}'sm^-\ B<0. "CO?co "CO COW ^1 ^- BRIEF PTB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "}'sm^-\ B<0. "CO?co "CO COW ^1 ^- BRIEF PTB 0041599"

Transkript

1 }'sm^-\ 1 B<0 "CO?co "CO COW ^1 ^- BRIEF PTB

2 6<?S' Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

3

4 :S11 or3c3^ '-.-Mfv

5 ^

6

7 s t e Ilt II i u ij 5 i g f e 09 aanbcfigc Sange,

8

9 s tein ni lit] ét) i tj t e n a a it 6 e f i i] e S a lu] e af i li) Il ^lagnnrb, ^^ jftcd (foi'oiil af Jlultoi ii.irnmotlt. (C. A. U f i 1 5 c 1 5 f n r I a ij. 18TS.

10 PI 6 Oi^l ^5' Q3iaiup Vmioé ijoatriiftcri vte^ S.. 'Jifuble

11 'ee, 53lnteveii ev fcrbi, 9tei3uen er ^nazt cocx 0^ bragen Bert, ^(omftevne ere fcmne tui't)ue i kvintet, Sancjeu'S Zih er femmen, Surtelbuen^ 9^øfl er ^ort i t^ort?anb!" (^øif ) (Saatebe^ (øb bet auerebe paa c^ong vilcmo^ ^ib gjemtem Sutamit^^ 2J?unb, ba be 3:rcenbe i 3 rael erfarebe, at ben (Snefte, fom fan ffobe Si\) cg 55aar i 33ruben^ ierte, er ^^an, ben tro* fafte nb, 3åraeIS ecige, ^icns f onge faa:= lebeig l;ar bet ofte Ii^bt i erren 9)?enig'f)eb i ben ni}e 'i)3agt, altfom ^rnbgcmmen i ))laatt f)ar for* lurrmct fig oi^er [in bljrefjobte ^rub og tit Skiber aanbet nl)t, f)immelf! Sio inb i ben tørre, t)isne (I(;riftenl}eb; og faalebe gjenh}ber bet i ()t?er enfett <3i)nber^ fjerte, naar $erren meb fit Orb

12 fmetter ibantrcens 3^ Cvj tørrer 2^aarere^uen tort nieb fit ^rebi^ftjs; ba brl)ber bcii li[(icje 5>Qar frem meb 3uBeljang cij ^(cmftevbuft, vim til ^re, uben l}i)eni t^i flet 3ntet fiinne gjøre. 3)et er jern en <Stemme uicb i bel (Sang* d)cv, ber a(t i {æiu3ere Xih (}ar tenet l;en ci^er ben bauffe 9J?enigl;eb cg nielbt, at 53iutcren er fcrbi/' at benne UUe Gamling Svigte antcfaler fig; fem en 53(cmft, ber er i^c^et i fri Sanb" langt bcrte fra '5)rit?l;u3 og fonftig ^arnie, alene faibt tillii^e lub 3ein, t>cr g^relfer^ 9^aabefcl. 5X(niinbeligt>it^ ^(ejer erren, naar an antager fig en (2jæl cg gjennem Dmt^enbel* fen fører ben fra ilcatnrftanben inb i D^aabeftanben, at tabe be ai^er, Gener cg 5lnlæg, fem finbeé l;c3 et 3)knneffe fra ben natnrlige?^øbfe(, \)eberfare? berew 9Jet, ibet an te( renfer bem cg i^eb fin 92aabe ligefem fmelter be ft;nbige, urene cg i^erb^lige 3)ete Sort, men ioin'igt bruger bi^fe famme (^ai^er, (5tner cg 5lnlccg i fit 9^ige Sjéncfte, til fit 9?at^n ^re i 9?aabeftanben;

13 faalebe^ at man cvbeutli^i^i^ tov flutte, at 5)en, ter bei3l)ntev at flvii^e ^^jalmev ci] avinbelige an^e, allevetc fva ^obfelen i)ax I)vun Svigtergai>en cg maaffc atlerebe In'ucjt ben i auben Jjenefte enb til ub5 9?icje5?^remuie..^i-n^o maii imiblevtib tilbe tjjcve (amme elutniitij meb ^cn^ ft)n tit gorfatterinbeu af bif^je ^.igte, inlbe man flutte it\[. $un l;ai>be nemli.3 faa libt kfattet fig meb 3)i3tnin3 Cv3 -pcefi, at I)nn albrig I;a\}be affattet neget 9iim cflcv bigtet ncgen (Sang til l)enbe6 cmtvcnt tvebiote 5{av; ja, iffe engang folt ncgen færlig S^^vang eflev ai^e til at nbtvljffe fine!i^anfer i ntnmbcn Stil, inbtil \:cr evre^^ 3efn 9?aabe trængte inb i l;enbe^3 g)jerte, gao l)enbe ben ^reb, fem ci^ergaaev al O^cvftanb, cg i S^ilgift ffjenfebe I;enbc fom en i^elfivgnet joelp i '^Infægtelfen^ 2iibev cg fom en ftcv 35ebev!oægel'fc i Sa6at^3tiberne. 8cm bet faalebev^ er et Belt ni;t Sii>, ber i be fenere 5Iar l;ar c^>fi)ldt i^orfatterinben, faalebeå er bet cgjaa en nimcbftaaetig "DJIagt, ber t;ar brei^et (;enbe til

14 at f(oebe fine Xanfer 0(5 (StemiuiU3ei' i 2)igtct^ gorm. 3)evfov ffal.gevveit alene l^aoe ^ven for bisfe ange, mcfcen^ bet fortjaabentlic^t imi»ccvc 9}?eni^()ebeu t'jccrt at gjøve ^efjenbtffab meb bem til ^efti)vl'etle i Xvoeu 09 til gvemocc^'t i 9?aaben. 9Jovretu-o i g[)?avta 187'^. ))l. ij-rimom.

15 3nbl)olb. Sitf. (Sfteviivir 1. Scriuir 3. Uiiijiuetf) 5. JUterijau^épMlme 7. ai^cii en!)jfalmebo3 10. lil rinem ffutle vi tije? 11.?lfteuvfalmp 13. hvorfor tit ffulbe væve faa It'. tcnniinjåt'iijte ^^^tmo^i3i)c^ 40, ivom, Sicflii^ >?lant>! 42. >:)3falme 43. Sil Særfcn 45. Jrpfii^ 5f»9t 47. Ualcu cj i?ocrfen 50. &iemt>ee 51. Sil»ætfen 52. aruct 0^ Imtffn 53. I)en gamle Siffcrfone 55. Da nm^jtenell blev lagt til en Airfe 57. gcetrelanbåfang 59.

16 i^e. 9UBor! 61. 2Jieu 63. ruilcaftfii 60. djkt en «i['cl 68. t 69. <^falme 70. Sroeui^ grilk^ 72. i' falme 75. Drengen 03 3?iiffeiK 77. 'Jlftenfaug Dcu ^miéuilfe 80. (Sil Sf)rifien om 83. 3eg tvcer roa ^e ^elliijeé Samfuui' 80. lil <8iutcii3iccffen 88. QJuflgefiiiig 90. Jinal'é^i'falme 92. $falme 9 i. Iroenéi Wccvfe 9(i. )eii efiluniitne 99. qjfalme KU. QSiiitertrcft 103. j3cii cg -^jem llman^et 107. a'fatme 109. Ivavoel lll. anajfnng 112. Ivocnå (giuog.115. ';3fa(me 118. *eaniet me^ 'filomftcnic 119.?Uterg>uigévfJl"ie 122. im>iimc 12i.

17 'SiDnup^vM'alnif 127, ^va^ jeg»it lce\e 129. min Svo bwo ej pna 33i^cll (nnjt 131. 'iljfiume 13i. i'arabifeté Giujel talcv 137.»4JfaImc 140. Irocii^ Sorg 143. Iro V'i JdJÆVlisjdcb 149. '^'falmc 150,

18

19 éfitxinx. 9?u fiumet er fouen«groiine ^^ragt, 9hi uisner og falber?ouet, Og Skruets ben (i)fe 3ommerbragt, 2)en f)divtiie nu om i touet! 2)og doyer ^oert Xxix en ftiue 35cTjt, ^toer Slomft og ^uert i8(ab berødet. 2)et uben nt ffage flitte fiaaer Og op imob?i)fet rccffer, Set ueeb jo, at?iuet (fremgang faaev, Om Stormen enb rene hu^tfev; 3)^eb ^aaren faaer Soten atter 3)?agt Og ihoet til grijb opdæfferl 1

20 o, lær mig, bu Xxæ, at jeg og gtab ^on jce mig (}uer lomft bcronet, 5tt jeg taalmobigt feer 33lQb for ^la"!) 2tt falbe, ui^ne i (2ttit)et! 3eg DO jer jo og en ftiue S5æjt, tior [parbt jeg enb bliuer prouet. O, lær mig, imar jeg taalmobigt ftaaer Og op imob?i)fet rctffer, 2)Q!?ittet i mig og fremgang faaer, Om Stormen enb Wlotn fmxffer (ingnng for euigt faaer oien 2)?agt Og ^iuet til Jvrijb opuæffer!

21 Jøraar, torfen ben fom mer, Snart er bet (Sommer, fuglene f^nge og ^cevfeii ftnaer! 58Iabet frem[fi)ber, 5lno))pen frembrtjber, Solen \aa bejligt ^jiaci Rimten ftaaer (Sugene foømme, 3>anbet i Strtimme gli)ber og ri^^ler fom ^æffe jmaa; Soten fan fue groften; ui ffue?t)fet og Sioet paani) fremgaae! Spirerne glabe Ubfolbe 53Iabe, lemt er ben iénenbe Vinterluft; 1*

22 @(cmt er be lange, 93?orfe og trange!2^age, for olfftn og (gommerbnft. O^ab mit fjerte, ibort meb bin i 9^aturené bet (etjenbe ^jeju ^^olbe og ott 33interbogn fobe Sommer og 3 ol, bet flaaer albrig fejl! 9)?aa bn enb længen, 50?aa tn enb trunges, S)et er for 3ntet at regne mob t)nab ^iéfet ber fommer; nart er bet (Sommer, Snart ffal bn wære for tuig glab!

23 i^a^ardfe* SHu er jeg mob gorfolgelfe 6ej!i)ttet, 9?ii ^ar jeg fimbet mig et 2;i(t(iigt^fteb: 3eg tt( bet lille ^kjaret^ er [hjttet, eu '^xo, jom flt)tter 33ierge, tog mig nieb, (Snb StjnbenS ^tjrfte Straffena Sngel Di)ber %t mtjrbe S5erbeng 33in-n jom lagtefnav, Og (Snglen folbt og ftrengt ^an^ 33ub abujber S)en uben (Sfaanfel bcm meb 9itTbje( SSerben i bet Sammerffrig ubbrtjbcv, om lob fra S3et^(el)em i forbum Xib; Tim oder ^Za^aret^ ej ^^^U?" b^ber, Og fom et ^Suf fun Sfriget trænger l)tb..^er fan jeg nnber palmetræet Ijoile,.^er fnfer ej ben folbe DZorbenoinb, er olenå (Straaler Darmt og tjnbigt fmile, Og 5?eftent)inben foaler fun min.^inb.

24 Til, fom bit!?ib i 9?erben«?r! er af SibetS Storme bleuet trcrt, 53eb til bin iib at laane S^roen? 9>iiigcr, Xa finber ogfaa bu et Dhjarettj t)or bu i [titte grtjb fau boe og b^gge,.^nor bu ttcb Sroené greb fan glæbe big, Cg l)uor bu mettem ''^>oimetva:eré fi)gge 5lau grunbe big pan 3orb et.^ininierig.

25 JiltcrgcUtqspfalniL akeb tjuu fvemfom, (gu arm og ftjiibig.^uinbe, Og faldeb "2)ig, o erre from, 9}Jcnå 2:aarer ftribe rinbe 3eg og fom e^nber for S)ig ftoaer, vgaa fattig og faa ringe, ^f mig 2)11 ingen alde faaer, 3eg ^ar at bringe. 'iit, nben S^nft øg uben SSærb (gr 2llt, ^oab felt) jeg ^aoer, Romben S^ig, o ^erre fjær, SJJeb bine 9?aabegaDer.

26 meb be Orb 2)u gau mig ^reb q! bort og ft)nb ej mere!" Og 2nt, f)t>nb nu jeg bringer meb, dx iffun gliber flere. S)erfor faa tungt er nu mit 5inb, )g berfor 2:aarer rinbe; S)cn i^reb, bin 9?anbe luffeb inb, Scg langfomt faae at fninbe. 50ten, taffet bcrre :Bioet Orb: Om enb hm (St)nb jeg bringer, 3eg atter fan tjeb Skabene ^orb X\}^ unber bine Skinger. 3)er 3)n til IiTger al dlaax ithm jeg nil bringe 2)ig 9[)?it angerfulbe jerte, (Sn ibunbe SSerben flog beri, <8om albrig ben fan læge; ^un 2)n fan mig frie, ^an milbt mig oeberfdcpge,

27 2aa Dreber jeg bn nb for 5^ig SDiiit Sijiib ineb al O, oil 2)u naabigt gioe mig St iu)t og bebre Sjerte, 2)a foni et 33arn jeg rejfer 53aru jeg uil begt)nbe 2)en S^ej, fom fører ^jem til 2)ig ^Dor albrig jeg ffal ft)nbe.

28 10 gui) t\\ Uftilnubflg. -Jutler bet i fjertet inbe, er S)ii Orb og jtouev finbe ^on for Ipn- en fjettifl?5vl)b; ii!fev, ffagcv bet bcvtubc, er for Suffet fan Tu finbe Soner meb en ^tnnnelff?^b. l)nc3 og beb til alle 2;iber, l)ng naar bet mob 5(ften liber, Og ftnacr op i Eft! 33eb naar 93intertiben fommer, 53eb i ^aar og beb Cm en rig og frngtbar ^oft. 9J?aa enb ()er S)n faae meb Staare, ^ng og beb, bo!al ab 3larc 3(1 bin Ubfæb gremtiæft faae; 9JZaa bin ^ob paa Xoxm træbe, (2t)ng og beb, ba ffal meb Uxbe 3^n paa Sorncoejen gaae!

29 ; 11 il l)dcm fliullc Di Sovu ui a(t i 3nbp(auteb' bleu );iaa 2:rocn3 rinib gor ber i 5>am at fæfte 'Jtob, 8om bt)vt o fjobte tneb fit ^lob! a)?eii SlQitgcn, fom til Qm fom, 3)en gaacr eubnu i 5}evbcn om; '^aa?iuct, oi i S^ciaDeu fif, 3)en fæftcr cjribff fit ^abffe islif. aa jagte fniger ben fig [vcm, gor tiftigt at foiiove bem, (gom Mcu i S^aaben Sejué bragt, lit at forglemme ^iuets ^agt! 3)env3 israab er fiuift, bet tiel ben neeb, dv fuuft s8arm^jertigl)cb 3D'?eii og ben Deeb: fra Slangeib3 ^l'iil (Su ftor og egen Ma^t ubgif.

30 12 25en oeeb, at Slangen fra fit Sfjut ^an ftivre paa en lifle ^ngl aalcrnge, ti( af 9?ffbfel ben 3 fangene (S>ah fefu f(i)uer ^en. O, prober, f)nft! ben lille ^ug(, S)en tnnbe finbc fiffevt 2-t}u\, ^oié ben mob himlen fuang fig op fqøjt ooer 2fQ og 53jergeto ). uiø (Slangen [tirrer, nærmer fig Cg truer meb at bra:be big, ^u[f \>aa, ben ^ar ej 9)hgt bertif, en ^ar fun ajjagt, naar jeld tw ^^"S'^f" ^U^ ^" jo "'^^ et ^i), ft fiffert Srilflugtéfteb ^06 3e[né; bil til ^am bu tt)e, S)a er bet Slangen, fom maa fltje!

31 13 ^ftengfalmt SStter ev en an forfuunbcii, 5Itter 9?atteii narmei* fig; ^on jeg bline tro befiiuben 3 bet ^atb, ub [fjænfeb mig? t)ilfen S)om ^ar jeg tucnte? ^ax jeg aagret ntcb bet "i jeg ffa( forrente 3 belejlig 2:ib og ^tunb? 2lf, jo mcer jeg oeeb at iporge, Om mit ^aib jeg røgtet f)ar, S^eftomcre maa jeg forge, dlaav mit jerte finber uar. t)or bet gjaibt jeg ffulbe tie, 2^alte jeg faa mangen ang; oor bet gjaibt jeg [fulbe bie, ^albt mig!jiben altfor (ang

32 14 Oor bet giatbt jeg ffutbe ooe kraften, foiu i Orbet boer, On font 55ibne ftaae min ^xo'ot, tob jeg fattig, iiben Ovb. evre, fiiapt jeg uceb at \an'i)\e fjertet«mange [fjiute fovgfnlb maa jeg ftanbfe gov i 2)ig at foge Sroft! 3 bin?l)big^eb jeg finber Sreft for min ini)big[}eb; ^or bin "^x^b min llfveb fuinbev, Om enb tort bet oarer ueb. jtiji jeg tieeb, jeg ffa( 6egt)nbe Skagen, fom igjcn ok grlje, 9}?eb at fatbe, meb at fi)iibe, 9)?eb at glemme ^ig paani)! 3) et er fuæreft af 3eg paa 3orb at luxone ueeb!.^unbe jeg bog eengaug fære Xroffab og 53eftanbig()eb!

33 15 3)og nu bort nteb grcmtib^forgen!sen ffat \tu ffrctmme mig; 5Ingften for ben Sag iniorgcn.tafter, ^efiu^ jeg pad Sig! ^il be uigc, 2:i( ben [tore X'um flaacr, uor jeg i bit Il)fe 9tige 2;i( CII coig Tag opftaaev!

34 16 Mrfor iitt [kuuc ore f;ra? 9lctfiTrbig()cbcng,?ot>ené iib, ^nii t)i( oor 2i}nb ffal foneé iib 3)ert)eb, at Cfferlamineté Slob UbofeS for fjané jttjrone«gob. 3)cngang bet (ob: bet er fulbbragtl" 2)a t}t, trobå ^ele e(ueb6 9)?agt, oaa bt)vefjøbte bleo deb ^am, 2)et l^immelfromme Offerlam, Ta gjorbe ueb fin bittre 2)ob an t)(beft for [)tiqb ui forbrob;.^oorfor bet ffulbe oære faa? S3i ej i 9?ette gaae..^an '^aci'ii er ffjutt, men St jeg oeeb, 2)e aanbe iffun ^jærliglieb; 3eg ueeb, jeg ftaaer btanbt Sefu A^of, Og benne SBiben er mig 9f?of!

35 ; 17!5)et er mig 9?of, at jeg fif greb, 5)a jeg oeb ^orjet fnæleb neb; 3)er bimx jeg, til ^jem jeg gaaer, ^aa ^Dert ^uorfor jeg faaer. 2)er f!oi jeg iffe SefuS fee gor mig at libe (gjæletiee 2)er jeer jeg ^am, fom San opfoer gra benne ftjnbefnlbe Oiorb! ^erlig^eb og Ma^t 33i bele greb; t(}i ^an Ijar jagt: ^/Seg, gaber, uil at mine 'Smaa ^fa( inb meb mig tit?idet gaae!"

36

37 ^^t^mninnsdtgti?. 9*

38

39 3eg er en ^ange; t^i en ajfunr ^t Soiul ornjpctnber mig; 3nbmet>ret i et gangebunr ajjin læbe ftiuler fig! 3Seeb jeg en v^ongc, paa f)di aabner ^ængflets '^<}\', aa gangen gaaer i ^erben nb, grifjenbt og gtab fom før? ), funbe jeg enb joare:,ja, 3eg»eeb ^oor kongen boer!" <Baa er jaa (angt Simlen er fra 3orb! SSar 55ej;en bib nu iffun lang, 'jy^en trangt ben bngter fig: ^>lf, l)uem iiil (\aa( ben tnnge ang ^3tf tiærligl)eb til mig?

40 22 O, [tore 3efug, bet ml S)u. Dor fom ben 53i l^eb fro? Sr bet forbi jeg fom i(}ii til olgat^a? So, erre, ja, biii ^ticrrlig^eb Dmftijrteb gocngfleté 9)hiur; 3 ^raft af?i(t, ^uab ^er Tn leb, gløj htbeu af fit 33iuir. O, UiTv fra nu af til min Øfau (Sn :Oi)gtc paa min oti, (Sn 3lrE, jog ouer 3>erbené au aa trt)gt tan fejle i 2;i( ^Digerne be (cegge fig O, $evre, ^aa bit 33ub; 3nbti( jeg freift gaaer inb meb 2)ig, T\i edigt \*iu l)oé ub.

41 23 J 2)Qa6en 2)u nicb 5tanb og imiiib O, 3efu, mig gjcnfiibte; 2)^en atter jeg i S>erbeiu^ ^oiib io?it nt)e 2i\) forøbte. ^eg ft)iibcb ofte mob bit 5?ub Og bobeb 3eg fnæleb iffe for 9}?en føgte bet at glemme. 3eg fogte»l^erben meb bene Xv^\t Og ttilbe ben &el)age, Og ;?idet t>øtt i mit 5Brt)ft; 3eg tog bet felu af Sage. 9J?en ^tjrben foger fine gaar, SelD bet, fom reent foruilbet, gorlabt og uben 9?ebning ftaaer, 3 3Serben«^^orne f)ilbet.

42 ! 24 Og er bet jaaret, mat og træt Og fulbt nf ^erbeué ' >hu', an paa [in ^fiilber bærer bet Og tdder bet blaiibt [ine. S)a føbes ^Oiuet fom \>aant), 2)0 boueå ^t)er en Smerte, 3)a unagner aabet5 2JJorgengrl) 3 bet forpiiute ipjerte. O ^erre, 2)u ^ar baaret mig Og ci( ^Dorban ffaf jeg fulbtatfe S)ig, 2)11 fvomme Sjcrfe^qrbe ^aa»aerfomt fatte Su mig iieb, 3)a (Smerten oar foruunben; 9^u jubler jeg Deb oert et %iet: f^ortabt, men igjenfunben! 9J?en fmaat og uuant enb bet gaaer O,.^erre, 3)ig at føtge, Og tibt forfagt jeg [tide ftaaer Seg fan bet ei forbølge;

43 25 X\)i ba jeg 6aaret biet) of albrig for jeg Quilte; 2)et ^tt), fom gjenfobt bleo i erugt til mig jmilte. yiu uer bet mig iffe ret ^t gaae, o grelfer 53arnet flager jeg mig træt Og t)u, 3)u ffa( mig bære. D, erre, men jeg fjenber 2)ig, 2)ii Dil ej blinbt mig foje; '?flaax jeg af tiofinb flager mig, Xn oif mit tiofinb oldoréfuibt, men fjærligt, uil 2)it 33arn 2)u nu opbrage; Seg fom et 53arn ffal IcereS til Wm 5>tflie at forfage. > erre, fee, jeg bojer mig, 3eg oil ben reent opgiue, ^JJaar tffun 2)u Dil loue mig, 9^aar jeg forfagt t)i(. blioe,

44 26 5tt 3)u, naax 3)øben ftunber til 2)^eb al fin ru og Smerte, Sgjen mig fjccrligt bære uil Og txijlu til bit fjerte. 53æv ba faa fagteligt mig f)en Sil 2)ine ^immelgtctber, QV 35erbcu plettet mig igjen, 2{ftDcrt ba mine ^Uxber; 9tftUiTt bem i bit ipiertebtob, <Baci jeg fan.'pimlen pvi)be, S)o ffat jeg oeb biii 2:^roneS gob 2;il edig %xt mig frtibe!

45 27 Oa, 35erben, ffjonbt jeg ^aber big, ^an jeg big ej fornægte; 3)leb runb bu tibt fan fporge mig, Om abet ha er ægte. O, faae bu i mit i^jerte inb, ^aat bu ret flart i jcet og (Sinb,!5)u t)ai retfcerbig Det mob mig Og faae, at jeg bog l^aber big. 3a, Sefug, fee, jeg elf!er S)ig, 3)og tan jeg S)ig fornægte; løieb runb 2)u tibt fan fptirge ^jærtig^eben ægte? SPfJen 3)u, fom feer i fjertet inb, 9?aubfager 3)u er barm{)jertig oel mob mig Og feer, at jeg bog etffer 2)ig.

46 ; 28 eer opab jeg tmob ubé ^immel (gn Slfteuftuiib i tjerneffiu, 3eg feer faa imberffjou en 3>rimmel, 2(t at mit iiib Cpfi)lber, og jeg raaber iib: uor er 2)u [tor, ^Itgob^ebé ub!" Og bltoer jeg ini ueb at ffiie a)?ob Rimten op, ba trcenge fteer Og fteer fig frem ^(xo. Rimtene 33ue; 3eg alleuegne Stjerner feer. uor for mit Eje 3utet faae, Sil\x tinbre tufinb tjerner Orb er fom ben ftare ^immel Sn Stftenftnnb i tjerneffin. 3eg feer beri en Icebegorimmet, aa gri)b opfl)(ber at 'Jitbebenbe jeg brl)ber ub: t)or er S)u

47 29 Og blider jeg nu oeb at fhte 3 Crbet, fomitie altib fieer Og flere?^ af Slanten«?ue; S^ilfibft jeg fun et 2i)é^at> feer..^tior for jeg ft)nte Sntet oar, (Sn glamme brænber reen og!(ar.

48 30 5)u aae gugl, om fra bitlstjul tier 2}?orgeu for mig fijitger, 2)itt gtabe 5Røft <Btal ftjnge Srøft 3nb i mit 53ri)ft ^or (Sorgen, fom mig ttjnger! 3)11 ftjnger glab,!jk3ubt Slomft og ^lab enoiénebe og bøbe; fjønbt Sleben, fom 3)u ffjcrrmeb om, (Sr fo(b og tom, Og forben ligger obe! 3eg fjenber big, 2)u [iger mig, 5(t tøben otter fommer,

49 31 %t iffe faa 3eg førge maa, 2)et bltder atter Sommer! 9Keb Sibens 2oh it 35interjnob D^atureu fig nf flæber; 2rob groft og 35ee SSi [fufle fee 3gien be founbne Icrber! 3)u aue gugl, t)ng fra S)in (Sang ffal Sorgen tt)inge 2(f.fjertet ub, %\i 58anbrebub 3^u fan fra SKorgen til mig bringe!

50 32 ^oni 9T?artt)a t)ar jeq Icuct, men fee, mi er jei] trcrt, Og til 9)?nriaé.^»ile fan jeg trænge; 9J?en bliue en 9[)?aria»il iffe oorbe let, %{, bcrtil Dar jeg 9}?nrtl)a altfor længe! 3)en bebre 3)eel jeg ucrlger, o.i^erre; jee, jeg oil 3JJin traole 35erb lig^eb forglemt [fat»ære! %i uanbre bine 33eje min ^ængfel ftunber til, 9}ien, ^ixxt, btne S3eje ere foære. San fnn a}?aria ^Oile 2)ig nære tit ^et)ag, 2)0 oorber en 9)?oria jeg for filbe; %\)\ id?artt)a traote jerning ubtræuer t)der en 2)ag, 3eg jom SO^Jaria ej fan t^tte fjære erre 3efuS, tit 2)tg jeg ftl)nger mig, ^OiO. gjerne jeg mit 9J?art^as inb Dit glemme, O^tab og fjerte, o erre, ret for ig, ^ao, Stanben jeg i Crbet maa fornemme.

51 33 O, erre, oil fuu 3^u i mit Sjerte brat3e tub, 2)a fremab paa ben rette SSej jeg Donbrer; S)a gjør jeg 9)?artf)a jerning, men meb 9)?aria inb, 2)0?lanben i min jerning ftg foranbrer. S)a mægter iffe 3Serben at brage mig meb, 9J?it fjerte [fat i aabet uorbe [titte; iokrias og 9)?ariaé.^jivrligfjeb 3eg briffer inb a[ 'iuet rette ^<^ilbe!

52 34 ^0.^ tungt otj laiigfomt 2;iben fncg fig l)cn; S)et uar faa trangt, og ej til nogen 33en 3eg funbe tale, fom mig ret forftob; 2)et uar jom 2;ro og ^^Oih mig reent fovlob. %(x tog jeg!?ioet6 S3og, for ber nt fee (St ix:rø[tené Orb for al min ^jerteoee. 3eg (nffeb op, og Ejet faibt )^^Qi bet: l^u ucjet er, men fnnbet altfor let." JJ'va trilteb bittre jtaarer ab min ^inb, 2)et Drb opft)(bte juft mit S3ar bet ben Sroft, bet ^^\x(x\^, jeg fanbt ^og uar paa 3orb min fibfte, bebfte SBen? 3)a løb en temme: for bit OJf^'tf^! bu i loooen iffe foge 2^røft; %\) unber ^f^aaben, til bet glabe 33ub, om fenbteé ijoer en etjnber neb

53 35 '^a oaagneb anbet, og min ^x\)%i fuanbt ^en gviniobigt aabneb ibogen jeg igjen; 3)q Ux]k Cvbet jeg: gaf boit i reb, 3^iu 3:;ro ^ar frefft 3)ig!" og jeg fnæleb neb Og taffeb ub; ^oab for jeg cincb fuii, S)et faae og følte jeg i benne øtunb; (^orfounben bar ben mor!e Uueirciffti, 2)et oar foni om min 5(anb bfeu fobt paan^. 3*

54 36 )uor nune 35enner bog ev faa ^^u, ba jeg (Sanb^eb mi tilføre; ^aa?ioetg SSej jeg ecnfom maa 2)en mig Qnnifte "Sont iibfore. Sif, forbiim ffoffcbeé be titt, 2)?en ta jeg biet) of 35erben nuxt, 5(f qi ben«galff^eb "Jloner fprebtes be for 53inben. 2)^en bog en enfelt ^jærne bleo Stilbage, bengong 5>ejret bicefte; 3eg 9^at3nene i fjertet ffveu, oor jeg meb ftide ^r^b bem (æfte. a SlDnerne for ^Binben foanbt, (Saa faare fort fun raaben ranbt; Tim figner ^jærnen, b^bt og fanbt ibil buffet fra mit fjerte ftige!

55 37 91?en ffal bet ffee, o erre fjcpr, 3)a lopger 3^u og benne Smerte; SD^Jaoffee jeg fommer bobbelt rnxr 3 Sorgen ba bit ^relfer^jerte!. 2)u lægger ^aanben paa Og al min ^ine reent forgaaer ^ox læben, fom i)o Tiq jeg faaer, Cg fom jeg i bin DZær^eb finber. Og mifter jeg min fibfte 35en, Seg bette ^aah bog forfor g^je: 9lt jeg engang ffal fomme ^en, ^tior 2llle [ig for Sonb^eb boje. 3a, fjære erre 3e[n (Skrift, 3eg ^aaber og jeg troer faa uift t)ab er jeg taber, git)er l)ift 2)u tnfinbfolbig mig tilbage!

56 38 illnrc. 10, Oom 53arnet foiit jeg mig uc( i kræfter, 3eg føtei^ jeg fon iffe ene gaae, 3eg føter, alt 2)61, fom jeg xcttkx jeg for Ude til at fitnne naae. 3eg foler, t)bi«jeg trues of en gare, 2)a moa jeg foge \)o min ^aber fjitl, Og bebe am, at ^an mig toi( beoare 9tet jom en [taffels tifle, uifbfom ^ugu S)og fan jeg ej meb fulb i5o^'ti^øft"i"9 f^qf/ 3eg fom et ^arn i ^imlen fommer inb,?tt aabeut [taaer for mig bet (l)fe 9iige; 3eg er ej ibarn af ganffe jfft (gnbffjonbt jeg Deeb, at jeg et fjul fan ftnbe, 2(t jeg en 33rober f)ar, fom teber mig, 3eg fom et 33arn bog albrig nogeufinbe DJ^ig foler forgtoé, gtab og Iljffelig.

57 ! 39 at 53arn tn( attib gierne ftorre Um,?Qb mig, i Saalmob bliue [tov! 53i( 2)u mig benne Sf^aabegaoe giue, 3)it 53arn jeg bliuov, bet faa uift jeg tvoev. (Baa Dit engang jeg fiffert!unne tirre ^^t tititie forgløé, glab og (ijffelig, ^rimobigt paa mir lide.^or at bcere, Sil jeg jom 53arn gaaer inb i himmerig

58 40 'agtmømgfee&, wagtmobigfjeb, bm ev en Qlbrig, albrig tørres rinber ftabtgt, ffjult og ftiue, <Som f;ar fit Ubfpring hm Og er enb iifjenbt ben og ene, UftQubfet bog ben riéler frem; Ubucrlber ben paa ^aarbc tene, 2)en f(t)ber ftide ouer bem. Og fan ben itk fremab glibe, Uor ^lippeftljffer [tanbfe ben, 3)en bøjer ^bniljgt tt( Om enb ben ftonbfeé ftra^- igjen. Og fan ben ej fomme, 2)a ganffe ftiffe uoyer ben, Og ftiger S^omme op for jtomme. Og femmer ooer bog igjen.

59 41 3>en risler mtlbt og rieler ftiae, 2)en Deeb, ben fomnier bog nof frem S)en oeeb, Sagtmobig^ebenS ^ilbe, 3)en finber bog [)0S (^ub [it 5>jcm!

60 42 ^ønt; Hlig JiHUi)! fiom, Retlig 3Ianb! Vllt, ^»ab jeg nu fan fatte,!5)et er faa [fjont, at bet fortæller mig, %t bet, jeg ej forftaaer, er blire jeg!an ^ube fun Deb jælp af!j)tg. ^om, ipeuig?ianb! 2^u er ben blibe 3)ue, om f(t)t)er fornb til bet $?i)fets $?anb, tior jeg meb aabnet S3Iif ftal famlet ffue, i)ab f)er jeg ft^ffediis fun ane fan..^om, ^^eflig 9(anb! tag i mit fjerte ^olig, %t a(t paa 3orb mit foage je Sanbé ^^au blioe v^immeui)é fortrolig, Og iffe blinbeé l^ift af traaleglanbé!

61 43 jefjjen, tft op^je til et!i?t)s^at) oorben 3)en tunge, tætte Saageffij, om l^biler ober forben. S)er følger mon l^er btanbt Sorbené (Sønner, Dor man \aa tibt mob folbe '>R\t 2)e»arme ^aanbtrt)! lønner. 2)er er man lige f)øjt paa (gtrna: ^aa (SngteS ingen gaae, 2)er er Di 5tne rige! O 3efu! gjerne fijem jeg gaaer, 9?aar Stftenfloffen Itjber, 9^aar 3)u fun oeb min Sibe ftaaer en gjennembr^ber;

62 ! 44 en ti), ber er fom gfjatten fort, Og jom jeg 3)øben folber; O, fjcere ^erre, man ben bort. ^aar beti paa fjertet falber. O, fri mig af bet f^aontag mtjer.fjertet«sbarme, Og bcpr mig fagte tjjem til &nt> '^aa bine f^relferarme

63 45 ffiil f^rkni Kitte $?ær!e, \)i af big fan (ære, 3(t, paa jamme 2:ib Di lotie ub, ^on ui for uort Ojent ^aa ^sorbeu ucere, uab ni dære [fal paa ^imleuv^ i8iib. Iab og let meb 5o(en bu big foinger, ajjen bit ipjem bog albrig glemmer bu; fji3nbt biu :?oiifaug (jojt i?ufteu fliuger, tan bu uære hjemme i et 9iu! '^aisfe oke ^jemmeté [tore '^^ ligter, i^igefutbt bog løfte big 9nbrig bu btn lille 9iebe foigter, bommer til 'Dnx uben at faae Sub. ee, jeg ueeb, miu ojæl ^ar ogfaa 33inger, ^og jeg ej fom ^tirfen uære fan, Xi)i faa gjerue bort fig foiuger, lemmer forben for et fremmeb ^anb!

64 46 tunbom og jeg gtemmer jeg ^r 33inger, lemmer reent jeg opab flijoe fan; Og min '5)3 ligt i hjemmet (gjcclen toingev 3nb i 33evbålig^ebenø Eyggelaub! ^erre! fijælp, jeg fan af ^æxtm lære, 2lt, ))aci jamme jtib jeg looer 3^ig,.^an jeg for mit ^^inn paa forben t>itre, ^»ab 2)u, fjære erre, bijber mig.

65 47 %XQt\\s htgt. 'Horn tun, 53ieri3e 09 ^lofter, jeg fragter Ser ej, 3 fpærre mig iffe mit DJkal og min 35ej; Xiji jeg fjenber fom i ^2fi}eu fan gaae, 2)et ^ar baaret mig før, og bet oenter jeg paa, 'yiaax ben bobtolbe 33iben forfølger fit per Og forfigtigt beregnenbe blider oeb en fr^benbe Snegl, 31f, fom bog tager fejl, aaer min neffe i <2fi)en for fiilbefte * ej(. 3)er er 9D?angen, fom tjenber ben meer enb ^ar ftaaet meb gri)b i ben? Ifflm be 2)langc, be ere mob 2.")?cTngben bog faa, Xi)i ben blioer oeb tsorb for at fri)be og gaae. 3)n, fom albrig ^ar prøoet ben $uor man ftt^rer ftg frem efter Sroene ( ompaé, Stanbji be møjfomme gjeb, ^om omborb og følg meb, 2l(t ui( fi)neé big nt)t, naar 3)n iter affteb.

66 48 2)u et fam(enbe 33Itf ooer Fitting Dtl faae, ibaabe ^Bjerge og.^(^fter be blioe im fmaa; u ott fee og bebomme faa unberligt f(avt, 2;l)i bit l)n blioer [farpt paa ben luftige gai't; 2)u oil glæbeå ueb bet, fom bu for tjar foiimaaet, 3^u uil unbve^ ucb bet, bu ibliube t)ar uooet; Sag be losnebe ibaaub, Som ^ar frigjort bin 5(Qub, 35il bu fole en y^atn^ et Sam uil bn fi)uge og juble i Bh) Seb at fee big omfring paa bet uejeubte 9h)e! 9J?en bliu iefe forfagt, o min Srober og Sen, 3^u maa neb og begl)nbe bin Sanbriug igjen; 2)u fan itfe faae?ou til ot blioe omborb,!j)n maa fun gjore ^ijftfarter bort fra uor 3orb, X\i bet ftuuber mob ^uælb. Og bin trættebe jcel Siger Serbeu fit fibfte og glabe garoel! ilj^en omborb bu bog icerte i Smerte og See 3Jfeb gordeutning at bie og opab at fee a)?ob bet Slib, fom uil ftanbfe og fomme igjen J-or at biire ^ig op, ^uor bin ^ængfel gaaer Ijen;

67 49 )g 3)u tærte, at 3ntet, fom lutuneg oeb 'ira'on, åan 2)ig tuffe ben euige ^* cei1tg()eb ^am, 5Raar bu trofaft i ^on Sffun Denter i ^øn ^aa [om er

68 50 Iglnt øg f rtrlinu Uglen. ij 2axk, itanfect 013 gran, 3)it prog jeg tuube ogjaa fore; Di bet fun oar mig om at gjore, 3eg fiiubc ogjaa Xxilin [taoe. :?itrhn. 3a Ugle,!iru er [tor og uii?, 2)it Orb jeg tjolber l)oit i SD^en jeg fan itfe labe UiTre ^t jl)nge til min fabcr "iprii«!

69 51 ijemree.» alige bc, fom af.^jenioee libe; 3)e [fuue fiffcvt cncjaiicj fomme (jjem. alige be, fom ab ^^eiell ftribe, {ah( i ^aabet, mob iokalet be, i ^ois fjerter (ijbe: gremab! om enb ui faare Dor gob!" Salige be, fom i 2;ra:ngfel iibbrt)be: ^jemab! [)jemab meb frejbigt 9)?ob!" 4*

70 52 %xl l^kktil t)ori)en Ijaftcr bu, Utie S3ttf? 3)u ffl)nber big faabon at flt)be Dcet; 3)u [trommer og Bnifer og farer frem! 3Sil S)ii maaffce ogfaa ffi)iibe big f)jcm, ^jem til bit Cp^ai\ bet [tore ininb, Ub i ben Dibe, [tore tranb? ^uorfor bu itfe ml (augfomt glibe, ^an 3ugen faa gobt fom jeg uel uibe. 2:t)i ogi'aa jeg, ioni bu, Rafter frem Og fi)ueg, at jeg maa [fi)nbe ung l^jem, Og f^ues, jeg Ian ej langfomt gaae, ^mg jeg til mit ftore 2)?aal f!al waad 3eg f^ueé, at jeg maa bruge meb glib 3>or v^erreé foftbare ^^aabeétib; 3eg ueeb jo i!fe, naar 25interen fommer, 3eg ffpuber mig t)jem, imeu^ bet er -Sommer!

71 53 ^iinth ag gukkciu -li i big, min 3)uffe, jeg figc t)i(, ^oorfor jeg grceber, ^or mi hm til! 9)?arie ^iiu b(eu faa grueligt uvcb )g fagbe, jeg giorbe batten ^-ovtvixb. uu tog ben fra mig og jog mig un MX bog oirfelig altfor ftreng; un falbte mig oiib, og bog jeg»eeb, 3eg frommeb fim klatten af.^jærligfjeb." (Sfjoubt 2)uffen laae fna ftib fom en ^^iiib, 3^en far jo fim 53(aar og.'oanbffeffinb, Og [tirrebe fremab meb [tine 33nf, ^aa 53arnet ^00 Suffen 3:rnft bog fif..spim tn)ffeb ben fjærligt i fin gaun Cg glemte f)oø ben baabc <Sorg og atin: un ^celbcb tit ben fin uaabe ^inb, SO^eb 2)uffen i ^rmen fou ^un inb.

72 i fiii ^jcfrlig^eb SParnet troer, 2tt 3^utfen beeltageitbe l)nrer I)Ucrt Crb; 3a, f)qr tii fom Skarnet et fjcrrligt > inb, 9?i tccnfe bet ogi'aa l)og 5(nbrc inb; S>t ftobf^ og faarcf^ ba ej foa tet, Sfalb be iffe forftaac oé ret; Saa?ibt faii i (gorgen bringe oé Xxe^, 9har ^jccrlig^eb ft)(bcr uort eget ^Brljft.

73 55 gen ghinh liflmlioue. isxa l)tteu ej bort jeg fh)tte U\\, Cm enb jeg ffal boe l)cr ganffe cuc; er er jeg fobt oeb benne etranb, Og feto l)ar jeg flinet Og felu ^r jeg plantet rpert et gioer for Stormen?i) og?æ! A^er er bog mit.^jcrrefte paa ^sorb ^er ii)nes jeg eolen narmeft ffinncr. )an. boer paa ben f)ele Sorb, 3) et ueeb jeg, men l)er jeg bebft am finber;.^er l)ar ^an fnnbet mig mangen Onang. ^}Jaar Globen luu' [tor og 2:iben trang. Og istmen paa Skagen I)er jeg oeeb, ^aax igolené Straaler paa 5trnen falbe. ^^<!aa Sfabet i S>iTggen, ber [treo jeg neb ^mt iitijaaneben ^ebber, tjuab Skagen ui falbe;

74 56 2^er ^olbt jffl 9tegii]fab meb Z'itm, fom jdanbt, )fflmé eenfomt jeg ti( mit O-orbcliin fpanbt!.^er ^or jeg ffet, (?itb I}oIber [it Crb; nn albrig forlob mig nogenftnbe. 9?u oeeb.'oaii, (juov gamle Stje boer, Tim.^i)tte Xør er ^an oant til ot finbe. gøvft nilligt ^erfra jeg ffijtter nb, 9?aar fefu.'oan mig f)enter, ben gobe OMib!

75 57 ga (iinmiifteiicn Wco l;igt fil cii ^irlii\ oab 6i}t3gee ffa( nor ub 3 Scfu 9uUin begtjiibe? iiiaa! ^aiiv 9?attn, bet ffal uor 53orgcn lutve, 5lt ^tjgniiigen ffal ^renitjang faae; 3 3efu 9JaDu ui uibe tvligt, 5(t ui paa ^tlippegnmb (}av bl}gt! ^aa benne vunb ui lægge uille 2)en i benne Stnnb, Dg i^ioetg rette, fanbe ^itbe SSil risle frem fra ^(ippenø rnnb, Og ^fjaabens trcimme ^ob for gob S5i( UiTtbe ub fra.^lippens 9vob! 3)e Sijge og be Sorrigfnibe, S3efuærebe af ^\)nb og 9hib,?(f bi^je Skabene Stronnne ffuue jenfobeé, finbe ^iu i Sob;

76 58 3 bent be ffude fcrnfeé neb Og finbe Srnft og <2iiTlc[reb. gor bein, fom \tu længci^ efter 3 9Zaabeu Stvoni at fonimc iib, 2(f atle uore (Sjætefrcrftev 9>i lulle tiebe imlen ub: 3 trommen, ^!>crre, fitnf bem neb 3(f ^i^aabe og ^arml)icrtinf)eb!" (Senbriigtclig ta famte^ nitte 3 og bcnei '^x('i> 35i fjer ueb benne ^'inetji ^ilbe, 9tct fom en diriften?3?enigt}eb; Xn, 3efn, ffat ibtanbt o^ bce 3 ^jcrrttgt)eb, i SSaah og 2;ro!

77 59 O Danmarf! ffat bit Dlaini fovgaae, Sit ffioune (^jenben i fit (Sje jaae 5)eu Sorbbunb, font tn tvitbe pan, fal meb oovt gijobevémaal fovgaae 3)it ffj Oline 9?at3n? 9Ze, op, bu frie ban[fe idzanb,,: Og fianiip bit gamle ^æbvelanb :,: Z'ii aon! uov ^tvib ()egi)nbe ui 3:il f)oer en Sib; 2;^i $an ni( ftaae hm (Suage bi, S5it fvelfe oé fra SlaiuTi, 35il giore Sanmar! ftærf og fvi 2;i( f)uer en Sib; ^3a, fto( fuu ufovfagt, :,: ^aa ftaaer 5>an felu for o3 paa ^agt :,:

78 ! 60 2)et fimbe ^orå, bet er bet fjolb, SSi fjcpmpe mcb ^un for nt ucrrge imob 3?otb 35ort ^cebrelanb fra ^ebcnolb ^i bruge ^orfet til et fjotb "^(t fjcrnipe mcb; Og greb, bet er in furbig ti(, :,: yiaax hm uor j5jenbc Inbe uil :,: Cé greb!

79 61 3lloør! vlluor, t)u cv min ubinbe! ^il bu J^joptpc mig nt finbe %x(m ab 3?ejcn, fom jeg uil? ^aii jeg i bit gobfpor tvitbe, (Spirer frem en [tide (?litbe, ^om hm I)orer.'pimlen til! 3 iib ^immel l ar bu fjjemme, 3)erfor fan bu iffe gtemiue?u ben (^rtib, fom ber bu jnae; 3)erfor i>n nccmobigt jmiler, Og en <Sfi)ggc om big fjtnfer, om ej 3?erben3 ^orn forftaae! "Mm bit "^(afiju fig foranbrer, (Sfterfom man fremab uaubrer

80 62 2)?eb big mob ubé imme((}iem! faggen meev og mcer forfuinbev, Snart en [titte greb oprinber, gra bit 53Iif ben ftraaler frem.?((oor, bn er min ubinbe; 23it bn l) itlpe mig at finbe ibejen ()jemab, fom jeg ui(? åm jeg i bit g^bfpor træbe, Spirer frem en [titte (^fiebe, Som fnii ^ører."pimlen ti(!

81 63 ia. J)u lille ibi! fli)t) iao, raff ej frem, 3lb ben 35ej finber bu itk t}iem; øtanb^ bog bin gfiiqt, ja feer bu uu, 35eb 3?iubueb^ 9iubc ftaubfebe bu. S)ig ^jæl^jer ej Utaalmobig^eb, 2)u brummer og fumnter og gjor big faa ureb 35eb a}?agt ml h\i nh, hn fhiuer imob, Tim 9iuben ^uergaug biu 9)kgt mobftob. 3)u iurige ^i, tituf big bog om, 3)u maa titbage, fjnorfra bu fom; S)u tanifte uel 9Jubeu ^ufteu nar, i^orbi "i^m er gjennemfigtig og flår. 3a, ganffe faaban for fulbe ei( ^ai\ jeg ftl)re mob ^i}fet og bog tage fejl; 3eg puibfeligt fau Deb eu fikeiutg ftaae, io?ob tjuilfeu min ^raft fau ^utet formaae.

82 64 ^enb om, for bu bliucr bobelig troet, nbnu fan bu flgue ^urtigt og fet! )Slm af! uaar paa urette SBej man fom, Xft altib uar fuært nt ueube om. 9hi lul jctg i^iubuct aabuc for big! Sugang bieu ber og (uffet op for mig?(f 9?aabe og af iibarm(}jcrtigf)cb, Sa frem paa urette 55ei jeg ftreb. 3)a luffebe op ben gobe ub Wit C'ifvte ueb Dhiabenå mi(be 33ub; $an faae, bet tilbobe flagrebe fig, Og berfor faa fjcxrligt ()jalp ^^an mig. <See, nu floj bu glab og frejbigt igjeu! 2)u fnart til bit jem ui( finbe ^en; DfJu fjenber bu nof ben rette ^^tj, Xu lide 33i; bet gjor ogfaa jeg. SD^en jeg faa freibigt ej foinger mig; O, funbe jeg {a?re bet af big, 3)a 3>ejen f)jem bteo mig ej faa lang, (Sj nær faa befucerlig og ej faa trang.

83 65 Ta funbe min Sjcrl i Sefu juingc fra Sorbeni? org ^a fiiube jeg f(i)oe frimobtgt frem 3?V^"t}b og (SIiTbc mob?t)ieté.'^^jem!

84 66 ult liften. l)ov lufte J'ore 9?aviiet [taacv: Xet uccb, fiiart (i>icrbcu Jiinc flaacr, Og fulb af gr^b bet tier; 3 Slanben ^ulehjé bet feer, 3 )})texk ijitlegtab bet leer Og i goruentning bier. 3o Uxiiger I)er jeg uente iiuia, 3)eS flere aoer uil jeg faae, 2)eg ftere ^t)g m( tctn!er bet; ffjunbt.fjertet flaaer %'\ ^crngfel, 53arnet [tide ftaaer Baa tiuibéfulbt i 5inbe. 'Jln aabnee ouerftiger ^jerteté Xxom. fra bet øje

85 67 2Reb S3arnet juble gtabe Suul!" Og titte nb fra bereé fjul S ^axnm milbe Eje. 2)u Utte ibarn fra?t}fet tmlen 3? ør o aalme Sltting i o^i mægter, iu ogfaa 08 af 53arnet iiib, dlaax m i 2)?or!e liitfcé inb, Og 5^11 oé 3ubgang nægter! 2a\) 5lanben 3ulell) ba fee! 3)a funne oi i 2)^ør!et lee Og fmile ab betg garer; Tlaa længe oi bernbe [taae, 2)e8 mere i^^s ni ffnlle faae o S:ig blanbt (Sngang ffal immet(l)fet trøm ^angt ouerftige ipjertetå 2)røm, ^Jaar ^ift meb fugletunge 3Si for 9^aaben Orb, ^f^aar tit blanbt (Sngleé SnbcIcf)or 9>ort gtabe Suul!" nbfjnnge.

86 68 ma n\ llibcl. jom fti)vcv mob frenimebe fanbe, SD^eKem ^tlippcffjctr, gjcnncm oprorte 3?anbc, )an Ii)ttcr meb 3t)cr og 3:vo ti( bet ;?obien taler, ber fom oniborb. O bit, foni ftt)rcv mob imme(eng Deeb, man paa ^exixm ^ilipper fan ftranbe, &Um iffe, bu Ijar en 2ot omborb bet (euenbe anbf)eb«? til i 2^i*o og gjor l^tiab bet [igev/ 9?aar tovmen truer og ^aren [tiger; 3)0 6rl)beé 53ti(gen mob fi6et 3tatin, Og frelft gaaer bu inb i ben [iffre ^am.

87 69 t J)en Dittre ^alf \)n tomte nb, ^tn 2)riffen f!jcrnfet mv Og berfor tor in ijaau, %t bn trob^3 Smerte, SIngft og g^ob, SrobS eiitleiijgbom,.<tt)al og 3)ob 3)raf ^iu af ^ocr en 2;ran6e. garuel af ^jertetg btjbe runb! Tl(\\ ifhut for ni ftaftet (gtiinb 5>i oort g-aroel ubfige; X^i max Dor ^alt m tomme ub 3 3:ro, i ^jærlig^eb ^a jeeg ui i ubg Diige!

88 ; 70 f;ilmc. yoor ffal jeg Olie til min ^nnipe Ijente, om engang ^Uatt tlarligt brixnbte? O, gobe ellig 5lanb, uil 2)u mig xaahil O, flig, om jeg meb Strib, ai^eb Sagen og meb glib ^an tiøht ^aatt? O, -Spetlig ";>Ianb, Ijuor tibt ^ax jeg erfaret 2(t neppe l)ar jeg fpurgt, faa ^ar!5^n f uåret (5j ^eller nu u bort fra mig 2)ig oenber, jtf)i Sorgen i mit Srtjft ibortfmelter for ben u mig fenber. S)u løfer op for mig ben ^Dorban jeg tjobe fan Dor ^erreé ^Jioabe; 3)u figer mig, 2:aolmobigl)eb er ^enge,

89 71 Som ^erren ej S^en i gje faaev, 2)er Denter Dil jeg ba i al min i?itngiel bie, <Baa Dit jeg ba i al min 2;rtTngiel tie; D^aar SvoeniS?am 3e blegner i mit ^i^xk, Cg læben ffjnler fig, 3eg Deeb, jeg blioer rig

90 72 Ærfltns ^ri^ti. Staa iffe foag og foejenbe fom iuct, D^aar 3?erben^ mange Storme rejfe fig Cg jiife mægtigt ouer SovDcIioet, Cg tale ^ojt niifngtenbe tif big Cm, at tu maa for 3>erbena 9)?agt big boje, t>ié itu bu t)il falbe og fovgaoe, Cm, at bu ej maa tage bet faa noje lojeb faft vaa 2:voené.^(ippegrunb at ftaae. "Fim fremfor 2IIt bu luffe maa bit CJre, 9'^aar 35erben, fulb af fatffe 9iaab og Crb, 33il forff)olbe big ^oab 2lnbre gjøre; jret fom om 2(nbre nar biu 9tettefnor, $Ret fom om.^erren af 2(Ue. 33etCEnf, 2)et, fom ben Sne ftutte fan, ^an netop foae ben ^2inben til at falbe; oer (Skriften ^ar fm egen ^røoeftanb.

91 73 der tjerne fif fm egen 35ej at eget 2øh, font ben futbenbe [)ar og bu, ^eelt uaffeet af 3{nbre, 3)in 35ej, bin Jperre t)t( at bu ffa( gaae; S)o ^er an gif i ^orbeug (Sftjggebale, With fine Orb an ej gat) Slfle 6ob.^an tie, n ^an bob at tale, Su [lob $au at folge nteb. 53tet) benne S^vo big oeb nb«9^aabe giuet, Sleu ben bit fjertes faube (Sjenbont, S;a ftaaer bu iffe fuejenbe font iuet, Xa ev ber iffun St, bu fpln-ger om, ^un St, font er big vigtigt om at gfove, 9?aar SBerbenS mange (Storme rejfe ftg, Og er: at faae at f)ore ^Mh an, dor ftore ID^efter, oit meb big. Og ml benne Zxo big at)e, font Di SttTe trænge til, S)in 3)om oil mere mi(b og ffaanfom blioe, 9^aar bu bin isrobere gcerb bebiimme uil; 2)u mi ^ant tneget mere grit^eb ftjænfe Slil uforjagt at gaae ftn erreé J8ub, 3 ^oer en 9)?eningøforffjeI uil bu tænfe: S)et er en (Sog imettem l^am og ub!

92 74 3a, [tore 3eju! bu o fammcnbinbe SOicb 2^rocn, ^aaliek^,.^jævltgljcbcnc 23nnubl Oph)^ ntjiicr i fjertet inbevft iubc in, nt i ^riljcb tjene in bin l^tjer ifcrr fin 95ei, fit?ob ot tjenbe, Og ^raft til at fulbenbe i^obct meb, X\i \)\ f)06 2)ig, Ijoor otte SBeje cnbe, aoe inb til atigljeb og emg J^reb.

93 76 falme» aube i^q Skinger, ba uilbe jec] ile, (Suige ^jixrligfjcb, iiib i biu 5^ini; ^jem til bin ^^rcb, til ben euige.^dile, ^ort fra min ^itngfel og bovt fra mit Saon. 2lf, men fom Ormen jeg frtmab mig flæber, 5>ingerne ej funne folbe fig ub, 3t)nben, fom faft til mit fjerte fig futber, olber mig fjern fra ben lenenbe nb. DfJaor ffal, o erre, min.tillage faae nbe, S^aar ffol jeg 5tnfigt til ^2Infigt S)ig fee, D^^aar ffat jeg himmerige Saligtjeb tjenbe, D^aar ffol jeg glemme min jammer og SBee? erre, forbarm 3)ig bog ouer mig Suage,?U, t^i fun fporger jeg faa, 2;i)i af be bittre, be forgfnlbe age ^ar bu mig louet, ffal læbe fremgaae.

94 76 Zxt)tkx hib ^orfet, jeg fif jo at uibe: 3(lbrig for tungt bet bog oovber for mig; 5(f, tl)i jeg oeeb, bet mig baobcr at libe, (Smerten, o Sejué, mig brager til 2;ig. SRaax til forben mig tt)nge, S)a førft jeg krer at ^aabe og troe, 3)a forft jeg (ærer til 2)ig mig at tti)nge, 2)u, fom alene fan giuc mig 9io! erre, faa uil jeg mit ^oh ba futbenbe %nlt> af?5ortrtiftning til 3)ig og bit Crb; 9iaaben, af, 9?aaben jeg lærer at fjenbe 33ebft, naav jeg fnugeé og boje^ mob 3orb; ^jenber jeg 9?aaben, o, ba ()ar jeg 3?inger, SBinger, fom mægte at fore mig frem, grem, om enb ^jobet og ^erben mig toinger, grem tit ben euige greb i mit ^jem!

95 77 rengcn øg ^ubluuc. an foler fig ret fom eii farlig gtjr, %t ^aii fan [tljre be ftolte St)r; an fjorer ret fom bet ^ører fig tif, '^^aahc frem og tildagc, ^oorbau fjan Dt(; A^an fiialber meb ^ibffen: O, fee ^oor jeg hul" ^aa raaber Ijaii iib, ben lide 'I^^anb. goran Puffene gaaer, bet glemt ^ait f)ar, Sn Wilant, fom et Stag i '^oikxi ta'er, oer ang ^an utl inb paa urette 33ei; S)en Ittte 3)reng, ^an mærfer bet ej; 5>on troer, at ^ait ene ftljrer og fjorer, Tlin 9D?anben 53uffene fremab forer. oar ^an ej fommeii gobt forbi, Og oar ^an bumpet i, &r)\é 9Wanben ej ^Mhe fort f)am frem;

96 78 9^u!om l^an faa ftolt og fontøjet fjjem, Og raabte i 3)øren mgtigt til 2ltte: derefter 3 ffutte 3en.^iib[f mig falbe!" 3?eemobigt 93?oberen fniifcr beroeb; 2;F)i l^un forftaaer i fin ^iærligt)cb, 3{t 9??eget maaffee Ijan ffat gjennfmgnae 3 ^itjpt, for t)an uit funne forftaae: Om I) an I}oIber Xoi(cn, om ^aii cnb fjnrer, (Saaer 9D?aiibcn bog foran og S3u!fcne fører.

97 79 Jiftenfang 9leb bag.^ baler 53vænbenbe og (ue^eb;.^irfens fi)gge mig ^ufoaler mn i 2{ftuen ftitte ^reb. forbi mig fremab uben?arm, (Sj urolig frem ben ftriber; 5(ftneit er faa milb og tiarm.?ab, fom mig glibe gremab mob mit ^immel^jem,?ob mig ej i Sdigft og ^^uibe."pafte imob SDZaalet frem! ^ab nebbale, ^erre, raeb en faaban ^reb,?ab S)in ^irfeé greb f)ufba(e SiSfet mig i (Soig^eb!

98 80 tn ^nusdilbt (yufllen fobt 8oDer blobi 3 [in aae 9iebe; 3ftun jeg fom uilbfom "9^?eber om et (itle 2fjul. 3 oor i8t) Sntet $?l), 3ngen ^joplp jeg finber; og 2aa jeg bebft i forten 5D?n(b. ^ngen tneer 2:tl mig jeer, 3eg er fulb af '^piage; ifflon min egen Btijlb bet Dar, 2(t jeg ingen SBenner ^ar?

99 81 ar min 5Røft, 35ær ntiii S'roft, 2)u, fom uben 35enner tob jom icg paa 3orb fortabt 3 en nuu1 SfjiTrtovébagånat. erre nu 3eg jom 3)u 9}?tg mob forben bojer; agtelig jeg beber S)ig: Sag ben Oittve ^t'alf fra mig!" ipar jeg bromt, (gr ben S)u ueb i^øtte jeg bin nbbom^aanb, XoQ 3)n ^atfen af min.^aanb? alig greb S)aler neb 3 mit arme fjerte! gobtes ^^^aaffemorgen brat 5lf en morf ficrrtorgbag^nat?

100 ; 82 3a, ha og fatbt, 3efu, 2)u berebte teb mig i 3)tn j^a^f^*^ ej ft)nfe fan i ruus. (Snglc ijjcge fmaa ]iaa 35ejen til min 58oIig St ben enb libt jmnl og jeg fnib af ^;)aah Gngang i 9^at 9(abne.^immelbt^ren, Og jeg faaer for eoigt 2t) 3 ubg egen imme(bt)!

101 ! 83 én Cbriftens Oonu Sær ittit3, at ffjedte ret, 2(t!5)ommen albricj gliber let ^9 ff^lqtigt fra min ^cebe;?lt ingen giftig tnge ^olig i mit 33n)ft )g ^jærlig^eben bræbe. Tim bomme lanbbru; bomme ftart Og bog faa milbt, bet ^ub er [Uart ^or 2)ine at ubfore; ^or 3(anben bet mig tolfe Dit, 3eg albrig tjil faae 55ii bom tit 3)et rettetig at attib -Dommen ti)be mitbt, Sa maa jeg uerben^3ffogt og fnitbt 2)en ftore (Sanb^eb bolge; Og ofte btioer 2) ommen ^aarb, Ufjærlig, uben Sfaanfet, naar 3eg anb^eben Dit fotge. 6*

102 84 2If, evre, ^Sejen er iad jeg ^ernebe uaubre ffal, Og ben er foær at bane; 3)en er begroet uieb 2^orn og ^rot, ^9 JfQ/ jfg blider trut og mat 3tf gammel (g^nbeoane. sban bu mig SBejen, ^erre ( ()rift, 3^a ffal bet h)ffeg mig forwift S)et rette (2 )or at finbe; S)a ffal jeg fee, bin ^jærlig^eb SSeeb 'traab, ^Dor min flet intet ueeb, 2Ren famler om i SBIinbe. 2)a ffal jeg fee, o erre fjær, aa fænge paa, ^uab I}ift og fjer S^er ftnbe^ fan af Xl}ber og mine isoffenbe pao Sorb, Sit jeg forgfcmmer Dert Sif 9?ag Deb bcrcé :Oi)ber! Og I}ar enb 95erben nof faa ftærft Wm 9?æfteø fjerte brænbemoprft, 2)in ^jttrfig^eb ffaf minbe

103 85 W\Q om, at Rimtens ayjærfe ftaoer, Baa længe fom ^aité )ierte flaaer, af berinbe! ibejleb mig l?eb btn efltg 5lanb, 2)Q løjeg ^o\)m^ ^aarbe 5?aanb Og nt)e 33aanb mig itben 2^rl}f bog [futter jeg frimobigt g(ab og (et S)en rette rænbfe finber!

104 86 jeg tratr p;ui k clligcs < aiufuut yvah l)iitlper bet, at m ueb 33Iobet3 ibaanb Gr fntjttcb' fainmen, naar ej evren ''Xanb Qr fammcnfoiet oé paa ^orberig iøieb 33aanb, jom etoigt ej ojjloje fig! runbtonen et Crc^efter tjenbe maa, <Btal Xoneflang af Sammeiifpil fremgaae; S)et (Sanifimb, '^Manb ej finbeé i, (5r fom 2(ccorber iibcn harmoni. Og jtimgcn føler fig fom bunben faft, Og XaUn ffurrev fom en Streng, ber braft; :^en Xak, fom frimobigt, let og trctnger frem, f)oor STanben ^jemme ^av. 2)er ^t)er for fig er bunben og bog fri, oert jerte ^ar fm egen eget Snftrument, ^»i«fjenbte ^tjt) Ubtale fan ^ané ^ængfel og ané r^b

105 87 S)et (5ne ^æoer fun bet 5tnbet frem, S)et ele er et tjnbigt S^one^jem; SSel ffifter S)itr og a)?oi og Saftftag om, g}?eu f(art igjennem 5Ut runbtonen fom. S faabant (Samfunb jeg \aa gjerne 6oer, S)et er ^aa bet, jeg uibiter, at jeg troer. 3a, 33tobet S3aanb forft ret og binbe ml, gf^aar ^erreuå STanb bem tæt ^ar fnattet tu

106 88 il iintcrgjitkluu. oorfva ()ar bu bog bit 9?ami, $?iffe fine fan uiibcv (Sneen Ijoibe (Spire frem neb 35intertibel Qx bet ot^, bu gjæffe Di(? ^t( i>u, at m ffuke troe, 3(t bu bringer Sommer nu? Sil paa fromt bu ueb bit ^omme (Sige: 'i^n er SSintren omme!" 9?ej, Di bebre big forftaae! 3)et er (}am, ben folbe 33iuter, S)et er [)am, bu gjæffe nil; SBife f)am, I)au fan ej fue?tdet, om f)an enb oil true ^^of iaci barfft og ftrengt bermeb.

107 ! 89?iUe filte.qloffeblomft,?ab o Icere Itbt o[ big! 9?Qar forbi Og noar oor 2:ib 5?inter tommer, ^æx 08 gjcrffe Ijam fom bii 35ife l)am, f)m ^ar ej idjagt 2:il at fiie ^inete 53(omft; %t ben fjuibe ibfomftre fan oeb ^Bintertibe: 5^a I)ar bn ej gjæffet oé!

108 90 uggefiutg. 2i(Ie Sam, foo nu fobt,?uunt og goht bcr er bernebe; 3>uggen fhitter om big cu (iue ^uglercbe. Gngang ui( bu flqtje bort, Sort fra ipjemmet tit bet fjerne; %t, fuu faare, faare fort ^an bin 9[l?obcr om big Uixrne. ^unbe jeg fuu Icere big, 3nbeu 3Siugeu fig ubfolber, 2tt man Eun er I^Efelig, yiaax til nt man faft fig f)oiber. %l Dit SBerben ftæffe big, 9iammer bet mit SiRoberfiJerte; Xanfen blot opfi)tber mig 9}?eb en bl)b og

109 bu fmtler fobelig, 9{et fom Dtlbe bu mig fro ub bu ftge mig: ^aa^ i Zxo, og bu ffat ^pfte!" C>am t)\t jeg betroe 3)ig til, 3eg i Zxo ti(.<pam oi( bebe, 2{t au big beffjcrrme oil, ^aax bu f(t)der fra bin 9iebe. 3)a bil 2:roen <gæbeforu 5Seb ang SJanb mig [fjcenfet trobs 3?erben ffar^e 2:oru, 33eeb at ^olbe fig irtoe. 2)et ieg gjemmer i bit 53rt)ft, 5ulb af ^aah og SJJobergtcEbe, 3a, bit miil mig brogte 2;rnft, 9iu jeg mi ej mere græbe!

110 92 gaal)s- f;iliiu. Sif ^^lanb og ^ax\\> ffot?to frniigaae, 3)et l'iu, fom ffal til Saligtjcb opftaae. ^erre, m meb Icrbe gor 3)it?Iaft)n trctbe, gor ot benne pcrbe SRtt meb 3)Qaben6 S?ccbe Slanbené?iu fan faae! i?qb jtroené ctb, fom blioev lagt 3 33arneté fjerte nn oeb 2)aabené '^JJagt, grem tit ^ijfet finbe! erre, lab berinbe 9^aabefoIen ffinne, ), at ingenfinbe æbetornet boer! O, 3efu, ubs eenbaarne on, ^il bette litle ibarn 3^u paa oor 33on

111 93 9^aabigt 3^ig antage! hjælpe 2)jæt)ten at forfage Cg i Xxo at brage 33eien ^jem til 2)tg! 3a, fjæve erre, (ab bet [fee, 2lt bette ^arn ui fan [ilanbt S)ine jee, 9?aar og Sllttng ti)bcr: 2)ommebag frem6ri)ber, 9'?aar ber?tnffrtg (t)ber, Og Sin rnb fig ^evre, ^n- nor ^on! fvi)bev!

112 94 I fnlntt Siliit] fattcé ^^iill; o, Tu, foni fan jtil ^inniuluiin fovuaiib(e 5?anb, 2^11, ftove Sefug, gjor paaiu) et Segn jom ^i[t i ( anae S3t)! id?aqffoe, o.^crre, fporgcr 2)ii, Om jeg og fommer ret if)ii, 3lt, førcnb 33ri)Uupéuinen flob, 9D?Qn gjorbe Silting, fom 2)u bob! 9[)?an uben S^ooen SBaubct bax Og ft)ibte poa be tomme 51qv; 5n?an fpurgte ej ^uorfor, IjUortil? 50?en tceiifte: $erre, jom S)ii uil!" O, 3efué, ja, jeg ueeb bet gobt, 2)ien, af! bet gaaer faa jaare i'niaat; ^uii braabeuiiå begl)nbt jeg ar 5lt ft)ibe paa bet tomme ^ar.

113 95 S)et fan, bet Dil ej falbe tet, Æ»?iii ^aanb er fuag, min gob er træt, 3aQ ^ibct jeg til ufe SDZeget, af! tiljpilbe gaaer. 3)et fforter paa Saalmobigljeb, ubffjliubt jeg bljbeft inbe neeb, 2(t barret fijlbeé meer og mcer, )m enb bet braabcuiié fun [feer. 9?aar barret ttfe buubloft S^raabeii tf fe ubeu 95aTb; erben at)e fun beftaae 2lf a)?it(ioner 2)raaber fmaa. <Baa gin mig ha 2^aaImobigf)eb 2:it at fufbenbe 55ærfet meb, Subtil mit jertee bi)be Sraug (gfal ftiaes fulbt og fjcelt engang, 9Zaar ^jem 3)n fafbc uil bin ^rnb XW etjig ojtib feft fjos ub, ^p)}ox 33rl)aup Dinen ftrømmer 3)u tilfibft foroaret bar!

114 96 røens '^Til^rlir. Vlanr 2 olen ftiger frem i ;ft %ox ^i)iet og for?it>et, ^oer gugl nma taffe mcb ben 5)ioft, Soni bteo ben giuct. Og fuglens 2;Qf annammer ipan, Som I}aoer ffabt bene Xunge; Og albrig an fortange ffal fjunge. 3a,!?ærfenø glabe io^orgenfang uil gierne ^ore, 50?en 35iben^ Dioft meb Sorgens.^tang gort^fter og ans ^xe.

115 97 Og 5"i3fen, fom meb fjæfe 3fng in Xat ti( iib fvembringer, ^au bog mob ^yjet ^æue fig "i 3aa lette gwgteuingev! S^ii, forlange mi, ^t een Dor ang ffat (i)be, ^an i ftu himmel (pttev tu Og I)Dei- en Uo\t oit tt)be. O, (Sf)riften, bu ej jetter maa 3)in Probere Stemme lafte! ^an iffe bn ^an^ Sang forftaae, S)u moa ben ej fovfafte. 3)u Detcenf bet ha, Iab fan ej h)be, St taare!da(t ^afeluja ^an (gngte frljbe. Og 2)u, r)ui Sinb ev tnngt og ttixt, 2)u maa bet iffe annammer ogfaa bet, om flang meb Subefftemme. 7

116 98 Xen d)nftne 'Zxo paa aue inb (5j jætter jamme SDfJærfc, (Stipreéfen albrig hu\) eii finb, Cg ^ibni c en J?(rrte. O Sljriftnc, fjiiiig ba fjoit i G^or ^Der meb fin egen (Stemme: onimmmer ^uevt et Crb, $t)ovi ^aiiq 5(anb fjar t)jemme.

117 99 tn Skibbntiiu. J ^JlnUn og dut fonibeii Zxø^t Seg fibber beb en fremmeb ^^ft,.^er hk\) jeg (agt for 2lu!er; Og fun et fplintret, usfelt 3?rag 3eg [fuer, naar tut bliuev 2^ ag, 5if mine ftolte "IJIanfer! Dg ipalh't bfeu biu Sottefeug, 3JJtn fjæffe ut, min vaffe 3)reng! 2)n ui(be ^aber folge; 3[)?eu uore S^eje ffilteå ab, Sengang bn fif f«a foii>t et 58ab 3 ^atjet^^ falffc 33oIgc! 3eg faoneb' big faa tut og faft, SD?en af, bet mx fom fjertet braft, Xa bu hk\) fra mig retiet; Tiaa^ki, naar 3)agen nærmer fig, 3eg ffue ffal bit btege ^iig, gom op paa!?anb er breoet! 7*

118 100 3)?en tl)øl \)t>at er bet for en ^(ang? 3 fjertet toner bet fom <Sang, ipoab er bet for en 'Stemme? Wm min raffe 3)reng, St ^fid bleo ej bin 2ottefeng, 25eg fan bin 9ffoft fornemme! Snart ^oiler drengen i t)ang gaon Og nrt:dncr (jam ucb gabernaon; Og ^eggeé ^ytxuv boje Sig f)en mob 5»am, fom ffifler a\> gor ret at gjore falig glab, ^or ret at fammenfnje! 3o, erre, ftaac oi enb fortobt SSeb fremmeb ^i)ft i Sorgcné dlat, 3^n eengang uil o oife, at Sn fan magte Xoh ^an brage frem af Xibené au ^2(lt, I}uab m ber forlifte!'

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

t>e Bet)ftc 09 ttpeftc

t>e Bet)ftc 09 ttpeftc t>e Bet)ftc 09 ttpeftc i i8ir. Samfcf. (rt>ft pg fprragf af 21 n 6. flere Sannift(Jræi>e Jto. 46. famirw Sfefc 28r -. otter dansene ovtmcfce cftcc "Vu fom nebfjeg fra bct $ o j e " ;..... 8 >.»ab er paa

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB

CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB 0041318 $ S- #attfen (Efter ^orfatterené Set famfefce cg utgisne»et $. j. Utjegaarfr..* m O ** a -» '? ^AAAftAAAA AV v '/ trc Sc jroar 'é 33e»jljanrel. 1S52. 5:-: i:-:: Digitized

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

"ild(dlmr(l^ld0(r0 ) i a t e r 0 öc r t e r ^tofttiffe Sfrifter. @etogt^t)mbe S3inb«A 1 0 1^e II 1^a n m ^a Itittorrfitftdbog^anblfr Jin^. Ar^. 9^0 Sorlaß V 1852. atnleöe 3)igte. gemte 33mb: Siftbc 5)ffl.

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere