Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010

2 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver Jobcenter Sorøs resultater af indsatsen baseret på: Den seneste resultatoversigt Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Jobcenter Sorø er en del af Klynge 4, der udover Sorø består af: Furesø, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Gladsaxe, Greve, Glostrup, Holbæk, Hillerød, Herning, Holstebro, Kolding, Roskilde Viborg. 1. Konklusioner Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø viser, at: Ledigheden er steget med 61,7 procent i Sorø kommune i perioden februar februar 2010, og ledighedsprocenten er nu på 4,4 procent. Den kraftigste ledighedsstigning er sket blandt mænd (74,2 %), mens kvinder har haft mere moderat stigning (39,1 %). Ledigheden blandt ikke-arbejdsmarkedsparate er steget med 42 procent det seneste år. Dette skal ses i forhold til, at den er steget med 11 procent i Klyngen i samme periode. Antallet af unge overførselsindkomstmodtagere er steget 30,3 procent det seneste år, hvilket er en mindre stigning end i Klyngen (42,1 %). Den største nominelle stigning er sket blandt dagpengemodtagerne, der er steget med 41 fuldtidspersoner det seneste år svarende til en stigning på 46,6 procent. Denne stigning er mindre end i Klyngen, der har haft en stigning på 94,1 procent i samme periode. Den største procentvise stigning er sket blandt ikke-arbejdsmarkedsparate, der er steget med 76,0 procent det seneste år. Dette er en markant større stigning end i Klyngen (23,8 %). De arbejdsmarkedsparate kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere er faldet med 7 procent det seneste år, mens der er sket en stigning i Klyngen på 24,2 procent. Arbejdskraftreserven er steget med 54 procent fra februar 2009 til februar Dette er en mindre stigning end i Klyngen (130 %) og Østdanmark (71 %). Den største stigning er sket blandt dagpengemodtagerne (91 %), mens kontant- og starthjælpsmodtagerne kun er steget med 15 procent det seneste år. Antallet af forsikrede ledige med mere end 1 års ledighed er steget med 123,5 procent det seneste år og udgør i januar 2010 en andel på 5,4 procent af alle forsikrede ledige. Antallet af ikke-forsikrede arbejdsmarkedsparate ledige med mere end 1 års ledighed er faldet med 30,3 procent det seneste år. I samme periode er denne gruppe steget med 53,8 procent i Klyngen. Andelen af sygefraværsforløb over 26 uger ligger i Sorø Kommune lavt, nemlig på 17 procent i januar Dette er markant under andelen i Klyngen (25 %) og Østdanmark (26 %). Jobcenter Sorø opfylder rettidighedsmålet for jobsamtaler for dagpengemodtagere i februar Rettidigheden for første og gentagen aktivering ligger lidt under målet. Der er således sket et fald i rettidigheden siden 3. kvartal 2009 på dagpengeområdet. Jobcenteret har en udfordring i forhold til overholdelse af rettidighed for aktivering af 2/17

3 ikke-arbejdsmarkedsparate i januar 2010 rettidigheden for første aktivering på 67 procent og for gentagen aktivering på 55 procent. Effekten af indsatsen i har været faldende fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 både i Jobcenter Sorø og Klyngen. 2. Udfordringer Konklusionerne peger mod følgende opmærksomhedspunkter: Der bør være særligt fokus på ledighedsudviklingen. Sorø Kommune har haft en atypisk udvikling blandt ikke-forsikrede ledige. Almindeligvis er matchgruppe 1-3 mere konjunkturfølsomme end matchgruppe 4-5, og derfor må det i en lavkonjunktur alt andet lige forventes, at ledigheden stiger mest for matchgruppe 1-3. Dette har ikke været tilfældet i Jobcenter Sorø. Det seneste år er ledigheden steget med 42 procent blandt matchgruppe 4-5, mens matchgruppe 1-3 stort set ikke er steget (1 %). Selvom det atypiske billede kan hænge sammen med en anderledes fordeling mellem arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate i Sorø ift. Klyngen bør jobcenteret opmærksomt på udviklingen i matchgruppe 4-5 samt årsagerne til stigningen i gruppen. Endvidere bør jobcenteret være opmærksomt på effekten af indsatsen overfor matchgruppe 4-5, da andelen af selvforsørgende efter 1 års ledighed i 4. kvartal 2009 var lavere i Sorø Kommune (3 %) end i Østdanmark (7 %). I første fase af lavkonjunkturen blev mænd hårdest ramt af ledighedsstigningerne. Lavkonjunkturen har nu bevæget sig over i en ny fase, hvor ledigheden i stigende grad også rammer de sektorer, hvor der arbejder mange kvinder. Som følge heraf er effekten af indsatsen for kvinder faldet kraftigt i Jobcenter Sorø - i 2. kvartal 2009 var andelen af selvforsørgende dagpengemodtagere efter 1 års ledighed blandt kvinder på 54,6 procent, i 4. kvartal 2009 andelen faldet til 41,6 procent. Derfor bør jobcenteret have fokus på, hvordan effekten af indsatsen udvikler sig for kvinder. Det er vigtigt, at jobcenteret sikrer fuld rettidighed i indsatsen, da rettidigheden for forsikrede ledige har været faldende siden 3. kvartal 2009, og jobcenteret forsat har en udfordring i forhold til aktiveringstilbuddene for de ikke-arbejdsmarkedsparate. 3/17

4 3. Målgruppen for Jobcenter Sorøs indsats Tabel 1: Målgruppen for Jobcenter Sorøs indsats, februar samt udviklingen ift. til året før Udvikling feb feb 2010 Sorø kommune Fuldtidspersoner 1 februar 2010 Andel af befolkningen 2 Sorø Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere 729 3,9% 74% 83% 61% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) 227 1,2% 1% 26% 18% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) 206 1,1% 42% 11% 9% - Personer på introduktionsydelse 29 0,2% 53% 14% 22% - Personer på ledighedsydelse 36 0,2% -20% 22% 14% - Personer på sygedagpenge 456 2,5% -4% -4% -7% - Personer på revalideringsydelse 128 0,7% 25% -6% -4% - Jobcentrets samlede målgruppe ,8% 27% 25% 19% - Førtidspension ,1% 2% 0% -1% - Fleksjob 270 1,5% -3% 3% 1% og egne beregninger 1 Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2 Bemærk, at målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). 3 Opgørelse af førtidspension er for marts Den største målgruppe i Jobcenter Sorø er dagpengemodtagere med 729 fuldtidspersoner. Denne gruppe er steget med 74 procent det sidste år. Dette er en mindre stigning end klyngen (83 %), men en større stigning end i Østdanmark (61 %). (tabel 1) Den næststørste gruppe er kontant- og starthjælpsmodtagere. Matchgruppe 1-3 er steget med 1 procent det sidste år, mens matchgruppe 4-5 er steget med 42 procent. Sorø Kommune har på dette område en atypisk ledighedsudvikling, da matchgruppe 1-3 alt andet lige er mere konjunkturfølsomme end matchgruppe 4-5. I en lavkonjunktur vil matchgruppe 1-3 derfor alt andet lige falde kraftigere end matchgruppe 4-5. Derfor bør jobcenteret have særlig fokus på ledighedsudviklingen for de ikke-arbejdsmarkedsparate. Den tredje største gruppe er sygedagpengemodtagere. Denne gruppe er faldet med 4 procent det seneste år, hvilket er samme fald som klyngen. Tabel 2a: Kontanthjælpsmodtagere, 4. kvt. 2008, der er selvforsørgende, tættere på arbejdsmarkedet eller længere fra arbejdsmarkedet i 4. kvt. 2009, Sorø kommune Kontanthjælpsmodtagerforsørgendarb.markedsforsørgendarb.markeds- Selv- Ikke- Selv- Ikke- Arb.markedsparate 4. kvt. parate 4. kvt. Arb.markeds- 4. kvt kvt parate 4. kvt. 4. kvt parate 4. kvt (antal) 2009 (andel) (antal) (antal) 2009 (antal) (andel) 2009 (andel) Arbejdsmarkedsparat % 46% 20% Ikke-arbejdsmarkedsparat % 5% 61% % 28% 38% Kilde: DREAM og egne beregninger. Antallet er beregnet som fuldtidsmodtagere. "Arbejdsmarkedsparat"-betegnelsen indbefatter kontant- og starthjælpsmodtagere med matchkategori 1, 2, 3 eller straksmatch. "Ikke-arbejdsmarkedsparat"-betegnelsen indbefatter kontant- elller startshjælpsmodtagere, som er matchkategoriseret 4 eller 5. 4/17

5 Tabel 2b: Kontanthjælpsmodtagere, 4. kvt. 2008, der er selvforsørgende, tættere på arbejdsmarkedet eller længere fra arbejdsmarkedet i 4. kvt. 2009, Klynge 4 Kontanthjælpsmodtagerforsørgendarb.markedsforsørgendarb.markeds- Selv- Ikke- Selv- Ikke- Arb.markedsparate 4. kvt. parate 4. kvt. Arb.markeds- 4. kvt kvt parate 4. kvt. 4. kvt parate 4. kvt (antal) 2009 (andel) (antal) (antal) 2009 (antal) (andel) 2009 (andel) Arbejdsmarkedsparat % 37% 22% Ikke-arbejdsmarkedsparat % 2% 71% % 12% 58% Kilde: DREAM og egne beregninger. Antallet er beregnet som fuldtidsmodtagere. "Arbejdsmarkedsparat"-betegnelsen indbefatter kontant- og starthjælpsmodtagere med matchkategori 1, 2, 3 eller straksmatch. "Ikke-arbejdsmarkedsparat"-betegnelsen indbefatter kontant- elller startshjælpsmodtagere, som er matchkategoriseret 4 eller 5. I 4. kvartal 2008 udgjorde ikke-arbejdsmarkedsparate en markant lavere andel af alle kontanthjælpsmodtagere i Sorø Kommune 43,9 procent (144/328) end i Klyngen (8.329/ = 73,2 %). (se Tabel 2a og 2b) Denne anderledes matchfordeling i Sorø kan have indflydelse på den anderledes udvikling for de arbejdsmarkedsparate/ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i Sorø, jfr. ovenfor. Andelen af selvforsørgende efter 1 års ledighed var i 4. kvartal 2009 lavere for ikkearbejdsmarkedsparate i Sorø Kommune (3 %) end i Klyngen (7 %). (Tabel 2a og 2b) 4. Udviklingen i ledigheden Ledigheden er i perioden februar 2009 februar 2010 steget med 61,7 procent i Sorø kommune, og ledighedsprocenten ligger nu på 4,4 procent. Mænds ledighed er steget 74,2 procent det seneste år, mens kvinders ledighed kun er steget med 39,1 procent. De kraftigste ledighedsstigninger blandt mænd er sket i aldersgrupperne år (109,3 %) og år (101,6 %). Stigningerne har ikke været så kraftige blandt unge mænd stigningen for de 16-24årige har været på 6,1 procent, og de 25-29årige er steget med 8,6 procent siden februar Ledighedsudviklingen svinger meget blandt kvinder - eksempelvis er ledigheden faldet med 27,8 procent for aldersgruppen år, mens den er steget med 103,3 procent for de 30 til 39årige det seneste år. Den største ledighedsgruppe i Sorø kommune er medlemmer af 3F. Denne gruppe udgør næsten en tredjedel af alle ledige og har en ledighedsprocent på 14,7 i februar Gruppen er steget med 68,2 procent det seneste år. 5/17

6 5. Unge på overførselsindkomst Figur 1: Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 220 Sorø Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Sorø Kommune har haft en større stigning i unge ydelsesmodtagere siden august 2009 end Klyngen og Østdanmark. Der ser dog ud til at være et mønster, hvor Sorø Kommune i højere grad end Klyngen og Østdanmark er påvirket af sæsonudsving på ungeområdet, således at antallet af ydelsesmodtagere stiger kraftigere end Klyngen fra august til marts, men derefter falder fra marts til august. Derfor skyldes den stejlere stigningstakst formentlig sæsonudsving i ledigheden i Sorø Kommune /17

7 Figur 2: Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan. 2008=100) A-dagpenge Kontanthjælp mv. (match 1-3) Kontanthjælp mv. (match 4-5) Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 De unge forsikrede ledige er mere præget af sæsonudsving end de ikke-forsikrede grupper. Som det fremgår af både figur 2 og tabel 3 er ledigheden steget mere blandt de ikkearbejdsmarkedsparate ydelsesmodtagere end blandt arbejdsmarkedsparate kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere siden vendingen på arbejdsmarkedet i efteråret Tabel 3: Modtagere af overførselsindkomst under 30 år opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Sorø kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe feb-09 feb-10 % -vis udvikling % -vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere Arbejdsmarkedsparate kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere ,6% 94,1% 66,7% ,0% 24,2% 20,0% ,0% 23,8% 21,1% ,3% 42,1% 32,9% Kommunens mål: 345 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2010 Den største nominelle stigning i ungegruppen er sket blandt dagpengemodtagere, der er steget med 41 fra november 2009 til november Den procentvise stigning i dagpengemodtagere er dog markant lavere i Sorø Kommune (46,6 %) end i Klyngen (94,1 %). (tabel 3) Den største procentvise stigning det seneste år er sket blandt ikke-arbejdsmarkedsparate (76,0 %). Stigningen har været over tre gange så stor i Sorø kommune som i Klyngen (23,8 %). 7/17

8 Der er sket et lille fald i arbejdsmarkedsparate kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (-7,0 %) det seneste år. I samme periode er der sket en stigning i både Klyngen (24,2 %) og Østdanmark (20,0 %). 6. Arbejdskraftreserven Tabel 4: Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Ydelsesgruppe Sorø kommune Klyngen Sjælland feb-09 feb-10 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere % 170% 133% 108% Kontant- og starthjælpsmodtagere % 69% 32% 33% % 130% 85% 71% Kommunens mål: 184 personer i arbejdskraftreserven i december 2010 Østdanmark, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Sorø 2010 Arbejdskraftreserven er steget med 54 procent fra februar 2009 til februar Dette er en mindre stigning end i Klyngen (130 %) og Østdanmark (71 %). (tabel 4) Den største stigning er sket blandt dagpengemodtagerne (91 %), mens kontant- og starthjælpsmodtagerne kun er steget med 15 procent det seneste år. Figur 3: Arbejdskraftreservens andel af alle ledige, jan 08 - feb Sorø Klyngen Østdanmark Andel jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Siden november 2009 har Sorø Kommune haft et svagt fald i arbejdskraftreservens andel af alle ledige, mens der har været en stigning i Klyngen og Østdanmark. (figur 3) /17

9 Figur 4: Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (jan = 100) 250 Sorø Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Siden oktober 2009 er arbejdskraftreserven steget mere i Klyngen end i Sorø Kommune. (figur 4) Figur 5: Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Sorø kommune, indekseret (jan = 100) 250 A-dagpenge Kontanthjælp Indeks Kilde: jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Arbejdskraftreserven er steget markant mere blandt de forsikrede ledige end blandt de ikkeforsikrede ledige siden vendingen på arbejdsmarkedet i efteråret (figur 5) /17

10 Figur 6: Udviklingen i arbejdskraftreserve, antal ledighedsberørte og antal fuldtidsledige, Sorø kommune, indekseret (jan = 100) 250 Arbejdskraftreserven Ledighedsberørte Fuldtidspersoner Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Udviklingen i arbejdskraftreserven, ledighedsberørte og fuldtidsledige har stort set fulgt hinanden det seneste år. (figur 6) /17

11 Tabel 5: Arbejdskraftreserven opgjort på a-kasser - samt udviklingen ift. året før Sorø kommune feb-09 feb-10 %-vis udvikling Ledige i arbejdskraftreserven i alt Ikke-forsikrede ledige Forsikrede ledige i alt A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog A-kassen STA ASE Akademikernes A-Kasse BUPL, A-kasse Business Danmarks A-Kasse Byggefagenes A-Kasse CA, A-kasse Dana, A-Kasse For Selvstændige Danmarks Lærerers Fælles A-kasse (DLF-A) Danske Lønmodtageres A-kasse Danske Sundhedsorganisationers A-kasse El-Fagets A-Kasse FOA - Fag og Arbejdes A-kasse FTF- A-kasse Faglig Fælles (3F) A-kasse Frie Funktionærers A-kasse Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse Fødevareforbundet NNF s A-kasse HK /Danmarks A-kasse Ingeniørernes A-Kasse Kristelig A-Kasse Ledernes A-kasse Magistrenes A-Kasse Metalarbejdernes A-Kasse PROSA og Merkonomernes A-Kasse Socialpædagogernes landsdækkende A-Kasse Teknikernes A-Kasse Træ-Industri-Bygs A-Kasse Uoplyst og egne beregninger ,9% ,2% ,7% ,3% ,0% 3 3 0,0% ,0% ,3% ,0% ,3% ,4% ,0% ,0% ,0% ,5% Den største nominelle stigning i arbejdskraftreserven er sket blandt 3Fs medlemmer. Det seneste år er der sket en stigning på 30 personer, svarende til en stigning på 83,3 procent. (tabel 5) Den største procentvise stigning er sket blandt metalarbejdernes A-kasse, som er steget med 275 procent i perioden februar 2009-februar Der er dog tale om små tal en stigning fra 4 personer til 15 personer. 11/17

12 Tabel 6a: Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 4kv08-3kv09 4kv07-3kv08-4kv08-3kv09 Sorø kommune sorø Klyngen Østdanmark sorø Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 26% 27% 29% -5,1-11,1-5,0 Kontant- og starthjælpsforløb (match 1-3) Kontant- og starthjælpsforløb (match 4-5) 74% 77% 79% 3,1 5,8 5,9 70% 70% 69% 7,6 13,1 10,1 (Antal personer) (574) (16283) (57917) 44%* 51%* 44%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Andelen af dagpengemodtagere, hvor 1. jobsamtale er afholde inden for 1. måned, har det seneste år været faldende i Sorø Kommune (-5,1 %-point). Faldet er dog ikke så kraftigt, som i Klyngen (-11,1 %-point). (tabel 6a) Andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned, har derimod været stigende. For match 1-3 er den steget med 3,1 procentpoint, og for match 4-5 har stigningen været på 7,6 procentpoint. Stigningen har dog været mindre end i Klyngen (hhv. 5,8 og 13,1 %-point) Tabel 6b: Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 4kv08-3kv09 4kv07-3kv08-4kv08-3kv09 Sorø kommune sorø Klyngen Østdanmark sorø Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 6% 6% 7,0% -1,5-2,8-1,0 Kontant- og starthjælpsforløb (match 1-3) Kontant- og starthjælpsforløb (match 4-5) 68% 46% 50% 13,4 9,8 3,3 37% 35% 34% -10,0-0,2-0,2 (Antal personer) (297) (6709) (25787) 46%* 54%* 42%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent 68 procent af de arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere modtager 1. aktiveringstilbud inden 1. måned. Dette er en markant højere andel end i Klyngen (46 %) og Østdanmark (50 %). (tabel 6b) Andelen af ikke-arbejdsmarkedsparate, der modtager 1. aktiveringstilbud inden 1. måned, har været faldende det seneste år (-10,0 %-point) og ligger nu på 37 procent. Faldet har været større end i Klyngen og Østdanmark, der begge har haft et begrænset fald på 0,2 procentpoint. 12/17

13 7. Ydelsesmodtagere med mere end 1 år på ydelsen Tabel 7: Andel af ydelsesmodtagere med mere end 1 års ledighed - samt udviklingen i ift. samme måned året før. Andel Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Sorø kommune januar 2010 januar 09 - januar 10 Sorø Klyngen Østdanmark Sorø Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) og egne beregninger (Andel) 5,4% 5,3% 6,7% 0,8 0,6 0,5 (Antal) ,5% 116,5% 78,3% (Andel) 11,4% 11,5% 17,2% -4,7 1,5-0,1 (Antal) ,3% 53,8% 22,4% (Andel) 43,8% 48,8% 57,6% 0,2 3,5 1,3 (Antal) ,4% 20,5% 11,5% Note: Andelene er udregnet ift. hver af de tre målgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 11,4% ud af de udelukkende arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Sorø kommune, som har modtaget ydelsen (kontant- og starthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 1 år. Sorø Kommune har haft en lidt større stigning i både antal (123,5 %) og andel (0,8 procentpoint) af dagpengemodtagere med mere end 1 års ledighed det seneste år end Klyngen (hhv. 116,5 % og 0,6 procent-point). (tabel 7) Der har været et fald i både antal (-30,3 %) og andel (-4,7 procentpoint) af arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med mere end 1 års ledighed i det seneste år. I samme periode er der sket en stigning i både antal (53,8 %) og andel (1,5 procentpoint) i Klyngen. Til gengæld er der sket en stigning i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate med mere end 1 års ledighed på 47, 4 procent det seneste år. Denne stigning er større end Klyngens stigning på 20,5 procent. 8. Sygedagpengeindsatsen Figur 7: Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 120 Sorø Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan /17

14 Sorø Kommune havde i perioden februar 2009-juli 2009 en stigning i sygefraværsforløb over 26 uger. Denne stigning er siden blevet vendt til et fald, og jobcenteret er nu på niveau med Klyngen og Østdanmark i den indekserede udvikling med udgangspunkt i januar (figur 7) Sorø Kommune havde i januar forløb over 26 uger, svarende til en andel på 17 procent. (tabel 8) Kommunens andel af forløb over 26 uger ligger 12 procentpoint under Klyngens andel (25 %). Tabel 8: Sygefraværsforløb over 26 uger procentfordelt på køn og etnicitet - samt udvikling ift. samme måned året før, januar 2010 Antal forløb over Andel forløb Udvikling i antal forløb over 26 Udvikling i andel forløb over uger over 26 uger uger uger (%-point) Sorø kommune Klyngen Østdanmark % % % -6% -3% -8% Kommunens mål: 120 sygefraværsforløb over 26 uger i december ,0 2,9 1,8 og egne beregninger 9. Rettidighed i minimumsindsatsen Figur 8a: Rettidigheden for dagpengemodtagere i Jobcenter Sorø, februar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Under 30 år; 92% Over 30 år; 95% 95% Under 30 år; 81% Over 30 år; 83% 82% Under 30 år; 100% Over 30 år; 83% 84% 10% 0% Jobsamtaler Første aktivering Gentagen aktivering Jobcenter Sorø opfylder rettidighedsmålet for jobsamtaler for dagpengemodtagere i februar 2010 (Figur 8a). For første og gentagen aktivering ligger jobcenteret lidt under rettidighedsmålet. Som det fremgår af tabel 9, opfyldte jobcenteret alle rettidighedsmål for dagpengemodtagere i 3. kvartal Siden da er andelen af rettidige aktiveringstilbud faldet. 1 Opgørelsesmetoden er ændret fra og med januar Herefter opgøres rettidighed for aktivering af dagpengemodtagere således, at tilbuddet skal være påbegyndt på dagen, ikke som tidligere kun afgivet på dagen. Denne ændring har været annonceret i foråret /17

15 Figur 8b: Rettidigheden for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Sorø, januar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Under 30 år; 77% Over 30 år; 91% 85% Under 30 år; 75% Over 30 år; 100% 81% Under 30 år; 75% Over 30 år; 67% 71% 10% 0% Jobsamtaler (februar) Første aktivering Gentagen aktivering Figur 8c: Rettidigheden for ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Sorø, januar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Under 30 år; 90% Over 30 år; 94% 93% Under 30 år; 100% Over 30 år; 33% Under 30 år; 67% Over 30 år; 50% 67% 55% 0% Jobsamtaler (februar) Første aktivering Gentagen aktivering For de ikke-forsikrede ledige opfylder Jobcenter Sorø rettidighedsmålene for første aktivering for match 1-3 og jobsamtaler for match 4-5 i januar For jobsamtaler og gentagen aktivering for match 1-3, samt første og gentagen aktivering for match 4-5, overholdes rettidighedsmålene ikke. Antalsmæssigt er der tale om relativt få ikke-rettidige hændelser. 15/17

16 Tabel 9: Resultater for rettidig indsats i Sorø kommune, fra 4. kvt til 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt Dagpengemodtagere: Rettidigheden for jobsamtaler: 96,9 93,6 94,2 97,3 93,6 Rettidigheden for første aktivering: 100,0 88,9 88,4 96,7 87,2 Rettidigheden for gentagen aktivering: 95,7 90,0 92,9 95,7 98,1 Arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere: Rettidigheden for jobsamtaler: 84, ,9 82,0 84,6 Rettidigheden for første aktivering: 63,6 74,3 75,0 73,5 78,0 Rettidigheden for gentagen aktivering: 70,8 59,3 80,0 82,1 69,7 Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere: Rettidigheden for jobsamtaler: 87,5 83,7 85,1 86,2 91,1 Rettidigheden for første aktivering: 62,5 70,8 54,5 50,0 42,1 Rettidigheden for gentagen aktivering: 66,7 63,5 60,0 50,8 67,6 10. Effekten af indsatsen Tabel 10: Andel selvforsørgende 1 år efter modtagelse af en offentlig forsørgelsesydelse Udvikling 4.kvt kvt 2009 (%-point) 4. kvartal 2009 Sorø kommune Jobcenter Sorø Klyngen Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd A-dagpenge 41,6% 41,5% -11,0-12,9-11,8-14,7 Kontant- og Starthjælp match ,4% 34,1% -17,3-2,9-10,2-15,7 Kontant- og Starthjælp match 4-5 2,0% 5,3% -2,6-4,4-2,9-3,3 Kilde: DREAM og egne beregninger Effekten af Jobcenter Sorøs indsats har været faldende fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 (tabel 10), hvilket langt hen ad vejen hænger sammen med konjunktursituationen på arbejdsmarkedet. I 2. kvartal 2009 lå andelen af selvforsørgende dagpengemodtagere efter 1 års ledighed blandt mænd på 38,1 procent og for kvinder på 54,6 procent. I 4. kvartal 2009 er denne kønsforskel neutraliseret kvinder ligger nu på 41,6 procent, mens mænd ligger på 41,5 procent. Andelen af selvforsørgende mænd 1 år efter modtagelse af kontant- og starthjælp er højere end andelen af kvinder - både for match 1-3 og /17

17 Bilag 1. Om data i statusnotat Data i Beskæftigelsesregionens statusnotater baserer sig primært på opgørelser fra Jobindsats.dk. samt egne beregninger. Herudover anvendes også særskilt data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens forløbsdatabase DREAM. Jobcenterklyngerne som de enkelte jobcenters resultater sammenlignes med i notatet, svarer til de nationale jobcentergrupperinger, som findes i Jobindsats.dk. Dette er en ændring i forhold til tidligere statusnotater, hvor Beskæftigelsesregionens regionale jobcentergrupper er blevet anvendt. Ændringen er foretaget for at sikre øget sammenlignelighed mellem Beskæftigelsesregionens resultatopfølgning og den nationale 1-sides Resultatoversigt, som offentliggøres via Jobindsats.dk. Som konsekvens af denne ændring følger desuden, at jobcentrets egne resultater ikke længere indgår ved udregning af klyngens gennemsnitlige resultater. Resultater for en klynge vil altså variere alt efter hvilket jobcenter i klyngen, som benchmarkes. Ved de forskellige resultatmålinger er det altid den samme gruppe af jobcentre, som indgår i sammenligningsklyngen uafhængigt af hvilken ydelse eller resultattype, der er tale om. Sammenligningskommuner/-jobcentre er således de samme, når der ses på kontanthjælp, som når man ser på andre ydelser som for eksempel sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge. Opdeling af jobcentrene i grupper er underlagt kriterier om nogenlunde ensartede rammevilkår i deres indsats på beskæftigelsesområdet i forhold til modtagere af forskellige kategorier af offentlige forsørgelsesydelser. For en uddybende indføring i principperne og beregningerne bag klyngeinddelingerne henvises til rammevilkårsanalysen De nye kommuners rammevilkår i beskæftigelsesindsatsen samt notatet Baggrundspapir for klyngningen af kommuner og jobcentre med samme rammevilkår /17

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Guldborgsund - 1. statusnotat

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN Et månedligt overblik over status og udvikling Udarbejdet i september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSKRAFTRESERVEN - REGIONALT 5 Regional udvikling

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik NOTAT Dato 19.1.29 Af: Morten Østergaard Christensen Grundlaget for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14 ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november 2 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. oktober 27 oktober 28 oktober 2 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 3 januar 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 3 januar 2011 LEDIGHED OG INDSATS 211 NR. 3 januar 211 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til januar 211 Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

2008M M M M M M M M M M M M M12

2008M M M M M M M M M M M M M12 Ledigheden fordelt på køn i Norddjurs Kommune Mænd 223 36 342 47 421 37 357 333 33 358 374 417 463 Kvinder 163 218 224 219 235 213 23 221 226 233 262 271 278 I alt 386 579 566 626 656 583 587 554 556 591

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Ledighedstal for januar 2013

Ledighedstal for januar 2013 Ledighedstal for januar 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i februar 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i februar 2017 Antal bruttoledige Ledighedstal for i februar 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i 216M2 216M3 216M4 216M5 216M6 216M7 216M8 216M9 216M1 216M11 216M12 217M1 217M2 Mænd 12.52 11.449 1.547 9.689 9.2 9.12

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds maj 2013 i % Ledighed i alt

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli Ledighed og beskæftigelse - juli 216 1 Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar 214 - juli 216 2.5 2. 2. 1.75 1.5 1. 1. 1.266 1.138 1.51 75 5 jan feb mar apr maj jun jul aug

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Arbejdsløsheden november og december 2008

Arbejdsløsheden november og december 2008 9. 18. februar 2008 2009 Gennem oktober, november og december 2008 har den sæsonkorrigerede ledighed i København været stigende. Fra 8500 ledige i september til 9300 ledige i december eller en stigning

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere