Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet"

Transkript

1 23. december 2003 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet Udarbejdet af Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater...2 Hovedkonklusioner...5 Behovsanalyse...6 Analyse Set-up...7 Detailresultater...10 Virksomhedernes holdning til smiley-ordningen...11 Smiley-ordningens effekt på virksomhedernes handlinger...21 Smiley-ordningens effekt på omdømme & omsætning...31 Bilag A: Om undersøgelsens metode og gennemførelse...38 Bilag B: Spørgeskema...42 Bilag C: Regler for gennemførelse af markedsforskningsprojekter...58 Bilag D: Definition af specialvariabel...63

2 Hovedresultater Holdning generelt Virksomhedernes holdning til smiley-ordningen er meget positiv. I alt 77% af samtlige virksomheder synes ordningen er en god eller meget god idé. Blandt de tre målgrupper er kantiner/køkkener de mest positive, mens butikker og restaurationsvirksomheder ligger på samme niveau. Argumenterne for ordningen handler især om, at ordningen gør det synligt, hvordan de forskellige virksomheder klarer sig, hvilket er godt for forbrugerne. Argumenterne fra de få, der er imod offentliggørelsen af smileyrapporterne, handler især om, at bedømmelsen også inddrager papirarbejde, der fremstår som uvæsentligt i virksomhedernes øjne. Det nævnes desuden, at ordningen ingen effekt har. Endvidere klager nogle over, at kunderne kun ser smiley en og ikke hvorfor den er givet, samt at virksomhederne ikke bør udstilles. Et stort flertal af virksomhederne (83%) opfatter deres seneste bedømmelse som retfærdig. Selv blandt de butikker, kantiner/køkkener, der fik en mindre god bedømmelse, er der bred enighed om, at bedømmelsen var retfærdig. Restaurations-virksomhederne er den gruppe, hvor flest føler sig uretfærdigt behandlet. Holdning til smiley på internettet Fra årsskiftet bliver smiley-ordningen tilgængelig for forbrugerne via internettet. Holdningen til dette er generelt positiv, idet 62% af samtlige virksomheder mener, det er en god eller meget god idé. Nedbrydes resultatet på målgrupper, er kantiner/køkkener mere positive end butikker og restaurationsvirksomheder. 35% af virksomhederne regner med, at de selv, i et eller andet omfang, vil benytte adgangen til kontrolrapporterne på internettet. Fordelingen af smiley er Et stort flertal (83%) af de virksomheder, der deltager i undersøgelsen, har i øjeblikket en smiley med et stort smil. I alt 14% har en smiley med lille smil, og 2% har én af de to dårligste smiley er. Uddelingen af smiley er har en vis dynamik. 27% af virksomhederne har således skiftet smiley mindst én gang inden for de to år, ordningen har eksisteret. Side 2 af 64

3 Smileyordningens effekt på virksomheders handlinger 19% af alle virksomheder har foretaget ændringer som en direkte effekt af offentliggørelsen af smiley-rapporterne. De ændringer, der især er gennemført, handler om egenkontrollen og de deri inkluderede tjekprocedurer og kontroller af f.eks. varer og temperatur. Desuden er der foretaget ændringer vedrørende rengøring, vedligeholdelse og indretning. I alt 6% overvejer at foretage ændringer, enten i det hele taget eller ud over dem, de allerede har gennemført. Især virksomheder, der allerede har foretaget ændringer, overvejer at gennemføre flere. Det ser således ud til, at et mindretal af virksomheder i udstrakt grad handler aktivt på baggrund af det input, de får gennem smiley-ordningen, mens flertallet ikke ændrer adfærd. En anden effekt af smiley-ordningen er formelle eller uformelle samtaler mellem ledelse og personale. Et flertal på 59% af de virksomheder, der har personale ansat, har diskuteret smiley-ordningen med personalet. I virksomhederne taler ledelsen typisk med personalet om rengøring og hygiejne. Et vigtigt punkt er også virksomhedernes egenkontrol og de regler og procedurer, der indgår heri. Eksplicit nævnes f.eks. håndtering af datokontrol, mærkning, temperaturmåling og varemodtagelse. Desuden tales om den almindelige omgang med madvarer. Smiley-rapporterne bruges i meget begrænset omfang i virksomhedernes markedsføring. I alt 4% siger, at de på et eller andet tidspunkt har anvendt smiley aktivt i markedsføringen. I kantiner/køkkener bruges smiley af flere i markedsføringen, sammenlignet med butikker og restaurationsvirksomheder. Side 3 af 64

4 Smileyordningens effekt på omdømme & omsætning Blandt de 65% af virksomhederne, der kun har haft en smiley med stort smil, er der en vis frygt for, at en dårlig smiley kunne få negative konsekvenser for virksomhedens omdømme. 62% af denne gruppe mener, at en dårlig smiley mindst ville gå lidt ud over deres omdømme. I de tre målgrupper er det især kantiner/køkkener, der er bekymrede for omdømmet. Frygten for, at en dårlig smiley ville gå ud over virksomhedens omsætning, er mindre. 49% af de virksomheder, der altid har haft det store smil, tror det mindst vil koste lidt omsætning at få en dårlig smiley. Frygten er størst blandt restaurationsvirksomheder og mindst i kantiner/køkkener. En tænkt dårlig smiley betyder mere for virksomheder, der alene har haft store smil, end virkelighedens mindre gode smiley er betyder i de virksomheder, der enten har eller har haft dem. I 27% af virksomhederne er en smiley med lille smil den dårligste smiley, de nogensinde har haft. I denne gruppe af virksomheder mener 79%, at det lille smil slet ikke har haft betydning for deres omdømme, og 87% siger, de ikke har kunnet mærke nogen effekt på omsætningen. Kun 31 virksomheder har på et eller andet tidspunkt haft en smiley med lige eller sur mund. Også blandt disse virksomheder mener flertallet, at den dårlige smiley-rapport hverken er gået ud over omdømme eller omsætning. Side 4 af 64

5 Hovedkonklusioner Alt i alt har virksomhederne en positiv holdning til smiley-ordningen, og bedømmelserne opleves umiddelbart som retfærdige. Der er også en positiv indstilling til, at smiley-ordningen fra årsskiftet bliver tilgængelig via internettet. Omkring hver femte virksomhed har ændret adfærd som en direkte effekt af offentliggørelsen af smiley-rapporterne. Desuden har ledelsen i et flertal af virksomhederne talt med personalet om at undgå en dårlig smiley. Virksomhederne opfatter ikke selv dette som en reel ændring i virksomhedens drift - snarere er det en opstramning eller en påmindelse om eksisterende regler og arbejdsgange. Frygten for en dårlig smiley er tilstede i virksomheder, der hidtil ikke har oplevet andet end den bedste smiley. Det er især den negative effekt på omdømmet, der frygtes, men også omsætningen opleves som udsat for fare. Blandt virksomheder, der faktisk har fået en mindre god smiley, vurderes konsekvenserne dog tilsyneladende som små for både omdømme og omsætning. Side 5 af 64

6 Behovsanalyse Formål Den 1. oktober 2001 begyndte Fødevaredirektoratet at offentliggøre resultaterne fra kontrollen med danske fødevarevirksomheder. Offentliggørelsen sker i form af smiley-rapporter, hvor den samlede vurdering illustreres ved ét af fire ansigtsudtryk. Nærværende undersøgelse er gennemført for at måle effekten af offentliggørelsen af smiley-rapporterne i de berørte virksomheder. Undersøgelsen afdækker virksomhedernes holdning til offentliggørelsen af smiley-rapporterne, samt hvorvidt ordningen har medført, at der er gennemført eller overvejet ændringer eller om ledelsen har talt med personalet for at undgå en dårlig smiley. Desuden spørges til, hvilke smiley er virksomhederne har fået, samt hvorvidt de mener, smiley-rapporten har betydning for virksomhedens omdømme og/eller omsætning. Nærværende rapport indeholder kommentarer og hovedresultater fra virksomhedsundersøgelsen. For en mere detaljeret viden henvises til tabellerne, der findes i de fire særskilte filer: Butikker, Restaurationsvirksomheder, Kantiner og institutionskøkkener og Samtlige virksomheder. For en nærmere beskrivelse af undersøgelsens metode og gennemførsel henvises til bilag A. Det anvendte spørgeskema er indsat i bilag B, mens regler for gennemførsel af markedsforskningsprojekter fremgår af bilag C. Den anvendte specialvariabel er defineret i bilag D. Side 6 af 64

7 Analyse Set-up Interviewmetode Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview via ACNielsen AIMs eget CATI-system (Computer Assisted Telephone Interviewing) i perioden november Målgruppe Undersøgelsens målgruppe er virksomheder, der tilbereder, serverer eller sælger mad- og drikkevarer til forbrugere, og som derfor er omfattet af smiley-ordningens krav om offentliggørelse af kontrolresultaterne. I hver virksomhed/afdeling er interviewet gennemført med virksomhedens ejer eller bestyrer eller med den person, der på anden måde er ansvarlig for virksomheden eller afdelingen. Antal interview Der er gennemført interview med i alt 500 virksomheder. Heraf er 125 interview gennemført med restauranter, caféer, værtshuse mv., 125 med kantiner, hospitals- og institutionskøkkener samt 250 med butikker. I rapporten kommenteres særskilt på de tre målgrupper gennem anvendelse af følgende referencer: Butikker Restaurationsvirksomheder Kantiner/køkkener Stikprøve De deltagende virksomheder er udvalgt tilfældigt og telefonnumrene er leveret af TDC. Numrene er trukket på baggrund af NACE-koder. Kvoter For at sikre en repræsentativ sammensætning af hver målgruppe, er interviewene gennemført i kvoter. Antallet af interview i hver kvote er bestemt på baggrund af Fødevaredirektoratets egne oplysninger om fordelingen af de virksomheder, der er omfattet af smiley-ordningen. Kvoteringen er foretaget som følger: Restaurantionsvirksomheder: 125 interview med restauranter, caféer, pølsevogne, grillbarer, værtshuse, bodegaer mv. Side 7 af 64

8 Kvoter Kantiner og institutionskøkkener: 62 interview med kantiner 63 interview med hospitals- og institutionskøkkener samt børne- og ungdomsinstitutioner Butikker: 100 specialbutikker/-afdelinger 45 interview med butikker/afdelinger inden for slagteri, fisk og vildt 25 interview med butikker/afdelinger inden for bageri 30 interview med butikker/afdelinger inden for grønt, ost, vin eller konfekture 150 dagligvare- og kolonialbutikker 100 interview med butikker/afdelinger inden for dagligvare/kolonial 50 interview med kiosker Vejning Antallet af interview i de tre målgrupper svarer ikke til den reelle fordeling af butikker, restaurationsvirksomheder og kantiner/institutionskøkkener. For at undgå en skævvridning af undersøgelsens totalresultater (resultaterne fra samtlige 500 interview) er data derfor vejet på plads i forhold til den reelle fordeling af virksomheder i de tre målgrupper. Vejningen er baseret på Fødevaredirektoratets oplysninger om antallet af virksomheder, der bedømmes efter smiley-ordningen, fordelt på de tre målgrupper. Antal interviews uvejet Antal interviews vejet Total Restaurationsvirksomheder 125 (25.0%) 225 (45.0%) Kantiner og institutionskøkkener 125 (25.0%) 110 (22.0%) Butikker 250 (50.0%) 165 (33.0%) Side 8 af 64

9 Statistisk usikkerhed Repræsentative undersøgelser er behæftet med usikkerhed. Helt generelt vil man kunne finde afvigelser betinget af: 1. Kvaliteten af de svar analysepersonerne afgiver ("målefejl") 2. Skævheder som følge af at ikke alle træffes hjemme ("non-response") 3. Den statistiske udvælgelse af materialet ("statistisk usikkerhed") Med hensyn til den statistiske usikkerhed gælder det, at den bliver større, jo mindre udsnittet er. I en undersøgelse som denne, baseret på interview med 500 personer, vil den statistiske usikkerhed ligge på omkring +/- 4%. Undersøgelsen er gennemført i tre målgrupper, hvor stikprøvestørrelsen er hhv. 125 og 250 svarpersoner. Betragtes disse udsnit isoleret, bliver usikkerheden naturligvis noget højere. Med en stikprøve på 125 personer vil den statistiske usikkerhed ligge omkring +/- 9%, mens en stikprøve på 250 svarpersoner har en usikkerhed på ca. +/- 6%. Side 9 af 64

10 Detailresultater Struktur Denne rapport indeholder resultater af effektmålingen blandt virksomheder. I alt har 125 restaurationsvirksomheder, 125 kantiner og institutionskøkkener samt 250 butikker deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsens resultater belyses i nedenstående rækkefølge: Virksomhedernes holdning til ordningen Smiley-ordningens effekt på virksomhedernes handlinger Smiley-ordningens effekt på omdømme & omsætning Side 10 af 64

11 Virksomhedernes holdning til smiley-ordningen Holdning generelt Virksomhederne er blevet spurgt om deres holdning til, at resultaterne af fødevarekontrollen offentliggøres i form af smiley-rapporter. 77% af samtlige virksomheder mener, smiley-ordningen er en god eller meget god idé. 100% 90% Gennemsnitlig holdning (1-4) 80% 70% Butikker: 3,08 Restauranter: 3,04 Kantiner: 3,39 60% Samtlige virksomheder 50% 40% 30% 42% 32% 42% 39% 36% 47% 20% 10% 0% 12% 13% 12% 7% 5% 5% 2% 2% 3% Meget dårlig ide (1) Dårlig ide (2) God ide (3) Meget god ide (4) Ved ikke Butikker (Base: 250) Restaurationsvirksomheder (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener (Base: 125) I alle tre målgrupper er der en helt overvejende positiv holdning til ordningen. 71% af butikkerne, 78% af restaurationsvirksomhederne og 89% af kantiner/køkkener mener, at smiley-ordningen er en god eller meget god idé. 1 / 5 af butikkerne synes, at ordningen er en dårlig eller meget dårlig idé, mens det for restaurationsvirksomheder er næsten ¼. I alt 7% af kantiner/køkkener har en negativ holdning til smiley-ordningen. Kantiner/køkkener udtrykker samlet set den mest positive holdning til smileyordningen, sammenlignet med restaurationsvirksomheder og butikker 1. Virksomheder, der har en smiley med lille smil, er klart mere negative over for ordningen, selv om flertallet synes, den er en god idé. Kun i alt 9 af de 500 virksomheder har i øjeblikket en smiley med lige eller sur mund. Derfor kan disse ikke kommenteres særskilt. 1 De fire svarkategorier er tillagt en talværdi fra 1-4, som står i parantes efter svaret i grafikken. Ved beregning af et simpelt gennemsnit fås et samlet tal for holdningen. Alle gennemsnit ligger omkring eller lidt over 3.00, hvilket illustrerer, at den gennemsnitlige holdning ligger omkring "god idé", som har værdien 3. Side 11 af 64

12 Demografi For butikker og restaurationsvirksomheder er der en tendens til, at den positive holdning til smiley-ordningen er omvendt proportional med svarpersonens alder. Jo ældre svarperson, desto mindre entusiasme kan der spores for smiley. Blandt kantiner/køkkener er der ikke umiddelbart denne sammenhæng. Side 12 af 64

13 Hvorfor er smiley en dårlig idé? Som nævnt er det mindretallet (i alt 19% af alle virksomheder), der synes, det er en dårlig idé, at kontrolrapporterne offentliggøres for forbrugerne. Fordelt på de tre målgrupper er der tale om hhv. 9 kantiner/køkkener (svarende til 7%), 30 restaurationsvirksomheder (24%) samt 51 butikker (20%). Disse virksomheder blev efterfølgende spurgt, hvorfor de synes, det er en dårlig idé. De vigtigste svar i hver målgruppe fremgår rangordnet af nedenstående tabel. På grund af de små baser er svarene ikke angivet i %. Delbase: Har en negativ holdning til ordningen Butikker (Base: 51) 1. Inddrager uvæsentlige ting (papirarbejde) 2. Værdiløs ordning/ingen effekt 3. Forskel på bedømmelser ikke ensartede retningslinier 4. Virksomhederne bør ikke udstilles 5. Interesserer ikke kunderne Restaurtionsvirksomheder (Base: 30) Inddrager uvæsentlige ting (papirarbejde) Imod smiley en kunderne ser kun smiley en og læser ikke hvorfor Virksomhederne bør ikke udstilles Værdiløs ordning/ingen effekt For få kontrolbesøg/ kan have en dårlig dag Kantiner/køkkener (Base: 9) Inddrager uvæsentlige ting (papirarbejde) Værdiløs ordning/ingen effekt Forskel på bedømmelser ikke ensartede retningslinier Interesserer ikke kunderne Den vigtigste indvending mod smiley-ordningen er, på tværs af målgrupper, at man kan få en dårlig bedømmelse for ting, der synes uvæsentlige, som f.eks. papirarbejde. Baserne for de respektive målgrupper er for små til, at der kan siges noget definitivt om udbredelsen af de beskrevne holdninger. Besvarelserne af dette spørgsmål viser, at holdningerne er til stede blandt virksomhederne, samt at der på dette område ikke er markante forskelle på de tre målgrupper. Side 13 af 64

14 Hvorfor er smiley en god idé? Et stort flertal af virksomhederne (77%) mener, at offentliggørelsen er en god eller meget god idé. Nedenstående grafik viser de mest væsentlige årsager til dette, fordelt på de tre målgrupper. Positivt (NET) 90% 92% 95% Se standarder/hvordan virksomhederne klarer sig 35% 38% 35% Kunder kan se tingene/hygiejnen er i orden 18% 20% 17% Fin/ok idé 7% 12% 9% Delbase: Har en positiv holdning til ordningen Forbrugerne har ret til det Skaber tryghed/er betryggende Negativt (NET) Inddrager uvæsentlige ting (papirarbejde) 10% 8% 11% 5% 1% 3% 6% 6% 7% 4% 4% 12% Forskel på bedømmelser 3% 2% 2% Egenkontrol er negativt/meget tidskrævende 1% 4% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Butikker (Base: 193) Restaurationsvirksomheder (Base: 89) Kantiner og institutionskøkkener (Base: 112) På tværs af målgrupper er der i store træk enighed om de vigtigste grunde til at have en positiv holdning til smiley-ordningen. Den primære enkeltstående årsag er, at smiley gør det muligt at se, hvordan virksomheden klarer sig. De øvrige årsager er reelt variationer over samme tema nemlig at der er godt for kunderne, at de kan se tingene er i orden, og enkelte mener, at det faktisk er forbrugernes ret. Det er også et argument, at ordningen skaber tryghed. Selv om svarene naturligvis er overvejende positive, er der alligevel nogle virksomheder, der udtaler sig negativt om elementer af ordningen ofte formuleret som et men til deres positive svar. Side 14 af 64

15 Var seneste smiley retfærdig? Virksomhederne er blevet spurgt, om de mener, den seneste smiley, de fik tildelt, blev givet på grundlag af en retfærdig bedømmelse. 83% af alle virksomheder mener, deres seneste bedømmelse var retfærdig. 100% 90% 80% 84% 80% 89% 70% 60% Samtlige virksomheder 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 8% 6% 4% 5% 5% 3% 2% 3% Retfærdig Delvist retfærdig Uretfærdig Ved ikke Butikker (Base: 250) Restaurationsvirksomheder (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener (Base: 125) I alle tre målgrupper er det et stort flertal af virksomhederne, der oplever, at deres seneste møde med fødevarekontrollen forløb retfærdigt. Kun en lille andel synes, at bedømmelsen var delvist retfærdig eller direkte uretfærdig. Restaurationsvirksomhederne føler sig mest forurettede, og det er i alt 18% af denne gruppe, der synes, de har fået en smiley, der ikke er helt retfærdig. Dette gælder for ca. hver tiende butik, mens 8% af kantiner/køkkener er uenige i deres seneste bedømmelse. Side 15 af 64

16 Der findes, naturligt nok, en sammenhæng mellem ansigtsudtrykket på den smiley, en virksomhed fik sidste gang, og oplevelsen af retfærdighed i bedømmelsen. Virksomheder, der sidste gang fik tildelt en smiley med stort smil, mener i højere grad, at bedømmelsen var retfærdig. Især butikker og restaurationsvirksomheder, der fik tildelt en smiley med lille smil, fandt afgørelsen direkte uretfærdig. Et interessant resultat er imidlertid, at også adskillige virksomheder, der blev tildelt mindre gode smiley er, erkender det retfærdige i dette. Ud af de 19 butikker, der fik en dårlig smiley ved sidste kontrolbesøg, er det således hele 15, der vurderer, at dette var retfærdigt. Ligeledes mener 21 af de 26 kantiner og køkkener, der måtte nøjes med et lille smil, at kontrolrapporten var retfærdig nok. Dette antyder, at der eksisterer en hel del selverkendelse i de forskellige virksomheder. Opfattelsen af bedømmelserne som grundlæggende retfærdige er nok også en del af forklaringen på den udbredte positive holdning til ordningen, som er beskrevet i det foregående. Side 16 af 64

17 Holdning til offentliggørelse på internettet Fra årsskiftet får forbrugerne mulighed for at se alle smiley er og tilsynsrapporter på internettet. Virksomhederne er blevet spurgt, om de synes, det er en god idé eller ej. I alt er det 62% af virksomhederne, der synes det er en god eller meget god idé. 100% 90% 80% 70% Gennemsnitlig holdning (1-4) Butikker: 2,85 Restauranter: 2,84 Kantiner: 3,09 60% Samtlige virksomheder 50% 40% 30% 35% 32% 40% 30% 26% 27% 20% 10% 14% 11% 6% 18% 12% 10% 14% 14% 11% 0% Meget dårlig ide (1) Dårlig ide (2) God ide (3) Meget god ide (4) Ved ikke Butikker (Base: 250) Restaurationsvirksomheder (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener (Base: 125) I alle tre målgrupper opfattes det generelt som en god idé 2, at ordningen gøres tilgængelig på internettet. Virksomhederne er altså overvejende positive over for, at smiley også vil kunne ses på internettet. Lidt over ¼ af butikker (29%) og restaurationsvirksomheder (26%) synes dog, det er en meget dårlig eller dårlig idé. Dette tal er noget lavere for kantiner/køkkener (16%). Virksomheder med en smiley med lille smil er signifikant mere negative over for offentliggørelsen på internettet. Kantiner og institutionskøkkener udtrykker den signifikant mest positive holdning til, at smiley-ordningen vil blive tilgængelig via internettet. Demografi Den positive holdning til internetadgangen falder i både butikker og restaurationsvirksomheder, jo ældre svarpersonen er. Holdningen er ligeledes mindre positiv i butikker i Jylland (ekskl. Århus amt). 2 De fire svarkategorier er tillagt en talværdi fra 1-4, som står i parantes efter svaret i grafikken. Ved beregning af et simpelt gennemsnit fås et samlet tal for holdningen. Alle snit ligger lige omkring 3,00, hvilket svarer til holdningen God idé. Side 17 af 64

18 Forventet brug af smiley på internettet I forlængelse af spørgsmålet om deres holdning til offentliggørelsen af smiley-rapporterne på internettet, er virksomhederne blevet spurgt om, i hvilken grad de selv tror, de vil benytte sig af muligheden for at se deres egen eller evt. konkurrenters og leverandørers kontrolrapporter på internettet. 35% af alle virksomheder regner med, at de selv i et eller andet omfang vil benytte internetadgangen til smiley-ordningen. 100% 90% 80% 70% 64% 64% Gennemsnitlig forventning om selv at bruge (1-4) Butikker: 1,53 Restauranter: 1,57 Kantiner: 1,71 Samtlige virksomheder 60% 50% 40% 53% 30% 20% 10% 0% 22% 18% 16% 14% 13% 10% 4% 5% 5% 5% 5% 3% I meget høj grad (4) I nogen grad (3) Kun lidt (2) Slet ikke (1) Ved ikke Butikker (Base: 250) Restaurationsvirksomheder (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener (Base: 125) På tværs af målgrupper er der en vis forventning om, at virksomheden selv vil bruge internetadgangen til smiley-rapporterne. Et stort flertal i alle målgrupper siger dog, at de slet ikke tror, de vil benytte sig af muligheden. 3 Demografi De yngre svarpersoner i butikkerne udviser størst interesse for selv at bruge internetadgangen til f.eks. at tjekke konkurrenters eller leverandørers kontrolresultater. Der er desuden en større interesse blandt butikker beliggende i eller nær storbyer dvs. i hovedstadsområdet og i Århus Amt. 3 De fire svarkategorier er tillagt en talværdi fra 1-4, som står i parantes efter svaret i grafikken. Ved beregning af et simpelt gennemsnit fås et samlet tal for forventningen om selv at bruge smiley på internettet. Den gennemsnitlige forventning om at bruge internetadgangen til smiley ligger, for alle virksomheder, noget lavere end 2,00, hvilket er den værdi, der refererer til, at man i det mindste vil bruge internetadgangen lidt Side 18 af 64

19 Senest tildelte smiley Virksomhederne er blevet spurgt, hvilken smiley de fik tildelt ved det seneste kontrolbesøg. Ifølge Fødevaredirektoratets tal fra 2002 er fordelingen af smiley er følgende: Ca. 70% har en smiley med stort smil Ca. 26% har en smiley med lille smil Ca. 2% har en smiley med lige mund Ca. 2% har en smiley med sur mund 1% Butikker (Base: 250) 1% 15% 82% 1% Samtlige virksomheder Kantiner og institutionskøkkener (Base: 125) 2% 9% 87% Restaurationsvirksomheder (Base: 125) 2% 17% 81% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Smiley med stort smil Smiley med lille smil Smiley med lige mund Smiley med sur mund Den overvejende del af stikprøven angiver, at de i øjeblikket har en smiley med et stort smil. Andelen af virksomheder med lille smil er i alle tre målgrupper noget lavere end i de officielle tal fra Som det vil fremgå af næste side er smiley-ordningen dynamisk. Andelen af virksomheder med dårlige smiley er ligger på et par procent i alle tre målgrupper. Side 19 af 64

20 Nogensinde tildelte Smiley er Udover at oplyse deres nuværende smiley, er virksomhederne endvidere blevet spurgt, hvilke smiley er de nogensinde har fået. I alt har 27% af samtlige virksomheder tidligere haft en anden smiley, end den, de har i øjeblikket. Dette vidner som sagt om en vis dynamik i ordningen. 100% 90% 92% 91% 94% 80% 70% Samtlige virksomheder 60% 50% 40% 35% 30% 20% 27% 21% 10% 0% 5% 5% 4% 2% 2% 2% Smiley med stort smil Smiley med lille smil Smiley med lige mund Smiley med sur mund Butikker (Base: 250) Restaurationsvirksomheder (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener (Base: 125) Over 90% af virksomhederne, i alle målgrupper, har på et eller andet tidspunkt haft en smiley med et stort smil. Da det er lidt over 80% i hver målgruppe, der har sagt, at de i øjeblikket har et stort smil, er der altså omkring en ud af ti virksomheder, der på et tidspunkt har mistet den bedste smiley. Den største udskiftning er dog sket blandt virksomheder, der tidligere har haft en smiley med lille smil. Det gælder således for 14% af samtlige virksomheder, hvilket er over halvdelen af alle de virksomheder, der har skiftet smiley (27%). De virksomheder, der tidligere har haft en smiley med lille smil, har for over 95% s vedkommende nu en smiley med stort smil. Butikkerne har den største udskiftning af smiley er. Det er således 34% af butikkerne, der har skiftet smiley mindst én gang i løbet af ordningens toårige levetid. Til sammenligning gælder dette for 26% af restaurationsvirksomhederne og 21% af kantiner og institutionskøkkener. Side 20 af 64

21 Smiley-ordningens effekt på virksomhedernes handlinger Måling af effekt Nærværende undersøgelse er en måling af hvilken effekt smiley-ordningen har haft på virksomhederne. Mindst to typer af effekter er relevante at inddrage i en sådan måling: effekten på virksomhedernes adfærd samt effekten på forbrugernes adfærd. Dette kapitel handler om smiley-ordningens effekt på virksomhedernes handlinger. Virksomhedernes adfærd kan påvirkes på flere niveauer. Mest drastisk er f.eks. en konkret ændring af virksomhedens procedurer, arbejdsgange eller lign., mens afholdelse af et møde eller en uformel samtale om f.eks. eksisterende arbejdsgange er mindre drastisk. I det følgende gennemgås de tre nedenstående niveauer for adfærdspåvirkning:. 1. Gennemførte ændringer som følge af offentliggørelsen 2. Overvejede ændringer som følge af offentliggørelsen 3. Møder eller samtaler med personalet om smiley-ordningen Side 21 af 64

22 Er der gennemført ændringer? Samtlige virksomheder er blevet spurgt, om offentliggørelsen af smileyrapporten har medført, at virksomheden har foretaget ændringer. 19% af samtlige virksomheder har ændret én eller flere ting i virksomheden som en direkte følge af offentliggørelsen af smiley-rapporterne. 100% 90% 80% 80% 78% 79% 70% 60% Samtlige virksomheder 50% 40% 30% 20% 18% 20% 20% 10% 0% Ja Nej Ved ikke 2% 2% 1% Butikker (Base: 250) Restaurationsvirksomheder (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener (Base: 125) På tværs af de tre målgrupper er det samstemmende omkring hver femte virksomhed, der har foretaget ændringer. Virksomheder med en mindre god smiley, dvs. med lille smil eller lige/sur mund, har i markant højere grad gennemført ændringer (i alt 31%), end virksomheder, der har en smiley med stort smil (17%). Demografi Det er især de yngre (under 30 år) i butikkerne, der allerede har foretaget ændringer på baggrund af smiley-ordningen. Dette gælder ligeledes butikker i hovedstadsområdet. Side 22 af 64

23 Hvilke ændringer er foretaget? De virksomheder, der har foretaget ændringer, er efterfølgende blevet bedt om at sige, hvilke ændringer de har foretaget. Resultatet fremgår nedenfor, fordelt på de tre målgrupper. Da kun relativt få virksomheder har foretaget ændringer, er baserne meget små. Det skal tages i betragtning i tolkningen af resultatet. Indført/indfører egenkontrol 24% 33% 52% Mere/skemalagt rengøring 8% 22% 24% Mere kontrol/tjekprocedurer 8% 15% 16% Delbase: Har foretaget ændringer pga. ordningen Vedligeholdelse/indretning Fokus på temperaturkontrol Mere varekontrol 13% 12% 12% 9% 4% 8% 9% 4% Været på kursus 4% 4% 4% Gør lidt ekstra/lidt bedre 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Butikker (Base: 46) Restaurationsvirksomheder (Base: 25) Kantiner og institutionskøkkener (Base: 25) Overordnet set har de virksomheder, der har foretaget ændringer, især fokuseret på tre hovedområder: 1. Formalisering og kontrol af arbejdet 2. Virksomhedens miljø 3. Håndtering af (rå-)varerne Formaliseringen og kontrollen af arbejdet omhandler især egenkontrollen, men der refereres også mere generelt flere tjekprocedurer og mere kontrol. Virksomhedens miljø forbedres primært gennem øget rengøring samt vedligeholdelse og ændringer af indretningen. Rengøringen nævnes lidt mindre af kantiner og institutionskøkkener, mens dette punkt er meget fremtrædende i restauranter og butikker. Håndteringen af fødevarerne er ændret i retning af større fokus på temperatur, samt generelt mere varekontrol begge dele er elementer i virksomhedens egenkontrol. Enkelte virksomheder har også sørget for bedre uddannelse gennem deltagelse i kurser. Side 23 af 64

24 Er der overvejet (yderligere) ændringer? De virksomheder, der ikke har foretaget ændringer, er endvidere blevet spurgt, om de overvejer at foretage ændringer som følge af offentliggørelsen af smiley-rapporterne. Samtidig er de virksomheder, der allerede har foretaget ændringer, blevet spurgt, om de har overvejet yderligere ændringer. I alt 6% af samtlige virksomheder overvejer at indføre (yderligere) ændringer. Det skal bemærkes, at de virksomheder, der allerede har foretaget ændringer, er mere tilbøjelige til at overveje yderligere ændringer (13% af samtlige disse virksomheder siger ja), sammenlignet med de virksomheder, der ikke har foretaget ændringer (4% overvejer ændringer). Denne tendens gælder især for restaurationsvirksomheder. Nedenstående grafik viser resultatet beregnet for samtlige virksomheder i de tre målgrupper. 100% 90% 94% 92% 95% 80% 70% Samtlige virksomheder 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 7% 5% 1% 1% Ja Nej Ved ikke 0% Butikker (Base: 250) Restaurationsvirksomheder (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener (Base: 125) Generelt betragtet er det et overvældende stort flertal af virksomhederne i alle målgrupper, der ikke overvejer at foretage (yderligere) ændringer, som en følge af smiley-rapporternes offentliggørelse. Demografi De yngre svarpersoner i butikkerne, hvoraf flertallet allerede har gennemført ændringer, er især tilbøjelige til at overveje endnu flere ændringer. Side 24 af 64

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen 21. december 2004 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen Udarbejdet af: Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater......2

Læs mere

Holdning til offentliggørelse

Holdning til offentliggørelse Holdning til offentliggørelse Side 1 K.1. Branche Specialforretninger og -afdelinger Slagter, fisk & vildt Bager Grønt, ost, vin eller konfekture Kolonialforretninger og -afdelinger Dagligvare & kolonial

Læs mere

Telefonbusundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet

Telefonbusundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet 23. december 2003 Telefonbusundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet Udarbejdet af Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Hovedkonklusioner...

Læs mere

ACNielsen A/S. Holdning til offentliggørelse Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Telefon ad hoc - uge 43 og 44, 2007

ACNielsen A/S. Holdning til offentliggørelse Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Telefon ad hoc - uge 43 og 44, 2007 Holdning til offentliggørelse Lodret %-beregning Side 1 Sp1. Hvad synes du om, at kontrolrapporterne med smiley er de seneste par år har skullet offentliggøres, så forbrugerne kan se, hvor gode virksomhederne

Læs mere

6% 8% 2% 8% 17% 4% 6% - 4% 4% - 4% 10% 5% 5% 4%

6% 8% 2% 8% 17% 4% 6% - 4% 4% - 4% 10% 5% 5% 4% Holdning til offentliggørelse Side 1 K.1. Branche Grønt, ost, vin eller konfekture Specialforretninger og - afdelinger Slagter, fisk & vildt Bager Kolonialforretninger og - afdelinger Dagligvare & kolonial

Læs mere

Kendskab til Smiley-ordningen

Kendskab til Smiley-ordningen Kendskab til Smiley-ordningen Side 1 K.1. Køn K.2. Alder K.46. Geografi Mand Kvinde 15-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover Hovedstadsområdet Øerne i øvrigt Århus Amt Jylland i øvrigt Sp.1.

Læs mere

ACNielsen A/S. Kendskab til smiley-ordningen Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen. Online - uge 44 og 45, 2007

ACNielsen A/S. Kendskab til smiley-ordningen Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen. Online - uge 44 og 45, 2007 Sp1. I hvilken grad kender du smiley-ordningen, dvs. fødevarekontrollens rapporter med små ansigter som smiler eller er sure? De hænger fremme i butikker, restauranter, kantiner og andre steder hvor man

Læs mere

ACNielsen A/S. Holdning til offentliggørelse Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Telefon ad hoc - uge 43 og 44, 2007

ACNielsen A/S. Holdning til offentliggørelse Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Telefon ad hoc - uge 43 og 44, 2007 Sp1. Hvad synes du om, at kontrolrapporterne med smiley er de seneste par år har skullet offentliggøres, så forbrugerne kan se, hvor gode virksomhederne er til at overholde fødevarelovgivningen? Meget

Læs mere

KOMMENTARRAPPORT. Panelundersøgelse vedr. aldersdiskrimination i sundhedsvæsenet Ældre Sagen

KOMMENTARRAPPORT. Panelundersøgelse vedr. aldersdiskrimination i sundhedsvæsenet Ældre Sagen 29. september, 2006 KOMMENTARRAPPORT Panelundersøgelse vedr. aldersdiskrimination i sundhedsvæsenet Ældre Sagen Udarbejdet af: Charlotte Bergstrøm, projektleder Tine Hetsch Gustafsson, konsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMENTARRAPPORT. Onlineundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt 2008 Fødevarestyrelsen. Jobnr. 27359

KOMMENTARRAPPORT. Onlineundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt 2008 Fødevarestyrelsen. Jobnr. 27359 19. januar 2009 KOMMENTARRAPPORT Onlineundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt 2008 Fødevarestyrelsen Jobnr. 27359 Udarbejdet af: Anne Stürup Charlotte Egholm Nielsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

Musik-organisationerne og Kulturministeriet. Marts 2003

Musik-organisationerne og Kulturministeriet. Marts 2003 Musik-organisationerne og Marts 2003 KOMMENTARRAPPORT Musik-organisationerne og Udarbejdet af: Katja Elberg Kirsten Have Indholdsfortegnelse Management Insights...3 Behovsanalyse...6 Analyse Set-up...7

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmerne og deres biler... 2 Udvikling i forhold til 2006... 3 Miljø...

Læs mere

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag Post Danmark Analyse af danskernes brevvaner 2008 Januar, 2008 Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag 1 Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund og formål 3 Side Resultater Hovedresultater 4 Præference

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes Fødevarekontrol Virksomhederne har ansvar for maden. *Fødevareregionerne har ansvar for at kontrollere, at virksomhederne lever op til ansvaret. Landet er inddelt i to fødevareregioner. Fødevareregionen

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Samrådstale til spørgsmål R om smiley og rotter den 11. maj 2005. i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Samrådstale til spørgsmål R om smiley og rotter den 11. maj 2005. i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Samråd i FLF 11. maj 2005 Samrådstale til spørgsmål R om smiley og rotter den 11. maj 2005 10. maj

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

The Nielsen Company. Kendskab til Smiley-ordningen Absolutte tal/lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen

The Nielsen Company. Kendskab til Smiley-ordningen Absolutte tal/lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen Sp.1 I hvilken grad kender du smiley-ordningen, dvs. fødevarekontrollens rapporter med små ansigter som smiler eller er sure? Kender godt (4) Kender lidt til (3) Hørt om, men kender næsten intet til (2)

Læs mere

Behovsanalyse blandt PC brugere Microsoft

Behovsanalyse blandt PC brugere Microsoft 25. november 2008 Behovsanalyse blandt PC brugere Microsoft Udarbejdet af: Projektleder: Manja Stærk Konsulent: Majbrit Petersen Indhold Behovsanalyse... 3 Tabeller Screening Sp.1 krydset med standardkriterier...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Analyse for Ældre Sagen: Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Rapport Marts 2009 Indhold BAGGRUND, FORMÅL, METODE side 3 Del 1: KONKLUSION side 4-10 Del 2: DETAILRESULTATER side

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten

Medlemsundersøgelse. Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten Medlemsundersøgelse Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten Regeringen planlægger som en del af afbureaukratiseringsplanen at lave yderligere lempelser i revisionspligten for knap 70.000

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Rapport. Evaluering af Kompetencepakken OK 02

Rapport. Evaluering af Kompetencepakken OK 02 Rapport Evaluering af Kompetencepakken OK 02 Personalestyrelsen & CFU, juli 2004 Indhold 1. INDLEDNING...3 Sådan læses rapporten...3 Figurerne...4 2. HOVEDRESULTATER...5 3. KENDSKAB TIL KOMPETENCEPAKKEN

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Forum for Skoleledelse Læseranalyse

Forum for Skoleledelse Læseranalyse Copyright 2002: Forum for Skoleledelse Læseranalyse for DG Media Maj 2002 DG MEDIA Introduktion Side 2 Denne undersøgelse er gennemført af for DG Media. DG Media har ønsket at gennemføre en læserundersøgelse

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

LÆSER- OG BRUGERANALYSE

LÆSER- OG BRUGERANALYSE Interviewperiode: 20. 24. februar 2006 GALLUP ADHOC LÆSER- OG BRUGERANALYSE Projektnr.: 41081 Kunde: Lastbil Magasinet A/S Rapporteringsmåned: Rosensgade 46, 1. Februar 2006 8300 Odder Denne rapport må

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken viewundersøgelse blandt borgerne i Danmark om konflikter i trafikken Foretaget august 2005 For: Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2.sal 2600 Glostrup Af: viewsektionen, Danmarks Statistik Sejrøgade

Læs mere

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene Louise Kryspin Sørensen November 2016 NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene - 98% af plejecentrene har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage, men kun en tredjedel

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener J. nr.: 2015-21-60-00135 29-11-2017 Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener INDLEDNING Temaet for kampagnen er fødevaresikkerhed. Kampagnens fokus er indholdet af allergene ingredienser. Utilsigtet

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8 3F - Dagpenge 27. april 2006 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning... 4 3 Frekvenser... 5 4 Undersøgelsens metode... 8 Side 2 af 8 1 Kort om Epinion

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

DR - Velfærdsforløb. 21. november 2005. Side 1 af 14

DR - Velfærdsforløb. 21. november 2005. Side 1 af 14 DR - Velfærdsforløb 21. november 2005 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning...4 3 Resultater... 5 3.1 Skal efterlønnen bevares?...5 3.2 Tror befolkningen

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016

Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016 Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes betalingsproblemer. Undersøgelsen er

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger November 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Legetøjsregler 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne for legetøj hos fabrikanter, importører,

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner Befolkningsundersøgelse 2013 Gennemført for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket Resultater og hovedkonklusioner Indhold Introduktion Baggrund

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt 925 selvstændigt erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen blevet lavet i forlængelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere