Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon brhs@ams.dk.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 2 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER VALLENSBÆK Den generelle udvikling Status på ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Status på ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Status på ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes Status på ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder BILAGSTABELLER OG -FIGURER Målgruppe og rammevilkår Unge på offentlig forsørgelse Personer på førtidspension Langtidsledighed Virksomhedsrettet indsats Aktiveringsomfang og tidlig indsats 32

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Vallensbæk har god fokus på udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen og har opnået gode resultater på en række områder. Der er på nogle områder forskelle i udviklingstræk og udfordringer, i sammenligningen data for henholdsvis Ishøj kommune og Vallensbæk kommune. Beskæftigelsesregionen vil i den forbindelse kvittere for: At Jobcenter Vallensbæk har haft et generelt fald i antallet af personer på offentlige ydelser. At jobcentret samlet set har haft et uændret antal unge på offentlig forsørgelse i forhold til sammen periode året før. Ungeledigheden stiger dog for de årige i Vallensbæk kommune. At antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er reduceret det seneste år og sammenholdt med en positiv udvikling i det langvarige sygefravær, samt i antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, er det lykkedes at bremse udviklingen i fødekæderne til permanent offentlig forsørgelse. Det ses bl.a. i det fald der har været i antallet af borgere på permanente ydelser, ikke mindst i faldet i tilgangen til førtidspension, som ses både i Ishøj kommune og Vallensbæk Kommune. Jobcenter Vallensbæk har fortsat en andel af befolkningen på permanent offentlig forsørgelse, der er blandt de laveste i klyngen. Endvidere peges på et antal opmærksomhedspunkter og tværgående udfordringer: Der er en stigende andel og antal jobklare kontanthjælpsmodtagere, herunder flere langtidsledige i match 1. Øget andel/antal af ledige i match 2 og 3, med over 4 uger på ydelsen. Antallet af borgere med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse er øget, særligt af jobklare kontanthjælpsmodtagere og personer på førtidspension. Jobcenter Vallensbæk lægger vægt på en tidlig indsats, i form af samtaler og 1. aktiveringstilbud. Der er derfor grund til fortsat opmærksomhed omkring forbedringsmuligheder i forbindelse med: o Aktiveringsgraden for ledige i arbejdskraftreserven, samt indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. o Anvendelsen af løntilskud og virksomhedspraktik til langtidsledige og til ledige risikogruppen for langtidsledighed. o Effekten af indsatsen målt i selvforsørgelse, som ligger under gennemsnittet for alle ydelsesgrupper. 2

4 De fire ministermål i 213 Beskæftigelsesregionen kvitterer for, at Jobcenter Vallensbæk foreløbigt på to af de fire landsdækkende beskæftigelsesmål for 213 har haft en positiv udvikling det seneste år. Det gælder tilgangen til førtidspension og udviklingen i langtidsledigheden. Vurdering af udviklingen på de to øvrige mål afventer tal for uddannelsesgraden blandt unge i 213 og der er ikke fastsat et centralt mål for virksomhedskontakten. Mål 1. Uddannelsesgraden Uddannelsesgraden for unge er lav i Vallensbæk/Ishøj og øget i mindre omfang fra 211 til 212. Gruppe af unge kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er samtidig stigende og antallet af unge, der falder fra uddannelse, er relativt højt. Jobcentret har stadig udfordringer vedrørende udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse. Andelen af unge på offentlig forsørgelse ligger generelt over gennemsnittet i Vallensbæk/Ishøj og ledigheden stiger fortsat for de årige. Mål 2. Tilgangen til førtidspension Tilgangen til førtidspension er fastholdt på et lavt niveau i Vallensbæk/Ishøj og reduceret siden 211. Faldet i nytilkendelser har det seneste år har været væsentligt større end i de sammenlignelige jobcentre. Mål 3. Langtidsledigheden Langtidsledigheden for jobklare a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er forholdsvis høj i Vallensbæk/Ishøj (3, pct. og højest i klyngen ). Der har samlet set været et fald på 3,7 pct. fra april 212 til april 213. Faldet er imidlertid kun sket blandt dagpengemodtagere, mens langtidsledigheden for jobklare kontanthjælpsmodtagere er steget. Mål 4. Styrket kontakt med virksomhederne. Jobcenter Vallensbæk har samlet set på de fleste områder en højere andel i virksomhedsrettede tilbud end sammenlignelige jobcentre. Men antallet af personer i virksomhedsrettede tilbud er faldet det seneste år, især blandt dagpengemodtagere. Jobcenter Vallensbæk har ligeledes samarbejde med en relativ større andel af arbejdssteder, sammenlignet med klyngen, men antallet af arbejdssteder med personer i virksomhedsrettet aktivering, er faldet det seneste år, lidt mere i Jobcenter Vallensbæk end i de sammenlignelige jobcentre. 3

5 Status på ministermål i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune Status på ministermål i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune Ministermål 1 Jan-dec 11 Jan-dec 12 Udvikling Jan-dec 11 - Jan-dec 12 Lokalt mål dec pct pct.-point pct. (pct.point) --- Uddannelsesgrad for unge uden kompetencegivende uddannelse 12,7 14 1,3 (-) 25, (7,6) Ministermål 2 apr. 212 apr. 213 Udvikling apr apr. 213 Lokalt mål dec personer pct personer (pct.) --- Tilgang til førtidspension ,4 (-) 6 (-32,6) Ministermål 3 mar. 212 mar. 213 Udvikling mar mar. 213 Lokalt mål dec personer pct personer (pct.) --- Antal langtidsledige personer ,9 (-) 473 (-16,5) Ministermål 4 Udvikling Lokalt mål dec. 213 Virksomhedskontakt Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune og egne beregninger. 1. Tilgangen til førtidspension viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da målene er nye er disse ikke bergnet. Måltallet i () viser udviklingen fra , såfremt målet nås. OBS! Ikke tal for uddannelsesgraden for unge i 213! 4

6 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER VALLENSBÆK - 2. status 213 Notatet beskriver Jobcenter Vallensbæk resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 2 (bilag til Analyserapport 214) Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Vallensbæk indgår: Frederiksberg, Høje-Taastrup, Vallensbæk, Aabenraa og Vejle. 2.1 Den generelle udvikling Jobcentrets målgrupper Antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Vallensbæk/Ishøj er 4.75 og er samlet set faldet 3,3 pct. det seneste år (april 212 til april 213). Andelen af borgere på offentlig forsørgelse er dog stadig lidt højere i Vallensbæk/Ishøj (18, pct.) end i sammenlignelige jobcentre (Tabel 1). Faldet i den samlede målgruppe dækker dog over meget forskellige udviklingstendenser i jobcenterets forskellige målgrupper. Antallet af personer på midlertidige ydelser er reduceret med 4,1 pct/19 fuldtidspersoner, mens antallet af personer på permanente ydelser, er reduceret med 1,9 pct./3 fuldtidspersoner. Faldet i den samlede målgruppe i Vallensbæk/Ishøj er dog lidt mindre end i sammenlignelige jobcentre, og det skyldes bl.a. en stigning i antallet af revalidender og ledig-hedsydelsesmodtagere, som er modsat/mere markant end udviklingen i klyngen. Andelen af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse er relativ høj i Vallensbæk/Ishøj (22,4 pct.), men lavere end gennemsnittet i de sammenlignelige jobcentre (Tabel 2). Antallet har dog været stigende det seneste år. Ledigheden Bruttoledigheden i Vallensbæk/Ishøj er 8,6 pct. af arbejdsstyrken (april 213). Det er noget over gennemsnittet i klyngen og Østdanmark (6, pct.). Ledighedstallet viser en forskel mellem Ishøj kommune (1,9 pct.) og Vallensbæk kommune (5,4 pct.), som også afspejler sig i ledighedsudviklingen mellem mænd og kvinder, og mellem a- dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. (Tabel 3 og ledighedstal april 213) Den stigende ledighed vedrører alene jobklare kontanthjælpsmodtagere, som er øget med 4,1pct. (152 fuldtidspersoner) det seneste år, mens antallet af ledige på arbejdsløshedsdagpenge er faldet 1,2 pct. (18 fuldtidspersoner) det seneste år (Tabel 3). Langtidsledigheden i Vallensbæk/Ishøj er 3, pct. af arbejdsstyrken (april 213) og dermed højest i klyngen og et stykke over gennemsnittet i Østdanmark (Tabel 22). 5

7 Langtidsledigheden er samlet set faldet, men steget væsentligt blandt jobklare kontanthjælpsmodtagere. Beskæftigelse Antallet af beskæftigede i Vallensbæk/Ishøj er faldet med 2,2 pct. (marts 212 til marts 213), mere end i klyngen og Østdanmark (-1,4 pct.). Antallet af beskæftigede i Vallensbæk er fuldtidsbeskæftigede (Tabel 4). Den geografiske mobilitet (udpendling) for borgere i Vallensbæk/Ishøj er på niveau med nabokommunerne på Vestegnen. Indpendlingen er dog noget lavere end gennemsnittet. Jf. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 2 (Tabel 1.3). Uddannelsesniveau. Vallensbæk/Ishøj har flere borgere med alene grundskole eller en faglært uddannelse end i de sammenlignelige jobcentre. Derimod er antallet af borgere med en mellemlang/lang videregående uddannelse lavere i Vallensbæk/Ishøj end i sammenlignelige jobcentre (Tabel 5). 2.2 Status på ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Vallensbæk/Ishøj har fortsat en relativ høj andel (12,4 pct.) af unge på offentlig forsørgelse, højere end niveauet i klyngen og generelt for Østdanmark (Figur 2). Andelen af unge på offentlig forsørgelse er højere i Ishøj kommune (13,2 pct.), end i Vallensbæk kommune (7,8 pct.) (Tabel 9). Antallet af unge på offentlig forsørgelse er samlet set uændret det seneste år (,1 pct.) i Vallensbæk/Ishøj, mens der har været en mindre stigning i de sammenlignelige jobcentre (1,3 pct.) og Østdanmark (2,4 pct.). Det seneste års stigning i unge på offentlig forsørgelse er alene sket blandt de jobklare årige (4,2 pct.), både dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere (Tabel 8). Derimod er antallet af helt unge årige faldet (3,8 pct.) (Tabel 7 og 8). Stigningen ses kun blandt ledige i Vallensbæk kommune (7,7 pct.), mens udviklingen i Ishøj viser et fald (-1,9 pct.) indenfor det seneste år (Tabel 9). De unge på midlertidige ydelser fylder forholdsvis meget i ungemålgruppen i Vallensbæk/ Ishøj (91,2 pct.) sammenlignet med gennemsnittet i klyngen, og der er tilsvarende færre unge på permanente ydelser (8,8 pct.), herunder på førtidspension (Tabel 1). Ungemålgruppen i hhv. Ishøj og Vallensbæk er forskellig på flere områder (Tabel 9): Godt 3 ud af 4 ledige i ungegruppen kommer fra Ishøj. Andelen på offentlig forsørgelse er højere i Ishøj (14,6 pct. mod 8,4 pct. i Vallensbæk). Andelen af kontanthjælpsmodtagere er højere i Ishøj (7,9 pct. mod 4, pct.). Uddannelse og uddannelsesgrad En relativ stor del af de unge ledige i Vallensbæk/Ishøj har ingen erhvervskompetencegivende uddannelse, og antallet er samlet set øget (11,2 pct./66 fuldtidspersoner) i det 6

8 seneste år 1. Den største stigning ses i antallet af unge dagpengemodtagere uden uddannelse, som er øget med 29,7 pct. (38 fuldtidspersoner) (Tabel 11). Den største gruppe unge uden kompetencegivende uddannelse er kontanthjælpsmodtagere - en gruppe på 488 fuldtidspersoner i dec. 212, som fortsat er øget (6,1 pct./ 28 fuldtidspersoner siden dec. 211). (Tabel 11). Uddannelsesgraden for unge på dagpenge og kontanthjælp i Vallensbæk/Ishøj er samlet steget med 1,3 pct. til 14, pct. fra december 211 til december 212. Stigningen vedrører alene kontanthjælpsmodtagere, mens uddannelsesgraden er faldet for a- dagpengemodtagere (Tabel 12). Uddannelsesgraden har udviklet sig forskelligt i Ishøj kommune og Vallensbæk kommune det seneste år. I Ishøj er uddannelsesgraden samlet set uændret ( pct.) mens den er steget i Vallensbæk kommune (5,8 pct.). Stigningen omfatter begge ydelsesgrupper i Vallensbæk kommune, mens Ishøj kommune har haft et fald i uddannelsesgraden for dagpengemodtagere (-6,6 pct.) og en lettere stigning (1,4 pct.) blandt kontanthjælpsmodtagere. (Tabel 13 og 14) Jobcenter Vallensbæks mål for uddannelsesgrad (mål 3) i 213 er 25 pct.. Frafald Andelen af unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere, som frafalder deres uddannelse inden for et år, har været relativ høj (33 pct.), lige under gennemsnittet for Østdanmark. (Jf. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 2, Figur 2.3). Jobcenter Vallensbæk har fokus på at forebygge at reducere unges frafald fra uddannelse blandt andet gennem deltagelse i brobygningsforløb på CPH West, snusepraktik i 5 spor, forskellige projekter, ungekampagner mv. Samlet set Der er opnået gode resultater i ungeindsatsen i Jobcenter Vallensbæk det seneste år. Der er dog fortsat udfordringer i forhold til en målgruppe, som generelt fylder meget i jobcenterets indsats, og udviklingstendenser, som ændrer tyngden i målgruppen (bl.a. aldersfordeling og uddannelsesniveau) og får betydning for de tilbud der skal gives. Samtidig er der fortsat et udviklingspotentiale i forhold til at få flere unge i uddannelse, samt virksomhedsrettede aktiveringsforløb med henblik på at flere unge gøres uddannelsesparate. Dette skal også ses i lyset af den kommende kontanthjælpsreform. Det er vigtigt at Jobcenter Vallensbæk arbejder med konkrete strategier for hvordan kommunen fortsat kan tilvejebringe tilbud, som kan medvirke til at sikre gode resultater fremover af ungeindsatsen, i form af at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse. 1 Henholdsvis med 29,9 pct. i Vallensbæk og 6,6 pct. i Ishøj. 7

9 2.3 Status på ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Vallensbæk/Ishøj har samlet set en relativ lav andel af borgere mellem 16 og 64 år på førtidspension (5,6 pct.), som er under gennemsnittet i klyngen, men der er stor forskel på niveauet i Ishøj kommune (7,3 pct.) og Vallensbæk kommune (3, pct.). Der har i begge kommuner været en positiv udvikling i antallet af personer på førtidspension, med et samlet fald på 3,1 pct. det seneste år (Fig. 5 og Tabel 15-16). Tilgangen til førtidspension Tilgangen til førtidspension er faldet i både Vallensbæk og Ishøj kommune i perioden fra 3. kvartal 211 og videre i 212. Antallet af tilkendelser er samlet faldet med 47,4 pct. det seneste år, hvor 51 personer fået tilkendt førtidspension, heraf 1 personer under 4 år. (Tabel 17 og 18). Jobcenter Vallensbæks mål for tilkendelser af førtidspension for 213 er 6 tilkendelser i december 213 (ministermål 2) (Tabel 17). Antallet af personer i fleksjob er faldet det seneste år (4,9 pct./9 fuldtidspersoner), mens antallet af personer på ledighedsydelse er steget (4,8 pct./2 fuldtidspersoner). (Tabel 19). Rehabiliteringsteam og ressourceforløb Rehabiliteringsteamet i Vallensbæk/Ishøj har frem til 15. maj behandlet 37 sager. Heraf er 27 sager (73 pct.) indstillet til ressourceforløb, som alle er påbegyndt. Jobcenteret forventer at skulle etablere omkring 8 ressourceforløb i 213. Jobindsats.dk og egne beregninger. Sygedagpengemodtagere Andelen af borgere på sygedagpenge er relativt lavt i Vallensbæk/Ishøj (3,9 pct.) og dermed på niveau med gennemsnittet i de sammenlignelige jobcentre (Figur 8). Det samlede sygefravær er faldet (5,7 pct.)det seneste år i Vallensbæk/Ishøj, mens det er steget i sammenlignelige jobcentre (Tabel 15). Sygefraværet over 26 uger er ligeledes faldet (2,7 pct.) mens forløb over 52 er steget i Vallensbæk/Ishøj. Sidstnævnte er dog af en meget lille population. Jobcenter Vallensbæk har opstillet lokale mål for det langvarige sygefravær for december 213. Antallet af sygefraværsforløb over 26 uger skal være under 13 (96 forløb i februar 213) og for forløb over 52 uger under 18 (21 forløb i februar 213). (tabel 15) Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 Antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er reduceret det seneste år (5,1 pct./ 22 fuldtidspersoner) er på 46. Det medfører, at 1,8 pct. af Vallensbæk/Ishøjs borgere nu er i matchgruppe 2, en lidt lavere andel end for klyngen og for Østdanmark. (tabel 1) Tilsvarende ses en positiv udvikling i antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som ligeledes er reduceret (1,4 pct./23 fuldtidspersoner) det seneste år. En del 8

10 borgere i matchgruppe 3 er formentlig blevet ommatchet til matchgruppe 2, og det betyder, at de nu er omfattet af den aktive indsats og får tilbud. Jobcenter Vallensbæk lægger generelt vægt på en aktiv tidlig indsats, men har aktuelt en relativ lav aktiveringsgrad for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (24,1 pct.) i sammenligning med niveauet i klyngen (3,7 pct.). Endvidere har der været et (mindre) fald i aktiveringsgraden (-3,6 pct.) det seneste år, lidt mindre end den tilbagegang der ses i aktiveringsgraden for jobklare a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (tabel 32). En forholdsvis stor af de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere kommer i virksomhedspraktik andel (21,1 pct.) (Tabel 33). Vallensbæk/Ishøj deltager i flere udviklingsinitiativer med fokus på kontanthjælpsmodtagere. Herunder AKT-projektet med fokus på indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, i samarbejde med øvrige kommuner på Vestegnen. Jobcenter Vallensbæk bygger videre på Brug for alle initiativet, i den tværfaglige indsats for borgere i matchgruppe 3. Jobcenteret bruger beskæftigelsesrettede tilbud til denne målgruppe i et omfang (27,4 pct.) som ligger tæt på gennemsnittet i Østdanmark (28,7 pct.) (jf. Langvarige kontanthjælpsforløb Vallensbæk/Ishøj har generelt en høj andel af indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været mere end 4 uger på ydelsen. For indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, som har været længe på ydelsen (69,3 pct.) er andelen højere sammenlignet med klyngen (65,9 pct.). Derimod er andelen lavere for midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, (72,6 pct.), end sammenlignelige jobcentre (8, pct.) (Tabel 21). For begge grupper har der været en stigning i antallet af personer med mere end 4 ugers sammenhængende ledighed (hhv. 4,6 pct. og 9,2 pct.), som svarer til at der er kommet 24 flere fuldtidspersoner i målgruppen den seneste år. (tabel 21). Personer med ikke-vestlig baggrund er ikke overrepræsenteret i gruppen med mere end 4 uger på ydelsen, som i klyngen og gennemsnittet for Østdanmark, men udviklingen det seneste år viser en mere markant stigende tendens i den gruppe. (Tabel 25). Jobcenterets strategi for, at gøre de svage ledige indsatsklare har det seneste år medvirket til, at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 3, og dermed risikoen for at de ledige fastholdes på ydelsen. Det er herunder vigtigt at der er opmærksomhed på behovet for en forstærket indsats overfor de kontanthjælpsmodtagere, som er blevet indsatsklare. Samlet set Det er lykkedes Jobcenter Vallensbæk/Ishøj at reducere tilgangen til førtidspension og nedbringe antallet på øvrige permanente ydelser, ligesom det er lykkedes at begrænse to af de store fødekæder til førtidspension; det langvarige sygefravær og midlertidigt passive kontant-hjælpsmodtagere. Det er dog samtidig vigtigt, med en stor gruppe af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, og tendensen til at der bliver flere med mere end 4 uger på ydelsen, at jobcenteret fortsat har 9

11 fokus på udvikling af tilbuddene i den tværgående målrettet indsats, der skal til for at bringe de ledige indsatsklare kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet. 2.4 Status på ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes I Vallensbæk/Ishøj er 3, pct. af arbejdsstyrken langtidsledige, heraf 1,4 pct. i Vallensbæk og 4,1 pct. i Ishøj. Det svarer aktuelt til 52 fuldtidspersoner, hvoraf 25 er a-dagpengemodtagere og 27 kontanthjælpsmodtagere. Det er den højeste andel i klyngen, og noget over niveauet i Østdanmark (1,9 pct.). (Figur 9, Tabel 22 og 22B). I forhold til det samlede antal ledige i Vallensbæk/Ishøj, udgør andelen af langtidsledige 34,2 pct. noget højere end andelen i klyngen (29,1 pct.) (Tabel 24). Antallet af langtidsledige er det seneste år faldet med 3,7 pct. i Vallensbæk/Ishøj, et mindre fald end i klyngen (-6,5 pct.). Faldet vedrører alene dagpengemodtagerne, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er steget markant det seneste år (87,5 pct./126 fuldtidspersoner). Samme tendens ses i klyngen af de sammenlignelige jobcentre. Udviklingsgraden er forskellig i Vallensbæk kommune og Ishøj kommune. Langtidsledigheden er øget i mindre omfang i Ishøj (1 pct.), en stigning blandt kvinder (3 pct.) og et fald blandt mænd (-1 pct.). I Vallensbæk er langtidsledigheden faldet 19 pct., et fald på 25 pct. blandt kvinder og et fald blandt mænd på 11 pct.. Der ses tendenser i retning af, at de unge og de faglærte kvinder er mere udsatte for at ende i langtidsledighed i Vallensbæk/Ishøj, sammenlignet med gennemsnittet i Østdanmark. For nyuddannede er langtidsledigheden særlig høj i Ishøj (5,1 pct.) sammenlignet med niveauet i Østdanmark (3,6 pct.). Jf. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 2, (Tabel 4.2) Akutpakken udløb af dagpengeperiode I 1. kvartal 213 mistede 135 personer i Vallensbæk/Ishøj retten til dagpenge. De fleste er overgået til uddannelsesydelse (46,7 pct.) /63 personer), nogle har fået arbejde (1,4 pct./14 personer) og enkelte er overgået til kontakthjælp eller uddannelsesstøtte (under 1 personer). Ingen er registreret i seniorjob. Opgørelsen viser også, at 2 pct. (27 personer) hverken er registreret med ydelse eller lønindkomst. Det er på niveau med landsgennemsnittet. Samlet set Langtidsledigheden er relativ høj i Vallensbæk/Ishøj, men er faldet samlet set det seneste år. Den rammer alene de jobklare kontanthjælpsmodtagere, herunder de unge. Beskæftigelsesregionen vurderer, at tidlig opmærksomhed på personer med risiko for langtidsledighed, fokus på opkvalificering, faglig og geografisk mobilitet, samt hjælp til virksomhedsrettede tilbud for alle grupper, er vigtige elementer i bekæmpelse af langtidsledigheden. Jobcenteret har fokus på en tidlig forebyggende indsats og på anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud. Udfordringen ligger fremadrettet i, at sikre en tilstrækkelig 1

12 indsats overfor særligt de jobklare kontanthjælpsmodtagere, som kan få dem på rette vej til selvforsørgelse. Mulighederne i Jobrotationsordningen kan herunder indgå i jobcenterets overvejelser fremadrettet om udvikling af kommunens tilbudsvifte. 2.5 Status på ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder I 1. kvartal 213 var 194 dagpengemodtagere, 85 kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 og 99 kontanthjælpsbrugere i matchgruppe 2 i virksomhedsrettede tilbud (Tabel 26). Der er 12 arbejdssteder i Vallensbæk/Ishøj med personer i virksomhedsrettet aktivering, svarende til at 18,5 pct. af virksomhederne med mindst 2 ansatte, som minimum har haft en ledig i løntilskudsjob eller virksomhedspraktik. Andelen er lidt højere end i sammenlignelige jobcentre (16,1 pct.). Antallet af virksomheder, som jobcentret samarbejder med, er imidlertid faldet indenfor det seneste år (22,1 pct.). (Tabel 28). Jobcenter Vallensbæk samarbejder med mindre og mellemstore virksomheder, og i mindre omfang med de små og store (>1 medarbejdere) og bredt branchemæssigt (Tabel 29 og 3). Antallet af stillinger på Jobnet.dk pr. arbejdssted er lavere i Vallensbæk/Ishøj end i de sammenlignelige jobcentre (Tabel 31). Jobcenter Vallensbæks strategi er et forstærket fokus på opsøgende kontakt til virksomhederne og på dialog med nye virksomheder om samarbejde og jobcenterydelser. Jobcentret har bl.a. udmøntet denne strategi i lokale mål i Beskæftigelsesplan 213: Møder med brancheambassadører, som supplement til den traditionelle vejledning og motivering af ledige. Afholdelse af Virksomhedernes dag for omkring 12 virksomhedsrepræsentanter. Øget brug af Jobrotation i offentlig og privat sammenhæng. (Jobcenter Vallensbæk har endnu ingen i Jobrotationsvikariater) Samlet set Jobcenter Vallensbæk har fokus på forbedringer at virksomhedskontakten og arbejder med flere konkrete strategier. Der har dog været en tilbagegang i virksomhedskontakten og den virksomhedsrettede aktivering (som i flere andre kommuner) og der er fortsat et uudnyttet potentiale i en bredere og målrettet virksomhedskontakt, som kan medvirke til at sikre praktikpladser, løntilskudsjob og andre former for aktiveringstilbud i fornødent omfang. 11

13 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER 3.1 Målgruppe og rammevilkår Tabel 1. Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune opgjort efter ydelse Udvikling apr apr. 213, Andel af befolkningen4 Antal fuldtidspersoner pct. apr. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- apr. 212 apr. 213 Vallensbæk Klyngen Vallensbæk Klyngen Dagpengemodtagere ,9 (-14,8) -16,1-14,1 4,2 3,1 3, Kontanthjælpsmodtagere³ ,8 (4,1) 6,4 3,7 4,9 3,8 4,4 Jobklare (match 1) ,1 (15,) 2,4 5,3 2,2 1,3 1,5 Indsatsklare (match 2) ,8 (-12,3) 15,5 4,2 1,8 2, 2,1 Midlertidigt passive (match 3) ,9 (17,) -34,7,6,9,5,9 Revalidender og forrevalidender ,2 (11,9) -23,7-1,3,2,2,2 Sygedagpengemodtagere¹ ,4 (-,7) -16,1-1,2 2, 1,9 1,9 Midlertidige ydelse i alt ,1 (-4,5) -8,2-5,7 11,3 9, 9,6 Ledighedsydelsesmodtagere ,8 (13,1) 8,2 8,7,3,4,4 Personer i fleksjob² ,9 (3,) 4,,8,8 1,3 1, Førtidspensionister ,1 (-1,6) -1,4-2,4 5,6 6,1 5,8 Permanente ydelser i alt ,9 (-,5) -,1-1,4 6,7 7,8 7,2 Ydelser i alt ,3 (-3,1) -4,6-3,9 18, 16,7 16,8 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra marts Tallene for personer i fleksjob er fra december Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 4. Befolkningstal er fra 2kvt213 og gælder alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde er udviklingen fra september

14 Tabel 2. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune opgjort efter ydelse Udvikling jan jan. 213, Andel af befolkningen 2 Antal fuldtidspersoner pct. jan. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- jan. 212 jan. 213 Vallensbæk Klyngen Vallensbæk Klyngen Dagpengemodtagere ,9 (-3,6) -5,1-4,4 7,2 5,2 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4 (-,3) 7, 6,5 6,3 9,3 1,5 Jobklare (match 1) ,6 (4,) 26,5 9,7 2,5 2,7 2,8 Indsatsklare (match 2) ,4 (-1,6) 18,8 8,5 2,3 4,5 5,1 Midlertidigt passive (match 3) ,6 (11,4) -22,9 3,4 1,4 2,1 2,3 Revalidender og forrevalidender , (25,) -32,3-22,9,1,2,1 Sygedagpengemodtagere ,3 (25,) -15,9-6,4 2,5 2,4 2,3 Midlertidige ydelse i alt ,1 (1,4) -1,2 1,3 16,1 17,1 17,8 Ledighedsydelsesmodtagere 5 1 1, (25,) 18,4 19,7,2,5,3 Personer i fleksjob ,1 (4,5) 1,1 2,5,4,7,4 Førtidspensionister ,5 (,) 4,9 1,5 5,9 11, 8,4 Permanente ydelser i alt ,5 (,8) 5,7 2,1 6,4 12,2 9,1 Ydelser i alt ,9 (1,2) 1,6 1,5 22,4 29,3 26,9 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Befolkningstal er fra 2kvt213 og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen år. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra oktober 212. Figur 1. Udvikling i bruttoledighed i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune, januar 28 - april 213 Personer Antal ledige (netto) Antal aktiverede Personer januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts

15 Tabel 3. Antal bruttoledige i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune opgjort efter ydelse Antal Udvikling apr apr. 213, pct. Ledighedsprocent* apr. 213 Østdanmardanmark Øst- apr. 212 apr. 213 Vallensbæk Klyngen Vallensbæk Klyngen Dagpengemodtagere ,2 (-) -14,9-12,3 6,8 5,1 5,2 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) ,1 (-) 42,1 21,5 I alt ,1 (-) -2,5-3,3 8,6 6, 6,1 Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger *Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 212. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet. Tabel 4. Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter bopæl Antal Udvikling Andel af arbejdsstyrken 1 mar. 212 mar. 213 mar mar. 213, pct. mar. 213, pct. Vallensbæk ,2 (-) 78,1 Klyngen ,4 79,1 Østdanmark ,4 78,5 1. Tal for arbejdsstyrken er fra 212 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende arbejdsstyrken og ikke antallet af beskæftigede. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet. Tabel 5. Befolkningens og arbejdsstyrkens uddannelsesniveau (16-64 år), 212 Højest fuldførte uddannelse Befolkningen, pct. Arbejdsstyrken, pct. Vallensbæk Klyngen Østdanmark Vallensbæk Klyngen Østdanmark Grundskole 32,7 25,9 25,5 26,9 19,8 19,4 Gymnasieluddannelse 9, 9,6 1,5 9, 9,4 1,4 Erhvervsuddannelse 32,9 29,6 28,5 36,3 32,6 31,4 Kort videregående uddannelse 4,6 4,6 4,5 5,4 5,3 5,2 Mellemlang videregående uddannelse 1 1,3 15,6 15,7 11,7 17,7 17,9 Lang videregående uddannelse 2 4,9 9,8 1,3 6, 11,9 12,7 Uoplyst 5,5 5, 4,9 4,6 3,3 3,1 I alt (antal) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 1. Mellemlang videregående uddannelse indeholder også bachelor 2. Lang videregående uddannelse indeholder også forskeruddannelser 14

16 3.2 Unge på offentlig forsørgelse Figur 2. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, januar 213 A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser Procent Procent ,2 13, ,4 12,4 11, ,9 9, , Frederiksberg Høje-Taastrup Ringsted Vallensbæk Aabenraa Vejle Klyngen Østdanmark Tabel 6. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune opgjort efter ydelse Antal fuldtidspersoner jan. 212 jan. 213 Vallensbæk Klyngen Udvikling jan jan. 213, Andel af befolkningen 3 pct. jan. 213, pct. Vallensbæk Klyngen Østdanmark Østdanmark Dagpengemodtagere ,6 (-1,9) 5,2 8,5 3,6 2,7 2,6 Kontanthjælpsmodtagere , (,8) 6,9 4,9 6,5 4,9 5,3 Jobklare (match 1) ,1 (7,8) 18,1-1,8 3,1 1,7 2, Indsatsklare (match 2) ,2 (-4,6) 13,4 15,2 2,8 2,7 2,5 Midlertidigt passive (match 3) ,8 (-5,3) -38,3-4,7,6,4,7 Revalidender og forrevalidender ,1 (-25,) -34,1-26,8,2,2,2 Sygedagpengemodtagere ,5 (22,9) -24,3-16,5 1,,8,8 Midlertidige ydelse i alt ,1 (,9),9 2,4 11,4 8,5 8,9 Ledighedsydelsesmodtagere - (-) -11,1 16,3,,1,1 Personer i fleksjob ,3 (33,3) 9,1 2,8,1,2,1 Førtidspensionister ,5 (-4,8) 3,7 2,3 1, 1,2 1, Permanente ydelser i alt ,9 (-3,) 3,3 2,9 1,1 1,4 1,1 Ydelser i alt ,1 (,6) 1,3 2,4 12,5 9,9 1, Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Ydelser i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af alle ydelser pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner 3. Befolkningstal er fra 2kvt13 og er alle 16-3-årige. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra oktober

17 Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune opgjort efter ydelse Udvikling jan jan. 213, Andel af befolkningen 3 Antal fuldtidspersoner pct. jan. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- jan. 212 jan. 213 Vallensbæk Klyngen Vallensbæk Klyngen Dagpengemodtagere ,9 (5,3) 4,8 1,2 2, 1,5 1,4 Kontanthjælpsmodtagere ,8 (1,8) 5,2 2,5 5,7 4,6 4,9 Jobklare (match 1) ,1 (7,1) 21,5-4,4 2,3 1,6 1,8 Indsatsklare (match 2) , (-3,5) 9,7 14,1 2,8 2,6 2,5 Midlertidigt passive (match 3) ,2 (15,8) -46,7-11,6,6,3,6 Revalidender og forrevalidender 5 4-2, (-42,9) -37,4-35,4,1,2,2 Sygedagpengemodtagere ,7 (-9,1) -25,4-22,1,5,4,4 Midlertidige ydelse i alt ,8 (,9),7,3 8,3 6,7 6,9 Ledighedsydelsesmodtagere - (-) 18,2 45,,,, Personer i fleksjob 1 1, (,) -21,7-3,9,,, Førtidspensionister ,1 (-9,1) 4,6 3,1,8,9,7 Permanente ydelser i alt ,5 (-8,8) 3,3 3,6,8 1,,8 Ydelser i alt ,8 (,3) 1,,7 9,1 7,6 7,7 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Ydelser i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af alle ydelser pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner 3. Befolkningstal er fra 2kvt13 og er alle årige. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra oktober 212. Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune opgjort efter ydelse Udvikling jan jan. 213, Andel af befolkningen 3 Antal fuldtidspersoner pct. jan. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- jan. 212 jan. 213 Vallensbæk Klyngen Vallensbæk Klyngen Dagpengemodtagere ,9 (-5,7) 5,4 7,6 6,9 4,7 4,8 Kontanthjælpsmodtagere , (-,6) 9,5 8,6 8,3 5,3 5,9 Jobklare (match 1) ,1 (8,5) 13,5 2,3 4,6 1,9 2,2 Indsatsklare (match 2) ,4 (-6,7) 19,7 17,3 2,9 2,8 2,7 Midlertidigt passive (match 3) ,3 (-26,3) -26,7 4,4,7,6 1, Revalidender og forrevalidender ,3 (-11,1) -31,3-16,6,4,3,4 Sygedagpengemodtagere ,2 (5,) -23,7-12,8 2, 1,3 1,4 Midlertidige ydelse i alt ,3 (,9) 1,2 4,5 17,6 11,7 12,4 Ledighedsydelsesmodtagere - (-) -18,6 9,2,,2,1 Personer i fleksjob 5 3-4, (5,) 2, 4,4,2,3,2 Førtidspensionister ,1 (,) 2,9 1,6 1,6 1,7 1,4 Permanente ydelser i alt ,2 (3,1) 3,3 2,4 1,7 2,2 1,7 Ydelser i alt ,2 (,8) 1,6 4,2 19,3 13,9 14,1 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Ydelser i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af alle ydelser pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner 3. Befolkningstal er fra 2kvt13 og er alle årige. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra oktober

18 Tabel 9. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune opgjort efter ydelse Antal fuldtidspersoner Udvikling jan jan. 213, Andel af befolkningen3 Vallensbæk Ishøj pct. jan. 213, pct. Vallensbæk/Is Vallensbæk/Is jan. 212 jan. 213 jan. 212 jan. 213 Vallensbæk Ishøj Vallensbæk Ishøj høj høj Dagpengemodtagere ,6 (-1,9) 23,9 2,6 3,6 2,9 4, Kontanthjælpsmodtagere , (,8) 12,9-4,1 6,6 4, 7,9 Jobklare (match 1) ,1 (7,8) 32,3 12,1 3,1 2,1 3,6 Indsatsklare (match 2) ,2 (-4,6) 52,4 2,3 2,9 1,6 3,5 Midlertidigt passive (match 3) ,8 (-5,3) -56,3-53,2,6,4,8 Revalidender og forrevalidender ,1 (-25,) 3, -2,,2,2,2 Sygedagpengemodtagere ,5 (22,9) -5,9 1,3 1,,8 1,1 Midlertidige ydelse i alt ,1 (,9) 16,4-1,4 11,4 7,8 13,2 Ledighedsydelsesmodtagere - (-)..,,, Personer i fleksjob ,3 (33,3) -1, -2,,1,,1 Førtidspensionister ,5 (-4,8) -42,1-5,8 1,,6 1,3 Permanente ydelser i alt ,9 (-3,) -45, -7, 1,1,6 1,4 Ydelser i alt ,1 (,6) 7,7-1,9 12,5 8,4 14,6 Tabel 1. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse fordelt på andelen af offentlig forsørgelse, januar 213 Vallensbæk Klyngen Østdanmark Antal fuldtidspersoner Andel, pct. Andel, pct. Dagpengemodtagere , 26,7 25,9 Kontanthjælpsmodtagere ,5 48,9 52,9 Jobklare (match 1) 18 24,7 17,6 19,8 Indsatsklare (match 2) ,7 26,8 25,4 Midlertidigt passive (match 3) 36 4,9 4,2 7,3 Revalidender og forrevalidender 12 1,6 2,3 2,4 Sygedagpengemodtagere 59 8,1 7,6 7,7 Midlertidige ydelse i alt ,2 85,6 88,9 Ledighedsydelsesmodtagere,,8,5 Personer i fleksjob 4,5 1,6,9 Førtidspensionister 6 8,2 12, 9,7 Permanente ydelser i alt 64 8,8 14,4 11,1 Ydelser i alt 73 1, 1, 1, 17

19 Figur 3. Udviklingen i antal ydelsesmodtagere under 3 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 211 = 1) Index Vallensbæk Klyngen Østdanmark Index jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 Tabel 11. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Vallensbæk kommune Antal Udvikling Jan-dec 11 til Jan-dec 12, pct. Jan-dec 11 Jan-dec 12 Vallensbæk Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere ,7 47,5 51,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1 7,3 9,9 I alt ,2 14,4 15,8 Kilde: Jobindsats og egne beregninger sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan Tabel 12. Uddannelsesgrad for unge a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Vallensbæk Kommune Uddannelsesgrad, pct. Udvikling Jan-dec 11 til Jan-dec 12, Jan-dec 11 Jan-dec 12 pct.-point Østdanmardanmark Øst- Vallensbæk Vallensbæk Vallensbæk Østdanmark A-dagpengemodtagere 11,5 18,2 8,8 14,6-2,7-3,6 Kontanthjælpsmodtagere 13 2,2 15,2 19,4 2,2 -,8 I alt 12, ,8 1,3-1,2 Kommunens mål for uddannelsesgraden er 25 pct. i december 213 Kilde: Jobindsats og egne beregninger 18

20 Tabel 13. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Vallensbæk kommune Antal Udvikling Jan-dec 11 til Jan-dec 12, pct. Vallensbæk Ishøj Jan-dec 11 Jan-dec 12 Jan-dec 11 Jan-dec 12 Vallensbæk/Ishøj Vallensbæk Ishøj A-dagpengemodtagere ,7 21,2 32,6 Kontanthjælpsmodtagere ,1 33,3, I alt ,2 29,9 6,6 Kilde: Jobindsats og egne beregninger Tabel 14. Uddannelsesgrad for unge a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Vallensbæk Kommune Uddannelsesgrad, pct. Udvikling Jan-dec 11 til Jan-dec 12, Jan-dec 11 Jan-dec 12 pct.-point Vallensbæk/Is Vallensbæk/Is Vallensbæk/Is Vallensbæk Ishøj Vallensbæk Ishøj høj høj høj Vallensbæk Ishøj A-dagpengemodtagere 11,5 4,1 14,7 8,8 1,9 8,1-2,7 6,8-6,6 Kontanthjælpsmodtagere 13 14,5 12,7 15,2 19,4 14,1 2,2 4,9 1,4 I alt 12,7 11,6 13, 14, 17,4 13, 1,3 5,8 Kilde: Jobindsats og egne beregninger Figur 4. Uddannelsesgrad for a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse Procent Jan-dec 11 Jan-dec 12 Procent ,5 17,9 16,9 18,3 15,4 19, 12,7 14, 22,1 2,2 18,9 17,8 2, 18,8 1 5 Frederiksberg Høje-Taastrup Ringsted Vallensbæk Aabenraa Vejle Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk 19

21 3.3 Personer på førtidspension Figur 5. Andel førtidspensionister (fuldtidspersoner) ift. befolkningen (16-64 år), april 213 Procent 9 Procent 9 8 7,3 8, ,2 5,6 6,7 6,1 5, , Frederiksberg Høje-Taastrup Ringsted Vallensbæk Aabenraa Vejle Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Befolkningstal er fra 2kvt213. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. Tabel 15. Førtidspensionister i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune fordelt på alder Alder Udvikling apr apr. 213, Andel af befolkningen 1 Antal fuldtidspersoner pct. apr. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- apr. 212 apr. 213 Vallensbæk Klyngen Vallensbæk Klyngen Under 4 år , (-) 1,2 -,6 1,9 2, 1,6 4 år og derover ,6 (-) -1,9-2,6 9, 1, 9,6 I alt ,1 (-) -1,4-2,4 5,6 6,1 5,8 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 2kvt213. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 4 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år. Aldersgrænsen på 64 år gælder kun befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet Tabel 16. Førtidspensionister i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune fordelt på alder Antal fuldtidspersoner Udvikling apr apr. 213, Andel af befolkningen1 Vallensbæk Ishøj pct. apr. 213, pct. Alder apr. 212 apr. 213 apr. 212 apr. 213 Vallensbæk/Is Vallensbæk/I Vallensbæk Ishøj Vallensbæk Ishøj høj shøj Under 4 år , -17,6-2,4 1,9 1, 2,4 4 år og derover ,6,5-3,3 9, 4,6 12,1 I alt ,1-2,9-3,2 5,6 3, 7,3 2

22 Tabel 17. Tilgangen til førtidspension* i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune Alder Udvikling apr apr. 213, Andel af befolkningen 2 Antal personer pct. apr. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- apr. 212 apr. 213 Vallensbæk Klyngen Vallensbæk Klyngen Under 2 år 6-1, (-) -16,2-12,7,,2, år ,4 (-) -7, -12,3,11,21,16 4 år og derover , (-) -25,2-18,3,3,49,45 I alt ,4 (-) -21,4-16,9,23,35,31 Kommunens mål for tilgangen til førtidspension er 6 personer i december 213 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger *Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder 1. I alt er ikke nødvendigvis summen af alderskategorierne, da alderen for nogle er ukendt grundet diskretion i Jobindsats.dk 2. Befolkningstal er fra 211. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 2 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år Tabel 18. Tilgangen til førtidspension* i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune Antal personer Udvikling apr apr. 213, Andel af befolkningen1 Vallensbæk Ishøj pct. apr. 213, pct. Alder Vallensbæk/I Vallensbæk/I apr. 212 apr. 213 apr. 212 apr. 213 Vallensbæk Ishøj Vallensbæk Ishøj shøj shøj Under 4 år ,. -46,7,.,1 4 år og derover , -66,7-46,,3,1,4 I alt ,4-62,1-41,2,23,1,3 Figur 6. Udvikling i tilgangen til førtidspension i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune, jan apr. 213* Personer 14 4 år og derover under 4 år alder ukendt Personer feb 1 - jan mar 1 - feb 11 apr 1 - mar 11 maj 1 - apr 11 jun 1 - maj 11 jul 1 - jun 11 aug 1 - jul 11 sep 1 - aug 11 okt 1 - sep 11 nov 1 - okt 11 dec 1 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr 12 jun 11 - maj jul 11 - jun 12 aug 11 - jul 12 sep 11 - aug 12 okt 11 - sep 12 nov 11 - okt 12 dec 11 - nov 12 jan 12 - dec 12 feb 12 - jan 13 mar 12 - feb 13 apr 12 - mar 13 maj 12 - apr 13. *Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder

23 Figur 7. Udviklingen i antal førtidspensionister (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 211 = 1) Index Vallensbæk Klyngen Østdanmark 11 Index , jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 Tabel 19. Fuldtidspersoner i ledighedsydelse og fleksjob Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune Ydelseskategori An tal fuldtidspersoner Udvikling apr apr. 213, pct. apr. 12 apr. 13 Vallensbæk Klyngen Østdanmark Andel af befolkningen 1 apr. 213, pct. Østdanmark Klyngen Vallensbæk Fleksjob ,9 (3,) 4,,8,8 1,3 1, Ledighedsydelse ,8 (13,1) 8,2 8,7,3,4,4 I alt ,7 (5,7) 5, 2,7 1,1 1,7 1,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 2kvt213 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra oktober

24 Figur 8. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, marts 213 Procent Procent 5 4,7 4, ,1 3,9 4,3 3,8 4, , Frederiksberg Høje-Taastrup Ringsted Vallensbæk Aabenraa Vejle Klyngen Østdanmark Kilde:Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Tabel 2. Sygedagpengeforløb fordelt på varighed, februar 213 Antal forløb Andel forløb, pct. Udvikling i antal forløb, pct. Varighed af forløb Vallensbæk Klyngen Vallensbæk Klyngen Vallensbæk Klyngen Under 26 uger ,1 69,1 68,9 -,8 (15,2) 5,8-7,5 Over 26 uger ,9 3,9 31,1-2,7 (-1,) -9,3-3,7 heraf over 52 uger ,6 12,3 13,1 23,5 (-32,3) -11, -3,1 I alt , 1, 1, -5,7 (11,4),7-6,3 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra september 212. Tabel 21. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, der har været på ydelsen i mindst 4 uger Andel (pct.) og antal personer Andel (pct.) og antal personer Udvikling i andel (pct.-point) og antal (pct.) mar. 212 mar. 213 mar mar. 213 Vallensbæk Klyngen Vallensbæk Klyngen Vallensbæk Klyngen Østdanmark Østdanmark Østdanmark Østdanmark Østdanmark Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (Andel) 62,3 59,8 6,1 69,3 65,9 63, 7, (-4,3) 6,1 2,9 (match 2) (Antal) ,6 (-17,1) 26,6 9,6 Kontanthjælpsmodtagere (Andel) 6,9 74,8 71,2 72,6 8, 76, 11,7 (-4,) 5,2 4,8 (match 3) (Antal) ,2 (15,3) -28,4 7,5 Note: Andelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 69,3 pct. ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter Vallensbæk, som har modtaget kontanthjælp i mere end 4 sammenhængende uger. 23

25 3.4 Langtidsledighed Figur 9. Andel langtidsledige ift. arbejdsstyrken (16-64 år), april 213 Procent A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklar) 3,5 Procent 3,5 3, 3, 3, 2,7 2,5 2,5 1,6 2,2 2, 1,9 1,5 1,8 1,9 2, 1,5,9 1,6,6 1,4 1,1 1,2,9,9 1,5 1,,4 1,,5 1, 1,2 1, 1,1,7,9 1,,5, Frederiksberg Høje-Taastrup Ringsted Vallensbæk Aabenraa Vejle Klyngen Østdanmark Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Tabel 22. Langtidsledighed i Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune opgjort efter ydelse Antal apr. 212 apr. 213 Vallensbæk Klyngen Udvikling apr apr. 213, Langtidsledighedsprocent 1, pct. apr. 213 Vallensbæk Klyngen, Østdanmark Østdanmark Dagpengemodtagere ,9 (-) -36,3-34,1 1,8 1,2 1,2 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) ,5 (-) 94,8 63, 1,6,8,9 I alt ,7 (-) -6,5-7, 3, 1,8 1,9 Kommunens mål for langtidsledighed er 473 personer i december 213 Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune og egne beregninger 1. Langtidsledighedsprocenten er beregnet ift. arbejdsstyrken (16-64 år). For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antal forsikringsaktive Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet. Tabel 22 B. Langtidsledighed Vallensbæk/Ishøj opgjort efter ydelse - kommuneopdelt Antal Udvikling april april 213, Langtidsledighedsprocent1, Vallensbæk Ishøj pct. apr-13 apr. 212 apr. 213 apr. 212 apr. 213 Vallensbæk/Is Vallensbæk/Is Vallensbæk Ishøj Vallensbæk Ishøj høj høj Dagpengemodtagere ,9-37, -36,8 1,8 1,2 2,3 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) ,5 76,2 89,4 1,6,5 2,3 I alt ,7-18,6 1, 3, 1,4 4,1 24

26 Figur 1. Udvikling i antal langtidsledige (brutto) i Vallensbæk Kommune, januar 28 - april 213 Personer Langtidsledige dagpengemodtagere Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Personer januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 214 April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Resultater af beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ringsted Status 2. kvartal 2014 Juni 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4000

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere