MODUL 8. Differensligninger. Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN. Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODUL 8. Differensligninger. Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN. Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN."

Transkript

1 MODUL 8 Differensligninger Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN. 26. august 2014

2 2

3 Indhold 1 Introduktion Rekursioner og differensligninger Eksempler Generelle løsninger Differensligninger af første orden Homogene differensligninger af anden orden Tilfældet m 1 = m Formelle Potensrækker Polynomier Formelle potensrækker Nogle specielle potensrækker Lineære rekursioner med konstante koefficienter Potensrækker og lineære rekursioner Differensligninger af første orden Homogene differensligninger af anden orden Opgaver i differensligninger Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave 9 [Ikke en del af pensum!]

4 4 INDHOLD

5 Kapitel 1 Introduktion 1.1 Rekursioner og differensligninger Hvor mange forfædre har en han bi? For at kunne besvare det spørgsmål, skal man vide at en han bi kun har en mor, mens en hun bi både har en mor og en far. Det betyder, at en han bi har én forælder (nemlig en hun bi) og derfor to bedsteforældre (nemlig en han og en hun bi). Hvis vi nu kigger en generation længere tilbage (tre generationer tilbage) ser vi, at i han biens familietræ, er der tre forfædre (nemlig to hun bier og en han bi). Det kunne være, at de to hun bier faktisk var den samme bi, men den komplikation vil vi se bort fra. Figur 1.1 viser familietræet grafisk. Men hvad skal vi gøre hvis vi vil vide hvor mange forfædre en han bi har når vi går 10 generationer tilbage? Selvfølgelig kan vi udvide Figur 1.1 og finde svaret på den måde (selvom det ikke er så nemt som det lyder). Lad os i stedet prøve, at beskrive problemet mere matematisk. Først, lad os ved f (n) betegne antallet af forfædre vores han bi har når vi går n generationer tilbage. Her kan n være et hvilket som helst naturligt tal. Vi har set at f (1) = 1 (en han bi har kun en forælder), f (2) = 2 (en han bi har to bedsteforældre) og f (3) = 3. Vi definerer også f (0) = 1. Det giver F M F M F F M Figur 1.1: Familietræ af en han bi 5

6 6 KAPITEL 1. INTRODUKTION faktisk mening at definere f (0) på den måde, for vi når vi kigger på Figur 1.1 kan vi se, at f (3) tæller antallet af bier i den øverste række af figuren, f (2) tæller antallet af bier i den anden række og f (1) antallet af bier i den tredje række. Det giver derfor mening at sige at f (0) tæller antallet af bier i den fjerde række, altså den nederste. Spørgsmålet er nu hvordan vi kan beregne f (10). Lad os med f F (n) betegne antallet af hun bier blandt alle forfædre når vi går n generationer tilbage, og tilsvarende f M (n) antallet af han bier blandt alle forfædre som levede for n generationer siden. Vi ved nu følgende, f (n) = f M (n) + f F (n), (1.1) fordi en bi enten er hankøn eller hunkøn. Formlen gælder for et hvilket som helst naturligt tal n. For at få mere indsigt i problemet er pointen følgende: hver bi (uanset køn) har præcist en mor, mens kun hun bier også har en far. Men det betyder, at f F (n) = f (n 1) og f M (n) = f F (n 1). (1.2) Med sådanne formler skal man passe lidt på. De gælder kun hvis n 1, fordi der for n = 0 vil stå f F (0) = f ( 1) og f M (0) = f F ( 1). Men vi har slet ikke defineret f ( 1) eller f F ( 1). Med den advarsel i baghovedet, indsætter vi nu ligning (1.1) i (1.2). Så fås f (n) = f (n 1) + f F (n 1). For at simplificere denne ligning kan vi bruge ligningen f F (n) = f (n 1) igen, men nu for n erstattet med n 1. Dvs. vi kan bruge, at f F (n 1) = f ((n 1) 1) = f (n 2). Nu skal vi passe endnu mere på hvilke værdier n kan tages. Vi bliver nødt til at antage at n 2. Vi har nu fået følgende: f (n) = f (n 1) + f (n 2), hvis n 2. (1.3) Fordi vi også ved, at f (0) = 1 og f (1) = 1 kan vi ved hjælp af den ligning hurtigt beregne f (n) for andre værdier af n. Vi har for eksempel f (2) = f (1) + f (0) = = 2 og f (3) = f (2) + f (1) = = 3 (hvilket vi i øvrigt allerede vidste). Hvis vi fortsætter fås: f (0) = 1 f (1) = 1 f (2) = 2 f (3) = 3 f (4) = f (3) + f (2) = 5 f (5) = f (4) + f (3) = 8 f (6) = f (5) + f (4) = 13 f (7) = f (6) + f (5) = 21 f (8) = f (7) + f (6) = 34 f (9) = f (8) + f (7) = 55 f (10) = f (9) + f (8) = 89 Vi har fundet at f (10) = 89 og løst problemet! Funktionen f (n) kan altså beregnes for alle værdier n N vha. ligning (1.3) og informationen at f (0) = 1, f (1) = 1. Vi kan nu tage et skridt tilbage og sige at funktionen f (n) (hvor n N ) kan defineres på følgende måde: 1 hvis n = 0, f (n) := 1 hvis n = 1, f (n 1) + f (n 2) hvis n 2,

7 1.2. EKSEMPLER 7 De første to rækker siger ikke andet end at f (0) = 1 og f (1) = 1, mens den tredje række gengiver ligning (1.3). Sådan en definition, hvor en funktion f defineres vha. sig selv, kaldes for en rekursiv definition eller en differensligning, og de to begreber bruges synonymt. Differensligninger optræder i mange forskellige sammenhæng og vi skal i denne note kigge på en række eksempler samt komme med nogle formelle metoder til at løse disse ligninger. I næste afsnit kigger vi på fire forskellige eksempler som vi skal arbejde videre med igennem noten. 1.2 Eksempler Det første eksempel handler om at låne penge i banken. Eksempel 1.1 (Penge, Penge, Penge). Vi forestiller os i dette eksempel at vi har optaget et lån som er fuldstændigt beskrevet ved én gæld x, én fast rente r og en aftalt afbetalingrate A ved hver termin a. Gælden x er en funktion af den diskrete variabel n som angiver terminen. Systemet får den følgende form x(n + 1) = x(n) + rx(n) A, (1.4) = (1 + r)x(n) A, (1.5) hvor A 0 og r 0. Vi ser at Ligning (1.4) eller (1.5) er lineær og inhomogen, med inhomogenitet A. Lad os forklare dynamikken ud fra Ligning (1.4). Det første led udtrykker gældens størrelse fra den n te termin, hertil lægges en rente på det beløb man har tilbage af lånet fra den n te termin og til sidst fratrækkes den aftalte afbetalingsrate. Hvis vi et øjeblik sætter afbetaling pr. termin til A = 0 så ses det at gælden x vil vokse for ethvert r > 0, hvis vi betaler renten altså rx(n) = na vil gælden blive på det aktuelle niveau x(n) og hvis vi betaler mere end renten kommer vi af med vores gæld i et endeligt antal terminer. Et eksempel kunne være at man optager et lån på kr., altså x(0) = 5000 kr., en rente pr. termin givet ved r = 0.1 og en afbetalingsrate A på 750 kr. x(1) = ( )x(0) A = ( ) = 4750, x(2) = ( )x(1) A = ( ) = 4475,. x(11) = ( )x(10) A = ( ) = Hvordan bestemmer vi hvad afbetalingsraten skal være for at lånet er betalt efter 5 terminer? Hvordan bestemmer vi gælden efter n terminer? Dette vender vi tilbage til senere!

8 8 KAPITEL 1. INTRODUKTION a Beskrivelsen for et mere kompliceret netværk af konti, lån o.lign. kræver lidt mere omtanke og mere generelle resultater end vi skal drøfte i denne note. Det næste eksempel blev beskrevet i år 1202 af Leonardo Fibonacci, og er et klassisk eksempel på en rekursivt defineret talfølge. Eksempel 1.2 (Fibonacci-tallene og kaninavlerens problem). I dette eksempel skal vi se nærmere på kaninavl under visse antagelser. Vi forestiller os at vi er kaninavleren og at vi begynder med ét kaninpar, altså en hun og en han. Antagelserne er følgende alle kaninpar kan reproducere fra de er én måned gamle alle kaninpar producerer altid én hun og én han alle voksne kaninpar reproducerer én gang hver måned ingen kaniner dør indenfor den periode vi betragter! Vores første kaninpar er for unge til at reproducere den første måned og derfor har vi stadig kun et kaninpar i anden måned. I tredje måned har vi to par (et par voksne og et par børn), fordi det første kaninpar er blevet gamle nok til at reproducere sig selv. Og dette forsætter i det uendelige. Betragt tabellen nedenfor og Figur 1.2 som illustrerer de første par måneder # Month # kaninpar Ved inspektion af udviklingen kan man opdage et mønster i talrækken; = 2 og 1+2 = 3 og 2+3 = 5 og 3+5 = 8 og dette mønster kan vi skrive ned som en differensligning eller F(n) = F(n 1) + F(n 2), for n 2, (1.6) F n = F n 1 + F n 2, for n 2. (1.7) Ligningerne siger altså at antallet af kaninpar i den n te måned er lig med summen af de to foregående måneder. Denne differensligning er af anden orden og homogen, og vi skal se nærmere på hvordan vi kan analysere den slags ligning i det efterfølgende kapitel. I fysikkens verden optræder differensligninger ofte, og i det næste eksempel skal vi se på henfaldet af radioaktive kerner.

9 1.2. EKSEMPLER 9 Ung til voksen Voksen til voksen Nyt par Ungt par Voksent par Figur 1.2: En illustration af kaninavl efter Fibonaccis model. Bemærk de tre forskellige pile som symboliserer hver deres hændelse, og de skalerede kaninpar som indikerer alderen - og altsa om parret kan avle eller ej.

10 10 KAPITEL 1. INTRODUKTION Eksempel 1.3 (Radioaktivt henfald). Radium isotopen 226 Ra henfalder med cirka 1% for hvert 25. år. Det betyder, at antallet af radioaktive kerner ved begyndelsen af hver 25 års periode vil være på 99% af antallet fra den forrige periode. Vi vælger nu at lade n betegne tiden målt i perioder på 25 år; altså svarer n = 3 til 75 år. Hvis vi betegner antallet af radioaktive kerner efter n 25 års perioder med x n, kan vi skrive antallet af kerner til tiden n + 1 som x n+1 = x n 0.01x n = 0.99x n, (1.8) for n = 1,2,... Dette er et eksempel på en differensligning, og vi kan bruge den til for eksempel at beregne antallet af radioaktive kerner efter fire 25 års perioder, altså når n = 4, hvis vi oprindeligt har x 0 = kerner: x 1 = 0.99x 0 = = 9900 x 2 = 0.99x 1 = = 9801 x 3 = 0.99x 2 = = 9703 x 4 = 0.99x 3 = = 9604 Altså vil der være omkring 9604 radioaktive kerner tilbage efter 100 år. Vi kan også bruge ligning (1.8) til at finde en sammenhæng mellem x 4 og x 0 : x 4 = 0.99x 3 = x 2 = x 1 = x 0 = (0.99) 4 x 0. Umiddelbart ser det ud til, at vi kan beregne værdien af x 4 ved blot at kende x 0, og altså uden direkte at involvere x 1, x 2 eller x 3. Vi skal senere i noten se på hvordan vi netop bestemmer et udtryk for x n ud fra rekursionen i ligning (1.8) samt begyndelsesbetingelsen x 0. Dette var et eksempel på en såkaldt første ordens homogen differensligning. Det sidste eksempel vi har valgt at tage med er også fra fysikkens verden, men denne gang handler det om kølingen af en kop kaffe. Eksempel 1.4 (Kaffekøling). Vi skal regne på temperaturen af en kop kaffe. Lad os derfor forestille os, at vi har brygget en kop dejlig mocca. Dens temperatur er i starten 82 C, altså har vi T 0 = 82 C. Vores opgave er, at bestemme temperaturen af kaffen efter 5 minutter, dog

11 1.2. EKSEMPLER 11 med den hjælp, at vi kan måle kaffens temperatur efter 1 minut. Vi kan altså måle T 1 og skal bestemme T 5. For at bestemme T 5 gør vi brug af Newton s kølingslov. Temperaturændringen i kaffen fra tiden n til tiden n + 1 er proportional med temperaturforskellen mellem kaffen og dens omgivelser. Dette udtrykker vi på følgende måde: T n+1 T n = k (T n S). (1.9) Her er k en proportionalitetskonstant der afhænger af materialet (kaffen) og potentielt også af det valgte tidsskridt. Omgivelsernes temperatur er S. Vi ser altså, at hvis forskellen mellem kaffens temperatur og omgivelserne er meget høj, vil temperaturændringen i kaffen tilsvarende være meget stor. Vi forestiller os nu, at der er gået 1 minut efter vi hældte kaffen op i vores kop og vi måler dens temperatur til at være T 1 = 79 C. Vi kan også bruge vores termometer til at måle omgivelsernes temperatur, som vi måler til S = 21 C. Ud fra vores differensligning (1.9) får vi nu, T 1 T 0 = k (T 0 S) k = T 1 T 0 T 0 S = 79 C 82 C 82 C 21 C = Når vi nu kender værdien af konstanten k, kan vi regne os frem til temperaturen af vores kaffe til tiden n = 4 minutter. Først omarrangerer vi ligning (1.9) så vi får T n+1 = k (T n S) + T n, hvorefter denne benyttes til at udregne følgende: T 2 = k (T 1 S) + T 1 = 0.05(79 C 21 C) + 79 C T 3 = k (T 2 S) + T 2 = 0.05(76.1 C 21 C) C T 4 = k (T 3 S) + T 3 = 0.05(73.3 C 21 C) C = 76.1 C = 73.3 C = 70.7 C T 5 = k (T 4 S) + T 4 = 0.05(70.7 C 21 C) C = 68.2 C. På nuværende tidspunkt, n = 5 minutter, burde kaffen være til at drikke, da dens temperatur, T 5, er 68.2 C. Dette var et eksempel på en såkaldt første ordens inhomogen differensligning.

12 12 KAPITEL 1. INTRODUKTION

13 Kapitel 2 Generelle løsninger I dette kapitel udvider vi vores analyse af de fire eksempler ved at opstille nogle redskaber til at løse de differensligninger der optræder. Vi motiverer først ved at betragte et af eksemplerne igen. Eksempel 2.1 (Penge, Penge, Penge forsat). I Eksempel 1.1 så vi på den matematiske formulering af afvikling af lån (amortifisering) ved konstant rate og rente. Vi afsluttede eksemplet med nogle åbne spørgsmål størrelsen af afbetalingsraten for at være gældfri efter et bestemt antal terminer, og desuden problemet i at kende et eksplicit udtryk for gælden som funktion af terminen altså x(n). Det svarer vi på nu! Betragt systemet x(n + 1) = (1 + r)x(n) A for løbende værdier af n: x(1) = (1 + r)x(0) A, x(2) = (1 + r)x(1) A,. x(n + 1) = (1 + r)x(n) A. Vi vil gerne opnå et udtryk hvor vi direkte kan bestemme x(n +1) uden at skulle iterere n +1 gange. Derfor x(1) = (1 + r)x(0) A, x(2) = (1 + r)((1 + r)x(0) A) A = (1 + r) 2 x(0) (1 + r)a A, x(3) = (1 + r) [ (1 + r) 2 x(0) (1 + r)a A ] A = (1 + r) 3 x(0) (1 + r) 2 A (1 + r)a A,. x(n + 1) = (1 + r) n+1 x(0) [ (1 + r) n + (1 + r) n (1 + r) 2 + (1 + r) + 1) ] A, = (1 + r) n+1 x(0) + 1 (1 + r)n+1 A. r 13

14 14 KAPITEL 2. GENERELLE LØSNINGER Hvor vi ved sidste lighedstegn benyttede en smart omskrivning af summen i den firkantede parantes, som er en geometrisk række. Nu kender vi altså et udtryk for gælden, bestemt ved n, r, A og begyndelsesbetingelsen x(0). Hvis vi vil have betalt lånet tilbage efter n + 1 terminer, hvad skal afbetalingsraten A så være? Det finder vi let ud af ved at isolere A og sætte x(n + 1) = 0, altså x(n + 1) = 0 = (1 + r) n+1 1 (1 + r)n+1 x(0) + A, r r A = 1 (1 + r) n+1 (1 + r)n+1 x(0). (2.1) I det foregående eksempel brugte vi r = 0.1, x(0) = 5000 og A = 750 men hvad skal A være hvis vi vil have lånet fuldstændig afviklet ved den 5 te termin? Det kan vi svare på ved brug af Ligning (2.1) med n = 4, 0.1 A = 1 ( ) 5 ( ) = Afbetalingsraten skal altså være på omkring 1319 kr. Vi har i dette eksempel udledt løsningsmetoden til første-ordens inhomogene differensligninger af formen hvor a og b er konstanter. x(n + 1) = ax(n) + b, 2.1 Differensligninger af første orden En differensligning af første orden kan skrives som x n+1 = ax n + b, (2.2) for n = 0,1,2,... og hvor a og b er konstanter. Vi finder et udtryk for x n ved at anvende ligning (2.2) tilstrækkelig 1 mange gange, Hvis a = 1 ser vi, at x n = ax n 1 + b = a(ax n 2 + b) + b = a 2 (ax n 3 + b) + b(a + 1). = a n x 0 + b(a n 1 + a n a 2 + a + 1). (2.3) x n = x 0 + nb. (2.4) 1 Rent formelt skal man vise denne relation ved induktion.

15 2.2. HOMOGENE DIFFERENSLIGNINGER AF ANDEN ORDEN 15 Det andet led i ligning (2.3) ser vanskeligt ud, men heldigvis kan vi anvende, at for a 1 gælder Derfor bliver den fuldstændige løsning altså a n 1 + a n a 2 + a + 1 = 1 an 1 a. x n = a n x 0 + b 1 an 1 a, a 1 (2.5) x n = x 0 + nb, a = 1 (2.6) Eksempel 2.2 (Radioaktivt henfald fortsat). Vi kiggede i eksempel 1.3 på differensligningen der beskrev radioaktivt henfald, x n+1 = 0.99x n. (2.7) Vi fandt dog ikke nogen løsning til problemet, men betragtede blot nogle enkelte iterationer af ligningen; på nuværende tidspunkt kan vi dog rimelig enkelt finde et udtryk for x n, ved at anvende ligning (2.5). Vi har, at a = 0.99 og b = 0, så vores løsning bliver x n = (0.99) n x 0. Vores startbetingelse var x 0 = kerner, og den endelige løsning er altså x n = (0.99) n I figur 2.1 har vi plottet antallet af kerner som funktion af tiden, hvor tiden stadig er målt i 25 års intervaller. Det ses tydeligt hvorledes antallet af radioaktive kerner falder og nærmer sig nul. 2.2 Homogene differensligninger af anden orden Vi betragter differensligningen x n = px n 1 + qx n 2, (2.8) hvor p, q er konstanter og n 2. Denne ligning er en anden ordens homogen differensligning. Hvis vi fx sætter p = q = 1 får vi Fibonacci sekvensen som vi tidligere har nævnt. Vi skal nu forsøge at finde en løsning til ligning (2.8). Som et gæt prøver vi med x n = Am n, hvor m og A er konstanter. Vi kan nu substituere x n = Am n, x n 1 = Am n 1 og x n 2 = Am n 2 ind i ligning (2.8), hvilket giver os Am n = pam n 1 + qam n 2 Am n 2 ( m 2 pm q ) = 0. (2.9)

16 16 KAPITEL 2. GENERELLE LØSNINGER Antal radioaktive kerner Tid [25 års perioder] Figur 2.1: Antal kerner som funktion af tiden, hvor hvert tidsskridt svarer til 25 år. Vi ser bort fra den trivielle løsning x n = 0. Hvis m 0 og A 0 er m 2 pm q = 0. Denne ligning kaldes auxiliary ligningen for ligning (2.8), og dens løsninger er m 1 = p + p 2 + 4q og m 2 = p p 2 + 4q. (2.10) 2 2 Her kan m 1 og m 2 være reelle eller komplekse tal. Vi ved nu, at x n = Am n 1 og x n = Bm n 2 er partikulære løsninger til ligning (2.8). Her er A og B konstanter. Ligesom det er tilfældet for differentialligninger med to forskellige egenværdier, er den fuldstændige løsning en linear kombination af disse to partikulære løsninger, x n = Cm n 1 + Dmn 2, m 1 m 2, (2.11) hvor C og D er konstanter der fastlægges ud fra begyndelsesbetingelserne Tilfældet m 1 = m 2 Hvis m 1 = m 2 får vi følgende løsning ud fra ligning (2.11) x n = Cm n 1 + Dmn 2 = (C + D)m n 1 = Em n 1, (2.12) hvor E = C + D er en konstant der skal bestemmes af begyndelsesbetingelserne. Det viser sig dog, at der eksisterer endnu en løsning i tilfældet hvor m 1 = m 2, nemlig x n = Fnm n 1, (2.13) hvor F er en konstant. Dette kan indses ved at indsætte ligning (2.13) i ligning (2.8). Den fuldstændige løsning er altså en linear kombination af ligning (2.12) og (2.13),

17 2.2. HOMOGENE DIFFERENSLIGNINGER AF ANDEN ORDEN 17 x n = Em n 1 + Fnmn 1, (2.14) hvor E og F er konstanter der bestemmes af begyndelsesbetingelserne. Eksempel 2.3 (Fibonacci tallene og kaninavlerens problem, forsat). I Eksempel 1.2 fandt vi en anden ordens homogen differensligning for kaninavl, og den så således ud F(n) = F(n 1) + F(n 2), for n 2. Som tidligere nævnt er dette blot den generelle homogene anden-ordens differensligning med p = q = 1. For at finde løsningen udregner vi rødderne i Ligning (2.10) og indsætter dem i løsningsformlen (2.11) ( 1 + ) n 5 1 F(n) = C + D( ) n Konstanterne C og D bestemmer vi ved at benytte vores begyndelsesbetingelser, altså F(0) = 1 og F(1) = 1 som var starten på hele kaninavlerproblemet. Ved anvendelse af disse bliver løsningen ( F(n) = ) n ( ) n 5. 2 Det er interessant at bemærke at løsningsformlen indeholder den irrationelle størrelse 5 selvom vi bare lægger en masse heltal sammen.

18 18 KAPITEL 2. GENERELLE LØSNINGER

19 Kapitel 3 Formelle Potensrækker I dette kapitel skal vi mestendels introducere lidt ekstra notation samt konceptet af formelle potensrækker. Dette er et kapitel for sig fordi det er et essentielt værktøj i analysen af differensligninger og fordi det kræver introduktion af lidt ekstra notation og regneregler. 3.1 Polynomier Lad os først definere hvad et polynomium er: Definition 3.1. Et polynomium p(x) i en variabel x er et udtryk på formen p(x) = a 0 + a 1 x + + a d x d, hvor d er et naturligt tal. Symbolerne a 0,a 1,a 2,...,a d betegner reelle tal, og de kaldes koefficienterne i p(x). Det største j, for hvilket a j 0, kaldes graden af p(x) og benævnes deg(p(x)); graden af polynomiet p(x) = 0 er ikke defineret. Når vi vil skrive et polynomium er det nok at kende en liste over koefficienterne {a 0,a 1,a 2,...}. F.eks. ville {a 0,a 1,a 2,a 3,a 4 } = {3,5,0,1,21} svare til et polynomium p(x) = 3 + 5x + 0x 2 + x x 4. Alternativt kan man også skrive et polynomium vha. sumtegnet Σ på følgende måde: p(x) = a 0 + a 1 x + + a d x d = d a n x n, sumtegnet forkorter altså udtrykket og har desuden den fordel at vi kan summere uendeligt mange led når det bliver nødvendigt. I dette afsnit samler vi op på nogle egenskaber af polynomier. To polynomier kan lægges sammen: Hvis p 1 (x) = a 0 + a 1 x + +a d x d og p 2 (x) = b 0 + b 1 x + + b d x d, så er deres sum givet ved p 1 (x) + p 2 (x) = (a 0 + b 0 ) + (a 1 + b 1 )x + + (a d + b d )x d. (3.1) 19

20 20 KAPITEL 3. FORMELLE POTENSRÆKKER Umiddelbart ser det ud som om vi i definitionen antager at deg(p 1 (x)) = deg(p 2 (x)), men vi har ikke antaget at a d 0 eller b d 0. Ved at tilføje nogle passende potenser af x med koefficient nul, kan vi altid bruge ligning ((3.1)) til at lægge to polynomier sammen. For eksempel er (5 + 7x) + (1 + 2x + 3x 2 ) = (5 + 7x + 0x 2 ) + (1 + 2x + 3x 2 ) = 6 + 9x + 3x 2. Med sumtegnsnotation kan vi skrive summen af de to polynomier på følgende måde, p 1 (x) + p 2 (x) = = d d a n x n + d To polynomier kan også ganges sammen. Vi har for eksempel b n x n, (3.2) (a n + b n )x n. (3.3) (5 + 7x) (1 + 2x + 3x 2 ) = 5 (1 + 2x + 3x 2 ) + 7x (1 + 2x + 3x 2 ) = 5 + (10 + 7)x + ( )x x 3 = x + 29x x 3. For generelle polynomier p 1 (x) = a 0 + a 1 x + + a d x d og p 2 (x) = b 0 + b 1 x + + b d x d fås at p 1 (x) p 2 (x) = a 0 b 0 + (a 0 b 1 + a 1 b 0 )x + (a 0 b 2 + a 1 b 1 + a 2 b 0 )x a d b d x 2d. (3.4) Denne formel kan også skrives kompakt ved brug af sumtegnet, p 1 (x) p 2 (x) = = ( d a n x n ) ( d b n x n ) d n a j b n j )x ( n. j=0 Desuden kan man også trække en konstant c udenfor sumtegnet, d ca n x n = c d a n x n. Det kan blive relevant at manipulere en lille smule med sumtegnsudtrykkene, f.eks. kan vi være i en situation hvor vi skal lægge to summer sammen som har forskellig indeksering. I sådanne,

21 3.2. FORMELLE POTENSRÆKKER 21 tilfælde kan vi ikke bare lægge summerne sammen som i Ligning (3.3): p 1 (x) + p 2 (x) = d d a n x n d+3 + n=3 (a n + b n )x n. b n x n, Vi kan dog tilpasse udtrykkene ved at skifte indekseringsvariablen n. For eksempel kan vi lade m = n 3 og redefinere koefficienten b n til b m = b n 3 = b n, således at b 0 = b 3, b 1 = b 4 osv.. På den måde kan vi skrive d+3 b n x n = n=3 d b m x m+3 = m=0 d ( b m x 3 )x m. (3.5) m=0 Indekseringsvariablerne n og m betyder intet udenfor sumtegnene og vi kan derfor substituere dem præcis som vi har lyst, eksempelvis betyder det ikke noget hvis vi sætter m = n efter vi har manipuleret udtrykkende som ovenfor i Ligning (3.5). Det betyder at summen p 1 (x) + p 2 (x) nu foretages uproblematisk, p 1 (x) + p 2 (x) = = = d d d a n x n d+3 + a n x n + n=3 d b n x n, (a n + b n x 3 )x n. b m x 3 x m, I det følgende skal vi se på summer med uendeligt mange led, vi kalder disse for uendelige rækker og den specifikke type som vi skal se nærmere på i formel forstand er potensrækken. 3.2 Formelle potensrækker Formelle potensrækker (også kaldt frembringende funktioner) er en generalisering af de polynomier som vi lige har set på. Ligesom et polynomium er potensrækken også fastlagt ved en liste (a 0,a 1,a 2,...) men nu er listen uendelig lang fordi den består af uendelig mange reelle tal. Alle polynomier kan skrives som potensrækken, men i det tilfælde kræver vi at listen af koefficienter kun må indeholde endelig mange tal forskellige fra nul. Uformelt kan vi derfor betragte formelle potensrækker som polynomier af muligvis uendelig grad. Mere præcist betragter vi følgende definition:

22 22 KAPITEL 3. FORMELLE POTENSRÆKKER Definition 3.2. For en uendelig følge af reelle tal a 0,a 1,a 2,... defineres den tilhørende formelle potensrække eller frembrengende funktion f (x) = a 0 + a 1 x + a 2 x 2 +, eller ved hjælp af sumtegnet: f (x) = a n x n. Notation f (x) antyder at vi kunne beregne værdier af en funktion f, hvis vi ville. Det vil dog på nuværende tidspunkt ikke give mening at indsætte et tal på x s plads. Ordet formel i definitionen er en advarsel for det. Det viser sig, men det er ikke en del af kursets pensum, at det alligevel kan give mening at indsætte visse tal på x s plads. I den følgende analyse vil disse formelle potensrækker blot være et værktøj, som vi vil bruge i det næste kapitel. På trods af at en formel potensrække ikke er en funktion af variablen x, viser det at man godt kan udføre beregninger med dem. Formelle potensrækker kan nemlig, ligesom polynomier, ganges og lægges sammen på samme måde som polynomierne: Udtrækning af konstanter: Addition af potensrækker: Multiplikation af potensrækker: ( a n x n ) ca n x n = c a n x n + a n x n, hvor c R. (3.6) b n x n = ( b n x n ) = (a n + b n )x n. (3.7) n a j b n j )x ( n. (3.8) j=0 Indeks-skift: a n x n+k = a n k x n (3.9) n=n 0 n=n 0 +k Lad os afprøve et eksempel hvor vi skal manipulere lidt med indekset:

23 3.2. FORMELLE POTENSRÆKKER 23 Eksempel 3.1. Saml de to potensrækker ca n x n + n=3 ca n x n 3. (3.10) Vi laver et skifte i indekset ved brug af reglen for indeks-skift. Ved at sammenligne den anden potensrække i summen med Ligning (3.9) kan vi se at n 0 = 3 og n+k = n 3 k = 3. Det betyder at Ligning (3.9) giver os identiteten ca n x n 3 = ca n+3 x n, n=3 som dernæst substitueres i Ligning (3.10) således at ca n x n + ca n+3 x n = c (a n + a n+3 )x n. Til sidst benyttede reglen for addition af potensrækker, Ligning 3.7, samt reglen for udtrækning af konstanter, Ligning (3.6). Bemærk at ændringer af indeksvariablen ikke ændrer den øvre grænse når den er uendelig, det er fordi uendelig stadig er uendeligt uanset hvilket endeligt tal vi trækker fra eller lægger til! Det følgende eksempel vedrører multiplikation af potensrækker Eksempel 3.2. Multiplikation af potensrækker via Ligning (3.8). Bestem ( ) ) ) a n x n 1 a j n! xn = x n = (n j)! ( ( n j=0 c n x n, hvor c n = n j=0 a j (n j)!.

24 24 KAPITEL 3. FORMELLE POTENSRÆKKER Formelt set, kender vi altså alle koefficienterne til den uendelige række, de første par stykker er f.eks. givet ved c 0 = c 1 = c 2 = c 3 = 0 j=0 1 j=0 2 j=0 3 j=0 a j (0 j)! = a0 (0 0)! = 1, a j (1 j)! = a0 (1 0)! + a1 (1 1)! = 1 + a, a j (2 j)! = a + a2, a j (3 j)! = a 2 + a2 + a 3. Man kan i nogle tilfælde bestemme et funktionsudtryk for koefficienterne c n. Vi afslutter dette afsnit med et interessant eksempel som er vigtigt for den resterende del af noten. Eksempel 3.3. Lad f (x) = xn og g(x) = 1 x, så er f (x)g(x) = 1 + (1 1)x + (1 1)x 2 + = 1. Det betyder at vi kan opfatte potensrækken f (x) som 1/(1 x). Hermed menes ikke at f (x) er lige med 1/(1 x) som funktion, fordi vi som sagt før, ikke kan indsætte tal på x s plads. Den formelle potensrækker har dog noget til fælles med 1/(1 x), nemlig at både f (x)(1 x) = 1 og (1/(1 x))(1 x) = 1. Så længe vi er klar over at hvis vi taler om formelle potensrækker, så er notationen 1/(1 x) en kompakt skrivemåde for den formelle potensrække xn, og i så fald kan vi godt bruge brøknotationen 1/(1 x). 3.3 Nogle specielle potensrækker Vi har allerede set at vi kan skrive 1 1 x = x n, så længe vi ikke forsøger at indsatte tal på x s plads, men blot opfatter 1/(1 x) af en kompakt notation for den potensrække som ganget med 1 x giver 1. Vi vil i dette afsnit give nogle flere eksempler på det fænomen.

25 3.3. NOGLE SPECIELLE POTENSRÆKKER 25 Eksempel 3.4. Definer rekursivt en talfølge a 0,a 1,... ved 1 hvis n = 0 a n := a a n 1 hvis n 1 Det ses at a 0 = 1, a 1 = a, a 2 = a 2 og ved hjælp af induktion kan det vises at a n = a n. Betragt nu den formelle potensrække A(x) = a n x n. Vi vil bruge den rekursive definition af følgen a 0,a 1,... til at udlede formlen Fordi a 0 = 1 og a n = a a n 1 for n 1, kan vi skrive 1 1 ax = a n x n (3.11) A(x) = 1 + n=1 a nx n = 1 + n=1 a a n 1x n = 1 + ax n=1 a n 1x n 1 = 1 + ax m=0 a mx m = 1 + ax A(x) Herfra fås ved at isolere A(x) at A(x) = 1/(1 ax), som er hvad vi ville vise i ligning (3.11). Vi kunne også have vist ligning (3.11) ved at gange A(x) på 1 ax og vise at A(x) (1 ax) = 1 vha. ligning (3.8). Pointen med fremgangsmåde i det eksempel er at knytte rekursivt definerede talfølger til formelle potensrækker. Ligning (3.11) kaldes den geometriske række.

26 26 KAPITEL 3. FORMELLE POTENSRÆKKER Eksempel 3.5. Vi vil også gerne udlede en måde at skrive 1/(1 ax) 2 som en formel potensrække. Vi har at ( ) ( ) 2 (1 ax) 2 = = a n x n. 1 ax Ved brug af ligning (3.8), fås derfor at koefficienten til x n i ( an x n ) 2 er lig med n a j a n j n = a n = (n + 1)a n. j=0 j=0 Åbenbart gælder 1 (1 ax) 2 = (n + 1)a n x n. (3.12)

27 Kapitel 4 Lineære rekursioner med konstante koefficienter Vi skal i dette kapitel anvende vores viden om formelle potensrækker fra forrige kapitel til at finde løsningsformler for første og anden ordens differensligninger. Vi har dog allerede nået frem til et udtryk for disse rekursioner, ligning (2.6) og (2.11), men vi vil lave en mere formel udledning i de næste afsnit. 4.1 Potensrækker og lineære rekursioner. Vi starter med følgende definition. Definition 4.1. Lad e være et naturligt tal, c 1,c 2,...,c e R reelle tal og f : N R en funktion. Antag at en talfølge a 0,a 1,a 2,... kan defineres rekursivt som a 0 hvis n = 0, a n := a 1 hvis n = 1,.. a e 1 hvis n = e 1, c 1 a n 1 + c 2 a n c e a n e + f (n) hvis n e. (4.1) Man siger, at talfølgen a 0,a 1,a 2,... opfylder en lineær rekursion med konstante koefficienter. Hvis funktionen f (n) = 0 for alle naturlige tal, er lineære rekursion homogen, ellers er den inhomogen. Tallet e kaldes for rekursionens grad. 27

Lineære differentialligningers karakter og lineære 1. ordens differentialligninger

Lineære differentialligningers karakter og lineære 1. ordens differentialligninger enote 11 1 enote 11 Lineære differentialligningers karakter og lineære 1. ordens differentialligninger I denne note introduceres lineære differentialligninger, som er en speciel (og bekvem) form for differentialligninger.

Læs mere

Algebra - Teori og problemløsning

Algebra - Teori og problemløsning Algebra - Teori og problemløsning, januar 05, Kirsten Rosenkilde. Algebra - Teori og problemløsning Kapitel -3 giver en grundlæggende introduktion til at omskrive udtryk, faktorisere og løse ligningssystemer.

Læs mere

Differensligninger og populationsstørrelser

Differensligninger og populationsstørrelser Differensligninger og populationsstørrelser Søren Højsgaard Department of Mathematical Sciences Aalborg University, Denmark October 22, 2015 Printed: October 22, 2015 File: differensligninger-slides.tex

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 16

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 16 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 16 Morten Grud Rasmussen 6. november, 2013 1 Interpolation [Bogens afsnit 19.3 side 805] 1.1 Interpolationspolynomier Enhver kontinuert funktion f på

Læs mere

Fejlkorligerende køder Fejlkorrigerende koder

Fejlkorligerende køder Fejlkorrigerende koder Fejlkorligerende køder Fejlkorrigerende koder Olav Geil Skal man sende en fødselsdagsgave til fætter Børge, så pakker man den godt ind i håb om, at kun indpakningen er beskadiget ved modtagelsen. Noget

Læs mere

Polynomium Et polynomium. Nulpolynomiet Nulpolynomiet er funktionen der er konstant nul, dvs. P(x) = 0, og dets grad sættes per definition til.

Polynomium Et polynomium. Nulpolynomiet Nulpolynomiet er funktionen der er konstant nul, dvs. P(x) = 0, og dets grad sættes per definition til. Polynomier Polynomier Polynomium Et polynomium P(x) = a n x n + a n x n +... + a x + a 0 Disse noter giver en introduktion til polynomier, centrale sætninger om polynomiumsdivision, rødder og koefficienter

Læs mere

Lineære 1. ordens differentialligningssystemer

Lineære 1. ordens differentialligningssystemer enote enote Lineære ordens differentialligningssystemer Denne enote beskriver ordens differentialligningssystemer og viser, hvordan de kan løses enoten er i forlængelse af enote, der beskriver lineære

Læs mere

Introduktion til Laplace transformen (Noter skrevet af Nikolaj Hess-Nielsen sidst revideret marts 2013)

Introduktion til Laplace transformen (Noter skrevet af Nikolaj Hess-Nielsen sidst revideret marts 2013) Introduktion til Laplace transformen (oter skrevet af ikolaj Hess-ielsen sidst revideret marts 23) Integration handler ikke kun om arealer. Tværtimod er integration basis for mange af de vigtigste værktøjer

Læs mere

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014 Matematik Hayati Balo,AAMS August, 2014 1 Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske symboler.

Læs mere

Differensligninger og populationsstørrelser

Differensligninger og populationsstørrelser Differensligninger og populationsstørrelser Søren Højsgaard Department of Mathematical Sciences Aalborg University, Denmark October 5, 2014 Printed: October 5, 2014 File: differensligninger-slides.tex

Læs mere

Komplekse tal og algebraens fundamentalsætning.

Komplekse tal og algebraens fundamentalsætning. Komplekse tal og algebraens fundamentalsætning. Michael Knudsen 10. oktober 2005 1 Ligningsløsning Lad N = {0,1,2,...} betegne mængden af de naturlige tal og betragt ligningen ax + b = 0, a,b N,a 0. Findes

Læs mere

t a l e n t c a m p d k Matematik Intro Mads Friis, stud.scient 7. november 2015 Slide 1/25

t a l e n t c a m p d k Matematik Intro Mads Friis, stud.scient 7. november 2015 Slide 1/25 Slide 1/25 Indhold 1 2 3 4 5 6 7 8 Slide 2/25 Om undervisningen Hvorfor er vi her? Slide 3/25 Om undervisningen Hvorfor er vi her? Hvad kommer der til at ske? 1) Teoretisk gennemgang ved tavlen. 2) Instruktion

Læs mere

Introduktion til differentialregning 1. Jens Siegstad og Annegrethe Bak

Introduktion til differentialregning 1. Jens Siegstad og Annegrethe Bak Introduktion til differentialregning 1 Jens Siegstad og Annegrete Bak 16. juli 2008 1 Indledning I denne note vil vi kort introduktion til differentilregning, idet vi skal bruge teorien i et emne, Matematisk

Læs mere

Noter om Komplekse Vektorrum, Funktionsrum og Differentialligninger LinAlg 2004/05-Version af 16. Dec.

Noter om Komplekse Vektorrum, Funktionsrum og Differentialligninger LinAlg 2004/05-Version af 16. Dec. Noter om Komplekse Vektorrum, Funktionsrum og Differentialligninger LinAlg 2004/05-Version af 16. Dec. 1 Komplekse vektorrum I defininitionen af vektorrum i Afsnit 4.1 i Niels Vigand Pedersen Lineær Algebra

Læs mere

π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011

π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011 π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

DesignMat Lineære differentialligninger I

DesignMat Lineære differentialligninger I DesignMat Lineære differentialligninger I Preben Alsholm Uge 9 Forår 2010 1 Lineære differentialligninger af første orden 1.1 Normeret lineær differentialligning Normeret lineær differentialligning En

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS August 2012 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

Differentialregning. Ib Michelsen

Differentialregning. Ib Michelsen Differentialregning Ib Michelsen Ikast 2012 Forsidebilledet Tredjegradspolynomium i blåt med rød tangent Version: 0.02 (18-09-12) Denne side er (~ 2) Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Definition af

Læs mere

Projekt 4.9 Bernouillis differentialligning

Projekt 4.9 Bernouillis differentialligning Projekt 4.9 Bernouillis differentialligning (Dette projekt dækker læreplanens krav om supplerende stof vedr. differentialligningsmodeller. Projektet hænger godt sammen med projekt 4.0: Fiskerimodeller,

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 5

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 5 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 5 Morten Grud Rasmussen 19. september, 2013 1 Euler-Cauchy-ligninger [Bogens afsnit 2.5, side 71] 1.1 De tre typer af Euler-Cauchy-ligninger Efter at

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Polynomier Kort gennemgang af polynomier og deres asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 8

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 8 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 8 Morten Grud Rasmussen 18. oktober 216 1 Fourierrækker 1.1 Periodiske funktioner Definition 1.1 (Periodiske funktioner). En periodisk funktion f er

Læs mere

Taylor s approksimationsformler for funktioner af én variabel

Taylor s approksimationsformler for funktioner af én variabel enote 17 1 enote 17 Taylor s approksimationsformler for funktioner af én variabel I enote 14 og enote 16 er det vist hvordan funktioner af én og to variable kan approksimeres med førstegradspolynomier

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Funktionalligninger. Anders Schack-Nielsen. 25. februar 2007

Funktionalligninger. Anders Schack-Nielsen. 25. februar 2007 Funktionalligninger Anders Schack-Nielsen 5. februar 007 Disse noter er en introduktion til funktionalligninger. En funktionalligning er en ligning (eller et ligningssystem) hvor den ubekendte er en funktion.

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Polynomier opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Polynomier opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Polynomier opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Kort gennemgang af polynomier og deres egenskaber. asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 1 Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil

Læs mere

t a l e n t c a m p d k Matematik Intro Mads Friis, stud.scient 27. oktober 2014 Slide 1/25

t a l e n t c a m p d k Matematik Intro Mads Friis, stud.scient 27. oktober 2014 Slide 1/25 Slide 1/25 Indhold 1 2 3 4 5 6 7 8 Slide 2/25 Om undervisningen Hvorfor er vi her? Hvad kommer der til at ske? 1) Teoretisk gennemgang ved tavlen. 2) Instruktion i eksempler. 3) Opgaveregning. 4) Opsamling.

Læs mere

gudmandsen.net 1 Parablen 1.1 Grundlæggende forhold y = ax 2 bx c eksempelvis: y = 2x 2 2x 4 y = a x 2 b x 1 c x 0 da x 1 = x og x 0 = 1

gudmandsen.net 1 Parablen 1.1 Grundlæggende forhold y = ax 2 bx c eksempelvis: y = 2x 2 2x 4 y = a x 2 b x 1 c x 0 da x 1 = x og x 0 = 1 gudmandsen.net Ophavsret Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution og fremvisning af dette dokument eller dele deraf er fuldt ud

Læs mere

DesignMat Uge 1 Gensyn med forårets stof

DesignMat Uge 1 Gensyn med forårets stof DesignMat Uge 1 Gensyn med forårets stof Preben Alsholm Efterår 2010 1 Hovedpunkter fra forårets pensum 11 Taylorpolynomium Taylorpolynomium Det n te Taylorpolynomium for f med udviklingspunkt x 0 : P

Læs mere

Polynomier. Indhold. Georg Mohr-Konkurrencen. 1 Polynomier 2. 2 Polynomiumsdivision 4. 3 Algebraens fundamentalsætning og rødder 6

Polynomier. Indhold. Georg Mohr-Konkurrencen. 1 Polynomier 2. 2 Polynomiumsdivision 4. 3 Algebraens fundamentalsætning og rødder 6 Indhold 1 Polynomier 2 Polynomier 2 Polynomiumsdivision 4 3 Algebraens fundamentalsætning og rødder 6 4 Koefficienter 8 5 Polynomier med heltallige koefficienter 9 6 Mere om polynomier med heltallige koefficienter

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS Juli 2013 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

Jeg foretager her en kort indføring af polynomier over såvel de reelle som

Jeg foretager her en kort indføring af polynomier over såvel de reelle som Polynomier, rødder og division Sebastian Ørsted 20. november 2016 Jeg foretager her en kort indføring af polynomier over såvel de reelle som de komplekse tal, hvor fokus er på at opbygge værktøjer til

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Nasser 9. april 20 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her.

Læs mere

Modulpakke 3: Lineære Ligningssystemer

Modulpakke 3: Lineære Ligningssystemer Chapter 4 Modulpakke 3: Lineære Ligningssystemer 4. Homogene systemer I teknikken møder man meget ofte modeller der leder til systemer af koblede differentialligninger. Et eksempel på et sådant system

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Villa 2. maj 202 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Andengradsligninger. Frank Nasser. 11. juli 2011

Andengradsligninger. Frank Nasser. 11. juli 2011 Andengradsligninger Frank Nasser 11. juli 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80)

Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80) Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80) Opgave 1 Vi skal tegne alle de linjestykker, der forbinder vilkårligt valgte punkter blandt de 4 punkter. Gennem forsøg finder

Læs mere

Københavns Universitet, Det naturvidenskabelige Fakultet. Afleveringsopgave 1

Københavns Universitet, Det naturvidenskabelige Fakultet. Afleveringsopgave 1 Københavns Universitet, Det naturvidenskabelige Fakultet 1 Lineær Algebra (LinAlg) Afleveringsopgave 1 Eventuelle besvarelser laves i grupper af - 3 personer og afleveres i to eksemplarer med 3 udfyldte

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Anvendelse af matematik til konkrete beregninger

Anvendelse af matematik til konkrete beregninger Anvendelse af matematik til konkrete beregninger ved J.B. Sand, Datalogisk Institut, KU Praktisk/teoretisk PROBLEM BEREGNINGSPROBLEM og INDDATA LØSNINGSMETODE EVT. LØSNING REGNEMASKINE Når man vil regne

Læs mere

Lineær Algebra. Lars Hesselholt og Nathalie Wahl

Lineær Algebra. Lars Hesselholt og Nathalie Wahl Lineær Algebra Lars Hesselholt og Nathalie Wahl Oktober 2016 Forord Denne bog er beregnet til et første kursus i lineær algebra, men vi har lagt vægt på at fremstille dette materiale på en sådan måde,

Læs mere

Kvadratiske matricer. enote Kvadratiske matricer

Kvadratiske matricer. enote Kvadratiske matricer enote enote Kvadratiske matricer I denne enote undersøges grundlæggende egenskaber ved mængden af kvadratiske matricer herunder indførelse af en invers matrix for visse kvadratiske matricer. Det forudsættes,

Læs mere

Projekt 3.5 faktorisering af polynomier

Projekt 3.5 faktorisering af polynomier Projekt 3.5 faktorisering af polynomier Hvilke hele tal går op i tallet 60? Det kan vi få svar på ved at skrive 60 som et produkt af sine primtal: 60 3 5 Divisorerne i 60 er lige præcis de tal, der kan

Læs mere

Fraktaler Mandelbrots Mængde

Fraktaler Mandelbrots Mængde Fraktaler Mandelbrots Mængde Foredragsnoter Af Jonas Lindstrøm Jensen Institut For Matematiske Fag Århus Universitet Indhold Indhold 1 1 Indledning 3 2 Komplekse tal 5 2.1 Definition.......................................

Læs mere

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller Matematiske vækstmodeller I matematik undersøger man ofte variables afhængighed af hinanden. Her ser man, at samme type af sammenhænge tit forekommer inden for en lang række forskellige områder. I kapitel

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge Udgave 009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Lineære sammenhænge, udgave 009" Indhold 1 Eksponentielle sammenhænge, ligning og graf 1 Procent 7 3 Hvad fortæller

Læs mere

Matematik A. Højere teknisk eksamen. Forberedelsesmateriale. htx112-mat/a-26082011

Matematik A. Højere teknisk eksamen. Forberedelsesmateriale. htx112-mat/a-26082011 Matematik A Højere teknisk eksamen Forberedelsesmateriale htx112-mat/a-26082011 Fredag den 26. august 2011 Forord Forberedelsesmateriale til prøverne i matematik A Der er afsat 10 timer på 2 dage til

Læs mere

Lineære 1. ordens differentialligningssystemer

Lineære 1. ordens differentialligningssystemer enote enote Lineære ordens differentialligningssystemer Denne enote beskriver ordens differentialligningssystemer og viser, hvordan de kan løses enoten er i forlængelse af enote, der beskriver lineære

Læs mere

Affine rum. a 1 u 1 + a 2 u 2 + a 3 u 3 = a 1 u 1 + (1 a 1 )( u 2 + a 3. + a 3. u 3 ) 1 a 1. Da a 2

Affine rum. a 1 u 1 + a 2 u 2 + a 3 u 3 = a 1 u 1 + (1 a 1 )( u 2 + a 3. + a 3. u 3 ) 1 a 1. Da a 2 Affine rum I denne note behandles kun rum over R. Alt kan imidlertid gennemføres på samme måde over C eller ethvert andet legeme. Et underrum U R n er karakteriseret ved at det er en delmængde som er lukket

Læs mere

Der er facit på side 7 i dokumentet. Til opgaver mærket med # er der vink eller kommentarer på side 6.

Der er facit på side 7 i dokumentet. Til opgaver mærket med # er der vink eller kommentarer på side 6. Der er facit på side 7 i dokumentet. Til opgaver mærket med # er der vink eller kommentarer på side 6. 1. Figuren viser grafen for en funktion f. Aflæs definitionsmængde og værdimængde for f. # Aflæs f

Læs mere

Ligninger med reelle løsninger

Ligninger med reelle løsninger Ligninger med reelle løsninger Når man løser ligninger, er der nogle standardmetoder som er vigtige at kende. Her er der en kort introduktion til forskellige teknikker efterfulgt af opgaver hvor man kan

Læs mere

Chapter 3. Modulpakke 3: Egenværdier. 3.1 Indledning

Chapter 3. Modulpakke 3: Egenværdier. 3.1 Indledning Chapter 3 Modulpakke 3: Egenværdier 3.1 Indledning En vektor v har som bekendt både størrelse og retning. Hvis man ganger vektoren fra højre på en kvadratisk matrix A bliver resultatet en ny vektor. Hvis

Læs mere

Fordybelsesprojekt Matematik 2, forår 2005 Potensrækker

Fordybelsesprojekt Matematik 2, forår 2005 Potensrækker Fordybelsesprojekt Matematik 2, forår 2005 Potensrækker Arne Jensen 7. 11. marts 2005 1 Indledning I forbindelse med kurset i Reelle og Komplekse Funktioner afholdes et fordybelsesprojekt med et omfang

Læs mere

Projekt 3.1 Fjerdegradspolynomiets symmetri

Projekt 3.1 Fjerdegradspolynomiets symmetri Projekt 3.1 Fjerdegradspolynomiets symmetri I kapitel 3 har vi set at grafen for et andengradspolynomiet p x a x x c () altid er symmetrisk omkring den lodrette akse x. a Tilsvarende er grafen for tredjegradspolynomiet

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Lineære 2. ordens differentialligninger med konstante koefficienter

Lineære 2. ordens differentialligninger med konstante koefficienter enote 13 1 enote 13 Lineære 2. ordens differentialligninger med konstante koefficienter I forlængelse af enote 11 og enote 12 om differentialligninger, kommer nu denne enote omkring 2. ordens differentialligninger.

Læs mere

Potensrækker. Morten Grud Rasmussen 1 10. november 2015. Definition 1 (Potensrække). En potensrække er en uendelig række på formen

Potensrækker. Morten Grud Rasmussen 1 10. november 2015. Definition 1 (Potensrække). En potensrække er en uendelig række på formen Potensrækker Morten Grud Rasmussen 1 10 november 2015 Definition og konvergens af potensrækker Definition 1 Potensrække) En potensrække er en uendelig række på formen a n pz aq n, 1) hvor afsnittene er

Læs mere

matx.dk Differentialregning Dennis Pipenbring

matx.dk Differentialregning Dennis Pipenbring mat.dk Differentialregning Dennis Pipenbring 0. december 00 Indold Differentialregning 3. Grænseværdi............................. 3. Kontinuitet.............................. 8 Differentialkvotienten

Læs mere

Grundlæggende matematiske begreber del 2 Algebraiske udtryk Ligninger Løsning af ligninger med én variabel

Grundlæggende matematiske begreber del 2 Algebraiske udtryk Ligninger Løsning af ligninger med én variabel Grundlæggende matematiske begreber del Algebraiske udtryk Ligninger Løsning af ligninger med én variabel x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium 1 Indholdsfortegnelse ALGEBRAISKE UDTRYK... 3 Regnearternes

Læs mere

Københavns Universitet, Det naturvidenskabelige Fakultet. Forelæsningsnote 8. (NB: Noten er ikke en del af pensum)

Københavns Universitet, Det naturvidenskabelige Fakultet. Forelæsningsnote 8. (NB: Noten er ikke en del af pensum) Københavns Universitet, Det naturvidenskabelige Fakultet Lineær Algebra LinAlg Forelæsningsnote 8 NB: Noten er ikke en del af pensum Eksempel på brug af egenværdier og egenvektorer Måske er det stadig

Læs mere

Start-mat. for stx og hf Karsten Juul

Start-mat. for stx og hf Karsten Juul Start-mat for stx og hf 0,6 5, 9 2017 Karsten Juul Start-mat for stx og hf 2017 Karsten Juul 1/8-2017 (7/8-2017) Nyeste version af dette hæfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm. Hæftet må benyttes

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Komplekse Tal. 20. november 2009. UNF Odense. Steen Thorbjørnsen Institut for Matematiske Fag Århus Universitet

Komplekse Tal. 20. november 2009. UNF Odense. Steen Thorbjørnsen Institut for Matematiske Fag Århus Universitet Komplekse Tal 20. november 2009 UNF Odense Steen Thorbjørnsen Institut for Matematiske Fag Århus Universitet Fra de naturlige tal til de komplekse Optælling af størrelser i naturen De naturlige tal N (N

Læs mere

MM501 forelæsningsslides

MM501 forelæsningsslides MM50 forelæsningsslides uge 36, 2009 Produceret af Hans J. Munkholm Nogle talmængder s. 3 N = {, 2, 3, } omtales som de naturlige tal eller de positive heltal. Z = {0, ±, ±2, ±3, } omtales som de hele

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Noter til Perspektiver i Matematikken

Noter til Perspektiver i Matematikken Noter til Perspektiver i Matematikken Henrik Stetkær 25. august 2003 1 Indledning I dette kursus (Perspektiver i Matematikken) skal vi studere de hele tal og deres egenskaber. Vi lader Z betegne mængden

Læs mere

DesignMat Uge 5 Systemer af lineære differentialligninger II

DesignMat Uge 5 Systemer af lineære differentialligninger II DesignMat Uge 5 Systemer af lineære differentialligninger II Preben Alsholm Efterår 21 1 Lineære differentialligningssystemer 11 Lineært differentialligningssystem af første orden Lineært differentialligningssystem

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 6

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 6 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 6 Morten Grud Rasmussen 24. september, 2013 1 Forcerede oscillationer [Bogens afsnit 2.8, side 85] 1.1 Et forstyrret masse-fjeder-system I udledningen

Læs mere

Polynomier af én variabel

Polynomier af én variabel enote 30 1 enote 30 Polynomier af én variabel I denne enote introduceres komplekse polynomier af én variabel. Der forudsættes elementært kendskab til komplekse tal, og kendskab til reelle polynomier af

Læs mere

Besvarelses forslag til Tag-hjemeksamen Vinteren 02 03

Besvarelses forslag til Tag-hjemeksamen Vinteren 02 03 IMFUFA Carsten Lunde Petersen Besvarelses forslag til Tag-hjemeksamen Vinteren 02 0 Hvor ikke andet er angivet er henvisninger til W.R.Wade An Introduction to analysis. Opgave a) Idet udtrykket e x2 cos

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Omskrivningsregler. Frank Nasser. 10. december 2011

Omskrivningsregler. Frank Nasser. 10. december 2011 Omskrivningsregler Frank Nasser 10. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

DiploMat 1 Inhomogene lineære differentialligninger

DiploMat 1 Inhomogene lineære differentialligninger DiploMat 1 Inhomogene lineære differentialligninger Preben Alsholm Uge Efterår 2008 1 Lineære Differentialligninger af anden orden 1.1 Den inhomogene ligning I Den inhomogene ligning I Vi betragter nu

Læs mere

Flere ligninger med flere ukendte

Flere ligninger med flere ukendte Flere ligninger med flere ukendte Frank Villa 14. februar 2012 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her.

Læs mere

MM502+4 forelæsningsslides

MM502+4 forelæsningsslides MM502+4 forelæsningsslides uge 11+12 1, 2009 Produceret af Hans J. Munkholm, delvis på baggrund af lignende materiale udarbejdet af Mikael Rørdam 1 I nærværende forbindelse er 11 + 12 23 1 Egenskaber for

Læs mere

Analyse 1, Prøve 2 Besvarelse

Analyse 1, Prøve 2 Besvarelse Københavns Universitet Prøve ved Det naturvidenskabelige Fakultet maj Analyse, Prøve Besvarelse Opgave (3%) (a) (%) Bestem mængden af x R for hvilke rækken ( + (x) n ) er konvergent og angiv sumfunktionen

Læs mere

BEVISER TIL KAPITEL 3

BEVISER TIL KAPITEL 3 BEVISER TIL KAPITEL 3 Alle beviserne i dette afsnit bruger følgende algoritme fra side 88 i bogen. Algoritme: Fremgangsmåde til udledning af forskellige regneregler for differentiation af forskellige funktionstyper

Læs mere

Opgave 1 Regning med rest

Opgave 1 Regning med rest Den digitale signatur - anvendt talteori og kryptologi Opgave 1 Regning med rest Den positive rest, man får, når et helt tal a divideres med et naturligt tal n, betegnes rest(a,n ) Hvis r = rest(a,n) kan

Læs mere

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0 BAndengradspolynomier Et polynomium er en funktion på formen f ( ) = an + an + a+ a, hvor ai R kaldes polynomiets koefficienter. Graden af et polynomium er lig med den højeste potens af, for hvilket den

Læs mere

Fejlkorligerende køder Fejlkorrigerende koder

Fejlkorligerende køder Fejlkorrigerende koder Fejlkorligerende køder Fejlkorrigerende koder Olav Geil Skal man sende en fødselsdagsgave til fætter Børge, så pakker man den godt ind i håb om, at kun indpakningen er beskadiget ved modtagelsen. Noget

Læs mere

TALTEORI Følger og den kinesiske restklassesætning.

TALTEORI Følger og den kinesiske restklassesætning. Følger og den kinesiske restklassesætning, december 2006, Kirsten Rosenkilde 1 TALTEORI Følger og den kinesiske restklassesætning Disse noter forudsætter et grundlæggende kendskab til talteori som man

Læs mere

Lineære ligningssystemer

Lineære ligningssystemer enote 2 1 enote 2 Lineære ligningssystemer Denne enote handler om lineære ligningssystemer, om metoder til at beskrive dem og løse dem, og om hvordan man kan få overblik over løsningsmængdernes struktur.

Læs mere

1 monotoni & funktionsanalyse

1 monotoni & funktionsanalyse 1 monotoni & funktionsanalyse I dag har vi grafregnere (TI89+) og programmer på computer (ex.vis Derive og Graph), hvorfor det ikke er så svært at se hvordan grafen for en matematisk funktion opfører sig

Læs mere

Studieretningsopgave

Studieretningsopgave Virum Gymnasium Studieretningsopgave Harmoniske svingninger i matematik og fysik Vejledere: Christian Holst Hansen (matematik) og Bodil Dam Heiselberg (fysik) 30-01-2014 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 1

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 1 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rasmussen 4. september, 2013 1 Ordinære differentialligninger ODE er 1.1 ODE er helt grundlæggende Definition 1.1 (Ordinære differentialligninger).

Læs mere

t a l e n t c a m p d k Matematiske Metoder Anders Friis Anne Ryelund 25. oktober 2014 Slide 1/42

t a l e n t c a m p d k Matematiske Metoder Anders Friis Anne Ryelund 25. oktober 2014 Slide 1/42 Slide 1/42 Hvad er matematik? 1) Den matematiske metode 2) Hvad vil det sige at bevise noget? 3) Hvor begynder det hele? 4) Hvordan vælger man et sæt aksiomer? Slide 2/42 Indhold 1 2 3 4 Slide 3/42 Mængder

Læs mere

Det teknisk-naturvidenskabelige basisår Matematik 1A, Efterår 2005, Hold 3 Prøveopgave C

Det teknisk-naturvidenskabelige basisår Matematik 1A, Efterår 2005, Hold 3 Prøveopgave C Det teknisk-naturvidenskabelige basisår Matematik 1A, Efterår 2005, Hold 3 Prøveopgave C Opgaven består af tre dele, hver med en række spørgsmål, efterfulgt af en liste af teorispørgsmål. I alle opgavespørgsmålene

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 4

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 4 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 4 Morten Grud Rasmussen 17. september, 013 1 Homogene andenordens lineære ODE er [Bogens afsnit.1] 1.1 Linearitetsprincippet Vi så sidste gang, at førsteordens

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 13

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 13 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 3 Morten Grud Rasmussen 3. november 206 Numerisk metode til Laplace- og Poisson-ligningerne. Finite difference-formulering af problemet I det følgende

Læs mere

Differentialligninger. Ib Michelsen

Differentialligninger. Ib Michelsen Differentialligninger Ib Michelsen Ikast 203 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Ligninger og løsninger...3 Indledning...3 Lineære differentialligninger af første orden...3

Læs mere

De fire elementers kostbare spejl

De fire elementers kostbare spejl Projekt.6 Lineær algebra moderne og klassisk kinesisk De fire elementers kostbare spejl "Som bekendt anses matematikken for at være en meget vigtig videnskab. Denne bog om matematik vil derfor være af

Læs mere

Vinkelrette linjer. Frank Villa. 4. november 2014

Vinkelrette linjer. Frank Villa. 4. november 2014 Vinkelrette linjer Frank Villa 4. november 2014 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Fraktaler. Mandelbrots Mængde. Foredragsnoter. Af Jonas Lindstrøm Jensen. Institut For Matematiske Fag Århus Universitet

Fraktaler. Mandelbrots Mængde. Foredragsnoter. Af Jonas Lindstrøm Jensen. Institut For Matematiske Fag Århus Universitet Fraktaler Mandelbrots Mængde Foredragsnoter Af Jonas Lindstrøm Jensen Institut For Matematiske Fag Århus Universitet Indhold Indhold 1 1 Komplekse tal 3 1.1 Definition.......................................

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU. Kapitel 1

MATEMATIK A-NIVEAU. Kapitel 1 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 01 Kapitel 1 016 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 01

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Isolere en ubekendt... 3 Hvis x står i første brilleglas...

Læs mere