Matematik - introduktion. Martin Lauesen February 23, 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik - introduktion. Martin Lauesen February 23, 2011"

Transkript

1 Mtemtik - introduktion Mrtin Luesen Februry 23,

2 Contents 1 Aritmetik og elementær lgebr Symboler ligheder uligheder trnsitivitet De fire regnerter regneopertioner ddition subtrktion multipliktion division Opertorhierrki stndrdhierrki kvliteter ved de fire regnerter kommuttivitet ssocitivitet distributivitet identitetselementer ddition og subtrktion multipliktion og division modstte regnerter summtion og subtrktion multipliktion og division opertionsoversigt inverse elementer, ddition og subtrktion de negtive tl summtion og subtrktion med negtive tl multipliktion og division med negtive tl smmenftning f regler for negtive tl inverse elementer for multipliktion og division brøker multipliktion f brøker division f brøker forlængelse f en brøk summtion og subtrktion f brøker forkortning f brøker smmenftning f brøkregningsregler ntl regnerter prnteser opløsning f prnteser t sætte udenfor prntes eksponenter definition kvliteter ved eksponentopertoren

3 egenskber ved eksponentopertoren smmenftning f eksponentregler udsgn generelle udsgn syllogismer logiske symboler mtemtiske udsgn

4 1 Aritmetik og elementær lgebr Ved begrebet ritmetik forstås simpel tlregning med de fire regnerter plus, minus, gnge og dividere. Ordet stmmer fr det græske ord αριθµητ ιχη, rithmetikhe, dnnet f αριθµøς, rithmos, der betyder tl og τ ɛχνη, techne, der betyder håndværk. Generelt bruges der i mtemtikken mnge ord fr græsk, ltin og rbisk, d de vr hovedsprogene for de kulturer, der formede vores moderne mtemtiske begreber. Hvor ritmetikken hndler om tlhåndværk, hndler lgebr om t træde et skridt tilbge og se de generelle forhold for tl. ved lgebr regner mn således med symboler, ofte bogstver, der repræsenterer tl. Ordet lgebr stmmer fr det rbiske l-jebr, der står for genforening f opbrudte dele. 1.1 Symboler Mtemtik er et sprog, der i høj grd læner sig op d grfiske symboler. Som eksempel bruger vi de hindu-rbiske symboler 3, 5 og 8 som repræsentnter for ntllene tre, fem og otte. Smmenstillingen f bogstverne t, r og e til ordet tre er i sig selv et symbol, der knyttes til lyden f det tlte ord tre, hvis mn hr lært t tolke symbolet, lært t læse. Selv lyden f det tlte ord tre er et symbol, der henviser til vores forståelse f ntllet tre, hvis mn hr lært dnsk. Hvd der egentlig ligger til grund for vores oplevelse f ntllet tre er et fundmentlt spørgsmål til vores bevidstheds ntur, og svret findes ikke i selve mtemtikken. Som ved ndre sprog kn de indledende øvelser virke uinteressnte, indtil mn bruger sproget til t modtge eller udtrykke mening. Det er vigtigt t skelne mellem de smmenhænge og indsigter, der træder frem, og sproget, der formidler dem. Émilie du Châtelets indsigt om bevægelsesenergi kn præsenteres således gennem det skrevne sprog: Et objekts bevægelsesenergi er proportionl med produktet f objektets msse og kvdrtet f dets hstighed Eller smme smmenhæng udtrykt ved ved det mtemtiske sprogs symboler: E kin m v 2 Hvor E kin står for bevægelsesenergien, også kldet den kinetiske energi ; er et symbol, der ngiver, t det, der står til venstre for symbolet, er proportionlt til det, der står til højre for symbolet; m står for objektets msse; v for objektets hstighed, også kldet velocity og 2 ngiver kvdrering. I denne tekst vil mnge betrgtninger virke overflødige, d de kun fremhæver noget, vi lle ved. Hvorfor skulle mn pointere, t giver det smme som 3 + 2? og hvorfor give dette forhold betegnelsen kommuttiv? At den type fordybelse i det åbenlyse kn bære frugt, kender vi fr grmmtikken, hvor selv 4

5 grnskning f det sprog, vi er vokset op med, kn bringe større forståelse og påskønnelse f sprogets nuncer. Det kn virke unødigt t oprette ordklssen substntiv og påpege, t ordet rose hører til denne ktegori; men forståelsen f dette mærkt bner vej for en lettere tilegnelse f fremmedsprog. Mtemtikken hr sin egen grmmtik, hvor symboler for objekter som ntl, størrelse og form optræder i meningsfyldte udsgn smmen med symboler for større, mindre og lig med ligheder Ved nottion f mtemtiske udsgn kn det føles omstændigt t skrive er lig med gentgne gnge. Det moderne symbol for lig med optræder først i 1557 i bogen The Whetstone of Witte f Robert Recorde. Det ltinske equlis, eller forkortelser herf, blev brugt med smme betydning frem til slutningen f 1700 tllet Tegnet = ngiver, t det, der står på venstre og højre side f tegnet, hr smme størrelse. Eksempelvis = 5 Tegnet ngiver, t det, der står på venstre og højre side f tegnet, hr forskellig størrelse. Eksempelvis 4 7 Tegnet ngiver, t det, der står på venstre og højre side f tegnet, stort set hr smme størrelse. Eksempelvis uligheder Tegnet ngiver, t det, der står på venstre og højre side f tegnet, ikke er f smme størrelse. Eksempelvis 4 3 Tegnet > ngiver, t det, der står på venstre side, er større end det, der står på højre side f tegnet. Eksempelvis 3 > 2 Tegnet < ngiver, t det, der står på venstre side, er mindre end det, der står på højre side f tegnet. Eksempelvis 4 < trnsitivitet Fr den klssiske logiks syllogismer kendes udsgn f følgende type: Hvis lle roser er krplnter og lle krplnter hr specielle rør til sukkertrnsport, så hr lle roser specielle rør til sukkertrnsport For reltionerne =, > og < gælder et lignende forhold, den såkldt trnsitive regel: 5

6 hvis = b og b = c så er = c Eksempel: hvis 5 = og = så er 5 = hvis > b og b > c så er > c Eksempel: hvis 8 > og > så er 8 > hvis < b og b < c så er < c Eksempel: hvis 2 < og < så er 2 < De fire regnerter regneopertioner I den følgende tekst vil de fire kendte regnerter blive omtlt som opertorer og de tl, der indgår beregningen, kldes opernder. Ved t give regnerterne et smlenvn, opertorer, fremhæves den fælles kvlitet, t de lle er forvndlinger, der ud fr to givne tl kn frembringe et nyt tl. Der er mrknte forskelle og smmenfld for, hvordn disse opertorer opfører sig. Dette beskrives nærmere i de følgende fsnit ddition At lægge smmen eller plus vælger mn indenfor ritmetikken t klde ddition eller summtion. Addition ngives ved tegnet +, der plceres mellem opernderne. Opernderne for dditionen kldes ddender eller led. Resulttet f en ddition kldes en sum Eksempel: = 7 her bliver leddene 2 og 5 dderet, og den resulterende sum er subtrktion At trække fr eller minus vælger mn indenfor ritmetikken t klde subtrktion. Subtrktion ngives ved tegnet, der plceres mellem opernderne. Den opernd, der subtrheres fr, står til venstre for tegnet kldes og minuenden. Den opernd, der trækkes fr, står til højre for tegnet og kldes subtrhenden. Såvel minuenden som subtrhenden omtles ofte som led. Resulttet f en subtrktion kldes en difference Eksempel: 8 3 = 5 her bliver subtrhenden 3 subtrheret fr minuenden 8, og den resulterende difference er 5 6

7 1.2.4 multipliktion At gnge vælger mn indenfor ritmetikken t klde multipliktion. Multipliktion ngives ved tegnet eller tegnet, der plceres mellem opernderne. Opernderne i multipliktionen kldes fktorer. Resulttet f en multipliktion kldes et produkt Eksempel: 3 2 = 6 her bliver fktoren 3 multipliceret med fktoren 2, og det resulterende produkt er 6 Opertortegnet for multipliktion udeldes ofte, når én eller flere f fktorerne ikke er fstlgte tl. I sådnne tilfælde vælger mn ofte t plcere en fktor, der er et fstlgt tl, før ndre fktorer. Eksempel: 2 vil kunne skrives som 2, hvor repræsenterer et tl, der ikke er endeligt fstlgt division At dele eller dividere vælger mn indenfor ritmetikken t klde division. Division ngives ved tegnet / eller tegnet :, der plceres mellem opernderne, eller ved tegnet, hvor opernderne plceres over og under tegnet, der kldes en brøkstreg. Den opernd, der skl deles, står til venstre for eller over stregen og kldes dividenden. Den opernd, der skl deles med, står til højre for eller under stregen og kldes divisoren. Ved brug f brøkstreger vælger mn t klde dividenden for tælleren og divisoren for nævneren. Resulttet f en division kldes en kvotient Eksempel: 24/8 = 3, 24 : 8 = 3 eller 24 = 3, her bliver dividenden 24 divideret med divisoren 8, og den resulterende kvotient er 8 3 Bemærk, t mn betrger en division med 0 som divisor som meningsløs eller umulig Opstillingen med dividende, divisionsopertor og divisor kldes smlet for en brøk, der sprogligt henviser til noget, der er blevet brudt op. 1.3 Opertorhierrki stndrdhierrki Flere opertioner kn ngives ved siden f hinnden. En prntes kn i så fld ngive hvilken regneopertion, der skl udføres først Eksempel: 2 + (5 3), her ngiver prntesen, t subtrktionen 5 3 skl udføres først, og den resulterende difference på 2 bliver et led, der skl dderes med 2 7

8 Med den vedtgne nottion skl multipliktion og division som udgngspunkt udføres før ddition og subtrktion, hvis prnteser ikke ngiver ndet Eksempel: , her er det således underforstået, t mulitpliktionen 3 5 udføres først, og det resulterende produkt eferfølgende bliver et led, der skl dderes med 2 Ved brug f brøkstreg er der en underforstået prntes omkring tælleren og en underforstået prntes omkring nævneren Eksempel: = (3 + 9)/(2 + 2) kvliteter ved de fire regnerter Følgende kvliteter ved de fire regnerter kn forekomme selvfølgelige; men ved t nvngive disse egenskber opbygges et ordforråd, der skærper bevidstheden om opertionerne og letter rbejdet med mere komplicerede problemstillinger. I det følgende vil der blive brugt bogstver som, b, c eller d i stedet for tl, når en smmenhæng mellem tl og opertor generliseres kommuttivitet For ddition gælder, t operndernes position er ligegyldig. kldes kommuttiv Denne kvlitet Eksempel: = Dette er gyldigt for lle tl og kn generliseres som + b = b + For subtrktion gælder, t operndernes position ikke er ligegyldig, med mindre opernderne er lige store. Denne kvlitet kldes ikke-kommuttiv eller ntikommuttiv Eksempel: Dette kn generliseres som b b og er gyldigt så længe b For multipliktion gælder, t operndernes position er ligegyldig. Denne kvlitet kldes kommuttiv Eksempel: 4 2 = 2 4 Dette er gyldigt for lle tl og kn generliseres som b = b 8

9 For division gælder, t opernderns position ikke er ligegyldig, med mindre opernderne er lige store. Denne kvlitet kldes ikke-kommuttiv eller ntikommuttiv Eksempel: 6/3 3/6 Dette kn generliseres som /b b/ og er gyldigt så længe b ssocitivitet For ddition gælder, t mn ved to dditionsopertioner frit kn vælge, hvilken der foretges først. Denne kvlitet kldes ssocitiv Eksempel: 2 + (3 + 4) = (2 + 3) + 4 Dette kn generliseres til + (b + c) = ( + b) + c For subtrktion gælder, t mn ved to subtrktionsopertioner ikke frit kn vælge, hvilken der foretges først. Denne kvlitet kldes ikke-ssocitiv eller nti-ssocitiv Eksempel: 14 (5 2) (14 5) 2 Dette kn generliseres til (b c) ( b) c, med mindre c = 0 For multipliktion gælder, t mn ved to multipliktionsopertioner frit kn vælge, hvilken der foretges først. Denne kvlitet kldes ssocitiv Eksempel: 4 (3 5) = (4 3) 5 Dette kn generliseres til (b c) = ( b) c For division gælder, t mn ved to divisionsopertioner ikke frit kn vælge, hvilken der foretges først. Denne kvlitet kldes ikke-ssocitiv eller ntissocitiv Eksempel: 12/(6/2) (12/6)/2 Dette kn generliseres til /(b/c) (/b)/c, med mindre c = 1 9

10 1.4.3 distributivitet Multipliktionsopertoren kldes distributiv over dditionsopertoren. Dette betyder, t multipliktion kn deles ud på dditionen. Denne distributivitet gælder som følger: 4 (2 + 3) = eller generelt: (b + c) = b + c Multipliktionsopertoren er tilsvrende distributiv over subtrktionsopertoren, d følgende er gyldigt: 4 (6 2) = eller generelt: (b c) = b c Divisionssopertoren kldes højre-distributiv over dditionsopertoren, d divisoropernden, der står til højre eller under brøkstregen, kn deles ud på leddene i dividendeopernden: = eller generelt: + b c = c + b c Det modstte er dog ikke tilfældet, d dividendeopernden, der står til venstre eller over brøkstregen, ikke kn deles ud på leddene i divisoropernden. Division er således ikke venstre-distributivt : og generelt b + c b + c Divisionssopertoren er tilsvrende højre-distributiv og ikke venstre-distributiv over subtrktionssopertoren, d følgende er gyldigt: = eller generelt: b c = c b c Additions- og subtrktionsopertorerne hr ikke distributive kvliteter 1.5 identitetselementer Til enhver opertion findes en opernd, der gør opertionen neutrl. Denne opernd kldes det neutrle element eller identitetselementet. Ved t skærpe bevidstheden om disse tls kvliteter, bnes vejen for t øjne mere underfundige identitetselementer for de mindre intuitivt nskuelige opertorer, som beskrives senere ddition og subtrktion For ddition gælder, t tllet 0 er et neutrlt element Eksempel: = 3, eller generelt + 0 =, hvor repræsenterer et tl 10

11 For subtrktion gælder ligeledes, t tllet 0 er identitetselementet: Eksempel: 4 0 = 4, eller generelt 0 =, hvor repræsenterer et tl multipliktion og division For multipliktion gælder, t tllet 1 er et neutrlt element Eksempel: 5 1 = 5, eller generelt 1 =, hvor repræsenterer et tl For division gælder ligeledes, t tllet 1 er identitetselementet: Eksempel: 9/1 = 9, eller generelt /1 =, hvor repræsenterer et tl 1.6 modstte regnerter Til enhver opertor findes en nden opertor, der udlinger eller tilbgefører den forvndling, den første opertor hr foretget. En sådn udlignende, eller omvendt, opertor kldes en invers opertor summtion og subtrktion Hvis mn først lægger et tl til og derefter trækker det smme tl fr, så hr mn ikke ændret ved den oprindelige værdi: Eksempel: = 3, eller generelt +b b =, hvor og b repræsenterer tl Tilsvrende gælder for subtrktion efterfulgt f summtion med det smme tl: Eksempel: = 4, eller generelt b+b =, hvor og b repræsenterer tl D summtion og subtrktion udligner hinnden, kldes de således modstte regnerter eller hinndens inverse opertion. Når et tl på denne måde udlignes f et ndet tl, vælger mn ofte t strege de tl, der går ud med hinnden, ud: Eksempel: = Bemærk, t summtion og subtrktion med smme tl udligner hinnden ved, t de til smmen svrer til t hve dderet eller subtrheret identitetselementet multipliktion og division Hvis mn først gnger noget med et tl og derefter dividerer med det smme tl, så hr mn ikke ændret ved den oprindelige værdi: 11

12 Eksempel: = 5, eller generelt b b =, hver og b repræsenterer tl tilsvrende gælder for division efterfulgt f multipliktion med det smme tl: Eksempel: ( 12 3 ) 3 = 12, eller generelt ( ) b =, hvor og b repræsenterer b tl Som ved summtion og subtrktion vælger mn ofte t ngive de tl, der går ud med hinnden, ved en overstregning: Eksempel: = eller (21 7 ) 7 = (21 7 ) 7 Bemærk, t multipliktion og division med smme tl udligner hinnden ved, t de tilsmmen svrer til t hve multipliceret eller divideret med identitetselementet opertionsoversigt En smmenftning f de kvliteter, der i det foregående er blevet fremhævet og nvngivet: opertion kommuttiv ssocitiv distributiv identitet invers opertion ddition j j nej 0 subtrktion subtrktion nej nej nej 0 ddition multipliktion j j j 1 division division nej nej højre 1 multipliktion 1.8 inverse elementer, ddition og subtrktion de negtive tl De nturlige tl, vi tænker i til dglig, beskriver ntl, vi kn observere og forestille os. Når vi lægger disse nturlige ntl smmen, får vi ltid et større ntl. Begrebet negtive tl dækker over den bstrkte konstruktion, t vi ntger et tl, vi ikke kn forestille os, men som lgt smmen med et normlt tl giver en sum, der bliver mindre. Det svært, hvis ikke umuligt, t forestille sig, og tidligere er den slgs tl d også blevet kldt bsurde tl. Det tl, der ved summtion med tllet resulterer i summen 0, ltså identitetselementet for summtion, noteres ved et minus tegn forn, ltså. Dette er på mnge måder uheldigt, d mn kn forveksle stregen forn med opertionen subtrktion. Hvis der står en opernd til venstre for det negtive tl vælger mn derfor t sætte en prntes omkring tllet, for t undgå misforståelse. Denne prntes fjerner tvivlen om, hvorvidt der er tle om subtrktion eller et negtivt tl; men ngiver ikke, som vnligt, et opertorhierrki. Definitionen for opfylder således: 12

13 + ( ) = 0 og et konkret eksempel: 2 + ( 2) = 0 Det negtive tl til et negtivt tl er, fr ovenstående definition, et tl, der ved summtion med det negtive tl giver 0. Det tl, der opfylder dette er netop det tilsvrende nturlige tl. Det vil sige, t hvis vi med nottionen ( ) forstår det negtive tl til, så opfylder krvene til ( ), d + = 0 Eksempel: ( 2) = 2, d 2 opfylder, t = 0 Med ndre ord bliver et negtivt negtivt tl positivt For t gøre forvirringen komplet lider vores sprogbrug f smme forvekslingsmulighed som nottionerne. Udtrykket minus 3 kn således dække over såvel det negtive tl -3 som opertionen t trække 3 fr, lstå subtrhere 3. Heldigvis er de to forhold beslægtede Kvliteten ved, t dderet med giver identitetselementet 0, + ( ) = 0, gør, t i denne smmenhæng kldes det inverse element for ddition Kvliteten ved, t subtrheret fr giver identitetselementet 0, = 0, gør, t i denne smmenhæng kldes det inverse element for subtrktion summtion og subtrktion med negtive tl Vi hr fr definitionen f negtive tl, t + ( ) = 0 og fr definitionen ved vi, t de omvendte regnerter summtion og subtrktion udligner hinnden til identitetselementet 0, dvs. = 0. Ved den trnsitive egenskb gives herved + ( ) =. Uden t gå videre kn vi intuitivt se fr denne smmenhæng, t det t lægge til noget, er det smme som t trække fr Eksempel: 7 + ( 4) = 7 4 eller generelt + ( b) = b D det t trække fr således er det smme som det t lægge et negtivt tl til, kn vi få: 8 ( 2) = 8 + ( ( 2)) og d vi ved fr tidligere, t et negtivt negtiv tl, i dette tilfælde ( 2), er positivt, giver det 8 ( 2) = eller generelt ( b) = + b At trække et negtivt tl fr er ltså det smme som t lægge det tilsvrende positive tl til 13

14 1.8.3 multipliktion og division med negtive tl At omvendt omvendt giver det, mn strter med, lyder intuitivt tiltlende, men kn være svært t udlede fr den tidligere definition f de negtive tl; derfor følger her de nødvendige regler for multipliktion og division med negtive tl uden forudgående forklring: Multipliktion f to negtive tl: ( ) ( b) = b minus gnge minus giver plus Eksempel: ( 2) ( 1) = 2 1 Multipliktion f et positivt tl med et negtivt tl: () ( b) = b plus gnge minus giver minus Eksempel: 4 ( 3) = 4 3 Division f to negtive tl: ( ) ( b) = b minus divideret med minus giver plus Eksempel: ( 12) ( 2) = 12 2 Division f et negtivt tl med et positivt: minus divideret med plus giver minus ( ) b = b Eksempel: ( 6) 4 = 6 4 Division f et positivt tl med et negtivt: plus divideret med minus giver minus Eksempel: 5 ( 3) = 5 3 ( b) = b Det nbefles dog i høj grd t huske smtlige fem ovenstående regler smlet på denne simple og udvidede måde: hvis der for multipliktion eller division indgår et lige ntl negtive tl, så bliver resulttet positivt. Tilsvrende gælder for multipliktion og division, t hvis der indgår et ulige ntl negtive tl, så bliver resulttet negtivt. lige ntl minus giver plus - ulige ntl minus giver minus For fuldstændighedens skyld følger som eksempel her en udledning f reglen for multipliktion f to negtive tl, ud fr definitionen f et negtivt tl: Antg, t vi definerer en størrelse c ved: c = b + ( ) (b) + ( ) ( b) 14

15 Herf følger, t: c = b + ( ) (b) + ( ) ( b) = b + ( ) ((b) + ( b)), her sættes ( ) udenfor prntes = b + ( ) 0, fr definitionen f b = b + 0 = b (1) Smtidigt gælder følgende c = b + ( ) (b) + ( ) ( b) = ( + ( )) b + ( ) ( b)), her sættes b udenfor prntes = 0 b + ( ) ( b)), fr definitionen f = 0 + ( ) ( b)) = ( ) ( b)) (2) Ved den trnsitive egenskb gives således, t d c = b smt c = ( ) ( b), så er ( ) ( b) = b smmenftning f regler for negtive tl opertion regel eksempel dition f neg. tl + ( b) = b 8 + ( 3) = 8 3 subtrktion f neg. tl ( b) = + b 15 ( 2) = multipliktion f to neg. tl ( ) ( b) = b ( 3) ( 2) = 3 2 multipliktion f pos. og neg. tl () ( b) = b (6) ( 5) = 6 5 division med to neg. tl division f neg. med pos. tl division f pos. med neg. tl ( ) ( b) = b ( ) b = b ( b) = b ( 4) ( 3) = 4 3 ( 11) 4 ( 5) 2 = 11 4 =

16 1.9 inverse elementer for multipliktion og division brøker Brøker spiller smme rolle i forhold til multipliktion som negtive tl gør for ddition: de er multipliktionens inverse elementer: Fr fsnittet om modstte regnerter er givet, t 1 = 1, hvilket vil sige, t 1 ved multipliktion er det inverse element til, d produktet f multipliktionen er det neutrle element, 1, for multipliktion. Disse brøker, kldet stmbrøker når tælleren er 1, lder dog ikke til t volde lige så store kvler som tnken om negtive tl, og mn hr fundet rkæologiske eksempler på nvendelse f dette koncept så lngt tilbge som for c år siden i Indus dlen. For division gælder, t / = 1, hvilket vil sige, t ved division er det inverse element til, d kvotienten ved divisionen giver det neutrle element, 1, for division. I det følgende ngives regler for, hvorledes brøker opfører sig under de fire regnerter ddition, subtrktion, multipliktion og division smt en beskrivelse f processerne forlængelse og forkortning f en brøk multipliktion f brøker Mn foretger en multipliktion f brøker ved t dnne en ny brøk, hvor tælleren er produktet f de to brøkers tællere, og nævneren er produktet f de to brøkers nævnere Eksempel: = = 10 12, eller generelt b c d = c b d Hvis en f opernderne ikke er en brøk, kn vi lligevel behndle den som en brøk, ved t dividere opernden med identitetselementet 1, som er neutrlt mht. division Eksempel: = = = 28 3 b eller generelt c = 1 b c = b 1 c = b c Læg mærke til t resulttet f t multiplicere et tl med en brøk er, t mn gnger tælleren i brøken med tllet division f brøker Mn foretger en division f brøker ved t dnne en ny brøk, hvor tælleren er produktet f dividendebrøkens tæller og divisorbrøkens nævner, og nævneren er produktet f dividendebrøkens nævner og divisorbrøkens tæller 16

17 Eksempel: 5 2 : 3 4 = = 20 6, eller generelt b : c d = d b c En populær mellemregningsmetode er t bytte om på tæller og nævner i divisorbrøken og behndle det som en multipliktion, med smme resultt. At bytte om på tæller og nævner for en brøk kldes også t dnne den reciprokke brøk. Mn kn sige, t mn kn dividere med en brøk ved t gnge med den reciprokke brøk 7 Eksempel: 2 : 9 4 = = = eller generelt: b : c d = b d c = d b c Hvis en f opernderne ikke er en brøk, kn vi lligevel behndle den som en brøk ved t dividere opernden med identitetselementet 1, som er neutrlt mht. division 4 Eksempel: 3 : 2 = 4 3 : 2 1 = = = 4 6 eller generelt: b : c = b : c 1 = b 1 c = 1 b c = b c Læg mærke til t resulttet f t dividere en brøk med et tl er, t mn gnger nævneren i brøken med tllet. Læg endvidere mærke til t det t dividere med c er det smme som t gnge med 1, en omstændighed der gælder, unset om c det er brøker eller ndre opernder, der optræder som dividender. Eksempel: 3 : 4 = forlængelse f en brøk eller generelt : b = 1 b Skulle det være hensigtsmæssigt, kn mn multiplicere og dividere en brøk med smme tl, uden t det ændrer brøkens størrelse. Fr tidligere ved vi, t vi kn gnge et tl med 1, uden t det ændrer værdien, d 1 er det neutrle element for multipliktion: 1 b = b 1-tllet kn vi skrive om til et tredie tl, c, divideret med sig selv: 1 = c c D 1 b = b og 1 = c kn vi derfor skrive: c c c b = b hvilket medfører t: c c b = b 17

18 Dette kldes t forlænge brøken med c b Eksempel: 3 4 = = summtion og subtrktion f brøker Fr den tidligere nævnte højre-distributive kvlitet for divisionsopertoren over dditionsopertoren gives, t hvis de to operndbrøker hr smme nævner, kn mn foretge en summtion f brøkerne ved t dnne en ny brøk, hvor tælleren er summen f de to brøkers tællere og nævneren er den smme nævner, som de to brøker hvde i forvejen Eksempel: = eller generelt b + c b = + c b Hvis de to brøker ikke hr smme nævner, kn en sådn konstrueres ved, t mn forlænger den ene brøk med den nden brøks nævner og omvendt Eksempel: = Her her brøken til venstre blevet forlænget med 6, brøken til højres nævner, og brøken til højre er blevet forlænget med 4, brøken til venstres nævner. D nævnerne 6 4 og 4 6 er de smme, givet ved multipliktions kommuttive egenskb, hr brøkerne nu nævnere med smme størrelse, en fælles nævner, og reglen ovenfor kn nvendes: = = = Generelt gælder følgende: b + c d = d d b + b c b d = d + b c d b For subtrktion gæder de smme regler som ved summtion: b c b = c b og b c d = d d b b c b d = d b c d b forkortning f brøker Det kn ofte være hensigtsmæssigt t undersøge, om en brøk kn skrives om til en brøk f mere simple, mindre, tl. Mn kn gøre dette ved t dividere såvel tæller som nævner med et hensigtsmæssigt tl. At denne opertion ikke ændrer ved brøkens værdi kn vi se ved følgende betrgtning: 18

19 1 Hvis vi forlænger brøken b med 1 c, så får vi: b = c 1 c b Fr reglen om multipliktion f et tl med en brøk kn vi nu gnge og b ind på tælleren i 1 så vi får: c b = /c b/c 24 Eksempel: 18 = 24/6 18/6 = 4 her forkortes brøken med 6, der er hensigtsmæssigt 3 vlgt, d 6 går op i såvel 24 som 18 uden rest smmenftning f brøkregningsregler Meget f det foregående er unødigt t huske, så længe mn husker følgende smmenhænge: opertion generelle f orhold konkret eksempel multipliktion med brøk multipliktion med tl division med brøk division med tl f orlængelse f orkortelse ddition f ælles nævner ddition generelt subtrktion f ælles nævner subtrktion generelt b c d = c b d b c = b c b : c d = d b c b : c = b c b = c c b b = /c b/c b + c b = + c b b + c d = d + b c d b b c b = c b b c d = d b c d b = = = 7 4 = : 3 4 = = : 2 = = = = = 24/6 18/6 = = = = = = = = = = 21 8 =

20 1.10 ntl regnerter Vi hr tidligere set, t det t trække fr noget er det smme som t lægge til. Tilsvrende hr vi set, t det t dividere med er det smme som t gnge med 1. Mn kn således med rimelighed rgumentere for, t mn kn slippe fsted med kun t bruge to regnerter: ddition og multipliktion. En fordel ved dette er, t ddition og multipliktion begge er kommuttive og ssocitive opertorer, og mn behøver derfor ikke tænke over rækkefølgen f opernder eller opertioner, som mn skl holde nøje øje med ved subtrktion og division. Disse behgelige kvliteter ved ddition og multipliktion hr ført til, t mnge mtemtiske smmenhænge, så vidt muligt, formuleres ud fr disse to regnerter. Som vi vil se senere, vælger mn f.eks. ofte t betrgte en såkldt førstegrdsligning på denne generelle form: x + b = 0 vel vidende, t såvel som b i så fld kn være brøker eller negtive tl. For eksempel nses udtrykket x 6 2 = 0 i denne smmenhæng for: (1 6 ) x+( 2), hvorved mn undgår t forholde sig til division og subtrktion 1.11 prnteser opløsning f prnteser Fr den førnævnte distributive kvlitet for multipliktion ved vi, t hvis der står et tl gnget med en prntes med summtion eller subtrktion, kn mn gnge ind på hver opernd i summtionen eller subtrktionen. Hvis der står to sådnne prnteser med multipliktion som opertor, så kn mn gøre følgende: (4+3) (2+5) = (4+3) 2+(4+3) 5, her ser vi (4+3) som én opernd, der er blevet gnget ind på hvert led i prtesen (2 + 5). Efterfølgende kn mn opløse de to nye prnteser på smme måde: (4+3) 2+(4+3) 5 = Generelt gælder, t ( + b) (c + d) = c + d + b c + b d. Læg mærke til t resulttet er, t hvert led fr den ene prntes er blevet gnget ind på hvert led i den nden prntes. Smme metode gælder for prnteser med flere end to led og for mere end to prnteser. Prnteser med subtrktion behndles på tilsvrende måde. For minus prnteser, (+b), gælder, t hvis vi gnger dem med det neutrle element 1 får vi: ( + b) = 1 ( + b) Hvilket vi, ud fr reglen om multipliktion f et negtivt og et positivt tl, 20

21 kn skrive som: ( + b) = ( 1) ( + b), og herfr kn vi opløse på sædvnlig vis: ( 1) ( + b) = ( 1) + ( 1) b, og d 1 er neutrlt mht. mulitipliktion giver det: ( 1) + ( 1) b = b. Dette resultt er generelt: t mn opløser en minus prntes ved t vende fortegnet for hvert led inde i prntesen: Eksempel: ( ) = t sætte udenfor prntes Hvis mn rbejder med led f fktorer, hvor en f fktorerne optræder gentgne gnge, kn det være hensigtsmæssigt t konstruere en prntes med led, der gnges med denne fktor Eksempel: , her er 2 en fktor, der går igen og mn kn konstruere en prntes, der gnget med denne fktor hr smme værdi som den oprindelige sum f multipliktioner: = 2 (3 + 4). At den højre side er lig den venstre gives ved den distributive kvlitet for multipliktion. En generel metode til t sætte udenfor prntes er t beslutte sig for, hvd der skl stå udenfor prntesen, en fktor mn gnger med, og smtidigt dividere prntesen med den smme fktor. Så vil multipliktionen gå ud med divisionen, d de er modstte regnerter, og værdien således ikke være ændret Eksempel: = 4 ( ), her er 4 blevet st udenfor prntesen 4 som fktor, og selve prntesen er tilsvrende divideret med 4. fr reglen om højredistributivitet for division over summtion kn vi omforme det til: 4 ( ) = 4 ( ) D multipliktion og division med smme 4 tl går lige op, kn udtrykket reduceres: 4 ( ) = 4 (5 + 6) 4 Den letteste opertionelle tilgng er dog t vælge en fktor, der går igen i flere led, sætte den uden for prntes og lde de oprindelige led stå tilbge i prntesen, uden den fktor Eksempel: = 8 (3 + 4) her er 8 blevet udpeget som den fktor, der går igen, og plceret udenfor prntesen. Inde i prntesen står de oprindelige led, men uden fktoren 8. 21

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner Elementær Mtemtik Alger Anlytisk geometri Trigonometri Funktioner Ole Witt-Hnsen Køge Gymnsium 0 Indhold Indhold... Kp. Tl og regning med tl.... De nturlige tl.... Regneregler for nturlige tl.... Kvdrtsætningerne.....

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014 Kompendium Mtemtik HF C niveu π Frederiksberg HF Kursus Lrs Bronée 04 Mil: post@lrsbronee.dk Web: www.lrsbronee.dk Indholdsfortegnelse: Forord Det grundlæggende Ligningsløsning 8 Procentregning Rentesregning

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

Gymnasie-Matematik. Søren Toftegaard Olsen

Gymnasie-Matematik. Søren Toftegaard Olsen Gmnsie-Mtemtik Søren Toftegrd Olsen Søren Toftegrd Olsen Skovvænget 6-B 7080 Børkop Gmnsie-Mtemtik. udgve, revision 0 ISBN 978-87-99996-0-0 VIGTIGT: Denne og må ikke sælges eller ændres; men kn frit kopieres.

Læs mere

Differentialregning. integralregning

Differentialregning. integralregning Differentilregning og integrlregning Ib Micelsen Ikst 013 Indoldsfortegnelse Tegneøvelser...3 Introduktion... Definition f differentilkvotient og tngent...6 Tngentældninger...7 Den fledte funktion...7

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

SPAM 7. netsikker nu!

SPAM 7. netsikker nu! netsikker nu! Mj 2006 Test dig selv Hvor sikker er du på nettet? Tg testen på gsiden og se, hvor højt du sorer, når du går i krig med spim, spm og psswords. 16 Bliv online med dine ørn Hvorfor styrer kvinder

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

Projekt 10.16: Matematik og demokrati Mandatfordelinger ved sidste kommunalvalg

Projekt 10.16: Matematik og demokrati Mandatfordelinger ved sidste kommunalvalg Projekt 10.16: Matematik og demokrati Mandatfordelinger ved sidste kommunalvalg Introduktion: Vi vil nu se på et konkret eksempel på hvordan man i praksis fordeler mandaterne i et repræsentativt demokrati,

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI 2013 RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI INDHOLDSFORTEGNELSE 02 Indholdsfortegnelse 03 Indledning 04 Resumé 04 Oversigt over målopfyldelse

Læs mere

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk matx.dk Algebra Dennis Pipenbring, 10. februar 2012 nøgleord andengradsligning, komplekse tal, ligningsløsning, ligningssystemer, nulreglen, reducering Indhold 1 Forord 4 2 Indledning 5 3 De grundlæggende

Læs mere

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal T ALKUNNEN 6 Allan C Allan C.. Malmberg Tilnærmede tal og computertal INFA Matematik - 2000 1 INFA - IT i skolens matematik Projektledelse: Allan C. Malmberg Inge B. Larsen INFA-Klubben: Leif Glud Holm

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Baggrundsnote om logiske operatorer

Baggrundsnote om logiske operatorer Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første

Læs mere

Introduktion til Kryptologi. Mikkel Kamstrup Erlandsen

Introduktion til Kryptologi. Mikkel Kamstrup Erlandsen Introduktion til Kryptologi Mikkel Kamstrup Erlandsen Indhold 1 Introduktion 2 1.1 Om Kryptologi.......................... 2 1.2 Grundlæggende koncepter.................... 2 1.3 Bogstaver som tal........................

Læs mere

12. Bevisets stilling

12. Bevisets stilling 12. Bevisets stilling Opgave 4 Hvorfor dur (x,y) = (1,-3) ikke? Det er et spørgsmål, der kan give anledning til forskellige overvejelser. Her beskrives en af dem. Vi har den mindste sum: 13 + 27 = 40,

Læs mere