Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010

2 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet beskriver Jobcenter Holbæks resultater af indsatsen baseret på: Den seneste resultatoversigt Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Sammenligninger med kommuner med samme ramme vilkår. Klyngen udgør udover Holbæk, Frederikssund, Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. Kilder til datagrundlaget er beskrevet i bilag 1 1. Konklusioner Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk viser, at: Ledighedsudviklingen Holbæk kommune har en ledighedsprocent på 3,8 % i februar Ledigheden i Holbæk er steget 47,4 %, hvilket er en relativt mindre stigning end i Østdanmark generelt. Ledighedsstigningen fra februar 2009 til februar 2010 i Holbæk kommune er udelukkende sket for dagpengemodtagerne mens antallet af ledige arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er faldet lidt. Stigningen i antal unge dagpengemodtagere er mindre end stigningen i Østdanmark. Det gælder for såvel kvinder som mænd. Arbejdskraftreserven Stigningen i arbejdskraftreserven - i perioden december 2008 til december i Holbæk er mindre end stigningen i Klyngen 1 men større end stigningen i Østdanmark. Stigningen har især ramt dagpengemodtagerne. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er steget lidt over niveauet for Østdanmark. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er dog steget markant mindre end stigningen i antallet af dagpengemodtagere. De nye ledige kontanthjælpsmodtagere modtager langt tidligere deres første samtale henholdsvis første aktiveringstilbud end dagpengemodtagerne. De unge på overførselsindkomst De unge ledige udgør en større andel af alle ledige unge i Jobcenter Holbæk end i Klyngen og Østdanmark. Antallet af unge ledige er steget det seneste år (februar 2009 til februar 2010), hvilket er en større stigning end i Klyngen og Østdanmark. Stigningen i antallet af ledige unge er skabt af en stigning hos de unge dagpengemodtagere og de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. 1 Rammevilkårene for den landsdækkende klynge er opstillet på baggrund af et forskningsprojekt af Socialforskningsinstituttet og Amter og Kommuners Forskningsinstitut. Holbæk indgår i en landsdækkende klynge sammen med Frederikssund, Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. 2/20

3 Til gengæld har jobcentret haft en markant mindre stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med stigningen i både Klyngen og Østdanmark. De unge kontant- og starthjælpsmodtagere udgør med 66,7 % den største gruppe af ledige unge. Sygedagpengeindsatsen Jobcentret har fra januar 2009 til januar 2010 haft et fald i antallet af sygefraværsforløb, der er mere end dobbelt så stort som faldet i Østdanmark. Jobcentret har haft et fald både i forløb over 26 uger og over 52 uger det seneste år (januar 2009 til januar 2010). Langvarigt ledige Andelen af dagpengemodtagere med mere end 1 års ledighed er steget markant fra januar 2009 til januar 2010 i Holbæk. Andelen af langvarigt ledige kontant- og starthjælpsmodtagere er ligeledes steget, dog ikke i samme omfang som stigningen i antallet af langvarigt ledige dagpengemodtagere. 41 % af de ledige ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har været ledige mere end 1 år. Rettidighed i indsatsen Jobcenter Holbæk opfylder eller er tæt på at opfylde rettidigheden for både dagpengemodtagerne og kontanthjælpsmodtagerne. Effekten af indsatsen Effekten af indsatsen i jobcentret ligger generelt på et lavere niveau end effekten i såvel Klyngen som Østdanmark. Effekten af indsatsen har samtidig være faldende for både dagpengemodtagere og kontantog starthjælpsmodtagere (både for de arbejdsmarkedsparate og de ikke-arbejdsmarkedsparate) og for såvel kvinder som mænd. 3/20

4 2. Udfordringer Konklusionerne peger mod følgende opmærksomhedspunkter: Jobcentret bør fortsat have fokus på at minimere stigningen i arbejdskraftreserven, herunder særlig fokus på at begrænse den kraftige stigningen i antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven. Set i lyset af denne udfordring bør jobcentret i højere grad sætte ind med en tidlig indsats for nyledige dagpengemodtagere. I forhold til unge på offentlig forsørgelse gælder det om at fastholde fokus på at, ledigheden for de unge ikke overstiger den generelle ledighedsstigning. Antallet af unge har været kraftigt stigende siden oktober Særligt stigningen i antallet af unge dagpengemodtagere har været stor, men også stigningen i antallet af unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere kræver en særlig opmærksomhed. Andelen af unge på offentlig forsørgelse ift. arbejdsstyrken i Holbæk kommune er højere end andelen i Klyngen og Østdanmark generelt, hvorfor jobcentret i høj grad bør have fokus på at få unge i uddannelse/job. I takt med den stigende ledighed er det vigtigt at fastholde fokus på udviklingen i antallet af personer, der har været på offentlig forsørgelse i mere end 1 år, og her er der behov for en indsats for at mindske tilgangen til gruppen af langvarigt ledige dagpengemodtagere, som har haft en markant stigning i antallet det seneste år. Derudover er der behov for at holde fokus på de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, da 41 % af denne gruppe har været ledige mere end 1 år. Holbæk opfylder i stort omfang rettidighedskravene for de fleste målgrupper. Fortsat fokus på at fortsætte den positive udvikling i forhold til de langvarige sygefraværsforløb. Jobcenter Holbæk har fortsat en lidt større andel af sygedagpengemodtagere af arbejdsstyrken end Klyngen og Østdanmark. 4/20

5 3. Målgruppen for Jobcenter Holbæks indsats Tabel 1: Målgruppen for Jobcenter holbæks indsats, februar samt udviklingen ift. til året før Holbæk kommune Fuldtidspersoner februar 2010 Andel af befolkningen* Udvikling feb feb 2010 holbæk Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere** ,4% 91% 100% 68% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) 615 1,4% 18% 26% 18% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) ,3% 13% 11% 9% - Personer på introduktionsydelse 28 0,1% 27% 15% 22% - Personer på ledighedsydelse 190 0,4% 1% 23% 14% - Personer på sygedagpenge*** ,3% -16% -4% -9% - Personer på revalideringsydelse 121 0,3% -11% -3% -4% - Jobcentrets samlede målgruppe ,1% 20% 27% 19% - Førtidspension ,4% 2% 0% -1% - Fleksjob 729 1,6% 8% 2% 1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Bemærk, at målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). ** Opgørelse af dagpengemodtagere er for januar *** Opgørelse af sygedagpengemodtagere er for december Den største gruppe i Jobcenter Holbæk er personer på permanent offentlig ydelse (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse) med fuldtidspersoner. Alle 3 grupper er steget det seneste år. Den største stigning er sket for dagpengemodtagerne (91 %). Stigningen er dog mindre end i Klyngen (100 %). Jobcentret har næsten dobbelt så mange ikke-arbejdsmarkedsparate som arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere og antallet er voksende det seneste år (13 %), hvilket er en større stigning end i Østdanmark (+ 9 %) Jobcentret har haft en væsentlig reduktion (-16 %) og større reduktion end i Østdanmark -9 %) - i antallet af personer på sygedagpenge, jf. tabel 1.

6 4. Udviklingen i ledigheden 2 Holbæk kommune har en ledighedsprocent på 3,8 % i februar 2010 og har oplevet en stigning i ledigheden på 47,4 % det seneste år. Ledighedsniveauet (4,3 %) er lavere og ledighedsstigningen (55,2 %) er mindre end i Østdanmark generelt. Ledighedsstigningen er udelukkende sket for dagpengemodtagerne (+65,4 %), hvorimod ledigheden for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er faldet med 2,9 % til forskel fra Østdanmark, der har haft en stigning på 33,3 % i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Ledighedsstigningen for dagpengemodtagerne er lidt højere end i Østdanmark (62,2 %) Ledighedsstigningen for dagpengemodtagere er sket for både mænd (62,4%) og kvinder (35,9 %). Stigningen i antallet af mandlige dagpengemodtagere har været mindre i Holbæk end i Østdanmark (62.4 %), hvilket især kan tilskrives en markant lavere stigning i antallet af unge mandlige dagpengemodtagere i Holbæk sammenlignet med Østdanmark. Stigningen i unge kvindelige dagpengemodtagere i Holbæk kommune er ligeledes markant lavere end stigningen i Østdanmark. Holbæk kommune har haft en større stigning i ledigheden i de akademiske a-kasser, a-kasser for tekniske funktionærer og a-kasser for offentlig ansatte, hvorimod Holbæk har haft en mindre stigning for a-kasser for byggefagene end i Østdanmark. Den største stigning i ledigheden ses hos de akademiske a-kasser (142,9 %), Tekniske funktionærer (111,8 %) og HK (103,7 %). Ledigheden har ligeledes været kraftigt stigende for de mindre konjunkturfølsomme a- kasser for funktionær- og tjenestemænd (88,4 %) og FOA (79,2 %) 3. Arbejdskraftreserven Data om arbejdskraftreserven fra Jobindsats.dk er fejlbehæftede og er derfor trukket tilbage af arbejdsmarkedsstyrelsen. I dette statusnotat anvendes der derfor data fra de netop afsluttede netværksmøder, data er dog opdateret for december måned. 3 Der har været en mindre vækst i arbejdskraftreserven (+106 %) i perioden december 2008 til december 2009 sammenlignet med væksten i Klyngen (+158,8 %). Væksten i arbejdskraftreserven i Holbæk har imidlertid været større end i Østdanmark generelt (+81,7 %). Stigningen i arbejdskraftreserven i Jobcenter Holbæk skyldes primært en stigning i antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven på 187,6 %. En stigning der er markant højere end stigningen i Østdanmark på 130,8 %. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 46,1 % fra december 2008 til december 2009, hvilket ligger lidt over niveauet for Østdanmark (+37,7 %). 2 Kilde: Den aktuelle ledighedsstatistik fra Danmarks Statistik, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside. 3 Figurer for arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, udviklingen i arbejdskraftreserven fra nov. 08 til nov. 09 og udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på forsørgelseskategori nov. 08 til nov. 09. Kilde:. Jobindsats.dk. 6/20

7 Tidlig indsats: På det seneste dialogmøde den 5. oktober 2009 tilkendegav jobcentret, at man vil arbejde på at minimere forskelle i, hvor tidligt indsatsen sker over for dagpengemodtagere henholdsvis kontakthjælpsmodtagere. Tal fra Jobindsats.dk fra september 2009 viste store tidsmæssige forskelle i, hvornår jobcentret afholdte den første jobsamtale henholdsvis afgav det første aktiveringstilbud til dagpengemodtagere (29,0 % og 10,0 % inden for den første måned) contra kontanthjælpsmodtagerne (78,0 % og 52,1 % inden for den første måned). Tabel 2: Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Holbæk kommune 4kv08-3kv09 Udvikling i %-point 4kv07-3kv08-4kv08-3kv09 holbæk Klyngen Østdanmark holbæk Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 25% 27% 29% -15,1-10,4-5,0 Kontant- og starthjælpsforløb (match 1-3) Kontant- og starthjælpsforløb (match 4-5) 81% 77% 79% 1,9 6,2 5,9 74% 70% 69% 12,6 13,0 10,1 I alt (Antal personer) (1486) (15371) (57917) 30%* 53%* 44%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Tabel 3: Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Holbæk kommune Udvikling i %-point 4kv08-3kv09 4kv07-3kv08-4kv08-3kv09 holbæk Klyngen Østdanmark holbæk Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 10% 6% 7,0% -0,2-2,9-1,0 Kontant- og starthjælpsforløb (match 1-3) Kontant- og starthjælpsforløb (match 4-5) 63% 45% 50% 16,0 9,4 3,3 37% 35% 34% -0,8-0,5-0,2 I alt (Antal personer) (848) (6158) (25787) 64%* 52%* 42%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Aktuelle tal (november 2009) viser, at der fortsat er meget store forskelle i, hvornår nye dagpengemodtagere i Jobcenter Holbæk modtager den første samtale henholdsvis det første aktiveringstilbud sammenlignet med nye kontanthjælpsmodtagere. 88 % og 78 % af de nyledige kontanthjælpsmodtagere match 1-3 henholdsvis match 4-5 modtager deres første jobsamtale inden den 1. måned. Til sammenligning modtager 31 % af de nyledige dagpengemodtagere deres første jobsamtale inden den 1. måned. 55 % og 31 % af de nyledige kontanthjælpsmodtagere match 1-3 henholdsvis match 4-5 modtager deres første aktiveringstilbud inden den 1. måned. 7/20

8 Til sammenligning modtagere kun 7 % af de nyledige dagpengemodtagere det første aktiveringstilbud inden den 1. måned, jf. tabel 2 og 3. Fremadrettet: Jobcenter Holbæk skal fortsat fokusere på at reducere arbejdskraftreserven. Stigningen i arbejdskraftreserven er primært sket for dagpengemodtagerne, hvorfor fokus må være på at begrænse den store vækst i antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven Set i lyset af det kraftigt stigende antal dagpengemodtagere bør jobcentret fortsat have fokus på en tidligere indsats for nye dagpengemodtagere. 7. Unge på overførselsindkomst I Holbæk udgør unge modtagere af overførselsindkomst 10,5 % af alle unge årige i Holbæk kommune i januar De unge modtagere af overførselsindkomst udgør en større andel af alle unge end i såvel Klyngen (8,7 %) som i Østdanmark generelt (7,9 %), jf. figur 1. Figur 1: Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, jan.10 12% Dagpengemodtagere Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mv. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mv. 10% 8% 6% 4% 7,6% 2,8% 2,7% 8,0% 2,7% 3,6% 8,6% 3,6% 3,4% 10,6% 3,9% 4,1% 7,3% 3,0% 2,2% 7,9% 2,8% 2,4% 10,5% 4,1% 2,9% 10,5% 3,1% 4,3% 8,4% 3,4% 2,9% 9,0% 1,4% 4,3% 7,9% 1,1% 3,5% 8,5% 1,8% 3,2% 7,0% 2,3% 2,7% 9,9% 3,3% 2,9% 9,7% 2,1% 3,9% 8,7% 2,4% 3,4% 7,9% 2,8% 2,6% 2% 0% 2,2% 1,7% 1,7% 2,6% 2,0% 2,7% 3,6% 3,2% 2,1% 3,3% 3,3% 3,5% 2,0% 3,7% 3,7% 2,9% 2,5% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Antallet af unge ledige i Jobcenter Holbæk er steget med 42,5 % fra februar 2009 til februar Stigningen er større end i Klyngen (+41,5 %) og Østdanmark (+32,9 %), jf. tabel 4. Fra februar 2009 til februar 2010 er antallet af unge på dagpenge steget med 100,6 %, mens antallet af arbejdsmarkedsparate henholdsvis ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er steget med henholdsvis 11,4 % og 38,3 %. 8/20

9 Stigningen i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere (38,3 %) har været større end i både Klyngen (+23,4 %) og Østdanmark (+21,1 %). Tabel 4: Modtagere af overførselsindkomst under 30 år opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Holbæk kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe feb-09 feb-10 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere Arbejdsmarkedsparate kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere I alt ,6% 90,9% 66,7% ,4% 24,3% 20,0% ,3% 23,4% 21,1% ,5% 41,5% 32,9% Kommunens mål: 900 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2010 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Figur 2: Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år, indekseret (jan = 100) Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-07 feb-07 mar-07 apr-07 Holbæk Klyngen Østdanmark maj-07 jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 Antallet af unge i Jobcenter Holbæk er steget med 44 %-point fra januar 2007 til januar Antallet af unge har været kraftigt stigende siden oktober Udviklingen i Holbæk følger udviklingen i Østdanmark, jf. figur /20

10 Figur 3: Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) A-dagpenge Kontanthjælp mv. (match 1-3) Kontanthjælp mv. (match 4-5) Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-07 feb-07 mar-07 apr-07 maj-07 jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 Antallet af unge dagpengemodtagere er steget kraftigt siden oktober 2008 kun afløst af et midlertidigt fald fra april til juli Stigning har siden oktober 2008 været på 113 %-point, jf. figur 3. Stigningen i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har i samme periode (oktober 2009 til januar 2010) været på 12 %-point, hvorimod antallet af unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 61 %-point, men ligger under Klyngen, jf. figur Tabel 5: Unge modtagere af overførselsindkomst fordelt på køn, etnicitet og ydelseskategori - samt udvikling ift. samme måned året før. Holbæk kommune Andel af alle unge på overførselsindkomst, feb 10 Procentvis udvikling feb 09 - feb 10 A-dagpenge Kontanthjælp mv. A-dagpenge Kontanthjælp mv. Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Unge med dansk og vestlig oprindelse 10,0% 19,2% 30,8% 25,7% 104,3% 101,1% 29,5% 28,7% Unge med ikke-vestlig oprindelse 1,6% 2,7% 5,3% 4,9% 87,5% 92,3% -10,7% 27,8% I alt (109) (206) (340) (288) 102% 100% 21% 29% Kilde: Jobindsats.dk De unge kontant- og starthjælpsmodtagere udgør 66,7 % af jobcentrets unge modtagere af overførselsindkomst, jf. tabel 5. De fleste unge på overførselsindkomst er kvinder på kontanthjælp. De unge kvinder udgør 36,1 % af alle unge på overførselsindkomst i jobcentret, svarende til 340 perso- 10/20

11 ner, mens de unge mænd på kontanthjælp udgør den næststørste gruppe med 30,6 %, svarende til 288 personer. Unge kvindelige dagpengemodtagere har haft en større stigning (104,3 %) end de øvrige grupper af unge. De unge mænd på dagpenge udgør dog fortsat en større gruppe (206 personer) end de unge kvinder på dagpenge (109 personer), jf. tabel 5. Fremadrettet: Fokus på at nedbringe andelen af unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Jobcenter Holbæk har den næststørste andel af unge på offentlig forsørgelse i Klyngen. Fokus på udviklingen i antallet af unge dagpengemodtagere, der er steget markant inden for det seneste halve år. Fokus på antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate unge kontanthjælpsmodtagere, der er steget væsentligt inden for det seneste år. 6. Sygedagpengeindsatsen I Holbæk udgør sygedagpengemodtagerne 4,7 % af arbejdsstyrken i december Sygedagpengemodtagerne udgør en lidt større andel af arbejdsstyrken end i såvel Klyngen (4,5 %) som i Østdanmark generelt (4,2 %), jf. figur 4 Figur 4: Sygefraværets relative omfang (alle sygedagpengemodtageres andel af arbejdsstyrken) i kommunerne, klyngen og Østdanmark, dec. 09 6% 5% 4% 4,4% 3,6% 4,6% 4,1% 4,1% 4,4% 4,7% 3,8% 5,1% 4,7% 4,8% 3,9% 5,2% 5,3% 4,5% 4,2% 3,2% 3% 2% 1% 0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 11/20

12 Jobcenter Holbæk har i januar sygefraværsforløb over 26 uger, svarende til 19 % af alle sygefraværsforløb. Andelen er lavere end andelen i både Klyngen og Østdanmark. Antallet af sygefraværsforløb over 26 uger er faldet med 19 % fra januar 2009 til januar Antallet af de længerevarende sygefraværsforløb er i samme periode faldet i Klyngen med 1 % og med 8 % i Østdanmark, jf. tabel 6. Tabel 6: Sygefraværsforløb over 26 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jan 10 Holbæk kommune Klyngen Østdanmark Antal forløb over 26 uger Andel forløb over 26 uger % % % Udvikling i antal forløb over 26 uger -19% -1% -8% Kommunens mål: 288 sygefraværsforløb over 26 uger i december 2010 Udvikling i andel forløb over 26 uger (%-point) -0,4 3,1 1,8 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Figur 5: Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 160 Holbæk Klyngen Østdanmark 150 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-07 feb-07 mar-07 apr-07 maj-07 jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 Set over en periode på 3 år fra januar 2007 til december 2009 er antallet af sygefraværsforløb over 26 uger steget lidt kraftigere i Jobcenter Holbæk (+15 %-point) end i Klyngen (+12 %-point) men mindre kraftigt end i Østdanmark (+24 %-point). Antallet af sygefraværsforløb over 26 uger er imidlertid faldet siden maj 2009 med 32 %-point, jf. figur /20

13 Ses på Resultatoversigtens 4 opdeling af sygedagpengeforløb mellem 26 og 52 ugers varighed og over 52 ugers varighed fremgår det, at Forløb mellem 26 uger og 52 ugers varighed er faldet set ift. samme måned året før med 9 % (nov. 08 nov-09) og 5 % set i ft. den foregående måned. (okt nov.09) Forløb over 52 ugers varighed er faldet set ift. samme måned året før med 8 % (nov. 08 nov-09) og 3 % set ift. den foregående måned (nov. 08 nov-09). Tabel 7: Sygefraværsforløb over 26 uger procentfordelt på køn og etnicitet - samt udvikling ift. samme måned året før, jan 10 Holbæk kommune Personer med dansk og vestlig oprindelse Personer med ikke-vestlig oprindelse Personer i alt (antal) Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Andel af alle sygefraværsforløb over 26 uger Udvikling i antal forløb over 26 uger Kvinder Mænd Kvinder Mænd 53% 37% -22% -17% 5% 5% 7% -23% % -18% Kvindelige sygedagpengemodtagere med forløb over 26 uger udgør med 58 % den største andel af jobcentrets modtagere af sygedagpenge i mere end 26 uger (197 forløb). Kvinder med ikke-vestlig baggrund udgør kun 5 % af det samlede antal længevarende sygedagpengeforløb., jf. tabel 7. Beskæftigelsesregionen konkluderede på seneste dialogmøde den 5. oktober 2009, jf. referatet, at jobcentret arbejdede målrettet på at vende stagnation i antallet af de langvarige sygedagpengeforløb til et fald. Ovenstående beskrivelse af udviklingen i de langvarige sygefraværsforløb viser, at jobcentret har haft gode resultater af indsatsen for såvel forløb mellem 26 og 52 ugers varighed som forløb over 52 ugers varighed. Fremadrettet: Selvom de langvarige sygefraværsforløb over 26 uger er faldet inden for det seneste år, så er sygedagpengemodtagere fortsat en af de to største grupper af overførselsmodtagere i Holbæk. Derudover udgør sygedagpengemodtagerne en lidt større andel af arbejdsstyrken sammenlignet med Klyngen og Østdanmark. På den baggrund bør der fortsat være fokus på udviklingen i antallet af sygefraværsforløb, bl.a. ved i højere grad at benytte sig af delvise raskmeldinger. Andelen af sygefraværsforløb over 26 uger med delvise raskmeldinger er steget lidt i Jobcenter Holbæk det seneste år (+2 %) til 14 %, jf. jobindsats.dk. 4 Jobindsats.dk, januar /20

14 8. Ydelsesmodtagere med mere end 1 år på ydelsen I takt med, at ledigheden stiger øges risikoen for langvarig ledighed. Når ledigheden stiger, går der noget tid før det vil give sig udslag i et stigende antal personer med længerevarende ledighed. Ledigheden har været stigende siden midten af Det er dermed risiko for, at gruppen af ydelsesmodtagere med mere end 1 år på ydelsen er begyndt at stige. Antallet af dagpengemodtagere i jobcentret med mere end 1 års ledighed er steget meget markant med 65,8 % fra januar 2009 til januar 2010, svarende til 25 personer. Antallet af dagpengemodtagere med mere end 1 års ledighed udgør 4,6 % af alle dagpengeforløb. Tabel 8: A-dagpengemodtagere samt arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mere end 1 år - samt udviklingen ift. samme måned året før. Holbæk kommune holbæk Andel januar 2010 Klyngen Østdanmark Udvikling i andel (%-point) og antal (%) januar 09 - januar 10 holbæk Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger (Andel) 4,6% 5,4% 6,7% -0,9 0,7 0,5 (Antal) ,0% 123,2% 78,3% (Andel) 16,9% 10,8% 17,2% -0,1 1,4-0,1 (Antal) ,3% 53,4% 22,4% (Andel) 44,8% 49,1% 57,6% -5,1 4,5 1,3 (Antal) ,6% 23,4% 11,5% Note: Andelene er udregnet ift. hver af de tre målgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 16,9% ud af de udelukkende arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Holbæk kommune, som har modtaget ydelsen (kontant- og starthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 1 år. Antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end 1 års ledighed er steget med 20,3 %, svarende til 16 personer, mens antallet af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 1,6 %, svarende til 7 personer. Antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end 1 års ledighed udgør 16,9 % af alle kontanthjælpsforløb for arbejdsmarkedsparate mens de ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end 1 års ledighed udgør41,1 % af alle kontanthjælpsforløb for ikke-arbejdsmarkedsparate, jf. tabel 8. 14/20

15 Tabel 9: Andel personer (fordelt på etnicitet), som har modtaget kontant- eller starthjælpsydelse i mere end 1 år - samt udvikling i antal ift. samme måned året før Holbæk kommune Personer med dansk og vestlig oprindelse Personer med ikke-vestlig oprindelse holbæk Klynge 4 Region Sjælland Øst danmark holbæk Klynge 4 Region Sjælland Øst danmark 31,2% 34,7% 36,2% 39,9% 17,2% 30,9% 28,6% 19,0% 47,3% 40,8% 45,8% 46,1% -16,8% 6,6% 0,7% 1,8% I alt 34,6% 36,4% 37,9% 41,8% 4,5% 23,3% 21,9% 13,2% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Andel jan 10 Udvikling i antal jan 09 - jan 10 Af alle kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Holbæk, der har modtaget kontanthjælp i mere end 1 år er 47,3 % af ikke-vestlig oprindelse. Denne andel er større sammenlignet med andelen i Klyngen 40,8 %), Region Sjælland (45,8 %) og Østdanmark 46,1 %). Til gengæld har jobcentret haft en mere positiv udvikling i antallet af ikke-vestlige kontanthjælpsmodtagere med mere end 1 års ledighed med et fald på16,8 % sammenlignet med såvel Klyngen (+6,6 %), Region Sjælland (+0,7 %) og Østdanmark (+ 1,8 %), jf. tabel 9. Jævnfør referatet fra seneste dialogmøde den 5. oktober 2009 tilkendegav jobcentret, at man ville overveje at sætte yderligere fokus på at etablere pladser i virksomhedscentre til de langvarigt ledige. Jobcenter Holbæk aktiverede i december ,4 % af kontanthjælpsmodtagerne i matchgruppe 4 via virksomhedspraktik og løntilskud, jf. jobindsats.dk. Fremadrettet: Fokus på at reducere den store tilgang af dagpengemodtagere til gruppen af langvarigt ledige. Fokus på at reducere tilgangen af kontanthjælpsmodtagere til gruppen af langvarigt ledige. Fokus på at gøre de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere arbejdsmarkedsparate, idet knap 84 % af gruppen af kontanthjælpsmodtagere med over 1 års ledighed er gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate. 9. Rettidighed i minimumsindsatsen Det skal indledningsvist bemærkes, at rettidigheden for kontant- og starthjælpsmodtageres aktivering af tekniske årsager ikke kan blive lige så høj som for dagpengemodtagere. Det skyldes, at kontant- og starthjælpsmodtagere, som er sygemeldte eller på barsel, ikke skifter forsørgelse og derfor ikke kan trækkes ud af opgørelserne, selvom de er fritaget for aktivering. Beskæftigelsesregionen anser minimumsrettighederne for kontanthjælpsmodtagere opfyldt når: 15/20

16 - Jobsamtaler har en rettighed på 90 % - Aktivering har en rettidighed på 80 % for arbejdsmarkedsparate og 75 % for ikke-arbejds markedsparate. Figur 6: Rettidigheden for dagpengemodtagere i Jobcenter Holbæk, dec % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Under 30 år; 78% Over 30 år; 88% I alt 85% Under 30 år; 80% Over 30 år; 92% I alt 87% Under 30 år; 100% Over 30 år; 100% I alt 100% 10% 0% Kilde: Jobindsats.dk Jobsamtaler Første aktivering Gentagen aktivering Jobcenter Holbæk har fuldt rettidighed for gentagen aktivering og tæt på fuld rettidighed for jobsamtaler og første aktivering for dagpengemodtagere, jf. figur 6. Figur 7: Rettidigheden for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Holbæk, dec % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Under 30 år; 80% Over 30 år; 87% I alt 83% Under 30 år; 79% Over 30 år; 100% I alt 87% Under 30 år; 71% Over 30 år; 91% I alt 84% 10% 0% Jobsamtaler (februar) Første aktivering Gentagen aktivering Kilde: Jobindsats.dk Jobcentret opfylder minimumsrettighederne for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere for første og gentagen aktivering og er godt på vej til at opfylde rettidigheden for jobsamtaler, jf. figur 7. 16/20

17 Figur 8: Rettidigheden for ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Holbæk, dec % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Under 30 år; 93% Over 30 år; 89% I alt 90% Under 30 år; 35% Over 30 år; 55% I alt 41% Under 30 år; 81% Over 30 år; 65% I alt 67% 0% Jobsamtaler (februar) Første aktivering Gentagen aktivering Kilde: Jobindsats.dk Jobcentret opfylder rettidigheden for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere for jobsamtaler men opfylder ikke rettidigheden for første aktivering og gentagen aktivering, jf. figur 8. Fremadrettet: Jobcenter Holbæk har en rettidig eller næsten rettidig indsats for de fleste målgrupper. For ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere kniber det imidlertid med rettidigheden for afgivelse af første og gentagen aktiveringstilbud. I Jobcenter Holbæk er der sket vækst i antallet af nye dagpengemodtagere og nye kontanthjælpsmodtagere, hvorfor det er vigtigt at fastholde fokus på rettidigheden. 10. Effekten af indsatsen Effekten af indsatsen over for dagpengemodtagere, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere ligger på et lavere niveau i Jobcenter Holbæk sammenlignet med såvel effekten i Klyngen som i Østdanmark, jf. tabel 10, 11 og /20

18 Tabel 10: Andel selvforsørgende 1 år efter modtagelse af en offentlig forsørgelsesydelse Udvikling 4.kvt kvt 2009 (%-point) 4. kvartal 2009 Holbæk kommune Jobcenter Holbæk Klyngen Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd A-dagpenge 39,3% 42,8% -10,6-10,4-11,9-15,1 Kontant- og Starthjælp match ,2% 21,0% -8,4-20,1-11,1-14,7 Kontant- og Starthjælp match 4-5 3,7% 6,9% -4,3-4,1-2,7-3,2 Kilde: DREAM og egne beregninger Tabel 11: Andel af selvforsørgende 1 år efter modtagelse af en offentlig forsørgelsesydelse Klynge 4 Kvinder Mænd Kvinder Mænd A-dagpenge 55,1% 52,9% 43,3% 37,9% Kontant- og starthjælp match ,6% 45,3% 21,5% 30,6% Kontant- og starthjælp match 4-5 8,7% 11,5% 5,9% 8,3% Kilde: DREAM og egne beregninger 4. kvt kvt Tabel 12: Andel af selvforsørgende 1 år efter modtagelse af en offentlig forsørgelsesydelse Østdanmark 4. kvt Kvinder Mænd Kvinder Mænd A-dagpenge 52,3% 53,0% 42,3% 39,1% Kontant- og starthjælp match ,4% 41,0% 20,5% 27,1% Kontant- og starthjælp match 4-5 8,0% 10,1% 5,2% 7,4% Kilde: DREAM og egne beregninger 4. kvt Effekten af indsatsen i Jobcenter Holbæk har samtidig været faldende for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere, både de arbejdsmarkedsparate og de ikke arbejdsmarkedsparate og mænd såvel som kvinder. En udvikling der ikke adskiller sig fra udviklingen i Klyngen og Østdanmark generelt, jf. tabel 10, 11 og /20

19 Figur 9: Arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, andel selvforsørgende 1 år efter modtagelse af ydelsen, opdelt på køn. 50 Kvinder Mænd 40 Selvforsørgelsesgrad kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Figur 10: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, andel selvforsørgende 1 år efter modtagelse af ydelsen, opdelt på køn Kvinder Mænd Selvforsørgelsesgrad kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Effekten ligger generelt lavere for kvinder end for mænd, hvilket især er tydeligt for kontant- modtagere, særlig de ikke-arbejdsmarkedsparate kvindelige kontanthjælpsmodtagere, jf. figur 9 og 10. Fremadrettet: Der er behov for yderligere fokus på, at jobcentret benytter sig af de mest effektive aktiveringstilbud, herunder af mere virksomhedsrettet aktivering for at højne effekten af indsatsen. 19/20

20 Bilag 1 Om data i statusnotat Data i Beskæftigelsesregionens statusnotater baserer sig primært på opgørelser fra Jobindsats.dk 5. samt egne beregninger. Herudover anvendes også særskilt data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens forløbsdatabase DREAM. Jobcenterklyngerne som de enkelte jobcenters resultater sammenlignes med i notatet, svarer til de nationale jobcentergrupperinger, som findes i Jobindsats.dk. Dette er en ændring i forhold til tidligere statusnotater, hvor Beskæftigelsesregionens regionale jobcentergrupper er blevet anvendt. Ændringen er foretaget for at sikre øget sammenlignelighed mellem Beskæftigelsesregionens resultatopfølgning og den nationale 1-sides Resultatoversigt, som offentliggøres via Jobindsats.dk. Som konsekvens af denne ændring følger desuden, at jobcentrets egne resultater ikke længere indgår ved udregning af klyngens gennemsnitlige resultater. Resultater for en klynge vil altså variere alt efter hvilket jobcenter i klyngen, som benchmarkes. Ved de forskellige resultatmålinger er det altid den samme gruppe af jobcentre, som indgår i sammenligningsklyngen uafhængigt af hvilken ydelse eller resultattype, der er tale om. Sammenligningskommuner/-jobcentre er således de samme, når der ses på kontanthjælp, som når man ser på andre ydelser som for eksempel sygedagpege eller arbejdsløshedsdagpenge. Opdeling af jobcentrene i grupper er underlagt kriterier om nogenlunde ensartede rammevilkår i deres indsats på beskæftigelsesområdet i forhold til modtagere af forskellige kategorier af offentlige forsørgelsesydelser. For en uddybende indføring i principperne og beregningerne bag klynge-inddelingerne henvises til rammevilkårsanalysen De nye kommuners rammevilkår i beskæftigelsesindsatsen 6 samt notatet Baggrundspapir for klyngningen af kommuner og jobcentre med samme rammevilkår r.pdf /20

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Guldborgsund - 1. statusnotat

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik NOTAT Dato 19.1.29 Af: Morten Østergaard Christensen Grundlaget for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Jobcenternetværk 4 Holbæk Kalundborg Odsherred Slagelse Sorø

Jobcenternetværk 4 Holbæk Kalundborg Odsherred Slagelse Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål sammenfatning Jobcenternetværk 4 Holbæk Kalundborg Odsherred Slagelse Sorø Netværksdialogmøde 3. kvartal 2010 September 2010

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 18.03.20/SIMJEN Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Marts 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk. Version: 29. september 2009

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk. Version: 29. september 2009 Beskæftigelse og Integration BIU 8. oktober 2009 pkt. Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 29. september 2009 1 Uddrag af tabeller fra Jobindsats.dk, Overblik af 29. sept. 2009 Jobcenter: Sammenligningsgrundlag:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune Jobcenter Administration Køgevej 90 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk. Version: 28. august 2009

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk. Version: 28. august 2009 Beskæftigelse og Integration BIU 10. september 2009 pkt. 64 Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 28. august 2009 1 Uddrag af tabeller fra Jobindsats.dk, Overblik af28. august 2009 Jobcenter:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 1. kvartal 21 NOTAT Dato 27. april 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen Grundlaget

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik 4. kvartal 29 NOTAT Dato 25. januar 21 Af: Morten Østergaard Christensen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.1.214/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere