OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9

2 Indhold 1. Indledning Opsummering Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Arbejdskraftreserven (ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt) Sygefravær (ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb bliver nedbragt i forhold til året før) Unge (ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under år bliver nedbragt i forhold til året før) Personer på kanten indsats

3 1. Indledning Beskæftigelsesregion udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport, hvori de vigtigste nøgletal om beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene fremgår. Opfølgningsrapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter sammenlignet med resultater for sammenlignelige jobcentre i klyngen, nabojobcentre og hele. For uddybende målinger henvises til bilagsrapporterne, som udarbejdes i tilknytning til opfølgningsrapporterne. Opfølgningsrapporten med tilhørende bilagsrapport offentliggøres på Beskæftigelsesregion s hjemmeside Tabel 1.1: Antal fuldtidsledige i Antal ledige Ændring Ledighedsprocent apr-8 apr-9 Antal % apr-8 apr-9 Ledige i alt ,6 Dagpengemodtagere ,7,8 2,2 Kontanthjælpsmodtagere , Ledige i alt ,1 Dagpengemodtagere ,6 1,4 3,2 Kontanthjælpsmodtagere ,2 Hele landet Ledige i alt ,4 Dagpengemodtagere , 1,7 3,3 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Tabel 1.2: Andelen af arbejdsstyrken i jobcenterets målgrupper Klynge apr-8 apr-9 apr-8 apr-9 apr-8 apr-9 Dagpenge 1,% 2,3% 1,5% 3,1% 1,7% 3,3% Kontant- og starthjælp,,4%,8%,9% 1,2%,8% 1,1% match 1-3 Kontant- og starthjælp, 1,3% 1,5% 1,5% 1,6% 2,4% 2,5% match 4-5 Revalidering og,7%,7%,6%,6%,7%,6% forrevalidering Sygedagpenge 1 3,7% 3,3% 3,7% 3,6% 3,8% 3,6% Ledighedsydelse,5%,5%,5%,5%,4%,5% Fleksjob 2,% 2,1% 2,% 2,1% 2,1% 2,3% Førtidspension 1 7,4% 7,5% 8,7% 8,8% 9,7% 9,9% I alt 17,% 18,7% 19,4% 21,6% 21,7% 24,% Note: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister indgår ikke i arbejdsstyrken. Målingen er derfor udtryk for hvor stor gruppen er i forhold til arbejdsstyrkens størrelse (og ikke hvor stor en andel gruppen udgør af arbejdsstyrken). 1 Data for sygedagpenge er for januar 9. 2

4 2. Opsummering Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven er steget med 79 % i, og det er mere end i både klyngen (61 %) og ( %) Dagpenge Antallet af forsikrede i arbejdskraftreserven er steget med 18 %. Det er især mænd (akasserne 3F og TIB) og under -årige, som har haft store stigninger. Kontanthjælp Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 37 %, hvilket er lidt over gennemsnittet for klyngen (34 %) og mere end gennemsnittet for (28 %). har den laveste andel af de ledighedsberørte i klyngen, som ender i arbejdskraftreserven (37 %), og det er betydeligt mindre end i (53 %). ¾ af kontanthjælpsmodtagerne i arbejdskraftreserven er kvinder, og over halvdelen af de ledighedsberørte ender i reserven. Mænd har ganske vist haft en relativ høj stigning, men det drejer sig om få personer (9 pers.). Sygefravær Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er faldet med 21 %, hvilket er det største fald i klyngen og betydeligt mere end gennemsnittet for (8 %). Unge I er antallet af ledige årige steget med %, hvilket er lidt over gennemsnittet i klyngen og mere end i (52 %). Det er især mandlige dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som er steget. Personer på kanten Personer på kanten er reduceret med 16 %, hvilket svarer til udviklingen i klyngen. Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 18 %, hvilket er mere end i klyngen (9 %) og i (6 %). Det er især mænd, som har haft en stigning (27 %). Rettidighed Rettidigheden er generelt høj for jobsamtaler og den har i de seneste måneder været stigende for 1. aktiveringstilbud. Den er stadig ikke opfyldt for ikke-arbejdsmarkedsparate, men det drejer sig om få personer. Rettidigheden for kontanthjælpsmodtagere for gentagne aktiveringstilbud er ikke opfyldt, men det er få personer, som ikke får deres tilbud til tiden. 3

5 Resultatoversigten Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning (sidste år) Antal Ift. sidste md. Ift. sidste år, Bedst i klyngen, Gnsn. i klyngen, Arbejdskraftreserve i alt Apr A-dagpenge Apr Kontant- og starthjælp Apr Sygedagpengeforløb over 26 uger Mar Unge under år i alt Apr A-dagpenge Apr Kontant- og starthjælp Apr Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning (sidste år) Antal Ift. sidste md. Ift. sidste år, Bedst i klyngen, Gnsn. i klyngen, Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Mar Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Mar Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Mar Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Mar Sygedagpenge - fuldtidspersoner Mar Antal forløb (26-52 uger) Mar Antal forløb (over 52 uger) Mar Revalidering - fuldtidspersoner Apr Antal berørte personer Apr Fleksjob - fuldtidspersoner Apr Påbegyndte forløb Apr Antal berørte personer Apr Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Apr Antal berørte personer Apr Antal forløb (over 13 uger) Mar Førtidspension - fuldtidspersoner Apr Påbegyndte forløb Apr Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning (niveau) Procent Ift. sidste md. point Ift. sidste år point Højest i klyngen i samme md. Gnsn. i klyngen i samme md. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Apr Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Apr Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Apr Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Mar Jobsamtaler kontant- og starthjælp Apr Første tilbud - a-dagpenge Mar Første tilbud - kontant- og starthjælp Mar arbejdsmarkedsparate Mar ikke-arbejdsmarkedsparate Mar Gentagne tilbud - a-dagpenge Mar Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Mar arbejdsmarkedsparate Mar ikke-arbejdsmarkedsparate Mar Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-1 procent. 4

6 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter 3.1 Arbejdskraftreserven (ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt) Figur 3.1a: Reduktion i arbejdskraftreserven, apr. 8 apr. 9,, klynge og nabojobcentre Figur 3.1b: Udvikling i arbejdskraftreserven, apr. 8 apr. 9, og klynge, indeks , 28,1 48,5 17,5 Dagpenge Kontanthjælp Esbjerg Indeks apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 dp Klynge dp okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 kont Klynge kont feb-9 mar-9 apr-9 Figur 3.1c: Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, apr. 9,, klynge og nabojobcentre 5 Figur 3.1d: Udvikling i andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, apr. 8 apr. 9, og klynge 5 Andel i % 1 Dagpenge Kontanthjælp Esbjerg 1 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 dp Klynge dp sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 kont Klynge kont mar-9 apr-9 5

7 Bemærkninger: Fra april 8 til april 9 er den samlede arbejdskraftreserve i steget med 79 %. ligger i den halvdel af klyngen med de største stigninger og betydeligt over gennemsnittet i på %. Der er i alt 2 personer i arbejdskraftreserven i, hvoraf kontanthjælpsmodtagerne udgør 31 % svarende til 74 personer. Dagpenge Arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere er steget med 86 personer svarende til 18 %. Det er over dobbelt så meget som gennemsnittet i, hvor der har været en stigning på 49 %. Den gennemsnitlige stigning i klyngen er på 89 %. Andelen af ledighedsberørte dagpengemodtagere, der opnår 13 ugers ledighed og dermed kommer i arbejdskraftreserven, var i april 9 på 24 %. Andelen har stort set været stigende siden september 8 og nærmer sig gennemsnittet for klyngen. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere: - Andelen af kvinder i arbejdskraftreserven er faldet til 47 %, idet antallet af mænd med 252 % er steget langt mere end antallet af kvinder. - Den største aldersgruppe i arbejdskraftreserven er de 5-59-årige, men det er aldersgruppen -49- årige og de under -årige som med hhv. 422 % (svarende til 38 pers.) og 1 % (svarende til 17 pers.) har haft de største stigninger. - 3F og TIB er de a-kasser, der med hhv. 33 og 22 personer har haft de største stigninger. Kontanthjælp Arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere er steget med personer svarende til 37 %. Det er lidt over gennemsnittet for klyngen (34 %) og mere end i (28 %). Andelen af ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere, der opnår 13 ugers sammenhængende ledighed og dermed kommer i arbejdskraftreserven, var i april 9 på 37 %. har i perioden siden juni 8 haft en langt mere gunstig udvikling i andelen end gennemsnittet for klyngen, og er nu det jobcenter i klyngen, der har den laveste andel. Andelen er betydeligt lavere end gennemsnittet i på 53 %. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere: - 3/4 af arbejdskraftreserven er kvinder, og andelen af ledighedsberørte, der kommer i arbejdskraftreserven, er over 2½ gange højere for kvinder end for mænd (53 % af ledighedsberørte kvinder kommer i arbejdskraftreserven mod 19 % af ledighedsberørte mænd). - Relativt har mænd haft den største stigning i antallet i arbejdskraftreserven, men det drejer sig kun om en stigning på 9 personer % af arbejdskraftreserven er under år og aldersgruppen er steget med 8 personer. - Kun 3 personer er i matchgruppe 1. 6

8 3.2 Sygefravær (ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.2a: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, feb. 8 feb. 9,, klynge og nabojobcentre - Figur 3.2b: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, feb. 8 feb. 9,, klynge og, indeks ,8 Forløb over 26 uger -8, Esbjerg Indeks feb-8 mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 Klynge Bemærk: Da der på sygedagpengeområdet i jobindsats.dk ofte kommer efterregistreringer til de seneste målinger, benyttes her ikke den senest tilgængelige måned i jobindsats.dk men måneden før. Pga. efterregistreringer kan data for samme periode i jobindsats variere afhængig af tidspunktet data er trukket. Der kan derfor forekomme afvigelser mellem data på denne side og data i resultatoversigten (s. 4.) selvom de omfatter samme periode. Bemærkninger Sygefraværet i er faldet for forløb over 26 uger fra februar 8 til februar 9 med 21 %. Det er det største fald i klyngen og betydeligt mere end reduktionen i (8 %). Antallet over 26 uger har i været faldende siden august 8. Der er et faldende antal forløb for alle varigheder, men især for de lange forløb. havde i februar 9 i alt 3 sygedagpengeforløb over 26 uger, hvilket svarer til 24 % af samtlige sygedagpengeforløb. Kvinder har en højere andel af sygefravær end mænd. For forløb over 26 uger udgør kvinder 69 % af forløbene. Mænd har desuden med 31 % haft det største fald i forløb over 26 uger mod 8 % for kvinder. Aldersgrupperne de under -årige og de 5-59-årige har haft de største fald i antal forløb over 26 uger. Anvendelsen af delvis raskmeldinger er faldet fra 19 % af forløbene i marts 8 til 15 % i marts 9. har dog den højeste andel i klyngen og i forhold til gennemsnittet for (12 %). 7

9 3.3 Unge (ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under år bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.3a: Udvikling i årige fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. apr. 8 apr. 9,, klynge og nabojobcentre ,2 45,2 185, 18,5 48,2 15,4 Dagpenge Kont.hj. 1-3 Kont.hj. 4-5 Esbjerg Figur 3.3b: Udvikling i unge dagpengemodtagere, og klynge, indeks apr. 8 = Indeks apr- 8 maj- 8 jun- 8 jul-8 aug- 8 sep- 8 okt- 8 nov- 8 dec- 8 jan- 9 feb- 9 Klynge mar- 9 apr- 9 Figur 3.3c: Udvikling i unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, og klynge, indeks apr. 8 = Figur 3.3d: Udvikling i unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, og klynge, indeks apr. 8 = Indeks 11 Indeks 11 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 Klynge apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 Klynge 8

10 Bemærkninger: I perioden april 8 til april 9 har samlet haft en stigning i antallet af unge årige på dagpenge og kontanthjælp på %, således at der i alt er 364 ledige personer i aldersgruppen årige (114 pers. på dagpenge og 25 pers. på kontanthjælp). Det er mere end den gennemsnitlige stigning i på 52 % og giver en placering midt i klyngen. Stigningen har været størst for dagpengemodtagere. Dagpenge Der er i perioden kommet 185 % flere unge på dagpenge (svarende til 74 fuldtidspersoner). Stigningen er større end gennemsnittet i på 15 %, men på niveau med gennemsnittet for klyngen. Karakteristika for de unge dagpengemodtagere: - % svarende til personer af de unge dagpengemodtagere er mænd, og mænd har haft en kraftig stigning på 344 % mod 55 % for kvinder. Det svarer til hhv. en stigning på 62 og 12 personer % af de unge dagpengemodtagere er mellem 16 og 24 år. De har haft en stigning på 194 %, mens de årige har haft en stigning på 175 %. Kontanthjælpsmodtagere Der er 16 arbejdsmarkedsparate ledige kontanthjælpsmodtagere og 144 ikkearbejdsmarkedsparate i april 9. har haft en stigning i antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 33 fuldtidspersoner svarende til 45 %. Det er på niveau med gennemsnittet for (48 %) og klyngen (42 %). For ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har der været en stigning på 29 fuldtidspersoner svarende til 25 %. Det er mere end gennemsnittet for (19 %) og over det dobbelte af stigningen i klyngen (14 %). Unge kontanthjælpsmodtagere under 25 år udgør den største andel af de unge årige, og de har også haft den største stigning i antal ledige. Karakteristika for de unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: - 59 % af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er kvinder, men det er mændene, som har haft den største stigning i antallet af ledige (hhv. 15 % og 126 %) % af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er under 25 år, og antallet er steget med 73 %, hvorimod de årige kun er steget med 7 %. Karakteristika for de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. - Der er lige store andele kvinder og mænd, men antallet af mænd er steget mere end antallet af kvinder (hhv. 55 % og 7 %). - For de ikke-arbejdsmarkedsparate er 68 % under 25 år og antallet er steget med 42 %. Antallet af årige er faldet med 8 % svarende til 4 personer. 9

11 3.4 Personer på kanten Figur 3.4a: Personer på kanten: Udvikling i antal personer på kanten af arbejdsmarkedet 1, rullende år,, klynge og Figur 3.4b: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: Udvikling i antal fuldtidspersoner, apr. 8 apr. 9,, klynge og nabojobcentre ,2 Indeks , kv6-3kv7 1kv7-4kv7 2kv7-1kv8 3kv7-2kv8 Klynge 4kv7-3kv8 Esbjerg/Fanø Figur 3.4c: Fleksjob og ledighedsydelse: udvikling i ledighedsprocent 2, apr. 8 apr. 9,, klynge og Figur 3.4d: Førtidspension Udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension, apr. 8 apr.9,, klynge og nabojobcentre apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 Klynge 1 Personer på kanten af arbejdsmarkedet er personer der har modtaget overførselsindkomst i mindst % af tiden i minimum 3 på hinanden følgende år. Overførselsindkomster omfatter dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, revalidering, introduktionsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. 2 Ledighedsprocent er udtryk hvor stor en andel personer på ledighedsydelse udgør af det samlede antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse , 1,9 Esbjerg/Fanø 1

12 Bemærkninger: Personer på kanten er personer, der har modtaget overførselsindkomst i % af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år. Denne gruppe er i reduceret med 16 % på et år til i alt 428 personer i perioden 3. kvartal 7 3. kvartal 8. Dermed følger gennemsnittet for klyngen. havde dog, som det eneste jobcenter i klyngen, en stigning i antallet af personer med en varighed på 3 år. Antallet af personer på kanten svarer til 1,6 % af arbejdsstyrken. Dette er i den laveste halvdel af klyngen og er lavere end i generelt. Personer på kanten fylder dermed relativt mindre i end i klyngen og i. Kontanthjælp match 4-5 Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i er steget med 18 % (svarende til 62 per.), og det er betydeligt mere end gennemsnittet for klyngen (9 %). Det er især antallet af mænd, der er steget (27 %). Relativt har den største stigning været i aldersgruppen 5-59-årige ( % svarende til 15 pers.). I samme periode fra april 8 til april 9 har haft en stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på % svarende til personer, hvilket er den største stigning i klyngen. Der var i alt 2 personer i matchgruppe 4-5 i april 9 i. Fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsprocenten er med 19 % i april 9 uændret i forhold til april 8, men siden december 8 er ledighedsprocenten for ledighedsydelse faldet. Den er nu på niveau med gennemsnittet for og lavere end gennemsnittet for klyngen. Der var i alt 132 fuldtidspersoner på ledighedsydelse i april % er kvinder, men den procentvise stigning var størst for mænd (47 % svarende til 15 pers.). Førtidspension Antallet på førtidspension i er steget med 2 % (39 pers.) fra april 8 til april 9. Det er den næststørste stigning i klyngen, men set i forhold til arbejdsstyrken har den næstlaveste andel førtidspensionister i klyngen. Der var personer på førtidspension, og i det forløbne år er der i gennemsnit påbegyndt personer pr. måned i. Stigningen i antallet af førtidspensionister forekommer udelukkende blandt de -49-årige og de over -årige. 11

13 3.5 Indsats Figur 3.5a: Rettidighed for jobsamtaler, dagpengemodtagere, arbejdsmarkedsparate og ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. For jan. 9 mar. 9/feb.9 apr.9),, klynge og nabojobcentre Andel i % 5 1 Esbjerg Dagpenge Kontanthjælp, match 1-3 Kontanthjælp, match 4-5 Mål Figur 3.5c: Rettidighed for aktivering, dagpengemodtagere (gns. for jan. 9 mar. 9),, klynge og nabojobcentre Andel i % tilbud Gentagne tilbud Mål Esbjerg Figur 3.5h: Rettidighed for aktivering, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. for jan. 8 mar. 9),, klynge og nabojobcentre Figur 3.5m: Rettidighed for aktivering, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. For jan. 8 mar. 9),, klynge og nabojobcentre Andel i % Esbjerg Andel i % Esbjerg 1. tilbud Gentagne tilbud Mål 1. tilbud Gentagne tilbud Mål 12

14 Figur 3.5d: Rettidighed for jobsamtaler, dagpengemodtagere,, klynge og Figur 3.5i: Rettidighed for jobsamtaler, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere,, klynge og okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 65 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 Klynge Syddanm ark Mål Klynge Mål Figur 3.5n: Rettidighed for jobsamtaler, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere,, klynge og Figur 3.5e: Rettidighed for første aktiveringstilbud, dagpengemodtagere,, klynge og nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 Klynge Syddanm ark Mål Klynge Syddanm ark Mål 13

15 Figur 3.5j: Rettidighed for første aktiveringstilbud, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere,, klynge og Figur 3.5o: Rettidighed for første aktiveringstilbud, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere,, klynge og 5 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 Klynge Syddanm ark Mål Klynge Mål Figur 3.5f: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, dagpengemodtagere, klynge og Figur 3.5k: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere,, klynge og 5 82 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 Klynge Syddanm ark Mål Klynge Syddanm ark Mål 14

16 Figur 3.5p: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere,, klynge og Figur 3.5g: Aktiveringsgrad for dagpengemodtagere,, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) 35 Akt.grad i % okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 Klynge Mål Figur 3.5l: Aktiveringsgrad for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere,, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) 48 Klynge Figur 3.5q: Aktiveringsgrad for ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere,, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) Akt.grad i % 42 Akt.grad i % nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 Klynge Klynge Note: Rettidighedsopgørelserne for første og gentagen aktivering for kontanthjælp er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering, fx som følge af sygdom eller barsel, da Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har data herom. Aktiveringsgraden er andelen af perioden gruppen af ledige har været i aktivering. En fuldtidsperson i aktivering er beregnet som en person, der har været 37 timer i aktivering pr. uge. Da der ikke er krav om 37 timers aktivering vil der være en større andel af især kontanthjælpsmodtagerne i aktiveringstilbud end aktiveringsgraden giver udtryk for. 15

17 Bemærkninger Dagpengemodtagere: For jobsamtaler er der 95,1 %, som fik samtalen rettidigt i de seneste 3 måneder. Måltallet er %. Første aktiveringstilbud er der 75, %, som har fået rettidigt i de seneste 3 måneder. Måltallet er %. Gentagne aktiveringstilbud er der 92,9 %, som har fået rettidigt i de seneste 3 måneder. Måltallet er %. Rettidigheden for første aktiveringstilbud har været stigende de seneste måneder og var i marts måned på 82,4 %, hvilket svarer til at 3 personer ikke fik deres første aktiveringstilbud til tiden. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere For jobsamtaler er der 96,1 %, som fik samtalen rettidigt i de seneste 3 måneder. Måltallet er %. Første aktiveringstilbud er der 77,8 %, som har fået rettidigt i de seneste 3 måneder. Måltallet er %. Gentagne aktiveringstilbud er der 62,5 %, som har fået rettidigt i de seneste 3 måneder. Måltallet er %. For første aktiveringstilbud har rettidigheden dog været opfyldt de seneste to måneder. For gentagne aktiveringstilbud er der tale om få personer. I marts måned var der to personer, som ikke fik deres gentagne tilbud rettidigt. Aktiveringsgraden for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere lå på 47,8 % i april 9, og den har i de seneste måneder været stigende. Aktiveringsgraden ligger over gennemsnittet for både klyngen og. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere For jobsamtaler er der 87,7 %, som fik samtalen rettidigt i de seneste 3 måneder. Måltallet er %. Første aktiveringstilbud er der 46 %, som har fået rettidigt i de seneste 3 måneder. Måltallet er 75 %. Gentagne aktiveringstilbud er der 51,5 %, som har fået rettidigt i de seneste 3 måneder. Måltallet er 75 %. Rettidigheden for jobsamtaler har været stigende, og den var med,1 % opfyldt i april måned 9. For første aktiveringstilbud har rettidigheden også været stigende i de seneste 3 måneder. I marts måned var den på 64,7 %, svarende til at 6 personer ikke fik den rettidigt. Rettidigheden for gentagne tilbud lå særligt lav i januar og er i marts måned 9 på 68,8 %, svarende til at 5 personer ikke fik deres tilbud rettidigt. Aktiveringsgraden for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere lå på 23,8 % i marts 9, og det er lidt over gennemsnittet for klyngen og lidt under niveauet i på 24,5 %. Antallet af kontanthjælpsmodtagere, som er fritaget for aktivering, påvirker rettidighedstallene. Jobcenter har oplyst følgende for antallet af fritagne: Jobcenter, maj 9 Antal fritagne for Fritagelsesårsager aktivering Match 1-3 Match 4-5 Match 1-3 Match 4-5 Sygdom Barsel Andet Sygdom Barsel Andet

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport udarbejdet 2. kvartal 2009 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal Resultatrevision 2008 I det følgende udarbejdes Resultatrevision 2008 for Hvidovre. Resultatrevisionen udarbejdes på baggrund af en lang række resultater, som Hvidovre får præsenteret i Arbejdsmarkedsstyrelsens

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø Resultatrevision 2010 for indsatsåret 2009. Jobcenter Læsø _Toc259524470 1 INDLEDNING...1 2 MINISTERENS MÅL...3 3 FORSØRGELSESGRUPPER.....6 4 AKTIVERINGSGRAD...7 5 RETTIDIGHED...8 6. KONKLUSION...9 1 Indledning

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme.

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevision Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere