Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 2 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER SOLRØD STATUS JOBCENTRETS MÅL I BESKÆFTIGELSESPLAN 2011PÅ 3 Arbejdskraftreserven 3 Personer på permanent forsørgelse 4 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse 5 Nydanskere på offentlig forsørgelse 5 Virksomhedsrettet aktivering 6 Øvrige mål 6 BILAG 7

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Solrød har forud for dialogmødet udtrykt ønske om at drøfte resultatmålene for Solrød i Beskæftigelsesplan 2011 og Beskæftigelsesplan Det er beskæftigelsesregionens vurdering, at jobcentret har gode forudsætninger for at indfri størstedelen af målene. Det er beskæftigelsesregionens vurdering, at selvom antallet af unge på offentlig forsørgelse er faldet i Solrød inden for det seneste halve år, så er dette område fortsat jobcentrets største udfordring. Det er derfor særligt vigtigt, at der fokuseres på at få de uddannelsesparate unge i uddannelse og at arbejde på at gøre de ikke-uddannelsesparate unge mere parate. Arbejdskraftreserven og antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er faldet inden for det seneste år. Det er dog fortsat vigtigt, at jobcentret har fokus på at reducere antallet af langtidsledige samt forebygge at ledige bliver langtidsledige. I den forbindelse kan jobcentret med fordel overveje at øge den virksomhedsrettede indsats, samt overveje hvordan der kan skabes flere private og offentlige løntilskudspladser. Jobcentret bør derudover have fokus på udviklingen i kontanthjælpsmodtagere match 3. Selvom der er tale om forholdsvis få personer (44 personer i okt. 2011), har der været en markant stigning i antallet af fuldtidsmodtagere inden for det seneste halve år. I Solrød udgør ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse en større andel af befolkningen end både i klyngen og i Østdanmark og der har været en væsentlig stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse inden for det seneste år. Beskæftigelsesregionen vil derfor anbefale jobcentret at overveje at etablere et særligt fokus på det etniske område evt. i samarbejde med andre jobcentre, fx jobcenter Køge. 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER SOLRØD - 4. status 2011 Notatet beskriver Jobcenter Solrøds resultater af indsatsen baseret på: Den seneste resultatoversigt Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Solrød - indgår: Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. 2

4 2.1 STATUS JOBCENTRETS MÅL I BESKÆFTIGELSESPLAN 2011PÅ Arbejdskraftreserven I oktober 2011 var der i Solrød 297 personer i arbejdskraftreserven i Solrød. Jobcenter Solrød har dermed allerede nået sit mål om maksimalt 317 personer i arbejdskraftreserven i december I Solrød udgør arbejdskraftreserven en relativ stor andel af arbejdsstyrken, men inden for den seneste periode har der været et fald i arbejdskraftreserven særligt for dagpengemodtagere. Tabel A. Status på ministermålene og Jobcenter Solrøds mål for ministermålene pr. dec og dec Solrød Antal dec-10 Antal mar-11 Antal okt-11 Mål i beskæftigelsesplanen Antal Antal dec-11 dec-12 Arbejdskraftreserven (296) Personer på permante forsørgelsesydelser* Tilgang til permanente forsørgelsesydelser (44) Unge under 30 år på offentlig forsørgelse (188) Nydanskere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse (130) Tallene i () angiver Beskæftigelsesregionen prognose for udviklingen Kilde: BrHS på baggrund af jobindsats.dk I forbindelse med forrige dialogmøde blev det konstateret, at der i en række andre kommuner var set et fald i arbejdskraftreserven inden for A-kasserne 3F og Kristelig A-kasse, men at det trods en faldende ledighed ikke var tilfældet i Solrød. Det ser imidlertid ud til, at der i netop disse to A- kasser har været et mindre fald i arbejdskraftreserven inden for de seneste måneder et fald, der formentlig kan forklare det meste af det seneste samlede fald. Det er Beskæftigelsesregionens vurdering, at jobcentret fortsat bør have fokus på de to A-kasser, da de fortsat udgør en stor andel af arbejdskraftreserven. Jobcentret bør yderligere fortsat have fokus på udviklingen i arbejdskraftreserven for HK. Ud over at ledige fra HK udgør den største gruppe af arbejdskraftreserven i Solrød, så er der en forholdsvis stor andel af de ledige i HK, der er i arbejdskraftreserven. Yderligere har der været en væsentlig stigning i arbejdskraftreserven inden for det seneste år på 30 pct. I Solrød er der sammenlignet med klyngen en forholdsvis lille selvforsørgelsesgrad for dagpengemodtagere, der har afsluttet et vejlednings og opkvalificeringstilbud. Tilsvarende er der en forholdsvis begrænset selvforsørgelsesgrad for kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1), der har afsluttet en virksomhedspraktik. Jobcentret kan med fordel overveje, hvorledes den efterfølgende selvforsørgelsesgrad kan øges for disse tilbud. I Solrød har der ikke som i andre kommuner - været en stor stigning i arbejdskraftreserven inden for de A-kasser, der typisk organiserer personer ansat i den offentlige sektor, som fx BUPL, DSA og Lærernes a-kasse osv., der har dog været en stigning i arbejdskraftreserven for FOA, en udvikling jobcentret med fordel kan være opmærksom på (der er dog tale om få personer) 3

5 Inden for det seneste år har der været en lille stigning i langtidsledige i Solrød på niveau med Østdanmark (3 pct.). Det dækker over et lille fald i langtidsledige dagpengemodtagere og en stigning i langtidsledige kontant- og starthjælpsmodtagere. Det er Beskæftigelsesregionen vurdering, at jobcentrets store omfang af tidlig indsats for dagpengemodtagere relativt til Østdanmark - i form af afholdelse af 1. jobsamtale inden for 1 måned samt en forbedret rettidighed i høj grad er medvirkende til denne relativt gunstige udvikling. Der er imidlertid Beskæftigelsesregionens vurdering, at jobcentret med fordel kan anvende den virksomhedsrettede indsats i større omfang for at undgå at ledige kommer i arbejdskraftreserven og bliver langtidsledige og fortsat overveje, hvordan der kan etableres flere offentligt og private løntilskudspladser. Dette vil formentlig kunne medvirke til at mindske både antallet af personer i arbejdskraftreserven og antallet af langtidsledige yderligere. Såfremt jobcentret lykkes med dette, er det beskæftigelsesregionens vurdering, at målet for arbejdskraftreserven i december 2012 er realistisk. Personer på permanent forsørgelse I oktober 2011 var der i Solrød 601 personer, der modtog en permanent forsørgelse. Jobcentret har således så godt som allerede nået målet om 600 personer pr. december Antallet af borgere på permanent forsørgelse i forhold til arbejdsstyrken, er på niveau med klyngen og har været nogenlunde stabilt inden for en årrække. Antallet af personer, der modtager ledighedsydelse er steget væsentligt inden for det seneste år der er dog tale om få personer. Det er vigtigt at have fokus på kilderne til fx førtidspension, der er den største ydelsesgruppe på permanente ydelser. En af kilderne er kontanthjælps match 2 og 3. Inden for det seneste år har der i Solrød været en positiv udvikling i gruppen af kontanthjælpsmodtagere match 2 også de langvarige forløb. Der har imidlertid været en markant stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere match 3 inden for det seneste år, særligt markant inden for det seneste halve år. Der har også været en stigning blandt de langvarige forløb. En anden kilde til førtidspension er sygedagpenge. Der er fortsat en forholdsvis stor andel sygedagpengemodtagere i forhold til arbejdsstyrken i Solrød (3,4 pct.) sammenlignet med klyngen (3,0 pct.), men en lav andel langvarige forløb. Der har imidlertid været en positiv udvikling i antallet af sygedagpengemodtager inden for det seneste år også blandt de længerevarende forløb. I Beskæftigelsesplanen for 2012 har Jobcenter Solrød et mål om en uændret tilgang til permanente ydelser pr. december 2012 sammenlignet med december Det vurderer beskæftigelsesregionen er meget realistisk. Såfremt jobcentret lykkes med at få reduceret kilderne til førtidspension bl.a. via fokus på gruppen af kontanthjælpsmodtagere match 3 og derudover fortsætte den gode indsats på sygedagpengeområdet, vurderer beskæftigelsesregionen, at målet kan nås. Sygedagpengepengeforløb med en varighed over 26 uger og 52 uger Jobcentret har fastsat mål om, at antallet af sygefraværsforløb med en varighed mellem 27 og 52 uger skal reduceres til 66 fuldtidspersoner og sygefraværsforløb med en varighed over 52 uger skal reduceres til 39 fuldtidspersoner pr. december I Solrød er der i september sygedagpengemodtagere med en varighed på mellem 27 og 52 uger og 19 personer med en varighed på mere end 52 uger. 4

6 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse I oktober 2011 var der i Solrød 206 unge, der modtog offentlig forsørgelse. Jobcentret mangler således at reducere gruppen af unge med 33 personer, for at nå målet på 173 unge pr. december Ungeområdet har været og er efter beskæftigelsesregionens vurdering Jobcenter Solrøds største udfordring. 8,1 pct. af den unge befolkning i Solrød modtager i oktober 2011 offentlig forsørgelse, det er væsentlig flere end i klyngen (6,2 pct. ). Der har været en stigning i antal unge på offentlig overførselsindkomst på godt 16 pct. i perioden oktober 2010 oktober 2011 (svarende til 29 fuldtidspersoner) dog et fald på godt 3 pct. siden sidste dialogmøde. Umiddelbart er den største stigning sket blandt unge kontant- og starthjælpsmodtagere match 1 og 3, både set i forhold til for et år siden og i forhold til seneste dialogmøde. På forrige dialogmøde blev det bemærket, at en del kontanthjælpsmodtagere (match 2) ikke modtager jobsamtaler og første aktivering til tiden (dog få personer). Jobcentret har i høj grad forbedret jobsamtaler til tiden for unge kontanthjælpsmodtagere (match 2) siden seneste dialogmøde, idet alle fik deres jobsamtale til tiden i oktober På forrige dialogmøde beskrev Jobcenter Solrød en ny indsats for unge i Solrød i form af et ungeteam og et projekt ungebasen. Det er beskæftigelsesregionens vurdering, at der netop er behov for en sådan ekstra indsats for ungegruppen. Såfremt det nye projekt får succes og flere unge kontanthjælpsmodtagere får aktiveringen til tiden, er det beskæftigelsesregionens vurdering, at antallet af unge på offentlig forsørgelse pr. december 2012, kan nå det målfastsatte niveau på 188 unge. Nydanskere på offentlig forsørgelse I oktober 2011 var der i Solrød 154 nydanskere på offentlig forsørgelse. Jobcentrets mål pr. december 2011 er 122 personer. I Solrød har 4,2 pct. af befolkningen ikke-vestlig herkomst. Det er færre end i klyngen (6,8 pct.) og i Østdanmark (10,2 pct.). I Solrød er 31,4 pct. af befolkningen med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. Det er flere end i klyngen (20,3 pct.) og i Østdanmark (29,7). Derudover har der været en væsentlig stigning (17,7 pct.) i antallet af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse i Solrød i perioden oktober 2010 til oktober 2011, der ligger over udviklingen i klyngen (6,1 pct.) og Østdanmark (1,5 pct.). Personer med ikke-vestlig herkomst er således relativt overrepræsenteret i Solrød sammenlignet med klyngen og Østdanmark. Man skal dog være opmærksom på, at der er relativt få personer, hvilket gør opgørelserne usikre. Beskæftigelsesregionen er bekendt med, at jobcentret har modtaget en del kvoteflygtninge inden for det seneste år. 5

7 32 pct. af alle ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse i Solrød er jobklare ledige. En øget brug af virksomhedsrettet indsats og mentorer vil erfaringsmæssigt have god effekt på en relativ stor andel af den samlede målgruppe. Det er derfor beskæftigelsesregionens vurdering, at målfastsættelsen om maksimalt 132 ikkevestlige borgere på offentlig forsørgelse pr. december 2012 fortsat er et realistisk mål. Virksomhedsrettet aktivering Jobcenter Solrød har derudover fastsat mål om, at 23 ikke-arbejdsmarkedsparate borgere er i virksomhedsvendt aktivering i juni 2011 og at der pr december 2011 samlet set er 120 borgere er i virksomhedsvendt aktivering Ifølge jobindsats.dk var der i juni 2011 hhv. 14 indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik og 6 i privat eller offentligt løntilskud. I oktober 2011 var der 19 kontant- og starthjælpsmodtagere og 47 dagpengemodtagere i løntilskud i Solrød. Derudover var der 37 kontant- og starthjælpsmodtagere og 47 dagpengemodtagere i virksomhedspraktik i samme periode. Samlet set var der således 150 deltagere i virksomhedsvendt aktivering i oktober 2011 i Solrød. Øvrige mål Jobcentret har derudover et mål om at 120 borgere visiteres til andre aktører i

8 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 11 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Solrød Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 11 Tabel 2. Personer på midlertidige ydelser: Andel af befolkningen (16-64 år) i oktober samt udviklingen ift. samme måned året før 11 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 12 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, oktober Tabel 3. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 12 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (jan = 100) 13 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Solrød Kommune 13 Figur 4. Udviklingen i arbejdskraftreserve, antal ledighedsberørte og antal bruttoledige (fuldtidspersoner), Solrød Kommune, indekseret (jan = 100) 14 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på køn og ydelseskategori - samt udvikling ift. samme måned året før 14 Tabel 5. Personer til- og afgået arbejdskraftreserven i juli 2011, samt ændring i forhold til året før i Jobcenter Solrød og Østdanmark 14 Tabel 6. Andel af personer til- og afgået arbejdskraftreserven ift. den samlede arbejdskraftreserve i Jobcenter Solrød og Østdanmark, juli Tabel 7. Afgangen fra arbejdskraftreserven i juli 2011, i Jobcenter Solrød og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag 16 Tabel 8. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 17 Tabel 9. Ledige forsikrede i forhold til forsikringsaktive, samt arbejdskraftreservens andel af ledige, oktober Tabel Figur 5. Udvikling i langtidsledige 1 a-dagpengemodtagere, indekseret (jan = 100) 19 Figur 6. Udvikling i langtidsledige 1 jobklare (Match 1) kontant- og starthjælpsmodtagere, indekseret (jan = 100) 20 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 22 Figur 7. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), oktober Tabel 12. Personer på permanente ydelser i Solrød Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 22 Figur 8. Udviklingen i borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Solrød Kommune og Klynge 3, indekseret (jan = 100) 23 Figur 9. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Solrød Kommune 23 7

9 Tabel 13. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, sep Figur 10. Udviklingen i andelen af sygefraværsforløb over 26 uger 24 Tabel 14. Indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 24 Figur 11. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 25 Figur 12. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, okt UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 26 Figur 13. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, okt Tabel 15. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 27 Tabel 16. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 28 Tabel 17. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 28 Figur 14. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 29 Figur 15. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 29 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 30 Tabel 18. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, okt 10 - okt Figur 16. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), okt Tabel 19. Antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. den ikke-vestlige befolkning mellem 16 og 64 år. 31 Figur 17. Andel af a-dagpengemodtagere, der ikke har modtaget rettidigt tilbud i Jobcenter Solrød, september Figur 18. Andel af kontant- og starthjælpsmodtagere fordelt på matchkategori, der mangler en jobsamtale i Jobcenter Solrød, oktober Figur 19. Andel af jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Solrød, oktober Figur 20. Andel af indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Solrød, oktober Tabel 20. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 34 TIDLIG INDSATS 35 Tabel 21. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 35 8

10 Tabel 22. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 35 VIRKSOMHEDSINDSATS 36 Tabel 23. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Solrød, 3. kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 36 Tabel 24. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Solrød, 3. kvt kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 36 SELVFORSØRGELSESGRAD 37 Tabel 25. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 4. kvt Tabel 26. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt Tabel 27. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt

11 Data opdateret den Resultatoversigt - Solrød Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserven Okt A-dagpenge Okt Kontant- og starthjælp Okt Permanente forsørgelsesordninger Okt Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Okt Unge under 30 år Okt Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Okt Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Okt Kontant- og starthjælp Okt Sygedagpenge Okt Revalidering Okt Ledighedsydelse Okt Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Okt Sygedagpenge Okt Revalidering Okt Ledighedsydelse Okt Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Okt Sygedagpenge Okt Ledighedsydelse Okt Forrevalidering - fuldtidspersoner Okt Introduktionsydelse - fuldtidspersoner Okt Fleksjob - fuldtidspersoner Okt Førtidspension - fuldtidspersoner Nov Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Okt Kontant- og starthjælp, jobklar Okt Kontant- og starthjælp, indsatsklar Okt Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Okt Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Okt Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Sep Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Okt Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar januar : Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontant- og starthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. 10

12 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Solrød Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling okt okt 2011 Solrød Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 oktober 2011 Solrød Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere 353 2,7% -6% (-14%) -2% -2% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) 88 0,7% 6% (-4%) 2% -6% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) 100 0,8% -21% (-30%) 10% 9% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) 49 0,4% 390% (172%) 20% 8% - Personer på introduktionsydelse 31 0,2% 35% (15%) 8% 20% - Personer på sygedagpenge 251 1,9% -7% (-8%) -14% -11% - Personer på revalideringsydelse 19 0,1% 27% (0%) 0% -18% - I alt 891 6,9% -1% (-9%) -3% -2% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Bemærk, at målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 4kvt2011 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts 2011 Tabel 2. Personer på midlertidige ydelser: Andel af befolkningen (16-64 år) i oktober samt udviklingen ift. samme måned året før Solrød Kommune Solrød Andel af befolkningen Klyngen Østdanmark Solrød Udvikling i procent-point Klyngen Østdanmark -Dagpengemodtagere* 2,6% 2,2% 3,2% -0,2-0,1-0,1 -Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) 0,7% 0,6% 1,3% 0,0 0,0-0,1 -Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) 0,8% 0,7% 1,8% -0,2 0,1 0,1 -Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) 0,4% 0,4% 0,8% 0,3 0,1 0,1 -Personer på introduktionsydelse 0,2% 0,1% 0,1% 0,1 0,0 0,0 -Personer på sygedagpenge* 1,8% 1,5% 1,9% -0,1-0,2-0,3 -Personer på revalideringsydelse 0,1% 0,1% 0,2% 0,0 0,0-0,1 - I alt 6,6% 5,6% 9,4% -0,1-0,2-0,2 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Tallene for dagpenge- og sygedagpengemodtagere er fra september

13 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, oktober % Dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere 4,2% 4% 4% 1,2% 3% 3% 2% 2% 1,8% 0,1% 2,4% 0,4% 2,4% 0,5% 2,0% 0,3% 2,2% 0,4% 2,7% 0,7% 2,3% 0,5% 2,8% 0,6% 2,3% 0,5% 3,0% 1% 1% 1,6% 2,0% 1,9% 1,8% 1,8% 1,9% 1,8% 2,3% 1,9% 0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Danm arks statistik og egne bere gninge r Tabel 3. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Solrød Kommune Klyngen Sjælland Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis okt-10 okt-11 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (-26%) -1% -1% 1% Kontant- og starthjælpsmodtagere % (-8%) 4% 4% -4% I alt % (-23%) 0% 0% 0% Kommunens mål: 317 personer i arbejdskraftreserven i december 2011 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Solrød 2011 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

14 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (jan = 100) 300 Solrød Klyngen Østdanmark 250 Indeks jan-09 feb-09 mar-09 Kilde: Jobindsats.dk apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt- 10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug- 11 sep-11 okt-11 Figur 3. U dviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Solrød Kommune 300 A-dagpenge Kontanthjælp 250 Indeks jan-09 feb-09 mar-09 Kilde: Jobindsats.dk apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt

15 Figur 4. Udviklingen i arbejdskraftreserve, antal ledighedsberørte og antal bruttoledige (fuldtidspersoner), Solrød Kommune, indekseret (jan = 100) 250 Arbejdskraftreserven Ledighedsberørte Bruttoledige (fuldtidspersoner) Indeks jan-09 mar-09 Kilde: Jobindsats.dk maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på køn og ydelseskategori - samt udvikling ift. samme måned året før Solrød Kommune Andel af den samlede arbejdskraftreserve, okt 11 A-dagpenge Kontant- og starthjælp Den procentvise udvikling i antallet fra okt 10 til okt 11 A-dagpenge Kontant- og starthjælp Kvinder 47,2% 7,7% 23,9% -18,5% Mænd I alt (antal personer) Kilde: Jobindsats.dk 33,9% (232) 11,2% (54) -32,6% 39,1% -8,3% 8,0% Tabel 5. Personer til- og afgået arbejdskraftreserven i juli 2011, samt ændring i forhold til året før i Jobcenter Solrød og Østdanmark Tilgang Afgang Ydelsesgruppe Solrød Østdanmark Solrød Østdanmark Antal Ændring i pct. ift. jul 10 Antal Ændring i pct. ift. jul 10 Dagpengemodtagere 45 32,4% 23,0% 96 28,0% 32,1% Kontanthjælpsmodtagere 10-9,1% -5,1% 18-33,3% -10,0% I alt 55 22,2% 13,9% ,8% 18,5% Kilde: BrHS på b aggrund af DREAM 14

16 Tabel 6. Andel af personer til- og afgået arbejdskraftreserven ift. den samlede arbejdskraftreserve i Jobcenter Solrød og Østdanmark, juli 11 Ydelsesgruppe Dagpengemodtagere 18% 17% 38% 36% Kontanthjælpsmodtagere 13% 14% 23% 26% I alt 17% 16% 34% 33% Kilde: BrHS på b aggrund af DREAM Andel (tilgang ift. hele arbejdskraftreserven) Solrød Østdanmark Solrød Andel (afgang ift. hele arbejdskraftreserven) Østdanmark 15

17 Tabel 7. Afgangen fra arbejdskraftreserven i juli 2011, i Jobcenter Solrød og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Solrød Østdanmark Solrød Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse 87 90,6% 87,4% 10 55,6% 50,4% Uddannelse* 0 0,0% 0,5% 1 5,6% 2,4% Ledighed 2 2,1% 4,3% 1 5,6% 4,6% Match 2 / match 3 0 0,0% 0,0% 4 22,2% 40,9% Barselsdagpenge 1 1,0% 0,6% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 5 5,2% 6,1% 0 0,0% 0,2% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 1 1,0% 0,7% 0 0,0% 0,0% Øvrige 0 0,0% 0,4% 2 11,1% 1,4% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: BrHS på b aggrund af DREAM 16

18 Tabel 8. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, oktober 2011 personer Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -8,1% (-25,6%) -1% 1% Selvstændige 26 10,9% 7,3% 6,2% -13,3% (-13,3%) -9% 2% Dana, A-Kasse For Selvstændige 5 2,1% 1,2% 1,4% -37,5% (-44,4%) 0% 11% ASE 21 8,8% 6,0% 4,8% -4,5% (0,0%) -11% 0% Akademikere 10 4,2% 22,8% 15,5% -9,1% (-23,1%) -6% 6% Akademikernes A-Kasse 0 0,0% 6,9% 5,3% 100,0% (-100,0% 10% 11% CA, A-kasse 0 0,0% 4,1% 1,9% 100,0% (-100,0% -12% 4% Ingeniørernes A-Kasse 7 2,9% 5,3% 2,2% 75,0% (40,0%) -20% -8% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 0 0,0% 2,7% 2,2% - (-) -12% 2% Magistrenes A-Kasse 3 1,3% 3,8% 3,9% - (-) 8% 11% Funktionærer og tjenestemænd 14 5,9% 10,2% 9,9% -36,4% (-33,3%) 34% 21% BUPL, A-kasse 5 2,1% 1,3% 1,8% 25,0% (-28,6%) 183% 62% Danske Sundhedsorg. A-kasse Lærernes A-kasse Solrød 0 0,0% 1,0% 0,9% -100,0% (-) 18% 5% 0 0,0% 1,9% 1,8% - (-) 100% 41% FTF- A-kasse 9 3,8% 6,0% 4,5% -35,7% (-35,7%) 18% 3% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 0 0,0% 0,1% 1,0% - (-) -67% 47% HK /Danmarks A-kasse 52 21,8% 11,2% 11,5% 30,0% (-3,7%) -8% 2% Tekniske funktionærer 25 10,5% 10,6% 7,9% -24,2% (-16,7%) -5% -3% Business Danmarks A-Kasse 5 2,1% 1,8% 0,8% -44,4% (-44,4%) -4% -10% Min A-kasse 5 2,1% 2,4% 1,8% 0,0% (0,0%) 22% 6% Funkt. og Servicef. A-kasse Solrød Klynge 3 Østdanmark Udvikling ift. samme måned året før Østdanmark Solrød Klynge 3 0 0,0% 0,4% 1,0% 100,0% (-100,0% -8% 8% Ledernes A-kasse 8 3,4% 4,1% 2,3% -20,0% (60,0%) -14% -4% Teknikernes A-Kasse 7 2,9% 1,9% 1,9% 16,7% (-12,5%) -9% -10% Byggefagene 3 1,3% 1,0% 2,2% - (-62,5%) -43% -17% Byggefagenes A-Kasse 0 0,0% 0,3% 1,3% - (-100,0%) -59% -15% El-Fagets A-Kasse 3 1,3% 0,7% 0,9% - (-) -28% -20% Metalarbejdernes A-Kasse 5 2,1% 1,9% 2,8% -28,6% (-58,3%) -18% -20% Faglig Fælles (3F) A-kasse* Fødevareforbundet NNF s A-kasse FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 35 14,7% 10,7% 19,6% -31,4% (-44,4%) -12% -12% 0 0,0% 0,0% 0,9% - (-) -100% 4% 12 5,0% 3,4% 5,9% 140,0% (-42,9%) 80% 30% Øvrige 39 16,4% 18,9% 17,6% -27,8% (-32,8%) 3% 7% Det Faglige Hus 5 2,1% 4,1% 4,8% -37,5% (0,0%) 6% 18% Frie Funktionærers A-kasse 0 0,0% 2,0% 1,3% - (-) 18% 9% Kristelig A-Kasse 34 14,3% 12,7% 11,4% -26,1% (-35,8%) 1% 3% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Faglig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-Byg (TIB) a-kasse Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

19 Tabel 9. Ledige forsikrede i forhold til forsikringsaktive, samt arbejdskraftreservens andel af ledige, oktober 2011 Ledige ift. forsinkringsaktive Solrød Klynge 3 Østdanmark Østdanmark Forsikrede ledige i alt 5,2% 4,9% 7,3% 54,6% 52,5% 54,7% Selvstændige 4,6% 4,4% 5,5% 76,5% 53,3% 55,9% Dana, A-Kasse For Selvstændige 4,2% 4,0% 6,2% 83,3% 61,5% 60,0% ASE 4,7% 4,5% 5,3% 75,0% 51,8% 54,8% Akademikere 2,7% 4,1% 6,7% 41,7% 49,1% 52,0% Akademikernes A-Kasse 3,6% 3,8% 6,7% 0,0% 46,6% 49,7% CA, A-kasse 4,0% 4,6% 6,3% 0,0% 49,8% 51,4% Ingeniørernes A-Kasse 2,3% 3,2% 4,1% 100,0% 50,9% 53,0% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 0,0% 7,0% 10,7% - 53,4% 56,5% Magistrenes A-Kasse 0,0% 4,9% 8,7% - 48,0% 52,7% Funktionærer og tjenestemænd 2,9% 3,3% 4,4% 33,3% 44,9% 50,9% BUPL, A-kasse 5,1% 3,0% 4,8% 45,5% 45,3% 53,7% Danske Sundhedsorg. A-kasse 1,2% 1,7% 2,2% 0,0% 35,1% 44,1% Danmarks Lærerers Fælles A-kasse 2,0% 3,4% 4,7% 0,0% 51,1% 47,7% FTF- A-kasse 2,9% 4,3% 5,2% 42,9% 47,5% 52,6% Socialpæd. landsdækkende A-Kasse 5,2% 2,7% 5,5% 0,0% 13,0% 52,2% HK /Danmarks A-kasse 6,9% 5,7% 7,4% 65,0% 53,1% 56,1% Tekniske funktionærer 4,0% 4,5% 5,5% 52,1% 53,6% 56,8% Business Danmarks A-Kasse 4,5% 6,1% 6,0% 62,5% 55,3% 55,5% Min A-kasse 4,7% 4,9% 5,1% 50,0% 62,2% 59,5% Funktionærernes og Servicef. A-kasse 0,0% 5,3% 7,3% - 31,4% 59,4% Ledernes A-kasse 3,0% 3,5% 3,9% 40,0% 50,2% 52,0% Teknikernes A-Kasse 11,0% 7,1% 11,5% 70,0% 59,8% 60,4% Byggefagene 5,1% 6,6% 9,4% 37,5% 32,5% 50,2% Byggefagenes A-Kasse 7,1% 8,2% 11,7% 0,0% 20,0% 50,5% El-Fagets A-Kasse 3,9% 5,4% 7,3% 75,0% 47,4% 49,8% Metalarbejdernes 4,2% 6,3% 7,6% 50,0% 47,1% 53,7% Faglig Fælles (3F) 11,5% 9,3% 12,9% 48,6% 59,1% 55,7% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 12,0% 8,5% 11,9% 0,0% 0,0% 60,9% FOA - Fag og Arbejdes A-kasse 5,1% 4,1% 6,3% 46,2% 48,1% 50,4% Øvrige 6,3% 7,3% 9,3% 46,4% 57,0% 58,4% Det Faglige Hus 3,0% 7,1% 8,8% 45,5% 58,8% 59,6% Frie Funktionærers A-kasse 4,9% 5,4% 6,7% 0,0% 52,5% 53,9% Kristelig A-Kasse 8,2% 7,9% 10,1% 52,3% 57,2% 58,4% Kilde: Jobindsats.dk, dst.dk og egne beregninger Reservens andel af ledige forsikrede Solrød Klynge 3 18

20 Tabel 10. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe oktober 2011 oktober 10 - oktober 11 Solrød Klyngen Østdanmark Solrød Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (Andel) 34,0% 33,0% 33,7% 2,0 (3,1) 3,0 2,1 (Antal) ,3% (-9,2%) 6,9% 3,6% (Andel) 35,6% 29,8% 33,8% 5,6 (15,6) 6,1 3,5 (Antal) ,2% (47,6%) 25,4% 2,3% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note : Andele ne er udregnet ift. hver af d e fire målgrupp er. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 35,6 % ud af de udelukkend e jobklare kontant- og starthjælpsmodtage re i Jo bcente r Solrød, der har været le dige/a ktiverede i minimum 80 pct. a f tiden inden for de seneste 52 uger fra o g med sidste uge i oktober Note : Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sid ste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig o m udviklin gen fra feb ruar 2011 Figur 5. Udvikling i langtidsledige 1 a-dagpengemodtagere, indekseret (jan = 100) 600 Solrød Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt

21 Figur 6. Udvikling i langtidsledige 1 jobklare (Match 1) kontant- og starthjælpsmodtagere, indekseret (jan = 100) Indeks jan-09 feb-09 mar-09 Kilde: Jobindsats.dk Solrød Klyngen Østdanmark apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt

22 Tabel 11. Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Solrød, fordelt på ydelsestype, køn og alder Udvikling i antal Langtidsledigheds- Langtidsledigheds- Solrød Langtidsledige 1) langtidsledige procent 2) procent 2) oktober oktober 2010 oktober 2011 I alt 159 3% 1,5% 1,5% år % 0,5% 1,3% år 8-11% 1,7% 1,5% år 37-3% 1,6% 1,5% år 34-19% 1,3% 1,0% år 49 2% 2,0% 2,0% 60 år og derover 17 42% 1,4% 1,9% Dagpengemodtagere 3) 128-2% 1,6% 1,5% Kontanthjælpsmodtagere 31 29% 0,2% 0,3% Mænd 80-8% 1,6% 1,5% år % 0,5% 2,0% år 5-29% 2,6% 1,9% år 10-23% 1,1% 0,9% år 9-59% 1,4% 0,6% år 30-6% 2,6% 2,5% 60 år og derover 15 67% 1,8% 3,0% Dagpengemodtagere 3) 63-16% 1,9% 1,6% Kontanthjælpsmodtagere 17 42% 0,2% 0,3% Kvinder 79 16% 1,3% 1,5% år 0-0,0% 0,0% år 3-0,0% 1,1% år 27 8% 2,0% 2,1% år 25 25% 1,2% 1,5% år 19 19% 1,3% 1,6% 60 år og derover 0-100% 0,8% 0,0% Dagpengemodtagere 3) 65 16% 1,3% 1,5% Kontanthjælpsmodtagere 14 17% 0,2% 0,3% Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland på baggrund af Jobindats og statistikbanken 1) Langtidsledige er opgjort som personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år 2) Langtidsledighedsprocent er beregnet i forhold til arbejdsstyrken 3) Langtidsledighedsprocent for dagpengemodtagere er beregnet i forhold til forsikringsaktive 21

23 Personer på permanente ydelser Figur 7. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), oktober % 7% Andel i fleksjob og på ledighedsydelse 6,8% Andel borgere på førtidspension 7,3% 6% 5% 4% 4,2% 5,3% 3,8% 4,7% 4,8% 5,4% 4,5% 4,6% 4,8% 6,0% 3% 2% 3,3% 3,8% 3,0% 3,6% 4,2% 3,6% 3,6% 3,7% 1% 0% 0,9% 1,5% 0,8% 1,0% 2,0% 1,2% 0,9% 1,1% 1,1% 1,4% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyng en Østdanmark Kilde : Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 12. Personer på permanente ydelser i Solrød Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal okt okt 2011 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe okt 2011 Solrød Klyngen Østdanmark Solrød Klyngen Østdanmark - Førtidspension 464-2% (-1%) -2% -2% 3,6% 3,7% 6,0% - Fleksjob 107 4% (4%) 1% -2% 0,8% 0,9% 1,0% - Ledighedsydelse 30 11% (3%) -1% 9% 0,2% 0,2% 0,3% I alt 601-1% (0%) -1,3% -1,2% 4,6% 4,8% 7,3% Kommunens mål: 600 personer på permanente forsørgelsesydelser i december 2011 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik, Beskæftigelsesplan for Solrød 2011 og egne be regninger * Anvendt befolknin gstal er fra 1/ Aldera fgrænsn ingen år ve drører u delukkende be folkningstallene, og ikke antallet af modtage re af offent lige forsørgelsesydelser Note : Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogm øde. I det te tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

24 Figur 8. Udviklingen i borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Solrød Kommune og Klynge 3, indekseret (jan = 100) 120 Fleksjob og Ledighedsydelse, Solrød Førtidspension, Solrød Fleksjob og Ledighedsydelse, Klynge 3 Førtidspension, Klynge Indeks Kild e: Jobin dsats.dk jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan- 11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 Figur 9. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Solrød Kommune 60 Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kild e: Jobin dsats.dk 17 feb 09 - jan 10 mar 09 - feb apr 09 - mar 10 maj 09 - apr 10 jun 09 - maj 10 jul 09 - jun aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb 11 apr 10 - mar maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt

25 Tabel 13. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, sep 11 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Solrød Kommune Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger % 8% -3% (10%) -30% (-10%) % 12% -19% -20% % 14% -13% -18% Note : Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogm øde. I det te tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februa r 2011 Figur 10. Udviklingen i andelen af sygefraværsforløb over 26 uger 40% Solrød Kommune Klyngen Region Sjælland Østdanmark 35% 30% 25% 28,2% 26,6% 24,6% 20% 15% 10% 5% 0% jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 Kilde: Jobindsats.dk Tabel 14. Indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe september 2011 september 10 - september 11 Solrød Klyngen Østdanmark Solrød Klyngen Østdanmark Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) (Andel) 55,1% 52,4% 60,9% -5,2 (-4,4) 0,2-2,0 (Antal) ,9% (-30,8%) 11,8% 6,5% Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 74,4% 65,8% 69,2% 31,6 (34,4) 2,2 0,3 (Antal) ,7% (700,0%) 22,0% 8,3% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note : Andele ne er udregnet ift. hver af d e to matchgrup per. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 55, 1% ud a f de udelukken de indsatsklare kontan t- og start hjælpsm odtagere (match 2) i Jobcenter So lrød, som har modtaget ydelse n (kontant- og starthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i m ere end 40 uger. 24

26 Figur 11. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 140 Solrød Klyngen Østdanmark 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk Figur 12. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, okt ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 3,2% 3,7% 2,5% 2,8% 4,3% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 2,8% 2,8% 3,4% 3,0% 4,2% ,5% 0,0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Danm arks statistik og egne bere gninge r 25

27 Unge på overførselsindkomst Figur 13. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, okt 11 12% 10% A-Dagpenge Kth/sth: Match 1 Kth/sth: Match 2 Kth/sth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 10,7% 9,6% 8% 6% 6,5% 6,6% 5,4% 6,8% 5,9% 5,4% 8,1% 6,2% 4% 2% 0% Allerød Egedal Gentofte Kilde: Jo bindsats.dk og egne be regninger Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark 26

28 Tabel 15. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Solrød Kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis %-vis okt-10 okt-11 %-vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,6% (-14,1%) -3% -2% Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) ,4% (19,4%) 0% -7% Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) ,6% (-28,3%) 19% 18% Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) ,0% (200,0%) 23% 6% Introduktionsydelsesmodtagere ,0% (15,4%) 31% 33% Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,0% (-33,3%) -11% -13% ,0% (-100,0% -2% -13% ,3% (0,0%) -6% -14% (-100,0%) 100% 10% ,0% (75,0%) -25% -10% ,9% (-5,9%) 1% 4% I alt ,4% (-3,3%) 4% 0% Kommunens mål: 173 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2011 Kilde: Jobindsats.dk, Beskæftigelsesplan for Solrød 2011 og egne bereg ninge r Note : Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogm øde. I det te tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

29 Tabel 16. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Solrød Kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis %-vis okt-10 okt-11 %-vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,0% (-20,6%) 10% 0% Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) ,1% (28,6%) 5% -8% Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) ,3% (-20,0%) 19% 17% Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister (300,0%) 11% 10% ,9% (42,9%) 24% 23% 1 1 0,0% (0,0%) -2% -10% (-) 10% -19% ,0% (-23,1%) -6% -11% (-100,0%) 100% 17% ,0% (100,0%) -21% -6% ,5% (-22,2%) 3% 2% I alt ,4% (-5,2%) 7% 1% Kilde: Jobindsats.dk Note : Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogm øde. I det te tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts Tabel 17. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Solrød Kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis %-vis okt-10 okt-11 %-vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,3% (-6,7%) -23% -6% Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) ,6% (13,6%) -3% -7% Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) ,3% (-31,6%) 19% 18% Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,0% (166,7%) 31% 3% 5 5 0,0% (-16,7%) 36% 42% ,7% (-50,0%) -27% -20% ,0% (-100,0% -3% -12% ,1% (60,0%) -7% -19% (-) 100% -10% ,0% (50,0%) -33% -23% 9 9 0,0% (12,5%) -1% 6% I alt ,9% (-1,7%) 1% 0% Kilde: Jobindsats.dk Note : Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogm øde. I det te tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

30 Figur 14. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 160 Solrød Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun- 10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug- 11 sep-11 okt-11 Figur 15. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 300 A-dagpenge Kontanthjælp mv. (match 1) Kontanthjælp mv. (match 2) Kontanthjælp mv. (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 250 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 29

31 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 18. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, okt 10 - okt 11 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere* Ydelsesgruppe okt 11 Solrød Klynge Østdanmark Solrød Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontantog starthjælpsmodtagere Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister 36 12,5% (16,1%) 6,9% 2,9% 6,9% 3,8% 5,9% 14 27,3% (-12,5%) 2,4% -9,6% 2,7% 1,4% 2,9% 13-23,5% (-31,6%) 9,3% 7,1% 2,5% 2,3% 4,6% 8 100,0% (100,0%) 25,3% 0,2% 1,5% 1,6% 2,4% 31 34,8% (14,8%) 7,0% 19,1% 6,0% 1,4% 0,8% 1 0,0% (0,0%) -35,0% -29,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0 - (-) -7,1% -17,1% 0,0% 0,1% 0,1% 12 9,1% (-7,7%) -7,5% -5,6% 2,3% 1,4% 2,3% 2 - (0,0%) -50,0% 0,5% 0,4% 0,1% 0,3% 1 0,0% (0,0%) 10,8% 5,2% 0,2% 0,7% 0,5% 36 16,1% (12,5%) 8,1% 4,1% 6,9% 6,2% 8,8% I alt ,7% (5,5%) 6,1% 1,5% 29,7% 19,1% 28,6% Kommunens mål: 122 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2011 Kilde: Jobindsats, Danma rks statistik, Beskæft igelsesp lan for Solrød 2011 og egne b eregninger *Befolkningstal er f ra 1/ og inklud erer alle ikke-vestlige in dvand rere og efterkom mere m l år. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolknin gstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlig e forsørgelsesyd elser Note : Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sid ste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig o m udviklin gen fra m arts

32 Figur 16. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), okt % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 4,9% 13,0% 5,2% 10,2% 8,6% 12,2% 6,6% 14,1% 2,6% 6,2% 7,9% 14,6% 7,4% 14,3% 4,2% 10,3% 6,8% 12,2% 10,2% 17,2% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Danm arks statistik og egne bere gninge r Tabel 19. Antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. den ikkevestlige befolkning mellem 16 og 64 år. Andel borgere på offentlig forsørgelse Solrød 31,4% Allerød 26,5% Egedal 23,3% Gentofte 14,7% Hørsholm 22,5% Lejre 35,6% Lyngby-Taarbæk 21,5% Rudersdal 20,4% Klynge 20,3% Østdanmark 29,7% Kilde: BrHS på baggrund af jobindsats.dk 31

33 Indsats til tiden Figur 17. Andel af a-dagpengemodtagere, der ikke har modtaget rettidigt tilbud i Jobcenter Solrød, september % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: Jobindsats.dk Under 30 år; 6% Over 30 år; 9% I alt 9% Under 30 år; 18% Over 30 år; 4% Jobsamtaler Første aktivering Gentagen aktivering I alt 7% Under 30 år; 7% Over 30 år; 1% I alt 2% Figur 18. Andel af kontant- og starthjælpsmodtagere fordelt på matchkategori, der mangler en jobsamtale i Jobcenter Solrød, oktober % 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% Kilde: Jobindsats. dk Under 30 år; 0% Over 30 år; 5% I alt 2% Under 30 år; 0% Over 30 år; 0% Jobklare Indsatsklare Midlertidigt passive I alt 0% Under 30 år; 0% Over 30 år; 0% I alt 0% 32

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere