^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin."

Transkript

1 *SiÉ&= BRIEF PTB

2

3 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M

4

5 fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS **. /«v* 1850

6

7 L 9tøbmuf>fet, Moajuiet 03 ^ttibtanbet ere t>t æ^te SØlærfcr paa be ^tpmp^er, forn nu i SSirfeli^^eben boe i rorc grønne 8foi^e, og biéfe ere Øccterpigerne. STaar ben Darme 'j^m\\o[ ^ar fmeltet neen af ^raferne, og bet begpnber at grønneé i Sierne, ba t^ifer ber fig, iffe fmibige, (ette, elaffiffe, flanfc 8fiffe(fer, men unge, Delffabte, runbformebe, gjennemfunbe, ftærfe Senter, ber paa fifre gøbber t^ot^e jig bib, ()t)or fun Sægeren fan følge bern. %xa tutningen af Juni 2)iaaneb til Segpnbcifen af )ctober ligge biéfe fjæffe ^iger tllfjelbé, uben at bat)e, fra Ugen^ S3egi)nbelfe til bene nbe, noget anbet 6elffab enb ^reaturerneé ; men ørbagéqi3etten er Sætcrpigen omljpggeligere flæb og mere fager, t^a gløtter l)un paa 8ceterl;i)ttené 2)ør og t^enter Sægeren. $an ^Dilec Slatten oi^er i (Sæteren, men bcri er intet onbt. SJteHem bette ^ar er ber forn ben eenfomme STatur^J eniu^ )ar helliget. rinber, er ^un oppe, naar 8o[en baler, qt^eder tun, og i)m fotoer i fm 1

8 8ftnbfelb faa fi?bt, o^ tommer faa fmuft om ine^reatu<«tev; biéfe elffer ^un nccften forn om be Mu 013 l^un ^ar et forunbeuliijt oij fmuft Stalm paa ^oer enfelt af bem; men bec er en nait^, frpijtbtanbet llnbfeeife ^o3 ^enbc for Stuben, ber a(brig faaer noi]et 5Talm. Staar 2)ug9en enbnu liijijer oder SSan^cn, forfte 8traa(er Dife ccterpli^en^ poer fra.g)i)rten ti( gjøfet. 6r tun fccrblcj l^er, brider {)m fine jlreaturer ub i 8fot3en. Om IBaaren om SOiibtfommer ti^, (inor ^un pnber fpgije 09 ibanb. S)ien om ^øften (urer Hitten, ben (umf!e graa 3^0^^/ ^'" Sæteren, oij ba tør Jun iffe fomme uben* for ^Bongen meb nne3)pr; men fe(t) ba Ijar je^ tjæret Oibne tit SccteriJt^ené ^jæf^eb mob )enbe^> cjraa gienbe. ^m gaaer efter fin ^uffab meb triffetoiet i ^aanben 09 S3ri^ ffepofen t)ar Jun.^reaturerneé Ut\tt SJiab, ber er en SSIanbin^ 09 S3riff. ^Der enfelt ^0, ber nærmer fig Jenbe, faaer en ^aanbfulb beraf for at blitse fjelen 09 Ipbig. ^aa en grøn S3raate fibber Jun paa en tubbe i fm forte Srøie meb (Straajatten ot^er bet rige, blonbe.^aar. 9Tebe i 3)a(en larmer?yoéfen, l^m bijde 8fol> ftaacr faa ranf omfring Jenbe, S)iofen^ '^-avi^i er faa friff og faftig, og S3a)ffen riéler forbi Jenbe; men Jun l^eebsntet af bette; Jun er formeget Jjemme Jer. 2)ien om bibellen, naar Jun gaaer Jjem, Iijtter Jun bog til «Sfol^en^^, unberlige pb, og mangt et (^i^cntijr fi\tt*er ta forbi Jenbe..&enbeé tofjuu^ eller ccterjptte er faft M S^aroeligfte,

9 ; man fan tccnfe juj af menneffcliij Soli^. S^en li^ijer, om»' franbfet af ben t)l(be 6fou, mibtpaaben grønne øcetemng \)\>ox man l^enbec ^(iffet ten, fcev man ben Olj ot^er ben be mccijtige gjelbmai^fer ; men om 3)u fort)i(ber 3)i9 i bi^^fe bunfle, rolige, famment)orne foi^e og træffer en 8ccterpuje, H inl ^enbe^ mebføbte Snftinct (ebe 3)ig ub af bem, om Jun enbog felt) albrig for ^ar Dccret ber. 5f(t, 6t*ab ber, foruben kjøreler og S)re[fefpanb, pnbeé ene i øccterpigené ^^)^t^, ft en tof og en 8eng, og i M hjørne ^eifen eller 6forftenen..^un )ar iffe et faar af et 8peil, l^t^ovi Jun fan fee fm egen grobigjeb, men paa folflare 3)age fpeiler t;un flg i 23ccffen. ^pm fjeber fig albrig, t()i Jun t^eb iffe fidab 5(bfprebelfe er. 3)er er t)oé l)cnbe en ufiffer 5fnelfe om, at ber er noget Smuft i Staturen ; men fun^, Jt)or )un øiner li;fe -partier og llbfigt til golf^ boliger, fan I;un opbage bette. 3^g ffob en 5(ftenftunb i^eb Slorbfccteruangen \iaa.^rogffoben..g)imlen t>ar faa gjennemblanf, 8olen fanf Mu^fenbe røb neb bag.$lrog* flet)en, be laae oder IBangen, og 8fot)en l^ar faa bijb og uigjennemtrccngelig.,g)t)or jeg Denbte mig Jen, faae jeg ben norbiffe t^emobige spragt omfring mig. 8ccterpigen ftob Deb min 8ibe og loffebe meb be eienbommelige gjoelbtoner }(iaa fme kreaturer: Som alle SBaana, faa fem fem 25aana ba; nu 58ri)n^ilba,

10 faa forn m aann. 3)taancManf, Sitaucc, ^(ftcnpnie, 5Uti&rccn, tjcrnc^iu^ tiucroc, 5Høbbrt)n, ^rinfesfa, cg (Stuten ba, faa forn nu ba." 3a, bet \)ø\:ké nccften forn et 8eré, og ba ^un nccimebc ben øibfte, ffottebe )un l^en tii mig, og, forn om (;un iffe t)ilbe labe mig bt)ccle Deb l^enbe^ Sofning, [agbe ()un: c iffe l^er Dafrere, enb \iaa be anbre (Sætre?" 3o, bu ^at vet mit Savn", fagbe jeg, ^er er fmuffere og bebve enb noget anbet (Bt^t)/' 3a", jage ^un,,,foc ^ec fan jeg fee Un t)lmbe Dafre S)iibtf!ot)bpgning." >enegub", tccnfte jeg, t,\)\>ot 3)u ec nøifom meb fmuffe S3i;gninger". $t»i(fen 3æger fjenber iffe benne lmp(e ^iau, fom ligger mibt H^aa ^rogffouen. 5fftenené 2)ei(ig^eb laae omfring {)enbe, og t)un faae ben iffe; men SDiibtffoDplabfen bannebe et (pferc spunft i Sanbffabet, og fun paa bette ^arti ()at»be I;enbeé Ipfe ine blvtlet, naav ^un i be (ange, eenfomme S)age Dogtebe fme jlreaturec. II. S)et er eptemkr 2)taancb; 3)agen er fortere, Slatten tagere, men ftjerneflar og folb; ^irfen gulner, men i?or

11 5 immer^umine (^xm loffet Scctjeren. 2^ct buijijer flccrft om Slatten O13 i S^ugcjen fjentieé sporet ^ot)t, berfoc tvccffer Sægeren fm grcnne Skreie paa, tager pn Sagttaffe m Slpg^ gen Cv3 fin $age(rifle fra fbccggen. Wlin galfcie, min 6:oquetteI dobbel ^er! STu ffuoe t)i op paa 5fafenr.. - ^unbene i)\)k af toe 09 fpringe op ab ()am. >, 3 6taf(er, 3 forftaae S^teningen. 3a ftille nu, 3 ffuhe tik^nof b(ii>c f(upne/' 3ccgeren ranbrer nu rolig meb jlne ^unbe til ^cn 3)et begpnber at ffumre, og ^an ^ar enbnu ^ad^anben 2)iii( til gjelbfæteren. 2^er Dil f)an binle et^ar Slimer til S)iorgenen fommer. 3)c fibfte tre gjermnger gaae gjennem beninlbe, ut)ei[ommes)iarf; menm f^^iff^ forfnpt; tane Segeme fjenber iffe til Sræt^eb. ^eien ot^er ^rogffoven er baffct og morf, og fun^ ^ift og l;er fan man i^eb S^agen^ Spé ffimte frem til be men nu er 5(lt6fo^ og ^m er om :!i^etlen faa unberlig og ftille; ^Diffenbc Sloner, fom om 2)agen iffe f)creé, ft^æt^e mellem 3^rccerne; go^^fen fijnger fjernt fin S)ielobi, og gjelbene ere faa mør== feblaae og bunfle. olen er forlængft bag ^afen, og tjernerne blinfe frem paa ten mørfe.5)immel; SOTaancn infer jig iffe før ^enimob SDiorgenen. n 5fnben uilbe falbe bet en llmuligteb at finbe ub af benne S3ei, men 3ægeren fjenber l)t)er ran, (>t)er %\ii]u\ii i fin 8fot). >an (jar tcenbt fin ^it«e, og 1)ané 3^anfer ere brømmenbe og ubejlemte, fom ^øgen, ber farer nt af ben..^an er unber Sangbro-

12 6 fledm og ben tpffe ^m^( (iggev gjøglenbe og fpøgelfea^rig om ^akn.^^aa (ette, Møbe SSInger ftrpj^er en Ugle forbi l^am ; men fubbet falber, og pgten fi;nfev neb i S^aagen. ^an ftgtebe iffe, men ftprebe Su^fen meb be Dånte reb, og (5c()oet (øb i ben rolige S^M.!)laar Sægercn atter ^av labef, ftiger ^an meb lange (Sfribt op af ben bratte ^(et). IBeien b^tfra til S)libtffoi>en er tung, men ben er blot en Sjerbing lang. foden er })a ftørre og mørfere og bet ^Differ unberligere og unberligere i ben. DDeralt forme 3^rceer og 2)larfftene fig til fære 6fiffelfer; be ere 3cc* gerené Spenner og niffe til bam. ^an er fnart Deb SOtibt* f!oden, og nu er Beien til S3rolø!ferne let; men l^an nær^ mer flg mere og mere ben lige S3ei^ ^nt^t og ffal nu fnart tåge fat fordilbebe og udeifomme SJiarf. 3 Stærjeben af Sroljiifferne, ber ligge \!)a(i ^lorbfiben af S3eien, fafter 1)an fig neb paa en mofet 8teen.!a( ^an t^celgc IBeien ot)er i0^fiet)a( og 2)lat^iéplabfen eller oder Sietbetterne?.^an beftemmer fig for l>m gørfte, og ^at ^an en gob S)rif meb, faa ftprfer I;an fig t>eb ben, inben ^an fortfætter fin ang. ^unbene logre for ijam og lægge fig t>eb b^n^ i^^-,/3<i ^alføie, ^u botber af mig; jeg t3eb M min ftaffelé ^reng; imorgen maa 3)u t)ife S)ig forn S)u rolig nu Goquette! 3)u er jaloujc; M er en 2)pb ^oé aue Soquetter, men iffe alle mene bet faa ærligt fom ^u min %ø^". IBanbringen begpnber paanp, og 3^9^^^ (fber $unbene, fom ^an nu iffe litngere tør labe gaae løfe; t^i

13 be funbc eueré faae fat i et $arefpor o^ beijijnbe at jacje i dobbel.!^et gaaer nu orer jerbet, oij man ec ftrar inbe i ben t?i(be 8f oi> ; ber ec bet bccfmcrft. Jlun f)ift Oij ^ei* glimter en fjerne ijjennem ^rccerneé ^fa^iiinij; men Sec* geren gaaer afligetiel fiffert; t\)i ot)era(t fjenber ^an fin 8fot). $an ftanbfer et Oieblif; ^er ^aroren gjort 5[ab^ ning, fiben ^an Dar ^er pbft, og ^an mærfer fllcgen af en antænbt ^ulmine. 3)et glittrer af Slben inbe i 8fot)en, og runbtom ^inle eller fpele be mørfe 8fiffe(fer;.g)unbene fnurre. 5io(ig galføie, feer ^u iffe, ^t^ab bet er". 3^=* geren fortfætter fm ang og er inbe \>i\a C^^fjet^atfcctertian* gen. $ibti( t)ar ^dm taa(e(ig, ber gif et 6Iag^ ti I)erti(; men nu ffa( l)an neb i ben fulfovte 2)a(, ^i^or ^oéfen ffum* mer og (armer, ^er ffal man oder et Dæfg; Sægeren (lutter fig \i(ia fm Søéfe og gjør pranget ouer. ^punbene ere akercbe ^oé ^am.,,8tille ^unbe, 3 trccffe mig elleré neb i Dælget. ^rpb 3^^ i^^^ om poret; 3 fi^^f f«<i if^^ jage at(iget)e(, før M er (i; l''. ^Tafen gaaer brat neb; bet gjcclber ()er at l^otbe fig i huffene og ftøtte fig til ra=» nerne; t^i be løf tene glibe ofte unber Jføbberne. el^ccret {)ænger faft til 3*^9^^^"^ fulber, meb 2)iunbingen ideiret; t )i \)an ^av ^er begge fme 5Irme nøbige. fouen er enbnu ranf, men fort og (mlbreagtig; goéfen ftprter fig i S)a(en, og bet ^ln^ncr omfring ben. fbar M 3)ag, inlbe man fee S}tatjiép[abfen \iaa ben anben (B\t)L (Den og 5?oéfen og et ftide, bpbt foanb ligger berimellem; men3i'f9fren t)eeb, at

14 8 SSabejlebet er i SlærOeben af (t)en^ SØlunbing. 2)iaanen ftiger 09 (pfec for ^am.,, 8e(fommen fiuna-s^iana"! 9Tu gaaec t)an meb ben befoccrlige IBei neb ab STafen og ot)er ^iden. S)lat^iép(abfen (iij^et: i Storboft. ^aa ranerneé 55ar og J^aa SOipretuen fjenber 3^9^^^^ pb fra STorb. ^an ^ar iffe (angt igjen til ^labfen. Sæteren graaner foran ()am; ^an nærmer fig ben og feer ^en }paa ben, men gaaer bennegang forbi ben. 3ffe langt fra benne ccter ligger gjelbfccteren. 3Torb for SDiat^iéplabfen gaaer ber er lage ti ^en til ben; benne ti følger ^ar\\ ben gaaer ofte om SJiprer, men bet generer i)am iffe. Slaar tan nærmer fig mob æteren, aabner ber fig grønne ^raater og runbe af kulminer, goéfen larmer auerebe fjernt fra 5am. 5tært)eb gaaer (5lt)en rolig, men fort og tungfmbig. )t)er en bunbløé 2Jli;r ligger ber en fordittret, ^aldraaben ^adlebroe; fra ben i)æt)er (Btm fig op mob esteren. SJIaanen fpiller paa ^rceerne^ rene, og et enfelt 5(fpetræ bætjer og tt)iffer Deb tien. ^unbene gniftre og trcrffe ofte i boblet; be tafler mcerfe SSilbteté por og Dille løfeé. Sægeren er ube af foden, og SJiaanen gpber nu fit fulbe pé paa Jam, mebené Jan oder ætertjangen gaaer Jen til tørjufet; Jan banfer \^aa 3)øren.,/^agnbilb, min blaaøiebe Sente, luf op for en Sæger og git) Jam %a^ oi^er.g)ot)ebet i en ^imeé %i\>. lat f!al 2)u Jat)e; jdorlebeé leider 2)u fiben fibft? Slu libt ^lat) til mine.^unbe og en 2)raabe SJlelf til mig felt), og faa ffal 3)u fortcctte mig et Dentpr

15 9 om ^ulbrcn, forn engatiij boebe ith lantjt krfra".,,3^"/ Tigec -Sia^nljilb, M f^ol J^iJ "of. )t)i( 3)i3 nu paa ^xau Un, imebené jetj gjet 3(t) paa ^^eifen". 8a:t 2)ig ba Deb Siben af mig", figec Sccgeren, Jorat jeg bebre fan {)cre 3^ig". 3^^^»^ flammtt i brogen, og Øiagn^Kb fortccller fit (5»cntpr, og ^cc er M: 3ffe langt fra gjelbfæteren ligger pri- elfer urifollen. 3)er boebe for længefiben en grim^ulbre, efter ^Dem^oKen tar fit STatm. Xet t)ar engang en regnfulb, ftormenbe Stat..^ulbren i^ar gaaet ub af gjelbet; men ^enbeé SOTagt rafte, oder Sorben, iffe længere enb neb ouer prifocteren, forn ligger ftrair unber.^oden. $un oar fommen ubenfor fme nemærfer, og funbe iffe finbe I)jem igjen, og bet ncrrmebe fig flærft mob 2)iorgenen. 2)iebené tun gif og (ebte efter ^Beien, traf tun en Sæger, ber ffulbe gaae til 8æteren. ^un i>ab tam t?ife fig 8eien til bollen, men tan Dilbe iffe tjene bet arge Srolb, fom ban tet iffe betooebe at frpgte. 2)a fagbe tun til Um: ^[[ 3)u folge mig til fotlen, ffal jeg gioe 2)ig <3ti;rfe og gyrigteb, og alle (Scrterpigerne ffutle fun fee paa 2) ig, og bet ffal gaae i5frd til aue 3ægere." 5Tu fulgte tan tenbe til fotlen; t^r braf tan af en fælfom 5?laffe. ^an folte ftg h^a ftærf og manbig bert^eb, og ilebe tilbage til Sæteren, tti t^r tat)be tan fm.g)jertenéfjær. S)ien Slatten for tat^be bet l>æret flart og maaneblanft ^eir, mebené $igen i prifæteren laae og bromte i fin 8finbfelb. 3)a fynteé tun, at (Bætcrtptten^ 2)or aabnebe fig, og at ber

16 10 traabte inb en Somfru, forn Mv ubeffrideli^ beid^. )un gif ^en til SJtelfeboben; men ta ^un Denbte ^Ipggen til cctcrpii^en, faae benne en.^o^ale l^ccnge neb unber ben ffjønne )t)inbeé ^(æber, 09 ^un t)ibfte H, ^t»ab øla^é golf bet Dar; men^iijen laae rolii^oij faae fm^jæft briffe af alle 2JJclfefpanb. 3)a ^un ^atjbe bcuffet nof, gic tun l^en til giljene eng, og bet forefom (;enbe, at ^un ko^bt fig Deb l^enbeé 6ibe og fi;éfebe ^enbeé )ine. %at ^mz", 5t)iffebe tun, for SDielfen; ulb faaec 3)u iffe for ben; men S)u ffal faae bet, forn ersebre; jeg ^ax tvpffet grom*» teben i 3)ine iøine; jeg 'i)nv t^ilet i berforffal ingen S^gec funne bebaare l)ig, og bet ffal gaae i ^r» til alle ætevpiger." 0g berfor'', fagbe Øiagn^ilb, ni)tter bet iffe Sccgerne, at be frifte oé, og 2)u ffal tåge '^iti $aanb t)æf fra mit Sio." 3anof", ftger 3cegeren ; fpéfec tenbe bog til 5(fffeb, tager pt et)æc og fme )unbe, 09 gaaer ub i 6foDen igjen, og brider op imob prifæteren.

17 /øftretiben. 2)e meeft befjenbte af be ftcrre guijle, ber bpg^e i t?ore bunfle Ofoi^e, ere Siuren meb øloien, 013 5(ar^anen meb fm )øne. [I^iéfe tt)enbe gami(ieré SiD er fun (ibet forffjeuiijt, O13 bet er iffe faa fjelbent at trccffc ^Sajlarber af bit^fe to lag^. ^er {)l'or gjelbene ftinile mob (jinanben, O13 I)t)or ^aaijen (ii^cjer oder SOTprer oij ffalbebe guruaafer, brit)e be tibligt om ^aaren en ^iærli^^ebélee^, forn fun ben aart>aa^ne Sccijer iaijttager. )an er u^)^ forenb SJiaanen er bleknet for 3)aiji?ffjæret, 00 mebené Sangfuglen enbnu bremmer i be tcctte, buffebe iraner; fun S)iori3enftjernen jeer neb \ma be taufe fot^e, ot)er ^alen Ii9i3er Saagené Jinbe «Slør, 013 $a(t»(i)fet fi3ccl>er meuem gjelbene. 3 ^^nne tib(ii3e Stunb er Sæteren 33iDne til guijleleijen. SOien naar SOiai S)iaa* nebé milbe «^immel aabner ^nupperne, laa()ccrli;ni3en begpnber at fpire, H føler.g)ønen et npt tt> i fig, og, ffilt fra ^panen, føger ben en Ipngomgroet og tuffijgget %u(, (jt3or ben eenfom, ufeet og rolig fan ubruge fme.^'ijttinger..g)a^ nen berimob føger til be bunfle le S3iergfløfter, \)\}ot ben

18 12 ^enfeder (Sommeren i en ti(fi;nelabenbe trijl, borf! )rfc^= løé^ct), I;t)on ben funé focftprreé, naar enten S^G^tien nccften træber paa ben eller Sagt^unben fnapper efrer ben, og ofte blitser ben ta et Sptte for m ijøjujijeb. 8anct ^ané Xiberé lange ^^age og (ijfe ^Tætter fee førft ^Tarf^ønen meb fine 4 til 8 gule, bunbløbe ^pllinger gaae omfring i 8tierne. llnber be ubfprebte fcenfebe åsinger bjccrger I;un faglenbe fm Sjngel, men bereé t)ilbe Statur røber fig fnart; t^i tjingfjæbrene Dojre førft ub paa bem, og flpt)enbe føge be nu at unbgaae ftne forfølgere, foofranbfebe, Ipnggroebe 5fafe, ber ligge i Stær^eben af S)tprer, ere gjerne )pl;olbéftebet for biéfe gugle faalccnge.^ønen gaaer om meb Ungerne, og benne %\t t)ebt)arer til (Slutningen af 8epteml»er. gra ^Tuguft^» maaneb blider benne familie flarpt efterftræbt af Sægerne, og ber gideå ingen 3*^3^ ^^'^ ^(^^ f(in Dccre ^elbigere. 3 ben ^øie famment)oxne Si;ng føger gloffen fm gøbe og ffjuler pg om 3)agen i ben ; men netop bert)eb ftøbe.^unbene ofte paa sporet og jage guglene op. 8eb at efterligne ^pllingerneg temme loffet førft $ønen til 3^9^^^"/ og fiben begonbe Ungerne ai pibe efter SlToberen, og ba blit)e ogfaa bie^fe et S3i)tte for fubbet. 3)en S^ib, l;t)ori benne ^a^t foregaaer, falbeå af 3ægerne g^øftretiben. )mtrent tre gjerbinger norboft fra gjelbfceteren paa ^rogffoden løoe ber,meeem l)emmelig()eb^fulbe, ubefjenbte

19 ; 13 «anbffakr forn fun %aa (iai>e feet \^(ia Mk 6tp!fe af bereé er I;ec vil^enbe og Dolt)- fornt; ^er fnccffe be canen og fti;rte jig nebaf gjelbet, og fe ferne fuffe traafec fpiffc metlem be morfe 5Taa(etræer neb poa golfene (Stoi^regn, og (Den fjenber ^ec ingen anben S3ro enb ben ^iegnbuen bpggec i 2)i^fe SSanbeé 2m ei* bi;t>t og fort bt^iblige ^aloraabne 23irfeftammer ligge (;i l og ^er i 6trjpm* (obet. ranerne hm fig oi^er bern og )retra:et^ S3labe pibffeé af goéfefalbet. pblig for 2)ioftuemprfæterne forene biéfe ( (t)e fig, og gaae unber 9TaDnet Somina" forbi Son^^ rub, og nu bette 8ai>brag, forn briljer S3cC' rumé 3f^'ni^^rf. ^m obe Sanbffaber, ber omgil>e loene faae bereé fccregne (Sibarafter oeb ffoo* fbtbte 5fafe, ber I>xt)e fig fra loebrebben og fccnfe fig neb igjen i (ange obe SOiprer. S3Ianbt biéfe golbe 6tra:fninger er bog en enfelt S)ii;rf(ette );^aa ^oié (pfegronne og floielé* hkhi 3^eppe fee^o nog(e frogebe S5irfe, og nærmere 5fafen et ^ar boie, robftammebe gprretræer, ber for bet minbile S3inbpuft ft^aie nieb be fortlabne droner. 3)e btnbe, bom* ulbi^agtige S3[om)*ter og 2)iDltcgra:^M*et feeé abfprebt ot^er \)^k SRpren, og enfe(te nebærbuffe ftræffe bere^ graaelige rene (ang^^ ben grcnne ^3unb. )mtrcnt mibt paa SDIpren glimter ber, mcuem l)i^it og fammeni^ojret 6io, ben fibfte 5lcft af ber i gamfc 3^age ubentoiot (;ar bolget ooer bcnne (flette; mensiorb for ben ftaaer fopen igjen ranf og fro-

20 11 bitj, oi3 2anbf!akt gaacr jet?nt op til be ^øie gjefbftræfnin* ger, 09 ^er ec grønne spartler, ^borotjer et fiiffere Sit) a ubkebr. 3 Ubfanten af anbffabet er 8fDt)en oi^eralt bi;t) og ftitte; en Jemmeliij nfom^eb ft>cct)er oder biéfe fjerne, (uffebe (5gne. $im(en er ffpefri, gjennemfigtiij og Ipfeblaae, og STu^guflmaaneb^ SOTibbagéfol (ægger fme ()ebe Gtraaler ot^er grafen og ^aa S)ii;ren. Suften er qt?alm og tung, og ber gaaer iffe et ^uft gjennem be mørfe (SJraner, elter ^en over ben øbe, ørfeéløfe S)(pr. 3 ^Tafen, l;i3or be enfelte grønne partier imnfe, ligger bog Drmegrccéfet fnccffet og blegt, og S)lofen paa Stenen er faftløé og tør..^enne paa Slipren, ber l;i3or ben taber fig i foden, fpiller Suften tnehem be Danffabte 3^rccer, og ouer ben rolige, blanfe øe ligger ber lange idene j)ebe, qdcclenbe 3)ampe. S^Q^n Si;b ft)æt)er tnehem S^rceerne, intet SiD feeé l;er; Silt er Saué^eb og Øbe; en tung, ^ar lagt fine ^Trme om planter og S)t)r. ^inlfen g^ob Jar l?el gaaet over Mk Sleppe? 3ngen uben Sægerené. ^\}0 ^t Del Dæret Jer, og jdo Jar Jer JtJilet unber be ffpggefulbe ^ræer? Sn^fi^ ubensæ* geren..^an banbrer nu Jenne i ^Tafen meb fine trcctte ^unbe; ^pttet, Ji^orunber Jan ftønner, bifer, at ^unbene Jabe gjort bere^ ^ligt. 3)e mørfegrønne raner f!i;gge ober ben Ipng* groebe ti, ber bugter ftg neb af 5lafen; men Mte er og* faa ben Jeie Sinbring, tji intet fjølenbe 8ift rører fig Jer. S3laabccrtuerne Jæbe ftg oderalt inbe i foden, )unbene

21 15 fnoppe eftci' Suften, 03 Deire af 013 tii urolige ^cn gjennemsptigm. dxn Oi] ba fafter SfCd^^^^n (urenbe ^liffe inb mellem kreterne, meben^^ ^unbene loggre omfrinij inbe i 6fot)en. 3)eteé lam f)øreé bcrinbe, en ^Tar^ene jage;^ meb jln ^^jnget til aue fanter; beiteb )ar S^geren faaet Sit), 03 ^ané 6fub fafber. $unbene falbeé nu tifbaije 013 fnn nji?bigen lægge be bereé $a(fe i blemmene. Sangere neb i 5(afen ffpgge (kranene om en lide gren ^fet; ber Mnbeé be, og Sægerené S3ptte Icrggeé af bern, men felt) gaaer 5an liftenbe tilbage, ^t^or ben eenfomme gamilie for libt fiben boebe i greb og øioe..^an fcetter fig neb \^aa en S3laa=^ Ktrtue meb ^Ipggen til en ran; ben ccngftlige ^auéfeb, ber MX afbrubt af Sfub og.g)unbeg[am, er atter l^erffenbe, SJiarfmufen renber ^en ot^er Spngen og inb unber en ^o\), ben flittige SDipre fpéler, og 3a:gert'n^> )jertef(ag blanber fig i ^(tk isfot):=sit». S3oéfen ^inler \i(ia (;ané JTncc, og l^ané iøine fpeibe omfring. 5Taar 5(lt er ganffe trpgt og roligt Manbet fig begpnber ^an at floite meb en jittrenbe 2i)h. gjemt fagler 5(ar^ønen til t)ar; atter falber ben loffenbe, flpnfenbe ^u ben, og nærmere fi^arer ben omme S>Iober fit falffe S3arn. 6nbnu er kn paa ben anbcu Sibe af SDIpren, men en fagte glugt Wiékv gjenncm Suften, og '^nc^un fafter fig neb i ^Ta^fanten. 3^e nære gfoitetoner lijbe, og angftfulb for fit S3arn renber ben et tpffe l;en a^ øtien, ftrccffer fin lange ^aié oih'r Syngtoppene, og fpeiber urolig efter ben, ber ub^^

22 16 fcnbcc bcnne flagenbe Syb. S^cn ømme ^u^i faglec og nærmer fig mere og mere ^en unber S3Iaabærtuen ; ben ub* breber fme fbintjer, forn om t)cn aherebe ^adbe fin obfprebtc )ngel unber bem; men Sofningen tier, og forffræffet ot)er at ben iffe fan pnbe fine Unger, renber ^m ^en gjennem gyngen, og otjeraft føger Slloberen^ ængflligc i^ie be tahtt 23ørn. ^Ttter falbe be paa (;enbe i en nær, og gfab ^one, og ^un i(er mob ben, men 3vTgerené ^øéfe fnalber og f)un ligger ^i^^ i Spngen. Sægeren tager ben blobenbe gug( og lægger ben til M øt^rige ^i)tk\ l)an ftræffer flg nu meb fm S3øéfe f)en meeem ^unbene og IQiit)kt. ^an^.^ooeb I^Diter }(\aa en ^ue, \)a\\é iøine luffe fig, og ranene brebe fme ffpggenbe rene ot)er l^ané (Søon. Sibt efter libt be* gpnbe fyggerne at fortcenge fig, og H Daagner 3ægeren. ( nfe(te (une, Darme ^uft infte gjennem uften, og l^ift og (jer omfring i fooen ^øreé fra ^pttingerne be famme fta* genbe Soner, ber for nogte S^imer fiben Dotbte 2)loberené 3)øb. ^f og til h;ber fub i 5tær!)eben af ben angftfulbc ^iben, og for jdert ber gaaer, falber ogfaa en lyding til 3orben, og tilfibft er ber ingen pibenbe, fipnfenbe, moberløé Unge tilbage i ; fun en enfett ^iaau troft ftaaer i ben )øie rantop, og ben brune 8fot)fneppc ft?æt)er fagte j)en oi?er SOlyren..^imten blioer mørfebtaae, ffue neb \}aa ben flumrenbe øe; men ()cnne i ^fafen ffinner mettem mørfe raner 6tofi(ben, og ben^> Sp^ falber \iaa 3(cgeren og bant'.g)unbe.

23 17 Sfij ^^^^ ^^^ fortccce, ^i>ab ber engang ^enbtc mig pina en SatjttDur. 2^et Dac en 2)ubbQg, forn ben, jeg ^ax forfji^gt at be** ffril^e og M anbffab, ti-^^n jeg færbebe^^ JaDbe meget til* fæheb^o meb bet ot^enfou kffceune. n gammel Sonbejægec fulgte mig; i)an Mv opfoftret i en 8foi>h;gb og Mx ludflibt, gcaabaaret og otehroiff. $an ^adbe pratet for mig om atletjaanbe unberlige!sing; men ha t)i forn i ^tvcr^eben af en ffol^omfranbfet SDipr, biet) i)an taue og ftanbfebe fm ang. $an faae meb næften ccngftclige 23liffe omfring fig, og, ba jeg fpurgte l;am ()t)ab ber feilebe (;am, ft^arebe ^an, at f/^er tnir iffe rigtigt." ^an fortalte mig, at l;an (aret før l>eb bi^fe Siber ^at>be (offet en og [amme 5(ar^øne til fig tre ange, ffubt efter Un ^aa tpi^e, femten og ti 8fribt. 3)a (;an iffe ^al>be faaet ben, men Mot efter fibfte 8fub feet f^en 2)raabe S3(ob og to Crepinber i ^oré", i)a\}hii ^an antaget ben for en af be llnberjorbiffe, og t?ar gaaet I;jem, g(ab Deb at flippe berfra uben 8fabe..^ané lange ^[^ ftorie fjebebe mig, og udilfaarlig loffebe jeg \^aa min gamle unb, ber ftrcg mig forbi paa en trebil^e 6fribt; men im.g)unben l^enbte fig, jog ben neppe ti Sfribt fra mig et 5(ar* l;ønéfoftre op. llngerne abfprebte^, men faagobtfom lige l^eb mine jobber (jopper S^cnm faglenbe op paa el^æret laae til mit ^Die, men Jyugleno ene 23inge ^ang fnæffet i^eb h^n^^ Sihi, og gdigt l^ar ben na:gttet. ^vc ange loftebe jeg paa So^^fen, men ben faarebe gugl faae \^aa mig meb faa bebrnbe, iimnme S3liffe, at jeg maatte tænfe 2

24 18 }^aa 23ur9crå r^tjllbe Sccger." 3^0 f^tebe ct)æret paa 6fu(^ beren 09 cjjorbe 2)tine til ben amfe at ^an ffulbe fpare guijlen Olj fødje mig. 3^9 traf mig neb mob SJipren, og ben førgelige S^ilDctrelfe, benne gugl (;at)be friftet i nccften et STar, falbt mig tungt paa.g)jertet. øaaret og ql>ccftet til ^robling i)a\)u ben 8interen olvr eenfom og forlabt, friftet it)et i be fneebccfte, ^aarbe %idti] men ba 8aaren forn ^at3be ^jærlig^eb og SOToberøm^eb enbnu engang fplbt bene S5rpft. Salangen en Sammenligning ranbt mig i 3^an* fcrne ; men forte, brubte ^unbeglam og i^ccffebe mig, og jlrajc berpaa forn SSonbejccgeren neb til mig meb guglen i «^aanben.

25 ^røgkuoeit. ^et Var i S^ibten af 5(uguftmaanet), 'i>a jeg meb $Søéfen paa staffen flentrebe op ab Ølingeriije^ ffot^flæbte ^[el>. 3^9 ()aiibe (;at3t en (ang SOiarfc^; et dobbel ^unt»e fulgte mig; S^ungen {)ang bern langt ube af.^affen, og gvaaben brpppebe bern af ftob (unt paa ^imfen og kccnbte ftærft; ber rj?rte fig iffe et ^uft i 5(tmoép!)ccren foråt for* milbe.^eben..g)imlen t^ar l)tnb(ig blaae; Suften inir trpffenbe og gjorbe ^(anbebrættet beft^ærligt. ræ^^fet og Slomfterne iw^n fig bjpfige mob Sorben, og fun^o (ange be riétenbe 23a:ffe paa ^lei^en^ 6iber faae man ben friffe gronne gart^e. 8e(D be unge Grantoppe fpnteé fafttofe, og.duften fpiuebe og ^iu trebe medem (drenene, men ber I;i>i(ebe en bpb ø]oe odec Sanbffabet, og ben ffulbe kt^e gjort mig gobt, om jeg ^a\}^t ^inlet unber et ffuggcfulbt Srcc. 8pun>cne t>a:(tebe pg og ben quiffe Sinberle ihiffebe fig i S5affen ; (Sisalen fufebe fommetiber fortn og greo i gfugten en flagrenbe (Som* merfugl. 3)et Mt en 3:^ag for Snfecterne: be furrebe og fummebe omfring olhtalt. ^nit ol^er Grantoppene, unber 2*

26 20 ben (pfebfaae.^immel, fmngebe \^m mørfe )rn ftg ; fbingerne Dåre fpenbte, Oij bene fultne, ffrec] efter 9^ot); men ^fodené 2)i)r f;tn[te i Sræeuneé ptjge. Slu og ba 'i)øvk man pben af en.^oebjce(be, forn om S)pret flog meb ^ot^ebet for at forbrioe gluerne. S)Iin gamle Sebfager fu(gte mig paa benne ^our. ^an gif foran mig op gjennem.^(eden meb fin 5[nbee( af oort ^ptte. S3egge t)are ln oante tit 5(nftænge(fer, og ben qt)a(me, lumrebe 3)ag, og ben beftutrlige SJei generebe oé iffe fpn^ berligt. 2)en gammelagtige graaejæger gif meb fin 23øéfe i.^aanben og faae meb lh*ebe S3liffe op til ben ftotte gugf, ber foæoebe ooer t^ore )ooeber. Sroer 2)u", fagbe l^an, og t)enbte fig mob mig, IM l)an pegebe meb S3ø^fe^ piben mob ^rnen, at benne ^løder atlerebe iaar ^ar øbelagt mere 8i(bt, enb3)u og jeg fommer til at ffpbe i mer?" Seg foarebe ^am iffe; tl)i mine 2^anfer (;at»be tåget en anben ^Benbing. tiitaite mig oeb trobé ben noget ffappebe Stemning, fom ^^Un og 5(nftrængelfen mebførte. 3eg I;at<be oet oæret (;er t;unb* tebe ange; men benne ^UH ftorfte 8ærb er M, at ^m atbrig er (iig jig felt). 6nart fig paa g^jelbeté Soppe og gliber i næfte S)ioment neb i 2)alen ; fnart fpiller Spaningen i be ftærfefte gartner f;ift og I;er lange meben^^ enfelte ^43artier (joile i en næften fortagtig S)ialer fan fun gjengioe oé.^rogfleoen l^alot; lan fan j)olbe ben i ben ^elbigfte S3elp(?ning ogfige: (Baa^

27 21 (cbe^ CC ben etoifblif", 013 ln troegjevne, at benne^fygije og bette Spå bar ^inlet ot^ec Sanbffabet i bet Stu, forn ^an greb; og m maae nøieé Ijermeb; men () ine uftabige øieflejrer, ber i)a gjøre ^artiecne tufinbfolb mere tiltrccffenbe, fan S)ia(eren iffe gjengitte. 3^3 ^)^^ f^^^ mangfolbige grcmftiuinger af togtoen, men iffe een, ber fan gjore ^*or* bring m fpnberlig ^pm^rffomi)eb. ^un gjcclbeté fteile SSccg^ ge, meb fine ranffot^e, sg^tffene, ben jtøebe Bei, \)\>ox enten en S3onbe imfer fig ti( )eft, eker en ^erre fjører en "^ame, {)ar S)ra(eren funnet befjenbt gaaer benne SSei mehem to fleile ^-jclb* l^ægge i ibe(ig ^ugtninger, og gjclbet og 6fol^en fafte fuw (Sfpgger i forffjedige fletninger ot^er S3eien. 3)et fteife, ffot)- befranbfebe ^jelb bærer ^imlenå ffyfrie ^t^ccllnng \iaa fmc mørfe 5ftlaéffu(bre. 6foi>en fpnfer neb fra ^Tafen og gaaer t\)b og uigiennemtrocngetig b^n mob traafer gløber oi>er rantoppene og Iccgge fig qi^cclenbe neb \:>aa ben gule, fanbebe ^ei. ^æffene ffumme Ijift unber mofebe tene, b^t glibe be oder en blanf 8teengrunb og for^ ft^inbe i SSeienå i^rumning. SDiin ^onbejæger bærer fm.^ue i )aanben og ffotter enbnu til rnen, ber noget b^^ fænfet [m glugt. S5ogt 3)ig", figer ^an og feer op mob guglen, fom mig iffe for neer, berfom 2)u iffe inl føle $eben af min ^øi'fepibe, men ^ulbren bj^^lpf^ t)el 2)ig, forn bun gjør t)eb 5flfe, ber bister til 2^in gamilie." 3^en rolige, fi^æi^enbe Suftfeiler ffreg meb fin gjenncmtrvxngcnbe,

28 22 ffpnfenbe 6temmc neb tit \)am og ft^iiiijebe jl^/ ^^^ f^^l^f/ ffofte ^inijeflaij, Jøire op i bet l;ebe, (uftblanfe Ølum, men fulten og rodgjerrig Dtftebe ben meb )a(en og ubftrafte fmc ^(øer. 8i Dåre juft i 9TærI;eben af l&l^orfra man til 5tøb funbe fomme inb Ji^aa ben S5ei, ber i gamte S^iber gif neb af be bratte gjelbe. ^ette og be 5[ntpbninger min Seb* fager gjorbe til.^ulbren og iørnen, minbebe mig om et gammelt uentpr om (Sanct Dlaf og en ung, beilig )ulbre* pige, ber ^at)bc friftet et ^enfmægtenbe Sit) af ^jærligbeb tilgongen, fom albrig l)ai^befeet ^enbe..^un ^atjbe i ftille.^enrpffelfe omfihxdet og beluret jenftanben for fm 4Dm^eb, uben at i)an anebe bet, ta ^an en W[t>Ui] i ol^eben tog ftg )t)ile unber be ffpggefulbe raner t)eb 5ietl;ellerne. t^entpret figer, at benne ^ulbre t^ar pin og ffjcer fom SJtorgentaagen, ber foiwer ot^er ^jelbene, og at en lettere ^ob albrig l;at>be berørt bet bløbe S)io^. gor at forni^e min rinbring om benne «^iftorie, befluttebe jeg at flaae lige inb \^aa ben 3)enne tilgroebe gjelbt^ei gif nærmere øiett)ellerne, og ^Dergang 8anct )laf foer gjennem ben inlbe 8fot) og fom ^ib, reeb l)an lige op til Sæteren foråt l>anbe fm anger. $er infer man enbnu en S3rønb, ber bcerer ^ané ^XaM. 3)en er ellers fun mærfelig berl3eb, at ben banner et li\)i)t, runbt $ul i M nøgne, ^aarbe gjelb..sige af benne ^rønb feeé ogfaa i gjelbet et.^ul, fom albelcé paffer til ^unben af et 8anbfpanb. S3ønberne

29 23 fi^e, at bette^ul ersltccrfet efter t)cns3j?tte, ^t3ormeb 6anct )(af i^anbtbe pn $eft. 3^errainet fra ^(eden Oi3 ^en til ben ^am(e 33ei ev leftjccvliijt oij funé til^ccn^elicj for ben, ber noie fjenber biéfe SJiarfer. SJtan maa faa gobt forn brpbe fi^ 93ei gjennem en fammendojret (BfoD af rane- ocj gprretrccer. r ber en ^(et, ber er frie for biéfe, faa l^ore Oretrccet 09 IBilbtornene ber i tætte ^(pn^er; man maa arbeibe fi^ ol^er (SihtIiJ 09 SSinbfalb, 09 fcrit naar man nærmer fi^ ben ^amle, grcnne 09 afliijet)e( fordittrebe ^led, antdijer :?anbffabet en (^^arafrer, ber er t)ccrb at k^ge 2^ærfe til ^aa ben af ^ongei^eien er gjelbet ffoi^flæbt og runbformet. $er Jcct)er bet jlij (ige, nøgent 09 graat op mob Simlen, ^aa be lobrette gjelb* mtgge ^ar fun ^ift 09 ^er en cnfelt mo^begroet ran faaet ffjult fine ^øbber. Sjergtoppen bærer ogfaa funå enfelte fortørrebe raner, meb fnæffebe droner. 3^et (ange, iié^ graae 2a\) I^tnger fra ranerne neb ot)er S^jetbrpggen ; men Deb ^(ippet»a:99ené gob runber gjelbet fig 09 b(it)er faruerigt og moégroet; (;er atter rem ogftolt, 09 et fort tpffe nebenfor er ber en gren 23raate, nu (ægger fme meeft 2)i;bt unber Doregobber (iggcr.^toté- og teeui^^^jorbené bfanfe gtaber; be otmle ^Oer, meb be mørfe, buftfuangere (BtoH fi^ømme milbt paa be flare, rolige «Søer, og (Sfpggerne falbe bpbe neb i M fpeilblanfe SSanb. 2)ien oi^er oé, funé noget nærmere M mobfatte gjelb, fi^æoer atter unber ben blanfc

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Matliiitft. usént øue. *>

Matliiitft. usént øue. *> -^ 4L.. Matliiitft usént øue. *> Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Uncf http://www.archive.org/details/mathildeenungkonoosuee Jlnt>lcirninfl. i CO t't*'

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H.

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H. &b68 j O, Skabelsens morgen Sndag morgen Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng L L m/f maj J O, ska belsens mor gen, det helt ny e liv, nu &bl 4 m (4) væld med kraft i os ind. L j L m/f et styr

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere