Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 %^ 'jy-.^^2ji^

2 EEEC i^

3

4

5

6

7 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt. Sbtanco fuiio«ieogtt^tfcri

8

9 s n b I) o I b. {bf. daij^m 1. Jocdtteter og 95e[faffenr;eber (i^t) Sreutmnun og (;cnbee Æjarefte SKo'er Svubli^ S^aracterifriffe gor^olb S)en itorbiffe kalibrer ^erv iborgmefter og gru SBorgmefterinbe eiotilbe ^tofter=0))bragelfe og Ubbifling tcfitltater SroeSSefjenbelfer jengangeren ^^Jater 2(ntoniu S^roler^jigen eit afbrubte Sielfe et ubehomment 93e[øg a^o'er Srubt^'«^^iIofo j]^ie 158.

10 Sitt. ^apm 17. gortoimng «o'er Srubli? cg gfl> ^ansl^ ^ofer fem figei^ogter Sefjenbt og ubefjenbt eictilbe l)oi fm 2rjcber ^unftncreits iøv^i Hbflugt )Jini!en cg effferen Sorgmcfteren i fit fønfammer et Srubft^Re af (Sff^'S t?ebebrøb6bage ?t? toir!ning yzatlige ceiter Miserere mei, Doraine S)e i'bffeltge ^unftens og itjcerltg^eben«gorjcettelffr

11 rocalifeter oø 3f(faffeti^eber. n tiblig og flreng 33inter afløfic i 2Iaret 183* bet iljønncj^c efteraat, bcr i id^anbéminbe ^bbe glcrbet 3illcrbalené Scbocrc. glere ^ageé»cb^olbenbc Sncefog brebte, alt i Slutningen af October, fit eenéfor* migt blenbenbe Sag ooet be utallige ^^artoenuancer, ber. Uge fra ben matte, taageagtige ^»ibljeb, t)t)ormeb kernerne*) tegnebe bere^ uregclmæéftgt taffebe Spib* fer )paa ben mctfeblaa ^immet, inbtil bet bvanbgulc, bunfelgrønne og ^oirebe Set), bt)ormeb Unberffo^en ^rangebe, t)at)be gjennemgaaet en 2)?ængbe SSariationer af raat, Sruunt, rent, uult og ^e^t; og ben førfie -J^otjembernat fti»nebe meb en flingrenbe i^-roft bette Sneelag til en fajl (^n)[talliferet a??aéfe, ber for= *) Xtn atmmbeltgc SSenocbncIfe i X^xol [aaoet paa 28jergr^g= gene«øocrfte i'ag, foni paa be fccrmeb Siarrtal. 1

12 f^nbte 3ifffTfi^<iff"'^ muntre, noifommc Otj flittiijc ibe= fcoere, at ^eu jltengc, ^Mutfcvfkbtc ^evffer, l)i)ié ^If)rDne 3lar iib, 3(av int>, Imabe Sommer og 2>inter, ftaaec :^)aa ^^ernerneå 3;o)) 3e, iffe blot aflagbe et flygtigt 23e= føg, men for 5{ltoor agtebe at flaae fig til 9b i ben ffjenne Bilierbal, i l)imlfen be \)o^ oé forcfommenbc f)^^^ige CmDejlinger af ^roft og Zc ere faa fjclbne, at man nnbertiben træffer )(>aa SOaarige Clbinger, fom mcb Diccbfcl omtale eet 5lar i bevcé l}ele CeDetib, i ^imlfet ber ffcete mange lu^ffer, og i ^t)ilfet 3llt gif forfeert, fom ^clge af, at bet Begtjnbte at tot, jufl ba man t)a\)be inbrettet ug paa fue 9[)taaneberl naf* brubt groil. 3 Sanb^eb 2l)roleren (og fremfor alle anbre 2;\^rolere, 3tt'^tn)ggerne i ben af l)oie 23jerge oml1ut= tebe, af 3illfl'^^fi^ "^3 fi^ utallig DJca'jfe 23jergbccffe gjennemjlrommebe 3illevbal) l}ar riinb til at fri)gte et ntibigt og ^hibfeligt lodeir, ber ftanbfer al 6ommunication, truer l)an^3 beffebne 35aaning meb be= læggelfe, og nebtr^ffer \)ané muntre, l^jlige Sinb, ibet t)ané flefte ( rl)»ercfilber hemmeå, og 33e)'fiæftigclferne i bet grie, fom ere ^am be fjærefte (tl)i unber aaben ^immel li}ber tjané Sang fmuffcil) bli\3e Danffelige, {a nnbertiben umulige. ilun een ang om 2laret, i 9??arté OO^aaneb, tængeé ^n efter ben 55eirforanbring, ber ffal bane

13 S5ei fov ivovaavct fem ficrbcv Ijawé T)al og be (al^crc ^Bjcrgffvaaningcv mcb bet o^^livcubc, Ivfcgvonnc Wvcrt^* icc^pc, t)ihnpaa ban unbcr Saiu] og Mloffcfpil forer fit om l^intercii )la(bfobrebe Otoæg. OJcen ffjonbt tjau Iccngeé efter Joueiret, "^aa ^t^iå 3"^^^'^^<^i^ l)*>'^" <J^t i (Slutningen af februar bereber fig, ccngfter ()an fig bog for at 'i^d ffal fomme ))lubfcligt, og feer unber= tiben t)eh)mret ^aa t)d lille Q^lanfetoccrf, fom omgiucr i^awi ^^ave, )(icia 53rocn, ber fparer l)am en lang Dmci, ^)aa tenten, ber ffillcr l)ané Gnggrunb fra?iatoené, ja ^aa 55aaningen, l)»ié C^jb^ggen og 3Seblige= bolben ficbuanligt ft'i)lbeé b^i"^ ^P^»inbffibelige S^ccw' ber, og foreftider jig 93hiligbeben af, at etboert Spor af Iban^ glib og ^ubuftri i)il blitze ubflettct eller bort«fort af be rioenbe 23jergftromme^ 23o(ger, i l)wilfet 3;ilfvTlbe, fom flet iffe Ijimx til be fjelbne, i)m nfra* ingeligt begtjnbcr forfra, tomrer, reparerer og ifianb= fcctter, at 5llt fan blil^e huint, tæt og forfuarligt in«ben ncrjle (Sfteraar. Det er ^awé 2iD, og mcb^)en«f^n )^aa bete Ulemper er hd, at 3iUerbalené ^iger i en af be d)aracterifliffe SBifer, b^i^i^nub be i 5>inte= rene 2ob lebfage og oplive t)d eenøformige kniple* arbeibe, bebe goraaret om <xi fomme fagte fom en SSeiler, ber er bange for et 3lfftag, og iffe ftormenbc fom en Srubgom, ber er fiffer i fiii (5ag." (St (itæynemobc mellem to Slffcnbe, fom unber 1-

14 Siweté»anligc ang iffe funne tale frit og uforbe* :^olbent meb ^inauben, en lenlig Samtale unter 2øntié Sh)gge, meb Stjerner og iblornjter tit taufe SBibner, en riélenbe, [tabbrenbe 2iæf til {>armloé or= trolig og Sjergeté 6^0 til elffocerbig ^aaminber om C^bené ^or))lantelfe og libt 5orfigtigl)eb: er en af Digtere og Olooellifter ^nbet ^remjtilling, ber i 9iege= len fætter Cæferené $l)antarie i bel)agelig Soingning, og fljccnfer feb 3)en, fom fotoner, \a miøunber be 61= f^enbc bere^ ftille C^ffe, et o)?iioenbe ^nbtr^f af ben milbe Sommeraften^ 23lom!erbuft og Stjernel^^, af Sooet, ber begunftiger bet l)emmelige DJiobe, og af JBccffen, fom uben at gjore ^ortræb, flabbrer af Sfolc til alle be ^iærminber, ben mober ^aa fin 33ei. id^en et Stætonemøbe, unber aaben )immel, i en flingrenbc groft, ifiaa en fneebceft 23ei, omgioet af gigantiffe gjelbmaéfer: er en minbre lijftelig og bel)agelig ^^^ore* ftilling, ber bog billigt burbe lebfageé af ben 33enuxrf= ning, at ben inbre 33arme, fom trobfer en faaban Dmgioelfe og en faaban ^ulbe, maa ^aoe (eller troc at ^aoe) naaet et Ijoit og fiffert ^m\u ^aa ^j(crlig* l)ebenå 3^^ermometer, og tcik»vir»irfelig ^^ilfcclbet meb ^ånél^ ^ofer og 6ff^ 3:reutmann, fom ^iin omtalte forfte D^ooember, 183*, efter 51 ftale, mobte binanben i ^^uémorfct paa ben af be foregaaenbe 2)ageé Sneefog fafl iifjenbelige 33ei, fom forer fra

15 glewfns^lt til bet omtrent en ^^jerbingt^ci fra fammc fceliggcnbe, [aafalbtc <Stot 3itl()fii"' ft^i" ^««^f" 3:ib Mc\) beboet af gtcttenå og I)a(ené forfte jiiribiffe Gmbeb^manb, til I)\)ié meget»ibtloftigc ti)bffe 3:itler, ber belbigtoiié ingen correfponberenbe Ubtr^f finbeå i 1)^ banjtes^rog. 33Birfe(ig()eb»ar f)an baabe^errebéfogeb, S3orgmefter og 5{mtmanb, og biirbc fom faaban l)a)ic o^)f(aaet fm O^efibeutø i ^dl, men ^at3be, af en eller anben, for bemelbte %ldm refpectable 53orgere og 2anbmctnb olbeleå ubegribelig runb, forfmaaet at»ære ben forftc blanbt bere^ faa honoratiores, og foretruffet ben l)am af ^oie Sebfommenbe gii)ne Sil= labelfe til at etablere fig og fin familie paa bet for* falbne, men ^berft romantiff beliggenbe 3itll)eim, fom engang batobe til[)ort en gammel abelig <Slægt, toeb ^i)ié Ubboen bet»ar :^iemfalbet til ^ufet A)abSborg, ber formobenlig iffe ^atobe bri^bt fig ft)nberlig om Mk gammelbagé 5lrtoefil)ffe, ^»ié ^bre, trobé al 2)?angel )^aa ^^ebligeljolben og Dmforg, ^at)be befaret t)d eienbommelige $ræg af en S3org fra 9}?ibbelalbe= ren, meb Ijtoæloet $ort, Saarne, Suetnnbuer og 6f^be= buller, mebena bet 3nbre, libt efter libt,»ar bletoen fliffet ^cia og moberniferet unber 3nb* og Ubflijtten af afflebigebe «fterrigffe Dffieerer, til b^ilfe ^^t af feiferlig og fongelig Okabe, i tillæg til ^enfionen, fucceéftde»ar ble»en an»iift til fribolig. 2)et»ar

16 imiblertib et ^^actum, ai ^wc^cw, met) Unbia^elfc af et $ar ^^ortnerfolf, Gffp ^rcutmanus ^ovcclbte, t)atot)e fiaact ]i% lænije til Oio ificia 3iUl)^i"^- j^ovubeu anbre viinbe bevtil, [om feneve [fiiuc omtalc^^, ^mtebcé bet i 3eU om, at Dfficeterneé vefpectitte ^ru emalinber og ^rofen X)ottve altib f)ai^be i>æret ijberp: miéfor* upiebe meb ben omta(tc fciferlig^fongelige Ohiabeéact, Oi3 I}a\)be ijvekt ben fovjle vimelivje eller iirimelige Seiliij^eb for at beoæge ben elffebe enial eller omme ^yaber tit at renoncere ^ma ben romantiffe ^^vibolig, i fcoilfen bet, [om g-olge af ^eliggenl)eben, t)eb 3?inter* tibe»ar l)ber^ t)anf!eligt, ja ftnnbom albeleé umuligt, at arrangere en X'amet^cc, enb fige et 23al. 3)a nu en ofterrigff OJiajor^ eller Cl)eril--^5rue, uben ben ugen* lige '3)amet!)ee, l}oori Omegnene Chronique scandaleuse refereret, ubtoifleiå og fortfa^tte^s, en ofterrigf! ldiajor= eller Dber[}=^(yrofcn, uben bet reglementerebe aifon=53a!, fom l)cnbe ^^aber gioer for ai ffaffc t)cnbc ^i^^itationéfort til alle be i Omegnen forefom= menbc $?auer: funne betragtet fom en 33ronb uben 5)anb og en ^ruffe uben ^anf: l)ar be gobe 3^11^^'^^ (i^iéning iffe blottet for Sanbfpnligbeb, ifolge l)dilfen td gif ganffe naturligt til, at 3illlKi'i^ i ^^ U^l^^ 2)ecennier i}a\>'i:>t maattet toejle beboere og ^^a^eter i en fajl utrolig rab. ^en omtalte juribiffe (Smbebémanb ({)\)i^ manede

17 hitler l)crcftcv [ov.ftovtbcbé 0*3 9icmt)cbé Sfi^lb rcbii* ccvc^ tit ''Bm-ijmGftcvcn") lob imiblcvtib til at Ditte fovblit)c ftationcrv, og ft^nteé at fovetræffe ben 3tffon= bring fva Omgang, foni næften Dav en Selofolge af hd»algte D)>t)otbéfteb, for be meb en 3h)tning for«inmbnc llleiti(3t)eber, ^wab ber naturtigwiié biet) I)am mciget itbe optaget af be faa familier i 3ittfvba(, ber ifolge bcreé; tilting trocbe bom berettigebe til ben 56re at fomme i 23Drgme "terené ^uu^, og atter at mobtagc f)am og ^an^ i bere^i 2f)i meben^ hd i ftore, fotfcrige 23i)er er l)bcrft let at affonbre fig og, iiben at Drogen lægger ^Uxxh bertil eller 55ægt ber= \\^a, at inbrette fin fietoemaabe efter fi^fi og 2une: faa blioer i fmaa tæber, fom 3cU, og i affhittebe T)iftricter fom 3 i Her bat, ent)t)er Særegen^eb, ent)»er ftorrc eller minbre ^2lfvigen fra ben Danlige 2ivug, op= fattet fom 9toget, ber fortjener ubarmf)jertig jennem* hegling, en 6ebfolge af, at [Dienneffene paa flige teber \}a)it langt færre Unberl)olbningå=9ieøfonrcer og, i lp?angelen af biåfe, fee en Opforbring til at flutte fig fammen i \>d felffabelige 2ii)^ læber. Sorgmefteren^ ^eraf folgenbe Upopularitet»ar enbnu paa en ^berft ubelbig 2)iaabe bleben foroget oeb et Dppofitionéfor^olb, fom fort efter ^an^ Smbeb3tiltræ= belfc ):)a'\)\)t ubviflet fig mellem ^am og 9?iunfene i bet tctt»eb 3^11 ni^i^ i mobfat Oietning af3illl)eini.

18 Beliggenbe ^loflcr, til ^oié 23eBoerc bet forniobenlig ff^lbteé, ai ber blanbt Senberne, ber i 3iUerba(, \a(i'»el fom oderalt i %X)XdI iffe blot ere meget troenbe, men ogfaa meget odertroiffe, fanbte^ bem, ber forfebc fig, naax be tilfcrlbigt fom til at nccbne ben florc 9lffonbring, i f)»ilfen 23ori3mefteren lebebe meb ftn familie, ber fim bejtob af en ^uftru, [om man, iin«ber {)alotrebie 3(ar^ C)j{)oIb, f)a»be fect een ang, og en 2)atter, ber omtrent et {^am 2Iar, for»or^^ortætlingé 23eg^nbelfe, toar feledcn hentet t^jem fra en ^Io= fier»$enfion, fom bet ^eb fig, for at gifteé bort. 3Web t)»em" og f)»ort)en"»ar enbmi et problem, meb ^i)ié Corning man iffe anftrængte fig, ffjonbt man»el,»eb gi»en Ceilig^eb, ubfrittebe 5;jeneftefolfene,.^»or»eb ber bog iffe»anbteé Øtoget, t^i bi^fe fom, meb Unbtagelfe af Gff^ Sreutmann, alle»are fomne langdeiå fra meb bet n^e ^erffab,»ibfte enten ingen Seffeb, eller fanbt for gobt ingen 33effeb at gi»c, ^»orimob be ufraoigelig rojle bereé ^erffab og bereé Gonbition, en $Koeé, fom fom Sorgmejtcren og ^anå ^uué til fterre Df^^tte, enb l)an nogcnfinbe bremte om. ^Avoir ses gens pour soi, c'est comme si un ministre avait la presse å lui", figer en aanbfulb franj! forfatter*) etftebé, og bette maaf!ec libt oocx«

19 bretonc Ubfagn fanbt tjivfclig en ^tabfcrftclfc i 3i(lcr= bal, f)wor bc mange bef^nberligc Oitjgtcr, font tilbeel«flobe i g-orbinbc(fc meb et utoeifomt, utilcjængeligt Xcnain, font flvaftc fig mellem Slottet og ben ladere Sjetgfjæbe, l^ttori ^einjenberger^ojrntetne finbeé: mob«fagbeå og gjenbvetocé af ben^sovfiffring, at man ledcbe gobt paa Bidbeim, fif allc OJJaaltiber runbeligt og i rigtig Xib, fif gob 2on, o. f.». ^aa maotte ir^g* terne»el»ccre falffe, tt)i ^tiotlebeé»ar bet mnligt, at en v^perre, ber»ar faa gob»eb fine i^olf, font 23org«mefteren, fimbc ftaae i gorfeinbelfc meb be onbe Tla^yter, ber, ifolge nebarttebe 3:rabitioner, antogeå at re* gere o»er f)iint Serrain, for l)»ilfet man nærebe faa ftor gr^gt og 3lfj!i), at man, til al Gommnnication meb JBjergtJccrferne, foretraf en meget lang og befuccrlig Dm»ei for et^»ert ^^orfog )paa at bane en 2Sei o»er ^ttti ben)gtcbe < teb, t)»ié flette O^enommee bog albrig ^a»be ængftet eller forft^rret be før omtalte portner* folf, ^»ié læbe ot)er, at ber enbelig t)ar fommen en i^amilie, fom agtebe at flaae fig til $Ho 'paa bet bem faa fjcere 3'^^^^"!' ["^^'^ aflofteé af ben iitoentebe og førgelige Drbre til at forlabe ben Solig, fom forefont bem ben fmuffefte og Beqwemmefte i 53erben, (bereé 55erben inbefluttebeé nemlig i Sillerbal) ben 23olig, i l)»ilfen be, gjennem 3lareneø $Hæffer, ^al» meb Uøillie, l)al» meb gornnbring, f)a»be»æret SBibner til be ^\}p'

20 10 ^igc Omfli^tntnger cg ^oranbringer, fom be bog un* bertiben batjbe beni^ttet til at tage nogle (Sjtvafrif)eber og [faffe ]lg libt jtrafovtjenefie beb, imbcr forefom* menbe 35acancer, nu og ba i ben gobe Slatstib, at feortleie et 35ærelfe )^([Ci Slottet til ben enfelte frem«niebe SSanbrer, fom, bre»en af tilfælbigc Omftænbig* I}eber, ^berft fjelben ifolge fm o))rinbelige Oieifeplan, fom til 3itfevbal og, greben af bcnø eienbommelige fjøn^eber, fif 2pj^ til at o))l)olbe fig en fortere eller længere Sib i bette romantiffe 3"^^^"?^^/ i f)r>ilfet 9kturen fi)ne beftemt paa iffe at taale ^unfienå og 2inbnftrij?rogreøfioncnå 3"^^i^f"^"9f^*; ^ ^wilfct 23e» boerne gjcnnem 5larbnnbreber t)ai)e benaret bercs ^yorfæbre^ Sprog, Sæber, fiffe og ^nffuelfer, i primitio Oieenbeb og griffl)eb, mebenå ben citjiliferebc '^a^u tager iffe fjclbcnt otoervaffeé og forbaufeå»eb t)o^ bem at forefinbe en naturlig Sfar))finbigl)eb og 23it» tig^eb, (idcuttertdi^) unber ^oiå opliuenbe ^"i'ftp^flk ben ut)ttggelige ^^olelfe, fom fæbtjanlig toæffeé»eb JBe«tragtningen af aanbelig Stilleftanb, iffe faaer 2ib til at gjorc fig gjælbenbe.

21 11 ^et maa jo^j lifce, ( fr>", facjbc ^^dnélt) ^ofer, itct l)au toij I)cnt)c^ med uli?nc 53antev bebæffete. pctnbei* og, tjieutaiinc ange, fla^pebc fine egne [am* men om Hm; jeg tiubc fnap»ente 2)ig... Der Dat altfaa 3ntet i Iseien?" ^vofen (Slotilbc negter mig albvig at befogc min mohx", foarebe ( fr>, ibet t)nn f(og inene neb, jeg [fammer mig ovbenlig oeb at tænfe paa, at bet i 51[ten iffe t)ar for t)enbeg 8fi)lb, jeg bab om 2ob til at gaae til Bed." 9iu (Sfft), Du er t)berfeu ben forfte, ei l)eller blit)et Du ben ftbfte *^ige, fom t)ar brugt en lide uf!l)ibig 2ift, for i 9b at funne tale meb fm^jærefte, naar t)un ^ax oævet abffilt fra t)am i tre famfulbe 5Iar; men forreften funne bi jo meget gobt fammen beføgc Din2Jiober; jeg ^ar enbnu iffe feet I)enbe... 3eg ^ar f)aot trabit meb at fluttc en ^anbel om ^n-- ten g-rogtv'é ^puuå... Det er ubbubt til Salg, forbi t)un blioer i ^ufprucfe f)o^ ben gifte Datter.. Det ligger faa langt ube," bemærfcbe ffi). aa beiligt, bilbe Du uof fige, ( fft), ^biå Du nogenfmbe ^aobe intret beroppe; bet er befjenbt for at oære bet [muffefte q]unft mellem bore bjerge, og."

22 . 12 jeg»il felt) ijtanbfcctte og inbtette bet... SD^en for at fomme titbage til Tin 2}?ober, faa maa jeg (ctligt tilftaae, ai jeg iffe ^ar f)atit ^r'jerte til at befegc {)ente... 3eg fan f(et iffe finbe mig i ben ^yoranbring.., 3!)og bet fommer»el meb 35anen.. 3eg minbe^. tigtignof albrig at oære ble\)en i^ia forfn^t, fom ba jeg iforgaarl fom til 3if^^fi"^ 2;rcbé bet ffræffelige ikit f)aobe jeg iffe fimnct flaae mig til $Ro, fer jeg naaebe bet... 3^S f^'^^ I)t)erfen 8nee etler Storm, og ffjonbt jeg fici meer enb jeg gif, forefom bog ben forte 5?ei fra 3^^ ^f ^H længere enb nogen af bc lange 2>eie t)iinribeå bjergene: faa ntaalmobig»ar jeg efter atter engang at jtge Øobbag til Dig, (iff^, efter at fige til Dine gorætbre: <See ^cr er jeg, ^^a'er 3;reutmann, Tlo'n Xrublp, nu er ber '^nut i 5?eien for, at jeg fan blittc ^ex Soigerfen, jeg f)ar famlet mere enb ber behooeé, og»i fnnne f)olbe 23r^llup, naar bet ffal oære."" Staffeli ^anéli)," nbbrob dffp, ibet ^un min* bebeå ben n^^ggelige Sfiiffelfe, fom ^a»bc mebt ben trætte og utaalmobige ^jem»anbreré glabe g-orl)aab* ninger. ijiei, nu ffal Du juft iffe ftafle mig, lille (Sffp, tf)i jeg ^ar \)d ottermaabe fortræffeligt, nu, ba jeg gaaer t)er»eb iben af Dig og ^olber Dine ^ænbcr i mine... Thn iforgaaré, ja, td»ar en anben Sag..

23 13!Det»ar tilwiéfe et f)ccélii3t ^n^^r^f. ^^i l>fn galon«ncrcfcc Cemnicl, fom {)ar taget Din fjærc, gamle ga«i>eré 'iljlah, gloebe paa mig, meb et ^toab»il^an"^"" og paa min beffebne Jyovefporgfel om be gamle 2;reut=> manni foarebe, at SDianben oar bob og klonen bvagen til 3fU... 8t. Sofe^^. M glemmer albrig, t)oor mit fjerte banfebe, inbcn jeg fif [tammet: Dg T)atteren?"" ^aa l)orte 2)u ta, at jeg tjente ^aa Slottet og ^aobe bet gobt." D 6ffi), \)d l)oxtt jeg nof, og jeg oar glab»eb at t)ore Ut, men M oar bog \)aaxu at oære big faa nær, efter faa lang libé 2tbffiUelfe, og \aa at maattt unberfafte mig Soangen af be fremmebe D}iennefferé Øiæroærelfe, fmp at funne faae I)ig at fee, enb figc i 2;alc, jeg, fom paa. min ^ele 25anbring Ijaobe funget om min Sccngfel og min ffi), faa golf, langt borte ^erfra, ^oit cppt i Diorben, ba»t»e gvæbt oeb at ^ore min Sang, ffjonbt be iffe oibfte, at ben lob om mig feb og min gafiemo, men fagtené troebc bet»ar Øiogct jeg faaban l)ittebe paa, for at more og rorc bem, mena jeg fortjente bereå $enge." Saa Du fang altib om mig," f^urgte (Sff^, mcb en lille Seoægelfe af <Stoltl)eb. 3a, om Dig og om J^rol, om 3illevbal og 3emøfalbet og om ^jemfomften... ^rifet og looet oærc min Sf^teljelgen, St. ^o^anneé, og atle be an»

24 . 14 bvc \)elfipet<c ^euigc, at jeg nu ev iaa 'ciu... yiw maa ^u ftge ^in ^^jeneftc o]>, at in funnc ^olbc S3n)Iliip, jo fer jo beliere, men fenejl til goraaret, (Sft^l^, og faa tiil jeg, om 5)u faa f^nc^, tale til Din 2}?ober, og fporge Ijenbe, om t)un iffe toil brage til 0^3... Tim er bog bebft blanbt fine Ggne... 5)u fuffer, lille (iffi)? 3^9 f^"f^ ^fft\ at bet juf! mi er ftjnberlig rnnb bertil." 3eg tccnfte paa min ftaffclå SO^oberå enfefranb og ^)aa mit nnge ^erffab, j^rofen (Slotilbe..." 1)en beilige X)ame, til )i>cm jeg folgte enbeel af be Saanb, jeg l}adbe bragt meb til Dig, (Sff^? ^nn feer jo nb fom ben f)ellige ^i^'^u'^u fff^. ber mangler bare lorien om.pot^ebet... 2)?en jeg l>ol* ber bog mere af at fee );>aa Dit 91nfigt, (Sff^... i^orebrigt imr min ibaanbfælgen et ijpv^erligt ^nbfalb.. Uben bet \:)a'v'i)t jeg maattct gaae min Q?ei meb ganffe uforrettet Sag, men nu fif jeg bog --Hnlebning til at ^»iffe til Dig: Saafnart <Sneefoget er l)ert op, ben fcrfte (Sftermibbag, paa 55efen""... 2Rere fif jeg iffe fagt, men Du forftob mig, og bet uar nu bet 33ig» tigile." Cg i^rofen Glotilbe forærebe mig fit f)ele ^jeb» manbffab, faa Saanbene ere bog fomne i be rette ^ænber, og jeg ffal p\^\\tc mig, M maa Du troe,.^dnolt)..."

25 . 15 Du ftaacr Dig ta altfaa»cl met) Din g-rofen.. (Sr maaffec I^cubct^ 9)nt>liiu^?" 3«, tiet er jcij i'iijtiguot'... 3ci3 tvocr inrfclii], at ^im (jolbcv af miy], men bet»ar bog iffc berfor I>iin forccrebe mig fit Sii^fi^^t^ ^V'^ii^ ffi'^be f)un ijelnieb be mange f)oirobc Saaub? De»ilbe fun paéfc baarligt til I)enbci^ owvige Dragt, tit ^enbe^ fine Ii)fe= hhat og btegrobe itjoicv... Det er bet bare ^janf mob et ægte 3;t)roler=(Sfiort..,,2)?en I)Dorfor i al 33erben fjobte I)un bcm tav (5fft) taug et ieblif, i ^ttilfet f)un "betccnfte, om t)un ogfaa t)ai)be 9kt til at befoare bette porgå= maal. Der).Hia fagbe bnn fri)gtfomt: ^nn toentebe maaffee i 23aanbfræmmeren at fce en 5lnben... Tlan er, fom Du alt ^ar erfaret, ^an^lt), meget ftrije ^aa 3illbeim meb at lufte fremmebe^olf inb... ^orgmeftercu tager nu, l)t)er e»ige 6ognebag til3ell for at beforge fme gorretninger ber... 0)?an figer, men jeg i)eeb iffe, om 'i)d er fanbt, at l)an l)ar inbrettet ftg )()aa ben befuærlige OJiaabe blot for at." unbgaae, at i^otf, fom t)ai)e meb t)am at gjøre, ffulle foge ^am i l)an 23olig, l)t3orfra be rigtignof altib maae gaae bort meb uforrettet Sag.,. ^^g ^<^f5) iff^/ ^borlebeé bet l)ænger fammen bermeb, men faameget er bift, at min grofen»il blioc u^^te bebro»et, naar

26 16 :^un ^ører, at jeg»il fortabe ^enbe for at ^olbc ^r^u." lup.. 3^' i*^* f^^ei^ faamccnb at»ære bet Samme", afbreb ^du^l^ ^enbe meb et titlibøfulbt <5miil, naar 2)u blot iffe blitoer bebreoet, (^ff^l^, og bet ^ar»el ingen 9iøb..,?" ^aa bette Sporgémaal fanbt Gffp iffe for gobt at gi»e et birecte S»ar. ^iaar jeg til be ftore ^eitiber/' begtjnbte ^un, efter en fort ^aufe, bragte $ater5tn to niuå et 33oj» lt)é, Io»ebe ^an mig altib, at ban»ilbe ht\)i til ben hellige ^i^infi^u iox X)in l^ffelige ^jemfomjt, og en=» gang, tta {eg fagbe, at jeg paa min 53rpUupébag»ilbe forære ^am fine kniplinger til en S^^eéfefjortel, fagbe ^an, at ban»ilbe»ie oé for flet ^ntd," Gff^?" D^iu, ^»or»ibt er Du faa meb Dine kniplinger, O be ^a»e»æret færbige i næften ^abanbet 2lar," og ^un ffjulte jit Slnfigt meb ^ænberne, fom om ^un fr^gtebe, at ^enbeé (Siffer, ben fparfomme Sel^éning og ben tætfluttcnbe ^^fe tiltrobé, jlulbe fee, at ^un robmebe. Derpaa»ebble» ^un muntert: 1/5^9 tjar beéuben i mine fritimer og af bem ^ar jeg i ben fibfie Z\\> mange, t^i ^rofen 6lo«tilbe bruger meget libt Op»artning og b^lber faa for«færbeligt af at»ære allene i mine g-ritimer, figer

27 17 jc(^, t)ar jecj fniplct 321 9llen, 3 Dttartccr og en 8eitcnt>ct>ccl pcia en itvccmmcrateu bliwcv bet ht' ficmt fult)c 325 3llcu o^^ jeg tænfcv iljobmanten i 3eU gitoer mig lo^reii^er for Silenen, max ^an nceflc ang gaaev paa 2>anbring... ^^G I^^^v 3>^^<^t ^i^^^t fcclge, for 2)u fom Ijjem, Åpiinéli), tl)i l)\)ab ffulbc jeg i>el tiieb ^^enge? 3cil 1)^1^^^ ogfaa S^fl til at toife3)ig min l)ele Oiigbom af ilniplinger... ^u fan troe jeg :^ar»cctct flittig, jeg bar arbeibet om Giftenen, ja nn= bertiben om 9iatten, naar alle bc Slnbre ^nttebc ftg neb imber Danerne... 2)erfor falbe bc mig ogfaa ben mobigc Gffi), og brille mig meb at figc, at jeg er Spogelferneé og jengangcrne^ 53eninbe.. 3cg i)eeb nof, at bet iffe er rigtigt fat mellem 9lfgrunbene og frænterne berube bag 3iU^eim, men ber be^otter man jo iffe at færbeé... Det»ilbe no! ogfaa fomme (Sn btjrt at ftaae... 9}icn paa Slottet mærfebe man, \amu jeg minbeé, albrig dloa^d, i gamle 2)age, ffjonbt ber til\)i^fe gatoeå ^olf i 3^11, fom i^aailobe, at be mange Dmfli)tninger fom af, at ber»ar!dem, fom \)a))'i)t ælbrc 9iettigl)eber til at boe ber, og nof Dibjte at forbrii)e iibubne jæ[ter... Tim 2)ine gorcrlbre fagbe altib, at bet war loå og baarlig 3:ale og, at naar man blot ffjottebe fig fel» og læfte ftne ibonner i rigtig 5:ib, faa Dar ber iffe Ut 0}iinbfte." i 93eien... (Slleré funbe be jo ogfaa umuligt tocerc

28 . 18 fcletone Bocnbc i be mange, mange 2(av... Du!)ar bog»el 3ntet mærfet, Gffi)?" 2)et»at iffe nben en bi pccnbing, at ben otoertroiffe 3;^i*oIer fremfctte bette S^ørgémaal, ^»or» ^)aa (Sff^ meb bccm^et Oiofl foarebe: ;/3f9 ^^^ ^"S«"S f^^iiifgt $ater 2Intoniu "^»ab I)an troebe om be 3;ing." ^at 2)u ta feet Droget, eft>?" $Jiei, ieg feer altib paa mit ^nijjlearbeibe, ellerå fan 2Rpn[teret umuligt blitoe rigtigt... Dg jeg tænfte fun )^aa T)ig, )^aa. mit Ubflpr, )paa»ort ^uué... 3}Zen unbertiben er jeg bog ^lubfelig bleven ubretoen af min 2;anfegang, forbi jeg ^orte... eder følte... Sfiogen ai fomme og at gaae... Cg faa f^nte^ jeg imellem, at bet oar langt borte, unbertiben at bet»ar ganffe tæt Deb, at ber aabnebeé og luffebeé Døre.. DJien Slltfammen ganffe fagte... Dg imellem ra^iebe ber Droget... Det»ar faaban en forunberlig 2t>b.. ^mellem maattc jeg berøeb tænfe )(iaa en lang jlæbenbe 8ilfefjole, af ben ftitoe (Slagé, fom i^ru ^orgmefler«inben gaaer meb; imellem paa be gamle Oiuftninger, ber ffulle l)ænge i bet Saarnfammcr, fom er mobfat min ^røfenå, og t)»ortil S^rappcn ffal øære faa for= falben, at S3orgme teren, for at forel)l)gge Ul^ffeétil* falbe, t)ar forbubt alle i^olfene nogenfmbe at betræbe ben... Det er mocrfcligt, jeg Ijax orbenlig ^a\)t 2v)it

29 . 19 til at fec om ben Dirfclii^ er \aa baarli(^ C)g en= gang... 9iei, Du maa iffe blitoc faa aborlig, ^cinéli).. 3cg fom jo iffe til at ftitlc min C^fr, t()i ben neberftc 1)ex x>ax ([^laafct... Dg M cv jo meget fovfigtigt., Dg imcliem fom jeg til at tccnfe )[)aa, ai 9iogcn tabte $cngc, t^i bet flingvebe faa bef^nbcrtigt.. Dg ^'iiah fagbc *?ater 3lntoniué, badu fortalte t)am om biåfe 2;ing?".^an faae meget aluorligt paa mig og fpnrgtc mig :paa b^itfen Ugebag og l)t)ilfet ^loffcflet jeg»ar føbt... ^aa fort)ørte ^an fig om min "Daab og an:= bet ligt, fom jeg jo umuligt felt) fan f)uf!e, f)borfor jeg ogfaa f)em)ifte ^am til min STiober, og berna; l: fagbc l)an, at bet gobt i>ar muligt at jeg, otoeran«jtrangt af Slrbeibc,»ar falben i ødn og ^atobe bromt, og ba jeg forfiffrebc ^am, at mit ^ni^^letoi ubdifte, at jeg b^^tfen f)adbc fotjct eller brømt, ^ttrebe l)an, at ber»ar mange 2ing, fom bet»ar bebfi ai forbli»c utoibenbe om, l)»orpaa l;an forflarebe mig meget lnbt= løftigt, ^»orlebcé aut ^nber, lige fra 23eg^nbelfen af, fom af utibig 55ibeli) t/' 6agbe Ijan intet 35ibere?" ^»or Du tager t)d alvorligt, ^anél^! '^o, ^an formancbe mig til iffe at arbeibe for filbe om 5lfte* nen, og faa fagbe ^an, at jeg, ^»ié jeg nogenftnbc biet) forffrccffet, blot ffulbe bebe min Oiofenfranb^ meb 2*."

30 . 20 I^belig ihøfi, og albvi^j labe mig fvific til at fee mig cm ctlet til cii ilvocffe.^aanbcn iib." Og u ^ar ba lagt Dig ^an^ Ovb ^aa ^jer* let og giott bevcfter, lide (Sffi)?" 3«, min Diofenfranbå!)ar jeg naturligdiiiå bebet... 2)cvtit be^otoebc $ater 2Intoniuå jlet iffe at formane mig, t^i bet madk ba Dæve en baavlig $ige, fom funbe glemme ben, mebené t)enbeå ^jærcfle t)ar paa 2>anbting i be fjerne Sanbe, og fagtenå funbe trænge ti( al ben ^^-orbon f)an funbe faae... OJien ffjonbt jeg bab, ^ar jeg bog en 9lften ut*ilfaarligt jlraft ^aan* ben ub og reift mig op... Det Xtax i bet lille 5lam* mer, i t)oilfet jeg fæbt)anligt o^l)olber mig om Dagen for di toære»eb ipaanben, naar min grofen falber, t^i bet fiaaer i ^^orbinbelfe meb l^enbes SSærelfc i \>d toej!re 3^aarn, men jeg fooer nebe ^oé be anbre pger i be Q3ærelfer, i l)\)ilfe mine i^orfifl^i^^ 1)^^^ t)oet, og jeg i)ilbc juft fnart gaae neb, tl)i i^loffen»ar ooer 11, og jeg»ibfte, at mit^crffab iffe gobt funbe libe, at jeg fab faa længe oppe... ^^S ^^^' f"^'" f^9*' min thofenfranbå, og jeg tænfte paa Dig... 3^9 fi'"^^ albrig ffille be to -ling fra l)inanben... Da gif Doren op, og mit 2^^ gif ub, og Dloget gleb forbi mig.. 3cg reifte mig hurtigt... 3^3 ^voer oirfelig, ai jeg»ar libt bange, t^i jeg flap uoilfaarligt min O^ofen* franbå og flrafte ^aanben ub for at unberfoge t>oab

31 . 21 bet i">av... Cv] ta men bet imr infi (iitter 3"^* bilbninij,.f^iinélv ba forcfom bet mig, ([t bettc ufpnlii^c, iifovflarliijc ^coijet tii)ffcbe iiiiii.^aanb, cvj i bet famme borte jec^ en S^b, en faa umaabedg [acjte 2t)b... 3^9 ^^^^ iff^ ^)^^''^ i<^i] ff^^i '^B"f ^f'^ ^^^^ * S)ct»ar fom naar illoffen ^ar flaaet et Slag og bev cnbnu ti)ber en t^anffe fai3tc Dirren fra (Etrangen.. 2)en»arebe fun eet SDicblif, meget, meget fortere 3:ib, cnb jeg ^ar brugt til at fortælle t)it, og ibet ben toar forbi, tog jeg mig [ammen og beg^nbte meb l^belig 9io[t : Ave Maria"", og b et l)ia(p A)dnoh}, ibi inben jeg f)atobe naaet Pater noster )^cia $erleraben, \)ibflc jeg at jeg Dar allene, og at "Doren t)adbe luffet fig efter bet gaabefulbe 23efog... ^Baa gif jeg fagte og forfig* tigt t^i jeg ):}a'v)\>t iutet Ct)^3 neb ab 3;rap))erne, og fom, mene jeg uafbrubt anbefalebe 2)ig og mig til ten Retlige ^''"U'^'i't^^ 2>aretægt,»elbebolben til riéli) og be anbve *]>iger, fom alle fo». Tlcn ben næfle IFiorgen ble\) jeg rigtignof ul)^re bebrøtoet, tl)i jeg fadnebc min lille (Sobring meb ranaten.. 'Din ^-orlobelfe^sring!" ubbrob ^cinéli). 3)er Max en ^lanbing af gorbittrelfe og gorfarbelfe i l)an$ Ubraab. ^er er ben," fagbe/sfft), ibet' l)un b^ivtigt traf 55anten af fin ^øite ^aanb, og»eb bet matte <Stjerne= og neel^é oifie b"n fm (Siffer ben af fmaa runbe."

32 22 (Sfiføfugler bannebe $Ring, x>oia f)biå 2)Zibte en bunfcl* tøb Granat tog, ixg ub fom en brccnbenbe 23lobbraabe. ^rcfcn Cilotilbe bragte mig ben om idiorgenen; t)un \)a\>h(: funbet ben... 3^S ^^^^/ (''ii^ ^^^ i^">^ ^^^ begribe, umaabelig ffamfulb, ifær ba I)nn fagbe, at bet iffe bar»ærbt at ta(e berom, men at jeg derefter [fulbe»ære mere forfigtig." 3)et unge *;}3ar \:)0,)i'i)c, unber benne i^ortætiing, naaet gteffen 3eU, i t)dilfen (sfr^'å SD^ober fanbt et tarbeligt Dp^olb Deb at leie fit bcbjle dammer bort og gjore nogen Opftartning ^o^^ et ^ar af bc mere»ell)at>enbe gan^ili^^^- ^^^^^ ^cinsh) ^ofer talte iffe Iccnger icia mnntert og tiuibéfntbt om g'vfnitibenø Ubfigter og ^yor^aabninger, fom tia t)an for en ^alo!xime fiben møbtc ( ffp )(>aa 3}eien. Xxct>k (^apitcl mo'er Srubltj. <^aa bet!)ar Du iffe ^ert, ^dnettj Apofer," fpurgtc Tlo'tx Xrublp, 'i)a be forfie 33elfomft{)ilfener og læbeøubraab»are forbi. 3^3 troebe man fif en farlig ^ob af»ibe, naar man faalebeå gif pao. SSanbring, men M laber iffe til, at ber fporgeé f^n«berlig d^t, biinfibeé ^Bjergene."

33 23 T>ct amie er bet 23eb[}c", fwarebe ^^dnél^, meb en Di^ ^^eitibclii3()cb, ibct ^an tog Gffi?'^ l)oire ^aanb, jeg ^olbcr nu albelcts iffc af j^oranbringcr, ei engang af bc ganffe fmaa", og f>an bveicbc, unbcv biøfe Drb JRingen )()aa (Sffi)'é <^ingev. 3(tter og atter breiebc t>an ben, og fijnteé iijrigt beffjæftigct meb at tælle be fmaa Solufugler, ^»orafbenkftob, omtrent ^aa famme 3}iaabc, fom man unbertiben feer en Sægc, ber fu[t ffal til at ffritoe en Otecept, tilf^nelabenbe forbt^bet i nogle 2inier af en Slbre^feawié eller i ben me^aniffe 2)reien og 33enben af en Ohille 8l)garn, et 53iritfort, eller beél. 3a, Du {>ar i runben 9iet, ^dnél^," fagbc ako'er 2;rubl^, ber tog fig l)ana Drb til 3"^^^"fSt i Slnlebning af fit eget toelconferoerebe ^bre, i^oran«bringer bue fun fjelbent... 3)a jeg ffulbe flette fra 3itl^eim l)ellige S'^ttif^""' ^^^^ ^^''3 glemmer jeg albrig og falig Xreutmann \a, jeg falber ^am falig, ^dnél^, t^i jeg ^aaber»ift, at ^an er td, ijjønbt jeg, for en Siffer^eb^ Sfijlb enbnu bejtanbigt laber Iccfe OO^eéfer for f)anå ejæl" og Tlo'tx Srubli) torrebe fine S)ine meb t>d {)»ibe, meb tre Oiaber forte, ulbne Saanb 1:>t\attt f^færrebéforflæbe ba falig 3:reutmann fagbe, at man ligefaa gjerne funbe flette ^am ftraj til ^anå xa\>, ^a fif feg rigtignof at»ibe })\>a'i> en g'otanbring»il fige.. Dm gorlabelfe, ^dnll^..

34 . 24 bet er nof urigtigt af mig at tate til 2)ig, faa fort efter ^jcmfomften, om ben Sorg,»i ^atoe friftet, mene ^u»ar borte, og nu er ber {o fommen læbe o\)en* )pao. til min (Sff^... ia, ogfaa tit mig, ^cinéli), t^i Du er en brat)harl og»il gjore Q3igebarnet l^ffeligt; bet er 5llt, l)imb jeg onffer og kgjærer for mig felt).. 2)^en 'i)d»ar nu egenlig flet itfc htt jeg»ilbe fige".. ^un ftanbfebe et ieblif fom for at gitoe ftn»igerfon eller fm Datter 2ib til at tage Drbet, men ba bi#fe taug,»ebblett ^un: 3eg mcente fun, at ber bog ga\)eé nogle gobe ^oranbringer i 35erben"»eb 35erben forftob QJio'er 2rublt) ufravigeligt og ubeluffenbe Bi^^i^^^l r/f'^n^ for (sjem^el, at benne unge i^erre bliver ^er... Det er forjte ang i biéfe 5lar, at jeg t)ar kammeret bortleiet»eb 5Bintertibe... '^fk engang ba»i boebc paa (Slottet, er bet nogcnfmbe ffeet... Salig Jreut^ mann" og atter torrebe OJio'er 3^rublr) fine )ine fagbe altib, at be fremmebe ^^^ugle, fom fom lang»eié fra,»vire nogle fjcrlne og fulbffjære Di)r, fom man funbe ffrccmme bort meb et enefte 2ag af»or Sinter... SDien ber gi»eé bog Unb ta g e Ifer, bet ^ar jeg nu fel» erfaret, tl)i i 2lar er kammeret leiet bort... Det er rigtignof en goranbring til bet 23ebre.. (Sff^ reifte fig hurtigt.."

35 25 9D?obcr \>\l ba iffc figc, at 2l?a(crcn er blcucn ^er?" [piivgtc ()im [pamibt. ^i^/ init 33avn, t)an er blcweu co^ [jaw b(ii?er for bet i^cx\il T)et (ob til, at bet ftanfe Sncefog, ber t^jovbe f)anå Oicifc til 3»fpnic^ albeleå umulig, fom ^am ret belciligt... ^an talte Dfiogct om, at bet»ar en ftor 2i)ffe for I)am at faae (Jgncn l)cr at fee i groft 013 Snce... X)eu t)ellii3c 3"^"^^'^^ ^<^^^' ^t t)an ^ar feet og ftirret )^aa ben i be jlbfte 9[>?aaneber, faa jeg fi)ne( I)au maattc bliwc blinb af al ben (Stir* ren... 2>?en bet!ommer iffe mig toeb... (Sn(}\)er maa bebft feli) toibe, l)uab ijan fan taak og iffe taak..." 2)?en ^an l)ar jo taget Slfffeb oderalt," bemær* febe C ffp, og )?aa Slottet i^eeb jeg, t)au l)ar fagt, at ^a\\ ffulbe ftubere jeg toeeb iffe h'oa^ bet bet^ber, men faalebeå falbte l)an hd ftubere i 9bm, i finter." 3«, bet er faamanb ligemeget t)\)ab f)an ffulbe i 9flom," ^)t)ilofo))^erebe 2Ro'er J^rubl^, mene t)un at* ter tog fat 'paa 'i>d, til 5(^re for bet uventebe ^efog, {)enlagte 3trbeibe, bet fan ba et^dert fornuftigt a}jen* neffe inbfee, at [jan iffe fan fomme oder ^renneren i bettc 3Seir; man ffulbe troe at bi, ijtebenfor at fjaoe næj^en otte Uger til ben l)euige 3iil<^^ften,»are lige t>eb G))i))^aniaéfeften... 2Jien mig er \)d i runben

36 . 26 fjært, t^t iian %mi mig en ^tben om Ugen for ^oft og dammer, og o^joarter fig foroorigt felo. (Sn 2)et er mere enb jeg nogenfinbe meb ben allerjlørfte lib ^ax funnet fortjene i een Uge" og ^un fnoebe iorigt paa be ulbne Snore, ber ffulbc [amme 25ei fom (ifft)'é ^ni))(inger, nemlig paa ^ræm* meren^s $K^g nb i be for 2Ro'er ZxuU\) fremmebe Otegioner, fom iffe I)orte til 3i^^^'^*il^ii a[i\aa ^'i iffe inbbefattebeå i ^enbeå 23egreb om 33erben og faa er l^an ooenifjofeet faabant et ffiffeligt Tltxi' neffe, ber ffjetter fig felo, og altib rofer iiaat)^ min Dfi og mit 53rob... 2)et forftaaer fig, be ere ub» mcerfebe, men ber giocis bog mange fjebelige olt fom fpife og betale, men albrig ere tilfrebfe meb f)x)ai> be faae, albrig rofe, om bet enb er nof faa gobt.. 9^ei, ^a looer jeg min Cogerenbe... ^eiferen i SSien"", fagbc t)an forleben, faacr beftemt iffe faa gobt et 9lf«tenémaaltib, fom M 3 Qi^ei^ wiq. S^^^'er 3:rubl9, ibetminbfte er bet nmuligt, at bet fon fmage ^am bebrc, enb ttt fmager mig;"" og tid oar gobt talt og fornøieligt at ^ore paa... 2)e^nben ftger ^attx Sin«toniuø, i)0^ l)oem b^in engang imellem Ijenter en glaffc 53iin ^an \)ax nemlig foræret to fmaa 23ilieber til ^lofteret, og \aa bil man jo gjerne»ife ^am libt 2lrtigbeb til jengjælb ]3ater Slntoniué figer, at benne unge 2Jialer er meget for gob til at oære en

37 . 27 ^jcctter, t()i Ijaw er, ^aa ^jættenet ncer, i t)ilfet ^an bog iffe ffal være f^nberlig ftærf, atbeleé fulbfommen, og man fan enbmi iffe i)it)e ^»ab bcr t'au ffee.. 3a, bet figcr l)m, ben»elfigncbe *lpater... idien bet unbrer mig etlcré, ^cinéli), at Du iffe t)ar ^ort berom... 3)e maae fom fagt»ære meget wou benbc l)iinfibeé, t)vor 2)u ^ar»æret, t^i en I)eel ^U ben om Ugen for en fattig ^one fom mig, M er rig* tignof Droget, fom er»ærbt at fporgeé, og ber er ba ogfaa bleven gjort 23æfen nof beraf i 3^^^ f«i^ M troe... ipedige 3^ nrfru, ^»or ^»e 33arbel^ og Cenorf^, fom ogfaa ^at>e dammer at leie ub, miéunbt mig ben 2^ffe at be()olbc en O^eifenbe 2)interen otoer..!det er iffe ffeet i DJiaubéminbe, og faa»ilbe be )(>m' ftaae, at jeg t)a\)be brugt 2;rolbfunfter for at binbe ^am, men ^atn 5Jntoniuå ^ar forflaret bem, at ben fi^ffc fommer af, at jeg ^»er Dag fprænger meb 35ie«vanb, og antocnber ^toer filiing, jeg fan fpare, til SSojI^å for ben ^elligc 3D>»fni og <Bt. ^ofep^..." Dg atter ftanbfebe Tlo'a 3:rubti) ben lille a» fpe^ 6»ingning for anbægtigt at flaae et ^or^. Der gitter tibiéfe Srolbbom," fagbe^dnél^, ef* ter en fort ^aufe, unber ^»ilfen (iffi), folgenbe fin SOJober^ (Ej-em^el, ogfaa \)a'ou forfet fig. 3a t)»em t»ioler berom," fpurgte DJio'cr 2rubli)

38 . 28 fonmbtet. '^ntd 9??cnneffe i S^erben, t)i( je^ l)(ic[h.. 3lt tttito(e bevom er Sljnb..." Co, d befatte fig betmeb er en af be ftorc Debsfpnber, ja, ben auerilerile", t?ebb(eto ^dnsl^, me» bene Gffi? meb en 33(anbing af ^^onmbring og Uro t)eftebe fine jlore!(are, nøbbrune 2)ine paa t)ané 9ln=» figtatræf, t)dori ber ^rægebe fig noget 3lh?orligt og ^oitil^eligt, fom \)m\ iffe ret fjenbtcé i^cb. Det»ar iffe let gamle Ubtrt)!, bet»ar noget 9c^t, fom maatk ^a»e nbi>iflet fig ifxia ben lange 5?anbring, og bog forefom bet ^enbe, fom om ber iffe f)adbe»æret (Spor af bette Ubtrtjf, ba ^an folgte be boirobe ^aanb til g-rofen Glotilbe, ja, fom om 't^ct»ar umuligt, at ban ^atobc feet faalebe^ ub, "i^a be mobteå paa 53eien og talte faa freibigt og muntert fammen. 3Wen mebené Gffp gjorbe bi«fe emærfninger o»er ]u\ ^jærefies 5Injigt, fa(bt '\>d t)enbe iffe inb, at ogfaa ^un faae meget anber(ebeé ub, og»ar meget anberlebeå tilmobe, enb bengang t)un i 5ængfel og gor^aabning»ar gaaet f)en ab tm fneebæfte 33ei og i fit ftille inb ba^be beflaget, at kniben nobte f)enbc til at ffjule ben fmuffe O^ationalbragt unber ben morfe 55abmeléfaabe og i ben tatfuittenbe 'Sfinbf^fe, mebené f)un bog, bre»en af fit mebfobte, q»inbelige ^nj^inct ^a»be»ibft at anbringe biéfe libet flatterenbc ^(ccb* ningoft^ffer, faa at be ingentunbe»anjirebe f)enbe.

39 29 ^ttab bcr fovotovigt falbcr meget tet, ja ganffe af fig feli\ max man er ung cg fmiit og (Sffi) JvcutiUviun Dar begge 2)c(e, og wav \)aut til at bliwc anfcet for ben \)affveftc og motigfte ^Mge i 3itIcv^a(, ^aa l)dié 5lnpgt 3"9f" nogcnfmbe for bavbc fect bet æiigftelige og fpænbte UMr^f, ()Oormet) f)un nu li)ttcl)e til fm Glfferé og fm 2)?ober^ Samtale. Det forefoni l)cul>e, at ber war Dioget, fom war anberlebe^ enb bet ffulbc være, Dfioget, fom ^un iffe funbe forflare, I)Worom l)un iffe turbe fpovge, men fom bog f^lbte ^enbc, juft nu, ba l)un web ^antmi)'^ h)ffeligc ^pjemfomfl f\)nteå nar ben rolige, fiff'rc ^a\)n, om Imikn benbeé jtille ^igetanfer faa ofte l)adbe breiet fig unber l)an^ lange ^^ratoærelfe, meb bange 5tnelfer om en foreftaa* cnbc totmé ufjenbte, uberegnelige garer. Wlm bet er bog bef^nberligt,"»ebble» Tlo'u Zxw'i^iX), mebené l;un atter fwingebe fin ^a >e, bet er bog i runben meget bef^nberligt! 2)e fom giore SO^iirafler bli^e erflærebe for i>lgener og b^rfebc fom faabaune... Dg bet er jo egenlig bet Samme." ijfiei, beri feiler 2)u ganffe, Tlo'n Srubl^, ber er lige faa ftor ^^^orffjel mellem 2)iirafler og Jrolb* funfter, fom mellem Dag og 9iat, ja enbnu langt ftorre, tt)i be forfte funne fun fulbbringeé web ub^ og be Ap^^^iiJ«^^ 23irtanb, men be fibfte cre alle af

40 30 Djcebeten, og (Jn'^bet, fom i minbfie 9}?aabe befattet ftg bctmeb, tjjemfalber uben»ibere tit ^am." i)ans(^ \)a)c>t)t unber benne f)\e)?(if enbnu engang unberfegt ^otlo»eifeåringen. (Sfter nogle frugteélofc i5orfog )()aa ai fomme til et onffeligt 9^efn(tat, toeb- Meo!)an meb D^efignation: 3eg»it iniorgen befcge ^\itet 21ntoniué og f)ørc t)anå 0)?ening om benne Sag. obnat, 2)?o'cr Xrubl^, obnat Uae (Sffp!" 1)u blioet ba og n^ber in Slften^mab ^oé mig," [))iirgte O^io'et %x\\\>% ^a, nu jeg tænfer berpaa, er bet [agtenå ben ^oie 3;ib ai fee tit ^^ben ^en ^aralb ffal»el trænge til [in uarme -fflcdf, naax t)an fommcr fra fin 55anbring... X)et er en farlig Uro i M SRenneffe; faafnart 3)agél^fet er forbi og ben {)euige ^iomfru»ecb, t^d falber f)?ar- [omt bermeb i D^iotoember^O^^ianeb faa ffal ban ub at fee ^aa. Selpsninger og Doergange, og \)\>CLt) ban forreften falber bet.... S^an maa. ^a»e ine fom en 9:at eller fom en Ugle... 3^9 f^"«^ ^^t er gront 2Iltfammen om (Sommeren og \:}^\tt om Sinteren for mine S^ine, men \)a\\^ maae fom fagt bære af en aparte ^effaffenbeb... gorreften fommer ^an Del nu fnart... SJiei, blio 1)u fun fibbenbe, ff^l^, og tal meb Din ^jccrefte, 3 lo \^a'ot SfJoget tilgobe, t)oab Sialen angaaer, og jeg fan faa*

41 31 mænb gobt f)jcr(pc mig fob, bet er jeg toant til, og IMnretningen er l)cllcv iffe faa flor, at ben ffiilbc ht=> ^De mere eub to.^cciiber til at fommc iftanb... %xi'\t 23reb ^ax jeg ba at tractcrc Dig meb, ^cinél^, og en Cfl.., '^a, bene Cige l)ar Du faamcrnb iffe faaet ^iinfibeé bjergene, bet toil jeg looe for, ben bnfter af 2ll))eurter." Og Tlo'ix 2;rnbli) ftiuebe ^afpen tilfibe for at fijole»eb 9lrneftebet, fom )paa een ang»ar tnen^ ^affeloon og ^ufeté ^joffen. De (Slf!enbe oare nu o»erlabte til bem fel». Sjerbe (kapitel. C^uraeferiffi te /orfjolb. 3D^en t)»erfen ^dnétt) eller (Sff^ fagbe et enefte Drb. (Sn uft^nlig 2)luur ftjnte^ reift imeuem bem, og førft ta OJio'er 3;rubl^ atter nærmebe fig for at fætte bet taroelige 5lftenémaaltib paa ^Sorbet, fcrob ^anéli) ben u^i^ggelige 3:aué^eb, og :^»iffebe l)urtigt: (Sff^, tænf Dig om og fiig mig, l)t)ié Du fan, noiagtigt, naar t>d»ar, at Oiingen»ar af Din %m' ger? 3 t>»ilfen OTJaaneb? 3 l)»ilfen JlatV ^cuige ^i^'^fni," ftammebe (Eff^, mcné ^^orbau*

42 . 32 felfe otoer ^ans (S^jcrcjémaal næften lammebe ^cnbcø Sunge, t)yor!au jeg t)iiffe bet faa ucic? ^et et forotovigt iffe faa meget længe fiben... 2)et»ar omtrent beb ben Z\^, 'i^a ^orgmeftercn meb Get faibt paa, ai 2)?a(eren iffe ffulbe gjere djltxt Deb ^^rofenené ^^ortrait, og fagbe, at bet i>ar gobt [om td oar... 2)et fan aitiao. iffe mxre meget længe.".. Og Gff^ feegl)nbte at eftertænfe og efterregne ^oab ber oar il^asferet, fiben Sorgme)leren erflccrebe ^^ortraitet for gobt fom bet oar." Det er iffe gobt, fom bet er," ubbreb ^cinél^ meb nogen ^eftig^eb, fom ^an bog næften oieblif feligt betoang, ba (iff^, meb M naioefte og fobefte Ubtn}f fpnrgte: 3)ien ^ooraf oceb Du bet, fjære ^iincl^? Du f)ar jo iffe feet bet... Det er gaffet afoeien... 9)?en bet forftaaer fig, bet oar 2}ialerené id^cning, at bet flet iffe oar gobt." Tttt (BnU og be ^elligcé ^jælp fan bet oel fomme i Crben... 3^9 ^it foge $ater 3(ntoniué.. Tlo'n 2rubl^, Du Mioer iffe oreb... De f)jem= fomne ^olf l)aoe faa meget at tage oare... obnat." 2Jleb biéfe Orb lagbe ^iinélp ^Jlrmen om fm ^Ijærefie^ 2io, og faae pcia bcnbe meb en 23lanbing af 3lngfi og.^jcrrlig^eb, fom i (Sffp'é ine flccbte ^am fortræffeligt, men ibet ban boiebe fig, for tit

43 : 33 5Iff!cb ai iwjth et ^t)g )pa(i t)cnbe^ Ccctcv, fla^ I)au ^enbc ^Uib[clii3t, og»cnbtc fig hurtigt mob Doven, fom om biisfe fmilenbe, blomfivenbe Sccbcr ()at)bc biibt ^am et fortnjuet iftbccgev, mob ()Dié (offcnbc, bvæ= benbe ^raft bet fun gat)cé eet DJiibbcl: at f(i)e. et ^voffabébnib cv i Sillevbal cii iit)ovt 3;tng, og ben 3:anfe, at Spciwéix) fiinbe ^ade fovanbvct fit einbelag mob t)enbe cllcv vcnbt fm ^pu til en anben ^sige, gjovbe fig iffe et enefte )ieblit gjccu bcnbc ^oé (iffp, l^'ionbt ^an fovlob fjenbc paa en faa befijnbcvlig Tlaat)Q, ben fovjtc ^ften, bc funbe \)ccvc [ammen eftev ben lange 91bffi(lelfe, iinbev ^»tlfen ^un hm ^obc l)ovt fva ^am en encfte ang. 2}ien bet l)a\)bc albvig ængftet l)enbe, t^i Spixw^iX)»av jufl iffe fi)nbevlig ottet i at ffvbc og ftile ^ve»e, og ^»ovtil ntjttebe»el faabanne? (Sffi) funbe bog itfe Iccfe bcm, bet»ibfte.panåh), og ^oftpcngc»av en unobwenbig Ubgift, t()i 2i)voleven, ben famme, bev i fit 4'iem ev ben ^jevfonificevebe Uegenn^ttigt}eb og icc(ttvi()eb, ev 'pacl 35anbving t)bevft [pavfommclig, ja ^)aa^olbenbe l)an færbeé jo langt bovte fva be tjæve Sjevge fov at famle, og bet ev 2)taéfen af bc»eb ^inanben lagte (Sfillingev, bev enbelig ffjænfev ^am.f)jemfomfien^ læbe: l)»ab Unbev ba, at i>an fv^gtev fov at ubgi»e ben 6fiUing, fom feal bibvagc it til at naac jen* flanben fov Ijané fjæve ftabige 2;aufe?

44 34 2Ren een ang {)a\3be Spamiv^ bog ffretoet. Dti»ar, ba ^an ^at)bc naaet fm 53anbring^ ^bcrfie ^aal, ben ftove 8tab i DIorben, i ^»ilfcn ^an ^abbe bccret f^g og liibt Dnbt, men ^t)or ^an fiben!)aobc fungct allermeefi og tjent allerbebft. ^et 33rct) fjattbe ^otet Slntonuiø Iccfl for Sjfp, og be ^atobe [ammen foriin«bret bem otoer, ([i htt birfclig \>ax fanbt, at ber gaweé it^anbe i 23erben uben Sjerge, og begge ^adbe be f^eculeret oner, :^t)orlebcé bet»ar muligt, at man iffe faibt ^en i 2u ten, i bet tomme 9ium, naar ber flet ingen ^yi(e* og Stette^unfter fanbteé i ^ori^onten. 9}ien ^anc4)) maatte»el funne gaae og ftaae, fiben ^an»ar bleoen ber faalænge faalebeé raifonnerebe (Sff^ og $ater * 3lntoniué gjorbe en Gnbe pm al gr^gt og Zwi beéangaaenbe, ibet ban erfuxrebe, at ben Retlige ^i^ni^"/ faafremt l)un blot»ilbe, uben minbfte Uleiligljeb funbe mage \)d faalebeé, at man iffe falbt omfulb, ffjenbt ber ingen bjerge»ar at ftøtte ftg tit. 2}ieb ben (Srflæring»ar ( ff9 fulbfom* men tilfrebé, og bet ^atobe ^(inøl^ ogfaa»æret, ffjonbt l^au i tre 5lar iffe hm\)t ^ort eet Drb fra ^enbe, og ffjonbt ^an ftabigt ^a»be tcenft ipaa f)enbe meb Sængfel. SDien l)»ortil ffulbc egenlig et 23re» n^tte? 2)et maatte jo bli»e gammelt, for l}an fif t^d, og ii^m'i) ffulbe bet faa fortælle, fom ^an iffe»ibfte? 2lt (Sff^, ber iffe»ar fulbt ub»oren, tia ^an reijte.

45 35 toar bletoen tibt ^oicre og ^cnbcé (^febrime ^^tctninget libt mctfere: bet Dibfle \)<xn; at 6fft) fang om f)am og Iccngtcé efter t)am, mene ^un atbeibebc og fparebc til fit Ubfi^r: bet»ib le ^an; og meb bc X^roler- 2Kpcr ^aobe bet ingen diet), be bleoe nof jlaaenbe til ^ané ^jemfomft, for at gioe 2æ til ^ané ^^ttc, ræéning til l)ané.t»jorb og, fremfor Qllt, Géo til l)ané Sang: :^oab 9lnbet be^ovebe l)an at oibe? Cibenffab faalebeé fom oi forftaac Orbet: een ^olelfe, ber abforberer alle anbre ivolelfer et i ikegelen ufjenbt af 3;^roleren, bet»el elffer fin i^ccftemø, fine bjerge og fm fom oftejl ufeete og ufjenbte ^eifet (^oem l)an et faa ^engiden, at benne ^otentat funbe fpare alle be foftbare j^æftningégarni= foner i fme oibtloftige Stater, f)toiå )ané otorige Un«berfaatter befjælebeé af ben famme ubrobeligc 2;roffab mob ^ufet ^abéborg, til f)»ilfen ^^t^roleten fnattet fine egne og fit 2anbé fjætefte ^Irabitionet) men i^berfl fjelben gjor i^an nogen færbeleé 1)emonftration af biéfe i^elelfer, juft forbi be ubgjote en integterenbe 2)cel af t)an^ 2;iloa;relfe, ber oojet og bliwet gammel meb t)am, og iffe ubfætte^ fot be donflicter, \:}\>ox' meb bet cioiliferebe Samfunb til.^»elb eller Ul)elb bjemfoget, o))brager og ubtoiflet ftne 2)?eblemmet. 3;etfom ^dnél^ ^ofet oeb fin ^jemfomft bci^bc funbet fin (Sffp tel) og begraoen, t)ilbc Ijan fanbf^n* 3*

46 36 ligttiié ^ttctfen ^atoe ^ttret ^lage, ellev ^abe o^jcrgbct fig til ^ort\?it)(elfe, toet) benbeé Sab. ^an»ilbe al= brig Dære falben ^aa at gaae itette meb t>or ^errc om ben t)am beffiffebe fjccbne. 3^' ^^^^ ^i'bc lige* fiilbt ^atte inbvettct fit ^mié, f)at)c taget fm afbebe 93rubé OJiober til fig, og leoct omtrent fom t)an tib» ligerc ^at»be forefat fig. Tl^n joblct ^at)be ^an ne^pc mere i fit Ci», og fom ^^ebcrfoenb toar ^an ganffe»ift engang blc»en bragt til ^irfcgaarben oeb ^lofteret. 'Det er Se»ib[t^eben om benne jtabige, nb^olbenbc 2roffab t)ol fig [eb og ^oé Sine, fom giet 2^roIc= ren tr^g og freibig )fiaa f>an^ 53anbring i Ublanbet; l^ct er benne ^et>ib[}f)eb, fom nbbreber en eicnbom«melig 9)nbe oder ^anå 6ange om ^^jemmet, om l)mlfet ban beeb, at ^an ber ffal Ijilfe^ af ben fammc %xo og Hjærlig^eb, fom ^an fel» mebbringer; og bet»ar i benne Seoibftl)eb ai 6ffv, ffjonbt bebrooet, bog nben at ccngfte fig, mi gif ene tilbage at) ben fnec* flæbte 25ci. ^^or ai formilbe fin 2)iober, ber»ar ble»en gna»en o»er ^dnél^'é n»entebe 93ortgang, l)a»bc!l)un tooet temmelig længe, ja, ^un bii»be, for at 3Ko'er 3:rnbl^'é Uleiligbeb iffe ffutbe»ære ganffe fpilbt, me» get mob fm S^ft, beeltagct i bet fremfatte 5lftené* maaltib, og maatte nu, fom ^olge beraf, ff^nbe fig for at fommc tjjem i rette 3;ib, t^i paa BiQbeini ble» 2llt laafet og ftænget, naar Sloffen flog ^i, og benne

47 37 Gcremotii b(c» iagttacjct mrb faa :puiiftlig Dfioiagtig* I)ei5 P13 iinbcv faa reijclmæciiu]! Opft)u af 23orgmcfiercn felo, fom om ben gamle, fovfalbne 23ovg i bet nit* tcnbc ^ilav^unbvebe (^ai^bc fiinnet befragte et af be natlige Doerfalb, ber diatacteriferebe ben fjerne, (ængft forfwunbne 3;ib, i f)dilfen bene runbfteen war blecen lagt. Hen notj)i!e Dan&rer.,M^> ^ff9/' tob ^d fagte bag t)enbe. Den blotte Ubtale af t)enbeå 9ta»n f)atobe unbevrettet ^enbc om, at X)en, ber falbte paa (jenbe, iffc f)orte f)jemme i 3ifl<^^^al, ja ei engang i 3;\)roI, b^i^ fnuiffe, men uanffelige og, ofte paa faa SOiileé 2tfftanb, i^arierenbe!j)ialecter»el fiinne læreå, men bog albrig ubtaleé ti(freb^ftiuenbe af ben ^^remmebe, ber ^iebliffeligt paa GnbebogftaDerne^ 23etoning fjcnbeé fom faaban. ( ffp, tjære (Sff^, lab mig ^ave 2oD til at folgefg meb ^ig, benab SSeien.",/3a, bjei^'^fi^^gi^vne, ^err ^aralb" og ben unge "^ige, ber maaffee iffe Dar utilfrebå meb at blice nb* ret>en af fin ^^anfegang, anjlrængte fine taleorganer

48 38 paa M norbiffe D^aton, ber forefom l^enbe meget ^aarbt og ijanffelivjt, ^toorfor ben ^aagjælbenbe fæbtoanligt baaht af f)enbe og af D^io'er 3:rubli) fun falbteé Tlak' ren" men min DJfober i)enter ellcvé ))aa ^em*), og jeg inbejiaaer iffe for nt 2)c faaet»arm Tlctif i 2lften, ^»ié 2)e tooer for længe." D (Sffp, jeg bar oentet en ^eel 3;ime ^er paa 25eien for at U1)c Dig om en 3:iene[te, fom er jiorrc enb jeg enbnu ^ar UUt noget anbet ienneffe om 3eg er glab otoer at træffe Dig ene, og bog»ilbe jeg gjerne jlifte 2?efjenbtffab meb Din ^jærefte... ipan er jo tommen ^jem og oil Dift, i fin læbc Otier at gjenfee fin fmnffe gæftemø,»ære»iliig til, for Din Sfplb, at oife en ftaffelé 33anbrer en ^jenefte." Det»il ^an fiffert... De fan albrig fmbc en bebre 35ei»ifer mcuem 33iergene 2^in 3Wobex I)ar fagt, at De oil mate ben t^rolffe 25inter, og at De berfor blitoer ^er.... ^un er faa glab»eb *) 2)a (5ffi? tjener ()o Sovgmefteren«og an5ljj ^ax bcerct itbenlanbe, er bet fanbfvnligt, ot bi^fe Xo ^a»e lart at o^}» gibe ben ubetuffenbe S?nig af bet nationale 25 u," l^tjor* meb Sijrolcrcit, i 9iegelen ganffe uben JV^i^'fiff' tittiiler ^IHe og Gn(;>jer, en 2iltale, fom i for g-orta'uing, ber lieder, iffe i anbre.^lenfecnber fan benvtte fig af XvroIer*2)ialecten8 aregcnfjeber, er DIecen nogcndmbe mobificeret efter be bcri optrcebenbe 'i)3erfoner«refpecti»e tiltinger.

49 39 ai bc()oit)e T)cm, 0^3 toi jeg mener ^cinél^ og jeg»ide ogfaa wævc glabc»eb at tjene T)em." 3a, t>ct fommcr an 'i)(tx'pi^<[, lille (Ejfi), t{)i bet er ju(i iffe til 35eiyifer mellem isjergene, at jeg træn«ger.... 5) em t)ar jeg mi ftuberet i tre DJiaanebev, og jeg fjenber l)i>er 6frcrnt, [pn <Sti, \)Uxt ^Dile* piinft, t)t)er 33jergbæf, ^oert 53anbfalb i 3itlerbal faa noie, fom om jeg Dar fobt og opoojen i benne i)ilbe 9iatur, ber ^r fortryllet og biinbet mig, faa ai jeg iffe atter fan fortabe ben... ^^^^n^itt^ft^ iffs meb 3:anfen, iffe meb jcclcn," tilfoiebe ^an fagte og fuffenbe. De»il fjobe eller b^gge et unå ^er? ^a, i bet Jilfcclbe fan De ^etler iffe let finbe en mere erfaren ikaabgiwer enb ^dnélt), ^»iø ^^aber»ar 3:ommermanb, og fom fclo jufi nu er beffjæftiget meb at inbrette»or tilfommenbe 23olig... 2Jien De Ijnffer ^n»el, at De, fom gremmeb, iffe tor b^gge, nben forft at ^a»e faaet Xillabelfe af 23orgmefteren...." ^anben i Q3olb meb SSorgmejteren!" og (Sfft) flog bet ene ^oré efter bet anbet af Oiæbfel o»er ben broie (Sb»ar ttt iffe for ^an Datter«f^lb, ffulbe jeg rt)fte '^am, faa 8to»et ffulbe fare af b^n^ $ar^f tid er fanbt, f)an bærer nof ingen eller faa ^an inbtil»ibere ffulbe glemme fme ^o»mobige ^ræfener om borgmefterlig Cig^eb meb (Sæfar, og

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

Matliiitft. usént øue. *>

Matliiitft. usént øue. *> -^ 4L.. Matliiitft usént øue. *> Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Uncf http://www.archive.org/details/mathildeenungkonoosuee Jlnt>lcirninfl. i CO t't*'

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne 100 =0) Panmarkø ^co betragtede ncermeft leb gfnfijn til ^^ørøsmaaut øm ^fflutninø rtf ^ol^- 00 ganbdsforftiinøcr me^ tinbøflrturne Pfb %. «lotv* anmarf, (Sv>crige og ^iorge. brief ^jøbcnl)at)n. ^aa UniscrfttetébOG^ontter

Læs mere

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge.

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. 289 (Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. anbfjeben,.ftunbjlaben, D»ben da Sroen eve fovenebe. 4. arg. ttr- 19. pen l. Juli 1855. )riis: 6/Øpr.tørpl. Sale af 3P*æftøent Stø^atst ^ottnø r)o(bt i Sabernaflet

Læs mere

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb*

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb* / J Ø l a t a r ^ i f t o r i f e I ' Z

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere