^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin."

Transkript

1 *SiÉ&= BRIEF PTB

2

3 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M

4

5 fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS **. /«v* 1850

6

7 L 9tøbmuf>fet, Moajuiet 03 ^ttibtanbet ere t>t æ^te SØlærfcr paa be ^tpmp^er, forn nu i SSirfeli^^eben boe i rorc grønne 8foi^e, og biéfe ere Øccterpigerne. STaar ben Darme 'j^m\\o[ ^ar fmeltet neen af ^raferne, og bet begpnber at grønneé i Sierne, ba t^ifer ber fig, iffe fmibige, (ette, elaffiffe, flanfc 8fiffe(fer, men unge, Delffabte, runbformebe, gjennemfunbe, ftærfe Senter, ber paa fifre gøbber t^ot^e jig bib, ()t)or fun Sægeren fan følge bern. %xa tutningen af Juni 2)iaaneb til Segpnbcifen af )ctober ligge biéfe fjæffe ^iger tllfjelbé, uben at bat)e, fra Ugen^ S3egi)nbelfe til bene nbe, noget anbet 6elffab enb ^reaturerneé ; men ørbagéqi3etten er Sætcrpigen omljpggeligere flæb og mere fager, t^a gløtter l)un paa 8ceterl;i)ttené 2)ør og t^enter Sægeren. $an ^Dilec Slatten oi^er i (Sæteren, men bcri er intet onbt. SJteHem bette ^ar er ber forn ben eenfomme STatur^J eniu^ )ar helliget. rinber, er ^un oppe, naar 8o[en baler, qt^eder tun, og i)m fotoer i fm 1

8 8ftnbfelb faa fi?bt, o^ tommer faa fmuft om ine^reatu<«tev; biéfe elffer ^un nccften forn om be Mu 013 l^un ^ar et forunbeuliijt oij fmuft Stalm paa ^oer enfelt af bem; men bec er en nait^, frpijtbtanbet llnbfeeife ^o3 ^enbc for Stuben, ber a(brig faaer noi]et 5Talm. Staar 2)ug9en enbnu liijijer oder SSan^cn, forfte 8traa(er Dife ccterpli^en^ poer fra.g)i)rten ti( gjøfet. 6r tun fccrblcj l^er, brider {)m fine jlreaturer ub i 8fot3en. Om IBaaren om SOiibtfommer ti^, (inor ^un pnber fpgije 09 ibanb. S)ien om ^øften (urer Hitten, ben (umf!e graa 3^0^^/ ^'" Sæteren, oij ba tør Jun iffe fomme uben* for ^Bongen meb nne3)pr; men fe(t) ba Ijar je^ tjæret Oibne tit SccteriJt^ené ^jæf^eb mob )enbe^> cjraa gienbe. ^m gaaer efter fin ^uffab meb triffetoiet i ^aanben 09 S3ri^ ffepofen t)ar Jun.^reaturerneé Ut\tt SJiab, ber er en SSIanbin^ 09 S3riff. ^Der enfelt ^0, ber nærmer fig Jenbe, faaer en ^aanbfulb beraf for at blitse fjelen 09 Ipbig. ^aa en grøn S3raate fibber Jun paa en tubbe i fm forte Srøie meb (Straajatten ot^er bet rige, blonbe.^aar. 9Tebe i 3)a(en larmer?yoéfen, l^m bijde 8fol> ftaacr faa ranf omfring Jenbe, S)iofen^ '^-avi^i er faa friff og faftig, og S3a)ffen riéler forbi Jenbe; men Jun l^eebsntet af bette; Jun er formeget Jjemme Jer. 2)ien om bibellen, naar Jun gaaer Jjem, Iijtter Jun bog til «Sfol^en^^, unberlige pb, og mangt et (^i^cntijr fi\tt*er ta forbi Jenbe..&enbeé tofjuu^ eller ccterjptte er faft M S^aroeligfte,

9 ; man fan tccnfe juj af menneffcliij Soli^. S^en li^ijer, om»' franbfet af ben t)l(be 6fou, mibtpaaben grønne øcetemng \)\>ox man l^enbec ^(iffet ten, fcev man ben Olj ot^er ben be mccijtige gjelbmai^fer ; men om 3)u fort)i(ber 3)i9 i bi^^fe bunfle, rolige, famment)orne foi^e og træffer en 8ccterpuje, H inl ^enbe^ mebføbte Snftinct (ebe 3)ig ub af bem, om Jun enbog felt) albrig for ^ar Dccret ber. 5f(t, 6t*ab ber, foruben kjøreler og S)re[fefpanb, pnbeé ene i øccterpigené ^^)^t^, ft en tof og en 8eng, og i M hjørne ^eifen eller 6forftenen..^un )ar iffe et faar af et 8peil, l^t^ovi Jun fan fee fm egen grobigjeb, men paa folflare 3)age fpeiler t;un flg i 23ccffen. ^pm fjeber fig albrig, t()i Jun t^eb iffe fidab 5(bfprebelfe er. 3)er er t)oé l)cnbe en ufiffer 5fnelfe om, at ber er noget Smuft i Staturen ; men fun^, Jt)or )un øiner li;fe -partier og llbfigt til golf^ boliger, fan I;un opbage bette. 3^g ffob en 5(ftenftunb i^eb Slorbfccteruangen \iaa.^rogffoben..g)imlen t>ar faa gjennemblanf, 8olen fanf Mu^fenbe røb neb bag.$lrog* flet)en, be laae oder IBangen, og 8fot)en l^ar faa bijb og uigjennemtrccngelig.,g)t)or jeg Denbte mig Jen, faae jeg ben norbiffe t^emobige spragt omfring mig. 8ccterpigen ftob Deb min 8ibe og loffebe meb be eienbommelige gjoelbtoner }(iaa fme kreaturer: Som alle SBaana, faa fem fem 25aana ba; nu 58ri)n^ilba,

10 faa forn m aann. 3)taancManf, Sitaucc, ^(ftcnpnie, 5Uti&rccn, tjcrnc^iu^ tiucroc, 5Høbbrt)n, ^rinfesfa, cg (Stuten ba, faa forn nu ba." 3a, bet \)ø\:ké nccften forn et 8eré, og ba ^un nccimebc ben øibfte, ffottebe )un l^en tii mig, og, forn om (;un iffe t)ilbe labe mig bt)ccle Deb l^enbe^ Sofning, [agbe ()un: c iffe l^er Dafrere, enb \iaa be anbre (Sætre?" 3o, bu ^at vet mit Savn", fagbe jeg, ^er er fmuffere og bebve enb noget anbet (Bt^t)/' 3a", jage ^un,,,foc ^ec fan jeg fee Un t)lmbe Dafre S)iibtf!ot)bpgning." >enegub", tccnfte jeg, t,\)\>ot 3)u ec nøifom meb fmuffe S3i;gninger". $t»i(fen 3æger fjenber iffe benne lmp(e ^iau, fom ligger mibt H^aa ^rogffouen. 5fftenené 2)ei(ig^eb laae omfring {)enbe, og t)un faae ben iffe; men SDiibtffoDplabfen bannebe et (pferc spunft i Sanbffabet, og fun paa bette ^arti ()at»be I;enbeé Ipfe ine blvtlet, naav ^un i be (ange, eenfomme S)age Dogtebe fme jlreaturec. II. S)et er eptemkr 2)taancb; 3)agen er fortere, Slatten tagere, men ftjerneflar og folb; ^irfen gulner, men i?or

11 5 immer^umine (^xm loffet Scctjeren. 2^ct buijijer flccrft om Slatten O13 i S^ugcjen fjentieé sporet ^ot)t, berfoc tvccffer Sægeren fm grcnne Skreie paa, tager pn Sagttaffe m Slpg^ gen Cv3 fin $age(rifle fra fbccggen. Wlin galfcie, min 6:oquetteI dobbel ^er! STu ffuoe t)i op paa 5fafenr.. - ^unbene i)\)k af toe 09 fpringe op ab ()am. >, 3 6taf(er, 3 forftaae S^teningen. 3a ftille nu, 3 ffuhe tik^nof b(ii>c f(upne/' 3ccgeren ranbrer nu rolig meb jlne ^unbe til ^cn 3)et begpnber at ffumre, og ^an ^ar enbnu ^ad^anben 2)iii( til gjelbfæteren. 2^er Dil f)an binle et^ar Slimer til S)iorgenen fommer. 3)c fibfte tre gjermnger gaae gjennem beninlbe, ut)ei[ommes)iarf; menm f^^iff^ forfnpt; tane Segeme fjenber iffe til Sræt^eb. ^eien ot^er ^rogffoven er baffct og morf, og fun^ ^ift og l;er fan man i^eb S^agen^ Spé ffimte frem til be men nu er 5(lt6fo^ og ^m er om :!i^etlen faa unberlig og ftille; ^Diffenbc Sloner, fom om 2)agen iffe f)creé, ft^æt^e mellem 3^rccerne; go^^fen fijnger fjernt fin S)ielobi, og gjelbene ere faa mør== feblaae og bunfle. olen er forlængft bag ^afen, og tjernerne blinfe frem paa ten mørfe.5)immel; SOTaancn infer jig iffe før ^enimob SDiorgenen. n 5fnben uilbe falbe bet en llmuligteb at finbe ub af benne S3ei, men 3ægeren fjenber l)t)er ran, (>t)er %\ii]u\ii i fin 8fot). >an (jar tcenbt fin ^it«e, og 1)ané 3^anfer ere brømmenbe og ubejlemte, fom ^øgen, ber farer nt af ben..^an er unber Sangbro-

12 6 fledm og ben tpffe ^m^( (iggev gjøglenbe og fpøgelfea^rig om ^akn.^^aa (ette, Møbe SSInger ftrpj^er en Ugle forbi l^am ; men fubbet falber, og pgten fi;nfev neb i S^aagen. ^an ftgtebe iffe, men ftprebe Su^fen meb be Dånte reb, og (5c()oet (øb i ben rolige S^M.!)laar Sægercn atter ^av labef, ftiger ^an meb lange (Sfribt op af ben bratte ^(et). IBeien b^tfra til S)libtffoi>en er tung, men ben er blot en Sjerbing lang. foden er })a ftørre og mørfere og bet ^Differ unberligere og unberligere i ben. DDeralt forme 3^rceer og 2)larfftene fig til fære 6fiffelfer; be ere 3cc* gerené Spenner og niffe til bam. ^an er fnart Deb SOtibt* f!oden, og nu er Beien til S3rolø!ferne let; men l^an nær^ mer flg mere og mere ben lige S3ei^ ^nt^t og ffal nu fnart tåge fat fordilbebe og udeifomme SJiarf. 3 Stærjeben af Sroljiifferne, ber ligge \!)a(i ^lorbfiben af S3eien, fafter 1)an fig neb paa en mofet 8teen.!a( ^an t^celgc IBeien ot)er i0^fiet)a( og 2)lat^iéplabfen eller oder Sietbetterne?.^an beftemmer fig for l>m gørfte, og ^at ^an en gob S)rif meb, faa ftprfer I;an fig t>eb ben, inben ^an fortfætter fin ang. ^unbene logre for ijam og lægge fig t>eb b^n^ i^^-,/3<i ^alføie, ^u botber af mig; jeg t3eb M min ftaffelé ^reng; imorgen maa 3)u t)ife S)ig forn S)u rolig nu Goquette! 3)u er jaloujc; M er en 2)pb ^oé aue Soquetter, men iffe alle mene bet faa ærligt fom ^u min %ø^". IBanbringen begpnber paanp, og 3^9^^^ (fber $unbene, fom ^an nu iffe litngere tør labe gaae løfe; t^i

13 be funbc eueré faae fat i et $arefpor o^ beijijnbe at jacje i dobbel.!^et gaaer nu orer jerbet, oij man ec ftrar inbe i ben t?i(be 8f oi> ; ber ec bet bccfmcrft. Jlun f)ift Oij ^ei* glimter en fjerne ijjennem ^rccerneé ^fa^iiinij; men Sec* geren gaaer afligetiel fiffert; t\)i ot)era(t fjenber ^an fin 8fot). $an ftanbfer et Oieblif; ^er ^aroren gjort 5[ab^ ning, fiben ^an Dar ^er pbft, og ^an mærfer fllcgen af en antænbt ^ulmine. 3)et glittrer af Slben inbe i 8fot)en, og runbtom ^inle eller fpele be mørfe 8fiffe(fer;.g)unbene fnurre. 5io(ig galføie, feer ^u iffe, ^t^ab bet er". 3^=* geren fortfætter fm ang og er inbe \>i\a C^^fjet^atfcctertian* gen. $ibti( t)ar ^dm taa(e(ig, ber gif et 6Iag^ ti I)erti(; men nu ffa( l)an neb i ben fulfovte 2)a(, ^i^or ^oéfen ffum* mer og (armer, ^er ffal man oder et Dæfg; Sægeren (lutter fig \i(ia fm Søéfe og gjør pranget ouer. ^punbene ere akercbe ^oé ^am.,,8tille ^unbe, 3 trccffe mig elleré neb i Dælget. ^rpb 3^^ i^^^ om poret; 3 fi^^f f«<i if^^ jage at(iget)e(, før M er (i; l''. ^Tafen gaaer brat neb; bet gjcclber ()er at l^otbe fig i huffene og ftøtte fig til ra=» nerne; t^i be løf tene glibe ofte unber Jføbberne. el^ccret {)ænger faft til 3*^9^^^"^ fulber, meb 2)iunbingen ideiret; t )i \)an ^av ^er begge fme 5Irme nøbige. fouen er enbnu ranf, men fort og (mlbreagtig; goéfen ftprter fig i S)a(en, og bet ^ln^ncr omfring ben. fbar M 3)ag, inlbe man fee S}tatjiép[abfen \iaa ben anben (B\t)L (Den og 5?oéfen og et ftide, bpbt foanb ligger berimellem; men3i'f9fren t)eeb, at

14 8 SSabejlebet er i SlærOeben af (t)en^ SØlunbing. 2)iaanen ftiger 09 (pfec for ^am.,, 8e(fommen fiuna-s^iana"! 9Tu gaaec t)an meb ben befoccrlige IBei neb ab STafen og ot)er ^iden. S)lat^iép(abfen (iij^et: i Storboft. ^aa ranerneé 55ar og J^aa SOipretuen fjenber 3^9^^^^ pb fra STorb. ^an ^ar iffe (angt igjen til ^labfen. Sæteren graaner foran ()am; ^an nærmer fig ben og feer ^en }paa ben, men gaaer bennegang forbi ben. 3ffe langt fra benne ccter ligger gjelbfccteren. 3Torb for SDiat^iéplabfen gaaer ber er lage ti ^en til ben; benne ti følger ^ar\\ ben gaaer ofte om SJiprer, men bet generer i)am iffe. Slaar tan nærmer fig mob æteren, aabner ber fig grønne ^raater og runbe af kulminer, goéfen larmer auerebe fjernt fra 5am. 5tært)eb gaaer (5lt)en rolig, men fort og tungfmbig. )t)er en bunbløé 2Jli;r ligger ber en fordittret, ^aldraaben ^adlebroe; fra ben i)æt)er (Btm fig op mob esteren. SJIaanen fpiller paa ^rceerne^ rene, og et enfelt 5(fpetræ bætjer og tt)iffer Deb tien. ^unbene gniftre og trcrffe ofte i boblet; be tafler mcerfe SSilbteté por og Dille løfeé. Sægeren er ube af foden, og SJiaanen gpber nu fit fulbe pé paa Jam, mebené Jan oder ætertjangen gaaer Jen til tørjufet; Jan banfer \^aa 3)øren.,/^agnbilb, min blaaøiebe Sente, luf op for en Sæger og git) Jam %a^ oi^er.g)ot)ebet i en ^imeé %i\>. lat f!al 2)u Jat)e; jdorlebeé leider 2)u fiben fibft? Slu libt ^lat) til mine.^unbe og en 2)raabe SJlelf til mig felt), og faa ffal 3)u fortcctte mig et Dentpr

15 9 om ^ulbrcn, forn engatiij boebe ith lantjt krfra".,,3^"/ Tigec -Sia^nljilb, M f^ol J^iJ "of. )t)i( 3)i3 nu paa ^xau Un, imebené jetj gjet 3(t) paa ^^eifen". 8a:t 2)ig ba Deb Siben af mig", figec Sccgeren, Jorat jeg bebre fan {)cre 3^ig". 3^^^»^ flammtt i brogen, og Øiagn^Kb fortccller fit (5»cntpr, og ^cc er M: 3ffe langt fra gjelbfæteren ligger pri- elfer urifollen. 3)er boebe for længefiben en grim^ulbre, efter ^Dem^oKen tar fit STatm. Xet t)ar engang en regnfulb, ftormenbe Stat..^ulbren i^ar gaaet ub af gjelbet; men ^enbeé SOTagt rafte, oder Sorben, iffe længere enb neb ouer prifocteren, forn ligger ftrair unber.^oden. $un oar fommen ubenfor fme nemærfer, og funbe iffe finbe I)jem igjen, og bet ncrrmebe fig flærft mob 2)iorgenen. 2)iebené tun gif og (ebte efter ^Beien, traf tun en Sæger, ber ffulbe gaae til 8æteren. ^un i>ab tam t?ife fig 8eien til bollen, men tan Dilbe iffe tjene bet arge Srolb, fom ban tet iffe betooebe at frpgte. 2)a fagbe tun til Um: ^[[ 3)u folge mig til fotlen, ffal jeg gioe 2)ig <3ti;rfe og gyrigteb, og alle (Scrterpigerne ffutle fun fee paa 2) ig, og bet ffal gaae i5frd til aue 3ægere." 5Tu fulgte tan tenbe til fotlen; t^r braf tan af en fælfom 5?laffe. ^an folte ftg h^a ftærf og manbig bert^eb, og ilebe tilbage til Sæteren, tti t^r tat)be tan fm.g)jertenéfjær. S)ien Slatten for tat^be bet l>æret flart og maaneblanft ^eir, mebené $igen i prifæteren laae og bromte i fin 8finbfelb. 3)a fynteé tun, at (Bætcrtptten^ 2)or aabnebe fig, og at ber

16 10 traabte inb en Somfru, forn Mv ubeffrideli^ beid^. )un gif ^en til SJtelfeboben; men ta ^un Denbte ^Ipggen til cctcrpii^en, faae benne en.^o^ale l^ccnge neb unber ben ffjønne )t)inbeé ^(æber, 09 ^un t)ibfte H, ^t»ab øla^é golf bet Dar; men^iijen laae rolii^oij faae fm^jæft briffe af alle 2JJclfefpanb. 3)a ^un ^atjbe bcuffet nof, gic tun l^en til giljene eng, og bet forefom (;enbe, at ^un ko^bt fig Deb l^enbeé 6ibe og fi;éfebe ^enbeé )ine. %at ^mz", 5t)iffebe tun, for SDielfen; ulb faaec 3)u iffe for ben; men S)u ffal faae bet, forn ersebre; jeg ^ax tvpffet grom*» teben i 3)ine iøine; jeg 'i)nv t^ilet i berforffal ingen S^gec funne bebaare l)ig, og bet ffal gaae i ^r» til alle ætevpiger." 0g berfor'', fagbe Øiagn^ilb, ni)tter bet iffe Sccgerne, at be frifte oé, og 2)u ffal tåge '^iti $aanb t)æf fra mit Sio." 3anof", ftger 3cegeren ; fpéfec tenbe bog til 5(fffeb, tager pt et)æc og fme )unbe, 09 gaaer ub i 6foDen igjen, og brider op imob prifæteren.

17 /øftretiben. 2)e meeft befjenbte af be ftcrre guijle, ber bpg^e i t?ore bunfle Ofoi^e, ere Siuren meb øloien, 013 5(ar^anen meb fm )øne. [I^iéfe tt)enbe gami(ieré SiD er fun (ibet forffjeuiijt, O13 bet er iffe faa fjelbent at trccffc ^Sajlarber af bit^fe to lag^. ^er {)l'or gjelbene ftinile mob (jinanben, O13 I)t)or ^aaijen (ii^cjer oder SOTprer oij ffalbebe guruaafer, brit)e be tibligt om ^aaren en ^iærli^^ebélee^, forn fun ben aart>aa^ne Sccijer iaijttager. )an er u^)^ forenb SJiaanen er bleknet for 3)aiji?ffjæret, 00 mebené Sangfuglen enbnu bremmer i be tcctte, buffebe iraner; fun S)iori3enftjernen jeer neb \ma be taufe fot^e, ot)er ^alen Ii9i3er Saagené Jinbe «Slør, 013 $a(t»(i)fet fi3ccl>er meuem gjelbene. 3 ^^nne tib(ii3e Stunb er Sæteren 33iDne til guijleleijen. SOien naar SOiai S)iaa* nebé milbe «^immel aabner ^nupperne, laa()ccrli;ni3en begpnber at fpire, H føler.g)ønen et npt tt> i fig, og, ffilt fra ^panen, føger ben en Ipngomgroet og tuffijgget %u(, (jt3or ben eenfom, ufeet og rolig fan ubruge fme.^'ijttinger..g)a^ nen berimob føger til be bunfle le S3iergfløfter, \)\}ot ben

18 12 ^enfeder (Sommeren i en ti(fi;nelabenbe trijl, borf! )rfc^= løé^ct), I;t)on ben funé focftprreé, naar enten S^G^tien nccften træber paa ben eller Sagt^unben fnapper efrer ben, og ofte blitser ben ta et Sptte for m ijøjujijeb. 8anct ^ané Xiberé lange ^^age og (ijfe ^Tætter fee førft ^Tarf^ønen meb fine 4 til 8 gule, bunbløbe ^pllinger gaae omfring i 8tierne. llnber be ubfprebte fcenfebe åsinger bjccrger I;un faglenbe fm Sjngel, men bereé t)ilbe Statur røber fig fnart; t^i tjingfjæbrene Dojre førft ub paa bem, og flpt)enbe føge be nu at unbgaae ftne forfølgere, foofranbfebe, Ipnggroebe 5fafe, ber ligge i Stær^eben af S)tprer, ere gjerne )pl;olbéftebet for biéfe gugle faalccnge.^ønen gaaer om meb Ungerne, og benne %\t t)ebt)arer til (Slutningen af 8epteml»er. gra ^Tuguft^» maaneb blider benne familie flarpt efterftræbt af Sægerne, og ber gideå ingen 3*^3^ ^^'^ ^(^^ f(in Dccre ^elbigere. 3 ben ^øie famment)oxne Si;ng føger gloffen fm gøbe og ffjuler pg om 3)agen i ben ; men netop bert)eb ftøbe.^unbene ofte paa sporet og jage guglene op. 8eb at efterligne ^pllingerneg temme loffet førft $ønen til 3^9^^^"/ og fiben begonbe Ungerne ai pibe efter SlToberen, og ba blit)e ogfaa bie^fe et S3i)tte for fubbet. 3)en S^ib, l;t)ori benne ^a^t foregaaer, falbeå af 3ægerne g^øftretiben. )mtrent tre gjerbinger norboft fra gjelbfceteren paa ^rogffoden løoe ber,meeem l)emmelig()eb^fulbe, ubefjenbte

19 ; 13 «anbffakr forn fun %aa (iai>e feet \^(ia Mk 6tp!fe af bereé er I;ec vil^enbe og Dolt)- fornt; ^er fnccffe be canen og fti;rte jig nebaf gjelbet, og fe ferne fuffe traafec fpiffc metlem be morfe 5Taa(etræer neb poa golfene (Stoi^regn, og (Den fjenber ^ec ingen anben S3ro enb ben ^iegnbuen bpggec i 2)i^fe SSanbeé 2m ei* bi;t>t og fort bt^iblige ^aloraabne 23irfeftammer ligge (;i l og ^er i 6trjpm* (obet. ranerne hm fig oi^er bern og )retra:et^ S3labe pibffeé af goéfefalbet. pblig for 2)ioftuemprfæterne forene biéfe ( (t)e fig, og gaae unber 9TaDnet Somina" forbi Son^^ rub, og nu bette 8ai>brag, forn briljer S3cC' rumé 3f^'ni^^rf. ^m obe Sanbffaber, ber omgil>e loene faae bereé fccregne (Sibarafter oeb ffoo* fbtbte 5fafe, ber I>xt)e fig fra loebrebben og fccnfe fig neb igjen i (ange obe SOiprer. S3Ianbt biéfe golbe 6tra:fninger er bog en enfelt S)ii;rf(ette );^aa ^oié (pfegronne og floielé* hkhi 3^eppe fee^o nog(e frogebe S5irfe, og nærmere 5fafen et ^ar boie, robftammebe gprretræer, ber for bet minbile S3inbpuft ft^aie nieb be fortlabne droner. 3)e btnbe, bom* ulbi^agtige S3[om)*ter og 2)iDltcgra:^M*et feeé abfprebt ot^er \)^k SRpren, og enfe(te nebærbuffe ftræffe bere^ graaelige rene (ang^^ ben grcnne ^3unb. )mtrcnt mibt paa SDIpren glimter ber, mcuem l)i^it og fammeni^ojret 6io, ben fibfte 5lcft af ber i gamfc 3^age ubentoiot (;ar bolget ooer bcnne (flette; mensiorb for ben ftaaer fopen igjen ranf og fro-

20 11 bitj, oi3 2anbf!akt gaacr jet?nt op til be ^øie gjefbftræfnin* ger, 09 ^er ec grønne spartler, ^borotjer et fiiffere Sit) a ubkebr. 3 Ubfanten af anbffabet er 8fDt)en oi^eralt bi;t) og ftitte; en Jemmeliij nfom^eb ft>cct)er oder biéfe fjerne, (uffebe (5gne. $im(en er ffpefri, gjennemfigtiij og Ipfeblaae, og STu^guflmaaneb^ SOTibbagéfol (ægger fme ()ebe Gtraaler ot^er grafen og ^aa S)ii;ren. Suften er qt?alm og tung, og ber gaaer iffe et ^uft gjennem be mørfe (SJraner, elter ^en over ben øbe, ørfeéløfe S)(pr. 3 ^Tafen, l;i3or be enfelte grønne partier imnfe, ligger bog Drmegrccéfet fnccffet og blegt, og S)lofen paa Stenen er faftløé og tør..^enne paa Slipren, ber l;i3or ben taber fig i foden, fpiller Suften tnehem be Danffabte 3^rccer, og ouer ben rolige, blanfe øe ligger ber lange idene j)ebe, qdcclenbe 3)ampe. S^Q^n Si;b ft)æt)er tnehem S^rceerne, intet SiD feeé l;er; Silt er Saué^eb og Øbe; en tung, ^ar lagt fine ^Trme om planter og S)t)r. ^inlfen g^ob Jar l?el gaaet over Mk Sleppe? 3ngen uben Sægerené. ^\}0 ^t Del Dæret Jer, og jdo Jar Jer JtJilet unber be ffpggefulbe ^ræer? Sn^fi^ ubensæ* geren..^an banbrer nu Jenne i ^Tafen meb fine trcctte ^unbe; ^pttet, Ji^orunber Jan ftønner, bifer, at ^unbene Jabe gjort bere^ ^ligt. 3)e mørfegrønne raner f!i;gge ober ben Ipng* groebe ti, ber bugter ftg neb af 5lafen; men Mte er og* faa ben Jeie Sinbring, tji intet fjølenbe 8ift rører fig Jer. S3laabccrtuerne Jæbe ftg oderalt inbe i foden, )unbene

21 15 fnoppe eftci' Suften, 03 Deire af 013 tii urolige ^cn gjennemsptigm. dxn Oi] ba fafter SfCd^^^^n (urenbe ^liffe inb mellem kreterne, meben^^ ^unbene loggre omfrinij inbe i 6fot)en. 3)eteé lam f)øreé bcrinbe, en ^Tar^ene jage;^ meb jln ^^jnget til aue fanter; beiteb )ar S^geren faaet Sit), 03 ^ané 6fub fafber. $unbene falbeé nu tifbaije 013 fnn nji?bigen lægge be bereé $a(fe i blemmene. Sangere neb i 5(afen ffpgge (kranene om en lide gren ^fet; ber Mnbeé be, og Sægerené S3ptte Icrggeé af bern, men felt) gaaer 5an liftenbe tilbage, ^t^or ben eenfomme gamilie for libt fiben boebe i greb og øioe..^an fcetter fig neb \^aa en S3laa=^ Ktrtue meb ^Ipggen til en ran; ben ccngftlige ^auéfeb, ber MX afbrubt af Sfub og.g)unbeg[am, er atter l^erffenbe, SJiarfmufen renber ^en ot^er Spngen og inb unber en ^o\), ben flittige SDipre fpéler, og 3a:gert'n^> )jertef(ag blanber fig i ^(tk isfot):=sit». S3oéfen ^inler \i(ia (;ané JTncc, og l^ané iøine fpeibe omfring. 5Taar 5(lt er ganffe trpgt og roligt Manbet fig begpnber ^an at floite meb en jittrenbe 2i)h. gjemt fagler 5(ar^ønen til t)ar; atter falber ben loffenbe, flpnfenbe ^u ben, og nærmere fi^arer ben omme S>Iober fit falffe S3arn. 6nbnu er kn paa ben anbcu Sibe af SDIpren, men en fagte glugt Wiékv gjenncm Suften, og '^nc^un fafter fig neb i ^Ta^fanten. 3^e nære gfoitetoner lijbe, og angftfulb for fit S3arn renber ben et tpffe l;en a^ øtien, ftrccffer fin lange ^aié oih'r Syngtoppene, og fpeiber urolig efter ben, ber ub^^

22 16 fcnbcc bcnne flagenbe Syb. S^cn ømme ^u^i faglec og nærmer fig mere og mere ^en unber S3Iaabærtuen ; ben ub* breber fme fbintjer, forn om t)cn aherebe ^adbe fin obfprebtc )ngel unber bem; men Sofningen tier, og forffræffet ot)er at ben iffe fan pnbe fine Unger, renber ^m ^en gjennem gyngen, og otjeraft føger Slloberen^ ængflligc i^ie be tahtt 23ørn. ^Ttter falbe be paa (;enbe i en nær, og gfab ^one, og ^un i(er mob ben, men 3vTgerené ^øéfe fnalber og f)un ligger ^i^^ i Spngen. Sægeren tager ben blobenbe gug( og lægger ben til M øt^rige ^i)tk\ l)an ftræffer flg nu meb fm S3øéfe f)en meeem ^unbene og IQiit)kt. ^an^.^ooeb I^Diter }(\aa en ^ue, \)a\\é iøine luffe fig, og ranene brebe fme ffpggenbe rene ot)er l^ané (Søon. Sibt efter libt be* gpnbe fyggerne at fortcenge fig, og H Daagner 3ægeren. ( nfe(te (une, Darme ^uft infte gjennem uften, og l^ift og (jer omfring i fooen ^øreé fra ^pttingerne be famme fta* genbe Soner, ber for nogte S^imer fiben Dotbte 2)loberené 3)øb. ^f og til h;ber fub i 5tær!)eben af ben angftfulbc ^iben, og for jdert ber gaaer, falber ogfaa en lyding til 3orben, og tilfibft er ber ingen pibenbe, fipnfenbe, moberløé Unge tilbage i ; fun en enfett ^iaau troft ftaaer i ben )øie rantop, og ben brune 8fot)fneppc ft?æt)er fagte j)en oi?er SOlyren..^imten blioer mørfebtaae, ffue neb \}aa ben flumrenbe øe; men ()cnne i ^fafen ffinner mettem mørfe raner 6tofi(ben, og ben^> Sp^ falber \iaa 3(cgeren og bant'.g)unbe.

23 17 Sfij ^^^^ ^^^ fortccce, ^i>ab ber engang ^enbtc mig pina en SatjttDur. 2^et Dac en 2)ubbQg, forn ben, jeg ^ax forfji^gt at be** ffril^e og M anbffab, ti-^^n jeg færbebe^^ JaDbe meget til* fæheb^o meb bet ot^enfou kffceune. n gammel Sonbejægec fulgte mig; i)an Mv opfoftret i en 8foi>h;gb og Mx ludflibt, gcaabaaret og otehroiff. $an ^adbe pratet for mig om atletjaanbe unberlige!sing; men ha t)i forn i ^tvcr^eben af en ffol^omfranbfet SDipr, biet) i)an taue og ftanbfebe fm ang. $an faae meb næften ccngftclige 23liffe omfring fig, og, ba jeg fpurgte l;am ()t)ab ber feilebe (;am, ft^arebe ^an, at f/^er tnir iffe rigtigt." ^an fortalte mig, at l;an (aret før l>eb bi^fe Siber ^at>be (offet en og [amme 5(ar^øne til fig tre ange, ffubt efter Un ^aa tpi^e, femten og ti 8fribt. 3)a (;an iffe ^al>be faaet ben, men Mot efter fibfte 8fub feet f^en 2)raabe S3(ob og to Crepinber i ^oré", i)a\}hii ^an antaget ben for en af be llnberjorbiffe, og t?ar gaaet I;jem, g(ab Deb at flippe berfra uben 8fabe..^ané lange ^[^ ftorie fjebebe mig, og udilfaarlig loffebe jeg \^aa min gamle unb, ber ftrcg mig forbi paa en trebil^e 6fribt; men im.g)unben l^enbte fig, jog ben neppe ti Sfribt fra mig et 5(ar* l;ønéfoftre op. llngerne abfprebte^, men faagobtfom lige l^eb mine jobber (jopper S^cnm faglenbe op paa el^æret laae til mit ^Die, men Jyugleno ene 23inge ^ang fnæffet i^eb h^n^^ Sihi, og gdigt l^ar ben na:gttet. ^vc ange loftebe jeg paa So^^fen, men ben faarebe gugl faae \^aa mig meb faa bebrnbe, iimnme S3liffe, at jeg maatte tænfe 2

24 18 }^aa 23ur9crå r^tjllbe Sccger." 3^0 f^tebe ct)æret paa 6fu(^ beren 09 cjjorbe 2)tine til ben amfe at ^an ffulbe fpare guijlen Olj fødje mig. 3^9 traf mig neb mob SJipren, og ben førgelige S^ilDctrelfe, benne gugl (;at)be friftet i nccften et STar, falbt mig tungt paa.g)jertet. øaaret og ql>ccftet til ^robling i)a\)u ben 8interen olvr eenfom og forlabt, friftet it)et i be fneebccfte, ^aarbe %idti] men ba 8aaren forn ^at3be ^jærlig^eb og SOToberøm^eb enbnu engang fplbt bene S5rpft. Salangen en Sammenligning ranbt mig i 3^an* fcrne ; men forte, brubte ^unbeglam og i^ccffebe mig, og jlrajc berpaa forn SSonbejccgeren neb til mig meb guglen i «^aanben.

25 ^røgkuoeit. ^et Var i S^ibten af 5(uguftmaanet), 'i>a jeg meb $Søéfen paa staffen flentrebe op ab Ølingeriije^ ffot^flæbte ^[el>. 3^9 ()aiibe (;at3t en (ang SOiarfc^; et dobbel ^unt»e fulgte mig; S^ungen {)ang bern langt ube af.^affen, og gvaaben brpppebe bern af ftob (unt paa ^imfen og kccnbte ftærft; ber rj?rte fig iffe et ^uft i 5(tmoép!)ccren foråt for* milbe.^eben..g)imlen t^ar l)tnb(ig blaae; Suften inir trpffenbe og gjorbe ^(anbebrættet beft^ærligt. ræ^^fet og Slomfterne iw^n fig bjpfige mob Sorben, og fun^o (ange be riétenbe 23a:ffe paa ^lei^en^ 6iber faae man ben friffe gronne gart^e. 8e(D be unge Grantoppe fpnteé fafttofe, og.duften fpiuebe og ^iu trebe medem (drenene, men ber I;i>i(ebe en bpb ø]oe odec Sanbffabet, og ben ffulbe kt^e gjort mig gobt, om jeg ^a\}^t ^inlet unber et ffuggcfulbt Srcc. 8pun>cne t>a:(tebe pg og ben quiffe Sinberle ihiffebe fig i S5affen ; (Sisalen fufebe fommetiber fortn og greo i gfugten en flagrenbe (Som* merfugl. 3)et Mt en 3:^ag for Snfecterne: be furrebe og fummebe omfring olhtalt. ^nit ol^er Grantoppene, unber 2*

26 20 ben (pfebfaae.^immel, fmngebe \^m mørfe )rn ftg ; fbingerne Dåre fpenbte, Oij bene fultne, ffrec] efter 9^ot); men ^fodené 2)i)r f;tn[te i Sræeuneé ptjge. Slu og ba 'i)øvk man pben af en.^oebjce(be, forn om S)pret flog meb ^ot^ebet for at forbrioe gluerne. S)Iin gamle Sebfager fu(gte mig paa benne ^our. ^an gif foran mig op gjennem.^(eden meb fin 5[nbee( af oort ^ptte. S3egge t)are ln oante tit 5(nftænge(fer, og ben qt)a(me, lumrebe 3)ag, og ben beftutrlige SJei generebe oé iffe fpn^ berligt. 2)en gammelagtige graaejæger gif meb fin 23øéfe i.^aanben og faae meb lh*ebe S3liffe op til ben ftotte gugf, ber foæoebe ooer t^ore )ooeber. Sroer 2)u", fagbe l^an, og t)enbte fig mob mig, IM l)an pegebe meb S3ø^fe^ piben mob ^rnen, at benne ^løder atlerebe iaar ^ar øbelagt mere 8i(bt, enb3)u og jeg fommer til at ffpbe i mer?" Seg foarebe ^am iffe; tl)i mine 2^anfer (;at»be tåget en anben ^Benbing. tiitaite mig oeb trobé ben noget ffappebe Stemning, fom ^^Un og 5(nftrængelfen mebførte. 3eg I;at<be oet oæret (;er t;unb* tebe ange; men benne ^UH ftorfte 8ærb er M, at ^m atbrig er (iig jig felt). 6nart fig paa g^jelbeté Soppe og gliber i næfte S)ioment neb i 2)alen ; fnart fpiller Spaningen i be ftærfefte gartner f;ift og I;er lange meben^^ enfelte ^43artier (joile i en næften fortagtig S)ialer fan fun gjengioe oé.^rogfleoen l^alot; lan fan j)olbe ben i ben ^elbigfte S3elp(?ning ogfige: (Baa^

27 21 (cbe^ CC ben etoifblif", 013 ln troegjevne, at benne^fygije og bette Spå bar ^inlet ot^ec Sanbffabet i bet Stu, forn ^an greb; og m maae nøieé Ijermeb; men () ine uftabige øieflejrer, ber i)a gjøre ^artiecne tufinbfolb mere tiltrccffenbe, fan S)ia(eren iffe gjengitte. 3^3 ^)^^ f^^^ mangfolbige grcmftiuinger af togtoen, men iffe een, ber fan gjore ^*or* bring m fpnberlig ^pm^rffomi)eb. ^un gjcclbeté fteile SSccg^ ge, meb fine ranffot^e, sg^tffene, ben jtøebe Bei, \)\>ox enten en S3onbe imfer fig ti( )eft, eker en ^erre fjører en "^ame, {)ar S)ra(eren funnet befjenbt gaaer benne SSei mehem to fleile ^-jclb* l^ægge i ibe(ig ^ugtninger, og gjclbet og 6fol^en fafte fuw (Sfpgger i forffjedige fletninger ot^er S3eien. 3)et fteife, ffot)- befranbfebe ^jelb bærer ^imlenå ffyfrie ^t^ccllnng \iaa fmc mørfe 5ftlaéffu(bre. 6foi>en fpnfer neb fra ^Tafen og gaaer t\)b og uigiennemtrocngetig b^n mob traafer gløber oi>er rantoppene og Iccgge fig qi^cclenbe neb \:>aa ben gule, fanbebe ^ei. ^æffene ffumme Ijift unber mofebe tene, b^t glibe be oder en blanf 8teengrunb og for^ ft^inbe i SSeienå i^rumning. SDiin ^onbejæger bærer fm.^ue i )aanben og ffotter enbnu til rnen, ber noget b^^ fænfet [m glugt. S5ogt 3)ig", figer ^an og feer op mob guglen, fom mig iffe for neer, berfom 2)u iffe inl føle $eben af min ^øi'fepibe, men ^ulbren bj^^lpf^ t)el 2)ig, forn bun gjør t)eb 5flfe, ber bister til 2^in gamilie." 3^en rolige, fi^æi^enbe Suftfeiler ffreg meb fin gjenncmtrvxngcnbe,

28 22 ffpnfenbe 6temmc neb tit \)am og ft^iiiijebe jl^/ ^^^ f^^l^f/ ffofte ^inijeflaij, Jøire op i bet l;ebe, (uftblanfe Ølum, men fulten og rodgjerrig Dtftebe ben meb )a(en og ubftrafte fmc ^(øer. 8i Dåre juft i 9TærI;eben af l&l^orfra man til 5tøb funbe fomme inb Ji^aa ben S5ei, ber i gamte S^iber gif neb af be bratte gjelbe. ^ette og be 5[ntpbninger min Seb* fager gjorbe til.^ulbren og iørnen, minbebe mig om et gammelt uentpr om (Sanct Dlaf og en ung, beilig )ulbre* pige, ber ^at)bc friftet et ^enfmægtenbe Sit) af ^jærligbeb tilgongen, fom albrig l)ai^befeet ^enbe..^un ^atjbe i ftille.^enrpffelfe omfihxdet og beluret jenftanben for fm 4Dm^eb, uben at i)an anebe bet, ta ^an en W[t>Ui] i ol^eben tog ftg )t)ile unber be ffpggefulbe raner t)eb 5ietl;ellerne. t^entpret figer, at benne ^ulbre t^ar pin og ffjcer fom SJtorgentaagen, ber foiwer ot^er ^jelbene, og at en lettere ^ob albrig l;at>be berørt bet bløbe S)io^. gor at forni^e min rinbring om benne «^iftorie, befluttebe jeg at flaae lige inb \^aa ben 3)enne tilgroebe gjelbt^ei gif nærmere øiett)ellerne, og ^Dergang 8anct )laf foer gjennem ben inlbe 8fot) og fom ^ib, reeb l)an lige op til Sæteren foråt l>anbe fm anger. $er infer man enbnu en S3rønb, ber bcerer ^ané ^XaM. 3)en er ellers fun mærfelig berl3eb, at ben banner et li\)i)t, runbt $ul i M nøgne, ^aarbe gjelb..sige af benne ^rønb feeé ogfaa i gjelbet et.^ul, fom albelcé paffer til ^unben af et 8anbfpanb. S3ønberne

29 23 fi^e, at bette^ul ersltccrfet efter t)cns3j?tte, ^t3ormeb 6anct )(af i^anbtbe pn $eft. 3^errainet fra ^(eden Oi3 ^en til ben ^am(e 33ei ev leftjccvliijt oij funé til^ccn^elicj for ben, ber noie fjenber biéfe SJiarfer. SJtan maa faa gobt forn brpbe fi^ 93ei gjennem en fammendojret (BfoD af rane- ocj gprretrccer. r ber en ^(et, ber er frie for biéfe, faa l^ore Oretrccet 09 IBilbtornene ber i tætte ^(pn^er; man maa arbeibe fi^ ol^er (SihtIiJ 09 SSinbfalb, 09 fcrit naar man nærmer fi^ ben ^amle, grcnne 09 afliijet)e( fordittrebe ^led, antdijer :?anbffabet en (^^arafrer, ber er t)ccrb at k^ge 2^ærfe til ^aa ben af ^ongei^eien er gjelbet ffoi^flæbt og runbformet. $er Jcct)er bet jlij (ige, nøgent 09 graat op mob Simlen, ^aa be lobrette gjelb* mtgge ^ar fun ^ift 09 ^er en cnfelt mo^begroet ran faaet ffjult fine ^øbber. Sjergtoppen bærer ogfaa funå enfelte fortørrebe raner, meb fnæffebe droner. 3^et (ange, iié^ graae 2a\) I^tnger fra ranerne neb ot)er S^jetbrpggen ; men Deb ^(ippet»a:99ené gob runber gjelbet fig 09 b(it)er faruerigt og moégroet; (;er atter rem ogftolt, 09 et fort tpffe nebenfor er ber en gren 23raate, nu (ægger fme meeft 2)i;bt unber Doregobber (iggcr.^toté- og teeui^^^jorbené bfanfe gtaber; be otmle ^Oer, meb be mørfe, buftfuangere (BtoH fi^ømme milbt paa be flare, rolige «Søer, og (Sfpggerne falbe bpbe neb i M fpeilblanfe SSanb. 2)ien oi^er oé, funé noget nærmere M mobfatte gjelb, fi^æoer atter unber ben blanfc

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: 0041271 i -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: S)m 3otbegot)6pbetcommt6fet»9 /rafktllelfen af tet berunbcr liggentc af 6. tun.

Læs mere

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C. ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti 1845.. Wegfmt 1865. '5Ert).rt ai 93-t, Warffot. 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T 70231033 Fax70231036 www emanbo g d n o@emanbo g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p 2 295 Sagn 36001032 udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL ARKI TEKTTEGNETVI LLAINATURSKØNNEOMGI VELSER Sa g Ad eeh ben 18,Hø,7080Bø Kon an p 1 795 Sagn 16110811410 udg md 2 Da o16 04 Be e e Øn duaboenmua e egne abe ggende300m a andepåe

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

p^ ^jorøulfé )rapet at oti)iff ^cltc'sigt fra forrige 7(ar = ^ufinbe flf paa S)anjr(j 9{iim»eb 3^if* 5ret>. øcv), runtti^ig 5?jøbcn^ai)n 182 0. Ti e^eime - (Tonferenceraab 3oMn 23 u Ion) (SanDerum

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Meretiting. Norge i 1853.

Meretiting. Norge i 1853. Meretiting om Sunigyöstiffianhen on AlehicinalforOnföene Norge i 85. eon, bet notagtigert ti erfares af be efterfofgenbe ffmtdberetninger ar eunbd,eb6ti ftanb en i get i 85 i. bet.toefe taget Nerd meget

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE

SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE ETPLANSFAMI LI EVI LLATI LSALG IDETEFTERTRAGTEDEBLOMSTERKVARTER-TÆTPÅSKOV,SKOLEROG STOG Sa gop Ad eesn e 3,3500Væ øe Kon an p 4 495 Sagn 02913KB215 udg md 4 Da o04 02 Be e e Huepå157

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep.

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep. Mærke Nationalitet Type nr. Embalage Stand Lokomotiver H.C Models DSB MO 1835 (lbn 485) 7 Ja Ny Heljan DSB Litra E 994 (DC Digital) 45403 Ja Ny Heljan DSB Mx 1014 Ep. IV (DC Digital) 43721 Ja NY Heljan

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen Sa gop Ad eek n egå d 132,Enø,4736Ka ebæ m Kon an p 895 Sagn BO14082 udg md 1 Da o17 08 Be e e BUDMODTAGES S øn dhube gge dea a eog e ea eom ådepåk n egå d påenø Be ggepåd gugen og e ho de gg undmed andbep

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Sagsnr :H350918 :819

Sagsnr :H350918 :819 Sa op Ad eekoe en76,je ndø,7790th ho Kon an p 530 San H350918 ud d 819 Da o06 10 Be e e Rød en endo a1936edbe on a en aode æ-op a ndu T endoenhø a aeoudhubeeaæ d eda o endoenbe ende Je ndøbed epa o næ

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun. Oplevelse fo alle! Bowl n Fun Hosens Standkævej 87 8700 Hosens Tlf. 75 64 56 55 Vi ha online ooking - læs mee på www.owlnfun.dk 2 Familieuffet & Bowling Søndag fa kl. 17.00 Bøn unde 12 å ½ pis TILBUD Hve

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208758

.48716100. Sagsnr :208758 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad eeso a8,råge e,3210v Kon an p 975 Sagn 208758 udg md 1 Da o09 04 Be e e Sønomm hu emn p ag u dna u Cha m ende,a

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere