Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010

2 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter Gentoftes resultater af indsatsen baseret på: Den seneste Resultatoversigt Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside I notatet sammenlignes Jobcentrets resultater med gennemsnittet i Østdanmark, Region Hovedstaden samt Klyngen. Klyngen refererer til den landsdækkende klynge af jobcentre med samme rammevilkår 1, som ud over Jobcenter Gentofte består af jobcentrene i Allerød, Egedal, Hørsholm, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Solrød kommuner. 1. Sammenfatning og udfordringer Med udgangspunkt i de seneste resultater af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Gentofte er det Beskæftigelsesregionens samlede vurdering, at : Gentofte Kommune har en forholdsvis lav andel af befolkningen inden for tre ministermål og generelt for alle forsørgelsesområder Jobcentrets samlede målgruppe er og er steget 25 procent det seneste år Det er lykkedes Jobcenter Gentofte at dæmpe stigningen i ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere Ledigheden i Gentofte Kommune var 2,7 procent i februar 2010 og er fortsat lavere end samlet for Østdanmark (4,3 procent) Den samlede arbejdskraftreserve er i Gentofte Kommune 483 og er steget 74 procent det seneste år og dermed næsten lige så meget som den generelle ledighedsstigning på 77,6 procent Arbejdskraftreserven er steget mest for dagpengemodtagere Jobcenter Gentofte ligger på niveau med klyngen og Østdanmark for tidlige jobsamtaler og tidlig aktivering for dagpengemodtagere. Jobcentret har flere tidlige samtaler med kontanthjælpsmodtagere end klyngen og Østdanmark, men mindre tidlig aktivering af kontanthjælpsmodtagere Gentofte Kommune har haft en meget positiv udvikling i de lange sygefraværsforløb med et fald på 9 procent i sygefraværsforløb på over 26 uger - og et fald på 12 procent i sygedagpengeforløb på over 52 uger Gentofte Kommune har en lav andel af unge på overførselsindkomst, men har haft en større stigning (fra 188 til 312) det seneste år end klyngen og Østdanmark Stigningen har været mest markant for de unge dagpengemodtagere (fra 44 til 110) Jobcenter Gentofte har i februar 2010 manglende rettidighed for såvel jobsamtaler som for 1. aktivering for dagpengemodtagere Jobcentret har i februar 2010 fortsat manglende rettidighed for 1. aktivering af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og især for aktivering af ikkearbejdsmarkedsparate Aktiveringsgraden for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er lav og væsentlig lavere end for klyngen 1 Jobindsats.dk 2/23

3 Selvforsørgelsen efter 1 år har været faldende for såvel dagpengemodtagere som for kontanthjælpsmodtagere. Det gælder i øvrigt generelt for Østdanmark. Jobcenter Gentofte har især udfordringer i forhold til Arbejdskraftreserven stiger stort set i samme tempo som den generelle ledighed Særlig kraftig stigning i arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere Relativ stor stigning i antal unge på overførselsindkomst Den forholdsvis høje andel 53,8 procent - af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som har været på kontanthjælp i mere end 1 år Manglende rettidighed i februar 2010 for jobsamtaler og 1. aktivering af dagpengemodtagere Fortsat manglende rettidighed i aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere 3/23

4 2. Målgruppe for Jobcenter Gentofte Målgruppen for Jobcenter Gentoftes indsats er samlet på og udgør 5,2 procent af befolkningen mellem 16 og 64 år. Tabel 1a: Målgruppe for Jobcenter Gentoftes indsats, februar 2010 samt udviklingen i forhold til året før. Gentofte kommune Fuldtidspersoner 1 februar 2010 Andel af befolkningen 2 Udvikling feb feb 2010 Gentofte Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere 944 2,2% 70% 73% 61% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) 240 0,5% 40% 16% 18% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) 395 0,9% 8% 17% 9% - Personer på introduktionsydelse 20 0,0% -20% 25% 22% - Personer på ledighedsydelse 41 0,1% 37% 23% 14% - Personer på sygedagpenge 582 1,3% -5% -2% -7% - Personer på revalideringsydelse 50 0,1% 0% -2% -4% - Jobcentrets samlede målgruppe ,2% 25% 24% 19% - Førtidspension ,2% 2% 0% -1% - Fleksjob 302 0,7% 2% 1% 1% og egne beregninger. 1. Opgørelser af antal fuldtidspersoner er inklusive aktiverede. 2. Bemærk, at målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrund (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent anvendes (hvor arbejdsstyrken anvendes). 3. Opgørelse af førtidspensionister er for marts Tabel 1b: Målgruppernes anden af befolkningen (16-64 år) i Gentofte Kommune, februar Gentofte kommune Andel af befolkningen Udvikling i procent-point Gentofte Klyngen Østdanmark Gentofte Klyngen Østdanmark -Dagpengemodtagere 2,2% 2,2% 3,4% 0,9 0,9 1,3 -Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) 0,5% 0,6% 1,5% 0,1 0,1 0,2 -Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) 0,9% 1,4% 2,2% 0,1 0,7 0,2 -Personer på introduktionsydelse 0,0% 0,1% 0,1% 0,0 0,0 0,0 -Personer på ledighedsydelse 0,1% 0,2% 0,3% 0,0 0,0 0,0 -Personer på sygedagpenge 1,3% 1,9% 2,3% -0,1 0,0-0,2 -Personer på revalideringsydelse 0,1% 0,2% 0,3% 0,0 0,0 0,0 -Jobcentrets samlede målgruppe 5,2% 5,9% 10,0% 1,0 1,2 1,5 -Førtidspension* 3,2% 3,9% 6,1% 0,0 0,0 0,0 -Fleksjob 0,7% 1,0% 1,0% 0,0 0,0 0,0 og egne beregninger Opgørelse af førtidspensionister er for marts For målgruppen for Jobcenter Gentoftes indsats gælder: Gentofte Kommune har en forholdsvis lav andel for alle ydelsestyper. Samlet er andelen 5,2 procent (eksklusive førtidspension og fleksjob) og dermed lavere end for såvel klyngen som Østdanmark 4/23

5 For dagpengemodtagere er andelen i Gentofte Kommune 2,2 procent af befolkningen, og andelen er dermed på niveau med jobcentrene i klyngen og lavere end samlet for Østdanmark Gentofte Kommune har fra februar 2009 til februar 2010 haft en større stigning i antallet af dagpengemodtagere (70 procent) end samlet for Østdanmark, men på niveau med klyngen. Ifølge Jobcenter Gentoftes Resultatrevision hænger det sammen med, at den stigende ledighed forholdsvis sent ramte Gentofte Kommune Gentofte Kommune har haft en markant større stigning (40 procent) i arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere end såvel klyngen som Østdanmark. Ifølge Jobcentrets Resultatrevision gælder det samme som for dagpengemodtagere: Den stigende ledighed ramte Gentofte forholdsvis sent Gentofte har haft et fald i modtagere af sygedagpenge på 5 procent. Det er større end faldet for klyngen (2 procent), men lidt mindre end samlet for Østdanmark (7 procent) Gentofte Kommune har haft en mindre stigning 8 procent i antallet af ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere end klyngen (17 procent) og Østdanmark (9 procent). De tre største målgrupper for jobcentrets indsats er dagpengemodtagere (944), kontant- og starthjælpsmodtagere (i alt 635) og sygedagpengemodtagere (582). 3. Udviklingen i ledighed 2 Ledigheden i Gentofte Kommune var i februar i år 2,7 procent (faktuel ledighed), svarende til 927 fuldtidsledige. Ledigheden er dermed under niveauet for Østdanmark (4,3). Ledigheden er dog det seneste år steget mere 77,6 procent i Gentofte Kommune end samlet for Østdanmark (55,2 procent). Jobcenter Gentofte konstaterer da også i Resultatrevisionen for 2009, at stigningen i ledigheden for arbejdsmarkedsparate dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere har ramt Gentofte Kommune senere end generelt for Østdanmark. Ledigheden er det seneste år steget stort set lige meget for dagpengemodtagere 77,5 procent og for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 79,1 procent. For Østdanmark gælder, at ledigheden det seneste år er steget næsten dobbelt så meget for dagpengemodtagere (62,3 procent) som for kontanthjælpsmodtagere (33,3 procent). Ledigheden i Gentofte er næsten den samme for mænd (2,8 procent) som for kvinder (2,6 procent). Højest ledighed mellem 3,1 og 3,8 procent - har mænd i aldersgrupperne 25 til 29 år, 30 til 39 år og mellem 50 og 59 år. Den største stigning det seneste år er sket for mænd over 60 år (218,2 procent) og for mænd mellem 16 og 24 år (173,3 procent). Begge grupper er dog forholdsvis små. Der er 222 forsikrede ledige akademikere (omregnet til fuldtidspersoner), og denne gruppe udgør 27,5 procent af de ledige. Ledigheden blandt akademikere er 2,8 procent i Gentofte Kommune, mens den er 3,9 procent i Østdanmark. 2 Kilde: Den aktuelle ledighedsstatistik fra Danmarks Statistik, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside. 5/23

6 De største enkeltgrupper af forsikrede ledige og deres ledighedsniveau er tal for Østdanmark i parantes: 222 akademikere ledighed 2,8 procent (Østdanmark: 3,9 procent) 90 HK ere ledighed 5,4 procent. (Østdanmark: 4,2 procent) 82 3F ere ledighed 15,1 procent (13,2 procent) 66 medlemmer af Kristelig A-kasse ledighed 4,4 procent (5,4 procent) 66 medlemmer af FTFA ledighed 3,8 (3,0 procent) 4. Arbejdskraftreserven Set i lyset af den stigende ledighed er det vigtigt at begrænse arbejdskraftreserven ved at sikre en tidlig indsats, så de ledige kommer hurtigst muligt tilbage i job, og at begrænse langtidsledigheden. Arbejdskraftreserven er i Gentofte Kommune på 483, og dens andel af arbejdsstyrken i Gentofte (1,4 procent) er på niveau med gennemsnittet for klyngen og under gennemsnittet for Østdanmark. Figur 1: Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken i Gentofte Kommune, klyngen og Østdanmark, februar Dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere 3,0% 2,8% 2,5% 2,0% 1,8% 1,06% 1,5% 1,0% 0,5% 1,2% 0,13% 1,11% 1,4% 0,25% 1,19% 1,4% 0,34% 1,08% 1,1% 0,23% 0,91% 1,5% 0,31% 1,18% 1,5% 0,45% 1,07% 1,3% 0,38% 0,92% 0,41% 1,34% 1,4% 0,33% 1,09% 1,73% 0,0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm, Danmarks statistik og egne beregninger Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark 6/23

7 Tabel 2: Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori samt udviklingen i forhold til samme måned året før. Ydelsesgruppe Gentofte kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark feb-09 feb-10 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere % 128% 97% 108% Kontant- og starthjælpsmodtagere % 21% 33% 33% I alt % 89% 65% 71% Kommunens mål: 421 personer i arbejdskraftreserven i december 2010 Kilde: Jobindsats, egne beregninger og Beskæftigelsesplan Gentofte For udviklingen i arbejdskraftreserven gælder: Den samlede arbejdskraftreserve er i Gentofte Kommune steget 74 procent det seneste år og dermed næsten lige så meget som den generelle stigning i ledigheden på 77,6 procent Den største stigning i arbejdskraftreserven i Gentofte er både faktuelt (368) og procentvis (93 procent) sket blandt dagpengemodtagere (Figur 1 og Tabel 2) Arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere er steget mindre i Gentofte Kommune end i klyngen, Region Hovedstaden og i Østdanmark Stigningen i arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere i Gentofte er på niveau med Hovedstaden og Østdanmark, men højere end for klyngen Udviklingen i arbejdskraftreserven i efteråret 2009 har betydet, at forskellen i udvikling mellem Gentofte, klyngen og Østdanmark er indsnævret meget (Figur 2) Nydanskere med ikke-vestlig baggrund udgør 11,2 procent (41 personer) af arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere og 16,6 procent (26 personer) af arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere. Ikke-vestlige nydanskere udgør 8 procent af befolkningen i Gentofte Kommune og er således overrepræsenteret i arbejdskraftreserven. Mens der er sket en stigning i arbejdskraftreserven for alle andre grupper, er der sket et fald for kontant- og starthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund. Gruppen er dog lille. 7/23

8 Figur 2: Arbejdskraftreservens andel af alle ledige, januar 2008 til februar Gentofte Klyngen Østdanmark Andel jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 Figur 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven i Gentofte Kommune, opgjort på forsørgelsestype, indekseret (januar 2008=100). A-dagpenge Kontanthjælp nov-09 dec-09 jan-10 feb Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 8/23 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 77

9 Tabel 3: Arbejdskraftreserven fordelt på etnicitet og ydelseskategori samt udvikling i forhold til samme måned året før. Gentofte kommune Personer med dansk og vestlig oprindelse Personer med ikke-vestlig oprindelse I alt (antal personer) Andel af den samlede arbejdskraftreserve, feb 10 Den procentvise udvikling i antallet fra feb 09 til feb 10 A-dagpenge Kontant- og starthjælp A-dagpenge Kontant- og starthjælp 67,9% 20,2% 90,0% 54,8% 8,6% 3,4% 105,0% -23,8% (364) (112) 91,6% 34,9% Tabel 4: Arbejdskraftreserven i Gentofte Kommune fordelt på a-kasser samt udviklingen i forhold til året før. Gentofte kommune feb-09 feb-10 %-vis udvikling Ledige i arbejdskraftreserven i alt Ikke-forsikrede ledige Forsikrede ledige i alt A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog A-kassen STA ASE Akademikernes A-Kasse BUPL, A-kasse Business Danmarks A-Kasse Byggefagenes A-Kasse CA, A-kasse Dana, A-Kasse For Selvstændige Danmarks Lærerers Fælles A-kasse (DLF-A) Danske Lønmodtageres A-kasse Danske Sundhedsorganisationers A-kasse El-Fagets A-Kasse FOA - Fag og Arbejdes A-kasse FTF- A-kasse Faglig Fælles (3F) A-kasse Frie Funktionærers A-kasse Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse Fødevareforbundet NNF s A-kasse HK /Danmarks A-kasse Ingeniørernes A-Kasse Kristelig A-Kasse Ledernes A-kasse Magistrenes A-Kasse Metalarbejdernes A-Kasse PROSA og Merkonomernes A-Kasse Socialpædagogernes landsdækkende A-Kasse Teknikernes A-Kasse Træ-Industri-Bygs A-Kasse Uoplyst og egne beregninger ,7% ,2% ,7% ,0% ,3% ,5% ,3% ,3% ,0% ,0% ,0% ,5% ,0% ,3% ,2% ,7% ,3% ,5% ,0% ,7%... For udviklingen i arbejdskraftreserven fordelt på a-kasser (Tabel 3) gælder: Den samlede arbejdskraftreserve i Gentofte Kommune er på 483 personer, og langt de fleste 368 er forsikrede ledige 115 i arbejdskraftreserven er ikke-forsikrede 9/23

10 De tre største grupper blandt de forsikrede ledige er inden for HK (40), medlemmer af AAK (39) og medlemmer af 3F (38) De største stigninger er sket inden for Teknikernes A-kasse (200 procent), hvor der nu er 12 i arbejdskraftreserven, og for Civiløkonomernes A-kasse (158,3 procent), hvor der i februar 2010 er 31 personer i arbejdskraftreserven. Tidlig indsats Tabel 5 og 6 viser, i hvor høj grad nyledige får en jobsamtale og første aktiveringstilbud inden for den første måned efter tilmelding. Tabel 5. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. jobsamtale er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Gentofte kommune 4kv08-3kv09 Udvikling i %-point 4kv07-3kv08-4kv08-3kv09 Gentofte Klyngen Østdanmark Gentofte Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 28% 29% 29% -3,0-6,5-5,0 Kontant- og starthjælpsforløb (match 1-3) Kontant- og starthjælpsforløb (match 4-5) 85% 79% 79% 9,9 11,7 5,9 75% 65% 69% -1,0 14,9 10,1 I alt (Antal personer) (851) (2919) (57917) 41%* 58%* 44%* * Viser udviklingen i antal personer, i alt i procent Tabel 6. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 4kv08-3kv09 4kv07-3kv08-4kv08-3kv09 Gentofte kommune Gentofte Klyngen Østdanmark Gentofte Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 6% 7% 7,0% -2,1-5,1-1,0 Kontant- og starthjælpsforløb (match 1-3) Kontant- og starthjælpsforløb (match 4-5) 27% 50% 50% -14,3 8,4 3,3 20% 38% 34% -3,1 3,9-0,2 I alt (Antal personer) (216) (1247) (25787) 2%* 43%* 42%* * Viser udviklingen i antal personer, i alt i procent For den tidlige indsats gælder: At Jobcenter Gentofte har en andel 1. jobsamtale med forsikrede ledige inden for den 1. måned stort set på niveau med klyngen og Østdanmark, og faldet i den tidlige indsats har været mindre end for klyngen og Østdanmark At andelen af 1. jobsamtale for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere ligger over niveauet for klyngen og Østdanmark og er steget 10/23

11 At andelen af 1. jobsamtale med ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere ligger over niveauet for klyngen og Østdanmark. Men andelen er faldet lidt i Gentofte, men steget for klyngen og Østdanmark. Gentofte ligger væsentligt under klyngen og Østdanmark for 1. aktiveringstilbud inden for 1 måned for såvel arbejdsmarkedsparate som ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, og den tidlige indsats viser faldende trend. Jobcenter Gentofte har ifølge Jobindsats.dk lagt 110 forsikrede ledige ud på Hurtigt-i-gangudbuddet. Jobcentret nævnte på dialogmødet den 29. oktober og skriver i Resultatrevision 2009 at jobcentret lægger forsikrede ledige over 50 år ud på Hurtig-i-gang-aftaler, ligesom de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere får en tidlig indsats. 5. Udviklingen i sygefraværet i Gentofte Kommune Sygefraværets relative omfang i Gentofte kommune er det laveste i klyngen (2,6 procent) og markant lavere end samlet for Østdanmark (Figur 5). Der var i januar i år 554 sygefraværsforløb i Gentofte Kommune, heraf 201 sygefraværsforløb over 26 uger. Figur 5: Sygefraværets relative omfang (samtlige sygefraværsforløb i forhold til arbejdsstyrken) i Gentofte, klyngen og Østdanmark (januar 2010) 5% 4,1% 4,2% 4,0% 4,4% 4% 3,6% 3,4% 3% 2,6% 2,9% 2,9% 2,9% 2% 1% 0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm, Danmarks statistik og egne beregninger Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark 11/23

12 Tabel 7: Sygefraværsforløb over 26 uger i januar 2010 samt udviklingen i forhold til januar Antal forløb over 26 uger Andel forløb over 26 uger Udvikling i antal forløb over 26 uger Udvikling i andel forløb over 26 uger (%-point) Gentofte kommune % -9% 2,2 Klyngen % 6% 4,4 Østdanmark % -8% 1,8 Kilde: Jobindsats og egne beregninger. Kommunens mål: 49 sygefraværsforløb over 26 uger i december 2010 For udviklingen i sygefraværet i Gentofte Kommune gælder: 22 procent af sygefraværsforløbene i Gentofte har varet i mere end 26 uger. Det er relativt færre end i klyngen (24 procent) og i Østdanmark (26 procent) Udviklingen i sygefraværsforløb over 26 uger har været mere positiv i Gentofte - et fald på 9 procent det seneste år i forhold til en stigning i klyngen (en stigning på 6 procent) og Østdanmark (et fald på 8 procent) Såvel Gentofte kommune som klyngen har de seneste måneder oplevet et markant fald i sygeforløb over 26 uger (Figur 6) Resultatoversigten for Gentofte viser, at Gentofte Kommune i januar 2010 havde 83 sygedagpengeforløb over 52 uger 3. Det er et fald på 12 procent mens klyngen har oplevet en stigning i forløb over 52 uger over fra januar 2009 til januar Figur 6: Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (Januar 2008 = 100). 120 Gentofte Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 3 Resultatoversigtens opgørelse er baseret på sygedagpengeforløb (det vil sige eksklusive evt. arbejdsgiverbetalt periode) /23

13 Tabel 8: Andel af sygefraværsforløb samt forløb over 26 uger - med delvise raskmeldinger ud af alle sygefraværsforløb henholdsvis forløb over 26 uger i december 2009 samt udviklingen i forhold december Andel af alle sygefraværsforløb Andel af sygefraværsforløb over 26 uger Udvikling i andel af alle sygefraværsforløb Udvikling i andel af sygefraværsforløb over 26 uger Gentofte kommune 19% 20% 0 6 Klynge 3 18% 19% -1-3 Region Hovedstaden 13% 14% 0 2 Østdanmark 13% 14% -1 2 * For at få de mest retvisende opgørelser anvendes den 3. sidste måned til at vise andel af delvise raskmeldinger. Dette skyldes, at (pga. mange efterregistreringer på sygedagpengeområdet) opgørelser fra de seneste måneder øges væsentligt ved senere opdateringer af sygedagpengeområdet. Gentofte Kommune Brugen af delvise raskmeldinger i sygefraværsindsatsen (19-20 procent af sagerne) ligger over såvel klyngen som Østdanmark Anvendelsen af delvis raskmeldinger er især for forløb over 26 uger steget mere end for klyngen og for Østdanmark. Gentofte Kommune har deltaget i Aktive hurtigere tilbage og har i forsøget bl. a. haft fokus på delvis raskmeldinger af borgere (nævnt på dialogmødet 29. oktober 2009). 6. Udviklingen i antal unge på overførselsindkomst Der er 312 unge på arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp i Gentofte Kommune. Andelen af unge på arbejdsløshedsdagpenge og kontant- og starthjælp udgør 4,1 procent af de unge mellem 18 og 29 år i Gentofte Kommune. De største grupper er 113 unge ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og 110 unge på dagpenge (Tabel 9). For Gentofte gælder: Såvel den samlede andel som andelen for unge dagpengemodtagere, unge arbejdsmarkeds-parate henholdsvis ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er lavere i Gentofte end for klyngen. 13/23

14 Figur 6. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, januar Dagpengemodtagere Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mv. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mv. 9% 8% 8,2% 7,6% 8,5% 7% 6% 5% 4% 3% 5,4% 2,5% 6,2% 1,9% 1,9% 4,1% 1,5% 4,9% 2,5% 2,3% 3,1% 3,8% 1,4% 4,4% 1,6% 2,0% 2,7% 5,2% 2,0% 3,0% 2,6% 2% 1% 0% 1,8% 1,0% 2,3% 1,4% 1,2% 1,2% 1,3% 2,8% 1,1% 1,2% 1,0% 1,7% 2,8% 1,6% 1,6% 2,8% Allerød Egedal Gentofte, Danmarks statistik og egne Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Figur 7. Udviklingen i antal ydelsesmodtagere under 30 år, indekseret (jan =100). Indeks Gentofte Klyngen Østdanmark jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb /23

15 Figur 8. Udviklingen i antal ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100). 350 A-dagpenge Kontanthjælp mv. (match 1-3) Kontanthjælp mv. (match 4-5) Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Udviklingen i unge ydelsesmodtagere: Udviklingen det seneste år har samlet været mere markant i Gentofte Kommune end for klyngen og for Østdanmark (Figur 7). Langt den største stigning de seneste 12 måneder er for unge dagpengemodtagere, og stigningen har været særlig markant siden foråret 2009 (Figur 8). Antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget siden sommeren 2009, men var kraftigt stigende indtil da (Figur 8). Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate unge kontanthjælpsmodtagere har været stagnerende siden sommeren 2009 (Figur 8). Udviklingen for de ikke-arbejdsmarkedsparate har været mere gunstig end for såvel klyngen som Østdanmark det seneste år (Tabel 9). 124 Tabel 9. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) fordelt på ydelseskategori i februar 2010 samt udviklingen i forhold til februar Gentofte kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe feb-09 feb-10 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere ,0% 67,3% 66,7% Arbejdsmarkedsparate kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere ,0% 14,2% 20,0% ,2% 33,8% 21,1% I alt ,0% 34,9% 32,9% Kommunens mål: 260 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december /23

16 Kilde: Jobindsats og egne beregninger. Dialogmødet i oktober 2009 På dialogmødet i oktober orienterede Jobcenter Gentofte om arbejdet at implementere de nye ungeregler og på at skaffe tilbud, herunder forløb til afklaring af uddannelsesønsker hos de ledige. Jobcentret arbejdede på at komme i gang med at bruge uddannelsespålæg, ligesom jobcentret ville sætte fokus på virksomhedsrettede tilbud også til Matchgruppe 4-5, herunder etablering af virksomhedscentre. 7. Ydelsesmodtagere med mere end 1 år på ydelsen. I en situation med stigende ledighed er det vigtigt, at jobcentret formår at fastholde fokus på de længerevarende ledige sideløbende med indsatsen for at få flere nyledige hurtigt tilbage i job og generelt at skulle gennemføre en indsats for flere ledige. Der var i januar i år 60 dagpengemodtagere, 11 arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og 204 ikke-arbejdsmarkedsparate, som har været i mere end 1 år på ydelsen. Tabel 10: Modtagere af arbejdsløshedsdagpenge samt arbejdsmarkedsparate og ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælp, som har været på ydelsen i mere end 1 år i januar 2010 samt udviklingen i forhold til januar Andel Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Gentofte kommune januar 2010 januar 09 - januar 10 Gentofte Klyngen Østdanmark Gentofte Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere (Andel) 6,2% 6,1% 6,7% -2,4 0,2 0,5 (Antal) ,4% 89,5% 78,3% Kontant- og starthjælpsmodtagere (Andel) 5,1% 9,4% 17,2% -1,9 2,2-0,1 (match 1-3) (Antal) ,0% 62,2% 22,4% Kontant- og starthjælpsmodtagere (Andel) 53,8% 47,2% 57,6% 4,3 3,5 1,3 (match 4-5) (Antal) ,6% 26,9% 11,5% og egne beregninger Note: Andelene er udregnet ift. hver af de tre målgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 5,1% ud af de udelukkende arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Gentofte kommune, som har modtaget ydelsen (kontant- og starthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 1 år. Udviklingen for ydelsesmodtagere med mere end 1 år på ydelsen viser: For dagpengemodtagere er andelen i Gentofte (6,2 procent) på niveau med klyngen og under niveauet samlet for Østdanmark. Udviklingen det seneste år har dog været mere gunstig i Gentofte med et fald på 2,4 procent end for klyngen og for Østdanmark. For arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er niveauet i Gentofte (5,1 procent) markant under niveauet for klyngen og især for Østdanmark. Udviklingen har samtidig været mere gunstig i Gentofte med et fald på 1,9 procent end for klyngen og for Østdanmark For ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er niveauet for Gentofte (53,8 procent) over andelen for klyngen, men under andelen for Østdanmark. 16/23

17 Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate med mere end 1 år på ydelsen er dog steget mere i Gentofte end for klyngen og Østdanmark. 8. Rettidighed i minimumsindsatsen Overholdelse af minimumsrettighederne for jobsamtaler og aktivering understøtter jobcentrets resultater i forhold til at nedbringe arbejdskraftreserven, antallet af unge på offentlige ydelser og antallet af kontanthjælpsmodtagere med mere end 1 års ledighed 4. Rettidigheden for dagpengemodtagere anses for opfyldt, når 90 procent har fået jobsamtale eller aktivering til tiden. Minimumsrettighederne for kontant- og starthjælpsmodtagere anses de for opfyldt når: Jobsamtaler har en rettighed på 90 % Aktivering har en rettidighed på 80 % for arbejdsmarkedsparate og 75 % for ikke-arbejdsmarkedsparate. Antallet af ikke-rettidige tilfælde er kun nævnt, når der er tale om en vis volumen (som udgangspunkt over 10). Figur 9a. Rettidigheden for dagpengemodtagere i Gentofte Kommune, februar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Under 30 år; 65% Over 30 år; 80% I alt 78% Under 30 år; 67% Over 30 år; 75% I alt 73% Under 30 år; 100% Over 30 år; 89% I alt 91% 0% Jobsamtaler Første aktivering Gentagen aktivering Jobcenter Gentofte: Opfylder i februar 2010 ikke rettidigheden for jobsamtaler og for 1. aktivering for dagpengemodtagere, og og rettidigheden er gået tilbage i forhold til 4. kvartal 2009 (Tabel 11). Jobcentret har aktuelt især en udfordring til dagpengemodtagere under 30 år 4 Rettidigheden for kontant- og starthjælpsmodtageres aktivering af tekniske årsager ikke kan blive lige så høj som for dagpengemodtagere. Det skyldes, at kontant- og starthjælpsmodtagere, som er sygemeldte eller på barsel, ikke skifter forsørgelse og derfor ikke kan trækkes ud af opgørelserne, selvom de er fritaget for aktivering. 17/23

18 Den manglende rettidighed i jobsamtaler for dagpengemodtagere dækker over 90 tilfælde af manglende rettidighed for personer over 30 år og 23 tilfælde for personer under 30 år. I forhold til første aktivering var der 12 tilfælde af manglende rettidighed. Figur 9b. Rettidigheden for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Gentofte, januar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Under 30 år; 91% Over 30 år; 90% I alt 90% Under 30 år; 38% Over 30 år; 67% I alt 47% Under 30 år; 100% Over 30 år; 75% I alt 83% 0% Jobsamtaler (februar) Første aktivering Gentagen aktivering Rettidigheden for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: Opfyldt for jobsamtaler og gentagen aktivering i februar Langt fra opfyldt for 1. aktivering, og jobcentret har især en udfordring i forhold til aktivering af unge under 30 år. Rettidigheden for 1. aktivering (47 procent) er gået tilbage i forhold til 4. kvartal 2009 (78 procent). Figur 9c. Rettidigheden for ikke-arbejdsmarkedsparate modtagere af kontant- og starthjælp i Jobcenter Gentofte, januar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Under 30 år; 71% Over 30 år; 90% I alt 85% Under 30 år; 33% Over 30 år; 75% I alt 50% Under 30 år; 38% Over 30 år; 40% I alt 40% 0% Jobsamtaler (februar) Første aktivering Gentagen aktivering 18/23

19 Jobcenter Gentofte Har fortsat manglende rettidighed på næsten alle områder for de ikkearbejdsmarkedsparate undtagen jobsamtaler for over 30-årige og 1. aktivering for over 30-årige - i forhold til en rettidig indsats for ikke-arbejdsmarkedsparate Den manglende rettidighed for gentagen aktivering for ikke arbejdsmarkedsparate dækker over 68 ikke-rettidige tilfælde for personer over 30 år og 5 under 30 år. For jobsamtaler for ikke-arbejdsmarkedsparate var der 16 tilfælde af manglende rettidighed. Tabel: 11: Rettidig indsats i Jobcenter Gentofte, 4. kvartal kvartal kvt kvt kvt kvt kvt Dagpengemodtagere: Rettidigheden for jobsamtaler: 96,5 92,9 88,9 96,4 86,2 Rettidigheden for første aktivering: 100,0 95,5 91,7 82,7 91,5 Rettidigheden for gentagen aktivering: 95,9 90,2 85,5 98,2 91,4 Arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere: Rettidigheden for jobsamtaler: 84 89,6 88,0 95,5 91,9 Rettidigheden for første aktivering: 65,2 59,1 60,6 53,1 78,0 Rettidigheden for gentagen aktivering: 55,6 61,9 91,7 46,2 63,2 Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere: Rettidigheden for jobsamtaler: 81,9 84,6 82,0 84,9 85,9 Rettidigheden for første aktivering: 45,7 25,0 34,7 46,0 50,0 Rettidigheden for gentagen aktivering: 45,0 28,9 41,2 32,0 39,1 Det er vigtigt, at Jobcentret har fokus på rettidigheden i indsatsen også hos Anden Aktør. Lav aktiveringsgrad Den manglende rettidighed for aktivering kan hænge sammen med omfanget af aktiveringen. Ifølge Resultatoversigten for Gentofte (februar 2010) har Jobcenter Gentofte en lav aktiveringsgrad: For dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 18 procent og for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 15 procent. For alle tre grupper og for kontanthjælpsmodtagerne i særdeleshed gælder, at aktiveringsgraden er væsentlig under gennemsnittet for klyngen. Dialogmødet i oktober 2009 På dialogmødet i oktober 2009 orienterede Jobcenter Gentofte om, at jobcentret har ledelsesmæssigt fokus på at forbedre rettidigheden og arbejder på at få etableret de nødvendige styringsredskaber. Viften af tilbud til de ledige er ved at blive udbygget, herunder samme tilbud til dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Beskæftigelsesregionen opfordrede til, at de nødvendige initiativer til at opnå fuld rettidighed fremskyndes. Beskæftigelsesregionen anbefalede jobcentret at etablere virksomhedscentre, som vil gøre det muligt løbende at aktivere ledige i Matchgruppe 4 og 5. Endelig anbefalede regionen jobcentret at gennemgå arbejdsgangene med henblik på at opnå forbedringer i rettidigheden. Beskæftigelsesregionen forventede fuld rettidighed med målingen for oktober /23

20 9. Effekten af indsatsen Tabel 12 og 13 viser - for Gentofte henholdsvis klyngen - andelen af ledige, der et år efter modtagelse af en offentlig forsørgelsesydelse er blevet selvforsørgende. Tabel 12. Andel selvforsørgende 1 år efter modtagelse af en offentlig forsørgelsesydelse. Udvikling 4.kvt kvt 2009 (%-point) 4. kvartal 2009 Gentofte Kommune Jobcenter Gentofte Klyngen Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd A-dagpenge 46,1% 43,6% -9,6-14,3-11,6-13,7 Kontant- og Starthjælp match ,5% 33,3% -2,7-3,6-14,4-23,6 Kontant- og Starthjælp match 4-5 4,8% 6,8% -2,9-4,6-5,5-1,9 Kilde: Dream og egne beregninger. Tabel 13. Andel selvforsørgende 1 år efter modtagelse af en offentlig forsørgelsesydelse. Klynge 3 4. kvt kvt Kvinder Mænd Kvinder Mænd A-dagpenge 58,1% 55,8% 46,5% 42,1% Kontant- og starthjælp match ,2% 55,7% 22,8% 32,1% Kontant- og starthjælp match ,3% 11,9% 6,8% 10,0% Kilde: Dream og egne beregninger. For effekterne gælder: Andel selvforsørgende er faldet fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 for alle målgrupper. Det samme er tilfældet for gennemsnittet af øvrige jobcentre i klyngen. Andelen af selvforsørgende blandt ikke-arbejdsmarkedsparate er er lavere i Gentofte end for klyngen Andelen af selvforsørgende arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er højere i Gentofte end for klyngen, mens andelen for dagpengemodtagere er på niveau med klyngen Andelen af selvforsørgende har over tid generelt ligget lavere for kvinder end for mænd (Figur 10). Det er endvidere vigtigt, at Jobcentret har fokus på bonusandele og dermed effekten i indsatsen hos Anden Aktør. 20/23

21 Figur 10: Arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, andel selvforsørgende 1 år efter modtagelse af ydelsen, opdelt på køn. 50 Kvinder Mænd 40 Selvforsørgelsesgrad kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Redskabsfordeling Tabel 14: Udviklingen i antal fuldtidsaktiverede kontanthjælpsmodtagere i Gentofte Kommune. Gentofte Kommune dec-08 jan-09 feb-09 dec-09 jan-10 feb-10 Tilbud i alt Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Voksenelever fra ledighed* Kilde: Jobindsats. Antal fuldtidsaktiverede er antal aktiverede omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed af aktiveringen inden for den viste periode. * Antal voksenelevforløb vil for 2009 og frem være undervurderet for de kommuner, der er overgået til kommunale systemer i 2009, da det ikke længere er muligt at registrere voksenelevforløb i disse systemer. Antallet fuldtidsaktiverede viser en stigende trend, og det gælder især virksomhedspraktik. Redskabsfordelingen i indsatsen for dagpengemodtagere kan pt. ikke opgørelse i Jobindsats.dk 11. Rådighedssanktioner Jobcenter Gentofte nævnte på dialogmødet i oktober 2009 jobcentrets brug af rådighedssanktioner over for kontanthjælpsmodtagere, og opgørelsen for sanktioner for kontanthjælpsmodtagere i 3. kvartal 2009 er derfor taget med. 21/23

22 Figur 11: Rådighedssanktioners andel 5 kontanthjælpsmodtagere (fuldtidsmodtagere) for Gentofte, klyngen, Østdanmark og hele landet, 3. kvartal % 30% 29,2% 25% 20% 15% 10% 7,3% 17,0% 10,8% 15,7% 15,3% 18,2% 18,0% 20,2% 17,9% 21,3% 5% 0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Hele landet Jobcenter Gentofte brugte i 3. kvartal 2009 forholdsvis færre rådighedssanktioner (10,8 procent) end klyngen og Østdanmark. 5 De seneste tal for rådighedsanktioner for dagpengemodtagere er fra 1. kvartal 2009 og er derfor ikke medtaget. 22/23

23 Bilag 1. Om data i statusnotat Data i Beskæftigelsesregionens statusnotater baserer sig primært på opgørelser fra Jobindsats.dk. 6 - samt egne beregninger. Herudover anvendes også særskilt data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens forløbsdatabase DREAM. Jobcenterklyngerne som det enkelte jobcenters resultater sammenlignes med i notatet, svarer til de nationale jobcentergrupperinger, som findes i Jobindsats.dk. Jobcentrets egne resultater indgår ikke ved udregning af klyngens gennemsnitlige resultater. Resultater for en klynge vil altså variere alt efter hvilket jobcenter i klyngen, som benchmarkes. Ved de forskellige resultatmålinger er det altid den samme gruppe af jobcentre, som indgår i sammenligningsklyngen uafhængigt af hvilken ydelse eller resultattype, der er tale om. Sammenligningskommuner/-jobcentre er således de samme, når der ses på kontanthjælp, som når man ser på andre ydelser som for eksempel sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge. Opdeling af jobcentrene i grupper er underlagt kriterier om nogenlunde ensartede rammevilkår i deres indsats på beskæftigelsesområdet i forhold til modtagere af forskellige kategorier af offentlige forsørgelsesydelser. For en uddybende indføring i principperne og beregningerne bag klynge-inddelingerne henvises til rammevilkårsanalysen De nye kommuners rammevilkår i beskæftigelsesindsatsen 7 samt notatet Baggrundspapir for klyngningen af kommuner og jobcentre med samme rammevilkår /23

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Guldborgsund - 1. statusnotat

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14 ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november 2 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. oktober 27 oktober 28 oktober 2 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Opdateret d. 4. juni 2013 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere