervisning, sundhed, socialvæsen, kultur og fritid Tabel 27. Arbejdssteder i Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering aktivering fordelt på virksomhedsstørrelse Branche Andel¹ Udviklingen i antal Antal 1. kvt 213, pct. 1. kvt kvt 213, pct. Østdanmardanmark Øst- 1. kvt kvt ansatte ,3 8, 7,9-25, -27,6-3, ansatte ,4 24,7 23,9-17,1-22, -19, ansatte ,4 42,5 43,7-53,3-17,4-14,9 Mindst 1 ansatte ,5 48,1 52, -11,1-13,2-9,2 I alt ,4 14,6 14,2-23,3-23,1-22,9 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. Note:Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. Tabel 28. Stillinger på Jobnet i Kommune og antal stillinger ift. antal arbejdssteder Antal stillinger i jobnet Andel stillinger i jobnet ift. arbejdssteder¹, pct. Udviklingen i antal stillinger ift. antal arbejdssteder, pct.-point sep. 212 sep. 213 sep. 212 sep. 213¹ sep sep ,8 7,2 2,4 Klyngen , 14,1 3, ,8 13,9 3,2 1. Antallet af arbejdssteder er fra maj

27 3.6 Aktiveringsomfang og tidlig indsats Tabel 29. Aktiveringsgraden¹ for a-dagpenge-, kontanthjælps- (match 1 og 2) og sygedagpengemodtagere A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 2. kvt 213, pct. Udvikling 2. kvt kvt 213, pct.-point 15,8 21,4 18,3-3,1-4,7-6,3 26,1 31,4 31,6 -,5-4,3-1,7 29,2 28,1 24,3 1,4-3,8-2,9 Sygedagpengemodtagere² 32,5 35,5 28,9 -,3 5,9,5. 1. Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 2. Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra juli 213. Aktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Tabel 3. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (match 1 og 2) berørt af aktivering opgjort på aktiveringstype 2. kvt kvt kvt 213 Østdanmardanmark Øst- Antal Andel, pct. Udvikling i andel, pct.-point A-dagpengemodtagere 311 3,6 36,1 36, -4,1-4,7-5,7 Privat løntilskud 27 2,7 2,8 2,6 -,9-1, -1, Offentlig løntilskud 4 3,9 4,8 4,8-1,8-2,9-2,7 Virksomhedspraktik 96 9,4 9,6 7,7-1,1-1,4-2,1 Vejledning og opkvalificering ,5 24,1 25,4 -,6-1, -1,5 Jobklare kontanthjælpsmodtagere ,2 58,9 61, 2,1-1,3 -,9 Privat løntilskud 16 5, 4,9 4,5 1,,1,3 Offentlig løntilskud 33 1,3 7,2 6,8 3,1,4,6 Virksomhedspraktik 64 2, 2,2 16,4-2,1-1,1-1,1 Vejledning og opkvalificering 11 34,4 39,1 44,5-1,1 -,7-1,3 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 249 6,6 59,8 55,7-4,1-4,8-3,2 Privat løntilskud 15 3,6 1,7 1,7, -,3, Offentlig løntilskud 4 1, 1,3 1,3 -,1 -,4 -,1 Virksomhedspraktik 67 16,3 2,8 15, -2,5-2,7-1,5 Vejledning og opkvalificering ,4 45,7 46,5-3,3-3,4-2, 3 Note: Andelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. Summen af redskaberne er ikke nødvendigvis den samme som berørte/andel berørte i alt, da nogle deltager i flere former for aktivering i perioden. 25

28 Tabel 31. Andel af påbegyndte a-dagpenge- og kontanthjælpsforløb hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned 2. kvt 213, Udvikling 2. kvt kvt 213, pct. pct.-point A-dagpengeforløb 38,1 39,4 38,8-7,7 -,6 1,6 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 68,8 74,2 77,9 -,3-2,9,8 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 56,3 72,9 73,7-3,1 4,2 1,6 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive 66,7 61,5 71,3-33,3-1, 4,6 (match 3) I alt (Antal personer) ,¹,1¹ 5,¹ 1. Viser udviklingen af antal personer i alt i procent Tabel 32. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontanthjælpsforløb, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned Udvikling 2. kvt kvt 213, 2. kvt 213 pct.-point A-dagpengeforløb 7,9 9,9 8,8 -,3 1,1,3 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 47,5 43, 46,5 2,4-2, 1,9 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 22,6 36,3 3,9,7-1,3 2,1 I alt (Antal personer) ,7¹ 5,4¹ 7,7¹ 1. Viser udviklingen af antal personer i alt i procent Tabel 33. Andel a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere på offentlig forsørgelse efter x antal uger, 2. kvt 212 Uger Antal påbegyndte forløb Dagpengemodtagere --- procent ,8 65,5 54,1 54,1 49,5 48,9 48,5 47,7 43,8 42,8 43,8 38,8 55 Klyngen 1 78,5 66,9 57,2 55,1 52,5 5,1 48,6 47,1 44,8 41,8 41,8 37, ,8 7,2 6, 57,3 54,9 52,4 51,2 49,4 46,9 43,7 43,9 39, Jobklare kontanthjælpsmodtagere 1 91,4 8, 63,8 62,9 61, 57,1 57,1 58,1 57,1 61, 55,2 51,4 15 Klyngen 1 88,7 73,5 6, 57,4 55,7 55, 55,1 54,2 53,4 53, 53,1 53, ,6 73,7 61,4 59,1 57,6 56,4 56,1 54,9 54, 53,9 53,4 52, Indsatsklare kontanthjælps- modtagere 1 1, 92,5 92,5 9,6 83, 81,1 81,1 75,5 77,4 75,5 75,5 77,4 53 Klyngen 1 93,6 87,6 8,4 79,1 77,7 77,3 76,2 76, 75,4 74,1 73,4 73, ,1 89,2 82,9 81,7 8,7 79,7 79, 78,6 78, 76,7 76,8 76, Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere 1 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4 Klyngen 1 95,5 92, 92,3 89,8 9,8 88,6 85,3 88,1 86,8 86,6 87,6 85, ,8 92,6 9, 87,9 87,6 87,1 86,3 87,2 85,5 85,5 86,3 84,

29 Tabel 34. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb¹ Kommune, dagpengemodtagere, 3. kvt 212 Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad, pct. Ordinære uddannelsesforløb. 38,5 3,7 21, Vejledning og opkvalificering² 4 26,4 24,3 24,2 Privat ansættelse med løntilskud 13 3,7 51,4 51,3 Offentlig ansættelse med løntilskud 21 32,5 38,2 38,5 Virksomhedspraktik. 4,4 27,2 25,6 Forløb i alt³ 41 31,9 34, 33,2 1. I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for dagpengemodtagerne i måleperioden. Celler med mindre end tre forløb er angivet med "." 2.Vejledning og opkvalificering dækker udelukkende over forløb over 4 uger. 3. I alt indeholder også vejlednings- og opkvalificeringsforløb under 4 uger samt voksenlærlinge og antallet kan derfor være højere end summ e n af de viste tilbud. Tabel 35. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb¹ Kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 212 Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad, pct. Ordinære uddannelsesforløb.. 34,5 25,8 Vejledning og opkvalificering² 6 18,9 26,5 24,2 Privat ansættelse med løntilskud 5 24, 54, 5,9 Offentlig ansættelse med løntilskud 5 57,5 49,3 46,6 Virksomhedspraktik 17 21,9 27,6 24,2 Forløb i alt³ 33 27,1 31,8 28,2 1. I opgørelserne indgå r udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. Celler med mindre end tre forløb er angivet med "." 2.Vejledning og opkvalificering dækker udelukkende over forløb over 4 uger. 3. I alt indeholder også vejlednings- og opkvalificeringsforløb under 4 uger samt voksenlærlinge og antallet kan derfor være højere end summen af de viste tilbud. Tabel 36. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb¹ Kommune, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 212 Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad, pct. Ordinære uddannelsesforløb.. 28,9 11,3 Vejledning og opkvalificering² 89 6,4 13,7 9,8 Privat ansættelse med løntilskud.. 42,4 37,9 Offentlig ansættelse med løntilskud. 11,5 29,4 34,9 Virksomhedspraktik 24 7,8 1,7 1,6 Forløb i alt³ 118 6,5 14, 11, 1. I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. Celler med mindre end tre forløb er angivet med "." 2.Vejledning og opkvalificering dækker udelukkende over forløb over 4 uger. 3. I alt indeholder også vejlednings- og opkvalificeringsforløb under 4 uger samt voksenlærlinge og antallet kan derfor være højere end summen af de viste tilbud. 27

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 214 April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Resultater af beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ringsted Status 2. kvartal 2014 Juni 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 27. februar 2014 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad Februar 2014 Jobcenter Hørsholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000 Roskilde

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli Ledighed og beskæftigelse - juli 216 1 Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar 214 - juli 216 2.5 2. 2. 1.75 1.5 1. 1. 1.266 1.138 1.51 75 5 jan feb mar apr maj jun jul aug

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 858-1,9 6,7 6,6 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) 858-1,9 6,7 6,6 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Opdateret d. 4. juni 2013 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 741 3,1 5,4 5,6 Kontanthjælpsmodtagere 208 2,0

Dagpengemodtagere 3) 741 3,1 5,4 5,6 Kontanthjælpsmodtagere 208 2,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 751 1,9 5,6 5,7 Kontanthjælpsmodtagere 223-2,2

Dagpengemodtagere 3) 751 1,9 5,6 5,7 Kontanthjælpsmodtagere 223-2,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 865 0,8 6,5 6,6 Kontanthjælpsmodtagere 217 4,3

Dagpengemodtagere 3) 865 0,8 6,5 6,6 Kontanthjælpsmodtagere 217 4,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 740-9,9 6,3 5,7 Kontanthjælpsmodtagere ,3

Dagpengemodtagere 3) 740-9,9 6,3 5,7 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

Jobcenter Furesø Overblik

Jobcenter Furesø Overblik Offentlig forsørgelse Fuldtidspersoner Jobcenter Overblik Udarbejdet december 2014 aug-13 aug-14 Ændring i pct. Andel af befolkningen i alderen 16-66 år aug-14 Klynge (gnsnit) Ydelsesgrupper i alt 3.118

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 765-6,1 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 300 9,5

Dagpengemodtagere 3) 765-6,1 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 300 9,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Rødovre Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Rødovre Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,9 3,7 3,0 Kontanthjælpsmodtagere 36 12,5

Dagpengemodtagere 3) ,9 3,7 3,0 Kontanthjælpsmodtagere 36 12,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 754-3,5 9,8 9,4 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) 754-3,5 9,8 9,4 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ishøj Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ishøj Kommune Bruttoledige

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 18.03.20/SIMJEN Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Marts 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Spot på langtidsledigheden i Østdanmark

Spot på langtidsledigheden i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 12. september 2013 J.nr.: Spot på langtidsledigheden i Østdanmark Jobcentrene har i indsatsen over for jobklare ledige et særligt fokus på begrænsningen

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 951-3,5 4,0 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 951-3,5 4,0 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Gladsaxe kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Gladsaxe kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hillerød kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hillerød kommune

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere