OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1

2 Indhold 1. Indledning Opsummering Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Arbejdskraftreserven (ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt) Sygefravær (ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb bliver nedbragt i forhold til året før) Unge (ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 3 år bliver nedbragt i forhold til året før) Personer på kanten Indsats

3 1. Indledning Beskæftigelsesregion udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport, hvori de vigtigste nøgletal om beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene fremgår. Opfølgningsrapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter sammenlignet med resultater for sammenlignelige jobcentre i klyngen, nabojobcentre og hele. For uddybende målinger henvises til bilagsrapporterne, som udarbejdes i tilknytning til opfølgningsrapporterne. Opfølgningsrapporten med tilhørende bilagsrapport offentliggøres på Beskæftigelsesregion s hjemmeside Tabel 1.1: Antal fuldtidsledige i Sv.borg/Langel./ Antal ledige Ændring Ledighedsprocent jul 9 jul 1 Antal % jul 9 jul 1 Ledige i alt , Dagpengemodtagere ,3 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Ledige i alt ,3 Dagpengemodtagere ,2 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Ledige i alt ,2 Dagpengemodtagere ,6 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Ledige i alt ,4 Dagpengemodtagere ,6 Kontanthjælpsmodtagere ,5 Hele landet Ledige i alt ,5 Dagpengemodtagere ,7 Kontanthjælpsmodtagere ,2 3 3,4 3 3,7 1,9 2,3 3,2 3,5 3,3 3,6 Tabel 1.2: Andelen af arbejdsstyrken i jobcenterets målgrupper jul-9 jul-1 jul-9 jul-1 jul-9 jul-1 Dagpenge 3,4% 4,3% 3,6% 4,5% 3,4% 4,3% Kontant- og starthjælp, jobklare,8%,9% 1,2% 1,3% 1,% 1,1% Kontant- og starthjælp, indsatsklare 1,9% 2,2% 2,2% 2,3% 1,9% 2,% Kontant- og starthjælp, midlertidigt passive,5%,6%,6%,8%,6%,8% Revalidering og forrevalidering,6%,5%,6%,5%,6%,5% Sygedagpenge 1 3,4% 3,4% 3,5% 3,5% 3,4% 3,4% Ledighedsydelse,7%,5%,7%,7%,6%,6% Fleksjob 2,5% 2,7% 2,2% 2,3% 2,2% 2,3% Førtidspension 13,% 12,7% 12,% 12,% 1,% 1,1% I alt 26,8% 28,% 26,6% 27,9% 23,7% 25,1% Note: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister indgår ikke i arbejdsstyrken. Målingen er derfor udtryk for hvor stor gruppen er i forhold til arbejdsstyrkens størrelse (og ikke hvor stor en andel gruppen udgør af arbejdsstyrken). 1 Data for sygedagpenge er for maj 1. 2 Data for førtidspension er for august 1 2

4 2. Opsummering Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven er steget med 39 %. Stigningen skyldes særligt et stigende antal dagpengemodtagere (47 %), mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med %. Siden marts er reserven dog faldet for dagpengemodtagere. I indgår 41,3 % af de ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, hvilket er lidt over gennemsnittet i og klyngen. Andelen er stigende, hvilket risikerer at føre over i langtidsledighed. På baggrund af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet, er stigningen i reserven og langtidsledighed et vigtigt fokusområde. Sygefravær Der har været en stigning på 7,6 % i antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger. Udviklingen skyldes stigninger i varigheden fra -52 uger Samlet set er der dog færre på sygedagpenge i Unge Antallet af unge fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. er steget med 28 %, hvilket er den næststørste stigning i klyngen. De unge er fordelt på 3 % dagpengemodtagere, 18 % jobklare kontanthjælpsmodtagere, og 52 % indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Udviklingen skyldes især en stigning i unge på dagpenge i på 3 %. Antallet af unge jobklare kontanthjælpsmodtagere er steget med 22 personer. Antallet af unge ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere er steget med 31 %. havde i samme periode en stigning på %. Personer på kanten Personer på kanten udgør i 2,3 % af arbejdsstyrken og antallet er faldet med 8,6 % på et år. I har der været et fald på 4,1 %. Antallet af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere er steget med 18,5 %. Antallet af personer på ledighedsydelse er faldet med 25 %, mens antallet på fleksjob er steget med 7,5 %. Samlet er ledighedsprocenten faldet fra 21,9 % til 16,4 %. Antallet af førtidspensionister er på et år faldet med 2,2 % til fuldtidspersoner Rettidighed Dagpengemodtagere: Jobsamtaler: 98 % (jul.). Seneste 3 mdr.:,1 %. Seneste 6 mdr.: 88,9 %. Første aktiveringstilbud: 93 % (jul.). Seneste 3 mdr.: 78,1 %. Seneste 6 mdr.: 71,3 %. Gent. aktiveringstilbud: 95,7 % (jul.). Seneste 3 mdr.: 91,5 %. Seneste 6 mdr.: 86,5 %. Aktiveringsgraden: 36 (jul.) Jobklare kontanthjælpsmodtagere Jobsamtaler: 82 % (jun.). Seneste 3 mdr.: 86,4 %. Seneste 6 mdr.: 88,1 %. Første aktiveringstilbud: 87,5 % (jun.). Seneste 3 mdr.: 83,1 %. Seneste 6 mdr.: 84,5 %. Gent. aktiveringstilbud:,9 % (jun.). Seneste 3 mdr.: 73,4 %. Seneste 6 mdr.: 75,7 %. Aktiveringsgraden: 33,3 (jul.) Ikke-joklare kontanthjælpsmodtagere Jobsamtaler indsatsklare: 86,6 % (jun.). Seneste 3 mdr.: 86,2 %. Seneste 6 mdr.: 86,5 %. Jobsamtaler midlert. passive: 89 % (jun.). Seneste 3 mdr.: 84,5 %. Seneste 6 mdr.: 84,9 %. Første aktiveringstilbud: 58,3 % (jun.). Seneste 3 mdr.: 59,6 %. Seneste 6 mdr.: 57,9 %. Gent. aktiveringstilbud: 71,9 % (jun.). Seneste 3 mdr.: 75,9 %. Seneste 6 mdr.: 72,8 %. Aktiveringsgraden: 27,6 (jul.) 3

5 Resultatoversigt - Sv.borg/Langel./ Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Jul A-dagpenge Jul Kontant- og starthjælp Jul Sygedagpengeforløb over 26 uger Jun Unge under 3 år i alt Jul A-dagpenge Jul Kontant- og starthjælp Jul Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Jul Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jul Indsatsklar - fuldtidspersoner Jul Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jul Midlertidig passiv - fuldtidspersoner Jul Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jul Sygedagpenge - fuldtidspersoner Jun Antal forløb (26-52 uger) Jun Antal forløb (over 52 uger) Jun Revalidering - fuldtidspersoner Jul Antal berørte personer Jul Fleksjob - fuldtidspersoner Jul Påbegyndte forløb Jul Antal berørte personer Jul Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Jul Antal berørte personer Jul Antal forløb (over 13 uger) Jun Førtidspension - fuldtidspersoner Jul Påbegyndte forløb Jul Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Højeste Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Jul Kontant- og starthjælp, jobklar Jul Kontant- og starthjælp, indsatsklar Jul Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Jun Jobsamtaler kontant- og starthjælp Jul Første tilbud - a-dagpenge Jun Første tilbud - kontant- og starthjælp Jun Gentagne tilbud - a-dagpenge Jun Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Jun Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-1 procent. 4

6 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter 3.1 Arbejdskraftreserven (ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt) Figur 3.1a: Reduktion i arbejdskraftreserven, jul. 9 jul. 1, Sv.borg/Langel./, klynge og nabojobcentre Figur 3.1b: Udvikling i arbejdskraftreserven, jul. 9 jul. 1, Sv.borg/Langel./ og klynge, indeks - 2 -,3 4,5-5,9 46,2 8,4 53,1 Indeks ,1, 1 Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Faaborg-M. Dagpenge Kontanthjælp jul-9 aug-9 sep-9 okt-9 dp dp dp nov-9 dec-9 jan-1 feb-1 mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 jul-1 kont kont kont Figur 3.1c: Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, jul. 1, Sv.borg/Langel./, klynge og nabojobcentre Figur 3.1d: Udvikling i andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, jul. 9 jul. 1, Sv.borg/Langel./ og klynge Andel i % 3 55,8 66,7 73,1 42, 36,6 36,8 59,5 35,5 Indeks 3 1 Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Faaborg-M. Dagpenge Kontanthjælp 1 jul-9 aug-9 sep-9 okt-9 dp dp dp nov-9 dec-9 jan-1 feb-1 mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 jul-1 kont kont kont Kilde: Jobindsats.dk 5

7 Bemærkninger: Fra juli 9 til juli 1 er arbejdskraftreserven steget med 23 til et niveau på 817 personer i alt. Dette svarer til en stigning på 39 %. Stigningen skyldes særligt dagpengemodtagerne, der kommer i reserven, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget mindre. Antallet af dagpengemodtagere toppede i marts 1, hvorefter antallet er faldet. I indgår 41,3 % af de ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, hvilket er lidt over gennemsnittet i, men under gennemsnittet i klyngen. Som det fremgår af resultatoversigten stiger arbejdskraftreserven mere end ledigheden. Dette er et udtryk for, at selvom der fortsat er en stor afgang fra ledigheden blandt de nyledige, så bliver en stigende del af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagerne nu ledige i betydeligt længere tid, hvorfor arbejdskraftreserven og langtidsledigheden er stigende. Dagpenge 75,2 % eller 614 personer af reserven er dagpengemodtagere. Fra juli 9 til juli 1 er reserven steget med 196 personer, svarende til en stigning på 47 %. Stigningen er mindre end gennemsnittet for regionen og klyngen, hvor reserven er steget med hhv. 53 % og 52 %. Udviklingen i arbejdskraftreserven skal ses i sammenhæng med, at antallet af fuldtidspersoner på dagpenge er steget med 14 % i perioden. Der er således en tendens til, at borgerne forbliver ledige i længere tid nu end for et år siden. Ligeledes er andelen af ledighedsberørte dagpengemodtagere, der kommer i reserven steget fra 31,3 % til 37,5 %. En udvikling, der kan genfindes i klyngen. For længerevarende ledige kan målrettet aktivering lette vejen tilbage til arbejdsmarkedet, hvor især brugen af virksomhedsrettede tilbud erfaringsmæssigt har en høj jobeffekt. Pr. 1. august 1 har, og anvendt hhv. 77 %, 59 % og 85 % af sin kvote til offentlige løntilskud. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere: - 63 % af arbejdskraftreserven er mænd, men reserven er det seneste år steget med 38 % for mænd og 65 % for kvinder. - Reserven stiger mest for gruppen under 3 år. Denne gruppe er vokset med 92 %, svarende til 48 personer. Gruppen af -99-årige er kun steget med %, svarende til 31 personer % af arbejdskraftreserven er under 3 år. Kontanthjælp Fra juli 9 til juli 1 er reserven steget med 34 personer til 3 personer, svarende til en stigning på %. I var der en stigning på 8 %. s andel af ledighedsberørte, der kommer i reserven, er i juli 1 på 59 %, hvilket er midt i klyngen. I forhold til en tidlig og aktiv indsats viser tal fra jobindsats.dk, at der i 78 % af alle påbegyndte kontanthjælpsforløb 1 i 1. kvartal 1 var afholdt første jobsamtale med den ledige inden for 1 måned. For var den gennemsnitlige andel 85 % i samme periode. Med hensyn til aktivering var der i 58 % af alle påbegyndte kontanthjælpsforløb i 1. kvartal 1 afgivet første aktiveringstilbud inden for 3 måneder. For var den gennemsnitlige andel 76 %. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere: - 47 % af arbejdskraftreserven er kvinder, og antallet af kvinder i arbejdskraftreserven er steget mindst (6,7 % svarende til 6 personer for kvinder, mod 35 % for mænd, svarende til 28 personer) % af arbejdskraftreserven er under 3 år, hvor reserven for denne gruppe er steget med 28 % % af unge under 3 år, der er ledighedsberørte, kommer i reserven. 1 Tallene er trukket for jobklare kontanthjælpsmodtagere, da disse indgår i arbejdskraftreserven. 6

8 3.2 Sygefravær (ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.2a: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, maj. 9 maj. 1, Sv.borg/Langel./, klynge og nabojobcentre Figur 3.2b: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, maj. 9 maj. 1, Sv.borg/Langel./, klynge og, indeks ,5-5,4-4,4 Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg 2,7 Faaborg-M. Indeks maj-9 jun-9 jul-9 aug-9 sep-9 okt-9 nov-9 dec-9 jan-1 feb-1 mar-1 apr-1 maj-1 Kilde: Jobindsats.dk Bemærk: Da der på sygedagpengeområdet i jobindsats.dk ofte kommer efterregistreringer til de seneste målinger, benyttes her ikke den senest tilgængelige måned i jobindsats.dk men måneden før. Pga. efterregistreringer kan data for samme periode i jobindsats variere afhængig af tidspunktet data er trukket. Der kan derfor forekomme afvigelser mellem data på denne side og data i resultatoversigten (s. 4.) selvom de omfatter samme periode. Bemærkninger: Fra maj 9 til maj 1 har der været en stigning på 7,6 % i antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger i. I har man gennemsnitligt haft en stigning i sygedagpengeforløbene med en varighed på over 26 uger på 2,1 %. Siden maj 9 er antallet af forløb steget med 42 forløb til et niveau på 598 sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger. Det er især i, der har været stigninger, mens og har haft fald. Ser man på sygedagpengeforløb fordelt på deres varighed, ses det, at ovenstående udvikling især skyldes en stigning i forløb med en varighed på -52 uger. Samlet set er der dog færre sygedagpengemodtagere i, hvilket forventes at få effekt på antallet af forløb over 26 uger. Af de forløb, der blev afsluttet i 4. kvartal 9 var status 3 måneder efter forløbets afslutning, at 46 % var endt med beskæftigelse, mens 19 % af forløbene endte med påbegyndelse i fleksjob. For 4. kvartal af 8 var status 3 måneder efter forløbets afslutning, at 53 % var endt med beskæftigelse, mens 15 % af forløbene endte med påbegyndelse i fleksjob. Et redskab til at holde sygemeldte aktive under sygemelding er delvise raskmeldinger. I 17 % af sygedagpengeforløbene i maj 1 anvendte Jobcenter delvise raskmeldinger, hvilket placerer i toppen af klyngen. Ligeledes viser foreløbige resultater fra arbejdsmarkedsstyrelsens forsøg Aktive hurtigere tilbage at en tidlig og intensiv kontakt til den sygemeldte har en positiv effekt på vedkommendes sandsynlighed for at vende tilbage til beskæftigelse. 7

9 3.3 Unge (ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 3 år bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.3a: Udvikling i årige fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. jul. 9 jul. 1, Sv.borg/Langel./, klynge og nabojobcentre - Figur 3.3b: Udvikling i unge dagpengemodtagere, Sv.borg/Langel./ og klynge, indeks jul. 9 = ,2 2 24,6 15,2 23,8 19,5 25,3 Indeks 1 1 Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Faaborg-M Dagpenge KTHj, jobklar KTHJ, ikke-jobklar jul-9 aug-9 sep-9 okt-9 nov-9 dec-9 jan-1 feb-1 mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 jul-1 Figur 3.3c: Udvikling i unge jobklare kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./ og klynge, indeks jul. 9 = 1 1 Figur 3.3d: Udvikling i unge ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./ og klynge, indeks jul. 9 = Indeks Indeks jul-9 aug-9 sep-9 okt-9 nov-9 dec-9 jan-1 feb-1 mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 jul-1 jul-9 aug-9 sep-9 okt-9 nov-9 dec-9 jan-1 feb-1 mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 jul-1 Kilde: Jobindsats.dk 8

10 Bemærkninger: Fra juli 8 til juli 9 er antallet af unge fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. steget med 187, svarende til en stigning på 28 %. Stigningen er den næststørste i klyngen. har samtidig haft en stigning på 16 %. I alt er der 854 unge ledige fuldtidspersoner i, bestående af 3 % dagpengemodtagere, 18 % jobklare kontanthjælpsmodtagere og 52 % ikkejobklare kontanthjælpsmodtagere. Dagpenge Antallet af unge på dagpenge i er på et år steget fra 199 til 259 i juli 1, svarende til en stigning på 3 %. Fra marts 1 er antallet af unge dagpengemodtagere dog faldet. I juli 1 var 3,4 % af s arbejdsstyrke unge ledige på dagpenge, hvilket er den næstlaveste andel i klyngen. Karakteristika for de unge dagpengemodtagere: - 62 % af de unge dagpengemodtagere er mænd, men antallet af unge mænd på dagpenge er steget med 13 %, mens antallet af unge kvinder på dagpenge er steget med 75 %. - % af de unge dagpengemodtagere er mellem 25 og 29 år. Kontanthjælpsmodtagere Antallet af unge jobklare kontanthjælpsmodtagere er på et år steget med 22 personer, således at der er 154 fuldtidspersoner i juli 1. Det svarer til en stigning på 17 %, hvor gennemsnittet i klyngen er på 3,5 %. Karakteristika for de unge jobklare kontanthjælpsmodtagere: - 55 % af de jobklare kontanthjælpsmodtagere er under 25 år. - Antallet af under 25-årige er faldet med 7,6 %. De årige er steget med 59 % % er kvinder, men antallet stiger ikke så meget som for mænd (8 % mod 29 % for mænd). Antallet af unge ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere er steget fra 336 fuldtidspersoner til 441 i juli 1. Stigningen svarer til 31 % og er den næststørste stigning i klyngen. havde i samme periode en stigning på %. I forhold til de unge ikke-jobklare vides det, at særligt den håndholdte og virksomhedsrettede aktivering har en positiv effekt 2. Bl.a. har forsøg med aktivering i virksomhedscentre givet gode resultater 3. Karakteristika for de unge ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere: - 68 % af de ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere er under 25 år % af de ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere er mænd, og antallet stiger mest for kvinder (32 % mod 29 % for mænd). 2 COWI (9). Analyse af årige med særligt fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse. 3 Discus (9). Evaluering af virksomhedscenter forsøget. 9

11 3.4 Personer på kanten Figur 3.4a: Personer på kanten: Udvikling i antal personer på kanten af arbejdsmarkedet 1, rullende år, Sv.borg/Langel./, klynge og Figur 3.4b: ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere: Udvikling i antal fuldtidspersoner, jul. 9 jul. 1, Sv.borg/Langel./, klynge og 11 1 Indeks ,5 32,4 15, 25,2-28,6-38,6 3, kv8-1kv9 3kv8-2kv9 4kv8-3kv9 1kv9-4kv9 2kv9-1kv1 Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Faaborg-M. Indsatsklare Midlertidigt passive Figur 3.4c: Fleksjob og ledighedsydelse: udvikling i ledighedsprocent 2, jul. 9 jul. 1, Sv.borg/Langel./, klynge og 28 Figur 3.4d: Førtidspension Udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension, aug. 9 aug.1, Sv.borg/Langel./, klynge og nabojobcentre jul-9 aug-9 sep-9 okt-9 nov-9 dec-9 jan-1 feb-1 mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 jul-1 4 1, 2,5 -, , Bornholm Frederikshavn/Læsø Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Kerteminde Faaborg-Midtfyn Kilde: Jobindsats.dk 1 Personer på kanten af arbejdsmarkedet er personer der har modtaget overførselsindkomst i mindst % af tiden i minimum 3 på hinanden følgende år. Overførselsindkomster omfatter dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, revalidering, introduktionsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. 2 Ledighedsprocent er udtryk hvor stor en andel personer på ledighedsydelse udgør af det samlede antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse. 1

12 Personer på kanten Personer på kanten er personer, der har modtaget overførselsindkomst i % af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år. Denne gruppe udgør i 856 personer, svarende til 2,3 % af arbejdsstyrken. Det er under gennemsnittet af klyngen tæt på gennemsnittet for, hvilket betyder, at personer på kanten fylder lidt mindre i end i klyngen. Fra perioden 2. kvartal 8-1. kvartal 9 til 2. kvartal 9-1. kvartal 1 er antallet af personer på kanten i faldet med 8,6 %, hvilket er over gennemsnittet i på 4,1 %. Ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere har 1. ikke-jobklare fuldtidspersoner og antallet er fra juli 9 til juli 1 steget med 18,5 %. Stigningen er både sket for de midlertidigt passive, hvor der er kommet 42 flere fuldtidspersoner eller 17,8 % og de indsatsklare, som er steget med 18,6 %, svarende til 125 fuldtidspersoner. For både personer på kanten og ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere viser resultaterne fra Ny chance til alle, at kommuner, der er gode til at få de langvarigt ledige i virksomhedspraktikker, klarer sig bedre i forhold til kampagnens mål end kommuner, der anvender aktiveringsformer med et mere indirekte jobfokus som eksempelvis korte vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter, særligt tilrettelagt uddannelse o.l 4. De virksomhedsrettede aktiveringsformer som praktik og privat løntilskudsansættelse har vist sig som effektive redskaber til at sikre en gradvis indslusning på arbejdsmarkedet og til at sikre udvikling af sociale og personlige kompetencer hos de ledige. Undersøgelsen har afdækket, at de virksomhedsrettede tilbud ofte med fordel kan anvendes relativt tidligt i forløbet, fordi de giver et klart endemål med indsatsen og dermed skaber motivation og håb hos borgerne. Fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsprocenten er faldet fra 21,9 % til 16,4 % fra juli 9 til juli 1. Det er lavere end og næst lavest i klyngen. Udviklingen i ledighedsprocenten skal ses i sammenhæng med udviklingen i antallet af personer i fleksjob og personer på ledighedsydelse. Antallet af personer i fleksjob er i perioden steget med 7,5 %, svarende til fuldtidspersoner, mens antallet af personer på ledighedsydelse er faldet med 25 %, svarende til 66 fuldtidspersoner. Den gennemsnitlige varighed på ledighedsydelse er på 23,8 uger, hvilket er lavere end gennemsnittet i klyngen og regionen på 25,3 uger. Førtidspension I er antallet af førtidspensionister på et år faldet med 2,2 % til fuldtidspersoner i august 1. Det er anderledes end gennemsnittet i klyngen og, hvor antallet er steget med hhv.,1 % og 1,1 %. Set i forhold til arbejdsstyrken er andelen på 12,7 % højere end (1 %), men midt i klyngen. Antallet af førtidspensionister under 3 år er uændret, mens antallet af 3-39-årige er faldet med 3,4 % (14 personer). 4 Rambøll Management og Arbejdsmarkedsstyrelsen (8). Evaluering af Ny chance til alle afslutningsevaluering. Rambøll Management A/S, Århus. 11

13 3.5 indsats Figur 3.5a: Rettidighed for jobsamtaler, dagpengemodtagere (gns. for maj. 1 jul. 1), jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (gns. for apr. 1 jun. 1), Sv.borg/Langel./, klynge og nabojobcentre Andel i % 3 1 Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Dagpenge Kontanthjælp, indsatsklar Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Kontanthjælp, jobklar Mål Figur 3.5b: Rettidighed for aktivering, dagpengemodtagere (gns. for maj. 1 jul. 1), Sv.borg/Langel./, klynge og nabojobcentre Andel i % 3 1 Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg 1. tilbud Gentagne tilbud Mål Figur 3.5c: Rettidighed for aktivering, jobklare kontanthjælpsmodtagere (gns. for apr. 1 jun. 1), Sv.borg/Langel./, klynge og nabojobcentre Andel i % 3 1 Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg 1. tilbud Gentagne tilbud Mål Figur 3.5d: Rettidighed for aktivering, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (gns. for apr. 1 jun. 1), Sv.borg/Langel./, klynge og nabojobcentre Andel i % 3 1 Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg 1. tilbud Gentagne tilbud Mål Faaborg- Faaborg- Faaborg- Faaborg- Kilde: Jobindsats.dk 12

14 Figur 3.5e: Rettidighed for jobsamtaler, dagpengemodtagere, Sv.borg/Langel./, klynge og Figur 3.5f: Rettidighed for første aktiveringstilbud, dagpengemodtagere, Sv.borg/Langel./, klynge og feb-1 mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 jul-1 feb-1 mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 jul-1 Sv.borg/Langel./ Mål Sv.borg/Langel./ Mål Figur 3.5g: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, dagpengemodtagere Sv.borg/Langel./, klynge og Figur 3.5h: Aktiveringsgrad for dagpengemodtagere, Sv.borg/Langel./, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) Akt.grad i % feb-1 mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 jul-1 Sv.borg/Langel./ Mål 1 feb-1 mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 jul-1 Sv.borg/Langel./ Kilde: Jobindsats.dk 13

15 Figur 3.5i: Rettidighed for jobsamtaler, jobklare kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./, klynge og Figur 3.5j: Rettidighed for første aktiveringstilbud, jobklare kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./, klynge og jan-1 feb-1 mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 65 jan-1 feb-1 mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 Sv.borg/Langel./ Sv.borg/Langel./ Mål Mål Figur 3.5k: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, jobklare kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./, klynge og Figur 3.5l: Aktiveringsgrad for jobklare kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) Akt.grad i % jan-1 feb-1 mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 Sv.borg/Langel./ Mål feb-1 mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 jul-1 Sv.borg/Langel./ Kilde: Jobindsats.dk 14

16 Figur 3.5m: Rettidighed for jobsamtaler, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./, klynge og Figur 3.5n: Rettidighed for første aktiveringstilbud, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./, klynge og jan-1 feb-1 mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 3 jan-1 feb-1 mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 Sv.borg/Langel./ Mål Sv.borg/Langel./ Mål Figur 3.5o: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./, klynge og Figur 3.5p: Aktiveringsgrad for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) Akt.grad i % jan-1 feb-1 mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 18 feb-1 mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 jul-1 Sv.borg/Langel./ Sv.borg/Langel./ Mål Kilde: Jobindsats.dk Note: Rettidighedsopgørelserne for første og gentagen aktivering for kontanthjælp er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering, fx som følge af sygdom eller barsel, da Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har data herom. Aktiveringsgraden er andelen af perioden gruppen af ledige har været i aktivering. En fuldtidsperson i aktivering er beregnet som en person, der har været 37 timer i aktivering pr. uge. Da der ikke er krav om 37 timers aktivering vil der være en større andel af især kontanthjælpsmodtagerne i aktiveringstilbud end aktiveringsgraden giver udtryk for. 15

17 Bemærkninger Dagpengemodtagere I perioden februar til juli 1 var den gennemsnitlige rettidighed for jobsamtaler på 88,9 %, 71,3 % for første aktiveringstilbud og 86,5 % for gentagne aktiveringstilbud. Måltallet er i alle tilfælde %. Rettidigheden for dagpengemodtagerne har haft en stigende tendens i perioden for både samtaler og tilbud og i juli 1 var rettidigheden over % for alle målinger. Aktiveringsgraden er fra februar til juli 1 steget fra 22,3 % til 36 %. har de seneste 3 måneder en højere aktiveringsgrad end mange jobcentre i klyngen og i. Jobklare kontanthjælpsmodtagere I perioden januar til juni 1 var den gennemsnitlige rettidighed på 84,5 % for første aktiveringstilbud, og 75,7 % for afgivelse af gentagne tilbud til tiden. Målet er i begge tilfælde %. For afholdelse af jobsamtaler til tiden er måltallet på % rettidighed. I perioden januar til juni 1 lå den gennemsnitlige rettidighed på 88,1 %. Aktiveringsgraden for jobklare kontanthjælpsmodtagere var i februar 1 på 42,9 %, men er siden faldet til 33,3 % i juli 1. ligger generelt lavere end, men højere end klyngen med hensyn til aktiveringsgraden for de jobklare kontanthjælpsmodtagere. Ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare: I perioden januar til juni 1 var den gennemsnitlige rettidighedsprocent på 86,5 % for jobsamtaler, hvor måltallet er %. Midlertidigt passive: Midlertidigt passive er personer, som er fritaget for aktivering, eksempelvis pga. sygdom. Disse personer skal dog fortsat have samtaler efter minimumskravene. Den gennemsnitlige rettidighed for jobsamtaler var i perioden januar til juni 1 på 84,9 %. For afgivelse af første aktiveringstilbud lå den gennemsnitlige rettidighed på 57,9 % i perioden januar til juni 1. Måltallet er på 75 %. For gentagne aktiveringstilbud var den gennemsnitlige rettidighedsprocent i perioden januar til juni 1 på 72,8 %, hvor måltallet er 75 %. I maj 1 var rettidigheden dog på 84 %. Aktiveringsgraden for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er i perioden fra februar til juli 1 faldet fra 32,9 % til 27,6 %. har i hele perioden haft en aktiveringsgrad, der var lavere end klyngens gennemsnit og i juli 1 også lavere end s gennemsnit. 16

18 Resultatoversigt - Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Jul A-dagpenge Jul Kontant- og starthjælp Jul Sygedagpengeforløb over 26 uger Jun Unge under 3 år i alt Jul A-dagpenge Jul Kontant- og starthjælp Jul Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Jul Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jul Indsatsklar - fuldtidspersoner Jul Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jul Midlertidig passiv - fuldtidspersoner Jul Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jul Sygedagpenge - fuldtidspersoner Jun Antal forløb (26-52 uger) Jun Antal forløb (over 52 uger) Jun Revalidering - fuldtidspersoner Jul Antal berørte personer Jul Fleksjob - fuldtidspersoner Jul Påbegyndte forløb Jul Antal berørte personer Jul Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Jul Antal berørte personer Jul Antal forløb (over 13 uger) Jun Førtidspension - fuldtidspersoner Jul Påbegyndte forløb Jul Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Højeste Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Jul Kontant- og starthjælp, jobklar Jul Kontant- og starthjælp, indsatsklar Jul Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Jun Jobsamtaler kontant- og starthjælp Jul Første tilbud - a-dagpenge Jun Første tilbud - kontant- og starthjælp Jun Gentagne tilbud - a-dagpenge Jun Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Jun

19 Resultatoversigt - Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Jul A-dagpenge Jul Kontant- og starthjælp Jul Sygedagpengeforløb over 26 uger Jun Unge under 3 år i alt Jul A-dagpenge Jul Kontant- og starthjælp Jul Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Jul Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jul Indsatsklar - fuldtidspersoner Jul Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jul Midlertidig passiv - fuldtidspersoner Jul Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jul Sygedagpenge - fuldtidspersoner Jun Antal forløb (26-52 uger) Jun Antal forløb (over 52 uger) Jun Revalidering - fuldtidspersoner Jul Antal berørte personer Jul Fleksjob - fuldtidspersoner Jul Påbegyndte forløb Jul Antal berørte personer Jul Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Jul Antal berørte personer Jul Antal forløb (over 13 uger) Jun Førtidspension - fuldtidspersoner Jul Påbegyndte forløb Jul Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Højeste Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Jul Kontant- og starthjælp, jobklar Jul Kontant- og starthjælp, indsatsklar Jul Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Jun Jobsamtaler kontant- og starthjælp Jul Første tilbud - a-dagpenge Jun Første tilbud - kontant- og starthjælp Jun Gentagne tilbud - a-dagpenge Jun Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Jun

20 Resultatoversigt - Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Jul A-dagpenge Jul Kontant- og starthjælp Jul Sygedagpengeforløb over 26 uger Jun Unge under 3 år i alt Jul A-dagpenge Jul Kontant- og starthjælp Jul Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Jul Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jul Indsatsklar - fuldtidspersoner Jul Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jul Midlertidig passiv - fuldtidspersoner Jul Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jul Sygedagpenge - fuldtidspersoner Jun Antal forløb (26-52 uger) Jun Antal forløb (over 52 uger) Jun Revalidering - fuldtidspersoner Jul Antal berørte personer Jul Fleksjob - fuldtidspersoner Jul Påbegyndte forløb Jul Antal berørte personer Jul Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Jul Antal berørte personer Jul Antal forløb (over 13 uger) Jun Førtidspension - fuldtidspersoner Jul Påbegyndte forløb Jul Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Højeste Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Jul Kontant- og starthjælp, jobklar Jul Kontant- og starthjælp, indsatsklar Jul Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Jun Jobsamtaler kontant- og starthjælp Jul Første tilbud - a-dagpenge Jun Første tilbud - kontant- og starthjælp Jun Gentagne tilbud - a-dagpenge Jun Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Jun

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport udarbejdet 2. kvartal 2009 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Viborg

Resultatrevision Jobcenter Viborg Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere