Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7"

Transkript

1 1Rustfr Info Hvad er rustfrt - Rustfre ståltyper 1-3 Rustfre og syrefaste standardkvalteter - Farvemærknng 4 Mekanske værder 5 Sammenlgnngstabel - Rustfrt stål - Egenskaber 6 Sammenlgnng af mekansk styrke 7 Mekanske egenskaber - Forkortelser 7 Materalecertfkater - Inspektonsdokumenter 8 Ikke destruktv prøvnng 9 Mekanske egenskaber på 3.1. certfkat 9 Kort om rør - Tolerancetabeller rør 10 Dmensonsrække for ISO / DIN (metrsk) 11 Rørdmensoner - Tommemål 11 Formelsamlng 12 Svejsnng rustfrt stål 13 Korroson Rustfre standarder og normer - Stang og rør 16 Rustfre standarder og normer - Generelle materalenormer 17 Rustfre standarder og normer - Tolerancenormer 17 Rustfre standarder og normer - Flanger 17 PED 97/23/EC - EU-norm for mat. tl trykbærende anlæg

2 Hvad er rustfrt? 1 Rustfrt stål Rustfrt stål er en fælles betegnelse for en mængde stål med den fællesnævner, at de ndeholder mndst 11,5% chrom. Når jern legeres med mndst 11,5% chrom, reagerer chromet stålet med lten luften og danner en beskyttende passv hnde på stålet bestående af chrom-oxd. Dette oxd-lag er meget tyndt. Hvs den passve hnde beskadges, kan det genskabes ved fornyet kontakt med luftens lt. Den passve hnde kan forstærkes yderlgere ved at tlsætte legerngselementer som f.eks. nkkel, molybdæn og chrom. Rustfrt stål består af et væld af legernger / kvalteter, som har et større eller mndre ndhold af: Ferrt Chrom ( Cr ) mndst 11,5 % Nkkel ( N ) Molybdæn ( Mo ) samt andre legerngstelementer afhængg af anvendelsesformål. Strukturtyper Der fndes forskellge måder at nddele rustfre ståltyper på. De deles populært nd efter deres anvendelses-område. Chrom stål Chrom-nkkel stål Chrom-nkkel-molybdæn stål Den rgtgste måde at nddele ståltyper på er dog efter deres mkroskopske krystalstruktur: Austntske ståltyper (bl.a. EN og ) Martenstske ståltyper (bl.a. EN ) Ferrtske ståltyper (bl.a. EN ) Duplex stål, bestående af blandnger af ovennævnte strukturer Ferrt-austntske ståltyper (bl.a. EN ) Ferrt-martenstske ståltyper Rent jern er ved rumtemperatur ferrtsk. Ved opvarmnng tl ca. 900 o C blver det mdlertd austentsk. Ved at legere stålet med vsse elementer kan man gøre austentten stabl ned tl meget lave temperaturer. Legerngs-elementer som stablserer austent er bl.a. kulstof, mangan og nkkel. Der fndes også legerng-elementer som stablserer ferrtter dsse er bl.a. chrom og molybdæn. Ved hurtg afkølng (= hærdnng) af rustfrt stål opnås en meget hård struktur som kaldes martenst (bl.a. EN )

3 Hvad er rustfrt? 2 Austentsk stål Ikke-magnetsk stål med lavt kulndhold, som ndeholder mn. 8% nkkel og mn. 18% krom for at øge modstandsdygtgheden overfor korroson. For at opnå stabltet austentten må man tlsætte en tlstrækkelg mængde austent-stablserende elementer. Nkkel er et sådant element. Den mest almndelge sammensætnng er 18% krom og 9% nkkel (EN / AISI 304). Denne sammensætnng er præcst afpasset, så stålet får en austentsk struktur. Med henblk på at øge korrosonsbestandgheden tlsættes ofte molybdæn (helt op tl 7%) En meget karakterstsk egenskab for de austentske ståltyper er, at de er umagnetske. (Ferrtske og martenstske ståltyper er magnetske) Et meget kraftgt koldtbearbejdet austentsk stål kan dog udvkle magnetsme. Austentske rustfre ståltyper har en unk kombnaton af styrke, korrosonsbestandghed, holdbarhed, formbarhed og svejsbarhed. De mest almndelgt forekommende er: EN AISI SS L ( 304 T ) L L T L 2562 Ferrtsk stål Magnetsk stål med lavt kulndhold og med krom som hovedtlsætnngsstof, typsk mellem 13% og 18%. Ved at holde kulstof-ndholdet nede og/eller forhøje chrom-ndholdet forhndres det, at der dannes martenst og stålet får en ferrtsk struktur. Chrom-ndholdet ferrtske ståltyper varerer mellem 12 og 28%. Molybdæn-ndhold på op tl 4% forekommer dette er dog sjældent. Ferrtske rustfre ståltyper med et chrom-ndhold på under 20% anvendes eksempelvs tl husholdnngsartkler og komponenter tl blndustren. Ståltyper med mere end 25% chrom anvendes ofte tl højtemperatur-formål. De mest almndelgt forekommende er: EN AISI SS F

4 Hvad er rustfrt 3 Duplex stål Magnetsk stål med lavt kulndhold, mn. 22% krom, mn. 4% nkkel samt 1-4% molybdæn. Duplex betyder to-delt, dvs. at Duplex stål har en blandng af to forskellge kornstrukturer. Formålet med at blande strukturtyperne er, at kombnere fordelene ved de respektve strukturer. Den mest almndelge type Duplex stål er ferrtsk-austentske ståltyper. De ferrtsk-austentske ståltyper har ofte et relatvt højt chrom-ndhold på mellem 20-25%. Nkkelndholdet er betydelgt lavere end hos de austentske ståltyper dette for at beholde en vs del ferrt, men samtdg have en vs del austent strukturen. De fleste ferrtsk-austentske ståltyper er molybdæn-legerede. Målet er at have en struktur med ca. lge store dele ferrt og austent. De ferrtsk-austentske ståltyper anvendes frem for alt tl formål, hvor deres høje styrke kombneret med den gode korrosons-bestandghed kan udnyttes. De mest almndelgt forekommende er: EN AISI SS 4410 S S32205 / S Martenstsk stål Magnetsk stål, som ndeholder 12% krom, en moderat mængde kul og et lavt ndhold af nkkel. Martenstske ståltyper ndeholder oftest 12-17% chrom og har normalt et kulstof-ndhold, som overstger 0,1%. Nkkel, størrelsesordenen 1-5%, tlsættes for at forbedre hærdbarheden og molybdæn kan tlsættes for at øge korrosonsbestandgheden stålet. De martenstske ståltyper er meget hårde og sprøde Martenstske ståltyper anvendes bl.a. tl aksler, turbner og udstyr tl vandkraftværker. De mest almndelgt forekommende er: EN AISI SS (2304) B

5 Rustfre og syrefaste standardkvalteter Farvemærknng af lagerkvalteter 4 Type EN Tlsvarende normer* C Cr N Mo Andre AISI SS % mn. - max. Farvemærknng ,07 17,5-19,5 8,0-10,5 Rustfr L ,03 18,0-20,0 10,0-12, L ,03 17,5-19,5 8,0-10, ,08 17,0-19,0 9,0-12,0 T 5 x C 0, ,07 16,5-18,5 10,0-13,0 2,0-2,5 Syrefast L ,03 16,5-18,5 10,0-13,0 2,0-2, ,03 17,0-19,0 12,5-15,0 2,5-3, L ,02 19,0-21,0 24,0-26,0 4,0-5,0 Cu T ,08 16,5-18,5 10,5-13,0 2,0-2,5 T 5 x C 0,7 Automat ,10 17,0-19,0 8,0-10,0 S 0,15-0,35 Martenstsk / Austntsk Duplex ,06 15,0-17,0 4,0-6,0 0,8-1, ,07 15,0-17,0 3,0-5,0 0,6 Cu3-5 /Nb5xC 0, (SAF2507) ,03 24,0-26,0 6,0-8,0 3,5-5,0 N 0,24-0, ,05 25,0-28,0 4,5-6,5 1,3-2, (SAF2205) ,03 21,0-23,0 4,5-6,5 2,5-3,5 N 0,1-0, ,08 16,0-18, ,16-0,25 12,0-14, ,26-0,35 12,0-14,0 Kromstål ,43-0,50 12,5-14, ,12-0,22 15,0-17,0 1,5-2, F 0,10-0,17 15,5-17,5 0,2-0,6 S 0,15-0, B 0,85-0,95 17,0-19,0 0,8-1, ,05 12,0-14,0 3,5-4,5, 0,3-0,7 Høj legeret L ,02 19,0-21,0 24,0-26,0 4,0-5,0 Cu 1,2-2, (254SMO) ,02 19,5-20,5 17,5-18,5 6,0-7,0 N 0,18-0,25 Varmebestandg ,2 19,0-21,0 11,0-13, (253MA) ,05-0,12 20,0-22,0 10,0-12, ,2 24,0-26,0 19,0-22,0 N 0,12-0,20 / Ce 0,03-0,08 * Sammenlgnngerne er orenterende, da der er forskelle mellem de nternatonale normer

6 Mekanske værder ved 20 C, for dmensoner 160 mm 5 Type Rustfrt Syrefast EN Tlstand R p 0,2 N/mm² mn. strækgrænse R p 1,0 N/mm² mn. strækgrænse R m N/mm² brudstyrke A 5 % mn. forlængelse HB max hårdhed Glødet Glødet Glødet Glødet Glødet Glødet Glødet Glødet Glødet Austntsk Glødet Duplex Høj legeret Varmebestandg Glødet Glødet Glødet Glødet Glødet Glødet Glødet Glødet Type Kromstål Martenstsk / Austentsk EN Tlstand Hærdet QT R p 0,2 N/mm² mn. strækgrænse R m N/mm² brudstyrke A 5 % mn. forlængelse HB max hårdhed Glødet Glødet max Hærdet Hærdet Glødet max Hærdet Hærdet Glødet max Hærdet Hærdet Glødet max Hærdet Glødet Hærdet Hærdet Glødet max Hærdet Sejhærdet Angvne data er uddrag af EN-normen

7 Sammenlgnngstabel - Rustfrt stål - egenskaber 6 EN AISI * SS * Magnetsk Max. bearbejdnngstemperatur - C o Mekanske egenskaber Generel korrosonsbestandghed Svejsbarhed Spåntagnng Austentsk Nej 700 *** ** ***** ** Rustfr L 2352 Nej 700 *** ** ***** ** L 2352 Nej 700 *** ** ***** ** Nej 850 *** ** **** * Nej 700 **** ** **** ** L 2348 Nej 700 **** ** **** ** Syrefast Nej 700 **** ** ***** ** L 2562 Nej 400 ***** ** *** * T 2350 Nej 750 **** ** **** * Automat Nej 500 ** ** ***** (SAF 2507) 2328 Ja 280 ****** **** * * Duplex Martenstsk / Austentsk Kromstål Høj legeret Varmebetandg Ja 280 ***** **** * * (SAF 2205) 2377 Ja 280 ***** **** * * Ja 550 *** *** *** * Ja 550 *** ***** *** ** Ja 600 *** *** * ** Ja 550 ** **** * *** Ja 550 ** **** * ** Ja 400 ** **** ** Ja 600 *** *** * * F 2383 Ja 400 * ** **** B Ja 500 ** **** * Ja 350 *** *** *** * L 2562 Nej 400 ***** ** *** * (254SMO) 2378 Nej 400 ****** ** *** * Nej 1000 *** ** **** * (253MA) 2368 Nej 1100 **** ** **** * Nej 1150 **** ** **** * * Sammenlgnngerne er orenterende, da der er forskelle mellem de nternatonale normer

8 Sammenlgnng af mekansk styrke 7 Max. Hårdhed HB 0,2% strækgrænse N/mm2 Max. Brudstyrke N/mm hærdet QT900 Mekanske egenskaber hærdet QT800 Vser materalets fysske værder vedrørende formbarhed ved kraftpåvrknng hærdet QT hærdet QT650 De mekanske egenskaber flydespændng, brudstyrke, duktltet og slagsejhed er stærkt afhængge af hvlken mkrostruktur / krystalstruktur stålet besdder. Generelt gælder det, at austentske ståltyper udmærker sg ved evnen tl at deformatonshærde kraftgt, hvlket gver dem en høj brudstyrke forhold tl flydespændngen og med en meget god forlængnng tl følge. Martenstske ståltyper deformatonshærder meget ldt, hvlket resulterer et højt flydespændng / brudstyrke-forhold samt lav forlængnng. Ferrtske og ferrt-austentske ståltyper deformatonshærder mere end martenstske, men mndre end austentske ståltyper og får derfor mellemlggende mekanske egenskaber. Forkortelser forbndelse med mekanske egenskaber HB Hårdhed. Evnen tl at modstå en punktbelastnng - målt enheden Brnell R p 0,2 0,2% strækgrænse. Den kraft, som medfører en 0,2% blvende forlængelse - målt N/mm 2 R m Max. brudstyrke. Den maksmale kraft materalet kan modstå - målt N/mm 2 Styrke/ Tryk N/mm 2 = MPa = 10 bar = 145ps = 0,145ks

9 Materalecertfkater/Inspektonsdokumenter 8 Tdlgere var bestemmelserne fastlagt DIN Denne standard erstattes nu af EN 10204: der uddrag sger følgende om de forskellge typer certfkater: Standardens betegnelse Dokument Inspektonstype Dokumentndhold Leverngsbetngelser Dokumentets gyldghed bekræftet af Værksattest Værkserklærng Ikkespecfk Uden angvelse af prøvnngsresultater Med angvelse af prøvnngsresultater opnået ved kkespecfk nspekton og prøvnng I overensstemmelse med købsaftalens specfkatoner og, hvs det kræves, også med myndghedsregler og tlsvarende teknske regler Producenten Inspektonscertfkat 3.1 Producentens autorserede repræsentant, som er uafhængg af produktonsafdelngen Inspektonscertfkat / rapport 3.2 Specfk Med angvelse af prøvnngsresultater opnået ved specfk nspekton og prøvnng I overensstemmelse med købsaftalens specfkatoner og, hvs det kræves, også med myndghedsregler og tlsvarende teknske regler I overensstemmelse med købsaftalens specfkatoner Producentens autorserede repræsentant, som er uafhængg af produktonsafdelngen og købers autorserede repræsentant For 3.2 certfkater skal det ved ordreafgvelse entydgt specfceres, hvad købers autorserede repræsentant skal bekræfte. For dsse certfkater betales et honorar. Certfkater på lagerleverancer 3.1-certfkat er altd tl dsposton. Omkostnnger for leverng heraf debteres separat, eller kan hentes grats på PED fndes på vsse materaler, hvor materaleproducentens kvaltetsstyrngssystem er certfceret overensstemmelse med blag I pkt. 4.3 EU drektv 97/23/EC Omstemplng Arbejdstlsynets tlladelse af , på bass af vores nterne kvaltetsmanual.

10 Ikke-destruktv prøvnng 9 Penetrantprøvnng (DPI, Dye-pen Inspecton) Overfladesprækker, porer overfladen Ultralydsprøvnng (UT, Ultrasonc Testng) Indvendge sprækker / hulrum, ndeslutnnger, svejsefejl. Metoden bruges også for at måle godstykkelse på f.eks. rør og rørdele. Røntgenprøvnng (RT, Radographc Testng, X-ray) Indvendge sprækker / hulrum, ndeslutnnger, svejsefejl. Metoden bruges også for at måle godstykkelse på f.eks. rør og rørdele. Påvser f.eks. korrosonsangreb Magnetpulverprøvnng (MPI, Magnetc Powder Inspecton) Tester overfladefejl som sprækker, bndngsfejl svejsnng og lamnerng overfladen. Hvrvelstrømsprøvnng (EC, Eddy Current Testng) Måler sprækker ned tl 1 mm materalets overflade, tykkelsesmålng ncl. korroson og coatng, målng af elektrsk lednngsevne, påvsnng af varmepåvrkede zoner. Materaledentfcerng (PMI, Postve Materal Inspecton) Er kontrol af legerngs-/materaletype Mekanske egenskaber på 3.1 certfkat Engelsk Dansk Rp 0,2% MPa = N/mm 2 Yeld strength Spændng (Flydespændng) Rp 1% MPa = N/mm 2 Yeld strength Spændng Rm MPa = N/mm 2 Tensle strength Brudstyrke eller Trækstyrke A% Elongaton Brudforlængelse KV (J) ISO-V Impact value Slagsejhed HB HV Hardness Hårdhed HB = Brnell / HV = Vckers Z% Reducton of area (Indsnørng)

11 Kort om rør 10 HF-svejste rør Røret smeltes sammen ved hjælp af elektroder. Laser-svejste rør Røret svejses sammen ved hjælp af laser. Produceres ofte efter en produktonsnorm ex EN , DIN (mejer). Standard tolerancer TIG-svejste rør Røret svejses sammen ved hjælp af svejsetråd Produceres ofte efter en produktonsnorm ex EN , DIN (mejer). Standard tolerancer Glødede rør 1050 o C Jævn struktur Bedre buknngsegenskaber Bedre korrosonsegenskaber Ej glødede rør Røret efterglødes kke efter svejsnngen Rngere buknngsegenskaber Slebne rør Mejerrør korn 320 Dekoratonsrør korn 180/240 Mrrorpolerede spejlblanke Metalblanke / børstede rør Rør produceret af kolde bånd Bejdsede rør Rørene bejdses efter de er færdgsvejsede Gver en mere mat grå overflade (og opnåelse af øget korrosonsbestandghed) Tolerancetabeller - Rør - Ifølge ISO 1127 Ydre dameter - D % Mnmum mm D1 +/- 1,5 +/- 0,75 D2 +/- 1,0 +/- 0,5 D3 +/- 0,75 +/- 0,3 D4 +/- 0,5 +/- 0,1 Godstykkelse - T % Mnmum mm T1 +/- 15 +/- 0,6 T2 +/- 12,5 +/- 0,4 T3 +/- 10 +/- 0,3 T4 +/- 7,5 +/- 0,15 T5 +/- 5 +/- 0,1

12 Dmensonsrække for ISO / DIN (metrsk) 11 DN DIN (Metrsk) ISO (Tomme) 6 10,2 1/8 8 13,5 1/ ,2 3/ ,3 1/ ,9 3/ , ,4 1-1/ ,5 48,3 1-1/ , ,1 2-1/ , , , / , / , / , / , / , ,4 16 Sådan læses tabellen: DN-mål kan læses både som DIN og ISO Tomme-mål kan læses som ISO Rørdmensoner - Tommemål / mm Tomme mål Gevndrør Gevndrør mm 1/8 10,2 x 2,0 1/4 13,5 x 2,3 3/8 17,2 x 2,3 1/2 21,3 x 2,6 3/4 26,9 x 2,6 1 33,7 x 3,2 1-1/4 42,4 x 3,2 1-1/2 48,3 x 3,2 2 60,3 x 3,6 2-1/2 76,1 x 3,6 3 88,9 x 4,05 Tomme mål Mejerrør Mejerrør mm 1 25,0 x 1,2 1-1/4 32,0 x 1,2 1-1/2 38,0 x 1,2 2 51,0 x 1,2 2-1/2 63,5 x 1,6 3 76,1 x 1,6 / 2, ,6 x 2,0

13 Formelsamlng 12 Vægtberegnng - Runde rør Kg / mtr.: 25,04 x (dameter godstykkelse) x godstykkelse 1000 Vægtberegnng - Frkantede rør Kg / mtr.: Omkreds x godstykkelse x 7, Vægtberegnng - Fladstål Kg / mtr.: Bredde x Tykkelse x 7, Vægtberegnng - Rundstål Kg / mtr.: x r 2 x 7, Beregnng af drftstryk for sømløse rør ved 20 o C Kg / mtr.: 200 x 12 x godstykkelse Udvendg dameter Alle dmensoner angves mm. Alle beregnnger er vejledende.

14 Svejsnng rustfrt stål 13 Generelt Anvend korrekt tlsatsmaterale og baggas med lavt ltndhold alt efter materalekvaltet. Hyppgst anvendte svejsemetoder: TIG og MIG/MAG Svejsbarhed Ferrtske Relatvt god Martenstske Dårlg Austentske.God meget god Austent-ferrtske.Relatvt god - god Austntsk stål Gode svejseegenskaber (dog kke f.eks p.g.a højt svovlndhold Svejses uden forvarmnng Efterfølgende bejdsnng af svejsezone nedbrnger korrosonsrsko Duplex stål Relatvt svært svejsbart. Rsko for revnedannelse. Svejse uden forvarmnng. Anvendelse af baggas mnmerer anløbnng og rsko for korroson. Efterfølgende bejdsnng af svejsezone nedbrnger korrosonsrsko. Afrensnng Afrensnng af svejsezonen efter svejsnng mnmerer rskoen for korroson, da dette hjælper tl gendannelsen af chromoxd-hnden. Bejdsnng er klart den mest effektve metode. Effekt på korrosonsbestandghed ved afrensnng Bejdsnng Slbnng fnt Slbnng groft Korrosonsbestandghed efter afrensnng Rustfr stålbørste Sandblæst

15 Korroson 14 Begrebet rustfrt stål er en sandhed med modfkatoner. Eksponeret atmosfæren har rustfrt stål almndelghed god rustbestandghed, men andre mljøer, f.eks. syrer og havvand øges rskoen for korrosonsangreb. Hvor godt et rustfrt stål modstår korroson et bestemt mljø afhænger bl.a. af dets sammensætnng. Der fndes en mængde forskellge ståltyper og dsse egner sg tl forskellge meder. At rustfrt stål undgår at ruste mange mljøer afhænger kke af, om metallet sg selv er ædelt, som f.eks guld. Korrosonsbestandgheden består stedet af, om stålet reagerer med luftens lt og danner et tyndt, usynlgt oxdlag, som forhndrer korroson man sger, at stålet passvseres. Oxdlaget består hovedsaglgt af chrom-oxd. Eksempler på andre metaller, som danner et beskyttende oxd-lag er ttan og alumnum. Korrosonen på rustfre stål opstår, når oxdlaget af forskellge årsager nedbrydes helt eller delvst. Forskellge meder gver korrosonsangreb med forskellgt udseende. Man skelner mellem forskellge korrosonstyper, som ofte benævnes efter skadens udseende f.eks. punkt-tærng eller efter anden faktor, som har betydnng for skadens opståen f.eks. spalte-korroson. Almen korroson Almen korroson opstår, når hele eller store dele af oxd-laget nedbrydes og karakterseres derfor ved en relatv jævn tærng på hele overfladen. Grunden tl at oxd-laget nedbrydes kan være, at stålet har et for lavt ndhold af væsentlge legerngs-elementer for at bevare oxdlaget det aktuelle mljø. Almen korroson sker oftest med en relatv jævn hastghed. Rustfrt stål betragtes som regel som bestandgt et vst mljø, hvs korrosonshastgheden lgger under 0,1 mm/år. Som regel øges bestandgheden mod almen korroson, når man øger ndholdet af legerngsemner som chrom og molybdæn. Punkttærng Hvs der opstår en lokal nedbrydnng, mens resten af det beskyttende oxd-lag forblver ntakt, opstår der lokal korroson, som kan antage forskellge former. Punkttærng kendetegnes ved relatvt små punkt-formede angreb. En lokal nedbrydnng af passv-flmen sker ved svage punkter. Der dannes en galvansk celle med det blottede metal som anode og det ubeskadgede oxd-lag som katode. Forholdende selve gruben blver stadg mere aggressve, mens angrebet øges. Resultatet blver små, men som regel dybe angreb, som ofte vokser med stor hastghed. Spaltekorroson Spaltekorroson opstår under lgnende omstændgheder som punkttærng, men angrebene starter lettere en trang spalte end på den fre overflade. Ved spaltekorroson blver angrebene som regel mere udbredte, eftersom den totale anode-overflade (det frlagte metal) som regel er større end ved punkttærng. Fortsættes sde 15

16 Korroson 15 Spændngskorroson Spændngskorroson optræder frem for alt samme mljøer som punkttærng og spaltekorroson dvs. chlord-opløsnnger. Udover en specel sammen-sætnng af elektrolytter kræves også trækspændnger materalet og forhøjet temperatur for at spændngskorroson kan opstå. Det er sjældent, at spændngskorroson chlord-mljøer optræder ved temperaturer under 50 o C Angrebene optræder som smalle, ofte forgrenede sprækker materalet. En normal årsag tl spændngskorrosons-angreb er, når chlord-holdge meder har kontakt med varme stål-overflader. Interkrystallnsk korroson Interkrystallnsk korroson opstår som følge af udsklnnger af chrom-carbd korngrænserne på det rustfre stål. Områderne nærmest korngrænserne blver fattgere på chrom og får dermed en dårlgere passverngs-formåen, hvlket ndebærer dårlgere korrosons-bestandghed. I tærende mljø angrbes det chrom-fattge område og smalle korrosonsangreb opstår nd tl korngrænserne Rustfrt stål leveres som regel glødet tlstand fra stålproducenten dvs. stålet glødes ved en temperatur på o C og køles med vand eller luft. Kulstoffet opløses da stålet. For austentske stål sker en udsklnng af chrom-carbd korngrænserne temperatur-ntervallet o C. Materalet blver da modtagelg for nterkrystallnsk korroson. Man sger, at stålet sensblseres. Sensblserng kan ske ved f.eks. svejsnng og ved varmformnng ved uheldge temperaturer.

17 Rustfre standarder og normer 16 Udførelse DIN-norm (gammel) EN-norm (ny) Note Stang Stang (generelt) tl trykformål DIN ADW2 EN EN (smedet) Rund varm DIN 1013 (+/- tol) EN Rund kold/slebet DIN 668 (h11) EN Rund kold/slebet DIN 671 (h9) EN Rund kold/slebet DIN 670 (h8) EN Rund kold/slebet DIN (h7) EN Rund kold/slebet DIN (h6) EN Frkant varm DIN 1014 (+/- tol) EN Frkant kold DIN 178 (h11) EN Sekskant varm DIN 1015 (+/- tol) EN Sekskant kold DIN 176 (h11) EN Flad varm DIN 1017 (+/- tol) EN Flad kold DIN 174 (h11) EN Flad klppet se pladenormer s.17 se pladenormer s.17 Vnkel varm DIN 1028 EN rundkantet Vnkel varm DIN 1022 skarpkantet Vnkel ulge varm DIN 1029 EN rundkantet I-Profl varm DIN 1025 EN U-Profl varm DIN 1026 EN T-Profl varm DIN 1024 EN Armerngsstål DIN 488 Rør Svejste rør tl trykformål DIN ADW2 EN Svejste rør tl hydraulk* DIN 2394* EN * Sømløse rør / Emnerør tl trykformål DIN ADW2 EN Sømløse rør tl hydraulk* DIN 2391* EN * HF- / deko-rør V = 0,8 DIN EN Svejste rør V = 1,0 DIN Sømløse rør / Emnerør DIN Mejerrør V = 1,0 DIN PK1 = stkprøve PK2 = test af alle rør PK1 = stkprøve PK2 = test af alle rør * Normerne for hydraulkrør gælder offcelt kun for sort stål, men det er branche-prakss at bruge tolerancerne fra dsse normer tl at producere rustfre hydraulkrør.

18 Rustfre standarder og normer 17 Generelle materalenormer tl almene formål EN EN EN Lste over rustfre kvalteter Teknske leverngsbestemmelser for flade produkter tl almndelge formål Teknske leverngsbestemmelser for stang, tråd og profler tl almndelge formål Generelle materalenormer tl trykformål EN Standard for plader tl trykformål (erstatter DIN ADW2) EN Standard for stangstål tl trykformål (erstatter DIN ADW2) EN Standard for smedet materale tl trykformål EN Standard for støbt materale tl trykformål EN Standard for svejste rør tl trykformål (erstatter DIN ADW2) EN Standard for sømløse rør tl trykformål (erstatter DIN ADW2) ADW2 Standard for trykformål (bruges som tllæg tl DIN 17440, DIN og DIN 17458) PED 97/23/EC Standard for trykformål (erstatter ADW2) Tolerancenormer ISO ISO 1127 EN EN ISO 2938 DIN Tolerance standard for stang (ndeholder h- og k-tolerancer) Tolerance standard for rør (ndeholder D- og T-tolerancer) Tolerance standard for koldtvalsede plader Tolerance standard for varmtvalsede plader Tolerance standard for emnerør Tolerance standard for smedet stang Certfkatnorm EN Certfkat standard (erstatter DIN 50049) Flanger Udførelse DIN-norm (gammel) EN-norm (ny) Blndflanger DIN 2527 EN Type 05 Gevndflanger DIN 2566 EN Type 13 Påsvejsnngsflanger DIN 2576 EN Type 01 Flanger m/krave DIN EN Type 11 Løsflanger DIN 2642 EN Type 02

19 PED 97/23/EC 18 PED står for Pressure Equpment Drectve og er den fælles EU-norm for materaler og udstyr tl trykbærende anlæg. For at et materale kan være PED-godkendt, skal 2 tng være opfyldt: 1. Værket skal have en PED-godkendelse. 2. Materalet skal være produceret efter en harmonseret EN-standard. Følgende EN-standarder er godkendt tl trykbærende formål PED 97/23/EC EN Plader EN Stang EN Sømløse Rør EN Svejste Rør EN Støbegods EN Smedegods EN Flanger EN Svejsefttngs EN Kuglehaner EN Certfkater Hvs materalet kke er produceret efter én af ovenstående EN-normer, er PED-godkendelsen for værket kke gyldg på det pågældende materale. Værket skal kke foretage ekstra tests af materalet på 3.1 certfkat forhold tl normalt, det er nok at værket er PED-godkendt og at materalet produceres efter en harmonseret standard.

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål Hvad er rustfrit? i 1 Rustfrit stål Rustfrit stål er en fælles betegnelse for en mængde stål med den fællesnævner, at de indeholder mindst 11,5% chrom. Når jern legeres med mindst 11,5% chrom, reagerer

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grønbech. Stål & Metaldivisionen Rustfrit program

Grønbech. Stål & Metaldivisionen Rustfrit program Grønbech Stål & Metaldivisionen Rustfrit program Rustfrie plader Rustfrie coils og båndstål Rustfrit stangstål Rustfrie rør Mønstervalsede plader Rustfrie dørkplader Plasmaskæring, Vandskæring Profiler

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Generelle specifikationer 1 Tryk/temperaturtabeller 1

Generelle specifikationer 1 Tryk/temperaturtabeller 1 Nr. Type Kuglehaner 11Armaturer Generelle specfkatoner 1 Tryk/temperaturtabeller 1 Størelser rftstryk /-NT Tlslutnng 7017 Enkelt 8-0 Gevnd 2 7019 Todelt 8-80 70/ Gevnd 2 7021 Tredelt 8-100 70/ Gevnd 3

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01 Rustfrie stål af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology CSJ / 2009.01.22 rev. 01 FORCE Forretningskoncept Industri og samfund Undervisning og formidling Integrity Management

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

service a/s Leveringsprogram

service a/s Leveringsprogram service a/s Leveringsprogram Aluminium KOBBER MESSING BRONZE 1 INDUSTRIENS METAL LEVERANDØR VrøndingVEJ Finder 4 lund du ikke det 8700 du Horsens søger, ring og Tlf. forhør 75 63 nærmere. 19 99 Fax 75

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Korrosion i praksis Troels Mathiesen Specialist, civ.ing., ph.d. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Kundeopgaver: 50% Skadesopklaring 50% Rådgivning, korrosionstest, R&D Specialer: rustfrit

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571?

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Af Ebbe Rislund, Troels Mathiesen og J. Vagn Hansen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi, FORCE Technology Indledning De to stål EN 1.4404 og EN 1.4571 er

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

Notat om porteføljemodeller

Notat om porteføljemodeller Notat om porteføljemodeller Svend Jakobsen 1 Insttut for fnanserng Handelshøjskolen Århus 15. februar 2004 1 mndre modfkatoner af Mkkel Svenstrup 1 INDLEDNING 1 1 Indlednng Dette notat ndeholder en opsummerng

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Pris- og lagerliste 2011 STÅL OG METALLER

Pris- og lagerliste 2011 STÅL OG METALLER Pris- og lagerliste 2011 STÅL OG METALLER Salgs- OG LEVERINGSBETINGELSER FRA LAGER Priser Leveringsbetingelser Alle priser forstås pr. 100. Rabat efter aftale. Frit tilkørt en adresse. Ordrestørrelse på

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als 1. januar sammensluttes Superfos Dammann als og A/S Luxol. Det er vort hàb, at den tlld, der har været vst os, må blve over ført tl vort nye selskab: Jr Superfos Dammann-Luxol as Tune lufthavn. Asfaltentreprsen

Læs mere

Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder

Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder Uddeholm A/S Kokmose 8 6000 Kolding Tlf.: 75 51 70 66 Fax: 75 51 70 44 www.uddeholm.dk e-mail: info@uddeholm.dk UHB 11 Produkt- og egenskabsprofil Uddeholms

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Certificering af svejsere og svejseoperatører

Certificering af svejsere og svejseoperatører Certificering af svejsere og svejseoperatører Revideret 20-3-2014 Indhold Anvendelse af denne guide til gyldighed for svejsercertifikater... 3 Svejsning af prøveemne... 4 NDT og mekanisk prøvning... 4

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Ferritisk, rustfrit stål

Ferritisk, rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group For kun få år siden var nikkelfrit, ferritisk, rustfrit stål noget, man grinede af. Ringe korrosionsbestandighed, ringe svejsbarhed og ringe

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Al bearbejdning af rustfrit stål medfører en risiko for svækkelse af stålets naturlige korrosionsbestandighed. Er denne svækkelse større,

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

SikkerhedSStandarder

SikkerhedSStandarder SkkhedSStandard SIKKERHEDSSTANDARDER & testprocedur TESTPROCEDURER ndhold Forord...4 ord...4 Forskell skell standard drektv...5 5 Standard ISO SO 7176 del 19 Om moblt udstyr hjul tl brug motorkøretøj...20...20

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

BRUUN & HJEJLE CHRISTIAN MOGENS THORN\NGËR SØREN DAMGAARD KAR$TEN KRISTOFFËRSEN HENRIK ROSSING LØNBERG. ERIK KJ/éf~.HANSEN RIKKE STËNILO SKADHAUGË

BRUUN & HJEJLE CHRISTIAN MOGENS THORN\NGËR SØREN DAMGAARD KAR$TEN KRISTOFFËRSEN HENRIK ROSSING LØNBERG. ERIK KJ/éf~.HANSEN RIKKE STËNILO SKADHAUGË Drftsprøven BRUUN & HJEJLE KA M!GHELSEN POUL HEOMANN CHRSTAN CAMLLA HEl: WlLE PETER F THOMMEßEN HENRK WËOELl~wEDËlLSBORG PER MAGD CHRSTAN ðchcw MADSEN HËNRK DCHMAN MOGENS THORN\NGËR SØREN DAMGAARD GTTE

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

Hvad skal bjergarterne hedde?

Hvad skal bjergarterne hedde? Hvad skal bjergarterne hedde? HENNING SØRENSEN r\/^j7 Sørensen, H.: Hvad skal bjergarterne hedde? Dansk geol. Foren., Årsskrft for 980, sde 39-46, Køben- UKjL ha. 25. januar 98. jj The paper revews the

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G N.B. S G E N E R A L F O R S A M L N G TORDSDAG DEN 25. JANUAR AFHOLDT NB ST ARLGE GENERALFORSAMLNG pa NØRHERREDHUS. DER VAR GANSKE FNT FREMMØDE. UDOVER BESTYRELSEN VAR DER GODT 60 MEDLEMMER OG FORÆLDREREPRÆSENTANTER.

Læs mere

Kompromisløst intens. Loewe Audiodesign. Creating genuine sound.

Kompromisløst intens. Loewe Audiodesign. Creating genuine sound. Kompromsløst ntens. Loewe Audodesgn. Creatng genune sound. Kompromsløst ntens. Loewe Audodesgn. Creatng genune sound. Produktudformnng: Loewe Desgn. Creatng genune sound. Loewe Audodesgn. V kalder det

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere