OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven...5 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Personer på permanent offentlig forsørgelse...9 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen...14 Beskæftigelsesministeriets mål 4 Personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse...19 Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål og personer i aktivering. Desuden gives indledningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne i afsnittet. I hvert afsnit indgår nogle faste figurer og/eller tabeller. Hvis analysen peger på nogle særlige udfordringer udbygges afsnittet for at få dette belyst. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes til hvert enkelt jobcenter umiddelbart inden opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. God læselyst. 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i kommune. S Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister, personer ansat i fleksjob og personer på efterløn. Jobcenteret er fortsat ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister og efterløn er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet at førtidspensionister og efterlønnere henholdsvis stiger og falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på, hvor mange borgere i alderen år, der ikke længere har tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i kommune: I april 2012 modtog i alt personer, svarende til 19,8% af befolkningen i kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtog 19% af den nordjyske befolkning en forsørgelsesydelse på samme tidspunkt. Faldet i sker på baggrund af et fald i modtagere af a-dagpenge, kontanthjælpsmodtagere matchet 1, revalidering, sygedagpenge og førtidspension. Udviklingen i adskiller sig fra udviklingen i Nordjylland ved at have et fald i antallet af borgere på førtidspension på 2%. Her har der i Nordjylland været en stigning på 1,4%. 3

4 Oversigt: Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - apr-11 apr-12 Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge , ,6-3,1% 3,8-6,6% Kontanthjælp i alt 740 2, ,1 16,2% 3,4 7,1% Kontanthjælp match , ,7-5,1% 0,8-0,4% Kontanthjælp match , ,4 16,8% 1,7 8,7% Kontanthjælp match , ,9 29,8% 0,8 19,1% Kh. Modt. omfattet af integrationsprog. 2 0,0 32 0,1 1500,0% 0,2 19,4% Revalidering 111 0, ,4-4,5% 0,3-14,6% Forrevalidering 27 0,1 14 0,1-48,1% 0,1-2,8% Sygedagpenge 777 2, ,3-16,7% 2,3-10,4% Ledighedsydelse 140 0, ,6 10,7% 0,5 5,3% Fleksjob 545 2, ,0 4,0% 1,7 1,2% Førtidspension , ,7-2,0% 6,9 1,4% I alt , ,8-1,2% 19,0-1,2% I alt (uden førtidspension) , ,1-0,7% 12,1-2,6% Efterløn , ,7-5,9% 3,7-8,9% Kilde: Anm.: Underpunkterne til kontanthjælp summer ikke op til kontanthjælp i alt. Tabellen viser: I april 2012 modtog i alt personer, svarende til 19,8% af befolkningen i kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtog 19% af den nordjyske befolkning en forsørgelsesydelse på samme tidspunkt. I er det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 1,2% på et år. Det svare til faldet i Nordjylland. Faldet i sker på baggrund af et fald i modtagere af a-dagpenge, kontanthjælpsmodtagere matchet 1, revalidering, sygedagpenge og førtidspension. I samme periode er der sket en stigning i antallet af modtagere af kontanthjælp i matchgruppe 2 og 3, og kontanthjælpsmodtagere der er omfattet af integrationsprogrammet, ledighedsydelse og fleksjob. Udviklingen i adskiller sig fra udviklingen i Nordjylland ved at have et fald i antallet af borgere på førtidspension. Her har der i Nordjylland været en stigning. 4

5 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er forsat vigtigt, at jobcentrene har maksimalt fokus på, at arbejdskraftreserven, dvs. antallet af alle dagpengemodtagere samt jobklare kontanthjælpsmodtagere med mere end 13 ugers sammenhængende offentlig forsørgelse, bliver begrænset mest mulig for at undgå en yderligere stigning i langtidsledigheden samt udstødning fra arbejdsmarkedet. Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af kommunes resultater vedrørende mål 1: Af beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter fremgår, at arbejdskraftreserven i december 2012 skal begrænses til 881 personer. I april 2012 var der 886 personer i arbejdskraftreserven. 71% af de ledighedsberørte i målgruppen i var i april 2012 berørt af 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse og indgår dermed i arbejdskraftreserven. Det gør sig gældende for 72% af dagpengemodtagere og 70% af de jobklare kontanthjælpsmodtagere. Arbejdskraftreserven i er samlet set faldet med 3% i perioden april 2011 til april 2012, hvilket svarer til et fald på 26 personer. Her er antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven faldet med 32 personer, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 6 personer. 5

6 1. Arbejdskraftreserven og målet Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. April April Antal Apr 2011 Maj 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Figuren og tabellen viser: Af beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter fremgår, at arbejdskraftreserven i december 2012 skal begrænses til 881 personer. I april 2012 var der 886 personer i arbejdskraftreserven. Arbejdskraftreserven steg fra oktober 2011 og frem til marts 2012, hvor den toppede med 928 personer i arbejdskraftreserven. Fra marts 2012 til april 2012 faldt antallet igen. 6

7 2. Arbejdskraftreservens andel af de ledighedsberørte Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. April % 80% 70% 60% Procent 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kilde: Hjørring Ikast- Brande Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg I alt 71% 75% 70% 75% 70% 73% 69% 77% 75% 73% 73% 73% A-dagpenge 72% 76% 72% 77% 71% 74% 68% 77% 75% 74% 74% 73% Kontanthjælp 70% 68% 64% 72% 63% 70% 73% 76% 75% 71% 71% 72% NJ DK Figuren viser: 71% af de ledighedsberørte i målgruppen i var i april 2012 berørt af 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse og indgår dermed i arbejdskraftreserven. Andelen ligger lidt lavere end niveauet for Nordjylland og landet som helhed. I klyngen varierer andelen fra 69% i Skive til 77% i Struer. I er 72% af de ledighedsberørte dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven. Det er en lavere andel end i Nordjylland og på landsplan. I klyngen varierer andelen af ledighedsberørte i arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere mellem 68% i Skive til 77% i Odsherred og Struer. I er 70% af de ledighedsberørte jobklare kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven, hvilket også er under niveauet for Nordjylland og på landsplan. Her varierer andelen i klyngen fra 63% i Rebild til 76% i Struer. 7

8 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. April april % 40% 30% 20% Procent 10% 0% -10% -20% -30% I alt -3% 1% -10% -17% -21% -1% -12% 6% -4% 2% -6% 0% A-dagpenge -4% -1% -12% -20% -21% -4% -15% -1% 1% -4% -8% -1% Kontanthjælp 4% 15% -2% -9% -21% 19% 9% 39% -22% 21% 7% 4% Kilde: w w w.jobindsats.dk Hjørring Hjørring Sønderborg Ikast- Brande Ikast- Brande Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg I alt A-dagpenge Kontanthjælp Kilde: NJ NJ DK DK Figuren og tabellen viser: Arbejdskraftreserven i er samlet set faldet med 3% i perioden april 2011 til april 2012, hvilket svarer til et fald på 26 personer. I samme periode er der sket et fald på 6% i Nordjylland. Udviklingen i klyngen varierer fra et fald på 21% i Rebild til en stigning på 6% i Struer. I er der sket et fald i antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven på 4%, svarende til et fald på 32 personer. I samme periode har der været et fald på 8% i Nordjylland. I forhold til klyngen varierer udviklingen mellem et fald på 21% i Rebild til en stigning på 1% i Syddjurs. Udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven i viser en stigning på 4%, svarende til en stigning på 6 personer. I Nordjylland er der i samme periode sket en stigning på 7%, mens der på landsplan er sket en stigning på 4%. I klyngen varierer udviklingen fra et fald på 22% i Syddjurs til en stigning på 39% i Struer. 8

9 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Personer på permanent offentlig forsørgelse 1 Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Jobcentrene skal derfor have fokus på, at personer på kanten af arbejdsmarkedet (dvs. personer fra alle ikke-jobklare ydelsesgrupper) bliver hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet via en aktiv indsats, således at tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) bliver begrænset. Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af kommunes resultater vedrørende mål 2: Af Beskæftigelsesplan 2012 fremgår, at tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser skal begrænses til 177 personer i december I april 2012 var tilgangen i de seneste 12 måneder begrænset til 131 personer. Tilgangen til de permanente ydelser i er samlet set faldet med 35% i perioden april 2011 til april Det svarer til et fald i tilgangen på 70 personer. Udviklingen i dækker over et fald i tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse på 31%, svarende til 28 personer, mens der er sket et fald i tilgangen til førtidspension på 38%, svarende til et fald på 42 personer. I perioden april 2011 til april 2012 er der sket et lille fald i antallet af fuldtidspersoner, der modtager permanent offentlig forsørgelse i på 0,1%, svarende til 4 fuldtidspersoner. Udviklingen dækker over en stigning i bestanden af fleksjobbere og ledighedsydelsesmodtagere på 5,9%, svarende til 40 fuldtidspersoner, og et fald på 2% i antallet af førtidspensionister, svarende til 44 fuldtidspersoner. I modtager 7,7% af befolkningen førtidspension. Det er lidt flere end gennemsnittet i klyngejobcentrene, hvor 7,3% af befolkningen er førtidspensionister. I Nordjylland er det 6,9% af befolkningen, der er på førtidspension. 1 Permanent offentlig forsørgelse omfatter ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. 9

10 1: Permanente ydelser Udvikling i tilgang 2 Mål 2: Tilgang til de permanente forsøgelsesydelser sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. April April Antal Apr 2011 Maj 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Figuren og tabellen viser: Af Beskæftigelsesplan 2012 fremgår, at tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser skal begrænses til 177 personer i december I april 2012 var tilgangen i de seneste 12 måneder begrænset til 131 personer. Siden september 2011, hvor tilgange til de permanente ydelser toppede med en tilgang på 206, har tilgangen til de permanente ydelser været faldende. 2 Opgørelsen viser tilgangen i det rullende år, der slutter med f.eks. maj Desuden indgår kun den første permanente offentlige ydelse, som personen overgår til. 10

11 2: Udviklingen i tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser 3 Mål 2: Udvikilngen i tilgangen til permanente forsørgelsesydelser opgjort på ydelse. April 2011 til april % 40% 20% Procent 0% -20% -40% -60% Kilde: -80% Hjørring Ikast- Brande Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs I alt -35% -2% -1% 10% 29% -19% -18% -20% -15% -26% 4% -11% Fleksjob og ledighedsydelse -31% -13% -29% 12% 21% -18% -19% -62% -26% -38% 0% -15% Førtidspension -38% 5% 18% 9% 38% -19% -17% 32% -5% -21% 6% -9% Hjørring Odsherred Sønderborg Ikast- Brande Ods-herred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg I alt Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kilde: NJ NJ DK DK Figuren og tabellen viser: Tilgangen til de permanente ydelser i er samlet set faldet med hele 35% i perioden april 2011 til april Det svarer til et fald i tilgangen på 70 personer. I Nordjylland steg tilgangen til de permanente ydelser med 4%, mens tilgangen på landsplan er faldet med 11%. Udviklingen i klyngen varierer fra et fald i tilgangen på 35% i til en stigning på 29% i Rebild. Udviklingen i dækker over et fald i tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse på 31%, svarende til 28 personer, mens der er sket et fald i tilgangen til førtidspension på 38%, svarende til et fald på 42 personer. I klyngen varierer udviklingen i fleksjobordningen fra en stigning på 21% i Rebild til et fald på 62% i Struer. På førtidspensionsområdet varierer udviklingen fra en stigning på 38% i Rebild til et fald på 38% i. Der skal for flere af jobcentrene gøres opmærksom på, at det drejer sig om forholdsvis få personer. 3 Opgørelsen viser tilgangen i det rullende år, der slutter med f.eks. juni Desuden indgår kun den første permanente offentlige ydelse, som personen overgår til. 11

12 3: Udvikling i antal fuldtidspersoner, der modtager permanent offentlig forsørgelse Udviklingen i bestanden på de permanente forsørgelsesydelser opgjort på ydelse. April april ,0% 6,0% 5,0% 4,0% Procent 3,0% 2,0% 1,0% Kilde: w w w.jobindsats.dk 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% I alt -0,1% 1,3% 2,4% -0,7% 1,2% 0,1% -0,5% 0,8% 1,8% -0,3% 1,5% 0,0% Fleksjob og ledighedsydelse 5,9% 0,4% 2,2% 1,4% 5,0% 1,1% -1,3% -2,0% 0,9% -2,0% 2,1% 1,2% Førtidspension -2,0% 1,7% 2,5% -1,1% -0,5% -0,2% -0,3% 1,6% 2,2% 0,2% 1,3% -0,4% Hjørring Hjørring Sønderborg Ikast- Brande Ikast- Brande Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Odsherred Ods-herred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg I alt Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kilde: NJ NJ DK DK Figuren og tabellen viser: I perioden april 2011 til april 2012 er der et lille fald i antallet af fuldtidspersoner, der modtager permanent offentlig forsørgelse i på 0,1%, svarende til 4 fuldtidspersoner. Udviklingen i klyngen spænder fra et samlet fald på 0,7% i Odsherred til en stigning på 2,4% i Ikast-Brande. Udviklingen dækker over en stigning på 5,9% i bestanden af fleksjobbere og ledighedsydelsesmodtagere svarende til 40 fuldtidspersoner, og et fald på 2% i antallet af førtidspensionister, svarende til 44 fuldtidspersoner. 12

13 4: Andel af befolkningen, der modtager permanente ydelser Bestand på førtidspension i andel af befolkningen (16-66 år). April ,0 10,0 Odsherred; 10,5 Gnst af klynge = 7,3 Andel 8,0 6,0 4,0 ; 7,7 Hjørring; 7,2 Ikast-Brande; 6,8 Rebild; 4,7 Silkeborg; 5,2 Skive; 8 Struer; 7,6 Sønderborg; 8,1 Syddjurs; 6,9 NJ; 6,9 DK; 6,6 2,0 0,0 Kilde: Figuren viser: I modtager 7,7% af befolkningen førtidspension. Det er lidt flere end gennemsnittet i klyngejobcentrene, hvor 7,3% af befolkningen er førtidspensionister. I klyngen varierer andelen af førtidspensionister i befolkningen fra 4,7% i Rebild til 10,5 i Odsherred. I Nordjylland modtager 6,9% af befolkningen førtidspension mod 6,6% på landsplan. 13

14 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Unge skal i uddannelse eller job En erhvervskompetencegivende uddannelse øger chancerne for at få et job. Derfor er det vigtigt, at jobcentrene giver unge uden en uddannelse en målrettet og sammenhængende indsats, der så vidt muligt er rettet mod uddannelse. Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. OBS: I opgørelsen indgår alle unge under 30 år på offentlig forsørgelse, dvs. alle ydelsesmodtagere i alle matchgrupper. Sammenfatning af analysen af kommunes resultater vedrørende mål 3. Af beskæftigelsesplan 2012 fremgår det, at antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 792 fuldtidsbruttoledige i december I april 2012 var der 883 fuldtidsbruttoledige under 30 år på offentlig forsørgelse i. I april 2012 modtog 364 jobklare, 247 indsatsklare og 93 midlertidigt passive unge under 30 år en forsørgelsesydelse i Kommune, mens 179 var placeret i gruppen af ikke matchede borgere, hvilket bl.a. er personer på førtidspension. Fra april 2011 til april 2012 er antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse i faldet med 0,3%. Størstedelen af de unge modtager enten kontanthjælp eller dagpenge. Ca. 44% er kontanthjælpsmodtagere, mens ca. 25% er dagpengemodtagere. Det er desuden værd at bemærke, at 16% af de unge er på førtidspension. 14

15 1. Ungeindsatsen og målet Mål 3: Antal unge på offentlig forsørgelse sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. April April Antal Apr 2011 Maj 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Figuren viser: Af beskæftigelsesplan 2012 fremgår det, at antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 792 fuldtidsbruttoledige i december I april 2012 var der 883 fuldtidsbruttoledige under 30 år på offentlig forsørgelse i. Antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse, steg fra august 2011 til februar 2012, hvor antallet var oppe på 931 unge på offentlig forsørgelse i. Fra februar 2012 til april 2012 faldt antallet igen. 15

16 2: Unge og deres arbejdsmarkedsparathed Udviklingen i antal fuldtidspersoner under 30 år fordelt på matchkategori samt øvrige.. April april Antal Kilde: w w w.jobindsats.dk Apr 2011 Maj 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Øvrige ikke matchede Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Figuren viser: I april 2012 modtog 364 jobklare, 247 indsatsklare og 93 midlertidigt passive unge under 30 år en forsørgelsesydelse i kommune, mens 179 var placeret i gruppen af ikke matchede borgere, hvilket bl.a. er personer på førtidspension. Antallet af jobklare unge under 30 år har været stigende i perioden august 2011 til februar 2012, hvorefter antallet faldt fra februar til april Antallet af indsatsklare unge under 30 år har det seneste år svinget mellem 233 og 254 fuldtidspersoner. Antallet af midlertidige passive unge under 30 år har i det seneste år svinget mellem 90 og 100 fuldtidspersoner. Antallet af unge i gruppen af ikke matchede borgere har over det seneste år haft en svag stigende tendens. Fra 165 personer i april 2011 til 179 personer i april

17 3: Unge opgjort på ydelsesgrupper Oversigt over unge på offentlige forsørgelsesydelser - apr-11 apr-12 Udvikling Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer pct. Fuldtids personer Pct. A-dagpenge ,0% -3,0% Kontanthjælp ,7% 6,1% Heraf match ,7% -4,9% Heraf match ,9% 15,4% Heraf match ,0% 7,9% Revalidering ,4% -22,9% Forrevalidering ,1% -10,9% Sygedagpenge ,2% -8,3% Fleksjob ,0% 0,5% Ledighedsydelse ,0% 6,7% Førtidspension ,7% 8,5% I alt ,3% 1,0% Kilde: Anm.: Summen af match 1-3 summer ikke op i Kontanthjælp i alt, da der ikke er ikke matchede med i underopdelingen. Tabellen viser: Fra april 2011 til april 2012 er antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse i, faldet med 0,3%. I Nordjylland er antallet af unge steget med 1%. Størstedelen af de unge modtager enten kontanthjælp eller dagpenge. Ca. 44% er kontanthjælpsmodtagere, mens ca. 25% er dagpengemodtagere. Det er desuden værd at bemærke, at 16% af de unge er på førtidspension. Antallet af dagpengemodtagere under 30 år er faldet med 4% fra april 2011 til april 2012, mens antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er steget med 13,7%. I forhold til kontanthjælpsmodtagerne så har der været et fald i de unge jobklare, mens antallet af indsatsklare og midlertidig passive kontanthjælpsmodtagere er steget med henholdsvis 23,9% og 20% over det seneste år. Udviklingen i skiller sig særligt ud fra Nordjylland ved over det seneste år at have et lille fald totalt set i unge på fleksjobordningen. Her har der været en stigning i Nordjylland. 17

18 4: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere under 30 år Mål 3: Udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse. April april ,0% 20,0% 10,0% Procent 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% Kilde: w w w.jobindsats.dk I alt -0,3% 3,3% 0,9% 5,5% -7,1% 4,5% -2,0% -5,8% -2,3% -0,1% 1,0% 1,2% A-dagpenge -4,0% 0,2% -3,5% -11,2% -24,8% 3,1% -6,1% -12,4% 7,2% 7,6% -3,0% 1,1% Kontanthj. 13,7% 9,8% -2,2% 14,6% 1,1% 12,8% 4,1% -0,4% 1,5% 1,4% 6,1% 6,1% Førtidspension 6,7% 6,5% 18,8% 16,0% -3,3% 6,9% 0,0% -5,9% 9,9% -2,9% 8,5% 3,0% Øvrige -27,9% -6,8% 6,6% -16,7% 6,5% -18,3% -13,9% -13,8% -23,7% -10,2% -9,5% -13,8% Sønderborg Hjørring Ikast- Brande Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Odsherred Hjørring Ikast-Brande Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg I alt A-dagpenge Kontanthj Førtidspension Øvrige Kilde: NJ NJ DK DK Figuren og tabellen viser: Fra april 2011 til april 2012 er antallet af fuldtidsledige under 30 år på offentlig forsørgelse faldet med 0,3% i. Svarende til et fald på 3 personer. I Nordjylland og på landsplan har der i samme periode været en stigning på 1% og 1,2%. I forhold til klyngen varierer udviklingen fra en stigning på 5,5% i Odsherred til et fald på 7,1% i Rebild. 18

19 Beskæftigelsesministeriets mål 4 Personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse Flere indvandrere og efterkommere skal i job Den bedste form for integration sker via arbejdsmarkedet. Det er i den sammenhæng afgørende, at jobcentrene har et godt samarbejde med virksomhederne for at skabe mulighed for, at endnu flere indvandrere igennem en aktiv indsats kan får en fast plads på arbejdsmarkedet, til gavn for samfundet og for integrationen. Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. I opgørelsen indgår alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, dvs. alle ydelsesmodtagere i alle matchgrupper. Sammenfatning af analysen af kommunes resultater vedrørende mål 4. Af beskæftigelsesplan 2012 fremgår det, at antallet af personer med ikke-vestlig baggrund, som modtager offentlig forsørgelse, skal begrænses til 331 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december I april 2012 var der 324 personer med ikke-vestlig baggrund i, som modtog en offentlig ydelse. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse er steget med 7,3% fra april 2011 til april 2012 i. I Nordjylland er der i samme periode sket en stigning på 6,3%. Hele 39% af borgerne i denne målgruppe modtager førtidspension. 20% modtager kontanthjælp og er matchet 2 eller 3. 19

20 1. Ikke-vestlige indvandrere og målet Mål 4: Antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse sammenholdt med mål i Beskæftigelsesplanen April april Antal Apr 2011 Maj 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Figuren og tabellen viser: Af beskæftigelsesplan 2012 fremgår det, at antallet af personer med ikke-vestlig baggrund, som modtager offentlig forsørgelse, skal begrænses til 331 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december I april 2012 var der 324 personer med ikke-vestlig baggrund i, som modtog en offentlig ydelse. Antallet af personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse er steget konstant siden juli 2011 fra 291 fuldtidspersoner til 324 personer i april

21 2: Personer med ikke vestlig baggrund opgjort på ydelsesgrupper Oversigt over ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser - apr-11 apr-12 Udvikling Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer pct. Fuldtids personer Pct. A-dagpenge ,8% 10,6% Kontanthjælp ,5% 14,3% Heraf match ,8% 24,9% Heraf match ,7% 15,4% Heraf match ,0% -60,3% Øvrige ikke matchede ,3% -23,1% Revalidering ,0% -22,2% Forrevalidering ,0% -5,3% Sygedagpenge ,0% 0,6% Fleksjob ,0% 21,6% Ledighedsydelse ,7% 21,6% Førtidspension ,6% 11,5% I alt ,3% 6,3% Kilde: Anm.: Antallet af match 1-3 samt ikke matchede summer ikke nødvendigvis op til kontanthjælp i alt Tabellen viser: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse er steget med 7,3% fra april 2011 til april 2012 i. I Nordjylland er der i samme periode sket en stigning på 6,3%. I er der sket et fald i antallet af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere matchet 1. For alle de andre ydelsesgrupper er antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere steget. Det skal bemærkes, at det for flere af ydelsesgrupperne, drejer sig om meget få personer. Hele 39% af borgerne i denne målgruppe modtager førtidspension. 20% modtager kontanthjælp og er matchet 2 eller 3. 21

22 3: Udviklingen i ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Udviklingen i antal personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. April april ,0% 14,0% 12,0% 10,0% Procent 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% I alt 7,6% 5,7% 4,8% 13,6% 9,2% 2,5% 3,3% 6,4% 12,5% 1,5% 6,3% 3,4% Kilde: w w w.jobindsats.dk Sønderborg Hjørring Ikast- Brande Ods-herred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Hjørring Ikast-Brande Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg Udvikling Kilde: NJ NJ DK DK Figuren og tabellen viser: Fra april 2011 til april 2012 er antallet af personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse steget med 7,6% i, svarende til en stigning på 23 personer. I samme periode har der i Nordjylland været en stigning på 6,3%. I forhold til klyngen varierer udviklingen fra en stigning på 14% i Odsherred til en stigning på knap 2% i Sønderborg. 22

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Indhold Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser af

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 M 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Samlet konklusion 4 Det lokale beskæftigelsesråds høringssvar til Resultatrevision 2010 5 3. Gennemgang af resultatoversigten 6 Ministermål 1: Nedbringelse

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status for ledighed og ministermål

Status for ledighed og ministermål -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal 2014-11. marts 2014 Marts 2014

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport december (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Unge Virksomhedssamarbejde Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som andel af

Læs mere

IKAST-BRANDE JOBCENTER

IKAST-BRANDE JOBCENTER LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 IKAST-BRANDE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1 Resultatrevision 2012 1. Indledning Denne Resultatrevision 2012 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg Resultatrevision 2013 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2013... 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 2 Mål 2: Færre personer på førtidspension... 2 Mål 3: Begrænsning af langtidsledigheden...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT januar 27 1: Indledende Hvorfor en startrapport? Pr. 1. januar 27 overgår ansvaret for beskæftigelsesindsatsen lokalt til ledelsen i de lokale jobcentre. Samtidig har

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

Resultatrevision for år 2011

Resultatrevision for år 2011 Resultatrevision for år 2011 Jobcenter Frederikssund april 2012 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune Resultatrevision 2009 Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...2 3. Resultatoversigt primo 2010...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...3

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007

Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007 Nordfyn Notat til Jobcenterledelsen og LBR Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 www.nordfynskommune.dk Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120 Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, slutmåling på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Jobcenterchefmøde 2. december 2010 Nyt i jobindsats.dk Opsamling på Niels.. Nye ministermål På tværs-målinger Flow på match Tilmeldinger Aktivering for sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune Side 1 af 12 1. Indledning Jobcentret skal hvert år udarbejde en resultatrevision, der redegør for resultaterne i det foregående år. Jobcentrets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer Ledelsesrapport for Jobcenter Opdateret 1-1-214 side1 Jan-Jan 11 Jan-apr 11 Jan-jul 11 Jan-okt 11 Jan-feb 12 Jan-maj 12 Jan-aug 12 Jan-nov 12 Jan-mar 13 Jan-jun 13 Jan-sep 13 Jan-dec 13 Jan-Jan 11 Jan-mar

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2013 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til BUSKE-udvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene

Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. april 2011 J.nr.: ARI/ Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Dette notat beskriver de tekniske forudsætninger

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 257292 Brevid. 1887972 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2013 9. april 2014 Resultatrevision 2013 Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Herlev 2. status 2013 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere