n ung ^one ^tmoittv. cnc ^ne. r\ S)»)erfat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "n ung ^one ^tmoittv. cnc ^ne. r\ S)»)erfat"

Transkript

1

2 "/O/^.

3

4 <^(

5 n ung ^one ^tmoittv. cnc ^ne. r\ S)»)erfat

6 Digitized by the Internet Archive in 2010 with fundirig from University of Toronto b r 1 i' 1

7 ivlbriq f!a( ieq glemme t>e {)efti9e 33et>ægeIftT, for ^t)ilfe i'eg j?ar et 35i?ttc benne 9kt, fom jeg, om feg tor ftge, tilbragte i et 6(09^ fornuftigt 2)elirium. nart gif jeg meb ftore (Bfrict op og neb i mit dammer, fnart ftanbfebe jeg plubfelig for at fncefe neb og opfenbe brcenbenbe 53onner; fnart greb mig en afftnbig Iceoe, gouifer af uenbelig i;ffe, golelfer af rolig, 3eg r>ar ^'»JZober! 9Jiober! gorubanelfer om min afgubifle øm^eb for bet ^cefen, jeg bar unber mit^ierte, opfteg i mig veb benne berufenbe!ianfe. 3eg funbe iffe troe paa faamegen!^i)ffe... jeg Vreéfebe meb ^eftigt)eb begge mine.^ænber mob tnit 33ri)ft, fom om jeg 'i>uu forfiffre mig om, at jeg enbnu leocbe. 1*

8 2)et forefom mig [om om l^ttert af mit i^jerte^ Slag fulgteé af en fagte SBanfen; bet»ar mit 53arnø fjerte ter banfebe! Wt 5Barn mit Sarit! 3eg funbc iffe blive træt af at gientage biéfe foftelige,»elftgnelfeérige )rb. 3eg falbte ifiad bet, i min Serufeife otters?»celbebe jeg bet meb ^icertegn ; jeg f^éfebe mine egne,^cenber! 3eg lo høit o»er bet lille 53æfen! (St >iebuf efter brob jeg ub i 5!aarer... men biéfc 2!aarer giorbe mig gobt. Sloffen ttar, troer eg, to eller tre om 9J?orgenen. 3)et forefom mig, at bet fattebeé min S^^ffe paa?piabg; at eg maatte fee.^imlen, for at opfenbe min fromme ^af til ub. 3eg aabnebe SSinbuet; bet»ar en beilig (Jfteraaré;: nat; «g)imlen»ar faa ffjon, faa reen; man ^orte itu ben fagtefte S^b. 9?unbtom ^erffebe bet bunfle 9J?i)fterium ; firmamentet»ar befaaet meb 9J?iUioner funflenbe Stjerner. 23ag en f!o»begroet ^oi ficg 3)kanen op. 2llt inb^i)llebeé i Pené blege Søl»flor Sfo»en og Slottet. ^ludfelig reifte ftg en fagte Suftning og f»ce»ebe gjennem 9fiummet font et tungt Suf; i>expaa bleo Sllt ftiue igjen. 3eg faae en»i6 S5et»bning i benne paafalbenbe ^»iflfen, ber forftj^rrebe Stilleben et S)ieblif, forat

9 ben paafølf^enbc ø?ong{)cb hinbc fi?icé faamcgct b^bere. 2)et h;fteé mig, fom om ben fibfte ^lage uar unbflu))pet mit.fjerte, og mit Sit) for gremtibett ^(t>e glide I)en i uforfti)rret greb. %ov fi^rfte ang ftden jeg foltc mig 3Kobcr, fiben jeg (e»ebe bobbelt, tænfte jeg paa mine ub* fianbne SiDelfer. 3eg futide ru&mc ower, at en org ^a\>bc funnet fuc mig, ber ramte mig alene. SfJaar jeg nu tilbagefalber benne uh)ffelige og iiuige falige 5(ften, ba jeg paa eengang bfeo mig 4)eioil)ft, at ontrau par mig utro, og at jeg»ar ^JJJober, forbaufeé jeg oper ben bpbe, ube{!ripelige ajzunter{)eb, ber banlpfte be brænbenbe lpaler, fom <nbnu for fort fiden l)apbe martret mig faa grufomt. 3eg funbe iffe betpiiole, at ontran ^atsbc be* braget mig, og bog nærebe jeg fun milte S^plelfer mob Ibam... en grænbfeloé Operbærelfe. 59iin SSgtefæile ^apbe operlabt fig til en flpgtig 3^ilbpielig^eb ; Det Par en pagl)eb en geil; men ijaw Par ^ater tii mit 53arn; ^am!)apbe jeg at taffc for be n^c f)immelj!e ^Ji^Ielfer, ber gjennem* lirummebe mig.!l)i6fe!ianfer pafte en ubef!ripelig Ømfjeb og «!^engipen^cb, Stgtelfe og Jlafnemlig^eb f)oø mig,

10 6 font tivcvun tilftebebe mtc] QSiffte cffer 9J?ob til at antlage oiitrau fov {)an5 tidlic^ere ^eiltrin. «^»at)?^remtipen anfltf... o, gremtiden! 5Ru frtjgtebe iec ben iffe mere. X^en Dpbacjelfe, jeq nu!ulbe mebbcfe mitt 9)?anb, ftffrede miq om enb iffe!)an6 ^{cprlic^:* ()eb, f)an3 ubcluffeube Dpmærffom^eb 0(\ Emf)eb faa bog en»i^ fjærlig, Retlig ^vlding i alle gorf)olb. 3a bet»ar 'OJJeer enb et ^aab etter en ølab 5tne(fe, f)»ormeb ieg tcenfte paa ^remtiden fom fjoget, {)»orimob fe(t> ben forf»unbne og faaofte begræbte S^ffe i (S()antill9 maatte forefomme mi<j bleg og fo(b. 3a, jeg nærebc en faft, uroffelig 31iftro til ^^rem^«tiben... en 3;iltro, ber udfprang af ben ()ettigfteaf aue gubbommelige og naturlige golelfer. 3 bet Øiebllf, ^»ori ontran»elftgnebe og f)elligebe min ^'iærligl)eb... rilbe bet t)atie»æret ubébefpottelfe at tt)i»le om?^remtiben. 9JJob Urfula folte jeg fun en»ié j^oragt, en SD^ebliben^eb, ber fiffrebc ^enbe 53effi)ttel 'e. Wn (Bfinfpge»ar nu for foag til at jeg funbe ære f)enbe; i ^enbeg elffab fnnbe jeg iffe længer nebværbige mig til ^ab. 3eg f»oe»ebe i ^uiere pbærer. D»er6e»iiéss ningen om min Dver»{?gt o»er Urfula»ar faa ftor.

11 at bet bleti mig umuligt at o^ftihe eit ammentig* nfng mcuem mig og f)enbc. gor i lang Xib [piuebc et frii miil om mine Sæber, ba bet faldt mig inb, at jeg enbnu igaar baobe miéunbt ^enbe ben?)nbef I)Oormeb jeg faae ^eiibe ride miéunbt l)enbe l)enbeé Sianbé glimrenbe Sp. 3eg traf paa fuldrene, ba jeg tcenfte berpaa* 3 min ubegrænbfebe, men æble tolt^eb rørte ben ftaffelø ^one mig, [om formobentlig iffe ^at)bc funnet mobfiaae fin 3!i(bøieligbeb til ontran en!iilbtjieligl)et), ^»ié uimobftaaetige 9)iagt jeg feb fjenbte. ~ tænfte ieg ^..^rilfen dptjaagnen foreftaaer Urfula efter en faaban IDrøm! 3eg minbebeé»or S3arnt)om, oort tibligere 5Senffab» S^ffen f?aber faamegen 3)?ebfuilelfe, at bet gjorbe mig onbt for min (Soufine. 3eg lot^ebe mig fel«, at jeg»ilbe bebe ontran om faa ffaanfomt fom muligt at»ifc Urfula Umus^ Iigf)eben af at l)un funbe blm længer i)06 oé; jeg»ilbe iffe grufomt feire min ^Iriump^.!Det tilte»ære umuligt at beffrioe ben 9le»olution, 2J?oberfølelfcn frembragte i min 3beefrebå; altorlige^ tunge, næften ftrænge 5!anfer bleve falbte tium i benne 5Rat, fom forberebe ^UJoberenS '*

12 8 Sfanb og «&ierte til be Retlige pligter, l^un jfulbc iagttage mob ftt 33arn. ^it)tl( f»ag, bli), reftgneret^ f&uc jeg mig plubfcug ^arafteer faft, mobig: ubé ^aanb ^oldt mig. 6n n^.^orijont aabnebe fig for mit SBlif; bc franfer, ber omfluttebe min Xiloærelfe, f^nteé at fnufeå af be?^or^aabninger, SJloberfuIelfen inbga\> mig. 3 bc tre Drb,,mit SSarnø )pbragelfe^ laa en 3Serben af n^e jj'jwfer. ibt efter (ibt breb 3)agen frem. Wlin ftirfte Xanfe uar at mebbele min SJianb SWt, og»eb benne uventcbe SSefjenbcIfe foroanble l^ané ^u(be til 3;i(bebelfe ; men fiden befluttebe j[eg at joxf l^ale min 31riump^, for at nt;be ben bebre. 3eg fulte en»ié ^enr^ftelfe»eb ben Xanfc: 9Seb et )rb fan bu inbg^be ontran fturre ^i<xxs lig^eb til big, enb ^an nogenfinbe f)ar fult før f)an, fom enbnu igaar forglemte big for en anbcii lt)inbe. Zv\)Q, ^»ab gremtiben angif, morebe bet mig at labe SJJinbet om mine morfefte 2)age foccbc forbi min 6iæl. 3eg tænfte paa be 50^enne{!er, ^»cm et Unbcr^»(?rf frelfer fra garen ^oorlebeé be fra be

13 9 ^lipjjer, )paa!^»i(fe be nær l^attbe flranbct, fiirrc paa Slfgrunben, ber truebe meb at ojjfluge bem. (Jii bi;b, qt)ægenbe lummer afbrob mine Xanfer. 3eg toaagnebe filbigt; min ftaffelé SBIonbeau ftob befi^mret og forgfufb veb mit Seie; min ^um# tner»ar iffe unbgaact f)enbe; men f)»or flor min Hittib enb»ar til J)enbc, f)a»be jeg bog olbrig i l^enbea ^^ao^ur gitret et Drb, ber l^a»be funnet «nf(age oniran. mt Slnftgt ftraalebe faalebeé af tebe, at SBIonbeau forbaufet ubbrob, ba l^un faae mig: 9JJin ub!.^oilfen ^\)ih er ble»eu 2)em f)ef!iæret, naabige?^rue? 3eg forlob!dem iaftes faa nebflaaet, at jeg ^ax tilbragt fjele. ^Ratten i S3tJn og ^^aarer!'' Dgfaa bu, min gobe 55lonbeau,»il blittc»an»ittig af læbe, naar bu erfarer... men fr^nb big! falb paa ianxt)l... 3il!.''.. t^err 93icomten l)ax allerebe forefpurgt fig om ben naadige grue5 33eftnbenbe..» bet amme f)ar ^err og 9Jiabamc e(()erin. 3eg f»arebe, at!i)e ]^a»be tilbragt en flet 9lat, og bet fi;nteé at for*«urolige ^err 33icomten...'''' r,^aa f!pnb big bog!... ^ent ^am!.^ent ^am!... 3eg»il trefte ^am!''

14 10 53(onbeau gif. 3o mere bet Øieblif nærmebe jig, ba Uc^ ffulbe gjenfce ontran, befto ftærfere baiifebe mit»^ierte,^an Tom. 3eg fanf qræbenbc i ^ané Strme. 3eg»ar iffe ifjanb til at frembringe et eiiefte Drb. ontran tog feil; ^an anfaae mine 2'aarer for!iegn paa (Smerte. llbentoi»( troebe t)an, jeg I)at)De feet,!^t)oriebeé f}an om Siftenen omarmebc llrfula, og at jeg var i?5ortt)it>ielfe beroi?er. 3 fin gorlegen^eb fagbe I)an 3eg beber 1)em... grccb iffe! 2)om mig iffe efter finnet!''' //3eg græber af læbe!... ontran!det er Icebe! ibetragt mig engang! '' xaahk ieg-, 3 8anb{)eb!'''... fagbe l)an...,,3)ette miil benne (cede, ber affpei(er flg i alle 2)ere5 Zxctt... a«att)irt)e! ^^ah mener 2)e?" D, ontran jieg t>eeb ^It, og jeg ti(gi»er 2)em 5llt. 3a, 3eg faae, I)r>orlebe^ 2)ereé 2lrm igaar omfli;ngebe Urfula paa ^au fonen... eg faae, ^oorlebe^ 2)ereé Sæber berørte Urfula^ MinX)l 9?u, jeg tilgiver!i)em f)»jrer!de, ontran? Seg tilgiver 2)em, forbi!l)e om et S^ieblif vil ^so^h 2;cm felv bittrere, enb jeg

15 11 funbe t)a»e babfet 3)em... forbt 3)e t)i( fnæle i <Sti^yet for mig og btnifalde mig om S^aabe!'',/ 9J?en flig mig bog, 9)?at{)ilDe..." gorftaacr 3)e mig iffe?... ontran, gfætter!de bet iffe?... dki^ 2)e betragter mig m<t> frccf... 2)e troer maaffee, jeg hav miikt min gorftanb! 9Jien nu er bet mig, ber bdv tebe om Jlilgioelfe... D, min ut), forlab mig! tl)i bet er utafnemligt at tale om en faa ^ettig S»ffe ubett meb ftræng 9Ibor. ontrcin!''' raabte jeg og greb min 9J?anbé ^aant> jlnat neb meb I)ar»elfignet»or gorbinbelfe... 3^9 er 9Ro6er!'' Dl 93?it ^aab l^a\)be iffe ffuffet mig! on* tran'^ 35Iif»ibnebe om ben fobefte?^orbaufeife, bett h)befte en»3ieb(iflig tudfen trtjffebe f)an mig meb fi}rig Øm^eb i [im Slrme; 3^aarer... be enefte, jeg enbnu f)at)be feet I)am utg\)be»celbebe ub af \)ai\é Øine ; f^an betragtebc mig meb ^icerligf)eb, meb S^tlbebelfe, nceften meb S^rc^^ //^a!* raabte f)on, ibet f)an :preéfebe mine ^ænber mellem fine X'U l^ar $Ret,?5?at^ilbc! ^nælenbe for bine ^^bber t>i( jeg bi^nfalbe big om migirelfe, bu ceble ^one, bu I)er(ige fjerte, ba i^immeljfe 93cefen! Og big funbe jeg frcenfc

16 ! 12 i>ig, ben blibe, fagtmoblcje SJJat^ilbe! O, cnbnu cnqang, tilgb tilgb mig!''' 3eg fagbe licj jo, min ontran, min GIflebe, at bu t>i(l)e anraabe mig om 3^i(git>elfe! 9J?en net, nu fan i'eg iffe tilftaae big ben... 3eg maatte i faa l^alt) tcenfe paa ^rcenfelfen og nu røinbeé jeg ben iffe mere!'' //Sif, 9)?at{)i(De, jeg»ar brubefulb!'' fagbc " ontran og betragtebe mig»cmodtgt ^,9}?en tro mig, bet mx blot Ubetænffomf)eb, Setftnbigbeb ; mit fjerte, min ^icerligbed, min SCSrefrygt ti(f)orte 2)em blot 3)em. 9?^e pligter ubforbrebe et n^t io... og 2)e f!a( fee bet, min (Slffebc ^eg j!al»ife mig min nw St?ffe»ærbig. 3)e er nu ti(# «t f)elligt 5Bcefen i mine 2)ine, ^JJattjilDe! '' ftiiebe ^an og fi^^fede min ^aanb meb SnDcrlig^eb,,D, tro mig! 3)ette 5ieblif opffarer min - jcelé SSlaxk ; afbrig!^ar ieg»æret mere o»erbeinifi <cm 2)ereiS ^Bærb eller min egen Ibærbig^eb. 3eg lilfdcerger!dem,?otat^ilbe jeg elfler 2)em liben* jfabeligcre nu enb i ^ine ffji^nne!dage i (Sbantillt), fom De faa trofaft l)ar begræbt, min ftaffelé ^one 3cg taler nu ligefom!de... ligefom 3)e iffe fan tilgi»e mig ben ^rænfelfe, jeg f)ar fort»olbet 3)em, forbi 2)e ^ar glemt ben: faalebeé fan jeg iffe bun*

17 13 falbc 2)em om S^aabc, forbi jeq iffc fan troe, at jeg noqeiifuibe funbe frænfe 2)em/' D, ontran!!det er 2)ereS fjerte!dere^' procj... bet er 2)em felo ; jeg fi'enber 5)em igjem SD, min mig ^raft til ot boere bennr Sijffe!'' 3a, SKatbiibe, bet er mig, bin ^en, biii tro*; fafte 93en ber albrig {jar foranbret ftg.. nei' albrlg, bet tilfoærger jeg big. ^^affet»cere bu, jeg»ar faa h)ffelig, \aa tilfrebé, at jeg iffe (a:nger tænftc paa ben 2i)ffe, jeg f!i)it)er big ligefom man glemmer at tatk n'o, naav ^mt ^enrinber og 2!i(freb6t)eb; og»ar jeg ogfaa unber* tiben (unefulo og egenfinbig, faa oar bet bin <Bt^U>r bn ^jære! 3eg lignebe bet forfjælebe Sam, fom SDioberen i ftn afgubiffe ^iærlig{)eb albrig ffiænber paa og for \)mé ftorfte gei( t)un fun ^ar et miii eucr btibc goreftiuinger. )g beéuben... bog '^d/' tilføfebe ^an meb et rtjrenbe Ubtr^f ^d\ 3eg Bil iffe foge at unt)fh}lde mig ieg»il iffe bijilge min Uret... jeg rar egenni)ttig, I)aarD, ligegt}lt)ig, utro jeg miéfjenbte bet {)er# ligfte SSccfen, ber aanber unber Solen. D, ^idjas* tl)ilbe! 3cg fnjgter iffe for at ubmale ben fuunbnc Zir> meb altfor morfe garoer.,. gremtiben ffat luttre mig!'''

18 14,^ ab oé iffc tak mere berom, ontran.. Sab oé tak om t>ort 33arn! a)?edbeei mig 2)ereé gori)aalminqer! O, Ijmlfen (ccdc! ^t>i(fett Si)ffe! S3lioer bet en 2)ren9, Iwor manbi,q ffjøn t>u \)a\x iffe Miye! S3Ut)er bet en ^ige, l)ttor for* tn)llence ^t^or i)nbig!... JQan mi faae 1)ereé 5ine ^mi»il faae 2)ereé 8mii(, idereé jfjonne brune < aar, eu litte i)xiix> ^alé, og ruber i be fmaae, buttebe ful^re!... Sif, ontran! 3eg er faerufet, jeg er afftnbig!... 3eg vil iffc funnc oppebie 5iebliffet! '^ raabte jeg faa naiot, iffe funbe bare ftg for at fmile. Zal", fagbe ^an umt,,gorctræffer 1)e at op{)olbe Tiem ber i nogen Ziti, eller at venbe tilimge til H^^riø? 3:al, «?atl)itbe! Sefal! 3 eg bar ingen 5Sillie mere!"",/loertimod, min 33en, 2)e maa baade ba^e SSillie for 'Dem og mig; t^i jeg fan fun nære en cnefte S^aufe 5;anfen om»ort S3arn! 3eg ml iffe bue til ^^nbet end at bænge oeb benne ene 3t)ee.'' /,2)a 3)e ooerlaber bet til mig, t)il jeg ooers^ (ægge, f)v>at ber fan oære mceft ^aéfente... jeg vil oære forftgtig i Den S3cflutning, jeg fatter.'',/sllt er rigtigt, 1)M\)!De beflutter, min 5Sen! «.. 53ien, iffe fanbt? 2)e i?il i)dkv iffe glemme at tage ^enfi;n til»ore pecuniaire gor^old? Z\)i

19 15 t*i maac bære os fornuftiqt ab»i ere iffe alene nu»i maae fra nu af tænfe paa von 33arnS llt)ftt)r.. ben JTib, bt>ori»i lc»e, tager faa grue^ lig ^enfi)n til ^enge... 9tigbomnu'n er nu en t»æfcnt(igere 53etinge(fe for?v)ffe enb fur. ^a\) oé o»er(cegge, min itjarre, I)ttor(ebeé v»i htift funne inb* f!ra;nfe oor.^uuet)oibning!^',,«bi yil forfi»ge bet, 3J?att)ifbe!!De \)ax 3tet. ^wilfen?^ffe at ombytte en triviel, un^^ttig?urud meb en rcrenbe Dmforg for bet ^i^crfen, ber maa t^ære o^ byrebarere enb 5ilt i ^^errcn! SD, aldrig l^ar»or JRigbom funnet gjore 05 (rf feligerc! '',/9J?in igen, naar jegtænfer paa, at et^i?ert 6at?n, V)i paalægge oé, Ugter til at fiffre t>ort S3arné il5clfærb frygter jeg for at bliye gierrig.'^ ^,55eroIige Xem, min (^Iffebe! 3tg foler bc?)](igter, ber paaligge 06, ligcfaa iettendc fom 3)e» 3eg»il ingen untbrage mig.!denne Hilat bar og# faa foryant'iet mig, 9J?atf)i(t)e,'' - fagdc ontran meb ube!rirc(ig {SI TDærj;igl)eD. *g)ané DrD»ære oprigtige; jeg fjenbte Ijané 9J?ine got)t nof til at fee and^eben og 9ti5relfeu afpræget beri. 2)a ban ber»ibnebe mig fm 5lnger over at bat)e frænfet mig, i)\)tktie \)aii iffe; be letftudigfte ^jer^ ter, bc baarbefte (lljarafterer forsanbleé ofte paa en

20 . 16 I)erng 5}^aabe. ontran»ar tftanb til at nære bc ablefte g^øldfer; f}an»ar iffe onb, men migreriet liattbe forbcercet ^am. 3a, jeg troer meb S3ié^eb, at min 9J?anb i bette 5ieblif»ar mig ben amme, I)an {)a»be»æret mig i be furfte 2)age af»ort C(Sgtei!a6. 3eg»ar faa o»er5e»iift berom bet forefom mig faa na* turligt, at min SJianbé flijgtige Xilbøieligfjeb for Urfula plubfelig»ar forfounben, ba jeg betroebe I)am min S^ilftanb, at jeg, uben ben minbfte gor* Iegenl)eb, giorbe ^am bet purgømaal,,sstin SSen, I)»orIebe6 faae»i nu Urfulo bort?" tubfenbe o»er bette nai»e piirg6maa(, tebe ontran mig røbmenbe betrag* 2)e unbrer!l)em o»er at f)i5re mig tale faas» lebeé,'''»ebble» feg fmiienbe,, og bog er 3ntet im))iere, f!j'onbt jeg nu langtfra ncerer nogen finfyge eller nogen SJfffi? for I)enbe bet I)ar jeg iffe Xit) til *,. bertil er jeg altfor I»ffe(ig. 2)c»ar coquet imob ^enbe I)un»ar foielig imob!dem; bet tifgi»er jeg... bet»ar Ungbomébaar* f!aber, fom 2)e atlerebe f)ar glemt igjen, min (SU ffebe. 3eg onflfer fun, at 2)e, ber bog fan bi)be o»er faamegen 3^aft og Stanb, ubfinber et 9J?ibbef til at bortfjerne Urfula uben ^aarbl)eb og utm at frænfe ^enbe for bijbt ; t^i jeg hn ilk anbet enb

21 " bchagc ^eube... 9)?na Tcc l^uii ciibog et ^imit f)ax bildt ftg tub at 2)e elltebc Ijenbe/' ontran faae forlegen ub; [)an f^ntes nep^e at troe, f)t»ab I)an {)ørte. gftet et S^ieblifa 3!aué^eb ubbrob F)an ~,,,^oor op^ijict, CEbetmobig! D, eg»ilbe»are ben enbigfte af alle 9)iccnb, f)»ié jeg nogen;; finbc funbc glenune 2)ereå idpførfet»eb benne Mf rig^eb! 3a,!De ^ar Diet, 9J?att)ilbe, jeg»il labc biéfe Ungbomébaarf!a6er fare, fom bet fcimmer fig nttg.!i)ereø Souftne maa rctfe, og bet inaxcft muligt itk forbi eg frijgter for at muc i min S3ef(utning, mm forbi vuet a] I)cube funbe blit>e!dem )>iiuligt, naar!dere6 forfie læbcérnu^ er forbi. -"' itiære fbm 2)e fjenber mig bebre, mh jeg lienber mig fe(t). 5laar ^e 5?ibfte I^Dormeget jeg I)ar libt for I^enbe6 fi^ib... men ftiuul ontran! 23i»il iffe tak mere berom 5nt er nu forglemt. 3)et»il»ccre Urfula let at beftemme fm 3Kaub til at forfabe 9}?aran... ^an fjenber ingen anben 3SiHie enb l^enbeé. Men/' tilføiebe jieg g\>fenbe ^»ortebeé»il 2)e bære 2)em ab meb at bringe UrfuKi til benne SBeflutning?'' reentub. ^nkt er fimplere ; ieg»i{ [tge l)enbe ((t gj?(itl>ilbe. IV. 2

22 18!De»U fige f)enbe..." 3eg t>il ftge l^enbe, at 'oi SSegqc Ijatofce tjanblet uben )t»er{fl?g at {)un l^ar [at ben bebfte 5D'?anba, og jeg ben ummefte, ^erligfte ^one^ 3ftoIlgf)eb ^oa ^il. 3eg i>i( [iqc l)enbe, at \)cr liforftgtigi)eb ^at»aft!l)ere6 5D?iétanfe, og at jeg iffe fot Slberben»Ube foraarfage 2)em ben ringef^e ^mmer... og enbelig»il jeg bebe f)enb om at be^cege fin 3Kanb tit at forlabe oé." 3[eg taug et Øieblif ; trobé min XiUib til on# Iran'g ^Icerlig^eb og min jotterocegt ooer Urfula, t»ar bet mig bog piinligt at tænfe \>aa, at min Wtan'o enbnu ffulbe ^olbe en Ijemmefig 6amtoIe web min Gouftne. 3)cnne 31anfe oafte paani) min bele finfwge. 55e»æget fagbe jeg til ontran,^%ox at be? fjemme Urfula til at reife, maa 2)e t>d bebe fienbe om et SJenlte^t^ouø?'''' 9?aturligv>iig/'' ontran! 3eg maa tuftaac, bet er mig en gruelig Svante.'' 5?u, faa maa jeg»el befibbe mere SWob enb 2)e/' fagbe l)an fmilenbc 5}?cn oi l^ar bog intet anbet 9)?ibbel, min ftaffelø Wlatl)ilW //3eg»«eb iffe /'..

23 19 //3eg»o^^r iffc at foreflaac 2)em, fe!» at tak meb 2)creé (Joufine /'.. ^, 9?ei bet»ilde (jiuire mig ondt bet fifler jeg. %xa min ibe»ubc et faabant 9taab frænfc ^enbe bittert; jeg glemmer iffe, at f)un l&av»æret min ^eninbe min efter/' y,^a, men l)'oa'o f!a{ vi giøre? 3cg»ilbe ffriue t)cnbe til men td er far(igt... 2)eéul>en git)cé ber tufmbe 'Zm(^, fom man fan fige, men iffe f!rtt)c,. 3nbiienbinger, fom man fun fan kft^are munbtligt, eller fem ber bog ubforbre^ en lang (Sorrefponbence til at gjenbriye." 6fter en temmelig lang S3eta:nfn:ng ti*an glæbeftraaienbe. O, 9J?atl)iIbe! ^mlfen hjffeh'g Sbee! Ønffer 2)c et bobbett ^mié paa Oprigtig^cben of mit 5nf!e, at faae Dem til at glemme t)m.^ummer^ jeg i^ar foraarfaget 2)em? ^ttorlebeg bet?'' 6fjult et eller anbet 6teb, i)x>ox\xa 2)e fan [ee og f)i?re 5llt, ffal 2)e biraane ben amrale, ber l)ar faameget SJJartrenbe for 2)ereø 6finfi;gc/' ^Slf, ontran et faocant Sesiié.. Z' 3nbel)olDer Sntet, ber fan ffrceffe 2)em. got min bi^re&are 9)iatl)i(be... Si?g»il ftge 2)cm 2llt, betroc bem Sllt,,. 3eg»il xmc o*

24 20 (icjefaa aal)cnf) ertig, fom 2)e er (Ebelmot)ig; jeg ml f)at^e Tloh bertil; t^i jeg er 'oié paa, at miit oprigticie Sefienbelfe t)il oetage 2)em 2)ereé otters^ fpæiibte i^ri^gt. 2)e»il inbfee, at jeg»ar mere ubetceuffom og uforfigtig, enb egentlig jl^lbig.!de»il erfare, at Urfula iffe om l^mt enb»ar coi* quet imob mig, og jeg :paa min ibe ooerffreb rcenbferne for bet alminbelige (galanteri bog iffe bef)i?»er at robme o»cr et aloorligt, ubobeligt geiltrin. 9?u. ja igaar omflwngebe jeg fienbc fpogenoc meb min 2lrm jeg»ilde omfarne ^enbe... jeg»eeb, bet»ar en utilgioelig 2et}lnbig^eb if)»or»el»ort lcegtf!ab6fort)olb maaffee fan unb;* fhjlbe bet/' y,dq i 9^ou»raij, ontran?.. /',,3 9flou»rai?»ifie jeg Urfula, ligefom f)er, bcit. )pm(erffoml)eb, man»ifer alle fdamer... jeg fagbe l)enbe, at ^un»ar elf!»ærbig, og at bet t>ilh»cere mig en færbeleé Icebe at fee fjenbe i>o6 o3... ^un optog biéfe alanterier meb S^oquetteri men (eenbe, uben at fee noget Siloorligere i bem, enb i^»ab be inbe^olbt bet fcrfiffrer jeg 2)em. idet er mit Ijele (^friftemaal. (Snbnn engang, Tla* tpbe tilgt» mig!",^5!»ertimob/ min SSen jeg taffer!dem for benne S^ilftaaelfe; ben beroliger mig. ^et er bebrc

25 21 at fjeiibe ( antif)eben, om ben cnb er nof faa fi^r^e* lig, end at fiemniane (SfrcrffebiKeber, t>er ofte ere langt yærrc ciil) 3SirfeIigl)eben." 3)Zatl)tli)c! 3ffu tilfyærger jeg Dem»eD min SSre»eb bet!di;re()are 'te, jeg eier paa 3orben,»eb!Dem felo at jeg»eb benne (Sammcnfomft nteb DereS Souftne»il tak til f)enbe med.^iertet o^)fi;lbt af Xanfen om!dem, om 2)ere6 ob^eb, 2)ere3 ^belmob... at jeg iffe ))il fige et Orb, uben at tænfe paa be 2!aarer, font 2^e, l^tmmeljfc SBæfen, f)ar ubgijtt for min 6fi)(D. 3eg tilf»ærger 3)em enbelig, at ben fli;gtige 2:iI6oie(ig^eb, jeg l^at firiftet, er bortbunftet for bet f>euige, mægtige Saanb, ber nu fmjttcr o5 faftere til binanben. DJiat^ilbe! 3eg»ilDe»ære ben Uoærbigfte af alle S^Sgtemcenb, l)x)ié 2)ere^ 3:;ilftanb iffe»ar tilftrccffelig til at an^ kfafe 2)em tit min bi)6efte SGrefri^gt og min i)m=«mefie Dmforg. Zxo 2)e mig, og bioaan uben ^r^gt benne amtale. 3eg er fiolt af at beftifc CDem, at jeg ibetminbfte fan bjjbe for ben %til, jeg l^ar fcegaaet." ), i'eg troer 3)em, ieg trocr ^Tem, min eljtebe 9Sen! 3eg»il folge 2)ereé ^aaf)... jeg»il f)a»e?d?ob til at Uftaae benne ^ro»e." Xaf 3^af, min SKat^ilbe, forbi!de gi»er, mig Seilig^eb til at retfærbiggii're mig; men jeg»il

26 22 ittif 2)e f!a( bære ben ringcftc Xml; jeg»eeb^ Æicrr(iqf;cbcu fatter let Wi^tcmU... ^e vilbe bofj nmaffec fole 2)em friftet til at troe, at jeg I)a»t)c gbet Urfula et Sin! om..." mig!" f,d, ontran! ^t»oricbeé bebømmer 3)e ^d, nci, min ftaffcl^ 3)?ati)i(be, lab mig ^attc min ^illkl 3io friere, oprigtigere og mere uv»entet rftæringen f'ommer, befto mere tilfrebéftillet»il 2)e føle 3)em. 33cfal 33Ionbeau oin at bebe 2)ereø oufmc fomme inb til 2)cm! 2)e ffjufcr 2)em I)er yeb iben af i!dereå 2llfov>e! 5Raar benne laébør ^taaa I)alt)t aa&en, og m 2)eel af bliscr tniffet op, yil 2)e funne fce og l}eve ^U. Sdaar S)ercé (Soufine fommer, iii( ieg i 2)erea Saloon bebe l^enbe unbf!t;lbe, at 2)e bar forlabt ^ccf relfet, og fige ^enbe, at 2)e»enter f)enbe i ^aye^ pamuoneu. 3eg oilbe b^lde b^nbe tilbage l^er i S)em. Dg naar "De atter frcmtra:ber af 3)ereø fiiil..." 55il ieg fmife for 2)ereg?5obber, ontran, og taiu!dem tufinbe ange, forbi 2)e i een lljog ^ar gii'et mig 'al ben Sijffe tilbage, jeg troebc tabt.*^ nogen Z\t> og berpaa labe bcnbe gaae for at opfoge- min emab 5nffe bentebe 53lonbeau

27 23 9y?U.fjerte banfebe»olbfomt, ba jcij trnablc ini> O^rigtlfjfjcb burbe beiolifle mi<j, og bog betcenftc jeg mig et 5ieblif. 2)et forefom mig, ot jeg fpillebe en uoærbig diouc, mav jjeg btt>aanebc benne ammenfomfi nfeet. 3eg maa erflære, at bet minbre»av ^aabet om at rjbm^ge min 9Jlebbei(erinbe, enb ben fcelfomme, brænbenbe Sængfel efter at hi):iaam en cene, fom maatte»ære faa fremmeb og n^ for en gift ^one,. t»er enbelig o»er»anbt min Setcenfelig^cb. 3eg fjenbte Urfula'é flagenbe, melanc^olffe Xone; jeg»entebe, t)un»ilbe ubbn;be i Xaarer, naor min IDfanb giorbc ^enbe fin 3)iening begribelig. 9Jaar jeg bebomte I)enbe6 ^jærligljeb til on<: tran efter min, maatte benne cene»cere I;)enbc græøfelig. 58ar bet»agijeb eller?( Detmpbig]^eb? 3eg funbe iffe 5lnbct enb behage ^enbe. 3eg fr^^gtebe enbog for, at ontran, anfporet af min bemmelige 9iæ-r^eb, 'oh'oc»cere for b^iarb imob f)enbe. ^oilfen D))»aagnen for ben arme ^one, ber iibentoiot elffcbe l}am ij&it og troebe fig Hgefaa ^øit gieneljtet! Snbnu i bette Øieblif er jeg o»erbc»iift om, at mitt 3)?anb»irfelig»ar hftmt paa at opofre et

28 24 fli)gt{gt Sune for ben al»oriige, I)ettigc Jtja-rliflfjeb, jeg fortjente. «^un een grijgt greb mig: Urfuta»ar faa (tftig, faa uset i ^t^flcri; ^un tittfte at gi»e fin temme, fine 3^aarer en faa forft?riff 3)"^^a at min 3}ianb maaffee iffe s>i(de funne mobftaae l^enbe6 merteé rurenbe Ubtn^f. 2)téfe betragtninger giennemfr^bfebe min fcel fom ligefaamange 2i;n. 3eg ^orte Urfala'g focesenbe fribt. 9laf! tra! jeg mig tilbade i min :peiberfrog. Samtalen. 2)a Urfala traabte inb i QScerelfet, fynteé l^un at ftubfe oder at jeg iffe»ar ber. ^enbe6 SSlint x>av munter og fmiicnbe, om ixan'é MX fold og aføorlig. ^an UTnebe ftg op til kaminen. fterat Urfula I)a»be luffet 2)i^ren, fagbe Ijun 3)e f}tr, ^err be Sanert)? ^»or er SDlat^ilbe?" ^un i^ar netop forfabt mig for at opf^ibe en $(igt af fine fattige; f)un Oeber il)em at uubfli)(be ftg og at opft?ge ^enbe i ^o»epa»ittonen."

29 25 Urfata fvnteé i S3c'nlnit>elfen fontnbret ov>er min ^Wante ii^folbe 3;one; men et )iet)iif efter lo ^mt, neicbe bi)bt oq favjbe fpottenbe 9Jim ^erre! 3c(] taffer 2)em, forbi 2)c Ijav ben obl^eb at fiqe mig, f)yor iecj fan flnbe gru be Sancn;, 09 er tnif^csloé oi^cr at I)at)e forft^rret!dcm i 2)ereé5 aborlti^e rublerier." Urfa{a»eiibtc fig om imob 2)oren. 3eg Oebcr 3)em enbmi et JDrb!" [agbe ontran. Urfula, ber ftob i begreb meb at fortabe 23æ# relfet, 6Ieo ftaaenbe, breiebc ^^o»ebct langfomt om, Cilfaftebe ontran et onbitao6fulbt 53(it, I>?ftebe jin m)bcuge Singer og fagbe at Orb?... om 3)e 5il, men r)cirer itk flere... 3cg lueb, M er farligt at f)ore paa 2)em maaffee enbnn farligere enb at fee 2)em. efoinbt frem meb bette Orb, min ffjonne, tnng* finbige?^ætter!",,^»ab jeg I)ar at ftge 2)cm, er»igtigt og au»orligt, min naabige?5rue!" SSirfelig, min ^erre? 2}igtigt og alv*oriigt? 5?u, bet glojber mig... bei t>i( banne en?9?ob* fætning til 2)ereé fffboanligc l^etfinbigl^eb, Zalr min ^erre! 3eg!)orer." 2)a ieg faae 5)cm i Ølouarai)/' fagbe

30 26 cntran.vfuiibc jeg itk b^ige 2)em, at jcfl fftnbt!bem f)cnrti[>enbc/' Tet er fanbt, ^err Sætter... i en»ié Slttee2)e gjorbc mig en faaban (Srffærinci ber»ar ^berft upaéfenbe, og paa I)»iifeii ieg foarebe 2)em, fom jci^ burbe, ibet jeg nemlig gjorbe 9Zar af 3)enu 9Ju t'ibere! S)ere6 op^ciebe, ceremoniufe Sil»or amufercr og opbygger mig færbefe^. ^»ab mener ^Dc egentlig?" cntran faftebe et trinmtoticrenbe S3Iif ^en tif (Sabinet^børen, ber f!ju(te mig, og [oarebe 9}eb 2)ere^ SInfomft I)ertil ^ar jeg bei)ibnet 2)em ben l^etc ^orm^ielfe, ieg folte veb at gienfec 3)era." ^efe ben Si>!fc, min bi^rebare f^ætter, 'ij'oi^ 3)e faa betjager. 9{f! (Jtf)»ert af 2)ereé Orb er ijptegnet I)er meb uforgccngdige 33ogftai)er, " fagbe Urfufa, ibet ^un lagbe,^aanben paa ^iertet Og betragtebe min 9J?anb meb et ironif! miil. (Sontran firnte^ nccf^en fornærmet ot)er benne bittre (Bpot; \^an r\)n!ebe ^45anDen og vebbteo i en en faft Xone 3eg er F)enrvft ot»er at fee 2)em faa muntert ficmt, 9}?abame; bet giur mig bet lettere at Iijfe min )pga»e." ^un gefoinbt! 3eg ftaacr fom paa gføbenbc

31 " 27 ^ut; jeq Orænbcr af Sccngfcl efter at f)urc ^ox^: llarinqcrt )(>aa biéfc 3!a(emaal)er, og at erfare, i ^mlfeii»^euftgt bctte l^citiceligc Oterblif af»or...!)t)ab jtal jeg fige? a\ vor ^jatlig^eb???ei til at inbgvbe mig en faaban golclfe er 3)e tffc iftanb... lab oé i}dur ftge vort (Joquctteri bet trocr /eg er bet rigtige )rb... mener!de iffe ogfaa bet?" ^at) faa vcere/' fvarebe ontran Seg fortfætter altfaa )»erb(iffct af vort ^^oquetteri. SBeb!Dereg 9Iiifomft tt( Waxan bevibnebe jeg 2)em l^elc ben hjtkf ieg foltc veb at gienfec 2)cm..» farøt mit ^acib om, at 2)e vifbe for()a(e 2)ered Slfreifc derfra faa længe fom muligt:",,^et er ogfaa fanbt, min fmuffc fætter; næftc iozorgeu anftiuebe vi et herligt jagtparti. 5)e be^ Irreibebc mig i omme llbtn^f, at jeg foretraf 3agts= ^ornene^ ftingenbc Sarm for 2:ercé flæringer... og jeg maa tilfiaac tii min fam, ilt jeg fortjente tk-^i^ Sebreibelfer ; 3niet var mig faa l^enrlvcnbe og ifær faa uvant, fom benne b.ixf lige.^ornmufif, ber toneb'e faa ftolt ub fra foven5 S^i^fninger. ^avtft, en.^iærligtjebaerffæring ^avbe iffe batne 5iRp{)ebené )nbc for 2)em. 2)enne Jlilftaaelfc «r naiv," fagbe ontran leenbe.

32 28 Urfula betragtede min -IDlanb ftva, bjjtebc jin ranfe (Sfiffelfe og rettebe ftg bcrpaa iueiret igi'en, fom om I}un beanbvcbe fig fe(», njftebe faqte paa.^oyetet, fcialcbe^ at ^enbeé fange, 6nmc Soffer fpillede bi'igenbe om ^enbeø ^ab, 03 [»arebe meb et fpottenbc, nceften foracjfeltgt (5mii( Wn fjcere gcctter! 3eg er neppe atten lar gammel, og man ^ar ofte fortalt mig, at jeg er I)cnrit;enbe. 2)e ti'giyer mig berfor, at jeg aucrebe er en mule yant til flige (^rftæringer. 3 (ancj Xi'D I)ar mit re tåret fortroligt meb biéfe ^^oer«: bag^fmigrerier, og 3)e ^ar ut)eldigoii5 iffe»aftbi^fe ligefaa ubefjeubte fom fortniuenbe goldfer i min jæl. 3eg tyioler iffe paa, at 2)e er en fortræffe* lig ^^gmalion, men bet galateijte 5Dtarmor»ar bleyen blobt og bchc^ktf inben bet bcbagebe 2)ere^ almægtige ^lif at falbe paa en ftaffelé ^4^royiubé? beboerinbe fom mig." 9Jiin i^orbaufelfe»ar ubegrcnibfet. Xlrfula talti faalebeé?»gmn, fom cuers blot grceb og falbte fig miéforftaaet? «^nn, fom fun talte om fin Urfula funbe tale til ontran meb benne for? ncermcnbe 9fiingeagt til f)am, ber f))3ftebe faameget S3ifalb, ber t>ar faa ftgt, faa tilbebet af be fsjrftc 3)amer?

33 29 ontran fi;nteé itu minbvc oocrvajtct af bette fpotteube "Sprog. 3eg faac o^faa meb læbe, at [)an iffe fiattbe 6ebraget mig. ^an hnibe ijærc letftitbig, uforftgtig i Urfula'^ eljlab; men IjenbeS folde oquettert beoarebc I)am fra en mere (eoenbe gelclfe. Urfula Debbleo i famme!ione,,^ttab feifer!dem, min!iævc gætter? 3)e fnneé forftemt."!det er jeg, forbi jeg enbnu albrig f)av feet 3)em faa f)aan(ig!" 3)et er jeg, forbi jeg enbnu atbrig ^ar feet 2)em faa J)oitibe(ig." 2)e f)ar 9fiet, fagbe ontran fmilenbe 2)et angaaer jo 6(ot DaarfEaber, alauterier uben S3et^bning mellem en 3)?anb og en ^one af SScrben og jeg antager en folemeftermine.»» bet er altfor (atterltgt. T^n t)c(, min fmuffe (Sou«ftne,!l)e erinbrer, jeg»ar faa (ibct ^erre oi^er mig felt) iafteé, at jeg omfli^ngcbe benne l)enri»enbe 3^aiHe og ftjéfebe benne fri fe ^Rofenfinb? Sfln til jeg Debe om llilgitielfe for benne idriftig^eb og om lemfel for benne 3)aarf!al>, 3eg ot>erlob mig tit en flygtig SBeaægelfe»,. jeg for»e,rlebe et BitUit

34 30»or ^ovtroligtjcb [om Icegtninge meb en ømmere gj^idfe, og j[c9 ml..." Urfula afbrub min 9)?anb mcb en I^belig Satter og ubbrøb 2)e»il bebe mig om?^ortabc(fe? Seg»ceb i anbf)eb iffe f)t»orfor, min tjcere gætter! 5)e? reé 2)^b oprjjreé til ingen 9Zi}tte... jeg^ forfiffrer fl)em, 2)ereé 2)riftigf)eb»ar faare uffi;ibig tl}i 3)ereé 9)^unb berørte iffe min f riff c JRofenfinb, mtn fun nippen af min Jlappe. idg f)»i6 2)e ^ar Dmfli)nget benne»ibunberlige ZaiUc, faa er ber ble»en 2)em en nnft tilceet, fom ben ^øxfk Un SSebfte gior ^ra» paa paa en Salfal i en 33a(tø, 3eg finber iffe benne (Sunft fmigrenbe nof til at retfærbiggiore be ^ebreibelfer, I)»ormeb 2)e martrer 2)em. 3afteé fpiuebe leg iffe ben blufcerbige ^oxf jtærmebe, forbi jeg t)a ^a»be maattet bcflage mig og fortijirneé o»er en nartig Opforfel; i flige XiU fæfbe refignerer og tier en cerbar ^one." 'I)dk faarebe nbent»i»i ontran^é genfia:r(ig:= i)eb ; tu glemmenbe min 9?iTrf)eb ubbrtb l)an ncefien meb mer te ^vor(ebe6, (Soufine?!Dereø Xauéf)eb»ar Øiefignation, Stgeg^lbig^eb? ",,.^»ab bet 5Punft angoacr, fjffre go^tter, min?

35 " 31 bc^ jeg be førcjeli^jc %i^l([tv af 3)ereø jjotpoven^et) Uqetil l>e minbfte Dnifiænbici^eber/',^t»at) mener 2)e?"',/JO?ui l^»5ire ^aanb l^cilebe paa Salfongitteret, ofl ibct jeg traf ben tilbage, xco jeg pibfen ift^ffer ]iaa mit Sommeturflæbc." 2)et 6ei)ifer, at 2)e ^nr en fortræffelig ^uj' fommclfe!" ra<i6te ontron meb»^arme. 3)et bewifer albelc^ 3ntet meb ^^^^f^" ^^^ ^^^, ufomme(fe; men bet be^ifer mine Sølelferé 9ieen? l)eb i 2)ereé 9?ærV)(ereIfe! 9J?abanie!" 3a, ttaturlig^iié! ^at> oé bog betragte as^ gen afoorligt! ^'oi6 min llaué^eb f)at)be»ceret gorlegen^eb t)i)ii5 jeg f)ai3be eljtet!dem..»ilbe jeg ba!)ase lagt 9Jtæric til ben U5eti;belig^eb? UJilbe jeg I)a»e»entet, til 3)creé Sæber berijrte min ^inb, til 2)eveé Strm omflyngebe mit Si», for at gribes af biefe plubfelige, ftumme, b^be guielfer, bcr berufe o^ og D, 9?eppe vilbc!2)erc5 *^aanb I)a»e berort min, før eit ckltriit gunfe»ilde ^at>e forvirret min fornuft og mine 8anbfer fom et Si;n! Sliæften uben at»ibc bet, at tank berooer maaf!ec enbog mob min 3Si(Ue t)ilbc jcg»ære fti;rtet i 2)ereé 9(rme; og i bem»ilbe jeg»ære oaagnet uben at erinbre iu

36 32 ^aéjerebc, nieit enbnu jittrenbe af ben Oerufenbe, iibeficnbte ^olelfe, fom intet Ubtr^! formacier flt fntbre!" O, 3See! ((brtci glemmer jeg ben bcycegcbe, libcnffabelige Xom, bcr befiælebe Urfula'é temme! -Sdbricj glemmer jeg ben 9?tJbmc, ber flammebe i j^enbcé ^Inftgt fom jenffimiet af en ftraalenbe 5(ftenfoI; aldrig glemmer jeg bet brænbenbe,»el? =Il;ftigc ^lif, l)un faftebe mob «imlen, fom om l^un -l^a^be ft?lt, I)i)ab l^un l^aobe flildret. Df 3See! 9Ilbrig fan feg glemme f)enbe5 ufor=5 lignelige 6f onl)eb; tl)i llrfula»ar ffjon i bette 5ieblif, faare ffjon; l^un t)a»be»el intet 3omfrne* ^igt eller Slufærbigt i ftne 3^vcef; men hm anbfe* ligfjeb afmolebe ftg i bem, ber ftebfe ubø»er en faa ftor 9)?agt o»er 9)ta'nbene. ontran'é 9)?inc ubtri;fte Smerte og SSrebe ; ben t)ibnebe tåbeligt om, at l^an forgice»eé ftræbte at Mcempe fm Si&enffab, og at \)an folte ftg )?iini{gt berørt»eb Jlanfen om, at i:jan iffe fe(» ha'ou frem? iam biéfe golelfer, Urfula flilbrebe meb en faa Iibenf!abelig 3Seltalenl)eb. SDiin <Btvst fer benne.^one tog til^ og ieg»ar i Segreb meb at træbe frem af mir Sfjul og afbn;be benne cene; men cu «fæb»anlig 9^)ggjerrigl)eb fcengflebe mig tit min

37 " 33 <5tol, ofl jt'fl brcenfcte af UtaalmoDiqheb efter at hm omran'^ rar. Urfufa'd 58^^ fnnte^. ganffe ai l)ai^c fortttjuet min 2Kniib; [)cm (»arede {)enbe met) ^itter^eb 3 anl)l)et>, 3)?abame De bvir ubsifict-eii fulbftænbifl ^I^eori, og [i}ffelig er ben, ber bringer ben i Ubftjrelfe. ^eg feer nn til min Iccbe, at jeg bar gjort mig i!vlbig i en ringere 3^ro(øé^eb mob min ^onc, enb jeg fel» ^aobe troet; jeg prifer mig IvEfelig berot»er, og taffer!l)cm, forbi 2)erc«elflpcerbige (foqnetteri ibetminbfte l^ar antaget en op^ rigtigere (*;{)arafteer mob mig." Urfula ubbrøb i en n\), yeb^oibenbc batter, og [rarere berpaa min»b! mct IMlkn forfmjt Wtim Xc omtaler 5)eree Xrof!ab mob Xeieé.ftonel $f?an ffulbe næfun troe, Xi folte 3amt^itngfyeDcncg o»er at l)a»e begaaet en gob jerning cg»ar fort»it>iet o»er at ben iffe var ftrafy«rbigerc!" 3)e ^ar 9{et, (^Tonrme! 3eg aniaac mig for ffplbigere og fornbfatte en ilorrc )prigri.3f>eb boé 2)em...'' Xe er ^^ilig opbragt, A^erx Jætter!" //3^9? ^ngenuinbe... M er Xem, bcr er opbragt! Sif, min fjære galtcr, Xe noretc ben fafte 2Rflt^ilfcc. IV. A

38 " 34 Xto, at Øc blot be^(j\)cbe at labe 3)em fec/ for at bcfjg.qe mig og gjore min erobring; meh jeg tcm^ fer," yebbltd Urfala oq lo paani),,1)c bilbte 2)em iiib, at!i)e allerebe ijavbe faaret mig bcbeligt før min?jdnnding, bcngang 2)e lob Dem forcftitte for 9J?ntl)i(be... 2)e troebe, at jeg, paan^ faaret unber!dere3 forte )p^ott> i 9lcu\>rat), iffe funbe l^ave nogm anbcn 2!anfe; iffe ncre noget anbet ^nf!e, m'o et gfenfee 2)em {)cr eiler i *Parié; og at jeg i min 3»er for at gjore (Jour til Dem, tog 3!imer i Sfitiuing meb uienf^nlig Såre for at brceffc min.^alé, for berveb at erbclie i^ctllgt)eb til at Ki)be 2)erc6 elftab téte-å-téte, fortjene et naa* bigt 551 If og faac 2)cm til at ubbr^be 6taffeW mtl.^vilfen ^cngi»enl)cb! ^ttilfet «?ob!" cker X)d enbog 2lf, be gmcnrimmer!!dc gnirnliinmer! 5(Jaar ^n af biéfe Dæmoner fatter! fuj i ^oih'det at fcrfure o?, (»ffece^ bet bem ftebfe... 3 benne ^,enfeenbe, min arme gfftter, ^ar 3)e, mellem oé fagt, iffe ^at>t faa ganjte Uret; tt)i l'eg troer»ift, (eg fjar forfort 35em, en»smule, ffionbt bet iffe i>ar min t^enfigt!" /f3fg feer, ieg iffe er ben G'neile, man fan bebreire ^yorfo^ngcligbeb! " fagbc ontran, ber fteofe bleo mere opirret..^wriebeé? "' ubbr^b Urfula, ber fiebfe

39 a5 " Hfo muntrere!x)c mener, at man ith ubcu gorf(tngen(jf)cb fan troe at ^a»c giort 3nlitn)f paa 2>ereé.fjerte? ^ov!l)cm. Der t)i( Ijolbe mig en liffc i^oreteéiiini^ oi^er 25effct>en{jeb, er benne ZH<! fiaactfe temmeliij va^if^ilt^tnbe. dl\i 'od, \c<\ erflarer 2)em f)erveb, at iccj, \ia(\ki ieg er fulbfommen otterbeplift om at l)at)c gjort 2)ereé (Srobring, bog ingmlunbe er ftolt. bcraf. '^ Slftfaa f^olbcr 2;e mig for lærbdeé inbtagct i 2)ere6 *43er[c:iV''' //3eg troer,!de er mere inbtaget i min?perfon ibag, enb 2>e»ar bet i.qaar; jeg formober enbog, «t 35c imorgen t>il Miiu' bet mere, enb!de er bet ibag/' /,^J?fen ^t)oricbc5 v>i( bemte esigtyorenbe Siben* ftab enbe tilfidff, niiu benrinenbe *]3ropV^lnbe? ^^'i'jzig t»i( ben gir'e,(stof til eu uenbelig!?atter, og 5)e im( mnfigcn gieimemgaac alle?5i^vtimrileifon3 råber. Z\)i '^c burbe»ire af rfarinf], miti 6^)cxt 2)on Siian, at naar ber er J^jarlig^^eb paa t)m cnc 8ibe, er ber nccfti-u oltib Sigrgt}(Dtgf)cb eller JRingeagt paa ben anben. J >X)ax> ber.l)inbrer mig i at befoare 2)ere6 SibcnjTab ^oab ber i mine ^ine er uigienfalbcltgt imob 3)cm er ganjlc Simpelt cnc og alene Xereo Sibenflfab." «,Xe furftaaer paa en beunbring3ih-erbig ^Jioabc 3*

40 " 36 at flaae om!ring 2)em meb ^araborer, jeg fan iffe 5(nbet enb aficpgge Txm min 6om^)liment i ben Slnlebning. ^ '^2)ct forefommer 2)em parabol?!dct er bog ganf!e ftmpclt; man er faa libt»ant ti( at l)ure grunbcbe anbl)eber, at be f^ebfe forefommer oø para<^ bore. 3!robé ben ^au, ieg leber for nt ^olbeé for en inbbilnff Siante, erflcerer jeg!i)em, at X)e ci bfot elffer mig, forbi ieg er ung og fmuf, men ' forbi 2)ereé 6toItl)eb,!l>ereø j^orfængelig^eb foler fig faaret o»er, at jeg, mc^kt 2)ere(J tibfigere «^elb, iffe laber mig befeire af 2)ereé uimobftaaelige gor? førelfeéfunfter.,,9)?obame!" raabte ontran,, SSær naabig imob mig! Sab oé tak noget minbrc om mig fe(»!" ^,3)e t>ar JRet, ^ovi\in, oor llftberbolbning I)ar taget en ganffe anben Sietning enb ben oprinbelige... I^itab oar bet, vi talte omv Sl^! nu guffer jeg bet... "De bab mig om 2;ilgit)elfe, forbi 3)e ^at)be i^iwt ben 3)rifiig^eb at fi;)6fe <5nippen af min Æappe og omflvnge min 5^aiKe meb famme?^ortroiig? f)eb, fom nune 3)anb[eca»aCerer ifior... golf, ber nu ganffe ere gaaebe mig af 9)?inbe/' ontran taug et S)khlit og fagbe berpaa meb et tt>«ngent rniit '

41 ! 37 2)c' forener ut)ciitt»it)i De fieldiicfic (Jgenffaber, IWabamc! 3)c I)ar fiffert Øiet Hl at»ccre egen* ftnbifj oq at fee neb paa 06 meb ^Ringeagt. 9J?en tijr»i iffe n^jbe ben un l at ^sre, meb fjttilfe u^t'rte?5u(bfomnien^ebcr, meb Wlk ooerrajtenbc fortrin ben maa»ære begavet, ber funbe gjure gorbring paa ben grænbfefiiife Si)ffe at 6el^age De bog iffe et unberligt SWenneffe, (iou^inl" ^^»urlebeg bet?'^',,%ov et 25ie6Iif jtben bab De mig i en temmc«^ lig bitter Xonc om at af6n>be Xakn om Dem, og nu bcgt)nber De igien at Icbc ben ^en ^aa Dereé ffjunne *4^erfon/',,3eg? Jwrtimob." (Spurgte De mig iffe, fom i 3roni, meb ^»itfe oi^crnatudige (JgeniTabcr man maa»ære Ue ^aoet fer at tiinbe mit Sifalb? Crr bet iffe bet (amme, fom om De fpurgte mig om, ^t>orfor De iffe be^agebc mig De, fom bog forener faa* mange uimobf^aaelige fortrin? Dg naar jeg ft>a* rer Dem, i>i( De ba iffe, fom nu for, bebreibe mig at t)0»e forvanblct en ais?oriig Unberf)o(Pning til forliebt ^j^aéfiar?" 9Jei, nei, t>i "oiuc atter optage benne alvorlige Unber^olbning. ilj^en nbtal Dem forfit aabenbjertigt

42 men 38 3eq er iiijesjierrig efter at fjenbe bet ^xaal, bet bcfiæ(cr ldere6!dri^mme.'" Tlit Sbeai? ffln \>d, min ftalui^ eoufin... bet gaaer meb bc ^elte, om I;rem be unge *3iget brjjmme, foju meb be (St>ar, l^^^orpaa m«n t>ar forberebt ftg; man jtger gierne bet ^^JJobfatte af f)t)ab man» i I b e jzge ; og man tilbeber gjjerne (Sn, ber iffe t>ar ben ringfte Sigljcb meb»ort 2)rifmme«bittebe.!X)og er ber een ^ot>eb6ctingelfe, jeg aibrig»igcr fra : 3)en, jeg f?q( elffe, maa»cere fu(bfommen fri... meb eet Drb, ugift." Dg l^^orfor retter 2)e benne uforfonlige Dftro* dømuø mob 96gtemænbenc? " //ijt'rft/ forbi jeg forfmaaer at be{)er!c et beelt fjerte; berncefi, forbi ber altib ligger noget Satter* ligt i en galant S(EgtemanDé Dpf»rfel. ^an ligner 9lmpf)ibieme. Snart gebærber i^n fig fom en Sfolebifcipcl i gerierne, fnart fom en opirret ga^ miliefaber... og beøuoen... ^e t^ii maaffee ftnbc bet taabeligt i en galant SGgtemanb forefommer mig omtrent fom en gift ^ræft." ^ttta ^ortrait er i anbt)eb iffe f^nbetlifj fmigrenbc," fagbe Oontran og bef)erffebe fi^ fun meb megen Wtm. /,2)e, min fjære (Joufin/' t?cb6kti Urfula ~,,De, for rempcl, f>or af tabt

43 39 i)he 2)cvfé timinerc XnjUcxi, 09 om 2)e cgfaa tiirfelig»ar ar^oii " cnlinu, tiilbc bet bog iffe IVffev^ 2)cm at»inbc min ^iærliflt)eb. %hi l)^ab er 2)e \>d i\\mt[iq, ^err be Sancrij? isn fornem, «Ifft>a:rbici, fcrrbcleé aanbriq *^crre, meb et fmuft Sliifiqt ov} et efcqant 5l5æfen- (St faabant 9KaaI funbc min»^iærfig^eb altrtg ftræbe efter... bet maatk enten ycre et f)m\c cflcr et (at^ere!" 3 6anbl)eb, min fjoere C^ouftne,!l)e taler i aabei ibacj." min fjære ^err ^^ætter,!3)c \)ax ingen fynberlig ^^alteerne ibag. aa i)t!x mig ba: jeg forlanger enten en (Blai^e eller en ^errc. CD c fan b^erfen va-re bet (5ne eller td Slnbet; Xe f)ar I)Vierfen ben barnlige.^engiyen{)eb, eller ben D»cr*»ægt, ber formrrer cg nnberfuer. ^iné el af ti^fe fimple, gobmotigc, rfjarafteerliife 3J?ennej!er tiltab mig mep ben SKSrefn^gt, en 9^egcr nærer for fin l^etifdv»ilbe Xictk ^Scs]en omtrent inbgvbe mig famme gulelfe, byormeb man betragter en ftaffel«^ i^unb, ber iffe Ijar ie for 9lnbre cnb fin ^erre ber fliffcr ben ^^aanb, ber jtaaer ben ber f!atter fig ubefjri»elig li^ffelig, naar ben tor fr«bc tilbage til ben gob, ber et 5ieblif iforyeien fparfebe ben fro fig viaa bet rufomfte. iffitn ffnlbe jeg nogcnfiinbf trcejfe paa en af be Æl^xnb, ter beberffer oé meb

44 ! 40 Scipctif!, uforflarlic; Wacjt ~ allerctc vet M fi»vftc 33(if - o, mefc f)t)i(fcn t;&m\>g, flat»ifl^ Em^eb >?Ubc icg iffe hm mig for l)am, nieb ^t>i(fcn afgiibtft S(5refrygt t)ilbe jeg iffe tilbcbe ^am jeg, ber cucr6 er faa ^erffcfijg!.^vor gauffe»ifbe jeg iffe tinberorbne f)am mine 3!anfer, min 93iflic, mit 2i».»^ncElenbe for l)am, for min ^erre, for min ub yilbe ieg mobtagc Icebe, (Smerte, <^aab og gortoiylelfe af I)an5.ipænber! 5((t»ilbe ubgnac fra f)am og t>enbc tilbage i f)am. ^an bc^ut)cbc blot at fige ^om!" og jeg t)ilbe»arc ^cn* gir»en, refignerct, t^illieioo! O! en faoban ^iær^ lig{)eb6 (5finfi;ge oilfcc bringe mig til 95anDib lii 33iéf)eb!... Tim lab 06 afbriibe benne 3!flnfe* gang!...!den forfcerter mig!" Xiéfe Orb bleoe nbfalte t en libcnffabdig, men b»i<!cnbe 2!one; Urfula fcenfcbc iit 53Iif cg f^ntcé at Dcere ^enfjunfen i!l)rommerier. ontran yar beftijrtfet. 3cg ftjite mig greben af fraf. (Jfter et Eieblifi^ 2:au6^eb foer Urfuta meb ^aanben ohx ^anben, ligefom om f)nn otlbe ban^ I^fc ben Xanfe, ber f)at)be grebet ^enbc faa oolb:^ fomt. 2)er)»aa fagbc ^un fmilenbe tif ontran, ber eiibnu betragtebe benbe meb ^orbaufelfe '^'t»il let iubfee, at 1)c ^^crfen fan ttære

45 ; 41 min SKwc eller min 33cljer)fer. isi funne blot vcpre SScmier, og fclr t^ct I)ar fine ^3an)Mgf)eber 2)c er altfor meget SerDcuiJmanb til at 2)e fan tilgitre mig 2)ercø ubeldigt anbragte rhæringer og 2)'ercé 33eftræ&elfcr. 9taar»i»iUe fec 31inøenc i berc^ rette Si;ø, f)a!)e»i (angt fnarerc Ubfigt til at bli»e t»e uforfonligfte ^yjenber. ginber 2)c iffe benne Slutning l)^ift original? ;øt>em ftulbe t)a»e fagt, at oor amtafc t>i(dc tage benne 93cnbing?" ^m!" fagbc ontran næftcn yitlielpft, fom om (Bamtalcn enbnu fængfiebe i)and ^e(e j[æl ^m er i (ScnbI)eD i;berft original. SJlen ti^t jeg fpurge 2)em, 6ouflne... ^»orfor er 2)e fom««men tir.sjiaran?" Urfula, f)t>iå lette ^JJJobtageligfjeb for auc 3nb* tn}f éaraftcrifcrebc I)enbe, brob atter ub i en Ivbc* lig Sattcr..^nn ftirrcbe forunbrct paa 3)e ba sirfclig bkikix forr^ft, min fmnffc fætter? ^av Dere^ Sibenf!ab for mig allerebc for?»irret 2)creé J^K'nie?!X)e»il altfaa»ære ben et>ige jenfianb for alle mine S^anfer?!De fan iffe for^ Hare 3:;'cm min 9ieifc f)ertil, forbi ben6»^cnftgt iffe»ar at gjore 2)em ben (Srflæring 3eg ciffer idem'*?... 2)e maa bog crinbre, at bet er iffc!dem alene at bet fortrinévii^ er min biirebarc ^at^ilbe, mit53efi?g gjotlber!...

46 . 42 er &«for eii 3)?me, 2)e fætter op?....^t>or SJJcrnbcnc bo^ crc nogfc unbcrlige Sfabninger! ^awbe jeg tilftaaet "Dem, at jeg auerebe i lang Xiti ija'ote næret bet gorfcct at bringe Sem til Utroffab mob 2)creø ^one, faa t^ilce S^e ^a»e ^wbet benne Slfffveligf)eb ganf?e naturlig; men n«ta 2?c feer, at jeg ærer ^BcnjToOeté Sone, finter 3)c min C^s forfel paafaldencel",,5kabamc '^,^9iii, flaa2)em fun tiftaals! 3eg»il ifte fv)ne& bebre, enb jeg t>irfelig er.!det er fnarcre min UtiIboiengI)cb for alle S^gtenutnb i Sliniitibelig^eb og for!dem i arteleéi^eb, ber af^olt^er mig fro en^r»er f^ntig ^ntrigue. 2)er er ingen 3!vivl om, at jeg eljfer 2)kil)il5c af mit ganffe.fjerte; men 'fyoié en uimobftaadig 3J?agt l)ai>bc fængjlft mig til 3)em, yiltc eg beéuagtet bog l)are ffuffet min bet? fie SScninbeø 2iItro. (Sfter alt bettc"»ebblct> Urfufa meb et farfaftij! Smiil til jeg tilbvbe 3)cm (ige 58aabcn 3fg er Ijeller itk faarfri.. 3cg er ogfaa S( gt fccue... gerfor nu!de min 3Ranb bet er en arlig itrig... ^J^en Spog tiljibe, min fjcere Gonftn; lab oé nu tale fornuf* ttgt femmen! v&rab t>or bet egentlig, 2)e t>ilbe figr mig? l^vorfor bab De mig blitze? ^Watf)ilbe renter mig rimeligr^iié meb UtaalmobigI)eb!"

47 . 43 Urfula'é ffiærenbc ^aan fvntc^ at bringe i>n* tran til fcet ^:)^erfte..^an fuarebe f)cnt>c murft Det er netop SJJat^llDe, jcg t'u^i: tale mcb!dem om, 9J?at»amcI (Sfjtmbt jecj Fiører til be ampfjibijtc' Sfabninger De latterlige S3æfencr, man falber ( gtemænb, nccrer ^JJatbilbe bog en ftor, oprigtig og nroffdig.fiærlig^cb til mig/' Og beri gjor l)un did; fcet ri'ber ^enbeé gobc mag. 3eg taler hm om bc S(SgtemcEnb, bcr fpille (l(f?ere; og ieg ^il inbrijnime, at be iut^ngt funne bejibbe aue mulige fom ^amiliefæbre. ^»ad 2)em angaacr, onftn 2)e bejibber Wt, ^t^ab 1)e behoycr, for at befiage 2)ere6 ^one/' 3nfit berfor forti jeg li^m imiflfer at be* ^age ftenbe fer gremtiben ^ilte jeg t»cere utru* fitelig, -iwadame, ^tié jeg f!u(de*fort>oibe ^enbc no«gen I)eftig dummer. ;^un er enbnn ung og blinb nof til at eljfc mig meb Sibenflab og lio-nge t>eb min J^jærligl)cb fom web mit Sio. SJ?en ba t)un iffe foler fig fulbfommen \?i6 paa, at man olbrig tjilbe funne blive trcct af at tllbebe ^enbe.,. ta ^un ot)er^o»cbet befibber en fidben Seflebenfjeb.. ængf^ed ^un for oiéfc og unægtelig faare farlige Sammenligninger... og ffjiftibt jeg i 3)ere6 Øine

48 ! fun er et latterlij^t, fmffgtcnbe.^cenflefio&cb, er iefl bog 6aiige for.. J' llrfu(a af^riiib ^am ptubfelic^ Slik biéfe fcrblommebe!iafemaabcr»il altfaa figc faameget fom at 9Katt)iIbe er jtinfvg paa mig iffe fatibt? 2)er I)ar vi altfaa I)ele «^emmeligt)eben - I)t*i(fen 3)aarf!a6!",,3cg ^ar ben S(5rc at forftffre 3)em, 3J?abame, at bet for mig er en (Hag af aborlig QSigtigbeb. W\xi ^onee 0{o(ig()et> gaaer mig o\)er nt." Xet er jeg ot)crbet?iifi om, og jcg'ituibc mene, at 3ngen er ij'ranb lit ox berolige t)enbe faa fulb* fommen fom 2)c, fjærc gætter. ^t?ab mig angaaer, t»i(be bet yccre utifgiivligt af mig, om jeg i ben ^enfeenbc forfti:rrebe t)enbe3 9flo..." SJJcn ult;ffcl(gt?iié n<ercr SJJat^ilbc mere cnb en blot 9)iiétanfe; l)un l)ar maaflee i^io^eb. 3gaar." 9lfte6 \(x(xt I)un tilfæfbigoiis.. 8(t!De f^éfebc min ^a))pe!!det er etlcré fortræffeligt... bet morer mig fofieligt og jeg ^ar fu(d 9{et til at tage en lifle ^ai?n over f)enbe, for at F)un for gremtibcn fan forttiéfe ftg nuierc om anbf)eben, inben ^un laber fig fore bag Svfet af Sfinnet. 9Jt trille \<:i^z ^enbe fræi^c i fin SSilb:* farelfe et- $ar 2)age; berpaa aabne t»i I)cnbe6 Øine, og jeg, i^il fige til benbc (Seer bu nu, bu flemmc

49 Sowfinc, at nmn alfcrig tøv forlabc ftq ))aa l^tiab man hoer at fce?"" 3ffe bcune grcmgan(j<jmaabe, 3JJabanie! 5)et ftaffdø 53arn»ilbe b^e af Cl»af. 2)e fjenbcr iffr l^cnbeé icelé 2(bel, I)eiibeé {jimmelffe JKeenfieb. 2)e»eeb iffe, mcd l}t?ilfen I)e[(l(j IBegeiftnitfl {)un tilbebcr mig. O, 9}?at^tlDe Ijurer iffc ti( bi^fe folbe, ^aanlige SSfffener, bcr felt> Sntet fole og giuc jtg Sfin af at foragte be gølelfer, be Ijoerfen fuiine fatte cuer fætte $riiø paa. 9iei, mi! SWat^ilbe er." iffe ctx af be.. Sif be afj!i;e(tge Slomx, De trolofc \X\)\)xa, ber t)at3c betl græff)eb, iffe at ijoelge bereé fortroligftc SSeninberé S(Sgtemanb til bereé alaner," af* 6ri3b Urfula meb en fpottenbe i^atter. ontran f^ntcéi at ut))t<xac 3)tJb^qfalen Urfnla oebbley - "^in ub, ^»or!l)e er amufant, og ^»or Dereé So^taler o»er Den ftaffelé 50^at^ilbe fommet 2)ere6 SSrgrelfe o»er min goleéløé^eb til Unb«^ fatning! oeg be^ooer blot at giore mig h)ftig over 2)em, for at faae 2)ereé Sceber til at ftrummc o»er af Sostaler over 2)ereé ^one!" 2)e f)ar 9fict, 3)kbame! " ubbrøb ontran forbittrct 3eg funbe iffe fomme til bebre (Jr?

50 46 fjenbcffe af i)cnl>ce æbu, fortrccffclige ^itrké S3«rb, <nb naar {cg '*,fsbiitc 5>vpffre bet for t aiibet, bcr t>ar ligefaa»æbelt 09 affh^eliijt... 33ilbe 2)c iffe ubtrvtfe 3)em faalebcé, fjcerc ouftn? 3eg ^older meget af at fupplere 2)ereé (Sortiiiiiger t»i ferftaac t)in^ anben faa faore gobt. Mtn bar 25e, air>or(ig talt, ogfaa g^^tlge (^irunbe ti( at forctræffe mig for ^^Jia* tt)i(bc? dcx\t»ti 2^'creé pligtige 9(Egtemnnbé* troffal) i!2(tngbcn bef!i;tte mig mob 1)ercé [mægtenbe JDv*erl)a;ng... og beéiibcii er 5)iatf)i!bc iffc langt mere»cerb enb fcg? Qx l)un iffe langt ftjtm? nere?.^ar f)un iffe ligefaamaiigc fortræffelige ^gcn* ^aba, [om jeg l^ar geil? 33il ber iffe altib tære CII f)immcliiit> Slfftanb imellem oi3? Uliiffeligi>iié er l^un, trobé fiu ^engiv)enl)eb og ftne 2)t;ber, fim bcftemt til at fole beit bi)befte og cprigtigfte.^jocr*^ (ig^cb, uben at inbg^be ben mebcné jeg, befto*»ærre, aliib l)ar ben Ul^ffe at inbgv^de ben." lldcn nogenfmbe at fole ben, iffe fanbt, 3J?a* bamc? Sif, De ^ar 9{et! 5)e er en frijgtelig ^ontl 3)e inbjager mig (Sfrcef!'' llrfula traf paa (gfuldreiie. 9?u ja, jeg»il Mioe en fnjgtelig ^onc for alle bem, ber ^»erfen ere mine laioer eller ^Xv)««raner. 3Keb bem, ber cre taaoeligc nof*til at labe

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Matliiitft. usént øue. *>

Matliiitft. usént øue. *> -^ 4L.. Matliiitft usént øue. *> Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Uncf http://www.archive.org/details/mathildeenungkonoosuee Jlnt>lcirninfl. i CO t't*'

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

U.\f"' ^,*^ ':'/ - «^- '*'/< "tj

U.\f' ^,*^ ':'/ - «^- '*'/< tj ** U.\f"' ':'/ ^,*^ T - «^- '*'/< "tj w i^iftonfl\-fleøflra j )i(killaaiic^)knft Urti tørret af Caud. phil..'*.?"^e> UE ^jøb^nljaon. 9orl«gt af ttn Qplbtnialftt SogfiaiiMing. tnjft tit! ic^ul^fl«ofp.ih,

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge.

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. 289 (Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. anbfjeben,.ftunbjlaben, D»ben da Sroen eve fovenebe. 4. arg. ttr- 19. pen l. Juli 1855. )riis: 6/Øpr.tørpl. Sale af 3P*æftøent Stø^atst ^ottnø r)o(bt i Sabernaflet

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb*

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb* / J Ø l a t a r ^ i f t o r i f e I ' Z

Læs mere

# (04&(0(+3++)0&)'50)+1 50*&') # < ; % #! <!! = #" < %! $! =

# (04&(0(+3++)0&)'50)+1 50*&') # < ; % #! <!! = # < %! $! = " # " $ #$" & ' ( &'())&*))+,) ) ) " *+,+-. ) /*&#0. ) # *&#0. *+,+-. ) $ *+,+-. *&#0. ) *1/ +/. ) - *230. 4. 5 6 *7+ 3&80-. 4 / 4 4 " : " (0)1'0*)2)'. " : " 1 : "" 17;2+ " "# + "$ /; &*'()0)&))3)) / 6

Læs mere