Ledere i udvikling. Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet. August 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledere i udvikling. Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet. August 2006"

Transkript

1 Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet August

2 Indholdsfortegnelse: Resumé...4 Del 1. Introduktion Formål Baggrund Målgruppe...8 Del 2. Metode og materiale Metode Beskrivelse af lederne og deres uddannelser Fordeling af ledere for små og større køkkener Fordeling af ledere for offentlige og private køkkener Ledelsesmæssigt niveau Anciennitet Alder Kompetencegivende grunduddannelse Kompetencegivende videreuddannelse...13 Del 3. Resultater Initiativtager til videreuddannelse Betaling for videreuddannelse Arrangør af uddannelser Ikke-kompetencegivende uddannelse arrangeret af ledernes arbejdsgivere Ikke-kompetencegivende uddannelse arrangeret af lederne selv Ledernes ønsker til uddannelse Ønsker til uddannelseslængde Ønsker til uddannelsernes opbygning Behov for at passe lederjobbet under uddannelsen Ønsker vedr. internat- eller eksternatforløb Ledernes syn på fremtidens udfordringer Barrierer for uddannelse Typer af barrierer Ledernes kendskab til den ønskede uddannelse Ledernes økonomiske muligheder for at deltage i korterevarende uddannelse Ledernes økonomiske muligheder for at deltage i længerevarende uddannelse Ledernes motivation for uddannelse Ledernes ønsker til start af uddannelse...31 Del 4. Konklusion Konklusion og perspektiver...34 Bilag...37 Bilag 1: Spørgsmål i interviewundersøgelsen...38 Bilag 2: Spørgeskema kvantitativ undersøgelse maj-juni Bilag 3: Ønsker til uddannelse (emner/indhold eller konkrete uddannelser)

3 - Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet. Rapporten her indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, foretaget blandt 493 ledere af køkkener, som er medlemmer af Kost & Ernæringsforbundet. Undersøgelsen er gennemført i maj og juni Den er foretaget for Kost & Ernæringsforbundet af udviklingskonsulent Ulla Lundstrøm, LUNDSTRØM kommunikation & udvikling i samarbejde med konsulent, Morten Freil, cand. oecon. 3

4 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget i foråret 2006 og omfatter i alt 493 ledere, der er medlemmer af Kost & Ernæringsforbundet og som har to eller flere medlemmer af forbundet ansat i køkkenet. 220 har returneret skemaerne svarende til en svarprocent på 45. Kompetencegivende uddannelse Undersøgelsen viser, at lederne alt overvejende er økonomauddannede (89 pct.). Knapt halvdelen beskriver, hvilken videreuddannelse de har, og det viser sig, at deres kompetencegivende videreuddannelse overvejende (67 pct.) er en hel eller en del af Merkonomuddannelsen (som ligger på et niveau mellem GVU og VVU -uddannelserne). 10 pct. af lederne har en uddannelse på MVU/diplomniveau. Ingen har videreuddannelse på kandidat/masterniveau. Uanset hvilken uddannelse lederne har, er ledelse- og personaleadministration det klart fremherskende tema for indholdet i uddannelserne. Lederne selv er i langt overvejende grad selv initiativtagere til uddannelsen (78 pct.). Halvdelen svarer, at arbejdsgiveren har betalt videreuddannelsen, og 35 pct. at både de selv og arbejdsgiveren har betalt for uddannelsen. Svarene viser, at det generelt er vanskeligt at opnå arbejdsgiverbetalt finansiering til relevant videreuddannelse, og at dette er sværest for ledere af små og mellemstore køkkener. Uddannelse i øvrigt Lederne har endvidere en mængde ikke-kompetencegivende efteruddannelse i form at forskellige temadage og kurser af forskellig varighed. Også her gælder, at lederuddannelse er det altdominerende tema for efteruddannelserne. Det er dog tydeligt, at den efteruddannelse, der er arrangeret af arbejdsgiverne har ledelse som tema. Billedet er mere broget, når det gælder temaerne for indholdet i den efteruddannelse lederne selv arrangerer hvilket er naturligt, når arbejdsgiverne i stort omfang tager initiativ til, at der sker lederuddannelse. Ønsker til uddannelse På trods af, at indholdet i ledernes videre- og efteruddannelse er ledelse, er dette tema en klar topscorer blandt ledernes ønsker til uddannelse. Viden om økonomi og storkøkkendrift på forskellig vis samt kommunikation, it, pædagogik og projektledelse er også ønsker, som flere har. Dertil kommer udvikling inden for det kostfaglige område. Flest af lederne ønsker uddannelse, der er kompetencegivende (69 pct.). Dette er vigtigst for lederne af de mellemstore og store køkkener. Flest ønsker efter-videreuddannelse af kortere varighed (3 dage til 2 uger) (58 pct.). En fjerdedel ønsker uddannelse af 6-12 uger. Det er især ledere fra de små og mellemstore køkkener, der ønsker kortere forløb. Hovedparten af lederne (72 pct.) foretrækker at uddanne sig et 1-2 dage om ugen i dagtimerne. 18 pct. ønsker fuldtidsstudium. Aftenuddannelse foretrækkes kun af 10 pct. af lederne. For 81 pct. af lederne er det vigtigt, at lederjobbet kan passes samtidig med studierne. Lederne fortrækker eksternatuddannelse eller en kombination af eksternat og internat (i alt 74 pct.) 4

5 Udfordringer Ser man på de udfordringer, som lederne ser for køkkenerne i fremtiden, er de meget optagede af strukturreformen og de forandringer, som den på mange områder fører med sig af såvel strukturel som ledelses- og samarbejdsmæssig karakter. Dette stemmer overens med deres ønsker til uddannelse, der på forskellig vis er relevant også i denne sammenhæng. Barrierer Halvdelen af lederne oplever barrierer for uddannelse flest i de små og mellemstore køkkener. Langt størstedelen af lederne peger på manglende ressourcer i form af økonomi, personale og tid som den væsentligste barriere for uddannelse. 22 pct. peger på manglende uddannelsestilbud som en barriere. I de små og mellemstore køkkener er ressourcemangel den største barriere, mens mangel på uddannelsestilbud primært nævnes af lederne for de store køkkener. Halvdelen af lederne svarer, at de kender uddannelser, der svarer til deres ønsker, og 51 pct. svarer, at de ikke har dette kendskab. Det er især ledere af de små og mellemstore køkkener, der savner denne viden (64 pct.), mens det er færre i de store køkkener (41 pct.). Økonomi Hvad angår korterevarende uddannelser, svarer 80 pct. af lederne, at arbejdsgiverne kan betale hele uddannelsen. Henholdsvis 84 og 85 pct. af lederne i de mellemstore og store køkkener svarer bekræftende hertil, mens dette kun gælder for 72 pct. af lederne af de små køkkener her svarer hver tiende, at hverken de selv eller arbejdsgiverne kan/vil betale. Når det gælder længerevarende uddannelse svarer 41 pct., at arbejdsgiveren kan betale og 21 pct., at arbejdsgiveren delvist kan betale. 39 pct. svarer, at hverken de selv eller arbejdsgiveren kan/vil betale. Dermed er økonomien en barriere for hver fjerde leder. Der er markant forskel på de økonomiske ressourcer til længerevarende uddannelse blandt lederne af store og små køkkener. Således svarer henholdsvis 43 og 36 pct. af lederne fra de små og mellemstore køkkener, at hverken de selv eller arbejdsgiveren kan/vil betale, mens dette kun gælder for 13 pct. af lederne af de store køkkener. Dette resultat svarer godt overens med, at kun 44 pct. og 57 pct. af lederne i henholdsvis små og mellemstore køkkener har svaret, at de har en videregående uddannelse, mens det tilsvarende tal for ledere i store køkkener er 75 pct. (jfr. afsnit 5.7). Økonomi er således primært en barriere i små og mellemstore køkkener. Motivation for uddannelse 87 pct. af lederne svarer, at ønske om at blive bedre til at varetage jobbet og til at tackle forandringer (83 pct.). Dermed er dette klart de største motivationsfaktorer for uddannelse blandt lederne. Også bedre løn (44 pct.) og muligheder for beskæftigelse rangerer højt (38 pct.). 36 pct. svarer, at Interesse er motiverende, mens kun 16 pct. svarer, at krav fra arbejdsgiveren virker motiverende. 61 pct. af lederne svarer, at fyraftensmøder arrangeret af Kost & Ernæringsforbundet om uddannelse kan motivere, og 31 pct. nævner endvidere, at dannelse af netværk samt skriftlig information herom (19 pct.) som motiverende faktorer. 5

6 Start af uddannelse Hvad angår ledernes planer for at starte uddannelse overvejer 45 pct. af de ledere, der kender til relevant uddannelse, at starte inden for max et halvt år. 39 pct. svarer, at de ønsker at starte uddannelse dog ikke foreløbigt, og 16 pct. svarer, at de ikke overvejer at starte uddannelse. Ca. halvdelen af lederne fra de store og mellemstore køkkener vil starte uddannelse inden for det kommende halve år, mens det kun er 31 pct. fra de små køkkener. Hver fjerde leder af et lille køkken ønsker slet ikke at starte uddannelse mod henholdsvis hver tiende og hver femte leder fra de mellemstore og store køkkener. Det er således lederne af de mellemstore køkkener, der er mest parate til uddannelse nu og her. Konklusion og perspektiver I forhold til undersøgelsens formål, der er: at få viden om, hvilken uddannelse lederne i Kost- og Ernæringsforbundet har, samt hvilke behov og barrierer der er for at gennemføre efter- og videreuddannelse. at vurdere, om der er behov for at etablere nye uddannelsestilbud til ledermedlemmerne og/eller at Kost & Ernæringsforbundet forstærker formidlingsindsatsen vedrørende relevante efter- og videreuddannelsesmuligheder til lederne. kan det konkluderes, at der er et klart behov for at forstærke formidlingen om relevante uddannelsesmuligheder, og om hvordan det kompetencegivende uddannelsessystem er skruet sammen, til alle ledere uanset arbejdspladsernes størrelse. Formidlingen om uddannelse bør ske på flere niveauer, primært om ledelse men også om andre temaer for uddannelser. Hvad angår udvikling af nye udannelsestilbud, viser undersøgelsen ikke behov for, at der udvikles nye tilbud hvad angår det område, som flest ledere ønsker at uddanne sig inden for nemlig ledelse - da der tilbydes et væld af såvel kompetencegivende som ikke-kompetencegivende uddannelser. Her i blandt uddannelser og kurser, som Kost & Ernæringsforbundet har udviklet, og som kan justeres i forhold til indholdet i undersøgelsen her. Der kan dog være behov for, at Kost & Ernæringsforbundet og/eller relevante uddannelsesinstitutioner udvikler og tilbyder relevante kurser og uddannelser/moduler på forskellige niveauer inden for såvel kost/sundhedsområdet (hvor der dog allerede tilbydes en mænge uddannelse på diplom og masterniveau) samt områder, der retter sig specifikt til storkøkkensektoren fx udlicitering, økonomi, produktionsteknologi, it. mv. Disse tilbud kan variere fra temadage over korte kursusforløb til elementer/moduler i diplomuddannelser. Da økonomi er en barriere for især længerevarende uddannelse hovedsageligt for ledere af små køkkener, kan det være relevant med kurser/information til disse ledere om, hvordan man kan søge midler til uddannelse og til arbejdsgiverne om, hvilke behov og muligheder, der er for uddannelse. Dette kan være en del af indholdet i eksempelvis regionale fyraftensmøder, da det tyder på at en stor del af lederne foretrækker at blive introduceret til dette område gennem møder frem for udelukkende gennem skriftligt materiale. 6

7 Del 1. Introduktion 7

8 1. Formål Formålet med undersøgelsen er at få viden om, hvilken uddannelse lederne i Kost- og Ernæringsforbundet har, samt hvilke behov og barrierer der er for at gennemføre efter- og videreuddannelse. På den baggrund kan det vurderes, om der er behov for: at etablere nye uddannelsestilbud til ledermedlemmerne at Kost & Ernæringsforbundet forstærker formidlingsindsatsen vedrørende relevante efterog videreuddannelsesmuligheder til lederne. 2. Baggrund Baggrunden for undersøgelsen er, at økonomauddannelsen med virkning fra august 2003 er erstattet af uddannelsen: Professionsbachelor i ernæring og sundhed med specialemulighed i cateringledelse. Der vil dog fortsat i en længere årrække være et stort antal økonomauddannede, som varetager faglige ledelsesfunktioner i små og store, primært offentlige køkkener. Krav og forventninger til offentlige ledere har længe været og er fortsat stigende. Det kræver efteruddannelse at sikre, at de økonomauddannede har mulighed for kvalificeret varetagelse af både de faglige og de personalemæssige opgaver. En væsentlig forudsætning for at udbud af efteruddannelse bliver en succes er, at efteruddannelserne er relevante i forhold til de behov, der findes blandt grupper af primært økonomauddannede med forskellige typer af ledelsesfunktioner. Gruppen af ledermedlemmer af Kost & Ernæringsforbundet omfatter en stor gruppe af primært økonomauddannede, der er ledere i små eller mindre køkkener og en gruppe, der er ledere i større køkkener. Kost & Ernæringsforbundet ønsker derfor at klarlægge behovene for uddannelse blandt lederne og deres viden om de eksisterende tilbud - og om der er forskellige behov blandt ledere af større og mindre køkkener. 3. Målgruppe Målgruppen for undersøgelsen er ledere af køkkener, hvor det ud fra Kost & Ernæringsforbundets medlemslister fremgår, at der er ansat mindst to medlemmer af Kost & Ernæringsforbundet ud over lederen selv. Det betyder, at undersøgelsen omfatter i alt 493 ledere, der har 2 eller flere medlemmer af Kost & Ernæringsforbundet ansat under sig. Denne udvælgelsesmetode medfører, at enkelte ledere, som det kunne være relevant at tage med i undersøgelsen, ikke er omfattet heraf, da de i praksis kan have mere end to ansatte under sig, hvis disse er organiseret andre steder end i Kost & Ernæringsforbundet. 8

9 Del 2. Metode og materiale 9

10 4. Metode For at tilvejebringe input til spørgeskemaundersøgelsen både hvad angår indhold og formulering af spørgsmålene er der i foråret 2006 indledningsvis foretaget en semistruktureret undersøgelse i form af telefoninterviews ud fra en spørgeramme, hvor der er mulighed for åbne svar. Derved kan spørgerammen afviges, hvis der under interviewet viser sig et relevant område/spørgefelt, som kan kvalificere indholdet i denne kvantitative spørgeskemaundersøgelse. Interviewene er foretaget blandt 20 tilfældigt udvalgte ledere i følgende grupper: 10 ledere af små køkkener med 2-6 ansatte medlemmer af Kost & Ernæringsforbundet (i alt 267 ledere) 7 ledere af mellemstore køkkener med 7-20 ansatte medlemmer af Kost & Ernæringsforbundet (i alt 165 ledere) 3 ledere af store køkkener med flere end 20 ansatte medlemmer af Kost & Ernæringsforbundet (i alt 61 ledere) Spørgerammen ses i bilag 1. På baggrund af resultaterne i interviewundersøgelsen er udarbejdet et spørgeskema (bilag 1), der er udsendt til 493 medlemmer. Heraf er 220 skemaer returneret indenfor svarfristen, hvilket giver en svarprocent på 45. Spørgeskemaet fremgår af bilag 2. 10

11 5. Beskrivelse af lederne og deres uddannelser 5.1 Fordeling af ledere for små og større køkkener Fordeling af ledere på køkkenstørrelse Store køkkener (personalenormering +20) 19% Mellemstore køkkener (personalenormering 7-20) 48% Små køkkener (personalenormering 2-6) 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% De ledere, der har svaret i undersøgelsen, fordeler sig med 33 pct. i små køkkener (73 ledere), 48 pct. i mellemstore køkkener (106 ledere), og 19 pct. er ledere af store køkkener (42 ledere). Undersøgelsen omfatter således flest ledere fra små og mellemstore køkkener. 5.2 Fordeling af ledere for offentlige og private køkkener 89 pct. af lederne er ansat i offentlige køkkener og 11 pct. i private køkkener. Der er således en klar overvægt af offentlige leder. 5.3 Ledelsesmæssigt niveau 87 pct. af lederne oplyser, at de er ansat som øverste leder af køkkenet. 13 pct. oplyser, at de har en køkkenchef/leder af flere køkkener over sig. 5.4 Anciennitet Halvdelen af lederne svarer, at de har mindre end 15 års anciennitet, og den anden halvdel har mere end 15 års anciennitet. 11

12 5.5 Alder Den største gruppe af ledere er år (45 pct.). 58 pct. af lederne er 49 år eller derunder, og 42 pct. er over 49 år. Yderligere analyser viser, at der kun er begrænsede variationer i aldersfordelingen afhængig af køkkenstørrelse. Dog er der en lille tendens til, at ledernes alder er højere i store køkkener. Alder 0-39 år 13% år 45% år 39% 60+ år 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 5.6 Kompetencegivende grunduddannelse Ledernes kompetencegivende grunduddannelse fordeler sig på følgende uddannelser (nogle af lederne har mere end én kompetencegivende grunduddannelse): Kompetencegivende grunduddannelse Procesteknolog/levnedsmiddeltekniker Husholdningstekniker Smørrebrødsjomfru Kok Køkkenleder 1% 1% 1% 2% 4% Ernærings/køkkenassistent 19% Økonoma 89% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Som ventet er langt størstedelen af lederne økonomauddannede. 10 pct. af lederne nævner, at de har andre grunduddannelser end de nævnte, men reelt er alle disse kompetencegivende videreuddannelser fx diætist, diplomuddannelser, merkonom eller diverse lederuddannelser taget i kommunalt regi, voksenunderviseruddannelsen eller lignende, der ikke er kompetencegivende i formel forstand. 12

13 Disse svar peger på, at der er nogen uklarhed blandt lederne om, hvilke uddannelser der karakteriseres som grunduddannelse, og hvilke der er videreuddannelser men også om uddannelserne formelt kan defineres som kompetencegivende i den forstand, at niveauet er beskrevet i form af, hvor mange ECTS-point uddannelsen giver eller at der udstedes AMU-bevis. 5.7 Kompetencegivende videreuddannelse 56 pct. af lederne har oplyst, at de har en kompetencegivende videreuddannelse. Disse fordeler sig som vist i figuren nedenfor. Kompetencegivende videreuddannelse Del kandidat/master Hel kandidat/master Hel VVU Del GVU Del VVU Hel GVU Del diplom Hel diplom Hel merkonom Del merkonom 1% 2% 2% 2% 4% 4% 9% 10% 14% 53% 0% 20% 40% 60% 43 pct. af lederne beskriver, hvilken videreuddannelse de har. Af disse nævner ca. halvdelen (22 pct.), at deres videreuddannelse handler om ledelse under en eller anden form. Som det ses, er Merkonomuddannelsen den klart mest hyppige uddannelse, idet 67 pct. af lederne har enten en hel eller en del af denne uddannelse. Når resultatet analyseres i forhold til køkkenstørrelse fremgår det, at 75 pct. af lederne af store køkkener har oplyst at have en kompetencegivende videreuddannelse, mens det tilsvarende tal for mellemstore og små køkkener er henholdsvis 57 pct. og 44 pct. Uanset hvilken videreuddannelse lederne har, er ledelse og personaleadministration det klart fremherskende tema for indholdet i uddannelserne derefter følger økonomi, pædagogisk/psykologiske samt ernæringsrelaterede temaer. Ser man på de konkrete master/kandidatuddannelser, som lederne har oplyst at have i undersøgelsen, har ingen af lederne ifølge den formelle definition heraf en uddannelse på dette niveau. Dette understøtter, at ledernes kendskab til de formelle definitioner heraf er usikkert dog ses dette ikke, hvad angår svarene vedr. diplomuddannelser, her har kun en enkelt oplyst en uddannelse, der ikke er på diplomniveau. 13

14 Del 3. Resultater 14

15 6. Initiativtager til videreuddannelse Hver femte leder (22 pct.) svarer, at deres leder har opfordret dem til at starte kompetencegivende videreuddannelse. 78 pct. svarer benægtende på dette spørgsmål. Figuren nedenfor viser samtidig, at spørgsmålet om hvorvidt lederne bliver opfordret af deres arbejdsgiver til at starte uddannelse ikke er afhængig af køkkenstørrelse, idet svarene fra ledere i store, mellemstore og små køkkener stort set ligger på samme niveau. Det peger på, at lederne alt overvejende selv tager initiativ til kompetencegivende videreuddannelse, men også at der sker en del uddannelse på opfordring af ledernes arbejdsgivere. Som tidligere nævnt skal man ved tolkningen af disse svar være opmærksom på, at der kan være usikkerheder i disse svar, da svarene fra lederne viser, at der er usikkerhed omkring, hvilke uddannelser der defineres som kompetencegivende. Spørgsmål 22. Er du blevet opfordret af din arbejdsgiver til at starte uddannelse? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23% 18% 24% 22% 77% 82% 76% 78% Lille Mellem Stor Alle Ja Ne j 15

16 7. Betaling for videreuddannelse Betaling for videreuddannelse. 35% 17% 50% Arbejdsgiver betalt Leder selv betalt Både arbejdsgiver/selv betalt 50 pct. svarer, at arbejdsgiveren har betalt uddannelsen, 35 pct. svarer, at de selv har betalt deres uddannelse og 15 pct. svarer, at både de selv og arbejdsgiveren har betalt uddannelsen. Svarene viser, at det generelt er vanskeligt at opnå arbejdsgiverbetalt finansiering til relevant videreuddannelse. Betaling af uddannelse i forhold til køkkenernes størrelse Figuren nedenfor viser, at det primært er ledere fra mellemstore køkkener (54 pct.) og små køkkener (46 pct.), der får uddannelsen betalt af arbejdsgiver, mens flere fra de store køkkener (22 pct.) selv bidrager til betalingen sammen med arbejdsgiveren. Spørgsmål 23. Hvem har betalt for uddannelsen? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 46% 41% 54% 17% 22% 11% 37% 35% 37% Lille Mellem Stor Min arbejdsgiver Mig selv og arbejdsgiver Mig selv 16

17 8. Arrangør af uddannelser 8.1 Ikke-kompetencegivende uddannelse arrangeret af ledernes arbejdsgivere Ledernes uddannelse er mangfoldige og svarene er vanskelige at kategorisere, da hovedparten blot har oplyst temaerne for indhold fx lederuddannelse, socialpsykiatri, sikkerhed mv. og kun få har defineret niveauet, varighed, arrangør eller lignende. Tabel a: Ikke kompetencegivende uddannelser arrangeret af arbejdsgiver - ledernes svar er kategoriseret efter tema. (hovedparten af de ledere, der har svaret på spørgsmålet, har nævnt flere efteruddannelser): Ikke kompetencegivende uddannelse arrangeret af arbejdsgiver Antal ledere Lederuddannelse i egen kommune/amt 28 Lederuddannelse* 47 IT 18 Arbejdsmiljø/arbejdspsykologi 13 Kommunikation/pædagogik 8 Efterudd. for økonomaer/køkkenledere 4 Medarbejderudviklingssamtaler 3 Socialpsykiatri 3 Økologi 2 Førstehjælp 1 Tillidsmand 1 Forhandlingsteknik 1 Egenkontrol 1 Inspirationskursus frie skoler 1 Ernæringsterapeut 1 Kvalitet i offentlig servicevirksomhed 1 Kompetenceudvikling 1 *heraf kan uddannelsen være i egen kommune/amt da dette ikke i alle tilfælde fremgår af svarene Svarene viser, at de uddannelsesmæssige aktiviteter, som ledernes arbejdsgivere har arrangeret, alt overvejende er ledelseskurser. 8.2 Ikke-kompetencegivende uddannelse arrangeret af lederne selv Som i det foregående er ledernes uddannelser mangfoldige, og svarene er vanskelige at kategorisere, da hovedparten blot har skrevet temaerne for indhold fx lederuddannelse, ernæring mv. og kun få har defineret niveau, varighed, arrangør og lignende. 17

18 Tabel b: Ikke kompetencegivende uddannelser arrangeret af lederen selv - ledernes svar er kategoriseret efter tema. (hovedparten af de ledere, der har svaret på spørgsmålet, har nævnt flere efteruddannelser): Ikke kompetencegivende uddannelse arrangeret af lederen selv Antal ledere Lederkurser 20 Kost/ernæring/diætkurser 13 IT 9 Hygiejne/egenkontrol 8 Voksenunderviser/psykologi/pædagogik 7 Økonomi 6 Økonomaforeningens kurser 5 Opdatering af økonoma/køkkenlederuddannelsen 4 Kvalitetsudvikling/rådgiveruddannelsen 4 Redskabet 3 HF enkeltfag 3 Madlavning/bagekurser 3 Merkonom 2 Nye regioner 2 TR-kurser 2 Økologi 2 Amatørteater 1 Engelsk 1 Førstehjælp 1 Gestaltterapi 1 NLP 1 Praktikvejleder 1 Projektledelse 1 Psykiatrikursus 1 Diverse (hvor tema/indhold ikke fremgår) 6 Svarene viser, at flest ledere nævner lederuddannelse som selvvalgte kurser men der tegner sig et tydeligt billede af, at lederne sammenlagt i endnu større omfang vælger forskellige faglige kurser. Dette kan hænge sammen med, at ledernes lederuddannelse i høj grad betales og i nogen grad også arrangeres af deres arbejdsgivere. 9. Ledernes ønsker til uddannelse Ledernes ønsker til uddannelse er mangfoldige og hovedparten af lederne angiver flere ønsker. Ud fra besvarelserne er det kun muligt i få tilfælde at vurdere, på hvilket niveau lederne ønsker at uddanne sig, da de blev bedt om at oplyse deres ønsker til uddannelse ved at oplyse emner/indhold eller konkrete uddannelser. 18

19 At kun et fåtal har nævnt en konkret uddannelse og/eller uddannelsesniveau kan, som tidligere nævnt, hænge sammen med, at lederne er usikre på den formelle definition af uddannelserne fx GVU-, VVU-, diplom- eller masterniveau. Mere lederuddannelse er klart topscoreren blandt ledernes ønsker til uddannelse, således svarer 64 ledere, at de ønsker mere uddannelses inden for det ledelsesmæssige område. Også viden om økonomi ønskes af forholdsvis mange - nemlig 36 ledere. 13 nævner, at de ønsker uddannelse for at få mere viden om udvikling af storkøkkendriften på forskellig vis fx om produktionsforhold, ombygning, kundepleje, viden i forhold til strukturreformen mv. En del ønsker sig endvidere opdatering og udvikling inden for det kostfaglige område (22) samt, kommunikation (8), it (6), pædagogik (5) og projektledelse (4). Dertil kommer emner som eksempelvis arbejdsmiljø, økologi, netværksdannelse, hurtiglæsning mv., som nævnes af nogle enkelte. Kun nogle få nævner konkrete uddannelser. Disse spænder vidt lige fra korte kurser i ledelse til en enkelt, som nævner en MBA (Master og Business Administration), der regnes som en af de tungeste lederuddannelser, og hvor adgangskrav er relativt gode engelskkundskaber samt uddannelse på bachelor/diplomniveau, hvilket kun 10 pct. af lederne i undersøgelsen har. To nævner, at de kunne ønske sig en master/kandidat uddannelse, den ene nævner områderne økonomi og psykologi, den anden nævner, at Masteren skal være kostfagligt målrettet. Syv nævner konkret, at de ønsker sig en diplomuddannelse i ledelse, og tre nævner en diplomuddannelse inden for ernærings/sundhedsområdet. Tre nævner en bacheloruddannelse eller dele heraf men kun en enkelt nævner inden for hvilke områder, nemlig: økonomi og psykologi. Af bilag 3 fremgår ledernes svar grupperet efter temaer/ønsker til indhold. 9.1 Skal uddannelsen være kompetencegivende? På spørgsmålet om, hvor vigtigt det er, at uddannelsen er kompetencegivende*, svarer et klart flertal, nemlig i alt 69 pct. af lederne, at det er meget vigtigt (28 pct.) eller vigtigt (41 pct.). 31 pct. svarer, at det er mindre vigtigt, og kun 2 pct. svarer, at det slet ikke er vigtigt. Disse svar kan være behæftet med en vis usikkerhed, da det af ledernes svar vedr. egen kompetencegivende grund- og videreuddannelse fremgår, at en del af lederne ikke ved, hvilke uddannelser, der defineres som værende kompetencegivende i formel forstand. *at uddannelsen er gennemført på AMU-centre, Tekniske Skoler, Handelsskoler/Erhvervsakademier, Centre for videregående uddannelse (fx seminarier), Universiteter, Handelshøjskoler mv. - og at niveauet derfor er beskrevet fx i form af, hvor mange ECTS-point* uddannelsen giver eller i form af AMU-bevis 19

20 Ledernes ønsker om kompetencegivende uddannelse i forhold til køkkenernes størrelse Spørgsmål 4. Hvor vigtigt er det for dig, at den efteruddannelse du deltager i er kompetencegivende? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1% 3% 0% 25% 23% 46% 40% 46% 35% 37% 26% 17% Lille Mellem Stor Slet ikke vigtigt Mindre vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Figuren viser, at det primært er ledere fra store og mellemstore køkkener, der finder det vigtigt at efteruddannelsen er kompetencegivende. Ca. ¾ af lederne i store køkkener finder det meget vigtigt eller vigtigt, at efteruddannelsen er kompetencegivende, mens dette kun er tilfældet for ca. halvdelen af lederne fra de små køkkener. 9.2 Ønsker til uddannelseslængde Af figuren nedenfor ses, hvilke ønsker lederne har til efteruddannelsens varighed. Ønsker til uddannelseslængde. 17% 26% 58% Kortere forløb (3 dage - 2 uger) Enkeltmoduler/Enkeltfag (6-12 uger) Længerevarende forløb (6-24 mdr.) 20

21 De anvendte svarkategorier for uddannelseslængde er valgt, idet de svarer til længden af moduler på og længden af uddannelser på henholdsvis AMU- GVU-, VVU-, diplom- og masteruddannelser. Det fremgår tydeligt, at lederne alt overvejende foretrækker kortere efter-videreuddannelsesforløb (58 pct.). En fjerdedel svarer, at de foretrækker enkeltenkeltmoduler/enkeltfag, og kun 17 pct. svarer, at de foretrækker et længerevarende uddannelsesforløb svarende til en hel uddannelse på enten GVU-, VVU, diplom- eller masterniveau. Uddannelsens varighed i forhold til køkkenernes størrelse Hvis man ser ledernes ønsker til uddannelsernes varighed i forhold til køkkenernes størrelse, er det tydeligt, at det især er ledere fra små og mellemstore køkkener, der ønsker korte forløb, mens ledere fra store køkkener i højere grad ønsker enkeltmoduler/enkeltfag (37 pct.) og længerevarende forløb (21 pct.). Spørgsmål 5. Hvilke former for uddannelse vil du generelt foretrække at deltage i (varighed)? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16% 16% 21% 26% 20% 37% 58% 64% 42% Lille Mellem Stor Længerevarende forløb Enkeltmoduler/Enkeltfag Korte forløb 21

22 9.3 Ønsker til uddannelsernes opbygning Af nedenstående figur ses, hvilken opbygning af efter-videreuddannelse lederne foretrækker: 72,4 pct. af lederne foretrækker at uddanne sig 1-2 dage om ugen i dagtimerne 18,1 pct. foretrækker at uddanne sig på et fuldtidsstudium 9,5 pct. foretrækker at uddanne sig 1-2 aftener om ugen Det ses tydeligt, at hovedparten af lederne ønsker at uddanne sig i dagtimerne 1-2 gange ugentligt. Dette ønske kan imidlertid være en barriere i forhold til finansiering af ledernes uddannelse, da mulighederne for at modtage statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) hermed mistes, idet det kræves, at uddannelsen skal være på fuld tid (svarende til 1,5 ETCS-point pr. uge) i en periode fx 1-12 uger. Ønsket om at uddanne sig et par dage om ugen, skal ses i sammenhæng med ledernes behov for at kunne passe jobbet under uddannelse, som det fremgår af Kapitel 9.4. Ledernes ønsker til uddannelsernes opbygning i forhold til køkkenernes størrelse Der er ikke markante forskelle i ledernes ønsker til uddannelsernes opbygning i forhold til køkkenernes størrelse. Dog er der en tendens til, at det primært er ledere fra små køkkener, der ønsker fuldtidsstudier (23 pct.) og aftenuddannelser (11 pct.). Spørgsmål 6. Hvordan vil du foretrække uddannelsens opbygning, hvis du skal deltage i et længerevarende forløb? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23% 14% 20% 11% 8% 10% 66% 78% 70% Lille Mellem Stor Fuldtidsstudium 1-2 aftener om ugen 1-2 dage om ugen i dagtimer 22

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet 2 Viden er vejen frem Engang tog man en uddannelse som ung, og så var det slut med det. Men den tid er forbi. Nu

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Forhandlingsskema Få din del af de lokale lønkroner

Forhandlingsskema Få din del af de lokale lønkroner Forhandlingsskema Få din del af de lokale lønkroner Hvis din løn skal i spil er dette skema, sammen med pjecen Få din del af de lokale lønkroner, tænkt som en hjælp, så du kommer godt i gang. 1 Det handler

Læs mere

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund.

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. R a pport Kompetencer i jobcentrene 1. Indledning Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. Hvilken

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Projektbeskrivelse. Analyse:

Projektbeskrivelse. Analyse: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Projektbeskrivelse Analyse: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING og hvordan man måske alligevel kan komme i gang 1. Baggrund for pjecen Det danske arbejdsmarked generelt, og ikke mindst den kommunale opgaveløsning, er under konstant

Læs mere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Profil: 30 indkomne besvarelser fordelt på 17 kvinder og 13 mænd. Hovedparten af lederne er mellem 46-55 år (14) og 56 65 år (10).

Læs mere

Efter- og videreuddannelse for FTFere 2004-2005

Efter- og videreuddannelse for FTFere 2004-2005 Efter- og videreuddannelse for FTFere 2004-2005 September 2005 Sanne Ipsen, CASA Pernille Bottrup og Per Bruhn, Kubix Efter- og videreuddannelse for FTFere 2004-2005 September 2005 ISBN 87-7356-102-9 FTF

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen Klar, parat, forandrinng - Økonomaforeningens forandringsprogram Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001

Læs mere

Gymnasielærernes efteruddannelse 2016

Gymnasielærernes efteruddannelse 2016 www.gl.org Gymnasielærernes efteruddannelse 2016 Efteruddannelsen bidrager til kvaliteten på skolen. Men der er stor forskel på, hvor meget forskellige lærergrupper deltager i efteruddannelse, og ledelsesstøtten

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis?

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? NVR konference den 10. juni 2010 Ulla Nistrup, NVR www.nvr.nu Et overordnet billede Tilslutning til at det er en god ide, at give personer anerkendelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn- og ansættelsesvilkår

Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn- og ansættelsesvilkår Socialudvalget B 129 - Bilag 12 Offentligt Dokument oprettet: 8. maj 2007 Denne version: 9. maj 2007 Sag 07/455 Dok. 2036/07 /KP Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn-

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673

Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673 Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673 Gåhjemmøde om Akademiuddannelse i Ernæring, ErhvervsAkademi Sjælland Campus Roskilde, torsdag den 26. september, klokken 14-16 i den Store Foredragssal: Gåhjemmøde

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / masteruddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

5. Behov for fagrelevante og fleksible udbud

5. Behov for fagrelevante og fleksible udbud 5. Behov for fagrelevante og fleksible udbud De studerende besvarer i det følgende spørgsmål vedrørende deres deltagelse under åben uddannelse i foråret 2001. Desuden giver de deres bud på, hvilke fremtidige

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003

Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003 EPOS Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003 En undersøgelse af udbydernes aktiviteter for omsorgsmedhjælpere, deres arbejdspladser og organisationer Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Artiklen præsenterer kort

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Den 22. november 2010 Indhold Formål med analysen Grundlaget for analysen Hvordan bruges plejefamilier?

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

WORKSHOP TOPMØDE Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse?

WORKSHOP TOPMØDE Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? WORKSHOP TOPMØDE 2016 Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? TOPMØDE 2016 Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? Løbende efteruddannelse og/eller videreuddannelse forøger dine kompetencer

Læs mere

Dokumentation i den offentlige sektor

Dokumentation i den offentlige sektor 9.7.2007 Notat 15959 MELA/kiak Dokumentation i den offentlige sektor FTF-undersøgelsen blandt offentligt ansatte FTF-ledere viser, at FTFarbejdspladserne i høj grad skal dokumentere deres arbejde og at

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere