OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven...5 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Personer på permanent offentlig forsørgelse...10 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen...17 Beskæftigelsesministeriets mål 4 Personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse...22 Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål og personer i aktivering. Desuden gives indledningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne i afsnittet. I hvert afsnit indgår nogle faste figurer og/eller tabeller. Hvis analysen peger på nogle særlige udfordringer udbygges afsnittet for at få dette belyst. I denne opfølgningsrapport er der særlig fokus på udviklingen i tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser. Opfølgningsrapporten er stadig baseret på et fast standardiseret datagrundlag, men figurerne og tabellerne er blevet analyseret og de mest illustrative er blevet udvalgt. Desuden er de standardiserede figurer blevet suppleret med uddybende datamateriale for at belyse udfordringerne på bedste vis. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes til hvert enkelt jobcenter umiddelbart inden opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. God læselyst. 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i Mariagerfjord kommune. S Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister, personer ansat i fleksjob og personer på efterløn. Jobcenteret er fortsat ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister og efterløn er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet at førtidspensionister og efterlønnere henholdsvis stiger og falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på, hvor mange borgere i alderen år, der ikke længere har tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Mariagerfjord kommune: I juni 2012 modtog i alt personer, svarende til 19,1% af befolkningen i Mariagerfjord kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtog 18,5% af den nordjyske befolkning en forsørgelsesydelse på samme tidspunkt. I Mariagerfjord er det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 3,0% på et år. I Nordjylland faldt antallet med 1,7%. Faldet i Mariagerfjord sker på baggrund af et fald i modtagere af a-dagpenge, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse og førtidspension. Udviklingen i Mariagerfjord adskiller sig fra udviklingen i Nordjylland ved at have et fald i antallet af borgere på ledighedsydelse og på førtidspension. Her har der i Nordjylland været en stigning. 3

4 Oversigt: Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Mariagerfjord jun-11 jun-12 Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge 955 3, ,3-4,5% 3,4-8,2% Kontanthjælp i alt 754 2, ,0 11,7% 3,4 7,1% Kontanthjælp match , ,7 5,3% 0,8 3,4% Kontanthjælp match , ,4 9,6% 1,7 8,8% Kontanthjælp match , ,8 14,7% 0,8 13,3% Kh. Modt. omfattet af integrationsprog. 7 0,0 31 0,1 342,9% 0,2 15,9% Revalidering 122 0, ,4-4,9% 0,3-13,6% Forrevalidering 24 0,1 13 0,0-45,8% 0,1-2,8% Sygedagpenge 738 2, ,2-18,6% 2,2-11,3% Ledighedsydelse 145 0, ,5-1,4% 0,5 2,6% Fleksjob 541 2, ,1 6,5% 1,7 1,7% Førtidspension , ,6-4,0% 6,9 0,8% I alt , ,1-3,0% 18,5-1,7% I alt (uden førtidspension) , ,5-2,3% 11,6-3,1% Efterløn , ,6-7,1% 3,5-9,5% Kilde: Anm.: Underpunkterne til kontanthjælp summer ikke op til kontanthjælp i alt. Tabellen viser: I juni 2012 modtog i alt personer, svarende til 19,1% af befolkningen i Mariagerfjord kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtog 18,5% af den nordjyske befolkning en forsørgelsesydelse på samme tidspunkt. I Mariagerfjord er det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 3,0% på et år. I Nordjylland faldt antallet med 1,7%. Faldet i Mariagerfjord sker på baggrund af et fald i modtagere af a-dagpenge, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse og førtidspension. I samme periode er der sket en stigning i antallet af modtagere af kontanthjælp og fleksjob. Udviklingen i Mariagerfjord adskiller sig fra udviklingen i Nordjylland ved at have et fald i antallet af borgere på ledighedsydelse og på førtidspension. Her har der i Nordjylland været en stigning. 4

5 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er forsat vigtigt, at jobcentrene har maksimalt fokus på, at arbejdskraftreserven, dvs. antallet af alle dagpengemodtagere samt jobklare kontanthjælpsmodtagere med mere end 13 ugers sammenhængende offentlig forsørgelse, bliver begrænset mest mulig for at undgå en yderligere stigning i langtidsledigheden samt udstødning fra arbejdsmarkedet. Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Mariagerfjord kommunes resultater vedrørende mål 1: Af beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Mariagerfjord fremgår, at arbejdskraftreserven i december 2012 skal begrænses til 881 personer. I juni 2012 var der 893 personer i arbejdskraftreserven. Arbejdskraftreserven i Mariagerfjord er samlet set faldet med 4% i perioden juni 2011 til juni 2012, hvilket svarer til et fald på 35 personer. Data på jobindsats.dk viser desuden, at der i Mariagerfjord har været et stort fald i langtidsledigheden. I juli 2012 var der godt 100 færre langtidsledige i Mariagerfjord i forhold til juli Faldet er kommet alle aldersgrupper til gode undtagen unge under 25 år og ældre over 60 år. Her er antallet af langtidsledige uændret. I juli 2012 var 22% af de ledigshedsberørte langtidsledige. Til sammenligning var det hele 33% i juli Emner der blev drøftet på opfølgningsmødet Jobcenteret er godt på vej til at nå målet i beskæftigelsesplanen med 881 personer i arbejdskraftreserven i december o Når I målet i december? Hvilke initiativer har I taget i forhold til arbejdskraftreserven, og hvilke initiativer vil I tage i forhold til at nå målet? o Data på jobindsats.dk viser desuden, at der i Mariagerfjord har været et stort fald i langtidsledigheden. I juli 2012 var der godt 100 færre langtidsledige i Mariagerfjord i forhold til juli o Har jobcenteret et bud på, hvor mange dagpengemodtagere, der pt. er udfaldstruede? Jobcentret har tidligere gjort opmærksom på problematikken omkring den store stigning i antal ledige sygemeldte hvad er status på den problematik? o Hvor langt er jobcentret kommet i sine overvejelser om, hvordan opgaverne i forhold til akutpakken skal organiseres og løses? Opsamling på drøftelserne Jobcentret forventer at målet i beskæftigelsesplan 2012 i forhold til arbejdskraftreserven ca. kommer til at holde. 5

6 I forhold til langtidsledigheden er der 1 medarbejder til at lave en håndholdt indsats for de ledige a-dagpengemodtagere, der skiller sig særligt ud og som vurderes også at have problemer ud over ledighed. Gruppen er ofte gamle kendinge for jobcentret. De ledige bliver visiteret via teamleder og på fællesmøder i teamet. De handicapkompenserende ordninger, som personlig assistance, er kommet mere i spil i indsatsen for de ledige. Bl.a. samarbejder jobcentret og Specialenheden godt om brugen af redskaberne for at få de ledige tilbage og fastholdt på arbejdsmarkedet. Der er i kommunen et udviklingspotentiale i forhold til at målrette kommunens tilbud og de praktikpladser, der etableres i virksomhederne. Blandt andet mangler der ofte et uddannelsesperspektiv i indsatsen men også tilstrækkelig indsigt i udviklingen på arbejdsmarkedet, jobåbninger og de beskæftigelsesmuligheder der er på både kort og langt sigt. Der er derfor fokus på, at sagsbehandlerne ved bestilling af et tilbud skal være mere konkret i forhold til formål og mål for borgeren, men også at de, der skal finde de relevante pladser, til de ledige i højere grad finder det, der er bestilt. Der er således sat fokus på kvaliteten i indsatsen for de ledige. Jobcentret etablerer som udgangspunkt ikke løntilskudspladser af mere end 3 måneders varighed, med mindre der er stor chance for et job til den ledige i forlængelse af løntilskudsjobbet. Det virker delvis. Der er dog fortsat nogle løntilskudsjob, der forlænges, uden der er job i den anden ende. Det er en udfordring i forhold til den korte dagpengeperiode. Derfor er det fortsat et fokusområde i jobcentret, at få kvalificeret de løntilskudsjob der etableres. Kommunen har fået gang i jobrotation. Det er dog et område, som skal dyrkes og kvalificeres endnu mere. Uddannelse er vigtig i indsatsen for de ledige. Ikke kun i forhold til de unge men også i forhold til andre ledige med ingen eller kun begrænset uddannelse. I dag mangler der dog i jobcentret en kvalificeret vejledning til uddannelse for voksne. Her er det også vigtigt at få kvalificeret afklaringstilbuddene. Det gælder blandt andet i forhold til muligheder for merit, kompetencer m.v. Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne opprioriteres f.eks. skal det overvejes, om der kan udveksles data om virksomhedernes behov, så der kan laves en mere fælles indsats for at imødegå virksomhedernes behov for kompetencer. Udfaldstruede ledige Jobcentret har i samarbejde med de største a-kasser nedsat en praktikergruppe, der har de udfaldstruede ledige som en fokusgruppe, som har særlig bevågenhed i gruppen. Da jobcentret, længe før akutpakken, valgte at sætte fokus på de udfaldstruede ledige var der ca. 140 ledige i målgruppen. Det antal er nu nede på 109 ledige og antallet vil alt andet lige fortsætte med at falde. Jobcentre kan dog oplyse, at af dem af de 140 der har afsluttet, er 75% afsluttet til ordinær beskæftigelse. 6

7 LBR har bevilget kr. til et projekt for de udfaldstruede ledige. Her skal 2 medarbejdere have særlig fokus på sygedagpengemodtagere der har vekslet imellem syg og ledig et utal af gange som har været vanskelig for sagsbehandlerne i de to forskellige afdelinger at håndtere. Der skal være en tæt opfølgning i forhold til målgruppen, og der skal samarbejdes tæt med sagsbehandler og konsulenter for at finde frem til den lediges særlige udfordringer (job, uddannelse, rådighed, adfærd, alkohol, sociale problemer) og dermed få iværksat den rette indsats uanset om borgeren er registreret som ledige eller som sygemeldt. Der er p.t. 15 borgere omfattet af projektet. 7

8 1. Arbejdskraftreserven og målet Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. Juni Juni Mariagerfjord Antal Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Maj 2012 Jun 2012 Mariagerfjord Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Mariagerfjord Figuren og tabellen viser: Af beskæftigelsesplan 2012 for jobcenter Mariagerfjord fremgår, at arbejdskraftreserven i december 2012 skal begrænses til 881 personer. I juni 2012 var der 893 personer i arbejdskraftreserven. Arbejdskraftreserven steg fra oktober 2011 og frem til marts 2012, hvor den toppede med 931 personer i arbejdskraftreserven. Fra marts 2012 til juni 2012 har antallet af personer i arbejdskraftreserven været stort set uændret. Data fra jobindsats.dk viser, at 3 ud af 4 ledighedsberørte i Mariagerfjord kommune berøres af minimum 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. 8

9 2: Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. Juni Juni % 40% 20% Procent 0% -20% -40% -60% I alt -4% -5% -12% -10% -19% -7% -13% 2% -13% 3% -8% -2% A-dagpenge -4% -9% -18% -14% -18% -10% -17% -7% -6% -2% -10% -4% Kontanthjælp -3% 18% 13% -2% -22% 5% 6% 52% -39% 18% 1% 4% Kilde: w w w.jobindsats.dk Hjørring Hjørring Sønderborg Mariagerfjord Ikast- Brande Mariagerfjord Ikast- Brande Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg I alt A-dagpenge Kontanthjælp Kilde: NJ NJ DK DK Figuren og tabellen viser: Arbejdskraftreserven i Mariagerfjord er samlet set faldet med 4% i perioden juni 2011 til juni 2012, hvilket svarer til et fald på 35 personer. I samme periode er der sket et fald på 8% i Nordjylland. Udviklingen i klyngen varierer fra et fald på 19% i Rebild til en stigning på 3% i Sønderborg. I Mariagerfjord er der sket et fald i antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven på 4%, svarende til et fald på 31 personer. I samme periode har der været et fald på 10% i Nordjylland. I forhold til klyngen varierer udviklingen mellem et fald på 18% i Ikast-Brande og Rebild til et fald på 2% i Sønderborg. Udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven i Mariagerfjord viser en et fald på 3%, svarende til 4 personer. I Nordjylland er der i samme periode sket en stigning på 1%, mens der på landsplan er sket en stigning på 4%. I klyngen varierer udviklingen fra et fald på 39% i Syddjurs til en stigning på 52% i Struer. Data på jobindsats.dk viser desuden, at der i Mariagerfjord har været et stort fald i langtidsledigheden. I juli 2012 var der godt 100 færre langtidsledige i Mariagerfjord i forhold til juli Faldet er kommet alle aldersgrupper til gode undtagen unge under 25 år og ældre over 60 år. Her er antallet af langtidsledige uændret. I juli 2012 var 22% af de ledigshedsberørte langtidsledige. Til sammenligning var det hele 33% i juli

10 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Personer på permanent offentlig forsørgelse 1 Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Jobcentrene skal derfor have fokus på, at personer på kanten af arbejdsmarkedet (dvs. personer fra alle ikke-jobklare ydelsesgrupper) bliver hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet via en aktiv indsats, således at tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) bliver begrænset. Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Mariagerfjord kommunes resultater vedrørende mål 2: Af Beskæftigelsesplan 2012 fremgår, at tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser skal begrænses til 177 personer i december I juni 2012 var tilgangen i de seneste 12 måneder begrænset til 112 personer. Tilgangen til de permanente ydelser i Mariagerfjord er samlet set faldet med hele 43% i perioden juni 2011 til juni Det svarer til et fald i tilgangen over det seneste år på 84 personer. I Nordjylland steg tilgangen til de permanente ydelser med 1%, mens tilgangen på landsplan er faldet med 14%. Udviklingen i Mariagerfjord dækker over et fald i tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse på 30%, svarende til 24 personer, mens der er sket et fald i tilgangen til førtidspension på hele 52%, svarende til et fald på 60 personer. I Mariagerfjord har der været et fald i tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger for både pesoner under 40 år og personer over 40 år. Til sammenligning var der i Nordjylland i samme periode en stigning i tilgangen af unge under 40 år og et lille fald i tilgangen for personer over 40 år. Yderligere analyse viser, at 42% af de personer der tilkendes førtidspension i Mariagerfjord er under 40 år. I Mariagerfjord modtager 7,6% af befolkningen mellem år førtidspension. Det er lidt flere end gennemsnittet i klyngejobcentrene, hvor 7,3% af befolkningen er førtidspensionister. 1 Permanent offentlig forsørgelse omfatter ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. 10

11 Emner til drøftelse på opfølgningsmødet o Af Beskæftigelsesplanen for 2012 fremgår, at jobcenteret har et mål om at nedbringe tilgangen til permanente forsørgelse til 177 personer i december I juni 2012 var tilgangen til de permanente ydelser på 112. Målet er dermed til fulde nået efter 1. halvår o Mariagerfjord har som et af de få jobcentre i Nordjylland haft et fald i tilgangen til de permanente ydelser. Hvilke konkrete aktiviteter har jobcentret iværksat for at opnå det gode resultat? o 42% af de personer, der er tilgået en permanent ydelse i Mariagerfjord i det seneste år, er under 40 år. Med aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob er der lagt op til, at borgere under 40 år ikke kan tilkendes førtidspension, medmindre det er åbenlyst, at borgerens arbejdsevne ikke kan udvikles vha. et ressourceforløb. o Hvilke tanker har jobcenteret om reformen, og hvilke initiativer planlægges iværksat fra d.1. januar 2013? Opsamling på drøftelserne Jobcentret har etableret et fagligt forum bestående af teamlederne fra de forskellige fagområder. Opgaven er en kvalificering af sagerne. Det sker via en faglig sparring om den fremtidige forsørgelse. Det initiativ har helt sikkert haft indflydelse på faldet i tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser. Revalidering skal bruges bredt og indgår som et tiltag i den sammenhængende indsats på lige fod med andre initiativer. Det er de individuelle helhedsbetragtninger, der lægges til grund for en vurdering af, om revalidering er vejen frem, eller beskæftigelsesindsatsen over for den enkelte er mere effektiv ved brug af andre virkemidler. Fagligt Forum er garant for, at revalideringsmuligheden holdes åben under forløbet, og især virksomhedsrevalidering skal fortsat være et nyttigt redskab, som jobcentret bruger i indsatsen. Når sygedagpengesager bliver lukket, mister virksomhederne refusion. Jobcentret samarbejder med virksomhederne for at sikre den bedst mulige overgang mellem sygdom og raskmelding, så medarbejderne kommer tilbage på jobbet til alles tilfredsstillelse. Implementeringen af førtids- og fleskjobreformen er afhængig af de andre forvaltningsområder i kommunen men også af sundhedsregionen. Lige nu er ledighedsydelsesområdet den store udfordring. Jobcentret gennemfører i efteråret et projekt, hvor målgruppen er de lange ledighedsydelsessager. Her skal der bl.a. være en faglig opkvalificering af medarbejderne. Desuden er der igangsat en fleksjob kampagne for at få etableret flere fleksjob. 11

12 1: Permanente ydelser Udvikling i tilgang 2 Mål 2: Tilgang til de permanente forsøgelsesydelser sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. Juni Juni Mariagerfjord Antal Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Maj 2012 Jun 2012 Mariagerfjord Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Mariagerfjord Figuren og tabellen viser: Af Beskæftigelsesplan 2012 fremgår, at tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser skal begrænses til 177 personer i december I april 2012 var tilgangen i de seneste 12 måneder begrænset til kun 112 personer. Siden september 2011, hvor tilgange til de permanente ydelser toppede med en tilgang på 203, har tilgangen til de permanente ydelser været konstant faldende faldende. 2 Opgørelsen viser tilgangen i det rullende år, der slutter med f.eks. maj Desuden indgår kun den første permanente offentlige ydelse, som personen overgår til. 12

13 2: Udviklingen i tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser 3 Mål 2: Udvikilngen i tilgangen til permanente forsørgelsesydelser opgjort på ydelse. Juni 2011 til Juni % 30% 20% 10% Procent 0% -10% -20% Kilde: -30% -40% -50% -60% Hjørring Mariagerfjord Ikast- Brande Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs I alt -43% -4% 12% 19% 9% -22% -10% -22% -15% -29% 1% -14% Fleksjob og ledighedsydelse -30% -8% -15% 32% 0% -20% -10% -54% -22% -39% 0% -17% Førtidspension -52% -2% 30% 14% 17% -23% -10% 13% -9% -25% 1% -12% Hjørring Odsherred Sønderborg Mariagerfjord Ikast- Brande Ods-herred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg I alt Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kilde: NJ NJ DK DK Figuren og tabellen viser: Tilgangen til de permanente ydelser i Mariagerfjord er samlet set faldet med hele 43% i perioden juni 2011 til juni Det svarer til et fald i tilgangen over det seneste år på 84 personer. I Nordjylland steg tilgangen til de permanente ydelser med 1%, mens tilgangen på landsplan er faldet med 14%. Udviklingen i klyngen varierer fra et fald i tilgangen på 43% i Mariagerfjord til en stigning på 19% i Odsherred. Udviklingen i Mariagerfjord dækker over et fald i tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse på 30%, svarende til 24 personer, mens der er sket et fald i tilgangen til førtidspension på hele 52%, svarende til et fald på 60 personer. I klyngen varierer udviklingen i fleksjobordningen fra en stigning på 32% i Odsherred til et fald på 54% i Struer. På førtidspensionsområdet varierer udviklingen fra en stigning på 30% i Ikast-Brande til et fald på 52% i Mariagerfjord. Der skal for flere af jobcentrene gøres opmærksom på, at det drejer sig om forholdsvis få personer. 3 Opgørelsen viser tilgangen i det rullende år, der slutter med f.eks. juni Desuden indgår kun den første permanente offentlige ydelse, som personen overgår til. 13

14 Tilgangen til de permanente ydelser opgjort på alder Udviklingen til tilgangen til permanente forsørgelsesordninger over det seneste år opgjort på alder - Juni 2011 til juni % 40% 30% 20% 10% Procent 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% Mariag erfjord Hjørrin g Ikast- Odsher Brande red Rebild Silkebo rg Skive Struer Syddju rs Sønder borg NJL DK Under 40 år -32% 33% 39% 13% -17% -27% -25% -24% -7% -31% 10% -12% Over 40 år -48% -18% 4% 23% 25% -19% -6% -22% -17% -27% -3% -14% Figuren viser: I Mariagerfjord har der været et fald i tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger for både pesoner under 40 år og personer over 40 år. Til sammenligning var der i Nordjylland i samme periode en stigning i tilgangen af unge under 40 år og et lille fald i tilgangen for personer over 40 år. Yderligere analyse viser, at 42% af de personer der tilkendes førtidspension i Mariagerfjord er under 40 år. 14

15 3: Udvikling i antal fuldtidspersoner, der modtager permanent offentlig forsørgelse Udviklingen i bestanden på de permanente forsørgelsesydelser opgjort på ydelse. Juni Juni Procent 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% Hjørring Mariagerfjord Ikast- Brande Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs I alt -1,9% 1,1% 2,3% -1,0% 0,8% -1,0% -0,8% 0,1% 1,4% -0,5% 1,1% -0,4% Fleksjob og ledighedsydelse 4,8% 1,1% 2,7% 1,6% 4,6% 0,3% -0,4% -4,1% 1,1% -1,5% 1,9% 0,8% Førtidspension -4,0% 1,1% 2,2% -1,6% -0,9% -1,5% -0,9% 1,2% 1,6% -0,2% 0,8% -0,7% NJ DK Kilde: w w w.jobindsats.dk Hjørring Odsherred Sønderborg Mariagerfjord Ikast- Brande Ods-herred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg I alt Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kilde: NJ DK Figuren og tabellen viser: I perioden juni 2011 til juni 2012 er der et fald i antallet af fuldtidspersoner, der modtager permanent offentlig forsørgelse i Mariagerfjord på 1,9%, svarende til 54 fuldtidspersoner. Mariagerfjord er det jobcentre i klyngen der har haft det største fald i antal fuldtidspersoner på en permanent forsørgelse. Udviklingen dækker over en stigning på 4,8% i bestanden af fleksjobbere og ledighedsydelsesmodtagere svarende til 33 fuldtidspersoner, og et fald på 4% i antallet af førtidspensionister, svarende til 87 fuldtidspersoner. 15

16 4: Andel af befolkningen, der modtager permanente ydelser Bestand på førtidspension i andel af befolkningen (16-66 år). Juni ,0 10,0 Odsherred; 10,4 Gnst af klynge = 7,3 Andel 8,0 6,0 4,0 Mariagerfjord; 7,6 Hjørring; 7,2 Ikast-Brande; 6,8 Rebild; 4,6 Silkeborg; 5,1 Skive; 7,9 Struer; 7,5 Sønderborg; 8 Syddjurs; 6,9 NJ; 6,9 DK; 6,6 2,0 0,0 Kilde: Figuren viser: I Mariagerfjord modtager 7,6% af befolkningen mellem år førtidspension. Det er lidt flere end gennemsnittet i klyngejobcentrene, hvor 7,3% af befolkningen er førtidspensionister. I klyngen varierer andelen af førtidspensionister i befolkningen fra 4,6% i Rebild til 10,4 i Odsherred. I Nordjylland modtager 6,9% af befolkningen førtidspension mod 6,6% på landsplan. 16

17 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Unge skal i uddannelse eller job En erhvervskompetencegivende uddannelse øger chancerne for at få et job. Derfor er det vigtigt, at jobcentrene giver unge uden en uddannelse en målrettet og sammenhængende indsats, der så vidt muligt er rettet mod uddannelse. Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. OBS: I opgørelsen indgår alle unge under 30 år på offentlig forsørgelse, dvs. alle ydelsesmodtagere i alle matchgrupper. Sammenfatning af analysen af Mariagerfjord kommunes resultater vedrørende mål 3. Af beskæftigelsesplan 2012 fremgår det, at antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 792 fuldtidsbruttoledige i december I juni 2012 var der 839 fuldtidsbruttoledige under 30 år på offentlig forsørgelse i Mariagerfjord. I juni 2012 modtog 334 jobklare, 243 indsatsklare og 84 midlertidigt passive unge under 30 år en forsørgelsesydelse i Mariagerfjord kommune, mens 178 var placeret i gruppen af ikke matchede borgere, hvilket er personer i fleksjob og på førtidspension. Fra juni 2011 til juni 2012 er antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse i Mariagerfjord faldet med 4,9%. Til sammenligning steg antallet i Nordjylland med 0,8% i samme periode. Størstedelen af de unge modtager enten kontanthjælp eller dagpenge. Ca. 46% er kontanthjælpsmodtagere, mens ca. 22% er dagpengemodtagere. Det er desuden værd at bemærke, at 17% af de unge er på førtidspension. Emner til drøftelse på opfølgningsmøde o o o o Af Beskæftigelsesplan 2012 fremgår, at jobcenterets mål er at begrænse antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse til 792 personer. I juni 2012 var der 839 unge modtagere af offentlig forsørgelse. o Når I målet? Hvilke initiativer har I taget? Og hvilke initiativer vil I tage i forhold til at nå målet? Jobcenteret har en stor andel af unge, der har problemer udover ledighed. o Hvilke konkrete tilbud har jobcenteret til gruppen af unge, der har problemer udover ledighed? Jobcentret har tidligere fortalt, at der i samarbejde med KL var sat fokus på flowet og effektiviteten i samarbejdet mellem jobcenter og UU. Hvad er status på det arbejde? Hvilke resultater har jobcentret opnået efter der er lavet en indgang for de jobklare unge i kommunen, hvis mål er at iværksætte en mere helhedsorienteret indsats? Skal den indgang på sigt også omfatte unge der er lidt længere væk fra arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet? 17

18 Opsamling på drøftelserne Jobcentret arbejder målrettet på at nå målet i kommunens Beskæftigelsesplan Jobcentret er begyndt at straksaktivere de jobklare unge (VAKS), hvilket har været en succes frem til nu. Målet er at få flere unge til at tage sig en uddannelse. Det er et 4 ugers forløb, hvor de ledige deltager i en samfundsnyttig aktivering. Forløbet er individuelt, hvor der stilles klare krav til de unge, og hvor der er en tæt opfølgning, for at guide de unge ind på et uddannelsesspor. De unge deltager desuden i en rundbordssamtale med jobcenter, UU og en fra ydelseskontoret. Via vækstforum deltager Mariagerfjord i projekt Himmerland. Det er et godt projekt, som nu er blevet forlænget. Kommunen har et socialpsykiatrisk tilbud til unge, der hedder Brohovedet. Der er 4 ansatte og plads til op til 14 unge mennesker. Det overvejes om tilbuddet evt. kan bruges som et rehabiliteringstilbud i forbindelse med den nye reform af førtidspension og fleksjob. 18

19 1. Ungeindsatsen og målet Mål 3: Antal unge på offentlig forsørgelse sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. Juni Juni Mariagerfjord Antal Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Maj 2012 Jun 2012 Mariagerfjord Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Mariagerfjord Figuren viser: Af beskæftigelsesplan 2012 fremgår det, at antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 792 fuldtidsbruttoledige i december I juni 2012 var der 839 fuldtidsbruttoledige under 30 år på offentlig forsørgelse i Mariagerfjord. Antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse, steg fra august 2011 til februar 2012, hvor antallet var oppe på 931 unge på offentlig forsørgelse i Mariagerfjord. Fra februar 2012 til juni 2012 faldt antallet igen. 19

20 2: Unge og deres arbejdsmarkedsparathed Udviklingen i antal fuldtidspersoner under 30 år fordelt på matchkategori samt øvrige. Mariagerfjord. Juni Juni Antal Kilde: w w w.jobindsats.dk Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Øvrige ikke matchede Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Maj 2012 Jun 2012 Figuren viser: I juni 2012 modtog 334 jobklare, 243 indsatsklare og 84 midlertidigt passive unge under 30 år en forsørgelsesydelse i Mariagerfjord kommune, mens 178 var placeret i gruppen af ikke matchede borgere, hvilket er personer i fleksjob og på førtidspension. Antallet af jobklare unge under 30 år har været stigende i perioden august 2011 til februar 2012, hvorefter antallet faldt fra februar til juni Antallet af indsatsklare og midlertidig passive unge under 30 år i Mariagerfjord har det seneste år været meget konstant. 20

21 3: Unge opgjort på ydelsesgrupper Oversigt over unge på offentlige forsørgelsesydelser - Mariagerfjord jun-11 jun-12 Udvikling Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer pct. Fuldtids personer Pct. A-dagpenge ,3% -5,4% Kontanthjælp ,7% 7,2% Heraf match ,7% 1,4% Heraf match ,8% 15,4% Heraf match ,8% 1,4% Revalidering ,2% -19,1% Forrevalidering ,8% -9,8% Sygedagpenge ,8% -12,2% Fleksjob ,0% 0,0% Ledighedsydelse ,1% 10,8% Førtidspension ,1% 7,6% I alt ,9% 0,8% Kilde: Anm.: Summen af match 1-3 summer ikke op i Kontanthjælp i alt, da der ikke er ikke matchede med i underopdelingen. Tabellen viser: Fra juni 2011 til juni 2012 er antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse i Mariagerfjord, faldet med 4,9%. I Nordjylland er antallet af unge steget med 0,8%. Størstedelen af de unge modtager enten kontanthjælp eller dagpenge. Ca. 46% er kontanthjælpsmodtagere, mens ca. 22% er dagpengemodtagere. Det er desuden værd at bemærke, at 17% af de unge er på førtidspension. Antallet af dagpengemodtagere under 30 år er faldet med 9,3% fra juni 2011 til juni 2012, mens antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i samme periode er steget med 6,7%. I forhold til kontanthjælpsmodtagerne så har den største stigning været i antallet af indsatsklare Opgjort på de forskellige ydelser skiller udviklingen i Mariagerfjord sig ikke væsentligt ud fra udviklingen i Nordjylland. 21

22 Beskæftigelsesministeriets mål 4 Personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse Flere indvandrere og efterkommere skal i job Den bedste form for integration sker via arbejdsmarkedet. Det er i den sammenhæng afgørende, at jobcentrene har et godt samarbejde med virksomhederne for at skabe mulighed for, at endnu flere indvandrere igennem en aktiv indsats kan får en fast plads på arbejdsmarkedet, til gavn for samfundet og for integrationen. Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. I opgørelsen indgår alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, dvs. alle ydelsesmodtagere i alle matchgrupper. Sammenfatning af analysen af Mariagerfjord kommunes resultater vedrørende mål 4. Af beskæftigelsesplan 2012 fremgår det, at antallet af personer med ikke-vestlig baggrund, som modtager offentlig forsørgelse, skal begrænses til 331 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december I juni 2012 var der 307 personer med ikke-vestlig baggrund i Mariagerfjord, som modtog en offentlig ydelse. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse er steget med 1% fra juni 2011 til juni 2012 i Mariagerfjord. I Nordjylland er der i samme periode sket en stigning på 5,1%. Hele 40% af borgerne i denne målgruppe modtager førtidspension. 29% modtager kontanthjælp og langt størstedelen er matchet 2 eller 3. 22

23 1. Ikke-vestlige indvandrere og målet Mål 4: Antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse sammenholdt med mål i Beskæftigelsesplanen Juni Juni Mariagerfjord Antal Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Maj 2012 Jun 2012 Mariagerfjord Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Mariagerfjord Figuren og tabellen viser: Af beskæftigelsesplan 2012 fremgår det, at antallet af personer med ikke-vestlig baggrund, som modtager offentlig forsørgelse, skal begrænses til 331 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december I juni 2012 var der 307 personer med ikke-vestlig baggrund i Mariagerfjord, som modtog en offentlig ydelse. Antallet af personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse steg frem til april 2012, hvor antallet toppede ved 327 personer. Siden har antallet af personer i målgruppen været faldende. 23

24 2: Personer med ikke vestlig baggrund opgjort på ydelsesgrupper Oversigt over ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser - Mariagerfjord jun-11 jun-12 Udvikling Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer pct. Fuldtids personer Pct. A-dagpenge ,1% 12,9% Kontanthjælp ,0% 19,0% Heraf match ,8% 30,0% Heraf match ,9% 14,7% Heraf match ,0% -70,9% Øvrige ikke matchede ,6% -17,5% Revalidering ,0% -11,1% Forrevalidering ,7% -11,9% Sygedagpenge ,4% -1,9% Fleksjob ,7% 22,6% Ledighedsydelse ,0% 22,6% Førtidspension ,3% 8,5% I alt ,0% 5,1% Kilde: Anm.: Antallet af match 1-3 samt ikke matchede summer ikke nødvendigvis op til kontanthjælp i alt Tabellen viser: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse er steget med 1% fra juni 2011 til juni 2012 i Mariagerfjord. I Nordjylland er der i samme periode sket en stigning på 5,1%. I Mariagerfjord er der sket en stigning antallet af kontanthjælpsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. For alle de andre ydelsesgrupper er antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere faldet. Det skal bemærkes, at det for flere af ydelsesgrupperne, drejer sig om meget få personer. Hele 40% af borgerne i denne målgruppe modtager førtidspension. 29% modtager kontanthjælp og langt størstedelen er matchet 2 eller 3. 24

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120 Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, slutmåling på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer Ledelsesrapport Jobcenter Struer Udvikling i ministermål Figur m.1: Udvikling i arbejdskraftreserven Figur m.3: Udvikling i ungeledighed Anm: Arbejdskraftreserven udgøres af ledige, der har modtaget offentlig

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Aug- 12. Okt- 12. Sep- 12. Nov- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 80 Sygedagpenge

Aug- 12. Okt- 12. Sep- 12. Nov- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 80 Sygedagpenge Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, status på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere